July–August • Lipiec–Sierpień

Komentarze

Transkrypt

July–August • Lipiec–Sierpień
Galicia Jewish Museum
Temporary Exhibition
The Galicia Jewish Museum was established in 2004, and exists to commemo-
Bookshop
Gil Cohen-Magen, In Hasidic Circles
The Galicia Jewish Museum’s bookshop is one of the largest bookshops devoted
Galicia. Our location in the heart of Kazimierz, the former Jewish Quarter of
The project of photographing the Me’ah She’arim neighbourhood of Jerusa-
English, German and French available. It also features a collection of unique
Kraków, makes us the ideal starting point for discovering the richness of Po-
lem – a bastion of the ultra-orthodox hasidim – began as a typical assignment
souvenirs and jewelry.
land’s Jewish past.
for Reuters and then became an original photographic project spanning more
rate the victims of the Holocaust and to celebrate the Jewish culture of Polish
to Jewish culture and history in Poland, with several thousand titles in Polish,
than a decade… The result is a photographic essay about the communities who
Each year, we welcome over 30,000 people from around the world to partici-
intensely guard their identity and build their lives around the Torah and tra-
pate in our exciting range of exhibitions, cultural events, and educational and
dition.
Private tours of Jewish Kraków
community programmes. Our Jewish bookshop is one of the largest in Poland,
We offer half- or full-day private tours for individuals or groups, all led by En-
and our café (with free Wi-Fi access) is open daily during regular Museum ope-
glish-speaking licensed guides, approved by the Galicia Jewish Museum. To-
ning hours as well as during all public events.
urs can include the Kazimierz Jewish Quarter, the former ghetto in Podgórze,
Schindler’s Factory, and/or the former Płaszów concentration camp. All tours
2013
can also include a visit to the Old Town. Our guides will show you sites both on
Traces of Memory
and off the beaten track, and tell you about these places’ amazing histories. It’s
the best way to get to know Kraków!
Our permanent exhibition, Traces of Memory, comprises of photographs by the
July–August • Lipiec–Sierpień
late Chris Schwarz with research and texts by Jonathan Webber, and offers
Visits to the Auschwitz-Birkenau State Museum
a contemporary look at the Jewish past in Poland.
The exhibition pieces together a picture of the relics of Jewish life and culture
The Museum facilitates half- and full-day visits to the Auschwitz-Birkenau
in Polish Galicia that can still be seen today, interpreting these traces in a man-
State Museum, including round trip transportation from Kraków and a guided
ner which is informative, accessible, and thought-provoking. It is divided into
tour.
Your first port of call • Twój pierwszy przystanek
five sections, corresponding to the different ways in which the subject can be
The Lonely Planet
and Destruction, How the Past is Being Remembered and People Making Memory
“I visited ulica Próżna (Próżna Street) for the first time in April 2009, when
Today.
I moved to Warsaw, Poland. I found an empty street, accurately reflecting its
Traces of Memory offers a lament for the destroyed Jewish civilization that once
Polish name: próżna translates to ‘vain’, but can also mean ‘empty’ or ‘void’. As
flourished in this country for over 700 years, remembers the locations where
I was staring at the remaining buildings that were not destroyed with the rest
annihilation took place, and gives credit to commemorative efforts that have
of the Warsaw Ghetto, it was clear to me that they bear scars from those past
occurred since the Holocaust.
horrors. My initial feeling was that the buildings are pleading for remembran-
Exhibitions • Cultural Events • Concerts • Guided Tours • Jewish Bookshop •
Media Resource Centre • Café with Wi-Fi
Wystawy • Wydarzenia kulturalne • Koncerty • Wycieczki z przewodnikiem •
Multimedialne Centrum Edukacyjne • Księgarnia • Kawiarnia z Wi-Fi
Diti Ravner, Empty void – photographs from Próżna Street
approached: Jewish Life in Ruins, Jewish Culture as it Once Was, Sites of Massacre
We are proud to be a member of:
Galicia Jewish Museum is supported by:
Sigmund Rolat
ce; perhaps this was even the purpose for their survival.
I have been taking photographs of ulica Próżna for the last three years, reminiscing and documenting its doors, windows, stairs. From the pavement below
to the sky above, the remaining buildings tell the story of the past before the
war and of the time ulica Próżna was part of the Warsaw Ghetto.” /Diti Ravner/
Media patronage:
Contact us or ask at the Museum reception for more information or to make
a booking. Why not also ask us about our range of other services to assist
during your stay in Poland, whether you are travelling independently or as
part of a larger group?
