GDD_news_01 2015 (1) - Warszawa

Komentarze

Transkrypt

GDD_news_01 2015 (1) - Warszawa
GDD NEWS
Numer 1 | 49 |
od 19.01.2015 do 31.03.2015
KLEI WSZYSTKO I ZAWSZE
Od 1.12.2014 r. GDD sp. zo.o. sp.k. jest odpowiedzialna za dystrybucj´ produktów UHU w kanale tradycyjnym.
Klej w sztyfcie stic
• Jedyny na rynku klej biurowo - szkolny z odkr´canà nakr´tkà
• Szybki czysty klej bez rozpuszczalnika
• Skleja papier, karton, tekstylia, styropian
• Idealny do prostych prac zwiàzanych z klejeniem papieru, tektury
i materiału, naklejania zdj´ç, mocowania etykietek i nalepek na
paczkach
• Starcza na dłu˝ej - ekonomiczny
• Łatwo zmywalny
• Klej Magic stic (niebieska zakr´tka) – widoczne jest miejsce nało˝enia
kleju, kolor widoczny podczas nakładania, po wyschni´ciu
przezroczysty. Idealny dla dzieci.
U 00075
Magic 8,2g.
U 00030
Stic 8,2g.
U 00018
Stic 21g.
U 00025
Stic 40g.
2,42 z∏ 2,44 z∏ 4,70 z∏ 6,41 z∏
Klej dla dzieci Glue Pen
• Łatwy do stosowania - posiada specjalne zakoƒczenie ułatwiajàce
nanoszenie kleju
• Klei czysto i szybko, łatwo zmywalny
• Bez rozpuszczalnika, do stosowania w domu, szkole i biurze
• Skleja papier, karton, tekstylia, styropian
• Idealny do naklejania wycinków gazet, czasopism, naklejek, zdj´ç
U 00096
Glue Pen 50ml
2,84 z∏
Masy klejàce Patafix
• Masa do klejenia, samoprzylepna, biała
• Zast´puje pinezki, gwoêdziki lub taÊm´
• Przebadana dermatologicznie
• Masa patafix homedeco utrzymuje przedmioty o wadze do 2 kg.
• Sposób u˝ycia: powierzchnie na które chcemy nakleiç mas´ muszà
byç czyste i suche. Oderwij porcj´ masy i ugniataj a˝ b´dzie mi´kka.
Przytwierdziç przedmiot mocno przyciskajàc do wybranej powierzchni
2
U 43500
patafix 53g,
80 porcji
U 40015
patafix homedeco,
32 porcje
5,44 z∏
6,55 z∏
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
Klej uniwersalny
• Kryształowo czysty, zawiera ˝ywic´ syntetycznà
• Nie marszczy papieru
• Spoina pozostaje elastyczna
• Klei papier, tektur´, drewno i tworzywa drewnopodobne, wyroby
z korka i słomy, tekstylia, skór´ i wiele tworzyw sztucznych, nie
nadaje si´ do styropianu
• Klej w ˝elu idealny do powierzchni pionowych, nie kapie
U 42875
uniwersalny 35 ml
U 43435
w ˝elu 31g.
5,36 z∏
5,30 z∏
Klej Twist & Glue
• Silny klej w por´cznej buteleczce
• Aplikator pozwala na klejenie punktowe, liniowe i powierzchniowe
• Klei czysto i trwale, nie marszczy papieru
• Klei papier, tektur´, drewno i tworzywa drewnopodobne, wyroby z
korka i słomy, tekstylia, skór´ i wiele tworzyw sztucznych (mo˝liwe
jest klejenie metalu, ceramiki i szkła przy nało˝eniu drugiej warstwy
kleju)
• Zmywalny w temperaturze 60°C
• Dost´pne dwie wersje, z rozpuszczalnikiem lub bez
• Gramatura 35g
U 41329
z rozpuszczalnikiem
U 44660
bez rozpuszczalnika
5,30 z∏
Klej Strong & Safe
• Super mocne i szybkie klejenie
• Elastyczny, przejrzysty i bezwonny
• Praktycznie do wszystkich materiałów: elastycznych, stałych,
porowatych i nieporowatych (porcelana, ceramika, wiele tworzyw
sztucznych, metal, drewno, szkło, skóra, guma, styropian, papier, karton)
• Wytrzymały na wilgoç, temperatur´, wibracje i wstrzàsy
• Nie klei natychmiast palców, poprawki sà mo˝liwe przez 20 sek.
