Katalog wydawniczy 2016 (pobierz PDF)

Komentarze

Transkrypt

Katalog wydawniczy 2016 (pobierz PDF)
2016
www.aspra.pl
G
O
L
A
T
OSDW AZYMUT Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
Dział Sprzedaży/Dział Telemarketingu
ul. Senatorska 31
93-192 Łódź
tel.: (42) 680 44 12 do 20
fax: (42) 680 44 95
e-mail: [email protected]
www.azymut.pl
A
Adres do korespondencji:
Oficyna Wydawnicza ASPRA
ul. Motylkowa 3R/2
04-776 Warszawa
K
Dział Sprzedaży
tel./fax: (22) 870 03 60
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.aspra.pl
OFICYNA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza ASPRA
(ASPRA-JR F.H.U.)
ASPRA
DYSTRYBUCJA
Szanowni Państwo!
Od ponad 20 lat specjalizujemy się w wydawaniu i promowaniu
książek o profilu akademickim i naukowym. W bogatym dorobku
mamy ponad 1000 publikacji, w tym podręczniki oraz literaturę
specjalistyczną z różnych dziedzin nauki. Na polu wydawniczym
współpracujemy z kilkunastoma uniwersytetami, uczelniami
i szkołami wyższymi oraz licznymi instytucjami budżetowymi.
Uzupełnienie naszej oferty stanowią działy literatury pięknej
i dziecięcej oraz czasopism naukowych.
Katalog wydawniczy 2016 zawiera ponad 400 będących
aktualnie w sprzedaży tytułów oraz bieżącą ofertę wydawniczą.
Zapraszamy do lektury!
SPIS TREŚCI
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo . . . . . 5
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Dziennikarstwo, media, public relations . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika . . . . . . . . . . . . . . 53
Dzienniki, listy, wspomnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Literatura piękna i dziecięca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Serie wydawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Czasopisma naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
© Copyright by Oficyna Wydawnicza ASPRA
Warszawa 2016
Oficyna Wydawnicza ASPRA
(ASPRA-JR F.H.U.)
03-982 Warszawa, ul. Dedala 8/44
Infolinia: (22) 870 03 60
e-mail: [email protected]
www.aspra.pl
ISBN 978-83-7545-685-1
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i dostępności
Alfabetyczny indeks tytułów
A bałwan ciągle stoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Acta Sueco-Polonica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Afryka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych
szkół wyższych w Polsce 1915–1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Akademie nauk – Uniwersytety – Organizacje nauki.
Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII–XX w.. . . . . . . . . . . 29
Akredytacja w życiu społecznym i politycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych . . . . . . 53
Ameryka: polityka, prawo, społeczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945–1956 . . . . . . . . . . . 75
Bariery modernizacji Rosji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bez komentarza, czyli jak unikać odpowiedzi na pytania
dziennikarzy + płyta CD gratis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bezpieczeczeństwo kuratorów sądowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej . . . . . 6
Bezpieczeństwo państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii
Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bieda i płeć. Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Boskie – Cesarskie – Publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła
katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010. . . . 7
Budżet Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chcieliście Polski, no to ją macie. Skumbrie w tomacie . . . . . . . . . . . 67
Chemia filozoficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych
technologii cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy
w Rosji współczesnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 77
Człowiek wobec uzależnień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Czterolistna koniczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Czwarty dzwonek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania
administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych . . . . 7
Dawne polskie przekłady prasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Debata nad stanem wojennym w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 75
Debaty o polityce społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Deficyt demokracji w Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dekada polskich przemian. Studium władzy i opozycji. . . . . . . . . . . . 30
Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Deutsche Welle w systemie medialnym Republiki Federalnej
Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dialog z przeszłością otwartą na przyszłość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dokumenty centralnych władz Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej marzec–listopad 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Dwukrotne poszukiwania w Południowym Lodowatym Oceanie
i pływanie naokoło świata w latach 1819, 20 i 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dylematy modernizacji Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Dzieci a multimedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918–1939 . . . . . . . . . . . . 30
Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dziennik podróży afrykańskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Dziennik z czynności moich w Ursinowie 1822–1831 . . . . . . . . . . . 62
Dziennik z lat 1820–1828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dziennikarz, utwór, prasa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Edukacja i życie codzienne studentów w Polsce i w Rosji. . . . . . . . . . . 8
Edward Śmigły-Rydz. Następca Komendanta.
Materiały do biografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce.
Model teoretyczny, ewaluacja i rekomendacje . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej. . . . . . 8
Elementy retoryki i erystyki w przykładach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elita władzy politycznej Tatarstanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 77
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Era Blaira i Browna. Wybrane problemy polityczne rządów
Partii Pracy w Zjednoczonym Królestwie 1997–2010 . . . . . . . 9, 77
Essays on Global Safety Governance: Challenges and Solutions. . . . . . 8
Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu . . . . . . . . . . . 44
Etyka w polskim public relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Etyka w życiu publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Europa dla młodych. Szansa ou d`illusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
European Union as a Global Actor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
European Union Development. Challenges and Strategies . . . . . . . . . 9
European Union on the Global Scene: United or Irrelevant? . . . . . . . . 9
Europejskie modele samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania . . . 54
Federacja Rosyjska w procesie demokratyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Federalizm kooperatywny jako czynnik regionalizacji
substruktur państwa. Casus Austrii, RFN i Szwajcarii. . . . . . . . . . . 10
Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych. . . . . . . . 10
Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka. . . . . 44
Fundusze hedgingowe. Analiza prawna wybranych jurysdykcji . . . . . . 10
Fundusze Unii Europejskiej a rozwój społeczno-gospodarczy Polski. . 11
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności
regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . 11
Generałowie polscy. Zarys portretu zbiorowego 1776–1945 . . . . . . 30
Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinderund Hausmarchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Historia badań radiacyjnych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Historia nauki polskiej. 1944-1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Historyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Horacy. Dzieła wszystkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hymny do nocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Idee i ludzie. Próba autobiografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Imigranci w polskim dyskursie publicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Implementacja prawa oświatowego w teorii i praktyce
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami . . . . . . . . . . . . . . . 11
Indianie USA. Wojny indiańskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej
i pracy socjalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Iraq issue in the rhetoric of George W. Bush. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ja, niegdyś Roger…Studia i szkice literackie o Karolu
Szymanowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Jak żyć? Wykłady z etyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jan Karski Kozielewski 1914–2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Jan Nowak Jeziorański. Kurier Amii Krajowej, Redaktor Radia
Wolna Europa, Polityk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów
użytkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Jego Królewska Mość Silvio Berlusconi.Przypadek
„demokratycznej monarchii oświeconej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Józef Ignacy Kraszewski jako historyk. Naukowy fundament
wykładu dziejów Litwy w monografii Wilna . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kadra Wojska Polskiego 1989–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kalejdoskop afrykański. Problematyka tożsamości w literaturach
Afryki przełomu XX i XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kamienne ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego
od XV do połowy XVIII wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne . . . . . . . . . . . . . 12, 77
Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo . . . 12, 77
Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit
politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 77
Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych. . . . . . . . . 12, 77
Komisja Tadeusza Grabskiego (1981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 76
Komunikacja sieciowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 75
1
Alfabetyczny indeks tytułów
Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce
globalizacji i cyfryzacji – aspekty międzynarodowe . . . . . . . . . 45, 75
Komunikowanie polityczne 2.0. Analiza amerykańskiej i polskiej
kampanii prezydenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 75
Konflikty międzynarodowe i wewnętrzne w krajach
europejskich po II wojnie światowej (1945–2007) . . . . . . . . . . . . 32
Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków
między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim . . . . . . . . . 12
Konstytucyjne organy władzy RP w latach 1989–2011 . . . . . . . . . . . 12
Koordynacja polityk unijnych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni
ponadnarodowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krótka wiadomość o życiu i sprawach Generała Washingtona . . . . . . 62
Kryzys polityczny emigracji w świetle korespondencji
ambasadora Kajetana Morawskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Krzeszowska Droga Krzyżowa z pieśniami Angelusa Silesiusa
(Anioła Ślązaka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kształcenie nauczycieli w Łomży. Zarys dziejów (1914–2014). . . . . . 33
Kształcenie polityczne w Niemczech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach Europy
Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia. . . . . . . . . . . . . . . 13
Kształtowanie się polskiej terminologii muzycznej . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kształtowanie się specjalności lekarskich na ziemiach polskich
w latach 1860–1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kultury prosumpcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 75
Labour immigration in the European Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu
sądowoadministracyjnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Legitymizacja procesów integracji europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Listy o Sycylii i Malcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Listy Wincentego Krasińskiego z Hiszpanii (1808–1809) . . . . . . . . . . 63
Local border traffic on the Polish section of the European
Union external border . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Love in Warsaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Małe państwa Europy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Manipulacja w mediach. Media o manipulacji . . . . . . . . . . . . . . . 46, 75
Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 78
Marketing polityczny a public relations. Różnice,
podobieństwa, kontrowersje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 76
Martin Luther King Jr. 1929–1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Marynarka wojenna Francji w XVII wieku. Colbert i francuskie
dominium maris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Materialno-administracyjne aspekty pracy Policji . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Mazowsze. Historia i kultura 1526–1795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej.
Polska w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego
w publicystyce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku . . . 46, 75
Media masowe wobec przemocy i terroryzmu. . . . . . . . . . . . . . 47, 75
Media studenckie a wizerunek uczelni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Mediamorfozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 76
Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną . . . . . . . . . . . . 79
Metodologia badań europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Metodologia pracy naukowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Metodologiczne problemy studiów europejskich . . . . . . . . . . . . . . . 15
Metodologie badań medioznawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 76
Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk
społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Między filozofią a filologią. Wspomnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce
globalizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 76
Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej . . . . . . . . . . . . . 15
2
Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej
migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej . . . . . . 55
Migracje i migranci w pismach Ludwika Krzywickiego, Floriana
Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego. Wybór tekstów. . . . . . . . . . 56
Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm
telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . 45, 75
Modernizacja procesów integracji europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Modernizacja Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Moje wspomnienia. Okupacja, Komunizm, Emigracja . . . . . . . . . . . . 63
Mowy sejmowe 1788–1792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego. Część 1. 2004–2009. . . . 69
Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego. Część 2. 2010–2015. . . . 69
My i Oni. Problemy tożsamości w jednoczącej się Europie . . . . . . . . 15
Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków
w XIX–XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Naczelnik Kościuszko i inni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nad rzeką Kamienną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980–1981. . 76
Narkotyki i narkomania. Zjawisko globalne − problemy lokalne . . . . 56
Narkotyki i paranarkotyki – perspektywa polska . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Narkotyki i środki zastępcze (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) . . . . 57
Negocjacje w stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nici szczęścia. Moje furoshiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nie pamiętam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD
i przemiany niemieckiej świadomości historycznej . . . . . . . . . . . . 35
Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy
polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 47
Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy . . . . . . . . . . . . 57
Nikt nie jest zły, kiedy śpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Norwida koncepcja literatury. Obszary dyskursu
i reinterpretacji: gatunki, kategorie, konwencje. . . . . . . . . . . . . . . 35
Notatnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nowa Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne. . . . . . . . 16
Nowe media. Wyzwania i ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 75
O własnej promocji środków przekazu w Polsce . . . . . . . . . . . . 48, 76
Obraz gruźlicy na przełomie XIX i XX wieku w literaturze pięknej
okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego . . . . . . 35
Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych
tygodnikach opinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 75
Obszary badań wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach
Zjednoczonych w epoce cyfrowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odkryta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Odpowiedzialność w Unii Europejskiej. Rzeczywistość czy iluzja? . . . 78
Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa
wewnętrznego państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce
na tle europejskim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Palenie tytoniu przez dziewczęta w okresie dorastania
w kontekście uwarunkowań psychospołecznych . . . . . . . . . . . . . 57
Państwa naddunajskie a Unia Europejska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej. . . . . . 16
Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła
katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach
1945–1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji . . . . . . . . . . . . . 17
Past and Present of European Integration. Poland`s Perspective. . . . . 17
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji
i resocjalizacji penitencjarnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pedagogika społeczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. . . . . . . . . . . . 17
Piątka z panoramy Pragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
www.aspra.pl
Alfabetyczny indeks tytułów
Piętno. Ślad renifera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pląsaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Po drugiej stronie drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Podróże naokoło świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Podstawy logiki w przykładach i zadaniach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Podstawy zarządzania kryzysowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Poeta na Ursynowie. Rzecz o Tadeuszu Nowaku . . . . . . . . . . . . . . . 70
Poezje młodzieńcze i wiersze ze spuścizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Polacy w Kanadzie. Ewolucja struktur organizacyjnych
i działalność polonii kanadyjskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce
w latach 1945–1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Polityka brytyjska po wyborach parlamentarnych 2010 . . . . . . . . 18, 77
Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską
a Federacją Rosyjską w latach 2000–2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ
pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–1947) . .75
Polityka językowa Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku . . . . 58
Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu
do Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Polityka surowcowa Polski w latach 1935-1939. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Polityka w stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Polityka wschodnia Unii Europejskiej. Porażka czy sukces? . . . . . . . . . 18
Polityki sektorowe Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Polska debata ustrojowa w latach 1917–1921.
Ku Rzeczypospolitej demokratycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Polska na drodze do euro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane
zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej. . . . . . . . . 49
Polska prezydencja w Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Polska w stosunkach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego . . . . . . . . . . 19
Polska w systemie instytucjonalnym UE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Polska wobec Polaków w przestrzeni poradzieckiej.
Od solidaryzmu etnicznego do obowiązku administracyjnego. . . . 58
Polska-Francja 1970–1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Polski rok ‘89. Sukcesy, zaniechania, porażki. 2 części . . . . . . . . . . . . 76
Polski sektor społeczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich
i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz
pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. . . 37
Polskie media w Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku . . . . . . . . . 48
Polskie osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943–1946 . . . . . . . . . . . . . . 38
Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy
XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Polskie Radio na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . 38
Polskie Radio w czasie II wojny światowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Polskie służby specjalne. Słownik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Polszczyzno moja... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Portrety i spotkania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Powstanie Warszawskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Pozabiznesowe obszary wykorzystania komunikacji
marketingowej w warunkach polskich. Wybrane aspekty . . . . . . . 20
Pożegnania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prababka Maria obiera jabłka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej
(1901–1914). Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Prawda nie znaczyła nic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Prawo do ustalenia tożsamości w polskim porządku prawnym . . . . . 20
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prezydencki dyskurs polityki na obszarze poradzieckim . . . . . . . . 20, 77
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Priorytety i wyzwania polityki rozwoju obszarów wiejskich
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Problemy aksjologiczne w relacjach Unii Europejskiej
z Bałkanami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar
teoretyczno-metodologiczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Proces ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla
Europy i jego następstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola
Fejgina w 1957 roku. 2 części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy
teoretyczno-metodologicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem
a ponowoczesnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Protestanci w Łodzi 1815–1914. Między edukacją a ewangelizacją . . 39
Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu
Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944–1954) . . . . . . . . . 76
Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Prywatność. Teoria i praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Przerwana linia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii
Europejskiej. Słownik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach
1941–1948. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP. . . . . . . . . . . . . . 21, 77
Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP . . . . . . . . . . 21, 77
Psychospołeczne uwarunkowania morale w siłach zbrojnych . . . . . . 58
Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu . . . . 49, 75
Public relations we współczesnym świecie: między służbą
organizacji i społeczeństwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach . . . . . 50, 75
Raport o śmierci polskich gazet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Raporty Straży Kresowej 1919–1920 ziem północno-wschodnich . . 39
Relacje polsko-rosyjskie. Rola mediów masowych. . . . . . . . . . . . . . . 50
Relacje Unia Europejska – Chińska Republika Ludowa. . . . . . . . . . . . 22
Retoryka mediów, retoryka w mediach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rola polskich posłów do Parlamentu Europejskiego
w kształtowaniu wybranych polityk UE 2004–2009 . . . . . . . . . . . 78
Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze
spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . 22
Rosja w procesach globalizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rosja. Etniczność i polityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 77
Rosja. Refleksje o transformacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rosja. Rozważania imperiologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000–2008 . . . . . . . . . 22, 77
Roześmiane cienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy
przedmedycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rozprawy z dziejów oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rozszerzanie Unii Europejskiej. Współczesne uwarunkowania
i perspektywy kontynuacji procesu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych
oraz społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 76
Rynek pracy w procesie przekształceń państwa socjalnego
we współczesnych Niemczech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Rządy mniejszościowe w III Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SB wokół dziennikarzy. Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko –
przyjaźń w czasach PRL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Selected Policies of the European Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich
w latach 1945–1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Słowa i linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3
Alfabetyczny indeks tytułów
Słownik pedagogiki pracy i organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Słownik wiedzy o Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Social Bonds in the Political Culture in Kyrgyzstan . . . . . . . . . . . . 24, 77
Socjologia administracji. In statu nascendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej . . . . . 78
Spotkania z Isaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni . . . . . . 64
Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 78
Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych
notatek, listów i pism (1944–1950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej . . . . . . . . . 24
Stary świadek nowej historii Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Stefan Czarnowski z perspektywy siedemdziesięciolecia . . . . . . . . . . 78
Stefan Kisielewski Kisiel. 1911–1991–2011. . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 78
Sto jedenaście wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Strategie rozwoju Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Strukturalna budowa utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 75
Studia Europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Studia Medioznawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Studia Politica Germanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec. . . . . . . 24
Systemy medialne w XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 75
Szast prast i siedemdziesiątka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Szkolnictwo powszechne i oświata pozaszkolna
w województwie poleskim w latach 1919–1939 . . . . . . . . . . . . . 40
Szlachta polska i jej dziedzictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Szukał Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Szwedzko-polskie spotkania za pośrednictwem przekładu. . . . . . . . . 51
Śmierć Empedoklesa. Tragedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Śmieszki i Zachwytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Świat podparty gęsim piórem. O życiopisaniu Karoliny Kusek . . . . . . 72
Tamara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Teatrzyk Zielona Gęś. Ma zaszczyt przedstawić w formie
komiksu osiem odsłon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce.
Aspekty prawne i społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ten Years of the Visegrad Group Member States
in the European Union . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Teorie i metody w studiach europejskich.
V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty
Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów . . . . . . . . . . . . . 25
The political propaganda in the American and Soviet feature
films 1939–1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
The way in the front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Tożsamości i pamięć historyczna w Azji Centralnej . . . . . . . . . . . 26, 77
Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej . . . . . . . . . . . . . . . 25, 77
Tożsamości narodowe na obszarze postradzieckim. . . . . . . . . . . 25, 77
Tożsamości, postawy społeczno-polityczne i separatyzmy
mniejszości etnicznych na obszarze postradzieckim . . . . . . . . 25, 77
Transformacja administracji publicznej w Polsce. Od upadku
realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej . . . . . . . 26
Trudne miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Trzy fale globalizacji. Rozwój, nadzieje i rozczarowania . . . . . . . . . . . 26
Umbra vitae. Wiersze ze spuścizny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Uwarunkowania procesów integracyjnych i dezintegracyjnych
na obszarze poradzieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Uzależnienia behawioralne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
W drodze na wojnę rosyjsko-japońską (1904–1905).
Listy oficera Polaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4
W krainie zamieci. Australijskie wyprawy antarktyczne w latach
1911–1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
W poszukiwaniu dobra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Warszawski Beduin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wczorajsze jutro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Wiatrem przewiany, słońcem spalony. 50 lat polarnych podróży . . . . 66
Wileński matecznik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku
uczelni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 75
Wizerunki międzynarodowe Rosji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wolność czy odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Prawo i praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy
w III Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Wracam z niepamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Wybór wystąpień i wywiadów ministra spraw zagranicznych
Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania
władzy politycznej PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wywiad telewizyjny. Cechy twórcze a norma gatunkowa . . . . . . 52, 75
Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi . . . . . . . . . . . . . 79
Z Błoń na Błonia. Zapiski wychowawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zaawansowane zapobieganie konfliktom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania . . 60
Zaczniemy wojnę w poniedziałek. Kubański kryzys rakietowy 1962 . 41
Zapach bzu i maciejki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zapiski bez cenzury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce
w warunkach integracji europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zasada podziału władzy w systemie instytucjonalnym Unii
Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań
medioznawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 75
Zawirowany świat ponowoczesności. W poszukiwaniu
etiologii zaburzeń, dysfunkcji, zachowań kompulsywnych,
ryzykownych i dewiacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Zawód diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach
polskich w XIX i XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 76
Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku . . . . . . . 41, 76
Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 76
Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji
na Śląsku i Zagłębiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Historia, kraj i ludzie. . . . . . . . . . . . . 28
Zło dobrem zwyciężaj. Polityka przemocy państwowej wobec
Kościoła katolickiego w Polsce 1945–1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zmiana paradygmatu? Niemiecki system medialny . . . . . . . . . . . . . . 52
Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej. Ujęcie
instytucjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zmiana roli prezydencji po wejściu w życie Traktatu z Lizbony . . . . . 28
Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zniewolony Uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego
w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956 . . . . . 42
Zrastanie się Europy. Wschodnie rubieże Unii Europejskiej . . . . . . . . 78
Zwierciadło Mistrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Zwrot polityczny ‘48. 2 części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 76
Żelazny testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
A
DMINISTRACJA
RZÑDOWA
I SAMORZÑDOWA
W POLSCE
Eugeniusz Zieliński
Ad
Administracja
rządowa
i ssamorządowa w Polsce
Eugeniusz Zieliński
Eu
Fo
Format
A5, 430 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-083-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
W procesie kształtowania
kształtowa
nowoczesnej administracji kluczową kweti jjestt b
d
i racjonalnych podstaw ustrojowych i działalności
stią
budowanie
tej administracji. Okres przemian ostatnich dekad charakteryzował się
tworzeniem modelu demokratycznego administracji, mającej na celu
sprawną działalność w służbie społeczeństwu. Podejmowane reformy
ustrojowe i administracyjne centrum rządowego i wprowadzanie samorządu w jednostkach podziału terytorialnego służyły przybliżaniu
się do tego ideału. Na obecnym etapie rozwoju społecznego państwa
polskiego sprawą zasadniczą jest podejmowanie doskonalenia struktur
i organizacji oraz podziału zadań administracji i ich dostosowanie do
wymogów cywilizacji współczesnej.
Ak
Akredytacja
w życiu społecznym
ip
politycznym
Mirosław Karwat
M
Fo
Format
B5, 350 stron, oprawa miękka, 2009
ISBN 978-83-7545-130-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Mechanizmy tu przedstawiane
przed
usytuowane są na styku dziedziny
badań socjologii, psychologii, etyki, prakseologii, socjotechniki, marketingu i PR. Nie jest to książka tylko dla polityków i politologów.
Dla nich też – gdyż muszą zrozumieć, jak silne są związki i analogie
między relacjami i strukturami z życia codziennego ludzi, nawet
intymnego, ze sfery stosunków rodzinnych, towarzyskich, sąsiedzkich,
pracowniczych a formami oddziaływania publicznego.
Bariery
modernizacji
Rosji
Bariery modernizacji Rosji
Ba
Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek
St
Fo
Format
B5, 248 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-555-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Redakcja naukowa
Stanisław Bieleń
Andrzej Skrzypek
Teksty zamieszczone w zbiorze powstały na przełomie 2013 i 2014 r.,
zanim Rosja znalazła się na celowniku międzynarodowej krytyki w kontekście konfliktu z Ukrainą. Stąd wiele opinii nie uwzględnia zjawiska
konsolidacji społeczeństwa rosyjskiego nie tylko wokół autorytarnej
władzy, ale także wokół nacjonalistycznej ideologii i militaryzmu. Powoduje to zmianę akcentów: nie reformy ustrojowe są najważniejsze,
lecz umacnianie tożsamości narodowej i statusu samodzielnej potęgi.
Narastanie wrogości wobec Zachodu spowoduje zapewne odrzucenie
na wiele lat okcydentalistycznej wizji państwa, co stworzy kolejne bariery w transformacji wewnętrznej.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
5
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
NOWOŚĆ
Ameryka: polityka, prawo, społeczeństwo
Am
Zbigniew Lewicki
Zb
Fo
Format
B5, 310 stron, oprawa miękka, 2016,
ISBN 978-83-7545-680-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Wydanie II. Zmienione i rozszerzone
Wy
„Ameryka” obejmuje tematykę, której znajomość jest niezbędna dla całościowego zrozumienia podsta„A
wo
wowych zjawisk, które miały decydujący wpływ na powstanie i bezprecedensowo szybki rozkwit Stanów
Zje
Zjednoczonych pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Wielką zaletą tomu jest interdy
dyscyplinarne podejście do prezentowania genezy, rozkwitu i aktualnej problematyki Stanów Zjednoczony
nych. Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem
Sta
Stanów Zjednoczonych, które są ukazane z punktu widzenia tak zróżnicowanych dziedzin jak historia,
po
polityka zagraniczna, militarna i imigracyjna, ustrojowe i prawne zasady działania państwa, gospodarka,
szk
szkolnictwo, religia, media i szeroko pojęta kultura – słowem, książka przekazuje kompleksową wiedzę
o SStanach Zjednoczonych.
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety H. Oleksy, Uniwersytet Łódzki
Bezpieczeństwo funkcjonalne
państw regionu Europy Północnej
Bezpieczeczeństwo kuratorów
sądowych
Karina Paulina Marczuk
Brunon Hołyst, Ewelina Wojtera
Format A5, 292 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-550-2
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Format B5, 274 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-399-7
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
W czasach współczesnych większość państw przywiązuje dużą wagę
nie tylko do bezpieczeństwa własnego terytorium, zachowania integralności terytorialnej, suwerenności, lecz także – a może nawet
zwłaszcza – do szeroko rozumianego bezpieczeństwa swoich mieszkańców. Zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych ludzi, działania
transportu publicznego, zachowanie możliwości komunikacji, w tym
także komunikacji drogą elektroniczną, zapewnienie nieprzerwanych
dostaw energii – to tylko najważniejsze przykłady żywotnych funkcji,
które państwo i społeczeństwo muszą wypełniać, by móc harmonijnie funkcjonować nawet w przypadku pojawienia się zagrożenia, np.
klęską żywiołową bądź wypadkiem spowodowanym działalnością
człowieka.
Bezpieczeństwo państwa
Konstanty A. Wojtaszczyk,
Anna Materska-Sosnowska
Format A5, 238 stron, oprawa miękka, 2009
ISBN 978-83-7545-007-1
Sugerowana cena detaliczna: 42,00 zł
Wiek XXI wręcz rewolucyjnie zmienia problematykę bezpieczeństwa
państwa. Zwiększa się liczba wyzwań i podmiotów biorących udział
w różnorodnych przedsięwzięciach i oczekiwaniach na ochronę swoich
wartości. W konsekwencji bardzo trudne jest przewidywanie rozmiaru skutków zagrożeń związanych m.in. ze wzrostem liczby ludności,
zmianami środowiska naturalnego, globalizacją, fundamentalizmem,
terroryzmem oraz rozwojem nauki i techniki. Polityka bezpieczeństwa
współczesnego państwa musi zakładać budowę różnych scenariuszy
rozwoju.
6
W dotychczasowej literaturze nie poświęcono żadnych prac problematyce bezpieczeństwa kuratorów sądowych. Wypełniając tę lukę,
pragniemy zwrócić uwagę, że jest to zagadnienie o dużej doniosłości
społecznej. Naukowe badania tej problematyki mogą w istotny sposób
wpłynąć nie tylko na poznanie uwarunkowań zagrożeń, lecz także na
opracowanie programu profilaktycznego. Refleksja naukowa oparta
na znajomości realiów pracy kuratorów sądowych skłania do przyjęcia określonych procedur postępowania, które w sposób istotny mogą
wpłynąć na zmniejszenie zakresu wiktymizacji kuratorów sądowych.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
państw członkowskich
Unii Europejskiej
Karina Paulina Marczuk
Format B5, 640 stron, oprawa miękka, 2012/2013
ISBN 978-83-7545-317-1
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Sposób pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasach współczesnych, czyli w okresie pozimnowojennym, zdecydowanie różni się
od rozumienia tej kategorii w okresie wcześniejszym. Do jakościowej
zmiany w rozumieniu bezpieczeństwa wewnętrznego przyczynia
się bowiem wiele czynników o charakterze wewnątrzpaństwowym,
jak również – paradoksalnie – międzynarodowym. Z drugiej strony
bezpieczeństwo wewnętrzne pojmowane jest odmiennie w różnych
państwach, co uwarunkowane jest ich historią i tradycją, systemem
politycznym i prawnym, bieżącą polityką w sprawach wewnętrznych
etc., lecz także na przykład członkostwem w organizacjach międzynarodowych.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Boskie – Cesarskie – Publiczne.
Debata o legitymizacji Kościoła
katolickiego w Polsce w sferze
publicznej w latach 1989–2010
Budżet Unii Europejskiej
Bu
Janusz Soboń
Ja
Fo
Format
B5, 106 stron, oprawa miękka, 2008
ISBN 978-83-7545-097-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 28,00 zł
Su
Sławomir Sowiński
Format B5, 386 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-391-1
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Jest godne podkreślenia, iż doktorowi Sowińskiemu udało się w tak
gorących kwestiach zachować naukowy dystans i bezstronność, co
okazało się bardzo pożyteczne dla zrozumienia nieprostej sprawy polskich sporów ostatnich dwóch dekad wokół publicznej (jak podkreśla
autor) legitymizacji Kościoła w Polsce. Okazało się też, że warsztat
naukowy politologa może być bardzo potrzebny, ba, konieczny, do
analizy tego rodzaju problemów, a efekt jego zastosowania w pracy
naukowej wysoce konkluzywny.
dr hab., prof. UW Krzysztof Wielecki
Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.
Unia Europejska jest jedyną
je
organizacją międzynarodową, która dysj tak
t k szerokimi
ki i uprawnieniami wobec swoich członków oraz tak
ponuje
dużym rocznym budżetem (około 100 mld euro). Wraz ze wzrostem
liczby państw członkowskich i zwiększającym się zakresem działania
Unii Europejskiej, coraz częściej dochodzi do sporów dotyczących jej
kierunków rozwoju i sposobów finansowania. Skuteczność działania
UE zależy bowiem od jej możliwości finansowych.
Cz
Czerwono-brunatni.
Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy
So
w Rosji współczesnej
Cz
Czynniki
zmniejszające rolę
w
władczych form działania
ad
administracji skarbowej w realizacji
zo
zobowiązań podatkowych
Przemysław Sieradzan
Pr
Fo
Format
B5, 430 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-258-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 73,00 zł
Su
Tom 4. serii „Władza – Elity
E – Przywództwo” wydawanej we współpracy z Zakładem Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
De cyt demokracji
Defi
w Unii Europejskiej
Ko
Konstanty
A. Wojtaszczyk,
Jolanta Szymańska
Jo
Fo
Format
B5, 318 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-308-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Niniejsza praca poświ
poświęcona jest problemowi deficytu demokracji
i jego następstwom dla procesu integracji europejskiej. Kwestie te są
dyskutowane w Unii Europejskiej co najmniej od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zarówno w kręgach akademickich,
jak i eksperckich. Dyskusja nad problematyką demokratyzacji Unii wywołana została postępami w integracji europejskiej: przekształcenia się
wspólnoty ekonomicznej we wspólnotę ekonomiczno-polityczną.
Problem deficytu demokracji stwarza dla badacza szczególne trudności ze względu na dwoisty charakter UE: wspólnoty państw i wspólnoty narodów, jak również jest konsekwencją braku politycznej wizji,
a nawet jednolitej interpretacji ustrojowej Unii Europejskiej.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Pio Pietrasz, Justyna Siemieniako,
Piotr
Elżbieta Wróblewska
Elż
Fo
Format
B5, 346 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-353-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Niezmiernie rzadko spotyka się opracowania, które mając charakter
monograficzny, łączą ze sobą w sposób tak umiejętny zagadnienia
teoretyczne, dogmatykę prawa i badania empiryczne. Uprzednie
i następcze czynniki, które zmniejszają rolę władczych form działania
administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, stanowią oryginalną i twórczą, intelektualną koncepcję autorów, a poprzez
formę, sposób ujęcia i treść poszczególnych zagadnień są istotną
nowością w polskiej myśli podatkowej.
prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM)
Krzysztof Trzciński
Demokratyzacja
w Afryce
Subsaharyjskiej
Perspektywa zachodnioafrykańskiej
myśli politycznej
De
Demokratyzacja
w Afryce
Subsaharyjskiej
Su
Krzysztof Trzciński
Kr
Fo
Format
B5, 414 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-423-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Książka dr. Krzysztofa TTrzcińskiego traktuje o demokratyzacji jako wiodącym temacie współczesnej zachodnioafrykańskiej myśli politycznej.
Proces budowania demokracji w państwach Afryki Subsaharyjskiej
jest niezwykle złożony. Afrykańscy politycy często uciekają się do
demokratycznych procedur jedynie podczas wyborów. Po ich wygraniu nierzadko ograniczają możliwość działania opozycji, mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Czerpiąc z rządzenia liczne
korzyści, nie są chętni oddać władzy raz zdobytej. Czasami w państwach postrzeganych jako młode demokracje dochodzi więc do
restytucji rządów autorytarnych. Te i inne meandry rozwoju struktur
demokratycznych w Afryce są trudne do zrozumienia dla obserwatorów „zewnętrznych”.
prof. dr hab. Michał Tymowski
7
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Ed
Edukacja
i życie codzienne
studentów w Polsce i w Rosji
st
Ed
Edyta
Łyszkowska, Jelena Galimowa,
Agnieszka Serafin, Jerzy Chorążuk,
Ag
Kr
Krzysztof Kandefer, Maciej Dębski,
Zd
Zdzisław Sirojć
Fo
Format
B5, 264 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-680-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Niniejsza książka jest rezultatem badania problemów edukacji
w dwóch sąsiednich państwach: Polsce i Rosji. Autorom przyświecała chęć przyjrzenia się fragmentowi procesu edukacji (edukacji na
poziomie wyższym) w tych krajach, na skromnej bazie empirycznej.
Pomysłodawcą zrealizowanego projektu badawczego była strona polska, a ściślej mówiąc - grupa badaczy z Uczelni Warszawskiej im. Marii
Skłodowskiej-Curie. Na nich zatem spoczywał obowiązek przygotowania projektu badawczego oraz wstępnych założeń badawczych, które
uzyskały akceptację uczelni rosyjskiej, tj. Krasnodarskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.
Renata Mieńkowska-Norkiene
Re
Fo
Format
B5, 146 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-512-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 20,00 zł
Su
Publikacja jest przeznaczona dla studentów, badaczy zagadnień
integracji europejskiej oraz wszystkich tych, którzy chcą znać różne
aspekty koordynacji polityk unijnych w Polsce, w tym sposoby badania efektywności koordynacji, wyniki ewaluacji takiej efektywności,
możliwe zmiany w tym obszarze. Książka jest dobrym źródłem wiedzy
o koordynacji dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, w jaki sposób
polskie interesy są reprezentowane w Unii Europejskiej.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Ef
Efektywność
reprezentacji interesów
Polski w Unii Europejskiej
Po
El
Elementy
retoryki i erystyki
w przykładach
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Beata Witkowska-Maksimczuk
Be
Fo
Format
A5, 172 strony, oprawa miękka, 2011/2012
ISBN 978-83-7545-322-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 206 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-526-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Szczególną uwagę aut
autorzy zwrócili na interes urzędniczy, reprezentację interesów państwa w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa, reprezentację polskich grup biznesowych oraz polskich związków zawodowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Elita władzy politycznej Tatarstanu
El
Piotr Zuzankiewicz
Pio
Fo
Format
B5, 320 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-586-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 10. serii „Władza – Elity – Przywództwo” wydawanej we współI t t t Nauk
N
pracy z Instytutem
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest to praca pionierska ze względu na temat i zakres badań. Wzbogaca dotychczasowy stan wiedzy, historii i teraźniejszości elit władzy
politycznej Tatarstanu i ich relacji z elitami centrum federalnego. Jest
też liczącym się głosem w toczącej się debacie nad regionalnymi elitami władzy w Federacji Rosyjskiej. Z przekonaniem polecam książkę
osobom zainteresowanym transformacją elit politycznych w Federacji
Rosyjskiej.
prof. dr hab. Tadeusz Bodio
8
Ef
Efektywność
koordynacji
polityki europejskiej w Polsce.
po
Model teoretyczny, ewaluacja
M
i rrekomendacje
Książka stanowi rodz
rodzaj kompendium zawierającego podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki klasycznej i jej współczesnych
zastosowań, wraz z elementami sztuki dyskusji i erystyki. Wszystkie najważniejsze pojęcia z zakresu wymienionych dziedzin są jasno zdefiniowane i podparte licznymi przykładami. Opisanych jest
kilkadziesiąt tropów i figur retorycznych, każdy z wieloma przykładami.
Prawie czterdzieści chwytów erystycznych zobrazowanych jest przykładami wziętymi m.in. ze współczesnych mediów, z dyskusji przebiegających w telewizji, prasie i na internetowych forach.
