Elwiz Newsletter+ 1/2014

Transkrypt

Elwiz Newsletter+ 1/2014
Elwiz Newsletter +
PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA
PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ.
NR1
ŚWIDNICA
PAŹDZIERNIK 2014
WERSJA ELEKTRONICZNA
Szanowni Państwo!
Budownictwo pasywne to nie moda, to przyszłość. Przekonanie to,
które podziela coraz więcej inwestorów w Polsce jest od dłuższego czasu głównym motorem działalności Elwiz S.A. Stawiając na produkcję
wysokojakościowych, certyfikowanych okien pasowych oraz budowę
swej siedziby w standardzie budynku pasywnego pragniemy własnym
przykładem udowodnić jak wielkie korzyści niesie ze sobą właśnie ta
koncepcja budownictwa.
Niestety w Polsce, choć i nie tylko, narosło wiele mitów i uprzedzeń
dotyczących rozwiązań energooszczędnych w budownictwie. Nie jeden
inwestor zagubił się już w gąszczu niespójnych przepisów, niejednoznacznych pojęć czy nieprawdziwych informacji. Jako lider produktów
dla budownictwa pasywnego w Polsce czujemy się w obowiązku wyjaśniać, informować i wspierać wszystkich w poznawaniu zagadnień
związanych z budownictwem pasywnym, czyli budownictwem przyszłości.
Dla tego też właśnie w Państwa ręce w formie elektronicznej przekazujemy pierwsze wydanie specjalnie opracowanego, bezpłatnego newslettera, w którym cyklicznie ukazywać się będą artykuły, analizy, wywiady oraz informacje dotyczące budownictwa pasywnego w Polsce i
na świecie.
Życzmy przyjemnej lektury!
WYDANIE BEZPŁATNE
Tematy
wydania
Z życia firmy str. 2
Dni otwarte budownictwa pasywnego str. 3
Nasze wybrane produkty str. 4
Mariaż przeszłości z przyszłością str. 6
Pasywne miasto str. 8
Narzędzie kontroli jakości prac budowlanych str. 10
Pionierzy budownictwa pasywnego wyróżnieni str. 12
Wykonawstwo to podstawa str. 13
Nasza Hala pasywna str. 14
Samowystarczalna energetycznie gmina str. 16
Firma ELWIZ S.A jest producentem wysokiej
pod nazwą handlową jako energio passiv. Oj-
produktowych było to źródło obiektywnych
jakości okien i drzwi, dla szeroko pojętego
cem patentu tych jedynych na polskim rynku
informacji branżowych, gdzie nie zabraknie
budownictwa energooszczędnego. Szczególne
okien z PVC dla budownictwa pasywnego,
jednak też indywidualnego i czasem krytycz-
zainteresowanie naszego przedsiębiorstwa
które pomyślnie przeszły rygorystyczne proce-
nego spojrzenia autorów na niektóre kwestie
technologią budownictwa pasywnego wynika
dury certyfikacji przez Passive House Institute
i zagadnienia. Nasze artykuły opracowujemy
z długoterminowej koncepcji rozwoju firmy, u
w Darmstadt jest Dyrektor Elwiz S.A. oraz
na podstawie dobieranych przez nas materia-
której podstaw leży innowacyjność oraz stałe
twórca i koordynator inwestycji pierwszej
łów i informacji prasowych z renomowanych
podnoszenia jakości oferowanych produktów.
pasywnej hali produkcyjnej w Polsce, Sławo-
źródeł, a także doniesień z kraju i ze świata
Wpisując się w panujące na świecie tenden-
mir Kwiatkowski. Wybór na przyszłą siedzibę
przygotowywanych przez nasz dział PR.
cje efektywnego wykorzystania energii oraz
firmy budynku w standardzie pasywnym nie
Zawarte tu wiadomości mają charakter popu-
dostrzegając niewątpliwe korzyści płynące z
jest także przypadkiem, to dowód jak bardzo
laryzatorski i jako takie nie są wyczerpujące.
rozwoju nowoczesnych technologii w budow-
angażujemy się w idee zrównoważonego roz-
Wszystkich zainteresowanych poszczególnymi
nictwie, kierownictwo firmy podjęło decyzję o
woju oraz neutralności dla środowiska.
tematami, którzy pragną dokładniej zapoznać
się z przedstawianymi treściami zachęcamy
zaangażowaniu potencjału spółki właśnie w tą
Nie będziemy promować, ani polecać Pań-
do kontaktu. Mamy nadzieję, że nasz biuletyn
stwu tego w co sami nie wierzymy - to nasze
Elwiz Newsletter + będzie dostarczał Państwu
Wyrazem naszego głębokiego zainteresowania
główne założenie. Podobnie rzecz ma się z
ciekawych informacji, których być może i
technologiami umożliwiającymi realizację
informacjami przekazywanymi za pośrednic-
Państwo będą współautorami.
budynków o niemal zerowym zużyciu energii
twem niniejszej publikacji. Pragniemy aby
jest opracowanie okien pasywnych znanych
oprócz informacji z życia firmy oraz nowości
prężnie rozwijającą się gałąź gospodarki.
Przemysław Ślusarczyk
Z-ca Dyrektora ds. rozwoju i marketingu
1
Z życia firmy
S
zanowni Państwo, mamy nadzieję,
że miniony właśnie sezon wakacyjny
dał Państwu możliwość wypoczynku
i oderwania się od codzienności, a także
nabrania sił do pracy na kolejny rok.
Wrzesień i październik oraz następne miesiące to w naszej firmie czas dużych zmian,
rozszerzenia działalności oraz wprowadzenia na rynek nowych produktów.
Najważniejszym wydarzeniem, które czeka
nas niebawem będzie otwarcie pierwszej
polskiej pasywnej hali produkcyjnej wraz z
budynkiem biurowym. Ta niemająca precedensu w tej części Europy inwestycja
będzie nową siedzibą firmy ELWIZ S.A.
oraz miejscem produkcji najnowocześniejszych okien dla budynków pasywnych i niskoenergetycznych. Trwające intensywne
prace budowlane weszły właśnie w kolejny
etap i można śmiało rzec, że jesteśmy już
na półmetku. Obecnie ekipy wykonawcze z dużą starannością prowadzą prace
mające na celu zamknięcie powłoki budynku, montaż okien (oczywiście Elwiz
energio passiv® oraz Elwiz energio ultra
- aktiv®) oraz drzwi, a także uzupełnienie
wszelkich ewentualnych ubytków, tak aby
już niebawem można było przeprowadzić
test szczelności powietrznej. Jest to swego
rodzaju sprawdzian weryfikujący poprawność wykonania powłoki budynku. Na
tym etapie można dokonać jeszcze wiele
poprawek i zmian, tak aby wynik końcowy
był w stu procentach zadowalający. Jeżeli
prowadzonych prac nie utrudnią, żadne
nieprzewidziane okoliczności to na otwar-
2
cie hali będziemy mogli zaprosić Państwa
już w ostatnim kwartale bieżącego roku.
N
aszych klientów może natomiast
zainteresować informacja o wprowadzeniu we wrześniu bieżącego roku nowego cennika produktów Elwiz S.A. Nasi
doradcy i partnerzy handlowi dysponować
będą także nowymi folderami i materiałami informacyjnymi, a także specjalnie
przygotowanymi próbnikami naszych
wysokojakościowych produktów. Teraz
jeszcze łatwiej będą mieli Państwo okazję
przekonać się o zaletach produkowanych
przez nas komponentów oraz ich przewadze nad konkurencyjnymi rozwiązaniami.
