Informacje - zsbyslaw.pl

Transkrypt

Informacje - zsbyslaw.pl
Sygn. DPB/701/16
Poznań, 22 marca 2016 r.
Zarząd
Banku Spółdzielczego
Spółdzielczej Grupy Bankowej
Szanowni Państwo,
28 marca br. rusza mini konkurs w ramach programu SKO w SGB. Tradycyjnie mini konkursy
odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej www.skowsgb.pl. Nadchodząca edycja będzie
polegać na stworzeniu przez uczniów Animacji, wyrażającej pozytywne emocje związane z wygraną
w Konkursie.
Animacja konkursowa będzie akceptowana przez opiekuna SKO poprzez kliknięcie w Panelu
akceptację by zgłoszenie dziecka zostało wysłane – oczywiście jedna szkoła może zgłosić
nieograniczoną liczbę Animacji, jednak należy pamiętać, że szkoła może wygrać tylko jedną nagrodę.
Komisja konkursowa wybierze trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody określone
w regulaminie – dla szkoły: projektor multimedialny, dla twórców Animacji – zegarki młodzieżowe,
a dla opiekuna SKO – kamera sportowa.
Przyznana zostanie również nagroda specjalna za Animację, która zdobędzie najwięcej głosów
internautów – upominki-niespodzianki dla twórców Animacji.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z załącznikiem-pełnomocnictwem opiekuna SKO,
które wypełnione i podpisane przez dyrektora szkoły, należy nam odesłać.
Poniżej natomiast dla ułatwienia przedstawiamy krótko przebieg i najważniejsze zasady konkursu,
o których należy pamiętać:
1. 28 marca 2016 roku rusza konkurs;
2. Do 11 kwietnia 2016 roku Opiekun SKO wysyła pełnomocnictwo, które stanowi załącznik
do regulaminu za pomocą formularza znajdującego się w strefie Opiekuna oraz przesłać
oryginał do siedziby Organizatora pocztą tradycyjną na adres: Departament Produktów
Bankowych i Procedur, Zespół Marketingu Produktów, SGB-Bank S.A., ul. Szarych
Szeregów 23a, 60-462 Poznań (pod uwagę brana jest data nadania korespondencji).
SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
zarejestrowany pod nr KRS 0000058205 w SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy: 248 207 300 zł (z czego wpłacono: 248 207 300 zł)
NIP 777-00-05-362, Regon:004848247, SWIFT CODE: GBWCPLPP, tel. 0-61/856 24 00, fax. 0-61/852 27 30, www.sgbbank.com.pl
Ważne: Opiekunowie SKO, których pełnomocnictwem już dysponujemy z poprzedniego
konkursu– nie muszą przesyłać pełnomocnictwa ponownie.
Aby zgłosić Animację konkursową, Opiekun SKO będzie musiał złożyć oświadczenia
i zgody, o których mowa w regulaminie – w tej edycji odbędzie się to za pośrednictwem
formularza na stronie konkursowej, który wyświetli się podczas przekazywania
Animacji.
3. Do 11 kwietnia 2016 roku – Opiekun SKO przekazuje Animację za pośrednictwem konta
konkursowego na stronie www.skowsgb.pl;
4. Od 12 kwietnia do 15 kwietnia 2016 roku – Organizator weryfikuje zgłoszone Animacje
oraz nadesłane pełnomocnictwa;
5. Od 18 kwietnia do 25 kwietnia 2016 roku – trwa głosowanie na Animacje zamieszczone na
stronie www.skowsgb.pl;
6. Do 29 kwietnia 2016 roku – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników;
7. Do 16 maja 2016 roku – wydanie nagród.
Zachęcamy do promowania konkursu wśród szkół, z którymi Państwo współpracują.
W przypadku jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt z Izabellą Brzostowicz,
e-mail: [email protected], tel. 61/63 12 203.
Z wyrazami szacunku,
SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
zarejestrowany pod nr KRS 0000058205 w SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy: 248 207 300 zł (z czego wpłacono: 248 207 300 zł)
NIP 777-00-05-362, Regon:004848247, SWIFT CODE: GBWCPLPP, tel. 0-61/856 24 00, fax. 0-61/852 27 30, www.sgbbank.com.pl