Cechy ogólne

Transkrypt

Cechy ogólne
ST643
Pirometr z celownikiem laserowym z kanałem do pomiaru sondami typu K
Cechy ogólne:
Duża rozdzielczość optyczna i zakres pomiaru temperatury
Zdalny, bezdotykowy pomiar temperatury
Pomiar ciągły lub ręczny
Przystosowany do zamocowania na statywie
Ręcznie włączany/wyłączany celownik laserowy
Pamięć 10 pomiarów
Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna (funkcja CIS)
przekroczenia zadanych limitów temperatury Hi/Lo
Automatyczny dobór współczynnika emisyjności (funkcja ESmart)
Rejestracja wartości pomiaru maksymalnego MAX i
minimalnego MIN
Obliczanie wartości średniej AVG
Wybór skali w °C lub °F
Automatyczne zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na
LCD
Automatyczne wyłączenie miernika po
6 sekundach bezczynności
Jednoczesny pomiar zdalny i sondą typu K
Specyfikacja techniczna:
Pomiar temperatury:
Zakres pomiarowy: -32°C÷760°C (-25°F÷1400°F)
Dokładność: -32°C÷-20°C (-25°F÷-4°F): ±3°C (±5°F)
-20°C÷100°C (-4°F÷212°F): ±2°C (±3°F)
100°C÷760°C (212°F÷1400°F): ±2%
Maksymalna rozdzielczość: 0,1°C lub 0,1°F
Rozdzielczość optyczna: 12:1
Współczynnik emisyjności: 0,1÷1,00 (z krokiem co 0,01)
Czas odpowiedzi i pomiaru: 500ms
Pozostałe dane:
Wyświetlacz: LCD 2x4½ (19999 max)
Zasilanie: bateria 9V (NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22)
Wymiary: 180x130x40 mm
Masa: 195g (bez baterii)
Wyposażenie standardowe:
•
•
•
•
nylonowa kabura z mocowaniem do paska,
sonda temperatury typu K (NR-39),
bateria 9V (w mierniku),
instrukcja obsługi w języku polskim.
Kontakt z handlowcem prowadzącym sprzedaż produktu tel. (061) 849 80 55, kom. 668 383 384
ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76,
e-mail: [email protected]
Konto bankowe: BOŚ S.A. O/Poznań nr 69 1540 1056 2001 8310 1156 0002 Regon: 630033055 NIP: 781-00-23-663, Sąd Rejonowy w
Poznaniu XXI Wydział KRS, Nr wpisu 0000094291, Kapitał Zakładowy: 200 000,00 PLN

Podobne dokumenty