• Opatentowana formuła (9 kropli kleju podniosło ci´˝arówk´ wa˝àcà
4,1 ton)
U 37665
3g na blistrze
U 39710
7g na blistrze
5,91 z∏ 10,26 z∏
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
3
Klej sekundowy Super Glue
• Klej rozpuszczalnikowy
• Do twardych, gładkich materiałów
• Klei tworzywa sztuczne, metale, gum´, ceramik´, drewno, nie nadaje si´ do
polietylenu (PE), polipropylenu (PP) i materiałów ubraniowych
• Twardnieje po 20-120 sek, w zale˝noÊci od materiału, u˝ytej iloÊci kleju i wilgotnoÊci
• Twarda, bardzo silna spoina
• Klej w ˝elu idealny do powierzchni pionowych, porowatych, nie kapie
• Mniej odpowiedni do elastycznych materiałów
3g na blistrze
U 39445
Mini 3 x 1g
U 45415
3 g w ˝elu
U 40360
12 x 3g (karta jumbo)
U 39940
2,87 z∏
5,54 z∏
7,79 z∏
2,13 z∏/szt.
25,56 zł/opk.
Klej Power transparent / contact
• Szybki, kryształowo czysty klej uniwersalny
• Zawiera ˝ywic´ syntetycznà
• Nie marszczy papieru
• Do klejenia tektury, papieru, korka, filcu, tekstyliów, drewna, materiałów
drewnopodobnych, tworzyw sztucznych, gumy, mi´kkiego PCV
• Odporny na wod´, rozcieƒczone kwasy i zasady, benzyn´ i oleje
• Spoina pozostaje elastyczna
• Gramatura 45 ml
• Klej Power contact ciepłoodporny (U 40707) – odporny na temperatur´
w zakresie od -20oC do +125oC
U 40328
transparent
U 40707
45 ml
contact
(ciepłoodporny)
8,26 z∏
11,10 z∏
Klej do styropianu Por
• Szybkoschnàcy, transparentny
• Do łàczenia twardych pianek polistyrenowych mi´dzy sobà, jak równie˝ przyklejenie
ich do drewna, materiałów drewnopodobnych, papieru, metali, plastików, ceramiki,
betonu, kamienia
• Trwałe łàcze otrzymuje si´ pomi´dzy 5 i 20 minutà po nało˝eniu kleju
• Wysoka odpornoÊç na starzenie
• Gramatura 40g.
U 41341
7,25 z∏
4
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
PROMOCJA • PROMOCJA • PROMOCJA
Klej w sztyfcie UHU stic 8,2g
PROMOCJA
22+2
Klej w sztyfcie UHU stic 21g / 40g
PROMOCJA
10+2
Przy zakupie 24 klei w sztyfcie Stic U 00030 lub Magic U 00075 (opk. zb.)
– płacisz tylko za 22 szt. Cena promocyjna 2,24 zł (stic 8,2g) i 2,22 zł
(magic 8,2g) – zyskujesz 10%
Przy zakupie 12 klei w sztyfcie Stic U 00018 lub U 00025 (opk. zb.)
– płacisz tylko za 10 szt. Cena promocyjna 3,92 zł/szt. (21g) i 5,34 zl/szt.
(40g) – zyskujesz 15%.
Klej uniwersalny UHU
Klej Super Glue UHU
PROMOCJA
9+1
Przy zakupie 10 klei uniwersalnych U 42875 (opk. zb.) – płacisz tylko za 9 szt.
Cena promocyjna 4,82 zł / szt. – zyskujesz 10%.
