Pobierz nasz najnowszy katalog w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz nasz najnowszy katalog w formacie PDF
OPRACOWANO WE WSPÓŁPRACY Z | DEVELOPED IN CONSULATOIN WITH
PROF. R. NANDA
WWW.TRACHEM.PL
WWW.TRACHEM.PL
ŁUKI NIKLOWO- TYTANOWE
NIKLOWO- TYTANOWA
TORKUJĄCE
SPRĘŻYNKA DYSTALIZUJĄCA
NICKEL- TITANIUM TORQUED
NICKEL- TITANIUM OPEN/CLOSED
ARCHWIRES
COIL SPRING
Doskonałe łuki dla dodania ekstra torku w przednim
segmencie
Super elastyczna
zębowym.
sprężynka
Niklowoo przekroju
tytanowe.010
super
x .045
elastyczne
dostarczałuki
ciągłej,
dodają
lekkiej
20° siły.
torku
Sprężynkę
na górnych
należy
siekaczach
bocznych
umieścići przyśrodkowych,
na łuku podczas dystalizacji.
pozostawiając
Sprężynka
tylni
segment
doskonale
wolnym
zastępuje
od dodatkowego
wyciągi klasy torku.
II podczas
Dolne łuki
torkujące
retrakcji torkują
przedniego
ujemnie
segmentu,
dolne siekacze
należy zaczepić
tak, aby ją
kompensować
wówczas o haczyk
czynnik
na nawrotu
kle.
wady po zdjęciu łuków.
Wykonane ze stopu niklowo- tytanowego dostarczają
niższych sił w porównaniu z alternatywnymi łukami
stalowymi, jak również zapewniają pamięć kształtu
KREWETKI
i lepszą odporność na odkształcenia. Niklowo- tytanowe
łuki
Wykonane
torkującez miękkiego
powinny być
stalowego
zakładanedrutu,
na szczękę
prekolorowym
formowane
oznakowaniem
krótkie ligaturyskierowanym
posiadają poskręcane
dziąsłowo,
a na
końce
żuchwę
dla szybkiego
kolorowym
i łatwego
oznakowaniem
umieszczania
skierowanym
zgryzowo.
w ustachOpakowanie
pacjenta. Dostępne
zawieraw dwóch
5 sztuk. przekrojach:
Łuki
.010
dostępne
oraz .012.sąOpakowanie
w formie Natural
zawiera
w przekroju
500 sztuk.
krawężnym: .016x .022, .017x.025 oraz .019x.025,
w trzech róznych szerokościach: 28mm, 34mm, 38 mm
Excellent choice for adding extra torque in the anterior
segment.
Super elastic
Archwires
.010 x add
.045 20°additional
spring providetorque
light, In the
anterior
continuous
whileforce.
maintaining
Spring fitnon-torque
directly over
In an
thearchwire
posterior
regions.
when distalizing
The lowermolras.
torqued
It can
archwires
be customized
allow the to
lower
anteriors
replace class
to beII negatively
elastics- attach
torqued
to hook
to help
for compensate
canine/
for
anterior
the rebound
retraction.
factor after removal of the archwire.
Nickel- titanium material provides lower forces in
comparison to stainless steel alternatives. They provide
shape memory and resiliency. Archwires should be
placed in the upper arch with the I.D. mark facing
SHORTY PREFORMED LIGATURES
gingival, and In the lower arch with the I.D. mark facing
occlusally.
Made from dead-soft stainless steel wire. These
Archwires
time saving
available
pre formed
in Natural
ligatures
shape,have
5 pieces
endsper
that
pack,
rectangular:
are already .016x
twisted
.022,
for.017x.025
quick and
and
easy
.019x.025,
placement.
3
lengths:
Available
28mm,
in two
34mm,
sizes: 38
.010
mm.
and .012, 500 pices
per pack.
