Zamowienie na studio - Studio Radio Gdańsk

Komentarze

Transkrypt

Zamowienie na studio - Studio Radio Gdańsk
Radio Gdańsk S.A.
ul.Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk
www.radiogdansk.pl; centrala tel. 0 58 349 87 00
e-mail [email protected];
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000195933, kapitał zakładowy: 1.202.100,00 zł
NIP 584 09 56 045
Gdańsk, .....................
ZAMÓWIENIE NA WYNAJEM STUDIA NAGRAŃ RADIA GDAŃSK S.A.
Studio: S-3,S-4,S-1,S-5,M-1
Zleceniodawca:
Adres:
NIP:
Przedstawiciel:
Telefon:
E'mail:
Zamawiam studio ….........w terminach:……………………………. według
wstępnej rezerwacji, na łączną ilość……… godzin, na nagranie muzyczne
Realizatorem nagrania będzie: …………………………………………………
Listę
osób uczestniczących w nagraniu /celem wystawienia przepustek/
przedstawię najpóźniej w dniu rozpoczęcia nagrania lub prześle mailem
Proszę o wystawienie faktury VAT za wynajęcie studia.
Upoważniam Radio Gdańsk do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy za niniejsze zlecenie oraz dodatkowe wykorzystane godziny nie ujęte
w zleceniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami technicznymi, które w pełni
akceptuję.
Zobowiązuję się przestrzegać zasad bezpieczeństwa panujących na terenie
Radia Gdańsk.
Zleceniodawca

Podobne dokumenty