katalog polski - Sintac Polska

Komentarze

Transkrypt

katalog polski - Sintac Polska
1
1
3
6
CENNE RADY
To i owo...
Rodzaje sorbentów
Zmywacze ropopochodnych
9 DYSPERGENTY
10 Sintan®
15
16
19
20
SORBENTY CIĘŻKIE
Sorbent Compakt®
Sorbent Nonaqua
Kobra Sintac®
21 SORBENTY LEKKIE
22 Sorbent DUCK
23 Sorbenty polipropylenowe selektywne (wata sorbentowa,
zapory, poduszki, materace, ściereczki, taśmy, chodniki)
28 Sorbenty polipropylenowe uniwersalne
(ściereczki, maty, chodniki)
31
32
33
34
35
35
36
SPRZĘT TECHNICZNY
Automatyczny rozsiewacz sorbentu ARS
Ręczny dozownik sorbentu
Odkurzacz przemysłowy MAX
Zbiornik składany na ciecze
Pokrowiec EKO na transformator
Separator mobilny
37
38
39
40
ZAPORY Z TWORZYWA
Zapory Flexi Systems
Mini zapora parkanowa
Zatyczka kanalizacyjna, uszczelniacze
41
42
44
45
46
48
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Zestawy uniwersalne
Zestawy transportowe
Zestawy dla energetyki
Zestawy chemiczne
Zestawy inne
49 PIANOTWÓRCZE ŚRODKI GAŚNICZE
SPIS TREŚCI
51 NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW - Cymes
53
54
56
57
58
60
62
63
66
74
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Wanny ociekowe z metalu
Systemy palet (podłóg roboczych) z metalu
Systemy regałów ociekowych z metalu
Wanny ociekowe z tworzywa
Wanny ociekowe z tworzywa - składane
Systemy palet (podłóg roboczych) z tworzywa
Akcesoria do magazynowania
Pojemniki i kontenery magazynowe
Przenośny zbiornik na olej napędowy
75
76
78
79
80
81
82
82
84
85
86
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA
Kombinezony
Gogle
Hełmy
Półmaski
Rękawice
Buty
Latarki
Płyn do płukania oczu PLUM
SANAT PLUS™ Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk
Plakietka indykacyjna, Znaki ostrzegawcze i informacyjne
87
88
89
90
91
92
93
93
94
94
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Izolatorium
Komora izolacyjna podciśnieniowa
Namioty modułowe typu TM
Namioty do hospitalizacji
Nosze NBC - system transportu pacjentów
Łóżka polowe
Namiot pneumatyczny NPA
Schron rodzinny
Kabina dekontaminacyjna
95 POGOTOWIE EKOLOGICZNE
96 Awarie, wypadki, rozlewiska...
99 „Pogotowie ekologiczne do wyjazdu...” artykuł nadbryg. M. Schroedera
103 USŁUGI PROFESJONALNEGO MYCIA
I ODTŁUSZCZANIA
105 Mycie specjalistyczne stacji paliw
105 Mycie specjalistyczne obiektów przemysłowych, hal, magazynów itp.
105 Mycie specjalistyczne transformatorów
107 ODBIÓR ODPADÓW
POGOTOWIE EK
OLOGICZNE
0-607 597 964
0-607 597 965
0-601 827 847
0-609 044 656
0-609 541 108
To i owo o...
cenne porady bez cenzury...
„Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która oferując sprzedaż środków, przede wszystkim
sama ich używa w działaniach Pogotowia Ekologicznego, na terenie całego kraju”.
Postaw na uniwersalność
Przykład 1.
Zgodnie z wymogiem Umowy ADR podczas transportu towarów niebezpiecznych należy z sobą wozić „coś” do zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej przed dostaniem się do
niej awaryjnych wycieków.
Do tego celu oferowane są:
– maty magnetyczne, maty PCV i plastry bentonitowe,
– zatyczki pneumatyczne,
– lekkie rękawy ograniczające,
– ciężkie rękawy ograniczające.
Przykład 2.
Przed zakupem należy zadać sobie szereg pytań.
• Jak szybkie potrzebne jest zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej?
• Z jakimi studzienkami kanalizacyjnymi mamy do czynienia?
• Co z rozprzestrzenianiem się rozlewiska?
• Jak zabezpieczyć pobocza drogi, na której doszło do wypadku?
Symbol V dla sorbentu wiążącego chemikalia oznacza, że sorbent chłonie:
A – kwasy
B – zasady
F – związki palne
G – związki niepolarne organiczne (ropopochodne i oleje)
O – związki utleniające się
P – roztwory wodne i ciecze polarne
Maty, plastry i zatyczki pozwolą nam na zabezpieczenie
tylko studzienki.
Należy pamiętać, że:
– plastry bentonitowe należy najpierw aktywować wodą,
– szczelność mat magnetycznych zależy od dokładności posadowienia studzienki,
– zatyczki pneumatyczne spełnią swoje zadanie tylko wtedy
gdy uda nam się otworzyć studzienkę często częściowo zaasfaltowaną.
Aby jednoznacznie zaklasyfikować dany sorbent wykonywane
są m.in. badania na reaktywność sorbentu, powstawanie
gazów i innych produktów reakcji, zmiany temperatury, chłonność sorbentu.
• Tylko sorbent Uniwersalny symbol V o potwierdzonych
własnościach można bezpiecznie stosować do zbierania
różnych nawet nieznanych cieczy niebezpiecznych.
• Gdy jest możliwość kontaktu z różnymi cieczami niebezpiecznymi użycie sorbentu Uniwersalnego wyklucza popełnienie omyłki przy doborze sorbentu.
To i owo bez cenzury
W Polsce uniwersalność sorbentów najczęściej jest kojarzona
z możliwością ich stosowania zarówno na powierzchniach
utwardzonych jak i na wodzie. Nie my powinniśmy wnikać czy
dzieje się tak z niewiedzy czy jest to świadome wprowadzanie
w błąd Klientów.
W Unii Europejskiej Sorbentem Uniwersalnym jest sorbent
o Symbolu V wiążący chemikalia i odpowiadający określonym, narzuconym kryteriom.
CENNE RADY
Proponujemy CIĘŻKIE RĘKAWY OGRANICZAJĄCE
– Można je zastosować zarówno do szybkiego zabezpieczenia
każdej studzienki jak i ograniczenia rozlewiska, zabezpieczenia pobocza drogi, skierowania rozlewiska w wybrane
miejsce najdogodniejsze do dalszych działań.
– Rękawy te mają takie samo awaryjne zastosowane w zakładach przemysłowych.
– Na co dzień służą do zabezpieczenia przed wyciekiem z maszyn, urządzeń, beczek, pojemników.
Sorbent Uniwersalny?
Lekkie rękawy ograniczające gdy ich nie dociążymy spłyną
razem z wyciekiem.
1
Gdy zdarzy się awaria
CENNE RADY
Gdy zdarzy się awaria
Tylko środki sprawdzone w działaniu gwarantują nam
bezpieczne i szybkie przeprowadzenie akcji.
Liczy się wtedy:
1. Szybkość działania – muszą to być środki gotowe bez
wstępnych przygotowań do natychmiastowego użytku.
W trakcie prowadzenia akcji ratowniczej nie ma czasu na
przesypywanie, rozcieńczanie czy przelewanie.
2. Uniwersalność środków – może to być wyciek różnych
cieczy niebezpiecznych, może także dojść do zmieszania
tych cieczy. Zastosowany sorbent musi bezpiecznie pochłaniać jak największe spektrum substancji niebezpiecznych
niezależnie od stwarzanego przez nie zagrożenia.
3. Skuteczność – muszą to być produkty o wysokiej jakości
i skuteczności.
4. Bezpieczeństwo ratownika – zastosowane środki nie mogą
stwarzać dodatkowego zagrożenia dla użytkowników. Nie
mogą być żrące, drażniące, toksyczne. Nie może dojść do
sytuacji, że w konsekwencji używania nieodpowiedniego
preparatu ratownik staje się osobą ratowaną.
2
Należy także pamiętać o wpływie zastosowanych środków na
środowisko naturalne. Akcja wcześniej czy później się kończy.
Wydaje się, że sytuacja wraca do normy. Ale czy na pewno.
Co z degradacją środowiska? Prawdopodobnie nie unikniemy skażenia środowiska spowodowanego wyciekającymi
substancjami niebezpiecznymi. Wiadomo, że zastosowanie
jakichkolwiek preparatów skutkuje dodatkowym, oprócz skażenia, wprowadzeniem ich do środowiska. Dlatego też należy
stosować środki zgodne z wymogami przepisów z zakresu
ochrony środowiska (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska,
Ustawa Prawo Wodne, Ustawa o Odpadach). Tylko tak wyeliminujemy kolejne skażenie.
WIARA CZYNI CUDA…
ale czy zawsze jest to pożądane?
Kupujemy sorbent uniwersalny – dostajemy selektywny.
Prosimy o roztwór roboczy – otrzymujemy koncentrat.
Chcemy chłonność sorbentu 100% - mamy 50%.
Potrzebny nam zmywacz neutralny - a tu proszę jest żrący
kwas.
Dobrze jest jeżeli o tym wiemy i z czystego lenistwa przymykamy na to oko (a szkoda). Gorzej, że z powodu naszej niewiedzy i czyjegoś oszustwa dochodzi do tragedii (pożarów,
poparzeń pracowników, niemożliwości usunięcia awarii).
Nasza rada – Każdorazowo żądajmy dokumentów potwierdzających dane fizykochemiczne środków. Poważny oferent
sprzedający solidny produkt nie musi niczego ukrywać
i nie ma się czego wstydzić. Przecież jeżeli mówi, że jego
produkt ma chłonność 100% to chyba na podstawie badań.
Solidny na nasze żądanie dostarczy potwierdzenia chłonności
przez niezależne jednostki badawcze, które zajmują się tym
profesjonalnie (jak np. CNBOP w Józefowie). Skuteczność
środków można potwierdzić referencjami, ale w myśl zasady
„widziały gały co brały” zawsze możemy też poprosić
o prezentację. Pomoże to nam w określeniu skuteczności
a jednocześnie nasza wiedza o oferującej firmie i jej produkcie
zdecydowanie wzrośnie.
Nasza rada – Poprośmy o próbkę preparatu a następnie
zróbmy próbę mycia. Zdarza się czasem, że oferent do testów
skuteczności „wzmacnia” swój preparat w różny sposób a rutynowe partie na zamówienie są pozbawione „wzmacniacza”.
WYJAŚNIENIE – CO ROBIMY
Z ZUŻYTYM SORBENTEM:
Jak wiadomo każdy sorbent po pochłonięciu substancji ropopochodnych jest odpadem niebezpiecznym i musi być w odpowiedni sposób unieszkodliwiony.
Sintac®-Polska Sp. z o.o. jako jedna z nielicznych firm gwarantuje swoim Klientom po zakupie sorbentu preferencyjne warunki odbioru tego typu odpadu. Zgodnie z duchem Ustawy
o Odpadach odpad ten jest wykorzystywany gospodarczo do
produkcji materiałów ceramicznych. Niektórzy myślą, że taki
sposób unieszkodliwienia nie jest obarczony kosztami lub
wręcz przynosi zyski. Nic podobnego – zapewniając odbiór
firma Sintac®-Polska Sp. z o.o. ponosi wszystkie koszty związane
ze zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadu.
Ponoszone przez nas koszty odbioru są porównywalne z kosztami ponoszonymi przez inne firmy. W konsekwencji ceny oferowanego przez nas sorbentu są podobne a niejednokrotnie
niższe od cen sorbentów o gorszych parametrach i mniejszej
chłonności. Nasi Klienci zaś są w komfortowej sytuacji – mają
zapewniony odbiór praktycznie każdej ilości odpadu.
TONIE CZY NIE TONIE?
Na rynku jest sporo sorbentów selektywnych przeznaczonych
do likwidacji rozlewisk olejowych na wodzie. Sorbenty te
chłoną tylko olej, są niezwilżalne przez wodę i utrzymują się
na jej powierzchni. Należy jednak pamiętać aby nie używać
jednocześnie z tego rodzaju sorbentami preparatów odtłuszczających zawierających środki powierzchniowo-czynne powodujące zwilżanie sorbentów. Sorbent selektywny oprócz
ropopochodnych chłonie wtedy również wodę, robi się ciężki
i opada na dno akwenu.
Opierając się na kilkunastoletniej praktyce w dziedzinie usuwania i unieszkodliwiania rozlewisk substancji niebezpiecznych chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.
Powszechnie do zbierania i osuszania rozlewisk różnych substancji niebezpiecznych używa się sorbentów.
Dobór sorbentu zależy od wielu czynników:
– rodzaju podłoża,
– miejsca wystąpienia rozlewiska (pomieszczenie zamknięte,
otwarta przestrzeń),
– rodzaju rozlanej cieczy.
Aby dokonać wyboru odpowiedniego sorbentu trzeba poznać
rodzaje sorbentów i ich cechy charakterystyczne.
Rodzaje sorbentów
Sorbenty nieprzetworzone – są to wysuszone i pokruszone
sorbenty mineralne o bardzo różnorodnej wielkości ziarna
od pyłu do drobnego gresu. Z tego powodu mają zazwyczaj
umiarkowaną chłonność 30% - 50 %. Często tworzą z wchłoniętą cieczą śliskie trudne do usunięcia z podłoża błoto. Są to
sorbenty ciężkie o ciężarze nasypowym od 0,45 – 0,90 kg/l.
Mimo to duża zawartość pyłu powoduje, że rozwiewa je wiatr.
Utrudnia to pracę i wymaga stosowania ochrony dróg oddechowych oraz oczu. Niska chłonność generuje powstanie
dużej ilości odpadu do unieszkodliwienia.
Sorbenty przetworzone – kalcynowane np. Sorbent Compakt® - sorbenty te najczęściej występują w formie granulek
o bardzo mocno rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Charakteryzuje je wysoka chłonność, od 60% nawet do 120 %.
Ziarna tych sorbentów po pochłonięciu cieczy zachowują
swoje własności fizykochemiczne tzn. są twarde, nie kruszą się,
minimalnie pylą. Są to sorbenty ciężkie o ciężarze nasypowym
od 0,45 do 0,60 kg/ l. Skutecznie dosuszają powierzchnię i nie
oddają pochłoniętej cieczy nawet pod wpływem nacisku. Ze
względu na dużą chłonność powstaje zdecydowanie mniej
odpadu niż przy użyciu sorbentów nieprzetworzonych. Powyższe cechy predysponują te sorbenty do usuwania rozlewisk na otwartej przestrzeni (szlaki komunikacyjne, stacje
paliw) jak i w pomieszczeniach zamkniętych (hale, magazyny
warsztaty).
Sorbenty przetworzone ekspandowane (perlity) – są to
lekkie sorbenty (ciężar nasypowy od 0,14kg/l do 0,25 kg/l).
Stosowane na otwartej przestrzeni mogą być rozwiewane
przez wiatr. Przeprowadzone badania ograniczają stosowanie
tych sorbentów do bezwietrznej pogody. Perlity nie chłoną
wody dopiero po specjalnym przetworzeniu. Podwyższa to
cenę i zmniejsza chłonność. Dlatego też mają zróżnicowaną
chłonność od 70 – 250%. Są kruche, łamliwe, co powoduje
powstawanie dużej ilości pyłu. Większość z nich samorzutnie
oddaje pochłoniętą substancję. Po pochłonięciu cieczy powstaje bardzo duża ilość odpadu.
2. SORBENTY ORGANICZNE NATURALNE
•
•
•
•
preparowany torf
preparowane trociny
preparowane drewno i kora
odpadowa celuloza z produkcji papieru i wyrobów bawełnianych.
Chłoną różne ciecze, zarówno substancje ropopochodne jak
i roztwory wodne. Odpowiednio spreparowane nie chłoną
przez pewien czas wody. Podwyższa to cenę i zmniejsza chłonność. Dlatego też mają zróżnicowaną chłonność od 70% –
400%. Sorbentów tych w większości nie powinno się stosować
do pochłaniania agresywnych cieczy takich jak stężone kwasy,
zasady i substancje utleniające. Są to sorbenty palne i wymagają odpowiednich warunków magazynowania.
Charakteryzują się bardzo dużą chłonnością. Są bardzo lekkie,
przedłuża to czas wchłaniania rozlanej cieczy – sorbent długo
pływa po powierzchni i żeby przyspieszyć proces sorbcji trzeba
go sztucznie dociążyć. Ciężar nasypowy od 0,10 kg/l powoduje, że są rozwiewane przez wiatr. Przeprowadzone badania
ograniczają stosowanie tego typu sorbentów do prawie bezwietrznej pogody, dlatego też używanie ich na nawierzchniach
twardych ograniczone jest do pomieszczeń zamkniętych.
Sorbenty organiczne naturalne nasączone olejem (szczególnie
torfowe) są śliskie i maziste, trudno je zebrać z podłoża. Często
pod naciskiem oddają wchłoniętą ciecz.
Odpowiednio spreparowane sorbenty organiczne są zazwyczaj hydrofobowe i można je użyć do zbierania rozlewisk olejowych na wodzie. Użyte w formie sypkiej są bardzo trudne do
zebrania (szybki nurt, osadzanie na przybrzeżnych roślinach).
Ograniczony czas utrzymywania się na powierzchni wody
(bywa że, po ok. 24 godzinach sorbent tonie) jest przyczyną
wtórnych skażeń wody oraz dna akwenu.
Po pochłonięciu cieczy powstaje duża ilość odpadu do unieszkodliwienia.
3. SORBENTY POLIMEROWE
Najczęściej występują w formach:
• sypka krystaliczna typu Unisafe,
• zmielona twarda pianka poliuretanowa,
• wata, włóknina polipropylenowa.
Sorbenty syntetyczne charakteryzują się bardzo dużą chłonnością. Występują zarówno jako sorbenty uniwersalne jak i hydrofobowe. W większości pod naciskiem oddają wchłoniętą
ciecz.
Unisafe jest to sorbent uniwersalny o bardzo dużej chłonności.
Można go stosować do zbierania wszystkich cieczy. Zawiera
wskaźnik, który pod wpływem kwasu lub zasady zmienia kolor.
Aby użyć go do zbierania produktów olejów i produktów ropopochodnych sorbent należy najpierw uaktywnić wodą. Ma
to zdecydowany wpływ na czas zbierania rozlanej cieczy oraz
bardzo dużą ilość powstałego odpadu. Z tych powodów nie
nadaje się do użytku przy dużych rozlewiskach podczas akcji
ratowniczych, przy wypadkach i awariach. W Europie Zachodniej stosowany wyłącznie w laboratoriach.
Twarde zmielone pianki poliuretanowe – są to sorbenty
hydrofobowe chłonące wyłącznie oleje, ropopochodne
i inne ciecze nie mieszające się z wodą. Nie chłoną wody.
Ich ciężar nasypowy (w zależności od wykonania sorbentu)
wynosi od 0,102 kg/l do 0,45 kg/l. Jeżeli jest lekki zachowuje się podobnie jak lekki sorbent organiczny, tzn. sorbent długo pływa po powierzchni rozlanej cieczy i żeby
przyspieszyć proces sorbcji trzeba go sztucznie dociążyć.
Rodzaje sorbentów
Sorbenty te w większości są odporne chemicznie, chłoną różne
ciecze, są ciężkie i niepalne.
CENNE RADY
1. SORBENTY MINERALNE
3
Ciężar nasypowy do ok. 0,36 kg/l powoduje, że jest rozwiewany przez wiatr. Przeprowadzone badania ograniczają stosowanie tego typu lekkich sorbentów do prawie bezwietrznej
pogody. Chłonność tych sorbentów (w zależności od ciężaru
właściwego od 100 do 300 %). Wyjątek stanowi Nonaqua. Sorbenty te są palne. Podczas pożaru mogą wydzielać się trujące
gazy (należy je gasić w aparatach oddechowych). Poliuretan
ze względu na swój skład wymaga odpowiedniego sposobu
unieszkodliwiania przez wyspecjalizowane firmy.
Sorbenty polipropylenowe - wata i włókniny wielowarstwowe o różnej grubości. Sorbenty polipropylenowe charakteryzują się bardzo dużą chłonnością. Chłonność rzędu 1400%.
Występują zarówno jako sorbenty uniwersalne jak i hydrofobowe (chłonące oleje a nie chłonące wody).
Najczęściej sorbenty polipropylenowe hydrofobowe stosuje
się do ograniczania i zbierania rozlewisk olejów i substancji ropopochodnych na wodzie. Tego typu sorbenty są selektywne,
nawet w stanie najwyższego nasycenia niezatapialne.
Są to sorbenty palne ale produkty spalania są niegroźne (CO2
i H2O).
Podział Sorbentów ze względu na rodzaj
podłoża rozlewiska
Rozlewisko na wodzie
• sorbenty hydrofobowe tzn., że chłoną one wyłącznie oleje,
ropopochodne i inne ciecze nie mieszające się z wodą. Po
pochłonięciu cieczy utrzymują się na powierzchni wody.
Rozlewisko na lądzie
• Sorbenty uniwersalne (bierne chemicznie) chłonące bezpiecznie wszystkie ciecze.
• Sorbenty hydrofobowe chłonące wyłącznie oleje, ropopochodne i inne ciecze nie mieszające się z wodą.
• Sorbenty chłonące bezpiecznie niektóre ciecze (np. reagują
z agresywnymi cieczami).
CENNE RADY
Rodzaje sorbentów
Podział sorbentów na lekkie i ciężkie
4
Obie te grupy maja bardzo zróżnicowane zarówno własności
użytkowe jak i chłonność.
Sorbenty lekkie są generalnie pochodzenia organicznego
(syntetyczne i naturalne). Sorbenty ciężkie to sorbenty nieorganiczne pochodzenia mineralnego. Obydwie te grupy
znacznie różnią się gęstością. Większą mają ciężkie sorbenty
nieorganiczne. Dzięki temu mają wytrzymałą strukturę, nie
oddają zaabsorbowanej cieczy, inaczej mówiąc są twarde.
Z sorbentami lekkimi jest inaczej. Nie zatrzymują zaabsorbowanej cieczy w swojej strukturze, bardzo łatwo oddają ją pod
wpływem nacisku. Mówiąc potocznie są miękkie.
Sorbenty ciężkie i lekkie różnią się także składem chemicznym.
Ma to bezpośredni wpływ na ich reaktywność. Sorbenty ciężkie
nieorganiczne są bierne chemicznie, natomiast sorbenty lekkie
łatwo reagują z silnie działającymi związkami chemicznymi
– silnymi kwasami, zasadami i związkami utleniającymi.
Modelowy sorbent powinien posiadać wybrane cechy z różnych typów sorbentów, ale takiego sorbentu jeszcze nie wynaleziono.
POŻĄDANE CECHY SORBENTÓW
stosowanych:
• na nawierzchniach utwardzonych na otwartej przestrzeni
– twardy i ciężki,
– do stosowania w każdych warunkach pogodowych (deszcz,
śnieg, roztopy),
– niepalny,
– bierny chemicznie,
– chłonność min. 100%,
– antypoślizgowy,
– łatwy w zebraniu.
• na nawierzchniach utwardzonych w pomieszczeniach
zamkniętych
– niepalny,
– bierny chemicznie,
– chłonność min. 100%,
– antypoślizgowy.
•
–
–
–
–
–
–
na wodzie
selektywny (chłonący ciecze nie mieszające się z wodą),
lekki,
nie chłonący wody,
niezatapialny nawet w stanie pełnego nasączenia,
łatwy do zebrania z powierzchni wody,
chłonność min.100 %.
CHŁONNOŚĆ A EKONOMIKA ZAKUPU
O ile aspekty użytkowe można swobodnie porównywać
między obiema grupami sorbentów (lekkie i ciężkie) to porównanie chłonności powinno przebiegać w obrębie jednej
grupy. Porównanie chłonności sorbentów (oczywiście w ramach danej grupy) jest rzetelne i wiarygodne tylko wtedy gdy
stosujemy jedną określoną metodykę i procedurę.
W Polsce nie ma ogólnie obowiązującej znormalizowanej
metody badania chłonności sorbentów. Z tego powodu często
porównujemy „śledzie z jabłkami”, niejednokrotnie przyjmując
na wiarę nie potwierdzone bądź wymyślone dane.
W Europie badanie sorbentów najczęściej wykonuje się
metodą Westinghouse`a. Taką też metodą posługuje się wiodące laboratorium pożarnicze w Józefowie.
Chłonność sorbentu wskazuje nam jaką ilość cieczy możemy
zebrać 1 kg sorbentu.
Dla użytkownika sorbentu ważny jest koszt jaki poniesie przy
likwidacji rozlewiska.
Koszty bezpośrednie są związane z ilością zakupionego sorbentu oraz (o czym niejednokrotnie zapominamy) z ilością powstałego odpadu w postaci zużytego nasączonego zbieraną
cieczą sorbentu.
Koszty pośrednie związane są z kosztami transportu sorbentu,
powierzchnią magazynowania sorbentu, składowania odpadu
oraz transportu i unieszkodliwienia odpadu.
Kalkulację kosztów bezpośrednich najłatwiej jest przedstawić
na przykładzie usunięcia 100l oleju napędowego za pomocą
sorbentów mineralnych o różnej chłonności łącznie z kosztem
unieszkodliwienia powstałego odpadu.
"#:646/ĔĖ
M
PMFKVOBQŢEPXFHP
M
PMFKVOBQŢEPXFHP
M
PMFKVOBQŢEPXFHP
1053;&#"
10845"+&1010$)Œ0/*ġ$*60-&+6
LH
4PSCFOUV$PNQBLU¥
PDI’POOPžDJ
LH
4PSCFOUV
PDI’POOPžDJ
LH
4PSCFOUV
PDI’POOPžDJ
LH
M
PMFKVOBQŢEPXFHP
4PSCFOUV
PDI’POOPžDJ
LH
0%1"%6
TPSCFOUPMFK
LH
0%1"%6
TPSCFOUPMFK
LH
0%1"%6
TPSCFOUPMFK
LH
0%1"%6
TPSCFOUPMFK
Jak widać z przytoczonych wyżej obliczeń ilość powstałego odpadu jest bardzo ściśle uzależniona od chłonności sorbentu.
Im wyższa chłonność tym mniej odpadu. Zależność ta ma bezpośredni wpływ na ekonomikę zakupu.
Bezpośredni koszt usunięcia 100l rozlanego oleju można obliczyć według wzoru:
JMPžŗQPXTUB’FHP
DFOB[BPECJØS
DFOBTPSCFOUV
Y
Y
PEQBEVLH
LHPEQBEV
[BLH
JMPžŗ[VƒZUFHP
TPSCFOUVLH
EPVTVOJŢDJB
MPMFKVOBQŢEPXFHP
I co wyszło? … A gdzie koszty pośrednie? Pomyśl, przeanalizuj...
Powyżej bardzo ogólnie pisaliśmy o odpadzie czyli zużytym
sorbencie nasączonym zebraną cieczą.
Zgodnie z ustawą o odpadach każdy sorbent po nasączeniu substancją niebezpieczną jest odpadem niebezpiecznym i należy postępować z nim jak z pochłoniętym
medium.
Jest wiele sprzecznych informacji i niejasnych interpretacji
producentów lub dystrybutorów dotyczących postępowania
z tego typu odpadem. Są tacy, którzy zalecają składowanie na
wysypiskach komunalnych a są i tacy, którzy proponują kompostowanie.
W przypadku powstania odpadu niebezpiecznego powyższe
sposoby postępowania z odpadem są niezgodne z obowiązującym prawem (Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
z późniejszymi zmianami, Ustawa Prawo Ochrony Środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Sposób unieszkodliwiania odpadu powinien być dobrany
do rodzaju sorbentu i pochłoniętej substancji.
Jak widać stosowanie sorbentów jest nierozerwalnie związanie z wytwarzaniem (w zdecydowanej większości) odpadu
niebezpiecznego i dlatego też musi uwzględniać wymogi
Ustawy o Odpadach. Rozdział 1 Art.1.1. Ustawy określa zasady
postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady
zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczenie ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
a także odzysku lub unieszkodliwienia odpadu.
Ustawa o Odpadach w Rozdziale 2 nakazuje m.in.:
• Art.5. 1) ograniczenie ilości odpadów co można zrealizować
poprzez stosowanie sorbentów o wysokiej chłonności.
• Art.5. 2) odzysk odpadów co można zrealizować stosując sorbenty, których odpad można gospodarczo wykorzystać do
produkcji innych materiałów.
• Art.5. 3) odpowiedni sposób unieszkodliwienia zużytych sorbentów zależny od rodzaju sorbentu i pochłoniętej cieczy.
• Art.6 stosowanie najlepszych sorbentów pozwalających na
zminimalizowanie ilości odpadu i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi.
Rodzaje sorbentów
,PT[UVUZMJ[BDKJQPXTUB’FHPPEQBEV
CENNE RADY
,PT[U[VƒZUFHPEPBLDKJTPSCFOUV
DB’LPXJUZLPT[UVTVOJŢDJB
MJUSØX
PMFKVOBQŢEPXFHP
5
Zmywacze ropopochodnych
zwane też... dyspergentami, zwilżaczami, neutralizatorami, środkami
powierzchniowo-czynnymi, detergentami
Odnośnie nazwy – neutralizator – jest to najbardziej chybiona
nazwa, bowiem nie istnieje na świecie środek neutralizujący
ropopochodne.
Decydując się na zakup zmywacza bezwzględnie należy
zwrócić uwagę na trzy aspekty bezpieczeństwa:
• dla użytkownika,
• dla czyszczonej powierzchni i urządzeń,
• dla środowiska naturalnego.
Na rynku polskim pojawiają się ciągle nowe produkty do odtłuszczania powierzchni, które owszem są tanie, radykalnie
działają na czyszczoną powierzchnię, ale nie spełniają ww.
aspektów.
Zazwyczaj osoba decydująca o zakupie nie jest bezpośrednim
użytkownikiem (a szkoda) i coraz częściej najważniejszym kryterium zakupu jest cena. W ubiegłym roku organizujący jeden
z przetargów na zmywacze miał do nas pretensje, że nasza
cena była wyższa, a przecież mogliśmy dolać wody i cenę obniżyć. I tak na rynku obok środków neutralnych, sprawdzonych
i przetestowanych egzystują preparaty:
CENNE RADY
Zmywacze ropopochodnych
• Żrące zawierające silne kwasy, zasady
• Palne,
zawierające
rozpuszczalniki
organiczne
(np. toluen)
• Zawierające duże ilości fosforanów i azotanów
6
Użycie każdego preparatu musi być powiązane z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska (Prawo Ochrony
środowiska, Prawo Wodne, Ustawa o Odpadach), bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.
Pożądane cechy zmywaczy do usuwania zanieczyszczeń olejowych i ropopochodnych:
Niepalny
Zawartość rozpuszczalników organicznych zwiększa niepotrzebnie zagrożenie pożarowe.
Roztwór wodny bez zawartości rozpuszczalników organicznych
Preparaty zawierające rozpuszczalniki organiczne oprócz zagrożenia pożarowego zagrażają zdrowiu – mogą działać rakotwórczo, mutagennie i narkotycznie. Powodują dodatkowe
wprowadzenie substancji niebezpiecznych do środowiska.
Takie preparaty dostarczane w formie koncentratu, podczas
przygotowywania roztworu roboczego zagrażają zdrowiu
użytkowników. Z powodu zawartości rozpuszczalnika w preparacie w czasie jego używania może dojść do zakłóceń pracy
separatora bądź odstojnika. W rezultacie za separatorem zamiast oczyszczonych z substancji ropopochodnych ścieków
mamy zarówno preparat jak i mające pozostać w tym urządzeniu zanieczyszczenia ropopochodne. Oznacza to, że mimo
prawidłowego i kosztownego zabezpieczenia (separator) dochodzi jednak do skażenia środowiska.
Zmywacze, które używane są na wodzie (nie zawsze zgodnie
z międzynarodowymi konwencjami i polskimi przepisami)
nie powinny zawierać środków wymienionych w Wykazie
Środków Niebezpiecznych, szczególnie takich jak pochodne
glikoli. Wymywają one z rozlewiska ropopochodnych tylko
lżejsze frakcje. Pozostałe cięższe frakcje opadają na dno
akwenu i są przyczyną (karygodnego) bardzo trudnego do
usunięcia skażenia.
Neutralny, czyli jego pH - powinno być zbliżone do 7
pH=7 oznacza, że preparat jest obojętny i nie zagraża bezpieczeństwu obsługi, Klientów, nie uszkadza instalacji i materiałów, z których jest zbudowany obiekt, nie zmienia pH środowiska.
Roztwory kwaśne o pH od 1 - 5 mogą uszkodzić materiał, z którego wykonano nawierzchnię (kostkę lub wylewkę betonową)
oraz jej wykończenie (np. krawężniki). Roztwory takie podczas
nieostrożnego obchodzenia się z nimi narażają zdrowie użytkownika (mogą powodować urazy skóry i inne obrażenia).
Roztwory alkaliczne mogą uszkodzić lakierowane, aluminiowe
części urządzeń. Nawet w przypadku wykonania wstępnej
próby przy pierwszym czyszczeniu nikt nie może zagwarantować, że podczas stosowania tego żrącego preparatu zniszczenie powierzchni nie nastąpi po kilku miesiącach.
Roztwory takie podczas nieostrożnego obchodzenia się z nimi
narażają zdrowie użytkownika (mogą powodować urazy skóry,
przypadkowy kontakt żrącego zmywacza ze skórą powoduje
trudno gojące się oparzenia, kontakt z gałką oczną może doprowadzić nawet do utraty wzroku).
Należy jednak pamiętać, że pH to nie jedyne i wystarczające
kryterium bezpieczeństwa preparatu. Znamy rozpuszczalniki
o pH neutralnym i stosowany masowo w kraju środek o pH=7
zawierający prawie 30% silnie niebezpiecznej substancji
– wymienionej na pierwszym miejscu w tabeli Amerykańskiej
Agencji Ochrony Środowiska.
Nie może tworzyć stabilnej emulsji z węglowodorami (oleje,
paliwa)
Większość ścieków (z wyjątkiem ścieków bytowych) powstających w zakładach przemysłowych, bazach paliwowych, rampach przeładunkowych, stacji benzynowej, na autostradach
przechodzą wstępne oczyszczanie w separatorze olejowym
(lub odstojniku). Separator wykorzystuje zjawisko nierozpuszczalności węglowodorów ropopochodnych w wodzie oraz
to, że zbierają się one po odstaniu na jej powierzchni. To zadanie separator spełni tylko wtedy, gdy olej z wodą utworzy
niestabilną emulsję, rozdzielającą się po odstaniu. Stabilna
emulsja nie rozdzieli się, przepłynie przez separator (lub odstojnik) i odda cały ładunek węglowodorów do odbiornika.
Odbiornikiem może być oczyszczalnia ścieków, w której duża
Często oferent pisze stopień rozcieńczenia preparatu w proporcjach, nie podając dokładnie jaki stopień rozcieńczenia
służy do odtłuszczania poszczególnych czyszczonych powierzchni bądź elementów. Użytkownik czuje się rozczarowany skutecznością działania środka i słusznie. Podawanie
proporcji wyższych niż 1:50 ma na celu grę cenową w stosunku
do konkurencyjnych koncentratów.
Kilka lat temu zadzwonił stały odbiorca gotowego preparatu
z żalem, że dostał ofertę na koncentrat (proporcje rozcieńczenia 1l : 100l wody), co oznacza, że nowy preparat jest prawie
stukrotnie tańszy od tego, który używa w bazie paliwowej. Poradziliśmy rozcieńczenie nowego środka w podanej proporcji
i wykonanie próby mycia i odtłuszczania powierzchni. Następnego dnia otrzymaliśmy zamówienie na gotowy preparat. Oferent koncentratu widząc brak skuteczności starał ratować się
wybiegiem, że do rozcieńczania winno użyć się wody destylowanej a tak w ogóle to strasznie tam brudno. Odpowiedziały
mu salwy śmiechu.
Takich przypadków było dziesiątki, dlatego na każdym szkoleniu podkreślamy, że papier wytrzyma wszystko – trzeba
sprawdzać. Tu uwaga: nie bez znaczenia jest twardość wody
użytej do rozcieńczania koncentratu.
Nie powinny zawierać środków odżywczych (zazwyczaj są
to związki azotu i fosforu) dla mikroflory środowiskowej
Niektórzy oferenci twierdzą, że ich preparaty dzięki zawartości odżywek ułatwiają i przyśpieszą biodegradację usuniętych ropopochodnych w naturalnym środowisku. Jest to
półprawda i myślenie życzeniowe. Rzeczywiście w warunkach
optymalnych, przy temperaturze powyżej 19 – 20°C, dobrej
wilgotności gleby oraz dobrym napowietrzaniu dodatek odżywek stymuluje rozrost bakterii glebowych rozkładających
węglowodory. Takie warunki można jednak stworzyć w laboratorium lub w specjalnych instalacjach polowych. Zmyte sub-
Zdolność penetracji podłoża
Bardzo ważnym aspektem jest zdolność penetracji podłoża.
Przenikanie preparatu w głąb mytego podłoża daje gwarancję
oczyszczenia oprócz powierzchniowych również głębszych
warstw powierzchni porowatej tj. betonu, kostki brukowej.
Jak zdobyć rzetelną wiedzę o oferowanych
na rynku zmywaczach?
Istotne informacje dotyczące składu środka oraz zagrożeń dla
użytkownika i środowiska zawiera Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.12.2004 r. Dz.U. nr 2 poz.
7 i 8). Dystrybutor środka ma obowiązek udostępnić taką kartę
odbiorcy danego środka.