ŁUKI NIKLOWO- TYTANOWE
ODWRÓCONA KRZYWA PROSTE
ODCINKI BOCZNE
NICKEL- TITANIUM STRAIGHT
LEG REVERSE CURVE OF SPEE
ARCHWIRES
NiklowotytanoweSPRĘŻYNKA
łuki odwrócona krzywa
proste
STALOWA
OTWARTA
odcinki
boczne dostarczają lekkich do umiarkowanych
I ZAMKNIĘTA
stałych sił. Łuki są giętkie i posiadają doskonałą pamięć
Sprężynki
wykonane
ze stalowego,
twardego
kształtu
Przednia
część łuku
posiada krzywą
podczas
drutu
zapewniają
wydajność podczas
gdy
końcówki
łuku sąmaksymalną
płaskie i wypoziomowane.
otwierania
lub zamykania
przestrzeni. poziomowania
Sprężynki
Doskonale
nadają
się do początkowego
można założyć
na łuk
lub wcisnąć
pomiędzy zamki.
i szeregowania
łuków
zębowych.
Zapobiegają
Sprężynki w przekroju
.010x.030. i rotacjom.
przechyleniom
zębów trzonowych
Nickeltitanium straight
legOPAN
reverse AND
curve of spee
STAINLESS
STEEL
archwires
provide
lightSPRINGS
to medium forces. Archwires
CLOSED
COIL
are very flexible and have excellent shape memory.
Coiled
spring
madeofofthe
stainless
steel
hard, tempered
The
anterior
portion
wire has
a rocking
horse
wire and
that the
provides
efficiency
opening
curve
legs ofmaximum
the wire are
flat andinlevel.
Ideal
and closing
space.leveling
Maybe placed
on archwire
and
archwires
for initial
and aligning
and arch
between brackets.
consolidation
and expansion. They prevent molars
Available
.010x.030Archwires
size.
tipping
andinrotations.
maintain anterior
torque, correct deep and open bite. Straight legs do
not toe-in the molar, they help to tilt back molars for
anchorage purposes. The wire easily puts curve of
spee on the upper arch, and can be used to torque the
molars buccally . Intrusion or extrusion of anterior teeth
can also be accomplished . When flipped, it can be used
to expand the lower arch.Archwires available in Natural
shape, 5 pieces per pack, round: .014, .016, .018 and
rectangular: .016x .022, .017x.025,.019x.025.
Utrzymują przedni tork, konsolidują segmenty zębowe
oraz korygują zgryz głęboki i/lub zgryz otwarty. Na
górnych łukach z prostą nogą nie wykonujemy dogięć
typu toe-in. Łuki mogą być stosowane do nadawania
policzkowego torku zębów trzonowych. Łuki te nadają
się również do intruzji i ekstruzji. Odwrócone moga być
stosowane do rozszerzenia dolnego łuku zębowego.
Jest to wielofunkcyjny łuk, który powinien znajdować
się w każdym gabinecie. Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Łuki dostępne są w formie Natural w przekroju
okrągłym: .014, .016, .018 oraz krawężnym: .016x .022,
.017x.025,.019x.025.
WWW.TRACHEM.PL
ŁUKI NIKLOWO- TYTANOWE
TORKUJĄCE
NICKEL- TITANIUM TORQUED
ARCHWIRES
Doskonałe łuki dla dodania ekstra torku w przednim
segmencie zębowym. Niklowo- tytanowe super
elastyczne łuki dodają 20° torku na górnych siekaczach
bocznych i przyśrodkowych, pozostawiając tylni
segment wolnym od dodatkowego torku. Dolne łuki
torkujące torkują ujemnie dolne siekacze tak, aby
kompensować czynnik nawrotu wady po zdjęciu łuków.
Wykonane ze stopu niklowo- tytanowego dostarczają
niższych sił w porównaniu z alternatywnymi łukami
stalowymi, jak również zapewniają pamięć kształtu
i lepszą odporność na odkształcenia. Niklowo- tytanowe
łuki torkujące powinny być zakładane na szczękę
kolorowym oznakowaniem skierowanym dziąsłowo,
a na żuchwę kolorowym oznakowaniem skierowanym
zgryzowo. Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Łuki dostępne są w formie Natural w przekroju
krawężnym: .016x .022, .017x.025 oraz .019x.025,
w trzech róznych szerokościach: 28mm, 34mm, 38 mm
Excellent choice for adding extra torque in the anterior
segment. Archwires add 20°additional torque In the
anterior while maintaining non-torque In the posterior
regions. The lower torqued archwires allow the lower
anteriors to be negatively torqued to help compensate
for the rebound factor after removal of the archwire.
