Pełna pomoc: POBIERZ W PDF

Komentarze

Transkrypt

Pełna pomoc: POBIERZ W PDF
Wersja 1.1.6.
Dokumentacja pomocy do usług
w sieci maze.pl
1
Spis treści
Niezbędnik użytkownika ............................................................................4
1.1. Ważne adresy .................................................................................. 5
1.2. Szybki kontakt ................................................................................. 5
1.3. MAZE.PL - dane Firmy ........................................................................ 5
Podstawy użytkowania kont w sieci maze.pl ...................................................6
2.1. Nasze konta i ich możliwości ................................................................ 7
2.2. Rejestracja konta i płatności ................................................................ 8
2.3. Rejestracja i przeniesienie domeny internetowej ..................................... 11
2.4. Zamawianie rozszerzeń do konta ......................................................... 12
2.5. Regulamin .................................................................................... 13
2.6. Pomoc techniczna ........................................................................... 13
2.6. „Zapomniałem hasła – co mam zrobić?” ................................................. 13
2.7. Zmiana danych rozliczeniowych .......................................................... 15
2.8. Gdy kończy się abonament... ............................................................. 15
2.9. Polityka prywatności........................................................................ 15
Dostęp do usług w sieci maze.pl................................................................. 16
3.1. Dostęp do panelu administracyjnego konta WWW ..................................... 17
3.2. Dostęp do panelu administracyjnego konta E-MAIL.................................... 18
3.3. Dostęp do statystyk domeny............................................................... 20
3.4. Dostęp do baz danych ...................................................................... 20
Konto WWW .......................................................................................... 22
4.1. Czym jest serwer wirtualny?............................................................... 23
4.2. Parametry konta WWW ..................................................................... 24
4.3. Panel administracyjny MazeADMIN – konfiguracja konta WWW......................
4.3.1. MazeADMIN – Konto FTP – informacje podstawowe...............................
4.3.2. MazeADMIN – Konto FTP – zmiana hasła FTP .......................................
4.3.3. MazeADMIN – Domeny – informacje podstawowe..................................
4.3.4. MazeADMIN – Domeny – dodawanie nowej domeny i subdomeny...............
4.3.5. MazeADMIN – Domeny – modyfikowanie ustawień domen i subdomen.........
4.3.6. MazeADMIN – Wyszukiwarka domen .................................................
4.3.7. MazeADMIN – Logi serwera WWW ....................................................
4.3.8. MazeADMIN – Statystyki ...............................................................
28
28
28
28
29
29
30
31
31
4.4. Panel administracyjny MazeADMIN - konfiguracja skrzynek E-mail .................
4.4.1. MazeMAIL – Dodawanie kont E-MAIL.................................................
4.4.2. MazeMAIL – zmiana ustawień kont E-MAIL..........................................
4.4.3. MazeMAIL – kasowanie i blokowanie kont E-MAIL .................................
31
32
35
35
4.5. Aliasy pocztowe ............................................................................. 36
2
4.6. Listy pocztowe ............................................................................... 36
4.7. Funkcja Catch-all............................................................................ 37
4.8. Własne strony błędów ...................................................................... 38
4.9. Zabezpieczanie stron hasłem.............................................................. 39
4.10. Konfiguracja konta FTP za pomocą .htaccess ......................................... 40
4.11. Biblioteka skryptów CGI ..................................................................
4.11.1 Imieniny .................................................................................
4.11.2 Skrypt licznika..........................................................................
4.11.3 Formmail ................................................................................
41
42
42
45
Konto E-MAIL......................................................................................... 50
5.1. Czym jest poczta elektroniczna?.......................................................... 51
5.2. Parametry konta E-MAIL.................................................................... 52
5.3. Panel administracyjny MazeMAIL – konfiguracja konta E-MAIL.......................
5.3.1. MazeMAIL – Zmiana parametrów konta E-MAIL ....................................
5.3.2. MazeMAIL – Powiadomienia do sieci operatorów komórkowych ................
5.3.3. MazeMAIL – Autoresponder ...........................................................
54
54
57
59
5.4. Filtr antyspamowy........................................................................... 59
5.5. Wirusy pocztowe (skaner antywirusowy) ................................................ 60
5.5. Autoryzacja SMTP ........................................................................... 60
5.6. Limit wielkości przesyłki ................................................................... 61
5.7. Webmail – obsługa poczty przez WWW .................................................. 61
5.8. Wapmail – obsługa poczty przez telefon komórkowy.................................. 62
Konfiguracja programów pocztowych .......................................................... 63
6.1. Outlook Express 6.0 PL ..................................................................... 64
6.2. Microsoft Outlook 2000/XP ................................................................ 68
6.4. Netscape 7.1 ................................................................................. 72
6.5. The BAT 2.04.7 .............................................................................. 80
6.6. Eudora 6.0 .................................................................................... 84
Informacje dodatkowe ............................................................................. 88
7.1. Publikacja stron WWW ..................................................................... 89
7.2. Statystyki odwiedzalności.................................................................. 93
3
Rozdział 1.
Niezbędnik użytkownika
4
1. Niezbędnik użytkownika
Niezbędnik użytkownika zawiera podstawowe informacje, niezbędne do korzystania z
kont w sieci maze.pl. W tym miejscu znajdziesz odpowiednie drogowskazy do
poszczególnych usług, informacje kontaktowe, a także dane pomocne przy procedurach
takich jak fakturowanie czy płatności.
1.1. Ważne adresy
admin.maze.pl
- strona panelu administracyjnego serwera – MazeADMIN
mailadmin.maze.pl
- strona panelu administracyjnego poczty – MazeMAIL
poczta.maze.pl
- system Webmail – obsługa poczty przez WWW
wapmail.maze.pl
- system Wapmail – obsługa poczty przez WAP
myadmin.maze.pl
- strona panelu administracyjnego bazą danych MySQL
stat.twojadomena.pl - statystyki odwiedzalności Twojej domeny (dostępne w ciągu
24h od założenia konta)
1.2. Szybki kontakt
W sytuacjach gdy niniejsza dokumentacja pomocy nie będzie dla Ciebie wystarczająca,
możesz zawsze skorzystać z pomocy naszego konsultanta poprzez:
-
e-mail [email protected] - obsługa i pomoc administracyjna przez całą dobę
-
telefon:
+48 (0 22) 62 99 888 – pomoc telefoniczna w godz. 9:00-15:00 (pn-pt)
+48 500 60 75 76 – pomoc telefoniczna 24/7 (w godz. 16:30–9:00 używać jedynie
w przypadkach awaryjnych – wymagających natychmiastowej interwencji)
1.3. MAZE.PL - dane Firmy
W przypadku prowadzenia korespondencji, rozliczeń księgowych oraz wykonywania
procedur bankowych prosimy posługiwać się poniższymi danymi:
MazeNet
00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 17/19 lok. 18
NIP PL 526-153-28-10 REGON 015449837
Konto bankowe: PKO BP S.A. 50 1020 5558 1111 1198 1290 0052
5
Rozdział 2.
Podstawy użytkowania kont w sieci maze.pl
6
2. Podstawy użytkowania kont maze.pl
Niniejszy dział pozwoli Ci zapoznać się z podstawowymi procedurami stosowanymi
podczas korzystania z kont e-mail lub WWW w sieci maze.pl.
2.1. Nasze konta i ich możliwości
W ofercie sieci maze.pl odnajdziesz w pełni elastyczne i samodzielnie konfigurowalne
konta internetowe. Zaliczamy do nich zarówno komercyjną pocztę e-mail BizPOCZTA,
jak też pełną gamę kont WWW, które pozwalają w prosty sposób zaistnieć w sieci
Internet (opublikować Twoją stronę oraz korzystać z poczty e-mail w indywidualnej
domenie internetowej).
Wszystkie usługi w sieci maze.pl tj. BizPOCZTA oraz konta WWW, zostały tak
zaprojektowane, aby w pełni odpowiadać szerokim potrzebom i oczekiwaniom Klientów.
Jesteśmy pewni, że wśród oferowanej przez nas gamy produktów znajdziesz rozwiązanie
atrakcyjne także dla siebie.
Konta BizPOCZTA są to skrzynki poczty elektronicznej, które swoją objętością i
możliwościami prezentują najwyższy światowy poziom wśród tego rodzaju produktów.
Konta te posiadają bardzo duży pakiet usług składowych, a gdy zajdzie taka potrzeba,
mogą zostać rozbudowane o dodatkowe elementy. W przypadku kont WWW w sieci
maze.pl, zarówno podstawowe funkcjonalności jak i możliwości rozbudowy czy
konfiguracji, są o wiele większe. Każde konto WWW w sieci maze.pl jest na tyle
elastyczne, że możesz rozszerzać je zarówno o dodatkową pojemność na stronę WWW
(pojemność konta FTP), skrzynki e-mail, jak i o inne opcje takie jak: dodatkowe
domeny, subdomeny, listy pocztowe, bazy danych MySQL i PostgreSQL, SSL dla WWW.
Kwestie związane z rozbudową uzależnione są jedynie od Twoich potrzeb.
Procedura zamawiania dodatkowych komponentów została opisana w sekcji 2.4.
niniejszej dokumentacji.
7
2.2. Rejestracja konta i płatności
Rejestracja usługi
Rejestracja każdej usługi w sieci maze.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza
zamówienia w dziale „Zamówienia” na stronie internetowej pod adresem www.maze.pl.
W formularzu należy podać szereg danych określających profil zamawianej usługi oraz
informacje rozliczeniowe, które posłużą do wystawienia dokumentów rozliczeniowych.
Jeżeli zamówienie składasz po raz pierwszy, dokonasz także wyboru Identyfikatora i
hasła Klienta, które w przyszłości pozwolą Ci na skrócenie procedury zamówienia i
umożliwią uzyskanie dodatkowych profitów z tytułu kolejnych zakupów.
Formularz rejestracyjny na stronie www.maze.pl stanowi jedyną drogę rejestracji
usługi. Pamiętaj, że wypełniając zgłoszenie akceptujesz aktualny regulamin świadczenia
usług przez maze.pl.
14-dniowy okres testowy kont w sieci maze.pl
Po złożeniu zamówienia Twoje konto zostanie aktywowane najpóźniej w ciągu 24 godzin
od momentu wysłania zgłoszenia. Warunkiem aktywacji konta jest podanie poprawnych
danych dotyczących informacji kontaktowo-rozrachunkowych. Zwróć więc uwagę, aby
żadna z podanych przez Ciebie informacji nie budziła zastrzeżeń. Jeśli wprowadzone
przez Ciebie dane poprawnie przejdą weryfikacje, uruchomimy usługę, a w ciągu 3-5 dni
roboczych otrzymasz od nas Pocztą Polską przesyłkę zawierającą fakturę pro forma oraz
blankiet wpłaty/przelewu. Załączony druk wpłaty/przelewu możesz wykorzystać do
opłacenia zamówionej usługi, jednak nie jest to warunek konieczny. Istotne jest fakt,
abyś przy dokonywaniu wpłaty zaznaczył nazwę Twojego konta lub domeny, aby
transakcja mogła zostać przez nas zidentyfikowana w systemie rozliczeniowym banku.
Termin opłacenia faktury pro forma, którą otrzymasz w wyniku złożenia zamówienia,
wynosi 14 dni. W przypadku nieopłacenia należności w tym czasie, Twoja usługa stanie
się nieaktywna, a Ty zostaniesz poinformowany o tym fakcie drogą e-mailową. Po
otrzymaniu od nas informacji o braku płatności powinieneś niezwłocznie przesłać nam
faksem lub e-mail’em dowód wpłaty za usługę. W przypadku nie uiszczenia opłaty
abonamentowej oraz braku odpowiedzi z Twojej strony, usuniemy usługę wraz z całą jej
zawartością.
8
Okres 14 dni od momentu rejestracji konta oferowany jest przez nas jako okres
testowy, w trakcie którego możesz zapoznać się z usługą i podjąć decyzję o zakupie. W
tym czasie uruchomiona dla Ciebie usługa ma zawsze pełną funkcjonalność, możesz więc
przetestować wszystkie jej opcje.
Jeśli zamówienie składasz w imieniu firmy, gdy stosowna należność wpłynie na nasz
rachunek bankowy, otrzymasz pocztą fakturę VAT.
Pamiętaj aby wszystkie dane zostały dokładnie sprawdzone. Jeśli po wysłaniu
formularza zamówienia zorientujesz się, że popełniłeś błąd, skontaktuj się z nami
bezzwłocznie. Możesz zadzwonić na nr (22) 62 99 888 (podany także w sekcji
kontaktu) lub wysłać e-mail na adres [email protected] Przy takim kontakcie posługuj
się zawsze Identyfikatorem Klienta oraz nazwą usługi.
Płatność za usługi w sieci maze.pl
Aby opłacić usługi zamówione w sieci maze.pl możesz skorzystać z dostarczonych razem
z fakturą pro forma druków wpłaty/przelewu lub też dokonać wpłaty w jakikolwiek inny
sposób w okienku bankowym. Pamiętaj jednak, aby nie dokonywać płatności na poczcie,
gdyż dotarcie należności może opóźnić się nawet tydzień, co w konsekwencji spowoduje
przekroczenie terminu płatności i zablokowanie Twojej usługi.
Twojej uwadze polecamy także możliwość opłacenia należności za pomocą karty
kredytowej. Przy dokonywaniu transakcji możliwe jest korzystanie z takich kart jak
VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, JCB, POLCARD lub PBK STYL - pod warunkiem, że
są to karty wypukłe. Istnieje także możliwość dokonania płatności przy pomocy karty
VISA Electron o ile tylko Twój bank akceptuje transakcje w sieci Internet przy użyciu
tego rodzaju karty. Cała procedura dokonywania płatności jest szyfrowana przy pomocy
bezpiecznego protokołu SSL, a firma MazeNet nie ma dostępu do przesyłanych danych.
Transakcje dokonywane przy pomocy kart obsługuje firma POLCARD S.A., zapewniając
wysoką jakość i nienaganny poziom bezpieczeństwa.
Płatności kartą możesz dokonać w dowolnym momencie – zarówno w czasie składania
zamówienia jak i w późniejszym okresie poprzez formularz na naszej stronie
internetowej. Aby dokonać płatności w dowolnym momencie kliknij symbol kart
płatniczych
umieszczony na samym dole każdej strony naszego serwisu pod
9
adresem www.maze.pl lub przejdź bezpośrednio do sekcji Płatność za usługi
znajdującej się w dziale Konta WWW.
Na tej stronie odszukaj i wypełnij formularz przedstawiony poniżej. Pamiętaj aby
dokładnie wprowadzić i sprawdzić wszystkie dane w wypełnianych polach.
Po naciśnięciu przycisku płacę kartą zostaniesz przekierowany na stronę Centrum
Autoryzacji POLCARD S.A., gdzie zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych Twojej
karty płatniczej. Po potwierdzeniu przez system poprawności wprowadzonych danych
nastąpi obciążenie Twojej kwarty odpowiednią kwotą.
10
2.3. Rejestracja i przeniesienie domeny internetowej
Rejestracja własnej domeny internetowej
Domena internetowa to Twój niepowtarzalny identyfikator w sieci Internet o postaci np.
firma.pl. Warto zadbać aby był on wyjątkowy i indywidualny, kojarzył się z Twoją firmą
lub
przedsięwzięciem,
a
także
ułatwiał
dotarcie
do
Twoich
zasobów
innym
użytkownikom. Wybrana przez Ciebie domena internetowa (adres sieciowy) umożliwia
nadanie eleganckiego charakteru Twojemu internetowemu przedsięwzięciu oraz
posługiwanie się skrzynkami e-mail we własnej domenie np. [email protected]
Gdy podejmiesz decyzję o zakupie własnej domeny, warto dobrze przemyśleć wybór
związany jej nazwą. Pamiętaj jednak, aby nie zastanawiać się zbyt długo i nie zwlekać z
wyborem w nieskończoność. Domena internetowa o wybranej przez Ciebie nazwie jest
bowiem tylko jedna i szkoda byłoby gdyby ktoś zarejestrował ją przed Tobą. Z biegiem
czasu coraz trudniej jest także znaleźć zarazem interesującą jak i odpowiednią nazwę
dla własnego biznesu.
Bezpłatna domena w sieci maze.pl
Posiadając konto WWW w sieci maze.pl, nie musisz od razu rejestrować domeny polskiej
lub globalnej za dodatkowe pieniądze. Każde oferowane w sieci maze.pl konto WWW
zaopatrzone zostało w bezpłatną domenę postaci: www.firma.maze.pl. Możesz więc za
darmo skorzystać z takiego sieciowego identyfikatora lub, jeśli w dowolnym momencie
podejmiesz decyzje o zmianie, wykupić własną, niepowtarzalna nazwę. W przypadku
zarejestrowania przez Ciebie własnej domeny (np. polskiej www.firma.pl), darmowa
domena www.firma.maze.pl staje się nieaktywna, a cała obsługa Twojego konta zostaje
przejęta przez nowo zarejestrowaną domenę.
Aby zarejestrować nową domenę należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się w
dziale „Zamówienie” na naszej stronie internetowej pod adresem www.maze.pl. W celu
sprawdzenia
dostępności
domeny
internetowej,
przygotowaliśmy
specjalną
wyszukiwarkę domen, która sprawdza dostępność nazw z różnymi końcówkami. Podczas
zamawiania usługi rejestracji domeny masz możliwość zamówienia wraz z nią także
konta WWW w naszej sieci.
11
Przeniesienie domeny internetowej, czyli zmiana delegacji
Jeżeli posiadasz już własną domenę i pragniesz aby była ona obsługiwana przez Twoje
konto WWW wykupione w naszej firmie, powinieneś dokonać przeniesienia jej
(procedura ta nazywana jest zmianą delegacji domeny) na serwer maze.pl.
Aby tego dokonać przeniesienia domeny do maze.pl na adres e-mail [email protected] wyślij
prośbę o przeniesienie domeny wraz jej nazwą oraz nazwą posiadanego w sieci maze.pl
konta. Jako odpowiedz otrzymasz od nas opis dalszych kroków postępowania
niezbędnego do całkowitego przeniesienia Twojej domeny do maze.pl.
