Amerykańska INWESTYCJA W ZAMOŚCIU!!! 13

Komentarze

Transkrypt

Amerykańska INWESTYCJA W ZAMOŚCIU!!! 13
PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
str. 6
nr13
(33)
Całotygodniowy
Program TV str. 10
Piątek 1 IV 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
a
k
s
ń
a
k
y
r
Ame
INWESTYCJA
!
!
!
U
I
C
Ś
O
M
A
Z
W
str. 8
reklama
reklama
reklama
reklama
2
reklama
Ważne telefony
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura Rejonowa
84 677 12 56
Książnica Zamojska
84 638 58 72
Szpital Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda Miejska
Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie ciepłownicze
993
Pogotowie gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
reklama
3
AKTUALNOŚCI
40 NOWYCH MIESZKAŃ SOCJALNYCH
U zbiegu ulic Janka Krasickiego i Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Zamościu trwają zaawansowane prace przy budowie
mieszkań socjalnych. Na tym terenie ma powstać łącznie 40
nowych lokali usytuowanych w dwóch budynkach. Budowa
ma zostać zakończona jesienią tego roku.
II etapu zaplanowano na 30 listopada tego roku. Wartość
prac przy drugim z budynków obliczono na 1 328 339,91
zł brutto.
Cag. ■
Prace przy budowie i wykańczaniu obu budynków wykonuje firma „Stolmur” z Zamościa, nadzór inwestorski sprawuje
Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Zamość.
Do chwili obecnej w ramach prac przy pierwszym budynku, wykonano stan surowy zamknięty wraz z przyłączem
wodnokanalizacyjnym. Wewnątrz budynku rozpoczęto prace wykończeniowe, jak tynki i malowanie. Termin oddania
pierwszych dwudziestu lokali to 30 czerwca 2016 roku.
W ramach prac przy drugim z zaplanowanych budynków
mieszkalnych wykonano fundamenty. Zakończenie prac
ZACZYNAMY WALKĘ O DOFINANSOWANIE DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Doczekaliśmy się rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej, do inwestycji w gminie
Zamość. Wygrała firma GOLDSUN z Zamościa i to ona będzie czuwała nad prawidłowym
przebiegiem prac projektowych
w naszej gminie. W najbliższym
czasie do domów wszystkich
mieszkańców, którzy złożyli
ankiety do gminy zawitają pracownicy firmy GOLDSUN, aby
wypełnić protokół uzgodnień
projektowych, w którym będą
zawarte informacje dotyczące
technicznych aspektów montażu. W ostatnich dniach w siedzibie firmy GOLDSUN odbyło
się szkolenie dla pracowników,
którzy będą przeprowadzali
audyt u inwestorów w gminie.
Szkolenie obejmowało przygotowanie do sporządzenia projektu zgodnego z wytycznymi
konkursu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski. Firma
GOLDSUN wysyła „w teren” 10
pracowników, aby jak najsprawniej i najszybciej przeprowadzić
ustalenia projektowe. Pracownicy wyszkoleni w ostatnim czasie
przez GOLDSUN to specjaliści
w dziedzinie solarnej, którzy
mają co najmniej kilkuletnie
doświadczenie w branży. Gmina nie ma więc żadnych obaw
odnośnie profesjonalizmu i poziomu wykonania prac projektowych. Prosimy wszystkich
mieszkańców, którzy złożyli
ankiety do gminy, aby czekali na wizytę techników z firmy
GOLDSUN. ■
WIĘCEJ MIEJSC PARKINGOWYCH DLA… „WYBRAŃCÓW"
Tak wyglądał parking w środę 30 marca pod zamojskim Ratuszem. A dla
kogo te zarezerwowane miejsca, dodajmy od co najmniej 7 rano? A dla naszych szanownych radnych, którzy w tym dniu od godziny 13.00 mają comiesięczną sesję Rady Miasta. Zwykły mieszkaniec musi więc szukać miejsca do zaparkowania albo na płatnym parkingu na Placu Stefanidesa albo
na odległych bezpłatnych parkingach przy Parku Miejskim bądź ulicy Partyzantów. Tak więc wszystko z dewizą, "By żyło się nam lepiej… wszystkim?
reklama
reklama
4
Pierwsze bratki na rabatki
Na terenie Zespołu Staromiejskiego w Zamościu zasadzono kolorowe bratki. Aby ukwiecić rabatę na Rynku Wielkim firma „Tom-Poz” Tomasza Poździka - zajmująca się zielenią miejską w Zamościu, zasadziła 2700 sztuk bratków. Dziedziniec Ratusza ukwiecono
50 kwiatkami. Wzdłuż ul. Łukasińskiego w kamiennych donicach
zasadzono 180 sztuk, a przy ul. Kolegiackiej i Akademickiej kolejne
160 bratków.
Spokojne święta
Straż Miejska w Zamościu poinformowała, że okres
Świąt Wielkanocnych w Zamościu upłynął w spokojnej atmosferze. W czasie świątecznych dni zgłoszono 6 interwencji, z których tylko jedna dotyczyła
zbyt gorliwego polewania wodą.
Autobusy do Starego Zamościa
We wtorek 22 marca podpisano porozumienie międzygminne pomiędzy
Miastem Zamość a Gminą Stary Zamość.
Przedmiotem tego porozumienia jest powierzenie Miastu Zamość wykonywania zadań Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu
zbiorowego na terenie Gminy Stary Zamość. W imieniu Miasta Zamość zadania te będzie realizować oczywiście Miejski Zakład Komunikacji Spółka
z o.o. w Zamościu. Dotacja Gminy Stary Zamość do kasy Miasta wyniesie
w 2016 roku 30 000 zł.
W dni powszednie, w czasie porannych dojazdów oraz popołudniowych
powrotów linia nr 10 będzie dojeżdżała do Kolonii Udrycze, a linia nr 15 do
Starego Zamościa.
Nowa ulica w Zamościu
Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zakres prac obejmuje
budowę ulicy łączącej ul. Graniczną z ul. Sikorskiego wraz z przebudową istniejącego chodnika, budową kanalizacji deszczowej,
budową sieci teleinformatycznej, wycinką drzew oraz krzewów.
Zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji pn. „Ciąg pieszo-jezdny ulica Graniczna-Sikorskiego". Nowa droga będzie
miała 172 metry długości i ma zostać wykonana do 29 lipca 2016
roku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
z Zamościa. Koszt prac to 249082 zł brutto.
Hrubieszowska zamknięta
Zarząd Dróg Grodzkich poinformował, że od 31 marca do końca maja
2016 roku dla ruchu samochodowego zostanie wyłączony fragment ul.
Hrubieszowskiej. Mowa o odcinku od
ul. Gminnej do ul. Spadek. W związku
z utrudnieniami wyznaczono objazdy: z ul. Reja do ul. Hrubieszowskiej
- ul. Polną i ul. Spadek; ul. Gminną będzie można ominąć objazdem przez
ul. Bołtucia. W tym czasie, z ruchu na
remontowanym odcinku wyłączono
także przystanki autobusowe przy
ul. Hrubieszowskiej.
Utrudnienia mają związek z trwającą budową inwestycji HopStop
w miejscu dawnego dworca autobusowego. Według planów inwestora
prace obejmą budowę ronda na
skrzyżowaniu ul. Gminnej i Hrubieszowskiej. Ulica Hrubieszowska (od
ul. Gminnej do ul. Skośnej) zyska
nową nawierzchnię. Przebudowane
będzie także oświetlenie oraz rozbudowana kanalizacja deszczowa.
Zarząd Dróg Grodzkich zwraca się
do kierowców z prośbą o wyrozumiałość.
Rocznica
Zbrodni Katyńskiej
reklama
W niedzielę 10 kwietnia w Zamościu odbędą się
uroczystości 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Obchody organizowane są przez Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska w Zamościu.
Uroczystości będą składać się z trzech części
(na Rynku Wielkim, w Kościele Św. Katarzyny,
przy Pomniku Krzyż Katyński).
Obchody rozpocznie zaplanowany na godzinę
10.00 Happening młodzieży Szkół Zamojszczyzny na Rynku Wielkim, po którym rozpoczną się
dalsze uroczystości. (Szczegóły na plakacie).
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 10 Nowego Kuriera Zamojskiego. Mazagran to napój kawowy z dodatkiem alkoholu np.
rumu podawany na zimno z kostkami lodu. W losowaniu zwyciężyła pani Anna S. z Sitańca.
HISTORIE Z PASJĄ
Gratulujemy
KATEDRA ZAMOJSKA
Katedra dawna kolegiata. Ufundowana
przez Jana Zamoyskiego a zaprojektowana
przez Bernardo Morando w duchu manieryzmu weneckiego z cechami rodzimymi. Ma
wymiary 30x45m i jest trójnawową bazyliką
z dwoma rzędami kaplic. Kolegiata (obecnie katedra) otrzymała wezwanie Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza
Apostoła i miała być wotum dziękczynnym
za zwycięskie wyprawy Jana Zamoyskiego.
Ponieważ większość jego zwycięstw przypadła w niedzielę – dzień Zmartwychwstania,
dlatego wybrał Zamoyski takie wezwanie,
Tomasz Apostoł natomiast znalazł się jako
patron kolegiaty ze względu na wielką cześć,
jaką był darzony w rodzie Zamoyskich oraz
ze względów osobistych. Jan, będąc w młodości kalwinem, do wiary katolickiej doszedł
drogą „wątpienia i rozumowania”, tak samo
jak „niewierny” Tomasz.
Kopanie fundamentów rozpoczęto w 1587
roku. Papieski wysłannik Vanozzi, odwiedzający Zamość w 1596 roku napisał: „murują
teraz kościół wspaniały i piękny, wewnątrz
i zewnątrz dobrze ozdobiony”. Kolegiata była
najważniejszym kościołem w Zamościu
i Ordynacji Zamojskiej. To tu ordynaci byli
zaprzysięgani, witani po długiej nieobecności, tu odbywały się chrzty, śluby i pogrzeby.
W podziemiach zamojskiej katedry pochowani zostali wszyscy zamojscy ordynaci. Od
I Jana Zamoyskiego – założyciela miasta
(1542-1605) do ostatniego XVI Jana Tomasza Zamoyskiego (1912-2002). Różny był
natomiast los ordynatowych Zamoyskich,
niektóre, jak na przykład czwarta żona Jana
Zamoyskiego Barbara z Tarnowskich lub
żona Tomasza Zamoyskiego II ordynata - Katarzyna z Ostrogskich, spoczęły w podziemiach, inne natomiast, jak chociażby Zofia
z Czartoryskich żona Stanisława Kostki Zamoyskiego XII ordynata, uważana w Europie
za najpiękniejszą Polkę XIX wieku, spoczęła
we Florencji.
Wnętrze katedry zaskakuje strzelistością
(nawa główna 20 m. wysokości, 10 m szerokości). Ponad arkadą prowadzącą do prezbiterium, widnieje łacińska inskrypcja: Pani Moja
Bogurodzica Dziewica jest wzięta do nieba. Legenda głosi, że słowa te wypowiedział św. Tomasz, który uwierzył we Wniebowzięcie NMP,
dopiero gdy otrzymał z nieba pasek od Jej sukni. W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz z obrazem Zmartwychwstałego Chrystusa ze świętym Tomaszem, poniżej figury śś.
Piotra i Pawła a po bokach św. Jana Ewangelisty
i św. Jana Chrzciciela. Wzrok przykuwa również
wykonane ze srebra tabernakulum w stylu rokokowym fundacji Tomasza Józefa Zamoyskiego VII ordynata i jego żony Teresy z Michowskich. Na ścianach prezbiterium wiszą cztery
obrazy autorstwa Jana Kasińskiego, który był
nadwornym malarzem Zamoyskich a kształcił
się u włoskiego mistrza Dolabelli. Obrazy ukazują życie i męczeńską śmierć św. Tomasza.
Sklepienie nawy głównej zdobi siatka geometrycznych wzorów wykonana z listwy
stiukowej. Poniżej zaś wspaniałe kamieniarskie
belkowanie, zdobione przez około 150 rozet,
łuki arkad zaś spinają tajemnicze twarze, starca, królowej, demona czy Egipcjanki. Chór muzyczny, również projektu Bernardo Morando,
o ciekawej niespotykanej w Polsce konstrukcji
powstał w 1601 roku. Początkowo grała tu kapela kolegiacka, pod koniec XVII wieku Anna
z Gnińskich, żona Marcina Zamoyskiego IV ordynata, ufundowała organy. Obecne organy
pochodzą z 1895 roku a ufundował je XV ordynat Maurycy Zamoyski, zbudował je zaś lwowski mistrz Józef Śliwiński.
W nawach bocznych umiejscowione są kaplice. Po prawej stronie od prezbiterium znajduje
się Kaplica Ordynacka bądź też Zamoyskich
p.w. Przemienienia Pańskiego. Sklepienie kaplicy zdobią barokowe sztukaterie autorstwa
Włocha Jana Baptysty Falconiego, po prawej
stronie pod oknem znajduje się sarkofag przedstawiający Tomasza Zamoyskiego XIV ordynata
z jego córką, która wskazuje mu niebo. W podłodze kaplicy widnieje płyta nagrobna Jana Zamoyskiego I ordynata. Łaciński napis głosi: „Tu
leży Jan Zamoyski” poniżej znajduje się herb
złożony (herb Jelita, Herburt Suchekomnaty,
i Bończa), poniżej oznaki urzędów sprawowanych przez Zamoyskiego – pieczęć kanclerska
i buława hetmańska. Na dole łaciński napis
informuje, że zmarł 8 czerwca 1605 roku (data
błędna, powinno być 3 VI 1605 r.). Po lewej stronie na ścianie wiszą dwa obrazy: w głębi Jana
Zamoyskiego I ordynata i bliżej jego syna Tomasza Zamoyskiego II ordynata. Pod tą ścianą
stoją również neobarokowe stalle kolatorskie.
Kolejna kaplica w nawie południowej ma
wezwanie Matki Bożej Różańcowej, nazwa
wzięła się od Bractwa Różańcowego, które tą
kaplicą się opiekowało. Było to najliczniejsze
bractwo kolegiackie a kaplica była najlepiej
uposażona w sprzęty i szaty liturgiczne. Kolejną jest Kaplica Infułacka pw. Św. Mikołaja.
Ufundował ją pierwszy infułat ks. Mikołaj Kiślicki, którego możemy zobaczyć na obrazie
w ołtarzu kaplicy, w lewym dolnym rogu. Oł-
BIZNESPLANY
dla firm
dla bezrobotnych
tel. 692 387 988
Salon Fryzjerski
„Strefa Piękna”
Hrubieszowska 34c
tel. 537 289 723
tel.: 790 674 969
reklama
reklama
reklama
tarz zdobią dwie rzeźby po prawej św. Honorata po lewej św. Stanisław z Piotrawinem. Do
następnej kaplicy prowadzi dębowa brama,
jest to tzw. Kaplica Relikwii pw. Św. Marii
Magdaleny. W ołtarzu widać 28 relikwiarzy,
w większości trudnych do zidentyfikowania,
otaczających obraz św. Marii Magdaleny. W antepedium ołtarza bardzo ciekawy obraz również przedstawiający patronkę kaplicy. W nawie południowej była kiedyś jeszcze kaplica
Trójcy Świętej, jednak na początku XIX wieku
podzielono ją na dwie kondygnacje i na górze
umieszczono bibliotekę a na dole kapitularz
(sala zebrań kapituły). Obecnie prawdopodobnie zostanie tam urządzona druga zakrystia.
Po przejściu pod chórem muzycznym, w nawie północnej (tym razem patrząc niejako od
końca) znajduje się kaplica Akademicka pw.