Nickel- titanium material provides lower forces in
comparison to stainless steel alternatives. They provide
shape memory and resiliency. Archwires should be
placed in the upper arch with the I.D. mark facing
gingival, and In the lower arch with the I.D. mark facing
occlusally.
Archwires available in Natural shape, 5 pieces per pack,
rectangular: .016x .022, .017x.025 and .019x.025, 3
lengths: 28mm, 34mm, 38 mm.
ŁUKI NIKLOWO- TYTANOWE
ODWRÓCONA KRZYWA PROSTE
ODCINKI BOCZNE
NICKEL- TITANIUM STRAIGHT
LEG REVERSE CURVE OF SPEE
ARCHWIRES
Niklowo- tytanowe łuki odwrócona krzywa proste
odcinki boczne dostarczają lekkich do umiarkowanych
stałych sił. Łuki są giętkie i posiadają doskonałą pamięć
kształtu Przednia część łuku posiada krzywą podczas
gdy końcówki łuku są płaskie i wypoziomowane.
Doskonale nadają się do początkowego poziomowania
i szeregowania łuków zębowych. Zapobiegają
przechyleniom zębów trzonowych i rotacjom.
Utrzymują przedni tork, konsolidują segmenty zębowe
oraz korygują zgryz głęboki i/lub zgryz otwarty. Na
górnych łukach z prostą nogą nie wykonujemy dogięć
typu toe-in. Łuki mogą być stosowane do nadawania
policzkowego torku zębów trzonowych. Łuki te nadają
się również do intruzji i ekstruzji. Odwrócone moga być
stosowane do rozszerzenia dolnego łuku zębowego.
Jest to wielofunkcyjny łuk, który powinien znajdować
się w każdym gabinecie. Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Łuki dostępne są w formie Natural w przekroju
okrągłym: .014, .016, .018 oraz krawężnym: .016x .022,
.017x.025,.019x.025.
Nickel- titanium straight leg reverse curve of spee
archwires provide light to medium forces. Archwires
are very flexible and have excellent shape memory.
The anterior portion of the wire has a rocking horse
curve and the legs of the wire are flat and level. Ideal
archwires for initial leveling and aligning and arch
consolidation and expansion. They prevent molars
tipping and rotations. Archwires maintain anterior
torque, correct deep and open bite. Straight legs do
not toe-in the molar, they help to tilt back molars for
anchorage purposes. The wire easily puts curve of
spee on the upper arch, and can be used to torque the
molars buccally . Intrusion or extrusion of anterior teeth
can also be accomplished . When flipped, it can be used
to expand the lower arch.Archwires available in Natural
shape, 5 pieces per pack, round: .014, .016, .018 and
rectangular: .016x .022, .017x.025,.019x.025.
WWW.TRACHEM.PL
ŁUKI NIKLOWO- TYTANOWE
TORKUJĄCE
INTRUZYJNE
NICKEL- TITANIUM TORQUED
INTRUSION
ARCHWIRES
Doskonałe
dla dodaniaz ekstra
w przednim
Wykonane łuki
we współpracy
prof. torku
Ravindra
Nanda, łuki
segmencie
zębowym.
tytanowe
super intruzję
to
doskonałe
narzędzieNiklowozapewniające
absolutną
elastyczne zębów,
łuki dodają
20° torku
na górnych
siekaczach
przednich
trzonowe
przechylenie,
wychylenie
bocznychpoziomowanie
i przyśrodkowych,
pozostawiając
tylni
siekaczy,
przechylonych
przednich
segment wolnym
od dodatkowego
torku.
Dolne
płaszczyzn
zgryzowych.
Łuk dostępny
jest jako
łukłuki
torkującetytanowy
torkują ujemnie
dolne siekacze
abydolny,
niklowosuper elastyczny,
górnytak,
oraz
kompensować
nawrotu
wadysąpo
łuków.
krótki
lub długi.czynnik
Łuki długie
zalecane
dozdjęciu
stosowania
Wykonane ze stopu
niklowo- tytanowego
dostarczają
w przypadkach
bezekstrakcyjnych
i/lub w przypadkach
niższych sił z długim
w porównaniu
łukami
pacjentów
łukiemz alternatywnymi
zębowym. Łuki krótkie
stalowymi, jak również
zapewniają
kształtu
w przypadkach
ekstrakcyjnych
i/lubpamięć
w przypadkach
i lepszą odporność
odkształcenia.