Jeśli chciałbyś samodzielnie dokonać zmiany delegacji domeny na serwery maze.pl,
koniecznie poinformuj nas o tym fakcie odpowiednio wcześniej. W przypadku
przenoszenia domeny niezbędne jest bowiem uprzednie skonfigurowanie serwerów DNS
na jej przyjęcie oraz podpięcie przenoszonej domeny do Twojego konta.
Adresy serwerów DNS w sieci maze.pl:
ns1.maze.pl - 195.149.227.2
ns2.maze.pl - 195.149.225.217
Jeśli zmiana delegacji zostanie dokonana poprawnie, domena powinna być widoczna w
ciągu 24-72h na serwerze maze.pl.
2.4. Zamawianie rozszerzeń do konta
Oferowane przez nas rozszerzenia pozwalają na rozbudowanie Twojego konta o nowe
funkcjonalności. Możesz więc dodać do już posiadanej usługi takie elementy jak:
dodatkowa przestrzeń dyskowa, skrzynki e-mail, bazy danych itd.
Aby dokonać zamówienia elementów dodatkowych w momencie zamówienia na pierwszą
usługę w sieci maze.pl, zawrzyj odpowiednią informację w polu formularza zamówienia
„Twoje uwagi do zamówienia”.
W przypadku, gdy posiadasz już u nas konto i chciałbyś dokonać jego rozszerzenia, wyślij
e-mail na adres naszego Biura Obsługi Klienta [email protected] Zamówiona usługa zostanie
12
aktywowana najpóźniej w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. W
e-mail’u zwrotnym prześlemy informacje niezbędne do jej skonfigurowania.
2.5. Regulamin
Aktualny regulamin świadczenia usług w sieć maze.pl jest zawsze dostępny na naszej
stronie internetowej pod adresem: www.maze.pl. W momencie rejestracji konta w sieci
maze.pl staje się on umową zawartą pomiędzy Klientem a firmą MazeNet.
2.6. Pomoc techniczna
Każdy Klient posiadający konto w sieci maze.pl ma prawo do bezpłatnej pomocy
technicznej. W jej skład wchodzi niniejsza dokumentacja pomocy, jej wersja
elektroniczna, która znajduje się w serwisie www.maze.pl oraz pomoc konsultanta
(telefoniczna oraz e-mail’owa na adres [email protected]) w przypadku nietypowych
problemów z konfiguracją lub działaniem usług.
Informacje o zmianach i nowych usługach w sieci maze.pl odnajdziesz zawsze na stronie
głównej, w sekcji „Aktualności”, naszego serwisu internetowego pod adresem
www.maze.pl.
W przypadku kontaktowania się z nami w sprawach dotyczących problemów,
należy zawsze posługiwać się nazwą konta lub domeny internetowej. Warto także
wcześniej spisać powstałe problemy, aby przedstawić je obsłudze pomocy w sposób
najbardziej rzeczowy. Pozwoli to istotnie przyspieszyć proces rozwiązywania
problemów i eliminowania błędów, które zaistniały.
2.6. „Zapomniałem hasła – co mam zrobić?”
W trakcie użytkowania kont w sieci maze.pl mogą zdarzyć się sytuacje, w których Twoje
hasło do konta WWW lub skrzynki e-mail gdzieś się zapodzieje. W takich przypadkach
maze.pl służy szybką pomocą w celu zmiany hasła na nowe (nie istnieje możliwość
podania starego hasła, gdyż wszystkie hasła w systemie są jednostronnie kodowane) i
odzyskania dostępu do usługi.
13
A) Posiadam konto BizPOCZTY w sieci maze.pl i nie pamiętam hasła
Jeżeli wykupione przez Ciebie konto jest kontem BizPOCZTY, to w takim przypadku
należy z serwisu maze.pl (sekcja „Pomoc”) pobrać odpowiedni formularz zmiany hasła.
Taki formularz powinien następnie zostać własnoręcznie, dokładnie wypełniony i
przesłany pocztą lub przefaksowany do biura MazeNet. W przypadku jeśli jesteś osobą
fizyczną i nie posiadasz u nas konta na firmę, musisz także przefaksować do nas
kserokopie swojego dowodu osobistego, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość. Po
zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu Twoje hasło zostanie zmienione na
podane w dokumencie.
B) Posiadam konto WWW w sieci maze.pl i nie pamiętam hasła do konta lub
skrzynki pocztowej
W przypadku utraty hasła do skrzynki e-mail, w momencie gdy posiadasz w sieci maze.pl
wykupione konto WWW, możliwa jest własnoręczna zmiana hasła na nowe. Należy
zalogować się do głównego panelu administracyjnego (Patrz sekcja 3.1. ninejszej
dokumentacji) i przejść do panelu administracji kontami pocztowymi w ramach danej
domeny (Patrz sekcja 4.4. ninejszej dokumentacji). Po wybraniu odpowiedniego konta
masz możliwość zmiany hasła na nowe.
W sytuacji, gdy przydarzy Ci się utrata hasła do konta WWW (tj. do głównego panelu
administracyjnego), pozostaje tylko jedna droga jego zmiany. W takim przypadku należy
z serwisu maze.pl (sekcja „Pomoc”) pobrać odpowiedni formularz zmiany hasła.
Powinien on zostać własnoręcznie, dokładnie wypełniony i przesłany pocztą lub
przefaksowany do biura MazeNet. W przypadku jeśli jesteś osobą fizyczną i nie posiadasz
u nas konta na firmę, musisz także przefaksować do nas kserokopie swojego dowodu
osobistego, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość. Po zweryfikowaniu danych
zawartych w formularzu Twoje hasło zostanie zmienione na podane w dokumencie.
C) Posiadam konto WWW w sieci maze.pl i zgubiłem hasło do bazy danych
W sytuacji, gdy przydarzy się nam utrata hasła do bazy danych należy z serwisu maze.pl
(sekcja „Pomoc”) pobrać odpowiedni formularz zmiany hasła. Powinien on zostać
własnoręcznie, dokładnie wypełniony i przesłany pocztą lub przefaksowany do biura
MazeNet. W przypadku jeśli jesteś osobą fizyczną i nie posiadasz u nas konta na firmę,
musisz także przefaksować do nas kserokopie swojego dowodu osobistego, abyśmy mogli
14
potwierdzić Twoją tożsamość. Po zweryfikowaniu danych zawartych w formularzu Twoje
hasło zostanie zmienione na podane w dokumencie.
UWAGA!
Firma MazeNet ze względów bezpieczeństwa nie podaje, ani nie zmienia haseł na
prośbę telefoniczną. Obecnie jedyną drogą zmiany hasła w przypadku jego utraty
jest droga formalna tj. pisemna.
2.7. Zmiana danych rozliczeniowych
Jeśli w trakcie korzystania z usług sieci maze.pl Twoje dane rozliczeniowe ulegną
zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym. Informacje o zmianie danych
rozliczeniowych należy przesyłać na adres e-mail [email protected] wraz z nazwą konta,
którego dotyczą oraz hasłem Klienta. Od momentu otrzymania nowych danych wszystkie
faktury za usługi będą wystawione zgodnie z wprowadzonymi zmianami.
2.8. Gdy kończy się abonament...
Najpóźniej do 14 dnia przed końcem abonamentu maze.pl poinformuje Cię o kończącym
się okresie rozliczeniowym, a następnie prześle fakturę za kolejny okres rozliczeniowy.
Do ostatniego dnia trwania abonamentu powinieneś wnieść opłatę za konto. Jeśli tak
się nie stanie Twoja usługa zostanie zablokowana na okres 14 dni. W tym okresie
będziesz miał ostateczną możliwość dokonania płatności. W przypadku wywiązania się ze
zobowiązań, Twoje konto zostanie odblokowywane. W przeciwnym wypadku wszelkie
dane znajdujące się na koncie ulegną usunięciu.
2.9. Polityka prywatności
Firma MazeNet nigdy nie udostępnia Twoich danych osobowych w żadnej formie osobom
trzecim, nie związanym z realizacją usług maze.pl. Wszelkie procedury posługiwania się
danymi osobowymi odbywają się jedynie do celów zawartych w regulaminie świadczenia
usług w sieci maze.pl.
15
Rozdział 3.
Dostęp do usług w sieci maze.pl
16
3. Dostęp do usług w sieci maze.pl
W tym rozdziale dowiesz się jak uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Twojego
konta E-MAIL oraz WWW, uzyskasz informacje jak zalogować się do systemu zarządzania
bazami danych MySQL oraz do statystyk własnej domeny.
W panelu administracyjnym masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących
poszczególnych opcji Twoich kont. Pozwoli Ci to skonfigurować wykupiona usługę w
zależności od własnych upodobań. System zarządzania bazami danych pozwala na szybki
dostęp do informacji oraz na pełną dowolność w modyfikacji Twojej bazy danych.
3.1. Dostęp do panelu administracyjnego konta WWW
Każdy Klient, który wykupi w sieci maze.pl konto WWW ma możliwość samodzielnego
zarządzania nim przy pomocy specjalnie przygotowanego panelu administracyjnego.
Dostęp do panelu administracyjnego może odbywać się na 2 sposoby:
A) Link do panelu administracyjnego z serwisu www.maze.pl
W prawym górnym rogu strony głównej www.maze.pl należy wybrać opcję KONTO –
KONFIGURACJA.
W kolejnym oknie otrzymamy możliwość dostępu do panelu administracji kontem WWW
lub E-MAIL. Powinniśmy wybrać opcję Skonfiguruj swoje KONTO WWW.
17
Dostęp do panelu administracyjnego jest chroniony 128-bitowym certyfikatem SSL.
Zabezpieczyć Cię to w pełni przed niebezpieczeństwem nieautoryzowanego dostępu do
panelu osób trzecich. Potwierdzeniem szyfrowania transmisji jest pojawiająca się w
Twojej przeglądarce ikona żółtej kłódeczki.
Aby uzyskać dostęp do konta, niezbędne będzie zalogowanie się przy pomocy nazwy i
hasła do Twojego konta. W naszym przykładzie nazwę stanowi kowalski, a hasło jest
tożsame z tym, które podaliśmy w procedurze rejestracji.
Po wpisaniu danych powinieneś kliknąć przycisk Zaloguj i program sam przeniesie Cię do
systemu zarządzania kontem WWW.
B) Link bezpośredni do panelu administracyjnego
Aby zalogować się do panelu administracyjnego w sposób możliwie najszybszy i najmniej
skomplikowany, wpisz w pasku adresu swojej przeglądarki internetowej adres
admin.maze.pl. Po chwili zobaczysz ekran logowania do systemu MazeADMIN
przedstawiony w poprzednim punkcie. Dalsza procedura polega jedynie na analogicznym
podaniu nazwy konta oraz hasła dostępu. Po wpisaniu poprawnych danych powinieneś
kliknąć przycisk Zaloguj i program sam przeniesie Cię do systemu zarządzania kontem
WWW.
3.2. Dostęp do panelu administracyjnego konta E-MAIL
Każdy Klient, który wykupi w sieci maze.pl konto BizPOCZTY ma możliwość
samodzielnego zarządzania nim przy pomocy specjalnie przygotowanego panelu
administracyjnego. Dostęp do panelu administracyjnego może odbywać się na 2 sposoby:
A) Link do panelu administracyjnego z serwisu www.maze.pl
W prawym górnym rogu strony głównej www.maze.pl należy wybrać opcję KONTO –
KONFIGURACJA.
18
W kolejnym oknie otrzymamy możliwość dostępu do panelu administracji kontem WWW
lub E-MAIL. Powinniśmy wybrać opcję Skonfiguruj swoje KONTO E-MAIL.
W oknie, które otworzy się w wyniku Twoich działań, ujrzysz panel logowania do konta.
Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracyjnych powinieneś podać swoją domenę,
pierwszy człon nazwy konta (przed znaczkiem małpy - @) oraz hasło. Dla naszej
wirtualnej postaci posiadającej adres e-mail [email protected] poprawnie wypełnione
dane będą wyglądały tak jak na obrazku poniżej. Na koniec wystarczy wcisnąć przycisk
Zaloguj się i program przeniesie Cię do strefy administracyjnej.
UWAGA!
Panel MazeMAIL umożliwia także Klientom posiadającym w sieci maze.pl konta WWW
bezpośredni dostęp do konfiguracji skrzynek pocztowych we własnych domenach. W
takim przypadku proszę pamiętać, iż użytkownikiem-administratorem (mającym
możliwość dokonywania zmian wszystkich ustawień domeny pocztowej) jest główny
19
adres e-mail czyli [email protected] W powyższym panelu należy więc
dla administratora w kolejnych polach wpisać wartości: „twojadomena.pl”,
„postmaster” oraz hasło.
B) Link bezpośredni do panelu administracyjnego
Aby zalogować się do panelu administracyjnego MazeMAIL w sposób możliwie najszybszy
i najmniej skomplikowany, wpisz w pasku adresu swojej przeglądarki internetowej adres
mailadmin.maze.pl. Zobaczysz ekran logowania do systemu MazeMAIL przedstawiony w
poprzednim punkcie. Dalsza procedura polega jedynie na analogicznym podaniu domeny,
pierwszego członu(przed znaczkiem małpy @) nazwy konta oraz hasła dostępu. Po
wpisaniu poprawnych danych powinieneś kliknąć przycisk Zaloguj się i program sam
przeniesie Cię do systemu zarządzania kontem E-MAIL.
3.3. Dostęp do statystyk domeny
Statystyki Twojej domeny znajdziesz zawsze pod adresem stat.twojadomena.pl, gdzie
„twojadomena” jest nazwą posiadanej przez Ciebie domeny lub subdomeny. Statystyki
są tworzone automatycznie dla każdej domeny i subdomeny w sieci maze.pl, pod
warunkiem, ze w danej domenie miały miejsce jakiekolwiek odwiedziny. System
generowania statystyk nosi nazwę Webalizer i jest to jedno z najpopularniejszych
narzędzi tego typu. Więcej informacji dotyczących statystyk: czym są, jak je
interpretować, uzyskasz w rozdziale 7. niniejszej dokumentacji.
W przypadku jeśli uruchomiłeś w panelu administracyjnym zabezpieczanie statystyk
hasłem, aby uzyskać dostęp do informacji o odpowiedzalności niezbędne będzie
zalogowanie się przy pomocy nazwy domeny np. firma.pl oraz hasła. Zmiana hasła
dostępu odbywa się w panelu administracyjnym MazeADMIN, w opcjach konfiguracji
danej domeny.
3.4. Dostęp do baz danych
W ramach niektórych konta WWW w sieci maze.pl masz możliwość skorzystania z baz
danych takich jak MySQL i PostgreSQL (zob. aktualna oferta usług). Bazy te
uruchamiane są na Twoje życzenie (o ile wchodzą w skład posiadanego przez Ciebie
20
konta WWW). W celu uruchomienia bazy danych wyślij e-mail z nazwą Twojego konta
WWW oraz typem bazy danych jaka powinna zostać uruchomiona na adres [email protected]
A) Baza danych MySQL
Dostęp ze skryptu
W przypadku jeśli konfigurujesz własne skrypty do działania z bazą danych, w celu
nawiązania połączenia powinieneś posłużyć się danymi konfiguracyjnymi, które
otrzymasz na e-mail. Dane te to adres serwera baz danych, nazwa bazy danych, nazwa
użytkownika(login) i hasło.
Dostęp ze strony WWW
Aby uzyskać dostęp do własnej bazy danych MySQL z poziomu przeglądarki internetowej
należy wpisać adres myadmin.maze.pl i zalogować się do programu phpMyAdmin. Do
logowania niezbędne będzie posiadanie nazwy użytkownika bazy danych i hasła, które
uzyskałeś w procedurze rejestracji konta.
B) Baza danych PostgreSQL
Dostęp do bazy danych PostgreSQL odbywa się przy pomocy lokalnie instalowanego
programu administracyjnego phpPgAdmin. Aby zainstalować program phpPgAdmin
napisz do naszego Biura Obsługi Klienta na adres [email protected] podając nazwę swojego
konta.
21
Rozdział 4.
Konto WWW
22
4. Konto WWW
Kolejny rozdział poświęcony jest znajdującym się w naszej ofercie kontom WWW.
Odnajdziesz tutaj informacje dotyczące funkcjonowania i konfiguracji poszczególnych
elementów pakietu.
4.1. Czym jest konto WWW?
Konto WWW jest mechanizmem, które umożliwia korzystanie z takich dobrodziejstw
Internetu jak publikacja stron internetowych oraz komercyjna poczta e-mail. Odbywa się
to jednak bez inwestowania dużych pieniędzy w infrastrukturę sieciową, sprzęt oraz
wykwalifikowanych administratorów. Pojęcie konta WWW jest bardzo często zamiennie
stosowane z pojęciem serwera wirtualnego, jednak oba te pojęcia nieznacznie się
różnią.
Serwer wirtualny jest mechanizmem nieco bardziej skomplikowanym niż konto WWW i
posiadającym wiele cech zbliżających go do serwera fizycznego (np. unikalny adres IP).
Jest on zazwyczaj jednak o wiele droższy od standardowego konta WWW i niezbędny w
przypadku o wiele bardziej zaawansowanych zastosowań. Do opublikowania nawet
bardzo złożonego serwisu WWW oraz prowadzenia niezwykle intensywnej korespondencji
e-mail, konto WWW najczęściej wystarczy w zupełności.
Konto WWW jest więc o wiele tańszym odpowiednikiem serwera fizycznego (komputera),
pozwalającym za rozsądne pieniądze uzyskać dostęp do większości zalet droższych
rozwiązań. Jedyne co należy zrobić aby móc korzystać z większości dobrodziejstw takiej
usługi, to odnaleźć odpowiedniego usługodawcę internetowego i wykupić pakiet konta
WWW. Firma, która świadczy usługi dzierżawy kont WWW nazywana jest najczęściej ISP
(tłum. Internet Service Provider) lub IPP (tłum. Internet Presence Provider).