Św. Jana Kantego, z XVIII-wiecznym ołtarzem
o ciekawej metalizującej niebieskiej barwie.
Obraz w ołtarzu przedstawia patrona Akademii
Zamojskiej św. Jana Kantego, wystroju ołtarza
dopełniają figury św. Grzegorza papieża i św.
Augustyna biskupa. Kolejna kaplica nosi wezwanie Zwiastowania NMP. Opiekowało się
nią Bractwo Literackie. W ołtarzu znajduje się
przepiękny obraz przedstawiający Zwiastowanie, sprowadzony do Zamościa prawdopodobnie przez Jana Sobiepana Zamoyskiego III
ordynata, autorstwa Carlo Dolci z 1650 roku.
Następna kaplica ma wezwanie Chrystusa Ukrzyżowanego. Ma bardzo spójny wystrój.
Pośrodku znajduję się niezwykle piękne rzeźbione Ukrzyżowanie, całości zaś dopełnia
6 płaskorzeźbionych scen
pasyjnych. Kolejna kaplica
Matki Bożej Opieki bądź też
MB Łaskawej, w której znajduje się łaskami słynący obraz
Matki Bożej Opieki, popularnie
„Odwachowskiej”, nazywany
czasami zamojską „Czarną Madonną”.
Warto wejść również na dzwonnicę Katedry, po drodze na jej taras widokowy można zobaczyć trzy dzwony – Jan (największy
i najstarszy – z połowy XVII wieku), Tomasz
i Wawrzyniec. Z tarasu zaś roztacza się piękna
panorama miasta. Na uwagę zasługuje również niewielkie powierzchniowo, ale niezwykle
bogate w eksponaty Muzeum Sakralne Katedry - fundacji Zamoyskich. Muzeum znajduje
się w dawnej Infułatce (mieszkanie infułata),
do której prowadzi ciekawy wczesnobarokowy portal wejściowy z herbem Prus i inicjałami
NKDZ, będącymi łacińskim skrótem od słów –
Mikołaj Kiślicki Dziekan Zamojski. W muzeum
można obejrzeć szaty i naczynia liturgiczne,
najcenniejsze relikwiarze czy jedyną zachowaną w Polsce albę koronacyjną króla Michała
Korybuta Wiśniowieckiego (jego pradziadkiem
był Jan Zamoyski I ordynat).
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
PYTANIE KONKURSOWE
Dawniej tradycją było „topienie Judasza”
podczas Wielkiego Tygodnia, w jakim dniu się
odbywało?
Spośród osób, które prześlą poprawną odpowiedź na adres mailowy: [email protected]
gmail.com wylosujemy jedną nagrodę niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie
jest Zamość – Twierdza Otwarta. Zapraszamy
do zabawy!
Salon Kosmetyczny
Angela
Rynek Solny 1
tel. 84 638 40 67,
509 814 595
reklama
Biuro Podróży
„Traveltime”
Rynek Solny 1
tel. 518 557 116
reklama
5
reklama
6
OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam rowerek 7-12 lat, super stan,
wózek spacerowy. Zamość. Tel. 798 690 126
Garaż do wynajęcia na Os. Zamoyskiego
(Pomarańczowe) Tel. 792 512 363
Sprzedam pokrywa bagażnika Clio 99r,
uzbrojona, Zamość. Tel. 798 690 126
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2 z garażem w
bliskiej odległości. Tel. 84 638 47 08
Oddam małego kotka w dobre ręce. Tel.
694 979 806
Kupię łąkę w Zamościu, okolice Autonaprawy,
ul. Weteranów lub ul. Nadrzecznej. Tel.
790 217 963
Sprzedam piec CO-CW Defro Optima Plus 15
KW, zakres mocy 6-19 KW - ze sterownikiem
i wentylatorem, rok prod. 2011, cena do
uzgodnienia. Tel. 84 638 67 53
Kawalerka 36 m2, komfortowo wyposażona,
Vp, Bohaterów Monte Cassino.
Tel. 502 689 212
Wynajmę - nowy dom. Obsza; 100m2, na
działce 65 arów, cena 500zł. Tel. 509 440 762
(po 16.00)
Sprzedam fotelik samochodowy, stan dobry,
cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam działkę rekreacyjną w Zwierzyńcu
w pobliżu rzeki Wieprz. Tel. 733 852 208 (po
18)
Sprzedam gorczycę. Możliwy dowóz na
miejsce 5zł/kg. Tel. 695 069 461
Sprzedam tapczan młodzieżowy 90cm x
210cm, cena 40 zł. Tel. 512 078 304
Stancja dla pracujących w Zamościu. Tel. 733
852 208 (po 18)
Sprzedam trampolinę - szerokość 120 cm,
cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu. Tel. 733 852
208 (po 18)
Sprzedam dom wolnostojący. Zamość,
Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam dom drewniany do rozbiórki.
Tel 782 010 140
Sprzedam działkę Topornica-Kolonia 30 arów.
Tel. 603 962 136
Sprzedam M3 54 m2 Szczebrzeszyn Os.
Klemensów. Tel. 883 150 881
Peugeot 106 1.0 B w bardzo dobrym stanie.
Posiada szyberdach, relingi dachowe, hak,
radio, ocynk. Rok produkcji 1995, przebieg 16
tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592. Zamość,
cena 3300zł
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani - 120
basowe. Cena do uzgodnienia - Zamość. Tel.
505 987 592
Sprzedam: wirówka do bielizny do drobnej
naprawy - cena 70 zł. Kołpaki oryginalne do
nissana 13”. Bagażnik dachowy do Maluchanieużywany cena 80 zł. Tel. 84 639 64 46,
505 987 592
Akordeon Carlo Rossi do kapeli - cena 1200zł,
Mozart do nauki 40B. Tel. 505 987 592
Sprzedam drewno opałowe: grab, buk i inne.
Transport. Tel. 798 682 436
Sprzedam kawalerkę 36m2 komfortowo
wyposażona V piętro. Bohaterów Monte
Cassino. Tel. 502 689 212
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai, Mazda.
Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Przyjmę ziemię i gruz - teren Zamościa, dobry
dojazd. Tel. 790 217 963
Sprzedam komplet wędkarski, tj: 2 feederki
390 cm, 1 spining 270 cm z kołowrotkami,
z żyłkami i plecionkami. 2 elektroniczne
czujniki brań, podbierak 3 m w pokrowcu
3-komorowym i inny sprzęt wędkarski w
promocyjnej cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Sprzedam nową encyklopedię medyczną –
23 tomy. Tel. 696 432 650
Wynajmę dom w Zamościu, cena 500zł/
miesiąc. Tel. 509 440 762
BEZPŁATNE USG
Roztoczańska
Szkoła
Ultrasonografii
prowadzi
rejestrację na bezpłatne badania USG ciąży oraz USG narządów kobiecych (jajniki, macica). Badania odbędą się w dniach
13 - 15 kwietnia w Hotelu Jubilat w Zamościu.
Od 5 kwietnia będzie prowadzona także rejestracja na bezpłatne ECHO
serca dla dorosłych. Z badań mogą skorzystać pacjenci w trakcie leczenia kardiologicznego (z wadami zastawkowymi, niedomykalnością,
kardiomiopatią, po przebytym niedawno zawale lub po operacji wszczepienia zastawek serca). Badania odbędą się w Hotelu Jubilat w dniach
22 - 24 kwietnia.
Aby skorzystać z możliwości wykonania badania należy zarejestrować
się telefonicznie:
•
•
•
84 638 80 90
84 638 80 91
84 638 55 12
Sprzedam ziemniaki, odmiana Vineta 0.60/kg,
k/Zamościa Tel. 501958 347
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
164 Tel. 84 671 38 49
Sprzedam działkę budowlaną: 13 arów lub 26
arów. Zamość - Mokre Tel. 603 962 136
Sprzedam w Zawadzie działki budowlane: 12
arów (45 tys), 10 arów (38 tys) Tel. 508 403 599
Toaletę przenośną ze spłuczką - nową sprzedam. Idealna na działkę oraz dla osoby
chorej, mającej problemy z poruszaniem się
Tel. 608 119 412
Obsza. Nowy dom, 100m2 sprzedam. Cena
210 000. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Profesjonalne czyszczenie tapicerki
samochodowej. Pranie dywanów, wykładzin,
kanap, foteli. Tel. 505 130 265
Sprzedam dom w strefie podmiejskiej
Zamościa - pow. 86m2 lub zamienię na
mieszkanie w bloku w niskiej zabudowieparter, pierwsze piętro, słoneczne z balkonem
do 40 m2. W rozliczeniu przyjmę dopłatę. Tel.
669 622 100
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy asfalcie,
w pobliżu las, woda, świetlica, 10 km od
Zamościa - lub zamienię na 2-3 pokoje. Tel.
506 571 438
Sprzedam stół rozkładany nowy i sześć
krzeseł - w atrakcyjnej cenie. Tel 84 530 19 70
(do godz. 8.00 i po południu po 17.00)
Sprzedam młynek do styropianu i pianki
poliuretanowej - 1000zł do negocjacji.
Przekładnię ślimakową - 700zł, siłowniki
hydrauliczne - od 50 do 300zł. Tel. 606 474 039
Sprzedam drewno opałowe, różne gatunki.
Transport. Tel. 798 682 436
Wydzierżawię lub sprzedam zakład
cukierniczy w Krasnobrodzie. Tel. 607 394 234
Stancja - do wynajęcia M3 - 53 m3 z
balkonem, I piętro, umeblowane. Uczniom,
studentom, pracującym. Cena 350 zł lub
sprzedam - tanio. Tel. 513 174 098
Sprzedam: Wózek inwalidzki ręczny.
Koncentrator tlenu. Chodzik inwalidzki. Tel.
732 588 389
Meble, antyki do sprzedania. Tel. 782 010 140
Sprzedam budynek wielofunkcyjny, ul.
Lubelska 70A Zamość. Idealna lokalizacja na
przychodnię, przedszkole, siłownię, kwatery,
itp. Tel. 691 727 601
Sprzedam piętrowy wolnostojący dom na
Osiedlu Karolówka, ul Kopernika.
Tel. 881 669 406
Sprzedam działkę budowlaną 36 arów, Lipsko
16h. Tel. 84 671 38 49
Sprzedam dom i działkę w centrum
Zamościa. Tel. 607 325 190
Sprzedam okna z demontażu, 3-szybowe z
bloku, z futrynami - gmina Komarów. Tel. 84
530 12 77
Wyposażenie salonu fryzjerskiego,
kompletne w bardzo dobrej cenie.
Tel. 794 442 141
Sprzedam zabytkowy kredens pokojowy,
meble kalwaryjskie. Tel. 600 686 563
Sprzedam M-4 - 55,34 m2 na ul. Polnej 23/30,
w bloku po kapitalnym remoncie. Cena do
uzgodnienia. Tel. 696 108 347
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Gorczyca, 52zł/kg, dowóz na miejsce. Tel.
695 069 461
Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 70m2 z
wyposażeniem, w centrum Zamościa Tel. 603
962 136.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, Zamość.
Tel. 517 792 636
Tanie pranie tapicerek, dywanów, wykładzin,
kanap, foteli Tel. 790 327 767
Miejsce pracy: Zamość
Sprzedam działkę budowlaną 6 arów, Osiedle
Powiatowa. Tel. 517 792 636
Sprzedam tanio brusy dębowe 17x17x200 - 4
szt; okna 3-szybowe z demontażu z bloku z
futrynami Tel. 84 530 12 77
•
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
•
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
Utrzymywanie relacji z klientem.
Kupię łąkę położoną w gminie Sułów lub
Szczebrzeszyn. Tel. 782 188 402
Sprzedam mieszkanie 40 m2. Kuchnia +
łazienka, pokój, korytarz, piwnica. Działka
0,0204 ha. Tel. 506 405 480
•
•
Dobra organizacja pracy.
Sprzedam akumulator Centra 72Ah, cena
60zł. Tel. 798 68 24 36
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz duży
namiot rumuński. Tel. 600 686 563
•
Sumienność i zaangażowanie.
•
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Dekoracje ślubne - Ja Was przyozdobię Wolne terminy. Tel. 725 476 922
Miejsce na Twoją
reklamę
Opis stanowiska:
Wymagania:
Oferujemy:
•
Wysoką prowizję.
•
Dogodne elastyczne godziny pracy.
•
Rożnorodne formy zatrudnienia.
•
Zapraszamy do współpracy również osoby już pracujące.
Kontakt:
[email protected]
tel: 730 210 777
Dom do wynajęcia
w Zamościu. pow. 100m2
ul. Woj. Polskiego
tel. 793 04-66-44
PRZYJMIEMY NA STAŻ
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
DTP: Hollyvinsky Misha
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy
sobie prawo do publikowania danych
osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
Druk: Drukarnia Warszawa,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
7
CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY PRACA
STAŁA SIĘ PRZYJEMNOŚCIĄ?
Często narzekamy, że praca którą wykonujemy nie sprawia nam
radości, realizowane obowiązki nie
stanowią wyzwania, a zarobki są
dalekie od ideału. Żyjemy w wolnym kraju i teoretycznie możemy
robić, co chcemy, nawet z dnia na
dzień złożyć wypowiedzenie. Jednak w praktyce nie jest to takie proste ponieważ musimy z czegoś żyć
i mamy pewne zobowiązania. Co
w takim razie pomoże nam z większą radością iść do pracy?
1/ Jeżeli denerwują cię osoby,
z którymi pracujesz, to tak naprawdę
problemem jest twoje nastawienie
a nie otoczenie. Sami wybieramy, jak
postrzegamy poszczególne jednostki. Przecież to my decydujemy, na
czym skupiamy swoją uwagę. Pani
Mariola może wiecznie narzekać na
swoją rodzinę, ale robić bardzo dobre bilanse. Kiedy kogoś lubimy koncentrujemy się na jego zaletach, gdy
natomiast danej osoby nie cierpimy,
wyolbrzymiamy jej wady. Nikt nie
jest idealny, jednak to nasze postrzeganie danej osoby może z niej zrobić
firmo-
wą zołzę lub wzór do naśladowania.
Postanów, że od dziś koncentrujesz
się na zaletach współpracowników
czy szefa a zobaczysz, że w krótkim
czasie wasza relacja się poprawi.
2/ Na pewno
masz w rodzinie
czy wśród znajomych osoby bezrobotne,
ludzi
którzy wyjechali
za granicę na stałe lub od lat robią
to sezonowo. Zobacz, jakie masz
szczęście, że nie
musisz wyjeżdżać
i wiesz, że co miesiąc otrzymasz wynagrodzenie. Oczywiście mogłoby
być większe, ale jednak jest. Doceń,
to co masz i ciesz się tym. Starsze
pokolenie miało zwyczaj dziękować codziennie za chleb. Obecnie
uważamy, że wszystko nam się należy i narzekamy często na warunki,
o jakich marzą miliony ludzi na terenach objętych wojną czy trudniej-
szymi warunkami gospodarczymi.
3/ Idealna praca, to taka którą
wykonujesz z radością. Jeśli jednak
uwielbiasz przebywać z dziećmi
a skończyłeś studia z ekonomii, to
nie licz na pracę w przedszkolu.
Możesz w takiej sytuacji pójść na
odpowiednie kursy czy studia, które pozwolą ci wykonywać dany zawód. Możesz także zacząć stawiać
sobie małe wyzwania do osiągnięcia w obecnej pracy. Przekształcić
ją trochę na grę, ale w rzeczywistości. Ludzie uwielbiają zdobywać
punkty za wysiłek i doświadczenie
oraz zaliczać kolejne poziomy. Ważne jest aby nagradzać się często
i tuż po włożonym wysiłku. Tutaj
sam decydujesz o nagrodach, jakie
sobie przyznajesz. Dłuższa przerwa,
kawa, piwo po pracy za zrobienie
dobrego raportu itd.
Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza
własna wyobraźnia.
4/ Świadcz swoje
usługi, najlepiej jak
potrafisz, a zobaczysz, że inni ludzie
to docenią. Pomyśl
o ile przyjemniejsza jest wizyta
u fryzjerki, która
z radością ścina
włosy, od takiej która po prostu
wykonuje swoją pracę. Dawaj z siebie to, co najlepsze a praca stanie
się dla ciebie radością. Zaczynaj
dzień pracy z nastawieniem dziś
będę działać efektywniej niż wczoraj i spróbuj zrobić wszystko. by dotrzymać danego sobie słowa.
5/ Zastanów się, dla kogo tak
naprawdę pracujesz. Jeżeli robisz
KORFU
– ZIELONE SERCE GRECJI
Korfu to niewielka wyspa
u północno-zachodnich wybrzeży Grecji należąca do
archipelagu wysp Jońskich.
Niegdyś nazywana „królową
wysp jońskich” była ulubionym celem podróży europejskich królów. Wypoczywali
tu Napoleon, cesarzowa Sisi
i cesarz Wilhelm II. Ze względu
na swój łagodny, śródziemnomorski klimat jest niezwykle
zielona - jak na grecką wyspę.
Zachwyca bogactwem krajobrazów – są tu piaszczyste
i kamieniste plaże, wysokie
urwiska z przepięknymi widokami, gaje oliwne, wysokie
góry i serpentyny. Korfu mieni
się feerią barw: głęboka zieleń
cyprysów występuje na zmianę ze złotymi zbożami i jaskrawymi plantacjami pomarańczy
i cytryn, a wszystkie odcienie zieleni i błękitu w Morzu
Jońskim dopełniają całości.
Na wyspie znajduje się wiele
miejsc wartych odwiedzenia
i zabytków wartych zwiedzenia - m.in. stolica wyspy Kerkira, Paleokastritsa, klify w Peroulades i Cape Drastis, Canal
d’Amur w Sidari, a także prawdziwy raj na Ziemi – Kassiopi.
Korfu może poszczycić się także cudownymi, długimi, piaszczystymi plażami okraszonymi
niesamowicie błękitnym morzem. Dla bardziej aktywnych
szeroka gama sportów wodnych – żeglarstwo, nurkowanie, windsurfing, jazda na
nartach wodnych, paralotnia,
skutery, czy rowery wodne –
to tylko niektóre z atrakcji tej
magicznej wyspy. To idealne
miejsce do wybrania się na
nie w podróż poślubną, w tym
roku jest absolutnym hitem, zielona i klimatyczna
kusi nawet tych najmniej
romantycznych. W marcu
w ostatniej odsłonie premiery lata stała się wybo-
Babskie gadanie: Scarlett mówi
to dla dzieci, rodziców,
„Nie mogę teraz o tym myśleć, bo oszaleję.
szefa to nie sądzisz że
Pomyślę o tym jutro.”
jest to słaby powód? To
jest twoje życie, twój
czas, wysiłek, zaangażowanie i emocje.
Pracuj dla siebie,
a zobaczysz że znajdziesz lepszą pracę
lub
odnajdziesz
sens w wykonywaniu tej którą masz
obecnie. Nie ma
ciekawych i nudŚwięta, święta i po święnych prac. Nawet
tach. Czasu na odrobienie zalegrabiąc liście mogłości filmowych całkiem sporo
żesz gwizdać i roa jednak pogoda spowodowała,
bić to z radością.
że wystawiałam nos na słońce (stąd ten kolor :D) i... można
Wszystko zależy
pooglądać tylko wieczorową porą.
od twojego nastaW minionym tygodniu zaliczyłam „Barany. Islandzka opowienia.
wieść”. Miałam wrażenie, że go już widziałam – niby hi6/ Pomyśl, jastoria o braciach skłóconych ze sobą z czasów „pierwszekie korzyści masz
go wąsa” a jednak bardziej opowiada o tym, jak wielkie
z tego że nie lubisz
znaczenie ma dla tych małomównych ludzi ich praca,
swojej pracy. Może
która jest ich całym życiem, pasją. Podobnym filmem
jest to dla ciebie
jest „O koniach i ludziach” z 2013 r. - podobny klimat –
zaskoczeniem, ale
wrzuciłabym do tego samego kociołka. Te dwa filmy
wiele osób narzeka,
mają w sobie coś... co nie pozwala Ci odejść od ekranu
bo dzięki temu inni
chociaż maksimum akcji jest odśnieżanie schodów. Dla
im współczują. Łamnie ciekawy. I tyle w temacie.
twiej usprawiedliwić
swoje złe samopoczuRomantyczna strona życia. Próbowałam oszukiwać
cie tym że musimy iść
samą siebie, że takowa u mnie nie występuje, waldo tej beznadziejnej
czyłam zaciekle, prawie sama się pogryzłam. Ale cóż.
roboty, niż tym że nie
Ona wygrała – Wściekła Rysia Romantyczka, która
chce nam się włożyć trokocha Anię z Zielonego Wzgórza. I ubóstwia Scarchę wysiłku w dostrzelett O'Harę – zielonookiego potwora.
żenie tego, co jest dobre
„Przeminęło z wiatrem”
w naszym życiu.
Film powstał na podstawie powieści Margaret
Mitchell w 1939 r. Akcja rozgrywa się w czasie
Barbara Gajos
wojny secesyjnej. Staroć co? Cudne antyki.
Doradca biznesowy i zawoZabytek klasy zerowej wśród filmów. O czym
dowy, trener, przedsiębiorca
jest... zgadnijcie. Piękny i bestia lub odwrot■
nie. Pan Kapitan Rhett Butler – bywalec
miejsc, których nie odwiedzają gentelmani – przystojniak z fantazyjnym wąsem, mistrz ciętej riposty i ona – Panna
rem wielu par na spędzenie na można się tam
Nadąsana Kokietka z Tary – posiadłości
niej miłosnego tygodnia w ra- bezpośrednio dopołudniowca. Zakochana w... blond
mach podróży poślubnej, ciestać. Wieczorami
ciapie o rozmemłanym spojrzeniu. „Zła
szy mnie to bardzo, zwłaszcza,
kobieta” – tak by ją określił nasz znany
okolica
tętni
żyże zwróciłam uwagę, że coraz
Bogusław. „Zła kobieta” o gołębim serciem,
w pobliżu
wiewięcej ludzi wybiera opcję
cu schowanym gdzieś bardzo, barHb, wolą pożyczyć rower czy le restauracji, barów,
dzo głęboko. Rhett natomiast zyskusamochód lub komunikacją tawern i pizzerii. Ariti
je z każdą sceną. Takiego bólu, jak
miejską przemieszczać się Grand natomiast jest
w oczach u tego ekranowego ojca,
po wyspie. Szkoda im całego
standardowo lepszy,
nie widziałam chyba nigdy - po
tygodnia na leniuchowanie,
śmierci najukochańszej ptaszynki,
ma
świetną
lokalizację,
chcą również coś zobaczyć.
umiłowanej córeczki.
blisko
lotniska,
blisko
Super! Przyjemne z pożytecz„Gone with the Wind” pozostaje
nym. Moim zdaniem warto Korfu Town oraz otoczow pamięci na zawsze. Można się
udać się na rejs do Albanii lub ny jest piękną zielenią.
przy nim pośmiać, popłakać, zezłowzdłuż wybrzeża wyspy, rejsy Przepyszne różnorodścić. Jest skarbnicą haseł by Scarto dla mnie coś niesamowitelett (patrz tytuł). I niejedna panna
ne i świeże śniadania
go, możemy z innej perspektymogłaby uczyć się od mistrzyni
i obiadokolacje
zadowolą
wy pooglądać morze, wyspę,
pięknego focha – Scarlett powinwykąpać się w różnych cieka- największych smakoszy.
na to opatentować już wtedy.
wych miejscach czy posnur- W hotelu znajduje się
Babo! Nie masz pomysłu na wiekować, wiele rzeczy za jednym ekskluzywny basen z zejczór? Koleżanka + wino + chusrazem.
ściem jak do morza, przy
teczki! Chłopie! Zadziwisz kobietę
Najlepszymi ofertami,
swą, jak się wzruszysz. Wiem, wyktórym można wypocząć
które polecam i które najczęgląda podejrzanie, ale może Cię
i zrelaksować
się
w blasku
ściej wybierają klienci są dwa
kupiłam dobrym słowem o tym
obiekty Hotel Gouvia i Ariti słońca. Ciekawe rozwiąfilmie. Wg filmGrand. Gouvia to kameralny zanie to winda na plawebu 7,9/10, wg
hotel urządzony w greckim żę, a w zasadzie kolejka
Ryszardy 35/10.
stylu – wprost doskonały dla
Rhett pozostanie
– fajna atrakcja dla nie
chcących poznać styl życia
moim marzeniem
tutejszych mieszkańców oraz lubiących się wspinać.
mężczyzna ideich kulturę. Obiekt położony Obydwa mogę polecić
alny z łobuzerw samym centrum miejsco- z czystym sumieniem,
skim, rozbawionym spojrzeniem.
wości, co daje szerokie moż- mają świetną cenę, doScarlett - żadna nie chciałaby taliwości spędzania wolnego bre opinie i klienci wrakiej koleżanki ;) miłego oglądania.
czasu. Smaczne jedzenie, miła
cają zadowoleni.
obsługa i śliczna restauracyjka
Pozdrawiam
Jeśli nie macie jeszusytuowana na
Beata Łoza
tarasie, otoczona cze planów na wakacje,
zielenią. Hotel od polecam tę piękną, ziePs. 1. Zestawienie tych dwóch focentrum
Korfu loną wyspę, wybór hotek jest co najmniej komiczne :D
dzieli jedynie 7 teli, miejsc jest jeszcze
2. Zajrzyj na Fb Ryszard poleca
km, a 5 minut od
– masz ochotę napisz - chętnie
bardzo duży a i cena nie
hotelu znajduje
przeczytam co myślisz.
jest
wygórowana.
się
przystanek
3. Do miłego.
lokalnej komuni- Serdecznie zapraszam :)
kacji, z którego
Makuch Magdalena ■
Ryszard poleca...
8
STACJA RADAROWA W ZAMOŚCIU
W tym roku w Zamościu rozpocznie się
budowa Centrum Łączności Cyfrowej. Obiekt
będzie wyposażony w najnowocześniejszy
sprzęt nadawczo-odbiorczy umożliwiający
odbiór ponad trzystu telewizyjnych programów cyfrowych bez dekoderów TV.
PARLEZ-VOUS FRANÇAIS?
Dzień Języków Obcych to
doskonała forma edukacji praktykowana od kilku lat w Publicznym
Gimnazjum w Komarowie–Osadzie. Gimnazjaliści w ten sposób
mogą rozwijać swoje zainteresowania i pogłębiać wiedzę z języków obcych: angielskiego i francuskiego, których uczą się w swojej
szkole. Uczestnicząc w różnych
konkursach, mają możliwość wykazania się ich znajomością, a także publicznego zaprezentowania
swoich talentów oraz umiejętności artystycznych i językowych.
Jest to także forma nauki poprzez
zabawę. Uczniowie uczą się ponadto zdrowej rywalizacji.
Dzień Języków Obcych przybliża
uczniom kulturę państw angielskiego i francuskiego obszaru językowego, a przy tym doskonale
integruje środowisko uczniowskie.
W ramach tegorocznego Dnia
Języków Obcych przeprowadzone zostały następujące konkursy sprawdzające wiedzę o Anglii
i Francji:
1) konkurs wiedzy on-line;
2) konkurs na plakat „Plan miasta”;
3) konkurs „Najsłynniejsze budowle miast w 3D”;
4) konkurs wiedzy o największych
miastach;
5) konkurs na przebranie „Żywy
symbol miasta”;
Zwyciężczynią konkursu wiedzy
on-line została Karolina Jachymek, najładniejszy "Plan miasta"
przygotowały: Karolina Szeremeta
i Wiktoria Tymczuk, w konkursie
na „Najsłynniejsze budowle miast
w 3D” najlepiej zaprezentowały
się duety: Natalia Kornas i Joanna
Mulawa oraz Karolina Szeremeta
i Wiktoria Tymczuk, a także Dariusz
Maryńczak. Ponadto w konkursie
wiedzy o największych miastach
najlepiej wypadła drużyna w składzie: Marta Bochniak, Sylwia Niezgoda i Kamila Szala, natomiast
triumfatorką konkursu na przebranie „Żywy symbol miasta” została
Paulina Kukiełka.
Możliwość wygrania słodkich upominków mieli także widzowie, poprawnie odpowiadając na pytania
zadawane przez prowadzące.
Podczas obrad jury społeczność
szkolna mogła wysłuchać popularnych utworów muzycznych
– angielskich i francuskich - w wykonaniu uczennic: Pauliny Kawy,
Ilony Kudyk i Karoliny Szeremety.
Tegoroczny Dzień Języków Obcych odbył się 22 marca 2016 r.,
a jego organizatorkami były: Tamara Bur i Katarzyna Gajewska
- Pleskaczyńska - nauczycielki języków obcych w Publicznym Gimnazjum w Komarowie-Osadzie.
Anna Maryńczak
Centrum wybuduje polsko-amerykańska
spółka. Obiekt powstanie prawdopodobnie
w okolicach Szopinka lub Karolówki. Anteny
nadawczo-odbiorcze zostaną umieszczone
na wysokości ponad 170 metrów nad poziomem gruntu. Dzięki obiektowi będzie możliwa także telefoniczna łączność satelitarna.
Telefony satelitarne mają pojawić się w zamojskich sklepach w pierwszym półroczu
2017 roku. Centrum stworzy conajmniej 60
nowych miejsc pracy.
Na Centrum czekają także zamojscy krótkofalowcy. Dotychczasowe przemienniki dla
łączności amatorskiej UKF SR8Z na 145,750
MHz i na 70 cm zostaną przeniesione z masztu radiowego w Feliksówce do zamojskiego
Centrum, co znacznie poprawi łączność amatorską na UKF z całą Europą.
Czy nowe anteny swoim wyglądem będą
przypominały już istniejące? Raczej nie. Większość z nich będzie antenami parabolicznymi.