PROMOCJA
2+1
Przy zakupie 3 kart jumbo z klejem Super Glue 3g (36 szt.) – płacisz tylko
za 2 karty (24 szt.). Cena promocyjna 1,42 zł/szt. – zyskujesz 30%.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
5
Karton kolorowy format A
• Gładki papier barwiony w masie, w 21 intensywnych kolorach, w tym nowy kolor czekoladowy
• Do wykorzystania w szkole, w przedszkolu oraz biurze
• Format A4 idealny do wykorzystania do drukarek atramentowych i laserowych
• Ryza zawiera 25 arkuszy
0
02
10
1
16
4
biały
waniliowy
kanarkowy
˝ółty
słonecznikowy
pomaraƒczowy
24
2
25
62
30
3
pomidorowy
czerwony
ró˝owy
lawendowy
bł´kitny
niebieski
35
50
5
52
45
7
jasnozielony
zielony
ciemnozielony
chamois
bràzowy
80
75
9
szary
czekoladowy
czarny
atramentowy
N
Format A1
170 g/m2
HA 3517 6084-..
Format A2
170 g/m2
HA 3517 4260-..
Format A3
170 g/m2
HA 3517 3042-..
Format A4
160 g/m2
HA 3517 2130-..
1,26 z∏
0,87 z∏
0,36 z∏
0,26 z∏
biały 1,06 zł
czekoladowy, czarny 1,42 zł
biały 0,82 zł
czekoladowy, czarny 1,03 zł
biały 0,33 zł
czekoladowy, czarny 0,44 zł
biały 0,22 zł
czekoladowy, czarny 0,28 zł
N
75
7
NOWOÂå
NOWE MIKSY KOLORÓW
1
4
24
21
30
3
50
5
7
9
HA 3517 2130-MIX
A4, 50 ark., 170g
miks 10 kol.
HA 3517 2130-MIX100
A4, 100 ark., 170g
miks 10 kol.
HA 3508 2130-MIX200
A4, 200 ark., 80g
miks 10 kol.
13,50 z∏
16,47 z∏
16,79 z∏
0,27 zł/ark.
0,16 zł/ark.
0,08 zł/ark.
Karton kolorowy format B
• Karton kolorowy o gramaturze 220 g/m2, barwiony w masie, o lekko gładzonej powierzchni
w 22 kolorach, w tym: złoty i srebrny
• Polecany do rysowania, wycinania, prac r´cznych, zadruku offsetowego i cyfrowego
• Papier jest bezkwasowy, bezdrzewny, posiada wysokà odpornoÊç na blakni´cie
• Ryza zawiera 25 arkuszy
6
0
14
12
1
42
11
biały
kremowy
cytrynowy
˝ółty
marchewkowy
złoty
4
2
22
61
6
81
pomaraƒczowy
czerwony
burgund
mocny ró˝
fiolet
srebrny
3
30
37
51
5
niebieski
bł´kitny
granatowy
jasnozielony
zielony
57
43
80
75
9
ciemnozielony
chamois
jasnoszary
czekoladowy
czarny
Format B2
HA 3522 5070-..
Format B1
HA 3522 7010-..
1,40 z∏
3,03 z∏
złoty i srebrny 2,23 zł
złoty i srebrny 4,31 zł
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
Bibuła marszczona
• Wysokiej jakoÊci bibuła w szerokiej gamie kolorów
• Doskonale nadaje si´ do prac r´cznych
• Idealna do tworzenia kwiatów, stroików, wycinanek, kostiumów
• 30 intensywnych kolorów + 5 nowych: złoty, srebrny, zielona oliwka, rudy, jasnoszary
• Format 50 x 200 cm
• Oferowana w pojedynczych kolorach i miksach
• Dost´pny miks kolorów bibułki o wymiarach 25 x 200cm, 10 sztuk w opakowaniu
N
N
0,66 z∏/szt.
złoty i srebrny 1,32 zł/szt.
HA 3640 2520-MIX
Mała bibułka
25x200cm
N
11
81
27
56
80
złoty
srebrny
rudy
zielona oliwka
jasnoszary
0
02
12
1
4
24
biały
waniliowy
cytrynowy
˝ółty
pomaraƒczowy
jasnoczerwony
2
42
20
25
61
22
czerwony
łososiowy
ró˝owy
fuksja
biskupi
amarantowy
29
605
6
63
32
30
karminowy
liliowy
fioletowy
jagodowy
turkus pastelowy
lazurowy
3
33
35
39
51
50
niebieski
kobaltowy
atramentowy
mi´towy
jasnozielony
seledynowy
5
52
57
7
75
9
zielony
ciemnozielony
oliwkowy
bràzowy
czekoladowy
czarny
3,28 z∏/opk.
