pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik
1.



Informacja (m.in. wyszukiwarka Google)
Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji.
Ocena informacji.
Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
2.






Komunikacja (m.in. email, Skype)
Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji.
Dzielenie się informacjami i zasobami.
Aktywność obywatelska online.
Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Netykieta.
Zarządzanie tożsamością cyfrową.
3. Tworzenie Treści (m.in. Word, Excel, program graficzny Gimp, Windows
Movie Maker itp.)
 Tworzenie treści
 Integracja i przetwarzanie treści.
 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji.
 Programowanie (podstawy Visual Vasic).
4. Bezpieczeństwo (m.in. programy antywirusowe, chroniące prywatność,
wtyczki do przeglądarek, itp.)
 Narzędzia służące ochronie.
 Ochrona danych osobowych.
 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi
z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
 Ochrona środowiska.
5.




Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów technicznych.
Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii.
Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.
1. Informacja (m.in. wyszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie,
przechowywanie oraz rozumienie informacji, organizacja informacji i
danych)
 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji.
 Ocena informacji.
 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
2. Komunikacja (m.in. praca na różnych aplikacjach i urządzeniach,
komunikacja w środowisku cyfrowym, formy komunikacji elektronicznej,
aktywność obywatelska online, TIK w pracy zespołowej i twórczej,
zasady i normy pracy w sieci, własna ochrona przed zagrożeniami)
 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
 Dzielenie się informacjami i zasobami
 Aktywność obywatelska online
 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 Netykieta
 Zarządzanie tożsamością cyfrową
3. Tworzenie treści (m.in. tworzenie treści multimedialnych, tekstowych;
przetwarzanie i łączenie treści; stosowanie prawa autorskiego w
tworzeniu treści; pojęcie programowania, poznanie zasad oraz sposobu
programowania)
 Tworzenie treści
 Integracja i przetwarzanie treści
 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 Wstęp do programowania
4. Bezpieczeństwo (m.in. ochrona własnych urządzeń, świadomość
zagrożeń online, poznanie ustawień bezpieczeństwa, aktywna ochrona
danych osobowych, ochrona przed oszustwami, zagrożeniami online;
poznanie zagrożeń dla zdrowia z korzystania TIK; świadomość wpływu
TIK na środowisko)
 Narzędzia służące ochronie
 Ochrona danych osobowych
 Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi
z korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 Ochrona środowiska
5. Rozwiązywanie problemów (m.in. identyfikacja problemów technicznych;
ocena własnych potrzeb, narzędzi, rozwoju kompetencji; tworzenie
nowych technologii i multimediów; rozwój kompetencji)
 Rozwiązywanie problemów technicznych
 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów
 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Podobne dokumenty