Rurki tracheostomijne

Komentarze

Transkrypt

Rurki tracheostomijne
Rurki tracheostomijne
SERVONA
ZESTAW I ELASTYCZNE RURKI STANDARDOWE
ZESTAW II ELASTYCZNE RURKI FENESTRACYJNE
Zestaw zawiera:
y1 kaniula zewnętrzna
y2 kaniule wewnętrzne z 15 mm łącznikiem
yDwuczęściowy pasek
yPudełko do przechowywania
yKarta pacjenta
yInstrukcja obsługi
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Zestaw zawiera:
y1 kaniula zewnętrzna, fenestracyjna
y1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem
y1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem
z fenestracją
ySERVOX Elasto Tube – zawór mowy
yDwu częściowy pasek
yPudełko do przechowywania
yKarta pacjenta
yInstrukcja obsługi
Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestraacyjna)
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
07
08
09
10
11
12
10,6
12,5
13,6
14,6
15,3
16,5
7,8
8,8
9,5
10,8
11,8
12,8
68
68
82
82
89
89
25923-7
25923-8
25923-9
25923-10
25923-11
25923-12
07
08
09
10
11
12
10,6
12,5
13,6
14,6
15,3
16,5
7,8
8,8
9,5
10,8
11,8
12,8
68
68
82
82
89
89
25924-7
25924-8
25924-9
25924-10
25924-11
25924-12
MIĘKKIE RURKI 22
KRÓTKIE RURKI
Wskazania:
yprzeznaczone dla pacjentów
odchodzących od użytkowania rurki
tracheotomijnej podczas radioterapii
yrurka z sitkiem przeznaczona dla osób
po laryngektomii posiadających protezę
głosową
yumożliwia optymalne wykorzystanie
tracheostomii do artykułowania dźwięków
Bezpieczne - Elastyczne - Dyskretne
yKaniula wykonana z miękkiego,
elastycznego silikonu
yDostępne w wersji dla pacjentów
po tracheotomii nieposiadających
oraz posiadających możliwości mówienia
y22 mm łącznik pozwala na połączenie
z szeroką gamą produktów
yBardzo łagodne dla tkanek
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
na koñcu
kaniuli [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
08
08
08
09
09
09
10
10
10
12
12
12
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
15,0
15,0
15,0
17,0
17,0
17,0
9,5
9,5
9,5
10,5
10,5
10,5
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
27
36
55
27
36
55
27
36
55
27
36
55
26472
26473
26474
26475
26476
26477
26478
26479
26480
26481
26482
26483
Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestracyjna)
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
na koñcu
kaniuli [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
08
08
09
09
10
10
12,0
12,0
13,5
13,5
15,0
15,0
9,5
9,5
10,5
10,5
12,0
12,0
36
55
36
55
36
55
26450
26451
26452
26453
26454
26455
12
12
17,0
17,0
13,5
13,5
36
55
26456
26457
majer.com.pl
Zestaw zawiera:
y1 krótką rurkę silikonową
y1 karta pacjenta
Rozmiar
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
12
12
12
12
Cechy produktu:
ymateriał: silikon, wolny od lateksu
ykrótka rurka minimalizuje ryzyko urazu
lub podrażnienia tchawicy
ybez rurki wewnętrznej
fenestracyjne i niefenestracyjne
(dla pacjentów posiadających
oraz nie posiadających
możliwości mówienia)
ycylindryczna
ymiękki, elastyczny materiał minimalizuje
ryzyko martwicy
yodporna na promieniowanie
ĝrednica ĝrednica
wew.
zew.
[mm]
[mm]
12,0
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
13,5
15,0
15,0
15,0
15,0
17,0
17,0
17,0
17,0
9,5
9,5
9,5
9,5
10,5
10,5
10,5
10,5
12,0
12,0
12,0
12,0
13,5
13,5
13,5
13,5
DáugoĞü
[mm]
22
32
44
62
22
32
44
62
22
32
44
62
22
32
44
62
Nr kat.
rurka
niefenestracyjana
Nr kat.
rurka
fenestracyjana
22145-8/32
22145-8/44
22145-8/62
22145-9/32
22145- 9/44
22145-9/62
22144-10/22
22144-10/32 22145-10/32
22144-10/44 22145-10/44
22144-10/62 22145-10/62
22144-12/22
22144-12/32 22145-12/32
22144-12/44 22145-12/44
22144-12/62 22145-12/62
22144-8/22
22144-8/32
22144-8/44
22144-8/62
22144-9/22
22144-9/32