Marian Zacharczuk
9
WĘDRÓWKI OKOŁOLITERACKIE
Życie
Kiedy świat z zaświatem się miesza
składa się ze szczęśliwych lub nieszczęśliwych zbiegów okoliczności… a może
zapisane zostało w księgach ręką demiurga…
teoretycznie nie ma to wielkiego znaczenia,
bo praktycznie liczy się tu i teraz. W tej historii istotne jest to, że „kto czyta, żyje podwójnie”
i jest to życie wędrówką… niekiedy na granicy
światów/wymiarów równoległych… czasami
udaje się tę granicę przekroczyć…
Nie byłem jakimś wielkim fanem Dardy, chociaż Dom na Wyrębach noszę ze sobą niczym
kamień, niby można wyrzucić, ale nigdy nie
wiadomo, kiedy się może przydać. Wyprawę do
Słonecznej Doliny zawdzięczam żonie. 25 marca (w Wielki Piątek), kiedy większość krzyżowała
Chrystusa, tłumacząc z zadowoleniem, że i tak
powstanie z martwych, moja żona - nasyciwszy
oczy pełnią księżyca – zapragnęła jechać do
Guciowa. Dziś pisząc te słowa (jest Wielka Sobota, czytam - pierwszą część Czarnego Wygonu Stefana Dardy - Słoneczną Dolinę, na stronie
76.) żałuję, że nie pojechaliśmy o północy. Pojechaliśmy w sobotę – pędzeni poranną kawą
i pozawielkanocnym nastrojem – wzięliśmy ze
sobą naszego piątoklasistę – przecież duchy nie
istnieją, mówił: „nawet ksiądz w szkole na religii
wyświetlał nam horror „Obecność” i mówił że to
bajki??? Nie tylko ksiądz zresztą, ale to temat na
osobną opowieść... W Starzyźnie – wiosce na
granicy światów, też zaczęło się od księdza…
Zaparkowaliśmy auto przy Zagrodzie i powędrowaliśmy wzdłuż mokrego asfaltu, deszcz
siąpił coraz bardziej. Przy zakręcie zeszliśmy na
lewo – do lasu. Przy tabliczce RPN nie znaleźliśmy klucza, Czarny Wygon nie zrobił na mnie
wrażenia, nie zachwycił, nie przeraził, ale nagłe
poruszenie pasących się saren – zaintrygowało. Podążyłem za nimi, syn za mną – tylko żona
trzymała się ścieżki – tylko ona czytała książkę. Zawróciliśmy na ścieżkę. Słoneczna Dolina
mimo deszczu jaśniała intensywnym blaskiem.
Spomiędzy uschniętych kęp przebijały się
źdźbła wiosennej trawy. Trudno wytłumaczyć
tę jasność polany, jeszcze trudniej przytłaczającą ciszę – żadnych ptaków. Choć witały nas
u wrót lasu – sygnalizowały nasze wejście, głosząc pojawienie się intruzów, a może ostrzegały
nas, kazały zawrócić…, zupełnie nieświadomie
Zamojskie EduTargi
Ponad 2 tysiące osób odwiedziło 21 marca
Zamojskie EduTargi, które odbywały się w hali
OSIRu.
EduTargi organizowane były z myślą o młodych
osobach, które stają przed wyborem najlepszej
drogi kształcenia.
Swoja ofertę prezentowało blisko 40 wystawców. Znalazły się wśród nich szkoły publiczne,
niepubliczne, zawodowe i ogólnokształcące
oraz placówki zajęć pozaszkolnych. Zamojskie
W tym roku nacisk położony został na rozwój
młodych ludzi, szkoła = pasja. Targom towarzyszył różnorodny i bogaty program, prezentacje szkół, panel dyskusyjny, przemówienia
przemierzałem ów zaświat, żona fotografowała
(jedno ze zdjęć może niepokoić), a syn poddawał w wątpliwość magię miejsca: „Jaka wioska,
jaki kościół? Wierzycie w te bajki?”. Czułem jakąś dziwną „obecność”, przez moment zdawało
mi się, że widzę kogoś/coś – stare drzewo na
śródleśnym wzniesieniu, okazało się być tylko
drzewem, dzwony nie wybrzmiały – być może
zagłuszył je warkot pędzącego lasem ciągnika.
W drodze powrotnej dałem się namówić synowi – ostatecznie weszliśmy we troje- na zdobycie wzniesienia. Kto pierwszy – brakło tchu
- rzadkie powietrze? – a na szczycie Guciów
zniknął… tylko stare jabłonki. Zapowiedź czegoś dalej i przyzwyczajenie by nie wracać tą
samą drogą powstrzymały nas przed zejściem.
Do Zagrody wróciliśmy na kawę/herbatę. Ciszę miejsca zakłócili nam szaleni Warszawiacy,
którzy wpadli po swojskie (wielkanocne) jadło
- wędliny, miody, nalewki. Z głośników sączyła
się - równie powoli, co zamówiona kawa z ekspresu – ludowa muzyka, mieszana ze swingiem, bluesem, jazzem. Ze ściany przemówił do
mnie kogut - pędzla chyba Henryka Szkutnika
- jakże Wielkopiątkowy. Wyparłem się samego siebie, niczym mój imiennik. Zwłaszcza, że
kawa opóźniona mięsożernością „Stołecznych”
oddalała się ode mnie z kosmiczną prędkością. W połowie zamówienia, do środka wszedł
gospodarz, powracający z kościoła ze świę-
conką w koszyku. Podszedł do nas i pochwalił
się - z nadzieją zainteresowania, głównie najmłodszego – świeżo znalezionym amonitem:
„mięsa niewiele, ale wiek kredy da się określić”. Chwilę później przedświąteczny widok
z okna zakłóciła rodzinka 2+2. Pani zamówiła
„tradycyjny” barszczyk z uszkami i piwo żurawinowe polecane przez kelnerkę, pan zażyczył
sobie duży „Zwierzyniec” – to taki regionalny
produkt, choć „Zwierzyniec” tylko 0,3. Klimat
stolika wskrzeszony ostatnią zapałką – nasza
była przedostatnia – zdmuchnęła najmłodsza
pociecha przybyszów, czar prysnął… dopiłem
za małą kawę… w dalszym ciągu deszczyło za
oknem. O nocnym zlocie fanów Dardy w Starzyźnie pani od kawy nie słyszała – ponoć
pytają czasem niektórzy. Gospodarz zniknął –
tymczasowo? Kiedy wsiadaliśmy do auta nad
Słoneczną Doliną gęstniała mgła. Pierwszy tom
Czarnego Wygonu przeczytałem przed Zmartwychwstaniem. Nie będzie już - do 2116 roku
- Wielkiego Piątku 25 marca. Przypadek?
coachingowe, mediacje, pokazy, konkursy z nagrodami, sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
że Jacek Kermit Danielewicz z grupy eventowej
„Tandem 24” oferującej skoki spadochronowe.
Dużym zainteresowaniem cieszył się panel
dyskusyjny „Ludzie z pasją", w którym wystąpili:
Jarek Kuchta „Drzewiasty”, Andrzej Stefańczyk
ze Studia Fotografii „Słodko - Gorzko”, Piotr
Wójcik z zespołu „Solaris”, Karolina Błaszczak wędkarka „KarolinaEbro”, raper JB Produkcja,
iluzjonista Igor Lewandowski, Mistrz Świata
we Freestyle Football Michał Rycaj z „Akademii
MichRyc”, Paulina Mikuła z „Mówiąc Inaczej” poświęconego poprawnej polszczyźnie, a tak-
Każdy z uczestników targów otrzymał identyfikator z Qrcodem oraz możliwość skorzystania z Fotobudki. Przed wejściem do hali OSIR
odbywał się plener malarski ze Stforkami. Ich
zadaniem było zamalowanie szpecących napisów oraz prezentacja techniki grafitti. W matematyczno-fizycznych doświadczeniach interaktywnych można było brać udział na stoisku
Muzeum Uniwersytetu Jagielońskiego.
Kiedy wróciliśmy do domu nasza koleżanka
Dagmara napisała w esemesie „Dobrze że wróciliście, nie każdemu się to udaje”. My mieliśmy
szczęście. Sezon Turystycznej Rodzinki 2016 –
otworzyliśmy, jak w książce napisane zostało.
Piotr Piela
Sobota, 2 kwietnia
Piątek
Kapitan Ameryka
TVN 22:00
Rok 1940. Powodowany patriotyzmem student
Steve Rogers stara się zaciągnąć do amerykańskiej armii. Jego podanie zostaje odrzucone ze
względu na niezbyt dobry stan zdrowia młodego
człowieka. W zamian otrzymuje propozycję uczestniczenia w tajnym eksperymencie rządowym mającym na celu stworzenie żołnierza do zadań specjalnych. Steve przyjmuje wyzwanie i zmienia się
w Kapitana Amerykę. Jako superbohater zostaje
skierowany do walki z nazistami.
Program 1.04-7.04.2016
Piątek, 1 kwietnia
TVP 1
TVP 2
05:35 Klan (2916)
05:55 Telezakupy
06:30 Żurawie: stworzone do latania
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa? (81): Smak
09:00 Ojciec Mateusz (61) – serial
kryminalny Polska 2011
09:55 Tysiąc i jedna noc (145)
10:55 Wspaniałe stulecie (304)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Wójt roku 2015
12:40 Przepis dnia
12:50 1819 kg wiary
14:00 Tysiąc i jedna noc (146)
15:00 Wiadomości
15:10 Okrasa łamie przepisy
15:45 Wspaniałe stulecie (305)
16:45 Pegaz – Flesz
16:40 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2917)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Zagadka hotelu Grand (1) –
serial obyczajowy Hiszpania
2011 (s.3)
21:25 Doktor Żywago (Doctor Zhivago)
(1) – dramat USA/Wielka
Brytania/ Włochy 1965 Reż.
David Lean, wyk. Omar Sharif,
Julie Christie ( 125 min)
23:30 Zemsta (3)
00:20 Żywe trupy (12)
01:10 Chicago Fire (15)
01:55 Biała wizytówka (1) – serial
historyczny Polska 1986
03:05 Łyżwiarstwo fi gurowe: MŚ w
Bostonie
POLSAT
06:05 M jak miłość (1032, 1033) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1425) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 Na dobre i na złe (131) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (23) – serial
obyczajowy Turcja
13:35 Caritas znaczy miłość – film
dokumentalny Polska
14:40 Rodzinka.pl (23, 24) – serial
komediowy Polska
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 Sonda II
17:05 Tylko z tobą (24)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1425)
19:55 Akademia smaku Zosi i Tomka
20:05 Barwy szczęścia (1426)
20:40 O mnie się nie martw (43) –
serial komediowy Polska 2015
21:40 Rodzinka.pl (173) – serial
komediowy Polska 2016
22:20 Dzięki Bogu już weekend (4)
23:35 Komediowa Scena Dwójki
00:35 13 dzielnica – ultimatum
(Banlieu 13: Ultimatum) – film
sensacyjny Francja 2009 Reż.
Patrick Alessandrin, wyk. Cyril
Raffaelli, David Belle ( 110
min)
02:25 Samowolka – dramat
społeczny Polska 1993
04:45 Tropem nieznanego: Astma –
nowe epidemie
TV4
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (594)
08:50 Malanowski i Partnerzy
09:50 Mój przepis na…
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
10:55 Dlaczego ja? (149) – serial
fab.-dok. Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (224) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (595)
13:55 Dwoje we troje (6)
14:00 Pierwsza miłość (2268)
14:45 Dlaczego ja? (661)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (791) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:55 Małolaty (24) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2269) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (301) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami
22:10 Zmierzch (Twilight) – film
fantasy USA 2008 Reż.
Catherine Hardwicke, wyk.
Kristen Stewart, Robert
Pattinson, Billy Burke, Taylor
Lautner ( 165 min)
00:55 Must be the music – tylko
muzyka
02:55 Tajemnice losu
TVN7
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Nieśmiertelny (2)
10:00 Moja nadzieja (27)
11:00 Włoska narzeczona (115)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Galileo (540)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (28)
17:00 Włoska narzeczona (116)
18:00 Mistrz kuchni: Juniorzy
18:35 Niesamowite rekordy
19:50 Wysmakowani
20:00 Więźniowie słońca – film
sensacyjny USA/Niemcy 2013
21:50 Mój przepis na…
21:55 Spotkanie ze śmiercią – film
sensacyjny USA 1998
23:50 Pokojówki – na stażu – film
erotyczny Francja 2010
01:30 STOP Drogówka
Polsat Sport News
PULS
05:20 We dwoje
06:45 Męski typ – talk show Polska
07:20 Kryminalni (9)
08:20 Sąd rodzinny (204)
09:20 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (583)
10:20 Przepis na życie (11)
11:20 Mango – Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (205)
13:55 Szpital (346)
14:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (584)
15:55 Kryminalni (10, 11)
18:00 Chirurdzy (18) – serial
obyczajowy USA
19:00 Agentka o stu twarzach (15) –
serial sensacyjny USA
20:00 Człowiek w żelaznej masce –
film historyczny USA/Francja
1998, reż. Randall Wallace,
wyk. Leonardo DiCaprio,
Jeremy Irons, John Malkovich
22:50 Wiosła w dłoń: Zew natury –
komedia USA 2009, reż. Ellory
Elkayem, wyk. Oliver James,
Kristopher Turner, Rik Young
00:45 Zero moskiewskie – horror
USA/ Hiszpania/Wielka
Brytania 2006
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (108) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: „Zajazd
pod Kło- bukiem”, Małdyty –
reality show
12:00 Szkoła (257) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (494) – serial fab.- dok.
14:00 Ukryta prawda (605)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (258) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (606) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (495) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Shrek – film animowany USA
2001
22:00 Kapitan Ameryka: Pierwsze
starcie (Captain America: The
First Avenger) – film sf USA
2011 Reż. Joe Johnston, wyk.
Chris Evans, Hayley Atwell,
Sebastian Stan ( 150 min)
00:30 Kuba Wojewódzki – talk show
01:35 Uwaga!
01:50 Klub magii
03:10 Rozmowy w toku – talk show
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
06:00 Tajemnice medyczne (23)
07:00 Nash Bridges (50, 51)
09:00 Napisała: morderstwo (19)
10:00 Columbo (4)
12:05 To moje życie! (161)
13:05 Odmienić los (103, 104)
15:00 Oblicza miłości (89, 90)
17:00 Tajemnice medyczne (24)
18:00 Flash (18, 19)
20:00 Resident Evil: Zagłada – horror
Francja/Australia/
Niemcy/Wielka Brytania/USA
2007
21:55 Underworld: Przebudzenie –
horror USA 2012
23:30 Krwawe walentynki – horror
USA 2009
01:30 Dyżur
02:05 JRG w akcji
02:30 Dyżur
03:10 JRG w akcji
03:30 Dyżur
03:55 JRG w akcji
07:00 Puncher magazyn
08:00 Sport Flash
08:07 Magazyn EURO 2016
09:00 Sport Flash
09:07 Tenis: Turniej ATP w Miami
11:00 Sport Flash
11:07 Piłka nożna mecz towarzyski:
Francja – Rosja
13:00 Sport Flash
13:07 Konferencja prasowa przed galą POLSAT Boxing Night: Adamek vs Molina
14:00 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Argentyny
15:45 Boks: POLSAT Boxing Night:
Adamek vs Molina studio
przed oficjalnym ważeniem
17:10 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Argentyny
20:00 Sport Flash
20:07 Magazyn 1. ligi
21:00 Sport Flash
21:07 Sporty walki: KSW 34 walki:
Karol Bedorf – James McSweeney; Tomasz Narkun – Cassio
Barbosa de Oliveira
23:00 Magazyn EURO 2016
23:30 Piłka nożna mecz towarzyski:
Portugalia – Belgia
01:30 Puncher magazyn
Polecamy
Piątek
Zmierzch
Polsat 22:10
17-letnia Isabella Swan po rozwodzie rodziców
zamieszkuje z ojcem. W nowej szkole poznaje
Edwarda Cullena, który z nikim nie chce nawiązać
bliższej znajomości. Zaintrygowana Bella nie zważa na jego ostrzeżenia, by trzymała się z daleka.
W końcu chłopak wyznaje jej, że jest wampirem
i od wieków żywi się krwią zwierząt. Wyjawienie
prawdy sprawia, że zauroczenie nastolatki przeradza się w płomienne uczucie. Edward również zakochuje się w dziewczynie. Ich miłości zagraża
jednak drapieżny instynkt, który chłopakowi coraz
trudniej zwalczyć.
Sobota
I że cię nie opuszczę... TVP1 21:25
Niedziela
Jutro nie umiera nigdy TVP2 20:05
Paige i Leo są młodym małżeństwem z Chicago.