Es
Essays
on Global Safety Governance:
Challenges and Solutions
Ch
Patrycja Dąbrowska-Kłosińska
Pa
Fo
Format
B5, 282 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-599-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
This book presents an interdisciplinary collection of essays providing
analyses of global governance of safety and security in various policy
fields, ranging from financial crisis to cyber-security. The volume offers
essential insights about both European and international measures,
normative frameworks and regulatory interventions aimed at controlling risks, preventing hazards and managing disasters. The book can
attract attention of both academics and practitioners interested in
global risk regulation and politics, public policy, as well as in EU and
transnational governance.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Etyka w życiu publicznym
Et
Er Blaira i Browna. Wybrane
Era
problemy polityczne rządów Partii
pr
Pracy w Zjednoczonym Królestwie
Pr
1997–2010
19
Sławomir Sowiński
Sł
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2012
ISB
ISBN 978-83-7545-299-0
Su
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Coraz nowocześniejsze technologie, poszerzające się granice i defii j d
k ji współczesne
ó
nicje
demokracji,
ruchy społeczne, mobilność społeczna czy globalizująca się gospodarka sprawiają, że przedstawiciele
zachodnich społeczeństw – w tym także Polacy – coraz bardziej przywiązani są do swej indywidualnie rozumianej samorealizacji. Z drugiej
jednak strony ten nowoczesny, coraz bardziej różnorodny i w jakimś
sensie coraz bardziej „samotny” tłum, ciągle skazany jest na współpracę, kooperację, debatę i wspólne podejmowanie trudnych politycznych decyzji. Przeciętny Smith, Blanc czy Kowalski, inaczej niż ich poprzednicy, na swej codziennej drodze spotykają setki nieznanych sobie
ludzi, często odmiennych kultur, religii czy tożsamości. I to właśnie
z nimi budować muszą elementarny społeczny kompromis i elementarne społeczne zaufanie.
Fr
Franciszek
Gołembski, Przemysław
Biskup, Małgorzata Kaczorowska
Bi
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-192-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 44,00 zł
Opracowanie powstało jako próba sporządzenia wstępnego – i ze
swej natury – niepełnego bilansu trzynastoletnich rządów Partii
Pracy w Zjednoczonym Królestwie, zakończonych w wyniku wyborów 6 maja 2010 r. Autorzy oddając książkę w ręce Czytelników mają
nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego poznania i zrozumienia
w Polsce współczesnych problemów polityki brytyjskiej i stanie się kanwą dla dalszej dyskusji.
Eu
European
Union Development.
Challenges and Strategies
Ch
Eu
European
Union on the Global
Scene: United or Irrelevant?
Sc
Jo
Joanna
Dyduch, Małgorzata
Michalewska-Pawlak,
M
Ryan Murphy
Ry
Bogdan J. Góralczyk
Bo
Fo
Format
B5, 360 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-487-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
The publication represents a multi-dimensional and multi-faced, in
depth assessment of the most significant determinants of the EU
development as a political, economic and legal entity, in its format
emerging from the Lisbon Treaty.
The book represents an important contribution to our understanding
of the most profound issues in the recent process of EU integration,
including the issue of maintaining its cohesion and coherence under
the stress of global challanges faced also by the European Union.
dr hab., prof. UW Artur Nowak-Far
European Union as a Global Actor
Eu
Jo
Joanna
Dyduch, Małgorzata
Michalewska-Pawlak,
M
Ryan Murphy
Ry
Fo
Format
B5, 320 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-522-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
Książka podejmuje ważny temat dotyczący perspektyw rozwoju tożsamości UE jako globalnego aktora. Wiadomo, że jest to sprawa żywo
dyskutowana wśród specjalistów. Próba budowania wspólnej identyfikacji w Europie ma dwa podstawowe wyzwania. Pierwsze dotyczy
wzmocnienia polityki zagranicznej UE, a tym samym ma prowadzić
do podwyższenia pozycji geopolitycznej Europy w stosunkach międzynarodowych. Druga jest rzadziej dostrzegana, a jest związana
z procesem kształtowania identyfikacji europejskich wewnątrz Europy.
Ma to wspierać procesy integracyjne na Starym Kontynencie. Autorzy
podejmują oba te wątki.
dr. hab., prof. UW Tomasz Grzegorz Grosse
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
B5, 278 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-614-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
What emerges from tthe diverse analyses included here, stemming
from different experiences and different perspectives in analysis and
interpretations of various phenomena, is not so much the image of an
`unidentified political object` as of an object of care, or even concern.
The authors make it clear, every one of them in their own way, that the
EU and its Member States, including Poland, are facing new problems
and challenges and that European integration – and this is something
new – now is no longer struggling with a single crisis but with several
overlapping crises at the same time. In effect, in this situation we can
no longer remain in the previous `from crisis to crisis` scenario, as if
we want to save the EU and the entire integration process, we need to
put forward new ideas and solutions.
Europa
dla młodych
Eu
Europa
dla młodych.
Szansa ou d`illusion
Sz
Anna Olejniczak, Łukasz Zamęcki
An
- szansa
ou d'illusion
Radakcja naukowa:
Anna Olejniczak
Łukasz Zamęcki
Fo
Format
A5, 144 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-409-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Nie ma wątpliwości co do faktu, że istnieje wiele akcji, które pozwalają młodym ludziom na rozwój w kraju. Dla tych, którzy chcą, problem poświęcenia wolnego czasu na dodatkowe zajęcia czy wspieranie projektów własnymi pomysłami nie istnieje. Jednak należy
położyć większy nacisk na zdobywanie doświadczenia oraz poznawanie
świata – poszerzenie horyzontów, które dotychczas ograniczały się
jedynie do Polski. Bycie Polakiem i Europejczykiem staje się głównym
celem współczesnej młodzieży.
9
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Eu
Europejskie
modele samorządu
terytorialnego
te
Fe
Federacja
Rosyjska w procesie
demokratyzacji
de
Jacek Wojnicki
Ja
Józef Tymanowski
Jó
Fo
Format
B5, 418 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-509-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 410 stron, oprawa miękka, 2011/2012
ISBN 978-83-7545-312-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów
poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych.
Problematyka badawcza skupia się wokół kilku aspektów:
1. Relacje między organami przedstawicielskimi a organami
wykonawczymi;
2. Formy partycypacji obywateli w zarządzaniu społecznościami
lokalnymi;
3. Kwestie finansowe władz lokalnych i regionalnych.
Rafał Bieniada
FEDERALIZM
KOOPERATYWNY
JAKO CZYNNIK
REGIONALIZACJI
SUBSTRUKTUR
PAŃSTWA
CASUS AUSTRII, RFN I SZWAJCARII
Fe
Federalizm
kooperatywny jako
czynnik regionalizacji substruktur
cz
państwa. Casus Austrii, RFN
pa
i SSzwajcarii
Rafał Bieniada
Ra
Fo
Format
B5, 432 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-429-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Federalizm stał się w XXI w. jednym z najżywiej dyskutowanych mechanizmów realizacji zadań państwowych w niejednorodnym systemie
politycznym. Państwa federalne, zarówno te realizujące założenia dualnego podziału kompetencji, jak i te poszukujące bardziej złożonych
form komunikacji wertykalnej, odkrywają w procesie instytucjonalizacji dychotomicznej władzy, jak głęboko system ten ulega zmianie
w efekcie procesów często od tych państw niezależnych. Federalizm
dyskutowany jest w związku z budową innych, ponadnarodowych
procedur zarządzania strukturą niejednorodną, wartościowany jest
pod względem jego przydatności jako mechanizmu ochrony mniejszości etnicznych i narodowych, a nawet brany pod uwagę jako narzędzie
politycznego unaczynienia struktur ekonomicznych.
Głównym celem niniejs
niniejszej publikacji jest ukazanie tendencji i dokonywanych przemian w dziedzinie politycznej, gospodarczej i bezpieczeństwa. Próba wyjaśnienia tych problemów wiąże się również z koniecznością wniknięcia w wewnętrzne mechanizmy kształtujące politykę
zagraniczną Federacji Rosyjskiej.
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Fi
Finansowanie
Kościołów
i innych
i
związków wyznaniowych
Pa
Paweł
Sobczyk,
Krzysztof Warchałowski
Kr
Fo
Format
B5, 478 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-417-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Publikacja ta jest interesująca
intere
zarówno ze względu na istotny, teoretyczny aspekt tematyki, jak i praktyczną aktualność podejmowanych
zagadnień. Szeroko reprezentowane spektrum Autorów o uznanej
renomie daje rękojmię pogłębionej analizy kwestii będących ważnym
fragmentem toczącej się obecnie w Polsce dyskusji. Dotyka ona reformy jednego z newralgicznych obszarów relacji między państwem
a wspólnotami religijnymi. Dodatkowy atut opracowania stanowią
refleksje dotyczące innych niż polski porządków prawnych.
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski
NOWOŚĆ
Fundusze hedgingowe. Analiza prawna wybranych jurysdykcji
Fu
Dariusz Bachorz
Da
For
Format
A5, 190 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-675-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Celem książki jest analiza prawna funduszy hedgingowych w wybranych jurysdykcjach. Pieniądze kochają
Ce
cis
ciszę i spokój. Rewolucje i wojny są największymi wrogami rynków kapitałowych. A to na nich właśnie
fun
funkcjonują fundusze hedgingowe. Historia funduszy hedgingowych wskazuje na unormowania pełne
wy
wyjątków, jak np. w Stanach Zjednoczonych – kolebce owych funduszy, albo na brak takich przepisów do
20
2004 roku w kraju takim, jak Republika Federalna Niemiec.
W dwóch pierwszych rozdziałach książki omawiane są kwestie dotyczące rozwoju i charakterystyki funduszy hedgingowych oraz historii regulacji rynków finansowych. W kolejnych rozdziałach rozpatrywane są
prz
przepisy regulujące fundusze hedgingowe w czterech bardzo różnych jurysdykcjach, a mianowicie w USA,
Wi
Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech. Ostatni rozdział dotyczy regulacji funduszy hedgingowych na
po
poziomie Unii Europejskiej.
10
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Fu
Fundusze
Unii Europejskiej a rozwój
społeczno-gospodarczy Polski
sp
M
Michał
Sebastian Bańka,
Fr
Franciszek Gołembski
Fo
Format
A5, 204 strony, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-208-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Monografia niniejsza powstała
p
na podstawie doświadczeń przedstawicieli podmiotów realizujących projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz instytucji zaangażowanych w zarządzanie
i wdrażanie tych funduszy w Polsce w latach 2007–2013. Głównym
jej celem jest prezentacja i analiza poglądów na temat roli, jaką odgrywają fundusze unijne w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, oraz
wymiana doświadczeń w tym zakresie.
Wierzymy, że prezentowana publikacja będzie przydatna zarówno
kadrze kierowniczej i pracownikom instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE, jak również studentom na kierunkach europeistyka,
zarządzanie oraz ekonomia.
Ge
Geopolityka
w stosunkach
polsko-rosyjskich
po
Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek
St
Fo
Format
B5, 222 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 9978-83-7545-373-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 38,00 zł
Su
Tradycyjne myślenie g
geopolityczne Polaków koncentrowało się na
okrążaniu przez wroga, groźbie utraty terytorium i obcej infiltracji.
Położenie między silniejszymi państwami, które swoje przewagi historyczne wyrażały poprzez ekspansję i agresję, stało się źródłem trwałych uprzedzeń. Od ponad dwóch dekad starą geopolitykę dualną,
zorientowaną na dwóch najważniejszych sąsiadów, jako historycznych
wrogów, uzupełnia nowa geopolityka pluralna. Z chwilą wejścia do
NATO i Unii Europejskiej Polska znalazła się w nowym układzie współzależności geopolitycznych, w których na relacje sąsiedzkie nakładają
się współzależności sojusznicze i konsolidacja wynikająca z wysokiego
poziomu integracji. Po raz pierwszy w dziejach geopolityka regionalna
weszła w ścisłe związki z geopolityką kontynentalną.
Książka Geopolityczna Roku 2012
Je Królewska Mość
Jego
Silvio Berlusconi.
Si
Przypadek „demokratycznej
Pr
monarchii oświeconej”
m
Paulina Bolibrzuch
Pa
Fo
Format
B5, 410 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-253-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Nie jestem specjalistą od polityki włoskiej i muszę stwierdzić, iż lektura
niniejszej publikacji była dla mnie pouczająca. Pozwala ona bowiem
głęboko wniknąć w meandry polityki włoskiej i lepiej zrozumieć
fenomen popularności Silvio Berlusconiego, którego nie obniżają
ani skandale obyczajowe, ani niekonwencjonalne zachowanie tego
polityka, ani też zarzuty o charakterze kryminalnym.
prof. dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fu
Fundusze
Unii Europejskiej
jako instrument wsparcia
ja
konkurencyjności regionów oraz
ko
małych i średnich przedsiębiorstw
m
M
Michał
Sebastian Bańka,
Fr
Franciszek Gołembski
Fo
Format
A5, 242 strony, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-209-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Książka została podzielona na cztery rozdziały tematyczne:
• przegląd dotychczasowych doświadczeń z realizacji programów
operacyjnych,
• rozwój klastrów w Polsce i pozyskiwanie funduszy na prace
badawczo-rozwojowe,
• zagraniczne doświadczenia w relacjach z UE,
• wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach funduszy UE.
Im
Implementacja
prawa oświatowego
w teorii i praktyce kształcenia
uczniów z niepełnosprawnościami
uc
Teresa Serafin
Te
Fo
Format
B5, 302 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-517-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Publikacja łączy wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej i prawa, lokując się w obszarze szeroko zarysowanych zagadnień polityki oświatowej i reform edukacyjnych. Podjęta tematyka należy do kluczowych
w kontekście przemian edukacji specjalnej ostatnich dwóch dekad. Nie
bez znaczenia jest doświadczenie Autorki w zakresie działań reformatorskich podejmowanych w swojej pracy zawodowej – jest ono widoczne w wielu fachowych i kompetentnych analizach aktów prawnych i opisów zachodzących przemian.
Ka
Kalejdoskop
afrykański.
Problematyka tożsamości
Pr
w literaturach Afryki
Re
Renata
Diaz-Szmidt,
Małgorzata Szupejko
M
Fo
Format
B5, 290 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-403-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Lektura tej książki jest atrakcyjna i wciągająca; daje dużo satysfakcji
poznawczej i estetycznej. W tym ogólnym wrażeniu z pewnością niemałą rolę odgrywa staranny, a w wielu przypadkach bogaty i literacko
piękny język polski, co nie dziwi przy tej tematyce i profesji większości
Autorów tego dzieła. Książka zapoznaje czytelników z mało znaną
u nas literaturą afrykańską, a poprzez nią z realiami kultury, warunkami życia w Afryce i nadziejami jej mieszkańców. O wyjątkowej wartości
tomu przesądza wysoki poziom naukowy, oryginalność omawianych
w niej myśli pisarzy z Afryki, waga dociekliwie wyjaśnianych problemów recepcji przekazów z innych kultur, a także subtelność interpretacji tych treści przez polskich badaczy i tłumaczy.
prof. dr hab. Elżbieta Rekłajtis
11
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Ka
Kaukaz:
transformacja przywództwa
i eelit politycznych
Ka
Kaukaz:
mechanizmy legitymizacji
i ffunkcjonowania elit politycznych
Tadeusz Bodio
Ta
Tadeusz Bodio
Ta
Fo
Format
B5, 352 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-376-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 480 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-377-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Kaukaz jest regionem w
wielu kontrastów. Jego obecny układ geopolityczny, bacząc na potencjał konfliktogenny, trudno uznać za trwały.
Podobnie niestabilnymi są reżimy polityczne. Ich głównym celem jest
zachowanie władzy i utrzymanie status quo. Demokracja jest dobrem
reglamentowanym, a instytucje społeczeństwa obywatelskiego są postrzegane jako zagrożenie dla porządku publicznego. Historia jednak
uczy, że na Kaukazie może się jeszcze wiele wydarzyć. Możliwe są różne warianty zmian geopolitycznych i dalszego tranzytu reżimów i ich
elit. Kwestie te stanowią przedmiot badań w prezentowanej książce.
Jej autorzy podjęli próbę wyjaśnienia kluczowych aspektów transformacji systemów władzy.
Tom 6. serii „Władza – Elity – Przywództwo”.
Ka
Kaukaz
Północny: elity, reżimy,
etnopolityka, bezpieczeństwo
et
Ka
Kaukaz
Północny: elity władzy i życie
polityczne
po
Tadeusz Bodio
Ta
Tadeusz Bodio
Ta
Fo
Format
B5, 366 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-541-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 432 strony, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-542-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Międzynarodowy zespó
zespół badaczy pod kierunkiem prof. Tadeusza Bodio
przygotował kolejny tom poświęcony transformacji elit politycznych
Kaukazu. Tym razem przedmiotem zainteresowania stała się północna
część regionu, zaliczana do najmniej stabilnych na świecie. Oceniane
dzieło godne jest polecenia specjalistom współczesnych stosunków
międzynarodowych zainteresowanych Kaukazem. Jest ono cenne
także dla elitologów – zawarte w części pierwszej rozważania nad
metodologią elit politycznych wskazują na istotne uwarunkowania,
instrumenty, pułapki i determinanty tego rodzaju studiów.
prof. dr hab. Tadeusz Wallas (UAM)
Tom 8. serii „Władza – Elity – Przywództwo”.
Ko
Konstytucyjne
organy władzy RP
w latach 1989–2011
W
Wojciech
Jakubowski,
Tomasz Słomka
To
Fo
Format
B5, 490 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-309-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Autorzy mają nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni trzy podstawowe cele. Po pierwsze, będzie autorskim, choć siłą rzeczy dość syntetycznym spojrzeniem na system sprawowania władzy państwowej
w Polsce z perspektywy historycznej, obecnych rozwiązań ustrojowych
oraz propozycji zmian konstytucyjnych; po drugie, stanie się źródłem
wykorzystywanym w badaniach ustrojowych i politologicznych; po
trzecie wreszcie, będzie pozycją wydawniczą wykorzystywaną w dydaktyce akademickiej, szczególnie na kierunkach politologia i prawo
oraz innych, pokrewnych studiach.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
12
Publikacja ta jest efektem
efekte drugiego etapu badań nad przywództwem
i elitami politycznymi Kaukazu, które były realizowane przez Zakład
Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy niniejszego tomu koncentrują uwagę na opisie
i wyjaśnieniu mechanizmów kreacji, cyrkulacji i działalności elit w poszczególnych podmiotach politycznych Kaukazu. Jest to praca inspirująca do swoistego studium przypadków, w której została podjęta
analiza ważniejszych mechanizmów legitymizacji i funkcjonowania elit
politycznych.
Tom 7. serii „Władza – Elity – Przywództwo”.
Doniosłość podniesion
podniesionej w książce tematyki, merytoryczny poziom
poszczególnych tekstów, skład kolektywu autorskiego – co ważne –
o charakterze międzynarodowym i wreszcie osoba redaktora naukowego tomu oraz całej serii gwarantują, że mamy do czynienia z poważną,
zasługującą na uważną lekturę pracą. Książka – co istotne – stanowi
kompleksowe i zarazem szczegółowe studium poświęcone elitom polityczno-religijnym i przywództwu politycznemu Kaukazu Północnego.
dr hab., prof. UW Jarosław Szymanek
Tom 9. serii „Władza – Elity – Przywództwo”.
Ko
Konstytucyjna
zasada
konsensualnego określania
ko
stosunków między Rzecząpospolitą
st
Po
Polską a Kościołem katolickim
Paweł Sobczyk
Pa
Fo
Format
B5, 440 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-484-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Celem niniejszej monografii jest analiza sformułowanej w art. 25 ust.
4 Konstytucji Rzeczypospolitej zasady konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą a Kościołem katolickim. Przy czym
istotny nacisk został położony na treść tej zasady, a nie tylko na sam
sposób jej sformułowania.
W opracowaniu tytułowej zasady podjęto próbę całościowego ujęcia
problematyki wynikającej z treści przywołanego przepisu konstytucyjnego, z uwzględnieniem kontekstu aksjologicznego, historycznego
oraz prawnego – w tym ustrojowego i międzynarodowego.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Ko
Koordynacja
wielosektorowych
projektów w przestrzeni
pr
ponadnarodowej
po
Kształcenie polityczne w Niemczech
Ks
Paulina Depczyńska
Pa
Fo
Format
B5, 248 stron, oprawa miękka, 2014
ISBM 978-83-7545-507-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Renata Mieńkowska-Norkiene
Re
Fo
Format
A5, 140 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-582-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 20,00 zł
Su
Niniejsza publikacja sta
stanowi podjęcie wyzwania, jakim od pewnego
czasu stało się przeanalizowanie przyczyn, przebiegu, form,
efektywności oraz możliwych scenariuszy rozwoju międzynarodowej
współpracy instytucji państwa (lub państw), organizacji społeczeństwa
obywatelskiego i prywatnych przedsiębiorców w obszarze szeroko
rozumianego „naprawiania świata”. Sformułowanie to, brzmiące co
prawda mało naukowo, w istocie odnosi się do koncepcji stosunkowo
nowego paradygmatu w naukach społecznych (w szczególności
w polityce społecznej), mianowicie wielosektorowego podejścia do
realizacji projektów w polityce społecznej.
Przedmiotem badań jest zagadnienie związku między polityką
d k j występującego
t j
a edukacją
w fenomenie politische Bildung. Autorka
problematykę rozprawy umieszcza w ramach szeroko pojętych badań
edukacyjnych nad federalnym systemem edukacji w ogóle. Chodzi
tu o system zaprojektowany i realizowany przez federalną i krajową
politykę edukacyjną państwa, w zakresie edukacji politycznej, na
wybranych przykładach państwowej instytucji Federalnej Centrali
Edukacji Politycznej, w celach badawczych pod kątem pytania o rolę tej
instytucji w systemie edukacji politycznej w Niemczech oraz w procesie
budowania demokratycznego państwa prawa i demokratyzacji
społeczeństwa. Autorka zadbała o prostotę i ścisłość ujęcia problemu.
Ks. prof. dr hab. Helmut Juros
NOWOŚĆ
Kształtowanie ładu demokratycznego w państwach
Ks
Europy
Eu
Środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia
Jacek Wojnicki
Ja
For
Format
B5, 314 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-672-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Mi 25 lat od zasadniczych przemian ustrojowych w regionie Europy Środkowej i Bałkanów. Nauki
Mija
spo
społeczne w latach 90. XX wieku dość optymistycznie analizowały zachodzące procesy transformacyjne.
Ksz
Kształtowanie instytucji demokratycznych i rynkowych wydawało się pewne i niepodważalne, a efekty
zm
zmian miały być dostrzegalne szybko, same zaś zmiany przebiegać bezboleśnie. Doświadczenia
mi
minionych lat pozwalają na bardziej wyważone i umiarkowane opinie. Nie uformował się bowiem jeden
mo
model przeobrażeń ustrojowych w omawianych państwach, wynikało to ze zróżnicowanych przesłanek
we
wewnętrznych i zewnętrznych. O ile w kilku przypadkach możemy posługiwać się terminem tzw. udanej
tra
transformacji, to w pozostałych państwach zarówno procesy demokratyzacyjne, jak i zmiany gospodarcze
na
napotykały na liczne trudności, a ich efekty nawet współcześnie nie są jednoznaczne. Przeszłość nakłada się
na teraźniejszość, ożywają dawne konflikty narodowościowe, stopień rozwoju instytucji demokratycznych
jes
jest zróżnicowany.
Ku
Kultura
polityczna więzi w Azji
Centralnej
Ce
La
Labour
immigration in the European
Union
Un
Piotr Załęski
Pio
Agnieszka Piekutowska
Ag
Fo
Format
B5, 494 strony, oprawa miękka, 2011/2012
ISBN 978-83-7545-279-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Istotę dominującego w
wzoru kultury politycznej w państwach Azji
Centralnej stanowią nieformalne więzi społeczne. Współcześnie nie
są to wyłącznie więzi rodowo-plemienne i terytorialne, ale także
takie, które pojawiły się w regionie później (wynikające ze wspólnych
doświadczeń: nauki, pracy, działalności społecznej i biznesowej).
Na życie społeczne, w tym i polityczne, mają wpływ również więzi
związane z kwestią tożsamości i podziałem na swoich i obcych
(rodowo-plemienne, regionalne, etnoregionalne oraz etniczne).
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
A5, 184 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-392-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
This publication offers a wonderfully comprehensive and integrated
picture of the Labour immigration in the European Union. The book
sets a good standard for research on the Labour Market in the European Union. The Author accomplishes what is almost impossible
a combination of a general and analytical approach. The book is an
ideal textbook for courses on the European Union, comparative political studies and European politics in general.
prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku.
13
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Le
Legitymacja
procesowa
prokuratora w postępowaniu
pr
sądowoadministracyjnym
są
Lo border traffic on the Polish
Local
section of the European Union
se
external border
ex
Ryszard Walczak
Ry
Mieczysława Zdanowicz
M
Fo
Format
B5, 400 stron, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-255-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Z pracy wynika nie tylk
tylko dogłębna i oparta na bardzo szerokim dorobku orzecznictwa i piśmiennictwa wiedza autora, ale także jego
osobiste doświadczenia z prowadzenia tych spraw czy też nadzoru
nad nimi. Praca ze względu na swoje walory poznawcze i praktyczne
będzie w pełni przydatna dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie tylko w działalności prokuratury.
Bogusław Dauter
Małe państwa Europy
M
Dariusz Popławski
Da
Fo
Format
B5, 504 strony, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-189-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Autorzy podjęli próbę analizy sytuacji europejskich państw małych
ó
k t kś i specyfiki ich szeroko pojętych systemów pozarówno
w kontekście
litycznych i medialnych aspektów kulturowych, jak również aktywności w sferze międzynarodowej. Celem badań była odpowiedź na
pytanie o zakres i charakter podobieństw występujących między tymi
państwami oraz jak ważne są różnice w gronie tych państw, odnoszące się do dawnego, zimnowojennego podziału Europy. Niniejsze
rozważania stanowią również próbę szerokiego, interdyscyplinarnego
spojrzenia na rolę i znaczenie tej kategorii państw w reformującej się
Unii Europejskiej.
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku.
M
Materialno-administracyjne
aspekty pracy Policji
as
Mariusz Róg, Andrzej Sęk
M
Fo
Format
A5, 174 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-580-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Na podkreślenie zasług
zasługuje
g
znaczenie przygotowanego podręcznika
dla praktyki policyjnej, które oceniam bardzo wysoko. Świadczy o tym
zakres merytoryczny podręcznika, obejmujący w znacznej mierze czynności wykonywane przez policjantów, szczególnie tych, którzy pełnią
służbę w pionie prewencji. Autorzy opisali zagadnienia dotyczące: legitymowania osób, wykonywania czynności zbliżonych do przeszukania,
zatrzymywania i ujęcia osób, postępowania egzekucyjnego. Specjalne
miejsce w przygotowanym podręczniku Autorzy poświęcili środkom
przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, traktując broń jako wyjątkowy i specyficzny rodzaj środka przymusu bezpośredniego.
dr hab. Agata Tyburska
Metodologia badań europejskich
M
Metodologia pracy naukowej
M
Ko
Konstanty
A. Wojtaszczyk,
Tomasz Kownacki
To
Jarosław Zieliński
Ja
Fo
Format
A5, 180 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-256-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 33,00 zł
Su
Analizie poddano now
nowe tendencje w badaniach nad integracją europejską, a także korespondujące z nimi metody badawcze. Prezentowane prace skupiają się na kilku wymiarach badań europejskich: politykach europejskich, aksjologii i podmiotach europejskiej przestrzeni
politycznej.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
14
Fo
Format
B5, 226 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-507-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
Publikacja anglojęzyczna poświęcona zagadnieniom związanym z małym ruchem granicznym na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii
Europejskiej.
Fo
Format
A5, 136 stron, oprawa miękka, 2011/2012
ISBN 978-83-7545-364-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Przed przystąpieniem do
d pisania pracy naukowej – pracy magisterki j pracy d
kt ki j artykułu naukowego czy też książki naukowej
skiej,
doktorskiej,
– konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko
pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej, stwierdza Józef
Pieter, prowadząc następnie w swym dziele „Ogólna metodologia pracy naukowej” szereg rozważań, pojęć i przykładów odnoszących się
zarówno do publikacji wyników, jak i poprzedzających ich badań. Oto
najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania innych uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i naukowcach.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Paweł Janusz Borkowski
M
Metodologiczne
problemy studiów
europejskich
eu
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Fo
Format
A5, 114 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-398-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 20,00 zł
Su
Studia europejskie maj
mają charakter interdyscyplinarny. Wielopłaszczyznowy przedmiot ich badań powoduje konieczność analizy z punktu widzenia różnych dyscyplin badawczych, w tym w szczególności:
nauki o polityce, nauki o stosunkach międzynarodowych, nauk prawnych, nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii. W niniejszym opracowaniu analizowana jest kwestia problematyki
europejskiej z perspektywy studiów nad polityką i państwem.
prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
M
Międzyrządowość
w procesie
in
integracji europejskiej
Międzyrządowość
w procesie integracji
europejskiej
Paweł Janusz Borkowski
Pa
Fo
Format
B5, 480 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-429-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
W centrum zainteresowania
zaintereso
autora znajduje się międzyrządowość
jako jedna z form, w której przejawia się proces integracji zachodzący
w powojennej Europie. Odpowiada ona zarówno za sukcesy, jak i porażki procesu integracji. Nie można jej sprowadzać do roli etapu przejściowego czy nieracjonalnej, ale koniecznej formy pacyfikacji państw
narodowych. To, co międzyrządowe, może być w takim samym stopniu generatorem zmian i najlepszą „przekładnią” w sytuacji zabrnięcia
procesu integracji w „ślepy zaułek”, jak i rozwiązaniem mniej efektywnym. Błędem jest przypisywanie międzyrządowości zawsze funkcji
hamulca i wskazywanie, że jej ograniczenie lub eliminacja oznaczać
będzie postęp.
M
Modernizacja
procesów integracji
europejskiej
eu
Modernizacja Unii Europejskiej
M
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Fo
Format
B5, 612 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-318-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 74,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 202 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-292-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Modernizacja jest zjaw
zjawiskiem permanentnie towarzyszącym procesom integracji europejskiej. Jest ona następstwem uwarunkowań
politycznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych. Rozwój Unii
Europejskiej wykazał we wszystkich powyższych płaszczyznach deficyty uniemożliwiające lub opóźniające osiągnięcie kolejnych celów
integracji europejskich. Publikacja ma na celu przybliżenie czytelnikowi
tej tematyki.
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Struktura przedmiotow
przedmiotowej publikacji opiera się na prezentacji: przyd i ji podmiotów
d
czyn modernizacji,
modernizacji, strategii modernizacji,
płaszczyzn modernizacji oraz polskiej racji stanu w procesach modernizacji UE.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
M i Oni. Problemy tożsamości
My
w jednoczącej się Europie
Ne
Negocjacje
w stosunkach
międzynarodowych
m
Pa
Paweł
J. Borkowski,
Franciszek Gołembski
Fr
Stanisław Bieleń
St
Fo
Format
B5, 240 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-501-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Zmiany tożsamości zwią
związane z integracją nie wyczerpują się w pytaniu
o tożsamość europejską, gdyż tożsamości mają to do siebie, że współistnieją, wchodzą z sobą w interakcje i nawzajem się konstytuują.
Idea zastąpienia poczucia przynależności narodowej projektowaną
„europejskością”, jakkolwiek byśmy definiowali tę ostatnią, to fałszywa droga rozumowania. Cechą Europy jako kręgu cywilizacyjnego jest
przecież wielość tożsamości, odpowiadająca wielości organizmów
politycznych, również uprawnionych do funkcjonowania jako podmioty europejskie.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
B5, 418 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-459-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Autor ukazuje genezę i rozwój działań negocjacyjnych w świecie, eksponując przy tym szczególnie dorobek świata anglosaskiego. Trafnie
ujmuje fenomen i specyfikę procesu negocjacyjnego Unii Europejskiej.
Prezentuje charakterystykę pojęć (kategorii) wiedzy o negocjacjach międzynarodowych, problemy pertraktacji, rokowań i przetargu interesów.
Główną uwagę skupia na negocjacjach dyplomatycznych, ale wskazuje
również na inne formy negocjacji. Czyni wyraźne rozróżnienie na negocjacje dwustronne i wielostronne oraz na nastawienia kooperacyjne i rywalizacyjne. Szeroko charakteryzuje organizacyjne problemy negocjacji,
ich fazy i zadania członków zespołów negocjacyjnych.
prof. dr hab. Kazimierz Łastawski
15
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
NOWOŚĆ
Nowa Turcja. Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne
No
Jakub Wódka
Ja
For
Format
A5, 310 stron, oprawa miękka, 2015/2016
ISB
ISBN 978-83-7545-645-5
Su
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Na tom składają się:
1. Adam Szymański – Główne przeszkody w procesie demokratyzacji Turcji
2. Maciej Herbut – Rządy AKP – kontynuacja tradycji autorytarnej w polityce Turcji?
3. Karol Bieniek – System partyjny Republiki Turcji w XXI wieku – uwarunkowania, uczestnicy, procesy
4. Przemysław Osiewicz – Stanowiska tureckich partii politycznych wobec kwestii cypryjskiej po 2002 roku.
Od nacjonalizmu do pragmatyzmu?
5. Jakub Wódka – Relacje cywilno-wojskowe. Aspekty instytucjonalne
6. Kinga Smoleń – Pozycja ekonomiczna Republiki Turcji w latach 2002–2014
7. Justyna Misiągiewicz – Polityka bezpieczeństwa energetycznego Turcji
8. Joanna Bocheńska, Renata Kurpiewska-Korbut – Kurdyjska kultura i instytucje kulturalne oraz ich rola
w kształtowaniu procesu pokojowego w Turcji i na Bliskim Wschodzie
9. Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz – Turecki piłkarski poker, czyli o roli i znaczeniu futbolu w życiu
społeczno-politycznym Turcji
Elw J. Kryńska, Małgorzata
Elwira
Głoskowska-Sołdatow,
Gł
Anna Kienig
An
Fo
Format
B5, 424 strony, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-629-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Publikacja podejmuje próbę określenia jakie czynniki obiektywne,
organizacyjne i kulturowe, a zwłaszcza prawno-finansowe oraz systemowo-strukturalne wywierają wpływ na kształt współczesnej rzeczywistości akademickiej. W książce starano się także przedstawić sytuację
nauczycieli akademickich oraz zaznaczyć ich stanowisko i oczekiwania
wobec istniejących wymogów administracyjnych, prawnych i aktualnych
realiów życia codziennego. Zamieszone w publikacji artykuły przedstawiają opinie i stanowiska wybitnych ludzi nauki wobec roli i miejsca
szkół wyższych, a zwłaszcza uniwersytetów w świetle aktualnej polityki
naukowej realizowanej w Polsce i w państwach Unii Europejskiej oraz
trendów ogólnoświatowych.
prof. UJK, dr hab. Witold Chmielewski
ORGANIZACJA
I KIEROWANIE
INSTYTUCJAMI
BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO
PAŃSTWA
Or
Organizacja
i kierowanie
instytucjami bezpieczeństwa
in
wewnętrznego państwa
w
Ka
Katarzyna
Grosicka, Leszek Grosicki,
Przemysław Grosicki
Pr
Fo
Format
B5, 414 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-433-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Proces globalizacji, sprzeczności interesów państw, społeczności lub
jednostek generują różnego rodzaju niebezpieczeństwa, od konfliktów
zbrojnych, poprzez terroryzm, przestępczość zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, regionalnym czy pospolitą, po ekscesy
chuligańskie. Oprócz tych skutków, zagrożenia wynikają z nieprzewidywalnych zjawisk, będących wynikiem działania sił przyrody w postaci
różnego rodzaju kataklizmów, jak również powodowanych przez człowieka katastrof. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z najważniejszych dóbr pożądanych przez społeczności, a jego zapewnienie
i utrzymanie akceptowalnego stanu jest podstawowym warunkiem
funkcjonowania państwa.
Pa
Państwa
naddunajskie a Unia
Europejska
Eu
Pa
Państwa
niemieckojęzyczne
w procesie integracji europejskiej
Dariusz Popławski
Da
Dariusz Popławski
Da
Fo
Format
B5, 252 strony, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-184-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 336 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-297-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Bezpośrednio do idei kooperacji państw basenu Dunaju nawiązuje
ustanowienie w Wiedniu 2002 r. Procesu Współpracy Państw Naddunajskich (Danube Co-operation Process – DPC). Inicjatywa ta, zgłoszona przez Austrię i Rumunię, uzyskała wsparcie Brukseli i ma szansę
stać się jakościowo nową propozycją intensyfikacji współpracy państw
naddunajskich zarówno w dziedzinie politycznej, jak i gospodarczej.
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
16
Katarzyna Grosicka
Leszek Grosicki
Przemysław Grosicki
ORGANIZACJA I KIEROWANIE INSTYTUCJAMI BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA
Na rozdrożu biurokratycznej
arbitralności
ar
Zjednoczone Niemcy, aangażując się w proces rozszerzenia Wspólnoty,
jednoznacznie opowiadały się za przesunięciem jej środka w kierunku
północnym. Zyskały w tym wsparcie Holandii i aspirujących do członkostwa Austrii i Szwajcarii. Z kolei poparcie RFN dla małych państw
niemieckojęzycznych, potencjalnych płatników netto w ramach
Wspólnoty, było niezmiennie znaczące. Perspektywa członkostwa Austrii i Szwajcarii w Unii Europejskiej skłaniała niektórych publicystów
do prezentowania wizji powstania bloku państw niemieckojęzycznych.
Późniejszy rozwój procesów integracyjnych zdaje się ma potwierdzać
tę dość kontrowersyjną wizję.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Pa
Partnerstwo
Wschodnie.
Wymiary realnej integracji
W
Pe
Perspektywy
rozwoju Wspólnej
Polityki Rolnej po 2013 r.
Po
M
Mieczysława
Zdanowicz,
Tomasz Dubowski,
To
Agnieszka Piekutowska
Ag
Ba
Bartłomiej
H. Toszek,
Andrzej Wojtaszak
An
Fo
Format
A5, 196 stron,oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-294-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Przez 50 ostatnich lat Wspólna
W
Polityka Rolna była jednym z najważniejszych mechanizmów Wspólnot Europejskich (a następnie Unii
Europejskiej) ukierunkowanym na wzrost produkcji rolnej, stabilizację
rynków rolnych, poprawę bezpieczeństwa dostaw, utrzymanie stałego poziomu cen żywności oraz poprawę warunków życia ludności
zamieszkującej obszary wiejskie. W dobie zmieniających się uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i politycznych w skali europejskiej
i globalnej, podjęta została dyskusja dotycząca kierunku i zakresu
przekształceń WPR. Powyższym zagadnieniom oraz przyszłości sektora
rolnego w Polsce i Europie została poświęcona niniejsza publikacja.