W karcie (poz. 2) winny być zawarte informacje o składzie
środka. Poszczególne składniki chemiczne są nazwane i oznakowane numerem CAS. Znając ten numer można w „Wykazie
Substancji Niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” (Zał. do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
03.07.2002 r. Dz.U. nr 129 poz.1110 z dnia 14.08.02.) znaleźć
daną substancję i zagrożenia z nią związane.
Ponadto Karta Charakterystyki powinna zawierać następujące
istotne dane:
• Identyfikacja substancji/ preparatu
• Skład i informacja o składnikach
• Identyfikacja zagrożeń
• Pierwsza pomoc
• Postępowanie w przypadku pożaru
• Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia
do środowiska
• Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie
• Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
• Własności fizykochemiczne
• Stabilność i reaktywność
• Informacje toksykologiczne
• Informacje ekologiczne
• Postępowanie z odpadami
• Informacje o transporcie
• Informacje dotyczące przepisów prawnych
• Inne informacje
Znany jest nam przypadek, że ten sam produkt posiadał trzy
różne karty charakterystyki producenta, głównego oferenta
i pośrednika i na każdej z nich było inne pH. Do przetargu zostało podane pH neutralne.
Zmywacze ropopochodnych
Koncentraty są również zagrożeniem dla środowiska. Użyte
w stanie nierozcieńczonym lub nieprawidłowo rozcieńczonym obciążają środowisko zupełnie niepotrzebnie zbędną
ilością obcych substancji, które muszą zostać rozłożone. Może
wtedy dojść do lokalnego przeciążenia ekosystemu a w rezultacie do spowolnienia lub całkowitego zahamowania procesu
biodegradacji. Dopuszczalną ilość środków powierzchniowo-czynnych jakie mogą znaleźć się w ściekach określają przepisy
z zakresu ochrony środowiska. Za przekroczenia grożą kary.
stancje ropopochodne, które wraz ze ściekami przedostaną
się do rowu lub innego odbiornika (np. gleby) nie mają tam
zbyt korzystnych warunków rozkładu. Pozostaną one w środowisku niezmienione a niektóre z nich – lepiej rozpuszczalne
w wodzie - dotrą wraz z opadami atmosferycznymi do złóż
wód gruntowych na zawsze. Te lepiej rozpuszczalne w wodzie
związki są m.in. silnie rakotwórcze i mogą zagrozić istotnie
zdrowiu populacji gdy np. na takim złożu zostanie zbudowane
ujęcie wody pitnej. Ścieki zawierające odżywki odprowadzone
do wód śródlądowych wzmagają niekorzystne zjawisko przenawożenia wód. Rezultatem przenawożenia jest tzw. eutrofizacja czyli stopniowy zanik życia w tych wodach.
CENNE RADY
ilość węglowodorów zakłóci proces oczyszczania. Może to też
być rów lub struga, wtedy nieodseparowane ropopochodne
zanieczyszczą środowisko.
Preparat gotowy do użytku (tzn. w stężeniu roboczym)
Preparat stale gotowy do użytku jest bezpieczny i ekonomiczny w użyciu. Koncentraty często w pośpiechu używamy
bez rozcieńczania. Taki sposób postępowania jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa użytkownika oraz dla odtłuszczanej
powierzchni i urządzeń (ze względu na zbyt intensywne działanie). Koncentraty do rozcieńczania są szybciej zużywane.
Zwykle sporządza się na wszelki wypadek więcej roztworu
roboczego niż go naprawdę potrzeba. Nadmiar przygotowanego roztworu zazwyczaj się marnuje.
7
O wszystkich preparatach budzących nasze jakiekolwiek
wątpliwości powinniśmy zasięgnąć informacji lub opinii od
Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
zgodnie z Ustawą z dnia 11.01.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11, poz. 84) wraz z późniejszymi
zmianami.
Zgodnie z ww. ustawą
• niedopuszczalne jest stosowanie w działalności zawodowej
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
bez posiadania karty charakterystyki.
• osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ma obowiązek zapoznania się z kartą charakterystyki
• osoba stosująca substancję niebezpieczną lub preparat
niebezpieczny, która wie, na podstawie otrzymanych informacji (karta charakterystyki), że mogą one stworzyć zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska, ma obowiązek
podjęcia niezbędnych działań zapobiegających powstaniu
zagrożenia.
Używając jakiegokolwiek preparatu musimy zdawać sobie
sprawę z tego, że po oczyszczeniu powierzchni trafi on wcześniej czy później do środowiska. Użycie nieodpowiedniego
zmywacza niejednokrotnie bardziej skazi glebę i wodę niż
samo zanieczyszczenie ropopochodne.
Należy mieć również świadomość, że nawet gdy preparat jest
bezpieczny i nie zagraża środowisku, to popłuczyny po odtłuszczeniu skażenia ropopochodnego są odpadem niebezpiecznym i należy je unieszkodliwić zgodnie z ustawą o odpadach.
CENNE RADY
Zmywacze ropopochodnych
Reasumując:
8
Podejmując decyzję o stosowaniu ww. preparatów ze względu
na ich wyjątkowo radykalne działanie i przystępną cenę należy
koniecznie dostosować się do instrukcji na ulotkach, informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz do wymogów
z zakresu ochrony środowiska. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych np. z:
• zastosowaniem zbiorników pośrednich, w których popłuczyny należy wstępnie uzdatnić przed zrzutem do oczyszczalni ścieków,
• zakupem neutralizatorów substancji żrących,
• zabezpieczeniem pracowników w rękawice, obuwie
ochronne oraz półmaski gazowe,
• zapewnieniem zgodnego z przepisami unieszkodliwienia
odpadu niebezpiecznego zmywacza.
Stosowanie niebezpiecznych koncentratów zgodnie z instrukcją, zależy głównie od poczucia odpowiedzialności, sumienności i rozwagi pracownika. Z doświadczenia wiadomo, że
są to cnoty rzadkie, szczególnie tam, gdzie sytuacja wymaga
szybkiego i zdecydowanego działania. Wtedy za wszelkie
szkody wynikłe z nieprawidłowego użycia preparatu odpowiada nie producent a wyłącznie użytkownik.
Dlatego też, stosujmy preparaty, które są bezpieczne dla użytkownika, urządzeń i instalacji oraz środowiska czyli:
• neutralne,
• bez palnych składników,
• pozbawione odżywek
dla mikroflory środowiskowej,
• nie wymagające rozcieńczania,
• tworzące z ropopochodnymi
wyłącznie niestabilne emulsje,
• dobrze penetrujące myte podłoże,
• posiadające plik referencji
doświadczonych użytkowników.
Dyspergenty
9
Sintan®
Sintan® jest skutecznym i nowoczesnym
środkiem odtłuszczającym, znanym
i stosowanym od 18 lat na całym
świecie. Preparat Sintan® znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie występują produkty naftowe – są to: rafinerie, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, transport, lotniska, nabrzeża portowe,
zakłady przemysłowe, stacje paliw, garaże i parkingi a również
garaż i podjazd przed Twoim domem. Skład Sintanu® gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni. Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi
z każdej powierzchni utwardzonej
– betonu, kostki brukowej,
kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin
podłogowych, tworzyw sztucznych,
wszystkich tkanin i drewna.
Sintan® w prosty a jednocześnie bezpieczny dla użytkownika
sposób doprowadza wszystkie frakcje olejów i smarów do
postaci, w której zmniejszają swoją lepkość. Pozwala to na odtłuszczenie gładkiej powierzchni bez użycia wody.
DYSPERGENTY
Sintan®
Jako f irma
ekologiczna
,
zastąpiliśmy
Sintanem®
toksyczne
rozpuszczalniki.
10
Zalety Sintanu®
Czym Sintan® różni się od innych oferowanych preparatów?
• ma neutralny odczyn pH,
• nie zawiera organicznych rozpuszczalników ani żadnych
substancji trujących, toksycznych i niebezpiecznych,
• jest niepalny,
• nie zawiera dodatków mogących zmienić stan środowiska
- np. soli azotowych i fosforowych,
• podczas procesu mycia Sintanem® nie powstają żadne substancje toksyczne i niebezpieczne, co oznacza, że można go
stosować w zamkniętych pomieszczeniach,
• Sintan® dokładnie penetruje podłoże i usuwa skażenia olejowe z głębszych warstw powierzchni porowatej,
• w krótkim czasie ulega biodegradacji,
• Sintan® nie tworzy emulsji stabilnych z olejami i substancjami ropopochodnymi,
• Sintan® posiada bardzo pozytywną opinię służb ochrony
środowiska, straży pożarnej, ministerstwa transportu, armii
oraz całą masę referencji z ogólnoświatowych koncernów
paliwowych reprezentowanych w Europie, koncernów
przemysłowych, energetycznych, samochodowych z Mercedesem na czele, firm transportu drogowego, kolejowego,
morskiego, portów, stoczni itd.,
• posiada: opinie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej, Atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu, Atest PZH HŻ-752/92 o dopuszczeniu do obrotu,
Atest PZH HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym i ogromny plik referencji,
• Sintan® skutecznie zastąpił toksyczne rozpuszczalniki. Nie
czyni cudów ale działa cudownie.
4LPSVQB[BMFHBKŕDFHPCSVEV
[BUZLBKŕDBLBQJMBSŢ
4QSZTLVKFNZ[BCSVE[POŕ
QPXJFS[DIOJŢ4JOUBOFN¥
$[FLBNZJEPEBKFNZXPEŢ
,SPQFMLJVXPMOJPOFHPPMFKV
XPEB
XPEB
ościom
właściw
m
y
ln
a
ik
un
run®
zyści g
ki swoim
c
ię
z
n
d
a
t
k
ja
ym Sin
nu.
hemiczn
urę beto
fizyko-c
t
k
u
r
t
s
orowatą
townie p
Sintan®
Spójrz,
&NVMHVKŕDFJQPXJFS[DIOJPXPD[ZOOF
X’BžDJXPžDJ4JOUBOV¥VXBMOJBKŕCMPLVKŕDZ
LBQJMBSŢPMFKXZOPT[ŕDHPOBQPXJFS[DIOJŢ
#FUPOKFTUEPL’BEOJFPD[ZT[D[POZ
DYSPERGENTY
4[PSVKFNZ[XJMƒPOŕQPXJFS[DIOJŢ
DPXQSPXBE[B4JOUBO¥XTUSVLUVSŢ
LBQJMBSOŕCFUPOV;BTLPSVQJB’ZCSVE
[PTUBKF[NJŢLD[POZJSP[ESPCOJPOZ
11
Sposób użycia preparatu Sintan®:
1. Nanieść preparat na
skażoną powierzchnię,
bez rozcieńczania
2. Odczekać
2-5 minut
3. Dodać niewielką
ilość wody
5. Spłukać wodą lub
zebrać przy pomocy
sorbentów lub odkurzaczem przemysłowym
4. Obrabiać mechanicznie
szorując szczotką lub pod
ciśnieniem
Uwaga
DYSPERGENTY
Sintan®
ości
go własn
je
z
ra
o
enia
tanu
rak tworz mi
lność Sin
b
a
w
i
o
d
e
ra
c
g
ta
Biode
uszczają
dokumen
ce, odtł
ierdzone
tw
e.
o
z
p
c
penetrują
w
ą
a
s
bad
tabilnych
jednostki
e
n
ż
le
emulsji s
a
z
i przez nie
wydanym
12
®
Opis produktu
Opakowanie
Ilość w opakowaniu
Symbol
Sintan®
spryskiwacz
1,0 l
A1
Sintan®
spryskiwacz
2,0 l
A2
Sintan®
spryskiwacz
7,5 l
A3
Sintan®
kanister
5l
A4
Sintan®
kanister
10 l
A5
Sintan®
kanister
20 l
A6
Sintan®
kanister
30 l
A7
Sintan®
beczka
200 l
A8
Referencje - wybrane z wielu
Katowice, 1993 r.
Zielona Góra, 2000 r.
Okręgowa Dyrekcja CPN w Katowicach zakupiła w 1992 r próbną
Przedstawiam opinię środka emulgującego do węglowodorów
partię preparatu SINTAN w ilości 200l. Został on przez nas wy-
- olejów, tłuszczów itp. - pod nazwą Sintan. Środek ten jest uży-
korzystany do czyszczenia skażonych powierzchni i gruntu po
wany, efektywnie, w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Zie-
rozlewach olejowych. Preparat okazał się bardzo skuteczny,
lonej Górze od 1994 roku. W okresie tym był wykorzystywany przy
czyścił nawet stare zabrudzenia. Stopniowo wyposażamy rów-
emulgacji wielu olejów o różnym stopniu lepkości. Sprawdził się
nież wszystkie nasze stacje paliw w ten preparat, gdzie jest nie-
doskonale podczas emulgacji zarówno olejów o gęstości do 1000
zbędnym środkiem do czyszczenia skażonych powierzchni.
„centipłazów” jak i powyżej. W czasie wieloletniej eksploatacji był
używany między innymi do takich mediów jak: oleje napędowe,
CPN / Okręgowa Dyrekcja w Katowicach
oleje hydrauliczne, paliwa wysokooktanowe, oleje opałowe,
mazuty itp. Używany był także na zróżnicowanych powierzchniach pod względem chropowatości i porowatości. We wszyst-
Kruszwica, 1995 r.
kich przypadkach środek ten sprawdził się doskonale. Po jego
użyciu uzyskano doskonałe parametry powierzchni. Przykładem
Jako jednostka działająca na terenie zakładu, często mamy do
efektywności Sintanu jest zastosowanie go na kostce brukowej
czynienia z wyciekami czy rozlaniami olejów roślinnych. Usu-
z bardzo dobrym efektem. Wiadomo, że jest to powierzchnia
wanie takiego rozlewiska jest dość uciążliwe. Dlatego od kilku lat
o bardzo specyficznych cechach eksploatacyjnych jako na-
poszukiwaliśmy środka, który wspomógłby nasze działania. Prze-
wierzchnia drogi. Jedynym ograniczeniem stosowania są niskie
prowadzane próby z różnymi środkami nie dawały oczekiwanych
temperatury, ponieważ nośnikiem środka jest woda. Jednocze-
rezultatów. Od roku używamy SINTAN. Jest to obecnie najlepszy
śnie nośnik ten wykazuje bardzo pozytywne cechy w stosunku
środek do usuwania powstałych plam oleistych (oleje roślinne).
do ochrony środowiska naturalnego tzn. nie daje efektu jego
Jego dużą zaletą jest prostota użytkowania i obojętność dla śro-
skażenia wtórnego stosowanym środkiem. Ponadto jest prosty
dowiska naturalnego.
w użyciu, ponieważ jest on przygotowany do bezpośredniego
stosowania bez konieczności tworzenia potrzebnych stężeń, jak
w przypadku koncentratów. Zużycie na powierzchnię jest małe
z tego powodu jest wskazane nanoszenie go przy pomocy rozpylania. Rozpylanie wykonuje się przy użyciu najprostszych urząSintan jest środkiem bardzo prostym w użyciu, o bardzo dobrej
efektywności, dlatego od szeregu lat stosujemy tylko ten środek,
Gdańsk, 2000 r.
Po przetestowaniu środków utrzymania czystości kilku różnych
producentów wybraliśmy, i od kwietnia 1995 roku, w trosce o czy-
gdyż inne nie dały spodziewanego efektu.
Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Zielonej Górze
stość i ekologię stosujemy na naszych stacjach paliw produkty
firmy SINTAC: Sintan - do mycia nawierzchni i Sorbent - do neutralizacji rozlanego paliwa.
Wrocław, 2001 r.
Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.
W PKN ORLEN S.A. Wrocław preparat do usuwania skażeń ropopochodnych stosowany jest od 5-ciu lat na Stacjach Paliw i
Bazach Magazynowych województwa dolnośląskiego. Z uwagi
Sintan®
dzeń, ogólnie dostępnych na rynku np. rozpylacza ogrodowego.
DYSPERGENTY
Komendant Zakładowej Straży Pożarnej,
Kujawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego
w Kruszwicy
na jego właściwości fizykochemiczne usuwania rozlewów ropo-
13
pochodnych na terenach utwardzonych (kostka, beton) jak i powierzchniach cieków wodnych oraz studzienkach łapaczy olejów
Warszawa, 2005 r.
(o czym przekonaliśmy się podczas powodzi w 1997r. i 1998r.)
wydajemy temu preparatowi jak najlepszą opinię. W pięcioletniej
praktyce pracy z tym preparatem możemy dokonać jak najlep-
Sorbent Compakt oraz preparat odtłuszczający Sintan, ofero-
szej oceny jego stosowania w branży paliwowej.
wane przez firmę Sintac-Polska Sp. z o.o., od wielu lat stosowane
są na naszych stacjach paliw. Środki te umożliwiają likwidację
PKN ORLEN S.A. Wrocław
rozlewisk, usunięcie zanieczyszczeń olejowych, utrzymanie
ogólnej czystości. Firma oferuje środki w pełni bezpieczne, wysokiej jakości i bardzo wydajne.
Warszawa, 2003 r.
Statoil Polska Sp. z o.o.
Nasza firma wyraża podziękowanie firmie SINTAC POLSKA Sp.
z o.o. za doskonałe rezultaty wieloletniej współpracy oraz jakość
Warszawa, 2006 r.
i skuteczność oferowanych produktów. Sintac-Polska Sp. z o.o.
jest wyłącznym producentem ekologicznego preparatu do usuwania skażeń cieczami ropopochodnymi - SINTAN. Jest to jedyny
Od wielu lat, w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego
środek o neutralnym pH, który skutecznie odtłuszcza zaolejone
i ochrony środowiska a także utrzymania czystości na naszych
powierzchnie. Klientom, którzy zwracają się do nas z proble-
stacjach używamy sorbentu Compakt i preparatu Sintan, do-
mami zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, polecamy
starczanych przez firmę Sintac-Polska Sp. z o.o. Środki te są po-
profesjonalne urządzenia czyszczące oraz preparat SINTAN.
zytywnie oceniane przez Kierowników Stacji, jako środki spełnia-
Stosowany razem z sorbentem mineralnym COMPAKT, prze-
jące nasze wymagania i sprawdzające się w działaniu. Polecamy
znaczonym do pochłaniania popłuczyn (odpad niebezpieczny),
korzystanie ze środków oferowanych przez firmę Sintac-Polska
preparat SINTAN pozwala usunąć uciążliwe zabrudzenia olejowe
Sp. z o.o., jako bezpiecznych dla środowiska i niezwykle skutecz-
nie tylko skutecznie, ale i w zgodzie z obowiązującymi przepisami
nych.
prawa.
DYSPERGENTY
Sintan®
KÄRCHER Polska
14
ConocoPhillips Poland Sp. z o.o.
Sorbenty
ciężkie
15
Sorbent Compakt®
Idealny do absorpcji wszystkich płynów
(oprócz kwasu fluorowodorowego).
Zbiera na nawierzchniach utwardzonych zarówno wycieki
produktów ropopochodnych jak i innych związków chemicznych.
Jest niezastąpiony podczas ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz usuwaniu wycieków na halach przemysłowych,
w magazynach chemicznych, bazach paliwowych, stacjach
paliw, garażach, w transporcie.
Sprawdza się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak
i otwartych przestrzeniach - drogach, mostach i wiaduktach.
Użycie Sorbentu Compakt® jest bezpieczne zarówno dla użytkownika jak i środowiska naturalnego.
Prostota użycia i niezawodność działania Sorbentu Compakt®
przemawia za tym, by mieć zawsze go pod ręką i stosować do
usuwania zarówno małych wycieków jak i dużych rozlewisk.
SORBENTY CIĘŻKIE
Sorbent Compakt®
Dane techniczne:
16
•
•
•
•
Mineralny, granulowany
Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm
Ciężar nasypowy 0,532 kg/l
Chłonność – 1 kg sorbentu chłonie 1,17 kg oleju
(117% wg. Metody Westinghouse’a)
• Opakowanie – worek 20 kg lub wiadro 8 kg.
Dane użytkowe:
• Jest niepalny, nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarem.
• Ma własności antypoślizgowe, nie oddaje wchłoniętej cieczy
dzięki czemu nie jest przyczyną wtórnego zagrożenia poślizgiem. Po zasypanej powierzchni bezpiecznie można chodzić i prowadzić akcje ratownicze.
• Odpowiada wymogom dla sorbentów do substancji i związków chemicznych i został zaklasyfikowany jako Sorbent Uniwersalny w oznaczeniu V.
• Odpowiada wymogom dla sorbentów używanych na drogach i otrzymał oznaczenie Typ III R.
• Szybko pochłania do wewnątrz substancje chemiczne nawet
o dużej lepkości.
• Po nasączeniu zachowuje w dalszym ciągu swoje właściwości fizyczne. Jest twardy, wytrzymały na ściskanie, po
sorpcji pozostaje cały czas sypki.
• Odpowiednia granulacja sprawia, że granulki docierają
w każdą szczelinę osuszanej powierzchni. Z naszego wieloletniego doświadczenia w działaniach Pogotowia Ekologicznego jednoznacznie wynika, że przy świeżych rozlewach
substancji o niskiej lepkości wystarczy użycie Compaktu®
bez zmywacza dla przywrócenia pierwotnej szorstkości
podłoża.
• Sorbent Compakt® można stosować wielokrotnie do pełnego nasączenia.
• Gwarancja odbioru odpadu.
• Posiada opinię Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpożarowej nr 446/BM-2/01 potwierdzającą najwyższą chłonność sorbentu, Atest PZH/HT-0268/96 o nietoksyczności.
Uwaga !
Moja chło
nność
to 117%
• Rewelacyjna chłonność czyli zebranie maksymalnej ilości
substancji jak najmniejszą ilością sorbentu.
• Wysoka chłonność sorbentu to mniejsza przestrzeń magazynowa, mniejsze koszty transportu, mniej czasu na usunięcie
rozlewiska oraz mniejsza ilość odpadu.
• Odpowiednio dobrany ciężar nasypowy powoduje, że sorbent nie unosi się na powierzchni rozlewiska i nie jest wrażliwy na podmuchy wiatru.
• Nie reaguje z pochłanianymi cieczami. Podczas wchłaniania
rozlewiska nie dochodzi do wydzielania ciepła oraz lotnych
i ciekłych substancji o trudnych do przewidzenia własnościach.
• Sorbent ma nieograniczony termin przydatności do użytku.
• Sorbent Compakt® posiada pozytywną opinię służb PSP
oraz plik referencji zadowolonych, wieloletnich Klientów
z każdej branży.
• Jest to jedyny w Europie sorbent, który nasączony ropopochodnymi nie jest bezużytecznym odpadem.
Zużyty Sorbent Compakt® przyjmujemy od naszych
Klientów do dalszego, gospodarczego wykorzystania
(Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WŚR-V-6620/26/
2002).
Rozdz. 2 art. 6:
Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich
sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają
utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość, a także
ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
Rozdz. 2 art. 7 poz. 2
Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do
poddania ich odzyskowi (…)
Sposób użycia Sorbentu Compakt®:
1. Nanieść sorbent na plamę
2. Odczekać
3. Usunąć granulat
Opis produktu
Opakowanie
Ilość w opakowaniu
Symbol
Sorbent Compakt®
wiadro
8 kg
B1
Sorbent Compakt®
worek
20 kg
B2
Sorbent Compakt®
Zalety Sorbentu Compakt®:
Obowiązujący akt prawny – Ustawa o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 62 poz. 628:
(…) wytwórca odpadów (jednostka organizacyjna lub osoba
fizyczna) ma obowiązek w pierwszej kolejności gospodarczo
wykorzystać odpady powstające w wyniku prowadzonej przez
siebie działalności gospodarczej. (…)
SORBENTY CIĘŻKIE
Dane techniczne oraz własności użytkowe Sorbentu Compakt® są potwierdzone dokumentami wydanymi na podstawie
badań, przez niezależne jednostki badawcze.
17
Referencje - wybrane z wielu
Warszawa, 1997 r.
Malbork, 2001 r.
Opinia na temat skuteczności środków sorbcyjnych i dyspergen-
Jednostka Wojskowa 1128 stwierdza, że zaoferowany przez firmę
tów, stosowanych w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie do neu-
„Sintac-Polska” Sp. z o.o. mającą siedzibę w Wesołej przy ul. Armii
tralizacji substancji ropopochodnych:
Krajowej 86, sorbent „Compakt” jest z powodzeniem wykorzy-
Lotniskowa Straż Pożarna obecnie dysponuje następującymi
stywany w naszej jednostce. Zastosowany sorbent jako materiał
środkami:
chroniący przed skutkami skażeń i zanieczyszczeń powstałych
Sorbent Compakt, włókniny sorbcyjne, dyspergent Sintan. Na
na skutek rozlania, wycieków olejów lub innych substancji ropo-
szczególną uwagę zasługuje sorbent Compakt. Środek ten bez
pochodnych znakomicie usuwa je z utwardzonych nawierzchni.
względu na temperaturę, po wchłonięciu substancji ropopo-
Wykorzystanie sorbentu jako środka pochłaniającego, zdecy-
chodnych zachowuje pierwotną trwałość i nie oddaje substancji
dowanie wyeliminowało dotychczasowe stosowanie do tego
absorbowanej, co zdecydowanie ułatwia jego usunięcie. Dodat-
celu piasku, trocin i innych materiałów, dzięki czemu nie trzeba
kową zaletą tego produktu jest możliwość wielokrotnego użycia
poddawać ich kosztownej utylizacji. Zużyty sorbent bezpłatnie
i zdolność do częściowej regeneracji.
odbierany jest i gospodarczo wykorzystany zgodnie z przepisami
Pozostałe środki (Sintan i włókniny sorbcyjne) wykazały również
w zakresie ochrony środowiska. Reasumując, firma Sintac-Polska
wysoką skuteczność podczas neutralizacji rozlewisk substancji
Sp. z o.o. oferuje bardzo dobry środek, który z powodzeniem sto-
ropopochodnych.
sowany jest w warunkach wojska, dysponuje własnym środkiem
transportu i sprawnie realizuje dostawy i odbiór zamówionego
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
Katowice, 2001 r.
środka.
Jednostka Wojskowa 1128
świadcza, że pośród testowanych różnorodnych preparatów
Zielona Góra, 2003 r.
na naszych stacjach paliw i Bazach Magazynowych Sintan jest
Sorbent Compakt®
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
najlepszym, najwydajniejszym i najskuteczniejszym środkiem do
informuje, że użytkuje od kilku lat sorbent Compakt. Stosowanie
odtłuszczania każdej powierzchni. Sorbent Compakt natomiast
przez Komendę sorbentu polega na neutralizacji rozlewisk olejów
jest doskonałym sorbentem do zbierania rozlewisk substancji
i etylin. Po zasypaniu granulatem i następnie odczekaniu kilku
ropopochodnych. Jego atutem jest wysoka chłonność oraz moż-
minut zostaje zebrany przy użyciu szczotek. Dzięki dużej chłon-
liwość wielokrotnego stosowania. Ważnym elementem naszej
ności i kilkukrotnym użyciu, minimalizuje koszty eksploatacji i ak-
współpracy jest umowa na odbiór przez firmę odpadu. Sintac-
cji ratowniczych. Jest środkiem prostym w zastosowaniu, łatwym
-Polska Sp. z o.o. dodatkowo wykonała dla nas szereg bezpłat-
do usunięcia, nie pozostawia na podłożu mazistej warstwy.
SORBENTY CIĘŻKIE
PKN ORLEN S.A. Regionalny Zespół Prewencji w Katowicach za-
PKN ORLEN S.A. Regionalny Zespół
Prewencji w Katowicach
18
nych szkoleń z zakresu ochrony środowiska.
Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Zielonej Górze
Sorbent Nonaqua
Nowość !
Ciężki selektywny hydrofobowy sorbent poliuretanowy.
Dla dobreg
o gospoda
rza!
Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne.
Nie chłonie wody.
Zastosowanie:
Uwaga:
• Na otwartej przestrzeni: na drogach, szlakach komunikacyjnych, placach manewrowych, rampach przeładunkowych,
parkingach zbiera rozlewiska olejowe w każdych warunkach
pogodowych.
Dlaczego Sintac®-Polska Sp. z o.o. oferuje sorbent palny, podczas spalania, którego wydzielają się niebezpieczne gazy (patrz
karta charakterystyki)?
•
•
•
•
•
Spieniony poliuretan
Wielkość ziarna od 0,125 mm do 4,0 mm
Ciężar nasypowy 0,405 kg/l
Chłonność – 1 kg sorbentu chłonie 1,2l oleju
Opakowanie – worek 20 kg = 40 litrów
Dane użytkowe
•
•
•
•
•
•
•
Selektywny – chłonie tylko oleje i substancje ropopochodne
Hydrofobowy - nie chłonie wody
Nie oddaje wchłoniętej cieczy
Wchłania zapachy
Nie niszczy podłoża
Mało wrażliwy na podmuchy wiatru
Ekonomiczny – wydajny i tani
Nie wolno zapominać przy tym, że Nonaqua ze względu na
swoje pochodzenie jest palny i podczas jego spalania wydzielają się niebezpieczne gazy.
Dlatego też każdy Klient naszej Spółki przy zakupie ww. sorbentu otrzyma gwarancję odbioru jego odpadu i unieszkodliwienia zgodnego z przepisami.
Firma Sintac®-Polska Sp. z o.o. pokryje koszty odbioru i unieszkodliwienia, ale… Kupujący zobowiąże się przy zakupie
Nonaqua do oddania nam zebranego odpadu i już po problemie.
Szczegóplnodieczas deszczu,
przydatny
biórczo
Chłonie wy
.
w
ó
p
to
z
ro
pochodne.
tylko ropo
wody.
Nie chłonie
Opis produktu
Opakowanie
Ilość w opakowaniu
Symbol
Sorbent Nonaqua
worek
20 kg
B3
Sorbent Nonaqua
Dane techniczne
Żyjemy w czasach, gdy trzeba zwracać szczególną uwagę na
ekonomikę zakupów. Sorbent Nonaqua jest jedynym niemineralnym sorbentem, który można stosować na otwartej przestrzeni czyli drogach. Przewagą tego sorbentu nad mineralnym
jest fakt, że podczas deszczu nie będzie chłonął wody co naturalnie obniży ilość jego użycia do akcji a co za tym idzie, obniży
koszty.
SORBENTY CIĘŻKIE
• W pomieszczeniach zamkniętych, w halach przemysłowych,
magazynach olejowych, warsztatach, garażach do zbierania
wycieków olejowych.
19
KOBRA Sintac®
Kobra Sintac® jest wyjątkowym, opatentowanym dziełem
firmy Sintac®. Ten miękki i elastyczny, wypełniony Sorbentem
Compakt® wałek, ma 1,5 m długości i 11 cm średnicy. Działa
niczym zapora, która ogranicza zasięg rozlewiska i pochłania spływające zanieczyszczenia. Specjalny kształt
sprawia, że dostosowuje się do każdego podłoża. Można
ją zastosować natychmiast, w dowolnych warunkach i do
każdego rodzaju cieczy.
szego rozprzestrzeniania się groźnego zanieczyszczenia.
W ten sposób ograniczamy skażenie gruntu, a zatem również
wody. Na ograniczonym i zabezpieczonym wałkami obszarze,
możemy spokojnie przystąpić do oczyszczania skażonej powierzchni przy pomocy sorbentu mineralnego. Po zakończonych pracach Kobrę umieszczamy w worku i przekazujemy
do utylizacji zgodnie z przepisami.
Po Kobrę sięgamy, gdy trzeba szybko ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska, osłonić
pobocze drogi, na której doszło do wypadku,
zabezpieczyć studzienkę kanalizacyjną,
a także na stałe zablokować wycieki pod maszynami.
Kładziemy ją w taki sposób, aby ograniczyła
rozlewisko. Zaczyna działać natychmiast,
ponieważ jest wypełniona Sorbentem
Compakt®. Kobra nie dopuszcza do dal-
SORBENTY CIĘŻKIE
KOBRA Sintac®
®
bra jest
intac ?
Dlaczego Ko
S
y
m
ir
f
m
dziełe
wyjątkowym
ki
20
nane wał
owane i wyko
kt
je
ro
p
za
ie
• Specjaln
obsłudze.
są proste w
iałom
wanym mater
so
o
st
za
i
i
row
owują
• Dzięki cięża
chni i dopas
rz
ie
w
o
p
o
d
gają
zabezpiecza
ściśle przyle
ztałtowania
ks
u
cje
o
an
eg
st
ln
b
o
w
liwe su
się do do
ia, że szkod
w
ra
sp
o
.
c
ar
,
nego terenu
niczony obsz
się poza ogra
ą
aj
st
o
ed
rz
nie p
nie wysoką®
pyli i ma rów
ie
n
ra
b
o
K
•
ompakt .
SORBENT-C
k
ja
ść
o
n
n
ło
ch
Opis produktu
Opakowanie
Ilość w opakowaniu
Symbol
Kobra Sintac® 1,5 m
karton
5 sztuk
B4
Kobra Sintac® 1,5 m
pojemnik plastikowy
5 sztuk
B5
Sorbenty
lekkie
21
Nowość !
Sorbent DUCK
Chłonie a n
ie tonie!
Sypki sorbent mineralny.
Lekki selektywny hydrofobowy.
Pochłania tylko oleje i substancje ropopochodne.
Nie chłonie wody.
Nie tonie.
Zastosowanie:
Dane użytkowe:
do zbierania rozlewisk substancji lżejszych od wody z powierzchni wody. Szczególnie przydatny we wszystkich trudnodostępnych miejscach, gdzie niemożliwe jest użycie wstęg,
zapór i płacht. Można stosować go także do zbierania filmu
olejowego napływającego na zapory sztywne lub parkanowe.
• DUCK jest w 100% selektywny – chłonie naprawdę tylko
rozlany olej z powierzchni wody a nie wodę jak inne lekkie
sorbenty.
• DUCK jest niezatapialny nawet po maksymalnym nasączeniu.
• DUCK po nasączeniu olejem zbija się w większe aglomeraty
dzięki czemu łatwo go zebrać z wody.
• DUCK posiada bardzo dużą chłonność – jest wydajny i tani
• DUCK wystarczy rozsypać na powierzchnię wycieku lub
w miejsce planowanego napłynięcia rozlewiska.
Dane techniczne:
• Uszlachetniona naturalna skała wulkaniczna
• Chłonność ok. 350 %
1 kg sorbentu DUCK chłonie ok. 3,98l ON
SORBENTY LEKKIE
Sorbent DUCK
• Wielkość ziarna od 0,125 do 2,00 mm
• Ciężar nasypowy ok. 0,10 kg/l
• Opakowanie – worek 125l (około 11-12 kg)
22
Jako jedyni w Polsce możemy
Państwu zaoferować unikalny,
rewelacyjny sorbent sypki DUCK!
UWAGA! Gwarantujemy na terenie całej Polski
odbiór i unieszkodliwienie zużytego zaolejonego sorbentu DUCK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Sorbent DUCK
worek 125 l
C1
Sorbenty polipropylenowe selektywne
(tylko do oleju)
Lekkie selektywne hydrofobowe.
Pochłaniają tylko oleje i substancje
ropopochodne.
Nie chłoną wody.
Dane użytkowe:
Tylko do pochłaniania substancji olejowych i ropopochodnych. Dzięki szerokiemu asortymentowi wyrobów, nasze
produkty można łatwo dostosować do potrzeb użytkownika
i miejsca, w którym należy zlikwidować rozlewisko.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dane techniczne:
• Polipropylen przetworzony do postaci włókien, z których
wytwarzana jest wata lub włóknina warstwowa.
• Gramatura od 30 do 450 g/m2.
• Chłonność w zależności od wyrobu: 1 kg chłonie od 5 kg do
15 kg ON.
WATA PETROSORB
Zastosowanie:
Do pochłaniania rozlewów olejowych z powierzchni
wody (akweny, zbiorniki, studzienki).
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna 1kg waty chłonie
17,5l oleju napędowego
• Natychmiastowy efekt pochłaniania oleju
• Prostota użycia
• Nie chłonie wody
Proste i szybkie w użyciu.
Lekkie, nie pylą i unoszą się na powierzchni wody.
Nie zmieniają składu pochłoniętej substancji.
Odporne na wpływy atmosferyczne.
Do stosowania w pomieszczeniach i w otwartym terenie.
Nadają się do dowolnego rodzaju akwenu.
Można z nich korzystać prewencyjnie.
Przy usuwaniu zanieczyszczeń wykorzystujemy ich bardzo
wysoką chłonność, będącą wielokrotnością ich masy.
Atest PZH Nr PZH/HT-1744/2003
Sprawozdanie z Badań Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie Nr 11555/BM-2/03
SORBENTY LEKKIE
Zastosowanie:
Sorbenty polipropylenowe selektywne
Nie toną.
23
ZAPORY (RĘKAWY) PETROSORB
Zastosowanie:
Do ograniczenia i zminimalizowania rozlewisk
produktów naftowych na powierzchni wody.
• Zapory – rękawy ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
• Dzięki karabińczykom możemy stworzyć zaporę o dowolnej długości.
• Podwójne zastosowanie – ogranicza i chłonie.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg waty chłonie 17,5l oleju napędowego.
• Natychmiastowy efekt pochłaniania oleju.
• Użyte materiały - mocna siatka, wzmocnienie liną oraz karabińczyki zapewniają
dużą trwałość, mechaniczną odporność, łatwe zamontowanie oraz proste usunięcie po nasączeniu.
• Produkowane są w 2 standardowych długościach 1,5m i 3m.
• Na życzenie Klienta wykonujemy zapory o dowolnych wymiarach.
SORBENTY LEKKIE
Sorbenty polipropylenowe selektywne
KOBRA LEKKA (do pomieszczeń zamkniętych)
24
Zastosowanie:
Do ograniczania i pochłaniania rozlewisk olejowych na nawierzchniach
utwardzonych. Pozwala na utrzymanie miejsca pracy w czystości.
• Rękawy wykonane z wytrzymałej tkaniny wypełnione watą Pertosorb.