Ona jest początkującą rzeźbiarką, on – muzykiem, właścicielem studia nagrań. Pewnego
dnia w ich saaba uderza ciężarówka. W wyniku
urazu czaszki Paige traci pamięć. Mąż staje się
dla niej obcym człowiekiem. Mentalnie kobieta
cofa się do wieku licealnego. Marzy o karierze
prawnika, nie może zrozumieć, dlaczego zerwała zaręczyny z Jeremym. Rita i Bill próbują odzyskać córkę, która przez lata nie utrzymywała z nimi kontaktu. Leo postanawia sprawić, by żona
zakochała się w nim po raz drugi.
Eliot Carver, właściciel światowej sieci medialnej, dąży do wywołania napięć politycznych i militarnych, które stanowiłyby cenny
materiał dla środków masowego przekazu będących w jego władaniu. Realizuje plan z paranoiczną dokładnością i niemal doprowadza
do wybuchu wojny między Chinami i Wielką
Brytanią. W odpowiednim momencie do akcji
wkracza agent 007 James Bond, który z pomocą agentki chińskiego wywiadu, pułkownik
Wai-Lin, zamierza stoczyć pojedynek z magnatem prasowym.
TVP 1
TVP 2
07:35 Pełnosprawni
07:55 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Mapa ginącego świata: Sri
Lanka. Pamiątki pułapki
09:35 Piętro wyżej – komedia Polska
1937, wyk. Eugeniusz Bodo
11:15 Święty uśmiechnięty – film dok.
Polska 2012
12:10 Cztery kąty, anioł piąty
12:45 Na zdrowie
13:20 Okrasa łamie przepisy
13:50 Doktor Żywago (1) – dramat
USA/ Wielka Brytania/Włochy
1965
15:55 Downton Abbey (2) – serial
kostiumowy Wielka Brytania
2014
17:00 Teleexpress
17:30 Ojciec Mateusz (191)
18:25 Bodo (4) – serial obyczajowy
Polska 2015
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Strażacy (15) – serial
obyczajowy Polska 2015
21:25 I że cię nie opuszczę... (Je te
promets) – melodramat USA
2012 Reż. Michael Sucsy, wyk.
Rachel McAdams, Channing
Tatum, Jessica Lange ( 110
min)
23:15 Chicago Fire (15) – serial
obyczajowy USA 2013
00:10 Prymas. Trzy lata z tysiąca –
dramat społeczny Polska 2000
Reż. Teresa Kotlarczyk, wyk.
Andrzej Seweryn, Zbigniew
Zamachowski, Maja
Ostaszewska ( 110 min)
02:00 Downton Abbey (2)
03:10 Łyżwiarstwo fi gurowe: MŚ w
Bostonie
05:25 Jan Paweł II – z Polski na plac
św. Piotra (1) – film dok.
Włochy 2014
06:30 M jak miłość (1210) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:30 Program do czytania
10:45 Śniadanie na trawie (5)
11:20 Dzika muzyka (4)
11:50 Jan Paweł II – z Polski na plac
św. Piotra (2) – fi lm dok.
Włochy 2014
13:00 Przygarnij mnie
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (173)
15:15 Dzięki Bogu już weekend (4)
16:25 O mnie się nie martw (43)
17:20 Sonda II – program
popularnonaukowy
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko! (5)
21:50 Jan Paweł II (Pope John Paul II)
– film biograficzny
Włochy/USA/Polska 2006
Reż. John Kent Harrison, wyk.
Jon Voight, Cary Elwes, James
Cromwell ( 130 min)
00:00 Psychoza (7, 8) – serial grozy
USA 2013
01:45 Śniadanie na trawie (5)
02:25 Jutro nie umiera nigdy
(Tomorrow Never Dies) – film
sensacyjny Wielka
Brytania/USA 1997 Reż.
Roger Spottiswoode, wyk.
Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce, Michelle Yeoh ( 120
min)
04:40 Newton – magazyn
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Prezent nocnej furii – film
animowany USA 2011
08:05 Turbo Fast
08:35 Sco- oby-Doo i Brygada
Detektywów
09:35 Magazyn Euro 2016 – magazyn
piłkarski
10:05 Ewa gotuje
10:35 Wysmakowani
10:45 Powiedz TAK! (5) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:45 Top chef
13:15 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
14:45 Dlaczego ja? (398)
15:45 Trudne sprawy (576) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (53) –
serial fabularno- dokumentalny
Polska 2016
17:45 Chłopaki do wzięcia (55) –
telenowela dokumentalna
18:40 Dwoje we troje (7) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (301) –
serial komediowy Polska 2008
Ferdek spostrzega na plecach
swojej córki ekstrawagancki
tatuaż. Kiepski zauważa, że
również sąsiedzi mają
tatuaże...
20:00 Krudowie – film animowany
USA 2013
22:10 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
00:10 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami
02:10 Tajemnice losu
Niedziela, 3 kwietnia
TVP 1
TVP 2
05:45 Egzamin z życia (107)
06:35 Caritas znaczy miłość
07:35 Do zobaczenia w Krakowie
08:00 Tydzień
08:30 Jak to działa? (109)
09:00 Ziarno (575)
09:30 Teleranek
10:00 Msza święta
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:50 Bajeczne żaby
14:05 I że cię nie opuszczę... –
melodramat USA 2012, reż.
Michael Sucsy, wyk. Rachel
McAdams, Channing Tatum,
Jessica Lange
16:00 Zagadka hotelu Grand (1) –
serial obyczajowy Hiszpania
2011
17:30 Strażacy (15) – serial
obyczajowy Polska 2015
17:00 Teleexpress
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:10 PZU Maraton
20:13 Żeglarstwo: Biało-czerwone
żagle (2)
20:25 Bodo (5) – serial obyczajowy
Polska 2015
21:30 Wyznania zakupoholiczki
(Confessions of A Shopaholic)
– komedia romantyczna USA
2009 Reż. P.J. Hogan, wyk. Isla
Fisher, Hugh Dancy, Kry- sten
Ritter ( 110 min)
23:20 Faustyna – film biograficzny
Polska 1994 Reż. Jerzy
Łukaszewicz, wyk. Dorota
Segda, Mirosława Dubrawska (
90 min)
00:50 Jaka to melodia?
01:45 Łyżwiarstwo fi gurowe:
Mistrzostwa Świata w Bostonie
05:05 Słowo na niedzielę
05:10 Natura się o(d)płaca
05:45 M jak miłość (1211)
06:40 Barwy szczęścia (1422-1426)
09:30 Galapagos: Trzeci wymiar –
serial dok. Wielka Brytania
2013
10:30 Podróże z historią
11:05 Makłowicz w podróży
11:40 Jan Paweł II – fi lm biografi
czny Włochy/USA/Polska
2006, reż. John Kent Harrison,
wyk. Jon Voight, Cary Elwes,
James Cromwell
14:00 Familiada
14:35 Kocham Cię, Polsko! (5)
16:25 Na dobre i na złe (631)
17:25 Na sygnale (90) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie
20:05 Jutro nie umiera nigdy
(Tomorrow Never Dies) – film
sensacyjny Wielka
Brytania/USA 1997 Reż.
Roger Spottiswoode, wyk.
Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce, Michelle Yeoh ( 130
min)
22:15 Komediowa Scena Dwójki
23:10 Night of the Proms – koncert
00:15 Krzyk II (Scream II) – horror
USA 1997 Reż. Wes Craven,
wyk. Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox ( 130
min)
02:25 Soul Kitchen – komediodramat
Niemcy 2009 Reż. Fatih Akin,
wyk. Adam Bousdoukos, Moritz
Bleibtreu ( 105 min)
04:10 Psychoza (7, 8) – serial grozy
USA 2013
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
08:15 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:45 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata – serial animowany USA
2015
09:10 Rysiek Lwie Serce – film
animowany Hiszpania 2013
11:30 Fantastyczna czwórka – film sf
USA/Niemcy 2005, reż. Tim
Story, wyk. Ioan Gruffudd,
Jessica Alba, Chris Evans
13:40 Krudowie – film animowany
USA 2013
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show,
prowadzi Katarzyna Dowbor
18:40 Dwoje we troje (8) – serial
komediowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy,
prowadzenie: Paulina SykutJeżyna, Maciej Rock
22:10 Hancock – film sensacyjny USA
2008 Reż. Peter Berg, wyk. Will
Smith, Charlize Theron, Jason
Bateman ( 110 min)
Nadużywający alkoholu,
opryskliwy superbohater John
Hancock traci szacunek
mieszkańców miasta...
00:00 Magazyn sportowy
02:05 Tajemnice losu
Poniedziałek, 4 kwietnia
TVP 1
05:20 Klan (2917)
05:45 Telezakupy
06:20 Bajeczne żaby – film
dokumentalny Wielka Brytania
2014
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:35 Rok w ogrodzie
09:00 Ojciec Mateusz (62)
09:55 Tysiąc i jedna noc (146)
10:55 Wspaniałe stulecie (305)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Wójt roku 2015
12:40 Przepis dnia
12:55 Nil – serial dok. Austria 2014
14:00 Tysiąc i jedna noc (147)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (306)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2918)
18:30 Świat się kręci
19:20 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Kret – thriller Polska/ Francja
2010 Reż. Rafael
Lewandowski, wyk. Borys Szyc,
Marian Dziędziel ( 115 min)
22:20 Warszawa. Zmartwychwstałe
miasto – film dok. W. Brytania
2015 (s.2)
23:25 Wyznania zakupoholiczki
(Confessions of A Shopaholic)
– komedia romantyczna USA
2009 Reż. P.J. Hogan, wyk. Isla
Fisher ( 110 min)
01:15 To nie tak, jak myślisz, kotku! –
komedia Polska 2008
03:05 Notacje
03:20 Świat się kręci
04:05 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:30 Polska 1050
07:05 M jak miłość (1034) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Akademia smaku Zosi i Tomka
11:00 Barwy szczęścia (1426) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Postaw na milion
12:35 Tylko z tobą (24)
13:35 Śniadanie na trawie (5)
14:10 Na sygnale (1) – serial
obyczajowy Polska 2014
14:40 Rodzinka.pl (25, 26)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 Hity kabaretu (9)
17:05 Tylko z tobą (25)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1426, 1427)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1212) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Sonda I: Nowoczesny sport –
magazyn popularnonaukowy
22:50 Co z tą pogodą? – film
dokumentalny Wielka Brytania
2013
23:50 Grimm (29) – serial
fantastyczny USA 2012
00:45 Aida (10) – serial komediowy
Polska 2011
01:45 Prywatne śledztwo – film
sensacyjny Polska 1986
03:30 Co z tą pogodą? – film
dokumentalny Wielka Brytania
2013
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (595)
08:55 Malanowski i Partnerzy (452,
453)
09:55 Mój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(103)
11:00 Dlaczego ja? (150) – serial
fab.- dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (225) – serial fab.dok. Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (596)
14:00 Pierwsza miłość (2269)
14:45 Dlaczego ja? (662)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (792)
16:55 Małolaty (25)
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2270) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (17) –
serial komediowy Polska 1999
20:00 Wysmakowani
20:10 Wilk z Wall Street (The Wolf of
Wall Street) – fi lm biografi
czny USA 2013 (s.2) Reż.
Martin Scorsese, wyk.
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Margot Robbie ( 230 min)
00:00 Teoria chaosu (Chaos) – film
sensacyjny Wielka
Brytania/Kanada/USA 2005
Reż. Tony Giglio, wyk. Jason
Statham ( 135 min)
02:15 Tajemnice losu
Wtorek, 5 kwietnia
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy
08:00 Dzień Dobry TVN – program
poświęcony rozrywce, kulturze,
sportowi i podróżom. Nie
zabraknie wiadomości o
najciekawszych imprezach i
wydarzeniach kulturalnych w
kraju
11:00 Na Wspólnej (2246-2248) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:25 Singielka (106-108)
13:45 Potwory i spółka – film
animowany USA 2001
15:30 You can dance – Po prostu
tańcz! – program rozrywkowy,
prowadzi Patricia Kazadi
16:35 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje – reality
show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Mali giganci – program
rozrywkowy
21:55 Tysiąc słów (A Thousand Words)
– komedia USA 2012 Reż.
Brian Robbins, wyk. Eddie
Murphy, Kerry Washington,
Emanuel Ragsdale ( 115 min)
23:50 Ostatni władca wiatru (The Last
Airbender) – film przygodowy
USA 2010 Reż. M. Night
Shyamalan, wyk. Noah Ringer,
Dev Patel, Nicola Peltz ( 130
min)
02:00 Uwaga!
02:15 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Wysmakowani
09:25 Psi mistrz: Puchar Europy –
komedia USA 2004
11:00 Policjantki i policjanci (146,
147)
13:05 Wielka historia
14:15 Blond ambicja – komedia
romantyczna USA 2007
16:15 K-19 – film sensacyjny Wielka
Brytania/Niemcy/
USA/Kanada 2002
19:00 Galileo (542)
20:00 Policjantki i policjanci (148,
149)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(82)
23:00 Outpost: Front wschodni –
horror Wielka Brytania 2013
00:50 Życie na wybiegu
03:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:30 Klan (2918)
05:55 Telezakupy
06:30 Nil – serial dokumentalny
Austria 2014
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla ciebie – pamięć.pl
09:00 Ojciec Mateusz (63) – serial
kryminalny Polska 2011
09:55 Tysiąc i jedna noc (147)
10:50 Wspaniałe stulecie (306)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Nil
14:00 Tysiąc i jedna noc (148)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (307)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2919)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Rozdarte serca (5) – serial
obyczajowy Turcja 2014
21:25 Warto rozmawiać
22:30 To nie tak, jak myślisz, kotku! –
komedia Polska 2008 Reż.
Sławomir Kryński, wyk.
Katarzyna Figura, Jan Frycz,
Jacek Boru- siński ( 115 min)
00:25 Agent pod przykryciem (5) –
serial kryminalny Bułgaria
2011
01:30 Zła krew (Bad Blood) – thriller
USA 2015
03:05 Notacje:Andrzej Bertrandt. Nie
idzie na płoty
03:20 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
05:35 M jak miłość (1034) – serial
obyczajowy Polska 2013
06:35 O naszym bogactwie
07:05 M jak miłość (1035) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1427) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (132) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (25)
13:35 Dzika muzyka (4)
14:10 Na sygnale (2)
14:40 Rodzinka.pl (27, 28)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 M jak miłość (1212)
17:05 Tylko z tobą (26) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1427, 1428)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 M jak miłość (1213)
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Macierzyństwo zastępcze –
Kwitnący przemysł Indii – film
dok. Wielka Brytania 2013
00:05 Komediowa Scena Dwójki
01:05 Prokurator (1) – serial
kryminalny Polska 2015
01:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
03:00 Macierzyństwo za- stępcze –
Kwitnący przemysł Indii – film
dokumentalny Wielka Brytania
2013
04:10 Ekstradycja (9)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (596)
08:55 Malanowski i Partnerzy (454,
455)
09:55 Mój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(104)
11:00 Dlaczego ja? (151) – serial
fab.-dok. Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (226) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (597)
14:00 Pierwsza miłość (2270)
14:45 Dlaczego ja? (663)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (793)
16:55 Małolaty (26)
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2271)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (302) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
21:35 Powiedz TAK! (6) – serial
obyczajowy Polska 2015
22:40 12 godzin (Stolen) – film
sensacyjny USA 2012 Reż.
Simon West, wyk. Nicolas
Cage, Josh Lucas, Danny
Huston ( 125 min)
00:45 Łzy diabła (The Devil’s
Teardrop) – dramat kryminalny
USA/Kanada 2010 Reż.
