karta wymagań na ochotniczkę - 7 WDH Silva

Komentarze

Transkrypt

karta wymagań na ochotniczkę - 7 WDH Silva
Wiedza ochotniczki:
Symbolika:
Krzyż Harcerski został zaprojektowany w 1912 roku przez ks. Kazimierza Lutosławskiego. Jego wzór jest oparty na Krzyżu Virtuti Militari, najwyższym
polskim odznaczeniu wojskowym. Na dwóch ramionach umieszczony jest napis "CZUWAJ". "Czuwaj" to pozdrowienie harcerskie, wywodzące się z zawołania
wartowników, którzy dawniej na murach zamków i miast w ten sposób nawoływali się, sprawdzając czy pełniący wartę w pobliżu nie zasnął. W ramiona Krzyża wpleciony
jest wieniec z liści laurowych, oznaczających zwycięstwo, i dębowych, oznaczający siłę i męstwo. Na ramionach znajdują się ziarnka piasku. Są to dobre uczynki każdego
harcerza, których jest tak dużo, jak ziaren piasku. Według innej wersji oznaczają one, że harcerzy na świecie jest tak dużo, jak ziaren piasku. Krąg oznacza dążenie do
doskonałości i wspólnotę wszystkich harcerzy. Promienie to harcerska pogoda ducha. Na środku znajduje się lilijka harcerska z dwoma gwiazdkami na dwóch jej
częściach.
Lilijka harcerska- na jej ramionach znajdują się litery ONC, które są skrótem hasła Ojczyzna Nauka Cnota. Było to hasło organizacji filaretów, w której
działał Adam Mickiewicz. Lilijka była dawniej stosowana w kompasach jako igła i stąd ma wskazywać harcerzowi dobrą drogę.
Stopnie i oznaczenia:
stopnie harcerskie:
I stopień Młodzik/ Ochotniczka – krzyż
II stopień Wywiadowca/ Tropicielka- krzyż ze srebrną liljką
III stopień Ćwik/ Samarytanka- krzyż ze złotą lilijką
IV stopień Harcerz Orli/ Wędrowniczka- krzyż ze złotą lilijką i okręgiem
V stopień Harcerz Rzeczypospolitej/ Harcerka Rzeczypospolitej- krzyż ze złotą lilijką, okręgiem i liśćmi lauru i dębu
stopnie instruktorskie:
przewodniczka- granatowa podkładka pod krzyżem
podharcmistrzyni- zielona podkładka pod krzyżem
harcmistrzyni- czerwona podkładka pod krzyżem
Oprócz tego każdy instruktor nosi złotą lilijkę na nakryciu głowy.
Funkcje:
Drużyna
Brązowy spod ramienia - Zastępowa
Zielony spod ramienia - Przyboczna
Granatowy spod ramienia - Drużynowa
Hufiec - srebrne
Srebrny z ramienia – Hufcowa
Srebrny z szyi - Członek komendy Hufca
Chorągiew - złote
Złoty z ramienia - Komendantka Chorągwi
Złoty z szyi - Członek komendy Chorągwi
Główna kwatera – skórzane
Skórzany z ramienia - Naczelniczka
Skórzany z szyi - Członek Głównej kwatery
Duszpasterze - fioletowe
Fioletowy z ramienia - Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Związku
Fioletowy spod ramienia – Kapelan
Przyrzeczenie harcerskie:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce nieść chętną pomoc bliźnim i być
posłuszną prawu harcerskiemu...
Prawo harcerskie:
1. Harcerka służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerka w każdym widzi bliźniego, a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
5. Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerka jest zawsze pogodna.
9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
10. Harcerka jest czysta w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
Ważne!
kto jest aktualną naczelniczką harcerek!
Historia:
Twórcą skautingu jest gen. Robert Baden - Powell. To on stworzył nową metodę pracy z młodzieżą opartą na systemie pracy w małych grupach (system zastępowy),
