mgr Paulina Węgrzyn - Uniwersytet Pedagogiczny

Transkrypt

mgr Paulina Węgrzyn - Uniwersytet Pedagogiczny
Imię i nazwisko pracownika: Paulina Węgrzyn stopień naukowy: mgr Filologii Hiszpańskiej, mgr Kulturoznawstwa‐ Latynoamerykanistyka stanowisko: lektor Katedra, Zakład, Pracownia: Zakład Języka i Kultury Hiszpańskiej zainteresowania naukowe: kulturoznawstwo, migracje i ich wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej prowadzone zajęcia z krótkim opisem: Cywilizacja obszaru językowego I Celem kursu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu kultury Hiszpanii, a także wiadomości dotyczących geografii, systemu politycznego, sytuacji językowej, problemów społecznych, przedstawienie manifestacji kulturowych oraz zwyczajów i tradycji obecnych w społeczeństwie hiszpańskim. Zajęcia są prowadzone w języku hiszpańskim. Cywilizacja obszaru językowego II Celem kursu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu kultury krajów Ameryki Łacińskiej, a także wiadomości dotyczących geografii, historii, sytuacji językowej, problemów społecznych, przedstawienie manifestacji kulturowych oraz zwyczajów i tradycji obecnych w społeczeństwach latynoskich. Zajęcia są prowadzone w języku hiszpańskim. Praktyczna nauka języka hiszpańskiego Praktyczna nauka języka portugalskiego współpraca międzynarodowa: wykłady w ramach programu Erasmusa w Instituto Politécnico de Bragança (2015), Universidad de Barcelona (2014), Universidad de Almería, Universidad la Laguna (2013), Universidad de Almería, Universidad Santiago de Compostela, Universidad de Barcelona (2012), CES Don Bosco de Madrid (2011), Universidad de Sevilla (2010), Universidad Complutense de Madrid , Universidad de León (2009)
udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych: VI Simposio Internacional Encuentros 2016, Uniwersytet Jagielloński (2016) El hispanismo en Polonia. ¿De dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos?, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (2015) V Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROS, Uniwersytet Śląski (2014) IV Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROSUniwersytet Wrocławski (2012) III Simposio Internacional de Hispanistas ENCUENTROS, Uniwersytet Warszawski (2010) Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Uniwersytet Warszawski (2009) Oblicza Ameryki Łacińskiej, UMCS Lublin (2009) Świat na rozdrożu. Konflikty zbrojne i ich konsekwencje, Uniwersytet Jagielloński (2009) Migracjei wielkie metropolie, IH PAN Warszawa (2009) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Uniwersytet Jagielloński (2008) kontakt: ul. Podchorążych 2, pok.459, tel. + 48 12 662‐60‐64, e‐mail: [email protected] Publikacje : La imagen del “otro” en la literatura argentina (w druku) Didáctica de los contenidos socioculturales en el aula ELE (w druku) ¿Cómo enseñar elementos de cultura en el aula de español?, w: Enseñanza y aprendizaje del idioma español. Retos, propuestas y perspectivas. , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2014 “En un barrio nací, en un barrio crecí, por este barrio moriré”‐ maras i pandillas w Ameryce Środkowej , w: Migracje i wielkie metropolie, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2012, str.221‐228 La influencia de la inmigración italiana en la sociedad argentina , w: Encuentros 2010, vol. VI Estudios de historia, religión y arte de España y América Latina. Cuatro siglos de encuentros y desencuentros, Museo de Historia del Movimiento Popular Polaco, Warszawa, 2011, str. 43‐49 W poszukiwaniu tożsamości argentyńskiej‐ jak migracje kształtowały społeczeństwo argentyńskie, w:Transformacje w Ameryce Łacińskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011, str.125‐132 Amexica‐ zły sen Amerykanów czy rzeczywistość, w: Oblicza Ameryki Łacińskiej, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej, Lublin, 2010, str.189‐998 

Podobne dokumenty