Firma MazeNet, właśnie jako ISP, świadczy usługi hostingu (dzierżawienia łączy i
przestrzeni dyskowej – konta WWW) w ramach sieci maze.pl. W naszej ofercie znajdziesz
w pełni konfigurowalne konta WWW, które zostały tak zaprojektowane, aby spełniać jak
najlepiej oczekiwania różnych grup Klientów. Do zarządzania poszczególnymi usługami
służy
specjalnie
przygotowane
oprogramowanie
MazeADMIN i MazeMAIL.
23
administracyjne
noszące
nazwę
4.2. Parametry konta WWW
A) Miejsce na strony WWW
Miejsce na strony WWW określa całkowitą przestrzeń na serwerze dostępną na Twoją
stronę WWW. Konta w sieci maze.pl posiadają pojemności na stronę WWW od 25MB
wzwyż. Objętość typowej strony-wizytówki internetowej nie przekracza przeważnie
20MB, nie musisz się więc martwić, że zabraknie miejsca na Twoją witrynę. Jeśli
kiedykolwiek zajdzie potrzeba powiększenia posiadanej przestrzeni WWW, oferujemy Ci
pakiety pozwalające rozbudować posiadane konto o dodatkową przestrzeń.
B) Dostęp przez FTP
Dostęp przez FTP (tłum. File Transfer Protocol - protokół transportu plików) umożliwia
samodzielne umieszczenie przygotowanej wcześniej strony WWW na konto. Niezbędny w
tym celu jest tzw. klient FTP – program służący do przeprowadzenia operacji
wgrania(tzw. upload’u). Najbardziej popularnymi programami tego typu są Total
Commander lub CuteFTP. Może to być jednak każdy inny program obsługujący poprawnie
protokół FTP. Przykładowy opis konfiguracji programu Total Commander odnajdziesz w
rozdziale
7.
niniejszej
dokumentacji.
Rozdział
ten
dotyczy
publikacji
strony
internetowej na serwerze WWW.
A) Protokół SSI, obsługa CGI
Konta sieci maze.pl obsługują w pełni protokół SSI oraz umożliwiają korzystanie z obsługi
skryptów CGI w ramach katalogu /cgi-bin/. Skrypty CGI pozwalają na uatrakcyjnienie
Twojej witryny poprzez dodanie elementów dynamicznych. Dodatkowo na każdym
nowotworzonym koncie WWW instalowana jest biblioteka darmowych skryptów CGI
takich jak: licznik odwiedzin i jego graficzna statystyka, skrypt formularza FormMAIL
oraz
skrypt
Imieniny.
Pozwolą
one
wzbogacić
Twoją
prezentację
o
ciekawe
funkcjonalności.
B) Listy pocztowe
Listy pocztowe stanowią niezastąpione narzędzie w momencie gdy zajdzie potrzeba
wysłania masowej korespondencji do pewnej grupy osób lub prowadzenia zbiorczej
dyskusji. Wyselekcjonowana lista pocztowa pozwala np. stworzyć bazę adresów e-mail,
a następnie przesłać na posiadaną bazę przygotowaną wcześniej korespondencję.
24
Narzędzie to jest bardzo przydatne np. w celu poinformowania kontrahentów o
zmianach oferty lub innych wydarzeniach. Inną możliwością zastosowania tego
mechanizmy jest prowadzenie zbiorczej dyskusji na zasadzie: e-mail wysyłany na listę
trafia do każdej osoby na nią zapisanej. W tym przypadku można określić kto jest
uprawniony do pisania na listę oraz czy jest to lista zamknięta czy otwarta. Mechanizm
posiada także możliwości automatycznego zapisywania i wypisywania się z listy
pocztowej na zasadzie wysłania e-maila o odpowiedniej treści na wskazana listę
pocztową.
C) Skrypty PHP
PHP stanowi jeden z najbardziej popularnych języków skryptowych obecnego Internetu.
Z jego pomocą programiści przygotowują liczne rozwiązania sieciowe, pozwalające
zintegrować dynamicznie funkcjonujące strony WWW z bazami danych. Duża część
działających w sieci rozwiązań e-commerce opiera się właśnie na skryptach PHP oraz
mechanizmach obsługi baz danych np. MySQL.
D) Protokół WAP
Protokół WAP wtargnął w rzeczywistość internetu wraz z rozwojem poprzednich
generacji telefonów komórkowych. Od tej pory fakt poruszania się w światowej
pajęczynie komputerowej nie obliguje nas do posiadania komputera podłączonego do
gniazdka telefonii stacjonarnej czy też stałego łącza. Protokół WAP daje nam możliwość
przygotowania w pełni funkcjonalnej strony WWW do odczytu dla telefonów
komórkowych z obsługą technologii WAP oraz dotarcia do szerszego grona naszych
klientów.
E) Obsługa własnej domeny
Wszystkie
konta WWW w sieci maze.pl oferuje wbudowaną opcję obsługi domeny
zewnętrznej. Oznacza to, iż posiadacze kont WWW mogą bez dodatkowych opłat
uruchomić obsługę domeny np. firma.pl, firma.com po uprzednim wykupieniu takiej
nazwy w maze.pl. W przypadku rejestracji lub przeniesienia domeny z innego serwera
wirtualnego, bezpłatnie dokonamy całej procedury przeniesienia domeny.
25
F) Subdomena
W przypadku posługiwania się adresem internetowym w formie sklep.kowalski.pl
posługujemy się tzw. subdomeną „sklep” domeny firma.pl. Subdomeny pozwalają nam
na tworzenie alternatywnych adresów w ramach naszej domeny, na których możemy
uruchamiać dodatkowe serwisy spełniające np. inne role w firmie. Zawartość subdomeny
pobierana
jest
ze
katalogu,
który
samodzielnie
możesz
wskazać
w
panelu
administracyjnym MazeADMIN.
Przykład: Wspomniana wyżej subdomena sklep.kowalski.pl może posłużyć jako adres
docelowy sklepu internetowego firmy „Kowalski”. Taka struktura umożliwia np.
oddzielenie poszczególnych usług oferowanych na Państwa stronie WWW i przydzielenie
do nich łatwych do zapamiętania adresów internetowych. Przykładem wykorzystania
subdomeny przez maze.pl jest program obsługi poczty przez WWW umieszczony pod
adresem poczta.maze.pl – adres ten wiele więcej mówi o usłudze i jest łatwy do
zapamiętania.
G) Statystyki
Maze.pl udostępnia każdemu Klientowi posiadającemu konto WWW statystyki odwiedzin
dla poszczególnych domen i subdomen. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie analizy
odwiedzalności poszczególnych stron internetowych oraz ocenę skuteczności działań
marketingowych. Pamiętaj, że statystyki nie pokazują całkowitego ruchu generowanego
przez Twoje konto WWW. Jeśli chcesz poznać wielkość wykorzystanego transferu,
zapoznaj się z informacjami w dziale „Statystyki” Twojego panelu MazeADMIN.
H) Baza danych MySQL lub PostrgreSQL
Bazy danych MySQL i PostgreSQL dają możliwość zastosowania szerokiej gamy rozwiązań
programistycznych przy projektowaniu Twojej witryny internetowej. Bazy MySQL i
PostgreSQL uznawane są za jedne z najwydajniejszych baz danych na świecie i w
połączeniu z technologiami programistycznymi mogą stanowić potężne narzędzie
elektronicznego biznesu. Dodatkowym ich atutem jest brak opłat licencyjnych i szerokie
wsparcie ze strony wielu użytkowników Internetu na powszechnie dostępnych forach i
grupach dyskusyjnych.
26
Pakiety baz danych udostępnianych w sieci maze.pl mają rozmiary 20 MB. Pojemność tę
możemy dowolnie rozszerzać.
I) Strony chronione hasłem
System ochrony stron hasłem pozwala na założenie autoryzacji dostępu do danego
katalogu na serwerze. W takim przypadku jedynie użytkownicy z ważnym hasłem mogą
mieć możliwość oglądania zawartości danej strony lub katalogu.
J) Licznik odwiedzin, skrypt formularza FormMail, imieniny – biblioteka CGI
W momencie założenia konta WWW, każdy Klient otrzymuje w ramach pakietu zestaw
przydatnych skryptów, które może zastosować na własnej stronie internetowej. Skrypty
te to mini-programy realizujące odpowiednie funkcje w obrębie serwisu WWW. Są one
automatycznie
instalowane
wraz
z
nowym
kontem.
Pod
adresem
http://twojadomena.pl/skrypty-przyklady/ znajdziesz przykłady użycia poszczególnych
mechanizmów. Twoje skrypty wraz z instrukcją zastosowania znajdują się w katalogu
http://twojadomena.pl/cgi-bin/.
K) Program
MazeADMIN
–
system
zarządzania
kontem
WWW
przez
przeglądarkę internetową
Każde oferowane przez nas konto WWW posiada własny panel administracyjny dostępny
jedynie dla właściciela. W panelu tym masz możliwość konfiguracji niezbędnych
elementów konta jak: zmiana hasła dostępu do MazeADMIN i MazeMAIL, modyfikowanie
ustawień domen i subdomen, zmiana hasła dostępu do statystyk, sprawdzanie logów
dotyczących danej domeny, uzyskanie informacji związanych z własnym kontem (ilość
elementów w pakiecie oraz dostępność i wykorzystanie poszczególnych usług np.
powierzchni WWW).
L) Limit transferu
Limit transferu określa maksymalną ilość przesłanych i odebranych przez Ciebie danych.
Limity dla poszczególnych kont zostały tak dobrane aby spełnić wymagania Klientów o
różnych profilach oczekiwań. 1GB transferu odpowiada ok. 75 tyś wyświetleń strony
średniego rozmiaru. W przypadku, gdy parametry okażą się niewystarczające, nanoszona
jest dodatkowa opłata za przekroczenie limitu transferu w danym miesiącu zgodnie z
aktualnym cennikiem. Istnieje także możliwość wykupienia dodatkowego pakietu
27
transferu do wykorzystania lub przejścia na wyższy pakiet konta WWW, w których
zawarte zostały wyższe limity transferu. Limity transferu rozliczane są w okresach
jednego miesiąca.
4.3. Panel administracyjny MazeADMIN – konfiguracja konta WWW
Oprogramowanie administracyjne MazeADMIN jest standardowym wyposażeniem każdego
z kont WWW oferowanych w sieci maze.pl. Panel administracyjny MazeADMIN umożliwia
samodzielną administrację parametrami Twojego konta WWW. MazeADMIN w połączeniu
z MazeMAIL’em pozwalają także na dowolne dostosowywanie kont pocztowych, aliasów
oraz list pocztowych do Twoich potrzeb w każdej posiadanej przez Ciebie domenie.
Ten rozdział zawierał będzie wszelkie informacje niezbędne do posługiwania się
panelem administracyjnym MazeADMIN. Zakładamy także, że jesteś zalogowany do
panelu administracyjnego MazeADMIN. Procedura logowania została dokładnie opisana w
rozdziale 3.1 niniejszej dokumentacji.
4.3.1. MazeADMIN – Konto FTP – informacje podstawowe
W sekcji Konto FTP panelu administracyjnego MazeADMIN ujrzysz szereg pozycji
informujących Cię o stanie Twojego konta. Możesz tutaj sprawdzić typ wykupionego
pakietu, nazwę konta, limit pojemności, ilość aktualnie zajmowanego miejsca na
serwerze oraz klika innych parametrów, którymi charakteryzuje się Twoja usługa.
4.3.2. MazeADMIN – Konto FTP – zmiana hasła FTP
Aby dokonać zmiany hasła do swojego konta należy wybrać pozycję Konto FTP z lewego
menu. Następnie w sekcji Zmiana hasła należy podać w pierwszej kolejności stare hasło,
a następnie dwukrotnie nowe hasło i kliknąć na przycisk Zmień hasło. Program
poinformuje nas, iż hasło zostało zmienione poprawnie.
4.3.3. MazeADMIN – Domeny – informacje podstawowe
Sekcja Domeny składa się z 4 podsekcji: Modyfikacja, Dodawanie, Wyszukiwanie oraz
Logi. Podsekcje Modyfikacja i Dodawanie służą do przeprowadzania operacji na
domenach/subdomenach takich jak dodawanie nowych subdomen, kasowanie subdomen,
28
zmiany haseł
dla głównego konta pocztowego dla danej domeny/subdomeny,
przypisywanie domen/subdomen do katalogów oraz zabezpieczanie statystyk danej
domeny/subdomeny hasłem. Sekcja Wyszukiawnie oferuje możliwość sprawdzenia czy
interesująca nas domena jest wolna. Sekcja Logi pozwala nam natomiast na
przeanalizowanie logów ruchu na naszej witrynie (access-log). Logi generowane są przez
serwer internetowy Apache (jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej nt. serwera Apache,
odwiedź stronę internetową projektu: http://www.apache.org/).
Z sekcji Modyfikacja dla danej domeny masz możliwość przejścia do ustawień skrzynek
pocztowych, aliasów, list pocztowych i funkcji catch-all. W tym celu wybierz opcję
ADMINISTRACJA DOMENĄ POCZTOWĄ. Program automatycznie przeniesie Cię do
systemu zarządzania domeną pocztową MazeMAIL.
4.3.4. MazeADMIN – Domeny – dodawanie nowej subdomeny
Aby dodać nową subdomenę należy w odpowiednie pola w dziale Dodawanie wpisać jej
nazwę(np.
boo.firma.pl),
katalog
(jeśli
dane
dla
subdomeny
znajdują
się
w
przygotowanym wcześniej katalogu na naszym koncie WWW) oraz podać hasło do
domeny pocztowej. W przypadku zakładania subdomeny automatycznie zostanie
założone do niej główne konto pocztowe [email protected] o pojemności 1
MB. W punkcie Hasło do statystyk można od razu zabezpieczyć statystyki danej
subdomeny hasłem. Pierwsze informacje o statystykach zostaną wygenerowane w ciągu
najpóźniej 24 godzin od momentu uruchomienia danej subdomeny (pod warunkiem, że w
tym czasie na witrynie będą miały miejsce jakiekolwiek odwiedziny).
Nie jest możliwe zakładanie subdomen do już istniejących subdomen. Nie ma
także możliwości zakładania dodatkowych kont pocztowych, aliasów czy list
pocztowych do samej subdomeny bez uprzedniego zamówienia takiej usługi u
naszego konsultanta.
4.3.5. MazeADMIN – Domeny – modyfikowanie ustawień domen i subdomen
Sekcja Modyfikacja umożliwia dokonanie zmian w istniejących ustawieniach domen i
subdomen, które są aktualnie przypisane do Twojego konta WWW.
Po wybraniu sekcji Modyfikacja ujrzysz listę aktualnie zainstalowanych domen wraz z
parametrami dotyczącymi konta, do którego są przypisane. Odnajdziesz tutaj
29
informacje o dostępności SSL (protokołu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia) dla
WWW, ilości aktualnych kont pocztowych w domenie oraz zajętości domeny. Będziesz
miał możliwość zarówno dodania nowej sudomeny, jak i modyfikacji już istniejącej
domeny/subdomeny. Aby dokonać modyfikacji parametrów danej domeny/subdomeny,
kliknij na jej nazwę.
W dziale, który pojawi się na Twoim ekranie, będziesz miał możliwość zmiany katalogu,
do którego przypisana jest wybrana przez Ciebie domena/subdomena, zmiany hasła do
głównego konta pocztowego (Hasło domeny pocztowej) oraz zablokowania dostępu do
statystyk hasłem.
Aby przejść do panelu administracyjnego kontami pocztowymi należy wybrać pozycję
ADMINISTRACJA DOMENĄ POCZTOWĄ w sekcji danej domeny. Zostało to przedstawione
na poniższym rysunku. Po wybraniu wskazanej opcji, program sam przeniesie Cię do
systemu MazeMAIL, gdzie będziesz miał możliwość zmiany parametrów skrzynek
pocztowych, aliasów, list pocztowych oraz funkcji catch-all.
4.3.6. MazeADMIN – Wyszukiwarka domen
W momencie gdy stwierdzisz, ze chciałbyś wykupić dodatkowa domenę i zaparkować ją
na serwerze maze.pl, możesz sprawdzić jej dostępność poprzez mechanizm panelu
administracyjnego MazeADMIN w sekcji Wyszukiwarka:
1. W wolne pole wpisz nazwę sprawdzanej domeny ogólnopolskiej lub ogólnoświatowej.
2. Wybierz serwer DNS – TPSA lub lokalny, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
3. Jeśli wybierzesz serwer TPSA, system wyświetli podstawowe informacje o
dostępności domeny. Jeśli natomiast wybierzesz lokalny serwer DNS to w przypadku,
gdy domena jest zapisana w lokalnej bazie DNS, otrzymasz bardziej szczegółowe
informacje w postaci adresów IP oraz zapisu rekordu MX serwera poczty (Mail
Exchanger).
30
4.3.7. MazeADMIN – Logi serwera WWW
MazeADMIN daje Ci możliwość przeglądania logów serwera WWW – Access_log
oprogramowania serwerowego Apache. Taka możliwość okazuje się czasem przydatna
przy analizowania ruchu na witrynie oraz ładowania jej elementów.
Z zapisu logów serwera możesz uzyskać takie informacje, jak rodzaj protokołu
używanego do transmisji, typ przeglądarki internetowej użytkownika, rodzaj systemu
operacyjnego, rodzaj przesyłanych plików oraz ich objętość. Dodatkowo mamy
możliwość obejrzenia kodów odpowiedzi serwera.
Aby pobrać plik z logami dostępu do serwera WWW należy w pierwszej kolejności wybrać
domenę, a następnie kliknąć pozycję logi. Otrzymamy dzięki temu listę plików z logami
dla poszczególnych dni danego miesiąca. Wystarczy jedynie pobrać plik i użyć dowolnego
programu do odczytu plików tekstowych.
4.3.8. MazeADMIN – Statystyki
W części statystyki zajdziesz informacje o ilości danych (jednostką miary są kilobajty)
jaka została przesłana przez Twoje usługi (FTP, E-mail, WWW). Informacje te są
przydatne przy szacowaniu w jakim stopniu wykorzystałeś dopuszczalny transfer w
ramach wykupionego pakietu.