rozwijaniu własnych umiejętności i kształtowaniu charakteru. W 1899 dowodził obroną miasta Mafeking. W 1906 roku utworzył pierwszą drużynę skautową a w 1907
roku na wyspie Brownsea odbył się pierwszy skautowy obóz. Jego książkę "Skauting dla chłopców" czytano na całym świecie - wszędzie tam powstawały organizacje
skautowe. Wkrótce powstały również skautki (zajęła się nimi żona Baden-Powella- Olave). Podwaliny pod harcerstwo - Polską odmianę skautingu stworzyły trzy
organizacje: Sokół - organizacja można powiedzieć sportowa, Zarzewie - organizacja patriotyczna mająca na celu walkę o wolną Polskę oraz Eleusis - organizacja
abstynencka. Stąd tak charakterystyczny dla harcerstwa profil patriotyczny i abstynencki...
1911 - w Polsce powstają pierwsze drużyny skautowe (Lwów) - Andrzej Małkowski (wcześniej przetłumaczył na Polski "Skauting dla chłopców")
1918 - Zjazd w Lublinie zjednoczenie organizacji skautowych z trzech zaborów - powstanie ZHP
Podczas II wojny światowej ZHP przeszło do konspiracji pod kryptonimem "Szare Szeregi". Organizacja harcerek działała pod nazwą "Związek Koniczyn" (a później
"Bądź Gotów"). Najsłynniejszą akcją "Szarych Szeregów" były akcja Meksyk II (tzw. Akcja pod Arsenałem - 26.03.1943), czyli odbicie Rudego z rąk Niemców. "Szare
Szeregi" dzieliły się na 3 grupy wiekowe: Zawiszę (12-14 lat), Bojowe Szkoły (15-17 lat) oraz Grupy Szturmowe (pow. 18 lat). Wprowadzono dla nich program tzw. "dziśjutro-pojutrze", w którym ustalono jakimi rzeczami powinni się zajmować obecnie (dziś), w czasie walki zbrojnej z Niemcami (jutro) oraz w powojennej Polsce (pojutrze)
1980 - powstają Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), mające na celu odnowę harcerstwa, powrót do przedwojennej wersji prawa
harcerskiego. Ich symbolem była lilijka przewiązana węzłem płaskim (stąd zwyczajowa nazwa "Ruch płaskiego węzła").
Polska Organizacja harcerska (POH) powstała w 1985 roku w Koninie po tym jak z ZHP wyrzucono kilku harcerzy za przyjście do kościoła w mundurach. Początkowo
działała w Koninie, później również we Włocławku, Lublinie, Suszu, Siedlcach, Błaszkach. W 1997 podjęto decyzje o rozwiązaniu POH i zalecił środowiskom
wstępowanie do ZHR.
1989 12.II - Powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Musztra:
zwroty, meldowanie, występowanie z szyku, krok marszowy, dwie piosenki marszowe;
Szyfry:
czekoladka, gaderypoluki, alfabet migowy;
Samarytanka:
-
postawa boczno-ustalona w razie utraty przytomności
skład apteczki
złamania zamknięte ręki i nogi
poparzenia
krwotok z nosa
potrafi wezwać pomoc
różnica pomiędzy omdleniem, a utratą przytomności
zna na pamięć swój pesel (!)
Śpiew:
-
hymn harcerski
modlitwa harcerska
10 harcerskich
5 pląsów
Wiedza o drużynie:
-
nazwa (co oznacza) i nr. drużyny
nazwa zastępu
co oznaczają barwy drużyny
telefon i adres drużynowej, przybocznej, zastępowej
7WDH „Silva” należy do Toruńskiego Hufca Zuchów i Harcerek „Katarzynki” (hufcowa phm. Kinga Susarska HR)
Terenoznawstwo:
- Znaki Patrolowe (takie jak na chustę)
- zna 4 sposobów wyznaczania północ w terenie
- potrafi wyznaczyć azymut
Pionierka:
- 5 węzłów
- zna 3 typy ognisk,
- potrafi rozpalić ognisko
Ojczyzna:
-
zna hymn Polski
zna godło i barwy narodowe
zna 2 święta narodowe
Przyrodoznawstwo:
-
zna (wygląd) 4 rodzaje ptaków zimujących w Polsce i 4 odlatujące do ciepłych krajów
zna (wygląd i występowanie) 4 ptaki, 4 owady, 4 rośliny i 4 ssaki chronione