• Doskonały produkt do pochłaniania samego oleju i substancji ropopochodnych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna.
• Podwójne zastosowanie – ogranicza i chłonie.
• Natychmiastowy efekt wchłaniania oleju.
• Proste zastosowanie.
Oferujemy 5 sztuk w worku foliowym.
PODUSZKI PETROSORB
Zastosowanie:
– w studzienkach wychwytowych i kanalizacyjnych do selektywnej absorpcji
produktów naftowych,
– pod nieszczelne zawory, złącza i rury,
– pod cieknące elementy maszyn,
– pod pojemniki.
• Poduszki – wyroby ze specjalnej siatki wypełnione watą sorbentową.
• Użyte materiały, mocna siatka, podwójne szwy zapewniają dużą trwałość, mechaniczną odporność, łatwe zamontowanie oraz proste usunięcie po nasączeniu.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg waty chłonie 17,5l oleju napędowego
• Produkowane są w 3 standardowych rozmiarach.
• Na życzenie Klienta wykonujemy poduszki o dowolnych wymiarach.
Nowość !
Produkt
Sintac ®-Po
lska
MATERACE PETROSORB
Zastosowanie:
Do zabezpieczenia wycieków z maszyn, urządzeń transformatorów SN
i WN w trakcie remontów, przeglądów itp.
Zastosowanie:
– Do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody (wiążą pływające po
powierzchni oleje i ciecze organiczne).
– W zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, garażach do
utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych zaolejonych
elementów.
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie
12,5l oleju napędowego.
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
• Natychmiastowy efekt pochłaniania oleju.
• Proste użycie.
TAŚMY PETROSORB
Zastosowanie:
– Do ograniczenia rozprzestrzeniania się filmu olejowego na powierzchni wody.
– Do zbierania filmu olejowego z powierzchni akwenu.
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna – taśma chłonie ok. 90l oleju napędowego.
• Specjalne wykonanie (perforacja, dodatkowe warstwy, wzmocnienie taśmą)
zapewniają dużą trwałość, mechaniczną odporność, łatwe zamontowanie oraz
proste usunięcie po nasączeniu.
• Długość ponad 30 metrów pozwala ograniczyć i zebrać film olejowy z dużych
akwenów.
• Niewielki ciężar pozwala na zastosowanie w trudnodostępnych miejscach.
SORBENTY LEKKIE
PŁACHTY I ŚCIERECZKI PETROSORB
Sorbenty polipropylenowe selektywne
• Materace – wyroby ze wzmocnionej specjalnej siatki wypełnione
watą sorbentową.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - typowy materac chłonie ok.
100l oleju napędowego.
• Wzmocniona siatka, specjalne wykonanie (podwójne szwy, pikowanie, solidne uchwyty) zapewniają dużą trwałość, mechaniczną
odporność, wygodne usunięcie po nasączeniu.
• Na życzenie Klienta wykonujemy materace o dowolnych wymiarach.
25
MATA TRAKCYJNA
Zastosowanie:
SORBENTY LEKKIE
Sorbenty polipropylenowe selektywne
– Na terenie otwartym do ochrony przed wyciekiem substancji ropopochodnych dróg, szlaków komunikacyjnych, gruntu, punktów przeładunkowych, miejsc tankowania (rafinerie, firmy transportowe, kolej, terminale
przeładunkowe, poligony).
– W pomieszczeniach do ochrony przed zabrudzeniem substancjami ropopochodnymi miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszego i mechanicznego (zakłady przemysłowe, hale, magazyny, serwisy samochodowe, garaże).
26
• Wykonane z kilku sprasowanych warstw włókien polipropylenowych oraz
warstwy nieprzepuszczalnej izolującej od podłoża.
• Doskonałe zabezpieczenie każdego utwardzonego podłoża przed wyciekiem.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie ok. 10,5l oleju
napędowego.
• Specjalne wykonanie (perforacja, dodatkowe warstwy, warstwa izolacyjna) zapewniają dużą trwałość, mechaniczną odporność, szczelność, łatwe zamontowanie oraz
proste usunięcie po nasączeniu.
• Antystatyczne, antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV.
• Ciemny kolor pozwala na ekonomiczne wykorzystanie maty do pełnego nasączenia
(zabrudzenia na białym tle wyglądają nieestetycznie i sugerują szybką wymianę nie
w pełni wykorzystanego chodnika).
• Asortyment: rolki i mata sorpcyjno-izolacyjna.
CHODNIK SORPCYJNO-IZOLACYJNY
Zastosowanie:
– W pomieszczeniach do ochrony przed zabrudzeniem substancjami ropopochodnymi ciągów komunikacyjnych oraz miejsc wokół maszyn i urządzeń (zakłady przemysłowe, hale, magazyny, warsztaty, serwisy samochodowe, garaże).
– Na otwartym terenie do zabezpieczenia przed wyciekiem każdej powierzchni
utwardzonej (beton, kostka, grunt) w firmach transportowych, terminalach
przeładunkowych, poligonach).
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych oraz warstwy
nieprzepuszczalnej izolującej od podłoża.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna - 1kg włókniny sorbentowej chłonie
ok. 9 l oleju napędowego.
• Antystatyczne, antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV.
• Zapewniają czystość i bezpieczeństwo.
• Niezbędne wyposażenie podczas serwisowania i konserwacji maszyn i urządzeń.
• Specjalne wykonanie zapewnia trwałość, mechaniczną odporność, szczelność,
łatwe zamontowanie oraz proste usunięcie po nasączeniu.
• Ciemny kolor pozwala na ekonomiczne wykorzystanie maty do pełnego nasączenia (zabrudzenia na białym tle wyglądają nieestetycznie i sugerują szybką
wymianę nie w pełni wykorzystanego chodnika).
• Asortyment: rolki i mata sorpcyjno- izolacyjna.
CHODNIK SORPCYJNY
Zastosowanie:
– W pomieszczeniach do ochrony przed zabrudzeniem substancjami ropopochodnymi ciągów komunikacyjnych oraz miejsc wokół maszyn i urządzeń (zakłady
przemysłowe, hale, magazyny, warsztaty, serwisy samochodowe, garaże).
Wymiary
Opakowanie
Absorpcja ON [l]
(opakowanie)
Symbol
Wata Petrosorb
-
10 kg
175,50
C2
Zapora Petrosorb 1,5 m
Ø = 20 cm
dług. = 150 cm
1 sztuka
28,10
C3
Zapora Petrosorb 3,0 m
Ø = 20 cm
dług. = 300 cm
1 sztuka
59,70
C4
Kobra lekka
Ø8 cm x 150 cm
5 sztuk w worku
58,00
C5
Poduszka Petrosorb
60 x 60 x 10 cm
1 sztuka
14,10
C6
Poduszka Petrosorb
30 x 30 x 5 cm
3 sztuki
6,03
C7
Poduszka okrągła
Petrosorb
Ø = 60 cm
1 sztuka
12,20
C8
Materac Petrosorb
140 x 40 x 20 cm
1 sztuka
98,20
C9
Ściereczki Petrosorb
30 x 30 cm
100 sztuk
6,30
C10
Płachty Petrosorb
60 x 100 cm
10 sztuk
3,80
C11
Taśma Petrosorb
48 x 3050 cm
1 sztuka
98,00
C12
Mata trakcyjna
48 x 2450 cm
2 sztuki
98,00
C13
Mata trakcyjna
147 x 2450
1 sztuka
189,00
C14
Mata trakcyjna
74 x 74
30 sztuk
132,00
C15
Chodnik
sorpcyjno-izolacyjny
91 x 1500 cm
rolka
45,00
C16
Chodnik
sorpcyjno-izolacyjny
91 x 150 cm
4 sztuki w kartonie
18,00
C17
Chodnik sorpcyjny
91 x 9100 cm
rolka
223,00
C18
SORBENTY LEKKIE
Opis produktu
Sorbenty polipropylenowe selektywne
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna 1kg włókniny sorbentowej chłonie ok. 9l oleju napędowego.
• Antystatyczne, antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV.
• Zapewniają czystość i bezpieczeństwo.
• Niezbędne wyposażenie podczas serwisowania i konserwacji maszyn i urządzeń.
• Specjalne wykonanie zapewnia trwałość, mechaniczną odporność, łatwe zamontowanie oraz proste usunięcie po nasączeniu.
• Ciemny kolor pozwala na ekonomiczne wykorzystanie maty do pełnego
nasączenia (zabrudzenia na białym tle wyglądają nieestetycznie i sugerują
szybką wymianę nie w pełni wykorzystanego chodnika).
27
Sorbenty polipropylenowe uniwersalne
(do wszystkich chemikaliów)
Pochłaniają wszystkie ciecze:
• agresywne chemikalia
m.in. żrące kwasy i zasady
• oleje i ropopochodne
• roztwory wodne
Zastosowanie:
Dane użytkowe:
Do bezpiecznego pochłaniania olejów, chemikaliów i innych
nieznanych cieczy. Dzięki szerokiemu asortymentowi wyrobów, nasze produkty można łatwo dostosować do potrzeb
użytkownika i miejsca, w którym należy zlikwidować wyciek.
•
•
•
•
•
•
Sorbenty polipropylenowe uniwersalne
Dane techniczne:
• Polipropylen specjalnie przetworzony do postaci włókien,
z których wytwarzana jest włóknina warstwowa.
• Gramatura od 300 do 450 g/m2.
• Chłonność w zależności od wyrobu:
1 kg chłonie od 5 kg do 15 kg ON.
MATA LABORATORYJNA AGRESORB
Zastosowanie:
Do pochłaniania wszystkich niebezpiecznych agresywnych
cieczy w laboratoriach.
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna.
SORBENTY LEKKIE
• Gwarancja bezpieczeństwa i czystości.
28
• Nie zmieniają składu pochłoniętej substancji.
• Natychmiastowy efekt pochłaniania cieczy.
• Specjalne wykonanie zapewnia trwałość, mechaniczną odporność i wygodne użytkowanie.
• Zielony kolor maty laboratoryjnej ułatwia identyfikację.
• Asortyment: rolki i mata sorpcyjno-izolacyjna.
Proste i szybkie w użyciu.
Lekkie uniwersalne – chłoną wszystkie ciecze.
Nie zmieniają składu pochłoniętej substancji .
Do stosowania w pomieszczeniach jak i otwartym terenie.
Można z nich korzystać prewencyjnie.
Przy usuwaniu zanieczyszczeń wykorzystujemy ich bardzo
wysoką chłonność, będącą wielokrotnością ich masy.
MATA PRZEMYSŁOWA AGRESORB
Zastosowanie:
– Chłonie wszystkie ciecze w tym oleje, chłodziwa, rozpuszczalniki
i rozwory wodne.
– W zakładach przemysłowych, warsztatach, magazynach, garażach
do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych elementów.
•
•
CHODNIK UNIWERSALNY AGRESORB
Zastosowanie:
– Do wykładania ciągów komunikacyjnych w halach i magazynach.
– Do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych elementów.
– Chłonie agresywne, żrące chemikalia.
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Chłonie wszystkie ciecze w tym oleje, chłodziwa, rozpuszczalniki
i rozwory wodne.
• Niezbędne wyposażenie podczas serwisowania i konserwacji
maszyn i urządzeń.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna.
• Antystatyczne, antypoślizgowe, odporne na promieniowanie UV.
• Gwarancja bezpieczeństwa i czystości.
• Natychmiastowy efekt pochłaniania cieczy.
• Specjalne wykonanie zapewnia trwałość, mechaniczną odporność
i wygodne użytkowanie.
• Maskujący wzór i kolor pozwala na ekonomiczne wykorzystanie maty do pełnego nasączenia (zabrudzenia na jasnym
tle wyglądają nieestetycznie i sugerują szybką wymianę nie
w pełni wykorzystanego chodnika).
• Asortyment: rolki i mata sorpcyjno-izolacyjna.
Sorbenty polipropylenowe uniwersalne
•
•
Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
Bardzo duża zdolność sorpcyjna.
Gwarancja bezpieczeństwa i czystości.
Niezbędne wyposażenie podczas serwisowania i konserwacji
maszyn i urządzeń.
Natychmiastowy efekt pochłaniania cieczy.
Specjalne wykonanie zapewnia trwałość, mechaniczną odporność
i wygodne użytkowanie.
Ciemny kolor pozwala na ekonomiczne wykorzystanie maty do
pełnego nasączenia (zabrudzenia na jasnym tle wyglądają nieestetycznie i sugerują szybką wymianę nie w pełni wykorzystanego chodnika).
Asortyment: rolki i mata sorpcyjno-izolacyjna.
SORBENTY LEKKIE
•
•
•
•
29
ŚCIERECZKI PRZEMYSŁOWE AGRESORB
Zastosowanie:
SORBENTY LEKKIE
Sorbenty polipropylenowe uniwersalne
– Do utrzymania w czystości miejsca pracy oraz narzędzi i innych
elementów.
– Niezbędne wyposażenie podczas serwisowania i konserwacji
maszyn i urządzeń.
30
• Wykonane ze sprasowanych włókien polipropylenowych.
• Chłoną wszystkie ciecze w tym oleje, chłodziwa, rozpuszczalniki
i rozwory wodne.
• Chłoną agresywne, żrące chemikalia.
• Bardzo duża zdolność sorpcyjna.
• Gwarancja bezpieczeństwa i czystości – do specjalnie wykonanej powierzchni nie przyczepiają się opiłki, szczerby, i drzazgi. Bez ryzyka zranienia można je bezpiecznie stosować aż do
rzeczywistego zużycia.
• Natychmiastowy efekt pochłaniania cieczy.
• Specjalne wykonanie zapewnia odpowiednią trwałość, mechaniczną odporność i wygodne użytkowanie.
• Ciemny kolor pozwala na ekonomiczne wykorzystanie maty do
pełnego nasączenia (zabrudzenia na jasnym tle wyglądają nieestetycznie i sugerują szybką wymianę nie w pełni wykorzystanej
ściereczki).
Opis produktu
Wymiary
Opakowanie
Absorpcja ON [l]
(opakowanie)
Symbol
Mata Laboratoryjna
Agresorb
41 x 51 cm
100 sztuk
91,00
C19
Mata Laboratoryjna
Agresorb
76 x 4600 cm
rolka
151,00
C20
Mata przemysłowa
Agresorb
41 x 51 cm
100 sztuk
90,00
C21
Mata przemysłowa perforowana
Agresorb
38 x 4600 cm
rolka
189,00
C22
Mata przemysłowa perforowana
Agresorb
76 x 4600 cm
rolka
147,00
C23
Chodnik Uniwersalny
perforowany Agresorb
38 x 4600 cm
rolka
98,00
C24
Chodnik Uniwersalny
perforowany Agresorb
76 x 4600 cm
rolka
200,00
C25
Chodnik Uniwersalny
Agresorb
76 x 4600 cm
rolka
200,00
C26
Ściereczki Przemysłowe
Agresorb
30 x 38 cm
50 szt
3,20
C27
Sprzęt
techniczny
31
Automatyczny rozsiewacz sorbentu A.R.S.
SPRZĘT TECHNICZNY
Automatyczny rozsiewacz sorbentu ARS
8ZS؃OJFOJFO
B
8ZTUBXJF
&%63"
EMB
4JOUBD¥1PMTLB4Q
[PP
[B
"VUPNBUZD[OZ
3P[TJFXBD[
4PSCFOUV"34
32
• płynna regulacja szerokości rozsypu od 0,5 do 2 metrów
• napędzany prądem o napięciu 12 lub 24 Voltów (z 24 voltowym adapterem)
• wygodna obsługa za pomocą tablicy sterującej umieszczonej w kabinie kierowcy
• łatwy montaż na każdym typie samochodu
• przeźroczysty pojemnik magazynowy o pojemności 105
litrów
• zasuwa i talerz rozsiewacza wykonane z wysokiej jakości
stali nierdzewnej
• przystosowany do wysiewania sorbentów o każdej wielkości
ziarna
Urządzenie chroniące środowisko - umożliwia optymalne
wykorzystanie sorbentu.
Zmechanizowane rozsiewanie umożliwia lepsze wykorzystanie sorbentu i zwiększa jego wydajność. Pozwala to obniżyć koszty likwidacji skażenia dzięki zmniejszeniu zużycia
sorbentu i mniejszej ilości otrzymanego odpadu (mniejsze
koszty utylizacji).
Przeźroczysty pojemnik ma pojemność 105 litrów i umożliwia posypanie pasa o długości 1100m.
A.R.S. waży tylko 29kg
Wymiary: dł. 570 mm; szer. 485 mm; wys. 1080 mm
Rozsiewacz może być montowany w zależności od potrzeby z przodu lub z tyłu pojazdu. W obudowie siewnika
umieszczono odpowiednie otwory mocujące.
Sterowanie pracą rozsiewacza odbywa się zdalnie
z kabiny pojazdu.
Operator obsługuje rozsiewacz za pomocą umieszczonego
w kabinie pulpitu sterującego: włącznik/wyłącznik talerza rozsiewacza, włącznik/wyłącznik zasuwy pojemnika. Płynna regulacja obrotów talerza również w czasie ruchu pojazdu umożliwia zmianę szerokości pasa rozsiewu od 0,5 do 2 metrów.
Wyposażenie dodatkowe
Oprócz 24 voltowego adaptera oferujemy jako wyposażenie
dodatkowe szybkozłącze, które umożliwia montaż rozsiewacza na pojeździe w ciągu 30 sekund.
z
zną lud
c
e
i
p
z
Niebe stępuje
za
pracę
na !
maszy
ką
Opis produktu
Wymiary (cm)
Symbol
Automatyczny rozsiewacz sorbentu ARS
57 x 48,5 x 108
D1
Zastosowanie:
Równomierne i oszczędne nanoszenie sorbentu na
rozlewisko substancji niebezpiecznych na drogach,
szlakach komunikacyjnych, dużych płaszczyznach.
Dane użytkowe:
– wykonany z wytrzymałego tworzywa,
– wyposażony w regulację dozowania ilości sorbentu,
– szerokość pasa dozowania sorbentu – 41 cm,
– zastosowanie dozownika do usunięcia rozlewisk na długich odcinkach drogi skraca
czas prowadzenia akcji ratowniczej.
Opis produktu
Wymiary D x S x H (cm)
Symbol
Ręczny dozownik sorbentu
51 x 20 x 30
D2
SPRZĘT TECHNICZNY
Ręczny dozownik sorbentu
Ręczny dozownik sorbentu
33
Odkurzacz przemysłowy MAX
Przemysłowy odkurzacz do pracy
na mokro i sucho.
Odkurzacz MAX przystosowany jest do nałożenia na typowy
120l pojemnik na odpady, dostępny w naszej ofercie.
Sprawdza się idealnie gdy musisz zebrać szybko duże ilości
odpadu.
Zastosowanie:
Usuwanie zanieczyszczeń ciekłych i sypkich w zakładach przemysłowych, firmach budowlanych, warsztatach, magazynach…
SPRZĘT TECHNICZNY
Odkurzacz przemysłowy MAX
Zalety:
34
• Oszczędność pracy – nie musisz opróżniać pojemnika.
Śmieci znajdują się od razu tam gdzie ich miejsce.
• Łatwy montaż na pojemniku.
• Osadzony na pojemniku mobilnym – staje
się odkurzaczem mobilnym.
• Uniwersalny – możesz za jego pomocą zebrać
również rozlaną ciecz i osuszyć podłogę.
Wyposażenie:
•
•
•
•
•
•
Wąż Ø50 mm elastyczny o długości 4 m.
Rury ssące – 2 szt., długość 0,5 m.
Końcówki ssące 3 szt.: ukośna, szczelinowa, syfonowa.
Filtr papierowy 2 szt.
Filtr tekstylny 1 szt.
Przewód zasilający 6 m.
Dane techniczne:
–
–
–
–
–
–
moc silnika 800 W.
napięcie zasilania 220 V/50 Hz.
podciśnienie robocze 130 mbar.
zabezpieczenie p-zakłóceniowe.
ogranicznik wsysanej cieczy.
pływak p-przepełnieniowy.
Opis produktu
Wymiary D x S x H (cm)
Symbol
Odkurzacz przemysłowy MAX
49 x 55 x 40
D3
Zbiornik składany na ciecze
Lekki, składany, przenośny pojemnik
o unikalnej dwuwarstwowej konstrukcji.
Zastosowanie:
• Wyposażenie straży pożarnej, służb ratowniczych, pogotowia ekologicznego
i chemicznego do zbierania awaryjnych wycieków substancji niebezpiecznych.
• Przenośny zbiornik na wodę czystą lub brudną.
Dane użytkowe:
• Odporny na niskie temperatury.
• Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
• Odporny na agresywne substancje (kwasy, zasady, substancje utleniające, oleje, paliwa).
• Lekki.
• Półprzezroczyste ścianki boczne umożliwiają kontrolę napełnienia.
• Kolor otoku odpowiada pojemności pojemnika.
• W stanie złożonym zajmuje niewiele miejsca –
idealny na wyposażenie pojazdów ratowniczych.
Opis produktu
Średnica podstawy [cm]
Średnica górna [cm]
Wysokość [cm]
Pojemność [l]
Symbol
Zbiornik niebieski
71,0
33,0
46,0
75,7
D4
Zbiornik czerwony
122,0
33,0
91,0
249,8
D5
Zbiornik zielony
122,0
46,0
81,0
153,0
D6
Zbiornik żółty
198,0
46,0
153,0
567,8
D7
Pokrowiec EKO na transformator
Rewelacyjny pokrowiec EKO
na transformatory:
SPRZĘT TECHNICZNY
• Zapobiega rozbryzgom oleju podczas transportu.
• Wyciekający olej nie zagraża bezpieczeństwu innych
uczestników ruchu drogowego podczas transportu.
• Chroni środowisko przed skażeniami ropopochodnymi.
Dane użytkowe:
• Pokrowiec EKO z fartuchem ociekowym
na transformatory trójfazowe olejowe typu TO i TON
o mocy od 20 do 1600 kVA.
• Wykonany na wymiar z tkaniny powlekanej,
nieprzepuszczalnej dla oleju.
• Całość wyposażona w oczka aluminiowe i linkę umożliwiającą bezpieczne zamocowanie na transformatorze.
• Przy zamówieniu prosimy o podanie typu (wymiarów)
oraz miejsca mocowania olejnika (na krótszym
lub dłuższym boku transformatora).
Opis produktu
Zbiornik składany na ciecze / Pokrowiec na transformataor EKO
Powłoka wewnętrzna wykonana z HDPE, powłoka zewnętrzna z LDPE.
Dzięki temu pojemnik jest o 50% lżejszy od podobnych konstrukcji
wykonanych z tkanin powlekanych PCV.
Wys. fartucha ociek. (cm)
Symbol
Pokrowiec EKO mały
Szerokość(cm) Głębokość(cm) Wys. kaptura (cm)
70
30
60
100
D8
Pokrowiec EKO duży
100
40
70
140
D9
35
Separator mobilny HI 1999
Zestaw mobilny HI 1999 zabudowany na przyczepie przeznaczony jest do separacji mieszaniny wodno-olejowej,
substancji ropopochodnych z wyłączeniem emulsji wodnych.
Rozlewiska ropopochodnych zbierane są za pomocą skimera
ręcznego lub pływającego i tłoczone przy pomocy spalinowej
pompy membranowej podającej mieszaninę do zbiornika wyrównawczego (osadnika) gdzie oddzielane są piaski i zawiesiny łatwo opadające. Następuje też uspokojenie przepływu.
Następnie ścieki z osadnika przepływają grawitacyjnie do separatora HI 1999 gdzie następuje oddzielenie zanieczyszczeń
ropopochodnych od wody.
Oddzielone w separatorze zanieczyszczenia ropopochodne
kierowane są do jednego lub dwóch zbiorników gromadzących oddzielony olej. Oczyszczona woda może być zawrócona
do miejsca, z którego była pompowana lub jest kierowana do
odbiornika np.: kanalizacja.
SPRZĘT TECHNICZNY
Separator mobilny HI 1999
Zestaw mobilny może być
wykorzystany do:
36
– usuwania skutków awarii olejowych, benzynowych,
– zbierania rozlewisk ropopochodnych z kanałów i zbiorników wodnych,
– oczyszczania wód zanieczyszczonych ropopochodnymi
czerpanymi z „ekodrenów” przy oczyszczaniu gruntów,
– czyszczenia zbiorników retencyjnych,
– oczyszczania mis transformatorowych.
Mobilność konstrukcji zapewnia:
–
–
–
–
–
–
łatwą i bezpieczną obsługę,
pracę w trudnych warunkach terenowych,
własne źródło energii elektrycznej,
możliwość szybkiego przemieszczania,
gwarancja stałych, wysokich parametrów oczyszczania,
magazynowanie oddzielonych związków w zintegrowanych zbiornikach na olej.
Oferowany system wyposażony jest w:
• przyczepkę jedno- lub dwuosiową,
• zestaw oczyszczający, w skład którego wchodzą:
– osadnik wstępny - zbiornik buforowy, który
może być wykonany ze stali nierdzewnej lub polietylenu o wysokiej gęstości - HDPE,
– separator metody nowoczesnej benzynowokoalescencyjny HI 1999 o przepływie 1,5 l/s lub
3 l/s wykonany ze stali nierdzewnej lub
HDPE, zintegrowany z osadnikiem,
– skimer, który w zależności od wymagań
Klienta może być skimerem ręcznym lub pływającym (wyposażenie dodatkowe),
– spalinowa pompa przeponowa.
Oferowany zestaw może być wykorzystywany w przypadku zaistnienia awarii
lub katastrofy ekologicznej przez:
• jednostki straży pożarnej ratownictwa chemicznego,
• jednostki straży pożarnej ratownictwa
chemiczno-ekologicznego,
• jednostki straży pożarnej ratownictwa drogowego,
• zakładowe służby ratownicze,
• kolejowe służby ratownicze.
Opis produktu
Symbol
Separator mobilny HI 1999
D10
Skimer ręczny
Zapory
z tworzywa
37
Zapory FLEXI Systems
Zapora przeciwolejowa jest to lekka parkanowa przegroda pływająca, która ogranicza akwen wody zaolejonej
- skażonej od wody czystej.
Zastosowanie:
– Na wodach śródlądowych, w portach, stoczniach, na wodach stojących i wolnopłynących - wykonanie standardowe.
– Na rzekach - wykonanie specjalne.
• Podczas akcji mającej na celu ograniczenie i usunięcie rozlewu olejowego.
• Profilaktycznie w celu zminimalizowania skutków wycieku
Zalety:
• Dzięki odpowiednio dobranym parametrom
zapora, przy niewielkiej masie własnej, jest stateczna i posiada dużą wolną burtę.
• Do obsługi i rozstawiania zapory na wodzie wystarczy kilka osób i lekki sprzęt pływający.
• W każdej chwili zapora gotowa jest do użycia i nie
wymaga większych zabiegów przygotowawczych.
• Pływaki wypornościowe są wykonane z tworzywa piankowego, dzięki czemu zapora jest
niezatapialna i odporna na przebicia.
• Materiał: elastyczne, olejoodporne tworzywo sztuczne.
• Podstawowy element zapory – sekcja zbudowana
z segmentów. Poszczególne sekcje można łączyć
w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych.
• Wyposażona w łańcuch, taśmę nośną
oraz pływaki wypornościowe.
• W celu uszczelnienia brzegów rzek stosuje się łączniki brzegowe.
Po wyborze miejsca należy ocenić aktualne i spodziewane
warunki hydrologiczne. Ocenie podlega: prędkość i kierunek
przepływu nurtu powierzchniowego, wysokość fal, poziom
lustra wody. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na: rodzaj dna
w miejscu przewidywanego wodowania zapór, rozmieszczenie
stałych punktów przydatnych do mocowania odciągów zapór,
możliwość skomunikowania się z przeciwległym brzegiem
oraz stałe punkty do mocowania odciągów zapór.
Oparcie się na niżej podanym schemacie pozwala na orientacyjne obliczenie długości zapory.
/635
Zapory FLEXI Systems
ZAPORY Z TWORZYWA
38
Wykonanie:
D
B
C
#3;&(
BT[FSPLPžŗS[FLJDJFLV
[UBCFMJ
Prędkość wody
w węzłach
m / sek.
1,0
0,51
1,5
0,76
1,75
0,89
2,0
1,01
2,25
1,14
2,5
1,27
3,0
1,52
4,0
2,03
Kąt między zaporą a kierunkiem
prądu wody / sin tego kąta
70°/ 0,9397
60° / 0,8660
50° / 0,7660
40° / 0,6428
35° / 0,5736
30° / 0,500
25° / 0,4226
20° / 0,3420
Opis produktu
Wysokość całkowita
w mm
Wolna burta
w mm
Waga
1 mb w kg
Symbol
Zapora Flexi typu 350
350
150
2,8
E1
Zapora Flexi typu 350 River
350
150
3,0
E2
Zapora Flexi typu typu 500
500
200
3,4
E3
Zapora Flexi typu typu 700
700
250
4,1
E4
Zapora Flexi typu 900
900
300
4,7
E5
Zapora Flexi typu 1100
1100
400
5,6
E6
Zapora Flexi typu 1500
1500
500
6,5
E7
Łącznik brzegowy
-
-
-
E8
Mini zapora parkanowa
Wykonana z tkaniny powlekanej PCV (30g/m2), prosta w użyciu, odporna na działanie substancji ropopochodnych, warunków atmosferycznych i promieni słonecznych zapora do ograniczania rozlewisk
substancji ropopochodnych na akwenach wodnych.
Zaletą jej jest bardzo prosty system stawiania, pozwalający na szybkie
rozstawienie bez używania specjalistycznego sprzętu i większej ilości
osób.
Zastosowanie:
Stosuje się ją z dużym powodzeniem do stawiania przegrody na
wodach śródlądowych, na terenach portów, stoczni, nabrzeżnych
stacjach paliw i wolno płynących nurtach.
Może być stosowana zarówno do celów prewencyjnych jak i działań
ratowniczych.
Dzięki odpowiednio dobranym parametrom, przy niewielkiej masie
własnej jest stateczna.
Dane użytkowe:
Opis produktu
Wymiary D x H (cm)
Symbol
Mini zapora parkanowa
750 x 20
E9
ZAPORY Z TWORZYWA
Mini zapora parkanowa
Zapora składa się z 7,5 m odcinków. Każdy odcinek zbudowany jest
z 5 sztywnych elementów o długości 1,5 m. Pozwala to na dobre układanie się zapory i możliwość wygodnego złożenia do przenoszenia
i magazynowania. Poszczególne odcinki wyposażone są w systemy
pozwalające na proste łączenie w przypadkach konieczności wybudowania dłuższej zapory.
39
Zatyczka kanalizacyjna
Elastyczna pokrywa studzienek kanalizacyjnych.
ZAPORY Z TWORZYWA
Zatyczka kanalizacyjna, uszczelniacze
Miękka a jednocześnie ciężka mata z polichlorku winylu, dopasowuje się do każdego, nawet nierównego podłoża.
40
Zastosowanie:
Zalety:
• zabezpiecza studzienki kanalizacyjne i inne otwory
spustowe umieszczone na twardych powierzchniach na drogach i szlakach komunikacyjnych,
• prewencyjne i awaryjne zabezpieczenie studzienek
kanalizacyjnych i otworów spustowych w zakładach
przemysłowych, zakładach chemicznych, magazynach substancji niebezpiecznych, garażach.
• Pewnie uszczelnia spusty i studzienki kanalizacyjne.
• Nadaje się do uszczelniania na nierównym podłożu.
• Odporna na działanie olejów, rozpuszczalników i roztworów wodnych.
• Do wielokrotnego użytku, (do odtłuszczania stosować SINTAN).
• Łatwo przechowywać i transportować, nadaje
się do wyposażenia pojazdów ratowniczych.
Opis produktu
Wymiary D x S (cm)
Symbol
Zatyczka kanalizacyjna
46,0 x 46,0
E10
Zatyczka kanalizacyjna
92,0 x 92,0
E11
Uszczelniacze
DORAŹNA I
PROSTA PO
M O C PR Z Y
AWARIACH
LUB KATAST
ROFACH
• Proste za
stosowanie
• Wysoka o
dporność
• Łatwy spo
sób likwidac
ji
• Dobra cen
a
Plastyczne tworzywo do błyskawicznego uszczelniania otworów lub
pęknięć. Zastosowanie uszczelniacza nie wymaga wstępnego przygotowania powierzchni. Uszczelniacze z łatwością przylegają do
zanieczyszczonych, zaolejonych, zardzewiałych, mokrych powierzchni
utwardzonych. Do stosowania w warunkach awaryjnych. Spełniają
swoja funkcję przez 48 godziny. Można je stosować w zakresie temperatur od – 15ºC do 80ºC. Są odporne na większość chemikaliów
oraz nietoksyczne i nieszkodliwe. Produkt jednorazowego użytku.
MATA USZCZELNIAJACA
• Służy do zabezpieczania wpustów kanalizacyjnych, uszczelniania
otworów i pęknięć w poszyciu zbiorników i rurociągów.
• Można przycinać lub łączyć ze sobą wg własnych potrzeb.
• Specjalny sposób pakowania zabezpiecza przed wysychaniem.
PASTA USZCZELNIAJACA
• Służy do natychmiastowego tamowania wycieków paliw i chemikaliów
z dziur i pęknięć w beczkach, zbiornikach, rurociągach, cysternach itp.
• Można także stosować przy wyciekach pary wodnej i pyłu.
• Wytrzymuje ciśnienie 2,5 m słupa wody.
Opis produktu
Wielkość
Opakowanie
Symbol
Mata uszczelniająca
65,0 cm x 45,0 cm
1 sztuka
E12
Pasta uszczelniająca
0,5 l
1 sztuka
E13
Zestawy
interwencyjne
41
Podręczne zestawy do szybkiego i skutecznego zbierania
wszystkich rozlewisk. Niezbędne jako wyposażenie samochodów specjalistycznych: Służb Drogowych, Pomocy Drogowej, Pogotowia Energetycznego, Miejskich Służb Oczyszczania, PSP, Wojska w warunkach poligonowych itd.
na wypadek rozlewiska i satysfakcjonują służby kontrolne
ochrony środowiska. Zapraszamy do kontaktu. Nasi doświadczeni handlowcy uczynią wszystko, abyście Państwo otrzymali
najbardziej odpowiedni i jednocześnie ekonomiczny cenowo
zestaw.
Na Państwa życzenie kompletujemy praktyczne zestawy
różnej wielkości. Zawierają one ustalone ilości naszych sztandarowych produktów, tj.: sorbentu, zmywacza Sintan® i polipropylenów. Wszystkie produkty mają wieloletnią gwarancję.
Dlatego też są doskonałym stałym wyposażeniem awaryjnym
Zaprezentowanie skuteczności działania środków i doradztwo
na Państwa życzenie odbywa się zawsze wyłącznie na koszt
naszej firmy. Dołączcie Państwo do grona naszych zadowolonych Klientów.
Zestawy uniwersalne
ZESTAW MOBILNY
„EKOLOGICZNA APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY”
Zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekających olejów i chemikaliów.
Mobilny pojemnik zawiera wszystko co jest potrzebne do natychmiastowej likwidacji
skutków wycieku olejów, substancji ropopochodnych i innych.
Zastosowanie:
stacje paliw, magazyny olejowe, bazy transportowe, hale produkcyjne, MPS-y itd..
Zestawy uniwersalne
Wymiary: 93 x 48 x 55cm
POJEMNIK MOBILNY - 120 l
PREPARAT SINTAN® - 7,5 l spryskiwacz
GRANULAT SORBENT COMPAKT® worek - 20 kg
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 5 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA RYŻOWA Z TRZONKIEM TELESKOPOWYM - 1 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
ZESTAWY INTERWENCYJNE
ZESTAW MOBILNY „EKO-MAX”
42
Profesjonalny zestaw - rozbudowana i powiększona wersja Ekologicznej Apteczki Pierwszej Pomocy, przeznaczony do zabezpieczenia miejsc szczególnie narażonych na wycieki substancji
niebezpiecznych, takich jak: duże hale przemysłowe, magazyny
paliw, wydzielone miejsca postoju cystern i samochodów ciężarowych.
Wymiary: 110 x 75 x 57cm
POJEMNIK MOBILNY - 240 l
PREPARAT SINTAN® - 7,5 l spryskiwacz
GRANULAT SORBENT COMPAKT® worek 20 kg - 2 szt.
KOBRA-SINTAC® - 5 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 5 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ULICÓWKA NA KIJU - 1 szt.
SZUFLA METALOWA - 1 szt.
PODUSZKA SORBCYJNA - 1 szt.
ZESTAW MOBILNY DUO
Zestaw środków w dwukomorowym pojemniku, umożliwiający
bezpieczne składowanie zużytych sorbentów.
Wymiary: 108 x 65 x 68cm
POJEMNIK MOBILNY DUO - 260 l
PREPARAT SINTAN® - 7,5 spryskiwacz
GRANULAT SORBENT Compakt® worek - 20 kg
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 10 szt.
PODUSZKA SORBCYJNA - 1 szt.
RĘKAWICE OLEJOODPORNE - 1 para
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
WORKI NA ODPADY WŁÓKNIN - 5 szt.
SZCZOTKA RYŻOWA Z TRZONKIEM TELESKOPOWYM - 1 szt.
SZCZOTKA ULICÓWKA ŚREDNIA - 1 szt.
SZUFELKA METALOWA - 1 szt.
ZESTAW INSPEKTOR
Wymiary: 40 x 70cm
BECZKA - 120 l
PREPARAT SINTAN® - 5 l kanister
PREPARAT SINTAN® spryskiwacz - 2 l
GRANULAT SORBENT Compakt® worek - 20 kg
KOBRA-SINTAC® - 1 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 5 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
RĘKAWICE OLEJOODPORNE - 1 para
ZESTAW OSOBISTY
Podręczny, wygodny, nieduży pojemnik z bezpiecznym i pewnym zamknięciem, odporny na uderzenia, wstrząsy i upadki.