22144-9/44
22144-9/62
*=GMĊFLD6HUYRQDG]LĊNLXSU]HMPRĞFL6(5921$*PE+*HUPDQ\
SUMI
ZESTAW I RURKA TRACHEOSTOMIJNA KAN BEZ MANKIETU
ZESTAW II RURKA TRACHEOSTOMIJNA KAN BEZ MANKIETU,
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestraacyjna)
FENESTRACYJNA
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
9,1
10,2
11,2
12,2
13,1
14,3
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
62
70
72
80
82
84
47-5000
47-6000
47-7000
47-8000
47-9000
47-1000
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
9,1
10,2
11,2
12,2
13,1
14,3
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
62
70
72
80
82
84
47-5010
47-6010
47-7010
47-8010
47-9010
47-1010
Zestaw zawiera:
yrurka KAN bez mankietu
yprowadnica
y1 kaniula wewnętrzna z 15 mm
łącznikiem
y2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem
ynasadka łącząca
ymiękka taśma mocująca na rzepy
Cechy produktu:
yTermoplastyczne PCV o dużej trwałości
yIdealne dopasowanie transparentne
rurki i kaniule wewnętrzne
yMiękkie szyldy z zaczepem
przegubowym
yBagnetowe złącza
yBarwny kod rozmiarów
yMożliwośd mycia i dezynfekcji rurek
i kaniul
yProwadnica z oliwką posiadającą otwór
na prowadnik Seldingera
Zestaw zawiera:
yrurka KAN bez mankietu z otworami
fenestracyjnymi
yprowadnica z oliwką ułatwiająca
wprowadzanie
y1 kaniula wewnętrzna z 15 mm
łącznikiem
z otworami fenestracyjnymi
y1 kaniula wewnętrzna z 15 mm
łącznikiem
bez otworów fenestracyjnych
y1 kaniula wewnętrzna z kołnierzem
z otworami fenestracyjnymi
ynasadka foniacyjna
ynasadka łącząca
ymiękka taśma mocująca na rzepy
Cechy produktu:
yTermoplastyczne PCV o dużej trwałości
yIdealne dopasowanie transparentne
rurki i kaniule wewnętrzne
yKoncentryczne otwory fenestracyjne
yMiękkie szyldy z zaczepem
przegubowym
yBagnetowe złącza
yBarwny kod rozmiarów
yMożliwość mycia i dezynfekcji rurek
i kaniul
yProwadnica z oliwką posiadającą otwór
na prowadnik Selingera
RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU
RURKA TRACHEOSTOMIJNA BEZ MANKIETU, FENESTRACYJNA
yWykonana z termoplastycznego PVC
yLinia rtg na całej długości rurki
yProwadnica w wersji z łącznikiem
(rozmiar 3,0 – 10,0)
yTasiemka mocująca
yMiękkie, gładkie skrzydełka szyldu
yJałowa, jednorazowego użytku
yWykonana z termoplastycznego PVC
yOtwory fenestracyjne umożliwiające
mówienie
yLinia rtg na całej długości rurki
yProwadnica
ySterylna, jednorazowego użytku
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestraacyjna)
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
3.0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
4,2
4,8
5,4
6,0
6,9
7,5
8,1
8,8
9,7
10,5
11,1
11,6
12,3
12,9
13,6
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
PVC silikonowane
35
39
41
50
52
52
57
63
69
73
80
33-3010
33-3510
33-4010
33-4510
33-5010
33-5510
33-6010
33-6510
33-7010
33-7510
33-8010
33-8510
33-9010
33-9510
33-1010
80
90
92
93
ĝrednica
wew.
rurki [mm]
ĝrednica
zew.
rurki [mm]
3.0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
4,2
4,8
5,4
6,0
6,9
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
7,5
8,1
8,8
9,7
10,5
11,1
11,6
12,3
12,9
13,6
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
1 otwór
Nr kat.
2 otwory
Nr kat.
5 otworów
35
39
41
50
52
52
57
63
69
73
80
33-3051
33-3551
33-4051
33-4551
33-5051
33-5551
33-6051
33-6551
33-7051
33-7551
33-8051
33-8551
33-9051
33-9551
33-1051
33-3052
33-3552
33-4052
33-4552
33-5052
33-5552
33-6052
33-6552
33-7052
33-7552
33-8052
33-8552
33-9052
33-9552
33-1052
33-3055
33-3555
33-4055
33-4555
33-5055
33-5555
33-6055
33-6555
33-7055
33-7555
33-8055
33-8555
33-9055
33-9555
33-1055
80
90
92
93
majer.com.pl
SUMI
SHILEY
ZESTAW III
RURKA TRACHEOSTOMIJNA KAN