P
ragniemy także poinformować, że w
naszej firmie w obszarze działalności
informacyjno – marketingowej Dyrektora Sławomira Kwiatkowskiego, Koordynatora inwestycji pierwszej pasywnej
hali produkcyjnej, a także autora patentu
i twórcy technologii energio passiv i aktiv
będzie od tej chwili wspierał w roli zastępcy Przemysław Ślusarczyk. W sprawach
dotyczących działalności informacyjnej,
marketingowej lub współpracy medialnej prosimy pisać bezpośrednio na adres
[email protected]
Z
przyjemnością pragniemy poinformować, że firma Elwiz S.A.
nawiązała strategiczną współpracę z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, innowacyjną jednostką
Politechniki Krakowskiej, której celem jest
tworzenie partnerskiej sieci współpracy
pomiędzy nauką i biznesem. Nawiązana
współpraca jest wyrazem naszego szczególnego zaangażowania w kwestie popularyzacji budownictwa pasywnego w Polsce
oraz ochrony środowiska i neutralności
dla klimatu. Już niebawem w powstającej
w Świdnicy koło Zielonej Góry naszej nowej hali produkcyjnej, która od początku w
założeniu jest budynkiem pasywnym gdzie
wytwarzane będą najnowocześniejsze na
polskim rynku certyfikowane komponenty
dla budownictwa pasywnego rozpoczną się
także szkolenia i seminaria z zakresu budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Będzie to miejsce spotkań i wymiany
doświadczeń dla wszystkich entuzjastów
budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Dla tego też w szczególności mile
widziani będą tam przedstawiciele nauki i rozwoju, a także studenci i uczniowie pragnący poszerzyć swoją wiedzę z
zakresu energooszczędnych rozwiązań w
budownictwie. Przygotowane specjalnie
do tego celu sale seminaryjne sąsiadujące
z pomieszczeniami przemysłowymi dadzą
niepowtarzalną możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, a następnie sprawdzenia
i wykorzystania jej bezpośrednio w praktyce. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki
tej współpracy z jednostką renomowanej
uczelni wyższej nasza nowa siedziba uzyska podwójny, niepowtarzalny charakter
produkcyjno – naukowy.
Dni otwarte budownictwa pasywnego
Setki mieszkańców budynków pasowych zaprasza do swoich domów Międzynarodowe dni budownictwa pasywnego 7- 9 listopada 2014 r.
B
udynek pasywny to nie tylko
oszczędność kosztów. Do największych zalet tego budownictwa należy zapewnienie wysokiego komfortu jego użytkownikom. Kto pragnie się
o tym samemu przekonać będzie miał ku
temu okazję podczas Dni budownictwa
pasywnego 7 – 9 listopada. To właśnie
w tedy w Niemczech, ale także w innych
krajach na świecie można zwiedzać budynki pasywne udostępnione przez ich
właścicieli. W tym czasie eksperci służą
wyjaśnieniami technicznymi, a mieszkańcy dzielą się swoimi prywatnymi doświadczeniami z użytkowania budynków na co
dzień. Lista budynków, którą będzie można zwiedzić podczas tych dni znajduje się
na stronie internetowej www.passivhausprojekte.de.
Podczas wizyty łatwo i szybko rozpoznać
co wyróżnia budynek pasywny: jakość
powietrza jest odczuwalnie lepsza niż w
tradycyjnym budynku, nie dochodzi do
tworzenia się pleśni i co ważne – wbrew
uparcie pokutującemu przekonaniu, naprawdę można otwierać tu okna. Wizyta
w budynku pasywnym jest niepowtarzalną okazją do szczerej rozmowy z długoletnimi mieszkańcami budynków – jest to
szczególnie polecane przyszłym inwestorom oraz potencjalnym najemcom takich
nieruchomości.
Jak już wielokrotnie wspomniano ponad
jedna trzecia łącznego zużycia energii w
krajach uprzemysłowionych przypada na
eksploatację budynków, głównie na ich
ogrzewanie. Wartość tą można ograniczyć
o przeszło 90%. Stosowanie technologii
budownictwa pasywnego przyczynia się
tym samym znacznie do ochrony klimatu,
a także otwiera drogę do całkowitej niezależności energetycznej całych regionów
od importowania kopalnych źródeł energii.
elewacji
frontowej Building, Berlin, Niemcy
Widok
Boyen Street
Zero-emission
dziesięć tysięcy osób miało okazje przekonać się o zaletach budownictwa pasywnego. Sprawdzona koncepcja zwiedzania
jest także kontynuowana w tym roku,
jednak z drobną zmianą. Nowością jest
obecność fachowców, którzy przybyłym
gościom służyć będą radą i wyjaśnieniami
przykładowo w kwestii funkcjonowania
instalacji wentylacyjnej z systemem odzysku ciepła lub konstrukcji okien pasywnych z potrójnych oszkleniem.
„IG Passivhaus“ oraz iPHA (International Passive House Association), a także
ich partnerów z całego świata. Kto sam
pragnie udostępnić swój budynek zwiedzającym może to uczynić rejestrując
go na stronie internetowej www.passivhausprojekte.de. Osoby biorące już raz
w przeszłości udział akcji powinny jedynie zaktualizować terminy zwiedzania.
Wszelkie pytania należy kierować pod
adres: [email protected]
Międzynarodowe dni budownictwa pasywnego to inicjatywa stowarzyszenia
„Justizzentrum” ,Korneuburg, Austria
Międzynarodowe dni budownictwa pasywnego odbywają się nieprzerwanie już
od 2004 r. Podczas ich trwania ponad
3
Nasze wybrane produkty
Okna superpasywne Elwiz energio passiv®
Prawdziwe certyfikowane pasywne okna
Okno pasywne Elwiz energio passiv® wykonane z
kształtowników PVC systemu Elwiz Energio®, potwierdzonego Certyfikatem PHI.
Okna pasywne Energio Passiv® to rozwiązanie technologiczne firmy Elwiz S.A. chronione zgłoszeniem
patentowym nr P.396141.Energio Passiv® są to okna
przeznaczone do budownictwa pasywnego, w których zastosowano okucia chowane (tzw. kryte) oraz
szklenie standard dwukomorowe: g = 50% z możliwością dopasowania zysków ze słońca od sf(g) 35 % do
65% dla okna.
Szyba jest dodatkowo wklejana podnosząc statykę,
przy zastosowaniu kleju dwuskładnikowego Window
Technology plus UD. Uszczelki o najlepszych parametrach EPDM PLUS - wciągane ręcznie.
Podstawowe cechy produktu :
Parametry okna energio
Okno pasywne - Elwiz energio passiv®:
passiv® bez stali:
``
System : rozwiązanie technologiczne /
``
Uf = 0,73/0,74 W/(m2K)
wynalazek Elwiz S.A. chroniony - zgło-
``
g (sf) od 35% do 65%
szeniem patentowym nr P.396141
``
Szczelność wsp. a = 0,09 (dla
``
Okucia: Chowane (tzw. Kryte)
``
Szklenie standard : 4/18EEPAr/4/18EEPAr/4
``
Wartość deklarowana a = 0,2
``
Ug = 0,5 W/(m2K) /Lt 71/g (sf)50%
``
Klasa = IV
``
Statyka:szyba wklejana, klej dwuskładnikowy:
``
Uw = 0,65 W/(m2K) (dla okna referencyjnego
4
okna referencyjnego)
SIKASIL WT - 480 „A” i „B” WINDOW TECHNOLOGY
certyfikat Załącznik A MLTB-754) wg normy PN-EN
plus UD uszczelka EPDM - wciągana ręcznie
ISO 10077-1 normy klasyfikacyjnej 14351-1+A1
Uniwersalne rozwiązanie: Okna Elwiz Economic®new
Okna Elwiz economic® / economic® new są uniwersalnym rozwiązaniem w swoich zastosowaniach. Świetnie
sprawdzają się zarówno w nowoczesnej architekturze
budownictwa jedno - i wielorodzinnego, jak i w przypadku renowacji. W tym drugim przypadku, gdzie często
nie ma możliwości powiększenia otworu okiennego, jak
również zamontowania szerszych ram szczególnie istotną
zaletą jest obniżona wysokość ramy i skrzydła. Zwiększa
to powierzchnię przeszklenia i pozwala wpuścić do pomieszczeń więcej światła.
``
Pięciokomorowa budowa zapewnia optymalną izolację termiczną dla tego rozwiązania.
``
Głębokość zabudowy:
Elwiz economic® 70 mm
Elwiz economic® new 85mm
``
Współczynnik przenikalności cieplnej ramy:
Elwiz economic® Uf = 1,3 W/(m2K)
Elwiz economic® new Uf = 1,1 W/(m2K)
``
Duże komory na wzmocnienia stalowe gwarantują optymalne parametry statyczne.