Norma Bailey, wyk. Tom Everett
Scott, Natasha Henstridge (
120 min)
02:45 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (109) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne
rewolucje:Restauracja
„Tawerna”, Warszawa – reality
show
12:00 Szkoła (259) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (496)
14:00 Ukryta prawda (607)
15:00 Rozmowy w toku – talk show,
prowadzi Ewa Drzyzga
16:00 Szkoła (260) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (608) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (497) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2250) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (110) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy
22:30 Kuba Wojewódzki
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Gra pozorów (3) – serial
sensacyjny USA 2010
02:05 Uwaga!
02:30 Klub magii
03:50 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Nieśmiertelny (4)
10:00 Moja nadzieja (29)
11:00 Włoska narzeczona (117)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (61)
13:00 Policjantki i policjanci (150)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (30)
17:00 Włoska narzeczona (118)
18:00 Detektywi w akcji (62)
19:00 Policjantki i policjanci (151)
20:00 9 miesiąc (5)
21:00 STOP Drogówka
22:00 Mój przepis na…
22.15 Krwawa rzeka ? thriller USA
2011
00.00 Spadkobiercy
01 .00 Śmierć na1000 sposobow
01.30 Interwencja
Środa, 6 kwietnia
TVN
05:25 Uwaga! – magazyn reporterów
05:45 Mango – Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
poradnikowy, prowadzi Maja
Popielarska
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN
11:00 Efekt domina – cykl reportaży
11:35 Co za tydzień – magazyn
12:15 Druga szansa (6) – serial
obyczajowy Polska
13:15 Mali giganci – program
rozrywkowy
15:20 Shrek – film animowany USA
2001
17:25 Sablewskiej sposób na... –
magazyn
18:00 Ugotowani – reality show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
21:30 Poranek kojota – komedia
Polska 2001 Reż. Olaf
Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr,
Karolina Rosińska, Michał
Milowicz, Tadeusz Huk ( 125
min)
23:35 Kapitan Ameryka: Pierwsze
starcie (Captain America: The
First Avenger) – film sf USA
2011 Reż. Joe Johnston, wyk.
Chris Evans, Hayley Atwell,
Sebastian Stan ( 145 min)
02:00 Uwaga! – magazyn reporterów
02:15 Klub magii
TV 4
05:00 Top 10 lista przebojów
06:00 Strażnik Teksasu (110)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Garfield Show
09:25 Tom i Jerry: Szybcy i kudłaci –
film animowany USA 2005
10:50 Galileo (541)
12:50 Kung-fu kid – film dla
młodzieży Japonia 2007
15:00 Linia ryzyka – film sensacyjny
USA 2007
17:00 9 miesiąc (4, 5)
19:00 Galileo (543)
20:00 Do zaliczenia – komedia USA
2013
22:20 Don Jon – komedia USA 2013
00:15 Zaginiony skarb – film
sensacyjny USA 2003
02:00 Zagadki kryminalne
03:00 Disco Polo Life
TVP 1
05:30 Klan (2919)
05:50 Telezakupy
06:25 Nil – serial dok. Austria 2014
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Ojciec Mateusz (64) – serial
kryminalny Polska 2011
09:55 Tysiąc i jedna noc (148)
10:55 Wspaniałe stulecie (307)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia
12:50 Nil
14:00 Tysiąc i jedna noc (149)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (308)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2920)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Houdini – sztuka iluzji (Houdini)
(1/2) – film biograficzny
Kanada/USA 2014 (s.2) Reż.
Uli Edel, wyk. Adrien Brody ( 55
min)
21:20 Anatomia upadku 2 – film dok.
Polska 2013
22:40 Pegaz – magazyn
23:25 Zła krew (Bad Blood) – thriller
USA 2015
01:00 Anatomia upadku 2 – film dok.
Polska 2013
02:05 Pegaz
02:50 Houdini – sztuka iluzji (Houdini)
(1/2) – film biograficzny
Kanada/USA 2014 (s.2)
03:50 Notacje
04:05 Świat się kręci
TVP 2
POLSAT
06:05 M jak miłość (1035, 1036) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1428) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (133) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (26)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (3) – serial
obyczajowy Polska
14:40 Rodzinka. pl (29, 30)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1213)
17:05 Tylko z tobą (27) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1428, 1429)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Na dobre i na złe (632)
21:45 Na sygnale (91) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:25 Ilu miałaś facetów? (What’s
Your Number?) – komedia
romantyczna USA 2011 Reż.
Mark Mylod, wyk. Anna Faris,
Chris Evans, Ari Graynor ( 115
min)
00:20 O mnie się nie martw (43) –
serial komediowy Polska 2015
01:20 Niedokończony fi lm – film dok.
Izrael 2010
03:00 Trzeci ofi cer (4) – serial
kryminalny Polska 2008
03:55 Wiadomości z drugiej ręki (21,
22) – serial komediowy Polska
2011
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (597)
08:55 Malanowski i Partnerzy (458,
459)
09:55 Mój przepis na…
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(105)
11:00 Dlaczego ja? (152)
12:00 Pielęgniarki (227) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (598)
14:00 Pierwsza miłość (2271)
14:45 Dlaczego ja? (664)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (794) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:55 Małolaty (27) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2272) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (240,
486) – serial komediowy
Polska 2005
20:40 Top chef
22:05 Pamiętniki z wakacji (54) –
serial fab.-dok. Polska 2016
23:10 Ja, Irena i ja (My, Myself &
Irene) – komedia USA 2000
Reż. Peter Farrelly, Bobby
Farrelly, wyk. Jim Carrey, Renée
Zellweger, Anthony Anderson (
160 min)
01:50 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (110) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:„One Way
Restaurant”, Straszyn – reality
show, prowadzi Magda Gessler
12:00 Szkoła (260) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (497)
14:00 Ukryta prawda (608)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (261)
17:00 Ukryta prawda (609) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (498) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2251) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (111) – telenowela
Polska 2016
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
23:25 Statek widmo (Ghost Ship) –
horror USA/Australia 2002
Reż. Steve Beck, wyk. Gabriel
Byrne, Julianna Margulies (
105 min)
01:10 Efekt domina
01:45 Sablewskiej sposób na...
02:15 Ostry dyżur (17) – serial
obyczajowy USA 2008
03:15 Uwaga!
03:40 Klub magii
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Nieśmiertelny (5)
10:00 Moja nadzieja (30)
11:00 Włoska narzeczona (118)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (62)
13:00 Policjantki i policjanci (151)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (31)
17:00 Włoska narzeczona (119)
18:00 Detektywi w akcji (63)
19:00 Policjantki i policjanci (152)
20:00 Suddenly – thriller Kanada/
USA 2013
21:50 Mój przepis na…
21:55 Ostateczna rozgrywka – film
sensacyjny Kanada/USA 2004
00:00 Spadkobiercy
Czwartek, 7 kwietnia
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy
07:25 Sablewskiej sposób na...
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje:
Restauracja „Chata
Paprocańska”, Tychy – reality
show
12:00 Szkoła (258) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (495) – serial
fabularno-dokumentalny14.00
Ukryta prawda (606) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (259) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (607) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (496) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2249) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (109) – telenowela
Polska 2016
21:30 Druga szansa (7) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach – magazyn
Agnieszki Szulim
23:30 Agent – gwiazdy
00:30 Wybrani (3) – serial sensacyjny
USA 2013
01:30 Gra pozorów (2) – serial
sensacyjny USA 2010
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Nieśmiertelny (3)
10:00 Moja nadzieja (28)
11:00 Włoska narzeczona (116)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (60)
13:00 Policjantki i policjanci (149)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (29)
17:00 Włoska narzeczona (117)
18:00 Detektywi w akcji (61)
19:00 Policjantki i policjanci (150)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (1) – serial
kryminalny USA/ Kanada
2004
21:55 Mój przepis na…
22:00 Galileo (542)
00:00 Spadkobiercy
01:00 STOP Drogówka
TVP 1
05:30 Klan (2920)
05:50 Telezakupy
06:25 Nil – serial dok. Austria 2014
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:35 Cztery kąty, anioł piąty
09:05 Ojciec Mateusz (65)
09:55 Tysiąc i jedna noc (149)
10:55 Wspaniałe stulecie (308)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie – na zielono
12:45 Przepis dnia
12:55 Bliskie spotkania z
hipopotamem
14:00 Tysiąc i jedna noc (150)
15:00 Wiadomości
15:15 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie (309)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:20 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2921)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:30 Ojciec Mateusz (192) – serial
kryminalny Polska 2015
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
23:15 Kill Bill – film sensacyjny USA
2003 Reż. Quentin Tarantino,
wyk. Uma Thurman ( 110 min)
01:05 Naszaarmia.pl
01:35 Sprawa dla reportera
02:35 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego
03:25 Notacje: Anna Walentynowicz.
Niczego nie żałuję
03:40 Świat się kręci
04:25 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
06:10 M jak miłość (1036, 1037) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1429) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (134) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:40 Tylko z tobą (27)
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:10 Na sygnale (4) – serial
obyczajowy Polska
14:40 Rodzinka.pl (31, 32) – serial
komediowy
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (632)
17:05 Tylko z tobą (28)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1429, 1430)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Krucjata Bourne’a (The Bourne
Supremacy) – film sensacyjny
USA/ Niemcy 2004 Reż. Paul
Greengrass, wyk. Matt Damon,
Franka Potente ( 120 min)
22:40 Obława – dramat wojenny
Polska 2012 Reż. Marcin
Krzyształowicz, wyk. Marcin
Dorociński ( 100 min)
00:20 Ilu miałaś facetów? (What’s
Your Number?) – komedia
romantyczna USA 2011
02:15 Obława – dramat wojenny
Polska 2012
03:55 Hypnotic Brass Ensemble –
Warsaw Summer Jazz Days (8)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (598)
08:50 Malanowski i Partnerzy (462,
465)
09:50 Mój przepis na…
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(106)
10:55 Dlaczego ja? (153) – serial
fab.-dok. Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (228) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (599)
13:55 Dwoje we troje (7)
14:00 Pierwsza miłość (2272)
14:45 Dlaczego ja? (665)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (795)
16:55 Małolaty (28)
17:55 Mój przepis na…
18:00 Pierwsza miłość (2273) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (303) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (80) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:05 Zdrady (81)
23:15 Drive – film sensacyjny USA
2011 Reż. Nicolas Winding
Refn, wyk. Ryan Gosling, Carey
Mulligan ( 140 min)
01:35 Faceci w butach (Bootmen) –
komediodramat USA/Australia
2000 Reż. Dein Perry, wyk.
Adam Garcia, Sam
Worthington ( 105 min)
03:20 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (111) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny, prowadzi Michel
Moran
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje : Karczma
„Łebska Chata”, Łeba – reality
show
12:00 Szkoła (261) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (498)
14:00 Ukryta prawda (609)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (262)
17:00 Ukryta prawda (610) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (499) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2252) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (112) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Dziewczyna w czerwonej
pelerynie (Red Riding Hood) –
horror USA/ Kanada 2011
Reż. Catherine Hard- wicke,
wyk. Amanda Seyfried, Gary
Oldman, Billy Burke ( 120 min)
00:30 Ugotowani
01:35 Superwizjer
02:10 Uwaga!
02:35 Klub magii
03:55 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Scooby Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Scooby Doo
09:00 Nieśmiertelny (6)
10:00 Moja nadzieja (31)
11:00 Włoska narzeczona (119)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (63)
13:00 Policjantki i policjanci (152)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (32)
17:00 Włoska narzeczona (120)
18:00 Detektywi w akcji (64)
19:00 Policjantki i policjanci (153)
20:00 Wszystko się wali – komedia
USA 2003
22:10 Mój przepis na…
22:15 Anioł przestworzy – dramat
wojenny RPA 2013
00:25 Spadkobiercy
12
OPOWIEŚCI ŻYDOWSKIE Z ZAMOJSZCZYZNY(II)
Ic c ho k Lej b u sz Pe r e c
Oto zapowiadana druga opowieść żydowska z Zamojszczyzny
I. L. Pereca – „Szma Israel albo
Kontrabasista”,
umiejscowiona
w Tomaszowie Lubelskim.
Redakcja „Nowego Kuriera Zamojskiego” serdecznie dziękuje
Panu Markowi Friedmanowi –
fundatorowi i prezesowi Fundacji
im. Michała Friedmana w Warszawie – za wyrażenie zgody na
przedruk opowieści I. L. Pereca
w tłumaczeniu Michała Friedmana – wybitnego tłumacza pism
pisarzy żydowskich z języka hebrajskiego i jidysz na język polski.
Warszawa, 27 marca 2016
zdążył już wyłapać, to teraz zacznie rozmawiać
z młodzieńcem.
– Chodź no tu, młody człowieku. Wejdź do
mieszkania.
Młodzieniec nie wykazuje ochoty. Skinieniem głowy odmawia.
– Po co? – pyta.
– Po to!
I nie doczekawszy się wejścia młodzieńca,
sam do niego wychodzi. Siada na progu domu
i powiada:
– Jak się nazywasz?
– Jak się nazywam? Abraham się nazywam.
Tak przynajmniej mi się wydaje.
– Nie jesteś tego pewien?
Młody człowiek nigdy nie jest niczego pewien. Zresztą jak można być pewnym czegoś.
Tyle rzeczy na świecie jest złudnych.
Indagujący go Żyd pęka ze śmiechu.
– A jakie masz przezwisko?
O przezwisku młodzieniec nie ma w ogóle
pojęcia. Naiwnie pyta Żyda, czy każdy człowiek
musi mieć przezwisko.
– Oczywiście, że musi. Przecież Abrahamów
może być wielu. Łatwo wtedy o pomyłkę.
I. L. Perec, ok. 1910 r., Karta pocztowa Żydowskiego Instytutu Historycznego
– No to co?
– Dobrze, powiedz mi, czyj ty jesteś?
– Ojca.
– Jak się ojciec twój nazywa?
SZMA ISRAEL ALBO KONTRABASISTA
W Tomaszowie, polskim miasteczku kongresowym, położonym niedaleko granicy z Galicją,
pojawił się pewnego pięknego dnia nikomu
nieznany młodzieniec. Kim jest i skąd przybył,
nikt nie wiedział. Nikt też nie miał pojęcia, gdzie
spędza dni i gdzie nocuje. Od czasu do czasu
cichcem podchodził do drzwi tego czy innego
zamożniejszego Żyda i zapukawszy w nie, prosił o kawałek chleba.
A że napisane jest „że temu, który wyciąga
rękę, należy dać” – dawali mu. Zwłaszcza że
młodzieniec nigdy nie prosił ani o pieniądze,
ani o jakieś przysmaki. Gdyby mu nawet je
dawali, on by ich do ręki nie wziął. Jemu wystarczył kawałek suchego chleba. A skoro tak
było, ludzie nie pytali go o to, kim jest i czym się
zajmuje. Jedzenie należy się każdemu żywemu
stworzeniu. Uwagę jednak ludzi wzbudził fakt,
że jest trochę dziwny. Jakby był nie z tej ziemi.
Nie interesuje się tym, co się wokół dzieje. Ciągle wpatrzony jest w odległą dal. Zamiast poruszać brwiami, jak to czynią normalni ludzie, on
porusza płatkami uszu. Wygląda na to, że pomimo panującej dookoła ciszy, odbiera jakieś
sygnały z przestworu. Nic przeto dziwnego, że
wskutek ciągłego patrzenia w dal i słuchania
niesłyszalnych przez normalnych ludzi głosów
był zawsze rozkojarzony, a może nawet trochę
stuknięty.