Niklowopacjentów
z krótkimnałukiem
zębowym.
Siłę łukutytanowe
tworząc
łuki torkujące
powinnyzagięcia
być zakładane
naramionach
szczękę
mniejsze
lub większe
na tylnich
kolorowym
oznakowaniem
dziąsłowo,
łuku.
Opakowanie
zawiera 5skierowanym
sztuk.
a na dostępne
żuchwę kolorowym
oznakowaniem
skierowanym
Łuki
są w formie
Natural w przekroju
zgryzowo. Opakowanie
zawiera
5 sztuk.
krawężnym:
.016x .022 oraz
.017x.025.
Łuki dostępne są w formie Natural w przekroju
krawężnym:
.016x .022, .017x.025 oraz
.019x.025,
ŁUKI BETA-TYTANOWE
Z PĘTLAMI
w trzech
róznych szerokościach: 28mm, 34mm, 38 mm
OMEGA
Excellent
choice
for addingwith
extraProf.
torque
in theNanda,
anterior
Developed
in consultation
Ravindra
segment.
Archwires
add 20°additional
torque
In the
this archwires
are a great
tool for providing
absolute
anterior
maintaining
non-torque
In the
posterior
intrusionwhile
of anterior
teeth, molar
tip-back,
incisor
regions.
The lower
torquedocclusal
archwires
allowUse
thethe
lower
flaring, leveling
of anterior
cants.
anteriors
to be negatively
torqued
to help compensate
long (upper/lower)
archwires
for non-extraction
and/
for
the rebound
factor
of the archwire.
or long
arches. Use
theafter
shortremoval
(upper/lower)
archwire
Nickeltitanium
material
provides
lower
in be
for extraction
and/or
shorter
arches.
The forces
force may
comparison
to stainlessorsteel
alternatives.
They at
provide
adjusted by increasing
decreasing
the bend
the
shape
memory
resiliency. Archwires should be
posterior
leg of and
the arch.
placed
in the
upperin
arch
with shape,
the I.D.5mark
facing
Archwires
available
Natural
pieces
per pack,
gingival,
and.016x
In the.022,
lower
arch with the I.D. mark facing
rectangular:
.017x.025
occlusally.
Archwires available in Natural shape, 5 pieces per pack,
rectangular: .016x .022, .017x.025 and .019x.025, 3
lengths: 28mm, 34mm, 38 mm.
Łuki wykonane są z zaawansowanego technologicznie
BETA- TITANIUM WITH OMEGA
LOOPS ARCHWIRES
Archwires are made of a nickel- free advanced, special-
ŁUKI
NIKLOWO- TYTANOWE
bezniklowego stopu beta- tytanowego. PreODWRÓCONA
KRZYWA PROSTE
formowane pętle i stała siła redukują czas jaki pacjent
ODCINKI
BOCZNE
spędza na fortelu. Zaokrąglona dziąsłowa część pętli
NICKELTITANIUM STRAIGHT
memory alloy material. Pre-formed loops and consistent
LEG
REVERSE
CURVE OF SPEE
force reduce chair time. Archwire segments can be
ARCHWIRES
activated independently. Archwires allow torque or
Niklowozapewniatytanowe
komfort pacjenta.
łuki odwrócona
Doskonałe
krzywa
do zamykania
proste
odcinki
przestrzeni,
boczne
przedniej
dostarczają
intruzji,
lekkich
retrakcji
do umiarkowanych
i zaczepiania
stałych
elastików.
sił. Łuki
Rozmiary
są giętkie
od 24mm
i posiadają
do 40doskonałą
mm aktywujemy
pamięć
kształtu
w przestrzeni
Przednia
między
częśćbocznym
łuku posiada
siekaczem
krzywąa kłem,
podczas
gdy
rozmiary
końcówki
52 oraz
łuku
56sąmm
płaskie
pomiędzy
i wypoziomowane.
kłem a pierwszym
Doskonale
zębem przedtrzonowym.
nadają się do początkowego
Opakowanie zawiera
poziomowania
5 sztuk.
i szeregowania
Łuki dostępne są
łuków
w formie
zębowych.
