przedmiar robót

Transkrypt

przedmiar robót
wwwww
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 3538)
strona nr:
1
Przedmiar
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
Ilość
Krot. Jedn.
1 WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI.
1.1 KNRW 217/322/1
Centrala nawiewno-wyciągowa VS-30-L-PH VTS CLIMA -[nawiew V=2700m3/h,
spręż 300Pa, wyciąg 1350m3/h, spręż 300Pa]+automatyka
wg.specyfikacji,modulowana praca silników,moc nagrzewnic 23kW
80/60stC.
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
1
szt
1.2 KNRW 217/110/4
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I łączone
profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 35%, obwód
przewodu do 1400·mm
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
98
m2
1.3 KNRW 217/113/3 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział
kształtek do 35%, Fi do 315·mm, ocynkowane
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
17
m2
1.4 KNR 216/305/4
Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową,
grubość izolacji 30·mm, powierzchnie płaskie
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
121
m2
1.5 KNRW 217/146/4 (1)
Czerpnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 3260·mm, czerpnia
500x1000
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
1
szt
1.6 KNRW 217/143/1 (4)
Wyrzutnie dachowe prostokątne, typ··B, o obwodach do 1300·mm,
wyrzutnia 300x250
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
1
szt
1.7 KNRW 217/208/2
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach
otworów ssących do 315·mm i masie do 42·kg - typ FC404T Danfoss Vmax
= 4000 m3/h
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
1
szt
1.8 KNRW 217/131/4
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, do przewodów o
średnicach do 400·mm - typ TS40 Danfoss
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
1
szt
1.9 KNRW 217/148/3
Podstawy dachowe stalowe prostokątne, typ P40 danfoss
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
1
szt
1.10 KAL 999/101/1
Okap ze stali nierdzewnej z filtrem tłuszczowym 3500x2000/2xfi315 kalkulacja własna
1
kpl
1.11 KNRW 217/131/3
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe,kołowe, typ·B, do przewodów
o średnicach do 315·mm, DN315
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
2
szt
1.12 KNRW 217/138/4 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 2000·mm, typ N III 825x125
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
6
szt
1.13 KNRW 217/138/4 (2)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o
obwodach do 2000·mm, typ NIII 625x125
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
4
szt
1.14 KNRW 217/201/5
Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika napęd nr·1, o średnicach otworów ssących do 400·mm -wentylator
kuchenny CK40F Vmax=360 m3/h Venture Industries
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
2
szt
1.15 KNRW 217/156/3
Nawietrzaki podokienne, typ ZLA160 Helios
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
3
szt
1.16 KNRW 205/208/1
Konstrukcje wsporcze i podwieszenia pod centrale wentylacyjne i
okapy
0,25
t
2 Okablowanie i uruchomienie central wentylacyjnych. Pomiary sskuteczności wentylacji.
2.1 KAL 999/101/1
Pomiary skuteczności wentylacji.
1
kpl
2.2 KAL 999/101/1
Montaż i okablowanie automatyki i uruchomienie central
wentylacyjnych.
1
kpl
3 ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH.
3.1 KNRW 215/403/4
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach,
Dn·32·mm
96
m
wwwww
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 3538)
strona nr:
2
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
3.2 KNRW 215/403/1
Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach,
Dn·15·mm
3.3 KNRW 215/406/2 (1)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych
i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych
3.4 KNRW 215/128/2
Płukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych
3.5 KNRW 216/507/2 (1)
Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości
30·mm - FLEXOROCK ROCKWOOL Dwewn = 42 mm , l = 96m
3.6 KNR 708/201/3
Układ blokowy systemu elektr. regulacji ciągłej temperatury z zastos.
siłownika - ZAWÓR TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM [dostawa z centralą
wentylac.]
3.7 KNR 215/409/1 (1)
Zawór c.o. zaporowy kulowy kołnierzowy Fi·15·mm
3.8 KNR 215/409/2 (2)
Zawór c.o. zaporowy kulowy kołnierzowy Fi·32·mm
3.9 KNR 215/409/2 (6)
Zawór zwrotny grzybkowy kołnierzowy żeliwny prosty 1.6·MPa, nr
kat.287, Fi·32·mm
3.10 KNR 707/102/1
Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania
kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 0.05·t - WILO
-IPL25/70-012/2 [120stC]
R= 0,955
M= 1,000
S= 1,000
3.11 KNRW 712/101/4
Czyszczenie przez szczotkowanie ręcznie do trzeciego stopnia
czystości rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
3.12 KNRW 712/207/4 (1)
Malowanie pędzlem farby do gruntowania termoodporne rurociągi o sr.
zewn. do 57 mm - dwukrotnie
3.13 KNRW 215/434/1
Zbiorniki odpowietrzające, do 6·dm3, V=3dm3
4 ROBOTY BUDOWLANE I DEMONTAŻOWE.
4.1 KNRW 401/212/6
Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych zbrojonych,
mechanicznie- wykonanie przejść żelbetowych [dach] 500x500 #30cm - 2
szt
4.2 KAL 999/101/1
Wykonanie cokołu dachowego pod podstawę wentylatora
4.3 KAL 999/101/1
Wykonanie obróbek dekarskich na dwa przejścia przez dach
4.4 KNRW 401/335/11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie c-w., o grubości 2
cegieł
4.5 KNRW 202/1501/4
Malowanie mlekiem wapiennym, tynki rapowane, beton cegła i drewno,
ręcznie 2-krotnie- malowanie komory kurzowej od wewnątrz
4.6 KNR 402/9907/4
(Zeszyt 2/98) Demontaż czerpni ściennych, obwód do 3260·mm
[500X1000]
4.7 KNR 402/9901/2
(Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o
przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200·mm
4.8 KNR 402/9909/6
(Zeszyt 2/98) Demontaż okapów wentylacyjnych, obwód do 4000·mm
4.9 KNR 402/9910/3
(Zeszyt 2/98) Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem
osadzonym na wale, otwory ssące Fi·do 315·mm
4.10 KNR 402/9912/6
(Zeszyt 2/98) Demontaż wentylatorów promieniowych z napędem przez
przekładnię pasową, otwory ssące Fi·do 630·mm
4.11 KNR 402/9908/1
(Zeszyt 2/98) Demontaż króćców amortyzacyjnych, prostokątnych, obwód
do 2200·mm
4.12 KNR 402/9915/3
(Zeszyt 2/98) Demontaż nagrzewnic , powierzchnia grzejna do 18,0·m2
4.13 KNRW 402/506/4
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm
4.14 KNRW 402/512/4
Demontaż zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi·25-32·mm
4.15 INW 101/101/1
Demontaż instalacji elektrycznej w maszynowni wentylacyjnej kalkulacja własna
4.16 INW 101/101/1
Próba szczelności kanałów wentylacyjnych - kalkulacja własna
4.17 INW 101/101/1
Obróbki przekuć przez ściany [ obmurowanie , otynkowanie, malowanie
]- kalkulacja własna
Ilość
Krot.
Jedn.
6
m
102
m
102
m
31,1
m2
1
układ
1
szt
2
szt
1
szt
2
kpl
10
m2
10
1,80 m2
4
0,2
szt
m3
1
szt
1
szt
4
szt
26
m2
1
szt
37
m
1
szt
2
szt
2
szt
2
szt
2
szt
48
m
4
szt
1
kpl
1
kpl
6
kpl
wwwww
Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 3538)
strona nr:
3
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót
4.18 KNRW 202/1109/5 (1)
Posadzka z płytek antypoślizgowych w maszynowni wentylacyjnej
4.19 KNRW 202/1115/2
Cokoliki , na zaprawie klejowej
4.20 KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni
tynków
4.21 KNRW 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian w
maszynowni wentylacyjnej
4.22 KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów
4.23 KNRW 202/1512/2 (1)
Malowanie drewnianych okien, do 1·m2, 2-krotne z 2-krotnym
szpachlowaniem, farba olejna- 3 szt
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE.
5.1 KAL 999/101/1
Wykonanie zasilania skrzynki rozdzielczej 5x 2,5 - 140 mb
5.2 KNR 708/801/2
Montaż mierników regulatorów, bloków regul. elem. tablicowych,
członów dodatkowych i przetwornik urządzenie o masie do 5
kg=przetwornica częstotliwości VLT2822 Danfoss
Ilość
Krot.
Jedn.
14,4
m2
21,6
m
36,7
m2
46,8
m2
14,4
m2
3,6
m2
1
kpl
1
szt

Podobne dokumenty