``
Estetyczne i mało widoczne uszczelki przyszybowe
``
Zwarta budowa, delikatne zaokrąglenia i skosy nadają profilom nowoczesny oraz elegancki wygląd
``
Gładka powierzchnia ramy ułatwia mycie i konserwację
F
irma Elwiz S.A. za swój flagowy produkt,
okna energio passiv® otrzymała certyfikat Passivhaus Institut w Darmstadt, potwierdzający wysokie parametry okna, które
dedykowane jest specjalnie dla budynków
pasywnych. Bardzo niewiele firm na polskim
rynku może poszczycić się takim wyróżnieniem. Warto podkreślić ponadto, że tym samym
mym firma
firma Elwiz
Elwiz jako
jako jedyny
jedyny polski
polski produproducent
otrzymał
certyfikat
na
okna
pasywne
cent otrzymał certyfikat na okna pasywne zz
PVC.
PVC.
Potwierdzeniem
Potwierdzeniem wysokiej
wysokiej jakości
jakości wytwarzawytwarzanych
produktów
oraz
oferowanych
nych produktów oraz oferowanych usług
usług jest
jest
także
posiadanie
przez
naszą
firmę
tytułu
także posiadanie przez naszą firmę tytułu
Ambasadora
Ambasadora Budownictwa
Budownictwa Pasywnego
Pasywnego nadanadawanego przez Polski Instytut Budownictwa
Pasywnego
i Energii
czyli jewanego przez
Polski Odnawialnej
Instytut Budownictwa
dyną
w
Polsce
jednostkę
akredytowana
przez
Pasywnego i Energii Odnawialnej czyli
jePassivhaus
Institut
Darmstadt
do przeprodyną w Polsce
jednostkę
akredytowana
przez
wadzania
budynkówdo
pasywnych.
Passivhauscertyfikacji
Institut Darmstadt
przeproAmbasadorzy
Budownictwa
Pasywnego
to
wadzania certyfikacji
budynków
pasywnych.
grupa
firm
z
różnych
sektorów
branży
buAmbasadorzy Budownictwa Pasywnego to
dowlanej,
wprowadzają
na
grupa firmktóre
z różnych
sektorówinnowacje
branży buPolski
rynek
w
postaci
komponentów
i
systedowlanej, które wprowadzają innowacje na
mów
zalecanych
do stosowania
Polskibudowlanych
rynek w postaci
komponentów
i systew
budynkach
pasywnych
oraz
świadczą
usłumów budowlanych zalecanych do stosowania
gi
projektowania
i budowyoraz
takich
obiektów
w
w budynkach
pasywnych
świadczą
usłuoparciu
o
kryteria
budownictwa
pasywnego
gi projektowania i budowy takich obiektów w
według
standardów pasywnego
opracowaoparciu najwyższych
o kryteria budownictwa
nych
przez
Passivhaus
Institut
Darmstadt. według najwyższych standardów opracowa-
stawały
jeszczez doskonalsze,
a nasi
klienci oraz
byli
Jesteśmysiędumni
okazanego nam
zaufania
wszelkich
starań aby nasze podkuty
zdokładamy
nich w pełni
usatysfakcjonowani.
stawały się jeszcze doskonalsze, a nasi klienci byli
z nich w pełni usatysfakcjonowani.
nych przez Passivhaus Institut Darmstadt. Jesteśmy dumni z okazanego nam zaufania oraz
dokładamy wszelkich starań aby nasze podkuty
5
Widok elewacji budynku od strony ogrodu
Mariaż przeszłości z przyszłością
Historyczna estetyka oraz energetyczne rozwiązania przyszłości. Otwarcie
nowego budynku pasywnego utrzymanego w stylu grynderskim w Hamburgu
T
radycyjny styl budowlany oraz
standard budownictwa pasywnego pasują do siebie idealnie. Potwierdza to oddany niedawno do użytku
nowy budynek w Hamburgu.
Położony w dzielnicy Eimsbüttel budynek „Haus Winter“ został zbudowany
w oparciu o styl architektoniczny z okresu grynderskiego (czyli okresu w historii Niemiec przypadającego na przełom
XIX/XX wieku) czterokondygnacyjny
budynek wielorodzinny wpisuje się dzięki
temu idealnie w otaczającą go zabytkową
miejską zabudowę.
6
Rozwiązania energetyczne natomiast
wykraczają daleko w przyszłość – przyczyniła się do tego współpraca projektowo-doradcza świadczona przez ZEBAU
GmbH, jednostkę akredytowaną przez
Instytutu Budownictwa Pasywnego w
Darmstadt PHI (w Polsce jedyną jednostką akredytowaną przez PHI jest Polski
Instytut Budownictwa Pasywnego, przy
wsparciu którego powstaje pierwsza polska pasywna hala produkcyjna z budynkiem biurowym Elwiz S.A. ). W piątek
22 sierpnia 2014 r. nastąpiło uroczyste
otwarcie budynku w obecności wszystkich
zaangażowanych w projekt.
Nowy budynek pasywny znajduje się przy
ulicy z oryginalną zabudową pochodzącą
z drugiej połowy XIX w. Koncepcja energetyczna budynku opiera się na zastosowaniu wysokiego standardu ocieplenia
oraz wysokiej klasy instalacji w budynku.
Pozostałe zapotrzebowanie energetyczne
uzupełniane jest ze źródeł odnawialnych,
a sam budynek powstał głównie z ekologicznych materiałów pozyskiwanych
regionalnie. W celu podniesienia jeszcze
bardziej komfortu inwestor Dr. Georg
Winter przykładał jeszcze większą wagę
do dobrej ochrony akustycznej budynku
oraz dostosowania go do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wszystkie mieszka-
nia posiadają balkon lub taras. Zintegrowany garaż podziemny przystosowany jest
do eksploatacji pojazdów elektrycznych.
Widok elewacji frontowej
Zadanie zrealizowania nowego budynku
w dawnym stylu architektonicznym, który
spełniałby dodatkowo wymogi budownictwa pasywnego wymagało ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych projektantów. Elewacja jest nie tylko atrakcyjna z estetycznego punktu widzenia,
lecz również wzorcowa w aspekcie energetycznym. Przykładowo w celu ograniczenia powstawania mostków cieplnych
balkony z ornamentami zostały wysunięte
przed fasadę budynku na specjalnych kotwach.
Wzorowane na historycznych pierwowzorach dwuskrzydłowe okna posiadają
potrójne oszklenie. Na ociepleniu z włókien mineralnych oraz ekspandowanego
polistyrenu (EPS) o średniej grubości 28
cm położono tynk mineralny oraz farbę
mineralną. Duże południowe oszklenia
od strony południowej zapewniają optymalne zyski słoneczne dla tego kompaktowego w formie budynku.
Dzięki utrzymaniu standardu budynku
pasywnego „Haus Winter“ gwarantuje
wysoki komfort termiczny i niskie koszty ogrzewania. Zoptymalizowana termicznie powłoka budynku i wynikające
z tego wyższe temperatury panujące na
powierzchni ścian wewnętrznych oraz za-
stosowanie komfortowego systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła zapewniają optymalny klimat wewnątrz budynku
dla mieszkańców. Ważnym aspektem jest
stosowania tego typu wentylacji jest dostarczanie do pomieszczeń świeżego powietrza o właściwej temperaturze o każ-
dej porze roku, brak powstawania pleśni,
zapobieganie rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów czy hałasu.
Ponad jedna trzecia łącznego zużycia
energii w krajach uprzemysłowionych
przypada na eksploatację budynków, a w
głównej mierze na ich ogrzewanie. Dzięki technologii budownictwa pasywnego
wartość tą można obniżyć o 90%. Pozostałe zapotrzebowanie energetyczne można pokryć z odnawialnych źródeł energii.
Certyfikacja obiektu, jako budynku pasywnego zapewnia duże bezpieczeństwo
projektowe. Długoletnie doświadczenie
jednostek akredytowanych przy PHI
świadczących usługi doradcze jest niewymierną korzyścią dla realizowanych
inwestycji, gdyż dzięki temu łatwo można
uniknąć błędów konstrukcyjnych i niepotrzebnych kosztów. Certyfikat potwierdza
ponadto spełnienie wysokich parametrów
energetycznych oraz gwarantuje wysoką
jakość wykonania obiektu.