Zawiera produkty ekologiczne, dzięki którym łatwo utrzymać
czystość każdego miejsca pracy.
Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm
POJEMNIK
PREPARAT SINTAN® spryskiwacz - 2 l
PREPARAT SINTAN® kanister - 5 l
ŚCIERECZKI SORBCYJNE - 50 szt.
SZCZOTKA RYŻOWA - 1 szt.
WORKI CZARNE NA ODPADY - 10 szt.
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Uwaga: Firma Sintac® - Polska Sp. z o. o. zapewnia możliwość
wymiany beczek przy odbiorze odpadu.
Zestawy uniwersalne
Ekonomiczny zestaw środków, niezbędny w warsztacie,
magazynku olejowym, na małej stacji paliw. Po zużyciu środków,
szczelnie zamykana beczka służy jako pojemnik na odpady.
43
ZESTAWY UNIWERSALNE
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Zestaw mobilny
EKOLOGICZNA APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
Pojemnik mobilny 120l
F1
Zestaw mobilny EKO-MAX
Pojemnik mobilny 240l
F2
Pojemnik mobilny DUO 260l
F3
Zestaw mobilny DUO
Zestaw INSPEKTOR
Beczka 120l
F4
Zestaw EKO
pojemnik
F5
Zestaw OSOBISTY
pojemnik
F6
Zestawy transportowe
ZESTAW ADR EKOLOGICZNY
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Zestawy transportowe
Wygodny w transporcie, duży zestaw do natychmiastowego
ograniczania, zbierania i odtłuszczania miejsc po rozlewiskach
olejowych i innych substancji chemicznych. Szczególnie zalecany przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy
transporcie substancji niebezpiecznych jako wyposażenie
auto-cystern oraz pojazdów służb drogowych itd.
Wymiary: 60 x 45 x 40 cm
44
POJEMNIK
PREPARAT SINTAN® - 2 l spryskiwacz
PREPART SINTAN® - 5l kanister
GRANULAT SORBENT Compakt® worek - 20 kg
KOBRA-SINTAC® - 3 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 10 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
ZESTAW ZGODNY Z UMOWĄ ADR
Awaryjny zestaw środków ekologicznych, sprzętu oraz osobistego
wyposażenia kierowcy, zgodny z wymogami Umowy ADR.
TORBA - 70 l
KOMBINEZON - 1 szt.
RĘKAWICE CHEMOODPORNE - 1 para
PÓŁMASKA FILTRACYJNA Z POCHŁANIACZEM - 1 kpl.
BUTY OLEJOODPORNE - 1 para,
APARAT DO PŁUKANIA OCZU - 1 kpl.
POJEMNIK NA WODĘ DO PŁUKANIA OCZU - 1 szt.
OKULARY OCHRONNE - 1 para,
KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA - 1 szt.
LATARKA - 1 szt.
ZNAKI OSTRZEGAWCZE (TRÓJKĄTY) - 2 szt.
MATY SORBCYJNE - 5 szt.
GRANULAT SORBENT Compakt® - 6 l
PREPARAT SINTAN® - 2 l
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
KIT USZCZELNIAJĄCY - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
ZESTAW ADR PODSTAWOWY
Minimalny zestaw środków, niezbędnych przy przewozie
materiałów niebezpiecznych.
TORBA - 70 l
MATY SORBCYJNE - 5 szt.
GRANULAT SORBENT Compakt® - 6 l
APARAT DO PŁUKANIA OCZU - 1 kpl.
POJEMNIK NA WODĘ DO PŁUKANIA OCZU - 1 szt.
OKULARY OCHRONNE - 1 para,
KIT USZCZELNIAJĄCY - 1 szt.
PREPARAT SINTAN® - 1 l
KOBRA-SINTAC® - 1 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
KOMBINEZON - 1 szt.
RĘKAWICE CHEMOODPORNE - 1 para
Opakowanie
Symbol
Zestaw ADR EKOLOGICZNY
Pojemnik
F7
Zestaw ZGODNY Z UMOWĄ ADR
Torba 70l
F8
Zestaw ADR PODSTAWOWY
Torba 70l
F9
Zestawy dla energetyki
MAŁY ZESTAW ENERGETYCZNY
Zestaw służący do usuwania niewielkich wycieków oleju
transformatorowego.
Minimum miejsca - maksimum efektu.
Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm
POJEMNIK
PREPARAT SINTAN® - 1 l spryskiwacz
PREPARAT SINTAN® - 5 l kanister
GRANULAT SORBENT Compakt® - 5 kg
RĘKAWICE OCHRONNE - 1 para
SZCZOTKA RYŻOWA - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 3 szt.
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Opis produktu
Zestawy dla energetyki
ZESTAWY TRANSPORTOWE
45
ZESTAW EKO-ENERGETYK
Rozszerzona wersja zestawu Eko - nieodzowne wyposażenie
samochodów pogotowia energetycznego.
Wymiary: 61 x 40 x 27 cm
POJEMNIK
PREPARAT SINTAN® spryskiwacz - 2 l
GRANULAT SORBENT Compakt® worek - 10 kg
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 5 szt.
SZCZOTKA RYŻOWA - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 1 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
CHODNIK SORBCYJNO - IZOLACYJNY 1,5 m - 1 szt.
ZESTAWY DLA ENERGETYKI
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Zestawy chemiczne
Opis produktu
46
Opakowanie
Symbol
Mały Zestaw Energetyczny
Pojemnik
F10
Zestaw EKO-ENERGETYK
Pojemnik
F11
Zestawy chemiczne
ZESTAW CHEMICZNY MOBILNY
Profesjonalne wyposażenie pomieszczeń zagrożonych
wyciekiem substancji chemicznych.
Szczególnie polecany przy usuwaniu rozlewisk
cieczy niebezpiecznych o dużej lotności.
Wymiary: 93 x 48 x 55cm
POJEMNIK MOBILNY - 120 l
GRANULAT SORBENT Compakt® worek 20 kg - 2 szt.
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
PREPARAT SINTAN® - 2 l spryskiwacz
RĘKAWICE CHEMOODPORNE - 1 para
OKULARY OCHRONNE - 1 szt.
PÓŁMASKA 3M 6000 (+ 2 pochłaniacze ABE 1) - 1kpl.
SZCZOTKA RYŻOWA Z TRZONKIEM TELESKOPOWYM - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
ŚCIERECZKI SORBCYJNE - 100 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
ZESTAW EKO KWAS ZASADA
Zestaw do pracy z cieczami silnie agresywnymi.
Pozwala na natychmiastowe i bezpieczne usunięcie
wycieków zarówno kwasów jak i zasad.
Wymiary: 93 x 48 x 55cm
POJEMNIK MOBILNY - 120 l
GRANULAT SORBENT Compakt® worek 20 kg - 2 szt.
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
RĘKAWICE CHEMOODPORNE - 1 para
OKULARY OCHRONNE - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ULICÓWKA NA KIJU - 1 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
KOMBINEZON SPECJALISTYCZNY - 1 szt.
ZESTAW EKO KWAS ZASADA MAX
Poszerzona wersja zestawu Eko Kwas - Zasada.
Wymiary: 110 x 75 x 57cm
ZESTAW DO PUNKTÓW
SKŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Zestaw przystosowany do zbierania i przechowywania niewielkich
wycieków elektrolitu z akumulatorów samochodowych.
Wymiary: 28 x 33,6 x 45,7 cm
POJEMNIK
GRANULAT SORBENT Compakt® - 5 kg
RĘKAWICE CHEMOODPORNE - 1 para
OKULARY OCHRONNE - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 2 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
ZESTAWY CHEMICZNE
Opis produktu
Zestaw CHEMICZNY MOBILNY
Opakowanie
Symbol
Pojemnik mobilny 120l
F12
Zestaw EKO KWAS ZASADA
Pojemnik mobilny 120l
F13
Zestaw EKO KWAS ZASADA MAX
Pojemnik mobilny 240l
F14
pojemnik
F15
Zestaw DO PUNKTÓW SKŁADOWANIA AKUMULATORÓW
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Zestawy chemiczne
POJEMNIK MOBILNY - 240 l
GRANULAT SORBENT Compakt® 20 kg - 4 szt.
KOBRA-SINTAC® - 3 szt.
RĘKAWICE CHEMOODPORNE - 1 para
OKULARY OCHRONNE - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ULICÓWKA NA KIJU - 1 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
47
Zestawy inne
ZESTAW POLIGONOWY
Niezbędne wyposażenie pojazdów wojskowych. Gwarantuje profesjonalne zabezpieczenie miejsc przetankowywania paliw, postoju pojazdów, składów paliwowych - szczególnie przydatny w warunkach polowych.
Uwaga: na wyposażenie stacjonarnych: MPS-ów, CPPS-ów, hangarów polecamy uniwersalne zestawy mobilne: Ekologiczną Apteczkę Pierwszej Pomocy oraz Zestaw Eko - Max.
Wymiary: 60 x 45 x 40 cm
POJEMNIK
PREPARAT SINTAN® - 2 l spryskiwacz
PREPARAT SINTAN® - 5 l kanister
GRANULAT SORBENT Compakt® worek - 20 kg
KOBRA-SINTAC® - 2 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 10 szt.
CHODNIK SORBCYJNO - IZOLACYJNY 1,5 m - 1 szt.
WORKI NA ODPADY - 5 szt.
SZCZOTKA ZMIOTKA, SZUFELKA - 1 kpl.
KOMPAKT OLEJOWY “WACEK” - 1 szt.
ZESTAW PETROSORB
ZESTAWY INTERWENCYJNE
Zestawy inne
Zestaw niezbędnych sorbentów polipropylenowych umożliwiających szybkie ograniczenie i zebranie rozlewiska olejów i paliw
z powierzchni wody. Szczelnie zamykany pojemnik umożliwia wygodny transport i magazynowanie zużytych zapór, poduszek
i płacht.
48
Wymiary: 60 x 95 cm
BECZKA - 220 L
ZAPORA 1,5 m - 3 szt.
PODUSZKA SORBCYJNA - 1 szt.
PŁACHTY SORBCYJNE - 10 szt.
PREPARAT SINTAN® - 7,5 spryskiwacz
ZESTAW DO ODKAŻANIA
Zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się m.in. PTASIEJ GRYPY. Wchodzące w skład zestawu maty sorpcyjno-izolacyjne i Kobry
Sintac można nasączać różnego typu roztworami odkażającymi. Spodnia warstwa izolacyjna maty pozwala na zatrzymanie roztworów odkażających w macie oraz zabezpieczenie powierzchni utwardzonych i gruntu przed przedostaniem się roztworów odkażających. Kobra Sintac pozwala na zabezpieczenie pobocza przed roztworami odkażającymi.
MATY SORBCYJNO-IZOLACYJNE (3,0 x 0,9 m) - 2 szt.
KOBRA SINTAC - 6 szt.
PREPARAT ODKAŻAJĄCY VIRKON (0,20 kg) - 1 szt.
RĘKAWICE - 1 szt.
WORKI WZMOCNIONE NA ODPADY - 5 szt.
ŻEL DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK
SANAT PLUS - 150 ml
Opis produktu
Zestaw POLIGONOWY
Opakowanie
Symbol
Pojemnik
F16
Zestaw PETROSORB
Beczka 220l
F17
Zestaw do odkażania
Worek
F18
Środki
pianotwórcze
49
Pianotwórcze środki gaśnicze
Nasza oferta obejmuje środki pianotwórcze do wytwarzania
wszystkich rodzajów pian: ciężkiej, średniej i lekkiej oraz w
charakterze zwilżaczy.
•
•
•
•
•
•
Proteinowe (P)
Fluoroproteinowe (FP)
Fluoroproteinowe tworzące film wodny (FFFP)
Syntetyczne (S)
Syntetyczne tworzące film wodny (AFFF)
Do wytwarzania pian alkoholoodpornych (AR)
PIANOTWÓRCZE ŚRODKI GAŚNICZE
Oferujemy środki pianotwórcze
o stężeniu 3 % i 6 %.
50
Opis produktu
Stężenie
Symbol
Środek pianotwórczy
3%
G1
Środek pianotwórczy
6%
G2
Neutralizator
zapachów
51
Cymes - pochłaniacz przykrych zapachów
NOWOŚĆ
!
NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW
Cymes - pochłaniacz przykrych zapachów
Wyjątkow
os
do pochła kuteczny produkt
niania i lik
widowania
zapachów
wszelkich
przemysło
wych i ko
munalnyc
h.
52
CYMES to wyjątkowo skuteczny produkt do pochłaniania i likwidowania wszelkich zapachów przemysłowych i komunalnych.
Dzięki działaniu środków kompleksujących, w przeciwieństwie
do wielu produktów przeznaczonych do podobnego celu,
zapach nie zostaje „pokryty” lecz zamieniony w całkowicie
neutralny. Dlatego w tym przypadku mówi się nie o „kryciu” zapachu lecz o pełnej jego likwidacji. Pochłaniacz pozostaje przez
długi czas aktywny.
Zastosowanie:
• przemysł petrochemiczny, rafinerie,
• przemysł przetwórczy, gdzie neutralizacja zapachu poprzedniego jest bardzo ważna,
• tam gdzie występują uciążliwe związki azotu, amoniaku,
siarki,
• do usuwania nieprzyjemnych zapachów w śmieciarkach,
szambach, oczyszczalniach ścieków itp.,
• do płukania pojemników i zbiorników,
• do zwalczania uciążliwego swądu spalenizny po pożarach,
wybuchach, eksplozjach itp.,
• przy przetwarzaniu amin, merkaptanów.
Użycie:
• jak najdrobniejsze rozpylenie – „zamglenie”,
• możliwość dodawania do strumienia powietrza wentylatorów, dmuchaw, nawilżaczy, wyciągów itp.,
• dolewanie produktu do środków myjących, dezynfekujących,
czyszczących itp.
Produkt ten wprowadziliśmy na rynek krajowy już w 1992 roku,
ale nie były to czasy na eliminacje przykrych zapachów. Dzisiaj
powraca. To prawdziwa rewelacja.
Posiada Atest POLSKIEJ IZBY HANDLU ZAGRANICZNEGO z dnia
27.03.1982r. (ATEST nr D 105360).
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Cymes - pochłaniacz przykrych zapachów
spryskiwacz 2l
H1
Cymes - pochłaniacz przykrych zapachów
kanister 10l
H2
Cymes - pochłaniacz przykrych zapachów
kanister 20l
H3
Cymes - pochłaniacz przykrych zapachów
kanister 30l
H4
Składowanie
i magazynowanie
53
Oferta obejmuje specjalistyczne artykuły:
Asortyment:
• niezbędne do właściwego przechowywania
substancji niebezpiecznych
• zapewniające ochronę terenu magazynu
przed niekontrolowanym wyciekiem,
• pozwalające na magazynowanie na terenie otwartym
• pozwalające na wygodny transport wewnątrz magazynowy
• Wanny ociekowe wykonane ze stali i HDPE
– stacjonarne
– mobilne
– składane
• Systemy palet z tworzywa i stali
• Systemy regałów ociekowych z metalu
• Wózki
• Akcesoria magazynowe
• Pojemniki i kontenery magazynowe
Wanny ociekowe z metalu
Wanny ociekowe stacjonarne
Wanny ociekowe z metalu
Dane techniczne:
Materiał – wariantowo na życzenie:
– blacha stalowa malowana RAL 6010
– blacha cynkowana ogniowo
– blacha kwasoodporna
– ruszt cynkowany ogniowo
– ruszt z blachy kwasoodpornej
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Wanna ociekowa na 1 beczkę – ocynkowana
Wanna ociekowa na 2 beczki
Wanna z nadstawką ułatwia przelewanie płynów
54
Na życze
nie
wykonuje Klienta
my wann
y
w dowoln
ych
rozmiarac
h!
Wykonanie:
– standardowe wanny do użytkowania statycznego
– na życzenie wanny specjalnie wzmocnione i usztywnione
– pozwala na przemieszczanie wózkiem paletowym
– zdejmowany ruszt cynkowany ogniowo
– standardowo wyposażone w spust.
Wanna ociekowa na 1 beczkę – malowana
Wanna ociekowa na 4 beczki
Wanna ociekowa
na zbiornik 1000 l
Wanna - kontener z drzwiami
umożliwiający magazynowanie
na otwartej przestrzeni
Wymiary zewnętrzne D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Wanna ociekowa na 1 beczkę
80 x 80 x 54,5
260
K1
Wanna ociekowa na 1 beczkę
83 x 83x 42
220
K2
Wanna ociekowa na 2 beczki
120 x 80 x 41,5
275
K3
Wanna ociekowa na 2 beczki
83x122,5x31
220
K4
Wanna ociekowa na 4 beczki
120 x 120 x 33,5
320
K5
Wanna ociekowa na 4 beczki
122,5x122,5x40
440
K6
Wanna ociekowa na 4 beczki w rzędzie
240 x 80 x 24,0
420
K7
Wanna ociekowa na zbiornik 1000 l
120 x 150 x 80
850
K8
Wanna ociekowa na zbiornik 1000 l
165x130x96
1000
K1
Kontener z drzwiami
122,5x127,5x257
1000
K10
Wanny ociekowe mobilne
• Idealne rozwiązanie 4 kółka
– 2 stałe i 2 obrotowe
• Zdejmowany ruszt
• Możliwość zamontowania
usztywniacza beczek
Wanna ociekowa mobilna
na 1 beczkę
Opis produktu
Wanna ociekowa mobilna
na 2 beczki
Wymiary zewnętrzne D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Wanna ociekowa mobilna na 1 beczkę
80 x 80 x 54,5
260
K11
Wanna ociekowa mobilna na 1 beczkę
111x86,5x108,6
200
K12
Wanna ociekowa mobilna na 2 beczki
120 x 80 x 41,5
250
K13
Wanna ociekowa mobilna na 2 beczki
159,5x86,5x108,6
214
K14
Usztywniacz do 1 beczki
-
-
K15
Usztywniacz do 2 beczek
-
-
K16
Wanny ociekowe bez rusztu
• Idealne rozwiązanie zabezpieczające
pod samochody oraz maszyny i urządzenia
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Wanna ociekowa bez rusztu
117 x 117 x 17
200
K17
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Opis produktu
Wanny ociekowe z metalu
wykonane
ndardowe
ta
s
m
y
b
ro
y
W
ej z ruszte
cynkowan
o
y
h
c
la
b
z
nym.
ocynkowa
55
Systemy palet (podłóg roboczych)
z metalu
Zastosowanie:
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Systemy palet (podłóg roboczych) z metalu
składowanie beczek, pojemników z substancjami
chemicznymi w zakładach produkcyjnych,
magazynach, warsztatach.
56
Na życze
nie
wykonuje Klienta
my palet
y
w dowoln
ych
rozmiarac
h!
• Palety ociekowe w różnych rozmiarach zapewniają
ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
• Zdejmowane kraty pomostowe ze stali ocynkowanej
• Dopuszczalne obciążenie: 6500 kg/m2 pozwala
na transport wewnętrzny przy użyciu wózka
ręcznego lub podnośnikowego
• Połączenia między wannami gwarantują szczelność
• Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Paleta ociekowa metalowa
50x50x11,8
20
K18
Paleta ociekowa metalowa
100x50x11,8
41
K19
Paleta ociekowa metalowa
100x100x11,8
83
K20
Paleta ociekowa metalowa
250x50x11,8
104
K21
Paleta ociekowa metalowa
250x100x11,8
210
K22
Podjazd mały
97x58
-
K23
Podjazd duży
247x85
-
K24
Podjazd narożny
85x85
-
K25
Połączenia międzyrampowe
-
-
K26
Połączenia do palet ociekowych
47 x 5,2 cm
-
K27
Połączenia do palet ociekowych
97 x 5,2 cm
-
K28
Połączenia do palet ociekowych
247 x 5,2 cm
-
K29
Krzyżak połączeniowy do 4 palet
-
-
K30
Systemy regałów ociekowych z metalu
Górna osłona pozwala
na magazynowanie na
otwartej przestrzeni
Stojak na beczkę 60 l
z wanną ociekową
Dodatkowy moduł do stojaka na beczkę
Rama regału
Krata pomostowa
Podpora do beczek rolkowa
Podpora do beczek stała
Podpora na pojemnik
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Wanna ociekowa z rozbieralną osłoną górną
153x120x43
440
K31
Wanna ociekowa z dodatkowymi nogami do montażu rur
153x120x43
440
K32
Zestaw z dwiema wannami ociekowymi
153x120x43
880
K31a
Osłona górna
-
-
K33
Stojak z wanną ociekową
53,5x46x63
60
K34
Moduł do stojaka
53,5x46x63
-
K35
Rama regału
97x65x69
-
K36
Rama regału
137x65x69
-
K37
Krata pomostowa
120x78
-
K38
Krata pomostowa
120x130
-
K39
Podpora do beczek stała
-
-
K40
Podpora do beczek rolkowa
-
-
K41
Podpora na pojemnik
-
-
K42
Wanna ociekowa do regału
83x122,5x31
220
K43
Wanna ociekowa do regału
122,5x122,5x40
440
K44
Systemy regałów ociekowych z metalu
nta
enie Klie
z
c
y
ż
a
N
ały
emy reg
j
u
n
o
k
y
w
ych
w dowoln !
ch
rozmiara
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
• Proste rozwiązanie pozwalające na łatwy montaż i demontaż
• Umożliwia magazynowanie beczek, kanistrów, pojemników nad wanną ociekową
57
Wanny ociekowe z tworzywa
Zastosowanie:
składowanie beczek, pojemników z substancjami chemicznymi w zakładach produkcyjnych, magazynach, warsztatach.
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Wanny ociekowe z tworzywa
Wanny ociekowe typu PW
58
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykonane z modyfikowanego polietylenu
Lekkie i wytrzymałe
Odporne na promieniowanie UV
W 100% odporne chemicznie
Gwarantowana 100 % szczelność
Przystosowane do transportu wózkiem widłowym
Wyjmowane ruszty
Pojemność wanien dostosowana do aktualnych przepisów
Różnorodność kształtów pozwala na ekonomiczne
wykorzystanie powierzchni magazynowej
• Kolor żółty lub szary
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność(l)
Nośność(kg)
Waga(kg)
Symbol
Wanna ociekowa na 2 beczki
136x74x43
208
900
28,35
K45
Wanna ociekowa na 4 beczki
w rzędzie
249x64x30
208
1350
36,00
K46
Wanna ociekowa na 4 beczki
137x137x30
254
2700
41,00
K47
Wanna ociekowa na 4 beczki
głęboka
127x127x43
265
2700
40,00
K48
Wanna ociekowa MAX pod
kontener IBC
188,9 x 203,2 x 73,7
1457,5
3632
678,00
K49
Wanny ociekowe typu TE
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność(l)
Symbol
Wanna ociekowa na 2 beczki
140 x 75,8 x 38,5
240
K50
Wanna ociekowa na 4 beczki
140 x 140 x 25
240
K51
Wanny ociekowe z tworzywa
Wykonane z polietylenu.
Lekkie i wytrzymałe.
Odporne na promieniowanie UV.
Odporne chemicznie.
Gwarantowana 100 % szczelność.
Przystosowane do transportu wózkiem widłowym.
Wyjmowane ruszty.
Pojemność wanien pozwala na przechwycenie wycieku
z co najmniej jednej standardowej beczki (210 l).
Wanna ociekowa mobilna
Zastosowanie: do transportu beczek oraz różnych
cieknących elementów (skrzynie biegów, silniki).
• Duża pojemność.
• Dzięki odpowiedniemu ustawieniu kół proste
manewrowanie.
• Zdejmowany ruszt.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność(l)
Nośność(kg)
Waga(kg)
Symbol
Wanna ociekowa mobilna
169x74x112
216
225
46
K52
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
•
•
•
•
•
•
•
•
59
Wanny ociekowe z tworzywa - składane
Składana wanna ociekowa Typu A
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Wanny ociekowe z tworzywa - składane
Zastosowanie:
60
– Składowanie beczek, akumulatorów, części maszyn,
pojemników z substancjami chemicznymi w zakładach
produkcyjnych, magazynach, warsztatach.
– W miejscu stałego, tymczasowego lub awaryjnego przelewania, przepompowywania cieczy niebezpiecznych.
• Wykonana z tworzywa odpornego na chemikalia.
• Bardzo lekka i prosta w użyciu.
• Nieużywaną wannę łatwo złożyć w małą paczkę.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Waga (kg)
Symbol
Składana wanna ociekowa na 1 beczkę
61x61x10
37,9
1,0
K53
Składana wanna ociekowa na 2 beczki
61x122x10
75,1
1,4
K54
Składana wanna ociekowa na 4 beczki
122x122x10
151,4
2,04
K55
Składana wanna ociekowa na 4 beczki
61x240x10
151,4
2,5
K56
Składana wanna ociekowa na 6 beczek
122x183x10
227
2,9
K57
Składana wanna ociekowa na 8 beczek
122x240x10
302,8
3,4
K58
Składana wanna ociekowa Typu B
Zastosowanie:
• Wykonana z poliestru powlekanego polichlorkiem winylu,
odpornego na chemikalia.
• Lekka i prosta w użyciu.
• Dodatkowo może być wyposażona
w stelaż umożliwiający wjazd pojazdów.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Waga (kg)
Symbol
Składana wanna ociekowa
122x122x20
302
7,0
K59
Składana wanna ociekowa
183x183x20
681
11,0
K60
Składana wanna ociekowa
305x305x20
1896
24
K61
Składana wanna ociekowa
122x183x20
454
9
K62
Składana wanna ociekowa
122x244x20
605
13
K63
Składana wanna ociekowa
244x244x20
1211
16
K64
Składana wanna ociekowa
244x305x20
1514
19
K65
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Wanny ociekowe z tworzywa - składane
– Tymczasowe składowanie beczek, akumulatorów, części maszyn,
pojemników z substancjami chemicznymi na terenie otwartym.
– Magazynowanie substancji żrących.
– Zbiornik ścieków dekontaminacyjnych.
– W miejscu stałego, tymczasowego lub awaryjnego
przelewania, przepompowywania cieczy niebezpiecznych.
– Mycie, wymiana oleju lub naprawa pojazdów
wojskowych na otwartym terenie.
61
Systemy palet (podłóg roboczych)
z tworzywa
Zastosowanie: składowanie beczek, pojemników z substancjami
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Systemy palet (podłóg roboczych) z tworzywa
chemicznymi w zakładach produkcyjnych, magazynach, warsztatach.
62
System podłóg roboczych typu ZP
•
•
•
•
•
•
•
•
Wykonane z modyfikowanego polietylenu.
Lekkie i wytrzymałe.
Odporne na promieniowanie UV.
W 100% odporne chemicznie.
Gwarantowana 100 % szczelność.
Wyjmowane ruszty.
Rampa podjazdowa wyposażona w antypoślizgowe ożebrowanie.
Różnorodność kształtów pozwala na wykonanie dowolnego kształtu obszaru roboczego co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie powierzchni magazynowej.
• Pojedyncze palety połączone są w większe obszary za pomocą złączek.
• Kolor żółty lub szary.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność(l)
Nośność(kg)
Waga(kg)
Symbol
Paleta na 8 beczek
254x135x15
292,6
3600
62,55
K66
Paleta na 6 beczek
194x135x15
231,8
3150
47,00
K67
Paleta na 4 beczki
133x135x15
163,4
2700
32,85
K68
Paleta na 2 beczki
135x72x15
86,6
1080
13,50
K69
Rampa
65x122x16
-
450
13,5
K70
Złączka komplet 2 szt.
24x18x9
-
-
0,68
K71
Ruszt zapasowy
122x58x4
-
-
K72
System podłóg roboczych typu TE
•
•
•
•
•
•
•
Wykonane z polietylenu.
Lekkie i wytrzymałe.
Odporne na promieniowanie UV.
Odporne chemicznie.
Gwarantowana 100 % szczelność.
Wyjmowane ruszty.
Pojedyncze palety połączone są w większe obszary
za pomocą złączek.
• Złączki gratis.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność(l)
Symbol
Paleta na 1 beczkę
75,8x75,8x15
55
K73
Paleta na 2 beczki
140 x 75,8 x 15
112
K74
Paleta na 4 beczki
140x140x15
215
K75
Rampa
85x70x16,5
-
K76
Akcesoria do magazynowania
Podpora ociekowa
• Do beczek 60 l, 120 l, 220 l.
• Dostosowana do wanien ociekowych.
• Na 1, 2 lub 3 beczki.
• Dostępne dwa modele:
Podpora rolkowa dający możliwość
obracania po wycieku płynu.
Stojak na beczkę
Podpora manipulacyjna
• Pozwala na sztaplowanie
Pompka teleskopowa
Ręczna pompka do dystrybucji oleju z beczek.
Dzięki teleskopowo rozsuwanej lancy (dł. 48-90 cm)
nadaje się zarówno do beczek 60l jak i 200l.
• Korpus stalowy.
• Wydajność: ~17l / min.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Symbol
Podpora kątownikowa 1 beczka
58,5x58,5x48
K77
Podpora kątownikowa 2 beczki
58,5x119x48
K78
Podpora kątownikowa 3 beczki (60 l)
58,5x119x48
K79
Podpora rolkowa 1 beczka
58,5x58,5x50
K80
Podpora rolkowa 2 beczki
58,5x119x50
K81
Stojak na beczkę
-
K82
Podpora manipulacyjna na 2 beczki
118x68
K83
Pompka teleskopowa
Długość lancy od 48-90 cm
K84
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Akcesoria do magazynowania
Podpora kątownikowa do
beczek unieruchomionych.
63
Kompakt olejowy WACEK
Niezastąpiony pojemnik do zbierania olejów, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego i innych płynów roboczych. Gabarytami dostosowany do podstawiania pod różne instalacje.
Wykonany z HDPE.
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Akcesoria do magazynowania
Zastosowanie:
64
Przechwytywanie awaryjnych wycieków:
• w codziennej pracy warsztatów samochodowych
i serwisów: do odsączania filtrów,
do spuszczania płynów technologicznych,
• w autozłomach, punktach wymiany oleju:
przy osuszaniu instalacji samochodowych,
• w zakładach remontowych energetyki:
do spuszczania oleju transformatorowego,
• w zakładach przemysłowych: przy
remoncie maszyn i urządzeń,
• w magazynach paliw i smarów:
jako zabezpieczenie przy przelewaniu.
WACEK Mały
Zalety:
•
•
•
•
•
hermetycznie zamknięty,
wygodny w napełnianiu i opróżnianiu,
posiada uchwyty do przenoszenia,
zapobiega rozchlapywaniu oleju poza obręb pojemnika,
zapobiega dostawaniu się dodatkowych
zanieczyszczeń do oleju przepracowanego,
• umożliwia dokładne odsączanie oleju z filtra
WACEK Duży
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Kompakt olejowy WACEK mały
Ø =55, H=15
18
K85
Kompakt olejowy WACEK duży
95x68x24
55
K86
Lejek na beczkę
• Umożliwia bezpieczne przelewanie cieczy niebezpiecznych.
• Przystosowany do standardowych 200 l beczek,
zarówno zamkniętych jak i otwartych.
• Waga: 1,4 kg.
Opis produktu
Wymiary
Symbol
Lejek na beczkę
Ø zew. = 66 cm, Ø wew. = 56 cm;
H = 14 cm; głębokość = 10 cm;
K87
Wanienka Warsztatowa
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Wanienka Warsztatowa
z wkładem polipropylenowym
35x60x17
25
K88
Wanienka Warsztatowa z sorbentem Compakt®
35x60x17
25
K89
Wanienka Warsztatowa
35x60x17
25
K90
Wkład polipropylenowy
34x59x4
K91
Wanienka elastyczna
•
–
–
–
Niezbędna w pomieszczeniu i na otwartej przestrzeni
pod cieknące samochody, urządzenia, maszyny,
do odstawienia różnych pojemników z agresywnymi cieczami,
do zabezpieczenia powierzchni przy manipulacji z agresywnymi cieczami.
• Wykonana z plastycznego wytrzymałego tworzywa.
• Odporna na substancje agresywne.
• Lekka, o wszechstronnym zastosowaniu.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Wanienka elastyczna
90x50x4
2
K92
Wózki
Na Państwa życzenie dysponujemy wózkami magazynowymi
o różnym przeznaczeniu:
• wózki pod beczki,
• wózki platformowe,
• wózki na beczki dwu lub trzy kołowe,
• wózki - stojaki do transportu i manipulacji beczkami,
• wózki do przewożenia butli.
Opis produktu
Wym. zewn. S x D x H (cm)
Symbol
Wózek uniwersalny, 2-kołowy do pionowego transp. beczek (200l)
70 x 20 x 155
K93
Uniwersalny wózek-stojak do transp. i podtrzym. poziomego beczek (200l)
77 x 183 x 61,5
K94
Wózek platformowy, czterokołowy do transportu magazynowego
102 x 62
K95
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Opis produktu
Akcesoria do magazynowania
i instalacjami, wszędzie tam gdzie z nieszczelności mogą wyciekać substancje niebezpieczne: kwasy, zasady, płyny robocze, oleje, paliwa i inne substancje.
Płaska wanna z PE, wyposażona w kółka oraz wymienne poduszki - selektywne lub wypełnione sorbentem uniwersalnym
Compakt®. Skutecznie zabezpiecza podłoża przed drobnymi
wyciekami. Łatwo mieści się pod pojazdami, maszynami
65
POJEMNIKI I KONTENERY MAGAZYNOWE
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Pojemniki i kontenery magazynowe
Pojemniki z tworzywa
66
BECZKI
Zastosowanie:
do magazynowania i transportu odpadów stałych i ciekłych.
• Szczelnie zamykane.
• Lekkie i stabilne.
• Wykonane z odpornego tworzywa
(na życzenie dostarczamy z kodem UN).
• Odporne na mróz i promieniowanie UV.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
Ø x H (cm)
Pojemność(l)
Symbol
Beczka
40x63
60 l
K96
Beczka
49,2x80
120 l
K97
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
Ø x H (cm)
Pojemność(l)
Symbol
Osłona na beczkę
80x120
205 l
K98
OSŁONY NA BECZKI
Zastosowanie:
zmiana standardowej 200 litrowej beczki metalowej w estetyczny pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów np.
aluminiowych puszek, plastikowych butelek, jak i typowych odpadów gospodarczych.
• Dwudzielna budowa umożliwiająca zdejmowanie górnej części pojemnika.
• Podstawa może być trwale przytwierdzona do podłoża.
• Dostosowane do standardowych 200-litrowych beczek.
• Pozwala nadać atrakcyjny wygląd nawet bardzo
zniszczonym, starym beczkom.
• Dostępne w różnych kolorach.
POJEMNIKI Z KODEM UN
Zastosowanie:
– Do przechowywania i transportu uszkodzonych pojemników z substancjami niebezpiecznymi.
– Do przechowywania i transportu substancji niebezpiecznych.
Pojemniki i kontenery magazynowe
Wykonane z polietylenu o zwiększonej odporności.
Odporne na większość chemikaliów.
Odporne na działania mechaniczne, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję.
Spełniają wymagania do transportu i przenoszenia niebezpiecznych związków.
Pojemniki na beczki z kodem UN
Zastosowanie:
Do przechowywania i transportu uszkodzonych pojemników
z substancjami niebezpiecznymi.
• Szybka i bezpieczna izolacja uszkodzonych pojemników
z niebezpiecznymi substancjami.
Opis produktu
Wymiary zewn.
Ø x H (cm)
Pojemność
(l)
Waga
(kg)
KOD UN
Symbol
Pojemnik z kodem UN na beczki
81 x 105
361
21,6
1H2/X295/S
K99
Pojemnik z kodem UN na beczki
79 x 114
360
25
1H2/X300/S
K100
Pojemnik z kodem UN na beczki
54 x 72
115
6,5
1H2/X120/S
K101
Pojemnik z kodem UN na beczki
52 x 54
75
6
1H2/X57/S
K102
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
•
•
•
•
67
Pojemniki stożkowe z kodem UN
• Zakręcana pokrywa jest zabezpieczona
przed samowolnym odkręcaniem.
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Pojemniki i kontenery magazynowe
• Gwarancja szczelności.
68
Opis produktu
Wymiary zewn.
Ø x H (cm)
Pojemność
(l)
Waga
(kg)
KOD UN
Symbol
Pojemnik stożkowy z kodem UN
34,5 x 29,7
15
1
1H2/X30/
S/03/B
K103
Pojemnik stożkowy z kodem UN
34,5 x 38,5
20
1,3
1H2/X30/
S/01/B
K104
Pojemnik stożkowy z kodem UN
34,5 x 46,00
25
1,5
1H2/X30/
S/04/B
K105
Pojemniki z kodem UN na odpady medyczne
• Wstępne lub trwałe zamknięcie pokrywy.
• Pokrywa wyposażona w okrągły otwór z zabezpieczeniem
bagnetowym oraz uszczelnienie klejowe.
Opis produktu
Wymiary zewn.
Ø x H (cm)
Pojemność
(l)
Waga
(kg)
KOD UN
Symbol
Pojemnik z kodem UN na odpady
medyczne
33,5 x 40 x 31,8
30
1,36
1H2/Z15/S
K106
Pojemnik z kodem UN na odpady
medyczne
33,5 x 40 x 53,9
50
1,65
1H2/Y28/S
K107
Pojemnik z kodem UN na odpady
medyczne
33,5 x 40 x 64
60
1,9
1H2/Y30/S
K108
Pojemniki mobilne
Zastosowanie:
Do gromadzenia odpadów komunalnych i przemysłowych.