Wystarczyło, żeby człowiek go o coś zagadnął, a on zaczynał natychmiast drżeć. Wydawał
się obudzony ze snu. Sprowadzony nagle z innego, pozaziemskiego świata. Na zadawane
pytania odpowiadał zazwyczaj krótko:
„Tak” lub „nie”. Gdyby chciał rozszerzyć odpowiedź, zaplątałby się w słowach jak w zastawionej sieci, z której nie udałoby mu się wyplątać.
Tego się widocznie bał, bo przy każdym pyta-
niu oblewał się potem.
Czasami jakiś Żyd posyłał go do kogoś po
coś. Znikał wtedy na kilka dni i wróciwszy po
niewykonaniu polecenia, opowiadał jakieś
smalone duby. Nic nie trzymało się kupy. Nie
z lenistwa, broń Boże, nie wykonał polecenia.
On po prostu był, jak zawsze, rozkojarzony.
– Czy spotkałeś człowieka, do którego cię posłałem kilka dni temu?
– Tak, ale dopiero dzisiaj.
– A co dzisiaj robiłeś?
Okazuje się, że po drodze spotkał małą myszkę, która nie mogąc odnaleźć swojej nory, rozpaczliwie piszczała. Potem coś z góry do niego
zawołało. Był to podobno jakiś ptak. Przedtem
zajął się płaczącą myszką, a potem pobiegł za
głosem ptaka. Z tego to powodu dopiero dzisiaj dotarł tam, dokąd miał się udać. Słowem,
nie pomagało nawet dokładne i wyraźne wyjaśnienie zadania. On po prostu albo zapominał,
albo nie rozumiał, co do niego mówią. Wszystko u niego wychodziło odwrotnie niż zamierzano. Uśmiechał się przy tym prostodusznie i naiwnie, po czym chudą rękę wyciągał po kawałek
chleba, albowiem w ciągu tych kilku dni nic nie
jadł.
W biednym miasteczku, w którym nie ma
możliwości robienia interesów, lato składa się
z pustych, długo ciągnących się dni. Ludzie
tkwią w oknach, ziewają i gapią się na rynek,
a nuż coś się na nim pojawi. Coś takiego, do
czego można będzie się przyczepić.
I tak siedzi sobie przy oknie Żyd i patrzy
w stronę rynku. Patrzy i nagle dostrzega naszego nieszczęsnego, obcego w tym mieście,
młodzieńca. Z nudów przywołuje go do siebie.
Już znalazł dla siebie robotę. Wszystkie muchy
– Tato się nazywa.
– Gdzie twój tato mieszka?
– Tam, gdzie twój ojciec mieszka!
I mówiąc to, młodzieniec palcem wskazuje
na niebo.
Żyd uśmiecha się kpiąco i powiada niby do
siebie:
– No i udał się chłopak.
Ale dalej zadaje mu pytanie:
– A innego tatusia nie masz?
– Nie!
– A matkę?
– Czy koniecznie trzeba ją mieć?
Pokłada się Żyd ze śmiechu. Młodzieniec zaś
grzecznie pyta go:
– Czy mogę już odejść?
– Poczekaj jeszcze chwileczkę. Skąd, mój mędrcze, przyszedłeś?
Kazimierz J. Latuch
– Tak. O to właśnie chodzi.
Żyd stara się wypowiedzieć te słowa najszybciej, bo czuje, że zaraz wybuchnie śmiechem.
W końcu okazuje się, że młodzieniec zna słowa modlitwy Szma Israel. Żyd pyta go więc:
– Kto cię tego nauczył?
Na to młodzieniec odpowiada, że kiedy szedł
ze wsi do miasta przez las, spotkał w nim starego człowieka. Ten powiedział mu, kto jest jego
ojcem. Nauczył go też, jak rozmawiać z ojcem.
Wystarczą do tego słowa modlitwy Szma Israel.
Na oświadczenie, że nie rozumie wyuczonych
słów modlitwy, starzec zapewnił go, że ojciec
w niebie zrozumie go. Co więcej, ucieszy się.
– Jak często rozmawiasz z ojcem?
– Dwa razy dziennie. Przy tym gram.
– Grasz? Na czym?
– Na czym popadnie.
We wsi grał zazwyczaj na źdźbłach trawy. Potem chłopi nauczyli go wyrabiać z drzewa fujarkę. Teraz gra tylko na niej.
– A gdyby ci podarowano skrzypce?
Na dźwięk tych słów oczy młodzieńca rozpromieniły się. Jakże pragnąłby mieć skrzypce.
Takie skrzypce, na których grają klezmerzy miastowi. Jeszcze bardziej chciałby grać na takim
dużym instrumencie, który klezmer nosi na rzemieniu. Ojej, jak zagrałby na nim.
Żyd, słysząc jego zachwyty nad takim instrumentem, trochę kpiąco i trochę z ciekawości
powiada do niego:
– Dobrze. Kupimy ci taki instrument pod warunkiem, że przedtem pokażesz nam, jak potrafisz grać.
Młodzieniec, nie zwlekając, wyciąga zza pazuchy glinianą fujarkę i zaczyna grać. I natychmiast w górze pod samym niebem powstaje
zgiełk. Ze wszystkich stron zlatują się gromady
ptaków. I krążą wkoło nad nim. Młodzieniec
z uśmiechem na twarzy patrzy na krążące nad
nim ptaki, po czym zadowolony chowa fujarkę
za pazuchę.
Rozmawiający z nim Żyd tego wszystkiego nie
widział, ponieważ nie zadał sobie trudu podniesienia twarzy ku niebu. Zresztą w tej samej chwili, kiedy rozległy się pierwsze dźwięki fujarki, wyszła za próg domu jego żona i tuż za nią służąca.
W oknach pojawiły się też dwie małżeńskie pary.
Na ich widok Żyd zapragnął popisać się swoją
mądrością i przenikliwością w stosunku do młodzieńca. Zaczął go dalej pytać:
– Ze wsi!
– Czym odżywiałeś się w lesie?
– Jak się ta wieś nazywa? Gdzie leży?
– Grzybami.
– Nie wiem.
– A czym odżywiałeś się we wsi?
– Czy daleko stąd?
– Tym, co mi dawano.
– Szedłem, szedłem i szedłem.
– Kto ci dawał?
Słowo „szedłem” powtarza wiele razy. Tak
długo, aż wargi zaczęły mu omdlewać.
Na koniec dodaje:
– Szedłem i dalej jeszcze szedłem.
– Przez ile dni i nocy?
– Nie liczyłem.
– A modlić się umiesz?
– Modlić się? Co to znaczy?
Żyd musi mu to wytłumaczyć. Używa przy
tym wielu słów, żeby ten wreszcie zrozumiał,
o co chodzi. W końcu młodzieniec zaczyna się
domyślać, o co pyta go Żyd i powiada:
– Chodzi o rozmowę z moim ojcem?
– Czasem chłop i czasem chłopka. Czasem
ksiądz i czasem karczmarz.
– A co ci dawali?
Zadając to pytanie Żyd wstrzymuje na chwilę oddech. Teraz – myśli sobie – szydło wylezie
z worka. Młodzieniec w swojej naiwności nie
wyczuwa kpiny i szczerze odpowiada, że dawano to kapuśniak, to barszcz. Czasem mięso
i czasem chleb. On jednak jadł tylko chleb. Inne
rzeczy rozrzucał ptakom.
– Dlaczego tylko chleb?
– Bo tylko chleb lubię. Innego jadła nie znoszę.
O to, co lubi jeść, zapytał go również stary
człowiek w lesie. Odpowiedział tak samo. Lubi
tylko chleb. Stary usłyszawszy jego odpowiedź,
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
oświadczył, że go za to kocha i nauczy, jak rozmawiać z ojcem w niebie. On także pokochał
starego.
Szma Israel odmawia z całą powagą dlatego,
że tak mu stary nakazał.
– A gdyby ci nakazał kraść? – pyta go Żyd.
– To bym kradł!
– A gdyby ci kazał zabijać?
– To bym zabił! Ale on mi tego nie nakaże, ponieważ to dobry człowiek.
– Przypuśćmy, że kazałby ci zabić człowieka.
Co byś wtedy zrobił?
– Zabiłbym!
– I nie bałbyś się ojca swego?
– Czego miałbym się bać?
– Kary. Kary ze strony ojca.
Po raz pierwszy w czasie tej dość długiej rozmowy, twarz młodzieńca opromienił uśmiech.
– Pan chyba żartuje. Ojciec nie karze!
Tymczasem nastała pora modlitwy mincha.
Rozległy się nawoływania do niej. Żyd szybko
opuścił młodzieńca i pobiegł do bóżnicy, żeby
między modlitwą mincha a wieczorną maariw
opowiedzieć modlącym się, jak mądrze i chytrze wypytywał młodzieńca.
To, co miał im opowiedzieć, stałoby się niewątpliwie przedmiotem zainteresowania
w miasteczku, gdyby tymczasem nie nastąpiło
inne wydarzenie, które zaprzątnęło uwagę jego
mieszkańców.
Gmina miała kapelę: dwoje skrzypiec, flet,
klarnet, bęben i, jak to zwykle bywa, kontrabas.
Biedna to była kapela. Grywała na weselach,
trochę grosza zarabiała w święta Chanuka i Purym. Czasem zdarzało się, że inne kapele były
zajęte, więc pomniejsi dziedzice angażowali ją
na swoje bale. Wysokim poziomem gry kapela
się nie wyróżniała.
I oto w miasteczku wydarza się niecodzienny wypadek. Jest zima. Wczesnym rankiem
miejscowa kapela wraca z balu jakiegoś pomniejszego dziedzica. Klezmerzy dostali na
balu po sporym łyku wódki. Zakąski żadnej nie
otrzymali. Musiała każdemu wystarczyć własna
kromka chleba. Wracają teraz szybkimi krokami i podśpiewują, mruczą i przeklinają. Z tyłu
za nimi wlecze się kontrabasista, który dźwiga
najcięższy instrument. Z trudem udaje mu się
wyciągnąć zapadające się w śniegu nogi. Jest
już posunięty w latach i do tego chorowity. Ze
wszystkich sił krzyczy do swoich kolegów, żeby
go nie zostawiali. Żeby mu nie umknęli. Nikt go
jednak nie słucha. Jego koledzy prą naprzód.
Nie żałują sobie soczystych słówek. Obrzucają
się nawzajem wiązankami przekleństw. Bo oto
w środku drogi postanowili dokonać podziału
zarobionych na balu pieniędzy. A całkiem trzeźwi, jak wiadomo, nie byli. Tymczasem pogoda
się pogarsza. Wzmaga się wiatr, a za nim śnieżyca. Klezmerzy ze strachu szybko trzeźwieją.
Przyśpieszają kroku. Za chwilę już nie idą, ale
biegną. Dotarli wreszcie do miasta i rozeszli się,
każdy do swego domu. Z miejsca rzucają się na
łóżko. Jak martwi na nie padają. Żeby tylko się
przespać. Ale nic z tego. Kontrabasista, okazuje
się, nie dotarł do domu. Jego żona podniosła
gwałt. Biegnie od jednego do drugiego klezmera i krzykiem wyciąga ich z łóżka. „Gdzie jest
mój mąż?”„Gdzie zostawiliście mego męża?”
nikt nic nie wie. Dotychczas nie napłynęły nowe
wieści. I nagle w samo południe na rynek zajeżdża chłopska furmanka, a na niej zamarznięty
na śmierć kontrabasista.
Szybko, żeby tylko zdążyć przed zapaleniem
sobotnich świec, chowają nieboszczyka.
Pozostała po nim wdowa z pięciorgiem małych dzieci. Wieczorem następnego dnia, tuż
po tym, jak sobota dobiegła końca, zwołane
zostaje zebranie klezmerów w budynku gminy. Zarząd kahału nie posiada funduszu. Chce,
żeby klezmerzy obeszli się bez kontrabasisty
i żonie zmarłego płacili regularnie ze swoich
zarobków. Klezmerzy protestują przeciwko
temu. Kapela – twierdzą – bez kontrabasu nie
jest kapelą.
Na żydowskich weselach można za zezwoleniem kahału obejść się bez kontrabasisty, ale
żaden dziedzic nie ruszy w tan, jeśli w kapeli
zabraknie kontrabasu…
Na to obecny na zebraniu rabin oświadcza,
że ratowanie Żyda od śmierci jest ważniejsze
od pańskiego tańca. Wybaczy rabin, powiadają klezmerzy, ale szanowny rabin nie zna się na
muzyce. Na te słowa rozległ się krzyk: „łobuzy!”.
Wtedy nasz znajomy Żyd, który tak dociekliwie wypytywał młodzieńca, uderzył ręką w stół
i zawołał:
– Cicho, moi panowie! Znam właśnie młodzieńca, który pragnie grać na kontrabasie. Jestem pewny, że potrafi to dobrze zrobić. Ożeńmy tego młodzieńca z wdową, a wtedy wilk
będzie syty i owca cała, gmina zaś nie poniesie
żadnych kosztów.
Może powiedział to żartem, ale członkowie
zarządu gminy z rabinem z jednej strony i klezmerzy z drugiej strony uchwycili się jego rady
jak tonący brzytwy. Zgodę wyraziła również
wdowa oraz sam Abraham. I szybko, nie zwlekając, tegoż miesiąca odbyło się wesele.
I tak w sposób nieoczekiwany Abramek znalazł się w posiadaniu żony, pięciorga małych
dzieci i kontrabasu ze smyczkiem.
Z żoną żyje w zgodzie. Do mieszkania nie
wchodzi. Nocuje pod drzwiami. Całymi dniami
włóczy się po okolicy. Nie wiadomo dokładnie,
gdzie. Zjawia się tylko wtedy, kiedy odbywa się
bal u dziedzica albo jakieś weselisko w mieście.
Przychodzi wtedy grać. Kiedy jest głodny, puka
w okno domu żony. Ona podaje mu pajdę chleba, on szybko chwyta ją i natychmiast znika.
Zjawi się, kiedy znowu poczuje głód.
chunków z kapelą, ona je prowadzi. Zapłatę za
jego grę ona pobiera. Jednym słowem, niczego
jej nie brakuje.
Wygląda na to, że Abramkowi też niczego
nie brakuje. Z początku miewał pewne kłopoty z pozostałymi klezmerami, ponieważ nie
zawsze udawało mu się wpaść ze swoją grą na
właściwą tonację. On na swoim kontrabasie
grał sobie a muzom… Wtedy klezmerzy przestawali grać, ale Abramek grał swoją melodię,
jakby wtórował innej zupełnie kapeli. Kapeli
grającej gdzieś daleko, daleko stąd. Kapeli,
której gry oprócz niego nikt nie słyszał. Z upływem czasu klezmerzy jakoś przyzwyczaili się
do niego. Grając na balu u dziedzica wiedzieli
z góry jak i co mają z nim zrobić. Tuż przed zakończeniem gry do jakiegoś tańca jeden z klezmerów szybko wyrywał mu z rąk smyczek. Na
żydowskich weselach zaś naumyślnie pozwalali
mu dalej grać i wtedy ludzie pękali ze śmiechu.
W ten sposób goście weselni mieli dodatkową
uciechę.
Zarząd gminy był z Abramka zadowolony.
Ten siedział zawsze obrócony twarzą ku ścianie,
żeby nie patrzeć na kobiety. Ze stołu biesiadnego niczego do ust nie brał. Kromkę chleba miał
zawsze przy sobie. Nikt jednak nie widział go
jedzącego. Do wzywania ludzi do nabożeństwa
zarząd gminy mógł z niego zamiast szamesa
korzystać przez cały rok. Normalnie szames stukaniem młotem w bóżnicy wzywał Żydów do
modlitwy chacot.