Fo
Format
B5, 210 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-201-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 42,00 zł
Su
Publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej (Partnerstwo
Wschodnie – idea i geneza inicjatywy) znalazły się teksty poświęcone
m.in. miejscu PW w architekturze unijnej i polskiej polityki zewnętrznej, jego celom i głównym instrumentom. W części drugiej (Partnerstwo Wschodnie – dziedziny współdziałania oraz aktualny stan rozwoju) zamieszczono analizy poświęcone głównym dziedzinom objętym
współpracą w ramach PW – począwszy od zagadnień współpracy
celnej, poprzez kwestie reżimu wizowego po problem praworządności
i ochrony praw człowieka w państwach partnerskich.
Beata Witkowska-Maksimczuk
Dariusz Milczarek, Olga Barburska
Da
Fo
Format
B5, 184 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-613-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
The publication present
presents a brief outline of the Polish point of view on
the genesis and course of integration processes taking place in Europe,
including the role of Poland in these processes. The introductory part of
the book discusses Poland`s role in the history of Europe – with special
emphasis on the last 25 years – as well as the very concept and idea of
European integration. The second part presents the processes of European integration from a broad historical perspective – from beginnings
of European civilization up to World War II, taking into account the
theoretical and doctrinal aspects of this processes, as well as specific
political and economic undertakings. The third part of the work contains an analysis of contemporary integration phenomena that have been
taking place in Europe after World War II, focusing on their main goals,
various determinants, institutions, stages, and models.
Podstawy zarządzania kryzysowego
Po
Joanna Rogozińska-Mitrut
Jo
Fo
Format
A5, 110 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-161-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 26,00 zł
Su
Głównym celem publik
publikacji jest zaprezentowanie w przejrzysty sposób
d i ń związanych
i
h z zarządzaniem kryzysowym. W szczególności
zagadnień
ma ona na celu:
• ukazanie istoty i znaczenia zarządzania kryzysowego w Polsce,
• ocenę możliwości i ograniczeń systemu bezpieczeństwa cywilnego
i kryzysowego,
• przedstawienie zasad funkcjonowania zarządzania kryzysowego
w działalności przedsiębiorstwa.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Podstawy
P
Pa and Present of European
Past
Integration. Poland`s Perspective
In
logiki
w przykładach
i zadaniach
Po
Podstawy
logiki w przykładach
i zzadaniach
Beata Witkowska-Maksimczuk
Be
Fo
Format
B5, 178 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-438-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
„Podstawy logiki w przy
przykładach i zadaniach” to repetytorium podstaw
logiki wraz z zadaniami. Książka przeznaczona jest dla tych studentów
studiów humanistycznych, dla których logika jest jedynie przedmiotem pomocniczym. Głównymi adresatami są studenci studiów niestacjonarnych, szczególnie takich kierunków, jak prawo, administracja i zarządzanie. Omówione są podstawowe zagadnienia związane
z nazwami, rachunkiem nazw i tradycyjną sylogistyką, rachunkiem
zdań i definicjami. Każdy z rozdziałów zawiera krótkie wprowadzenie,
które z założenia ma dawać wiedzę wystarczającą do samodzielnego
rozwiązywania zadań i testów. Większość zadań zawartych w książce
jest w pełni rozwiązana, wszystkie zaś zadania i testy mają podane
odpowiedzi.
Po
Polacy
w Kanadzie.
Ewolucja struktur organizacyjnych
Ew
id
działalność polonii kanadyjskiej
Arkadiusz Kujawa
Ar
Fo
Format
B5, 360 stron, oprawa miękka, 2008
ISBN 978-83-7545-022-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Wśród wielu krajów, do
d których w przeszłości masowo udawali się
Polacy, istotne miejsce zajmuje Kanada. Jest ona przykładem państwa,
w którym imigracja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jego
demograficznej i społecznej struktury.
Publikacja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska”.
17
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Po
Polityka
brytyjska po wyborach
parlamentarnych 2010
pa
Fr
Franciszek
Gołembski,
Przemysław Biskup,
Pr
Małgorzata Kaczorowska,
M
Wojciech Lewandowski
W
Fo
Format
B5, 394 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-311-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Wybory parlamentarne w Zjednoczonym Królestwie, które odbyły się
6 maja 2010 r., stanowiły koniec trzynastoletnich rządów Partii Pracy
i przyniosły powstanie pierwszego od 80 lat rządu koalicyjnego okresu
pokoju. Przedmiotem podjętych analiz jest przebieg kampanii wyborczej
i jej bezpośredni wpływ na dystrybucję głosów i mandatów oraz sposób
formowania koalicji politycznych. Ważnym pytaniem związanym z takim sposobem definiowania problematyki wyborczej są również kwestie
modelu przywództwa politycznego. Z szerszej perspektywy przeanalizowano również znaczenie ww. wyborów dla brytyjskiej polityki zagranicznej, postępującego procesu decentralizacji, a także ideologii i kultury.
Polityka językowa Unii Europejskiej
Po
Jacek Łuczak
Ja
Fo
Format
A5, 210 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-180-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 33,00 zł
Su
Przeprowadzona w nini
niniejszej pracy analiza polityki językowej UE wskaj na kilka
kilk zasadniczych
d i
zuje
tez, jakie można postawić. Po pierwsze, ze
względu na brak gotowego aparatu metodologicznego, który mógłby
zostać wykorzystany do usystematyzowania celów polityki językowej,
musiał on zostać przy tej okazji stworzony. Po wtóre, stwierdzić należy
niewątpliwy rozdźwięk między deklarowanym a faktycznym stanem
rzeczy w polityce językowej UE: następuje w niej bowiem jednoczesny
przyrost liczby języków urzędowych, a zarazem sprzeczne z założeniami traktatowymi Wspólnot zawężenie praktycznego statusu języków
roboczych do angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Po
Polityka
energetyczna w stosunkach
między Unią Europejską a Federacją
m
Rosyjską w latach 2000–2008
Ro
Marcin Bodio
M
Fo
Format
B5, 370 stron, oprawa twarda, 2009
ISBN 978-83-7545-107-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Zagadnienia polityki eenergetycznej i bezpieczeństwa energetycznego stały się w ostatniej dekadzie kluczowymi w stosunkach unijnorosyjskich. Ich bliższa analiza wyraźnie wskazuje, że „energia może
być bronią, a polityka sposobem jej użycia”. W Rosji okresu prezydentury Władimira Putina monopol surowcowy wyraźnie przekładał
się na monopol polityczny, który niejednokrotnie był wykorzystywany
w działalności dyplomatycznej ukierunkowanej na realizację celów
geopolitycznych związanych z dążeniem do hegemonii na europejskim
i globalnym rynku energii oraz odzyskaniem pozycji mocarstwowej na
świecie.
Po
Polityka
Polski w zakresie ochrony
środowiska po przystąpieniu do Unii
śr
Europejskiej
Eu
Dorota Strus
Do
Fo
Format
B5, 214 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-463-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Publikacja jest syntetyc
syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia
uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu
uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które zadecydowały o przyszłym kształcie polityki ekologicznej Polski. Na tym
tle zrodziła się konieczność wskazania wad i zalet wynikających z całokształtu podniesionych uwarunkowań, implikujących politykę państwa
w zakresie ochrony środowiska. Kluczowe wydaje się podjęcie próby
udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy polityka państwa w ochronie
środowiska wymaga rewizji?
Po
Polityka
w stosunkach
międzynarodowych
m
Po
Polityka
wschodnia Unii
Europejskiej. Porażka czy sukces?
Eu
Stanisław Bieleń
St
Dariusz Milczarek, Olga Barburska
Da
Fo
Format
B5, 286 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-160-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 148 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-573-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Książka ma dwa zasadn
zasadnicze cele. Ma służyć jako lektura dla studentów,
poznających tajniki międzynarodowego życia politycznego, a także
pomóc w porządkowaniu podstawowych problemów zmieniającej się
rzeczywistości międzynarodowej.
Intencją autora jest zachęcenie czytelnika do zgłębiania problematyki
politycznej współczesnych stosunków międzynarodowych, sprowokowanie do krytycznej oceny otaczających zjawisk i procesów, skłonienie
do myślenia alternatywnego wobec powszechnie obowiązującej poprawności czy mód poznawczych.
Problematyka relacji m
między Unią Europejską a państwami Europy
h d i jb
ł i jjest b
Wschodniej
była
bardzo ważna, by nie powiedzieć kluczowa dla
przyszłości nie tylko samych zainteresowanych stron, lecz również całego kontynentu. Kształtujący się po 1989 roku nowy układ sił w tej
części Europy nie został bowiem jak dotąd ostatecznie określony,
toteż podlega ciągłym zmianom. Inaczej mówiąc, w regionie Europy
Wschodniej wciąż trwa geostrategiczna gra, której wynik będzie w dużym stopniu decydował o roli i międzynarodowym znaczeniu zaangażowanych tam głównych aktorów, czyli Unii Europejskiej oraz państw
wschodnioeuropejskich.
Publikacja powstała we współpracy z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego.
18
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Po
Polska
i Hiszpania w Unii
Europejskiej
Eu
Po
Polska
w stosunkach
międzynarodowych
m
An M. Sroka,
Anna
Ruben Dario Torres Kubrian
Ru
Stanisław Bieleń
St
Fo
Format
A5, 262 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-398-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Oddajemy do rąk Czy
Czytelników publikację, w której staraliśmy się
stworzyć możliwie najpełniejszy obraz funkcjonowania Polski i Hiszpanii w ramach Unii Europejskiej, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę,
iż nie wyczerpuje ona wszystkich aspektów związanych z członkostwem obu krajów w strukturach unijnych. Pomysł niniejszej monografii pojawił się w związku z przewodnictwem Hiszpanii i Polski
w Radzie Unii Europejskiej. Dobór zespołu badawczego był rezultatem współpracy między Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego a Instytutem Spraw Socjalnych Narodowego
Uniwersytetu Kształcenia Niestacjonarnego w Madrycie. Do współpracy zostali zaproszeni także specjaliści z innych polskich i hiszpańskich
ośrodków naukowych.
Fo
Format
A5, 236 stron, oprawa miękka, 2007
ISBN 978-83-7545-013-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tematyka zbioru obejmuje
obejm
zagadnienia istotne nie tylko z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, ale także wspólnoty
międzynarodowej, której Polska pozostaje ważnym i szanowanym
podmiotem. Książka ma służyć jako podstawowe źródło wiedzy
i informacji dla uczniów i studentów, ale również wspomagać ich
w budzeniu refleksji poznawczej, formułowaniu samodzielnych
sądów wartościujących i dochodzeniu do indywidualnego zrozumienia
złożonej sfery rzeczywistości międzynarodowej.
Podręcznik został opracowany przez wybitnych specjalistów z Instytutu
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
NOWOŚĆ
Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
Po
Marek Pietraś, Konstanty Adam Wojtaszczyk
M
Fo
Format
B5, 316 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-647-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
U podstawy przygotowania książki zarówno jako całości, jak i poszczególnych tekstów legło kilka założe
żeń. Po pierwsze, bezpieczeństwo jest złożonym, wielowymiarowym, dotyczącym różnych obszarów życia społecznego dynamicznym procesem. Po drugie, ewolucja rozumienia bezpieczeństwa warunkowana
jes
jest zmianami rzeczywistości społecznej, zwłaszcza tej międzynarodowej. Stąd też bezpieczeństwo Polski,
ist
istniejące zagrożenia, realizowaną politykę bezpieczeństwa analizowano w poszczególnych artykułach
w szerszym kontekście środowiska międzynarodowego i zachodzących w nim zmian. Po trzecie, mając na
uw
uwadze procesy globalizacji, narastające współzależności międzynarodowe, liczne przepływy transgraniczne
ne, uznano za nieuzasadnione oddzielenie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Stąd też
w odniesieniu do Polski problemy bezpieczeństwa analizowano na przecięciu wnętrza państwa i środowiska międzynarodowego. Po czwarte, mając na uwadze wielowymiarowość problemów bezpieczeństwa
we współczesnym świecie, w kolejnych tekstach części drugiej ich autorzy starali się uchwycić specyfikę
po
poszczególnych wymiarów, ich odrębność i autonomiczność.
Str
Strukturę książki dostosowano do założeń, dynamiki i zmienności współczesnego rozumienia bezpieczeństwa oraz złożoności jego zagrożeń i działań podejmowanych przez Polskę na rzecz jego zapewnienia.
Polski sektor społeczny
Po
Polskie służby specjalne. Słownik
Po
Anna Szustek
An
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Fo
Format
B5, 472 strony, oprawa miękka, 2009
ISBN 978-83-7545-073-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 54,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 258 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-272-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 47,00 zł
Su
Nowoczesne, obywatel
obywatelskie społeczeństwa chcą partycypować w zad i swoimi
i i sprawami. W XX wieku warunkiem demokracji
rządzaniu
i nowoczesnego państwa stał się udział czynnika społecznego w sprawach publicznych. Formy samoorganizacji obywatelskiej są różne, od
uproszczonych stowarzyszeń, przez fundacje i spółdzielnie, po samorządy specjalne (społeczne). Niniejsze opracowanie stanowi kompleksową charakterystykę sektora społecznego w Polsce.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Słownik wiedzy o polsk
polskich służbach specjalnych jest pierwszym w naj słownikiem
ł
iki
szym kkraju
dotyczącym tej interesującej i intrygującej,
a jednocześnie mało znanej czytelnikowi problematyce.
W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również:
1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii
Europejskiej. Słownik
2. Słownik wiedzy o policji
3. Słownik imigracji i ochrony granic
4. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik
19
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Po
Pozabiznesowe
obszary
wykorzystania komunikacji
w
marketingowej w warunkach
m
polskich. Wybrane aspekty
po
Sławomir Gawroński
Sł
Fo
Format
B5, 408 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-419-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Marketing już dawno przestał być domeną funkcjonowania przedsiębiorstw i innych podmiotów realizujących merkantylne cele i ukierunkowanych na działalność handlową. Społeczna ekspansja marketingu opiera się w zasadniczej mierze na podobieństwach, jakie
poszczególne sfery aktywności człowieka wykazują w stosunku do
realiów i praw rynkowych funkcjonujących w gospodarce i rządzących
światem ekonomii, tworząc nowe obszary marketingu sektorowego.
Prezentowana książka przedstawia związki między teoretycznymi koncepcjami marketingu, uwzględniającymi jego pozabiznesowy charakter, a praktycznym wykorzystywaniem w różnych formach marketingu
sektorowego.
Pr
Prawo
do ustalenia tożsamości
w polskim porządku prawnym
Helena Pietrzak
He
Fo
Format
B5, 318 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-482-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
W nowoczesnych syste
systemach prawnych wraz z rozwojem praw człowieka w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadało prawo międzynarodowe, odpowiedni status – jako podmiot prawa – zyskał sam człowiek.
Pogłębiona dziś, o występujące w historii ludzi i narodów okrutne
zjawiska łamania praw człowieka, świadomość godności istoty ludzkiej oznacza żywą świadomość godności wszystkich ludzi. Człowiek
właśnie w oparciu o reakcje etyczne, ocenę zła, które neguje najwyższe prawa moralne, rozumie sens współżycia państwa, społeczeństwa
czy też własnej rodziny. W konsekwencji dostrzega, dzięki wrodzonej
samoświadomości, potrzebę silnej więzi i jedności pomiędzy etyką,
medycyną a prawem.
NOWOŚĆ
Pr
Prezydencja
w Radzie Unii
Europejskiej. Słownik
Eu
Pr
Prezydencki
dyskurs polityki
na obszarze poradzieckim
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Oliwia Piskowska, Piotr Załęski
Ol
Fo
Format
A5, 120 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-286-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 146 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-665-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
W serii słowników wyda
wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również:
1. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii
Europejskiej. Słownik
2. Słownik wiedzy o policji
3. Słownik imigracji i ochrony granic
4. Polskie służby specjalne. Słownik
Uwadze Czytelników p
przedkładamy kolejny, szósty tom serii Kultura
i Polityka, realizowanej w Pracowni Kultury Politycznej Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsze opracowanie jest
rezultatem prac naukowych doktorantów i magistrantów poświęconych kwestii dyskursu polityki na obszarze poradzieckim.
Wybór dyskursu prezydenckiego w przypadku niniejszej monografii
podyktowany był także faktem, że w systemach politycznych państw
poradzieckich pozycja ustrojowa głowy państwa jest znacząca. Nierzadko prezydenci stanowią centrum dyspozycji politycznej, stojąc ponad
innymi gałęziami władzy. Z kolei praktyka polityczna pokazuje, że są oni
często także jedynymi w państwie (na poziomie centralnym) przywódcami politycznymi, a ich dyskurs jest społecznie słyszalny i słuchany.
Pr
Priorytety
i wyzwania polityki
rozwoju obszarów wiejskich Unii
ro
Europejskiej
Eu
Pr
Problemy
instytucjonalne Unii
Europejskiej – wymiar
Eu
teoretyczno-metodologiczny
te
Małgorzata Michalewska-Pawlak
M
Ko
Konstanty
A. Wojtaszczyk, Justyna
Wiśniewska-Grzelak, Paweł Stawarz,
W
Anna Biernacka-Rygiel
An
Fo
Format
B5, 224 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-400-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Publikacja jest interesu
interesującym przedsięwzięciem naukowym, analizującym politykę rozwoju obszarów wiejskich, jej cele, priorytety oraz
instrumenty i działania podejmowane w ramach obecnie realizowanej
perspektywy finansowej na lata 2007–2013. Przedstawia kluczowe
koncepcje na temat rozwoju tych obszarów, a także główne przyczyny powstania, ewolucji i umacniania się polityki wiejskiej w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej UE. Autorka zaprezentowała również scenariusze dalszego rozwoju tej polityki w następnej, obecnie negocjowanej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.
prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
Fo
Format
A5, 326 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-615-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Instytucje unijne są przedmiotem zainteresowania autorów przedmiotowej publikacji. Wielość opracowań dotyczących instytucji unijnych
doprowadziła nas do wniosku, że w kwestiach merytorycznych powinniśmy przekazać tylko krótką informację o poszczególnych instytucjach, natomiast więcej uwagi poświęcić problemom normatywnym,
strukturalnym, funkcjonalnym i kontrowersjom ich funkcjonowania
oraz scenariuszom rozwoju.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
20
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Pr
Proces
ratyfikacji Traktatu
ustanawiającego Konstytucję dla
us
Europy i jego następstwa
Eu
Pr
Procesy
decyzyjne w Unii
Europejskiej z perspektywy
Eu
teoretyczno-metodologicznej
te
Elżbieta Kużelewska
Elż
Ko
Konstanty
A. Wojtaszczyk, Iwona
Miedzińska, Kamil Łukasz Mazurek
M
Fo
Format
A5, 236 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-383-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Elżbieta Kużelewska po
poddaje analizie problemy najbardziej aktualne;
nie tylko dlatego, że mają swe źródła w wydarzeniach sprzed zaledwie
kilku lat, lecz przede wszystkim dlatego, że ciągle aktualny pozostaje
problem poszukiwania metod osiągania uzgodnień (w tym między
społeczeństwami a elitami politycznymi) w sprawach dotyczących
integracji europejskiej. Należy podkreślić, że Autorka wybrała jako
przedmiot swej pracy problem o poważnym znaczeniu teoretycznym
i praktycznym.
dr hab., prof. UG Andrzej Kubka
Prywatność. Teoria i praktyka
Pr
Maciej Chrabonszczewski
M
Fo
Format
B5, 302 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-346-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Głównym celem pracy jest analiza prywatności jako kategorii filozoficzno-moralnej,
l j czynników
i
określających jej znaczenie, a także identyfikacja niektórych współczesnych moralnych problemów związanych
z prywatnością oraz przedstawienie kierunków dalszej jej ewolucji.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk.
Fo
Format
B5, 220 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-504-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Oddając w ręce Czytelnika niniejsze opracowanie, autorzy wyrażają
nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu zapełni ono istniejącą
lukę w zakresie prac natury metodologicznej, które starają się połączyć warsztat badacza z praktyką jego wykorzystania w studiach nad
integracją europejską. Zdając sobie sprawę z tematycznej wybiórczości
poniższych artykułów i wciąż niedoskonałego warsztatu, autorzy pragnęli wykazać, iż procedury decyzyjne w UE mogą być pasjonującym
obszarem badawczym, a spojrzenie na nie z perspektywy teoretycznometodologicznej pozwala na lepsze zrozumienie ich samych i tym samym prowadzenie dalszych studiów na integracją europejską w ogóle,
a w szczególności nad konkretnymi jej przejawami.
Pr
Przestrzeń
wolności, bezpieczeństwa
i ssprawiedliwości w Unii
Europejskiej. Słownik
Eu
Pio Wawrzyk,
Piotr
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Fo
Format
B5, 220 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-289-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 44,00 zł
Su
W serii słowników wydawanych we współpracy z Katedrą Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się również:
1. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Słownik
2. Słownik wiedzy o policji
3. Słownik imigracji i ochrony granic
4. Polskie służby specjalne. Słownik
Pr
Przywództwo,
elity i transformacje
w krajach WNP
Pr
Przywództwo
i elity polityczne
w krajach WNP
Tadeusz Bodio
Ta
Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski
Ta
Fo
Format
B5, 572 strony, oprawa twarda, 2010
ISBN 987-83-7545-176-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 65,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 608 stron, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-181-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 65,00 zł
Su
Tom 1. serii „Władza – Elity
E – Przywództwo” wydawanej we współpracy z Zakładem Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Tom 2. serii „Władza – EElity – Przywództwo” wydawanej we współpracy z Zakładem Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
21
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Re
Relacje
Unia Europejska – Chińska
Republika Ludowa
Re
Paweł J. Borkowski, Łukasz Zamęcki
Pa
Fo
Format
A5, 238 stron, oprawa miękka, 2011/2012
ISBN 978-83-7545-315-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Rola Chin w stosunkac
stosunkach międzynarodowych, zarówno politycznych,
jak i gospodarczych, rośnie. Państwo Środka jest obecnie drugą gospodarką świata i prowadzi dialog z innymi mocarstwami coraz bardziej asertywnie. Za tym wzrostem pozycji Chin powinna – zdaniem
autorów – pójść także liczba poświęconych im opracowań naukowych
i popularnych.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Jolanta Szymańska
Rola wyspecjalizowanych
agencji Unii Europejskiej
w obszarze spraw
wewnętrznych
i wymiaru sprawiedliwości
Ro wyspecjalizowanych agencji
Rola
Unii Europejskiej w obszarze
Un
spraw wewnętrznych i wymiaru
sp
sprawiedliwości
sp
Jolanta Szymańska
Jo
Fo
Format
B5, 346 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-426-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Głównym celem opracowania jest ukazanie i objaśnienie złożoności
zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem zdecentralizowanych agencji w przestrzeni spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Autorka opracowania zbadała i dokonała prezentacji licznych
działań podejmowanych przez te agencje, kładąc nacisk na ich znaczne zróżnicowanie. W swojej książce autorka wskazuje na ewolucję
struktur organizacyjnych, kompetencji i metod działania agencji, formułuje także scenariusze rozwoju badanych instytucji. Stara się przy
tym odpowiedzieć na pytanie o stopień wpływu agencji na kreowanie
i wdrażanie polityki unijnej w obszarze spraw wewnętrznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa w UE.
Rosja. Etniczność i polityka
Ro
Rosja. Refleksje o transformacji
Ro
Andrzej Wierzbicki
An
Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek
St
Fo
Format
B5, 342 strony, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-249-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 292 strony, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-187-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 5. serii „Władza – Elity
E – Przywództwo” wydawanej we współpraZ kł d Badań
B d ńW
cy z Zakładem
Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Minione dwie dekady o
oznaczały próbę ponownego zdefiniowania odb
d
j j się
i RRosjiji jjako liczącego się mocarstwa w stosunkach miębudowującej
dzynarodowych. Transformacja ustrojowa i jej konsekwencje stanowią
zatem nie lada wyzwanie dla badaczy próbujących uchwycić istotę
przeobrażeń i poddających interpretacji ich następstwa. Przedsięwzięcia poznawcze są o tyle utrudnione, że tak prawdę mówiąc, procesy
transformacji nie dobiegły jeszcze końca, Rosja jest ciągle w procesie
dynamicznych przemian, obfitujących w rozmaite przyspieszenia, zahamowania, zwroty, dylematy i paradoksy.
Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
Redakcja naukowa
Stanisław Bieleń
rosja
w procesach
globalizacji
Rosja w procesach globalizacji
Ro
Stanisław Bieleń
St
Fo
Format
B5, 348 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-432-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Zaangażowanie Rosji w procesy globalizacji jest uwarunkowane czynik i wewnętrznymi
t
i i zewnętrznymi. Do tych pierwszych należy
nikami
przede wszystkim interes narodowy i strategiczne kalkulacje, dokonywane przez elity rządzące. Są one oparte na bogatym dziedzictwie
mocarstwowym i imperialnym oraz na mentalności narodu potrafiącego sprostać wielkim wyzwaniom cywilizacyjnym. Do czynników zewnętrznych należą rozmaite presje i okoliczności, będące rezultatem
współzależności, w jakie Rosja wchodzi z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, a także układ sił, w jakim Rosja się znajduje. To te czynniki powodują, że Rosja buduje własną wizję swoich
strategicznych interesów i form ich realizacji w środowisku międzynarodowym.
22
Ro
Rosyjska
elita władzy centralnej
w latach 2000–2008
Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Ja
Fo
Format
B5, 380 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-224-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Tom 3. serii „Władza – Elity
E – Przywództwo” wydawanej we współpracy z Zakładem Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Rosja. Rozważania imperiologiczne
Ro
Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek
St
For
Format
B5, 264 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-644-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Rosjanie są w trakcie przewartościowań swojego zaangażowania w sprawy międzynarodowe. Ich dramaRo
tem jest brak jasne wyobrażenia, w którym punkcie globalnego układu sił mogłaby znaleźć miejsce nowocze
czesna Rosja. Najważniejszy problem sprowadza się do przezwyciężenia mocno zakorzenionego kompleksu odgrywania ról jednego z najważniejszych decydentów. Wymaga to rezygnacji z zakreślania żywotnych
int
interesów na zasadzie „wszechobecności” w świecie. Rosja potrzebuje samoograniczenia. Paradoksem
jes
jest to, że współczesna Rosja wybiera rolę mocarstwa regionalnego, deklaruje aktywność kontynentalną,
a rrealizuje ciągle zadania stawiające ją w rzędzie mocarstw o ambicjach globalnych.
Wł
Władimir Putin przywrócił nie tylko stabilizację w polityce zagranicznej, ale zaczął także kreślić doktrynalne
po
podstawy dla nowej mocarstwowości. W ostatniej dekadzie zademonstrowano, że Rosja ma wystarczający
po
potencjał, aby utrwalić swoją przewagę i dominację w Eurazji, na wzór USA w hemisferze zachodniej.
Re
Realne ambicje i rosnące możliwości stały się podstawą kreowania wizji świata, zgodnej z jej interesami narod
rodowymi. Rosja zaczęła pokazywać światu siłę motywacyjną (soft power), opartą na gotowości do ponoszenia wysiłków na rzecz zdobycia jak najw
największego prestiżu i najwyższego statusu w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie zaczęto głosić,
że Rosja porzuciła odwieczny wzorzec rozwoju terytorialnego, straciła swoje libido dominandi, nie dysponuje też siłą motywacji społecznych, gdyż
Rosjanie nie chcą już więcej płacić wysokiej ceny za utrzymanie imperium. Dmitrij Trenin nazwał to syndromem „imperialnego zmęczenia”.
Ro
Rozszerzanie
Unii Europejskiej.
Współczesne uwarunkowania
W
ip
perspektywy kontynuacji procesu
Rz
Rządy
mniejszościowe
w III Rzeczypospolitej
Adam Szymański
Ad
Fo
Format
B5, 380 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-554-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 198 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-360-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Rozszerzanie Unii Euro
Europejskiej należy do najważniejszych procesów
zachodzących we Wspólnotach/Unii Europejskiej od kilkudziesięciu
lat. W związku z tym wart podejmowania jest problem możliwości jego kontynuacji po akcesji do UE Bułgarii i Rumunii 1 stycznia
2007 r. Brakuje w Polsce całościowych analiz z wyraźnym komponentem prognostycznym na temat obecnego procesu rozszerzania Unii Europejskiej, choć to zagadnienie jest istotne dla polityki
europejskiej państwa. Niniejszy working paper wypełnia tę lukę.
Piotr Zakrzewski
Pio
Fundamentem naukow
naukowym niniejszej publikacji jest analiza powstawania i działania rządów mniejszościowych we współczesnej Polsce.
Dopełnienie praktyczne stanowi prześledzenie ich funkcjonowania
i sformułowanie konkluzji w oparciu o dostępne materiały - monografie, artykuły prasowe etc., ale przede wszystkim zgromadzone przez
autora wypowiedzi premierów stojących na czele kolejnych gabinetów
mniejszościowych III Rzeczypospolitej.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Są cywilne w procesie integracji
Sądy
europejskiej
eu
Se
Selected
Policies of the European
Union
Un
Piotr Wawrzyk
Pio
Jo
Joanna
Dyduch, Monika Klimowicz,
Małgorzata Michalewska-Pawlak
M
Fo
Format
B5, 368 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-283-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Celem pracy jest wykaz
wykazanie, że sądy cywilne w państwach członkowskich Unii Europejskiej stosując dla rozstrzygania spraw prawo ustanowione na szczeblu UE (obok prawa krajowego), zaczynają stawać się
w ujęciu funkcjonalnym podstawową instytucją operującą na nowym
poziomie (oprócz ponadnarodowego i państwowego), który można
określić mianem obywatelskiego, sytuowanego na równi z poziomem
regionalnym.
Aby potwierdzić powyższą tezę, konieczne jest przedstawienie struktur
zajmujących się tworzeniem norm prawnych dla działalności sądów
cywilnych oraz samych norm prawnych.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
A5, 292 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-393-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
This publication provides an overview of selected policies of the European Union. It combines a general and analytical approach. Written in
a lively and pungent style, this book is a tour de force. The book falls
into overlapping parts: Common Agricultural Policy; Common Transport Policy; EU Energy Policy; Social Policy of the European Union; EU
Environmental Policy; Monetary Policy in the Eurozone; the Common
Foreign and Security Policy. The publication will be of interest and issue
to experts and students of the European faculties, political science, international relations, law and economy. You will find it not just a must,
but truly compelling reading.
prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
23
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Słownik wiedzy o Policji
Sł
Piotr Bogdalski, Maciej Świderski, Konstanty A. Wojtaszczyk
Pio
For
Format
B5, 338 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-497-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Oddawany do rąk Czytelników „Słownik wiedzy o policji” to opracowanie oryginalne o dużej wartości tak
Od
na
naukowej, jak i popularnonaukowej. W wielu aspektach systematyzuje lub poszerza wiedzę dotyczącą
po
policji, np. w zakresie: jej historii, zadań, uprawnień, infrastruktury, współpracy, strategii i taktyki działania,
ko
kontroli, a także towarzyszących temu wyzwań czy problemów.
Pu
Publikacja jest efektem długotrwałej i wytężonej pracy zespołu specjalistów reprezentujących: Instytut Europ
ropeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznyc
nych i Komendę Główną Policji. Zespół ten grupuje ekspertów mających zarówno wiedzę teoretyczną, jak
id
doświadczenie praktyczne.
Sło
Słownik rekomenduję nie tylko osobom zainteresowanym funkcjonowaniem policji, ale także tym wszystkim
kim, którzy zajmują się (tak w teorii, jak i w praktyce) problematyką bezpieczeństwa.
prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
So
Social
Bonds in the Political Culture
in Kyrgyzstan
Piotr Załęski
Pio
Fo
Format
A5, 230 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-578-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
Tom 4. serii „Kultura i polityka” wydawanej we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Redakcja naukowa:
Krzysztof Motyka Roman Stec
So
Socjologia
administracji.
In statu nascendi
Krzysztof Matyka, Roman Stec
Kr
Fo
Format
B5, 304 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-434-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Celem konferencji było zainicjowanie dyskusji nad potrzebą instytucjonalizacji i uprawiania socjologii administracji jako autonomicznej
subdyscypliny naukowej, nad jej statusem metodologicznym oraz
jej relacją do nauk administracyjnych i socjologicznych, jak również
prezentacja prowadzonych już w Polsce badań socjologicznych nad
administracją i wskazanie na istotne z punktu widzenia jej funkcjonowania problemy badawcze. Jak dotąd cel ten jedynie w części został
zrealizowany, ale – wierzymy – publikacjia niniejszej monografii będzie
istotnym krokiem w tym względzie.
St
Stanowienie
aktów ustawodawczych
w Unii Europejskiej
Sy
System
Schengen a imigracja
z perspektywy Polski i Niemiec
Anna Doliwa-Klepacka
An
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
M
Fo
Format
B5, 382 strony, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-548-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 214 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-516-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Pogłębiona i kompleks
kompleksowa analiza jurydyczna tych zagadnień jest
potrzebna nie tylko z naukowego punktu widzenia – ze względu
na potrzebę poszerzania i aktualizowania wiedzy na ten temat, ale
przede wszystkim z uwagi na znaczenie tej problematyki dla praktyki
tworzenia i stosowania prawa Unii Europejskiej, a także jego wpływu na porządki prawne państw członkowskich Unii. Monografia Pani
dr Anny Doliwy-Klepackiej dotyczy zatem istotnych i aktualnych zagadnień przedstawionych w sposób rzetelny oraz udokumentowany pod
względem źródłowym.
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS)
24
Socjologia
administracji
in statu
nascendi
Książka dotyczy funkc
funkcjonowania strefy Schengen z perspektywy
zmieniającego się w ostatnich latach podejścia Unii Europejskiej oraz
państw tworzących ten system do napływu imigrantów z krajów trzecich oraz rekonstrukcji modeli polityk imigracyjnych. Publikację tę uważam za przedsięwzięcie bardzo trafne oraz pożyteczne poznawczo
i aplikacyjnie. Przedstawione w publikacji kontrowersje i spory wokół
funkcjonowania systemu Schengen umożliwiają racjonalne spojrzenie
na funkcjonalność symbolicznego paradygmatu Europy bez granic.
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Politologii UKSW oraz
Fundacją Konrada Adenauera.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Te
Teoretyczno-metodologiczny
wymiar badań nad instytucjami Unii
w
Europejskiej
Eu
Te Years of the Visegrad Group
Ten
Member States in the European
M
Union
Un
Konstanty A. Wojtaszczyk
Ko
Ag
Agnieszka
Piekutowska,
Iwona Wrońska
Iw
Fo
Format
A5, 296 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-449-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Publikacja jest odzwie
odzwierciedleniem metodologicznej konceptualizacji
badań nad najważniejszymi instytucjami UE. Poszczególne rozdziały
dostarczają autorskiego spojrzenia i prezentacji warsztatu metodologicznego. Są one także następstwem dyskusji i burzy mózgów
dotyczących przedmiotowej problematyki badań: instytucji i organów
unijnych.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki
Uniwersytetu Warszawskiego.
Te
Teorie
i metody w studiach
europejskich. V Ogólnopolskie
eu
Europeistyczne Warsztaty
Eu
Metodologiczne dla Doktorantów
M
iH
Habilitantów
Ko
Konstanty
A. Wojtaszczyk,
Justyna Wiśniewska-Grzelak
Ju
Fo
Format
A5, 360 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-624-0
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Przedmiotowa publikacja obejmuje refleksje o pracy naukowej prof. dr.
hab. Tomasza G. Grosse oraz 15 pakietów warsztatowych składających
się ze wstępnej propozycji rozwiązania problemu badawczego (doktoratu/habilitacji), uwagi profesorskich (dwóch/trzech opinii ekspertów)
oraz ostatecznego tekstu doktoranta/habilitanta.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
To
Tożsamości
narodowe na obszarze
po
postradzieckim
Pio Załęski, Elena Breslavskaia,
Piotr
Marta Włodarkiewicz
M
Fo
Format
A5, 276 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-305-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 38,00 zł
Su
Interesującą kwestią w
wydaje się próba kreacji tożsamości radzieckiej,
przy czym – po 20 latach od upadku ZSRR – jest ona niekiedy dziedzictwem, którego wyidealizowany obraz współtworzy dzisiejsze identyfikacje (np. w Kirgistanie). W tomie niniejszym analizie poddano także
przypadki odgórnej konstrukcji treści tożsamości (m.in. na Syberii).
Wykazano również, jak ważny bywa dyskurs dawności i pierwszeństwa
przebywania narodów na danym terytorium (w Kirgistanie i Abchazji),
co postać szczególnie kuriozalną przybrało w Turkmenistanie. Książkę
zamykają artykuły ukazujące specyfikę tożsamości Ukraińców.
Tom 2. serii „Kultura i Polityka” wydawanej we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
A5, 216 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-583-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
The aim of the project would be to exchange/share experience of
Visegrad Group Member States in the field of their membership in the
European Union – in particular: EU accession as an impulse to redefine
priorities of V4, differential consequences of their membership in the
EU and the role of the Visegrad Group as a forum of setting common
positions.
To
Tożsamości
kulturowe w Europie
Za
Zachodniej
Piotr Załęski, Agnieszka Syliwoniuk
Pio
Fo
Format
A5, 280 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-306-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 38,00 zł
Su
Globalizacja czy proce
procesy integracyjne w Europie nie przeszkadzają
w stawianiu pytań dotyczących tożsamości, także kulturowej i etnicznej. Co więcej, procesom unifikacji, związanym przede wszystkim z ponadnarodową kulturą masową, towarzyszy rewitalizacja identyfikacji
z mniejszymi wspólnotami, także lokalnymi, regionalnymi i etnicznymi. Wspólnoty te odgrywają rolę także w życiu publicznym, a często
i politycznym, zaś w odbiorze społecznym często traktowane są jako
spajanie więziami w najmocniejszym znaczeniu.