Wymiary zewn. S x D x H (cm)
Pojemność (l)
Waga (kg)
Symbol
Pojemnik mobilny 80
44,5 x 52,5 x 93
80
10
K109
Pojemnik mobilny 120
48,5 x 55 x 93
120
11
K110
Pojemnik mobilny 240
58 x 74 x 1070
240
16
K111
Pojemnik Duo
Dwukomorowy pojemnik na odpady.
Wewnętrzna ściana działowa może być wstawiana w dwóch pozycjach.
• Ułatwia segregację odpadów.
• Idealny do magazynowania czystego i zużytego czyściwa.
Opis produktu
Wymiary zewn.
S x D x H (cm)
Pojemność (l)
Waga
(kg)
Symbol
Pojemnik mobilny DUO
56 x 70,5 x 95,5
260
19,7
K112
Pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów
• Lekkie, łatwe do przenoszenia i czyszczenia.
• Wygodne do użycia z workami plastikowymi.
• Zdejmowana pokrywa z otworem wrzutowym
posiada mechanizm zamykający.
• Produkowane z polietylenu, tworzywa bardzo
odpornego na wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne, wpływy atmosferyczne oraz korozję.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
S x D x H (cm)
Pojemność
(l)
Symbol
Pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów
Ø=55 H=88
150
K113
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Opis produktu
Pojemniki i kontenery magazynowe
• Wykonane z HDPE.
• Odporne na chemikalia i niskie temperatury.
• Odporne na działania mechaniczne, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję.
• Dzięki zastosowaniu odpowiednich kółek wygodny i łatwy
transport oraz obsługa.
69
Pojemniki na substancje sypkie
Zastosowanie:
– W zakładach przemysłowych, magazynach, warsztatach
do przechowywania sorbentów.
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Pojemniki i kontenery magazynowe
– Na terenie otwartym (place manewrowe, rampy przeładunkowe, stacje paliw,
poligony) do przechowywania sorbentów.
– W okresie zimy pojemniki na piasek i sól pomagają w zabezpieczeniu
oblodzonych dróg i chodników.
70
• Dzięki zastosowaniu w produkcji wysokiej jakości polietylenu ograniczono
do minimum niebezpieczeństwo przeniknięcia do gleby przechowywanych
w pojemniku substancji.
• Specjalnie zaprojektowana forma pozwala na ich łatwe magazynowanie i instalację.
• Dzięki oryginalnej konstrukcji i nowoczesnemu wzornictwu można
je ustawiać na każdym terenie.
• Mocna i sztywna konstrukcja.
• Odporne na uszkodzenia mechaniczne
i na złe warunki atmosferyczne.
• Pojemniki są przystosowane
do transportu na wózkach widłowych.
• Po opróżnieniu, pojemniki można
zebrać i ustawić w stosach zajmujących niewielką powierzchnię.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne S x D x H (cm)
Pojemność (l)
Symbol
Pojemniki na substancje sypkie
54x59x50
50
K114
Pojemniki na substancje sypkie
66x72x59
100
K115
Pojemniki na substancje sypkie
74x86x81
150
K116
Pojemniki na substancje sypkie
97x109x103
300
K117
IBC Kontener 1000 l
Zastosowanie:
Do transportu i przechowywania cieczy niebezpiecznych.
• Opakowanie warstwowe z wewnętrznym pojemnikiem odpornym na UV wykonanym z HDPE i zewnętrznym ochronnym koszem z ocynkowanej stali.
• Górny otwór DN 150, dolny zawór spustowy DN 50.
• Podziałka umożliwiająca dokładne odmierzenie
objętości płynu w trakcie opróżniania lub napełniania.
• Częścią zbiornika jest paleta odporna
na warunki mechaniczne i korozję.
• Na życzenie Klienta dostępne z kodem UN.
• W ofercie kontenery nowe i używane.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
S x D x H (cm)
Pojemność
(l)
Waga
(kg)
Nośność
(kg)
Symbol
IBC Kontener 1000 l NOWY
120x100x119
1000
66
2000
K118
IBC Kontener 1000 l UŻYWANY
120x100x119
1000
66
2000
K119
Pojemnik na akumulatory
Zastosowanie:
Do składowania i transportu starych akumulatorów
lub odpadów sypkich.
• Masywna konstrukcja umożliwia wielowarstwowe
składowanie. Pojemnik jest wyposażony w wieko.
• Pojemnik jest wykonany z polietylenu.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
S x D x H (cm)
Pojemność
(l)
Waga
(kg)
Nośność
(kg)
Symbol
Pojemnik na akumulatory
120x80x79
500
46
500
K120
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Szafka składana na sorbenty
Pojemniki i kontenery magazynowe
• Wygodny do transportu samochodowego
i kolejowego, przystosowany do wózków widłowych.
Oferujemy Państwu bardzo estetyczny, standardowy
pojemnik o wymiarach 127cm x 66cm x 66cm, do przechowywania sorbentów w ilościach i asortymencie odpowiadających indywidualnym potrzebom.
Możliwość składania pojemnika ułatwia jego transport i przechowywanie. Został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników sorbentów polipropylenowych, dbających o estetykę
wyposażenia hali, korytarza a nawet pokoju pracy.
Pojemniki można układać jeden na drugim,
bądź zawiesić na ścianie.
Opis produktu
Wymiary S x D x H (cm)
Symbol
Szafka składana na sorbenty
127 x 66 x 66
K121
71
Pojemniki z metalu
Zastosowanie:
– W zakładach przemysłowych, magazynach, warsztatach do składowania i transportu produktów i odpadów.
– Na terenie otwartym (place manewrowe, rampy przeładunkowe, stacje paliw, poligony)
do składowania i transportu produktów i odpadów.
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Pojemniki i kontenery magazynowe
Dane techniczne:
72
•
–
–
–
•
–
–
–
–
Materiał – wariantowo na życzenie:
blacha stalowa malowana RAL 6010,
blacha cynkowana ogniowo,
blacha kwasoodporna.
Wykonanie:
standardowe pojemniki do użytkowania statycznego,
na życzenie pojemniki specjalnie wzmocnione i usztywnione,
pozwala na przemieszczanie wózkiem paletowym,
na życzenie wyposażone w spust.
Na życzenie
Klienta
wykonujemy
pojemniki
w dowolnyc
h
rozmiarach !
Pojemnik ocynkowany
Zastosowanie:
Do składowania zużytego czyściwa, świetlówek, sorbentu.
Pojemnik z kratą ociekową
Zastosowanie:
Do składowania zużytych filtrów, zaolejonych elementów,
części maszyn i urządzeń.
• Wyposażony w ocynkowaną kratę ociekową i zawór spustowy.
Pojemnik na akumulatory
Zastosowanie:
Do składowania akumulatorów
•
•
•
•
•
Wykonany z blachy kwasoodpornej na stelażu ocynkowanym.
Specjalnie wzmocniony.
Otwierana burta ułatwia obsługę.
Przystosowany do transportu wózkiem widłowym.
Wyposażony w zawór spustowy.
Opis produktu
Wymiary zewnętrzne
S x D x H (cm)
Symbol
Pojemnik ocynkowany
60x125x60
K122
Pojemnik z kratą ociekową
60x125x60
K123
Pojemnik na akumulatory
60x125x60
K124
Kontenery magazynowe
Przenośny kontener magazynowy TYP 1
Zastosowanie:
Opis produktu
Wymiary zewn.
S x D x H (cm)
Wymiary wewn.
S x D x H (cm)
Pojemność wanny
ociekowej(l)
Waga
(kg)
Nośność
(kg)
Symbol
Przenośny Kontener
Magazynowy TYP 1
161x170x181
136x136x132
273
114,75
1800
K125
Rampa Podjazdowa
79x292x42
-
-
69,75
450
K126
Przenośny kontener magazynowy TYP 2
Zastosowanie:
– W zakładach przemysłowych, magazynach, warsztatach
do przechowywania beczek z cieczami niebezpiecznymi.
– Na terenie otwartym (place manewrowe, rampy przeładunkowe,
stacje paliw, poligony) do przechowywania i transportu beczek
z cieczami niebezpiecznymi.
• Dostępny w dwóch wersjach:
– NISKA
– WYSOKA - dodatkowo pozwala na stałe zamontowanie pompki
do dystrybucji cieczy.
• Monolityczny, szczelny wykonany z wytrzymałego polietylenu.
• Odporny na działania mechaniczne, atmosferyczne, promieniowanie UV oraz korozję.
• Posiada wannę wychwytową.
• Przystosowany do załadunku wózkiem widłowym.
• Wyposażony w zamek.
Opis produktu
Wymiary zewn.
S x D x H (cm)
Wymiary wewn.
S x D x H (cm)
Pojemność wanny
ociekowej(l)
Waga
(kg)
Nośność
(kg)
Symbol
Przenośny Kontener
Magazynowy TYP 2 niski
153x93x116
133x67x94
513
52,3
544,32
K127
Przenośny Kontener Magazynowy TYP 2 wysoki
154x93x161
130x66x138
1026
63,6
544,32
K128
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
• Monolityczny, szczelny wykonany z wytrzymałego polietylenu.
• Odporny na działania mechaniczne, atmosferyczne,
promieniowanie UV oraz korozję.
• Posiada wannę wychwytową i ruszt.
• Wyposażony w system wentylacyjny.
• Przystosowany do załadunku wózkiem widłowym.
• Podwójne ściany i masywne drzwi chronią przed kradzieżą.
• Do kontenera można dokupić rampę podjazdową.
Pojemniki i kontenery magazynowe
– W zakładach przemysłowych, magazynach, warsztatach
do składowania produktów i odpadów ciekłych i stałych.
– Na terenie otwartym (place manewrowe, rampy przeładunkowe, stacje
paliw, poligony) do składowania produktów i odpadów ciekłych i stałych.
73
Przenośny zbiornik na olej napędowy
z dystrybutorem paliwa - Fuelmaster®
SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Przenośny zbiornik na olej napędowy
Zastosowanie:
74
Składowanie i wewnętrzna dystrybucja
oleju napędowego.
Doskonałe rozwiązanie dla:
• Firm transportowych, kurierskich, budowlanych.
• Działów logistyki cywilnych i wojskowych.
• Zakładów produkcyjnych.
• Producentów rolnych.
• Osób prywatnych posiadających pojazdy
z silnikami wysokoprężnymi.
Wyposażenie standardowe:
Fuelmaster® zapewnia:
• Doskonałą ochronę przed przeciekiem i wydostawaniem
się zapachu oleju na zewnątrz dzięki zastosowaniu
podwójnej ścianki (zbiornik w zbiorniku).
• Przechowywanie paliwa na zewnątrz, w bezpiecznej
odległości od budynków.
• Ochronę przed dostępem osób niepowołanych,
dzięki zastosowaniu zamykanej nadbudowy
chroniącej dystrybutor i króciec wlewowy.
• Łatwość transportu przy pomocy
np. wózka widłowego lub dźwigu.
• Łatwą i bezpieczną eksploatację.
• Łatwość utrzymania czystości i porządku
w miejscu tankowania pojazdu.
Fuelmaster® jest wykonany z najwyższej jakości polietylenu gwarantującego:
• Odporność na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury
• Odporność na uszkodzenia mechaniczne dzięki
sztywnej, wzmocnionej konstrukcji płaszcza zbiorników wewnętrznego i zewnętrznego.
• Odporność na promieniowanie słoneczne dzięki zastosowaniu stabilizacji UV. Trwały, nie koroduje, nie
gnije i nie blaknie. Nie wymaga żadnej konserwacji.
• Zbiornik dwupłaszczowy.
• Dystrybutor wyposażony w pompę
elektryczną (230V) o wydajności ok. 60 l/min.
• Pistolet dystrybucyjny, samozamykający z wężem
giętkim o dł. 4 m.
• Przepływomierz analogowy z dwufunkcyjnym
wyświetlaczem z możliwością kalibracji.
• Zamykana na klucz obudowa dystrybutora.
• Czujnik aktualnego poziomu oleju (Watchman plus ) ze
zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.
• Zamykany właz dostępowy 16” w zbiorniku wewnętrznym.
• Czujnik maksymalnego poziomu współpracujący
z cysterną rozładunkową.
• Króciec wlewowy 2’’ (gwint zewnętrzny).
• Szczelna pokrywa w zbiorniku wew. o średnicy Ø140 mm.
• Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnętrznym.
Na życzenie:
– Wersja z licznikiem cyfrowym z opcją zabezpieczeń
kodowych dla max 50 użytkowników.
Zalety przenośnego zbiornika z dystrybutorem:
• Eliminacja konieczności tankowania na stacji
paliw lub dowożenia paliwa w kanistrach.
• Możliwość hurtowego zakupu paliwa.
• Pełna kontrola ilości zatankowanego paliwa.
Opis produktu
Pojemność (l)
Wymiary zewnętrzne
D x S x H (mm)
Symbol
Zbiornik dwupłaszczowy na 1200 l
1200
1900x1220x1850
K129
Zbiornik dwupłaszczowy na 2500 l
2500
2460x1460x1850
K130
Zbiornik dwupłaszczowy na 5000l
5000
2700x2230x2380
K131
Ochrona
osobista
ratownika
75
Kombinezony
Dla zapewnienia maximum bezpieczeństwa Ratownika,
po latach doświadczeń nabytych w akcjach pogotowia ekologicznego, firma nasza postanowiła wprowadzić do oferty
sprawdzone i rekomendowane przez naszych pracowników
kombinezony ochronne uznanej na świecie marki TYVEK.
Dane zawarte
w niniejszej of
ercie nie są je
dynym
wyznacznikiem
doboru odpow
iedniego kombi
nezonu
dla danych w
arunków prac
y. Rodzaj kom
binezonu
zależy od indy
widualnych w
ymagań i nieb
ezpiecznych substanc
ji. Za ostatecz
ną decyzję o
wyborze
odpowiedniego
kombinezonu od
powiedzialni są
użytkownicy jak i
osoby związane
z bezpieczeńst
wem
i higieną pracy.
Jednoczęściowe kombinezony ochronne zapewniają skuteczną i bardzo pewną ochronę pracownika. Oddalają zagrożenie przenikania niepożądanych substancji w miejscach łączenia poszczególnych części odzieży ochronnej.
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Kombinezony
Produkty te zapewniają ochronę praktycznie we wszystkich
branżach przemysłu, począwszy od lakiernictwa, elektroniki,
farmacji, hutnictwa, budownictwa, poprzez przemysł rafineryjny i szeroko rozumiany przemysł chemiczny, aż po wszelkiego rodzaju zagrożenie biologiczne i radioaktywne.
76
Kombinezon „Tyvek Classic Plus”
Kombinezon z kapturem
i dodatkowo szwy oklejone taśmami.
Kolor, Materiał: biały, Tyvek 1431N, 40g/m2.
Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.
Wykonanie:
Trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne
ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę), dodatkowo przylepna patka
uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności).
Właściwości:
–
–
–
–
–
–
lekki i bardzo wytrzymały,
przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej,
gładki i niezwilżalny,
antyelektrostatyczny,
niepylący,
odporny na przebijanie, rozdzieranie, pyły,
włókna i natrysk chemikaliów,
– zdolność zatrzymywania pyłów pomiędzy 1,0 a 5,0 µm wynosi 99,9%.
Zastosowanie:
–
–
–
–
–
–
–
–
malowanie i lakierowanie natryskowe,
prace z chemikaliami,
laboratoria i przemysł farmaceutyczny,
prace w pomieszczeniach czystych, sterylnych,
przemysł elektroniczny,
prace agrotechniczne,
prace z azbestem,
prace przy różnorodnych zagrożeniach biologicznych
(bakterie, wirusy),
– utylizacja odpadów,
– czyszczenie przemysłowe,
– prace w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym.
Kombinezon „Tychem C”
Kolor, Materiał: żółty, Tychem typ “C”.
Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL.
Wykonanie:
Trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne
ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę), dodatkowo przylepna patka
uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności).
Właściwości:
– kombinezon wykonany z lekkiego i bardzo wytrzymałego
materiału Tyvek® - Typ “C”,
– gwarantuje 100% szczelność przed przenikaniem cząstek
pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 3 barów,
– zapewnia wysoką ochronę przed nieorganicznymi
i organicznymi substancjami chemicznymi,
– zapewnia ochronę przed radioaktywnymi włóknami, krwią, wirusami i bakteriami.
Zastosowanie:
–
–
–
–
–
–
–
–
prace z chemikaliami, z odpadami paliw i rozpuszczalników,
katastrofy chemiczne,
przemysł rafineryjny i petrochemiczny,
dekontaminacje terenu,
prace w przemyśle biologicznym,
usuwanie odpadów i utylizacja śmieci,
prace agrotechniczne,
prace z substancjami oleistymi.
Kombinezon „Tychem F”
Kolor, Materiał: szary, pomarańczowy, Tychem typ “F”.
Rozmiary: M, L, XL, XXL, XXXL.
Wykonanie:
Trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne
ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny przykryty patką (zaklejaną na taśmę), dodatkowo przylepna patka
uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą (100% szczelności).
Właściwości:
Zastosowanie:
– kombinezon wykonany z lekkiego i bardzo wytrzymałego
materiału Tyvek® - Typ “F”,
– gwarantuje 100% szczelności przed przeciekaniem cząstek
pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 5 barów,
– zapewnia wysoką ochronę przed nieorganicznymi i organicznymi substancjami chemicznymi (również pod ciśnieniem),
– zapewnia ochronę przed radioaktywnymi włóknami, krwią,
wirusami i bakteriami.
– prace z chemikaliami, z odpadami paliw i rozpuszczalników,
– katastrofy chemiczne,
– przemysł rafineryjny i petrochemiczny,
– dekontaminacje terenu,
– usuwanie odpadów i utylizacja śmieci,
– prace agrotechniczne,
– prace z substancjami oleistymi.
Opis produktu
Rozmiary
Kolor
Opakowanie
Symbol
Kombinezon „Tyvek Classic Plus”
S, M, L, XL, XXL
Biały
Szt.
L1
Kombinezon „Tychem C”
M, L, XL, XXL, XXXL
Żółty
Szt.
L2
Kombinezon „Tychem F”
M, L, XL, XXL, XXXL
Szary, pomarańczowy
Szt.
L3
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Kombinezony
ne są również
W ofercie dostęp
ny dostosoinne kombinezo
ualnych Pańwane do indywid
stwa potrzeb.
77
Osłona na buty “15”
Osłona “płytka” o wysokości 15-17 cm
Osłona na buty “21” z podeszwą antypoślizgową
Osłona “średnia” o wysokości 21-25 cm
Osłona na buty “50”z
“50”z podeszwą antypoślizgową
Osłona “wysoka” o wysokości od 45 do 55 cm
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Osłona na buty “płytka”
para
L4
Osłona na buty “średnia”
para
L5
Osłona na buty “wysoka”
para
L6
Gogle
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Gogle
Gogle Ochronne ULTRASONIC
Najnowszej generacji gogle ochronne produkowane w technologii MCT (Multi Component
Technology). Odznaczają się najwyższym komfortem noszenia, bardzo małą wagą (tylko 80g).
Szybka wykonana z poliwęglanu pokryta powłoką w technologii SUPRAVISION HC-AF odznacza
się wysoką trwałością na zadrapania (od zewnątrz) i niezaparowalnością (od wewnątrz). Wymienna szybka obniża koszty eksploatacji. Gogle chronią w 100 % przed promieniowaniem UV,
uderzeniami ciał stałych ze średnią energią uderzenia (prędkość uderzenia do 120m/s) kroplami
cieczy szkodliwych, odpryskami płynnego metalu. Konstrukcja oprawy gogli pozwala na stosowanie ich przez użytkowników okularów korekcyjnych.
Gogle ochronne ULTRASONIC są dostępne również w wersji
z adaptorem pozwalającym w bardzo prosty i wygodny sposób
mocować gogle do hełmu ochronnego AIRWING.
Gogle ochronne ULTRAVISION
Gogle ochronne wzorowane na modelach sportowych zaprojektowano tak aby zapewnić najwyższy poziom komfortu i nieograniczone w pionie i poziomie pole widzenia. Anatomiczny
fason o miękkich liniach gwarantuje szczelność i bezuciskowość, a szeroka taśma mocująca
maksymalny komfort noszenia. Skuteczny system wentylacji z 30 pośrednimi otworami oraz
niezaparowujaca szybka zapewnia doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach. Wymienne szybki obniżają koszty eksploatacji. Gogle chronią w 100 % przed promieniowaniem UV,
uderzeniami ciał stałych ze średnią energią uderzenia (prędkość uderzenia do 120m/s) kroplami
cieczy szkodliwych. Konstrukcja oprawy gogli pozwala na stosowanie ich przez użytkowników
okularów korekcyjnych.
Gogle ULTRAVISION dostępne również z adaptorem
na hełm Airwing z ochrnonnikami słuchu dBex.
78
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Gogle ochronne Ultrasonic
Szt.
L7
Gogle ochronne Ultrasonic
z adaptorem do mocowania na hełmie
Szt.
L8
Gogle ochronne Ultravision
Szt.
L9
Gogle ochronne Ultravision
z adaptorem na hełm Airwing z ochronnikami słuchu
Szt.
L10
Hełmy
Hełmy AIRWING
Na specjalne za
mówienie
dostępne równi
eż hełmy:
AIRWING E-W
R 9790 030/1
30/530
energetyczne
do pracy przy
wysokim napięc
iu do 1000V.
Nauszniki nahełmowe
Specjalna wersja nauszników nahełmowych dla hełmu Airwing. Dzięki regulacji
długości można indywidualnie dopasowywać. Istnieje możliwość kombinacji
z osłoną twarzy. Zalecane do pracy w warunkach dużego obciążenia hałasem.
Konstrukcja nauszników umożliwia przejście z pozycji roboczej do spoczynkowej.
Opis produktu
Opakownie
Symbol
Hełm Airwing biały
Szt.
L11
Hełm Airwing żółty
Szt.
L12
Hełm Airwing pomarańczowy
Szt.
L13
Hełm Airwing czerwony
Szt.
L14
Hełm Airwing zielony
Szt.
L15
Hełm Airwing niebieski
Szt.
L16
Nauszniki nahełmowe
Szt.
L17
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Hełmy
Nowoczesna konstrukcja hełmu z bardzo wytrzymałego tworzywa PE, charakteryzuje się bardzo małą wagą (350g). Duże regulowane otwory umieszczone
z przodu i tyłu hełmu zapewniają optymalną wentylację. Kieszonki na bokach
hełmu pozwalają na zamontowanie dodatkowego wyposażenia tj. nauszników
przeciwhałasowych, osłon twarzy przeciwodpryskowych. Sześciopunktowa
więźba hełmu przy prawidłowej regulacji zapewnia doskonałe dopasowanie
do głowy użytkownika nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Hełm przeznaczony jest do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, spełniając
równocześnie wymóg elektroizolacyjności, odpowiedni do pracy przy wysokim
napięciu do 440V. Hełm może być użytkowany w zakresie temp. od -20ºC do
+50ºC.
79
Półmaski
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Półmaski
Przy wykonywaniu pracy, a zwłaszcza przy kontakcie z substancjami niebezpiecznymi nie należy zapominać o ochronie dróg oddechowych. Z tego też względu, oferujemy Państwu pełną gamę półmasek filtracyjnych oraz półmaski z filtropochłaniaczami.
Przedstawione poniżej maski posiadają referencje załogi Pogotowia Ekologicznego Sintac – Polska Sp. z o.o.
80
Półmaska filtrująca
Półmaska filtrująca
FS-51V/P1S
FS-58V/P3S
Klasa: P1 NDS: 4 x NDS Norma: EN 149:1996
Certyfikat: CE nr20011053 wydany przez BIA w Niemczech.
Zastosowanie: Pyły nietoksyczne, przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach,
przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego
(iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak: węglan wapnia,
grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk,
marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna,
opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10%
wolnej krzemionki.
Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał.
Półmaska pokryta jest specjalną warstwą włókniny osłonowej,
przez co wydłuża się jej żywotność.
Służy: Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych do 4 x NDS.
Klasa: P3 NDS: 30xNDS Norma: PN EN 149:1996 i EN 149:1991
Certyfikat: CE wydany przez BIA w Niemczech.
Zastosowanie: Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować
przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi
beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę,
cząstki radioaktywne.
Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest
specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się
jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski
można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do
kieszeni nie uszkadzając jej.
Służy: Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami na bazie wody do 30 x NDS.
Półmaska filtrująca
EURMASK UNO
FS-54V/P2S
Norma: EN 140 Zastosowanie: Po skompletowaniu z odpowiednim pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem służy do ochrony
dróg oddechowych przed gazami, parami i mgłami substancji
niebezpiecznych. Z pochłaniaczem A1 - pary organiczne do
stężenia 0,1% w powietrzu. Z pochłaniaczami A1B1E1K1 wszystkie inne gazy do stężenia 0,1% w powietrzu.
Dodatkowe zalety: Półmaska z jednym pochłaniaczem jest
produktem ekonomicznym do krótkotrwałego stosowania.
Klasa: P2 NDS: 10 x NDS Norma: PN EN 149:1996 oraz EN
149:1991
Certyfikat: CE nr 991037 wydany przez BIA-Niemcy
Zastosowanie: Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu,
miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna
twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, stoczniowy, przy obróbce drewna twardego. Zawór wydechowy
znacznie ułatwia oddychanie. Przy tej klasie półmaski skuteczność filtracji jest powyżej 94% i nieco wzrastają opory oddychania, dlatego zalecana jest z zaworem.
Dodatkowe zalety: Kompaktowy, anatomiczny kształt, przyjemny w dotyku i delikatny materiał. Półmaska pokryta jest
specjalną warstwą włókniny osłonowej, przez co wydłuża się
jej żywotność. Dzięki umieszczeniu zaworu na boku półmaski
można w przerwie wykonywanych prac złożyć i schować ją do
kieszeni nie uszkadzając jej.
Służy: Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami na bazie wody do 10 x NDS.
Półmaska przeciwgazowa
Półmaska przeciwgazowa
NEW EURMASK
Norma: PN EN 140 Certyfikat: CE
Po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami o średnicy 70 mm służy do ochrony układu
oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Pochłaniacz A1B1E1K1: Pochłaniacz niebezpiecznych
substancji chemicznych występujących w powietrzu w postaci par i gazów organicznych i nieorganicznych, par i gazów
kwaśnych i pochodnych amoniaku.
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Półmaska filtrująca FS-51V/P1S
Szt.
L18
Półmaska filtrująca FS-54V/P2S
Szt.
L19
Półmaska filtrująca FS-58V/P3S
Szt.
L20
Półmaska przeciwgazowa EURMASK UNO
Szt.
L21
Półmaska przeciwgazowa NEW EURMASK
Szt.
L22
Pochłaniacz A1B1E1K1
Szt.
L23
CE Wszyst
spełniają kie produkty UV
EX
w
tywy 89 ymagania Dyre
k/686/EW
G i pos
dają trw
ałe ozna
ia
czenie C
E.
Rękawice
Rękawice COMPACT NB27E / NB27G / NB27H
Rękawice ochronne COMPACT to szczególnie solidne rękawice powlekane częściowo lub w całości kauczukiem nitrylowym. Odznaczają się wysoką odpornością na ścieranie i przecięcie, długą żywotnością i wytrzymałością oraz wysoką odpornością na rozdarcie. Ochrona nadgarstka dzięki mankietowi „tulipanowemu“ (oprócz modelu NB27G).
Norma: EN388 (4 2 2 1) Rozmiary: 10 Długość: 27 cm Wyściółka: bawełna jersey
Pokrycie: NBR special (nitrylo-kauczuk) Kolor: niebieski
Ochrona: urazy mechaniczne takie jak obtarcia, przecięcia i przekłucia
naskórka, odporne na wilgoć, działanie olejów, smarów, paliw
oraz większości substancji chemicznych.
Zastosowanie: ciężkie prace budowlane, obróbka półfabrykatów, przemysł
drzewny, budowa maszyn, przemysł metalowy, przemysł odlewniczy.
Rękawice PROFAFLEX PB27 / PB35 / PB40
Norma: EN 374, 388 (4 1 3 1) Rozmiary: 9,10,11Długość: PB27 27cm, PB35 – 35cm, PB40 – 40cm
Wyściółka: bawełna Pokrycie: PVC special Kolor: brązowy
Ochrona: urazy mechaniczne jak obtarcia, rozdzieranie, działanie olejów, smarów,
paliw oraz chemikaliów.
Zastosowanie: przemysł chemiczny i petrochemiczny, transport.
Rękawice PROFASTRONG NF33
Rękawice ochronne PROFASTRONG odpowiednio dostosowane do środowisk, gdzie występują zagrożenia związane z kwasami, tłuszczami oraz zasadami. Zewnętrzna warstwa pokryta jest nitrylem, natomiast wewnętrzna warstwa to flokowana bawełna wchłaniająca pot. Rękawica posiada ukształtowaną
wewnętrzną część dłoni. Bardzo dobra odporność na obtarcie i rozdzieranie, dobra chwytność mokrych
powierzchni.
Norma: EN 374, 388 (4 1 0 1) Rozmiary: 7,8,9,10 Długość: 33cm Wyściółka: bawełna
Pokrycie: NBR (nitrylo-kauczuk) Kolor: zielony
Ochrona: urazy mechaniczne jak obtarcia, działanie olejów, tłuszczy, kwasów,
rozpuszczalników oraz chemikaliów
Zastosowanie: drukarnie, przemysł chemiczny, przemysł motoryzacyjny,
przetwórstwo spożywcze, laboratoria.
Opis produktu
Rozmiar
Opakowanie
Symbol
Rękawice Compact NB27E
10
para
L24
Rękawice Compact NB27G
10
para
L25
Rękawice Compact NB27H
10
para
L26
Rękawice Profaflex PB27
9, 10, 11
para
L27
Rękawice Profaflex PB35
9, 10, 11
para
L28
Rękawice Profaflex PB40
9, 10, 11
para
L29
Rękawice Profastrong NF33
7, 8, 9, 10
para
L30
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Rękawice
Rękawice ochronne PROFAFLEX wykonane z PVC, wyjątkowo trwałe i bardzo elastyczne - nawet w niskich temperaturach. Anatomiczny kształt i najwyższa jakość dostarcza idealnej ochrony rąk przed olejami mineralnymi. Zastosowana wyściółka bawełniana jest miękka oraz posiada właściwości izolacyjne.
Gwarantują bardzo dobrą zręczność jak na rękawice do ciężkich prac. Brak szwów powoduje mniejsze
prawdopodobieństwo poprucia lub zadrapania skóry.
81
Buty
DUNLOP PVC 9875/6
• Trzewik-gumowiec z PVC.
• Wysokość 37,5cm.
• Z podnoskiem stalowym i wkładką antyprzebiciową.
DUNLOP PVC 9877/3
• Trzewik-gumowiec z PVC.
• Wysokość 37,5cm.
• Z podnoskiem stalowym i wkładką antyprzebiciową.
• Odporne na paliwa, ługi, kwasy i środki dezynfekujące.
• Kolor żółty.
• EN 345-1 S5.
• Rozmiar 37-48.
• Odporne na paliwa, ługi, kwasy i środki dezynfekujące.
• Kolor czarny.
• EN 345-1 S5 rozmiar 40-49.
DUNLOP PUR 9877/6
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Buty / Latarki
•
•
•
•
•
82
Trzewik-gumowiec z PUR.
Wersja damska.
Lekkie i elastyczne.
CI - izolacja termiczna EN 345.
Z podnoskiem stalowym i wkładką antyprzebiciową.
• Odporne na paliwa, ługi, kwasy i środki dezynfekujące.
• Kolor khaki.
• EN 345-1 S5 CI.
• Rozmiar 37-40.
Opis produktu
Rozmiar
Opakowanie
Symbol
Gumowiec z PVC 9875/6
37-48
para
L31
Gumowiec z PVC 9877/3
40-49
para
L32
Gumowiec z PUR damski 9877/6
37-40
para
L33
Latarki
Niezmiernie ważnym elementem w ratownictwie chemicznym
i ekologicznym jest bezpieczne oświetlenie miejsca akcji ratowniczej. Najważniejsze w tym względzie jest bezpieczeństwo Ratownika. W celu kompleksowego zabezpieczenia
oprócz ochrony indywidualnej pracownika proponujemy również bezpieczne źródła światła renomowanej, od lat znanej na
świecie marki Streamlight.
Oferta obejmuje:
– latarki różnego typu,
– wszelkie akcesoria takie jak: ładowarki, baterie,
żarówki, uchwyty itp.
– serwis.
Latarki ładowalne Streamlight podlegają dyrektywie niskonapięciowej nr 73/23/EWG tzn. sprzęt przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1 000 V prądu
przemiennego lub od 75V do 1 500V prądu stałego i/lub dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej nr 89/336/
EEC. Zasady te reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003.
Wszystkie latarki posiadają wymagane oznaczenia CE.
SYMBOL
L34
L35
L36
L37
Survivor DIV.2 ZONE2
Survivor DIV.1 ZONE 1
Propolymer 2AA
Propolymer 4AA
Zasilanie
4-komorowy 4,8V
akumulator Ni-Cd sub-C
4-komorowy 4,8V
akumulator Ni-Cd sub-C
Baterie alkaliczne 2xAA
Baterie alkaliczne 4xAA
Żródło światła
Żarówka xenon
„black-dot”
Żarówka xenon
Moduł xenonowy
Moduł xenonowy
Obudowa
Polimer nylonowy
Polimer nylonowy
Nieprzewodzący polimer z
antypoślizgowym uchwytem
Odporny na uderzenia polimer
Żółty, pomarańczowy (Ex)
Typ
Kolory
Pomarańczowy (Ex), żółty
Pomarańczowy (Ex), żółty
Żółty, pomarańczowy (Ex)
Waga (z bateriami)
436,58 g
436,58 g
104,89 g
178,60 g
Wymiary
17,15 cm x 7,29 cm
15 cm x 7,29 cm
15,39 cm x 3,30 cm
16,51 cm x 4,14 cm
Moc światła
25,000 kandeli – 114 lm
15,000 kandeli – 31 lm
4,500 kandeli – 9 lm
11,000 kandeli – 34 lm
Czas świecenia
Do 1,7h ciągłej pracy
Do 4,25h ciągłej pracy
Do 4h ciągłej pracy
Do 4h ciągłej pracy
Cechy produktu
Oznakowana w celu pozytywnej identyfikacji,
04 ATEX 0179II 3G EEx nL IIC
T3II 3D T80°C
Oznakowana w celu pozytywnej identyfikacji, wodoodporna
04 ATEX 0353XII 2G EEx e ib
IIB T3
Wodoszczelna, klip do zaczepiania, posiada możliwość zamocowania sznurka do noszenia latarki
na nadgarstku, możliwość zamontowania na hełmie strażackim
II 2G EEX ia IIB T4SEE 00 ATEX
2990
Wodoszczelna, posiada możliwość zamocowania sznurka do
noszenia latarki na nadgarstku,
możliwość zamontowania na
hełmie strażackim
SNCH 04 ATEX 3639 II 2G EEx ib
e IIB T4II 2D T74°C
SYMBOL
L38
L39
L40
L41
Propolymer 4AA LED
Propolymer 3C
Propolymer 3C LED
Propolymer 3N LED
Zasilanie
Baterie alkaliczne 4xAA
Baterie alkaliczne 3xC
Baterie alkaliczne 3xC
Baterie alkaliczne 3xC
Baterie alkaliczne 3xN
Żródło światła
7 super jasnych białych LED
Żarówka xenon
10 super jasnych białych LED
3 bardzo jasne białe LED
Obudowa
Odporny na uderzenia
polimer
Nieprzewodzący polimer
Nieprzewodzący polimer
Odporny na uderzenia polimer
Kolory
Żółty, czarny, pomarańczowy
(Ex)
Żółty, pomarańczowy (Ex)
Żółty, czarny, pomarańczowy (Ex)
Żółty, czarny, pomarańczowy (Ex)
Waga (z bateriami)
178,60 g
382,72 g
382,72 g
59,53 g
Wymiary
16,51 cm x 4,14 cm
21,72 cm x 4,95 cm
21,72 cm x 4,95 cm
13,34 cm x 2,44 cm
Moc światła
27 lm
16,000 kandeli, 50 lm
43 lm
12 lm
Czas świecenia
Do 155h ciągłej pracy
Do 5,5h ciągłej pracy
Do 336h ciągłej pracy
Do 120h ciągłej pracy
Cechy produktu
Wodoodporna, posiada
możliwość zamocowania
sznurka do noszenia latarki
na nadgarstku, możliwość
zamontowaniana hełmie strażackim SNCH 04 ATEX 3639II
2G EEx ib e IIB T4II 2D T74°C
Wodoodporna, posiada możliwość zamocowania sznurka
do noszenia latarki na nadgarstku, klip do zaczepiania
SNCH 04 ATEX 3640XII 2G EEx
ib e IIB T4II 2D T70°C
Wodoodporna, posiada możliwość zamocowania sznurka do
noszenia latarki na nadgarstku,
klip do zaczepiania SNCH 04
ATEX 3640XII 2G EEx ib e IIB T4II
2D T70°C
Wodoodporna, posiada możliwość zamocowania sznurka do
noszenia latarki na nadgarstku,
klip do zaczepiania II 1G EEx ia IIC
T4DEMKO 04 ATEX0406954
SYMBOL
L42
L43
Typ
Fire Vulcan
Vulcan
Zasilanie
4,5Ah akumulator kwasowo-ołowiowy
4,5Ah akumulator kwasowo-ołowiowy
Żródło światła
8W żarówka halogenowa bi-pin/2 super jasne niebieskie LED
8W żarówka halogenowa bi-pin
Obudowa
Termoplastyczna obudowa z ABS z gumowanym uchwytem
Termoplastyczna obudowaz ABS z gumowanym uchwytem
Pomarańczowy (Ex), żółty
Kolory
Pomarańczowy (Ex)
Waga (z bateriami)
1 497 g
1 497 g
Wymiary
19,05 cm x 12,70 cm x14,61 cm
19,05 cm x 12,70 cm x16,51 cm
Moc światła
80,000 kandeli – 150 lm
80,000 kandeli – 150 lm
Czas świecenia
Do 3h ciągłej pracy
Do 3,25h ciągłej pracy
Oznakowana w celu łatwej identyfikacji, opcja dla żarówki
3W – czas świecenia do 10h 04 ATEX 0180II 3G EEx n AL IIC T4II
3D T53°C
Oznakowana w celu łatwej identyfikacji, opcja dla żarówki 3W – czas
świecenia do 10h Single Filament FTZÚ 04 ATEX 0180II 3G EEx n AL
IIC T4II 3D T53°C Dual Filament FTZÚ 04 ATEX 0180II 3G EEx n AL IIC
T2II 3D T62°C
Cechy produktu
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Latarki
Typ
83
Pamiętaj
!
