Podstawy informatyki – Ja w Sieci Internet

Transkrypt

Podstawy informatyki – Ja w Sieci Internet
Podstawy informatyki – Ja w Sieci Internet
Adresy internetowe i protokoły sieciowe
Protokół sieciowy - język sieciowy, za pomocą którego komputery
porozumiewają się między sobą.
HTTP jest jednym z protokołów przesyłania danych przez internet, używany
przy przeglądaniu stron internetowych. Definiuje w jaki sposób informacje
mają być formatowane i transmitowane oraz jakie akcje podejmuje serwer
czy przeglądarka internetowa, po otrzymaniu różnych poleceń.
Po wprowadzeniu adresu URL w przeglądarce, wyśle ona polecenie
do serwera z żądaniem przekazania jej odpowiedniej strony internetowej,
która później będzie wyświetlona w przeglądarce internetowej.
Protokół FTP jest używany do przesyłania plików w sieci (z ang. skrót od
File Transfer Protocol). Przykład: wpisz w pasku adresu ftp://ftp.pg.gda.pl
Protokół MAILTO odsyła do adresu poczty elektronicznej i uruchamia
wbudowanego lub zewnętrznego klienta poczty.
Przykład: wpisz w pasku adresu mailto:[email protected]
Podstawy informatyki – Ja w Sieci Internet
Adresy internetowe i protokoły sieciowe
Adres URL - “nazwy miejsc w Internecie” (Uniform Resource Locator).
Standaryzowane nazwy nadawane zasobom internetowym.
Budowa adresu URL
http: // uwagawchodze.republika.pl / motyw.jpg
protokół
nazwa serwera, na którym
ścieżka dostępu
sieciowy
na którym znajduje się plik
do folderu/pliku
podobnie
mailto : uwagawchodze @ op.pl
protokół
nazwa konta
adres serwera
sieciowy
użytkownika
pocztowego
więcej informacji można znaleźć na: http://www.gazeta-it.pl/ w dziale
Rozmaitości; tytuł artykułu “Surfowanie po internecie - adresy URL”
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Szkielet strony internetowej, znaczniki (D)HTML
Stronę WWW tworzy się podobnie jak zwykły dokument w edytorze HTML.
Jednym z rodzajów plików, który interpretuje przeglądarka są pliki
z rozszerzeniem html. Zakłada się, że mają one poniższą strukturę.
<HTML>
znacznik <HTML> informuje o początku pliku html
<HEAD>
jest to tzw. sekcja nagłówkowa
- czyli to, czego nie będzie widać na stronie
</HEAD>
<BODY>
w sekcji <BODY> znajduje się treść dokumentu
- tekst, grafika, odsyłacze itp.
</BODY>
znaczniki zamykające </> informują o końcu HTML
</HTML>
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Szkielet strony internetowej, znaczniki (D)HTML
Przykładowa stronę WWW może posiadać następujący kod HTML.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Pierwsza strona internetowa </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Żwirek i Muchomorek.
Bolek i Lolek.
<P> Krecik. 101 dalmatyńczyków
<B> Król Karol kupił królowej Karolinie </B>
<I> korale koloru koralowego </I>.
<BR> Szedł Sasza szosą suchą.
Jak widać niektóre znaczniki nie wymagają znacznika zamykającego.
</BODY>
</HTML>
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Atrybuty znaczników (D)HTML
Znaczniki języka HTML mogą posiadać atrybuty, na przykład:
<FONT COLOR=RED> czerwona czcionka </FONT>
(przykład użycia znacznika z jednym atrybutem)
<FONT COLOR=RED SIZE=+2> jakiś tekst </FONT>
(z dwoma atrybutami/parametrami)
<BODY BGCOLOR=PINK> ... </BODY>
(ustawienie koloru tła)
<P ALIGN=CENTER> spowoduje wyśrodkowanie zawartości akapitu
atrybut ALIGN może przyjmować wartości CENTER, LEFT, RIGHT
<IMG SRC=”obrazek.jpg”> znacznik <IMG> wstawia na stronę obrazek,
parametr SRC (source – źródło) wskazuje jaki plik graficzny ma zostać
wyświetlony na stronie
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Hiperłącza – tworzenie odnośnika do podkatalogu
Strony internetowe mogą się ze sobą „komunikować” dzięki wstawieniu
hiperłączy. Służy do tego znacznik <A> (anchor - kotwica); na przykład
<A HREF=”2.html”> Przejdź do pliku 2 </A>
parametr HREF mówi do jakiego obiektu wstawiane jest hiperłącze
tekst pomiędzy znacznikami <A> oraz </A> to tekst hiperłącza
Jeżeli obiekty nie znajdują się w jednym folderze, to musimy jako wartość
atrybutu HREF w cudzysłowach podać CAŁĄ ściężkę dostępu do zasobu.
