oferta sponsorska konferencji

Komentarze

Transkrypt

oferta sponsorska konferencji
OFERTA SPONSORSKA
KONFERENCJI
Towarzystwa Biznesowe zostały założone 6 lat temu przez Macieja
Gnyszkę w celu skupiania przedsiębiorców. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą
tworzyć sieć osób życzliwych, których założeniem jest wzrost wszelkich form
kapitału. Wyróżniamy dwa główne cele Towarzystw Biznesowych, są to: cel
przyrodzony - bogacenie się Członków TB, cel nadprzyrodzony: utwierdzenie
Członków TB w poczuciu misji bycia przedsiębiorcą (przez to dążącym do
świętości przez swoje powołanie). Konsekwencją istnienia TB ma być
w perspektywie 20 lat budowa silnej klasy średniej i kilku katolickich
milionerów, którzy wspierają finansowo dobre inicjatywy trzeciego sektora.
Z okazji 6-lecia Towarzystw Biznesowych organizujemy już trzecią
konferencję Żyj w Obfitości. Do udziału w konferencji chcemy przyciągnąć
przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy, osoby zainteresowane
założeniem własnego biznesu chcące wyrwać się z korporacji jak również
ambitnych studentów. Chcemy pokazać, że trzymając się konserwatywnych
wartości można zbudować potężny biznes. Pragniemy stworzyć okazję do
zaprezentowania ciekawych ludzi, którzy osiągnęli sukces w zarządzaniu
dużym biznesem.
Pierwsza konferencja miała miejsce w listopadzie 2013 roku pod
hasłem "Bądź milionerem". Pięciu zaproszonych prelegentów (polskich
milionerów) opowiadało o różnych aspektach związanych z prowadzeniem
biznesu. Konferencja odbyła się w hali Expo XXI.
Tutaj znajduje się wideorelacja z pierwszego wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=xgbCjNfalHs
i relacja Radia Wnet:
http://www.radiownet.pl/publikacje/dobry-pracownik-nie-szuka-etatu-badzmilionerem
W zeszłym roku II konferencja odbyła się pod nowym tytułem: "Bądź
milionerem" zostało zastąpionenazwą "Żyj w obfitości". Do Hotelu Golden
Tulip w Warszawie przybyło prawie 200 osób. Prelegentami byli m.in. Pan
Henryk Siodmok z Atlasu, Pan Paweł Kastory z DDB, Pan Wojciech Sobieraj
z Alior Banku. Zwieńczeniem wydarzenia były bankiet z okazji 5. urodzin
Towarzystw Biznesowych, podczas którego odbyło się m.in. rozstrzygnięcie
konkursu dla gimnazjalistów, w którym nagrodą był dwutygodniowy pobyt
w
Szwajcarii
na
zaproszenie
Instytutu
Le
Rosey.
Tutaj znajduje się wideorelacja z ostatniego wydarzenia:
https://www.youtube.com/watch?v=tOmhiuEejaI
W tym roku będzie miała miejsce III edycja wydarzenia również pod
tytułem:
- "Żyj w obfitości". Odbędzie się 23. kwietnia na Stadionie
Narodowym w Warszawie. Wydarzenia zakończy się wieczornymi
6. urodzinami Towarzystw Biznesowych, w Hotelu Mercure przy ulicy
Kruczej 28.
W tym roku do udziału w charakterze prelegenta zaprosiliśmy m.in.;
Panią Barbarę Grzelak współwłaścicielkę Atlasu, Pana Pawła Kastorego
z DDB, Pana Macieja Kopra twórcę m.in. portalu Przeznaczeni.pl, Panią Maję
Meissner z firmy Meissner & Partners, Panią Barbarę Komorowską z Bakomy,
Pana Wojciecha Apela prezesa grupy 3S S.A. i Pana Mariusza Bobera prezesa
Grupy Azoty.
Wydarzenie nie ma wprost charakteru ani religijnego, ani ideowego.
Liczymy jednak na to, że staranny dobór nieprzypadkowych Prelegentów
spowoduje, że konferencja będzie swego rodzaju świadectwem na temat tego,
jak ważne w biznesie są uczciwość, rzetelność, czy wreszcie – rodzina.
Konferencja „Żyj w Obfitości” organizowana przez Towarzystwa
Biznesowe 23. kwietnia na Stadionie Narodowym to wyjątkowa okazja dla
Państwa firmy na zaprezentowanie usług i produktów przed:
- przedsiębiorcami prowadzącymi małe i średnie firmy,
- osobami z korporacji myślącymi o stworzeniu własnego biznesu,
- ambitnymi studentami.
Umożliwiamy zdobycie nowych klientów dzięki profilowi, tematyce
oraz prestiżowi organizowanego przez nas wydarzenia.
W związku z tym proponujemy Państwu współpracę pozwalającą na
zaprezentowanie Państwa firmy podczas Konferencji, zawartą w
następujących pakietach:
Pakiet Strategiczny (1 miejsce)
 umieszczenie logotypu Państwa firmy w górnej części materiałów
informacyjnych dotyczących Konferencji (1,5 razy większe niż
w przypadku Pakietu Złotego),
 dodanie logotypu Państwa firmy w miejscu dla głównych Sponsorów
na oficjalnej stronie internetowej Konferencji www.zyjwobfitosci.pl,
 umieszczenie logotypu Państwa firmy w tle sceny w taki sposób, by
było jak najlepiej widoczne,
 zaproszenie 3 przedstawicieli Państwa firmy na Konferencję,
 możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej
strefie,
 możliwość ustawienia 2 roll-up'ów Sponsora na sali w okolicach sceny
i przy wejściu,
 możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych (płyty CD,
DVD,
pendrive)
dodawanych
do
zestawów
upominkowych
rozdawanych uczestnikom Konferencji,
 wywiad ze Sponsorem w Merkuryuszu,
 wywiad video ze Sponsorem,
 2–minutowa prezentacja Państwa firmy podczas uroczystego otwarcia
Konferencji.
Cena pakietu: 25 000zł netto.
Pakiet Platynowy: (1 miejsce)
 umieszczenie logotypu Państwa firmy w górnej części materiałów
informacyjnych dotyczących Konferencji,
 dodanie logotypu Państwa firmy w górnej części dla Sponsorów na
oficjalnej stronie internetowej Konferencji www.zyjwobfitosci.pl,
 umieszczenie logotypu Państwa firmy w tle sceny w taki sposób, by
było widoczne,
 zaproszenie 3 przedstawicieli Państwa firmy na Konferencję,
 możliwość zaprezentowania swoich drukowanych materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) w specjalnie wyznaczonych
miejscach dedykowanych tymże materiałom,
 możliwość przygotowania multimedialnych materiałów promocyjnych
(płyty CD, DVD, pendrive) dodawanych do zestawów upominkowych
rozdawanych uczestnikom Konferencji,
 możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej
strefie,
 wywiad ze Sponsorem w Merkuryuszu,
 wywiad video ze Sponsorem.
Cena pakietu: 20 000zł netto.
Pakiet Złoty: (2 miejsca)