Tom 1. serii „Kultura i Polityka” wydawanej we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
To
Tożsamości,
postawy społecznopo
polityczne i separatyzmy
m
mniejszości etnicznych na obszarze
po
postradzieckim
An
Andrzej
Wierzbicki, Valentina
D. Kurganskaâ, Piotr Załęski
Fo
Format
B5, 290 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-506-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
W projekcie uczestniczyli badacze z Polski, Kazachstanu i Rosji, a zamieszczone w opracowaniu artykuły obejmują praktycznie każdy z regionów obszaru postradzieckiego – Azję Centralną, ze szczególnym
uwzględnieniem Kazachstanu i Kirgistanu, Rosję (Powołże), Kaukaz
Południowy (Gruzja), Europę Wschodnią (Mołdawia) i państwa nadbałtyckie (Estonia).
Tom 3. serii „Kultura i Polityka” wydawanej we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
25
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
To
Tożsamości
i pamięć historyczna
w Azji Centralnej
Tr fale globalizacji.
Trzy
Rozwój, nadzieje i rozczarowania
Ro
An
Anuar
A. Galiev, Andrzej Wierzbicki,
Pio
Piotr Załęski
Gabriela Ziewiec
Ga
Fo
Format
A5, 392 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-579-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Uwadze Czytelników p
przedkładamy kolejny, piąty tom serii „Kultura
i Polityka”, realizowanej w Pracowni Kultury Politycznej Instytutu Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Niniejsze opracowanie jest
rezultatem międzynarodowego programu badawczego pt. „Tożsamość i pamięć historyczna w Azji Centralnej”. Stanowi też kontynuację
badań centralnoazjatyckich prowadzonych w ramach Zakładu Badań
Wschodnich wskazanego Instytutu.
Fo
Format
B5, 288 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-405-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Analiza przemian glob
globalizacyjnych oparta na perspektywie ekonomii
rozwoju unaocznia falowy przebieg globalizacji, jej zmienną intensywność oraz okresowe nasilanie się typowych dla niej symptomów. Pozwala również na systematyzację myśli o podobieństwach i różnicach
między trzecią, najbliższą współczesności falą globalizacji a przemianami gospodarczo-społecznymi lat 1870–1913 i 1950–1973.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk oraz Kasą im. Józefa Mianowskiego – Fundacją
Popierania Nauki.
Tr
Transformacja
administracji publicznej w Polsce.
Od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej
Agnieszka Lipska-Sondecka
Ag
Fo
Format
B5, 346 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-596-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Książka w pełni zasługuje na opublikowanie – ma wyraźmy walor poznawczy i dydaktyczny, jest rzetelnym,
Ksi
ko
kompetentnym, opartym na bogatych źródłach opracowaniem tytułowego zagadnienia.
dr hab., prof. UWr Leszek Sobkowiak
Za
Zaprezentowany materiał stanowi twórcze opracowanie i rozwiązanie zagadnienia transformacji administr
stracji w Polsce od czasów realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej.
dr hab., prof. UMK Grzegorz Radomski
Uw
Uwarunkowania
procesów
integracyjnych i dezintegracyjnych
in
na obszarze poradzieckim
Maria Domańska
M
Fo
Format
B5, 586 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-458-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Podejmując ten złożony
złożon i obszerny temat, autorka wykazała się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i odwagą badawczą, udowadniając biegłą orientację w poradzieckiej rzeczywistości politycznej,
społeczno-ekonomicznej i kulturowej. Rozprawa nie ma swojego odpowiednika w krajowych, a nawet zagranicznych badaniach rzeczywistości poradzieckiej.
dr hab., prof. UW Andrzej Wierzbicki
26
Wizerunki międzynarodowe Rosji
W
Stanisław Bieleń
St
Fo
Format
B5, 304 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-281-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
W analizach zwrócono uwagę na złożoność uwarunkowań wizekó międzynarodowych
i d
d
runków
Rosji, wskazując na wpływ stereotypów,
mitów, uprzedzeń, fałszywych opinii i negatywnych nastawień.
W odbiorze Rosji typowe są selektywne i tendencyjne interpretacje,
uproszczenia i schematyczność, będące często wynikiem rozmaitych
manipulacji i zwykle ignorancji. Wizerunki Rosji występujące w różnych państwach i regionach są różne, ale dałoby się znaleźć wiele
cech spójnych czy powtarzających się. W zasadzie wszędzie Rosja jest
postrzegana jako państwo o statusie mocarstwowym, z jądrowymi
i surowcowymi atrybutami potęgi.
www.aspra.pl
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
W
Wolontariat
w Polsce i w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Śr
Prawo i praktyka
Pr
W
Wybór
wystąpień i wywiadów
ministra spraw zagranicznych
m
Federacji Rosyjskiej Siergieja
Fe
Ławrowa
Ła
Agnieszka Bejma
Ag
Fo
Format
B5, 196 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-307-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Wolontariat jest nie ttylko aktywnością pomocową podejmowaną
w wymiarze społecznym, choć działalność ta jest najbardziej widoczna i przez to najczęściej właśnie z nią kojarzona, lecz jest przede
wszystkim aktywnością będącą wyrazem świadomego obywatelstwa
– gotowości wyjścia poza krąg własnych problemów, zmartwień czy
kłopotów, a otwarcia się na drugiego człowieka – współobywatela,
zainteresowania jego losem i losem całej wspólnoty oraz działania na
jej rzecz. Wolontariat spełnia wiele zadań, wpisując się w najważniejsze i zarazem najbardziej aktualne wyzwanie stojące zarówno przed
Polską, Europą, jak i całym światem.
Mateusz Piskorski
M
Fo
Format
A5, 214 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-623-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Enuncjacje polityków i mężów stanu należą zawsze do najważniejszych źródeł poznania tego, co leży u podstaw motywacji determinujących interesy narodowe danego państwa. W przypadku wypowiedzi
prominentnego polityka i wybitnego szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa mamy do czynienia z gotową i dojrzałą wykładnią polityczną rosyjskiego postrzegania współczesnej rzeczywistości międzynarodowej. Bogate doświadczenie w służbie zagranicznej, znajomość
arkanów sztuki negocjowania, umiejętność klarownego definiowania
interesów i stanowczość w ich obronie – to tylko niektóre cechy emanujące z lektury zebranych w tym zbiorze tekstów.
prof. dr hab. Stanisław Bieleń
Za
Zaawansowane
zapobieganie
konfliktom
ko
Za
Zasada
podziału władzy w systemie
instytucjonalnym Unii Europejskiej
in
Wojciech Kostecki
W
Monika Poboży
M
Fo
Format
B5, 234 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-276-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 44,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 292 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-556-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Analizując współczesne konflikty, badacze przywiązali się do podejścia
zakładającego, że zapobieganie konfliktom polega na poszukiwaniu
czynników, które stymulują konflikt, po to, by je usunąć. W takim rozumieniu zapobieganie konfliktowi oznacza zminimalizowanie jego
gwałtownych przejawów i dotyczy często późnych etapów jego rozwoju. Tymczasem postępowi badań i pogłębieniu naszego poznania
służy spojrzenie na problem zapobiegania od drugiej strony, to jest
próba identyfikacji głównych czynników, które sprzyjają pokojowym
relacjom między rozmaitymi uczestnikami stosunków społecznych oraz
dążenie do sporządzenia jak najpełniejszej listy dostępnych środków.
Instytucje mają znacz
znaczenie zasadnicze dla procesu politycznego,
i w dużym stopniu – dla jego efektu. Warunkują działania polityczne,
kształtują stanowiska innych uczestników, wpływają na podjęte decyzje. To proste credo instytucjonalizmu stało się punktem wyjścia dla
rozważań podjętych w niniejszej książce. Szczególnie interesującym
projektem instytucjonalnym jest Unia Europejska (UE). Charakteryzuje
ją znaczny stopnień instytucjonalizacji współpracy między państwami
członkowskimi oraz istotna rola instytucji unijnych w procesie integracji europejskiej. W pracy podjęto próbę analizy Unii – unsettled polity
z punktu widzenia reguły porządkującej funkcjonowanie instytucji
państwowych – klasycznej konstytucyjnej zasady podziału władzy.
NOWOŚĆ
Za
Zarządzanie
rozwojem obszarów wiejskich
w Polsce w warunkach integracji europejskiej
Małgorzata Michalewska-Pawlak
M
Fo
Format
B5, 210 stron, oprawa miękka, 2015/2016
ISBN 978-83-7545-657-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Książka stanowi analizę modelu zarządzania rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, który ukształtowany
Ksi
zo
został w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autorka zbadała wpływ mechanizmów europeiza na zmiany instytucjonalne, jakie zaszły na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w procesach
izacji
za
zarządzania
rozwojem wsi w Polsce. Przedmiotem analizy zawartej w książce są dwie zasadnicze polityki
Un Europejskiej: rolna i wiejska, jako źródła mechanizmów europeizacji przez realizację ich szczegółoUnii
wy
wych celów, priorytetów i instrumentów wdrażanych w aktualnej perspektywie budżetowej UE 2014–
20
2020. Zamieszczone w książce wyniki badań, mające umocowanie teoretyczne w koncepcjach z obszaru
stu
studiów europejskich, uwzględniają dynamiczny charakter procesów europeizacji oraz najnowsze unijne
ins
instrumenty wdrażania zintegrowanego standardu zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Badacze,
stu
studenci nauk społecznych, decydenci polityczni, urzędnicy, liderzy sektora pozarządowego oraz wszystkie
oso
osoby zainteresowane niniejszą tematyką odnajdą w publikacji informacje na temat europejskich funduszy
str
strukturalnych i inwestycyjnych finansujących rozwój obszarów wiejskich Polsce w latach 2014–2020.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
27
Politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo
Zj
Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Historia, kraj i ludzie
Hi
Zm
Zmiana
roli prezydencji po wejściu
w życie Traktatu z Lizbony
Roman Chałaczkiewicz
Ro
Renata Mieńkowska-Norkiene
Re
Fo
Format
B5, 390 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-287-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 224 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-374-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Zjednoczone Emiraty A
Arabskie intrygują i fascynują. Państwo to, będące rówieśnikiem 40-latka, idealnie wpisuje się w XXI-wieczne kryteria
cudu gospodarczego, rozmachu, architektonicznych wyzwań oraz
szybkiego bogacenia się, nazywanego dla celów reklamowych cudem
na pustyni. Nic więc dziwnego, iż w Emiratach mieszkają cudzoziemcy
z ponad 200 krajów, zwłaszcza młodzież i przedstawiciele średniego
pokolenia, przekonani, że właśnie w tym miejscu najszybciej i najlepiej
zrealizują swoje plany i marzenia.
Oddajemy w ręce Czytelników
Czyte
publikację z pewnością niewyczerpującą całości aspektów związanych z rolą prezydencji po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony, jednakże dotykającą różnorodnych aspektów tej
roli i przedstawiającą co najmniej kilka ważnych dowodów na potwierdzenie zmiany roli prezydencji w Radzie Unii Europejskiej po wejściu
w życie rzeczonego traktatu. Co ważne, w publikacji prezydencja analizowana jest nie tylko jako pewna instytucja czy narzędzie realizacji
polityki europejskiej w skali makro, lecz także jako element koordynacji
polityki europejskiej w państwach członkowskich.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
Zmiana polityki rozszerzania Unii Europejskiej. Ujęcie instytucjonalne
Zm
Adam Szymański
Ad
For
Format
B5, 404 strony, oprawa miękka, 2014/2015
ISBN 978-83-7545-562-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Rozszerzanie Unii Europejskiej należy do głównych procesów integracji europejskiej. Polityka UE w tej dzieRo
dz
dzinie − do niedawna jeden z najbardziej efektywnych obszarów unijnej działalności − obecnie przeżywa
pe
pewien kryzys, związany ze zjawiskiem „zmęczenia rozszerzeniem”. Niniejsza monografia koncentruje się
na dynamicznym wymiarze polityki rozszerzania UE. Stanowi nowatorską, kompleksową analizę komparatyw
tywnych zagadnień jej zmiany, traktowanej głównie jako rozwój instytucjonalizacji − od pierwszej akcesji
–W
Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii (lata siedemdziesiąte XX w.) do ostatniej, obecnej rundy rozszerzania (po
20
2007 r.), obejmującej Turcję, państwa Bałkanów Zachodnich i Islandię. Autor, korzystając przede wszystkim
z ttzw. teorii zmiany instytucjonalnej rozwiniętych w ramach nowego instytucjonalizmu, odpowiada na
klu
kluczowe pytania: z jakim rodzajem zmiany mamy do czynienia w przypadku polityki rozszerzania UE?
Jak
Jakie są przyczyny zmian instytucjonalnych ram tej polityki − zarówno elementy inicjujące zmianę, jak
im
mechanizmy do niej bezpośrednio prowadzące? Jak można wyjaśnić występowanie określonego typu
zm
zmiany polityki rozszerzania UE?
28
www.aspra.pl
Historia
AKADEMIE NAUK•
•UNIWERSYTETY•
•ORGANIZACJE NAUKI
POLSKO-ROSYJSKIE
RELACJE W SFERZE NAUKI
XVIII–XX w
Ak
Akademie
nauk – Uniwersytety –
Organizacje nauki. Polsko-rosyjskie
Or
relacje w sferze nauki XVIII–XX w.
re
Leszek Zasztowt
Le
Fo
Format
B5, 756 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-442-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Przedstawione w tym to
tomie artykuły i studia są rezultatem wieloletniej
współpracy środowiska historyków działających w Komisji Historyków
Polski i Rosji. Nauka bowiem – wbrew dość powszechnej opinii wyniesionej z dawnego, tradycyjnego pojmowania stosunków polsko-rosyjskich – była głównym obszarem współpracy i wspólną platformą, na
której starano się i budowano zalążki dobrych relacji polsko-rosyjskich.
Wielu polskich uczonych wniosło wiele do nauki rosyjskiej i na trwale
zapisało się na jej stronnicach. Z drugiej strony całkiem pokaźna rzesza
polskich naukowców swoje szlify akademickie zdobywała na rosyjskich
uniwersytetach, a swe badania prowadzili na zlecenie centralnych
rosyjskich instytucji naukowych.
Ak
Akademicy
i urzędnicy.
Kształtowanie ustroju państwowych
Ks
szkół wyższych w Polsce 1915–1920
sz
Dorota Zamojska
Do
Fo
Format
B5, 296 stron, oprawa twarda, 2009
ISBN 978-83-7545-126-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Odzyskanie niepodległo
niepodległości przez Polskię w roku 1918 okazało się wydarzeniem przełomowym również dla polskich uczelni. Stanęły przed
nimi nowe zadania: miały teraz kształcić kadry dla młodego państwa,
miały zaspokajać potrzeby edukacyjne i kulturowe polskiego społeczeństwa w nowych warunkach politycznych, niekrępowane przez
zaborców. Uczelnie jako instytucje i uczelnie jako korporacje uczonych
i uczących się wychodziły z okresu niewoli każda z odmiennym nieco
bagażem doświadczeń, tradycji i systemu wartości.
Publikacja powstała we współpracy z Polską Akademią Nauk.
Chemia filozoficzna
Ch
Jakub Barner
Ja
Fo
Format
B5, 584 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-401-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Współczesny czytelnik zzainteresowany alchemią znajdzie w tej książj j
bj ś i
ce zajmujące
objaśnienie
tajemnej symboliki oraz opisy podstawowych przyrządów i operacji wykonywanych przed laty w zaciszu
laboratorium. Znajdzie też sposoby preparowania rozmaitych eliksirów, ekstraktów, tynktur, maści i innych specyfików wraz ze wskazaniami, jak i kiedy należy je stosować w leczeniu różnych przypadłości.
Książka jest znakomitą lekturą i źródłem autentycznych informacji, dotyczących historii kultury, nauki i medycyny.
prof. dr hab. Halina Lichocka
Książka otrzymała Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej 2012/2013.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
29
Historia
De
Dekada
polskich przemian.
Studium władzy i opozycji
St
Dz
Dziecko
w polskiej literaturze
naukowej 1918–1939
na
Aleksander Łuczak
Al
Jan Wnęk
Ja
Fo
Format
B5, 994 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-367-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 129,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 582 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-251-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
W publikacji przedstaw
przedstawiono zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania procesu odchodzenia od systemu społecznego, tzw. realnego
socjalizmu, do demokracji i wolności oraz gospodarki rynkowej. Pokazane zostały różnorodne zjawiska, a ich skala była tak rozległa, że –
używając przenośni – można powiedzieć, iż przebieg transformacji był
wynikiem tego wszystkiego, co mieściło się na przestrzeni od wojen
gwiezdnych do kartek na mięso.
Okres dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939) kryje w sobie
jeszcze wiele niezbadanych problemów. Należy do nich bez wątpienia
kwestia naukowego poznania badań nad dzieckiem i dzieciństwem.
To wówczas niektórzy polscy uczeni podkreślali konieczność bardziej
intensywnego zajęcia się problematyką dziecka. Zamierzali wytyczyć
nowe kierunki badań w tym zakresie. Wyrazem ich postulatów były
liczne publikacje, które często odznaczały się oryginalnością przemyśleń i stały się istotnym wkładem do nauki.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Marek Jabłonowski •Piotr Stawecki
Dz
Dziedzictwo
utracone – dziedzictwo
odzyskane
od
EDWARD
ŚMIGŁY-RYDZ
Materiały do biografii
Ed
Edward
Śmigły-Rydz. Następca
Komendanta. Materiały do biografii
Ko
Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz
An
Marek Jabłonowski, Piotr Stawecki
M
Fo
Format
B5, 598 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-535-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 548 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-474-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Oddajemy do rąk Czytelników
Czyte
interdyscyplinarny tom studiów poświęcony różnym aspektom działalności na rzecz przywrócenia, zachowania
i ochrony polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Powstał
jako efekt wielodziedzinowych badań monograficznych prowadzonych
– w kraju i za granicą – przez pracowników uniwersytetów, archiwów,
bibliotek, muzeów, a także Komendy Głównej Policji oraz Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Problematyka kradzieży, poszukiwania, odnajdywania i zabezpieczania księgozbiorów, kolekcji muzealnych, zbiorów archeologicznych i zasobów archiwalnych, kwestie
wniosków rewindykacyjnych, analiza obowiązujących aktów normatywnych, przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi obiektami zabytkowymi
na rynku antykwarycznym i w Internecie stały się przedmiotem zainteresowania 32 autorów.
Ge
Generałowie
polscy. Zarys portretu
zbiorowego 1776–1945
zb
Piotr Stawecki
Pio
Fo
Format
B5, 264 strony, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-177-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Publikacja obejmuje okr
okres stu pięćdziesięciu lat, od insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku, poprzez wojny Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego, wojnę polsko-rosyjską 1830 i 1831, powstanie styczniowe
1863–1864, wojnę polsko-bolszewicką 1919–1920, po drugą wojnę
światową. W tym okresie oddało życie osiemdziesięciu siedmiu generałów polskich.
30
Następca Komendanta
Marszałek i naczelny wódz
w
w wojnie 1939 r. Edward Śmigły-Rydz należał do czołowych postaci II Rzeczypospolitej. Jego życie jest przykładem szybkiej kariery wojskowej i politycznej. Był świetnym mówcą,
umiejącym znaleźć drogę do serc i umysłów słuchaczy. Przed 1939
r. cieszył się znaczącą – umiejętnie podtrzymywaną – popularnością
zwycięskiego dowódcy, ale i polityka, który potrafi wyprowadzić kraj
z najtrudniejszej sytuacji.
W ostatnich latach Drugiej Rzeczypospolitej odgrywał rolę pierwszoplanową i był zarazem postacią tragiczną. Po klęsce wojennej 1939
r. został niemalże powszechnie potępiony za opuszczenie oddziałów,
walczących na ziemi polskiej jeszcze przez ponad dwa tygodnie.
Gr
Grimm:
potęga dwóch braci.
Kulturowe konteksty KinderKu
und Hausmarchen
un
Weronika Kostecka
W
Fo
Format
B5, 272 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-411-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
„Żyli niegdyś dwaj brac
bracia”… To zdanie, rozpoczynające jedną z baśni
Wilhelma i Jacoba Grimmów, mogłoby stanowić początek opowieści
o nich samych – znakomitych niemieckich filologach, badaczach języka
i literatury, twórcach słynnego zbioru „Baśnie dla dzieci i dla domu”
(Kinder- Und Hausmarchen). W 2012 r. minęło dwieście lat, odkąd
pierwsze wydanie Grimmowskich baśni trafiło do rąk czytelników.
Rok 1812 okazał się początkiem przełomu w historii tego gatunku.
Ze względu na swoją popularność w odniesieniu do europejskich baśni „tradycyjnych” opowieści zebrane i opracowane przez Wilhelma
i Jacoba – zarówno podejmowane tematy, jak i sposoby opowiadania
baśniowych historii – bywają traktowane niczym model idealny, „wzorzec z Sevres”.
www.aspra.pl
Historia
Historia nauki polskiej. 1944-1989
Leszek Zasztowt, Joanna Schiller-Walicka
HISTORIA
NAUKI POLSKIEJ
Warunki rozwoju nauki polskiej
HISTORIA
NAUKI POLSKIEJ
Instytucje
HISTORIA
NAUKI POLSKIEJ
Idee i polityka
Format B5, 1612 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-607-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 199,00 zł
Su
Zespół redakcyjny i autorzy tomu dziesiątego, który obecnie oddajemy do rąk czytelników, uznali jednak,
Ze
że konieczny jest powrót do 1944 r., gdyż dopiero dzisiaj można cały okres powojenny opisać nie tylko bez
ob
obaw o ingerencję cenzury, ale także bez zagrożenia ze strony osobistej autocenzury. Ponadto badania nad
dz
dziejami powojennymi Polski i PRL w ostatnich 25 latach zostały znacznie rozbudowane i solidnie wzboga
gacone o nowe ustalenia. Konieczne było więc przede wszystkim uwzględnienie wszystkich najnowszych
ba
badań dotyczących tego okresu, w tym choćby znacznej części dorobku Instytutu Studiów Politycznych
PA
PAN, Instytutu Historii PAN, Instytutu Pamięci Narodowej, a także innych placówek gromadzących źródła
do dziejów PRL (w tym archiwów, zwłaszcza PAN w Warszawie i PAN-PAU w Krakowie), a także instytucji
po
pozarządowych, jak np. Ośrodek „Karta”.
Wydanie składa się z 3 części przepasanych banderolą:
Część 1 – Warunki rozwoju nauki polskiej (448 stron)
Część 2 – Instytucje (718 stron)
Część 3 – Idee i praktyka (446 stron)
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
Historyka
Hi
Władysław Konopczyński
W
For
Format
B5, 378 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-511-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Ponad sześćdziesiąt lat po śmierci jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych polskich historyków
Po
uk
ukazuje się po raz pierwszy drukiem jego podręcznik metodologii historii.
Wł
Władysław Konopczyński (1880-1952) za życia nie był znany jako metodolog. Zapisał się w dziejach polski
skiej nauki historycznej przede wszystkim jako niezwykle kompetentny i niewyobrażalnie pracowity badacz
po
polskiego wieku osiemnastego. Do jego wybitnych i wciąż procentujących osiągnięć należy powołanie do
życ
życia Polskiego Słownika Biograficznego, monumentalnego, kontynuowanego po dziś dzień wydawnictwa
do
dokumentującego biografię dziesiątków tysięcy Polaków i Polek.
prof. dr hab. Maciej Janowski
Hi
Historia
badań radiacyjnych
w Polsce
Indianie USA. Wojny indiańskie
In
Marcin Dolecki, Anna Trojanowska
M
Fo
Format
B5, 326 stron, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-203-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 224 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-301-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 38,00 zł
Su
Autorami tekstów są za
zarówno zasłużeni badacze, głownie w dziedzinie chemii, jak i historycy nauki.
W książce znalazły się zarówno opracowania dotyczące historii
badań radiacyjnych, a zatem badań fizycznych, chemicznych oraz biologicznych skutków oddziaływania promieniowania jonizującego na
materię, jak również i radiochemii, której przedmiot stanowi badanie
właściwości fizykochemicznych oraz przemian chemicznych substancji
promieniotwórczych.
Publikacja powstała we współpracy z Towarzystwem Naukowym
Warszawskim, Polską Akademią Nauk i Grupą Lotos S.A.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Izabella Rusinowa
Iza
Dzieje ludności tubylczej
tubylcz Ameryki Północnej, jej walk o zachowanie
ł
j ttożsamości
ż
ś i i stylu życia, kontaktów z Europejczykami intewłasnej
resowały współczesnych tym wydarzeniom. W chwili obecnej dzieje
Indian inspirują badaczy, pisarzy, autorów licznej literatury popularnonaukowej, komiksów oraz filmów. Do przygotowania poniższych
dziejów zmagań Indian z białymi na kontynencie północnoamerykańskim w XVII–XIX w. wykorzystano bogatą amerykańską historiografię
przedmiotu, relacje polskich podróżników, badania własne oraz przemyślenia wynikające z wykładów i kontaktów ze studentami.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
31
Historia
Jan Karski Kozielewski 1914–2000
Ja
Marian Marek Drozdowski
M
Fo
Format
B5, 362 strony, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-483-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Hi t i JJana K
Historia
Karskiego
ki
to świadectwo, że wielkość człowieka mierzy
się jego postawą moralną. Życie jest pełne i ma sens, jeżeli jest podporządkowane wartościom etycznym. Czyny Karskiego stawiają go
w rzędzie największych bohaterów historii Polski.
Prof. Zbigniew Brzeziński
Publikacja powstała we współpracy z Centrum Europejskim Natolin.
Do książki dołączony jest niepublikowany wywiad z Janem Karskim na
płycie CD w formacie mp3.
Jó Ignacy Kraszewski jako
Józef
historyk. Naukowy fundament
hi
wykładu dziejów Litwy
w
w monografii Wilna
Karolina Sołtys
Ka
Fo
Format
B5, 240 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-464-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Kraszewski na początku swojej drogi pisarskiej pojawił się w roli interpretatora dziejów Litwy. Swoimi dwoma naukowymi pracami o tematyce litewskiej („Wilno” oraz „Litwa: starożytne dzieje...”) zabrał głos
w ówczesnej kwestii postrzegania historii tego państwa, a badanie
przeszłości umożliwiało mu intepretowanie rzeczywistości, w której
żył, stąd też przywoływanie wielkości Wilna wiązało się z tym, że głęboko odczuwał potrzebę gloryfikowania dziejów miasta.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk.
Ko ikty międzynarodowe
Konfl
iw
wewnętrzne w krajach
europejskich po II wojnie światowej
eu
(1945–2007)
(1
Marian Jędrzejko
M
Fo
Format
B5, 270 stron, oprawa miękka, 2007
ISBN 978-83-7545-048-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 46,00 zł
Su
W publikacji poddano analizie konflikty międzynarodowe, lokalne/
regionalne oraz wewnętrzne, które miały miejsce w Europie po zakończeniu II wojny światowej. Książka pozwala czytelnikowi poznać
ich zalążki, punkty zapalne, procesy eskalacji, sam przebieg oraz zakończenia, próby mediacji i zaprowadzenia pokoju. Uzupełnienie treści stanowi próba znalezienia wspólnych elementów dla wszystkich
opisanych konfliktów.
32
Ja niegdyś Roger…
Ja,
Studia i szkice literackie o Karolu
St
Szymanowskim
Sz
Edward Boniecki
Ed
Fo
Format
A5, 290 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-521-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Jedenaście studiów i szkiców
sz
literackich składa się na książkę o największym po Chopinie polskim kompozytorze i jednym z najwybitniejszych w muzyce pierwszej połowy XX wieku, Karolu Szymanowskim
(1882–1937), będącą zarazem panoramą życia artystyczno-intelektualnego epoki, której był on nieodrodnym dzieckiem, ale także współtwórcą, aby wreszcie stać się jej muzycznym symbolem. Z publikowanych w latach 1989–2012 w kraju i za granicą tekstów wyłania się
portret genialnego kompozytora, który zawsze najbardziej chciał być
pisarzem i jak żaden może inny muzyk żył literaturą. Szymanowskiemu zawdzięczamy „Króla Rogera”, operowe arcydzieło robiące dziś
światową karierę.
Ka
Kartografi
a Wielkiego
Księstwa Litewskiego
Ks
od XV do połowy XVIII wieku
Stanisław Alexandrowicz
St
Fo
Format
A4, 344 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-331-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Dawna kartografia obs
obszaru Europy Wschodniej, objętego granicami
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy jest zbiorem uporządkowanych terytorialnie informacji, ważnych dla historyków tych krajów. Dotyczy to
szczególnie historii regionów, kompleksów majątkowych i pojedynczych miejscowości.
Publikacja zawiera 68 stron kolorowych map i planów A4.
Publikacja powstała we współpracy z Polską Akademią Nauk,
Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz Towarzystwem Naukowym
Warszawskim.
Kr
Kryzys
polityczny emigracji
w świetle korespondencji
ambasadora Kajetana Morawskiego
am
Rafał Habielski, Marek Jabłonowski
Ra
Fo
Format
B5, 200 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-408-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Publikacja zawiera listy i dokumenty ambasadora rządu RP w Londynie
przy rządzie francuskim opatrzone szerokim wstępem i komentarzem.
Publikacja powstała we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
www.aspra.pl
Historia
Ks
Kształcenie
nauczycieli w Łomży.
Zarys dziejów (1914–2014)
Za
Kształtowanie się polskiej
Ks
terminologii
te
muzycznej
Witold Wincenciak
W
Grzegorz Dąbkowski
Gr
Fo
Format
B5, 276 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-350-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 234 strony, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-166-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Praca składa się z czter
czterech rozdziałów. Każdy z nich odnosi się do innego okresu edukacji pedagogicznej. Wszystkie łączy w jedną całość
wspólny problem – kształcenie nauczycieli. Głównym jej celem jest
analiza pracy (organizacji nauczania i wychowania) poszczególnych
zakładów kształcenia nauczycieli. Chodziło również o ukazanie ich
dorobku i osiągnięć na tle potrzeb społeczno-gospodarczych. Autorowi zależało na zobrazowaniu zarówno pozytywnych elementów,
jak i słabszych stron w przygotowaniu zawodowym nauczycieli. Z tą
myślą wdrożono dodatkowe czynności badawcze (badania ankietowe,
sondaż, relacje itp.).
Niniejsza praca jest pr
próbą kompleksowego przedstawienia procesu
kształtowania się polskiej terminologii muzycznej z zakresu elementarnej teorii muzyki od połowy XVII w. do czasów współczesnych.
Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
Kształtowanie się specjalności
Ks
lekarskich
le
na ziemiach polskich
w latach 1860–1914
Kr
Krzeszowska
Droga Krzyżowa
z pieśniami Angelusa Silesiusa
(Anioła Ślązaka)
(A
Bożena Urbanek
Bo
Fo
Format
B5, 526 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-476-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 300 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-199-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Początków medycznyc
medycznych specjalności można się doszukiwać w odległych cywilizacjach i epokach. Już w starożytnym Egipcie około
2500 lat p.n.e. funkcjonowali lekarze związani ze służbą sakralną,
zajmujący się chorobami określonych organów czy części ciała. W czasach nowożytnych bywało podobnie.
Dopiero jednak u schyłku XVIII w. rozwój wiedzy, jej szybki transfer za
pośrednictwem publikacji, w tym prasy, kontakty zawodowe tudzież
wyjazdy zagraniczne na początku XIX w. sprzyjały kształtowaniu się
specjalności lekarskich.
Krzeszowska Droga
g Krz
Krzyżowa, opisana na polecenie Bernarda Rosy,
z pieśniami Angelusa Si
Silesiusa (Anioła Ślązaka), melodiami Georga Josepha i rysunkami Michaela Willmanna, wydana w Kłodzku w 1682
roku, teraz na język polski przełożona.
Pośród licznych europejskich modlitewników i przewodników, dialogów misteryjnych i historii apokryficznych, związanych z obrzędami
Wielkiego Tygodnia, Krzeszowska Księga Pasyjna wyróżnia się bogactwem środków, kunsztem i artyzmem wykonania.
M
Marian
Kukiel.
Historyk w świecie polityki
Hi
Martin Luther King Jr. 1929–1968
M
Marek Jabłonowski
M
Fo
Format
B5, 536 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-518-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 270 stron, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-167-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 43,00 zł
Su
Tom 2. serii „Ludzie – Media – Polityka” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Izabella Rusinowa
Iza
Martin Luther King Jr
Jr. (1929–1968) – pastor kościoła baptystów
M t
(Al b
w Montgomery
(Alabama)
i Atlancie (Georgia), doktor teologii Uniwersytetu Harvarda. Stał na czele organizacji duchownych działających
w południowych stanach USA. Był wielokrotnie aresztowany. Głoszone przez niego hasła miłości nieprzyjaciół łączyły w sobie zasady chrześcijańskie z ideą wyznawaną i propagowaną wcześniej przez Mahatmę
Gandhiego w Indiach. Działalność Kinga zainicjowała powolny proces
integracji rasowej społeczeństwa amerykańskiego, który przy wsparciu
innych amerykańskich organizacji murzyńskich, grup liberalnych oraz
mass mediów doprowadziły do uchwalenia w 1964 i 1965 r. przez
Kongres Stanów Zjednoczonych aktów prawnych zakazujących w tym
kraju praktyk segregacyjnych na tle rasowym.
33
Historia
M
Marynarka
wojenna Francji
w XVII wieku. Colbert i francuskie
dominium maris
do
M
Mazowsze.
Historia i kultura 1526–1795
Hi
Aleksandra Dmowska
Al
Fo
Format
B5, 382 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-595-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 55,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 278 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-278-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
W XVII wieku dominac
dominacja polityczna w Europie była ściśle związana
z opanowaniem przestrzeni morskiej. Francja natomiast długo wydaje
się ignorować jej znaczenie. Dopiero na początku rządów osobistych
Ludwika XIV w 1661 roku zajęto się poważnie sprawami morskimi
i w ciągu 20 lat zdołano po raz pierwszy utworzyć regularną marynarkę wojenną. W dużej mierze Francja zawdzięcza ten przełom urodzonemu w Reims plebejuszowi Jeanowi-Baptiste’owi Colbertowi,
generalnemu kontrolerowi finansów i sekretarzowi stanu Króla Słońce. W książce postaramy się prześledzić, jak Colbert przeprowadził tę
olbrzymią i skomplikowaną operację.
Benon Dymek
Be
Tom niniejszy zamyka si
się w latach 1526–1795. Obejmuje również problematykę inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego, a kończy się
wraz z upadkiem I Rzeczypospolitej, której stolicą stała się Warszawa.
Jest to niezwykle ważny okres dla Mazowsza, a szczególnie dla stolicy państwa. W tym czasie nastąpił duży rozwój dzielnicy. Osadnictwo
obejmowało dotąd niezasiedlone puszcze i bory. Mazowsze stało się
najgęściej zaludnioną prowincją Polski. Zapotrzebowanie na polskie
zboże na Zachodzie i możliwość jego eksportowania spowodowało
rozwój feudalnej gospodarki folwarcznej opartej na pańszczyźnianej
pracy chłopów. Spław wiślany bardzo ożywił ekonomicznie Mazowsze, a Warszawa stała się bardzo ważnym jego ośrodkiem. Apogeum
swe osiągnął w I połowie XVII w.
Miasta Mazowsza w XIX i XX wieku
M
M
Mieszkanie
się należy...
Studium z peerelowskich praktyk
St
społecznych
sp
Ja
Janusz
Szczepański,
Romuald Turkowski
Ro
Fo
Format
B5, 344 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-450-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
W prezentowanej książ
książce znalazły się rozprawy i szkice omawiające
czynniki miastotwórcze mazowieckiego regionu, m.in. wpływ handlu,
szlaków komunikacyjnych, garnizonów wojskowych, przemysłu, zmian
demograficznych i migracji ludności. Szczególnie miasta większe, siedziby władz administracyjnych, przyciągały coraz liczniejsze jednostki
aktywne, osoby poszukujące pełnych możliwości i rozwoju. W omawianych materiałach podjęto również kwestię gospodarki finansowej
miast mazowieckich w latach Królestwa Polskiego, co może być też
interesujące dla samorządów miejskich III Rzeczypospolitej. Warto
podkreślić, iż dwa artykuły nawiązują do stanu sanitarnego miast Mazowsza i rozwiązywania problemów ochrony zdrowia mieszkańców,
zarówno w okresie porozbiorowym, jak i w latach II Rzeczypospolitej.
Dariusz Jarosz
Da
Fo
Format
B5, 388 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-169-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Wprowadzając czytelnika
czyteln
w temat prezentowanej pracy, chciałbym posłużyć się kilkoma cytatami. Pierwszy, który stał się inspiracją
dla sformułowania tytułu tej książki, pochodzi z dyskusji, jaka odbyła się 15 lutego 1989 r. na forum podzespołu do spraw polityki
mieszkaniowej, obradującego w ramach Okrągłego Stołu. Wybitna
znawczyni tej problematyki Hanna Kulesza powiedziała wówczas:
„System polityki mieszkaniowej, który był realizowany, spowodował
to, że co najmniej dwóm pokoleniom Polaków wrosło w świadomość,
że mieszkanie w Polsce to się należy”.
Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX–XXI wieku
Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz
Ag
For
Format
B5, 780 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-626-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 89,00 zł
Su
Chcieliśmy między innymi zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełniła książka w kraju, a jaką
Ch
w społecznościach emigracyjnych. Interesujące było również ustalenie, jak czytelnictwo książek zmieniało
się w zależności od takich zmiennych demograficzno-społecznych, jak: pochodzenie i status społeczny,
płe
płeć, wiek, miejsce zamieszkania, region, pełnione role społeczne. Pragnęliśmy zastanowić się nad tym,
jak życie w różnych reżimach politycznych wpływało na kontakt z książką; w jaki sposób kształtowała ona
św
świadomość narodową Polaków.
Am
Ambicja, aby zająć się książką w życiu Polaków nie tylko w jej „dłuższym trwaniu”, ale również wieloaspektow
towo, stanowiła motywację dla poszukiwania badaczy, którzy skłonni byli przyjrzeć się jej z perspektywy
róż
różnych dziedzin wiedzy: historii, bibliologii, antropologii kulturowej, socjologii, literaturoznawstwa − by
wy
wymienić te najważniejsze.
34
www.aspra.pl
Historia
Naczelnik Kościuszko i inni
Na
Izabella Rusinowa
Iza
For
Format
A5, 216 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-620-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Niniejsza publikacja to zbiór esejów powstałych na podstawie referatów autorki wygłoszonych podczas sesji
Nin
na
naukowych organizowanych przez Polską Fundację Kościuszkowską. W każdym z nich tytułowy bohater jest
uka
ukazany w odmiennym nieco kontekście czasowym, geograficznym, historycznym i interpersonalnym. Nicią
prz
przewodnią książki jest bogaty w wydarzenia i działania życiorys Naczelnika. Pierwsze cztery eseje zostały pośw
święcone ocenom przebiegu samej Insurekcji oraz roli, jaką w niej odegrał Kościuszko, poczynionym zarówno
za jego życia − po obu stronach Atlantyku, jak i pośmiertnie. Kolejne dotyczą relacji z największymi postaciami epoki: trzecim prezydentem Stanów Zjednoczonych Thomasem Jeffersonem oraz duchowym przywódcą
Wi
Wielkiej Emigracji Julianem Ursynem Niemcewiczem. W ostatnim eseju autorka porusza temat mniej znany
sze
szerszym kręgom Polaków, a mianowicie kwestię wsparcia przez Kościuszkę idei Legionów Polskich.
Tem
Tematykę prezentowaną w esejach wzbogacają aneksy. Są to przede wszystkim opublikowane w połowie
XX w. raporty „z pierwszej ręki” o wydarzeniach tamtych dni: samego Tadeusza Kościuszki − z bitew pod
Du
Dubienką, Racławicami i Szczekocinami, Juliana Ursyna Niemcewicza − z bitwy maciejowickiej, a także wspomnienia o tych wydarzeniach zawarte w p
pamiętnikach Michała Kleofasa Ogińskiego i Karola Kniaziewicza. Ponadto dodano pierwsze, drukowane
w prasie polskiej już w 1818 r., wspomnienie o Naczelniku napisane przez Wirydiannę Fiszerową, a także urywek z pamiętnika tej autorki.
Ni
Niemiecka
pamięć. Rozrachunek
zp
przeszłością NRD i przemiany
niemieckiej świadomości historycznej
ni
No
Norwida
koncepcja literatury.
Obszary dyskursu i reinterpretacji:
Ob
gatunki, kategorie, konwencje
ga
Kazimierz Wóycicki
Ka
Dorota Plucińska
Do
Fo
Format
B5, 332 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-288-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 48,00 zł
Su
To książka szczególna. Pozwalająca lepiej poznać, w jaki sposób nasz
zachodni sąsiad odnosi się do własnych, najnowszych dziejów, jak
w naukowym dyskursie traktuje przeszłość, która nie tak dawno przecież podzieliła Niemcy. Kazimierz Wóycicki stawia przy tym fundamentalne pytania, nie proponując ani łatwych, ani poprawnych politycznie
odpowiedzi.
prof. dr hab. Włodzimierz Suleja
Ob gruźlicy na przełomie
Obraz
XIX i XX wieku w literaturze
XI
pięknej okresu Młodej Polski
pi
id
dwudziestolecia międzywojennego
Jerzy Janiuk
Je
Fo
Format
B5, 310 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-219-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Z dzisiejszej perspektywy gruźlica – choroba groźna, aczkolwiek skutecznie leczona – nie budzi już takich emocji. Jej wizerunek jako schorzenia
niosącego śmiertelne zagrożenie uległ na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zasadniczej przemianie. Stała się głównie problemem medycznym, nadal ważnym, ale już nie pierwszoplanowym. Nie jest przede
wszystkim tym, czym jeszcze nie tak dawno była: chorobą szerzącą się
epidemicznie, „białą plagą” o ogromnych następstwach socjalnych
i ekonomicznych, zjawiskiem kulturowym, mającym wpływ na losy nie
tylko jednostek, nierzadko wybitnych, ale i całych społeczności.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
B5, 294 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-414-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Rzecz stanowi klarown
klarowny i konsekwentny dyptyk literaturoznawczy,
zbierający wnioski z najważniejszych pól norwidowskiego dyskursu,
który obserwujemy od ponad stu lat. Książka p. Plucińskiej uświadamia nam, jak wiele zawdzięczamy na różnych polach refleksji literaturoznawczej temu „najbardziej współczesnemu”. Inną ważną cechą
(i zaletą) tej propozycji wydawniczej jest swobodne operowanie przez
Autorkę nowoczesnym warsztatem literaturoznawczym, co pozwala
przyjrzeć się Norwidowi w nowych, a niekiedy wręcz niespodziewanych ujęciach, jak np. w szkicu poświęconym intertekstualności, w którym zestawia graficzno-tekstową humoreskę „Klary Nagnioszewskiej
samobójstwo” z komiksem.
prof. dr hab. Józef Fert
Po
Polityka
surowcowa Polski
w latach 1935-1939
M
Marek
Jabłonowski,
Łukasz Zamęcki
Łu
Fo
Format
B5, 380 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-549-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Tom 9. serii „O niepo
niepodległą i granice” wydawanej we współpracy
z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora.
35
Historia
Pa
Państwo
laickie. Polityka ograniczania
bazy materialnej Kościoła katolickiego
ba
w Polsce przez władze komunistyczne
w latach 1945–1970
Piątka z panoramy Pragi
Pi
Janusz Sujecki
Ja
Fo
Format
B5, 174 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-587-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Włodzimierz Ważniewski
W
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-585-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Po zakończeniu II wojny światowej w znaczący sposób wzrósł autorytet Kościoła w społeczeństwie, co było konsekwencją traumatycznych doświadczeń wojennych oraz nowej sytuacji politycznej w Polsce
związanej z przejęciem władzy przez komunistów. Opierające się na
ideologii marksistowsko-leninowskiej państwo w zderzeniu z silnym
organizacyjnie i mającym znaczne poparcie społeczne Kościołem doprowadziło wkrótce do otwartej konfrontacji. Jednym z jej istotnych
elementów była polityka państwa zmierzająca do pozbawienia Kościoła materialnych podstaw jego funkcjonowania. Polityka ta jest przedmiotem analizy w niniejszej publikacji. Zagadnienie to nie było, jak
dotychczas, przedmiotem odrębnych badań.
„Piątka z panoramy PPragi” jest opowieścią o pięciu zabytkowych
b
d k h położonych
ł ż
h w tej dzielnicy Warszawy. Trzy spośród nich
budynkach
wzniesiono jako kamienice czynszowe, czwarty budowano jako obiekt
przeznaczony na mieszkania dla pracowników kolei warszawsko-terespolskiej, piąty mieścił pierwotnie w swoich wnętrzach magazyn
warsztatowy służący potrzebom tej kolei. Pięć adresów: Sierakowskiego 4, Wrzesińska 2, Targowa 56, Kijowska 5, Lubelska 33A.
Co zatem łączy wskazane domy, poza faktem, że wszystkie znajdują się
na terenie jednej historycznej dzielnicy? Cała „piątka” uwieczniona została na fotograficznej panoramie Pragi, wykonanej 26 sierpnia 1873
roku przez Konrada Brandla z Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego.
NOWOŚĆ
Po
Polityka
a historia.
ZSRR wobec nauki historycznej
ZS
w Polsce w latach 1945–1964
KU RZECZYPOSPOLITEJ
DEMOKRATYCZNEJ
POLSKA DEBATA USTROJOWA
1917–1921
1917
Jan Szumski
Ja
Fo
Format
B5, 430 stron, oprawa twarda, 2016
ISBN 978-83-7545-664-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Monografia Jana Szums
Szumskiego to ważna, a nawet (z powodu nowo odkrytych źródeł) wręcz obowiązkowa lektura dla wszystkich uczonych
i osób interesujących się okresem PRL. Odkrycie oraz wnikliwa analiza
funkcjonowania ideologiczno-politycznych struktur państwa radzieckiego, sprawujących kontrolę nad nauką historyczną w Polsce w latach
1944-1964 to bezsprzeczna wartość tego opracowania.
prof. dr hab. Zbigniew Romek
Polska-Francja 1970–1980
Po
Dariusz Jarosz, Maria Pasztor
Da
Fo
Format
B5, 340 stron, oprawa miękka, 2007
ISBN 83-89964-95-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Przedstawiana monogr
monografia stawia sobie za zadanie dokonanie analizy
łó
h wątków
tkó stosunków
t
głównych
między Warszawą a Paryżem w latach
1970–1980. Cezura początkowa wynika przede wszystkim z przekonania (które staramy się dogłębnie udokumentować), iż to właśnie od
1970 r., a zwłaszcza po zmianie ekipy władzy w Polsce, rozpoczął się
proces kształtowania nowej wizji roli Francji w polityce władz PRL. To
otwarcie władz Polski na kontakty z partnerami francuskimi spotkało
się z przychylnym przyjęciem nad Sekwaną, choć motywy obu stron
były różne. Efektem tego procesu stała się pierwsza wizyta Edwarda
Gierka we Francji w październiku 1972 r. Od tego momentu spotkania
na najwyższym szczeblu były o wiele częstsze.
36
1921
Po
Polska
debata ustrojowa
w latach 1917–1921.
Ku Rzeczypospolitej demokratycznej
M
Marek
Jabłonowski,
Wojciech Jakubowski,
W
Konrad Jajecznik
Ko
Fo
Format
B5, 576 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-558-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 89,00 zł
Tom 8. serii „O niepodległą i granice” wydawanej we współpracy
z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora.
Po
Polska
mniej znana 1944–1989.
Tom 7 – Komisja Tadeusza
To
Grabskiego (1981)
Gr
M
Marek
Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski
W
Fo
Format
B5, 702 strony, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-394-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 89,00 zł
Su
Seria „Polska mniej znana 1944–1989” wydawana jest wspólnie z Archiwum Akt Nowych i Uniwersytetem Warszawskim. Są to dokumenty
i opracowania władz centralnych oraz organów państwowych PRL
odnalezione w zasobach Archiwum Akt Nowych i po raz pierwszy
udostępnione czytelnikom. Każdy z tomów został opracowany przez
wybitnych historyków i politologów.
www.aspra.pl
Historia
Po
Polska
mniej znana 1944–1989.
Tom 8 – Zwrot polityczny ‘48.
To
Część 1
Cz
ZWROT
POLITYCZNY '48
Między polską drogą
a projektem uniwersalnym
Część 1
Seria „Polska mniej znana 1944–1989” wydawana jest wspólnie z Archiwum Akt Nowych i Uniwersytetem Warszawskim. Są to dokumenty
i opracowania władz centralnych oraz organów państwowych PRL
odnalezione w zasobach Archiwum Akt Nowych i po raz pierwszy
udostępnione czytelnikom. Każdy z tomów został opracowany i przygotowany do druku przez wybitnych historyków i politologów.
M
Marek
Jabłonowski,
Wojciech Jakubowski,
W
Tadeusz Krawczak
Ta
Fo
Format
B5, 754 strony, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-481-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 89,00 zł
Po
Polska
mniej znana 1944–1989.
Tom 8 – Zwrot polityczny ‘48.
To
Część 2
Cz
ZWROT
POLITYCZNY '48
Między polską drogą
a projektem uniwersalnym
M
Marek
Jabłonowski,
Wojciech Jakubowski,
W
Tadeusz Krawczak
Ta
Część 2
Fo
Format
B5, 726 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-581-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 89,00 zł
Su
W serii ukazały się:
Tom 1 Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 1980–
1981
Tom 2 Protokoły z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z naczelnikami więzień i obozów pracy (1944–1954)
Tom 3 Protokoły VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r.
Tom 4 Polski rok ‘89. Sukcesy, zaniechania, porażki (2 części)
Tom 5 Dokumenty centralnym władz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec–listopad ‘56
Tom 6 Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 roku (2 części)
Tom 7 Komisja Tadeusza Grabskiego (1981)
NOWOŚĆ
Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę.
Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców
oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.
Bolesław Orłowski
Format B5, objętość łączna 2016 stron, oprawa twarda, 2015/2016
ISBN serii 978-83-7545-570-0
Sugerowana cena detaliczna tomu: 69,00 zł
Sugerowana cena detaliczna kompletu: 269,00 zł
Rzetelne informacje o najważniejszych Polakach, którzy zaistnieli – często w skali ponadkrajowej
– w rozwoju szeroko pojętych nauk przyrodniczych, ścisłych i techniki, prezentujemy na łamach
ttego słownika. Jego Czytelnicy i Użytkownicy będą bez wątpienia zdumieni wagą i skalą przedstaw
wionych na jego łamach polskich osiągnięć. Jestem pod ich wrażeniem, pogłębionym w trakcie
redagowania Słownika, kiedy to sam dowiedziałem się o wielu wartych pamięci dokonaniach,
choć przecież od pół wieku zajmuję się zawodowo historią nauki i techniki. Dla Czytelników o wykształceniu humanistycznym lektura zawartych w nim biogramów będzie w wielu przypadkach
porażająca, co powinno ich skłonić do znacznej modyfikacji samoświadomości historycznej. Taki
w
właśnie cel przyświecał zespołowi wybitnych znawców przeszłości wielu dziedzin szczegółowych,
których pracę miałem zaszczyt koordynować.
prof. Bolesław Orłowski
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz Instyttutem Pamięci Narodowej.
TTom I.
TTom II.
TTom III.
TTom IV.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
A-G
H-Ł
M-R
S-Ż
522 strony
438 stron
512 stron
544 strony
978-83-7545-569-4
978-83-7545-568-7
978-83-7545-571-7
978-83-7545-572-4
37
Historia
NOWOŚĆ
Po
Polskie
partie i ruchy
społeczno-polityczne pierwszej
sp
połowy XX wieku
po
Po
Polskie
osiedle Santa Rosa
w Meksyku 1943–1946
Kazimierz Przybysz
Ka
Fo
Format
B5, 290 stron, oprawa twarda, 2016
ISBN 978-83-7545-670-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 330 stron, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-202-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 52,00 zł
Su
Prezentowana publikac
publikacja pomyślana została jako podstawowe, użyteczne w dydaktyce szkoły wyższej kompendium wiedzy o najważniejszych polskich partiach, nurtach i obozach politycznych oraz ruchach
społeczno-politycznych pierwszej połowy XX wieku. Oparte głównie
na bogatej literaturze przedmiotu, ale częściowo także na badaniach
własnych autorów, ma przede wszystkim charakter pomocy dydaktycznej. Pisząc owe teksty, myśleliśmy głównie o potrzebach studentów historii, politologii i innych kierunków politologicznych, jak europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja
społeczna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.
Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
Sprawa tymczasowego rozmieszczenia na okres działań wojennych
dużej liczby uchodźców zmuszała władze brytyjskie do szukania
miejsc tymczasowego osiedlania Polaków w swoich koloniach i dominiach w Afryce Środkowo-Wschodniej, Południowej i na subkontynencie indyjskim. W późniejszym czasie skorzystano też z możliwości
utworzenia osiedli uchodźców polskich w Meksyku na kontynencie
amerykańskim i w Nowej Zelandii. Działalność jednego z takich osiedli
– założonego w hacjendzie Santa Rosa w Meksyku stanowi przedmiot
rozważań niniejszej książki.
Po
Polskie
Radio na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej
W
Po
Polskie
Radio w czasie II wojny
światowej
św
An
Andrzej
Budzyński,
Krzysztof Jasiewicz
Kr
An
Andrzej
Budzyński,
Krzysztof Jasiewicz
Kr
Fo
Format
B5, 298 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-552-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Oddajemy do rąk Czyte
Czytelników pierwszy tom serii poświęconej historii
Polskiego Radia od jego powstania po współczesność, wspólnej inicjatywy Polskiego Radia SA i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk.
Pojawienie się radiofonii z początkiem XX w. zaowocowało znaczącym
postępem w dziedzinie rozpowszechniania informacji, kultury i edukacji oraz prowadzenia zorganizowanej działalności służącej upowszechnianiu ludzkiej myśli we wszystkich dziedzinach życia, dialogowi społecznemu i politycznemu, dając impuls do globalizacji.
Również Polska włączyła się w burzliwy proces rozwoju nowego medium - pierwszą audycję radiową nadała 1 lutego 1925 r. Próbna Stacja Radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie, inicjując w ten sposób działalność polskiej radiofonii.
Portrety i spotkania
Po
Fo
Format
B5, 300 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-577-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Polskie Radio odegrało cchlubną rolę we wrześniu 1939 r., stając się centrum informacyjno-dyspozycyjnym dla mieszkańców oblężonej stolicy
oraz moralnym oparciem dla jej obrońców i cywilnych mieszkańców, nękanych nalotami niemieckich bombowców i nieustannym ostrzałem artyleryjskim. Symbolem tych wydarzeń stały się ostrzegawcze komunikaty
radiowe („uwaga, uwaga - nadchodzi, co-ma...”) oraz niezapomniane
wystąpienia przed mikrofonami studia przy ul. Zielnej prezydenta stolicy
Stefana Starzyńskiego i szefa informacji Dowództwa Obrony Warszawy
ppłk. Wacława Lipińskiego. W czasie powstania warszawskiego zaś za
pośrednictwem zmontowanych w konspiracji nadajników Polskie Radio
i powstańcze radio „Błyskawica” informowały opinię publiczną i rządy
państw zachodnich o walce i losie Warszawy.
JAN CIECHANOWSKI
Powstanie Warszawskie
Po
Andrzej Lam
An
Jan M. Ciechanowski
Ja
Fo
Format
A5, 382 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-540-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 744 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-534-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
„Portrety i spotkania” tto zbiór studiów o poetach niemieckich od śred
i i
d
ł
dniowiecza
do połowy
XX wieku, komentarze do ich biografii i warsztatu poetyckiego, wzbogacone przekładowym doświadczeniem autora, wieloletniego profesora Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii
Humanistycznej im. A. Gieysztora.
38
Jan Witold Chmielewski
Ja
Książka omawia główne dziedziny życia narodowego w okresie II wojny światowej, jak również przedstawia genezę i rozwój polskiego ruchu oporu. Bada też stosunki między obozem londyńskim a ruchem
komunistycznym ze względu na to, że w końcowych latach wojny
ugrupowania te wzajemnie ubiegały się o władzę w powojennej
Polsce, co wpływało na polityczne decyzje Rządu RP na uchodźstwie.
www.aspra.pl
Historia
Pr
Protestanci
w Łodzi 1815–1914.
Między edukacją a ewangelizacją
M
Pr
Przygotowanie
kadr oświatowych
na uchodźstwie w latach 1941–1948
Hanna Krajewska
Ha
Witold Jan Chmielewski
W
Fo
Format
B5, 570 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-510-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 216 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-452-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Podkreślić należy, że recenzowana
re
praca obfituje w nowe ustalenia
i interpretacje, wprowadza w obieg naukowy wiele interesujących
i wartościowych źródeł. Napisana została z dużą znajomością poruszanej problematyki. Z drugiej strony natomiast stanowi podsumowanie
badań nad dziejami konfesji protestanckich w Łodzi w XIX i na początku XX wieku. Warty podkreślenia jest wyważony i obiektywny stosunek
autorki do zagadnień budzących dotąd niejednokrotnie wiele emocji.
prof. dr hab. Elżbieta Alabrudzińska
Popieram opublikowan
opublikowanie pracy W. Chmielewskiego w formie oddzielnej książki, jest to bowiem rzecz w polskiej literaturze historyczno-oświatowej zupełnie nowa, a przy tym bardzo interesująca, gdyż ukazuje mało znane, a godne uznania wysiłki wojennej emigracji polskiej
na polu kształcenia nauczycieli, którzy nierzadko spożytkowali zdobytą
wiedzę w szkolnictwie emigracyjnym, a także w pracy zawodowej po
powrocie do kraju.
prof. dr hab. Stanisław Mauersberg
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk.
Ra
Raporty
Straży Kresowej 1919–1920
ziem północno-wschodnich
zie
Joanna Gierowska-Kałłaur
Jo
Fo
Format
B5, 1176 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-263-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 129,00 zł
Su
Tom 7. serii „O niepo
niepodległą i granice” wydawanej we współpracy
z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora.
Sk
Skazani
na podległość.
Z dziejów stosunków
po
polsko-włoskich w latach 1945–1958
Maria Pasztor, Dariusz Jarosz
M
Fo
Format
B5, 282 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-485-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Sprzeczności między m
mocarstwami zwycięskiej koalicji antyhitlerowskiej, postępujący podział Europy i świata na zwalczające się bloki
polityczno-militarne oraz podporządkowana pozycja w ramach nich
Polski i Włoch (przy świadomości wszelkich różnic co do jej charakteru i istoty) decydowały o kształcie wzajemnych relacji. Prezentowana
praca, oparta o wcześniej nieznane materiały źródłowe, zawiera próbę
analizy tych stosunków i ich międzynarodowych uwarunkowań nie tylko w wymiarze politycznym, lecz także gospodarczym, finansowym,
kulturalnym i naukowym.
Socynianizm. Dzieje, poglądy, oddziaływanie
So
Zbigniew Ogonowski
Zb
For
Format
B5, 570 stron, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-604-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
W książce niniejszej autor podejmuje próbę przedstawienia historii intelektualnej socynianizmu. Historię
tak
taką winien oczywiście poprzedzać zarys dziejów ruchu, opisujący jego narodziny – rozwój – upadek, a także zawierający biografie przynajmniej jego czołowych działaczy i pisarzy. Wszystko to czytelnik w książce
zna
znajdzie,
autor jednak pragnie dobitnie podkreślić, że swe główne zadanie widziała w przedstawieniu nie
dz
dziejów
ruchu (skądinąd bardzo interesujących i stanowiących temat ważny sam w sobie), ale dziejów myśli: religijnej, filozoficznej, społeczno-politycznej, idei tolerancji (temu tematowi poświęcone zostało szczegó
gólnie
wiele uwagi), wreszcie obecności socynianizmu w kulturze intelektualnej Europy tamtych czasów.
Au wyznaje, że książkę swą pisał nie dla grupy specjalistów, tak bardzo w Polsce nielicznej. Stąd też,
Autor
cho
chociaż usilnie zabiegał o zachowanie rygorów poprawności naukowej, starał się przecież, na ile to możliwe
we, wykładać temat niehermetycznie, w nadziei (może nie za bardzo naiwnej), że sięgać będą po nią także
ci, którzy, interesując się dziejami kultury intelektualnej wieku XVII, a o socynianizmie niewiele wiedzący,
zap
zapragną poinformować się o tym ciekawym w naszych dziejach fenomenie z wykładu systematycznego
iu
uporządkowanego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
39
Historia
NOWOŚĆ
St
Stalin.
Twórca i dyktator
supermocarstwa
su
St
Stanisław
Mackiewicz.
Pisarz polityczny
Pi
Eugeniusz Duraczyński
Eu
Ra Habielski,
Rafał
Kamila Kamińska-Chełminiak
Ka
Fo
Format
B5, 736 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-339-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Nowe spojrzenie polski
polskiego historyka na postać wodza i tyrana, który
odcisnął swe piętno na historii Rosji i świata w XX wieku. Doprowadził
Związek Radziecki do rangi mocarstwa światowego, ale dokonał tego
za cenę cierpień milionów jego obywateli. Państwo, które stworzył,
przetrwało jeszcze kilka dziesiątek lat po śmierci Stalina. Do dzisiaj jego
postać budzi namiętne spory i kontrowersje wśród historyków z samej
Rosji i innych krajów.
Nagroda KLIO 2012.
Fo
Format
A5, 280 stron, oprawa twarda, 2015/2016
ISBN 978-83-7545-643-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Tom 5. serii „Ludzie – Media – Polityka” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W tomie piszą m.in.: Kazimierz M. Ujazdowski, Maciej Wojtacki, Jacek
Gzella, Jan Sadkiewicz, Krzysztof Tarka, Rafał Wardzyński, Elżbieta Dąbrowicz, Kamila Kamińska-Chełminiak, Rafał Habielski, Jan Tomkowski.
St
Stefan
Kisielewski Kisiel.
1911–1991–2011
19
Szlachta polska i jej dziedzictwo
Sz
Rafał Habielski, Marek Jabłonowski
Ra
Fo
Format
B5, 370 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-479-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 318 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-285-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Tom 4. serii „Ludzie – Media – Polityka” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Dariusz Kuźmina
Da
Zbiór artykułów/Księga jubileuszowa na 65 lat prof. dr. hab. Jana Dzięi l
ki
gielewskiego.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Sz
Szkolnictwo
powszechne i oświata
pozaszkolna w województwie
po
poleskim w latach 1919–1939
po
W
Wywiad
a władza.
Wywiad cywilny w systemie
W
sprawowania władzy politycznej PRL
sp
Andrzej Smolarczyk
An
Zbigniew Siemiątkowski
Zb
Fo
Format
B5, 560 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-553-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Praca Andrzeja Smolarczyka
Smolarc
jest bogata materiałowo, ujmuje problem
szkoły powszechnej dla mniejszości narodowych na terenie województwa poleskiego w okresie międzywojennym na dobrze zarysowanym
i udokumentowanym tle społecznym, politycznym i kulturalnym. (...)
Głównym problemem interesującym Autora jest pytani o sens i cel polityki oświatowej władz polskich w stosunku do mniejszości narodowych na badanym terenie. Autor przedstawił jej asymilacyjny charakter
i dostosowane do tego postanowienia prawne, politykę personalną,
metody zarządzania i aparat administracyjny. Ukazał także reakcję
na tę politykę mniejszości narodowych i formy kompensacyjne, m.in.
przez oświatę dorosłych, działalność kulturalną (...).
prof. dr hab. Kalina Bartnicka
40
Fo
Format
B5, 422 strony, oprawa miękka, 2009
ISBN 978-83-7545-124-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 52,00 zł
Su
Wywiad to jedyna ins
instytucja publiczna pozostająca z mocy prawa
w strefie cienia, nietransparentna dla świata zewnętrznego, której
zasady postępowania stoją w sprzeczności z wartościami wolnego
świata. Tajnością objęte są zarówno metody pracy wywiadu, jego siły
i środki, zadania, prowadzone operacje, jak też struktury wywiadowcze i ich skład osobowy, a w szczególności personalia oficerów, sposoby ich rekrutacji do służby, ich szkolenie, metody werbowania tajnych współpracowników spośród obywateli obcych państw gotowych
z różnych pobudek zdradzać własny kraj, na koniec zaś usytuowanie
funkcjonariuszy wywiadu w instytucjach życia publicznego.
www.aspra.pl
Historia
W
Wazowie
a Kościół
w Rzeczypospolitej
W
Wynalazczość
polska w Stanach
Zjednoczonych
Zj
Dariusz Kuźmina
Da
Sławomir Łotysz
Sł
Fo
Format
B5, 358 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-490-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 348 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-444-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Recenzowaną pracę uw
uważam za ważną i niezwykle potrzebną. Zawiera
bowiem podsumowanie wyników badań szczegółowych dotyczących
wzajemnych relacji między Kościołem katolickim w Rzeczypospolitej
a polskimi Wazami we wszystkich tych dziedzinach, w których oddziaływanie duchowieństwa oraz Zygmunta III, jego koronowanych
synów i pozostałych członków panującego rodu było istotne. Dzięki
temu dziełu otrzymujemy gruntowną wiedzę odnośnie do zaangażowania ludzi Kościoła w edukację Wazów, w posługę duszpasterską na
ich dworach, w misjach służących realizacji planów królewskich oraz
w instytucjach życia publicznego Rzeczypospolitej. Z drugiej zaś strony
poznajemy działania członków polskiej linii tej dynastii na rzecz własnej wspólnoty wyznaniowej.
Dorobek wynalazczy PPolaków działających za granicą, w tym także
w Stanach Zjednoczonych, jest stosunkowo słabo przebadany. Niniejsza praca, bazując w głównej mierze na źródłach podstawowych,
wypełnia tę lukę. Książka przedstawia dorobek wynalazczy Polaków
działających w USA w XIX i XX wieku. Nie jest to jednak katalog poszczególnych osiągnięć, lecz dogłębna analiza aktywności wynalazczej
Polaków w Ameryce na szerokim tle zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych zachodzących w tym kraju i na świecie w omawianym okresie.
Za
Zaczniemy
wojnę w poniedziałek.
Kubański kryzys rakietowy 1962
Ku
Za
Zawód
lekarza na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku
Wojciech Kostecki
W
Bożena Urbanek
Bo
Fo
Format
A5, 280 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-401-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 520 stron, oprawa twarda, 2009
ISBN 978-83-7545-135-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
„Członkowie Komitetu Wykonawczego ponownie zebrali się w Białym
Domu, dyskutując zawzięcie.– Proszę o spokój – odezwał się zmienionym głosem John Kennedy. – Sekretarz Obrony ma komunikat.
– Kilka naszych samolotów zwiadowczych wykonujących misję nad
Kubą – powiedział powoli Robert McNamara – zostało dziś ostrzelanych. Jeden z nich, pilotowany przez majora Andersona, nie powrócił
do bazy. Przypuszczalnie został strącony sowiecką rakietą przeciwlotniczą. – McNamara zaczerpnął tchu: – Wszyscy wiemy, co to oznacza.
Cztery dni temu zdecydowaliśmy, że na taki atak odpowiemy odwetem. A więc wojna!”
Naszym opracowaniem próbujemy zmienić tę statystykę, a zarazem
przedstawić zmieniające się na przestrzeni stuleci oblicze lekarskiej
profesji, w dwóch najważniejszych dla medycyny okresach XIX i XX
wieku. Koncentrujemy się najpierw na XIX stuleciu, prezentując tutaj
mało znane zagadnienia, jak np. kształtowanie się specjalności medycznych, sylwetki zapomnianych lekarzy, w tym i czasem pierwszych
kobiet. Ponadto warunki pracy, wyposażenia, ale staramy się ukazać
i nowe, wprowadzane wtedy działy interwencji medycznej, jakim była
pierwsza pomoc, udzielana w ramach pogotowia ratunkowego. Wykorzystujemy przy tym różne źródła wiedzy historycznej, w tym archiwalia, prasę, ale i inne formy, popularne zwłaszcza dla XX stulecia
– film polski oraz inną twórczość artystyczną, w tym także lekarską…
Za
Zawód
diagnosty laboratoryjnego
i ffelczera na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku
Za
Zawód
ratownika medycznego
na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku
Bożena Urbanek
Bo
Bożena Urbanek
Bo
Fo
Format
B5, 332 strony, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-245-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
W tomie przedstawiono drogę rozwoju zawodu felczera w Królestwie
Kongresowym i na ziemiach polskich do połowy XX stulecia. Opisano
sposoby przygotowania do profesji, zmiany w systemie kształcenia,
obowiązki i uprawnienia felczerów na przestrzeni prawie 200 lat. Ciekawą kwestią, poruszoną niejako na marginesie rodowodu felczera,
a wartą zwrócenia uwagi, są wzory czerpane z rosyjskiego, a później
sowieckiego systemu oświaty.
Publikacja powstała we współpracy z Polską Akademią Nauk i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
B5, 354 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-362-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Postęp cywilizacyjny i wynikające z tego faktu niebezpieczeństwa,
w tym wzmożona wypadkowość, miały wpływ na rozwój ratownictwa
medycznego. Pierwsza na ziemiach polskich organizacja skupiająca
osoby udzielające pierwszej pomocy, w tym lekarzy, została utworzona
w 1891 r. w Krakowie, w ówczesnym zaborze austriackim, z inicjatywy
Arnolda Banneta i Karola Nałęcza Brudzińskiego. Wkrótce podobną powołano we Lwowie. Dalsze instytucje – funkcjonujące na zasadzie społecznych stowarzyszeń – powstały w Warszawie (1897), Łodzi (1899),
Wilnie (na przełomie 1901/1902) oraz Lublinie (1917). Stowarzyszenia
te i grupy związanych z nią ratowników stopniowo przekształciły się
w publiczną organizację leczniczą, określaną mianem pogotowia ratunkowego – instytucji istniejącej po dzień dzisiejszy.
41
Historia
Zg
Zgromadzenia
g
zakonne w medycynie
i ffarmacji na Śląsku i Zagłębiu
Bożena Urbanek
Bo
Fo
Format
B5, 340 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-467-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Po prześledzeniu dotyc
dotychczasowego dorobku publikacji poświęconych
zgromadzeniom zakonnym wyłania się wątek udziału osób konsekrowanych w organizacji, ale i samym zabezpieczeniu medycznym ludności zamieszkałej w rejonie Śląska i dzisiejszego Zagłębia – nie zawsze
jednak w pełni doceniany. Przypominać zaś wypada, że działalność
ta składa się na jedną z podstawowych ról, jaką spełniali zakonnicy
poszczególnych klasztorów, zgromadzeń w swoim misyjnym i charytatywnym powołaniu. Staraliśmy się pokazać udział sióstr i braci zakonnych w bezinteresownej walce o życie ludzkie, staraniach o niesienie
ulgi w cierpieniu, niwelowaniu odczuwania krzywdy oraz wykluczenia
z powodu choroby czy ludzkiej niedołężności.
Włodzimierz Wa˝niewski
Zn
Zniewolony
Uniwersytet.
Sowietyzacja szkolnictwa wyższego
So
w Niemczech Wschodnich, Czechach
i PPolsce 1945–1956
John Connelly
Jo
Fo
Format
B5, 428 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-486-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
W centrum zainteresowania Autora pozostaje problem – w jaki sposób te same cele sformułowane w Moskwie w stosunku do wszystkich
uczestników „wspólnoty socjalistycznej” starano się osiągnąć w poszczególnych krajach, i jakie osiągnięto rzeczywiste efekty. (...) Analizuje
on i opisuje sam problem oraz sytuację w badanych krajach z perspektywy zewnętrznego obserwatora, a nie – jak wielu autorów pochodzących
z regionu – zaangażowany uczestnik opisywanej historii. (...) Szczególnie wartościowe z tego punktu widzenia są społeczne charakterystyki
środowisk akademickich poszczególnych krajów oraz zniuansowane
analizy wypowiedzi i działań przedstawicieli obozu władzy.
prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki
Zł dobrem zwyciężaj. Polityka
Zło
przemocy państwowej wobec
pr
Kościoła katolickiego w Polsce
Ko
1945–1970
19
Włodzimierz Ważniewski
W
Fo
Format
B5, 406 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-502-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 55,00 zł
Su
Prezentowana monografia porusza tematykę stosunków między państwem a Kościołem katolickim w Polsce w pierwszym dwudziestoleciu
po II wojnie światowej. Powstała głównie na podstawie źródeł archiwalnych centralnych władz PRL, które nie były dotychczas uwzględniane przez badaczy omawianego tematu. Walorem publikacji jest
również nowe ujęcie poruszanej tematyki.
Autor przedstawia dynamikę wydarzeń, w których centralną postacią
jest Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. Książka zawiera także opisy – często bardzo dramatyczne – batalii księży oraz zwykłych
ludzi o zachowanie wiary katolickiej i tożsamości narodowej, nawet
za cenę własnego życia.
42
www.aspra.pl
Dziennikarstwo, media, public relations
Be komentarza, czyli jak unikać
Bez
od
odpowiedzi na pytania dziennikarzy
+ płyta CD gratis
Jagoda Bloch
Ja
Fo
Format
B5, 298 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-269-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Materiał jest bogaty i d
dobrze wyodrębniony, cała praca dostarcza satysfakcji poznawczej zarówno w warstwie teoretycznej, jak i egzemplifikacyjnej, a żywy i atrakcyjny język sprawia, że lektura książki jest
ciekawa i ze wszech miar satysfakcjonująca. Można ją też potraktować
jako instruktaż dla dziennikarzy kontaktujących się z opornymi rozmówcami – albo też jako poradnik dla tych, co pragną się wykręcić od
odpowiedzi niewygodnych dla siebie, a stawianych najczęściej przez
niekoniecznie pełnych dobrej woli dziennikarzy.
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
Dawne polskie przekłady prasowe
Da
Ewa Gruszczyńska
Ew
Fo
Format
B5, 250 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-340-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Temat recenzowanej ks
książki dr Ewy Gruszczyńskiej jest bardzo ciekawy
i nie zostałł wcześniej d
dostrzeżony przez badaczy. W wiekach XVI–XVIII
powstały w Europie, m.in. w Polsce, zalążki prasy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, wydawnictw drukowanych mających informować
ogół o interesujących sprawach. Niemal od początku swego istnienia
w tak rozumianej prasie, zwanej gazetami, pojawiają się przekłady.