O szczegółowà ofert´ na stojak z bibułà zapytaj Przedstawiciela Handlowego GDD.
N
N
Pojedyncze kolory
HA 3640 5020-..(nr koloru)
MIX A - 10 kolorów: 0, 1, 4, 2, 25, 63, 3, 5, 7, 9
HA 3640 5020-A
MIX B - 10 kolorów: 12, 4, 2, 6, 29, 30, 35, 50, 52, 75
HA 3640 5020-B
Wymiary:
wys. 165 cm (+15 cm szyld),
szer. 50 cm, gł. 33 cm
WSTÑ˚KI Z BIBUŁY MARSZCZONEJ
• Kolorowe wstà˝ki z bibuły marszczonej o wymiarach 5 cm x 19 m
• Idealne do robienia łaƒcuchów, kokardek, dekoracji karnawałowych
i Êwiàtecznych
• Zestaw 4 kolorów: biały, ˝ółty, zielony, czerwony
NOWOÂå
HA 3640 0510-MIX
4 kolory
2,08 z∏/opk.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
7
Gumki do zaplatania Rubberloops
1A5N%
IEJ
• Kolorowe gumki do zaplatania bransoletek, łaƒcuszków
• Posiadajà certyfikat bezpieczeƒstwa LGA, sà bezpieczne dla
dzieci i dla Êrodowiska (nie zawierajà ftalanów i lateksu)
• Majà wykonane wszystkie testy chemiczne – nie zawierajà
˝adnych niebezpiecznych substancji.
Nowe ni˝sze ceny: 500 szt. miks kolorów – 6,29 zł, 500 szt. jeden kolor – 5,69 zł,
100 szt. miks kolorów – 3,63 zł, zawieszki charms do bransoletek - 4,39 zł
T
Charms LOVE
Charms SPARKLE
Charms SWEETHEART Charms FUNLAND
Kostki LITERKI
Neonowe
Paski kolorowe
Kamufla˝
Transparentne
Neonowe Êwiecàce
Metaliczne
C´tki kolorowe
Szerokie neonowe
Dwukolorowe
Ósemki kolorowe
Miks kolorów
Miks czerwony
Miks niebieski
Miks ˝ółty
Miks zielony
Filc dekoracyjny
Bloki z motywami
Sizal w kł´bku
• Filc akrylowy o gramaturze 150g
• GruboÊç 1,5 mm, format 20 x 30 cm
• 10 ark w opk.
• Blok z arkuszami ze wzorami do
tworzenia oryginalnych opakowaƒ,
kart okolicznoÊciowych, laurek,
pudełeczek, scrapbookingu.
• Format 24 x 34 cm (30 lub 26 ark)
• Naturalne włókna sizalu
• Do dekoracji stroików, kwiatów
i bukietów, pakowania prezentów
• Kł´bek 50g
NI˚SZA
CENA
PROMOCJA
14+1
FO 8550-.. (nr koloru)
00
42
12
14
40
20
22
26
23
31
30
32
35
36
51
58
85
80
90
09 mix
91 mix
92 mix
93 mix
94 mix
Przy zakupie 15 opk. filcu (150 szt.) – płacisz
tylko za 14 opk. Cena promocyjna 12,86 zł/opk.
8
PROMOCJA
8,05 z∏
12+1
8,66 zł
10
14
20
22
23
28
30
35
40
51
58
85
Przy zakupie 13 bloków z motywami - płacisz
tylko za 12.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
Termoutwardzalna masa plastyczna
FIMO® soft
• Utwardzana w piekarniku przez 20-30 min, w temp. 110oC
• Do tworzenia precyzyjnych przedmiotów, bi˝uterii, dekoracji
na szkle
• Kolory mogà byç mieszane mi´dzy sobà (kostki professional,
soft, effect)
• Wi´ksza kostka 57g z nowà podziałkà ułatwiajàcà
dzielenie
FIMO® effect
Brokatowe
WI¢KSZA
KOSTKA
Transparentne
Transparentnoperłowe
Marmurkowe
Metaliczne
Fosforyzujàcy
Kryształowe
Pastelowe
S 8020-.. (nr koloru)
57 g
6,92 z∏
57 g
Profesjonalna masa termoutwardzalna Masa termoutwardzalna do lalek
Fimo Professional S 8004
S 8027
• Nowa wersja Fimo classic
• Do prac o skomplikowanych detalach, idealna dla artystów
• Utrwalana w piekarniku w temperaturze 110oC
przez 20-30 min
• Wi´ksze kostki – 85 g (55 x 55 x 24 mm)
• Nowa wersja Fimo puppen
• Doskonała do tworzenia lalek i rzeêb
• Utrwalana w piekarniku w temperaturze 110oC
przez 20-30 min.