LARYNGEKTOMIJNA
RURKI TRACHEOSTOMIJNE BEZ MANKIETU
Z WIELORAZOWĄ KANIULĄ WEWNĘTRZNĄ, STERYLNE
ZESTAW I
RURKI TYPU CFS
- rurki do tracheostomii
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
DáugoĞü
[mm]
Nr kat.
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
9,1
10,2
11,2
12,2
13,1
14,3
6,5
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
45
47
49
51
53
55
47-5020
47-6020
47-7020
47-8020
47-9020
47-1020
Zestaw zawiera:
yrurka krótka KAN bez mankietu,
bez fenestracji
yprowadnica
y1 kaniula wewnętrzna z 15 mm
łącznikiem
y2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem
ynasadka łącząca
ymiękka taśma mocująca na rzepy
Cechy produktu:
yKrótka rurka służąca do podtrzymywania
otworu stomijnego
yTermoplastyczne PCV o dużej trwałości
yIdealne dopasowanie transparentne
rurki i kaniule wewnętrzne
yMiękkie szyldy z zaczepem przegubowym
yBagnetowe złącza
yBarwny kod rozmiarów
yMożliwość mycia i dezynfekcji rurek
i kaniul
yProwadnica z oliwką
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
4
6
8
10
9,4
10,8
12,2
13,8
RURKI TYPU CFN
- rurki do tracheostomii
z otworami fenestracyjnymi
RURKI TRACHEOSTOMIJNE Z POLIETYLENU
5
6
7
8
9
10
11
12
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
5,0
6,4
7,6
8,9
DáugoĞü
[mm]
65
76
81
81
Nr ref.
4 CFS
6 CFS
8 CFS
20 CFS
ZESTAW II
DEMED
Rozmiar
Akcesoria CFS (w opakowaniu):
yWielorazowa kaniula wewnętrzna,
15 mm łącznik rurki z obrotową
podstawką i złączem bagnetowym
yWielorazowa kaniula wewnętrzna
z łącznikiem niskoprofilowanym
yWielorazowa kaniula wewnętrzna
z łącznikiem niskoprofilowanym
zamkniętym
yObturator ułatwiający wprowadzanie
Akcesoria CFS (w opakowaniu):
yWielorazowa kaniula wewnętrzna,
15 mm łącznik rurki z obrotową
podstawką i złączem bagnetowym
yWielorazowa kaniula wewnętrzna
z łącznikiem niskoprofilowanym
yWielorazowa kaniula wewnętrzna
z otworami fenestracyjnymi, 15 mm
łącznik z obrotową podstawą i złączem
bagnetowym (CAP)
yObturator ułatwiający wprowadzanie
yKoreczek (DCP) do stosowania
z kaniulami FEN I CFN
Wersja dla pacjentów z możliwością mówienia (kaniula fenestraacyjna)
DáugoĞü
[mm]
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,3
15,0
16,0
60
65
70
75
80
85
90
95
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
4
6
8
10
9,4
10,8
12,2
13,8
5,0
6,4
7,6
8,9
DáugoĞü
[mm]
65
76
81
81
Nr ref.
4 CFN
6 CFN
8 CFN
10 CFN
ZESTAW III
RURKI TYPU LGT
- krótkie rurki do laryngektomii
Ma-Je-R Sp. z o. o.
ul. Czarnieckiego 53, 01-541 Warszawa
tel. 22 869 93 60, fax 22 839 90 21
www.majer.com.pl
www.rurkitracheostomijne.pl
[email protected]
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
Akcesoria LGT (w opakowaniu):
yWielorazowa kaniula wewnętrzna,
15 mm łącznik rurki z obrotową
podstawką i złączem bagnetowym
yDwie wielorazowe kaniule wewnętrzne
z łącznikiem niskoprofilowanym
yObturator ułatwiający wprowadzanie
Wersja dla pacjentów bez możliwości mówienia (kaniula niefenestraacyjna)
Rozmiar
ĝrednica
zeZQĊtrzna
rurki [mm]
6
8
10
11,1
12,6
13,7
ĝrednica
wewnĊtrzna
rurki [mm]
6,4
7,6
8,9
DáugoĞü
[mm]
Nr ref.
50
50
50
6 LGT
8 LGT
10 LGT

Podobne dokumenty

Rurki 2011

Rurki 2011 przeznaczone dla pacjentów odchodzących od użytkowania rurki tracheotomijnej podczas radioterapii rurka z sitkiem przeznaczona dla osób po laryngektomii posiadających protezę głosową umożliwia opty...

Bardziej szczegółowo

Rurki tracheostomijne Shiley

Rurki tracheostomijne Shiley FEN Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i otworami fenestracyjnymi, ułatwiającymi odstawianie rurki dzięki umożliwieniu oddychania przez górne drogi oddechowe. a. Kaniula wewnętrz...

Bardziej szczegółowo