Natural
Zapobiegają
w przekroju
przechyleniom
krawężnym: .016x
zębów
.022,trzonowych
.017x.025 oraz
i rotacjom.
.019x.025
Utrzymują przedni tork, konsolidują segmenty zębowe
oraz korygują zgryz głęboki i/lub zgryz otwarty. Na
ŁUKI STALOWE Z SŁUPKAMI
górnych łukach z prostą nogą nie wykonujemy dogięć
Stalowe
łukiŁuki
z słupkami
posiadają
bardzo
typu
toe-in.
mogą być
stosowane
do silne
nadawania
lutowane łączenia
słupki
policzkowego
torkui giętkie
zębów mosiężne
trzonowych.
Łukidla
te łatwego
nadają
dopasowania
Łuki
doskonale
nadają sięmoga
do być
się
również do łuku.
intruzji
i ekstruzji.
Odwrócone
retrakcji przedniego
segmentu
zębowego
i konsolidacji
stosowane
do rozszerzenia
dolnego
łuku zębowego.
przestrzeni.
Zróżnicowane
rozmiary
dla dopasowania
Jest
to wielofunkcyjny
łuk, który
powinien
znajdować
dow każdym
każdej sytuacji
ortodontycznej
Doskonałe
się
gabinecie.
Opakowanie
zawiera do
5 sztuk.
stosowania
z elastikami
i sprężynkami.
Rozstaw słupków
Łuki
dostępne
są w formie
Natural w przekroju
od 22 mm.014,
do 44
mm.
Opakowanie
zawiera.016x
5 sztuk.
okrągłym:
.016,
.018
oraz krawężnym:
.022,
Łuki dostępne są w formie Natural w przekroju
.017x.025,.019x.025.
krawężnym: .017x.025 oraz .019x.025
Nickelroot movement
titanium straight
of incisors.
leg Use
reverse
sizescurve
24 mm
of spee
to 40 mm
archwires
for loop activation
provide light
between
to medium
the lateral
forces.
andArchwires
cuspid; use
are
sizes
very
52 flexible
mm andand
56 have
mm for
excellent
loop activation
shape memory.
between
The
the anterior
cuspid and
portion
bicuspid.
of the wire has a rocking horse
curve
Archwires
and the
available
legs ofinthe
Natural
wire are
shape,
flat 5and
pieces
level.per
Ideal
pack,
archwires
rectangular:
for .016x
initial .022,
leveling
.017x.025
and aligning
and .019x.025.
and arch
consolidation and expansion. They prevent molars
tipping and rotations. Archwires maintain anterior
torque, correct deep and open bite. Straight legs do
not toe-in the molar, they help to tilt back molars for
STAINLESS STEEL ARCHWIRES
anchorage purposes. The wire easily puts curve of
WITH POSTS
spee on the upper arch, and can be used to torque the
Stainless
steel archwires
posts have
strong,
molars
buccally
. Intrusionwith
or extrusion
of extra
anterior
teeth
soldered
joints
and pliable. When
brass posts
for itease
can
also be
accomplished
flipped,
canof
be used
adjustment
. These
assist in
retraction
of
to
expand the
lowerarchwires
arch.Archwires
available
in Natural
anterior
teeth and
of space
Assoted
shape,
5 pieces
per consolidation
pack, round: .014,
.016, ..018
and
archwire sizes
fit all
orthodontic
situations.
rectangular:
.016x
.022,
.017x.025,.019x.025.
Archwires available in Natural shape, 5 pieces per pack,
rectangular: .017x .025, .019x.025, sizes from 22mm to
44 mm.
WWW.TRACHEM.PL
ŁUKI
NIKLOWOTYTANOWE
ŁUKI
STALOWE
SKRĘCANE
3 NITKI
TORKUJĄCE
Łuk ten składa się z 3 okrągłych, precyzyjnie
Doskonałeoddzielnych
łuki dla dodania
splecionych
nitek,ekstra
które torku
tworząw przednim
jeden
zębowym.