Główne drzwi wejściowe, elewacja fronotwa
7
Z
najdujące się Heidelbergu osiedle budynków pasywnych Bahnstadt jest największą tego typu
inwestycją na świecie. Za swój wzorcowy
charakter zostało ono nagrodzone podczas odbywającej się w Akwizgranie 18
Międzynarodowej Konferencji Budownictwa Pasywnego wyróżnieniem Passive House Award 2014. O tą prestiżową
nagrodę ubiegało się ponad sto innych
projektów w łącznie sześciu kategoriach.
Projekt Bahnstadt okazał się najlepszy w
kategorii „Regiony”. W celu uwidocznienia szczególnego charakteru tego miejsca
wchodzący w kompleks zabudowań budynek przedszkola „Schwetzinger Terrasse“
otrzymał specjalna plakietkę informacyjną.
„Nagroda dowiodła, że poprzez realizację
największego na świecie osiedla budynków pasywnych staliśmy się pionierami
w tej dziedzinie”, powiedział Dr. Eckart Würzner nadburmistrz Heidelbergu
podczas oficjalnego odsłonięcia plakietki
– wyróżnienia. „Poprzez tą inwestycję zyskujemy coraz większe uznanie na świecie, a nasz projekt jest jednym z najbardziej innowacyjnych inwestycji zabudowy
miejskiej. Nasza najmłodsza dzielnica
miasta pokazuje, co można osiągnąć przy
inteligentnym wykorzystaniu dostępnych
dziś technicznych możliwości. Możemy
być z tego dumni.”
„Najwyższa efektywność energetyczna
w budownictwie zdobywa coraz większe
uznanie w wielu krajach. Cała dzielnica
miejska w standardzie budynku pasyw8
nego w tej formie jest jednak zupełnie
czymś niespotykanym.” Mówił Prof. Dr.
Wolfgang Feist, twórca i dyrektor Passivhaus Institut PHI. „Miasto Heidelberg
jest swego rodzaju wzorem do naśladowania na przyszłość. Zapisy dyrektyw europejskich przewidują jasno, że od 2021 r.
tzw. Nearly Zero Energy Building (czyli
budynki o niemal zerowym zużyciu energii) staną się obowiązującym powszechnie
standardem. Dzięki osiągnięciu przez Bahnstadt standardu budynku pasywnego,
wymagania te zostały zrealizowane już
dzisiaj.”
Jury przyznające nagrodę orzekło, że
Bahnstadt jest wzorem jak w przyszłości mogą wyglądać duże, kompleksowe
inwestycje budowlane w standardzie pasywnym, takie jak np. całe miasta. Ponadto wskazano w jak dużym stopniu dalekowzroczne planowanie i przewidywanie
lokalnych władz może przyczynić się do
zwiększenia efektywności energetycznej
oraz zrównoważonego rozwoju.
Nagroda Passive House Award 2014
ufundowana została przez Passivhaus
Institut w ramach europejskiego programu PassREg (Passive House Regions
with Renewable Energies). Wyróżnienie
otrzymują wybitne projekty, łączące w
sobie wysokiej jakości architekturę wraz
z najwyższą efektywnością energetyczną.
Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Sigmar Gabriel Federalny
Minister Gospodarki i Energetyki. Łącznie przyznano siedem wyróżnień w kategorii budynków jednorodzinnych, wielo-
Budynki zabudowy mieszkalnej, Heidelberg-Bahnstadt
Pasywne miasto
Nowa dzielnica
budynków pasywnych
w Heidelbergu
drogowskazem na
przyszłość
rodzinnych, budynków biurowych, termo
modernizowanych, budynków uczelnianych oraz w kategorii regiony. Oprócz
osiedla w Heidelbergu nagrodzono także
muzeum sztuki w Ravensburgu, budynek
wielorodzinny w Berlinie, obiekt seminaryjny w Korei Południowej, budynek
szeregowy w Filadelfii oraz obiekt po termomodernizacji w Nowym Jorku, a także
zespół budynków w Finlandii.
Jako najmłodsza dzielnica Heidelbergu,
Bahnstadt w całości zrealizowana jest
w standardzie pasywnym. Podstawą realizacji inwestycji w takiej właśnie formie było przygotowanie kompleksowej
strategii energetycznej przyjętej władze
lokalne równolegle do innych koncepcji
urbanistycznych. Standard budownictwa
pasywnego jest w tym wypadku prawnie
obowiązujący i umocowany stosownymi
umowami.
Kontrola osiągnięcia standardu pasywnego zintegrowana jest z procedurą wydania zgody na przeprowadzenie prac
budowlanych. Inwestorzy oraz firmy wykonawcze mogą liczyć na specjalną ofertę
usług doradczych z zakresu efektowych
energetycznie rozwiązań oraz różnych
form dofinansowania. W chwili obecnej
zakończono właściwie realizację zabudowy mieszkalnej pierwszego planowanego
odcinka. Tym samym oddano do użytku
mieszkania dla około 1500 mieszkańców.
Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a oferowana powierzchnia
mieszkaniowa rezerwowana jest na dwa
lata do przodu.
9
SkyLabs, Heidelberg-Bahnstadt
Narzędzie kontroli jakości prac
budowlanych
Szczelność powietrzna budynków - co to takiego?
K
ażdy inwestor podejmując ryzyko jakim jest budowa budynku, chciałby, aby zainwestowane
środki były jak najlepiej wykorzystane i
odzwierciedlały swoją wartość w jakości.
Tak naprawdę nie ma znaczenia jaką
kwotę zainwestujemy, ponieważ każdej
jednej budowie powinny towarzyszyć
dwie cechy, które przyniosą wszystkim zadowolenie: jakość i rzetelność. W efekcie
wykonawca ma poczucie kolejnej dobrze
wykonanej pracy, a inwestor dobrze zainwestowanych pieniędzy.
Warunki Techniczne, które muszą spełnić
wszyscy zaangażowani w proces budowlany, zarówno projektanci, jak i wykonawcy.
Warunki Techniczne już od 2002 r. nakazują: „[…] W budynku mieszkalnym,
zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku
produkcyjnym przegrody zewnętrzne
nieprzezroczyste, złącza miedzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować
i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich
całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.”
Jednakże, czy na pewno stawiane budynki
są szczelne powietrznie?
Badania pokazują, że w większości przypadków wykryte nieszczelności przekraczają dopuszczalne jednostkowe wartości
przepływów powietrza.
W najnowszych warunkach technicznych z 2013r. w załączniku nr 2 warunek
szczelnych połączeń został szerzej opisa-
Zlecając budowę, nie wybieramy klasy jakości wykonania, jedynie możemy
decydować o jakości użytych materiałów, ale prace budowlane powinny być
w każdym przypadku tak samo dobrze
wykonane.
W budownictwie niskoenergetycznym
i pasywnym bardzo ważna jest też rola
projektanta. To on daje początek całemu procesowi budowlanemu. Projektuje
budynek na konkretne zużycie energii,
które powinno pokrywać się z faktycznie opłacanymi rachunkami inwestora.
Aby to osiągnąć należy zadbać, żeby
w budynku nie było przypadkowych
miejsc, którymi może niekontrolowanie
uciekać ciepło. Mówiąc krótko, należy
zadbać o poprawnie zaprojektowaną i
prawidłowo wykonaną powłokę szczelną budynku.
Dobre budownictwo jest jak gra zespołowa, w której wszyscy muszą ze sobą
współpracować,
gdzie powodzenie
udanego projektu zależy od wzajemnej
współpracy, a w efekcie czego powstaje
jedno wspólne dzieło, będące sukcesem
wszystkich zaangażowanych osób, tworzących jeden, wielki, zgrany zespół.
Często zapominamy, że jakość wykonania budynku jest obligowana przez
prawo budowlane, a dokładniej przez
10
Urządzenie Blower Door zainstalowane w otworze drzwiowym podczas przpeprowadzania testu szcelności.
ny: „[…]przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między
przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie
stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia
elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i
spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien
z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.”