• Wi´ksze kostki – 85 g (55 x 55 x 24 mm)
85 g
85 g
porcelanowy
transp.
ró˝any transp.
koÊç słoniowa
be˝owy
cielisty ciemny
S 8004- .. (nr koloru)
S 8027- .. (nr koloru)
9,96 z∏
9,87 z∏
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
9
Ołówek WOPEX Noris eco
• Wyjàtkowo gładkie pisanie, rysowanie i kreÊlenie
• Odporny na złamania grafit
• Nowa zielono-czarna kolorystyka
• Pierwszy na Êwiecie ołówek wykonany w technologii WOPEX polegajàcej na połàczeniu pod
ciÊnieniem 3 ró˝nych materiałów: masy drewnianej, grafitu i specjalnej masy z tworzywa
PROMOCJA*
10+2
S 18030PB12
10+2 gratis, HB
14,30 z∏
1,19 zł/szt.
S 18030 CT90
90 szt. HB
128,70 z∏
1,43 zł/szt.
S 18230 CT90
90 szt. HB z gumkà
157,50 z∏
1,75 zł/szt.
* Przy zakupie 12 ołówków WOPEX Noris eco w torebce (S 18030PB12) – płacisz tylko za 10. Cena promocyjna wynosi 1,19 zł/szt. – zyskujesz 15%.
Ołówek Noris® S 120
Ołówek trójkàtny S133 + gumki
PROMOCJA
90+10
+
GRATIS
S 120-HB CA1P*
90 + 10 gratis, HB
128,70 z∏
134,78 z∏
1,28 zł / szt.
1,87 zł/szt.
Przy zakupie 100 ołówków Noris w promocyjnym kartonowym opakowaniu
S 120-HB CA1P – płacisz tylko za 90. Zyskujesz 10%.
* Produkt dost´pny w połowie lutego.
10
S 133 S KP72
S 526 B45
0,82 z∏
Przy zakupie 72 ołówków HB w kubku (S 133SKP72) – 45 gumek S526B45 gratis.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
Marker Lumocolor + długopisy
50
szt.
Gumki rasoplast
+
+
PROMOCJA
GRATIS
3+1
Przy zakupie 50 markerów S350 lub S 352 (5 opk. zb.) – zestaw 8 kolorowych
długopisów na przycisk S 42335MPB8 gratis
Przy zakupie opak. zb. gumek S 526B30 (30 szt.), S 526 BT30 (30 szt.)
i S 526B40 (40 szt.) – opak. zb. gumek S 526B45 (45 szt.) gratis.
Foliopisy Lumocolor
S 318-SCA1 P*
35 szt, w tym
15 x S 318-3
20 x 318-9
PROMOCJA
30+5
131,70 z∏
3,76 zł/szt.
S 317-SCA1 P*
35 szt. w tym
15 x S 317-3
20 x 317-9
S 318 WP4P
3+1 gratis w etui
131,70 z∏
13,59 z∏/opk.
3,76 zł/szt.
3,39 zł/szt.
Przy zakupie 35 foliopisów w promocyjnym kartonowym opakowaniu (S 318-SCA1 lub S 317-SCA1 P) – płacisz tylko za 30. Zyskujesz 15%.
*Produkt dost´pny w połowie lutego.
Metallic marker
Grafity HB soft
PROMOCJA
10+2
S 832311KP30 (złoty)
S 832381KP30 (srebrny)
30 szt. w kubku
NOWOÂå
113,70 z∏
3,79 zł/szt.