Call or email us: (0048) 12 421 68 42, [email protected]
Żydowskie Muzeum Galicja
Wystawy czasowe
Księgarnia
Żydowskie Muzeum Galicja powstało w 2004 roku, by oddać hołd ofiarom Ho-
Gil Cohen-Magen, W kręgu chasydów
Jedna z największych księgarni poświęconych kulturze i historii żydowskiej
znajduje się na krakowskim Kazimierzu. Właśnie tutaj warto rozpocząć przy-
Jedno ze zleceń od Agencji Reutera, zadanie sfotografowania jerozolimskiej
i francuskim. Polecamy również unikalną kolekcję biżuterii i pamiątki.
godę z żydowskim dziedzictwem Polski.
dzielnicy Mea Szearim, tradycyjnego bastionu ultraortodoksyjnego chasydy-
lokaustu i ukazać żydowską kulturę i historię z nowej perspektywy. Muzeum
w Polsce. Kilka tysięcy tytułów w języku polskim, angielskim, niemieckim
zmu, przerodziło się w trwający ponad 10 lat autorski projekt... Efektem jest foKażdego roku odwiedza nas ponad 30 tysięcy osób ze wszystkich stron świata.
tograficzny esej o strzegących swej tożsamości społecznościach, których rytm
Organizujemy wystawy, wydarzenia kulturalne, prowadzimy programy edu-
życia wyznacza Tora i dawne tradycje.
Prywatne wycieczki po żydowskich zabytkach
kacyjne i społecznościowe. Nasza księgarnia poświęcona historii i kulturze
Kilkugodzinne lub całodzienne wycieczki po żydowskich zabytkach Krakowa
Żydów jest jedną z największych tego typu w Polsce. Kawiarnia (z dostępem
dla indywidualnych turystów lub zorganizowanych grup, prowadzone przez li-
do Wi-Fi) jest czynna w godzinach otwarcia muzeum oraz podczas wszystkich
cencjonowanych przewodników Żydowskiego Muzeum Galicja. W programie
Kazimierz, teren byłego getta w Podgórzu oraz tereny byłego obozu koncen-
odbywających się w muzeum wydarzeń.
tracyjnego w Płaszowie. Program wycieczki może obejmować również Stare
Miasto. Nasi doskonali przewodnicy miejscy pokażą miejsca znane i nieznane
Śladami Pamięci
i opowiedzą ich niezwykłe historie. To najlepszy sposób na poznanie Krakowa!
Stała wystawa muzeum, Śladami Pamięci, jest efektem ponad dwunastoletniej,
Wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
twórczej współpracy pomiędzy brytyjskim fotografem Chrisem Schwarzem
i profesorem Jonathanem Webberem.
Organizujemy kilkugodzinne lub całodzienne wyjazdy do Państwowego MuWystawa podzielona jest na pięć sekcji, odpowiadających pięciu możliwym
zeum Auschwitz-Birkenau. Zapewniamy przejazd i zwiedzanie terenów daw-
podejściom do tego tematu: Świadectwo ruin, Żydowska kultura, jaką niegdyś
nego obozu.
była, Holokaust. Miejsca zagłady, Jak zapamamiętywana jest przeszłość, Ludzie tworzący pamięć.
Wystawa w przystępny i kompleksowy sposób prezentuje ocalałe elementy
żydowskiego dziedzictwa Galicji. Wystawa Śladami Pamięci ukazuje ruiny cywilizacji, której życie kwitło w Polsce przez ponad 700 lat, upamiętnia miejsca
Zagłady, ale również przedstawia wysiłki podejmowane by odbudować i zachować żydowskie dziedzictwo Polski.
Żydowskie Muzeum Galicja jest członkiem:
Diti Ravner, Empty Void – fotografie z ulicy Próżnej
„Pierwszy raz trafiłam na ulicę Próżną w kwietniu 2009 roku, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy. Nazwa ulicy w niezwykły sposób oddawała jej charakter – atmosferę braku, pustki i nieobecności. Budynki ocalałe z terenu dawnego getta były świadkami wojennego terroru. Miałam wrażenie, że niemal
błagały o upamiętnienie – być może właśnie ono było powodem, dla którego
przetrwały.
Żydowskie Muzeum Galicja wspierają:
Sigmund Rolat
W ciągu ostatnich trzech lat wielokrotnie powracałam na Próżną, robiąc kolejne zdjęcia. Od chodników, przy których stoją, aż po niebo, którego chcą dosięgnąć – budynki na Próżnej opowiadają dawną historię, tę przedwojenną i tę
z okresu, kiedy Próżna była częścią warszawskiego getta.” /Diti Ravner/
Patroni medialni:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące naszej oferty lub dokonać
rezerwacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Wszystkie
informacje dostępne są również w recepcji muzeum.