Narzędziem do sprawdzania jakości wykonania budynku jest
specjalistyczne urządzenie Blower Door, którym dokonuje się
pomiaru szczelności budynku. Jest to metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora, którą wykonuje się zgodnie z
normą PN-EN 13829. Przeprowadzając test Blower Door jesteśmy w stanie określić, czy budynek spełnia wymagania techniczne, czy jest niezgodny z wymaganiami. W czasie pomiaru
wyznacza się współczynnik szczelności budynku n50, który
określa krotność wymian powietrza przez wszystkie nieszczelności w powłoce zewnętrznej budynku.
Poszukiwanie nieszczelności za pomocą anemometru w obszarze przepustów ściennych.
Należy pamiętać, aby przeprowadzona próba ciśnieniowa została wykonana w odpowiednim czasie procesu budowlanego, gdy
mamy jeszcze dostęp do powłoki szczelnej. W ten sposób mamy
możliwość skontrolowania prac budowlanych, dając możliwość
poprawienia popełnionych błędów, a nie tylko określenie spełnienia wymagań. W celu ostatecznej oceny jakości prac budowlanych i wyznaczenia współczynnika szczelności budynku wykonuje się kolejną próbę na koniec procesu budowlanego, przed
oddawaniem budynku do użytkowania.
Nie można zapominać, że niezachowanie szczelności budynku
może być zarówno błędem wykonawczym, jak i błędem projektowym. Dlatego ważne jest, aby szczelność naszego budynku
został świadomie zaprojektowana przez projektantów. Jak również powinniśmy powierzyć budowę wykonawcom otwartym na
współpracę oraz rzetelnie podchodzącym do wykonywanych zadań.
W kolejnym wydaniu naszego newslettera dowiemy się, czym
tak naprawdę jest szczelność budynku i w jaki sposób przeprowadza się badanie.
Poszukiwanie nieszczelności za pomocą kamery termowizyjnej.
Wiesława Stempel
Certyfikowany Europejski
Projektant Budownictwa
Pasywnego; Właścicielka firmy
ANGSTROM; Ambasador
Budownictwa Pasywnego
[email protected]
Poszukiwanie nieszczelności za pomocą anemometru w obrębie styku ościerzy
z ramą okienną
11
Pionierzy budownictwa pasywnego
wyróżnieni
W
uznaniu
niebagatelnego
wkładu w rozwój technologii
umożliwiającej wzrost efektywności energetycznej w budownictwie
pionierzy budownictwa pasywnego, Bo
Adamson, prof. em. oraz Wolfgang Fesit,
twórca Instytutu Budownictwa Pasywnego zostali uhonorowani wysokim wyróżnieniem „Sustainable Building Award“
(„Årets Framtidsbyggare“) na uniwersytecie w Lund, w Szwecji. Przed ponad
25 laty obydwaj naukowcy wypracowali
wspólnie koncepcje budynku, który może
funkcjonować poprawnie bez użycia aktywnego systemu grzewczego. Owoce
prowadzonych wówczas prac stały się
obecnie podstawowymi założeniami dla
rozwoju idei efektywności energetycznej
na całym świecie. Nagrodę wręczyła osobiście była wiceprzewodnicząca Komisji
Europejskiej Margot Wallström.
Główne założenia budownictwa pasywnego zostały opracowane w 1988 podczas
pobytu naukowego Wolfganga Feista na
uniwersytecie w Lund, gdzie jego opiekunem naukowym był właśnie prof. Adamson. Wyniki rozważań teoretycznych prowadzonych w tym okresie mogły zostać
sprawdzone w praktyce już kilka lat później. W 1990 roku dzięki wsparciu kraju
związkowego Hesja w Darmstadt zbudowano pierwszy eksperymentalny budynek
pasywny (stojący tam do dziś), który przez
kolejne lata poddawany był starannym badaniom i analizom. W 1996r. Wolfgang
Feist założył swój instytut (PHI), który
od tamtej pory jest wiodąca na świecie
placówką naukowo – badawczą zajmującą
się rozwojem idei budownictwa pasywnego, a także rozwojem technologii, komponentów oraz narzędzi projektowych
niezbędnych do realizacji budynków pasywnych. Także prof. Adamson kontynuował swe prace nad tematyką budownictwa pasywnego do czas swego przejścia
na emeryturę. Pięć głównych założeń
budownictwa pasywnego to bardzo dobre
ocieplenie, unikanie mostków cieplnych,
wysokojakościowe okna dla budownictwa
pasywnego, szczelna powietrznie powłoka
12
Wyróżnienie za prowadzenie pionierskich prac rozwojowych otrzymali Bo Adamson oraz Wolfgang Feist
Od lewej: Per Eriksson (Rector of Lund University), Prof. emer. Bo Adamson, Prof. Dr. Wolfgang Feist, Margot
Wallström (former EU Commissioner and Chairman of Lund University), Hans Eliasson (President of the SUEB
Foundation)
budynku, oraz komfortowy system wentylacyjny z odzyskiem ciepła. Już pod-
„Otrzymanie nagrody właśnie
na uniwersytecie w Lund jest
dla nas szczególnym zaszczytem” mówił Wolfgagn Feist.
„To właśnie tu miał miejsce
moment zwrotny, który umożliwił opracowanie komfortowego, opłacalnego rozwiązania
faktycznie przyczyniającego się
do ochrony klimatu” - dodaje.
czas realizacji pierwszego pilotażowego
projektu w Darmstadt dowiedziono, że
dzięki starannemu projektowaniu i wykonaniu budynek pasywny bez aktywnego systemu grzewczego osiągnął 90%
oszczędności energii w porównaniu do
podobnych, typowych budynków realizowanych w tym samym czasie. W trakcie
dalszych badań oraz prób okazało się, że
podstawowa zasada budownictwa pasywnego sprawdza się niezależnie od typu budynku, jego przeznaczenia, a także strefy
klimatycznej, w której się on znajduje, pod
warunkiem zachowania podstawowych
kryteriów zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie oraz wynikających z
tego konsekwencji. Dziś 25 lat później
po tych teoretycznych rozważaniach standard budownictwa pasywnego potwierdza
się w praktyce, a jego odbiciem jest wiele
dziesiątków tysięcy zrealizowanych jednostek mieszkaniowych w tym właśnie
standardzie na całym świecie. Rozwój
budownictwa pasywnego możliwy był
dzięki obniżeniu kosztów na podniesienie
jakości wykonania, polepszenie ochrony cieplnej budynków oraz wysokojakościowych okien. Dzięki temu inwestorzy
coraz chętniej decydowali się ponieść
stosunkowo niewiele wyższe dodatkowe
koszty inwestycyjne aby w kolejnych latach cieszyć się z ograniczenia wydatków
eksploatacyjnych. To właśnie dzięki temu,
budownictwo pasywne jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także szczególnie korzystne finansowo.
Nagroda „Sustainable Building Award”,
którą otrzymał pof. Bo Adamson oraz
dr Wolfgang Feist w kategorii „Innowatorzy” przyznawana jest przez szwedzką
fundację SUEB we współpracy z Uniwersytetem w Lund.
Wykonawstwo to podstawa
P
oruszając tematykę budownictwa pa-
kryterium ich wyceny. Na jej wpływ zaczy-
gwarantują staranność a tym samym najwyższą
plusenergetycznego,
należy utożsamiać z komfortem użytkowania
Wyszkoleni rzemieślnicy, którzy znają proble-
sywnego, a także pasywnego, zero i
bardzo
często
skupiamy się wyłącznie na ochronie środo-
wiska i redukcji emisji CO2 do atmosfery, w
nają mieć również pozostałe informacje, które
tych przestrzeni – klasa energetyczna i wartość
emisji CO2 budynku. Oczywiście są to rów-
wyniku m.in. radykalnego zmniejszenia zapo-
nież dane umożliwiające dokładne obliczenie
nież niezwykle istotna zaleta tego standardu.
bez znaczenia pozostaje fakt, iż budownictwo
trzebowania na energię grzewczą. Jest to rówNie przekonuje ona natomiast potencjalnych
inwestorów, którzy równie często kojarzą bu-
downictwo pasywne wyłącznie z powyższym
aspektem (ochrony środowiska) i nie dostrzegają w nim wymiernych korzyści dla swoich
realizacji. Należy jednak pamiętać, iż u podstaw tego sposobu najpierw myślenia, później
projektowania i wykonawstwa przed ponad 20
laty, kiedy powstawały pierwsze budynki pasywne, było zapewnienie ich użytkownikom
najwyższego, możliwego komfortu zarówno
cieplnego, jak i jakości powietrza. Nakłady
finansowe na energię grzewczą dla poszcze-
gólnych obiektów, z uwagi na jej niski koszt,
można jeszcze było traktować marginalnie.