Pamiętając jednak, że znaki
.
..
- oznacza katalog bierzący, zaś
- oznacza katalog nadrzędny, na przykład
w znaczniku <A HREF=”./podfolder/2.html”> podana ścieżka “mówi”:
z bieżącego pliku przejdź do bieżącego katalogu w nim jest katalog o nazwie
podfolder, a w nim zaś plik o nazwie 2.html
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Umieszczanie projektu strony na serwerze
Każdy użytkownik poczty na portalu Onet.pl może bezpłatnie utworzyć konto
na serwerze www.republika.pl. Po zarejestrowaniu się wybiera się nazwę
konta www i dzięki protokołowi ftp można przesyłać pliki na serwer www.
Plik uruchamiający stronę internetową musi nazywać się index.html
i znajdować się w głównym katalogu Twojego konta internetowego.
Przesyłanie plików odbywa się na zasadzie kopiuj-wklej.
UWAGI!
Zaleca sie używaj wyłącznie małych liter w nazwach plików, które
przesyłamy na serwer www.
Jeżeli napotykają Państwo na problem przy przesyłaniu plików na serwer
www, może wynikać to z niezaznaczenia w Internet Explorerze menu
Narzędzia/Opcje internetowe karta Zaawansowane wyboru Użyj pasywnego
protokołu FTP (ta opcja winna być zaznaczona).
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Rozwój umiejętności webmasterskich = zrób to sam
Na stronie http://www.kurshtml.boo.pl/ znajdziesz nieodpłatny kurs języka
HTML, który wprowadzi Cię w arkana budowy stron internetowych.
Jeżeli nie posiadasz w domu dostępu do Internetu, możesz pobrać kurs
i w wersji offline korzystać z niego w domu.
Z kursu powinieneś w pierwszej kolejności nauczyć się:
●wstawiania tabel na stronę
●umieszczania wypunktowania, numerowania
●wstawiania multimediów na stronę
Ponadto dla pozyskiwania multimediów do strony polecam wyszukiwarkę
www.altavista.com. Uzyskanie odpowiedniego kształtu pliku graficznego
możliwe jest już w systemowej aplikacji Paint (Programy/Akcesoria).
Dla chcącego nic trudnego! Nie wierzysz? Zerknij...
www.piochu8.republika.pl
Podstawy informatyki – podstawy (D)HTML
Zadanie domowe – czyli o sobie w sieci Internet
Utwórz i zamieść na serwerze internetowym własny projekt HTML, który
zawierać będzie informacje o Tobie i Twoich hobby (ze strony głównej dwa
hiperłącza mają prowadzić do podstron zawierających opis Twoich hobby).
Podstrony muszą znajdować się w podfolderach Twojego katalogu na
serwerze www.
Termin wykonania zadania:
dla grupy informatycznej 1 ZT2 – 30 listopad 2007 roku
dla grupy informatycznej 3 ZT2 – 14 grudzień 2007 roku
dla grupy informatycznej 4 ZT2 – 14 grudzień 2007 roku
dla grupy informatycznej 2 ZT2 – 14 grudzień 2007 roku
dla grupy informatycznej 5 ZT2 – 25 styczeń 2008 roku
dla grupy informatycznej 6 ZT2 – 25 styczeń 2008 roku
Termin oceny zadania ostatnie zajęcia w semestrze.