Zadzwoń lub napisz do nas: (0048) 12 421 68 42, [email protected]
Program of Events – July–August| Program of Events – July–August| Program of Events – July–August| Program of Events – July–August| Program of Events – July–August| Program of Events – July–August| Program of Events – July–August| Progra
Every Friday, 19.00
Every Saturday, 19.00 (except for 06.07.2013)
Kabbalat Shabbat
Concert: Di Galitzyaner Klezmorim
Józef Elsner – String Quartet in D minor Op. 8 No. 3
Traces of Schindler’s List
Join Beit Kraków, the local Progressive Jewish community, for Kabbalat
The band Di Galitzyaner Klezmorim’s compositions are based on traditional
Wolfgang Amadeus Mozart – Clarinet Quinet in A major KV 581
Schindler’s List had a huge impact on the development of tourism in
Shabbat services held at the Galicia Jewish Museum and led by Rabbi Tanya
klezmer music, bringing out elements they find most important to give their
Zygmunt Noskowski – String Quartet in D minor Op. 9
Kazimierz. The film that won seven Academy Awards, tells the story of
Segal. See www.beitkrakow.pl for details about the services and information
work its unique character. The poetic, melancholy melodies are intertwined
20 pln 15 pln
German industrialist and Abwehr agent, Oskar Schindler. During the tour
about other activities.
with passion, ecstasy and spontaneity, creating a space filled with a wide
we will go on the trail of places which were recorded in the film, and we will
range of colours and emotions. The band’s repertoire includes compositions
compare the story shown by Spielberg with the historical facts.
based on old klezmer melodies as well as original works.
Start: Adam Mickiewicz monument on the Main Market Square
Repertoire:
Sunday, 18.08.2013, 11.00
Mariola Śpiewak– clarinet
Grzegorz Śpiewak– accordion
Rafał Seweryniak– double bass
50 pln 40 pln
August guided tours:
Every Monday and Thursday, 18.30 (except for 01 and 04.07)
Sunday, 11.08.2013, 11.00
Concert: Nazzar
Sunday, 25.08.2013, 11.00
We invite you to a unique trip into the Jewish world that exists here in
Not only Kazimierz – Krakow’s Jewish history trail
Krakow, in the district of Kazimierz. We are pleased to present a very unique
The history of the Jewish presence in Krakow is not only that of Kazimierz.
Krakow Jewish Architects
artistic event that links three elements – Sound, Image and Word. It will be
The Old Town and Stradom are also important in the life of this community.
The tour will take us on the trail of the greatest Krakow architects of Jewish
a journey through history: of Krakow, the district of Kazimierz, and of the
Here it all began; the first Jewish street was here, and here Jewish merchants
descent and the story of their contribution to the development of the city.
sold their wares. Over the years, the best antique shops, belonging to Jewish
During the walk we will find out who they were, what they created, what
Jews, shown through music accompanied by live imaging. Passion and love
Sunday, 14.07.2013, 20.00
for Jewish culture inspired the group’s members to create new arrangements
The concert at the Festival of Polish Music: Scultore Ensemble
owners, were located on the Szpitalna Street, and prayer houses were
styles they chose and who inspired them.
based on traditional music with elements of jazz, folklore, and classical
Scultore Ensemble performs chamber music on period instruments. The key
scattered throughout the area of the Old Town of prewar Krakow. During
Start: Galicia Jewish Museum
music.
concept of the musicians is to present music while maintaining practices
the tour we will walk through the streets that perhaps we don’t normally
These events are a part of the Museum Means More Programme, financed by the
40 pln
which existed in previous eras.
associate with the history of Jews in Krakow, but which still bear its traces to
Dutch Jewish Humanitarian Fund.
this day.
The concert will be performed by:
Start: Collegium Maius, Jagiellonian University
pl
FREE
Robert Šebesta – clarinet
Jadwiga Czepielowska – violin
Beata Nawrocka – violin
Mariusz Grochowski – viola
Agnieszka Oszańca – cello.
8–13
For children ages... |
pln
Ticket price: regular |
pln
Ticket price: discount |
FREE
Admission free |
en
Language of event
Program Wydarzeń – Lipiec–Sierpień | Program Wydarzeń – Lipiec–Sierpień | Program Wydarzeń – Lipiec–Sierpień | Program Wydarzeń – Lipiec–Sierpień | Program Wydarzeń – Lipiec–Sierpień | Program Wydarzeń – Lipiec–Sierpień | Program Wy
Każdy piątek, godz. 19.00
Każda sobota, godz. 19.00 (z wyjątkiem 06.07.2013)
Zaprezentowane zostaną:
Niedziela, 18.08.2013, godz. 11.00
Kabalat Szabat
Koncert: Di Galitzyaner Klezmorim
Józef Elsner – Kwartet smyczkowy d-moll Op. 8 No. 3
Śladami Listy Schindlera
Dołącz do Beit Kraków – lokalnej, postępowej wspólnoty żydowskiej, by wraz
Zespół w swej twórczości nawiązuje do tradycji muzyki klezmerskiej. Nadając
Wolfgang Amadeusz Mozart – Kwintet klarnetowy A-dur KV 581
Film Lista Schindlera miał ogromny wpływ na rozwój turystyki na Kazimierzu.