Dopiero w kolejnych latach, wraz z ich wzrostem, dostrzeżono w budownictwie pasywnym
kolejną istotną zaletę. Przy zapotrzebowaniu
na energię grzewczą w budynkach pasywnych
nie większym niż 15 kWh/m rok
2
corocz-
ne wzrosty cen nośników energii wciąż mają
dla ich użytkowników niewielkie znaczenie.
Dostępne są wszystkie komponenty, aby skutecznie realizować zdrowe i trwałe budynki z
myślą o ich użytkownikach, zapewniając im
najwyższy możliwy komfort temperaturowy
i jakości powietrza, przy najniższym zapo-
trzebowaniu na energię grzewczą oraz przy
jednoczesnym najwyższym poszanowaniu dla
środowiska naturalnego. Jednym z ważniejszych elementów koniecznych do pełnego
sukcesu jest jeszcze zmiana sposobu myślenia
i wzrost świadomości inwestorów. W dyskusjach o budownictwie pasywnym warto pamię-
tać, że od 2020 r. staje się ono w całej Europie
obowiązującym standardem, a budynki reali-
zowane w sposób ,nazywając go kolokwialnie,
„tradycyjny” zaczną powoli tracić na wartości.
Z moich obserwacji wynika, że transformacja
i przewartościowywanie definicji obiektów
komfortowych w Europie już trwa. Usytuowa-
nie danej nieruchomości w tkance miejskiej, jej
metraż, standard wykończenia, szczególnie w
Europie Zachodniej, przestaje być głównym
kosztów eksploatacji danej przestrzeni. Nie
pasywne jest także podstawą do nieuchronne-
go w dalszej perspektywie rozwoju budownic-
twa w kierunku obiektów autonomicznych,
całkowicie niezależnych i wyposażone w systemy grzewczo – chłodzące wolne od emisji
CO2 do atmosfery. Już na chwilę obecną stanowi podstawę do dalszej redukcji zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach
pasywnych zeroenergetycznych i pasywnych
jakość wykonania. matykę i standardy wyznaczane przez ten sposób najpierw myślenia, potem projektowanie i
wykonawstwo, będą niezwykle cenni na tere-
nie polskich budów obiektów pasywnych, nie-
zależnie od ich skali. Taka prawidłowość można zaobserwować w krajach, gdzie budynki pa-
sywne buduje sie z sukcesem od ponad 20 lat
(Niemczech i Austrii). Przyniesie to obustronne korzyści. Wiedza stosowana przez nich
w praktyce umożliwi sprawna realizacje po-
szczególnych etapów danego obiektu i pozwali
uniknąć błędów, które są akceptowane przez
obecne standardy wykonawstwa. Wpłynie to
nie tylko na płynność kolejnych faz inwesty-
plusenergetycznych. cji, ale przede wszystkim na wysoka jakość,
Koncepcje obiektów pasywnych powstają na
która stanowi podstawę do sukcesu każdego
lat obiekty w tym standardzie skutecznie udo-
teresie firm biorących udział w takim przed-
papierze, jednak wznoszone od przeszło 20
wadniają, że takie budynki doskonale funkcjo-
nują w rzeczywistości. Kilka tysięcy obiektów
w standardzie pasywnym w rożnych strefach
klimatycznych świata jest regularnie monito-
rowane przez Passivhaus Institut w odniesie-
niu do jakości powietrza, komfortu cieplnego,
zużycia energii, trwałości konstrukcji czy kosztów eksploatacyjnych. Rezultaty tych badań
pokazują jednoznacznie, że ta genialnie prosta
koncepcja rzeczywiście spełnia swoje założenia, a osiągnięty najwyższy standard temperaturowy oraz jakości powietrza przy jednocze-
snym minimalnym zapotrzebowaniu na energie grzewcza, która nie przekracza 15 kWh/
m /rok, pozostaje stały w wieloletnim procesie
2
użytkowym tych obiektów. Budownictwo pasywne w Polsce jest
obecnie w początkowej fazie dynamicznego
wzrostu. Wymaga ono zintegrowanej współ-
pracy, pomiędzy odpowiednio wykwalifikowa-
nymi branżami, nie tylko w fazie projektowej,
ale również w fazie realizacji danego obiektu
już na placu budowy. Dlatego niezwykle ważna
role w procesie wykonawczym będą odgrywali
rzemieślnicy budownictwa pasywnego. N i e zbędni są wykwalifikowani rzemieślnicy, insta-
latorzy, nadzorcy budowlani, którzy we ścisłej
współpracy z projektantami i inwestorami,
będą stanowić dopełnienie do odpowiednio
zaprojektowanego budynku pasywnego, z właściwymi rozwiązaniami, komponentami i za-
budynku pasywnego. Będzie to również w in-
sięwzięciu. W wyżej wymienionych krajach
każde błędy i niedokładności są, po uprzednim
sformułowaniu oczekiwanych standardów w
umowie przez zamawiającego, egzekwowane i
poprawiane na ich koszt. To nie tylko tworzy
niepotrzebne napięcia i opóźnia działania, ale
również wpływa bardzo negatywnie na image takiego przedsiębiorstwa. Każdej firmie
związanej z szeroko rozumianym budownictwem, myślącej perspektywicznie i obserwującej kierunek jego rozwoju powinno zależeć
na wyspecjalizowaniu sie właśnie w kierunku
budownictwa
prawie
zeroenergetycznego
i
plusenergetycznego. Jestem również pewny, że
taka inwestycja - w wyszkolenie siebie i swoich
pracowników na certyfikowanych rzemieślników budownictwa pa-
sywnego przyniesie im
w bardzo krótkim czasie
wymierne korzyści.
Arch. Kamil Wiśniewski
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego;
Członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
(PIBPiEO), Projektowanie budynków pasywnych i
dodatnioergetycznych; Akademia Budownictwa Pasywnego
przy PIBPiEO we Wrocławiu; szkolenia, doradztwo.
[email protected]
+48 508449288
13
Wizualizacja, Hala Elwiz S.A. , elewacja południowa i wschodnia
Nasza Hala pasywna
Pierwsza polska hala produkcyjno - biurowa w standardzie budynku pasywnego
B
udownictwo pasywne zwane także budownictwem o niemal zerowym zużyciu energii oznacza wysoki standard budowy obiektów o bardzo
różnym przeznaczeniu. W standardzie
pasywnym powstają domy jednorodzinne
ale także szkoły, szpitale, drapacze chmur,
kościoły, stacje badawcze, laboratoria czy
schroniska na szczytach gór. Budynek pasywny ze swej natury charakteryzuje się
bardzo niskim zapotrzebowaniem energetycznym oraz neutralnością dla środowiska.
Zapotrzebowanie energii na ciepło do
ogrzewania w budynku pasywnego wynosi zaledwie 15 kWh/(m2a), a zapotrzebowanie energii pierwotnej [czyli umownej
ilości energii dostarczanej budynku by
mógł on poprawnie funkcjonować] ograniczone jest do 120 kWh/(m2a). Liczby te
są wartościami granicznymi, a faktyczne
zużycie energii w budynkach pasywnych
jest zazwyczaj dużo niższe. Oznacza to,
że za cenę dodatkowych kosztów inwestycyjnych na poziomie od 0 - 14% inwestor
uzyskuje oszczędności energetyczne wahające się pomiędzy 80 - 95%.