możliwość zaprezentowania swoich drukowanych materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) w specjalnie wyznaczonych
miejscach dedykowanych tymże materiałom,

dołączenie
Państwa
materiałów
drukowanych
do
zestawów
upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji,

zaproszenie 2 przedstawicieli Państwa firmy na Konferencję,
 umieszczenie logotypu Państwa firmy na materiałach informacyjnych
dotyczących Konferencji,
 dodanie logotypu Państwa firmy w górnej części dla Sponsorów na
oficjalnej stronie internetowej Konferencji www.zyjwobfitosci.pl,
 możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej
strefie,
 wywiad ze Sponsorem w Merkuryuszu.
Cena pakietu: 15 000zł netto.
Pakiet Srebrny (10 miejsc)

możliwość zaprezentowania swoich drukowanych materiałów
informacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) w specjalnie wyznaczonych
miejscach dedykowanych tymże materiałom,

dołączenie
Państwa
materiałów
drukowanych
do
zestawów
upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji,

zaproszenie jednego przedstawiciela Państwa firmy na Konferencję,

dodanie logotypu Państwa firmy w górnej części dla Sponsorów na
oficjalnej stronie internetowej Konferencji www.zyjwobfitosci.pl.
Cena pakietu: 5 000zł netto.
Z największą radością podejdziemy indywidualnie do Państwa oczekiwań i potrzeb, przygotowując unikalną ofertę sponsorską dla Państwa firmy. W celu
rozeznania potrzeb proponujemy osobiste spotkanie.
Kontakt:
Grzegorz Grzeszczak
[email protected]
+48 733-375-372