Były one znane dawniejszym badaczom prasy staropolskiej. Jednak autorka podjęła się zbadania ich w sposób kompleksowy. Na pochwałę,
obok doboru problematyki, zasługuje rzetelne potraktowanie tematu
i materiału.
prof. dr hab. Zygmunt Saloni
De
Debata
nad stanem wojennym
w Polsce
Kamila Kamińska
Ka
Fo
Format
B5, 376 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-358-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 18. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Autorka dobrze panuje nad językiem wywodu i nad dyscypliną narracji, nawet powiem więcej – pracę czyta się swobodnie i z niejaką przyjemnością. Publikacja ma styl myślenia, który charakteryzuje pewien
dystans – ale równy wobec wszystkiego i wszystkich – do opisywanych
faktów, zjawisk i postaci. Autorka korzysta z wielu przekazów i źródeł, daje ich bogaty przegląd i zawsze spokojny oraz fachowy język
i styl, stonowany osąd i elegancję sformułowań. Notabene rozdział I,
w którym autorka omawia drogę do stanu wojennego oraz prawne
próby rozliczenia jego autorów, z punktu widzenia wymogów sztuki
historiograficznej jest wręcz wzorcowy.
prof. dr hab. Wiesław Władyka
Oficyna Wydawnicza ASPRA
43
Dziennikarstwo, media, public relations
De
Deutsche
Welle w systemie
medialnym Republiki Federalnej
m
Niemiec
Ni
Michał Maliszewski
M
Fo
Format
A5, 280 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-329-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 38,00 zł
Su
Wśród prawie stu istnie
istniejących na świecie radiofonii dla zagranicy Deutsche Welle jest niezwykle interesującym przykładem rozwoju tego typu
środków komunikacji międzynarodowej od czasu pierwszych kroków
stawianych przez to radio do jej obecnej, multimedialnej postaci, a także ciekawym przypadkiem ewolucji od instrumentu w rękach państwa
do niezależnego medium międzynarodowego. Deutsche Welle przypada także szczególne miejsce w niemieckim krajobrazie elektronicznych
środków przekazu, co potwierdza opinia o tym medium, często prezentowana w niemieckim parlamencie, Bundestagu.
Dziennikarz, utwór, prasa
Dz
Tadeusz Kononiuk
Ta
Fo
Format
B5, 418 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-515-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej
f d
h b BBogdana
d
prof.
dr. hab.
Michalskiego.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i składa się na nią kilkadziesiąt artykułów,
szkiców i esejów.
NOWOŚĆ
Etyczne dziennikarstwo. Ewolucja deontyczna zawodu
Et
Tadeusz Kononiuk
Ta
Fo
Format
B5, 284 strony, oprawa miękka, 2015/2016
ISBN 978-83-7545-653-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Przemiany, jakim podlega zawód dziennikarza od początku XXI w., prowokują wiele pytań wśród badaczy
Prz
i zznawców literatury przedmiotu. Praca nad gromadzeniem, przetwarzaniem i interpretacją informacji
w imię standardów obiektywizmu, rzetelności, a przede wszystkim służby społeczeństwu, a więc reguł
wy
wypracowywanych przez lata kształtowania się zawodu dziennikarza, w obecnej rzeczywistości stała się
prz
przedmiotem wielu dyskusji, przede wszystkim w środowisku dziennikarskim. Dziennikarska ideologia
zaw
zawodu, w obliczu zmian o charakterze społeczno-ekonomicznym i technologicznym oraz powstania
no
nowych form komunikowania, budzi wątpliwości związane z możliwością realizowania profesjonalnych
sta
standardów.
Za
Zadaniem medioznawcy jest dociec, jakie miejsce i rolę w kanonie dziennikarskich wartości zajmuje odpo
powiedzialność. Stanowi ona bowiem istotę i fundament zawodowej tożsamości i wyjątkowej pozycji
dz
dziennikarzy w społeczeństwie.
Pu
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Fi
Finansowanie
mediów publicznych
w Polsce – teoria i praktyka
Ira issue in the rhetoric
Iraq
of George W. Bush
Ja
Janusz
W. Adamowski,
Anna Jupowicz-Ginalska
An
Vadym Zheltovskyy
Va
Fo
Format
A5, 176 stron, oprawa miękka, 2012/2013
ISBN 978-83-7545-406-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Z pełnym zrozumieniem dla formułowanych z wielu stron oskarżeń,
że media publiczne w Polsce niedostatecznie realizują swe obowiązki
misyjne (i jest to zarzut kierowany przede wszystkim wobec TVP SA),
trzeba pamiętać, że media te są nam jednak absolutnie niezbędne. To
one przecież powinny być forum ważnych dyskusji społecznych, tworzyć płaszczyznę społecznego dyskursu na tematy tak ważne, jak np.
powszechna potrzeba respektowania norm etycznych czy problem rozumnego i skutecznego budowana naszej tożsamości kulturowej. Taka
instytucja nie jest jednak tania, tym bardziej że kończy się czas mediów
analogowych, a także uniwersalnej telewizji „dla wszystkich”.
44
Fo
Format
B5, 290 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-335-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Podkreślić należy w szczególności
szcz
pionierski charakter pracy, stanowiącej – według mojej wiedzy – pierwszą w naszym kraju próbę opisu
i analizy wystąpień publicznych prezydenta USA w kontekście decyzji
politycznych i militarnych podejmowanych przez waszyngtońską administrację.
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
www.aspra.pl
Dziennikarstwo, media, public relations
NOWOŚĆ
JASNOPIS czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych
JA
Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk
W
For
Format
B5, 214 stron, oprawa twarda, 2016
ISBN 978-83-7545-649-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Wiele tekstów, z którymi spotykamy się na co dzień – od aktów prawnych po ulotki informacyjne i instrukWi
cje obsługi urządzeń – jest formułowanych tak, że często mamy poważne kłopoty z ich zrozumieniem.
A przecież wystarczyłoby czasem skrócić zdania, uprościć słownictwo czy zastąpić trudne konstrukcje
pro
prostszymi, by tekst stał się zrozumiały dla większości odbiorców.
Nin
Niniejsza książka dotyczy tego, jak powstawał i jak funkcjonuje Jasnopis – narzędzie informatyczne, które potrafi zmierzyć zrozumiałość tekstu, wskazać jego trudniejsze fragmenty i zaproponować poprawki.
Ap
Aplikacja ma zastosowanie praktyczne, służy do sprawdzania stopnia trudności różnych tekstów polskich
(z wyjątkiem tekstów artystycznych). Adresatami programu i książki są zatem przede wszystkim autorzy
iw
wydawcy tekstów użytkowych, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, tzn. pism urzędowych, przepis
pisów, regulaminów, instrukcji, opisów działania środków farmakologicznych (przeznaczonych dla pacjentów
tów), podręczników, gazet i czasopism (w nich szczególnie tekstów informacyjnych).
Jas
Jasnopis powstał pod kierownictwem prof. dr hab. Włodzimierza Gruszczyńskiego, językoznawcy i filologa
zU
Uniwersytetu SWPS. W skład zespołu projektowego wchodzą badacze z dziedzin lingwistyki, psycholingwistyki i informatyki. Aplikacja jest dostępna online na stronie jasnopis.pl
Komunikacja sieciowa
Ko
Włodzimierz Gogołek
W
Fo
Format
B5, 308 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-131-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 4. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
tt t D
i ik
z IInstytutem
Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Ko
Komunikowanie
masowe i polityka
medialna w epoce globalizacji
m
i cyfryzacji
c
– aspekty międzynarodowe
Ja
Janusz
W. Adamowski,
Alicja Jaskiernia
Al
Fo
Format
B5, 246 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-421-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tom 19. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Książka jest bardzo wartościowa, wnosi wiele nowych faktów oraz porządkuje najnowszą wiedzę na temat komunikowania międzynarodowego. Jest ważna dla medioznawców, ale można ją także potraktować
jako podręcznik dla studentów komunikowania międzynarodowego,
dziennikarstwa czy politologii.
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński,
Uniwersytet Jagielloński
Ko
Komunikowanie
polityczne 2.0
Analiza amerykańskiej i polskiej
An
kampanii prezydenckiej
ka
Łukasz Przybysz
Łu
Fo
Format
B5, 378 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-461-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 22. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Kultury prosumpcji
Ku
Piotr Siuda
Pio
Fo
Format
B5, 296 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-378-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Tom 16. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
I
D
i ik
z Instytutem
Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor słusznie zwraca uwagę na fakt, iż współcześnie skuteczne mogą
być jedynie multimedialne strategie komunikacyjne, zakładające synergię mediów. Bardzo interesująco został omówiony efekt nowych
mediów w procesie komunikacji politycznej. Autor przedstawił także
najbardziej, jak dotąd, rozbudowaną w polskiej literaturze przedmiotu
analizę wpływu Internetu, w tym zwłaszcza mediów społecznościowych na budowanie zaangażowania ich użytkowników w kampanii
wyborczej.
prof. dr hab. Grażyna Ulicka
Oficyna Wydawnicza ASPRA
45
Dziennikarstwo, media, public relations
Marketing polityczny
a public relations
Różnice, podobieństwa, kontrowersje
redakcja naukowa
Wojciech Jabłoński
M
Marketing
polityczny a public
relations. Różnice, podobieństwa,
re
kontrowersje
ko
M
Manipulacja
w mediach.
Media o manipulacji
M
Wojciech Jabłoński
W
Fo
Format
B5, 284 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-304-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 180 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-547-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Tom 25. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Tomasz Gackowski, Joanna Dziedzic
To
Tom 12. serii „Media początku
po
XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Pomysł na przygotowanie publikacji o związkach między marketingiem
politycznym a public relations uważam za znakomity. Opracowanie
zbiorowe składające się z artykułów przygotowanych przez ośmiu autorów jest przykładem jednej z niewielu prac z ostatnich lat w Polsce,
które odniosły się tak ciekawie do teoretycznej i praktycznej analizy
wielu przykładów działań polityków, które bywają często kojarzone
zarówno z marketingiem, jak i działalnością public relations.
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
M
Media
a rok 1989. Obraz przemian
in
nowe zjawiska na rynku
M
Media
studenckie a wizerunek
uczelni
uc
Łukasz Szurmiński
Łu
Olga Kurek-Ochmańska
Ol
Fo
Format
B5, 258 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-218-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 44,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 224 strony, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-602-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tom 8. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Rozprawa podejmuje te
temat ważny dla funkcjonowania uczelni, a przecież słabo dostrzegany. Staje się on tym ważniejszy, że współczesne
szkoły wyższe podległy istotnej transformacji od czasów swej klasycznej – wczesnodwudzistowiecznej – formy, a stoją w obliczu większych
niż dzisiejsze wyzwań związanych z gruntowną transformacją edukacji
na wszystkich poziomach, po części związanych z wpływem technologii
informacyjno-komunikacyjnych oraz tzw. mediów (…). Badania empiryczne uważam za najważniejszą część rozprawy (…), ukazują przekonywująco jak ograniczony i niedoskonały, a w istocie tradycyjny jest
system komunikowania polskich uczelni (…). Wysoko oceniam zakończenie pracy – odniesienie się w nim do postawionego problemu, pytań
badawczych i hipotez oraz sformułowanie wniosków i uogólnień.
prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas
NOWOŚĆ
Mediamorfozy
M
Tomasz Gackowski
To
For
Format
B5, 222 strony, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-639-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tom 27. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwe
wersytetu Warszawskiego.
Jeż
Jeżeli ktoś stawia sobie pytanie, jakie będą media w przyszłości, to w tej książce znajdzie wiele inspirujących
my
myśli. Rzecz naukowa, ale pomaga w zrozumieniu codzienności. Bardziej niż się wydaje.
prof. dr hab. Jacek Dąbała, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Tyt
Tytułowa »mediamorfoza« celowo przywołuje rozważania Karola Jakubowicza na temat transformacji
śro
środków komunikowania. Wspólnym wątkiem prezentowanych w niej publikacji jest bowiem »substytucjo
cjonalny« wymiar przemian mediów. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na tym, w jaki
spo
sposób nowe media i technologie cyfrowe zastępują media tradycyjne. Publikacja dobrze odzwierciedla
wie
wielowymiarowość i wieloaspektowość zjawiska mediamorfozy, a także różnorodność podejść badawczy
czych do tematu. Czytelnik odnajduje w niej zarówno filozoficzną, humanistyczną analizę funkcji mediów
zp
perspektywy epistemologii i metodologii nauk o zarządzaniu, jak i szczegółowe rozważania dotyczące
przemian konkretnych formatów i gatunków medialnych.
dr hab. Agnieszka Hess, Uniwersytet Jagielloński
46
www.aspra.pl
Dziennikarstwo, media, public relations
M
Media
masowe wobec przemocy
i tterroryzmu
M
Metodologie
badań
medioznawczych
m
Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz
An
Tomasz Gackowski
To
Fo
Format
B5, 180 stron, oprawa miękka, 2009
ISBN 978-83-7545-146-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 242 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-564-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tom 3. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
M
Międzykulturowe
aspekty
działalności mediów
dz
w epoce globalizacji
Ja
Janusz
W. Adamowski,
Alicja Jaskiernia
Al
Fo
Format
B5, 224 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-478-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tom 24. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
W książce, dość mocno zróżnicowanej treściowo, czytelnik znajdzie
zarówno teksty ogólnie traktujące kwestię wpływu mediów masowych
na sferę komunikowania międzykulturowego, jak i studia przypadków
dialogu międzykulturowego, przebiegającego za pośrednictwem medialnej sieci, zarówno tradycyjnych, jak i nowych środków przekazu
treści kulturowych.
Tom 26. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikacja mierzy się z metodologicznymi wymiarami dyscypliny naukowej jaka są nauki o mediach, stawiając sobie za cel określenie jej
tożsamości metodologicznej oraz źródeł. Jest to zadanie poważne
i trudne. Chcąc odnieść się do mediów masowych, należy bowiem
uwzględnić różne grupy problemów. Każdy z nich mógłby, a nawet
powinien być rozpatrywany z kilku punktów widzenia. Na książkę składają się artykuły przygotowane przez kompetentnych autorów, w których w sposób ciekawy odnoszą się oni do wielu aspektów teoretycznych związanych z naukami o mediach. Dzięki takim opracowaniom
pojawiają się wspólnie definiowane zjawiska, określane są problemy
do rozwiązania, przyjmowane techniki i metody badań.
M
Model
zinstytucjonalizowanych
działań lobbingowych firm
dz
te
telewizyjnych wobec instytucji Unii
Eu
Europejskiej
Paweł Stępka
Pa
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-164-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 42,00 zł
Su
Tom 5. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Ni
Niepokorna
orkiestra medialna.
Dyrygenci i wykonawcy polityki
Dy
informacyjnej w Polsce po 1944 roku
in
No media. Wyzwania
Nowe
io
ograniczenia
Tomasz Goban-Klas
To
Fo
Format
B5, 246 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-475-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 344 strony, oprawa miękka, 2004
ISBN 83-89964-35-X
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 42,00 zł
Su
Media, zarówno kontr
kontrolowane, jak i niezależne, odgrywały kluczową rolę w trudnej historii Polski po II wojnie światowej. Wartościowa
i ważna książka Tomasza Gobana-Klasa nie tylko opisuje szczegółowo
walkę tych dziennikarzy, którzy chcieli pisać prawdę, ale także przedstawia porażający obraz kontroli politycznej prasy. Książka, oparta na
materiałach archiwalnych oraz własnych studiach autora, jest cennym
uzupełnieniem naszej wiedzy o tym okresie.
Madeleine K. Albright
była Sekretarz Stanu USA, autorka rozprawy
„Poland. The Role of the Press in Political Change”
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Tomasz Gackowski
To
Tom 21. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwsza fala fascynacji Internetem i nowymi mediami sieciowymi już
opadła. Weszliśmy w etap ich intensywnego stosowania w różnych
dziedzinach praktyki społecznej. Zebrane w książce studia przypadków
pokazują, jak multimedialna komunikacja sieciowa zmienia marketing,
public relations, działanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje
protestacyjne, kampanie wyborcze, a także komunikację giełdową.
Oprócz tego Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty i metody badawcze sprostają wyzwaniom nowych
form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szukać nowych podejść
teoretycznych?
prof. dr hab. Maciej Mrozowski
47
Dziennikarstwo, media, public relations
Ob muzułmanów we Francji
Obraz
w tamtejszych tygodnikach opinii
Obszary badań wizerunku
Ob
Katarzyna Gajlewicz-Korab
Ka
Fo
Format
A5, 150 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-410-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 230 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-321-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tom 11. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Alicja Waszkiewicz
Al
Nie istnieje zunifikowan
kowana koncepcja wyjaśniająca jednoznacznie, czym
jjestt wizerunek.
i
k D
i
Dominują
opracowania psychologiczne oraz marketingowe i public relations. Książka zawiera zarówno część teoretyczną, jak
i praktyczne wskazówki zawarte w planach badawczych, jak badać wizerunek osoby lub organizacji. To opracowanie naukowe, które dostarcza narzędzi do operacjonalizacji zainteresowań badawczych w postaci
ram teoretycznych oraz konkretnych planów analizy wizerunku.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
NOWOŚĆ
Od telewizji masowej do Netfliksa.
Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej
Te
Alicja Jaskiernia
Al
For
Format
B5, 412 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-668-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Amerykańskie media wyznaczają kierunki rozwoju, powielane bądź adaptowane, we wszystkich systemach
Am
me
medialnych – europejskich, azjatyckich i afrykańskich. Dotyczy to zarówno rozwiązań technologicznych,
jak i, co szczególnie istotne, modeli organizacyjnych i biznesowych, regulacji prawnych, kultury, szkoły
dz
dziennikarstwa czy wreszcie nawyków odbiorców. Do wszystkich tych aspektów produkcji telewizyjnej
au
autorka się odnosi, wykorzystując dane pochodzące z wiarygodnych źródeł: raportów Federalnej Komisji
Ko
Komunikacji oraz renomowanych amerykańskich i europejskich ośrodków badawczych.
Ksi
Książka ma wyjątkową wartość informacyjną. Dostarcza kompleksowej wiedzy o amerykańskim systemie audio
diowizualnym. Z całą pewnością będzie przydatną lekturą dla studentów dziennikarstwa i wszystkich zainteres
resowanych kierunkiem rozwoju mediów audiowizualnych. Jestem przekonana, że zawarte w niej informacje
op
produktach dostępnych już polskiemu konsumentowi (CNN, HBO, Netflix) powinny także zaciekawić praktyk
tyków – nade wszystko organizatorów rynku audiowizualnego w Polsce. Monografia jest wynikiem rzetelnej
kwerendy
kwerendy. W bogatej bibliografii
bibliografii znajdują się publikacje dotyczące mediów amerykańskich, kierunków rozwoju narodowych systemów medialnych,
polityki medialnej i zawodu dziennikarza autorstwa uznanych – amerykańskich, europejskich i polskich – medioznawców, politologów i socjologów.
prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
O własnej promocji środków
przekazu w Polsce
pr
Po
Polskie
media w Wielkiej Brytanii
na początku XXI wieku
Anna Jupowicz-Ginalska
An
Iwona Leonowicz-Bukała
Iw
Fo
Format
B5, 218 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-499-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 424 strony, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-600-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Tom 23. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Prezentowany zbiór artykułów przedstawia wyniki ciekawych badań
empirycznych, ważnych dla wszystkich osób zaangażowanych zarówno w przemyśle medialnym, jak i dla studentów marketingu medialnego. W tym też kontekście książka ta buduje mosty między właścicielami mediów i redakcjami a światem akademickim. Zapoznaje młodzież
akademicką, dziennikarzy redaktorów i zarządzających mediami z rezultatami naukowych dociekań i ma do spełnienia ważny społecznie
cel: przyczynić się do poprawy jakości dziennikarstwa, wolności mediów, jak i rozumienia roli środków przekazu w rozwoju obywatelskiej
edukacji medialnej.
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
48
Książka jest panoramicz
panoramicznym obrazem współczesnych polskich mediów
działających na Wyspach Brytyjskich. Oparta na dostępnych źródłach
i szczegółowych badaniach mediów londyńskich, stanowi diagnozę
kondycji prasy drukowanej i mediów internetowych, które po 1 maja
2004 r. coraz liczniej zaczęły powstawać w Londynie i innych miastach
brytyjskich, a które dziś już nieco okrzepły. Niektóre czerpią z historii
i dorobku tradycji – te wydają się nieco zastygłe w swoim myśleniu
o współczesnej mobilności Polaków. Inne, młode, odżegnują się od
przeszłości i patrzą w przyszłość, podobnie jak ich twórcy – emigranci
lat dziewięćdziesiątych i poakcesyjni. I jedne, i drugie mają dziś swoje
audytoria, są komuś potrzebne. O ich przyszłości zdecyduje czas i odbiorcy – Polacy w Wielkiej Brytanii.
www.aspra.pl
Dziennikarstwo, media, public relations
Polszczyzno moja...
Po
Po
Polska
prezydencja w Radzie Unii
Europejskiej. Wybrane zagadnienia
Eu
w perspektywie politologicznej
im
medialnej
Gr
Grzegorz
Dąbkowski,
Dorota Lewandowska-Jaros
Do
Fo
Format
A5, 334 strony, oprawa twarda, 2009
ISBN 978-83-7545-136-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 44,00 zł
Su
Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej
profesora Jerzego Bralczyka.
Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
w opinii władz
cenzury rosyjskiej
(1901–1914)
Dokumenty
Janusz Kostecki, Marek Tobera
Ja
Fo
Format
A5, 146 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-455-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Autorzy zgromadzili w
ważny i w zasadniczym zarysie nieznany dotąd
badaczom materiał źródłowy. Sprawozdania szefów Warszawskiego
Komitetu Cenzury (od 1906 r. Warszawskiego Komitetu ds. Druku), podobnie jak odrębnego cenzora łódzkiego (od 1906 r. samodzielnego inspektora ds. druku), sporządzane dla władz zwierzchnich w Petersburgu
w latach 1901–1914, stanowią istotny przekaz i powód do rozważań
nie tylko nad dziejami kontroli wydawnictw, lecz także nad problemami
funkcjonowania administracji rosyjskiej w Kongresówce czy intensywnego w omawianym okresie życia politycznego i społecznego.
dr hab., prof. UW Dariusz Kuźmina
Wstęp, opracowanie i przekład
Janusz Kostecki i Marek Tobera
Pu
Public
relations w komunikowaniu
społecznym i marketingu
sp
Jerzy Olędzki
Je
Fo
Format
B5, 418 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-194-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 54,00 zł
Su
Tom 7. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Pr
Profesjonalizacja
w dziennikarstwie.
Między modernizmem
M
a ponowoczesnością
t i
Polskiego
Tadeusz Kononiuk
ik
Królestwa
Pr
Prasa
Królestwa Polskiego
w opinii władz cenzury rosyjskiej
(1901–1914). Dokumenty
(1
Fo
Format
B5, 254 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-330-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Prezentowana książka przedstawia wybrane zagadnienia związane ze
sprawowaniem przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
na tle szerszych procesów politycznych i społecznych zachodzących
obecnie we Wspólnocie oraz powodujących nowe wyzwania dla jej
integracji. Zamysłem autorów była przede wszystkim ocena polskiej
prezydencji w różnych jej aspektach, a także pokazanie różnic pomiędzy nią a sprawowaną wcześniej prezydencją węgierską.
PROFESJONALIZACJA d i
Prasa
Cezary Żołędowski
Ce
PROFESJONALIZACJA
Tadeusz Kononiuk
Ta
w dziennikarstwie
Fo
Format
B5, 300 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-427-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Początek dziennikarstw
dziennikarstwa to moment pojawienia się refleksji na temat
tożsamości zawodowej dziennikarzy i rodzące się aspiracje do pełnienia unikatowej roli w społeczeństwie. Konceputalizacja dziennikarstwa
jako profesji oznacza przede wszystkim zrozumienie dziennikarstwa
przez pryzmat znaczenia przypisywanego przez dziennikarzy swojej
pracy, redagowania i tworzenia materiałów prasowych. Dominującym modelem dziennikarstwa w XX w. był cieszący się powszechnym
autorytetem profesjonalista dostarczający czytelnikowi sprawdzonych,
rzetelnych i obiektywnych informacji oraz materiałów prasowych
o charakterze publicystyczno-analitycznym, i taki dziennikarz w swojej
pracy realizował założenia ideologii profesjonalizmu przyjętej i akceptowanej w środowisku zawodowym.
Między modernizmem
a ponowoczesnośc ią
Pu
Public
relations we współczesnym
świecie: między służbą organizacji
św
i społeczeństwu
s
Jerzy Olędzki
Je
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-319-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Z ogromnym uznaniem należy przyjąć książkę pod redakcją naukową
prof. dr. hab. Jerzego Olędzkiego, która wnosi nowe spojrzenie na
teorię i praktykę public relations. Dużą zaletą publikacji jest właściwe
w swych proporcjach ujęcie teoretyczne (nie tylko ze względu na tekst
guru współczesnego public relations J.E. Gruniga z USA), ale i empiryczne (badania własne młodych uczonych i praktyków z Polski). Istotne wyeksponowanie rozważań światowych autorytetów w dziedzinie
PR jest wielką zaletą książki i jej wyróżnikiem wśród innych opracowań
tego typu na polskim rynku.
prof. dr hab. Wiesław Ł. Macierzyński
49
Dziennikarstwo, media, public relations
Qu vaditis? Interdyscyplinarne
Quo
horyzonty nauk o mediach
ho
Raport o śmierci polskich gazet
Ra
Tomasz Gackowski
To
Fo
Format
A5, 242 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-337-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Tomasz Mielczarek
To
Fo
Format
B5, 310 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-390-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Tom 17. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Książka „Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach”
odpowiada przede wszystkim na pytanie o perspektywy nowej-starej
dyscypliny naukowej – nauki o mediach. Nie ulega wątpliwości, iż jest
istotnym przyczynkiem do budowania tożsamości polskiego medioznawstwa. Ponadto skłania do integracji środowisko badaczy mediów,
pochodzących przecież z różnych dyscyplin naukowych. Najważniejsze
jednak jest to, iż niniejsze wydawnictwo stanowi ważny krok w drodze
ku dookreśleniu terminologicznych, metodologicznych oraz teoretycznych podstaw nauk o mediach.
prof. dr hab. Marek Jabłonowski
Praca Mielczarka opatrzona
opatrz
prawie apokaliptycznym tytułem jest niekl szczegółową,
ół
zwykle
wnikliwą i kompetentną analizą przeobrażeń polskiego rynku prasowego od 1989 roku aż do chwili obecnej. „Raport
o śmierci polskich” gazet jest kolejną pozycją znakomitego badacza
i znawcy funkcjonowania polskiego rynku medialnego, która wzbudzi
zainteresowanie czytelników i jest ze wszech miar godna polecenia.
prof. dr hab. Wiktor Pepliński
Re
Relacje
polsko-rosyjskie.
Rola mediów masowych
Ro
Re
Retoryka
mediów, retoryka
w mediach
Ja
Janusz
Adamowski,
Łukasz Szurmiński
Łu
Małgorzata Marcjanik
M
Fo
Format
A5, 110 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-265-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 24,00 zł
Su
Media masowe stanow
stanowią we współczesnej Polsce siłę trudną do przecenienia. Czwarta władza (a w opinii niektórych obserwatorów polskiej
sceny politycznej – nawet pierwsza) wydaje się być szczególnie predestynowana do tego celu. Nieco inna jest w sposób oczywisty pozycja
środków przekazu w Rosji, gdzie nadal państwo jest głównym ich
dysponentem, co jednak ujmuje wiarygodności działaniom instytucji
medialnych. Niemniej, to środki przekazu obu państw powinny przejąć na swe barki ciężar poprawy klimatu w polsko-rosyjskich (czy też
rosyjsko-polskich) relacjach.
Fo
Format
B5, 110 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-356-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Retoryka to sztuka mów
mówienia. Słowo sztuka pokazuje wysoki stopień
umiejętności. Słowo sztuka jest bardzo piękne – i wtedy, kiedy myślimy
o artyzmie, i wtedy, kiedy myślimy o dobrym rzemiośle. Ale od słowa sztuka pochodzi bardzo zły przymiotnik – to jest słowo sztuczny.
Sztuczny to już „niedobry”. Kiedyś słowo sztuczny znaczyło „zgodny
z regułami sztuki”, ale dzisiaj sztuczny znaczy także „fałszywy”. Kiedy
mówimy o retoryce, często myślimy nie tyle o sztuce, ile o sztuczności;
o tym, że robimy coś dla wizerunku, że robimy coś dla pozoru. A także
często, że ta retoryka służy nie tyle porozumieniu, ile manipulacji. Więc
ta umiejętność nie jest po to, żeby być razem z innymi ludźmi – jak to
kiedyś bywało – tylko po to, żeby kogoś gdzieś daleko, tam gdzie on
wcale nie chce, zaprowadzić.
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk
NOWOŚĆ
Ro
Rozwój
internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych
oraz społecznych
or
Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab
Al
For
Format
B5, 374 strony, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-674-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 28. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwe
wersytetu Warszawskiego.
Ro
Rozwój nowych technologii medialnych, a zwłaszcza popularyzacja i rozwój internetu, powodują daleko
idą
idące zmiany w samych mediach, zwłaszcza tych „tradycyjnych”, systemach medialnych i społecznych,
po
polityce medialnej, dziennikarstwie i modelach korzystania z mediów. Nic zatem dziwnego, że te dokonując
jące się dynamicznie zmiany stały się obecnie najpopularniejszym przedmiotem badań medioznawczych
na świecie, w kraju, gdyż ich dokumentowanie i analizowanie jest nie tylko wyzwaniem naukowym, ale
ip
powinnością badaczy współczesności. Dlatego dobrze się stało, że powstaje publikacja poświęcona temu
zag
zagadnieniu. Jej głównymi zaletami są: wielowątkowość podjętych w kolejnych rozdziałach zagadnień
ora
oraz aktualność.
prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
50
www.aspra.pl
Dziennikarstwo, media, public relations
SB wokół dziennikarzy. Stefan
Kisielewski i Jerzy Suszko – przyjaźń
Ki
w czasach PRL
Tomasz Gackowski
To
Fo
Format
A5, 282 strony, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-456-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Książka dr. Tomasza G
Gackowskiego dotyczy nieznanych kontekstów
polskich mediów i dziennikarzy Polski mniej znanej 1945–1989. Jest to
szczególnie ważna praca, gdyż obok historycznej prezentuje także medioznawczą perspektywę dziejów najnowszych, które na dobrą sprawę
dopiero zaczynamy badać. Z tego punktu widzenia – w świetle przeprowadzonych kwerend i zgromadzonych materiałów – jest to nowe
i interesujące opracowanie, które powinno zainteresować nie tylko
historyków, ale także szerokie grono amatorów nie do końca jeszcze
odkrytych i zbadanych dziejów powojennej Polski.
prof. dr hab. Marek Jabłonowski
Systemy medialne w XXI wieku
Sy
Ja
Janusz
W. Adamowski,
Alicja Jaskiernia
Al
Fo
Format
B5, 328 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-355-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tom 14. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Narastające zainteresowanie tzw. szerokiej opinii publicznej środkami
masowego przekazu (lub, jak chcą inni – środkami społecznego przekazu) jest konsekwencją przynajmniej trzech czynników. Pierwszym
z nich jest ich rosnące znaczenie, jako ważnego komponentu realnie
sprawowanej władzy – niekiedy już nawet nie czwartej, jak to zwykło
się mawiać, ale pierwszej i drugiej lub nawet trzeciej, bo przecież osąd
mediów bywa bardziej bolesny (a nawet zabójczy) dla reputacji czy też
pozycji społecznej jednostek, aniżeli wyrok sądowy.
Strukturalna budowa utworu
St
Małgorzata Stępień
M
Fo
Format
B5, 422 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-357-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Tom 15. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Przedmiotem rozważań, a zarazem spoiwem, łączącym w niniejszej
pracy twórczość i prawo, jest dzieło literackie. Głębokie spostrzeżenie
Jorge L. Borgesa doskonale oddaje ideę utworu, będącego przedmiotem praw autorskich i źródłem doktryny: dzieło rodzi się w umyśle
twórcy, a utrwalenie go na określonym nośniku stanowi jedynie niedoskonałe odbicie tej idei w materii.
Sz
Szwedzko-polskie
spotkania
za pośrednictwem przekładu
Ewa Gruszczyńska
Ew
Fo
Format
B5, 248 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-655-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
To ważny i potrzebny gł
głos, a zarazem animacja polskiej skandynawistyki
w najlepszym stylu. Gratuluję Autorce determinacji w dzieleniu się swoim doświadczeniem (wreszcie nierozproszonym i dostępnym w jednym
tomie), które zostało sformatowane w autorską monografię.
dr hab., prof. UG Hieronim Chojnacki
NOWOŚĆ
Th political propaganda
The
in the American and Soviet feature
fillms 1939–1970
W
Wizerunek
organizacji. Teoria
ip
praktyka badania wizerunku
uczelni
uc
Dorota J. Wędrowska
Do
Alicja Waszkiewicz
Al
Fo
Format
A5, 108 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-669-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 20,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
Within this book we would like to propose a general overview of the
American and Soviet cinematography during Second World War and
the first decades of the Cold War (namely starting from the year 1947
until 1970) in order to examine a role of feature film as a political tool,
which was used by the two superpowers. Our overall intention is to
analyze and evaluate how much the film industry was dependent on
the ongoing events and the political circumstances, and to illustrate
how the incumbent politicians during those years tried to criticize,
condemn, ridicule or simply outshine the politics and the ideology of
the other party by using one tool: the motion picture.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
B5, 250 stron, oprawa miękka, 2011/2012
ISBN 978-83-7545-320-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Tom 13. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
51
Dziennikarstwo, media, public relations
Wolność czy odpowiedzialność
W
Rafał Habielski
WOLNOŚĆ czy
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ?
Prasa i polityka
w II Rzeczypospolitej
Rafał Habielski
Ra
Fo
Format
B5, 270 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-424-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
W odzyskującej niepod
niepodległość Polsce, demokratycznej i aspirującej do
ś i prasa zyskała szansę wyjścia poza swoje dotychczasowe
suwerenności,
powinności. Mogła informować, wpływać na poglądy i postawy, ale
być również świadomym swojej odpowiedzialności składnikiem ładu
społecznego. Innymi słowy, mogła pełnić funkcję instytucji, która służbę wspólnemu dobru uznaje za najważniejsze powołanie, potrafiąc
rozważnie korzystać z przyznanych jej swobód.
W
Wywiad
telewizyjny.
Cechy twórcze a norma gatunkowa
Ce
Joanna Szylko-Kwas
Jo
Fo
Format
B5, 190 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-446-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Tom 20. serii „Media początku
po
XXI wieku” wydawanej we współpracy
k
z Instytutem Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego.
Publikacja jest innym niż dotąd spojrzeniem na wywiad telewizyjny
jako gatunek. Skupiając się na aspektach twórczych i innowacyjności
w ramach klasycznych interakcji dziennikarz–respondent, pokazuje
skalę stosowanych nowych rozwiązań formalnych w tym zakresie.
dr hab. Andrzej Kozieł
Za
Zawartość
mediów, czyli
rozważania nad metodologią badań
ro
medioznawczych
m
Zm
Zmiana
paradygmatu?
Niemiecki system medialny
Ni
Tomasz Gackowski
To
Fo
Format
B5, 240 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-447-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 154 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-284-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 34,00 zł
Su
Tom 10. serii „Media po
początku XXI wieku” wydawanej we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Ew
Niniejsza publikacja dot
dotyczy kondycji współczesnego niemieckiego systemu medialnego. Przyczyn dokonujących się przekształceń autorka
upatruje w samym systemie i w jego otoczeniu. Są to: rozbudowany rynek medialny przekraczający możliwości percepcji odbiorców,
rozwój komunikowania publicznego oraz upowszechnienie się komunikacji interpersonalnej.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Zm
Zmierzch
profesjonalnego
dziennikarstwa?
dz
Ja
Janusz
W. Adamowski,
Anna Jupowicz-Ginalska
An
Fo
Format
A5, 158 stron, oprawa miękka, 2012/2013
ISBN 978-83-7545-407-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Publikacja pokonferenc
pokonferencyjna dotycząca standardów i norm profesjonalnego dziennikarstwa. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na tabloidyzację treści medialnych, ekspozycję scen przemocy, wulgaryzację
języka mediów, relatywizację działań dziennikarskich, komercjalizację
zawartości środków przekazu, celebrytyzację oraz rosnącą rolę autopromocji medialnej.
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajową Radą
Radiofonii i Telewizji.
52
www.aspra.pl
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Ak
Aktywizacja
zawodowa
szczególnych kategorii
sz
bezrobotnych
be
Grażyna Spytek-Bandurska
Gr
Fo
Format
B5, 224 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-237-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Niniejsza publikacja m
ma przybliżyć ustawodawstwo charakteryzujące różne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Zawiera ona
wyjaśnienia obowiązujących przepisów oraz wskazówki dotyczące wykorzystania powszechnych i specyficznych instrumentów rynku pracy
oraz elastycznych form zatrudnienia. Stanowi kompendium wiedzy
o prawach i obowiązkach stron zaangażowanych w poszukiwanie
pracy. Z założenia powinna służyć bezrobotnym, pracodawcom i podmiotom samorządu terytorialnego jako wsparcie konsultacyjne w podejmowaniu decyzji, które rozwiązania mogą okazać się najbardziej
przydatne dla wzrostu zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz
integracji społecznej.
Cy
Cyfrowi
Tubylcy.
Socjopedagogiczne aspekty nowych
So
technologii cyfrowych
te
Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska
M
Fo
Format
B5, 320 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-470-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Podjęta przez autorów p
problematyka – od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej – wychodzi poza ramy tej dziedziny
nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi,
a także medycznymi, pragniemy – na ile to będzie możliwe – pokazać
zjawisko głównie z perspektywy socjopedagogicznej, uwzględniając takie aspekty, jak inżynieria społeczna, zmiany w mózgach osób
nadużywających nowych technologii, działanie pamięci poddanej
„informatycznej melasie”, modelowanie relacji dziecko–technologie
cyfrowe.
