Informacja dla uczestników

Transkrypt

Informacja dla uczestników
Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu
Plac Targowy 17, 47-110 Staniszcze Wielkie
Tel. 509 255 440, [email protected]
www.ambasadasukcesu.com
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na zgłoszenie do Festiwalu Polskiej Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych
informujemy, że:
- zgłoszone prace w konkursie „Manualnie” (rękodzieło) należy przygotować i wystawić do
godz. 13.50 w dniu Festiwalu. W tym celu prosimy zgłosić się od godz. 13:00 w NCCP w Opolu
na stoisku organizatora celem wskazania miejsca wystawienia pracy oraz pobrania numeru
którym oznaczona będzie praca. Do dyspozycji wystawiającego prace będzie miejsce ok. 1 m2.
- do zgłoszonych utworów muzycznych/tanecznych należy dostarczyć do godz. 13.50 podkład
muzyczny na płycie CD. W tym celu prosimy zgłosić się od godz. 13:00 w NCCP w Opolu, na
stoisku organizatora celem pobrania numeru którym oznaczony będzie prezentowany utwór
i wykonawca. Płyta CD powinna być opisana Nazwą zespołu/imieniem i nazwiskiem
wykonawcy oraz tytułem wykonywanego utworu. Prosimy o dostarczenie osobnych płyt dla
każdego z uczestników.
Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia o: (nie dotyczy zgłoszeń, do których dołączono poniższe)
a)
b)
c)
d)
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestników,
wiek uczestników,
ilość osób uczestniczących w wydarzeniu (uczestnik plus goście, opiekunowie itp.)
oświadczenia, że wykonawcy utworów oraz autorzy prac wyrażają zgodę na wykorzystanie
ich wizerunku w materiałach promujących wydarzenie,
e) oświadczenia, że w przypadku osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność za nich
ponoszą rodzice/opiekunowie i wyrażają zgodę na udział dziecka w wydarzeniu,
f) oświadczenie o ubezpieczeniu NNW we własnym zakresie,
g) wskazać potrzeby techniczne do wykonania utworu w ramach festiwalu (ile mikrofonów, czy
podkład muzyczny, czy instrumenty - jakie),
h) wskazać uczestnictwo w próbie, która odbywać się będzie w godz. 12.00- 14.00 w dniu
festiwalu, przy czym godz. 14.00 jest godziną jej zakończenia,
i) Uwaga ważne! Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, prosimy o podanie dokładnego czasu
trwania utworu muzycznego.
Prosimy dostosować się do naszej prośby odpowiadając drogą elektroniczną do dnia 20 marca
2015 do godziny 16.00. Oryginały oświadczeń prosimy złożyć na stoisku organizatora w dniu
Festiwalu do godz. 13.50.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za przekazane materiały muzyczne na nośnikach
elektronicznych , ani za prace biorące udział w konkursie „Manualnie”
Ponadto informujemy, że jest przewidziany nieodpłatny poczęstunek w dniu festiwalu po
godzinie 18.00. Zakończenie festiwalu jest przewidywane o 19.00
Stowarzyszenie Ambasada Sukcesu
Plac Targowy 17, 47-110 Staniszcze Wielkie
Tel. 509 255 440, [email protected]
www.ambasadasukcesu.com
Na Państwa prośbę Istnieje możliwość zakupu ciepłego posiłku przez uczestników do
godz. 13.40 przy Narodowym Centrum Polskiej Piosenki wg menu zaproponowanego przez firmę
cateringową.
Prosimy o potwierdzenie czy Państwo będziecie korzystać i ile osób. Koszty ponoszą uczestnicy.
Menu:
I. Na ciepło
1. Bigos z pieczywem 1 porcja 300g - koszt: 8,50 zł
2. Kiełbaska smażona z pieczywem 1 porcja 150g – koszt: 7,50 zł (keczup, musztarda)
3. Naleśniki z farszem ruskim w sosie 1 porcja 2 szt. – koszt: 10 zł
4. Naleśniki ze szpinakiem w sosie / z keczupem 1 porcja 2 szt. – koszt: 10 zł
5. Placuszki ziemniaczane ze śmietaną 1 porcja 3 szt. – koszt: 7 zł
II Kanapki:
1. Kanapka szkoleniowa na bułce kajzerce 1 szt. 150g - koszt: 4 zł
2. Kanapka szkoleniowa na bułce wrocławskiej 1 szt. 180g – koszt: 4,80 zł
3. Kanapka szkoleniowa na długiej bułce bagietce 1 szt. 250g – koszt: 5,80 zł
Kanapki zawierają: ser lub szynkę lub mix, pomidor, ogórek zielony, kukurydza, sałata, sos, masło.
Pakowane w folię spożywczą.

Podobne dokumenty