Biorąc pod uwagę nieustanny wzrost cen
nośników energii budynek pasywny generować będzie z biegiem czasu coraz większe oszczędności, które niwelują całkowicie początkowe wyższe koszty inwestycyjne. Dalsza eksploatacja budynku nie jest
obciążeniem dla właściciela, gdyż koszty
14
utrzymania budynku są dziesięciokrotnie
niższe w porównaniu z obecnie realizowanymi obiektami.
Wysoka jakość wykonania sprawia, że budynek przez długie lata nie wymaga remontów i poważniejszych napraw. Właściwie zaprojektowany i wykonany obiekt
pasywny jest odporniejszy na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także szkód budowlanych wynikających z innych przyczyn. Ponadto dzięki
niskiemu zużycia energii budynek można
w całości zasilać z odnawialnych źródeł
energii uniezależniając się tym samym od
zewnętrznych dostawców energii.
Prezentowana na wizualizacji hala produkcyjna powstaje na działce o powierzchni 1,22 ha w Świdnicy. Według
założeń projektowych obiekt składa się z
jednokondygnacyjnego budynku produkcyjnego i dwukondygnacyjnego budynku
biurowego. Budynek o kubatura 20 000
m3 ma powierzchnię około 3500 m2. Powierzchnia użytkowa to natomiast 3774
m2. W założeniu budynek ten będzie
miejscem produkcji wysokojakościowych
okien firmy ELWIZ, a także pełnić funkcję centrum rozwoju i transferu wiedzy
oraz miejsca spotkań entuzjastów budownictwa pasywnego w Polsce. W obiekcie
zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań i instalacji, gdyż jako projekt wzorcowy pasywna hala produkcyjna ma za
zadanie wyznaczyć nowy trend i stanowić
nową jakość zarówno w sposobie realizacji tego typu budynków jak też przełamać
uprzedzenia i zburzyć mity związane z
budownictwem pasywnym w Polsce.
Na szczególną uwagę zasługuje zastosowany w budynku innowacyjny system
grzewczy. Jego sekret tkwi wewnątrz płyty fundamentowej, na której posadowiony
jest budynek. Użyto tu rozwiązania niespotykanego na tą skalę w Polsce. Obiekt
wyposażony jest mianowicie w płytę
grzewczo chłodzącą działającą na zasadzie ogrzewania niskotemperaturowego.
Zatopiono w płycie fundamentowej pętle
z czynnikiem grzewczo - chłodzącym są
w stanie w sposób wyjątkowo efektywny
dostarczyć do budynku na całej jego powierzchni właściwą ilość ciepła w sezonie
grzewczym lub wykorzystując ten sam
mechanizm schłodzić go w razie potrzeby.
Budownictwo pasywne oznacza nie tylko
zapewnienie najwyższego komfortu lecz
przede wszystkim realne i duże korzyści
dla inwestora. Faktyczne oszczędności
energetyczne w obiektach pasywnych wynoszą 80 - 95% w porównaniu z tradycyjnymi budynkami realizowanymi obecnie
w Polsce. Budynek pasywny, niezależnie
od tego czy mieszkalny czy też przemysłowy zaczyna zwracać się już od chwili
oddania go do użytku, a oszczędności generowane nieustannie przez lata sprawiają, że jest to szczególnie rentowna inwestycja. Obiekt spłaca się sam niezależnie
Wizualizacja, Hala Elwiz S.A. , elewacja zachodnia
od cen energii i panującej na rynku koniunktury, a wysoka jakość jego wykonania gwarantuje, że substancja budowlana
jest dużo bardziej odporna na codzienną
eksploatację i działanie czynników atmosferycznych. Obniża to w konsekwencji
koszty serwisowania i ewentualnych napraw w przyszłości. Budownictwo pasywne charakteryzuje się przede wszystkim
wysokim komfortem cieplnym, niskim
zapotrzebowaniem energetycznym oraz
wysoką jakością wykonania i trwałością
konstrukcji. Tak dobre parametry osiąga
się dzięki przestrzeganiu kilku głównych
zasad:
Podstawą jest zapewnienie właściwej
ochrony cieplnej budynku. Chroni ona
przed chłodem w zimie oraz przed upałem w lecie, zapewniając optymalną temperaturę wewnątrz pomieszczeń w każdej porze roku. Wartość współczynnika
przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych
(w polskich warunkach) dla budynku pasywnego nie powinna przekraczać 0,1 W/
(m2K) co odpowiada ociepleniu o grubości około 35 cm. Dla zapewnienia właściwego komfortu cieplnego niezbędne jest
zastosowanie systemu wentylacyjnego z
odzyskiem ciepła. Współczesne urządzenia tego typu są w stanie odzyskać ponad
90% energii cieplnej zawartej w powietrzu
wywiewanym z pomieszczeń. Energii której się nie traci nie trzeba uzupełniać. Stosowany w budynkach pasywnych system
wentylacyjny ma za zadanie dostarczyć do
pomieszczeń właściwą z punktu widzenia
i higieny oraz komfortu ilość powietrza
oraz usunąć powietrze zużyte. W tym celu
obiekt dzielony jest na poszczególne strefy wentylacyjne - nawiewu, przypływu i
wywiewu.
Dzięki temu nie tylko do wszystkich pomieszczeń dostarczana jest właściwa ilość
powietrza ale także usuwane są przykre
zapachy. Do sprawnego funkcjonowania
systemu wentylacyjnego oraz odzysku
ciepła, a także w celu uniknięcia szkód
budowlanych, które często mają miejsce
w tradycyjnych obiektach w budynku pasywnym należy zapewnić właściwą szczelność powłoki budynku. Określa ją współczynnik n50 którego wartość graniczna
wynosi 0,6 h-1. Oznacza to, że w sposób
naturalny w przeciągu godziny dojdzie do
wymiany 0,6 krotność kubatury budynku.
Wymiana powietrza w sposób inny niż
przez rekuperator oznacza straty energii.
W typowych budynkach wartość n50 jest
zazwyczaj sześć razy większa.
Okna oraz ich usytuowanie są także niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania pozytywnego bilansu energetycznego. Okna służą do oświetlania pomieszczeń, a ich rozsądne umiejscowienie
pozwala ograniczyć nakłady na sztuczne
oświetlenie. Są one także kluczowym elementami powłoki budynku, gdyż przez
nie czerpie on energię z zewnątrz - ze
słońca. Wysokojakościowe okna pasywne [oferowane np. przez ELWIZ S.A.]
pozyskują energię z promieniowania słonecznego równocześnie nie pozwalając na
straty cieplne.
Więcej o naszej hali w kolejnym wydaniu.
Wizualizacja, Hala Elwiz S.A. , przekrój poprzeczny budynku biurowego oraz hali produkcyjnej, widok od strony wschodniej.
15
Samowystarczalna energetycznie gmina
Samowystarczalna Energetycznie Gmina - Gmina Kisielice
N
iezależność energetyczna stała się w ostatnim czasie tematem bardzo aktualnym
biorąc pod uwagę trudną i dynamicznie
zmieniającą się sytuację na świecie. Promowanie
samowystarczalności energetycznej oraz dywersyfikacja źródeł energii, a także maksymalizacja wykorzystania lokalnych zasobów w celu zapewnienia
niezależności energetycznej staje się zagadnieniem
niezwykle istotnym.
Warto podkreślić, że na drodze do osiągnięcia niezależności energetycznej niezwykle pomocnym narzędziem jest ograniczenie zapotrzebowania energetycznego właśnie w taki sposób jaki możliwy jest
dzięki budownictwu pasywnemu. To właśnie dzięki
zastosowaniu tej technologii możliwe jest pokrycie
całego zapotrzebowania energetycznego w budynkach z odnawialnych źródeł energii, co jeszcze do
niedawna było niemożliwe. Wcześniej na łamach
niniejszej publikacji przedstawiono niemiecki przykład w jaki sposób można budować całe dzielnice
miast w standardzie pasywnym. Teraz nadszedł
czas by pokazać jak w Polsce całe gminy można z
powodzeniem uniezależnić energetycznie od importu energii z zewnątrz stymulując rozwój lokalnej
gospodarki.
Gmina Kisilice położona jest w województwie
Warmińsko - Mazurskim, w powiecie iławskim.