NOWOÂå
Przy zakupie 12 fiolek grafitów S 250 05-BB – płacisz tylko za 10.
Cena promocyjna wynosi 1,99 zł/fiolk´. Zyskujesz 15%.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
11
OFERTA 2015
NOVUS B 2
NOVUS C 1
25
24/6
26/6
NOVUS B 3
26.79zł
24/6
26/6
NOVUS B 7
automatic
40.79zł
NOVUS B 10FC
Flat-Clinch
No.10
NOVUS B 4FC
24/6
26/6
NOVUS C 210
26.39zł
Flat-Clinch
24/6-24/8
26/6-26/8
NOVUS B 8FC
73.59zł
Flat-Clinch
Power on
Demand.
24/6
26/6
p
NOVUS B 216
16
80
mm
NOVUS B 225
25
80
mm
12
iloÊç zszywanych
arkuszy papieru
rodzaj zszywki
135.20zł
21.99zł
30
24/6
NOVUS MASTER
27.19zł
odst´p pomi´dzy
dziurkami
21.99zł
39.99zł
15.59zł
19.59zł
25
80
mm
NOVUS STABIL
iloÊç dziurkowanych
arkuszy papieru
16
80
mm
NOVUS C 225
50
10
80
mm
NOVUS C 216
50
17.59zł
30
Flat-Clinch
105.00zł
20
Professional
25
24/6
26/6
NOVUS C3FC
8/30
24/6
26/6
24/6
26/6
NOVUS C 2
30
15
25
80
mm
25.59zł
17.99zł
18.39zł
OFERTA 2015
NOVUS E 15
NI˚SZA
CENA
15
NOVUS E 210
10
80
mm
8.79zł
No.10
13.19zł
13,42 zł
NOVUS E 25
NOVUS E 216
25
24/6
26/6
NOVUS E 30
29.99zł
NOVUS B 40/4
23/623/13
SUPER
p
25
38.39zł
60
119.20zł
Zszywki
Zszywacz B40/4 + dziurkacz B260
PROMOCJA
27.19zł
80
mm
NOVUS B 260
100
19.19zł
80
mm
NOVUS E 225
30
24/6
26/6
16
89.60zł
80
mm
Symbol
Opis
Cena
No 10
Zszywa do 20 kartek
1,39 zł
N Z26/6
Zszywa do 30 kartek
1,51 zł
N Z24/6
Zszywa do 30 kartek
1,55 zł
N Z24/6S
Zszywa do 30 kartek
1,83 zł
N Z26/8S
Zszywa do 50 kartek
6,23 zł
N Z24/8S
Zszywa do 50 kartek
7,39 zł
Zszywacz B2
PROMOCJA
2+1
10+1
+
100
25
60
Przy zakupie 2 zszywaczy B40/4 – dziurkacz B260 gratis.
Przy zakupie 11 zszywaczy B2 – płacisz tylko za 10.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
13
BESTSELLERY
Gilotyna D 502
Trymer D 507
8
A4
8
A4
A4
161.60zł
Gilotyna D 533
A4
145.60zł
Trymer D 508
15
A4
6
A4
A4
188.00zł
380.00zł
Gilotyna D 561
A3
Trymer D 505
PIEå RODZAJÓW CI¢CIA:
35
A4
A4
A4
1044.40zł
DN 54405
8
244.00zł
Trymer D 448
13
20
cm
SOFT
GRIP
A4
5.19zł
A4
A0
983.20zł
DN 54406
DN 54408
16
cm
SOFT
GRIP
DN 54410
cm
5.99zł
iloÊç ci´tych
kartek
A5
format
9.59zł
21
cm
cm
14
SOFT
GRIP
DN 54438
26
SOFT
GRIP
21
12.79zł
SOFT
GRIP
14.39zł
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego
na hurtowy.