Człowiek wobec uzależnień
Cz
M
Mariusz
Jędrzejko,
Marzena Netczuk-Gwoździewicz
M
Fo
Format
B5, 200 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-495-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Publikacja obejmuje dwa
dw kluczowe problemy – narkotyki i dopalacze
oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używania nowych technologii. Dobór problemów – przy całej wadze takich zjawisk,
jak palenie tytoniu, e-papierosy, alkohol, hazard – nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskiej i ziemi
łódzkiej. Ale ujęcie zagadnienia uzależnień tylko w perspektywie społecznych, biologicznych czy psychologicznych uwarunkowań byłoby
uproszczeniem, stąd w części pierwszej odnosimy się do zagadnień
„wyższych”, związanych z nowymi modelami życia społecznego, problemów antropologicznych i etycznych, bez których trudno zrozumieć
fenomen rozwoju zaburzeń i uzależnień w ponowoczesnym świecie.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
53
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
NOWOŚĆ
Bi
Bieda
i płeć.
Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej
Sf
Grażyna Firlit-Fesnak
Gr
For
Format
B5, 330 stron, oprawa miękka, 2015/2016
ISBN 978-83-7545-628-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Książka podejmuje bardzo ważny problem relacji płci wobec współczesnych zasad funkcjonowania rynku,
Ksi
sys
systemów zabezpieczenia społecznego w ramach różnych modeli polityki społecznej oraz skutków tych relacji
uw
uwidocznionych w strukturalnym i społecznym ubóstwie kobiet i ich rodzin w poszczególnych krajach Unii
Eu
Europejskiej. Praca ta jest ważna poznawczo nie tylko ze względu na zakres i sposób analizy, lecz także przede
ws
wszystkim dlatego, że badany problem nie znika pomimo poprawy ogólnych warunków bytu, lecz trwa
ww
większym zakresie w kryzysie gospodarczym i na ogół w mniejszym po wyjściu gospodarek z kryzysu.
prof. dr hab. Adam Kurzynowski
Uję
Ujęcie tematu opracowania jest wieloaspektowe, oscylujące wokół nierówności niezawinionych, ich genezy, natury, konsekwencji. Autorka, przytaczając odpowiednio dobrane poglądy i dane, przedstawia własne
int
interpretacje i oceny. Dotyczą one biedy, rodziny, struktur gospodarstw domowych, zatrudnienia oraz
rynku pracy, ze szczególnym uwzględnien
uwzględnieniem położenia kobiety. Wielce trafnie podejmuje wątek kumulacji ryzyka niedostatku w rodzinach nieł h ki
d tto z reguły
ł obowiązki
b i ki utrzymania
t
pełnych,
kiedy
i wychowania dziecka obciążają samotną matkę. Godny podkreślenia jest wysoki poziom erudycji
autorki, znajomości wielu obcojęzycznych publikacji oraz umiejętność doboru licznych danych porównawczych.
prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz
Debaty o polityce społecznej
De
Dzieci a multimedia
Dz
Jolanta Supińska
Jo
Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper
M
Fo
Format
B5, 218 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-465-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 146 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-370-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Polityka społeczna pow
powinna być jednością działań skutecznych i słuszh Sk
łó
nych.
Skoro jjejj główna
racja istnienia to wola przekształcania społeczeństwa, konieczne jest przyjęcie idei przewodnich tych przeobrażeń,
pozwalających porządkować – interpretować, hierarchizować, uzgadniać i mediować – chaos ludzkich pragnień oraz wyobrażeń o dobrym
społeczeństwie.
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Wynikiem procesu utechnicznienia
ute
polskiego społeczeństwa i jego
iinformatyzacji
f
t
ji są pierwsze
i
pokolenia Polaków wychowujące się przy
pełnym dostępie do multimediów i cyberprzestrzeni. Fakty te mają
doniosłe znaczenie pedagogiczne, bowiem równolegle do rodziców,
bądź innych członków rodziny, na małe dziecko oddziałuje niekontrolowany przekaz medialny o silnym nasyceniu barw, dźwięków i bardzo
małym interwale zmian. Autorzy prezentowanej pracy zajmują się tą
tematyką od wielu lat. Jej wynikiem jest ponad 600 szkoleń przeprowadzonych dla nauczycieli, pedagogów, księży, kuratorów, katechetów i rodziców.
NOWOŚĆ
Eu
Europa
socjalna.
Iluzja czy rzeczywistość?
Ilu
W
Włodzimierz
Anioł, Maciej Duszczyk,
Piotr Zawadzki
Pio
Fo
Format
B5, 374 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-267-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Działalność w dziedzin
dziedzinie polityki społecznej jest bez wątpienia coraz
istotniejszym fragmentem aktywności Unii Europejskiej. Wzmocniło
ten stan rzeczy wejście w życie w grudniu 2009 r. Traktatu Lizbońskiego, który m.in. nadał prawny charakter Karcie Praw Podstawowych,
zawierającej dość szeroki katalog uprawnień socjalnych. Coraz intensywniejsze stają się także interakcje i współzależności między krajowymi politykami społecznymi na Starym Kontynencie. Te dwie i inne
pokrewne tendencje prowadzą – nie tylko naszym zdaniem – do wykształcenia się swoistej ogólnoeuropejskiej „przestrzeni społecznej”,
którą można w skrócie określić mianem Europy Socjalnej.
54
Europejskie polityki
imigracyjne
Stare dylematy, nowe wyzwania
Eu
Europejskie
polityki imigracyjne.
Stare dylematy, nowe wyzwania
St
Gr
Grażyna
Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki,
Pio
Piotr W. Zawadzki
Fo
Format
B5, 216 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-681-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Autorzy podejmują uda
udaną próbę zmierzenia się z iluzją harmonii, której ulegli politycy, uczeni, ale także znaczące części społeczeństw wielu
krajów europejskich na przełomie XX i XXI. Nie jest to jednak próba
wpisująca się w gorący dyskurs publiczny, raczej ma charakter zdystansowanej i chłodnej analizy opartej na rzetelnej analizie danych pochodzących z różnych źródeł (…). W recenzowanym tomie na uwagę
zasługuje również logiczne i uporządkowane przedstawienie zagadnień w poszczególnych tekstach. Oprócz walorów poznawczych tom
może być z powodzeniem wykorzystywany w dydaktyce jako rodzaj
publikacji o cechach podręcznika.
dr hab., prof. UW Wojciech Łukowski
Redakcja naukowa:
Grażyna Firlit-Fesnak
Łukasz Łotocki
Piotr W. Zawadzki
www.aspra.pl
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Im
Imigranci
w polskim dyskursie
publicznym
pu
Grażyna Firlit-Fesnak, Łukasz Łotocki
Gr
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-531-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Oceniane opracowanie jest kolejną pozycją z serii publikacji Instytutu
Polityki Społecznej UW poświęconych współczesnym problemom społecznym. Stanowi efekt debat i przedsięwzięć badawczych podejmowanych w instytutowym Zakładzie Migracji i Stosunków Etnicznych.
Jest dziełem zbiorowym przygotowanym przez ośmioosobowy zespół,
który swoje zainteresowania skoncentrował na szeroko pojętym migracyjnym dyskursie publicznym. (...) Lektura opracowania wykazuje,
że podejmowane tematy opisywane są w sposób kompetentny i bezstronny, nowatorskie są ujęcia monograficzne. (...) W sumie czytelnik otrzymuje zasób wiedzy zmuszający do refleksji i zachęcający do
działania.
prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz
Jak żyć? Wykłady z etyki
Ja
Stefan Opara
St
Fo
Format
A5, 242 strony, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-247-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Praca Stefana Opary spe
spełnia wszelkie warunki stawiane podręcznikom.
M
j
Mamy ttu wyczerpującą
prezentację problematyki etycznej, komunikatywny styl i język, a także, co już może wykracza poza standardy podręcznikowe, autor prezentuje przede wszystkim własne poglądy, a nie
tylko omawia poglądy innych. To jest etyka według Stefana Opary, po
sokratejsku racjonalistyczna, po kartezjańsku jasna.
prof. dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko
Kadra Wojska Polskiego 1989–2012
Ka
M
Mariusz
Jędrzejko,
Marek Paszkowski
M
Fo
Format
B5, 508 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-530-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Dla zainteresowanych tematem jest to praca niezw
zwykła. Łączy w sobie walory stricte naukowe
z narracją publicystyczną, przeplataną licznymi wątkami biograficznymi
oraz wspomnieniowymi. To kopalnia wiedzy odnoszącej się nie tylko do
personalnych zagadnień transformacji polskich sił zbrojnych, ale także
do ich przeobrażeń strukturalno-funkcjonalnych w ujęciu kompleksowym. Książka jest zorientowana na wiele obszarów życia wojskowego
nienależących do powszechnie znanych czy uświadamianych, często
ukazanych niejako „od kulis”. Objaśnia wiele ważnych, choć nieraz
„podskórnych” zjawisk i procesów. W sposób fascynujący przybliża analizowaną problematykę nie tylko Czytelnikom zajmującym się tematyką
wojskową.
prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko
Oficyna Wydawnicza ASPRA
In
Integracja
społeczna jako wyzwanie
dla polityki społecznej i pracy
dl
socjalnej
so
Gr
Grażyna
Firli-Fesnak,
Emilia Jaroszewska,
Em
Helga Oberloskamp
He
Fo
Format
B5, 368 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-341-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Książka podejmuje bardzo aktualne i ważne problemy, które są rozważane zarówno w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz
w różnych ujęciach na obszarze Unii Europejskiej. W badaniach nad
społeczeństwem obywatelskim oraz relacją społeczeństw obywatelskich w Unii Europejskiej integracja społeczna jest traktowana jako
szczególna wartość perspektywiczna, bez której trudno byłoby mówić
o powodzeniu europejskiego politycznego, gospodarczego i społecznego projektu.
prof. dr hab. Adam Kurzynowski
Je
Jedność
i różnorodność.
Ku
Kultura vs. kultury
Elż
Elżbieta
Rekłajtis, Rafał Wiśniewski,
Je
Jerzy Zdanowski
Fo
Format
B5, 466 stron, oprawa miękka, 2010
ISBN 978-83-7545-225-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 73,00 zł
Su
Publikacja zawiera zbi
zbiór artykułów i esejów dotyczących definicji
i roli kultury oraz znaczenia i postrzegania samego pojęcia „kultura”.
Książka pomaga w zrozumieniu różnych jej form oraz przejawów we
współczesnym świecie.
Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Zakładem Krajów Pozaeuropejskich
Polskiej Akademii Nauk.
M
Migracje
a zdrowie.
Uwarunkowania kondycji
Uw
zdrowotnej migrantów oraz bariery
zd
w korzystaniu z opieki medycznej
Emilia Jaroszewska
Em
Fo
Format
B5, 318 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-440-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Temat podjęty przez autorkę uznać można za szczególnie ważny i użyteczny w dobie narastającej migracji transgranicznej. W dość obfitej
polskiej literaturze poświęconej współczesnym wędrówkom międzynarodowym traktowany jest on marginesowo. Godny uwagi jest też
niewątpliwie implementacyjny charakter opracowania, które może się
stać cenną wskazówką dla decydentów kreujących polską politykę imigracyjną. Jednocześnie podkreślić należy nowatorski charakter rozprawy, która nie tylko pokazuje konotacje pomiędzy zdrowiem i kulturą,
ale także zwraca uwagę na powiązanie kondycji zdrowotnej i migracji,
którą postrzegać należy jako czynnik ryzyka.
prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz
55
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy
M
Monika Struck-Peregończyk
M
Fo
Format
B5, 334 strony, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-601-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Podjęty temat badawczy jest niezwykle istotny dla kreowania polskiej polityki zatrudnienia, albowiem ukaPo
zuj
zuje możliwości i obszary podejmowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej praktycznie dwóch
gru
grup bezrobotnych należących do kategorii szczególnego ryzyka na polskim rynku pracy, tj. osób młodych
do 30 r. życia oraz osób niepełnosprawnych. (…) Recenzowaną pracę należy uznać za wychodzącą naprz
przeciw istniejącemu zapotrzebowaniu. Stanowi ona udaną próbę wskazania zakresu i kierunków działań
ins
instytucji publicznych w doskonaleniu przedsięwzięć na rynku pracy przez wykorzystanie różnych narzędzi
akt
aktywizacji zawodowej, którymi posługują się podmioty organizacyjne instytucji rynku pracy.
prof. zw. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner
Migracje i migranci
w pismach
Ludwika Krzywickiego,
Floriana Znanieckiego,
Józefa Chałasińskiego
Wybór tekstów
Redakcja naukowa
Grażyna Firlit-Fesnak
Justyna Godlewska-Szyrkowa
Cezary Żołędowski
M
Migracje
i migranci w pismach
Ludwika Krzywickiego, Floriana
Lu
Znanieckiego, Józefa Chałasińskiego.
Zn
Wybór tekstów
W
Gr
Grażyna
Firlit-Fesnak,
Justyna Godlewska-Szczyrkowa,
Ju
Cezary Żołędowski
Ce
Fo
Format
B5, 234 strony, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-445-1
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Publikację tekstów dotyczących migracji zagranicznych i sytuacji polskich emigrantów, napisanych przez koryfeuszy polskiej humanistyki
ubiegłego stuleci, uważam za przedsięwzięcie bardzo trafne i pożyteczne. Z jednej strony włącza się w nurt poznawczy historii ruchów
migracyjnych i warunków bytowania naszych rodaków na obczyźnie,
z drugiej zaś strony przypomina, że w obfitym piśmiennictwie Ludwika
Krzywickiego, Floriana Znanieckiego i Józefa Chałasińskiego znajdują
się teksty poświęcone migracji i polskim emigrantom.
prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz
Na
Narkotyki
i paranarkotyki –
perspektywa polska
pe
Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński
M
Fo
Format
B5, 170 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-243-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Publikacja powstała we współpracy z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach.
Narkotyki i narkomania. Zjawisko globalne − problemy lokalne
Na
Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik
M
For
Format
B5, 272 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-622-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
To opracowanie, które winno się stać zadekretowaną i absolutnie obowiązkową lekturą dorosłych, a przede
ws
wszystkim pedagogów i nauczycieli. Autorzy donoszą tu bowiem o sprawach, których nie da się już przemi
milczeć, obejść i zmarginalizować. Praca jest znakomita, dopracowana i profesjonalna. Napisana językiem,
któ
który wzmacnia jej przesłanie poprzez swoją „lodowatość” i niewątpliwy obiektywizm. Publikacja stawia
też meta pytania: dlaczego człowiek dobrowolnie pozbawia się samokontroli, dlaczego zło jest źródłem
bo
bogactwa, dlaczego młodzież daje się uwieść patologii?
prof. zw. dr hab. Aleksander Nalaskowski
Nie
Niezwykle rzetelna, aktualna i profesjonalnie przygotowana praca, będąca dowodem wielkiej wiedzy
i eerudycji autorów. To nie tylko znawcy problematyki narkomanii, ale także autentyczni pedagodzy i wycho
chowawcy ukazujący narkotyki, dopalacze i świat przestępczości narkotykowej jako jedno z największych
zag
zagrożeń młodzieży.
dr hab. Tadeusz Sakowicz
56
www.aspra.pl
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Na
Narkotyki
i środki zastępcze
(zjawisko, zagrożenia, profilaktyka)
(zj
Ni
Niewykorzystane
zasoby.
Nowa polityka rynku pracy
No
Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński
M
Jacek Męcina
Ja
Fo
Format
B5, 142 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-380-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 230 stron, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-457-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Konstrukcja opracowan
opracowania zmierza nie tylko do ukazania zjawiska od
strony wpływu narkotyków na zachowania człowieka (z uwzględnieniem substancji najnowszych), ale także zaprezentowania zawodowych doświadczeń autorów w obszarze profilaktyki narkotykowej.
Przyjęty układ opracowania zmierza również do zaprezentowania
podstawowych informacji niezbędnych, a nierzadko koniecznych do
rozpoznania zjawiska, jego skutków i następstw oraz sposobów podejmowania działań prewencyjnych.
Or
Organizacje
non profit w nowej
polityce społecznej w Polsce na tle
po
europejskim
eu
Pa
Palenie
tytoniu przez dziewczęta
w okresie dorastania w kontekście
uwarunkowań psychospołecznych
uw
Ewa Leś
Ew
Anna Kowalewska
An
Fo
Format
B5, 214 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-451-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Książka stanowi podsum
podsumowanie wyników kilkuletnich badań własnych
na temat funkcji organizacji trzeciego sektora w systemach społecznych w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Celem publikacji jest analiza przekształceń sfery społecznej w państwach europejskich o odmiennych modelach polityki społecznej i przedstawienie
funkcji organizacji non profit w Polsce na tle europejskim w procesach
demokratyzacji systemów społecznych. Przedmiotem analizy jest również udział obywateli w dwóch wymiarach systemu politycznego – decyzyjnym i wdrożeniowym. W pierwszym przypadku chodzi o udział
w formułowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących polityki społecznej i ogólnego interesu społecznego, w drugim o udział sektora
organizacji obywatelskich w ich realizacji.
Dariusz Sarzała
N
PATOLOGICZNE
ZACHOWANIA
WIEZNIÓW
„Niewykorzystane zasoby.
zasob Nowa polityka rynku pracy” stanowi pozycję
wypełniającą lukę w polskim piśmiennictwie naukowym. Z całą pewnością jego to bowiem najobszerniejsze jak dotąd studium teoretyczno-empiryczne podejmujące badania nad różnego rodzaju aspektami
funkcjonowania polskiego runku pracy w warunkach obecnych i oczekiwanych w dającej się przewidzieć przyszłości.
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Polityki Społecznej
Uniwersytetu Warszawskiego.
Pa
Patologiczne
zachowania więźniów
w kontekście izolacji i resocjalizacji
penitencjarnej
pe
Dariusz Sarzała
Da
Fo
Format
B5, 388 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-436-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Ponieważ zakres prob
problemowy jest bardzo szeroki, podjęto decyzję
o zawężeniu procesu badawczego do analizy trzech głównych postaci
patologicznych zachowań więźniów, które są nierozłącznie związane
z izolacją więzienną i występują we wszystkich zakładach karnych:
podkultura więzienna, zachowania agresywne i przemocowe więźniów (bójki, pobicia, znęcanie, przemoc seksualna i ekonomiczna,
przemoc organizacyjna związana z modelem organizacyjnym więzienia opartym na elementach przymusu) oraz autoagresja więźniów (samouszkodzenia, zamachy samobójcze), a także nowe zagrożenie, jakim w ostatnich latach stał się problem narkomanii wśród więźniów.
W KONTEKSCIE IZOLACJI
Fo
Format
B5, 220 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-227-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Książka jest poświęcona psychospołecznym uwarunkowaniom palenia
tytoniu przez dziewczęta w okresie dojrzewania z uwzględnieniem
statusu palenia. Zainteresowanie zagadnieniem palenia tytoniu przez
dziewczęta i kobiety wynika ze zwiększania się w ostatnich latach na
świecie liczby dziewcząt i kobiet palących tytoń oraz intensywnie prowadzonych działań marketingowych, w tym reklamowych, skierowanych przez firmy tytoniowe do dziewcząt i kobiet.
Publikacja powstała we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Pedagogika społeczna
Pe
Mirosław Jan Dyrda
M
Fo
Format
B5, 368 stron, oprawa miękka, 2009
ISBN 978-83-7545-015-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
I RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Obszerna wiedza zawa
zawarta w tej książce jest dowodem erudycji autora.
JJestt ona niewątpliwie
i
t li i iistotnym wkładem w szeroko toczącą się dyskusję wokół zagadnienia: „Jak powinno przebiegać wartościowe życie
człowieka?”. Rozważania stanowią źródło wiedzy dla każdego, kto
chce poznać problematykę aspiracji, sensu i jakości życia.
prof. dr hab. Tamara Zacharuk
57
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Po
Polityka
imigracyjna Unii
Europejskiej oraz swobodny
Eu
przepływ pracowników
pr
Po
Polityka
mieszkaniowa we Francji
na przełomie XX i XXI wieku
Maciej Duszczyk
M
Fo
Format
B5, 260 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-257-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 250 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-238-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Niniejsza publikacja sstara się przedstawić całościowo zarówno
historię tworzenia się unijnej polityki imigracyjnej, jak również, na podstawie kluczowych dokumentów (komunikatów oraz zielonych ksiąg)
wydawanych przez Komisję Europejską, pokazać priorytety polityczne
dotyczące jej realizacji.
Po
Polska
polityka imigracyjna a rynek
pracy
pr
Maciej Duszczyk
M
Fo
Format
B5, 352 strony, oprawa twarda, 2012/2013
ISBN 978-83-7545-396-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Doświadczenia innych p
państw pokazują, że imigracja przebiega niejako po ścieżkach, które są „wydeptywane” w pierwszym okresie przekształcenia się danego państwa w kraj atrakcyjny dla imigracji zarobkowej. Polska jest obecnie w sytuacji, kiedy może jeszcze skutecznie
wytyczać ścieżki, po których będą w przyszłości przyjeżdżać do naszego kraju imigranci. Może przy tym uniknąć wielu popełnionych przez
inne państwa błędów – zarówno w stosowaniu instrumentów polityki
imigracyjnej, jak i integracyjnej.
prof. dr hab. Włodzimierz Anioł
Ps
Psychospołeczne
uwarunkowania
morale w siłach zbrojnych
m
Mirosław Jan Dyrda
M
Fo
Format
B5, 210 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-519-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Podjęty temat należy d
do istotnych zarówno ze względów poznawczych, jak i edukacyjnych, albowiem we współczesnych poszukiwaniach nie zawsze podejmowany jest problem motywacji człowieka do
realizowania zadań w sytuacjach trudnych, zwłaszcza wtenczas, kiedy
przychodzi do obrony najważniejszych wartości, jak obrona Ojczyzny
i nienaruszalności granic czy też bezpieczeństwo indywidualne i społeczne Polaków.
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski
58
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Al
Przedmiotem pracy jest francuska polityka mieszkaniowa na przełomie
XX i XXI wieku w aspekcie wymiaru mieszkania jako dobra publicznego. Osią rozważań będzie próba weryfikacji wizji mieszkania we
Francji, która obecnie jest w dyskursie politycznym, z praktyką francuskiej polityki mieszkaniowej. Celem prowadzonej analizy jest zbadanie
segmentu francuskiej polityki społecznej zajmującego się społecznymi
aspektami mieszkalnictwa.
Po
Polska
wobec Polaków w przestrzeni
poradzieckiej. Od solidaryzmu
po
etnicznego do obowiązku
et
ad
administracyjnego
Paweł Hut
Pa
Fo
Format
B5, 348 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-500-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Główna hipoteza podjętych badań zakłada, że początki udzielania
pomocy środowiskom polskim w Związku Radzieckim i w przestrzeni
poradzieckiej miały charakter żywiołowy i wynikały z poczucia solidaryzmu etnicznego, a także niezaspokojenia potrzeb ludności polskiej
na tym obszarze. W późniejszym czasie nastąpiły w Polsce zmiany
prawne i instytucjonalne, które umożliwiły silniejsze zaangażowanie
się organów państwowych we wspieranie rodaków za Bugiem. Mimo
to w ciągu dwóch dekad nie rozstrzygnięto dylematu określenia celu
procesu wspierania Polaków w przestrzeni poradzieckiej, a również
w konkretny sposób nie zdefiniowano i nie określono mierników pozwalających na stwierdzenie efektywności podejmowanych działań.
Ry
Rynek
pracy w procesie
przekształceń państwa socjalnego
pr
we współczesnych Niemczech
w
Jadwiga Nadolska
Ja
Fo
Format
B5, 346 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-236-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Cechą charakterystyczn
charakterystyczną nowego trendu w polityce społecznej jest
przeniesienie punktu ciężkości z socjalnych uprawnień jednostki na jej
socjalne zobowiązania. Znajduje to odzwierciedlenie przede wszystkim w koncepcji aktywnej polityki rynku pracy, która łączy wspieranie
gotowości do podjęcia zatrudnienia ze zwiększeniem przymusu pracy.
W tym duchu jeszcze w latach 90. XX wieku pod hasłami welfare to
work w Wielkiej Brytanii, work, work, work w Holandii oraz active
line w Danii zreformowano struktury zarządzania i organizacji publicznych służb zatrudnienia oraz przeprowadzono liczne cięcia w systemie
świadczeń dla bezrobotnych. Fala zmian dotarła również do Niemiec.
www.aspra.pl
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy pomocy przedmedycznej
Ro
Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski
M
Fo
Format
A4, 88 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-611-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Opracowanie przedstawia kluczowe kwestie, zasady oraz metodologię (algorytmy) postępowania w przyOp
pa
padku konieczności udzielenia pierwszej (przedmedycznej) pomocy osobie znajdującej się pod wpływem
na
narkotyków lub substancji działających podobnie (dopalacze, niemedyczne zastosowanie niektórych lekó
ków). Na tyle, ile wymaga tego przyjęty przez autorów model publikacji, prezentujemy także uwagi dotyczą
czące zagrożeń wynikających z rozwoju problemu narkotykowego i dopalaczowego.
Sł
Słownik
pedagogiki pracy
io
organizacji
An
Andrzej
Balasiewicz, Robert Błaut,
Włodzimierz Chojnacki
W
Fo
Format
B5, 292 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-525-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
To jest pozycja wydawn
wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki
z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy poziom
merytoryczny. Całość tejże propozycji wydawniczej zasługuje na
pozytywną ocenę.
prof. dr hab. Kazimierz Doktór
W
Wpływ
dialogu społecznego
na kształtowanie stosunków pracy
w III Rzeczypospolitej
Jacek Męcina
Ja
Fo
Format
B5, 408 stron, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-235-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych współczesnych instytucji, jaką jest dialog społeczny. Zaprezentowane w niej
informacje, wyniki badań i analizy są na wysokim poziomie, świadczą
o dużej wiedzy autora na temat dialogu i jego źródeł, historii i znaczenia. Analiza dialogu społecznego w Polsce, jego źródeł, uwarunkowań, trudności rozwoju, sukcesów jest zaprezentowana na szerokim
tle, historycznych i zewnętrznych uwarunkowań.
prof. dr hab. Leszek Gilejko
Te
Telepraca
jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce.
Aspekty prawne i społeczne
As
Grażyna Spytek-Bandurska
Gr
For
Format
B5, 608 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-632-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Telepraca zasługuje na szczególną uwagę ze względu zarówno na wyróżniające ją cechy, podstawy prawne
Tel
św
świadczenia oraz rolę odgrywaną współcześnie na rynku pracy, jak i perspektywy dalszego jej funkcjonowa
wania w kontekście promowania idei elastyczności, wprowadzania technologii nowej generacji, wzrostu
zna
znaczenia wiedzy, tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Stanowi ona instrument polityki zatrudnienia
um
umożliwiający pracodawcy sprawne gospodarowanie personelem, a zarazem jest jednym z narzędzi zwalcza
czania bezrobocia.
„Ro
„Rozprawa jest nowatorską na gruncie polskim publikacją, która w kompleksowy sposób przedstawia
spo
społeczne i prawne aspekty telepracy. Wnosi ona wiele nowych elementów i inspirujących myśli do naszej
wie
wiedzy o tej formie zatrudnienia. Autorka z powodzeniem pogodziła w rozprawie wymogi praktyczności
in
naukowości, co przesądza, że jest ona przydatna także dla pracodawców i pracobiorców oraz instytucji
rzą
rządowych i rynku pracy. W rozważaniach nie ograniczono się tylko do enumeracji problemów, lecz podjjęto
t także próbę sformułowania rekomendacji dla praktyki.”
prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK)
Oficyna Wydawnicza ASPRA
59
Polityka społeczna, socjologia, pedagogika
Uzależnienia behawioralne
Uz
Mariusz Z. Jędrzejko, Bronisław P. Rosik, Mirosław Kowalski
M
For
Format
B5, 364 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-616-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Zanim Czytelnik przejdzie do analizy zaprezentowanych w publikacji różnych form uzależnień behawioZa
ral
ralnych, warto na chwilę zatrzymać się przy tym, robiącym furorę pojęciu, wskazując, że należy ono do
naj
najmłodszego, jakimi w naukach społecznych operują psychologia, psychiatria i pedagogika. Przyjmujemy
zat
zatem, że do tej grupy zaliczać będziemy tego typu zachowania ryzykowne człowieka, które wywołują
syn
syndrom uzależnienia psychicznego, a nie są związane z używaniem żadnej substancji chemicznej. Przyjmu
mujemy zatem, że uzależnienia behawioralne należą do szkodliwych (najczęściej psychicznie, ale i fizycznie
nie) zachowań kompulsywnych, opierających się na przymusie określonego postępowania bez względu na
św
świadomość i dotkliwość wywoływanych szkód.
Om
Omawiane w publikacji uzależnienia określane są jako behawioralne, a więc inne niż znane powszechnie
uza
uzależnienia chemiczne (np. narkotyki, dopalacze, alkohol, leki, nikotyna) i najczęściej zalicza się do nich:
zab
zaburzenia jedzenia (bulimia, obżarstwo, anoreksja), zakupoholizm, seksoholizm, hazard, uzależnienie od
tec
technologii cyfrowych, pracoholizm, wizualizacje (np. uzależnienie od operacji i zabiegów plastycznych,
a także
t
upiększania ciała), tanoreksję i bigoreksję.
Za
Zawirowany
świat ponowoczesności. W poszukiwaniu etiologii zaburzeń,
dysfunkcji, zachowań kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji
dy
Mariusz Zbigniew Jędrzejko
M
For
Format
B5, 508 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-635-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Diagnozy, opis i oceny realizmu rzeczywistości ponowoczesnej z punktu widzenia znanego pedagoga, wyDia
kaz
kazującego się kompetencjami z wielu innych dziedzin naukowych i praktycznych, każą czytelnikowi tekstu
prz
przyjąć postawę pokory i wielkiego szacunku wobec treści, z jakimi się zapoznaje. Świat, który wyłania się
zo
opisu Mariusza Z. Jędrzejko jest światem takim, jaki się wyłania naprawdę.
dr hab., prof. ndzw. Paweł Edward Prufer
Zaw
Zawirowany świat ponowoczesności jest udaną próbą przeprowadzenia systematyzacji wielu refleksji nad
spo
społecznym funkcjonowaniem człowieka i szeroko rozumianą edukacją w sytuacji m.in.: ponowoczesnej
pły
płynności i mobilności społecznej, dokonującej się autonomizacji, nowego ładu technologiczno-medialne
nego, jak również zaniku wielopokoleniowych struktur rodzinnych. Z jednej strony Autor prezentuje ideę
ksz
kształtowania refleksyjnej postawy wobec mediów-technologii oraz umiejętności krytycznego dekodowania medialnych przekazów, z drugiej zaś, umiejętnie wykorzystuje ją do wzbogacania wiedzy i poszerzania
śświadomości współczesnego człowieka.
dr hab., prof. ndzw. Mirosław Kowalski
Z
Za
Zachowania
ryzykowne
iu
uzależnienia.
Zjawisko i uwarunkowania
Zj
M
Mariusz
Jędrzejko, Małgorzata Janusz,
Marek Walancik
M
Fo
Format
B5, 146 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-418-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych
i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym.
Jak trafnie podkreślają autorzy, zaburzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współczesnych czasów, wielkiego
przyspieszenia, nieustannej zmiany, ciągłego ruchu, presji mediów
i ogromnych wpływów rynku konsumpcji, zwłaszcza wszechobecnej
reklamy. Publikacja, zawierając w sobie pedagogiczne, psychologiczne oraz socjologiczne rozważania nad zachowaniami problemowymi
i uzależnieniami młodego pokolenia, opisuje uwarunkowania zjawisk
z całą gamą ich kontekstów. Opisuje także fenomen patologii społecznych oraz uzależnień z ich specyfiką.
ks. dr hab., prof. KUL Roman Bogusław Sieroń
60
www.aspra.pl
Dzienniki, listy, wspomnienia
Di
Dialog
z przeszłością otwartą
na przyszłość
Józef Tejchma
Jó
Fo
Format
A5, 404 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-538-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Józef Tejchma, którego książka trafia do rąk Czytelników, ma życiorys
zdolny obsłużyć kilku bohaterów. Znany jest być może najbardziej jako
wyrazisty polityk kilku dekad ubiegłego stulecia, ale także jako współtwórca Związku Młodzieży Wiejskiej po Październiku 1956 roku i jego
przez sześć lat znakomity przewodniczący, dyplomata, od wielu lat
ciekawy pisarz i publicysta.
Dziennik podróży afrykańskiej
Dz
Jan Czekanowski
Ja
Fo
Format
A5, 148 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-503-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Prezentowany tekst „D
„Dziennika podróży afrykańskiej” jest fragmenttem pierwszej
i
j części
ś i wspomnień Jana Czekanowskiego z wyprawy do
międzyrzecza Nilu i Kongo, zrealizowanej w latach 1907–1909. Pisany
z myślą o polskim czytelniku, dotychczas niepublikowany, przypomina
o afrykanistycznym dorobku wybitnego polskiego uczonego, stanowiącym piękną kartę w dziejach polskiej afrykanistyki, a zarazem świadectwo polskiego wkładu do badań nad tym kontynentem.
Publikacja powstała we współpracy z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym.
Dw
Dwukrotne
poszukiwania
w Południowym Lodowatym Oceanie
ip
pływanie naokoło świata w latach
1819, 20 i 21
18
F.G.T. von Bellingshausen
F.G
Fo
Format
B5, 256 stron, oprawa twarda, 2009
ISBN 978-83-7545-094-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Tłumaczenie – Stanisław Rakusa-Suszczewski.
Dziennik wyprawy dwóch okrętów dowodzonych przez kapitana F.G.T.
von Bellinghausena jest książką fascynującą dla żeglarzy, polarników
i przyrodników. Jest to dokument blisko 3-letnich działań w obszarze
Południowego Atlantyku, Oceanu Indyjskiego i wysp Pacyfiku z epoki
„drewnianych statków i żelaznych ludzi”. Wyprawa szukała kontynentu Antarktydy, której nie znalazł Anglik James Cook.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
61
Dzienniki, listy, wspomnienia
Dz
Dziennik
z czynności moich
w Ursinowie 1822–1831
Dziennik z lat 1820–1828
Dz
Julian Ursyn Niemcewicz
Ju
Fo
Format
B5, 364 strony, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-366-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 412 stron, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-159-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Przez cały okres pobytu w majątku Rozkosz zakupionym przez poetę
w 1822 roku i nazwanym Ursinowem, sporządzał Niemcewicz zapiski
związane z prowadzeniem swego gospodarstwa, szczegółowo notował wydatki z nim związane.
Dzięki Niemcewiczowi było to miejsce spotkań wybitnych osobistości
oraz polskiej szlachty. Ursynów był ważnym i modnym miejscem na
towarzyskiej mapie Warszawy.
Ponadto Niemcewicz wprowadził oryginalne metody ogrodnictwa, siał
z powodzeniem nasiona sprowadzane z zagranicy, uczestniczył namiętnie w życiu kulturalnym i politycznym oraz bez reszty oddał się
w swoim majątku twórczości literackiej.
Idee i ludzie. Próba autobiografii
Id
Andrzej Walicki
An
Fo
Format
B5, 484 strony, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-170-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Najważniejsze jest jedn
jednak to, że autobiografie (jak zauważył Wilhelm
Dilth
j d
b i pouczającą formą empatycznego rozumienia
Dilthey)) b
bywają
dobrą
ludzkich losów. Nie napisałbym tej książki, gdybym nie wierzył, że
może ona wyjaśnić to i owo z niedawnej przeszłości młodemu pokoleniu Polaków.
Andrzej Walicki
Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk.
Julian Ursyn Niemcewicz
Ju
Poniższa publikacja pre
prezentuje kilka dotąd nieopublikowanych rękoi ó JJuliana
li
U
pisów
Ursyna N
Niemcewicza, które łączy ze sobą czas powstania. Autor pisał je bowiem w okresie Królestwa Polskiego, kiedy pełnił
funkcję sekretarza senatu, do lipca 1831 r., co dało mu możliwość
przysłuchiwania się obradom kolejnych sejmów lat: 1818, 1820, 1825
i 1830 r., a także aktywnie działał w Towarzystwie Dobroczynności
i Towarzystwie Przyjaciół Nauk, zaś po śmierci Stanisława Staszica
w 1826 r. został prezesem tego stowarzyszenia naukowego.
Publikacja powstała we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Juliana
Ursyna Niemcewicza w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Kr
Krótka
wiadomość o życiu
i ssprawach Generała Washingtona
Julian Ursyn Niemcewicz
Ju
Fo
Format
B5, 132 strony, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-606-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Tekst Juliana Ursyna N
Niemcewicza stanowi pierwszą w Europie biografię George`a Washingtona. Napisana przez Polaka i skierowana
do czytelników zamieszkujących ziemie polskie, popularyzowała postać amerykańskiego przywódcy wśród ziemiaństwa i mieszczaństwa
nieistniejącego już na mapie politycznej państwa. Autor tej biografii
podkreślał, iż przez dwa tygodnie był goście tego znakomitego Amerykanina w jego domu, w Mount Vernon w stanie Wirginia.
Publikacja powstała we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Juliana
Ursyna Niemcewicza w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
NOWOŚĆ
Listy o Sycylii i Malcie
Lis
Michał Jan Borch
M
For
Format
B5, 324 strony, oprawa twarda, 2016
ISBN 978-83-7545-666-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Sycylia i Malta są dziś odwiedzane przez rzesze turystów, mających do dyspozycji wygodne środki komuSyc
nik
nikacji oraz przewodniki w rozmaitych językach do wyboru. Dawniej wyspy te – nawet dla Europejczyków
– sstanowiły krainę mało znaną. Gdy 240 lat temu młody Michał Jan Borch, wykształcony arystokrata
zp
polskich Inflant, będący częstym bywalcem na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wyruszy
szył w daleką podróż na Sycylię i Maltę, miał przed sobą drogę pełną niebezpieczeństw na lądzie i morzu.