Realizowany tu przez władze gminy wraz z udziałem mieszkańców projekt zapewnienia niezależności energetycznej gminie Kisielice ma na celu
zwiększenie niezależności energetycznej, lepsze
wykorzystania lokalnych zasobów oraz obniżenie
emisji CO2. Gmina postawiła przed sobą zadanie
porzucenie zależności od węgla, zredukowanie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, polepszenie
jakości powietrza oraz maksymalne wykorzystanie
lokalnej produkcji rolnej.
„Nasza gmina jest jednym z pierwszych miejsc w Polsce, gdzie wybudowano farmy wiatrowe, bojlery na
biomasę oraz biogazownie, czyniąc z naszej gminy
lidera w różnorodności inwestycyjnej w odnawialne
źródła energii w kraju. Naszym celem jest zapewnienie
sobie całkowitej niezależności energetycznej.” Mówi
Marcin Duda, koordynator projektu.
Celem projektu jest informowanie mieszkańców o
pozytywnych skutkach wykorzystania przyjaznych
16
środowisku naturalnemu źródeł energii oraz zachęcenie odwiedzających gminę gości do budowy farm wiatrowych na niezamieszkałych terenach wiejskich. Pieniądze pozyskane z tej inicjatywy wykorzystywane są do budowy komunalnych instalacji
wykorzystującej odnawialne źródła energii pochodzące z produkcji rolnej. Gmina Kisielice liczy 2300 mieszkańców i pokrywa przestrzeń 17 280 hektarów. Większość terenu stanowią
pola uprawne, co jest typowe dla tego typu społeczności. To co
jednak przyciąga szczególną uwagę to fakt, że gmina dysponuje
obecnie dwiema farmami wiatrowymi z 48 turbinami o mocy 82
megawatów (MW ). Trzecia farma wiatrowa o mocy 24 WM jest
obecnie w budowie. Przy okazji tej inwestycji zmodernizowano
także infrastrukturę drogową gminy.
Wszystkie dotychczasowe inwestycje z obszaru gminy można
podzielić na trzy główne grupy: energetykę wiatrową, wykorzystanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz
wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. W gminie zbudowano sieć centralnego ogrzewania, finansowaną ze zdobytych grantów oraz pieniędzy z podatków. Instalacja zasilana jest przez bojler na biomasę o mocy 6 MW, która
zaopatruje 82% budynków.
W grudniu 2013 roku zakończono budowę pierwszej elektrowni biogazowej. Znajdująca się nieopodal ekologicznej instalacji
grzewczej elektrownia wytwarza 1 MW ciepła oraz 1 MW
energii elektrycznej, a jej paliwo stanowi kiszonka kukurydziana (na terenie gminy uprawiana jest kukurydza). W Kisilicach
wybudowano nowoczesną instalację grzewczą zasilaną bojlerem
opalanym słomą o mocy 6 MW. Do sieci połączone jest 250
budynków (85% łącznej zabudowy) co odpowiada 90% mieszkańców. Ciepło wytwarzane z odpadków rolniczych zapewnia
ciepłą wodę w sezonie letnim. W gminie zmodernizowano także
system oświetlenia ulic, co wpłynęło na dalsze obniżenia zapotrzebowania na energię elektryczną.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny, popularyzatorski, a jej fragmenty popularnonaukowy. Publikacja jest bezpłatna i wysyłana wyłącznie
drogą elektroniczną do zainteresowanych odbiorców. Prezentowane tu treści
i przytaczane wypowiedzi mają charakter jedynie arbitralnego i subiektywnego opracowania i opierają się na powszechnie dostępnych doniesieniach i informacjach prasowych pozyskiwanych samodzielnie przez Elwiz S.A. oraz ze
źródeł zewnętrznych. Przedstawiane tu treści nie są informacją handlową w
rozumieniu prawa i nie mogą w żadnym stopniu stanowić podstawy do roszczeń. Prezentowane treści przytaczane są na podstawie prawa cytatu oraz
odrębnych porozumień. Prezentowane grafiki, zdjęcia i ilustracje chronione
są prawami autorskimi i stanowią własność ich twórców. Wykorzystanie tych
materiałów bez wiedzy i zgody ich autorów jest zabronione.
Kontakt z redakcją Elwiz Newsletter+ [email protected]
Opisy zdjęć:
Str. 2 Elewacja obecnej siedziby Elwiz S.A., autor: Przemysław Ślusarczyk,
Elwiz S.A.
Str. 3 Górne zdjęcie: Boyen Street Zero-emission Building, Berlin, Niemcy,
autor: Passive House Institute, budynek jest finalistą konkursu „2014 Passive
House Award”
W obliczu początkowego sceptycyzmu mieszkańców wobec tych
inwestycji, władze gminy włożyły bardzo wiele pracy w przekonanie lokalnej społeczności do bliższego zapoznania się z zaletami wykorzystania odnawialnych źródłami energii. Rolnicy, na
których polu znajdują się farmy wiatrowe otrzymują około 5 000
EUR rocznie za dzierżawę każdej turbiny. Słoma także kupowana jest od miejscowych rolników, co zwiększa tylko zysk lokalnej
społeczności oraz przyczynia się do obniżenia emisji CO2.
W latach 2010 oraz 2012 władze miasta organizowały spotkania
z mieszkańcami mające na celu promocję takich rozwiązań jak
pompy ciepła, instalacje słoneczne, małe turbiny wiatrowe. W
rezultacie zainteresowani mieszkańcy wyrazili chęć współpracy
z władzami i uczestnictwem w tego typu inicjatywach teraz i w
przyszłości. W tym roku gmina zamierza zakupić i zainstalować
panele fotowoltaiczne i stworzyć pierwsza farmę słoneczną w
regionie. Ponadto w samej miejscowości zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o mocy 10 kW na każdym budynku
użyteczności publicznej.
Warto dodać, że gmina Kisielice zwyciężyła w kategorii „MANAGENERGY” w ramach prestiżowego konkursu „Sustainable
Energy Europe & ManagEnergy Awards„ - organizowanej co
roku w Brukseli przy Komisji Europejskiej.
„Jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj w Brukseli odbieram tę nagrodę,
nagrodę dla całej naszej społeczności lokalnej, wszystkich mieszkańców.” - powiedział w swoim wystąpieniu zaraz po otrzymaniu
nagrody Tomasz Koprowiak, obecny Burmistrz Kisielic.
Gmina została wyróżniona za dotychczasowe działania i osiągnięcia z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, dążeń do
uniezależnienie się energetycznego gminy, lokalnego rozwoju
gospodarczego w oparciu o inwestycje w OZE.
Str. 3 Dolne zdjęcie: „Justizzentrum”,Korneuburg, Austria, autor: Deimel
Oelschläger Architekten, budynek jest finalistą konkursu „2014 Passive
House Award”
Str. 6, 7 Budynek pasywny, „Haus Winter“ Eimsbüttel, Hamburg, Niemcy,
autor : Jörn Hustedt
Str. 8 Budynki zabudowy mieszkalnej, Heidelberg-Bahnstadt, Niemcy, autor: Passive House Institute
Str. 9 Budynek SkyLabs, Heidelberg-Bahnstadt, Niemcy, autor: Passive House
Institute
Str. 10 i 11 Zdjęcia ilustrujące przeprowadzanie testu szczelności powietrznej
powłoki budynku, autor: Wiesława Stempel
Str. 12 Zdjęcie przedstawia kolejno od lewej (opis pozostawiony w wersji oryginalnej): Per Eriksson (Rector of Lund University), Prof. emer. Bo Adamson,
Prof. Dr. Wolfgang Feist, Margot Wallström (former EU Commissioner and
Chairman of Lund University), Hans Eliasson (President of the SUEB Foundation), autor: Passive House Institute Str. 13 Arch. Kamil Wiśniewski, autor Kamil Wiśniewski
Str. 14 i 15 Wizualizacje Hali Pasywnej Elwiz S.A., autor: Elwiz S.A.
Str. 17 Fragment farmy wiatrowej, autor: Przemysław Ślusarczyk, Elwiz S.A.
Opracowanie w oparciu o infomracje prasowe dostępne na: www.eusew.eu Kontakt z władzami gminy Kisielice +48 55 279 70 79 lub www.kisielice.pl
17

Podobne dokumenty