cennik roboczogodzin oraz stawek za usługi

Transkrypt

cennik roboczogodzin oraz stawek za usługi
CENNIK ROBOCZOGODZIN ORAZ STAWEK ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ DZIAŁ
OBSŁUGI TECHNICZNEJ PWIK SP. Z O.O. W KONINIE.
CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 10.04.2013r.
L.P.
Marka i rodzaj pojazdu
Cena netto 1
roboczogodziny
pojazdu (zł)
VAT 23%
Cena brutto 1
roboczogodziny
pojazdu (zł)
Stawka netto
za przejazd
1 km (zł)**
VAT 23%
Stawka brutto
za przejazd
1 km (zł)**
1
2
3
4
5
6
7
TRANSPORT ZWYKŁY
1
2
3
4
5
Samochód ciężarowy Renault Kangoo
Ford Fiesta Curier
Samochód ciężarowy VW DMC do 3,5 T
Samochód specjalny Lublin DMC do 3,5 T
Samochod ciężarowy Star A 200 DMC 10,8T
68,29
56,10
69,92
69,92
138,21
15,71
12,90
16,08
16,08
31,79
84,00
69,00
86,00
86,00
170,00
1,71
1,40
1,75
1,75
3,95
0,39
0,32
0,40
0,40
0,91
2,10
1,73
2,15
2,15
4,86
6
Samochód specjalny do lokalizacji kabli energetycznych Robur
84,55
19,45
104,00
2,42
0,56
2,97
7
Ciągnik rolniczy Zetor
TRANSPORT OSOBOWY
Samochód osobowy Skoda
TRANSPORT SPECJALNY
69,92
16,08
86,00
2,80
0,64
3,44
89,43
20,57
110,00
2,24
0,51
2,75
349,59
80,41
430,00
8,74
2,01
10,75
200,00
46,00
246,00
5,71
1,31
7,03
139,84
32,16
172,00
4,00
0,92
4,91
80,49
125,20
69,92
100,00
90,24
18,51
28,80
16,08
23,00
20,76
99,00
154,00
86,00
123,00
111,00
5,37
8,35
2,00
2,86
2,58
1,23
1,92
0,46
0,66
0,59
6,60
10,27
2,46
3,51
3,17
139,84
139,84
32,16
32,16
172,00
172,00
3,50
9,32
0,80
2,14
4,30
11,47
8,13
9,76
10,57
4,88
4,88
2,44
23,08
1,87
2,24
2,43
1,12
1,12
0,56
10,00
12,00
13,00
6,00
6,00
3,00
0,33
0,39
0,42
0,20
0,20
0,06
0,07
0,09
0,10
0,04
0,04
0,01
0,40
0,48
0,52
0,24
0,24
0,08
8
9
10
11
12
13
14
14
15
Samochód wielofunkcyjny do czyszczenia sieci i obiektów
kanalizacyjnych typ 13,0/229 P-WRD IV MAN
Samochód dwufunkcyjny do czyszczenia sieci i obiektów
kanalizacyjnych SCK-3Z
Samochód specjalistyczny do próżniowego czyszczenia sieci i
obiektów kanalizacyjnych
Star SW 201A
Koparko.-ład. JCB 3CX
Koparko.-ład. JCB 3CX + młot hydrauliczny
Mini koparka gąsienicowa (z przyczepą)
Żuraw samochodowy udżwig 7,0T
Samochód specjalny Star Presko DMC 12T
TRANSPORT TECHNOLOGICZNY
16 Zespół pojazdów: Jelcz C422DM z naczepą 25T
17 Ładowarka JCB 541 - 70
PRZYCZEPY
18
19
20
21
22
23
24
*)
Przyczepa towarowa dop. ładow. 4,5T
Przyczepa towarowa dop. ładow. 6,0T
Przyczepa cysterna 4000/6000 L
Przyczepa specjalna -warsztatowa SAM
Przyczepa specjalna - zaplecze warsztatowo-socjalne
Przyczepa lekka DMC 750 kg Niewiadów
Roboczogodzina dla warsztatu samochodowego PWiK
Czas usługi pojazdami specjalnymi do jednej godziny pracy zaokragla się do pełnej godziny w górę, nataomiast czas usługi powyżej jednej godziny
zaokrągla się do 0,5 godziny w górę.
Potwierdzeniem wykonania usługi jest zapis w brygadowej karcie pracy, karcie drogowej pojazdu lub na zleceniu usługi potwierdzony podpisem
złożonym przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.
**) Przy wykonywaniu usług transportem specjalnym stawka zł/km obowiązuje w przypadku dojazdu do miejsca uslugi powyżej 50 km, przy
wykonywaniu przewozu rzeczy transportem technologicznym, transportem zwykłym oraz w przypadku wykonania pracy transportem osobowym
stawka zł/km obowjązuje w przypadku wykonywania przewozu powyżej 100 km
W szczególnych przypadkach wielkość narzutu zysku pozostawia się kierownikowi Działu Obsługi Technicznej do negocjacji (narzut zysku nie
mniejszy niż 5%)
W przypadku wykonywania usług transportowych w godzinach nadliczbowych, do podanych cen należy doliczyć koszt tych nadgodzin .
Roboczogodzinę i stawkę za przejazd 1km nalicza się od momentu wyjazdu z siedziby PWiK do momentu powrotu do PWiK.

Podobne dokumenty