4.4. Panel administracyjny MazeADMIN - konfiguracja skrzynek E-mail
Wraz z kontem WWW otrzymujesz możliwość uruchomienia określonej ilości kont e-mail
o pewnej sumarycznej pojemności do wykorzystania.
Skład własnego konta zawsze możesz sprawdzić w panelu MazeADMIN w ustawieniach
danej domeny. W sekcji Parametry domeny pocztowej danej domeny ujrzysz
informacje o wykorzystaniu poszczególnych elementów pakietu takich jak zajętość
powierzchni pocztowej, kont e-mail, aliasów oraz list pocztowych.
31
Aby skonfigurować skrzynki pocztowe według własnych potrzeb należy przejść do panelu
administracyjnego MazeMAIL. Możesz to uczynić na 2 sposoby:
A) Dostęp poprzez MazeADMIN dla każdej domeny
Aby przejść do panelu administracyjnego kontami pocztowymi należy wybrać pozycję
ADMINISTRACJA DOMENĄ POCZTOWĄ w sekcji danej domeny. Program automatycznie
przeniesie Cię do panelu MazeMAIL, gdzie będziesz mógł dokonać modyfikacji
odpowiednich opcji.
B) Dostęp bezpośredni przez link
Wpisz w pasku adresu swojej przeglądarki internetowej mailadmin.maze.pl i zaloguj się
do systemu. Pamiętaj, że głównym użytkownikiem-administratorem domeny pocztowej
jest [email protected] Procedura dostępu do panelu MazeMAIL została
dokładnie opisana w rozdziale 3.2. niniejszej dokumentacji.
4.4.1. MazeMAIL – Dodawanie kont E-MAIL
Aby dodać nowe konto e-mail należy przejść do działu KONTA w programie MazeMAIL i
kliknąć przycisk Dodaj konto. Na karcie nowego konta należy wypełnić poniższe pola a
następnie wcisnąć przycisk Dodaj konto.
Identyfikacja konta
-
Nazwa - nazwa konta stojąca przed znakiem małpy np. kowalski, jeśli zakładamy
konto [email protected]
-
Hasło – powinno składać się ze liter i cyfr, a jego długość musi wynosić 6-16 znaków
32
Parametry konta
-
Opis konta – dowolny opis konta, który ułatwi nam identyfikacje konta na liście
wszystkich kont w danej domenie
-
Quota – limit powierzchni nadkładany na konto. Sumaryczny limit wszystkich kont email nie może być większy niż całkowity limit Twojej domeny pocztowej
Reguły przesyłania poczty
Reguły przesyłania poczty określają zasady działania systemu forwardowania poczty
(przekierowania). Możemy więc tak skonfigurować konto E-MAIL, aby poczta, która na
to konto przychodzi, była przekazywana na 3 inne, dowolne konta w sieci Internet.
Przekazywany list może pozostać na naszym koncie E-MAIL i czekać na przeczytanie lub
też może zostać z niego usunięty po przekazaniu dalej.
-
Poczta ma pozostawać na koncie – zaznacz tę opcję jeśli list ma pozostawać na
koncie lub odznacz jeśli ma być kasowany w momencie przekierowywania
-
Poczta ma być przesyłana na konta – wpisz 3 dowolne adresy e-mail, na które kopia
Twojej poczty ma zostać przekazana
Zabezpieczenie antyspamowe – ochrona przed niezamówioną korespondencją
Opcje, które użytkownik może ustawić w panelu dla każdego swojego konta e-mail są
następujące:
-
Poczta ma zostać przeskanowana - pole to służy do włączenia/wyłączenia systemu
antyspamowego.
-
Reguły spamu - w przypadku wykrycia spamu filtr może oznaczyć daną wiadomość
jako spam poprzez dodanie do tytułu słowa [SPAM] lub może wiadomość przenieść
do folderu SPAM na koncie pocztowym - taki folder jest widoczny jedynie poprzez
oprogramowanie Webmail i będzie automatycznie czyszczony co 30 dni. Zaznaczając
więc tę ostatnią opcję nie będziesz otrzymywał listów, które są kwalifikowane jako
spam. Możesz je jednak obejrzeć w ciągu 30 dni od otrzymania, logując się do
systemu Webmail poprzez stronę internetową pod adresem poczta.maze.pl
-
Czułość skanera – Skaner antyspamowy dokonuje kwalifikacji przychodzącej poczty
według wielu kryteriów. Na ich podstawie określane jest prawdopodobieństwo, że
dana przesyłka jest SPAM’em. Ustawienie wysokiej czułości obniża próg przy którym
wiadomość jest traktowana jako SPAM. Zapewnia to wysoki stopień zabezpieczenie
przed niechcianą pocztą jednak, jednak pociąga za sobą ryzyko zakwalifikowania
33
poprawnych listów do tej kategorii SPAM. Ustawiając więc czułość skanera, najlepiej
przetestuj przez jakiś czas, które z ustawień jest dla Ciebie najodpowiedniejsze.
-
Dodatkowe reguły antyspamowe – dodatkowe reguły umożliwiają zdefiniowanie listy
całkowicie zablokowanych adresów lub domen (tzw. blacklist) oraz całkowicie
przepuszczalnych adresów i domen (tzw. whitelist). Dla tych pozycji skaner nie
podejmuje decyzji na podstawie własnych przewidywań, ale od razu kwalifikuje
przesyłki zgodnie z tym na jakiej liście znajduje się ich nadawca.
a. blacklist - w tej opcji użytkownik może umieszczać całe domeny (np. yahoo.com)
lub pojedyncze konta e-mail, z których nie chce otrzymywać żadnej poczty
b. whitelist - w tej opcji użytkownik określa, z jakich adresów e-mail, pomimo
zakwalifikowania takich przesyłek jako SPAM przez filtr skanera, poczta ma być
przepuszczana.
Możliwe jest tutaj także tworzenie kombinacji ustawień blacklist i whitelist, w
których blokujemy całą domene np. firma.pl (wpisując ją na blacklist) ale
przepuszczamy pocztę z wybranego adresu w danej domenie np. [email protected]
(podając taki adres na whitelist).
Powiadomienie poprzez SMS
Powiadomienie o nowej poczcie na telefon komórkowy pozwala na kontrolowanie
nadchodzenia mail’i bez dostępu do komputera. Jeśli ktoś wyśle do Ciebie pocztę, w
ciągu kilku chwil otrzymasz informację na telefon komórkowy w formie wiadomości SMS.
Dokładne informacje związane z uruchamianiem powiadomień dla różnych operatorów
sieci komórkowych uzyskasz w rozdziale 5.3.2. niniejszej dokumentacji.
Aby ustawić powiadomienie SMS na telefon komórkowy należy wypełnić następujące pola
-
Numer telefonu lub adres e-mail – aktualny numer telefonu w sieci komórkowej lub
adres e-mail usługi powiadomień dostarczony przez operatora komórkowego
-
Login (jeśli bramka operatora wymaga logowania) – login nazwa użytkownika)
dostarczony przez operatora komórkowego, w przypadku jeśli bramka wymaga
logowania
-
Hasło – hasło do bramki
-
SMS będzie wysłany na (bramke operatora, adres e-mail u operatora) – w
zależności od operatora wybierz odpowiednią pozycję
34
-
Rodzaj powiadomienia – określa ilość oraz treść wiadomości SMS, które będą
przesyłane na Twój telefon komórkowy
Drugi telefon – pola związane z drugim telefonem umożliwiają Ci na analogiczne
ustawienie powiadomień na drugi telefon komórkowy
Autoresponder
Autoresponder jest mechanizmem, który pozwala na pozostawienie automatycznej
wiadomości dla osób piszących e-mail na naszą skrzynkę pocztową. Więcej informacji o
autoresponderze znajdziesz w rozdziale 5.3.3. niniejszej dokumentacji.
4.4.2. MazeMAIL – zmiana ustawień kont E-MAIL
W celu dokonania zmiany ustawień kont e-mail, powinieneś w pierwszej kolejności
kliknąć na nazwę interesującego Cię konta na liście kont e-mail. Następnie, po przejściu
do karty ustawień danego konta, wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk Zapisz
zmiany. Dokonane zmiany będą od tej pory obowiązywały w systemie.
4.4.3. MazeMAIL – kasowanie i blokowanie kont E-MAIL
Kasowanie kont E-MAIL
Aby usunąć jedno lub więcej kont e-mail w swojej domenie zaznacz odpowiednie
pozycje przy usuwanych kontach na liście kont pocztowych i naciśnij Usuń zaznaczone
konta. Na koniec pozostanie jedynie potwierdzić operacje i konta zostaną usunięte.
Pamiętaj, że operacja ta jest nieodwracalna! Jedynym kontem e-mail, którego nie
można usunąć jest konto główne.
Blokowanie kont E-MAIL
Aby zablokować wybrane konto e-mail, kliknij na jego nazwę na liście kont e-mail w
Twojej domenie i przejdź do karty ustawień danego konta. W sekcji Status konta
odznacz Konto jest aktywne i zaakceptuj zmiany klikając na Zapisz zmiany.
35
4.5. Aliasy pocztowe
Aliasy pocztowe pozwalają Ci na dużą swobodę wykorzystywania swojej skrzynki e-mail
np. do celów biznesowych. Alias jest adresem e-mail bez fizycznej reprezentacji
skrzynki pocztowej. Adres ten zostaje podpięty pod istniejącą skrzynkę e-mail, a
wysłanie na alias poczty skutkuje rzeczywistym wysłaniem jej na istniejącą skrzynkę email. Stanowi to niejako alternatywne miejsce docelowe, które skutkuje otrzymaniem
poczty na istniejącą fizycznie skrzynkę pocztową, która alias wskazuje.
Pojęcie aliasów pocztowych zostało dokładniej przedstawione w rozdziale 5.2. niniejszej
dokumentacji.
Aby skonfigurować opcje aliasów pocztowych należy w panelu administracyjnym
MazeMAIL wybrać dział Aliasy.
4.6. Listy pocztowe
Listy pocztowe zwane także listami mailingowymi są bardzo przydatnym mechanizmem,
który pozwala Ci w prosty sposób zorganizować wysyłkę e-mail’i do większej ilości
użytkowników. Wystarczy jedynie zdefiniować grupę odbiorców, a następnie wysłać na
adres listy pocztę np. z ofertą. Zostanie ona automatycznie rozesłana przez serwer do
wcześniej zdefiniowanych użytkowników.
Aby skonfigurować opcje aliasów pocztowych należy w panelu administracyjnym
MazeMAIL wybrać dział Listy pocztowe a następnie dodać nową listę poprzez kliknięcie
na Dodaj listę.
System poprosi Cię o podanie nazwy listy, która w po zaakceptowaniu przyjmie formę
adresu
e-mail
np.
podając
nazwę
klienci,
lista
będzie
miała
postać
[email protected]
W następnym punkcie powinieneś wybrać rodzaj listy:
-
otwarta – na listę może pisać każdy z dowolnego adresu e-mail. E-mail wysłany z
dowolnego adresu będzie, więc przesyłany na wszystkie pozostałe adresy na liście.
36
-
zamknięta – na listę mogą pisać jedynie osoby, których adres e-mail znajduje się na
liście
-
moderowana – na listę może pisać jedynie moderator listy, którego adres podany
jest w przygotowanym na to polu.
-
Automatyczna subskrypcja – Zaznaczenie pola automatyczna subskrypcja powoduje,
że wpis na listę następuje automatycznie i bez potwierdzenia po wysłaniu e-maila na
adres listy z tematem "subscribe", analogicznie usunięcie adresu z listy nastąpi po
wysłaniu na adres listy wiadomości z tematem "unsubscribe" (słowa subscribe i
unsuscribe muszą być pisane małymi literami).
-
Odpowiedź do nadawcy – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że użycie opcji
odpowiedź w programie pocztowym po otrzymaniu wiadomości wysłanej z listy
pocztowej sprawi, że odpowiedź na wiadomość zostanie wysłana do nadawcy listy
pocztowej a nie do wszystkich adresatów listy.
W pozostałych oknach mamy możliwość zaznaczenia, które z kont w domenie mają
należeć do listy oraz dopisania dodatkowych kont z spoza naszej domeny pocztowej.
Aby następnie dodać skonfigurowaną listę należy następnie nacisnąć przycisk Dodaj
listę.
Edycja ustawień oraz kasowanie listy pocztowej odbywa się w identyczny sposób jak ten,
który został przedstawiony w przypadku kont e-mail.
4.7. Funkcja Catch-all
Funkcja Catch-all zwana także kontem domyślnym posiada dwie główne zalety. Pozwala
ona zdefiniować konto e-mail, na które przesyłana będzie cała poczta e-mail, która nie
posiada poprawnego adresata na Twoim serwerze. Jeśli więc ktoś popełni błąd w Twoim
adresie e-mail i wyśle pocztę na adres [email protected] zamiast na [email protected]
twojadomena.pl to cała poczta trafi na wskazany w funkcji catch-all adres e-mail.
Inną możliwością wykorzystania funkcji catch-all w sytuacji gdy np. sam prowadzisz
firmę
i
nie
chcesz
definiować
10
różnych
aliasów
pocztowych
typu
[email protected]
twojadomena.pl, [email protected] jest uruchomienie funkcji catch-all dla całej
domeny. W takiej sytuacji poczta wysłana na jakikolwiek adres e-mail w Twojej
37
domenie zostanie przekierowana na wskazaną przez Ciebie skrzynkę e-mail. Oszczędzi Ci
to wiele trudu i czasu związanego z ustawianiem niezbędnych parametrów skrzynki.
Aby skonfigurować opcje catch-all – konto domyślne należy w panelu administracyjnym
MazeMAIL wybrać dział Konto domyślne.
W tym miejscu będziesz miał 3 możliwości wyboru:
-
Konto w bieżącej domenie pocztowej – jest to konto w aktualnej domenie pocztowej
-
Konto w innej domenie pocztowej – jest to inne konto e-mail dostępne na innym
Twoim serwerze.
-
Inna domena pocztowa
Aby więc otrzymywać całą pocztę np. z błędnie wpisanym adresem w Twojej domenie,
wystarczy zaznaczyć opcję Konto w bieżącej domenie pocztowej, a następnie na liście wskazać
odpowiednie konto pocztowe. Podobna sytuacja tyczy się opcji Konto w innej domenie
pocztowej jednak w tym przypadku zobligowany jesteś do wpisania całego adresu e-mail.
Po zakończeniu ustawiania opcji konta domyślnego należy zatwierdzić wprowadzone zmiany
klikając na: Ustaw jako domyślne.
4.8. Własne strony błędów
Czasem zdarza się, że osoba która wejdzie na Twoja stronę WWW, wpisze niepoprawny
link lub też kliknie na nieaktualny odnośnik do podstrony. W takiej sytuacji użytkownik
zobaczy stronę zawierającą informację o błędzie serwera. W ramach posiadanego konta
WWW masz jednak możliwość definiowania własnych stron z informacją o błędzie.
Pozwoli to na wyświetlenie np. loga Twojej firmy i informacji o błędnie podanym linku.
Aby uruchomić mechanizm własnych stron błędów, należy wgrać do katalogu specjalnie
przygotowany
plik
o
nazwie
.htaccess
(Więcej
informacji
o
możliwościach
konfigurowania konta FTP za pomocą .htaccess odnajdziesz w rozdziale 4.10. niniejszej
dokumentacji). Przykładowa zawartość takiego pliku została przedstawiona poniżej –
pamiętaj, aby plik .htaccess był zapisany w formacie UNIX.
38
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
ErrorDocument
400
401
403
404
405
406
408
410
411
414
500
503
http://firma.pl/blad/400.shtml
http://firma.pl/blad/401.shtml
http://firma.pl/blad/403.shtml
http://firma.pl/blad/404.shtml
http://firma.pl/blad/405.shtml
http://firma.pl/blad/406.shtml
http://firma.pl/blad/408.shtml
http://firma.pl/blad/410.shtml
http://firma.pl/blad/411.shtml
http://firma.pl/blad/414.shtml
http://firma.pl/blad/500.shtml
http://firma.pl/blad/503.shtml
4.9. Zabezpieczanie stron hasłem
Mechanizm zabezpieczania strona hasłem pozwala na skuteczną ochronę informacji
zawartych w konkretnym katalogu na Twoim serwerze.
Istnieją alternatywne sposoby zabezpieczenia Twojej witryny hasłem:
Pierwszym z nich jest wysłanie na adres administratora [email protected] informacji
dotyczących katalogu, który ma zostać zabezpieczony, nazwy użytkownika oraz hasła.
Drugim sposobem jest przygotowanie odpowiednich plików .htpasswd i .htaccess oraz
wgranie ich na serwer do katalogu, który ma stać się niedostępny dla osób
niepowołanych. Odpowiednie pliki .htpasswd i .htaccess powinny zostać przygotowane w
sposób następujący:
-
aby przygotować plik htpasswd musisz mieć dostęp do polecenia htpasswd
wchodzącego w skład serwera Apache. Aby utworzyć plik .htpasswd zawierający
Twoje zakodowane hasło dla danego użytkownika należy skorzystać z programu
htpasswd w następujący sposób:
# htpasswd –c .htpasswd nazwa_uzytkownika
Program zapyta nas dwukrotnie o hasło dla użytkownika nazwa_użytkownika, a
następnie utworzy w katalogu /home/users/nazwa_konta/ plik o nazwie .htpasswd
zawierający nasze zaszyfrowane hasło.
39
-
kolejnym
etapem
jest
przygotowanie
pliku
.htaccess,
który
wgrywamy
do
zabezpieczanego katalogu. Przykładowa zawartość pliku .htaccess może wyglądać w
sposób następujący:
AuthName 'Bezpieczny katalog'
AuthType Basic
AuthUserFile /home/users/konto_ftp/.htpasswd
require user nazwa_uzytkownika
Należy pamiętać aby plik .htaccess został utworzony w formacie UNIX.
Od tego momentu przy dostępie do zasobów tego zabezpieczonoego katalogu będziemy
proszeni o autoryzację.
