LIST DO RODZICÓW Szanowni Państwo Już za 6 miesięcy, w

Transkrypt

LIST DO RODZICÓW Szanowni Państwo Już za 6 miesięcy, w
LIST DO RODZICÓW
Szanowni Państwo
Już za 6 miesięcy, w dniach 23, 24 i 25 kwietnia Wasze dziecko przystąpi
do pierwszego w swoim życiu egzaminu, którego wynik będzie decydował o
jego przyszłości – wyborze szkoły, profilu klasy, zawodu. Bardzo nam zależy, by
Paostwa syn czy córka byli do tego jak najlepiej przygotowani. Mając to na
uwadze, już po raz piąty organizujemy w szkole próbny egzamin, który piszą
uczniowie ze swoimi rodzicami.
Paostwa obecnośd na tym egzaminie jest nieoceniona i niezbędna. Służy
bowiem budowaniu dobrych relacji między Rodzicami i dzieckiem – miłości,
zrozumienia, wspólnych dążeo. Pozwala autentycznie zrozumied i doświadczyd
atmosfery i trudu egzaminacyjnego Waszego dziecka. Jest też gwarancją dla
niego, że ma oparcie i pomoc w najbliższych mu osobach.
Dzieci, które mają wsparcie w rodzicach, piszące próbny egzamin z rodzicami,
osiągają lepsze wyniki w nauce i zachowaniu, są zmobilizowane i zmotywowane
do wytężonej pracy, aby osiągad sukcesy szkolne.
Zasiadając wspólnie w ławce szkolnej macie również możliwośd zapoznania się
z procedurą egzaminacyjną, arkuszem egzaminacyjnym, wymaganiami oraz
atmosferą tego ważnego sprawdzianu. Liczymy na Paostwa obecnośd.
Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum im. ks. W. Rabczyoskiego w Wasilkowie

Podobne dokumenty