Płyn do płukania oczu PLUM
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Płyn do płukania oczu PLUM
Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów. W razie wypadku kilka sekund może zadecydować o jego utracie bądź
poważnym uszkodzeniu spowodowanym kwasem lub substancją zasadową jako, że proces niszczenia rozpoczyna
się natychmiast. Ale czas jest również ważny w przypadku
uszkodzeñ mechanicznych. Natychmiastowe płukanie może
przeciwdziałać przywieraniu ciała obcego do oka.
Z tego powodu w miejscach narażonych na uszkodzenia oczu
(opiłki, wióry, kurz, pył itp.), powinna być możliwość łatwego
i szybkiego przepłukania oczu.
84
Łatwo, szybko i skutecznie.
Doskonałym rozwiązaniem jest Plum. System został opracowany aby przepłukiwanie oczu było łatwe i szybkie:
• Butelka jest wyposażona w ergonomiczną końcówkę,
zapewniającą dopływ płynu bezpośrednio do oka.
• Dwa niewielkie otworki powodują wypływanie zużytego
płynu przeciwdziałając jego ponownemu użyciu.
Masz ty
lko dwoje
o
Kilka se
kund mo czu!
że zdec
o uratow
ydować
aniu wzr
oku!
• Plum proponuje, w zależności od potrzeb stacje naścienne
lub podręczne o jednej lub wielu buteleczkach (500ml lub
200ml). Plum zawiera sterylny roztwór chlorku sodu (0.9%)
odpowiadający naturalnemu płynowi ocznemu. Zapobiega
to pieczeniu i ewentualnemu zainfekowaniu podczas płukania zwykłą wodą.
Absolutną nowością są małe buteleczki o zawartości 200 ml,
które mogą być noszone na pasku w specjalnych futerałach,
w apteczkach pierwszej pomocy lub w skrzynkach narzędziowych.
Pamiętaj, liczy się czas!
Inną nowością jest zastosowanie 4.9% sterylnego, buforowanego roztworu fosforanów. Dzięki temu, zneutralizowanie
substancji kwasowych lub zasadowych następuje wielokrotnie
szybciej.
Plum 500 ml z końcówką dostosowaną do kształtu oka. Jest wyposażony w zamknięcie uniemożliwiające dostanie się kurzu. Łatwe i bezpieczne przepłukiwanie oczu płynem bezpośrednio do
oka. Dwa niewielkie otworki powodują wypływanie zużytego płynu przeciwdziałając jego ponownemu użyciu. Plum proponuje dwa rodzaje butelek; butelki montowane w stacjach oraz wygodne do przenoszenia wszędzie tam gdzie są potrzebne.
Plum 200 ml z końcówką dostosowaną do kształtu oka i zabezpieczeniem przeciw kurzowi. Ma
wszystkie te same cechy co butelka 500 ml. Buteleczka jest mała i poręczna, idealna do noszenia
na pasku w specjalnych futerałach, w apteczkach pierwszej pomocy lub skrzynkach narzędziowych.
Stacja Plum z jedną butelką, zaopatrzona w piktogram do zawieszenia na ścianę. Doskonały
w miejscach pracy, gdzie jest wymagane natychmiastowe przepłukanie oczu.
Stacja Plum z 2 butelkami. Zabezpieczona przed kurzem, polistyrenowa stacja z możliwością
montowania na ścianie. 2 butelki Plum po 500 ml każda. Doskonała do miejsc pracy o dużej ilości
kurzu i brudu. Stacja jest wyposażona w piktogram z przodu i lusterko wewnątrz pudełka.
Plum NEUTRALIZATOR 200 ml specjalnego roztworu buforowanego pozwalającego na szybką
neutralizację płynów w oku. Neutralizuje płyny w zakresie pH od 1 do 14 w ciągu mniej niż 2
minut. W przypadku mocnych zasad i kwasów sekundy mogą mieć kardynalne znaczenie.
Buteleczka jest mała i poręczna i może być przenoszona w specjalnym futerale na pasku, w apteczce czy skrzynce narzędziowej. Roztwór nie niszczy oka i może być używany w każdej sytuacji,
kiedy potrzebne jest przepłukanie oka.
Futerał na butelki 200 ml. Łatwy do przenoszenia i otwarcia w razie wypadku.
Zapewnia bezpieczną i higieniczną ochronę butelki.
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Plum 500 ml
500 ml
L44
Plum 200 ml
200 ml
L45
Plum - Stacja na 1 butelkę 500 ml
Szt.
L46
Plum - Stacja na 2 butelki 500 ml zamknięta
Szt.
L47
Plum Neutralizator 200 ml
200ml
L48
Futerał na butelki 200 ml
Szt
L49
PRZEZNACZENIE
Ochrona Przeciwpożarowa. Od lat wiadomo, że ustawowe
obowiązki Strażaka Ratownika wykraczają znacznie poza
ochronę przeciwpożarową. Działania ratownicze obejmują
również ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Tak
szeroki zakres działań niesie za sobą szereg zagrożeń dla ratownika. Jednym z nich jest możliwość skażeń mikrobiologicznych (ptasia grypa, SARS).
Aby tego uniknąć potrzebne jest natychmiastowe działanie.
SANAT PLUS™ osiąga w ciągu 30 sekund pełny zakres biobójczego działania, jest bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy.
Wojsko. Żołnierze ze względu na szeroki zakres prowadzonych działalności (udział w misjach wojskowych, zwalczanie
klęsk żywiołowych, działania antyterrorystyczne, ratowanie
życia ludzkiego, oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego)
oraz specyficzną strukturę wewnętrzną (stały pobyt
w jednostkach) są zdecydowanie bardziej niż zwykły
obywatel narażani na skażenia mikrobiologiczne.
SANAT PLUS™ zapewni natychmiastową dezynfekcję,
skutecznie unieszkodliwi bakterie, prądki gruźlicy,
grzyby chorobotwórcze oraz wirusy.
SANAT PLUS™ jest przeznaczony do powszechnego stosowania, zarówno w warunkach profesjonalnych / przemysłowych jak i domowych.
Preparat zaleca się stosować w produkcji i przetwórstwie żywności, w zakładach przemysłowych
(m.in. przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny,
biotechnologia), medycynie, w weterynarii i w
zakładach użyteczności publicznej (zakłady zbiorowego żywienia, gabinety kosmetyczne, sklepy,
żłobki, przedszkola i domy opieki) oraz w warunkach domowych.
SKŁAD
Hydroalkoholowy żel zawierający składniki pielęgnujące, które zapobiegają wysuszeniu i podrażnieniu skóry w przypadku intensywnego stosowania, substancje żelujące.
SANAT PLUS™
• Nie działa uczulająco, co potwierdzono badaniami dermatologicznymi w warunkach klinicznych.
• Nie zawiera dodatków barwiących i zapachowych, które mogłyby niekorzystnie działać na skórę rąk, a także zanieczyszczać np. przetwarzaną żywność.
BADANIA SKUTECZNOŚCI
Działanie biobójcze preparatu zbadano zgodnie z Normami
Europejskimi i Polskimi, a także, dodatkowo, wg metod wiodących europejskich laboratoriów, m.in. Instytutu Roberta Kocha
(Berlin), Retroscreen Virology (Londyn).
Potwierdzono skuteczność w czasie 30 sekund wobec następujących drobnoustrojów: • działanie bakteriobójcze Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Enterococcus hirae • działanie prątkobójcze Mycobacterium
terrae • działanie grzybobójcze Candida albicans, Aspergillus fumigatus • działanie wirusobójcze wirus polio,
adenowirus, wirus herpes, rotawirus, HIV, PRV (odpowiednik wirusa żółtaczki typu B), BVDV (odpowiednik
wirusa żółtaczki typu C), wirus ptasiej grypy H5N1, bydlęcy koronawirus (odpowiednik wirusa SARS).
ZAKRES STOSOWANIA
SANAT PLUS™ jest przeznaczony do higienicznej
dezynfekcji:
• rąk, które miały kontakt z powierzchniami zanieczyszczonymi mikrobiologicznie lub przed
podjęciem pracy w obszarach o szczególnych
wymaganiach odnośnie do czystości mikrobiolologicznej np. w przemyśle farmaceutycznym,
w zakładach zbiorowego żywienia, żłobkach;
• rąk przed nałożeniem rękawiczek z tworzyw
sztucznych stosowanych przez dłuższy czas, np.
podczas konfekcjonowania żywności gotowej
do spożycia (plasterkowanie, porcjowanie, pakowanie).
• rąk bezpośrednio po zdjęciu rękawiczek.
SPOSÓB UŻYCIA
Efekt natychmiastowy: 3 ml preparatu wcierać
w skórę rąk w czasie 30 sekund, pozostawić do
wyschnięcia.
WŁAŚCIWOŚCI
• Bardzo aktywny w stosunku do drobnoustrojów wchodzących w skład powierzchniowej mikroflory przejściowej i mikroflory stale bytującej w skórze.
• Posiada pełny zakres biobójczego działania (bakteriobójczy,
prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy) w bardzo krótkim
czasie działania 30 sekund (efekt natychmiastowy).
• Hamuje wzrost naturalnej mikroflory skóry rąk w rękawiczkach nawet po upływie 3 godzin (efekt przedłużony).
• Łatwo rozprowadza się na skórze rąk i nie skapuje dzięki postaci żelu i właściwościom tiksotropowym, tzn. upłynnianiu
podczas rozprowadzania, a następnie żelowaniu.
Efekt przedłużony: 3 ml preparatu wcierać w skórę rąk w
czasie 45 sekund; czynność tę wykonywać dwukrotnie (łącznie
6 ml preparatu, czas 90 sekund), pozostawić do wyschnięcia.
Uwaga:
Zdezynfekowanych rąk nie należy osuszać ani spłukiwać wodą.
Okres przechowywania - 36 miesięcy.
Wpis do Rejestru Produktów Biobójczych nr 3246/07.
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
SANAT PLUS
20 szt. x 150 ml
L50
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA SANAT PLUS™ Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk
Hydroalkoholowy żel do higienicznej dezynfekcji rąk
85
OCHRONA OSOBISTA RATOWNIKA Plakietka indykacyjna / Znaki ostrzegawcze i informacyjne
Plakietka indykacyjna
86
Plakietka indykacyjna została opracowana w USA na potrzeby
FBI, Straży Pożarnych, jednostek ratowniczych, służb celnych,
jednostek specjalnych, linii lotniczych, itp. Pozwala na błyskawiczną wstępną identyfikację rodzaju zagrożenia. Jest bardzo
prostym w użyciu zbiorem wskaźników, które kolorem sygnalizują zagrożenie w zetknięciu z aerozolami lub cieczami zawierającymi następujące substancje: CHLOR, WSKAŹNIK PH,
SIARCZKI, UTLENIACZE, FLUORKI, GAZY ATAKUJĄCE SYSTEM
NERWOWY, ARSZENIK I CYJANKI.
Plakietka indykacyjna umożliwia identyfikację zagrożenia. Jest
wskaźnikiem niebezpiecznych substancji chemicznych - w tym
broni chemicznej. Umożliwia szybkie wykrycie obecności niebezpiecznych substancji w otoczeniu. Często ze względu na
koszty rezygnujemy ze stałego elektronicznego monitoringu
indywidualnego osób narażonych na takie zagrożenia. Wysoka
cena elektronicznych detektorów, koszty przeglądów, kalibracji
i napraw uniemożliwiają wyposażanie każdej zagrożonej osoby.
Potencjalni użytkownicy:
Opisy plakietki indykacyjnej:
Sposób umieszczania plakietki
indykacyjnej:
front - folia ochraniająca okienka wskaźnikowe
tył - warstwa samoprzylepna zabezpieczona folią
• Narożniki umożliwiające zdjęcie warstw ochronnych (należy
je zdejmować w rękawiczkach).
• Narożnik lewy - ochrona tylnej warstwy samoprzylepnej.
• Narożnik prawy - folia ochraniająca wskaźniki.
• Opis wskaźników (od lewej): chlor, pH, fluor, gazy bojowe,
utleniacz, arszenik i arsenowodór, siarkowodór, cyjanowodór i cyjanki.
• Każde okienko jest otoczone ramką odpowiadającego mu
koloru.
• Plakietka jest wyposażona również w klips umożliwiający
mocowanie na odzieży.
• Straż Pożarna i inne jednostki ratownicze.
• Jednostki wojskowe i specjalne.
• Pracownicy różnych firm mający kontakt z materiałami niebezpiecznymi.
• Policja.
• Pogotowie Medyczne.
• Szpitalne Izby Przyjęć.
1.
2.
3.
4.
Sprawdź, czy plakietka nie jest uszkodzona.
UWAGA! Plakietka działa przez 12 godzin po aktywacji
(usunięciu folii ochronnej z narożnika „protective film”).
Przyklej lub przypnij ją do odzieży. Aby przykleić do
odzieży należy zdjąć folię z narożnika „back adhesive”.
Zaobserwuj zmianę koloru - w razie zagrożenia będzie się
różnić od koloru na ramce.
Natychmiast wyjdź ze strefy zagrożonej i przekaż wiadomość o rodzaju zagrożenia.
Plakietki indykacyjne przewidziane są do jednorazowego
użytku.
Opis produktu
Opakowanie
Symbol
Plakietka indykacyjna
Szt.
L51
Znaki ostrzegawcze i informacyjne
Nasza oferta obejmuje:
• znaki ewakuacyjne
• znaki ochrony przeciwpożarowej
• znaki BHP
• oznakowania substancji chemicznych
• oznakowania substancji
niebezpiecznych w transporcie
• taśmy ostrzegawcze
(samoprzylepne, odgrodzeniowe,
samoprzylepne antypoślizgowe)
• pachołki drogowe
NBC
ochrona przed
bronią nuklearną,
biologiczną
i chemiczną
87
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Namiot pneumatyczny NPA
Namiot pneumatyczny NPA
PRZEZNACZENIE
Namioty pneumatyczne produkowane są na potrzeby zespołów i sił szybkiego reagowania w akcjach ratunkowych i
pomocniczych dla sztabów kierowniczych w terenie, szpitali
polowych, na wypadek skażeń itp.
KONSTRUKCJA
Namiot pneumatyczny o konstrukcji opartej na przęsłach
pneumatycznych z rurami rozpierającymi. Namiot składa się
z dwóch komór pneumatycznych wyposażonych w zawory
wlotu i wylotu powietrza i zawory bezpieczeństwa. Zawór
wlotu-wylotu wyposażony jest dodatkowo w przejściówkę
umożliwiającą pompowanie stelaża namiotu z butli na sprężone powietrze, drugą przejściówkę do pompowania z kompresora lub z butli poprzez reduktor, pompy elektrycznej lub
pompki nożnej. Każdy namiot wyposażony jest w 2 leżące naprzeciw siebie wejścia – wyjścia. Wejścia dzielone są na dwie
równe części, z których każda może być zamykana – rolowana
niezależnie. Zamknięcie wejścia na zamek błyskawiczny zabezpieczony przed przenikaniem wody. Wejście posiada wokół
kołnierz do łączenia namiotu wzdłuż osi z drugim namiotem.
Oświetlenie podwieszone jest na rzepach w górnej części namiotu.
Wewnętrzną przestrzeń namiotu można dzielić systemem lekkich ścianek działowych lub ocieplających.
88
Namioty można łączyć ze sobą w różne konfiguracje wzdłużne
lub poprzeczne z sekcją środkową poprzez wszyty do niej specjalny zespół łączący*/. Kołnierze na ścianach szczytowych do
łączenia namiotów w osi wzdłużnej są standardowym wyposażeniem każdego namiotu. Istnieje możliwość wykonania namiotu z odpinaną podłogą */.
*/ - opcja na zamówienie.
MATERIAŁ
Powłoka zewnętrzna i podłoga namiotu wykonane są z tkanin
poliestrowych dwustronnie powleczonych scantarpem, charakteryzujących się niepalnością, odpornych na UV i procesy
starzenia.
Szkielet pneumatyczny wykonany jest z gazoszczelnej 5-warstwowej tkaniny zbrojonej siatką poliestrową, powleczonej
scantarpem, odpornej na UV, starzenie, uszkodzenia mechaniczne.
Zakres temperatur użytkowania namiotu pneumatycznego
–35ºC - +70ºC
OKNA
Składają się z rolowanej klapy zamykanej na rzepy, rolowanej
szyby z folii wysoko przeźroczystej, zamykanej na rzepy oraz
wszytej na stałe moskitiery.
-
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE NAMIOTÓW
- przymocowane na przęsłach uchwyty (do instalacji oświetlenia, na ubrania, kroplówki, do podwieszania sprzętu oraz
podpinek według życzenia użytkownika: przegród, ekranów
termoizolacyjnych itp.),
- zestaw naprawczy,
- kotwy metalowe 8 szt.
- wężyk do pompowania stelaża bezpośrednio z butli sprężonego powietrza bez reduktora – 1 szt.
- wężyk do pompowania stelaża przez reduktor z butli sprężonego powietrza lub kompresora – 1 szt.\
- torba transportowa z paskami i uchwytami
- instrukcja obsługi i konserwacji.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Na życzenie producent może dostarczyć wyposażenie dodatkowe:
- zestaw do pompowania stelaża pneumatycznego - składający się z wentylatora ciśnieniowego z oprzyrządowaniem,
-
-
przystosowany do zasilania napięciem 230 V, (krótki czas
pompowania i wypompowania powietrza z stelaża),
zestaw do ogrzewania - składający się z nagrzewnicy olejowej z osprzętem (termostat, rozdzielacz powietrza, elastyczny przewód gorącego powietrza, rura kominowa),
przystosowany do zasilania napięciem 230 V. Nagrzewnica
spalinowa stawiana jest na zewnątrz namiotu i połączona z
namiotem specjalnym rękawem powietrznym. Na życzenie
klienta zestaw może być wyposażony w nagrzewnicę elektryczną, którą montuje się wyłącznie wewnątrz namiotu,
zestaw do wentylacji - składający się z wentylatora i 2 elastycznych przewodów wentylacyjnych, zasilanie wentylatora napięciem 230 V,
ścianki działowe, podpinki, dodatkowe podłogi,
pompka elektryczna 230 V (dłuższy czas pompowania i wypompowania powietrza z stelaża)
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
- powierzchnia namiotu w standardzie: 14 / 27 / 37m2
- ciśnienie robocze komór 0,20 bar, ciśnienie otwarcie zaworu
bezpieczeństwa 0,30 bar.
- czas postawienia namiotu ≥1 min., (2 osoby), 2 butle powietrza lub specjalna pompa tłocząca do pompowania namiotów (nie stanowi wyposażenia standardowego)
Opis produktu
Wymiary (m)
Powierzchnia podłogi (m2)
Symbol
Namiot pneumatyczny NPA 18
2,7 x 5,2 x 2,6
14
N1
Namiot pneumatyczny NPA 26
5,2 x 5,2 x 2,6
27
N2
Namiot pneumatyczny NPA 37
7,2 x 5,2 x 2,6
37
N3
Namiot pneumatyczny NPA
Na życzenie wnętrze namiotu może być kształtowane ściankami działowymi z lekkiej bawełny, zawieszonymi poprzecznie
lub wzdłużnie na przęsłach stelaża namiotu.
Namioty mogą być wyposażone w podpinki pod ściany, poprawiające własności termiczne namiotów i zapobiegające
skraplaniu się skondensowanej pary.
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
ŚCIANKI DZIAŁOWE, PODPINKI
89
Namiot typ GR
Zastosowanie
Podstawowe dane techniczne
Namiot GR ma szerokie zastosowanie. Może być wykorzystany jako namiot ratowniczy na miejscu działań do prowadzenia czynności ratowniczych. Jego główne przeznaczenie
to namiot, namiot kwatermistrzowski, dowódczo - sztabowy
lub w wersji specjalnej namiot zabezpieczenia medycznego.
Namioty GR mogą stanowić podstawowy moduł w budowie
szpitali polowych.
Przeznaczony jest do wykorzystywania przez siły zbrojne, straż
pożarną, obronę cywilną i inne podmioty ratownicze. Do ustawiania namiotów nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi
i urządzeń.
GR 1 - 13 m² 2,2 x 6 m
GR 2 - 16 m² 2,7 x 6 m
GR 3 - 26 m² 4,4 x 6 m
GR 4 - 32 m² 5,4 x 6 m
GR 5 - 38 m² 6,4 x 6 m
GR 6 - 48 m² 8,1 x 6 m
Wysokość namiotu ok. 3 m w najwyższym punkcie
W standardzie 2 pary drzwi na ścianach czołowych namiotu,
rękawy do podłączenia nagrzewnic powietrza.
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Namiot typ GR
Budowa
90
Stelaż z profili aluminiowych z łącznikami aluminiowymi. Podpory na regulowanych wspornikach.
Powłoka z namiotowej, tkaniny poliestrowej pokrytej dwustronnie PCV, odporna na promieniowanie ultrafioletowe.
Podłoga podpinana do ścian namiotu. W opcji ruchoma
płachta podłogowa odporna na działanie ognia. Drzwi dwuskrzydłowe zwijane, lub drzwi przystosowane do łączenia
namiotów. W komplecie szpilki i paliki mocujące. Możliwość
łączenia namiotów w różnych konfiguracjach i różnych wielkościach umożliwia dostosowanie się do każdego wolnego
miejsca.
Montaż
Czas ustawienia namiotu przez 4 przeszkolone osoby ok.15
minut
Opcje:
- Daszek
- Ściany działowe umożliwiające podział namiotu wzdłuż i w
poprzek
- Boczne drzwi przejściowe do łączenia namiotów.
- Zestaw oświetleniowy i elektryczny
- Klimatyzator zewnętrzny (przenośny)
- Nagrzewnica zewnętrzna (przenośna)
- Zespół centralny do łączenia czterech namiotów w krzyż
- Oznakowanie i malowanie według uzgodnienia
- Powłoki z dowolnego materiału
- Możliwość podpięcia powłoki docieplającej.
Symbol
Namiot GR 1
2,2 x 6
N4
Namiot GR 2
2,7 x 6
N5
Namiot GR 3
4,4 x 6
N6
Namiot GR 4
5,4 x 6
N7
Namiot GR 5
6,4 x 6
N8
Namiot GR 6
8,1 x 6
N9
Schron rodzinny
Schron rodzinny nadciśnieniowy o wymiarach 4/7,5/16 m2 dla
odpowiednio 4/6/15 osób, do użytku domowego, w miejscu
pracy, lub w miejscu publicznym w przypadku skażenia nuklearnego, biologicznego lub chemicznego. Zaprojektowany specjalnie dla ochrony przed bojowymi środkami chemicznymi i
biologicznymi. Zbudowany ze specjalnego brezentu chroniącego przed wpływem broni ABC i wyposażony w układ filtrujący. Wykorzystuje koncepcję nadciśnienia wewnętrznego.
BREZENT OCHRONNY PRZECIW BRONI ABC
Powłoka warstwowa z pokryciem PCV o grubości 90 mikronów
na dwu osłonach przeciw broni ABC grubości 20 mikronów.
Materiał przepuszczający światło, drzwi i okno przezroczyste.
Zgrzewany za pomocą technologii o wysokiej częstotliwości,
masa materiału 265 g/m2. Możliwość zamontowania śluzy powietrznej (opcja).
ZESTAW FILTRUJĄCO-NADMUCHOWY
Budowa blokowa, wentylator, kolor zielony wojskowy, nominacyjny przepływ powietrza 200 m3/h przy napięciu 230/240
V, undulator na akumulator samochodowy 12 V lub, w opcji,
silnik 12 V z transformatorem 220 V.
Zakres temperatur: –20ºC/+50ºC.
Filtr (norma EN141): 1 poziom H13 (EN 1822 / EN 779) przy
99,99% / 0.3 mikrona i 1 poziom impregnatem impregnowanym węglem aktywnym przeciw ABC.
Gwarancja na wydajność filtra – 2 lata (przechowywanie).
Opis produktu
Powierzchnia (m2)
Masa całkowita
(kg)
Objętość złożonego (m3)
Czas rozkładania
przez 1 os. (min)
Symbol
Schron rodzinny
4
35
0,15
4
N10
Schron rodzinny
7,5
40
0,25
6
N11
Schron rodzinny
16
90
0,35
8
N12
Schron rodzinny
Wymiary D x S (m)
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Opis produktu
91
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Mobilne izolatorium ciśnieniowe
Mobilne izolatorium ciśnieniowe
92
Komora izolacyjna w podstawowej wersji ma wymiary 5,8
metrów długości, 2,9 metry szerokości oraz regulowaną wysokość (powierzchnia – 16,8m2) co umożliwia rozmieszczenie
wewnątrz maksymalnie pięć polowych piętrowych łóżek szpitalnych dla 10 chorych.
Komora izolacyjna może także posiadać wydzielone, osłonięte
miejsce na WC chemiczne.
W celu zachowania koniecznej intymności dla chorych, istnieje
możliwość montażu na zewnętrznej części stelaża specjalnych
nieprzezroczystych zasłonek.
Opis podzespołów
Mobilne ciśnieniowe izolatorium przeznaczone jest do izolacji
osób stanowiących zagrożenie dla otoczenia, przy zachowaniu
bezpiecznego środowiska dla osób znajdujących się zewnątrz.
System umożliwia szybkie przekształcenie istniejącego pomieszczenia w stałą izolatkę spełniającą najwyższy możliwy
poziom ochrony przed niebezpieczeństwem skażenia.
Standardowe urządzenia wykonywane są w wersji podciśnieniowej, na specjalne zamówienie istnieje możliwość
wykonania wersji uniwersalnej pod lub nadciśnieniowej.
W takim przypadku system może być wykorzystany do
ochrony osób o obniżonej odporności na czynniki zewnętrzne (np. po ciężkich operacjach).
Czas rozłożenia urządzenia po dostarczeniu na miejsce
wynosi ok. 50 minut dla 2 osób.
W przypadku rozkładania systemu przez dobrze wyszkolone
osoby czas ten może być skrócony do ok. 30 minut. Do sprawienia izolatorium nie jest potrzebna drabina ani żadne specjalistyczne narzędzia. Jedyne narzędzie wymagane do rozłożenia systemu to klucz ampulowy będący na wyposażeniu.
System składa się z następujących głównych części:
1. Namiot - komora izolacyjna – (1 szt.)
2. Aluminiowy stelaż komory (1 szt.)
3. Elementy dociskające namiot do podłoża (1 kpl. - ilość zależy
od wielkości stelaża)
4. Urządzenie filtrująco – dekontaminacyjne (filtr Hepa wraz
promieniowaniem nadfioletowym) 1 szt.
5. Śluza powietrzna o konstrukcji aluminiowej lub uproszczonej (suwakowej) – 1szt.
Dodatkowo system może być wyposażony w urządzenie do
usuwania skażonych odpadów oraz w kabinę dekontaminacyjną.
Wszystkie elementy systemu posiadają oddzielne pokrowce
do ich przechowywania.
Komora izolacyjna składa się z trzech głównych elementów:
• szybko rozkładalnego stelaża aluminiowego
• namiotu (komory izolacyjnej) podwieszanego pod stelażem, wykonanego z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwacje zamkniętego środowiska z zewnątrz i
odwrotnie.
• stalowych elementów uszczelniających namiot do podłogi
Na specjalne zamówienie komora izolacyjna może mieć wymiary (wysokość bez zmian):
• 2 x 2 m (4 m2)
• 2,5 x 2,5 m (6,3 m2)
• 2,7 x 2,7 m (7,3 m2)
• 2,9 x 2,9 m (8,5 m2)
• 2 x 3 m (6 m2)
• 2,5 x 3,7 m (9,3 m2)
• 2,7 x 4 m (11 m2)
• 2,9 x 4,3 m (12,5 m2)
• 2 x 4 m (8 m2)
• 2,5 x 4,9 m (12,3 m2)
• 2,7 x 5,3 m (14 m2)
Do podanych wymiarów komory należy doliczyć wymiary
śluzy powietrza oraz filtra powietrza
• śluza standardowa (dł. x szer.)
• śluza zamykana na zamki błyskawiczne
(dł. x szer.) 1,5 x 1,5m.
• urządzenie filtrująco-dekontaminacyjne
(dł. x szer.) 1,2 x 0,8 m
W wersji standardowej śluza i filtr powietrza montowane są na
krótszym boku komory.
Urządzenie filtrująco-dekontaminacyjne umożliwia pracę w
trzech zasadniczych wydajnościach:
• 1000 m3/h
• 1400 m3/h
• 2000 m3/h
Podczas standardowej pracy urządzenie pracuje z najmniejszą
wydajnością, co umożliwia minimalizację poziomu hałasu (poniżej 65 dB) oraz małe zużycie energii elektrycznej.
Wszystkie funkcje systemu sterowane są przez układ automatyki, zintegrowany razem z urządzeniem filtrująco-dekontaminacyjnym.
Układ automatyki w wersji rozszerzonej steruje następującymi
funkcjami:
1. automatycznie ustala wymagany przepływ powietrza (istnieje możliwość ręcznego wyboru),
2. zapewnia odpowiednią kolejność otwierania drzwi śluzy
oraz umożliwia awaryjne opuszczenie komory przez personel,
3. kontroluje wartość podciśnienia w komorze, w przypadku
spadku podciśnienia poniżej zadanej wartości zwiększa
wartość przepływu powietrza oraz uruchamia alarm,
4. posiada system videokomunikacji pomiędzy osobami chorymi a obsługą,
5. wyposażone jest system awaryjnego przywołania personelu.
Urządzenie przywoławcze może być umieszczone nawet w
odległości kilkudziesięciu metrów od komory,
6. podaje czas działania urządzenia, informuje o konieczności
zmiany filtra,
7. rejestruje wszystkie podstawowe funkcje systemu, w tym
wejście i wyjście z śluzy.
Dodatkowo urządzenie filtrująco-wentylacyjne posiada 4
gniazda 220V/50 Hz umożliwiające podłączenie aparatury
medycznej o mocy do całkowitej do 3 kW. Całe urządzenie
zasilane jest z sieci elektrycznej 230 V/50 Hz. Urządzenie wyposażone jest w 4 kółka oraz cztery uchwyty transportowe zapewniające łatwe przemieszczanie urządzenia.
Śluza powietrzna może być wykonana w dwóch wersjach:
• uproszczonej – wykonanej w postaci podwieszonego namiotu z stelażem. Drzwi zamykane na suwaki. Układ wyposażony jest jedynie w czujnik wejścia do śluzy zwiększający
wydajność pracy filtra na czas potrzebny do wejścia / wyjścia z śluzy
• rozszerzonej – wykonanej z profili aluminiowych. Śluza na
czas przechowywania jest składana, tak aby zajmowała jak
najmniej miejsca. Ze względu na swoją konstrukcję śluza
ta zapewnia wygodny oraz bezpieczny dostęp do wnętrza
komory izolacyjnej. Wielkość drzwi po otwarciu umożliwia
swobodny wjazd do wnętrza komory standardowego łóżka
szpitalnego.
System usuwania skażonych odpadów (opcja) wykonany jest
w postaci stelaża z rękawem z tworzywa sztucznego. Rękaw zamykany jest z obu stron przy pomocy zgrzewarki termicznej.
Dodatkowa kabina dekontaminacyjna dla personelu medycznego wykonywana jest jako element śluzy pomiędzy wyjściem
z systemu a wejściem do komory izolacyjnej. Kabina może być
wyposażona w urządzenia UV lub inny system dekontaminacyjny.
Krótka charakterystyka systemu
Wszystkie wersje:
• możliwość wykonania izolowanej przestrzeni w każdym pomieszczeniu zamkniętym o równej powierzchni.
• duży wybór wielkości, możliwość dobrania wymiarów systemu do wielkości pomieszczeń.
• krótki czas montażu
• intuicyjny montaż
• duża mobilność zestawu, łatwy transport wewnątrz szpitala
oraz możliwość przewiezienia do dowolnego innego pomieszczenia przy pomocy samochodu dostawczego (bus)
• małe gabaryty po złożeniu, łatwe przechowywanie
• duża wydajność układu filtrująco-wentylacyjnego zapewniająca uzyskanie podciśnienia nawet w przypadku uszkodzenia komory lub jednoczesnym otwarciu wszystkich drzwi
śluzy
• długi czas działania urządzenia pomiędzy wymianą układu
filtrującego
• możliwość wydzielenia przestrzeni na WC
• przezroczyste ściany komory umożliwiające obserwację z
zewnątrz i z wewnątrz
• łatwy wjazd i wyjazd standardowego łóżka szpitalnego
przez drzwi śluzy
• możliwość osłonięcia części lub całości komory w celu zachowania intymności (opcja)
Mobilne izolatorium ciśnieniowe
Śluza wymusza także zachowanie bezpiecznej procedury wejścia i wyjścia. Wyposażona jest w 4 kółka transportowe umożliwiające wygodne przemieszczenie jej wewnątrz szpitala. Wielkość urządzenia dopasowana jest do wymiarów standardowej
windy szpitalnej.
Obie wersje śluzy wyposażone są dodatkowo w specjalny
rękaw do podłączenia urządzenia do usuwania skażonych odpadów. Zasada działania i system połączenia obu śluz do izolatorium jest identyczny.
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
W momencie wejścia osoby do śluzy urządzenie automatycznie przechodzi do największej wydajności. Po opuszczeniu śluzy urządzenie automatycznie przechodzi w tryb
pracy o średniej wydajności aby po ustalonym czasie przejść
do minimalnego przepływu powietrza. System ten zapewnia
uzyskanie podciśnienia wewnątrz komory izolacyjnej nawet
w przypadku jednoczesnego otwarcia drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych komory.
Urządzenie wykonywane jest w dwóch podstawowych wersjach w zależności od rodzaju śluzy w jaki jest wyposażony
system.
• urządzenie z obsługą tylko 3 wielkości
przepływu powietrza (wersja uproszczona)
• urządzenie z obsługą automatyki drzwi, podciśnienia,
wideokonferencji, przywołania, itp.
93
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Nosze izolacyjne z filtracją NBC
• możliwość zamontowania wewnątrz komory specjalistycznej aparatury, przez specjalne przejścia na ścianach
komory na przeprowadzenie potrzebnych instalacji
• możliwość przeprowadzenia dekontaminacji po użyciu,
system jest wielokrotnego użytku
• polski producent, polskie komponenty, szybki serwis
94
Wersja rozszerzona:
• możliwość pełnej kontroli nad pracą systemu w tym rejestracja zachodzących procesów.
• system video komunikacji
• system radiowego powiadomienia alarmowego przez chorych na dużą odległość
• układ alarmowy ostrzegający przed ewentualnymi problemami np. spadek podciśnienia.
• nadzór nad prawidłową procedurą wejścia i wyjścia z
komory
• łatwe wejście i wyjście z komory przez aluminiowe drzwi
śluzy
• automatyczne odblokowanie drzwi w przypadku konieczności alarmowego opuszczenia komory
• możliwość ręcznego otwarcia drzwi w przypadku awarii
(klucz)
• możliwość podłączenia systemu usuwającego skażone
odpady
• dodatkowe gniazda zasilające 230V/50Hz do podłączenia
specjalistycznego sprzętu
• możliwość tworzenia różnych konfiguracji, w zależności od
potrzeb
Opis produktu
Symbol
Mobilne izolatorium ciśnieniowe
N13
Nosze izolacyjne z filtracją NBC
Przeznaczenie wyrobu
Nosze ciśnieniowe przeznaczone są do transportu osób zainfekowanych lub rannych.
W zależności od potrzeb urządzenie można skonfigurować na
2 sposoby:
1) Jako nosze podciśnieniowe – przeznaczone do transportu
zainfekowanych osób przez strefę nieskażoną, bez ryzyka jej
skażenia.
2) Jako nosze nadciśnieniowe – przeznaczone do transportu
pacjentów przez strefę skażoną, bez ryzyka dodatkowego
skażenia osoby w nich przebywającej. Konfiguracja ta
umożliwia ponadto bezpieczny transport osób o zmniejszonej odporności na czynniki zewnętrzne bez dodatkowego narażenia ich na kontakt z środowiskiem.
W każdej z w/w konfiguracji nosze chronią pacjenta lub środowisko przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi w postaci kropel i aerozolu. Dodatkowo bardzo zminimalizowane
jest ryzyko skażenia radioaktywnym pyłem. Wysoka ochrona
realizowana jest przez zastosowanie powłok, filtrów i wentylatora. W przypadku użycia noszy w terenie skażonym przeznaczone są one do jednorazowego użytku. W przypadku użycia
produktu do transportu osób o obniżonej odporności, można
wykorzystywać je wielokrotnie po odpowiednim odkażeniu i
wymianie filtrów.