4.10. Konfiguracja konta FTP za pomocą .htaccess
Plik .htaccess pozwala Ci na dokonanie zmian ustawień serwera w obrębie wybranego
katalogu. Jedyną rzeczą jaką musisz zrobić jest przygotowanie odpowiedniego pliku
.htaccess i umieszczenie go w wybranym katalogu. Pamiętaj, iż zmiany będą dotyczyły
tylko dokumentów, które znajdują się w tym katalogu oraz katalogach podrzędnych.
Poniżej przygotowaliśmy kilka przykładów użycia pliku .htaccess do zmiany konfiguracji.
Przykład 1
Order deny,allow
Deny from all
Allow 100.100.10.10
Tak przygotowana formułka blokuje dostęp do katalogu wszystkim użytkownikom poza
tymi, którzy łączą się z IP 100.100.10.10. Pamiętaj, że polecenie Order określa
kolejność interpretacji poleceń Deny i Allow. Jeśli więc w powyższym przykładzie
zamienilibyśmy polecenie Order na „allow,deny” to system w pierwszej kolejności
umożliwiłby dostęp do katalogu użytkownikom łączącym się z IP 100.100.10.10, a
następnie zabrałby go wszystkim poleceniem „Deny from all”.
40
Nazwami hostów dozwolonymi w przypadku poleceń Allow i Deny są:
-
all – odnosi się do wszystkim komputerów łączących się z naszą stroną
-
100.100.10.10 – konkretny adres IP zdalnego hosta
-
100.100 – grupa hostów znajdująca się w sieci 100.100.
-
komputer.firma.pl – konkretny host o zadanej domenie
-
.firma.pl – grupa hostów znajdująca się w danej domenie
Przykład 2
php_value session.gc_maxlifetime 1000
Powyższe polecenie umożliwia zmianę wybranych ustawień interpretatora języka PHP
obsługującego Twoje skrypty w ramach wybranego katalogu.
Aby dokonać modyfikacji innych ustawień należy wzorować się na poleceniu:
php_value PARAMETR WARTOŚĆ
Przykład 3
DirectoryIndex index.html strona.html dokument.html
Dzięki tak przygotowanej instrukcji możemy określić, które pliki będą wczytywane jako
domyślne po wpisaniu przez użytkownika adresu naszej strony WWW.
W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do zapoznania się z
dokumentacją serwera Apache (www.apache.org).
4.11. Biblioteka skryptów CGI
Do każdego konta WWW w sieci maze.pl dołączamy bezpłatny zestaw przydatnych
skryptów z biblioteki CGI. Są to następujące narzędzia: skrypt licznika (tekstowy,
graficzny wraz ze skryptem generującym graficzne podsumowanie), skrypt Imieniny
(wypisujący imiona osób obchodzących danego dnia imieniny) oraz skrypt FormMail
(skrypt umożliwiający utworzenie na stronie WWW formularza kontaktowego - bramka
WWW->E-mail).
41
Pakiet bezpłatnych skryptów jest automatycznie instalowany wraz założeniem nowego
konta. Ich kod jest umieszczony w katalogu cgi-bin. Natomiast w katalogu skryptyprzyklady znajduje się strona demonstrująca działanie skryptów.
Aby ją otworzyć
należy wpisać w przeglądarkę stron WWW adres – państwadomena.pl/skryptyprzyklady/ przykładowo kowalski.maze.pl/skrypty-przyklady/.
Ogólne wytyczne dotyczące korzystania ze skryptów CGI.
1. Posługując się skryptem należy umieszczać go w kodzie strony mającej rozszerzenie
.html lub .htm za pomocą znaczników SSI.
2. Wszystkie skrypty CGI uruchamiane w ramach serwisu WWW powinny znajdować się w
katalogu cgi-bin lub podkatalogach i posiadać uprawnienia do wykonywania 755.
4.11.1 Imieniny
Efektem działania skryptu Imieniny jest wyświetlenie imion osób, które obchodzą danego
dnia imieniny. Aby skorzystać z mechanizmu należy umieścić w kodzie strony
następujące wyrażenie <!--#exec cgi="cgi-bin/imieniny" -->. W wyniku wstawienia tej
frazy, przy generowaniu kodu strony dla przeglądarki, w miejsce tego wyrażenia
zostanie wstawiona treść zawierająca imiona osób obchodzących danego dnia imieniny.
Napis ten jest traktowany przez przeglądarkę jak zwykły tekst, można go więc dowolnie
formatować za pomocą znaczników HTML.
4.11.2 Skrypt licznika
Skrypt licznika składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest wyświetlanie liczby osób
jaka
odwiedziła
naszą
stronę,
drugim
jest
graficzne
zestawienie
statystyk
odwiedzalności naszej strony.
Licznik
Aby wyświetlić na stronie ilość odwiedzin należy w odpowiednim miejscu kodu strony
umieścić wyrażenie <!--#exec cgi="/cgi-bin/licznik" -->.
42
Istnieje możliwość dokonania modyfikacji podstawowej konfiguracji działania skryptu
licznika. Wymaga to jednak wprowadzenia kilku zmian w samym skrypcie. W zakresie
zmian
konfiguracji
można
dokonać
modyfikacji
wyglądu
licznika
oraz
czasu
odświeżania. Aby dokonać zmian konfiguracji należy edytować plik licznik znajdujący
się w katalogu cgi-bin.
Konfiguracja skryptu polega na zmianie wpisów w części
Konfiguracja.
Aby ukryć wyświetlanie licznika, bądź pokazywać go w trybie tekstowym lub graficznym
należy edytować linię my $mode = 'graphic';. Aby wyświetlać licznik w trybie
tekstowym zamiast 'graphic' należy wprowadzić 'text', natomiast w celu ukrycia
wyświetlania licznika należy skasować
wszystko po znaku = zostawiając sam symbol
pustego stringu czyli '';.
Można także zmienić wygląd cyfr wyświetlanych w trybie graficznym. W tym celu należy
przygotować pliki graficzne zawierające wygląd wszystkich cyfr i umieścić je w
podkatalogu katalogu /cgi-bin/licznik_dir/grafika. Plik graficzny każdej cyfry (od 0 do 9)
musi posiadać nazwę odpowiadającą wyświetlanej cyfrze, przykładowo grafika cyfry 5
musi znajdować się w pliku o nazwie „5.gif”. Następnie zmodyfikować należy linie my
$graph_path = "/cgi-bin/".$data_dir."/grafika/standard"; tak aby był wskazywany
katalog w którym umieszczone są nowe pliki graficzne licznika. Pliki cyfr mogą być
zapisane w formatach .gif, .png lub .jpg. W zależności od tego należy zmodyfikować
linie my $graph_end = ".gif"; wstawiając zamiast .gif rozszerzenie plików zawierających
cyfry.
Kolejnym elementem jakiego modyfikacji można dokonać jest czas odświeżenia licznika.
Czas ten oznacza okres w minutach po jakim wejście z tego samego adresu będzie
zapisywane jako ponowne nowe odwiedziny.
Domyślnie okres ponownego zliczania
ustawiony jest na 60 minut, aby jednak zmienić ustawienia należy wyedytować linię my
$time_min = 60; wstawiając po znaku równości czas w minutach po jakim ma
następować odświeżenie.
Ostatnim elementem konfiguracji jest umiejscowienie katalogów i nazwy plików w
jakich przechowywane są dane licznika. Jeżeli pliki licznika zostały przeniesione do
innego katalogu należy dokonać zmian w tych polach tak by wskazywały faktyczne
umiejscowienie plików licznika na serwerze.
43
Statystyki licznika
Skrypt ten oferuje proste graficzne statystyki danych zebranych przez skrypt licznika.
Aby wstawić statystyki należy umieścić następujące wyrażenie w kodzie HTML strony
WWW - <!--#exec cgi="/cgi-bin/licznik-stat" -->. Jako efekt działania na stronie zostaną
wyświetlone statystyki odwiedzin.
Licznik – pole to pokazuje jaką wartość wyświetla aktualnie skrypt licznika. Można
ustawić liczbę początkową od jakiej następuje zliczanie odwiedzin. Przykładowo przy
przenosinach serwisu chcemy zachować wskazywaną ilość odwiedzin. Dokonuje się tego
zmieniając zawartość pliku count.txt w katalogu licznik_dir (przy edycji tego pliku
należy posługiwać się edytorem który posiada możliwość zapisu w formacie UNIX).
Wizyt – jest to ilość wizyt zarejestrowana przez skrypt licznika.
Trafienia – to pole zlicza ilość wszystkich odsłon stron zawierających odwołanie do
skryptu licznika. Nie każde trafienie jest kwalifikowane jako oddzielna wizyta na
stronie, właściwość tą reguluje opcja czas odświeżania w skrypcie licznika. Dzięki temu
np. powrót do strony głównej z podstrony przez osobę przeglądającą nasz serwis nie
zostanie zarejestrowany jako nowe odwiedziny.
44
Pola od i do pokazują okres działania licznika, natomiast Wielkość pliku podaje rozmiar
pliku zawierającego zebrane dane. Statystyki wizyt i Statystyki trafień pokazują
roczne, miesięczne i dzienne statystyki odwiedzin na naszej stronie.
Pola Strony – trafienia i Strony – wizyty informują, które z naszych stron serwisu są
najczęściej odwiedzane. Aby taka statystyka była tworzona, należy na stronach, które
chcemy uwzględnić w podsumowaniu, umieścić odwołanie do skryptu licznika.
Ostanie dwa pola zawierają zestawienie systemów operacyjnych i przeglądarek z jakich
nastąpiło połączenie z naszą stroną.
4.11.3 Formmail
Skrypt FormMail umożliwia utworzenie w ramach Twojej strony internetowej formularza
kontaktowego, który przesyła dane na wskazany adres e-mail. Działanie skryptu
obsługującego formularz od strony użytkownika jest bardzo proste. Użytkownik strony
wypełnia odpowiednie pola formularza, a po kliknięciu przycisku „Wyślij” skrypt
dokonuje analizy danych i podejmuje odpowiednie kroki.
Jeśli użytkownik nie wypełnił wszystkich wymaganych pól, skrypt wyświetli informacje z
prośbą o uzupełnienie danych. W przeciwnym wypadku użytkownik ujrzy stronę z
podziękowaniem, a odpowiednio przygotowana wiadomość z wprowadzonymi w
formularzu danymi powędruje na adres odbiorcy.
Konfiguracja skryptu formularza składa się z dwóch etapów. Polega ona na
przygotowaniu
formularza
z
odpowiednio
zdefiniowanymi,
ukrytymi
polami
(określającymi pola wymagane, odbiorcę danych i inne) oraz przygotowaniu stron z
wynikami, które ujrzy użytkownik po wysłaniu danych lub niewypełnieniu wymaganych
pól.
Zarówno strony wyników, które ujrzy użytkownik jak i forma wiadomości e-mail, jaką
otrzyma odbiorca danych formularza, mogą zostać odpowiednio przygotowane w oparciu
o tzw. Szablony. Dodatkowo istnieje możliwość przekierowania użytkownika ze strony z
45
formularzem na dowolny adres URL, w zależności czy w formularzu wystąpiły
jakiekolwiek błędy czy też został on wypełniony poprawnie.
Przygotowanie formularza na stronie internetowej
Pierwszym krokiem uruchomienia skryptu jest przygotowanie formularza na stronę
internetową. Wszystkie pola formularza należy zawrzeć pomiędzy znacznikami
<form></form>, definiując je w ramach znaczników <input>.
Przykładowa postać formularza wygląda następująco:
<FORM NAME="Zamowienie" ACTION="/cgi-bin/formmail" METHOD="post">
<input type="hidden" name="odbiorca" value="[email protected]">
<input type="hidden" name="przekierowanie" value="http://firma.pl/form_ok.html">
<input type="hidden" name="przekierowanie_blad" value="http://firma.pl/form_blad.html">
Twój e-mail<br><input type=text name="email"><br>
Imię i Nazwisko<br><input type=text name="nadawca"><br>
Wiadomość<br><textarea name="wiadomosc"></textarea><br>
<input type=hidden name="wymagane" value="email,nadawca,wiadomosc"><br>
<input type=submit value="Wyślij ">
</FORM>
Pola konfiguracji formularza
Formularz, który zostaje udostępniony na stronie użytkownika, posiada szereg pól typu
hidden. Są to pola konfiguracyjne, mające na celu zdefiniowanie parametrów działania
skryptu i jego zachowania w wyniku np. niewypełnienia wszystkich wymaganych pól.
W formularzu mogą wystąpić następujące pola konfiguracyjne z atrybutem hidden (patrz
powyższy przykład):
-
odbiorca – definiuje adres e-mail odbiorcy danych z formularza. To pole jest
niezbędne do działania mechanizmu skryptu FormMail. Należy pamiętać, że przy
standardowych ustawieniach adres odbiorcy może wskazywać tylko na domenę
utrzymywaną na serwerach MazeNet. Jeśli niezbędne okaże się wskazanie adresu
46
na innym serwerze, należy w zmiennej $odbiorca_domena w pliku formmail
wpisać inną domenę.
-
przekierowanie – określa adres WWW, na który zostanie przekierowany
użytkownik, jeśli wszystkie podane przez niego dane w formularzu będą
poprawne. Parametr ten nie jest wymagany, a w przypadku gdy nie zostanie
zdefiniowany (jeżeli nie ma potrzeby przekierowania linię tę można usunąć),
skrypt utworzy stronę wyniku na podstawie zdefiniowanych wcześniej elementów
Szablonów.
-
przekierowanie_blad – określa adres WWW, na który zostanie przekierowany
użytkownik, jeśli w wypełnionym przez niego formularzu wystąpią błędy.
Parametr ten nie jest wymagany, a w przypadku gdy nie zostanie zdefiniowany
(jeżeli nie ma potrzeby przekierowania linię tę można usunąć), skrypt utworzy
stronę wyniku na podstawie zdefiniowanych wcześniej elementów Szablonów.
-
wymagane – pole określa po przecinkach nazwy pól formularza, które są
bezwzględnie wymagane. Pola należy podać po przecinkach w konwencji
pole1,pole2,pole3....itd.
Pola bez atrybutu hidden opisują wygląd formularza. Zmieniając ich treść, zmieniamy
wygląd i napisy formularza. Zmieniać możemy treść napisów: Twój e-mail; Imię i
Nazwisko; Wiadomość. Nie należy zmieniać zawartość objętej znacznikami ani nazw
znaczników. Wyjątkiem tutaj jest linia: <input type=submit value="Wyślij "> - pole to
opisuje tekst, jaki jest wyświetlany na przycisku służącym do wysyłania danych z
formularza. Aby zmienić ten tekst należy w miejsce Wyślij wprowadzić dowolny tekst.
Przygotowanie stron wyników
Wynikiem działania skryptu mogą być odpowiednio przygotowane strony, złożone z tzw.
Szablonów czyli elementów-cegiełek, które w efekcie utworzą wzór strony wyników.
Gotowe wzory szablonów znajdziesz w katalogu /cgi-bin/formmail_dir/ w postaci plików
z rozszerzeniem .tpl. Zmieniając zawartość tych plików, zmieniasz wygląd stron
47
wyników ukazujących się na ekranie w efekcie działania formularza. W powyższym
katalogu znajdziesz następujące szablony:
FORMMAIL_TOP – określa górną część strony z wynikami działania skryptu
FORMMAIL_BOTTOM – określa dolną część strony z wynikami działania skryptu
FORMMAIL_EMPTY – określa główną część strony wyników z informacją, iż w formularzu
nie wypełniono wszystkich wymaganych pól lub niektóre pola wypełnione zostały
niepoprawnie
FORMMAIL_ERROR – określa główną część strony wyników z informacją, iż nastąpiło
błędnie wywołanie formularza – prawdopodobnie formularz został niepoprawnie
skonfigurowany (np. brak adresu e-mail odbiorcy danych)
FORMMAIL_ITEM – określa sposób wyświetlania listy wypełnionych pól formularza w
podsumowaniu. W szablonie należy użyć dwóch nazw zmiennych: $NAME symbolizującą
nazwę pola formularza oraz $VALUE wartość tego pola. Szablon FORMMAIL_ITEM jest
wyświetlany w pętli o długości (n-krotności) równej ilości pól formularza. Pętla ta jest
następnie wyświetlana w ramach zmiennej $FIELDS szablonu FORMMAIL_SENT
FORMMAIL_SENT - określa główną część strony wyników z podsumowaniem wysłanych
danych. Zawiera zmienną $FIELDS, która zostanie zastąpiona danymi z szablonu
FORMMAIL_ITEM
FORMMAIL_MAILMAIN - określa główną część e-mail’a wysyłanego do odbiorcy
formularza. Szablon ten posiada zmienne, które zostaną zastąpione wynikami działania
formularza:
$FROM – imię i nazwisko nadawcy formularza
$EMAIL – adres e-mail nadawcy formularza
$DATE – data i czas wysłania formularza
$FIELDS – lista pól formularza wraz z ich zawartością
FORMMAIL_MAILSUBJ – definiuje tytuł e-mail’a wysyłanego do odbiorcy formularza
48
Poszczególne strony wyników działania formularza składają się z następujących
szablonów:
Typ strony wyników
Strona z poprawnym podsumowaniem
Strona błędnego działania formularza
Strona niewypełnienia wymaganych pól
E-mail wysyłany do odbiorcy z danymi z
formularza
Szablony tworzące stronę wyników
FORMMAIL_TOP
FORMMAIL_ITEM
FORMMAIL_SENT
FORMMAIL_BOTTOM
FORMMAIL_TOP
FORMMAIL_ERROR
FORMMAIL_BOTTOM
FORMMAIL_TOP
FORMMAIL_EMPTY
FORMMAIL_BOTTOM
FORMMAIL_MAILSUBJ
FORMMAIL_MAILMAIN
49
Rozdział 5.