Niklowotytanowepodczas
super
łuk.segmencie
Łuk zapewnia
delikatne
poziomowanie
elastyczne
dodają
20°doskonałą
torku na górnych
siekaczach
wczesnych
fazłuki
leczenia
oraz
odkształcalność.
i przyśrodkowych,
pozostawiając
Łukibocznych
zapewniają
umiarkowaną siłę,
która malejetylni
wraz
segment wolnym
od dodatkowego torku. Dolne łuki
z przesunięciami
zębowymi.
torkujące torkują
Opakowanie
zawieraujemnie
10 sztuk.dolne siekacze tak, aby
czynnik
nawrotu
po zdjęciu łuków.
Łukikompensować
dostępne są formie
Natural
orazwady
w formie
Wykonane
ze stopu
niklowo- okrągłym:
tytanowego
dostarczają
odcinków
prostych
w przekroju
.0155,
.0175
niższych
oraz
.0195 sił w porównaniu z alternatywnymi łukami
stalowymi, jak również zapewniają pamięć kształtu
i lepszą odporność na odkształcenia. Niklowo- tytanowe
łuki torkujące powinny być zakładane na szczękę
kolorowym
oznakowaniem
skierowanym
ŁUKI
STALOWE
SKRĘCANE
6 dziąsłowo,
NITEK
a na żuchwę kolorowym oznakowaniem skierowanym
Łukzgryzowo.
składa sięOpakowanie
z pięciu jednakowych
zawiera 5 łuków
sztuk. owiniętych
wokół
Łukiłuku
dostępne
o takim
sąsamym
w formie
przekroju.
Natural w przekroju
Łuk zapewnia
dobrą
krawężnym:
odkształcalność
.016x .022,
co pozwala
.017x.025na
oraz
wykonywanie
.019x.025,
precyzyjnych
w trzech róznych
dogięć.szerokościach:
Łuki zapewniają
28mm,
siły niskie
34mm,
do38 mm
umiarkowanych. Dodatkowa zaletą łuków jest krótki
czas aktywacji- siła łuku maleje wraz z przesunięciami
ŁUKI NIKLOWO- TYTANOWE
zębowymi.
ODWRÓCONA KRZYWA PROSTE
Opakowanie zawiera 10 sztuk.
ODCINKI BOCZNE
Łuki dostępne są formie Natural oraz w formie
odcinków
Niklowo-prostych
tytanowe
w przekroju
łuki odwrócona
okrągłym:
krzywa
.0155,
proste
.0175
oraz
odcinki
.0195boczne dostarczają lekkich do umiarkowanych
stałych sił. Łuki są giętkie i posiadają doskonałą pamięć
kształtu Przednia część łuku posiada krzywą podczas
gdy końcówki łuku są płaskie i wypoziomowane.
Doskonale nadają się do początkowego poziomowania
i szeregowania
łuków SKRĘCANE
zębowych. Zapobiegają
ŁUKI
STALOWE
8 NITEK
przechyleniom zębów trzonowych i rotacjom.
Łuk
składa sięprzedni
z ośmiutork,
łuków
o jednakowym
rozmiarze
Utrzymują
konsolidują
segmenty
zębowe
ciasno
ściśniętych
w najpopularniejsze
rozmiary
oraz korygują
zgryz
głęboki i/lub zgryz
otwarty.łuków
Na
o przekroju
krawężnym.
Łuki
zapewniają
doskonałą
górnych łukach
z prostą
nogą
nie wykonujemy
dogięć
odkształcalność,
pozwalającą
na założeniedołuku
typu toe-in. Łuki
mogą być stosowane
nadawania
jużpoliczkowego
we wczesnej torku
fazie leczenia,
doskonałą kontrolę
zębów trzonowych.
Łuki te nadają
łuku
slotu zamka.
się poprzez
również całkowite
do intruzjiwypełnienie
i ekstruzji. Odwrócone
moga być
Łuki
zapewniają
siły, idealnie
nadają
do
stosowane
do niskie
rozszerzenia
dolnego
łukusię
zębowego.
poziomowania,
kontroli torku
i do fazy
finishingu.
Jest to wielofunkcyjny
łuk, który
powinien
znajdować
Opakowanie
zawiera
10 sztuk.
się w każdym
gabinecie.