Cechy użytkowe
Konstrukcja noszy pozwala na obserwowanie pacjenta znajdującego się wewnątrz oraz umożliwia dostęp do pacjenta
poprzez zintegrowane rękawice. Każde nosze wyposażone są
w 2 śluzy umożliwiające lekarzowi dostarczenie do wewnątrz
noszy narzędzi lub medykamentów (np. strzykawka) potrzebnych do ratowanie pacjenta, bez ryzyka skażenia.
Dodatkowo nosze posiadają 4 mikro-śluzy służące do dostarczenia do wewnątrz wężyków do kroplówki lub podających
tlen. Wszystkie śluzy są jednorazowego użytku. Do podwieszania kroplówki nosze wyposażone są w specjalny składany
uchwyt. Na zewnątrz noszy po obu stronach „głowy pacjenta”
Wyposażenie
•
•
•
•
•
•
•
•
Pokrowiec transportowy. - 1 szt.
Nosze ciśnieniowe – 1 szt.
Wentylator C420 – 1 szt.
Bateria NiMH – 1 szt.
Przewody oddechowe – 2 szt.
Filtr A2B2E2K2-P3 lub inny na zamówienie – 2 szt.
Akumulator wraz ładowarką – 1 kpl.
Pokrowiec na zużyte nosze.
Nosze izolacyjne z filtracją NBC
znajdują się 2 kieszenie na butle z powietrzem lub inne potrzebne urządzenia. Nad nogami pacjenta znajduje się specjalna kieszeń na dokumenty medyczne. Komora wewnętrzna
noszy zamykana jest na zamek błyskawiczny, który po otwarciu
umożliwia wygodne ułożenie pacjenta wewnątrz. Dodatkowo
przewidziano możliwość doszczelnienia zamka specjalną
taśmą samoprzylepną. Nosze wyposażone są w 4 gniazda z
gwintem Rd 40x1/7” do których przykręcane są przewody
oddechowe do wentylatora lub filtry NBC zgodnie z normą
(CE0426 – STANAG 4155). W zależności od konfiguracji noszy
gniazda można szybko ukierunkować tak, aby przepływ powietrza ukierunkowany był na głowę pacjenta i dalej w kierunku
tułowia. Standardowo nosze skonfigurowane są dla wersji
podciśnieniowej. System wentylacyjny służy do dostarczenia
powietrza pacjentowi do oddychania, oraz wytwarza nad lub
podciśnienie wewnątrz noszy. Różnica ciśnienia uzyskiwana
jest przez wentylator C420. Współpracuje on z 2 filtrami (np.
A2B2E2K2-P3) lub innymi w zależności od zagrożenia. Wentylator zasilany jest przez mocne, o długiej żywotności baterie
(ok. 10h). Dodatkowo do urządzenia dostarczany jest akumulator NiMH o czasie działania 4,5 i ładowarka. Urządzenie jest
bardzo trwałe i nie wymaga specjalnej konserwacji. Raz w roku
należy rozłożyć nosze, sprawdzić baterie i działanie wentylatora oraz naładować akumulator. Minimalny okres zdatności
do użycia – 10 lat.
Transport
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Konstrukcja noszy umożliwia transport pacjenta ręcznie lub
dowolnym środkiem transportu lądowego lub powietrznego.
Nosze ciśnieniowe AWAS wyposażone są w 8 uchwytów po 4 na
każdą stronę noszy, które umożliwiają przeniesienie pacjenta z
miejsca skażonego do środka transportu, jednak zalecane jest
położenie noszy ciśnieniowych na standardowych noszach
transportowych lub desce ratunkowej. Urządzenie wyposażone jest w pasy parciane służące do przypięcia pacjenta do
noszy aby nie przesuwał się on wewnątrz nich podczas transportu. Pasy te przechodzą poprzez specjalne wzmocnienia na
zewnątrz noszy i służą dodatkowo do mocowania pacjenta do
deski transportowej lub standardowych noszy ręcznych, lub
będących na wyposażeniu samochodów, śmigłowców lub samolotów ratownictwa medycznego.
Opis produktu
Symbol
Nosze izolacyjne z filtracją NBC
N14
95
Pneumatyczna kabina dekontaminacyjna z natryskiem
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
96
Pneumatyczna kabina dekontaminacyjna
z natryskiem
PRZEZNACZENIE
OKNA
Kabiny pneumatyczne produkowane są na potrzeby zespołów
i sił szybkiego reagowania w akcjach ratunkowych i pomocniczych dla sztabów kierowniczych w terenie, szpitali polowych,
na wypadek skażeń itp. Przeznaczone są głównie do dekontaminacji ratowników.
Wykonane są z folii wysokoprzeźroczystej wszytej na stałe, bez
możliwości otwierania. W jednym z okien wykonany jest specjalny rękaw umożliwiający przeprowadzenie dekontaminacji
z zewnątrz kabiny.
KONSTRUKCJA
Kabina pneumatyczna o konstrukcji opartej na 4 przęsłach
pneumatycznych rozpieranych rurami dmuchanymi. Posiadają one jedną komorę pneumatyczną wyposażoną w zawór wlotu/wylotu powietrza i zawór bezpieczeństwa. Kabiny można
nadmuchać przy pomocy butli powietrznej, pompki elektrycznej (230/12V) lub pompki nożnej. Każda wanna wyposażony
jest w 2 leżące naprzeciw siebie wejścia – wyjścia. Zamknięcie
wejścia na zamek błyskawiczny. Wewnątrz kabiny wykonany
jest system natryskowy do dekontaminacji. Przyłącze do systemu (np. STORZ 25) wyprowadzone jest na zewnątrz kabiny.
Kabina wyposażona jest w specjalny rękaw do wyprowadzenia
węża na wodę skażoną na zewnątrz kabiny.
WYPOSAŻENIE
• pokrowiec z uchwytami, śledzie i linki mocujące, komplet
naprawczy
Wyposażenie dodatkowe (opcja):
• pompa z wężem do odprowadzenia wody skażonej z
kabiny
• zbiornik na wodę skażoną 1000 litrów
• nagrzewnica wody z układem podającym środek dekontaminacyjny
• system oświetlenia kabiny (IP 54)
Wymiary: 1,5 x 1,5 x 2,3 m (dł. x szer. x wys.) Na specjalne zamówienie możliwość wykonania innej konfiguracji kabiny.
MATERIAŁ
Powłoka zewnętrzna i podłoga namiotu wykonane są z tkanin
poliestrowych dwustronnie powleczonych scantarpem, charakteryzujących się niepalnością, odpornych na UV i procesy
starzenia.
Szkielet pneumatyczny wykonany jest z gazoszczelnej 5-warstwowej tkaniny zbrojonej siatką poliestrową powleczonej
scantarpem, odpornej na UV, starzenie, uszkodzenia mechaniczne.
Zakres temperatur użytkowania namiotu pneumatycznego
–35ºC - +70ºC
Opis produktu
Wymiary D x S x H (m)
Symbol
Pneumatyczna kabina dekontaminacyjna
1,5 x 1,5 x 2,3
N15
Kabina do dekontaminacji poziomej
Kabina do dekontaminacji poziomej
Kabina do dekontaminacji poziomej służy do dekontaminacji indywidualnej osób poszkodowanych w
strefach skażonych promieniotwórczo, chemicznie i
biologiczne, które ze względu na niesprawność, utratę
świadomości lub poniesione urazy nie mogą samodzielnie się poruszać i znajdują się na noszach. Może
stanowić wyposażenie stacji do dekontaminacji masowej lub jako samodzielny system rozstawiany indywidualnie podczas akcji, gdzie rozstawienie całej stacji
do dekontaminacji masowej jest nieuzasadnione.
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Jej konstrukcja opiera się na stelażu ze stali kwasoodpornej. Zestaw pryszniców umocowany jest do
stalowych bramek rozstawianych wewnątrz brodzika,
zasilanych z zewnętrznego źródła wody. Brodzik
do zbierania wody brudnej opiera się na stalowym
stelażu, wodę skażoną można wypompowywać za
pomocą pompy elektrycznej. Ściany pokryte są lekką
tkaniną syntetyczną obustronnie powleczoną PCV,
odporną na promieniowanie UV, na niskie i wysokie
temperatury oraz na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczającą otoczenie przed skażeniem wodą podekontaminacyjną.
Materiał odporny jest na działanie czynników chemicznych i biologicznych. Wzdłuż osi wzdłużnej rozkładany jest tor poziomy z szynami lub rolkami do
przesuwania specjalnych noszy z kółkami lub noszy
typu „deska”. W strefie pryszniców znajdują się dwa
pistolety, przy pomocy których obsługa kabiny dekontaminuje osoby leżące na noszach.
Opis produktu
Wymiary D x S x H (m)
Symbol
Kabina do dekontaminacji poziomej
5,2 x 2,7 x 2,6
N16
97
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Mobilny system dekontaminacyjny DA60
Mobilny system dekontaminacyjny DA60
98
Namiot z osprzętem służącym do dekontaminacji oraz izolacji
osób z objawami niebezpiecznej choroby zakaźnej składa
się z przyczepy transportowej, w której są przechowywane i
transportowane na miejsce akcji namioty i urządzenia do dekontaminacji. Dwuosiowa przyczepa o masie DMC = 2000 kg.
wykonana jest zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Całe
wyposażenie przyczepy jest zamontowane w specjalnie przygotowanych uchwytach mocujących tak, że każdy element
wyposażenia ma ściśle określone miejsce w przyczepie i jest
zabezpieczony przed wypadnięciem z uchwytów w czasie
transportu.
W skład zestawu wchodzą trzy namioty pneumatyczne, w
których odbywa się proces dekontaminacji. W pierwszym
namiocie (namiot brudny) odbywa się przygotowanie osób
skażonych do dekontaminacji. Osoby te podlegają rejestracji,
badaniu następnie rozbierają się ze swojej odzieży (odzież
skażona trafia do specjalnych worków z tworzywa sztucznego,
które są na wyposażeniu zestawu) i przechodzą do środkowego namiotu (namiot kąpielowy), w którym są zamontowane
natryski. Tutaj odbywa się zasadniczy proces dekontaminacji.
Następnie osoby te kierowane są do trzeciej części namiotu,
w której ubierają się w specjalnie przygotowaną wcześniej
odzież zastępczą. System ten umożliwia sprawną dekontaminację ok. 30 sprawnych osób na godzinę w każdym pionowym
ciągu komunikacyjnym.
W zależności od potrzeb zestaw można przygotować dla 4
ciągów osób sprawnych, lub 2 ciągów osób sprawnych i 1
ciągu dla osób niesprawnych. W pierwszym przypadku namioty „ROZBIERALNIA i UBIERALNIA są przedzielone wzdłuż
na dwie identyczne części, w których mogą osobno ubierać
i rozbierać się mężczyźni, kobiety. Namiot z natryskami jest
wtedy przedzielony na 4 korytarze z natryskami, odpowiednio
2 dla mężczyzn i 2 dla kobiet. Każdy korytarz wyposażony jest
w 2 natryski odkażające i 1 natrysk spłukujący. Standardowo
przyjmuje się, że każda osoba musi być odkażana przez co najmniej 3 minuty, a czas spłukiwania może być o połowę krótszy.
Dlatego przez dodanie dodatkowej bramki odkażającej można
dwukrotnie zwiększyć przepustowość każdego korytarza.
W drugim przypadku usuwa się przegrodę dzielącą 2 środkowe korytarze w namiocie NATRYSKOWYM oraz zmienia się
przegrody w namiotach UBIERALNIE I ROZBIERALNIA, tak aby
stworzyć w tych namiotach 3 korytarze: środkowy dla osób
niesprawnych a boczne odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.
Do środkowego przedziału wstawia się ciąg transportowy,
po którym są przesuwane osoby niesprawne poddawane odkażaniu. System ten umożliwia dogodny transport chorych
pod stanowiska myjące. Proces dekontaminacji nadzorują
i wspomagają, co najmniej 4 osoby z obsługi, – które przy
pomocy dodatkowych pistoletów mogą pomagać w dekontaminacji osób poszkodowanych. Wewnątrz namiotu ustawia
woda (brudna – skażona) wybierana jest z namiotu kąpielowego przy pomocy pompy i przesyłana giętkimi wężami do
zbiornika wody brudnej.
• Namioty oświetlone są przy pomocy
6 lamp podwieszonych.
• Teren akcji może być oświetlony przez dwie
najaśnice wchodzące w skład zestawu.
• Energię elektryczną potrzebną do działania urządzeń zapewnia agregat prądotwórczy.
• Węzeł może być przygotowany do przyjęcia poszkodowanych przez 4 wyszkolone osoby w przeciągu 30–40
minut od momentu dostarczenia go na miejsce akcji.
Lp. Nazwa
Szt.
Uwagi
1 Przyczepa DMC 2000 1
1
+ koło zapasowe
2 Namiot pneumatyczny
1
namiot kąpielowy
3 Namiot pneumatyczny
2
brudny/czysty
Nagrzewnica powietrza z podgrze4
waczem
1
spalinowa
Termostat do nagrzewnicy powietrza
1
od 5OC do 60OC
6 Rękaw do nagrzewnicy powietrza
1
około 2 m
7 Przepływowa nagrzewnica wody
1
spalinowa dla 6,8,12
bramek
5
8
Zbiornik paliwa do nagrzewnicy
wody
1
tworzywo sztuczne
9
Zbiornik na środek dekontaminacyjny
1
tworzywo sztuczne
10
Wąż do podawania chemii do
nagrzewnicy
1
z filtrem
11
Przejściówka do podłączenia węża
strażackiego 52
1
na wlocie do nagrzewnicy
12 Agregat prądotwórczy
1
spalinowy
13 System natrysków
12
w namiocie kąpielowym
14 Węże do wody czystej
2
komplet
15 Ręczne pistolety do odkażania
8
z przewodami
2
szybkozłączka
16
Przejściówka do podłączenia
pistoletu
17 Wąż do wody skażonej
1
5 metrów
18 Pompa do wody skażonej
1
elektryczna
19 Oświetlenie do namiotów
6
2 punkty na namiot
20 Przedłużacze elektryczne na bębnie
2
3 gniazdkowe
21 Najaśnice zewnętrzne
2
2 x 300 W każda
1
elektryczna ssanie/tłoczenie
23 Zbiornik na wodę skażoną
2
2000 l każdy
24 Rolkowy ciąg transportowy
3
składany
1
komplet
22
25
Turbina powietrza do stawiania
namiotu
System uziemienia agregatu prądotwórczego
26 Młotek 5 kg
1
27 Pojemniki z tworzywa sztucznego
17
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Zestawienie wyposażenia (przykład)
400 x 600 + dwie
pokrywy
28 Pojemnik z tworzywa sztucznego
1
29 Kanister metalowy 10 l
1
30 Kanister metalowy 10 l
1
z etyliną 95
31 Maty antypoślizgowe
6
tworzywo sztuczne
32 Zestaw piktogramów
1
komplet
33 Kotwy do namiotu
3
komplety
34 Zestaw naprawczy do namiotu
3
komplety
35 Dokumentacja techniczna
1
komplet
36 Homologacja przyczepy
1
Mobilny system dekontaminacyjny DA60
się pompę wypompowującą wodę skażoną do specjalnych
– zewnętrznych zbiorników. Bramki prysznicowe zamontowane są na stałe w namiocie i rozkładają się automatycznie
podczas pompowania namiotu. Woda potrzebna do procesu
dekontaminacji dostarczana jest do przepływowego urządzenia grzewczego ze zbiornika zewnętrznego, hydrantu lub
samochodu strażackiego. W podgrzewaczu następuję podgrzanie wody do temperatury ok. 35°C z możliwością regulacji
temperatury w zakresie 30–60°C. Urządzenie jest wyposażone
w zabezpieczenie termiczne przed przypadkowym wzrostem
temperatury. Woda wraz z substancjami myjącymi podawana
jest na bramki myjące. Bramki myjące wyposażone są dodatkowo w ręczny pistolet wspomagający proces mycia. Zużyta
z olejem napędowym
Opis produktu
Symbol
Mobilny system dekontaminacyjny DA 60
N17
99
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Kontener dekontaminacyjny DAK 240
Kontener dekontaminacyjny DAK 240
100
Kontenerowy system dekontaminacji masowej jest samodzielnym systemem umożliwiającym przeprowadzenie procesu
odkażania ludzi w przypadku skażenia dużego obszaru miasta
lub wystąpienia zagrożenia w środkach transportowych.
ciągi (1 – męski, 1 żeński) zamienia się szybko w 1 korytarz dla
osób niesprawnych. Umożliwia to odkażenie maksymalnie
dużej ilości osób w jak najkrótszym czasie. Osoby niesprawne
przemieszczane są przy pomocy noszy transportowych prze-
suwanych po specjalnym torze. Środkowa część toru transporSystem składa się z kontenera, w którym na stałe zamontowatowego zamontowana jest na stałe w kontenerze i rozstawiana
ne są kabiny prysznicowe umożliwiające dekontaminację osób
w przypadku takiej konieczności.
zarówno sprawnych jak i osób
Boczne części toru dostawiane są
które nie mogą samodzielnie
osobno w przypadku koniecznosię przemieszczać. Ponadto
ści odkażenia większej ilości osób
w kontenerze zamontowany
niesprawnych.
jest na stałe system podgrzeDodatkowo na wyposażeniu syswania wody, agregat prądotemu znajdują się lampy oświetwórczy oraz system telewizji
tlające teren akcji (zamontowane
przemysłowej umożliwiający
Kontener dekontaminacyjny - widok z boku
na stale w kontenerze na specjalstały nadzór przebiegu procenych teleskopach, które samodzielnie podnoszą się w górę, co
su dekontaminacji bez konieczności przebywania ratowników
wpływa na skrócenie czasu rozstawienia).
bezpośrednio w komorach dekontaminacyjnych (ratownicy
mają stały podgląd wnętrza systemu na specjalnym stanowiW skład systemu wchodzą ponadto elastyczne zbiorniki na
sku dowodzenia obok kontenera).
wodę czystą, środek do dekontaminacji oraz wodę skażoną.
Uzupełnieniem wyposażenia jest także system oznakowania i
Proces dekontaminacji rozpoczyna się w namiocie spełniająwydzielenia terenu akcji oraz zestaw worków na odzież i docym rolę rozbieralni, w której osoby poszkodowane zdejmują
kumenty, a także ubrania zastępcze (worki foliowe) i zestaw
z siebie skażoną odzież, która pakowana jest do specjalnych
podpasek i pieluszek dla dzieci.
plastikowych worków. Następnie osoby te przechodzą do
Kontener może być wykonany w wersji z drzwiami bocznymi
wnętrza kontenera, gdzie poddawani są dekontaminacji.
lub plandekami.
Po zakończeniu tego procesu, odkażeni ludzie przechodzą do
drugiego namiotu, w którym ubierają się w ubrania zastępcze.
Podstawowe dane techniczne:
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się skażenia system
- Kontener z systemem załadunkowym wg norm ISO i DIN
wyposażony jest w urządzenie filtrująco – wentylacyjne z fil30722
trem HEPA. Przy niskich temperaturach otoczenia układ jest
- Przepustowość ok. 240 osób na godzinę dla 4 ciągów osób
ogrzewany przy pomocy spalinowej nagrzewnicy powietrza.
sprawnych*
Proces dekontaminacji odbywa się w czterech oddzielnych
- Waga systemu gotowego do transportu: ~ 5000 kg.
ciągach po 2 dla kobiet i 2 dla mężczyzn. Jednocześnie pod
- Czas sprawiania zestawu: max. 30 minut przez 2 osoby.
prysznicami może przebywać 12 osób sprawnych. Osiem osob
- Obsługa: 1 osoba + ratownicy kierujący akcją
spryskiwanych jest środkiem dekontaminacyjnym a cztery pozostałe spłukiwane są czystą wodą. W przypadku konieczności
*) w zależności od użytego środka odkażającego i przy założeniu czasu trwania
dekontaminacji dużej ilości osób niesprawnych 2 środkowe
odkażania jednej osoby do 3 minut.
Opis produktu
Symbol
Kontener dekontaminacyjny DAK 240
N18
101
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Kontener dekontaminacyjny DAK 240
Przepływowa nagrzewnica wody / Turbina do pompowania
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
102
Przepływowa nagrzewnica wody
Przeznaczenie
Dane techniczne
Przepływowa nagrzewnica wody przeznaczone jest do podgrzewania wody użytkowej. Zastosowany w nim kocioł przepływowy ogrzewany palnikiem olejowym umożliwia ogrzanie wody użytkowej do temperatur w zakresie 30 – 50 C
przy wydajności 600 - 1200 l/h. Zastosowanie podwójnego
układu kontroli temperatury wody gwarantuje zachowanie
korzystnej charakterystyki regulacji (duża dokładność przy
małej histerezie) co w szczególności predestynuje go do zastosowania w systemach sanitarno-higienicznych np. mycie i
odkażanie ludzi i zwierząt.
Urządzenie można dodatkowo wyposażyć w specjalny dozownik umożliwiający dodanie do ogrzanej wody środka dekontaminacyjnego w ilości od 2-10% z regulacją co 1 %
Wymiary (dłg. x szer. x wys.)
700x700x900 mm
Ciśnienie wody zasilającej
2-3 bar
Zakres regulacji temp.
Wody podgrzanej
30 - 70ºC
Zasilanie elektr.
230/1/50 V/~/Hz
Pobór mocy nom.
700 W
Paliwo
olej napędowy wg PN
Zużycie paliwa
3.5 l/h przy ∆t=30°C
Wyposażenie standardowe
Przewód zasilający
6m
Zbiornik paliwa (kanister)
10 l
Wyposażenie dodatkowe:
• Dozownik chemii 2-10%,
• Układ zalewowo-pompowy umożliwiający pobór wody z
otwartych zbiorników.
Opis produktu
Symbol
Przepływowa nagrzewnica wody
N19
Turbina do pompowania stelaży pneumatycznych
Przeznaczenie:
Turbina do pompowania stelaży pneumatycznych ma zastosowanie do napełniania konstrukcji pneumatycznych namiotów, kabin itp. Urządzenie umożliwia także wypompowanie
powietrza z namiotów co znacznie ułatwia składanie sprzętu
pneumatycznego. Wydajność urządzenia umożliwia napompowanie namiotu pneumatycznego NPA 37 w czasie od 2,5 do
3,5 minut w zależności od temperatury otoczenia.
W przypadku awarii sprzętu pneumatycznego, urządzenie
może stale dopompowywać namiot do momentu lokalizacji i
naprawy nieszczelności namiotu. Maksymalny czas pracy urządzenia w takim przypadku wynosi 1 godzinę.
Wyposażenie:
Przewody powietrzne do dmuchania namiotu (2 szt.)
Dane techniczne dmuchawy:
Napięcie zasilające – 230V/50Hz
Moc – 2x1200 W
Długość przewodu zasilającego – 10 m.
Objętość powietrza V=2x3600 l/min
Stopień ochrony: IP 44
Budowa urządzenia:
Turbina wyposażona jest w dwa wentylatory umożliwiające
dostarczenie do pompowanego sprzętu powietrza w ilości ok.
3600 l/min. Każdy wentylator uruchamiany jest osobnym wyłącznikiem. Wentylatory mogą pracować niezależnie od siebie.
Obudowa urządzenia wykonana jest z kształtowników aluminiowych.
Opis produktu
Symbol
Turbina do pompowania stelaży pneumatycznych
N20
Przeznaczenie
Wyposażenie
Urządzenie produkowane jest na potrzeby wojska, policji, straży pożarnej lub innych jako systemy umożliwiające mycie lub
przeprowadzanie dekontaminacji pojazdów kołowych w terenie.
• pokrowce z uchwytami na kuwetę, zbiornik, śledzie, itp.
Wyposażenie dodatkowe:
Konstrukcja
Wanna wykonana są z specjalnej, grubej folii PCV. W celu zapewnienia szczelności wanna posiada komory z pianką na
wszystkich krawędziach wanny.
Standardowo wanny wykonywane są w następujących
wymiarach:
• pompy do odprowadzania wody brudnej (skażonej) z
kuwety
• Specjalistyczne myjki ciśnieniowe do mycia pojazdów zimną
lub ciepłą wodą.
• Urządzenia do dekontaminacji sprzętu.
• szerokość 4 m, długość 6 m, wysokość krawędzi 10 cm
(samochody osobowe)
• szerokość 5 m, długość 10 m, wysokość krawędzi 15 cm
(małe dostawcze, busy)
• szerokość 6 m, długość 25 m, wysokość krawędzi 15 cm
(zestawy drogowe, pojazdy wojskowe)
• Możliwość wykonania innej powierzchni wanny ograniczeniem są gabaryty kuwety po złożeniu.(inny sprzęt
lub pojazdy specjalistyczne w tym samoloty i śmigłowce)
Materiał
Powłoka kuwety i zbiornika wykonane są z tkanin poliestrowych dwustronnie powleczonych scantarpem, charakteryzujących się niepalnością, odpornych na UV i procesy starzenia.
Zakres temperatur użytkowania kuwety –35ºC - +70ºC
Opis produktu
Wymiary D x S (m)
Symbol
Wanna PCV
6x4
N21
Wanna PCV
10 x 5
N22
Wanna PCV
25 x 6
N23
Wanna PCV do mycia lub dekontaminacji pojazdów
pojazdów kołowych
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Wanna PCV do mycia lub dekontaminacji
103
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Zbiorniki elastyczne na wodę
Zbiorniki elastyczne na wodę
104
PRZEZNACZENIE
MATERIAŁ
Zbiorniki na wodę PCV produkowane są na potrzeby zespołów
i sił szybkiego reagowania w akcjach ratunkowych i pomocniczych, szpitali polowych, na wypadek skażeń itp.
Powłoka zewnętrzna zbiornika wykonana jest z gazoszczelnej
5-warstwowej tkaniny zbrojonej siatką poliestrową, powleczonej scantarpem, odpornej na UV, starzenie, uszkodzenia mechaniczne. Zakres temperatur użytkowania namiotu pneumatycznego –35ºC - +70ºC.
Przeznaczone są do:
• magazynowania wody skażonej, np. podekontaminacyjnej.
• magazynowania wody czystej do celów technicznych (mycie
pojazdów, dekontaminacja itp.)
• magazynowania wody pitnej (wersja specjalna z atestem
PZH)
Standardowo zbiorniki wykonuje się w 3 wielkościach:
• 1000litrów
• 2000litrów
• 3000litrów
W sytuacjach kryzysowych po napełnieniu wodą zbiorniki
mogą służyć także jako stabilne zapory przeciwpowodziowe.
WYPOSAŻENIE
Pokrowiec z uchwytami, końcówka z szybkozłączką do pompowania komory z sprężarki lub butli, pasy transportowe, zawór zwrotny wlotowy i wylotowy z złączem STROZ 52, zawór
wlotowy 25 z zaworem zwrotnym.
ZALETY
• prosta obsługa
• trwałość gwarantowana minimum 10 lat – przy prawidłowym
magazynowaniu konserwacja polega wyłącznie na rozwinięciu zbiornika raz na rok z pokrowca, rozprostowanie i włożenie zbiornika ponownie do pokrowca
• szczelność, możliwość magazynowania pełnych zbiorników
jeden na drugim (do 3 warstw)
• prosty transport złożonych (małe gabaryty po złożeniu) i napełnionych zbiorników.
KONSTRUKCJA
Zbiornik posiada małą komorę pneumatyczną wyposażoną
w zawór wlotu i wylotu powietrza i zawór bezpieczeństwa.
Zawór wlotu-wylotu powietrza wyposażony jest w końcówkę
umożliwiający nadmuchanie komory z butli tlenowej, pompki
elektrycznej lub pompki nożnej.
Komora ułatwia napełnianie zbiornika z źródła o małym ciśnieniu. W górnej części zbiornika znajduje się zawór wlotowy z
złączem STORZ 25 z zaworem zwrotnym do napełniania zbiornika wodą z źródła o małym ciśnieniu. Do napełniania zbiornika ze źródła o dużym ciśnieniu służy zawór STORZ 52 umieszczony z boku zbiornika. Zawór ten służy także do opróżniania
zbiornika.
Zbiornik wyposażony jest w specjalne pasy do rozładunku i
załadunku przy pomocy dźwigu (np. samochód z HDS) oraz
w wersji specjalnej w specjalną siatkę wzmacniającą do transportu pod śmigłowcem. Po zamknięciu zaworów zbiornik jest
CAŁKOWICIE SZCZELNY.
Opis produktu
Wymiary (m)
Symbol
Zbiornik elastyczny
6x4
N24
Zbiornik elastyczny
10 x 5
N25
Zbiornik elastyczny
25 x 6
N26
Zapory przeciwpowodziowe
Zapory te służą do ochrony przeciwpowodziowej i w ochronie
środowiska przed skutkami katastrof ekologicznych.
Główne zalety zapór przeciwpowodziowych z PCV to:
• brak konieczności stosowania dodatkowych stałych elementów konstrukcyjnych,
• możliwość rozkładania w każdym terenie, w tym także na obszarach częściowo zalanych,
• prosta, intuicyjna obsługa, bez konieczności użycia drogiego
sprzętu i dużej ilości ludzi,
• duża wytrzymałość i stabilność,
• możliwość wykorzystania do innych celów np. jako zbiorniki
na wodę, baseny p.poż. itp.,
• możliwość współdziałania z innymi systemami zabezpieczeń
przeciwpowodziowych, np. z workami z piaskiem;
• możliwość przemieszczania w inne miejsca zagrożone, w
przypadku przemieszczania się fali powodziowej
Ze względu na swoją konstrukcję, zapory charakteryzują się
możliwością szybkiego transportu i umieszczenia w dowolnym miejscu, także trudno dostępnym lub całkowicie niedostępnych dla cięższego sprzętu.
Pojedynczy element zapory przeciwpowodziowej wykonany
jest jako zbiornik zamknięty z PCV. Po napełnieniu wodą nabiera kształtu i ciężaru, co umożliwia jego skuteczną pracę.
Wyposażenie dodatkowe (opcja):
• ilość komór: 1 szt.
• ilość zaworów odpowietrzających: 1 szt.
• ilość rękawów przystosowanych do założenia końcówki „52”:
1 szt.
• uchwyt,
• worek transportowy z kieszonką A4 na dokumenty,
• pasek parciany o szerokości 2,5 cm, długości 4,7 m, zakończony klamrą zaciskową, służący do łączenia wałów
Opis produktu
Wymiary Ø x D (m)
Waga (kg)
Symbol
Zapora przeciwpowodziowa
0,80 x 10
17
N27
Zapora przeciwpowodziowa
0,80 x 15
25
N28
Zapora przeciwpowodziowa
0,80 x 25
41
N29
Zapora przeciwpowodziowa
0,40 x 10
9
N30
Zapora przeciwpowodziowa
0,40 x 15
13
N31
Zapora przeciwpowodziowa
0,40 x 25
21
N32
Zapory przeciwpowodziowe
Dane techniczne:
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Każdy zbiornik zapory wyposażony jest w zawór do napełniania i opróżniania oraz zawór odpowietrzający. Zbiorniki można napełniać z hydrantu, wozu strażackiego lub wykorzystać
wodę powodziową poprzez zastosowanie np. pomp pływających.
Zapora o długości 10 metrów i piętrzeniu 0,5 m skutecznie
może zastąpić ok. 200 worków z piaskiem
Jest produktem wielokrotnego użycia.
105
Łóżka polowe
Dane techniczne:
– solidna rama stalowa (średnica 1,2 mm grubości),
– powłoka odporna na zrywanie,
nie wchłaniająca wody i płynów,
– łatwe i szybkie w montażu,
– wszystkie części dostępne do wymiany,
NBC Ochrona przed bronią nuklearną, biologiczną i chemiczną
Łóżka polowe
– powłoka łóżka higieniczna, dostosowana
do dezynfekcji i do spłukiwania, wykonana z PP,
106
– rama malowana proszkowo, specjalnie
zabezpieczona antykorozyjnie, aby przy
wielokrotnej dezynfekcji nie uszkodzić powłoki.
Opis produktu
Wymiary po rozłożeniu
D x S x H [cm]
Waga [kg]
Opakowanie
Symbol
Łóżko polowe 43 cm
195 x 70 x 43
11,2
Worek z polipropylenu
N33
Łóżko polowe bunkrowe 43 cm
195 x 70 x 110
24,2
Worek z polipropylenu 2 szt.
N34
Łóżko polowe 30 cm
200 x 90 x 30
14,0
Torba
N35
Pogotowie
ekologiczne
107
Awarie, wypadki, rozlewiska...
Szanowni Państwo,
po dwunastu latach doświadczeń na rynku
ratownictwa chemiczno-ekologicznego, pragniemy zaoferować Państwu współpracę
w ramach czuwania 24-godzinnego Pogotowia
Ekologicznego.
24-godzinn
e
Pogotowie
Ekologiczne
!
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Awarie, wypadki, rozlewiska...
Na czym polega działanie
Pogotowia Ekologicznego?
108
Jesteśmy w zasięgu ręki, wyposażeni w środki do ograniczania, likwidacji
i utylizacji skutków wszelkich rozlewisk substancji niebezpiecznych oraz
skutków awarii i katastrof ekologicznych. Poprzez bliską współpracę
z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii rozszerzyliśmy swoją
ofertę o badanie radioaktywności i toksyczności bowiem na dzień dzisiejszy mamy coraz więcej do czynienia z porzucanymi pakunkami niewiadomego pochodzenia. Wraz z rosnącym zagrożeniem skażenia bronią
chemiczną i biologiczną dysponujemy kompleksowym sprzętem do dekontaminacji skażeń.
Posiadamy duże doświadczenie i decyzje urzędowe na wytwarzanie,
transport i utylizację wszelkich odpadów niebezpiecznych. Wszystko co
robimy, czynimy z szacunku do środowiska i zawsze bezwzględnie w zgodzie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska.
Jesteśmy dostępni dla Państwa 24 godziny na dobę. Dojeżdżamy
w niedzielę i święta, zawsze wyposażeni w najskuteczniejsze środki.
Pracujemy wyłącznie sprawdzonymi technologiami.
Posiadamy kancelarię tajną i znamy wszelkie procedury postępowania
w trudnych sytuacjach. Nasze technologie i środki dla ratownictwa chemiczno – ekologicznego zdobyły 10 złotych medali i 2 nagrody Naczelnej
Organizacji Technicznej. W naszej firmie pracują dwie osoby znajdujące
się na liście Specjalistów ds. Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W grudniu 2004 otrzymaliśmy rekomendację Ministerstwa Obrony Narodowej, oceniającą nasze
usługi z dziedziny transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz dostawy sprzętu i środków do ograniczania i unieszkodliwiania
substancji niebezpiecznych, jako wykonywane z należytą starannością,
zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi.
Referencje - wybrane z wielu
Góra Kalwaria, 1997 r.
Grójec, 2002 r.
W dniu 29.01.97 r zaistniała w naszym Zakładzie awaria polegająca na wycieku mazutu na plac rozładunkowy i przedostaniu się
go kanalizacją do jednej z komór oczyszczalni ścieków. Spowodowało to poważne zagrożenie dla wód rowu melioracyjnego
i rzeki Małej, do których to odbiorników odprowadzane są ścieki
zakładowe. W tej sytuacji zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu i usuwaniu skutków awarii do firmy Sintac - Polska,
z siedzibą w Wesołej k/Warszawy przy ul. Armii Krajowej 86.
Dzięki natychmiastowej pomocy firmy Sintac - Polska i profesjonalizmowi jej przedstawicieli, udało się nam zabezpieczyć wody
odbiorników ścieków i skutecznie przeprowadzić akcję usuwania
skutków awarii. Szczególnie przydatne okazały się przywiezione
przez przedstawicieli firmy włókniny i rękawy sorbcyjne, które
w sposób skuteczny zabezpieczały rów melioracyjny przed substancjami ropopochodnymi, chłonąc je z powierzchni wody. Nie
mniej pomocny przy czyszczeniu placu rozładunkowego, kanalizacji i komory oczyszczalni okazał się roztwór Sintanu oraz
Sorbent - Compact, które to środki przyczyniły się do znacznego
skrócenia czasu trwania akcji usuwania skutków awarii.
Biorąc pod uwagę powyższe wyrażamy wdzięczność firmie Sintac
-Polska za okazaną nam pomoc.
W nawiązaniu do współpracy podjętej z Waszą firmą, Starostwo
Powiatowe w Grójcu pragnie wyrazić słowa uznania i serdecznie
podziękować za trud włożony w realizację zadania.
Warszawa, 1998 r.
Elektrociepłownie Warszawskie Zespół Elektrociepłowni Żerań
wyrażają podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w likwidacji plamy ropopochodnej z powierzchni ujęcia wody EC Żerań
w dniu 31/07/1998.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Zespół Elektrociepłowni Żerań
Warszawa, 1999 r.
STOEN S. A. składa serdeczne podziękowanie za udział Pracowników firmy Sintac - Polska, w akcji ratowniczej mającej na celu
ochronę gleby, przed skażeniem olejem elektroizolacyjnym,
w czasie awarii transformatora 110/15 kV, w dniu 01.10.1999r.
Przybyli na miejsce awarii, w ramach Pogotowia Ekologicznego
Sintac - Polska, Pani Grażyna Greś oraz Panowie Jarosław Słonawski, Paweł Krupa, dołożyli wszelkich starań, aby przy użyciu
środków oferowanych przez Sintac - Polska zminimalizować
skutki wycieku oleju z transformatora. Liczymy na dalszą współpracę i ewentualne wnioski wynikające z akcji ratowniczej.
Zarząd STOEN S.A.
Firma wykazała się dużym profesjonalizmem w likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych, a sposób realizacji usługi potwierdził opinię o rzetelnych i fachowych działaniach Waszych pracowników.
Prosimy przyjąć życzenia wielu sukcesów w dalszej działalności.