Konto E-MAIL
50
5. Konto E-MAIL
Konto E-MAIL stanowi w dzisiejszych czasach równorzędne narzędzie komunikacji jak
telefon czy poczta tradycyjna. Posiada jednak pewne niezaprzeczalne zalety, których
nie posiada żaden z wymienionych wyżej sposobów komunikowania się. W tym rozdziale
dowiesz się czym tak naprawdę jest konto E-MAIL, jak należy je skonfigurować aby
spełniało Twoje potrzeby oraz jakie masz możliwości wykorzystania jego potencjału.
5.1. Czym jest poczta elektroniczna?
Twoja poczta elektroniczna lub inaczej konto e-mail to rodzaj skrzynki pocztowej,
pozwalającej na szybką komunikacje z innymi osobami. Owa skrzynka gromadzi listy
wysłane do Ciebie przez inne osoby, a także daje umożliwia wysyłania wiadomości email do Twoich przyjaciół, rodziny lub klientów.
Niewątpliwą zaletą poczty elektronicznej jest szybkość jej działania. Wysłany przez
Ciebie list w ciągu kilku chwil dotrze na drugi koniec świata, a Ty zapłacisz jedynie za
połączenie internetowe. Dodatkowo masz możliwość wzbogacenia swojej korespondencji
o załącznik w postaci np. zdjęć czy prezentacji.
Aby móc odbierać i wysyłać pocztę e-mail na komputerze w domy lub w pracy, należy
zainstalować odpowiedni program zwany klientem pocztowym (np. Outlook Express,
który wchodzi w skład każdej nowej wersji oprogramowania Microsoft Windows) lub
posłużyć się programem Webmail dostępnym na stronie internetowej maze.pl. Program
Webmail to mechanizm umożliwiający Ci sprawdzenie i wysłanie Twojej poczty z
każdego komputera podłączonego do Internetu. Tak więc, gdy wyjedziesz na wakacje,
nie musisz martwić się, że bez domowego komputera nie będziesz w stanie odebrać lub
odpowiedzieć na swoją korespondencję e-mail. Aby skorzystać z programu Webmail
należy na stronie głównej naszego serwisu www.maze.pl kliknąć na przycisk POCZTA –
WEBMAIL i zalogować się do systemu.
51
5.2. Parametry konta E-MAIL
Maksymalna ilość kont e-mail oraz miejsce na pocztę e-mail
Użytkownik otrzymuje zadeklarowaną ilość miejsca na swoje konta e-mail. W ramach
posiadanego miejsca może on utworzyć określoną ilość kont e-mail o wybranej przez
siebie pojemności. Sumaryczna pojemność wszystkich kont nie może przekroczyć
maksymalnej pojemności na pocztę.
Przykład:
W ramach konta MINI możemy stworzyć 5 kont po 20 MB dzięki czemu otrzymamy
sumarycznie 100 MB, co da nam powierzchnię równa maksymalnej przeznaczonej na
pocztę dla tego pakietu. Możliwe także jest stworzenie np. 2 dużych kont po 50 MB.
Aliasy pocztowe
Opcja aliasów pocztowych umożliwia założenie dodatkowych alternatywnych adresów email dla Twojej skrzynki e-mail, bez wykorzystywania dostępnych skrzynek pocztowych.
Po założeniu dodatkowych aliasów poczta na nie kierowana zostanie automatycznie
przekazana na wskazane konto pocztowe.
Przykład:
Posiadając konto uniwersalne [email protected] dzięki aliasom pocztowym
otrzymujemy możliwość założenia dodatkowych adresów np. [email protected],
[email protected], [email protected] Poczta wysyłana na powyższe adresy email zostanie automatycznie przekazana na wskazane konto pocztowe – w tym
przypadku [email protected]
Autoresponder do konta e-mail
Każde oferowane w sieci maze.pl konto e-mail wyposażone zostało w system
autorespondera.
Autoresponder
jest
mechanizmem
umożliwiającym
ustawienie
automatycznej odpowiedzi dla danego konta e-mail, która zostanie wysłana po
otrzymaniu jakiejkolwiek korespondencji na nasze konto pocztowe. Opcja ta inaczej
nazywana jest „wakacjami”.
52
Przykład:
Opcja autorespondera stanowi bardzo przydatne narzędzie dla nas lub naszych
pracowników np. podczas wyjazdów urlopowych. Ustawiając wiadomość autorespondera
na treść np. „W chwili obecnej znajduję się na urlopie. Na ewentualna korespondencję
będę w stanie odpowiedzieć pod koniec sierpnia.” w prosty i przystępny sposób możemy
poinformować piszących do nas klientów, aby nie oczekiwali na szybką odpowiedź z
uwagi na naszą nieobecność w biurze.
Powiadomienie na telefon komórkowy o nowej poczcie
Powiadomienie na telefon komórkowy o nowej poczcie pozwala na uzyskanie szybkiej
informacji o nowych wiadomościach w naszej skrzynce pocztowej. Opcja ta wymaga
wsparcia ze strony Twojego operatora komórkowego.
Przekazywanie (forward) poczty na inne konta
Oferowane przez nas konta e-mail posiadają wbudowaną opcje przekazywania
(forwardowania) przesyłek pocztowych na 3 dowolnie skonfigurowane konta. Opcja ta
umożliwia w prosty sposób dokonanie szybkiej segregacji oraz selekcji przychodzącej
poczty internetowej przy wielu obsługiwanych przez nas adresach e-mail.
Skaner antywirusowy na pocztę
Poczta wysyłana i odbierana przy pomocy oferowanych przez nas kont e-mail jest
filtrowana przez oprogramowanie skanera antywirusowego. Zapewnia to bardzo wysoką
skuteczność wykrywania wirusów w otrzymywanych przesyłkach. Baza danych wirusów
aktualizowana jest kilkakrotnie na tydzień, aby jak najszybciej wyeliminować wszelkie
nowopowstałe „szkodniki” internetowe.
Filtr antyspamowy
Filtr antyspamowy to mechanizm, który w skuteczny sposób pozwala uchronić się przed
niezamówiona korespondencją. Filtr antyspamowy został oparty o inteligentne,
samouczące się mechanizmy, które mogą zostać ustawione zgodnie z upodobaniami
danego użytkownika. Użytkownik ma także możliwość samodzielnego określania sposobu
traktowania przychodzącej poczty przez filtr antyspamowy.
53
Program MazeMAIL – system zarządzania kontem e-mail przez WWW
Każde oferowane przez nas konto e-mail posiada własny panel administracyjny dostępny
jedynie dla właściciela. W panelu mają Państwo możliwość konfiguracji następujących
elementów konta: zmiana hasła, ustawienie opcji przekazywania poczty (forward),
ustawienie powiadomienia na telefon komórkowy, ustawienie opcji autorespondera.
Program do obsługi poczty e-mail przez WWW - Webmail
Program do obsługi poczty e-mail przez WWW okazuje się stanowić niezawodne
narzędzie w przypadku gdy zajdzie potrzeba sprawdzenia poczty e-mail z komputera np.
w biurze lub uczelni, gdzie nie posiadamy zainstalowanego i skonfigurowanego klienta
pocztowego typu Outlook Express. Udostępniany przez maze.pl program typu Webmail
pozwala w szybki i łatwy sposób sprawdzić nową pocztę oraz wysłać własną,
korespondencje do wszystkich znajomych lub kontrahentów.
5.3. Panel administracyjny MazeMAIL – konfiguracja konta E-MAIL
Każdy posiadacz konta E-MAIL w sieci maze.pl ma możliwość samodzielnego
dostosowania posiadanego konta e-mail do własnych potrzeb. Do tego celu służy
oprogramowanie
administracyjne
MazeMAIL,
które
znajdziesz
pod
adresem
mailadmin.maze.pl.
Pierwszym krokiem jaki powinieneś wykonać jest zalogowanie się do panelu
administracyjnego MazeMAIL na podany w rozdziale 3.2. sposób.
5.3.1. MazeMAIL – Zmiana parametrów konta E-MAIL
Po zalogowaniu się do MazeMAIL’a ujrzysz na swoim ekranie kartę ustawień konta email. Aby dokonać zmian konfiguracji należy wypełnić odpowiednie pola i kliknąć
przycisk Zapisz zmiany.
Identyfikacja konta
-
Hasło – powinno składać się ze liter i cyfr, a jego długość musi wynosić 6-16 znaków
54
Parametry konta
-
Opis konta – opis konta, który ułatwi Twojemu administratorowi identyfikacje konta
na liście wszystkich kont w danej domenie.
-
Quota – limit powierzchni posiadanego konta.
Reguły przesyłania poczty
Reguły przesyłania poczty określają zasady działania systemu forwardowania poczty.
Możemy tak ustawić nasze konto e-mail, aby poczta, która na nie przychodzi, była
przekazywana na 3 inne, dowolnie wskazane konta w sieci internet. Przekazywany list
może pozostać na naszym koncie E-MAIL lub też może zostać z niego usunięty po
przekazaniu dalej.
-
Poczta ma pozostawać na koncie – zaznacz tę opcję jeśli list ma pozostawać na
koncie lub odznacz jeśli ma być kasowany
-
Poczta ma być przesyłana na konta – wpisz 3 dowolne adresy e-mail, na które
poczta ma być przekazywana
Zabezpieczenie antyspamowe
Opcje, które użytkownik może ustawić w panelu dla każdego swojego konta e-mail są
następujące:
-
Poczta ma zostać przeskanowana - pole to służy do włączenia/wyłączenia systemu
antyspamowego.
-
Reguły spamu - w przypadku wykrycia spamu filtr może oznaczyć daną wiadomość
jako spam poprzez dodanie do tytułu słowa [SPAM] lub może wiadomość przenieść
do folderu SPAM na koncie pocztowym - taki folder jest widoczny jedynie poprzez
oprogramowanie Webmail i będzie automatycznie czyszczony co 30 dni. Zaznaczając
więc tę ostatnią opcję nie będziesz otrzymywał listów, które są kwalifikowane jako
spam. Możesz je jednak obejrzeć w ciągu 30 dni od otrzymania, logując się do
systemu Webmail poprzez stronę internetową pod adresem poczta.maze.pl
-
Czułość skanera – Skaner antyspamowy dokonuje kwalifikacji przychodzącej poczty
według wielu kryteriów. Na ich podstawie określane jest prawdopodobieństwo, że
dana przesyłka jest SPAM’em. Ustawienie wysokiej czułości obniża próg przy którym
wiadomość jest traktowana jako SPAM. Zapewnia to wysoki stopień zabezpieczenie
przed niechcianą pocztą jednak, jednak pociąga za sobą ryzyko zakwalifikowania
55
poprawnych listów do tej kategorii SPAM. Ustawiając więc czułość skanera, najlepiej
przetestuj przez jakiś czas, które z ustawień jest dla Ciebie najodpowiedniejsze.
-
Dodatkowe reguły antyspamowe – dodatkowe reguły umożliwiają zdefiniowanie listy
całkowicie zablokowanych adresów lub domen (tzw. blacklist) oraz całkowicie
przepuszczalnych adresów i domen (tzw. whitelist). Dla tych pozycji skaner nie
podejmuje decyzji na podstawie własnych przewidywań, ale od razu kwalifikuje
przesyłki zgodnie z tym na jakiej liście znajduje się ich nadawca.
c. blacklist - w tej opcji użytkownik może umieszczać całe domeny (np. yahoo.com)
lub pojedyncze konta e-mail, z których nie chce otrzymywać żadnej poczty
d. whitelist - w tej opcji użytkownik określa, z jakich adresów e-mail, pomimo
zakwalifikowania takich przesyłek jako SPAM przez filtr skanera, poczta ma być
przepuszczana.
Możliwe jest tutaj także tworzenie kombinacji ustawień blacklist i whitelist, w
których blokujemy całą domene np. firma.pl (wpisując ją na blacklist) ale
przepuszczamy pocztę z wybranego adresu w danej domenie np. [email protected]
(podając taki adres na whitelist).
Powiadomienie poprzez SMS
Powiadomienie o nowej poczcie na telefon komórkowy pozwala na kontrolowanie
nadchodzenia e-mail’i bez dostępu do komputera. Jeśli ktoś wyśle do Ciebie pocztę, w
ciągu kilku chwil zostaniesz o tym powiadomiony SMS’em na wskazany numer telefonu
komórkowego.
Dokładne
informacje
związane
z
powiadomieniami
do
różnych
operatorów sieci komórkowych uzyskasz w rozdziale 5.3.2. niniejszej dokumentacji.
Aby ustawić powiadomienie SMS na telefon komórkowy należy wypełnić następujące pola
-
Numer telefonu lub adres e-mail – aktualny numer telefonu w sieci komórkowej lub
adres e-mail usługi powiadomień dostarczony przez operatora komórkowego
-
Login (jeśli bramka operatora wymaga logowania) – login(nazwa użytkownika)
dostarczony przez operatora komórkowego, w przypadku jeśli bramka wymaga
logowania
-
Hasło – hasło do bramki
-
SMS będzie wysłany na (bramke operatora, adres e-mail u operatora) – w
zależności od operatora wybierz odpowiednią pozycję
56
-
Rodzaj powiadomienia – określa ilość oraz treść wiadomości SMS, które będą
przesyłane na Twój telefon komórkowy
Drugi telefon – pola związane z drugim telefonem umożliwiają Ci na analogiczne
ustawienie powiadomień na drugi telefon komórkowy
Autoresponder
Autoresponder jest mechanizmem, który pozwala na pozostawienie automatycznej
wiadomości osobom wysyłającym pocztę e-mail na Twoją skrzynkę. Więcej informacji o
autoresponderze znajdziesz w rozdziale 5.3.3. niniejszej dokumentacji.
5.3.2. MazeMAIL – Powiadomienia do sieci operatorów komórkowych
W chwili obecnej powiadomienia na telefony komórkowe funkcjonują odmiennie w
zależności od sieci w jakiej posiadasz telefon komórkowy. Poniżej przedstawiamy sposób
dostępu do powiadomień w sieciach IDEA i EraGSM. Konfiguracja powiadomień SMS w
sieci PlusGSM nie wymaga, poza wykupieniem odpowiedniej usługi u operatora,
zabiegów dodatkowych(należy jedynie wpisać numer telefonu).
Sieć EraGSM i obsługa bramki podstawowej EraOmnix
W chwili obecnej niezbędne jest dokonywanie autoryzacji na bramce sieci EraGSM w
celu wysłania powiadomień SMS na telefon komórkowy. W celu uzyskania bezpłatnego
pakietu SMS’ów należy zarejestrować się w sieci EraOmnix zgodnie z przedstawionymi w
tym rozdziale instrukcjami.
W celu uzyskania login’u i hasła umożliwiających uruchomienie powiadomień w sieci
maze.pl powinieneś:
1. wysłać wiadomość SMS na numer 6677 o treści „HASLO” (ta opcja dotyczy tylko
abonentów z sieci EraGSM) lub wysłać wiadomość SMS na numer +48 604 11 66 77
o treści „HASLO” (ta opcja dotyczy abonentów z sieci IDEA, PlusGSM) – opłata jak
za normalną wiadomość SMS
2. Po chwili otrzymasz hasło dostępu do bramki podstawowej EraOmnix.
3. Następnym
krokiem
jest
zalogowanie
www.eraomnix.pl/sms/do/singleSignonFromXAction
się
używając
do
nr
bramki
telefonu,
z
którego została wysłana wiadomość o hasło, jako loginu(podaj także prefiks +48) i
57
hasła zgodnego z tym, które otrzymaliśmy w wiadomości zwrotnej (pamiętaj, że
wielkość liter jest istotna)
4. Po zalogowaniu się do bramki powinieneś wypełnić kwestionariusz osobowy
5. Otrzymane dane powinieneś wpisać w ustawieniach konta programu MazeMAIL w
sekcji Powiadomienie poprzez SMS. Chodzi tutaj o nr telefonu, na który mają
przychodzić powiadomienia, login oraz hasło na bramce.
W ten sposób można uzyskać bezpłatne pakiet SMS’ów, których limit wynosi 10 dziennie i
wykorzystać je na powiadomienia o nowej poczcie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie operatora sieci EraGSM http://www.eraomnix.pl
oraz pod adresem http://www.eraomnix.pl/sms/do/singleSignonFromXAction.
Sieć IDEA i obsługa bramki poprzez usługę IdeaMbox
Aby mieć możliwość otrzymywania powiadomień SMS o nowej poczcie należy uzyskać
login i hasło dla sieci Idea. W tym celu należy zarejestrować się na stronie
http://www.idea.pl/portal/map/map/register. Po uzyskaniu loginu i hasła należy
wpisać je w opcjach konta, w programie MazeMAIL. Liczba wysłanych powiadomień, a
zarazem SMS’ów na bramce wynosi 10 dziennie.
Standardowe powiadomienia SMS o nowej poczcie
Powiadomienia
o
nowej
poczcie
na
SMS
działają
także
w
dotychczasowym,
standardowym, systemie. Polega on na wykupieniu odpowiedniej usługi u operatora,
która umożliwia przesyłanie zwykłych powiadomień – dla sieci PlusGSM, EraGSM i IDEA są
to usługi odpowiednio PlusNet, EraNet i IdeaNet.
Aby skonfigurować powiadomienia w systemie standardowym należy wpisać adres e-mail
w polu przeznaczonym na nr telefonu komórkowego w ustawieniach danego konta email. Takie ustawienie spowoduje, że powiadomienia o przychodzącej poczcie będą
przesyłane na konto e-mail u operatora sieci GSM. W systemie standardowym ilość
wysłanych powiadomień nie jest limitowana.
Aby ustawić powiadomienia na poszczególne sieci komórkowe należy posłużyć się
poniższym szablonem:
-
PlusGSM - [email protected] lub [email protected] - wymagana jest
aktywacja usługi PlusNet
58
-
EraGSM - [email protected] - wymagana jest aktywacja usługi EraNet
-
IDEA – [email protected] - wymagana jest aktywacja usługi IdeaNet
UWAGA!!!
Z uwagi na fakt, iż działanie usługi powiadomień SMS uzależnione jest od sieci
telefonii komórkowej, maze.pl nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za
funkcjonowanie mechanizmu powiadomień SMS o nowych wiadomościach e-mail.
Zastrzegamy
sobie
także
prawo
zmiany
zasad
funkcjonowania
usługi
bez
powiadomienia o tym fakcie klientów.