z nią celebrować Kabalat Szabat w Żydowskim Muzeum Galicja. Spotkania
jej całkowicie osobisty charakter, stara się w sobie tylko właściwy sposób
Zygmunt Noskowski – Kwartet smyczkowy d-moll Op. 9
Obraz, który zdobył siedem statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej,
prowadzi Rabin Tanya Segal.
wydobyć i podkreślić to, co zdaniem twórców najistotniejsze. Poetycka,
20 pln 15 pln
opowiada historię niemieckiego przemysłowca i agenta Abwehry, Oskara
Pełne informacje o działalności i przedsięwzięciach Beit
melancholijna melodyka przeplata się z żarliwą, ekstatyczną żywiołowością
Schindlera. W trakcie wycieczki przejdziemy szlakiem miejsc, które zostały
Kraków: www.beitkrakow.pl
tworząc przestrzeń wypełnioną szeroką gamą barw i emocji. Oprócz utworów
utrwalone w filmie i porównamy historię w nim przedstawioną z faktami
bazujących na oryginalnych melodiach klezmerskich, coraz więcej jest
historycznymi.
w repertuarze Di Galitzyaner Klezmorim kompozycji własnych.
Początek wycieczki: Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku Głównym
Mariola Śpiewak – klarnet
Grzegorz Śpiewak – akordeon
Rafał Seweryniak – kontrabas
50 pln 40 pln
Sierpniowe wycieczki z przewodnikiem:
Każdy poniedziałek i czwartek, godz. 18.30 (z wyjątkiem
01 i 04.07.2013)
Nie tylko Kazimierz – szlakiem żydowskiej historii Krakowa
Koncert: Nazzar
Historia żydowskiej obecności w Krakowie wiąże się nie tylko z Kazimierzem.
Niedziela, 25.08.2013, godz. 11.00
Zapraszamy w niezwykłą podróż do świata żydowskiego, który istnieje tutaj,
Również Stare Miasto i Stradom to miejsca ważnych wydarzeń w życiu
Żydowscy architekci Krakowa
w Krakowie, na Kazimierzu. Mamy przyjemność zaprezentować niezwykłe
tej społeczności. Tutaj wszystko się zaczęło, to tu istniała pierwsza ulica
Wycieczka szlakiem najwybitniejszych architektów Krakowa pochodzenia
wydarzenie artystyczne łączące w sobie trzy elementy – Dźwięk, Obraz
żydowska, a kupcy żydowscy sprzedawali swoje towary. Przez lata najlepsze
żydowskiego i opowieść o ich wkładzie w rozwój miasta. W trakcie spaceru
antykwariaty, należące do żydowskich właścicieli, mieściły się przy ulicy
dowiemy się, kim byli, co tworzyli, jakie wybierali style i kto był ich inspiracją.
i Słowo. Będzie to podróż po historii Krakowa, historii Kazimierza, historii
Niedziela, 11.08.2013, godz. 11.00
Niedziela, 14.07.2013, godz. 20.00
żydowskiej w tym miejscu. Pasja i zamiłowanie członków zespołu do kultury
Koncert w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej: Scultore Ensemble
Szpitalnej, a domy modlitwy w przedwojennym Krakowie rozsiane były po
Początek wycieczki: Żydowskie Muzeum Galicja
żydowskiej są inspiracją do tworzenia nowych aranżacji na bazie muzyki
Scultore Ensemble wykonuje muzykę kameralną na instrumentach
całej okolicy Starego Miasta. W czasie spaceru przejdziemy ulicami, które
Wydarzenia są częścią programu Muzeum Znaczy Więcej finansowanego przez
Dutch Jewish Humanitarian Fund.
tradycyjnej, wzbogaconej o elementy jazzu, folku i muzyki klasycznej.
historycznych. Kluczowym założeniem muzyków zespołu jest prezentacja
może mniej kojarzą się z historią Żydów w Krakowie, ale które noszą jej ślady
40 pln
utworów z zachowaniem praktyk, jakie obowiązywały w minionych epokach.
do dzisiejszego dnia.
Początek wycieczki: Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół wystapi w składzie:
Robert Šebesta – klarnet klasyczny
Jadwiga Czepielowska – skrzypce I
Beata Nawrocka – skrzypce II
Mariusz Grochowski – altówka
Agnieszka Oszańca – wiolonczela
8–13
dla dzieci w wieku... |
pln
bilet zwykły |
pln
bilet ulgowy |
FREE
wstęp wolny |
PL
w języku...
pl
FREE

Podobne dokumenty