Opakowanie zawiera 5 sztuk.
Łuki
dostępne
sąsą
w formie
Natural
w przekroju
Łuki
dostępne
w formie
Natural
w przekroju
krawężnym:
.016x.016,
.022,.018
.017x.025
oraz .019x.025
okrągłym: .014,
oraz krawężnym:
.016x .022,
.017x.025,.019x.025.
NICKEL- TITANIUM
TORQUED
STAINLESS
STEEL 3 STRANDS
ARCHWIRES
ARCHWIRES
forfine,
adding
extra
torque
in thethat
anterior
ThisExcellent
archwirechoice
is three
round
twisted
strands
segment.
add 20°additional
In the
form
a singleArchwires
wire. Archwires
provide greattorque
deflection
anterior
while
In the posterior
before
elastic
limitmaintaining
is reached. non-torque
Archwires have
regions. The
lower
torqued
lower
a moderate
force
which
drops archwires
quickly asallow
teeththe
move.
anteriors
to be
negatively torqued
to help
Their
resiliency
is measurably
better than
solidcompensate
stainless
forarchwire.
the rebound factor after removal of the archwire.
steel
Nickel- titanium
provides
lowerlengths
forces in
Archwires
available material
in Natural
and straight
comparison
stainless
steel alternatives.
shape,
10 piecestoper
pack, round:
.0155, .0175They
and provide
.0195
shape memory and resiliency. Archwires should be
placed in the upper arch with the I.D. mark facing
gingival, and In the lower arch with the I.D. mark facing
occlusally.
Archwires available
in Natural
shape, 5 pieces per pack,
STAINLESS
STEEL
6 STRANDS
rectangular: .016x .022, .017x.025 and .019x.025, 3
ARCHWIRES
lengths: 28mm, 34mm, 38 mm.
This archwire consists of five equal-size wires wrapped
around a single, same-size core wire. This wire provides
good resilience ,allowing bends to a greater degree
than three strand archires. A great archwire for the initial
treatment stage — good for initial alignment. Archwires
NICKEL- TITANIUM STRAIGHT
have a moderate force which drops quickly as teeth
LEG
REVERSE CURVE OF SPEE
move.
ARCHWIRES
Archwires available in Natural and straight lengths
shape,
Nickel10 titanium
pieces per
straight
pack, round:
leg reverse
.0155,
curve
.0175ofand
spee.0195
archwires provide light to medium forces. Archwires
are very flexible and have excellent shape memory.
The anterior portion of the wire has a rocking horse
curve and the legs of the wire are flat and level. Ideal
archwires for initial leveling and aligning and arch
consolidation and
expansion.
They prevent molars
STAINLESS
STEEL
8 STRANDS
tipping and rotations. Archwires maintain anterior
ARCHWIRES
torque, correct deep and open bite. Straight legs do
This
consists
eight
fine,
notarchwire
toe-in the
molar,ofthey
help
toequal-sized
tilt back molars for
wires
braidedpurposes.
tightly and
rolled
the most
popular
anchorage
The
wiretoeasily
puts curve
of
rectangular
wire
sizes.arch,
Archwires
provide
great
resiliency
spee on the
upper
and can
be used
to torque
the
allowing
early application
the treatment.
Excellent
molars for
buccally
. Intrusion orinextrusion
of anterior
teeth
archwires
to use when
transitioning
can alsoarchwire
be accomplished
. When
flipped, itfrom
can be used
round
to rectangular
Archwiresavailable
can be used
for
to expand
the lowershape.
arch.Archwires
in Natural
added
torque
control.
Greatround:
for aligning
and finishing.
shape,
5 pieces
per pack,
.014, .016,
.018 and
Archwires
available
Natural
and straight lengths
rectangular:
.016xin.022,
.017x.025,.019x.025.
shape, 10 pieces per pack, rectangular: .016x .022,
.017x.025 oraz .019x.025
OPRACOWANO WE WSPÓŁPRACY Z PROF. R. NANDA
DEVELOPED IN CONSULATOIN WITH PROF. R. NANDA
Trachem Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
tel: 22 594 03 50
fax: 22 594 03 07
WWW.TRACHEM.PL

Podobne dokumenty