5.3.3. MazeMAIL – Autoresponder
Autoresponder to system, który umożliwia nam pozostawienie wiadomości dla naszych
klientów w sytuacji, gdy np. nie jesteśmy w stanie szybko odpowiedzieć na pocztę
przesyłaną
do
nas.
Działa
on
na
następującej
zasadzie:
wpisujemy
w
pole
autorespondera wiadomość o naszej absencji dla osób piszących na nasz adres e-mail,
zaznaczamy opcję Autoresponder ma być aktywny, a następnie zapisujemy zmiany
wprowadzone w ustawieniach konta klikając na Zapisz zmiany.
Od tej pory każda osoba, która napisze jakąkolwiek wiadomość na nasz adres e-mail,
otrzyma przygotowaną przez nas informację zwrotną.
5.4. Filtr antyspamowy
Za spam uważana jest każda nie zamówiona korespondencja przesyłana na Twoją
skrzynkę e-mail. Może ona mieć postać reklamy, informacji o promocjach, zachęty do
odwiedzenia strony itp. Jest to zjawisko, które coraz częściej spotyka się w sieci i
wynika ono z jej ogólnej dostępności, anonimowości i braku większej kontroli poczynań
ludzkich. Aby ustrzec Cię przed tą niechcianą pocztą na serwerach maze.pl
zainstalowane zostały profesjonalne i samouczące się filtry antyspamowe z kilkoma
istotnymi
opcjami
pozwalającymi
indywidualnie
konfiguracji usługi zamieszczony jest w punkcie 5.3.1.
59
skonfigurować
blokady.
Opis
5.5. Wirusy pocztowe (skaner antywirusowy)
Wirusy stały się plagą internetu, która tak jak w życiu codziennym roznosi się niemal
samoistnie – najczęściej przy pomocy załączników poczty e-mail. Wirusy internetowe
są w stanie rozsyłać się praktycznie bez ingerencji użytkownika, podstawowy
mechanizmem do walki z nimi stanowi oprogramowanie antywirusowe.
Skaner antywirusowy.
Skaner antywirusowy działający w sieci maze.pl jest w stanie wyeliminować większość
szkodników internetowych przychodzących wraz z pocztą na Twoją skrzynkę e-mail.
Pamiętaj jednak, że skaner nie zastąpi nigdy Twojego czujnego oka i zawsze może
zdarzyć
się
sytuacja,
zabezpieczenia.
gdy
Pomimo
nieznany
jeszcze
funkcjonowania
szkodnik
skanera
przedostanie
antywirusowego
się
o
przez
wysokiej
skuteczności działania, nigdy nie otwieraj załączników od osób nieznajomych i zawsze
posługuj się aktualnym oprogramowaniem pocztowym działającym na bazie Twojego
systemu operacyjnego.
Jeśli zdarzyło się, iż otrzymałeś wirusa z konta w sieci maze.pl, jak najszybciej
poinformuj o tym fakcie naszego administratora na adres [email protected] Pozwoli to w
szybki sposób wyeliminować dalsze zagrożenie poprzez dokonanie odpowiednich zmian w
bazie naszego skanera antywirusowego.
5.5. Autoryzacja SMTP
W ramach funkcjonujących w sieci maze.pl kont e-mail działa system Autoryzacji SMTP
(tzw. Antyoszust) poczty wychodzącej. Pozwala on na weryfikację osoby, która wysyła
pocztę e-mail z danego adresu oraz skutecznie ogranicza zjawisko podszywania się pod
nasz adres e-mail. Procedura autoryzacji wymaga przeprowadzenia uwierzytelnienia za
pomocą login i hasła.
W praktyce cała czynność ogranicza się do odpowiedniego skonfigurowania posiadanego
przez Ciebie programu pocztowego. Np. w przypadku programu Outlook Express
wymagane jest zaznaczenie w ustawieniach konta (Narzędzia -> Konta – Właściwości ->
Zakładka Serwer) pozycji „Serwer wymaga uwierzytelnienia”.
60
Dokładne informacje na temat ustawienia opcji autoryzacji SMTP uzyskasz w rozdziale 6.
niniejszej dokumentacji, poświęconym konfiguracji programów pocztowych.
5.6. Limit wielkości przesyłki
Wielkość przesyłki w sieci maze.pl nie jest limitowana. Pamiętaj jednak, iż poczta
elektroniczna nie została stworzona do przesyłania dużych plików. Do takich celów
należy używać konta FTP, które wchodzi w skład oferowanych przez MazeNet kont
WWW.
Przesyłanie plików o dużej objętości przy pomocy poczty e-mail oraz wolnego połączenia
Twojego lub odbiorcy Twojej przesyłki, może skutkować w nadmiernym obciążeniu
serwera i pojawiającym się dyskomforcie dla innych użytkowników. Pamiętaj więc, aby
zawsze posługiwać się narzędziami adekwatnymi do rodzaju wykonywanej pracy.
5.7. Webmail – obsługa poczty przez WWW
Webmail jest specjalnie przygotowanym programem z dostępem przez WWW,
zastępującym komercyjne oprogramowanie do obsługi poczty np. Outlook Express.
Pozwala on na obsługę Twojej skrzynki pocztowej z dowolnego komputera podłączonego
do internetu, na którym zainstalowana została przeglądarka internetowa. Dostęp do
programu Webmail uzyskasz zawsze pod adresem poczta.maze.pl – aby korzystać z jego
możliwości należy jedynie zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło.
Interfejs programu Webmail jest bardzo intuicyjny i daje dostęp do szeregu opcji
przydatnych w czasie obsługi poczty e-mail. Są to m.in. możliwości takie jak:
-
odbieranie, przeglądanie i wysyłanie poczty
-
tworzenie książki adresowej
-
zarządzanie folderami
-
obsługa własnego profilu – np. sygnatury
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości programu
Webmail, skorzystaj z oferowanej przez program pomocy.
61
5.8. Wapmail – obsługa poczty przez telefon komórkowy
MazeNet umożliwia Ci dostęp do twojej skrzynki pocztowej za pomocą telefonu
komórkowego dzięki technologii WAP. Teraz możesz wysyłać i odbierać wiadomości
e-mail z dowolnego miejsca jeżeli Twój telefon komórkowy obsługuje protokół WAP. Aby
dowiedzieć się jak połączyć się z internetem za pomocą telefonu komórkowego
skontaktuj się z operatorem Twojej sieci komórkowej.
System WAPMAIL znajduje się pod adresem wapmail.maze.pl
62
Rozdział 6.
Konfiguracja programów pocztowych
63
6. Konfiguracja popularnych programów pocztowych
Poniższy opis konfiguracji konta e-mail zostanie przeprowadzony dla przykładowego
konta [email protected] Należy więc odpowiednie dane zmienić na własne, które
zostały podane w procedurze rejestracji Twojego konta.
Podstawowe informacje niezbędne do konfiguracji konta e-mail:
Serwer SMTP i POP3:
firma.pl
Nazwa konta – Login:
[email protected]
Hasło:
podane w procedurze rejestracji
Należy zawsze pamiętać, że nazwą konta jest w przypadku kont e-mail cały adres email. Hasło jest zgodne z tym podanym przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym – pod
warunkiem, iż nie dokonałeś późniejszej jego zmiany.
6.1. Outlook Express 6.0 PL
Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję konfiguracji kont pocztowych w programie
Outlook Express 6.0. Pozwoli ona przybliżyć proces konfiguracji skrzynki pocztowej. Opis
konfiguracji zostanie przeprowadzony dla przykładowego konta e-mail o adresie
[email protected] należącego do Jana Kowalskiego w domenie firma.pl.
1. Uruchamiamy program Outlook Express 6.0 i wybieramy z menu Narzędzia pozycję
Konta.
64
2. Otrzymujemy okno z listą naszych już skonfigurowanych kont pocztowych. W naszym
przypadku lista ta jest pusta. Wybieramy opcje Dodaj a następnie klikamy na
pozycję Poczta.
3. Na naszym ekranie pojawi się pierwsze okienko konfiguracji nowego konta. Program
poprosi o wpisanie tzw. Nazwy wyświetlanej. Nazwa wyświetlana będzie ukazywała
się
w
polu
„Nadawca”
osobie,
która
otrzyma
od
nas
pocztę
e-mail.
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wpisanie tutaj naszego imienia i nazwiska,
lub też nazwy naszej firmy, jeśli konfigurowanego konta będziemy używać jako np.
głównego konta firmowego.
My dla naszego przykładowego konta wpisujemy imię i nazwisko Jan Kowalski i
klikamy Dalej.
65
4. W kolejnym okienku program Outlook Express zapyta nas o adres e-mail. W naszym
przypadku wpisujemy adres [email protected] i klikamy Dalej.
5. W kolejnym oknie zostaniemy poproszeni o podanie informacji dotyczących serwera
POP3 i SMTP, które obsługują nasze konto e-mail. W obu przypadkach wpisujemy
nazwę naszej domeny w naszym przykładzie będzie to firma.pl. Jako serwer
obsługujący naszą pocztę przychodzącą powinien pozostać zaznaczony serwer POP3.
Klikamy Dalej.
6. Następnym krokiem jest podanie nazwy konta oraz hasła. Nazwę konta stanowi cały
adres e-mail [email protected], natomiast hasło podajemy zgodnie z tym podanym
przy procedurze rejestracji konta. Klikamy Dalej i jest to prawie koniec procedury
66
konfiguracji programu Outlook Express. Na kolejnej planszy pozostało nam jedynie
kliknąć przycisk Zakończ.
7. Ostatnią czynnością, która pozostała nam do zakończenia procedury konfiguracji
konta
jest
uruchomienie
mechanizmu
AUTORYZACJI
SMTP,
czyli
systemu
uniemożliwiającego innym użytkownikom podszycie się pod nasz adres e-mail.
Aby uruchomić system Autoryzacji SMTP klikamy dwukrotnie na nowoutworzonym
koncie na liście kont lub wybieramy pozycję Właściwości. Przechodzimy następnie
do zakładki Serwery i zaznaczamy pozycję „Serwer wymaga uwierzytelnienia” na
dole okna w sekcji „Serwer poczty wychodzącej”.
67
8. Przy tej okazji należy także sprawdzić w pozycji Ustawienia... czy program ma
zaznaczoną
opcję
„Użyj
tych
samych
ustawień
co
mój
serwer
poczty
przychodzącej”, która jest niezbędna do poprawnego działania naszego konta.
6.2. Microsoft Outlook 2000/XP
Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję konfiguracji kont pocztowych w programie
Microsoft Outlook 2000/XP Pozwoli ona przybliżyć proces konfiguracji skrzynki
pocztowej. Opis konfiguracji zostanie przeprowadzony dla przykładowego konta e-mail o
adresie [email protected] należącego do Jana Kowalskiego w domenie firma.pl.
1. Uruchamiamy program Microsoft Outlook 2000/XP i wybieramy z menu Narzędzia
pozycję Konta e-mail.
68
Jeżeli po rozwinięciu menu Narzędzia nie widać opcji Konta e-mail należy nacisnąć
symbol podwójnej strzałki skierowanej do dołu umiejscowiony na końcu menu co
spowoduje rozwinięcie się menu do postaci jak na zdjęciu wyżej.
2. Pojawia się okno, w którym wskazujemy dalszą czynność. Wybieramy opcje Dodaj
nowe konto e-mail, a następnie klikamy przycisk Dalej
3. W kolejnym okienku wybieramy rodzaj serwera obsługującego naszą skrzynkę
pocztową tj. POP3, a następnie klikamy Dalej.
69
4. Na ekranie pojawi się okno konfiguracji nowego konta.
W powyższym oknie należy wypełnić wszystkie pola w oknie zgodnie z opisem
poniżej.
Informacje o użytkowniku – Te pola zawierają informacje, które będą zawarte w
wysyłanym liście jako identyfikujące nadawcę.
Imię i nazwisko – Wpisana informacja będzie wyświetlana w polu
„Nadawca„
u
osoby,
która
70
otrzyma
od
nas
pocztę
e-mail.
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wpisanie tutaj naszego imienia i
nazwiska, lub też nazwy firmy. W naszym przypadku wpisujemy Jan
Kowalski.
Adres e-mail – Tutaj należy wprowadzić adres na który chcemy otrzymywać
odpowiedzi przy wysyłaniu listów z tego konta. Wpisujemy nasz adres email. W naszym przypadku [email protected]
Informacje o serwerze – Tutaj wprowadzamy informacje o serwerze z którym
będziemy się łączyć w celu pobrania naszej poczty. Nazwa serwera jest taka sama
jak nazwa posiadanej domeny. Zatem w oba pola (POP3 i SMTP) w naszym
przypadku wpisujemy firma.pl
Informacje o logowaniu – Tutaj wprowadzamy informacje o sposobie logowania do
serwera naszej poczty.
Nazwa użytkownika – W to pole należy wprowadzić nazwę użytkownika
jaką stanowi cały adres poczty e-mail
UWAGA! Program Outlook Express automatycznie błędnie wprowadza w to
pole tylko pierwszą cześć adresu. W naszym przypadku należy podać CAŁY
adres e-mail. Przykładowo jeżeli w części Informacje o użytkowniku
wpisaliśmy [email protected] w pole Adres e-mail to program
automatycznie błędnie wstawi w pole Nazwę użytkownika samo kowalski
podczas gdy powinno być wprowadzone [email protected] - należy ręcznie
wpisać prawidłowy adres.
Hasło – Wpisujemy hasło podane przy zakładaniu konta
5. Następnie należy kliknąć guzik Więcej ustawień aby skonfigurować mechanizm
AUTORYZACJI SMTP (tzw. Antyoszusta), czyli systemu uniemożliwiającego innym
użytkownikom podszycie się pod nasz adres e-mail.
71
Aby aktywować system autoryzacji należy przejść do zakładki Serwer wychodzący a
następnie odznaczyć pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia –
tak jak zostało pokazane zdjęciu powyżej. Pozostałych pól nie wypełniamy.
Następnie należy kliknąć przycisk OK. aby powrócić do okna konfiguracji konta a
następnie przycisk Dalej i na następnym oknie, które się pokaże Zakończ.
W ten sposób zakończyliśmy konfigurację Microsoft Outlook 2000/XP
6.4. Netscape 7.1
Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję konfiguracji kont pocztowych w programie
Netscape 7.1. Pozwoli ona przybliżyć proces konfiguracji skrzynki pocztowej. Opis
konfiguracji zostanie przeprowadzony dla przykładowego konta e-mail o adresie
[email protected] należącego do Jana Kowalskiego w domenie firma.pl.
1. Uruchamiamy program Netscape 7.1 i z menu Window wybieramy opcję Mail &
Newsgroups lub wciskamy klawisz Ctrl + 2. W wyniku naszego działania uruchomiony
zostaje program pocztowy pakietu Netscape 7.1.
72
2. Z menu głównego wybieramy pozycję File, a następnie New i Account... W oknie,
które pojawi się na naszym ekranie pozostawiamy domyślnie zaznaczoną pozycję
Email account i klikamy na przycisk Next.
3. Program poprosi nas o wypełnienie pola Your Name (tłum. Twoja nazwa). „Twoja
nazwa” będzie ukazywała się w polu „Nadawca” osobie, która otrzyma od nas pocztę
e-mail. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wpisanie tutaj naszego imienia i
nazwiska, lub też nazwy naszej firmy, jeśli konfigurowanego konta będziemy używać
jako np. głównego konta firmowego. My wpisujemy Jan Kowalski, gdyż tak nazywa
się nasza wirtualna postać, dla której ustawiamy skrzynkę e-mail. Podajemy także
adres e-mail [email protected] i klikamy Next.
73
4. W kolejnym okienku program poprosi nas o podanie nazwy serwera POP. W
przypadku oferowanych przez MazeNet kont, nazwa serwera jest taka sama jak
nazwa posiadanej domeny czyli w naszym przykładzie będzie to firma.pl. Po
wpisaniu w pole „Incoming Server” nazwy firma.pl klikamy na przycisk Next
przechodzimy do kolejnego etapu.
74
i
5. W pole User Name wpisujemy cały adres e-mail [email protected], gdyż tak nazywa
się nasz użytkownik.
6. W pole Account Name wpisujemy [email protected], gdyż taki mamy adres skrzynki
e-mail.
75
7. Program wyświetli zestawienie wpisanych przez nas parametrów konfiguracyjnych.
Pozostanie jedynie wciśnięcie klawisza Finish aby zakończyć
8. Podczas pierwszego ściągania poczty program Netscape 7.0 poprosi nas o podanie
hasła do naszej skrzynki. Będziemy mieli także możliwość , aby zostało ono na
przyszłość zapamiętane, aby program za każdym razem o nie pytał.
9. Aby móc wysyłać pocztę z programu Netscape 7.0 musimy jeszcze ustawić opcje
serwera
SMTP
i
Autoryzacji
SMTP
(tzw.
Antyoszusta),
czyli
funkcji
uniemożliwiającej innym użytkownikom podszycie się pod nasz adres e-mail. Jeżeli
jest to pierwsza skrzynka pocztowa założona w programie i wcześniej nie korzystano
ze skrzynek e-mail w programie Nestcape zainstalowanym w tej chwili na
komputerze przejdź do punktu 10.
Jeżeli natomiast w obecnie zainstalowanym programie Nestscape są obsługiwane
skrzynki pocztowe lub obecnie nie są ale wcześniej były należy dodać nowy serwer
SMTP co opisano w punkcie 11.
10. Z menu głównego wybieramy pozycję Edit, następnie Mail & Newsgroups Account
Settings.
W okienku, które pojawi się na naszym ekranie zaznaczamy pozycję Outgoing Server
(SMTP), następnie w pole Server Name wpisujemy nazwę serwera SMTP czyli
firma.pl.
Jako
port
ustawiamy
25,
76
natomiast
jako
nazwę
podajemy
[email protected], czyli naszą nazwę użytkownika. Klikamy OK aby zakończyć
procedurę konfiguracji Netscape 7.1.