Rano i wieczorem wygrywał swoje Szma Israel na łące, nad rzeką płynącą za miastem. O północy zaś na środku rynku. Dźwięki jego kontrabasu przerywały nocną ciszę, wdzierając się
przez zamknięte okiennice i drzwi do wnętrza
mieszkań i wnętrza ludzkich serc. I wyczuwało
się w tych dźwiękach niezwykle czystą ufność.
I tego, kogo szames stukający młotem w bóżnicy nie zdołał obudzić, podrywały dźwięki
kontrabasu Abramka. Ludzie więc, chcąc nie
chcąc, zrywali się z łóżek, żeby przystąpić do
Bożej służby. Zapalali świece i w te pędy biegli
do bóżnicy, odmawiać modlitwę chacot.
Pewnego razu odbyło się w Tomaszowie
wielkie wesele. Takie wesele zdarza się raz na
pięćdziesiąt lat. Okazja bowiem była nie lada.
Oto rabin z Krakowa żenił syna z córką parnasa z Lublina. W środku drogi między Krakowem
a Lublinem leży Tomaszów. Wymarzone miasto
dla tego wesela.
Parnas z Lublina chciał olśnić krakowskiego
rabina przepychem przygotowanego przez siebie wesela. Niech wie – myślał w duchu – z kim
wchodzi w związek rodzinny.
W tym celu polecił wytoczyć z piwnicy beczkę złotówek na koszta wesela. Zawczasu wyprawił do Tomaszowa grupę kelnerów i służących,
żeby wszystko przygotowali z rozmachem.
Z przepychem godnym króla. Tak jak przystoi
lubelskiemu bogaczowi, który doznał szczęścia
spokrewnienia się z krakowskim rabinem.
Przybyli więc z Lublina kelnerzy i słudzy i zabrali się do wyszukania odpowiednio dużego
lokalu, w którym miałoby się odbyć wesele.
A gości będzie co niemiara. Z Lublina, Krakowa i rzecz jasna z Tomaszowa. Będą to Żydzi
bogaci i nobliwi. Uczeni w Piśmie, rabini i sędziowie.
I trzy kapele będą grały: lubelska, krakowska
i tomaszowska. Ta ostatnia też jest dobra i koniecznie chce grać na tak wspaniałym weselu.
Tuż za miastem stoi ogromna szopa, w której
zimą suszyło się drewno, które kupcy spławiali
do Gdańska. Teraz załadowane nim barki płyną
już Wisłą. Na koszt lubelskiego parnasa wynajmują kelnerzy tę właśnie szopę. Istną arkę.
Zamawiają u malarzy obrazy, które potem zawieszają na ścianach szopy. Dekorują szopę
zwisającymi z sufitu girlandami tak, że przypominają gałęzie w Szałasie podczas święta
Sukot. Ustawiają w szopie-arce rzędy stołów.
Oddzielne dla mężczyzn i kobiet.
Na ścianach szopy zawieszają też lampiony z papieru. Szopa jest ogromna. Zmieści się
w niej co najmniej czterdzieści minjanów. Jest
kilka wejść do szopy. Jedno dla kobiet, drugie
dla kelnerów i obsługi i trzecie dla muzykantów. Do środka prowadzi duża brama, na której
namalowana jest korona Tory. Ta brama przeznaczona jest dla krakowskiego rabina i co nobliwszych gości.
Na pytanie sąsiadki, czy jest jej dobrze w małżeństwie odpowiada z uśmiechem:
Czasami zdarzało się, że podczas tańca panicz zostawiał partnerkę i poirytowany podbiegał do Abramka, żeby wyrwać mu pejs lub
włos z brody. Wściekł się, bo Abramek wpadł
swoim kontrabasem w niewłaściwą tonację tanecznej melodii. Żydzi na weselach lub innych
uroczystościach przy takich okazjach śmiali się
i pokpiwali z Abramka, ale budzeni przez cały
rok jego grą nawołującą do chacot, wzdychali
i powiadali:
– Jestem szczęśliwa. Jest mi tak dobrze, że
lepiej już być nie może.
– Nieszczęsny głuptas, ale w jego grze coś
ważnego tkwi. Coś musi tkwić.
I oto nastał dzień wesela. Gości wciąż przybywa. Rozmieszczają się u miejscowych co
zamożniejszych gospodarzy. Każdy z tomaszowian poczytuje sobie za zaszczyt gościć przyjezdnych. Udostępniają im swoje najładniejsze
pokoje.
Bo czego potrzeba starej Żydówce? On nie
pije. Złego słowa od niego nie usłyszy. Co do ra-
Niektórzy zaś wyrażali swoje zdanie w taki
sposób:
Dokończenie i słowniczek jidysz – polski
w kolejnym numerze.
Wyrwani ze snu klezmerzy, z których wódka
do końca jeszcze nie wyparowała, zaczynają powoli przytomnieć. Kiedy wreszcie słowa
żony kontrabasisty dotarły do ich świadomości,
ogarnęła ich trwoga. Szybko wyskoczyli z łóżek
i rozbiegli się szukać zaginionego kolegi. A tu
śnieg i wszelki ślad po drodze lub ścieżce zaginął. Cała ziemia pokryta bielą. Opatulona w biały całun ze świeżego, niewinnego śniegu.
Jak tu znaleźć zagubionego kontrabasistę?
Szukaj w polu wiatru.
Toteż daremne są poszukiwania. Wracają do
domu z pustymi rękami. Tli się w sercach iskra
nadziei, że – być może – kontrabasista poszedł
po rozum do głowy i po drodze schronił się
w jakiejś wiejskiej chacie.
Mija dzień. Mija jeszcze jeden dzień i mróz
puszcza. Śnieg zaczyna topnieć. Jest piątek. Ludzie dla uczczenia soboty śpieszą do łaźni. Tu
nie milkną rozmowy na temat zaginionego. Ale
– Nieszczęsna z niego istota. Nie potrafi mówić, ale chce rozmawiać z Bogiem.
Tomaszów Lubelski – widokówka sprzed 1914 r.
14
„Turniej charytatywny - Zbieramy na dom”
W świąteczny poniedziałek w hali sportowej
OSiR odbyła się piłkarska impreza charytatywna. „Turniej charytatywny - Zbieramy na dom”
został zorganizowany przy wspólnym wysiłku
wolontariuszy: Dawców Uśmiechu - Smile Donors, Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
oraz Zamojskiej Ligi Szóstek, aby pomóc rodzinie Kapiców spod Skierbieszowa w zamieszkaniu w wyremontowanym domu. Patronat
medialny nad wydarzeniem objął Nowy Kurier
Zamojski.
Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 20
drużyn, jednak Borussia Złojec i Pop Team nie
stawiły się na turnieju. Zmagania trwały od 8.30
do 20.00. Wielogodzinnym zmaganiom piłkarskim towarzyszyła także świetna zabawa.
Do ćwierćfinału awansowały drużyny:
Grupa A - Aniołki Charliego i SS Cyrkulatka
Grupa B: Trebor i Nowy Kurier Zamojski
Grupa C: PKP LHS i Kaiserslautern 97
Grupa D: Inter-Baum i Bombowiec Roztocze II
Przed ¼ finału odbyło się losowanie par,
a ćwierćfinały zapowiadały się przednio. Trebor
złożony z kilku trzecioligowych zawodników
uległ młodym chłopakom z Aniołki Charliego
0:3, w drugim spotkaniu Kaiserslautern 97 przegrało wysoko, bo aż 0:5 z Inter-Baum, Nowy Kurier wygrał po rzutach karnych z Bombowcem
Roztocze II, strzelając wyrównującą bramkę tuż
przed końcową syreną, a Cyrkulatka pokonała
doświadczony zespół PKP LHS 2:1. Pierwszy
półfinał wygrała ekipa Inter-Baum, która bez
większych problemów ograła Nowy Kurier
Zamojski. Zdecydowanie więcej emocji było
w spotkaniu Aniołków Charliego z Cyrkulatką,
po intensywnym pojedynku 2:1 zwyciężyli ci
pierwsi. W meczu o najniższy stopień podium
zwyciężyła Cyrkulatka, gola na 1:0 z Nowym Ku-
rierem Zamojskim strzelając 4 sekundy przed
końcem. W finale emocji nie brakowało, jednak
Aniołki Charliego bez większych problemów
ograły faworyta Inter-Baum i mogły cieszyć
się wygraną w turnieju „Zbieramy na Dom” dla
rodziny Kapiców. MVP turnieju wybrano Adriana Wołocha ze zwycięskiej ekipy Aniołków,
najlepszym golkiperem został Mateusz Furlepa z Nowego Kuriera Zamojskiego. Tytuł króla
strzelców zdobył Michał Grula z siedmioma
bramkami na koncie. Warto dodać, że tyle samo
trafień zaliczył Emil Hołys z Nowego Kuriera Zamojskiego, ale jego drużyna zajęła niższą pozycję. Najmłodszym zawodnikiem był Jakub Hałasa (2002 r.), a weteranem okazał się Krzysztof
Fidler urodzony w 1962 roku.
Kamil Tomczyszyn ze Smile Donors, podsumowując turniej powiedział: „Z puszek zebraliśmy 8655.04 zł + pieniążki ze zlicytowanych
rzeczy (…). Śmiało mogę powiedzieć, że zebraliśmy ponad 10 tysięcy
złotych na dom dla rodziny Kapiców. Dzięki waszej
pomocy i dobroci dajecie nam siłę na kolejne
akcje i kolejne wspaniałe rzeczy! W imieniu całej ekipy, z którą to zrobiliśmy - dziękujemy!”
Mateusz Prus liczy, że wkrótce zebrana kwota wzrośnie: „W najbliższych dniach ta suma
będzie rosła gdyż zostały licytacje internetowe
jest szansa że sięgnie kilkunastu tysięcy złotych. Chciałem zrobić, coś czego jeszcze nie
było na naszej (zamojskiej) ziemi w temacie
piłki nożnej połączonej z akcją charytatywną.
Razem z Dawcami Uśmiechu, Caritasem naszej
diecezji oraz Zamojską Ligą Szóstek oraz wieloma innymi osobami w jakimś stopniu udało się
tego dokonać... Dziękuję.”
Dla tych, którzy nie mogli w poniedziałek dołożyć swojego grosza do akcji, jest jeszcze szansa. Już wkrótce w serwisie charytatywni.allegro
będzie można licytować m.in. koszulki Przemka
Tytonia czy Ikera Casillasa.
Cag.
KONKURS dla dzieci!
Znajdź w labiryncie drogę do łóżka. Rozwiązanie wytnij i wyślij
do 1 kwietnia na adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość. Nagrodę będzie można odebrać w
Redakcji w ciągu 30 dni od daty ukazania się rozwiązania.
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #11, nagrodę - film
animowany “Iniemamocni” otrzymuje Ania Jasielska z Zamościa. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię „Tania Prasa”, mieszcząca się w Zamościu, ul. Gminna 25B. Gratulujemy,
nagroda czeka w Redakcji.
Nagrodę w numerze 13 (33), film animowany na DVD
“DAWNO TEMU W TRAWIE”
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
Pierwsze miejsce- Aniołki Charliego
Drugie miejsce Inter - Baum
Mateusz Furlepa - bramkarz turnieju
15
REKLAMA W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM - Z NAMI WARTO!
Jeśli zależy Ci na lokalnych klientach?
Nie chcesz przepłacać za reklamę i docierać
do klientów z odległych miejscowości?
To Nowy Kurier Zamojski jest najlepszym
miejscem na Twoją reklamę!
41,6mm x 40,4 mm
Dlaczego Nowy Kurier Zamojski?
1. Moduł od 10 zł !
2. Cała strona od 650 zł!
3. 10 000 sztuk w każdy piątek!
To największy nakład w Zamościu!
Nie masz czasu?
Przyjedziemy do Ciebie
Podane ceny są cenami netto.
reklama
reklama
HOROSKOP
Horoskop
KRZYŻÓWKA
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Nie możesz sobie teraz pozwolić na żaden luz. W sprawach zawodowych wyraźny krok
do przodu. Od Twojej koncentracji zależy osiągnięcie sukcesu. To dobry okres na zawieranie nowych kontraktów.
Byk (20.04-20.05)
Wplątanie się w romans z osobą pozostającą w trwałym związku, nie było dobrym posunięciem. W ten sposób tylko pozornie możesz coś zyskać. Nie licz na to, że osoba ta stanie w Twojej obronie.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Odnowisz znajomość z kimś z przeszłości. Spotkanie po latach zaowocuje ognistym romansem. Znowu poczujesz się wyjątkowo. Odzyskasz chęć do dalszych działań pomimo
przeszkód.
Rak (22.06-22.07)
Nie korzystaj ślepo z zaproszeń towarzyskich. Możesz napytać sobie biedy, jeżeli nie
zwracając na nic uwagi, znajdziesz się w nieodpowiednim miejscu. Twoja konkurencja
tylko czeka, kiedy podwinie Ci się noga.
Lew (23.07-22.08)
Nie zwracaj uwagi na intrygi. Zacznij planować od nowa swoje życie. Nie zawsze jest tak,
jak sobie zaplanujemy. Ale na zmiany jest potrzebny czas i wytrwałość w dążeniu do celu.
Przestań walczyć o uczucia osoby już zajętej.
Panna (23.08-22.09)
W tym tygodniu unikaj napięć i konfliktów. Nie zwracaj uwagi na komentarze pseudo
przyjaciół. Musisz wykazać się umiejętnością negocjacji, aby nie odstraszyć kontrahentów. Nie zawsze jest tak, jak sobie zaplanujemy.
Waga (23.09-22.10)
Planowany od dawna wyjazd nareszcie dojdzie do skutku. Nie szalej jednak z zakupami.
Rozpiera Cię energia, ale uważaj na niedawno przebytą kontuzję. Na Twojej drodze życiowej może pojawić się ktoś nowy.
Skorpion (23.10-21.11)
Jeśli do Twojego związku wdarła się nuda, to najwyższy czas, aby wprowadzić zmiany. Należy usiąść i w spokoju, we dwoje przeanalizować wszystko. Być może druga połówka ma
inne oczekiwania.
Strzelec (22.11-21.12)
Pojawią się różnego rodzaju przeszkody. Wokół Ciebie może trwać nerwowa atmosfera
i wzrost napięcia. Dlatego przyda Ci się trochę wyciszenia. Jeżeli możesz, weź kilka dni
urlopu i zdystansuj się od spraw zawodowych.
Koziorożec (22.12-19.01)
W tym okresie unikaj ostrych dyskusji. Sprawy wymagające zastanowienia i rozwagi zabiorą Ci wiele czasu. Niektóre problemy pozostaw własnemu biegowi. Nic na siłę. Lepiej
stracić dzień lub dwa na przemyślenia niż popełnić błąd.
Wodnik (20.01-18.02)
W sferze zawodowej nie będzie żadnych zmian. Nie możesz liczyć też na obiecaną podwyżkę. Szef obserwuje Twoje działania. Spokojnie więc czekaj na odpowiedni moment
i wówczas przedstaw swoje żądania.
Ryby (19.02-20.03)
Jesteście ciekawe świata, macie słabość do wszelkiego rodzaju nowinek. Wasza wiedza
i przebojowość zaimponują nowo poznanej osobie. Samotne Ryby mają szansę na romantyczny związek.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała
„Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #13, prosimy
wysłać na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Rozwiązanie krzyżówki #11: „Miecz prawa złemu tylko srogi”. Zwycięzcą jest Pan Artur Janowski z Zamościa. Gratulujemy, nagrodę
można odebrać w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

Podobne dokumenty