BESTSELLERY
Temperówki na korbk´
• Wysokiej jakoÊci temperówki z pojemnikiem
• Wysokiej jakoÊci ostrza
• Automatyczne zatrzymanie ostrza
• Mocny uchwyt do przymocowania na blacie biurka
2
1
Gilotyna D 502
3
4
Symbol
Opis
Ârednica
(mm)
Cena
1
D 101
na korbk´
8,0
26,39 zł
2
D 111
na korbk´
8,0
30,79 zł
3
D 133
na korbk´
11,5
37,59 zł
4
D 155
na korbk´
12,0
47,99 zł
Trymer D507 / D508
Przy zakupie
2 sztuk
Przy zakupie
2 sztuk
15%
20%
RABATU*
RABATU*
Symbol
D 502
DługoÊç
ci´cia
(mm)
Format
DIN
320
A4
WysokoÊç WydajnoÊç
Wymiary
ci´cia
ci´cia
(mm)
(mm) (ark. 70 g/m2)
0,8
8
420 x 175
Waga
(kg)
1,5
* Przy zakupie 2 gilotyn D502 – 20% rabatu naliczanego kaskadowo.
Symbol
DługoÊç
ci´cia
(mm)
Format
DIN
WysokoÊç WydajnoÊç
Wymiary
ci´cia
ci´cia
(mm)
(mm)
(ark. 70 g/m2)
D 507-85
320
A4
0,8
8
440 x 211
1,0
D 508
460
A3
0,6
6
580 x 211
1,3
Waga
(kg)
* Przy zakupie 2 trymerów D507 lub D508 – 15% rabatu naliczanego
kaskadowo.
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
15
KARTONY • BLOKI
• Wysoka jakoÊç papieru
• Barwiony w masie
• Bezkwasowy, o gładzonej
powierzchni
• Intensywne kolory
• Produkowany w Europie
Kolorowy blok techniczny
Biały blok techniczny
• Papier kolorowy barwiony w masie
• Nie zmienia koloru podczas malowania i wymazywania
• Daje kolorowe kraw´dzie przy wycinaniu i składaniu
• Gramatura 170g
• 10 arkuszy w bloku, 10 kolorów
• Wysokiej jakoÊci Ênie˝nobiały papier
• Odporny na wielokrotne wymazywanie
• Gramatura 170g i 250g
• 10 arkuszy w bloku
HA 3550 2030-0
Format A4, 170g
HA 3550 2030-9
Format A4
HA 3725 2030-0
Format A4, 250g
1,22 z∏ 1,63 z∏
1,74 z∏
HA 3550 3040-0
Format A3, 170g
HA 3550 3040-09
Format A3
HA 3725 3040-0
Format A3, 250g
2,42 z∏ 3,23 z∏
3,43 z∏
Kolorowy blok rysunkowy
Biały blok rysunkowy
• Papier kolorowy barwiony w masie
• Najwy˝sza na rynku gramatura papieru 80g
• Idealny do rysowania, wycinanek, wydzieranek
i prac manualnych
• 15 arkuszy w bloku, 15 kolorów
• Najgrubszy papier w bloku rysunkowym na rynku
• Idealnie biały papier
• Odporny na wielokrotne wymazywanie i poprawki
• Gramatura 100g
• 20 arkuszy w bloku
HA 3708 2030-09
Format A4, 80g
HA 3710 2030-0
Format A4, 100g
1,40 z∏
1,59 z∏
HA 3708 3040-09
Format A3, 80g
HA 3710 3040-0
Format A3, 100g
2,79 z∏
3,00 z∏
UWAGA! Wszystkie ceny prezentowane w GDD NEWS to ceny hurtowe. Od 1 stycznia 2015 r. nastàpiła zmiana cennika z detalicznego na hurtowy.
Niniejsza oferta handlowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zdj´cia zamieszczone w gazetce GDD NEWS mogà nieznacznie odbiegaç
od wizerunku produktu znajdujàcego si´ w sprzeda˝y. GDD nie ponosi odpowiedzialnoÊci za pomy∏ki oraz b∏´dy w druku. Podane ceny sà cenami hurtowymi netto
GDD spółka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià spółka komandytowa
ul. Konstruktorska 9, 02-673 Warszawa, tel. (22) 566 77 00, Dzia∏ Obs∏ugi Klienta tel. (22) 566 77 21, e-mail: [email protected]
www.gdd.pl www.fimofan.pl, www.happycolor.pl, www.novus.gdd.pl, www.dahle.pl

Podobne dokumenty