11. Najpierw należy dodać nowy serwer SMTP do listy istniejących. Z menu głównego
wybieramy pozycję Edit, następnie Mail & Newsgroups Account Settings.
77
W okienku, które pojawi się na naszym ekranie zaznaczamy pozycję Outgoing
Server. A następnie naciskamy przycisk opisany Advanced...
W oknie które się pojawi naciskamy przycisk Add...
W następnym oknie które się pojawi należy wpisać dane serwera SMTP. W pole
Server Name wpisujemy nazwę serwera SMTP czyli firma.pl. Jako port ustawiamy
25, natomiast jako nazwę podajemy [email protected], czyli naszą nazwę
użytkownika
78
Następnie należy zatwierdzić dopisanie nowego serwera klikając dwa razy OK aby
powrócić do okna właściwości poczty e-mail. Teraz należy przejść do właściwości
dodanej skrzynki e-mail. Należy kliknąć na lewej stronie okna na napisie
[email protected] aby przejść do opcji nowo założonej skrzynki.
Następnie należy nacisnąć przycisk Adanced... aby przejść do okna wyboru serwera
SMTP.
Następnie dwukrotnie klikając przycisk OK zamykamy wszystkie okna konfiguracyjne i w
ten sposób zakończyliśmy konfiguracje programu.
79
6.5. The BAT 2.04.7
Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję konfiguracji kont pocztowych w programie The
BAT. Pozwoli ona przybliżyć proces konfiguracji skrzynki pocztowej. Opis konfiguracji
zostanie przeprowadzony dla przykładowego konta e-mail o adresie [email protected]
należącego do Jana Kowalskiego w domenie firma.pl. W nawiasach podane są określenia
z polskiej wersji językowej.
1. Uruchamiamy program The BAT i wybieramy z menu Account (Konto) pozycję
New... (Nowe...)
2. Po wybraniu odpowiedniej opcji otrzymujemy okno z miejscem na podanie nazwy
konta. Program poprosi o wpisanie tzw. Account name (Nazwa konta). Nazwa
konta
jest
to
nazwa
folderu
w
którym
będą umieszczone wiadomości
przychodzące na daną skrzynkę e-mail. The Bat umożliwia korzystanie w kilku
skrzynek e-mail i dzięki zastosowaniu takiego podziału można łatwo utrzymać
porządek w wiadomościach. W naszym przykładzie wpisujemy „Kowalski w
MazeNet”.
80
3. W kolejnym okienku program poprosi nas o wypełnienie następujących pól:
Your full name (Pełna nazwa) - Nazwa wpisana w to pole będzie ukazywała się w
polu „Nadawca” osobie, która otrzyma od nas pocztę e-mail. Najpopularniejszym
rozwiązaniem jest wpisanie tutaj naszego imienia i nazwiska, lub też nazwy
naszej firmy, jeśli konfigurowanego konta będziemy używać jako np. głównego
konta firmowego. My dla naszego przykładowego konta wpisujemy imię i nazwisko
Jan Kowalski.
E-mail address (Adres e-mail) – Tutaj wpisujemy adres e-mail naszym przypadku
będzie to [email protected]
Organisation (Organizacja) – To pole zostawiamy puste.
4. W kolejnym oknie zostaniemy poproszeni o podanie informacji dotyczących
serwerów z którymi łączymy się aby wysyłać i odbierać pocztę:
To acces mail server, use protocol (Protokół używany...) – należy zaznaczyć
pole POP3
Incoming mail/SMTP server adress (Serwer do odbioru/SMTP..) - W te pola
należy wprowadzić adresy serwerów SMTP i POP3, które obsługują nasze konto
e-mail. W przypadku kont oferowanych przez MazeNet adresy te są zgodne z
nazwą posiadanej domeny, w naszym przypadku należałoby wpisać firma.pl.
Należy zaznaczyć pole My SMTP server requires authentication for sending mail
(Serwer SMTP wymaga autoryzacji przy wysyłce poczty). Dzięki temu
81
uruchomimy mechanizmu AUTORYZACJI SMTP , czyli systemu uniemożliwiający
innym użytkownikom podszycie się pod nasz adres e-mail.
5. Następnym krokiem jest podanie nazwy konta oraz hasła. Nazwę konta stanowi
cały adres e-mail [email protected], natomiast hasło podajemy zgodne z tym
hasłem, które zostało podane przy procedurze rejestracji konta. Klikamy Dalej i
jest to prawie koniec procedury konfiguracji programu The BAT.
Na kolejnej planszy pozostało nam jedynie wybrać pozycję No (Nie), oraz kliknąć
przycisk Finish (Zakończ).
Jeżeli posiadasz starszą wersję programu The Bat podczas konfiguracji nowego konta w
punkcie 4 nie będzie opcji włączenia autoryzacji SMTP. Należy uruchomić ją ręcznie
zmieniając ustawienia konta po jego założeniu.
82
Aby to zrobić należy:
Zaznaczamy na liście nasze nowoutworzone konto. Z głównego menu wybieramy
ponownie pozycję Account (Konto) i przechodzimy do opcji Properties (Właściwości).
Przechodzimy następnie do zakładki Transport (Serwery) i wciskamy przycisk
Authentication (Autoryzacja) przy polu SMTP Server w celu uzyskania dostępu do opcji
SMTP dla naszego konta.
W okienku, które pojawi się na naszym ekranie należy zaznaczyć pozycję Perform SMTP
Authentication (RFC2554) (Sprawdzaj autoryzację dla SMTP(wg RFC 2554) i
pozostawić wybraną opcję Use settings of Mail Retrieval (Użyj ustawień jak dla
pobierania poczty). Na koniec pozostanie zaakceptowanie zmian poprzez wciśnięcie
klawisza OK.
83
6.6. Eudora 6.0
Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję konfiguracji kont pocztowych w programie
Eudora 6.0.3.0. Pozwoli ona przybliżyć proces konfiguracji skrzynki pocztowej. Może
ona także okazać się przydatna przy konfiguracji programu w wersji Eudora Light. Opis
konfiguracji zostanie przeprowadzony dla przykładowego konta e-mail o adresie
[email protected] należącego do Jana Kowalskiego w domenie firma.pl.
1. Uruchamiamy program Eudora i z menu Tools wybieramy pozycję Options...
84
2. W wyniku tych działań otworzy się okienko przedstawione poniżej. Należy na nim
zaznaczyć zakładkę Getting Started.
3. W pole Real Name wpisujemy tzw. „Nazwę wyświetlaną”. Będzie ukazywała się w
polu „Nadawca” osobie, która otrzyma od nas pocztę e-mail. Najpopularniejszym
rozwiązaniem jest wpisanie tutaj naszego imienia i nazwiska, lub też nazwy
naszej firmy, jeśli konfigurowanego konta będziemy używać jako np. głównego
konta firmowego. My wpisujemy Jan Kowalski, gdyż tak nazywa się nasza
wirtualna postać, dla której ustawiamy skrzynkę e-mail. W polu Return address
podajemy nasz adres zwrotny, czyli adres naszego konta e-mail. Mail Server jest
naszym serwerem poczty przychodzącej POP – w przypadku kont oferowanych
przez MazeNet nazwa ta jest taka sama jak nazwa posiadanej domeny, w naszym
przypadku wpisujemy tutaj firma.pl. Jako login podajemy cały adres e-mail.
Serwer SMTP to serwer poczty wychodzącej i podobnie jak w przypadku POP
podajemy firma.pl. Zaznaczamy Allow authentication.
4. W zakładce Checking Mail sprawdzamy poniższe dane. Należy pamiętać, że
loginem jest nasz cały adres e-mail.
85
5. W zakładce Incoming Mail konfiguracja serwera powinna opierać się o POP i taka
pozycja powinna być zaznaczona na liście wyboru.
86
6. W zakładce Sending Mail powinniśmy ujrzeć opcje takie jak przedstawiono
poniżej. Return Path to nasz e-mail zwrotny. W polu SMTP server powinniśmy
mieć podane opcje firma.pl przy dodatkowo zaznaczonej pozycji Allow
authentication. Możemy kliknąć przycisk OK i jest to już koniec konfiguracji
naszego programu pocztowego Eudora 6
87
Rozdział 7.
Informacje dodatkowe
88
7. Informacje dodatkowe
W tym rozdziale zajmiemy się zagadnieniami dodatkowymi związanymi z posiadaniem
strony internetowej tj. jej publikacją oraz statystykami.
7.1. Publikacja stron WWW
Aby stworzone przez Ciebie strona WWW była widoczna dla wszystkich niezbędne jest
umieszczenie jej na serwerze. Do tego celu służą odpowiednie programy tzw. klienty
FTP, za pomocą których masz możliwość wgrać(upload) stronę na własne konto.
Najbardziej popularnymi klientami FTP są programy takie jak Total Commander czy
CuteFTP, których wersje ewaluacyjne(np. 30-dniowe) możesz za darmo ściągnąć z sieci.
Na naszym serwerze zawsze znajdziesz dostępne do ściągnięcia wersje wspomnianego
oprogramowania:
-
Total Commander – adres http://maze.pl/pub/tcmd.exe
-
CuteFTP – adres http://maze.pl/pub/cuteftp.exe
Proces wgrania strony na serwer polega na odpowiednim skonfigurowaniu połączenia,
nawiązaniu połączenia z serwerem, a następnie skopiowaniu odpowiednich plików
Twojej wcześniej przygotowanej strony WWW na konto.
Ważne! Aby przygotowana przez Ciebie strona WWW była widoczna pod Twoją domeną,
niezbędne jest umieszczenie jej w katalogu /public_html/ Twojego konta FTP.
Pliki na serwerze
Po zalogowaniu się na serwer(dowiesz się jak to zrobić w następnym punkcje) ujrzysz
zawartość swojego konta. Będzie nią katalog /public_html/ wraz z cała jego
zawartością. W katalogu /public_html/ znajdziesz:
-
tymczasową stronę WWW – jest to plik index.html oraz katalog z grafiką /gfx/ - gdy
umieścisz na serwerze własną stronę, powyższe pliki możesz usunąć
-
darmowe skrypty – w katalogu /cgi-bin/ znajdziesz zestaw darmowych skryptów,
które mogą posłużyć do wzbogacenia Twojej strony WWW o nowe funkcjonalności.
Wraz z skryptami w katalogu /skrypty-przyklady/ odnajdziesz instrukcję dotyczącą
sposobu ich użycia.
89
-
katalog /cgi-bin/ - służy do umieszczania nowych skryptów CGI, które mają zostać
wykonane przez serwer. Pamiętaj aby prawa do plików i katalogów były maksymalnie
755, gdyż w przeciwnym przypadku ujrzysz błąd 505 (błąd serwera).
Total Commander – łączenie z serwerem
Program Total Commander (kiedyś Windows Commander) jest przykładem programy typu
menadżer plików. Został on zbudowany na wzór oprogramowania Norton Commander,
które stanowiło w latach ’90 podstawowy menadżer plików pod systemem DOS. Poza
dużymi możliwościami w zarządzaniu plikami i folderami na dysku twardym, Total
Commander posiada praktyczny moduł klienta FTP, który pozwala na obsługę połączeń z
serwerem i kopiowania plików na konto FTP.
Poniżej przedstawimy na przykładzie programu Total Commander jak w szybki sposób
możesz umieścić swoją stronę w internecie. Zakładamy, iż posiadasz już zainstalowany
program Total Commander. Aby wgrać swoja stronę na serwer musisz wykonać
następujące kroki:
1. Uruchom program Total Commander
2. Naciśnij klawisze Ctrl + N
3. W oknie, które pojawi się na Twoim ekranie wpisz:
•
w pole Połączony z (host or URL) wpisz nazwę posiadanej przez Ciebie
domeny. Przykładowo jeżeli posiadasz domenę firma.pl w pole to należy
wpisać firma.pl
•
pole połączenie anonymous odznacz
•
pole Użyj firewall (serwer proxy) zaznacz jedynie w przypadku jeśli w sieci,
w której się znajdujesz działa firewall. Dokładne informacje odnośnie
90
skonfigurowania tej opcji powinieneś uzyskać od administratora swojej sieci
lokalnej.
4. Kliknij OK.
5. Wpisz nazwę swojego konta i kliknij OK.
6. Wpisz hasło swojego konta i kliknij OK.
91
7. Jeśli wszystkie dane okażą się poprawne, połączysz się ze swoim kontem FTP. W
jednym oknie ujrzysz aktualną zawartość swojego konta, w drugim natomiast
wybraną lokalizację na Twoim dysku twardym.
8. Możesz rozpocząć wgrywanie strony WWW na serwer. Wystarczy, że w oknie
Twojego dysku twardego zaznaczysz odpowiedni pliki i przy pomocy klawisz F5
skopiujesz je na serwer. W wyniku tej operacji strona WWW pojawi się pod Twoja
domeną internetową.
Jeśli chciałbyś, aby połączenie z wybranym serwerem było zapamiętane przez program
Total Commander, powinieneś na stałe skonfigurować takie połączenia. Aby tego
dokonać wciśnij kombinacje Ctrl + F i skonfiguruj połączenie. Od tego momentu
ustawione jednorazowo połączenie będzie udostępnione na liście wyboru. Abyś mógł się
połączyć z wybranym kontem, wystarczy, że klikniesz na odpowiednią pozycję na liście.
Total Commander – wykonywanie operacji na plikach
Program Total Commander umożliwia za pomocą klawiszy funkcyjnych wykonywanie
operacji na plikach. Poniżej przedstawiamy najważniejsze polecenia, które są niezbędne
w procesie publikacji strony WWW.
Będąc połączonym z serwerem WWW, w jednym oknie ujrzysz zawartość swojego
serwera, w drugim zaś pliki na własnym dysku twardym. Pomiędzy oknami możesz
przechodzić wciskając klawisz TAB. Grupy plików i katalogów możesz zaznaczać przy
pomocy klawisza Insert. Aby wykonać operację na plikach, przejdź do odpowiedniego
okna i postępuj wedle poniższych wskazówek
-
kopiowanie plików i folderów – klawisz F5
-
kasowanie plików i folderów – klawisz F8
-
przeniesienie plików i folderów(skopiowanie i usunięcie źródłowego) – klawisz F6
-
utworzenie katalogu – klawisz F7
-
podgląd wybranego pliku – klawisz F3
-
edycja wybranego pliku – klawisz F4
Total Commander – kończenie połączenia z serwerem
Jeśli wykonałeś już wszystkie zaplanowane zadania i operacje na plikach, pozostało Ci
jedynie rozłączyć się z serwerem. Pamiętaj aby nie pozostawić komputera z aktywnym
92
połączeniem, gdyż jeśli opuścisz na chwile swoje stanowisko, ktoś inny mógłby
skopiować lub usunąć jakieś pliki.
Aby rozłączyć się z serwerem wciśnij kombinacje klawiszy Ctrl + Shift + F. Jeśli
wcześniej nie zapisałeś połączenia to zostaniesz o to zapytany. W przypadku, gdy chcesz
zapisać sesje wcisnij Tak lub jeśli chcesz wyjść bez zapisu kliknij na Nie.
Pamięta aby zawsze rozłączyć się z serwerem po wykonaniu zaplanowanych zadań!
7.2. Statystyki odwiedzalności
Statystyki odwiedzalności są podstawowym narzędziem do analizy ruchu na Twojej
witrynie WWW. Stanowią one istotne rozszerzenie stosowanych do niedawna popularnie
liczników
odwiedzin.
Dzięki
statystykom
odwiedzalności
będziesz
mógł
szybko
dowiedzieć się skąd na Twoją stronę przychodzą inni internauci oraz jakie pliki
najczęściej są ściągane. System pokaże także kraje, z których pochodzą użytkownicy
Twojej strony, rodzaje przeglądarek i systemów operacyjnych z jakich korzystają oraz
wiele innych ciekawych informacji.
W sieci maze.pl system statystyk opiera się o program Webalizer, który prezentuje dane
dotyczące odwiedzalności w formie graficznej i tekstowej. Szczegółowy zestaw danych
statystycznych generowany jest raz na 24 godziny i zawsze znajduje się pod adresem
stat.twojadomena.pl.
Hasło dla statystyk
Dostęp do statystyk odwiedzalności Twojej domeny może zostać zablokowany hasłem.
Aby tego dokonać ustaw swoje hasło w programie MazeADMIN w opcjach danej domeny i
zapisz ustawienia.
93
Aby uzyskać dostęp do statystyk od momentu ustawienia hasła, niezbędne będzie
zalogowanie się przy pomocy nazwy domeny (zawsze nazwa domeny bez „www” czyli
np. firma.pl) oraz hasła.
Analizowanie statystyk
Aby przeanalizować statystki niezbędna okazuje się minimalna znajomość pojęć
używanych przez program Webalizer. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy znaczenia
poszczególnych haseł:
-
wywołania (ang. Hit) – ściągnięcie jednego pliku przez internautę. Może to być
zarówno plik tekstowy, graficzny, skrypt lub strona błędu. Jeśli więc Twoja strona
składa się z jednego pliku tekstowego i pięciu plików graficznych, w statystyce
ujrzysz 6 wywołań.
-
strony – wywołanie pliku strony WWW z rozszerzeniem .html, .htm, .txt lub skryptu
np. .php
-
wizyta – grupa plików, która jest ściągnięta przez jednego użytkownika z jednego
adresu internetowego (inaczej mówiąc: jeden użytkownik przeglądający serwis WWW
w przeciągu kilku minut)
-
transfer – ilość danych ściągnięta z serwera – pamiętaj, że nie jest on dokładnym
wyznacznikiem realnego transferu, gdyż nie uwzględnia transferu poczty dla danej
domeny, transferu FTP oraz narzutu protokołów, który może stanowić dodatkowo
nawet 50% wygenerowanego powyższymi sposobami.
-
lokalizacje – odwiedziny z konkretnych zewnętrznych adresów hostów.
Statystyki w różnych okresach czasu
Program Webalizer dokładnie przedstawia także raporty ze statystyk godzinowych,
dziennych, tygodniowych oraz miesięcznych. Wszystkie te informacje mają formę
zwięzłych i przejrzystych tabel.
94

Podobne dokumenty