USC-10 Zgłoszenie urodzenia dziecka

Transkrypt

USC-10 Zgłoszenie urodzenia dziecka
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
47-303 Krapkowice ul.3 Maja 17, tel. 77 44 66 800, fax. 77 44 66 888
e-mail:[email protected], www.krapkowice.pl
KARTA USŁUGI
Edycja: 1/2015
Numer karty:
USC-10
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
Podstawa prawna:
•
•
Wymagane
dokumenty:
art. 38-43 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1264 ze zm.);
art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2012, poz. 788 ze zm.).
1. Załączniki:
- zgłoszenie urodzenia noworodka (wydawane przez szpital).
2. Do wglądu:
- dowody tożsamości rodziców,
- gdy rodzice są małżeństwem: odpis skrócony aktu małżeństwa,
- gdy matka jest panną: odpis skrócony aktu urodzenia matki,
- gdy matka jest rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją
o rozwodzie,
- gdy matka jest wdową: odpis skrócony aktu małżeństwa oraz akt zgonu męża.
Opłaty:
Bez opłaty.
Miejsce załatwienia
sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego (USC):
• II budynek UMiG - 1 piętro, pokój nr 22, 23
• tel. 77 44 66 867, 77 44 66 868
• e-mail: [email protected]
• godziny urzędowania: poniedziałek 7.30–17.00, wtorek-czwartek 7.30–15.30,
piątek 7.30–14.00
Termin składania
dokumentów:
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko
urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
Termin rozpatrzenia
sprawy:
Tryb odwoławczy:
Uwagi i dodatkowe
informacje:
Formularzedruki do pobrania:
Od ręki przy zgłoszeniu.
Nie przysługuje.
Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są rodzice. Rodzice dziecka mogą
w terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi
urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imion dziecka wpisanych do
aktu w chwili jego sporządzenia.
Brak druków do pobrania.
Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia (aktualizacji):
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Beata Stępniowska (USC)
2015-01-26

Podobne dokumenty