Zwierzęta i ich domy. Pasujące pary. Wersja łatwiejsza

Transkrypt

Zwierzęta i ich domy. Pasujące pary. Wersja łatwiejsza
AUTOR
TYTUŁ
EDUKACJA
CENTRUM AKTYWNEJ
EDUKACJI
CELE EDUKACYJNE
Dorota Gąsior
Zwierzęta i ich domy. Pasujące pary. Wersja łatwiejsza
wczesnoszkolna – klasa trzecia
matematyczno - przyrodnicze
TAGI
HASŁA KLUCZOWE
OPIS ĆWICZENIA
I WSKAZÓWKI
AUTORA
zwierzęta
Uczeń:
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta oraz ich środowisko życia
Uczeń dopasowuje nazwy mieszkań zwierząt do odpowiednich
obrazków.
http://LearningApps.org/view1173522

Podobne dokumenty