Starostwo Powiatowe w Grójcu,
Kierownik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Siedlce, 2004 r.
Z firmą SINTAC Polska Sp. z o.o. jv, 05-075 Wesoła, ul. Armii Krajowej 86 współpracujemy od 1999 roku stosując z powodzeniem
jej produkty do usuwania skutków awarii i wypadków drogowych, używamy m.in. :
1. neutralizator Sintan (koncentrat jak również gotowy roztwór)
charakteryzujący się:
a. skutecznym usuwaniem zanieczyszczeń ropopochodnych
i tłuszczowych ze wszystkich utwardzonych powierzchni
i gleby;
b. Mechanizmem działania opierającym się wyłącznie na zjawiskach fizycznych i biologicznych. Podczas operacji odkażania
SINTAN-em nie powstają substancje toksyczne lub niebezpieczne.
c. nieszkodliwością dla środowiska pH=7 i dopuszczoną do stosowania w przemyśle spożywczym,
d. pozostałości SINTAN-u w glebie i popłuczynach ulegają całkowitej biodegradacji.
2. Mineralny sorbent Compakt posiadający następujące zalety:
a. ekonomiczny - dzięki dużej chłonności oraz możliwości ponownego użycia
b. łatwy do usunięcia - zużyty sorbent nie zmienia swojej struktury, jest twardy i łatwo go zmieść lub usunąć odkurzaczem
c. prosty do zastosowania - rozlaną ciecz wystarczy zasypać granulatem
d. wysypany na rozlewiska nie pozostawia żadnej mazistej warstwy na podłożu
e. nasączony nie oddaje substancji absorbowanej - nawet pod
wpływem obciążeń
f. wysypanie sorbentu na rozlewisko eliminuje niebezpieczeń-
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Awarie, wypadki, rozlewiska...
Oddział - Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego HORTEX
Problem, przed którym stanęło Starostwo wiązał się z natychmiastowym usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, zalegających w otwartym kanale do przeglądu samochodów. Z uwagi na specyfikę
odpadów i wymagania prawne z zakresu gospodarki odpadami,
realizacji zadania podjęła się tylko Wasza firma.
109
stwo poślizgu zarówno dla ludzi jak i pojazdów mechanicznych
g. odpowiednio duży ciężar właściwy granulatu pozwala na stosowanie go w akcjach przy silnym wietrze
h. jest niepalny, ponieważ nie zawiera związków organicznych
i. jest obojętny dla środowiska
j. jest chemicznie bierny - nie reaguje z innymi związkami chemicznymi (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego)
Wysoko oceniamy fachowość i organizację pracy ww. Firmy.
Otrzymywaliśmy zawsze produkty znakomitej jakości i w ustalonym terminie, zawsze też mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo. Firma jest profesjonalnie przygotowana do świadczonych przez siebie usług. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy
z firmą SINTAC Polska i dlatego też możemy zarekomendować jej
usługi.
Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Awarie, wypadki, rozlewiska...
Janów Lubelski, 2005 r.
110
W dniu 17.08.05 w miejscowości Modliborzyce pow. Janów Lubelski doszło do masowego skażenia środowiska olejem napędowym. Skażenie było skutkiem wypadku drogowego, w którym
rozszczelnieniu uległa cysterna przewożąca paliwo (ON).
Skażenie objęło: drogę krajową, pobocze drogi, rów i ciek wodny,
stawy hodowlane oraz grunt przy domach mieszkalnych.
Wyżej wymienione skażenie oprócz zanieczyszczenia okolicznych wód powierzchniowych stanowiło zagrożenie pożarowe,
sparaliżowało ruch na drodze krajowej, naraziło zdrowie i dobrostan mieszkańców skażonego terenu (zatrucie oparami ON)
nie wspominając już o stratach gospodarczych (skażenie stawów
rybnych). W tej sytuacji sprawca wypadku zlecił likwidację skażenia Firmie Sintac-Polska Sp. z o.o.
Całodobowe Pogotowie Ekologiczne Sintac-Polska Sp. z o.o. błyskawicznie zareagowało na wezwanie i natychmiast przystąpiło
do likwidacji skutków skażenia. Wykonano następujące prace:
– zebrano za pomocą sorbentów mineralnych rozlewisko ON
z drogi i chodnika,
– za pomocą specjalistycznego preparatu odtłuszczającego
przywrócono bezpieczną szorstkość i czystość drodze i chodnikowi,
– za pomocą sorbentów hydrofobowych usuwano pływającą na
lustrze wody rowów, cieków i stawów warstwę ON,
– wybrano zaolejoną glebę i kruszywo i przetransportowano do
unieszkodliwienia a ubytki uzupełniono czystym materiałem,
– oczyszczono brzegi i powierzchnie akwenów z zaolejonej roślinności - traw, trzcin, glonów, krzewów itp.,
– monitoring miejsca skażenia.
Wszystkie prace wykonane zostały szybko, sprawnie oraz zgodnie
z zaleceniami WIOŚ w Lublinie i oczekiwaniami lubelskiego
oddziału GDDKiA. Oceniamy bardzo wysoko jakość prac wykonanych przez Firmę Sintac-Polska Sp. z o.o. Fachowa wiedza,
doświadczenie i kompetencja w organizacji prac zespołu pracowników Pogotowia Ekologicznego była widoczna na każdym
kroku. Współpraca z przedstawicielami lokalnej administracji
- wzorowa. Firma zrobiła wszystko aby maksymalnie ograniczyć
zagrożenie dla ludzi i środowiska. Przesunięcie działań o dzień
lub dwa mogłoby spowodować bardzo znaczące szkody w śro-
dowisku (migracja zanieczyszczenia do wód podziemnych) oraz
zdrowiu ludzi i zwierząt. Należy również podkreślić znajomość
prawa i spełnienie wszystkich wymogów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia akcji.
Na ręce Prezesa Firmy Sintac-Polska Sp. z o.o. Pani Janiny Majcherczyk składamy serdeczne podziękowania za wzorowo i rzetelnie wykonaną pracę Pogotowia Ekologicznego.
Możemy wszystkim, którzy znajdą się w sytuacji podobnego zagrożenia z całym przekonaniem zarekomendować usługi Firmy
Sintac-Polska Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe
w Janowie Lubelskim
Halinów, 2005 r.
W związku z pismem z dnia 26.10.2005r, Urząd Miejski w Halinowie informuje, iż z usług prowadzonego przez Firmę Sintac-Polska, Pogotowia Ekologicznego, korzystał trzykrotnie.
W wyniku przeprowadzonych działań usunięto niebezpieczne
substancje, oraz zanieczyszczoną ziemię, które znajdowały się na
terenie gminy i poddano je utylizacji.
Przedmiotowe czynności przeprowadzono w sposób rzetelny,
w terminie 24 h od zgłoszenia, w sposób zgodny z przepisami
prawa, z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi oraz bez uszczerbku
dla środowiska naturalnego.
Burmistrz Halinowa
Warszawa - Wawer, 2005 r.
SINTAC-POLSKA Sp. z o.o. to istniejąca od kilkunastu lat specjalistyczna firma prowadząca unikatowe na Polskim rynku usługi
Pogotowia Ekologicznego.
Urząd Dzielnicy Wawer do tej pory korzystał kilkakrotnie z pomocy firmy SINTAC w sytuacjach awaryjnych (kryzysowych). Były
to m. in.: odnalezienie niezidentyfikowanych odpadów porzuconych w lesie, konieczność ich identyfikacji i unieszkodliwienia,
wyciek odpadów polakierniczych do kanału melioracyjnego, skażenie substancjami ropopochodnymi zbiornika wodnego i inne.
W każdej z tych sytuacji firma SINTAC zareagowała szybko, posługując się specjalistycznym sprzętem m. in. do wstępnej identyfikacji rodzaju odpadów i skażenia na miejscu zdarzenia oraz
wykorzystując szeroką wiedzę posiadaną w tym zakresie.
Firma wykonuje swoje usługi kompleksowo, poczynając od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, pobrania prób do wykonania
badań laboratoryjnych, odbioru odpadu i przekazania go do odpowiedniego miejsca unieszkodliwienia.
Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z firmą
SINTAC i możemy stwierdzić, że usługi Pogotowia Ekologicznego
wykonywane są w sposób bardzo profesjonalny.
Możemy mieć nadzieje, że firma SINTAC będzie przykładem dla
innych firm w zakresie szczególnej troski i dbałości o ochronę środowiska.
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
Urzędu Stołecznego Warszawy
dla dzielnicy Wawer
„Pogotowie Ekologiczne do wyjazdu…”
Coś mi się wydaje, że edukacja ekologiczna naszego społeczeństwa idzie w dobrą stronę! Sąsiadka nastawiona dotychczas do wszystko negatywnie, sortuje śmieci przed śmietnikiem, Pan Jan myjący od lat na pobliskiej łące swój samochód
zaczął jeździć na myjkę, Pani Kasia po bułki chodzi z własną
torbą uszytą z tkaniny lnianej, a wnuki moje już odróżniają
pojemnik na szkło białe i kolorowe, nie wspominając o pojemniku na zużyte bateryjki. Gratobusy zbierają wszystko to
co na wysypisku śmieci miejskich leżałoby latami, a reklamy
uświadamiają właścicieli prywatnych kotłowni, że spalanie
śmieci to zabójstwo dla otoczenia.
Może nareszcie uświadomiliśmy sobie,
że obowiązek ochrony środowiska
przed substancjami niebezpiecznymi
(substancją niebezpieczną może być
surowiec, produkt, półprodukt, odpad,
a także substancja powstała w wyniku
awarii) polegający na przeciwdziałaniu
zdarzeniom, które mogą spowodować
zagrożenie, a w przypadku zaistnienia
takich zdarzeń - minimalizowanie ich skutków, jest obowiązkiem powszechnym. Odnosi się to nie tylko do podmiotów
korzystających ze środowiska w sposób podlegający reglamentacji prawnej; obowiązek ten obejmuje również swym
zakresem wszystkie jednostki organizacyjne i osoby fizyczne,
które swoim działaniem lub zaniechaniem mogą wyrządzić
szkodę w środowisku.
Pamiętać też należy, że działania lub
zaniechania, które mogą spowodować
zagrożenia, kwalifikowane są jako czyny
podlegające odpowiedzialności karnej,
a każdy, kto zauważy wystąpienie awarii
(poważna awaria - rozumie się przez to
zdarzenie, w szczególności emisję, pożar
lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu
przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia
życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem) jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia
oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej
albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Zatem nasz czujny, uświadomiony i proekologiczny przysłowiowy Jan Kowalski zauważył, ostrzegł gapiów i zadzwonił…
do straży – bo jak nawet wybrał opcję z policją, wójtem, prezydentem – to i tak skończy się na powiadomieniu straży.
A w straży? Jak to w straży, też są przepisy na tą okoliczność.
Przypomnijmy zatem, że ochrona przeciwpożarowa polega
na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (definiowanym
jako: zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia, mienia
lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych
środków).
Straż ma też podjąć działania ratownicze rozumiane jako „każdą czynność
podjętą w celu ochrony życia, zdrowia,
mienia lub środowiska, a także likwidację
przyczyn powstania pożaru, wystąpienia
klęski żywiołowej lub innego miejscowego
zagrożenia”.
Po przyjeździe straży na miejsce zdarzenia nasz Kowalski z dumą obserwować będzie jej poczynania ratownicze realizowane zgodnie z przepisami, które to określają,
że organizacja ratownictwa chemicznego obejmuje zespół
działań planistyczno-organizacyjnych i stosowanie technik
ratowniczych niezbędnych do ratowania środowiska oraz
wszelkich innych czynności podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi w wyniku likwidacji bezpośrednich
zagrożeń stwarzanych przez toksyczne środki przemysłowe
lub inne niebezpieczne materiały chemiczne. Natomiast organizacja ratownictwa ekologicznego obejmuje zespół
działań planistyczno-organizacyjnych i
stosowanie technicznych zabezpieczeń
niezbędnych do ratowania środowiska
oraz stosowania środków neutralizujących ograniczających lub eliminujących
powstałe skażenie.
Zaobserwuje też, że ratownicy w
szczególności przeprowadzają:
1) rozpoznawanie zagrożeń oraz ocenę i prognozowanie ich
rozwoju oraz skutków dla ludzi i środowiska,
2) analizowanie powstałych awarii oraz katastrof chemicznych
i ekologicznych,
3) ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem
substancją niebezpieczną,
4) identyfikację substancji stwarzającej zagrożenie w czasie
powstałego zdarzenia,
5) prognozowanie rozwoju skażenia środowiska i ocenę rozmiarów zagrożenia oraz zmian wielkości strefy zagrożenia
dla ludności,
6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do miejsca
zdarzenia i rodzaju substancji stwarzającej zagrożenie,
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Pogotowie ekologiczne do wyjazdu...
Autor artykułu: Maciej Schroeder, nadbrygadier w stanie spoczynku.
111
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Pogotowie ekologiczne do wyjazdu...
112
7) przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zastępczych zbiorników,
8) obwałowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,
9) ograniczanie parowania substancji
niebezpiecznej,
10) zatrzymanie emisji toksycznych
środków przemysłowych,
11) stawianie kurtyn wodnych,
12) neutralizację substancji niebezpiecznej substancjami chemicznymi,
13) związywanie substancji niebezpiecznej sorbentami,
14) stawianie zapór na ciekach lub obszarach wodnych zagrożonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych,
15) zbieranie substancji niebezpiecznej z powierzchni wody
lub gleby.
Kowalski zobaczy również, że po zakończeniu ewakuacji ludzi,
zwierząt i mienia ze strefy zagrożenia, udzieleniu pomocy
medycznej poszkodowanym na miejscu zdarzenia oraz ich
przekazaniu specjalistycznym zespołom ratownictwa medycznego, ugaszeniu pożaru, zatrzymaniu emisji lub wypływu
substancji niebezpiecznej oraz usunięciu spowodowanego
przez nią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi i środowiska
i wykonaniu wszelkich innych czynności mających wpływ na
ograniczenie lub likwidację zagrożenia, kierujący działaniem
ratowniczym oznajmi zakończenie działań. W 2006 roku
do tego typu akcji wyjechało 3515 specjalistycznych samochodów ratownictwa chemicznego (a przecież nie do wszystkich zdarzeń mających za cel ochronę środowiska naturalnego dysponowane są tego typu pojazdy).
Osłabiona zostanie także motywacja ratowników, którzy w procesie edukacji są przygotowywani do ratowania życia i zdrowia,
a potem - podczas służby - występują w roli tragarzy czy zamiataczy. Dlaczego PSP, mając silne poparcie społeczne, nie odniosła
dotychczas sukcesu w tworzeniu powszechnego systemu ratowniczego, a nawet
systemu ochrony ludności, a równolegle
wytracała energię na próby organizacji
zarządzania tzw. systemem kryzysowym,
który z założenia znajduje się w obszarze
zadań organów administracji publicznej?
Czy nowelizując ustawę o ochronie przeciwpożarowej nie można było zmienić chociaż definicji działań ratowniczych, aby bardziej odpowiadała ratownictwu, a nie była
studnią bez dna?”
Marczyński proponuje zastąpienie starej definicji nową:
Co więc ma zrobić Kowalski w sytuacji, gdy zdarzenie nie
będzie kwalifikowało się do działań ratowniczych lub zakończą się one, w jego mniemaniu, zbyt wcześnie? Co ma
począć dowódca działań ratowniczych gdy uzna, że dalsze
czynności nie muszą być realizowane w trybie pilnym?
Nim coś zaproponuję - jedno wspomnienie!
Zastanówmy się przez chwilę! Czy takie rozwiązania prawne
wyczerpują wszystkie oczekiwania poszkodowanych i ich środowiska? Czy dzisiejsze przepisy satysfakcjonują ratowników
i czy chcą oni być wiodącymi w ratownictwie, czy może także
realizować cały wachlarz zadań, z usuwaniem skutków zdarzeń włącznie? Odpowiedź w obu przypadkach będzie NIE!
Pan Dariusz Marczyński pisze: „Obowiązująca od wielu lat,
mało precyzyjna definicja działań ratowniczych, jasno jednak
określa, że PSP ma obowiązek realizować zadania z szeroko rozumianej ochrony ludności, wraz z usuwaniem skutków zdarzeń.
Tymczasem dalsze angażowanie PSP w usuwanie podtopień i
skutków powodzi, oczyszczanie dróg po wypadkach drogowych,
usuwanie skutków emisji substancji niebezpiecznych, w tym powstałych z zagrożeń biologicznych, np. w wyniku ptasiej grypy,
odbijać się będzie negatywnie na jej gotowości ratowniczej.
Kilkanaście lat temu, wtedy, gdy straż pożarna raczkowała w
ratownictwie chemicznym, na Międzynarodowych Targach
Poznańskich zachodnioniemiecka firma prezentowała taktykę
działania i zestaw sprzętu do usuwania skutków rozlewisk
niebezpiecznych substancji. Jakież było zdziwienie odwiedzających to stoisko strażaków, gdy dowiadywali się, że jest
to prywatna firma, działająca komercyjnie i mająca na terenie
Niemiec pełne ręce roboty. Przemiła właścicielka firmy po
stokroć wyjaśniała, że nie jest konkurencją dla straży, a wręcz
przeciwnie, to strażacy przekazują jej meldunki o konieczności
podjęcia interwencji; że to jej firma pierze ziemię, wywozi nieczystości po akcji, szoruje beton, płucze konstrukcje i wysysa
zanieczyszczenia pływające na wodzie. Za usługi tej firmy
płacą „truciciele”, w myśl zasady - kto zawinił ponosi koszty.
Wracając do postawionych pytań - odpowiedź jest prosta!
Ma wezwać POGOTOWIE EKOLOGICZNE!
„Masz problem, którego nie możesz sam rozwiązać, dzwoń po pogotowie!”
Zatem potrzebne jest też pogotowie dla środowiska naturalnego. Wszak to od nas zależy, co Matka Natura pozostawi naszym dzieciom. Czasy się zmieniły, zmieniły się uregulowania prawne, człowiek nie chce stać obok problemu,
ochrona środowiska stała się obowiązkiem powszechnym, a
straż pożarna w 2006r. do zdarzeń zakwalifikowanych jako
„miejscowe zagrożenia” wyjeżdżała ponad 261 tysiące razy.
Warunkiem sprawnie funkcjonującego pogotowia spełniającego oczekiwania (obojętnie w jakiej dziedzinie życia) i działającego w obecnych realiach rynkowych, jest spełnianie m.in.
następujących warunków:
- posiadać całodobową łączność telefoniczną, umożliwiającą
zaalarmowanie o każdej porze doby przez osobę mającą
problem. Numery do pogotowia muszą być ogólno dostępne (w książce telefonicznej, w codziennej gazecie),
bowiem korzystać z nich będziemy w chwilach dyskomfortu.
- czas dojazdu pogotowia na miejsce zdarzenia nie powinien
być dłuższy niż trzy godziny,
- dysponować specjalistami i pracownikami mogącymi podejmować różnorodne, w tym i skomplikowane prace związane z usuwaniem uciążliwości, awarii lub zagrożeń,
- posiadać niezbędne narzędzia, urządzenia i przedmioty
przewożone wraz z załogą własnymi środkami transportowy,
- dysponować własnym zapleczem logistycznym pozwalającym problem załatwiać kompleksowo i do końca,
- posiadać możliwość zabierania z obszaru działań zanie-
czyszczeń i ich recyklingu,
- stosować uproszczony obieg dokumentów rozliczeniowo-finansowych (cennik, zlecenie, faktura),
- być profesjonalnym, miłym, grzecznym i nastawionym na
TAK.
Czy to wygórowane wymagania? Myślę, że NIE. Przecież Kowalski zatrudniając malarza w domu pragnie by ten fachowiec: był dyspozycyjny, nie spóźniał się, miał pomocnika, co
potrafi zagipsować dziurkę w ścianie, miał własne pędzle, w
porze obiadowej wyjął własne kanapki, wyniósł śmieci, umył
po zakończeniu podłogę, wystawił rachunek i dowcipnie zagadywał domowników.
W przypadku Pogotowia Ekologicznego wykaz oczekiwań ze
strony społeczeństwa, instytucji, firm i służb ratowniczych jest
oczywiście większy. Zakres prac, które powinno oferować Pogotowie można by skatalogować tak:
- całodobowo odbierać zgłoszenia i być w gotowości do
podjęcia działań,
- dysponować specjalistami i pracownikami mogącymi podejmować różnorodne, w tym i skomplikowane prace związane z usuwaniem niebezpiecznych dla środowiska substancji,
- posiadać niezbędne narzędzia, urządzenia i przedmioty
przewożone wraz z załogą własnymi środkami transportowy,
- mieć zapewniony alarmowy dostęp do magazynów neutralizatorów i sorbentów, tak by w sytuacjach konieczności ich
użycia w większych ilościach nie napotykać na trudności.
Wszystkie potrzebne środki oraz sprzęt do ograniczenia, zabezpieczenia i likwidacji awarii dostarczać własnym transportem i w najkrótszym czasie od zgłoszenia zdarzenia,
- móc podejmować działania przy likwidacji rozlewów substancji niebezpiecznych (w tym ropopochodnych) z powierzchni utwardzonych, gruntu i wód, a także powstałych
w wyniku katastrof drogowych, awarii przemysłowych i
innych zdarzeń losowych,
- na powierzchniach utwardzonych - ograniczać rozlewiska,
zebrać rozlane ciecze, oczyszczać (odtłuszczać) skażone
powierzchnie, zbierać odpady ciekłe i stałe, oraz umieć je
unieszkodliwiać,
- na powierzchniach nieutwardzonych, w gruncie - zbierać
rozlane ciecze, zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem
się zanieczyszczenia w gruncie, dokonywać poboru próbek
gruntu i wody wraz z analizą na zawartość substancji niebezpiecznych w celu określenia wielkości i zasięgu skażenia, rekultywować grunt, oraz zapewnić odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- na wodach śródlądowych - ograniczać rozlewiska, zbierać
ropopochodne z powierzchni wody za pomocą urządzeń
mechanicznych i sorbentów selektywnych, pobierać próbki
wody wraz z analizą w celu określenia wielkości skażenia,
oraz zapewnić odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- usuwać nieznane, niebezpieczne, trudne do identyfikacji
substancje porzucone przez nieznanych sprawców w
lasach, przy drogach, na terenie niezamieszkałych posesji;
zapewnić identyfikację substancji, odbiór i unieszkodliwienie odpadu,
- posiadać możliwości do wybierania, transportu i utylizacji
ziemi skażonej substancjami niebezpiecznymi, a także rekultywacji gleby,
- dysponować środkami transportu pozwalającymi na
przewóz różnych odpadów,
- dysponować technologią i sprzętem do oczyszczania,
udrożniania (odtłuszczania) systemów kanalizacyjnych,
studzienek rewizyjnych, wpustów i przykanalików, po skażeniu substancjami ropopochodnymi,
- posiadać odpowiednie pompy i zbiorniki,
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Pogotowie ekologiczne do wyjazdu...
Już nikogo nie dziwi fakt, że swoje pogotowie mają: gaz (pogotowie gazowe), prąd (pogotowie energetyczne), woda
(pogotowie wodociągowe), winda (pogotowie dźwigowe) i
samochód (pomoc drogowa). Nie wspominając już o „pogotowiach” mniej technicznych, a dotyczących np. seksu.
Można by rzec:
113
POGOTOWIE EKOLOGICZNE Pogotowie ekologiczne do wyjazdu...
- dysponować możliwością szybkich badań pobranych
próbek (radioaktywność, toksyczność, wybuchowość),
- dysponować kompletnym sprzętem do dekontaminacji
skażeń (ABC),
- prowadzić doradztwo, konsultacje i szkolenie w zakresie
przyjętego profilu działalności.
114
W zakresie współpracy z PSP można
by Pogotowiu dołożyć jeszcze zadanie
„ekologicznego” posprzątania po akcji:
sklasyfikowania i w odpowiedni sposób
zebrania odpadu poakcyjnego, zrobienia badań zasięgu i rodzaju skażenia
(również z miejsca po jego usunięciu),
odtłuszczenia bądź odkażenia miejsc
utwardzonych i odwiezienia odpadów
do utylizacji. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wywiezienia odpadu Pogotowie powinno potrafić
przeprowadzić rekultywację in situ (jedyna na dziś sprawdzona, bezpieczna i skuteczna technologia bioremediacji).
Po stronie Pogotowia może leżeć również wykonanie dokładnego raportu z wykonanych prac z opisem użytych profesjonalnych środków i wystawieniem kart odpadu. Najczęściej
też Pogotowia Ekologiczne posiadają niezbędne decyzje
urzędowe na wytwarzanie, transport i utylizację wszelkich
odpadów niebezpiecznych na obszarze całego kraju.
W rozmowach z dowódcami akcji wielokrotnie słyszałem
narzekania, że ich działania zastępują pracę Pogotowia Ekologicznego, że stosowana taktyka ni jak ma się do nowoczesnych technologii stosowanych przez wyspecjalizowane w
tym temacie firmy, i że powodem tego jest niedogadanie się
na wyższym szczeblu.
Nie mogą zrozumieć dlaczego istniejące Pogotowie Ekologiczne nie figuruje w planie ratowniczym i zgodnie z nim nie
jest dysponowane, dlaczego Pogotowie nie jest włączone do
KSRG w drodze umowy cywilnoprawnej, dlaczego dyspozytor
stanowiska kierowania o nim zapomina, itd. Nawet nasz Kowalski do końca nie rozumie, dlaczego usuwaniem oleju w
rowie melioracyjnym zajmują się „uzbrojeni” po zęby strażacy.
Nie pojmuje też, dlaczego przygotowujący się na kryzys wójt,
powiat lub zakład nie podejmuje adekwatnych do zagrożenia
zakupów sorbentów, neutralizatorów i nie dba o odbiór odpadów – pozostawiając to jednostkom ratowniczym.
Nowak, TY i ja. Za koszty działania Pogotowia Ekologicznego
płaci truciciel, sprawca zdarzenia, ubezpieczyciel, czasem zapłaci też Kowalski, gdy wyleje kwas z akumulatora na przydomowy trawnik sąsiada.
Przysłowie mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi – to chodzi
o pieniądze! Gminną drogę łatwiej
zneutralizować za pieniądze podatnika
(czytaj: „niczyje”, patrz: akcja straży) niż
za pieniądze przewoźnika – sprawcy
zagrożenia (patrz: akcja pogotowia).
Pierwszy wariant jest drogi, szybki i bez
problemów realizowany. Drugi wariant
jest o wiele tańszy, czasem wolniejszy
i wymagający szczegółowego dochodzenia – rzadko stosowany, bo który
urzędnik zechce nad nim popracować?
Czy rozważania te to tylko teoria?
Chyba NIE, bowiem Pogotowia Ekologiczne działają już w
niektórych województwach – czasem bardzo sprawnie, mają
niezłe efekty i poważanie wśród ratowników i społeczeństwa.
Jestem przekonany, że w interesie wszystkich Kowalskich, a
zwłaszcza komendantów powiatowych PSP jest, by przynajmniej w każdym województwie, działało minimum jedno takie
pogotowie, będące wsparciem strażaków, gdy oni zakończą
ewakuację ludzi i mienia ze strefy bezpośredniego zagrożenia
oraz zatrzymają emisję niebezpiecznych substancji.
Tam gdzie można, zastąpmy strażaka pracownikiem pogotowia – a wszystkim to na dobre wyjdzie. Zmiana definicji
„działań ratowniczych” moim zdaniem jest nieunikniona, a
wtedy Pogotowia Ekologiczne będą musiały wszędzie profesjonalnie zacząć działać.
Nadbrygadier w stanie spoczynku
Maciej Schroeder
Wykorzystano:
- Marczyński D., Dokąd zmierza PSP?, Przegląd Pożarniczy, nr 1/ 2008
Jest jeszcze jeden aspekt przemawiający za tym by Pogotowia
Ekologiczne były prawą ręką Straży Pożarnej lub, tam gdzie
sytuacja na to pozwala, ją zastępowały. Są to finanse.
- Schroeder M., Pogotowie Ekologiczne, Przegląd Pożarniczy, nr 1/ 2000
- Schroeder M., Pogotowie Ekologiczne – teoria i praktyka, Sympozjum:
Ratownictwo Chemiczno – Ekologiczne, Krzyżowa, 2001
- Biuletyn Informacyjny PSP za 2006 r. KG PSP, Warszawa. 2007
Porównanie kosztów ponoszonych przez PSP na utrzymanie,
zatrudnienie, wyszkolenie, umundurowanie, wyekwipowanie,
zakup pojazdów i sprzętu oraz innych, gwarantujących profesjonalny poziom działań w ratownictwie chemiczno – ekologicznym, z kosztami, które trzeba ponieść by Pogotowie Ekologiczne mogło realizować w zakresie omówionym powyżej,
jest przytłaczające. Koszty w PSP są wielokrotnie wyższe – tak
jest i tak będzie – bo każda z tych instytucji do innych zagrożeń się przymierza.
Za koszty utrzymania straży płaci podatnik, płaci Kowalski,
- Paczuski R., Prawo Ochrony Środowiska, Oficyna
Wyd. Branta, Bydgoszcz, 1994
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej. (www.straz.gov.pl)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej
Straży Pożarnej. (www.straz.gov.pl)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (www.straz.gov.pl)
- materiały i zdjęcia z archiwum Sintac-Polska Sp. z o.o.
Usługi
profesjonalnego
mycia
115
USŁUGI PROFESJONALNEGO MYCIA Mycie specjalistyczne stacji paliw i obiektów przemysłowych
Usługi profesjonalnego mycia i odtłuszczania
116
Zaolejone posadzki, przepusty, powierzchnie ścian i urządzeń, tłuste plamy, kłopoty ze skażonymi podłożami - rozwiążemy każdy Twój problem w tym zakresie.
• Podejmujemy się prac na trudnych i nie mających odpowiedniej infrastruktury obiektach, gwarantując zleceniodawcy ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie ochrony środowiska, bhp i p-poż.
• Usuwamy kompleksowo każde (także wieloletnie) zabrudzenia (długa lista referencji).
• Odpowiednio dobrana technologia gwarantuje wysoką
skuteczność przy zastosowaniu środków nie zawierających
substancji toksycznych.
• Na mocy posiadanych decyzji na wytwarzanie, odbiór
i transport gwarantujemy unieszkodliwienie wszystkich powstałych podczas wykonywania usługi odpadów.
• Oczyszczone powierzchnie nadają się do nakładania farb,
powłok żywicznych i lakierniczych.
• Posiadamy zaplecze logistyczne i sprzęt pozwalający na wykonywanie prac na terenie całego kraju.
• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w profesjonalnym
usuwaniu wszystkich zabrudzeń olejowych, w zakresie
znacznie przewyższającym możliwości firm sprzątających.
Wykonujemy usługi mycia i odtłuszczania:
•
•
•
•
•
•
•
hal i obiektów przemysłowych (wraz z malowaniem),
obiektów wojskowych,
parkingów, podjazdów, garaży, placów manewrowych,
miejsc składowania odpadów,
stacji paliw (podjazdy, dystrybutory, elewacje, podsufitka),
maszyn i urządzeń,
transformatorów (wraz z malowaniem).
Jeśli masz temat, który wydaje się nie do rozwiązania
– zadzwoń.
Istniejemy nie
dzięki krajow
ym wymogom
i przepisom
z zakresu o
chrony środ
owiska, ale d
zięki wysokie
j świadomoś
ci
ekologicznej
Polaków.
Mycie specjalistyczne stacji paliw
jako pierwsza zapoczątkowała mycie stacji paliw.
Mycie specjalistyczne
obiektów przemysłowych
Mycie specjalistyczne
transformatorów
USŁUGI PROFESJONALNEGO MYCIA Mycie specjalistyczne stacji paliw i obiektów przemysłowych
Firma Sintac-Polska Sp. z o.o.
117
USŁUGI PROFESJONALNEGO MYCIA Mycie stacji paliw i obiektów przemysłowych
Referencje - wybrane z wielu
118
Warszawa, 1997 r.
Komorniki, 2000 r.
Wyrażam podziękowanie za solidną pod względem jakości i terminowości realizację zlecenia na czyszczenie hal warsztatowych
w obiektach Wydziału Transportu i Sprzętu Zarządu Dróg Miejskich zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 93
i Kompanii Kordian AK 44. Efektem Waszej pracy jest wyraźna poprawa higieny i bezpieczeństwa pracy na stanowiskach naprawy
pojazdów i sprzętu w naszych warsztatach, jak również wydatne
zmniejszenie wpływu na zanieczyszczenie środowiska ropopochodnymi substancjami z jakimi mamy do czynienia w procesie
naprawy jednostek transportowo-sprzętowych.
W dniach 29-03-00 - 1-04-00 ekipa firmy Sintac-Polska Sp. z o.o.
j.v. wykonywała na nasze zlecenie usługę czyszczenia posadzki
w hali przemysłowej. Podłoże zanieczyszczone było zestaloną
mieszaniną ropopochodnych i piasku. Zanieczyszczona warstwa
osiągała miejscami grubość ~ 8 mm.
Naczelnik Wydziału Transportu i Sprzętu
Zarząd Dróg Miejskich Warszawa
Zastosowana technologia dała zaskakująco dobre efekty. Betonowa posadzka została całkowicie pozbawiona w/w zanieczyszczeń.
Z przyjemnością stwierdzamy, iż jesteśmy pod wrażeniem wysokiego profesjonalizmu ekipy jak również jakości zastosowanej
technologii.
UNIMA S.A.
Bielsko-Biała, 1998 r.
Firma Sintac-Polska Sp. z o.o. j.v. w Wesołej, ul. A. Krajowej 86
wykonała na nasze zlecenie w miesiącu sierpniu 1998r. odtłuszczanie posadzki betonowej w hali napraw serwisowych Stacji
Polmozbyt 1 w Katowicach przy ul. Bogucickiej 7. Podłoga betonowa była bardzo zaoliwiona i dopiero zastosowanie przez Firmę
Sintac - Polska odpowiednich środków chemicznych przywróciło
posadzce pierwotny wygląd a naszej firmie umożliwiło położenie
posadzki epoksydowej z materiałów szwajcarskiej firmy CONICA.
Firma Sintac - Polska zlecone prace wykonała szybko, terminowo
i jakościowo na wysokim poziomie. Życzymy dalszej owocnej
współpracy na nowych obiektach.
TAWABUD S.A.
Gdynia, 2004 r.
Firma „SINTAC POLSKA” Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 86, 05-075
Warszawa-Wesoła wygrała organizowany przez Komendę Portu
Wojennego Gdynia przetarg nieograniczony na odbiór, wywóz
oraz unieszkodliwienie odpadów składowanych na terenie Portu
Wojennego Gdynia, Przedmiot zamówienia obejmował odbiór,
wywóz, unieszkodliwienie odpadów z grupy m.in.: 08 01 11*, 15
01 10*, 16 05 06*, w łącznej ilości 205 Mg oraz oczyszczenie betonowego podłoża o powierzchni 600 m2.
Mimo specjalistycznego charakteru przedmiotu zamówienia,
usługa została wykonana w sposób profesjonalny i terminowy,
co potwierdza duże doświadczenie firmy w realizacji tego typu
prac.
Komendant Portu Wojennego w Gdyni
Warszawa, 1998 r.
Firma Sintac-Polska Sp. z o. o. j.v. wykonała na nasze zlecenie
czyszczenie posadzki drewnianej i betonowej z zanieczyszczeń
ropopochodnych w halach produkcyjnych o powierzchni 4100
m~. Posadzka była bardzo zabrudzona i zaolejona. Dopiero wykorzystanie technologii i środków ekologicznych Sintac-Polska
pozwoliło na pobycie farbą w/w powierzchni. Zlecone prace firma
Sintac-Polska Sp. z o. o. j.v. wykonała solidnie pod względem jakości i terminowości. Efektem usługi jest wyraźna poprawa warunków pracy naszej załogi.
DAEDONG ZSM
POLSKA Sp. z o.o.
Odbiór
odpadów
119
Odbiór odpadów
• Od 10 lat na mocy posiadanych decyzji odbieramy odpady
na terenie całego Kraju.
• Posiadane decyzje pozwalają nam na wytwarzanie, odbieranie wszystkich rodzajów odpadów.
• Zajmujemy się kompleksowo odbiorem, transportem
i unieszkodliwieniem odpadów w tym odpadów poakcyjnych.
• Dostarczamy specjalistyczne opakowania do odpadów.
• Nasza oferta obejmuje także działalność usługową w zakresie odbioru, usuwania, zabezpieczania i demontażu wyrobów zawierających azbest.
Wykonujemy:
– Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
– Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
– Demontaż wyrobów zawierających azbest pod nadzorem
inspektorów budowlanych,
– Wykonanie prac zabezpieczających specjalistycznymi impregnatami wyrobów zawierających azbest (Atest Instytutu
Techniki Budowlanej).
Naszą działalność prowadzimy
w oparciu o posiadane decyzje:
Decyzję Wojewody Mazowieckiego
Znak WŚR-V-6620/26/2002 z dnia 15.05.2002 r.,
ODBIÓR ODPADÓW
Decyzję Wojewody Mazowieckiego
Znak WŚR.V.6620/117/2004 z dnia 07.12.2004 r.
120
oraz ponad 200 Decyzji ze Starostw na terenie całej Polski.
Współpraca z
nami daje gwa
rancję, że powierzone prac
e wykonamy
profesjonalnie
,
rzetelnie, sku
tecznie, zgod
nie z zasadam
i
ekonomii i co
jest bardzo w
ażne zgodnie
wymogami ak
tualnych prze
pisów.
Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów
Odbiór odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia
Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu
ODBIÓR ODPADÓW
Odbiór, transport i unieszkodliwienie skażonej gleby
109

Podobne dokumenty