Kra
Krajobraz, przyroda, miasta i ludzie na obu tych wyspach zachwyciły go. Swoje wrażenia zapisał w formie
list
listów do przyjaciela. Te listy – to rodzaj dziennika podróży i jednocześnie swoisty przewodnik turystyczny,
zaw
zawierający ciekawe informacje o godnych zobaczenia obiektach, historii, zabytkach, zwyczajach ludności,
str
strojach, upodobaniach kulinarnych. Borch napisał swoje Listy o Sycylii i Malcie w języku francuskim. Książka niemal natychmiast została przełożona na inne języki, lecz nie na polski.
Ksi
Książka ta jest pierwszym polskim wydaniem Listów Borcha. Ukazuje te same urokliwe i godne uwagi
mi
miejsca, które w naszych czasach są tłumnie (i pobieżnie) odwiedzane przez przybyszów z całego świata.
Uk
Ukazuje prawdziwy, bo poznany z autopsji, obraz retro, pełen autentyzmu sprzed wieków.
prof. dr hab. Halina Lichocka
62
www.aspra.pl
Dzienniki, listy, wspomnienia
Lis Wincentego Krasińskiego
Listy
z Hiszpanii (1808–1809)
M
Między
filozofią a filologią.
W
Wspomnienia
Konrad Ajewski
Ko
Juliusz Domański
Ju
Fo
Format
A5, 144 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-338-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 436 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-291-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 64,00 zł
Su
Niniejsze wydawnictwo
wydawnictwo, chcąc przybliżyć hiszpański epizod z życia
Wincentego Krasińskiego, prezentuje zespół listów pułkownika, pisanych w latach 1808–1809 z Hiszpanii i o Hiszpanii (także już z terenu
Francji i Austrii), a więc w czasie, gdy dowodził tam polskim pułkiem
szwoleżerów gwardii Napoleona I. Listy te stanowią jedne z wcześniejszych, dotychczas mało lub wcale nieznanych, a interesujących relacji
Polaka o tym kraju i naszym udziale w tej krwawej wojnie.
Publikacja powstała we współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
M wspomnienia. Okupacja,
Moje
Komunizm, Emigracja
Ko
Bronisław Stahl
Br
Fo
Format
A5, 208 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-460-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Nie byliśmy bohateram
bohaterami, chociaż każdy z nas miał swoje wielkie i małe
chwile. Zwykli ludzie rzadko sami kształtują swoje życie, raczej dostosowują je do zaistniałych warunków. Podobnie było z moją rodziną –
podczas wojny i okupacji niemieckiej staraliśmy się przeżyć, za komunizmu – przetrwać, na emigracji zaś chcieliśmy korzystać z wolności i żyć
jak inni ludzie. Czasy były burzliwe i niebezpieczne i często musieliśmy
dokonywać niełatwych wyborów. Nie mieliśmy wpływu na sytuację
w kraju, ale gdy mogliśmy, ratowaliśmy jednych, pomagaliśmy innym
i sami także korzystaliśmy z pomocy. Udało nam się przeżyć wszystko
– dzieciństwo, młodość, dojrzałość i starość. Byliśmy zwykłymi ludźmi
i mam nadzieję, że moje wspomnienia zainteresują właśnie takich zwykłych ludzi, którzy może znajdą w nich opis tego, co sami przeżyli.
...Wszystko, co nastąp
nastąpi, jest zapisem aktualnej pamięci. Nie prowadziłem nigdy żadnego dziennika, nie korzystałem też pisząc te wspomnienia z jakichkolwiek robionych na bieżąco zapisków, bom ich też
nigdy nie robił; ledwie parę tekstów niegdyś użytkowych mi się zachowało i teraz mogłem je tutaj wykorzystać; i dwa spisane ex post
przemówienia. Nie próbowałem nawet korzystać z zachowanych
listów. To z takiego niedostatku pisanych źródeł wynikały niepewności
i wahania, którym czasem daję wyraz, a na pewno też jakaś liczba
mimowiednych pomyłek. Mogłem je skompensować tylko największą,
na jaką mnie było stać, tej aktualnej pamięci szczerością.
Mowy sejmowe 1788–1792
M
Julian Ursyn Niemcewicz
Ju
Fo
Format
B5, 292 strony, oprawa twarda, 2011
ISBN 978-83-7545-259-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 69,00 zł
Su
Mowy sejmowe Juliana Ursyna Niemcewicza to ważna część spuścizny
l
l k l Sejmu Czteroletniego, którego największym
politycznej
i intelektualnej
dziełem było uchwalenie 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej. Do jej ustanowienia, swoją aktywnością i patriotycznymi mowami, przyczynił się
w dużym stopniu poseł inflancki J.U. Niemcewicz.
Nad rzeką Kamienną
Na
Notatnik
No
Stefan Szymański „Góral”
St
Konstanty Ildefons Gałczyński
Ko
Fo
Format
B5, 374 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-422-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 430 stron, oprawa twarda, 2009
ISBN 978-83-7545-027-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Praca godna jest uwag
uwagi i polecenia. Jej zaletą jest to, iż niektóre fakty
blik
publikowane
są po raz pierwszy oraz to, że podjęto próby prostowania wielu wcześniejszych nieścisłości i przekłamań. Autor nie pomija
również trudnych, do dziś kontrowersyjnych tematów, szczególnie dotyczących współpracy z Sowietami oraz konfliktów z NSZ. Praca swoją treścią uzasadnia potrzebę kontynuowania dalszych badań ruchu
partyzanckiego w Polsce w latach okupacji niemieckiej 1939–1945.
Należy podkreślić, że w związku z interesującą problematyką oraz
profesjonalną jej prezentacją, wzbogaconą ikonografią i schematami
działań bojowych, inicjatywa wydania powyższego opracowania ze
wszech miar godna jest poparcia, mimo że opisane w niej wydarzenia
nie zawsze są jednoznaczne.
dr hab. Zygmunt Kazimierski
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Wyjątkowa książka zaw
zawierająca osobiste notatki Konstantego Ildefonsa
G
ł ń ki
N
t t i poety powstał w drugiej połowie 1941 roku,
Gałczyńskiego.
Notatnik
gdy K.I.G., jeniec w hitlerowskim stalagu Altengrabow pod Magdeburgiem, stał się numerem 5700. To jedyna tego rodzaju dokumentalna,
faktograficzna proza w dorobku poety – przejmująca, miejscami tragiczna, poruszająco szczera. Obcujemy z Gałczyńskim – robotnikiem
fizycznym wożącym gnój i kopiącym kartofle, Gałczyńskim, którego
we wszelki możliwy sposób obozowa władza chce skompromitować
i tym samym złamać. Bo niespodziewanie, pewnie i dla samego siebie,
K.I.G. staje się wyrazicielem jeszcze bardziej bezbronnych, jeszcze bardziej pokrzywdzonych.
63
Dzienniki, listy, wspomnienia
Pożegnania
Po
Podróże naokoło świata
Po
Józef Tejchma
Jó
Kapitan Otto Kotzebue
Ka
Fo
Format
A5, 208 stron, oprawa miękka, 2011
ISBN 978-83-7545-260-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 326 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-251-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Józef Tejchma ur. 192
1927, działacz społeczny, partyjny i państwowy.
W llatach
t h 1964
1972 – sekretarz KC PZPR, w latach 1968–1970 –
1964–1972
członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR. Minister
kultury (1974–1977 i 1980–1982), ambasador Polski w Grecji i Szwajcarii (1984–1987).
Wstęp, wybór i tłumacz
tłumaczenie: Stanisław Rakusa-Suszczewski
Otto von Kotzebue (1788–1846) to rosyjski oficer marynarki, ale
przede wszystkim podróżnik i odkrywca. Swoją pierwszą wyprawę
dookoła świata odbył w latach 1803–1806 na statku „Nadieżda” pod
dowództwem I. Kruzenszterna. Kolejnymi dwoma dowodził już sam.
Dzienniki z tych wypraw – na brygu „Rurik” w latach 1815–1818 oraz
na okręcie „Priedprijatie” w latach 1923–1926 – są fascynującą lekturą
dla żeglarzy, oceanografów, polarników i wszystkich zainteresowanych
odkryciami geograficznymi.
JADWIGA TRAWI¡SKA
Prababka Maria obiera jabłka
Pr
Anna Mazurkiewicz
An
Fo
Format
B5, 208 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-488-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Najciekawsze są jednak świadectwa przeszłości: ścieżki, ślady, tropy,
niewiadome i znaki zapytania. Stare fotografie, przedmioty dotknięte zębem czasu, albumy, puzderka, pudełka, pierścionki, bransoletki,
książki, listy i przede wszystkim rodzinne facecje, dykteryjki, opowieści
i legendy. Wszystko to jest skrzętnie gromadzone, skrupulatnie układane, wnikliwie porównywane i cierpliwie zestawiane. I tak powstaje
wzór przypominający kordonkową serwetę na stół – z lekką pożółkłą z racji wieku, ale przecież nadal zachwycającą przez swój pietyzm
wykonania, perfekcję w przetworzeniu szczegółu i niebywałą dbałość
połączoną z mistrzostwem dawno utraconych umiejętności koronkarskich. Czytamy, mówiąc kolokwialnie, „na jednym oddechu”.
prof. dr hab. Leszek Zasztowt
nie znaczyła
nic
NOWOŚĆ
Prawda nie znaczyła nic
Pr
Jadwiga Trawińska
Ja
Fo
Format
A5, 140 stron, oprawa twarda, 2016
ISBN 978-83-7545-683-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Jerzy Trawiński urodził się w 1933 roku w Moskwie. W wieku 4 lat
l ł się
i zb
t wd
znalazł
bratem
domu dziecka dla dzieci rodziców uznanych za
„wrogów ludu”, a następnie w wojsku.
Wspomnienia z okresu lat 1937–1947 są dokumentem ukazującym
ówczesną rzeczywistość w ZSRR widzianą oczyma dziecka i opisem
życia dziecka, które radzi sobie w tych bezdusznych czasach na miarę
swoich dziecięcych możliwości.
Sp
Spotkania
z Isaiahem Berlinem.
Dzieje intelektualnej przyjaźni
Dz
Warszawski Beduin
W
Andrzej Walicki
An
Fo
Format
A5, 208 stron,
oprawa miękka/twarda, 2012
op
ISBN 978-83-7545-361-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00/45,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 306 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-487-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Książka jest udokument
udokumentowaniem wszechstronnej relacji intelektualnej
i przyjacielskiej zarazem, jaka łączyła mnie z Isaiahem Berlinem – wielkim brytyjskim liberałem, a jednocześnie miłośnikiem i znawcą intelektualnej historii Rosji. Głównym z jej celów było po prostu oddanie
hołdu mojemu oksfordzkiemu przyjacielowi oraz częściowe chociażby
spłacenie należnego Mu długu wdzięczności przez ukazanie, jak wiele
zawdzięczałem Mu na różnych etapach mojego życia. Realizacja tego
celu zaowocowała jednak pewnym produktem ubocznym, okazała się
bowiem nie tylko dokumentem osobistym, lecz także przyczynkiem do
dziejów intelektualnej historii Rosji jako wyodrębnionej dyscypliny akademickiej, cieszącej się międzynarodowych uznaniem i uwzględnianej
w sylabusach niektórych przynajmniej uniwersytetów zachodnich.
Andrzej Walicki
64
Prawda
Roman Kessler
Ro
Zesłania obywateli pols
polskich w głąb ZSRR w 1940 r., które pochłonęły
i li
ililość
ść ofi
fiar, paradoksalnie ocaliły życie zarówno Romkowi,
niezliczoną
jak i mnie. Podobieństwo losów zbliżyło nas, pozwoliło w pół słowa
rozumieć to, co innym trzeba było długo tłumaczyć.
Przyjaźń nasza, pomimo trzydziestoletniej rozłąki, przetrwała próbę
66 lat. Dziś, nas uczestników i świadków tamtych wydarzeń, jest coraz
mniej, ale coraz więcej jest tych, którzy choć sami tego nie przeżyli –
wiedzą więcej.
Jerzy Hoffman
www.aspra.pl
Dzienniki, listy, wspomnienia
W krainie zamieci. Australijskie
wyprawy antarktyczne w latach
w
1911–1914
19
St
Stanisław
Skrzeszewski wobec ludzi
nauki w świetle własnych notatek,
na
listów i pism (1944–1950)
lis
Douglas Mawson
Do
Witold Jan Chmielewski
W
Fo
Format
B5, 148 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-546-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Wstęp, wybór i tłumacz
tłumaczenie: Stanisław Rakusa-Suszczewski
„W Krainie zamieci” (The Home of the Blizzard) to relacja z wyprawy
Douglasa Mawsona z lat 1911–1914. Znamienitymi postaciami w historii poznawania Antarktydy byli Amundsen, Shackleton, Scott i właśnie
Mawson. Książka przybliży Polakom dokonania tego ostatniego – naukowca i organizatora, wspaniałego polarnika ery heroicznych badań.
Fo
Format
B5, 262 strony, oprawa twarda, 2015
ISBN 978-83-7545-574-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Działalność naukowa i praca szkół wyższych w okresie pierwszych
powojennych lat została przedstawiona w wielu publikacjach. Osobą,
która wywierała bardzo istotny wpływ na tę ważną dziedzinę życia
społeczno-gospodarczego i kulturalnego Polski, był Stanisław Skrzeszewski. Człowiek o przekonaniach komunistycznych, związany z tą
ideologią i opartym na niej systemem wartości. On to w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. nakreślił i zainicjował w praktyce politykę
naukową w Polsce. Realizował ją z dużą konsekwencją, przy pomocy
odpowiednio dobranych współpracowników.
Stary świadek nowej historii Polski
St
Józef Tejchma
Jó
For
Format
B5, 308 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-621-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Józef Tejchma, urodzony 14 lipca 1927 r. w Markowej, w rodzinie chłopskiej − historyk, współtwórca
Józ
i lid
lider ruchu młodowiejskiego, działacz polityczny i państwowy, dyplomata i publicysta.
W latach 1968-1980 członek Biura Politycznego KC PZPR. W latach 1972–1979 wicepremier w rządzie Piotra Jaroszewicza. Dwukrotnie minister kultury i sztuki w latach 1974–1978 i 1980–1982. Minister oświaty
iw
wychowania w latach 1979–1980. W 1980 r. ambasador PRL w Szwajcarii, w latach 1984–1988 ambasad
sador PRL w Grecji i na Cyprze. Poseł na Sejm PRL III-VII kadencji (1961–1980).
Szast prast i siedemdziesiątka
Sz
Wojciech Dąbrowski
W
Fo
Format
A5, 248 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-584-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Wojciech Konrad Dąb
Dąbrowski – nauczyciel, dziennikarz, piosenkarz, satyk autor
t wierszy
i
i piosenek, członek ZAKR i Stowarzyszenia Autorów
ryk,
Polskich, absolwent WSP (mgr matematyki), nauczyciel (od 50 lat), dwukrotny dyrektor szkoły, instruktor harcerski, laureat telewizyjnej „Szansy
na sukces” (1996), organizator cyklicznych Spotkań z piosenką, pomysłodawca, organizator i dyrektor artystyczny Ogólnopolskich Festiwali
Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga (2004–2015), członek Rady Programowej Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (2008–2012), redaktor
Gwiazdozbioru polskiej piosenki XX wieku, współpracownik warszawskiego tygodnika Passa (od 2004), z-ca red. nacz. tygodnika społecznokulturalnego Sąsiedzi (2010), prowadzi własny Muzyczny Kabaret Wojtka
Dąbrowskiego (od 2004), występuje z recitalami piosenek, na własnych
spotkaniach autorskich, Giełdach Satyry Politycznej i w Kabarecie ZAKR.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
W drodze na wojnę
rosyjsko-japońską (1904–1905).
ro
Listy oficera Polaka
Lis
Zofia Boglewska-Hulanicka
Zo
Fo
Format
A5, 154 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-351-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Mając do dyspozycji ni
niepowtarzalne źródło, jakim są dotychczas niepublikowane listy mojego dziadka – Antoniego Fabiana Boglewskiego
– jadącego eszelonem do Chin na front wojny między Rosją a Japonią,
postanowiłam wykorzystać je do napisania niniejszej pracy. Listy te
zawierają wiele cennych informacji, które wzbogacają naszą wiedzę
o Rosji przełomu XIX i XX wieku, a przede wszystkim obrazują sytuację
Polaków służących w carskiej armii rosyjskiej.
Autor listów jadąc transportem wojskowym do Mandżurii, na terenie której toczyła się wojna rosyjsko-japońska (1904–1905), pisał listy
do żony, matki i rodzeństwa. Wysyłał je co kilka dni. Listów tych było
czterdzieści.
65
Dzienniki, listy, wspomnienia
Wileński matecznik
W
Bronisław Krzyżanowski
Br
Fo
Format
A5, 444 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-551-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Bronisław Krzyżanowski „Bałtruk” urodził się w Wilnie 7 lipca 1906 r. Po
k ń
i gimnazjum
i
j
skończeniu
humanistycznego im. Króla Zygmunta Augusta
w Wilnie studiował na wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki
Lwowskiej i Warszawskiej. W kampanii wrześniowej brał udział jako
dowódca plutonu saperów w I Dywizji Piechoty.
Przełomem stała się podróż Bronisława do Warszawy, gdzie za pośrednictwem swego przyjaciela, cichociemnego Macieja Kalenkiewicza
„Kotwicza”, dostał się w nurt pracy konspiracyjnej. Wrócił do Wilna
jako „Bałtruk” – dowódca oddziału „Baza-Miód”, mającego wspomagać dywersantów Odcinka V Wachlarza, którzy poprzez Wilno mieli
dążyć pod Dyneburg.
Zapiski bez cenzury
Za
Mira Modelska-Creech
M
Fo
Format
A5, 270 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-591-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Mira Modelska-Creech urodziła się w Warszawie, ukończyła Uniwert tW
ki swoją
j edukację kontynuowała w Polskiej Akademii
sytet
Warszawski,
Nauk, studiowała również w Moskwie, Sztokholmie, Londynie i Waszyngtonie, była wykładowcą na Georgetown University na Wydziale
Historii i Dyplomacji.
Jest prezesem Stowarzyszenia „Wars i Sawa” zajmującego się upamiętnianiem dziejów i ofiar Konzentrationslager Warschau.
W latach 80. i 90. ub. pracowała jako tłumacz w Białym Domu
i Departamencie Stanu (w okresie prezydentury Jimmy`ego Cartera,
George`a Busha seniora i Billa Clintona), a także dla Biblioteki Kongresu, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
ONZ i NASA.
W
Wiatrem
przewiany, słońcem
spalony. 50 lat polarnych podróży
sp
Stanisław Rakusa-Suszczewski
St
Fo
Format
B5, 290 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-361-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 59,00 zł
Su
Prezentowana pozycja utrzymana w konwencji dzienników opisuje
polskie, rosyjskie i amerykańskie wyprawy polarne, w których autor
uczestniczył od 1960 do 2009 r. Książka stanowi dokument burzliwych
losów, sukcesów i porażek naukowca oraz stanu i roli nauki w dwóch
różnych systemach politycznych w Polsce. Jest to historia naszej działalności polarnej pisana w sposób bardzo osobisty, upamiętniający
wielu ludzi i ogromną liczbę zdarzeń. Barwnym podróżom towarzyszą
opisy ciężkiej pracy w warunkach nocy polarnej, w samotności i izolacji. Autor popularyzuje wiele tematów naukowych z wypraw badawczych i związków polskiej nauki, gospodarki i polityki z krajami świata
zainteresowanymi eksploracją i eksploatacją zasobów Antarktyki, do
których dołączyła Polska dzięki założeniu stacji im. Henryka Arctowskiego i przystąpieniu do Układu Antarktycznego.
Z Błoń na Błonia.
Zapiski wychowawcy
Za
Andrzej Szmyt
An
Fo
Format
B5, 592 strony, oprawa twarda, 2013
ISBN 978-83-7545-448-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Wspomnienia urodzon
urodzonego w 1948 r. pułkownika Andrzeja Szmyta
uzupełnione kolorowymi zdjęciami.
Publikacja powstała we współpracy z Fundacją Pro Edu.
Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza
Ży
Jerzy Adam Czartoryski
Je
Fo
Format
B5, 456 stron, oprawa twarda, 2014
ISBN 978-83-7545-505-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
O istnieniu biografii Jul
Juliana Ursyna Niemcewicza napisanej przez księi Ad
cia
Adama JJerzego C
Czartoryskiego wiedzą tylko zawodowi historycy,
zajmujący się wiekiem XIX. Praca została zapomniana. Tymczasem
jest to niezwykle barwnie napisana opowieść, mająca walory pracy
naukowej, zawierająca wiele informacji o Niemcewiczu. Do biografii
dołączone są ciekawe w swej treści dokumenty epoki, odnoszące się
do działalności publicznej jej bohatera (aneksy, listy).
Publikacja powstała we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Juliana
Ursyna Niemcewicza w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
66
www.aspra.pl
Literatura piękna i dziecięca
A bałwan ciągle stoi
Konstanty Ildefons Gałczyński
Ko
Fo
Format
23x21 cm, 136 stron,
oprawa twarda, 2012
op
ISBN 978-83-7545-397-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Ten tom to Gałczyńskie arcydzieła
arcydzie satyry politycznej, społecznej, obyj
j pod
d któ
l
żżyjący w dwudziestym pierwszym stuleczajowej,
którymii PPolacy
ciu podpisują się obiema rękami. Bo one opowiadają o nas i o naszej
współczesności, choć miały dotyczyć jedynie przeszłości.
z posłowia Kiry Gałczyńskiej
Ch
Chcieliście
Polski, no to ją macie.
Sk
Skumbrie w tomacie
Konstanty Ildefons Gałczyński
Ko
Fo
Format
A5, 144 strony, oprawa miękka, 2005
ISBN 83-89964-41-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 26,00 zł
Su
Gałczyńskiemu zawsze dokuczało polskie załganie, czapkowanie
przed Zachodem („Moja ulubiona kawiarnia to Lido” – deklaruje Xymena Pścicz), kiepska, wtórna (i dlatego nagradzana) sztuka, literatura
(przypadek Śmierdzieliny nie jest i dziś przecież odosobniony!), zaczadzenie mesjanizmem i całkowita pogarda dla rzetelnej, uczciwej pracy. Nadmiar draństwa w życiu publicznym, zamiłowanie do mętniactwa, do bełkotu myślowego i ideowego („Neopapiści, co byli trochę
marksiści”). Walczył z ich przejawami („żeby polski mózg przestał być
mistycznym kalafiorem” – prosił Króla Heroda), z codzienną nieuczciwością, przy jednoczesnym głoszeniu wierności dekalogowi.
Kira Gałczyńska
Czterolistna koniczyna
Cz
Rafał Lasota
Ra
Fo
Format
18x18 cm, 56 stron,
oprawa twarda, 2015
op
ISBN 978-83-7545-648-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 24,00 zł
Su
Słów kilka do Pana Rafała La
Lasoty! Wiersze Pana przeniosły mnie
i młodzieńczej
ł d i ń j wyobraźni,
b ź a jednocześnie mam uczucie, że
w śświat
dzieci i młodzi czytelnicy zdobywają wnikliwą wizję otaczającego nas
życia! Życzę Panu nieustającej wyobraźni poetyckiej!
Barbara Krafftówna
Oficyna Wydawnicza ASPRA
67
Literatura piękna i dziecięca
Czwarty dzwonek
Cz
Horacy. Dzieła wszystkie
Ho
Henryk Gała
He
Quintus Horacius Flaccus
Qu
Fo
Format
A5, 232 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-375-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Fo
Format
B5, 502 strony, oprawa twarda, 2010
ISBN 978-83-7545-216-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 79,00 zł
Su
Nowy wybór dramatów autorstwa Henryka Gały (ur. 1938 r. w Zalesiu
kk. G
t i w Wielkopolsce).
Wi lk
Gostynina
Poeta, powieściopisarz, krytyk literacki,
założyciel Teatru CzłoWiek XX, kierownik literacki Opery Wrocławskiej,
współzałożyciel i organizator Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego, Teatru Lalki i Aktora w Łomży i Teatru w Walizce.
Poza niewieloma utwo
utworami czytać Horacego bez komentarza się nie
d
b wiele
i l tu odniesień
d i
da; zbyt
do mitologii i literatury, do historii i geografii z jej ówczesnym nazewnictwem, do własnej biografii i okoliczności
zewnętrznych. Z drugiej strony nadmiar komentarza czyniłby tekst
martwym preparatem i pozbawiałby czytelnika radości samodzielnego
odkrywania treści nieoczywistych, co przecież każdy poeta zakłada, nie
oczekując wcale, aby ktoś w jego zastępstwie opowiedział je prostszym
językiem. Objaśnienia ograniczają się więc do tego, co konieczne, aby
podczas lektury nie sięgać stale do słowników i encyklopedii, a zarazem nie prześlizgiwać się ponad znaczącymi, lecz niejasnymi realiami
i rozumieć test na miarę zawartych w nim informacji.
Przełożył Andrzej Lam.
NOWOŚĆ
Hymny do nocy
Hy
Novalis
No
For
Format
A5, 74 strony, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-642-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 19,00 zł
Su
Hymny do nocy” odegrały w literaturze niemieckiej rolę wyjątkową, jako najważniejsze romantyczne ogniHy
wo między mistycyzmem średniowiecza i modernistycznym symbolizmem. Warto pamiętać, że dwadzieści
ścia lat po ich powstaniu przyjaciel Novalisa, Fryderyk Schlegel, zapoczątkował renesans Anioła Ślązaka
w Niemczech. Ilekroć pojawiała się potrzeba wyższych ideałów w odpowiedzi na kryzys pragmatycznego
rea
realizmu i wyjałowionej z głębszych przeżyć duchowych ideologii czy wiary, tylekroć „słońce nocnego
nie
nieba” Novalisa przyciągało swoim tajemniczym i niepokojącym światłem. Jeżeli ta noc jest śmiercią świata
zas
zasługującego na umartwienie, to nie może być niczym innym niż nadzieją.
Prz
Przełożył Andrzej Lam.
Kamienne ścieżki
Ka
Love in Warsaw
Lo
Janusz Adam Kobierski
Ja
Feng Ping
Fe
Fo
Format
A5, 420 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-566-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
For
Format
12x21 cm, 316 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-656-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
Poznanie zakłada ucze
uczestnictwo w kulturze, szeroki oddech europejskiej
kkultury,
lt
któ
którym ogarniają nas wiersze ks. Janusz Adama Kobierskiego,
otwiera przed nami dziedzictwo antyku, wzlot europejskiej myśli, przywołuje postaci, które tworzyły naszą samoświadomość i tożsamość.
„Kultura europejska wyrosła z chrześcijańskiej gleby, jest nadrzędną
wartością, którą należy strzec i rozwijać” wyznał kiedyś w wywiadzie
ks. Kobierski. Kultura jest także wyrazem ładu. Dramatyczne w wyrazie
poszukiwanie ładu w chaosie świata, ładu serca i ładu rzeczywistości
jest najczęściej przewodnim motywem jego wierszy. Siłę tego przekazu
osiąga Poeta przez jedyne w swoim rodzaju połączenie antycznej zwięzłości słowa z chrześcijańską żarliwością przesłania.
Andrzej Datko
68
The book offers a number
nu
of very interesting insights about Chinese
d
overseas students
and their life in Warsaw, multi-cultural environment
among international students, current world affairs, and how Warsaw
is seen and interpreted in the eyes of a Chinese student.
www.aspra.pl
Literatura piękna i dziecięca
Nici
Anna Winner
s zc z ę ścia
moje furoshiki
Nici szczęścia. Moje furoshiki
Ni
Anna Winner
An
Fo
Format
14x19 cm, 296 stron,
oprawa miękka, 2013
op
ISBN 978-83-7545-428-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 35,00 zł
Su
– Dostałaś ode mnie pre
prezent, który w Japonii daje rodzina pana młodej
ł j żżonie.
i W tym furoshiki, zszytym z dwóch kawałków
go jego
przyszłej
jedwabiu, które symbolizują połączenie rodzin, są nici zwane mino,
mają one przywiązać do ciebie męża. Lniane nici, a szczególnie ta jedna czerwona, symbolizują wspólne życie aż do śmierci. Dla japońskiej
kobiety jest to najcenniejszy prezent, który powinien towarzyszyć jej
przez całe małżeństwo. To jest talizman, który idzie z nią nawet do
grobu – widząc niedowierzanie w moich oczach dodała – Tak, tak.
Mino w furoshiki kładzie się do jej trumny. Pamiętaj, w tej chusteczce
masz nici, które są kluczem do twojego szczęścia.
– Dziękuję. Będę strzec tego jak oka w głowie...
Muzyczny Kabaret Wojtka
Dąbrowskiego. Część 1. 2004–2009
Fo
Format
12x21, 234 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-650-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
M
Muzyczny
Kabaret Wojtka
Dąbrowskiego. Część 2. 2010–2015
Dą
Fo
Format
12x21, 278 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-651-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Cieszę
eszę się, że wreszcie kktoś wpadł na pomysł wydania tych regularnie
blikowanych wierszy w całości. To wspaniała kronika ostatnich lat.
publikowanych
Teksty mądre, ostre, a przy tym lekkie i dowcipne, urzekające zręczną
formą, która unika − tak modnych ostatnio − udziwnień i intelektualnego pozoranctwa. Czytałem z prawdziwą przyjemnością, szczególnie,
że Autor co chwila ujawnia poglądu, które mamy wspólne i zwalcza
to, co i mnie wydaje się ogromnie niebezpieczne dla Polski. Życzę jak
największego kręgu czytelników!
Jacek Fedorowicz
NOWOŚĆ
Nie pamiętam
Ni
Nikt nie jest zły, kiedy śpi
Ni
Jerzy Rogowski
Je
Ew Gruszczyńska,
Ewa
Włodzimierz Gruszczyński
W
For
Format
A5, 64 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-597-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 19,00 zł
Su
Jerzyy Rogowski
g
jjest abso
absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły TeatralW
i Pracował
P
nejj w Warszawie.
jako aktor w Teatrze Śląskim w Katowicach
i na scenach warszawskich. Był również wykładowcą w Akademii Teatralnej w Białymstoku. Niniejszy tomik jest jego debiutem poetyckim.
Fo
Format
21x21 cm, 40 stron,
oprawa miękka, 2016
op
ISBN 978-83-7545-638-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 14,00 zł
Su
Ewa i Włodzimierz Gruszczyńsc
Gruszczyńscy, językoznawcy poloniści, tym razem
przedstawiają świat dziecięcej wyobraźni za pomocą słów i obrazków.
Odkryta
Od
Piętno. Ślad renifera
Pi
Jo
Jolanta
Wanda Mórawska,
Grzegorz Kwiatkowski
Gr
Anna Winner
An
Fo
Format
A5, 152 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-594-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Autorka jest kompozyt
kompozytorem, pianistką i wiolonczelistką. Na YouTube
znajdujemy wiele jej utworów muzycznych poświęconych twórczości
malarzy, fotografików, rzeźbiarzy, aktorów.
Przy tworzeniu tego tomiku do współpracy zostali zaproszeni wybitni
aktorzy Barbara Majewska oraz Krzysztof Gosztyła, wspaniały fotografik Andrzej Andrychowski – autor tła okładki, Piotr Michnikowski – autor grafik. Jest też kilka wierszy Grzegorza Kwiatkowskiego.
Na dołączonym CD: recytacje pary aktorskiej i muzyka autorki w jej
wykonaniu z Grzegorzem Kwiatkowskim i Filipem Kuncewiczem.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Fo
Format
A5, 320 stron, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-326-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 36,00 zł
Su
Dziesięć kobiet z rodu Laponki Karin zostało naznaczonych lapońską
kl
t
Hi
t i iich
h żżycia, życia ich rodzin zawarta jest w dziewięciu
klątwą.
Historia
rozdziałach. Opowiadają one o dawnej Szwecji i przepięknym Norrlandzie, Sztokholmie, Smalandzie. Czasem powtarzają się w tych opowieściach te same fakty, ale widziane inaczej. To celowy zamysł, bo
każda z bohaterek, opowiadając o nich, używa własnej perspektywy.
Opowieść rozgrywa się na przestrzeni ponad 100 lat i sięga współczesności. Jest to rodzaj sagi, choć opowiedzianej inaczej.
69
Literatura piękna i dziecięca
Pląsaki
Pl
Po drugiej stronie drzwi
Rafał Lasota
Ra
Rafał Lasota
Ra
Fo
Format
18x18 cm, 60 stron,
oprawa twarda, 2012
op
ISBN 978-83-7545-343-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 24,00 zł
Su
Fo
Format
18x18 cm, 48 stron,
oprawa twarda, 2013
op
ISBN 978-83-7545-468-0
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 24,00 zł
Su
„Pląsaki” – sama nazwa jest już tajemnicą i dla każdego czytelnika Pląd i czym iinnym i o to chodzi!
h
sakk b
będzie
Wakacje, lipiec – letnia beztroska
w hamaku, w oddali morze… Czego chcieć więcej? Dobrego wiersza.
I już po pierwszej zwrotce wiemy, że właśnie go dostaliśmy.
Utwory Rafała Lasoty są sprawnie napisane, śmieszą, dają przyjemność
w lekturze. Ich czytanie nie jest wysiłkiem, ale gratką!
Autor pisze lekko, widać, że z łatwością operuje różnymi środkami wyrazu. Mam przeczucie, że jeszcze będziemy go szukać w księgarniach.
Ja na pewno. Bo warto.
Bogusław Michalec
Co jest po drugiej stronie drzwi
drzwi? To bardzo intrygujące pytanie. Z gak tych,
h kktórymi
ó i „zamęczają”
j dzieci dorosłych. Próbuje nam to
tunku
wyjaśnić Autor tej książki. Dlatego zachęcam do lektury opowieści pełnych fantazji, humoru i wyobraźni. A odpowiedź... znajdzie się sama.
Miłej lektury!
Stanisław Grabowski
NOWOŚĆ
Poezje młodzieńcze i wiersze ze spuścizny
Po
Rainer Maria Rilke
Ra
For
Format
A5, 320 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-676-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Pierwsze polskie wydanie tomików poetyckich Rilkego z końca XIX wieku, z rysunkami Heinricha Vogelera,
Pie
czł
członka grupy artystycznej Worpswede.
Znamienne było to oscylowanie między sympatią do cierpiących i buntujących się biedaków i potrzebą
Zn
ary
arystokratycznego odosobnienia, widoczne w całej ówczesnej sztuce, na równi naturalistycznej, jak modernis
nistycznej. Zostało też Rilkemu na zawsze, przybierając postać „poezji rzeczy”, demokratyzującej kosmos
mo
motywów poetyckich i naznaczającej je sygnaturą indywidualnej wynalazczości. Do Poezji młodzieńczych
do
dołączony został w obecnym wydaniu wybór wierszy ze spuścizny. Dopowiadał w nich Rilke to, czego
w ogłoszonych tomach wierszy nie wyraził albo raczej nie chciał wyrazić. Zostawiając treści ukryte domy
mysłowi czytelnika i nie decydując się po Poezjach nowych na druk kolejnych zbiorów, co przyszłoby mu
prz
przecież z łatwością, prowadził zmetaforyzowany dyskurs o sposobie istnienia rzeczy, o fenomenie i granic
nicach poznania, także o własnej poetyce, która ma te granice przekroczyć. Dojrzałą postać przybrały te
przemyślenia w Elegiach i Sonetach.
prz
Przełożył Andrzej Lam.
Prz
Po
Poeta
na Ursynowie.
Rzecz o Tadeuszu Nowaku
Rz
Przerwana linia
Pr
Stanisław Grabowski
St
Fo
Format
12x21 cm, 158 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-667-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 322 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-462-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Twórczość Tadeusza N
Nowaka w literaturze polskiej XX wieku sytuuje
Go w szeregu takich twórców, jak Bolesław Leśmian, Bruno Schulz
czy Leopold Buczkowski, i nie dlatego, że łączyły Go z nimi pisarskie
pokrewieństwa, lecz dlatego, że był tak samo osobny jak oni. Tak samo
jak oni stworzył własne słowo-świat, własną baśń o ludzkim istnieniu,
cierpieniu, miłości, przemijaniu, która najwyższy swój stan osiągnęła
w takich Jego utworach, jak „Psalmy” i „A jak królem, a jak katem
będziesz”. A stworzyć baśń – to sięgać ideału literatury.
Wiesław Myśliwski
70
Jarosław Zieliński
Ja
Jarosław Zieliński (19
(1971–2012), poeta, pisarz SF, informatyk, twórca
bl
ó iinternetowych,
t
t
blogów
wykładowca akademicki. Autor m.in. tomu
poezji „Słowa i linie”, który w 2013 roku uzyskał Nagrodę Literacką
im. ks. Jana Twardowskiego. W tymże roku, staraniem Rodziców, powstała Fundacja ARKONA im. Jarosława Zielińskiego, która wspiera
i popularyzuje wśród młodego pokolenia różnorodne przedsięwzięcia
związane z poezją. Tom „Przerwana linia” jest drugim, po wydaniu
polsko-rumuńskim, przekładem tego autora na język obcy, tym razem
na język albański.
www.aspra.pl
Literatura piękna i dziecięca
Rafał Lasota
Roześmiane
cienie
Roześmiane cienie
Ro
Słowa i linie
Sł
Rafał Lasota
Ra
Jarosław Zieliński
Ja
Fo
Format
18x18 cm, 40 stron,
oprawa twarda, 2013
op
ISBN 978-83-7545-437-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 24,00 zł
Su
Fo
Format
12x21 cm, 230 stron, oprawa twarda, 2012
ISBN 978-83-7545-388-1
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Serca potrafią ogrzać te pełne humoru wierszyki i opowiadania. Kraiina, kktórą
ó zaludniają
l d i j cienie,
i i ma moc ożywiania wyobraźni. Ciekawe,
czy kiedyś spotkasz się z gadającym cieniem, Misiu?
Jerzy Zelnik
Gottfried Benn
Sto jedenas´cie
wierszy
Jarosław Zieliński, kktórego tomik wierszy trzymacie Państwo w ręku,
b
t iki najbardziej
j
byłł uczestnikiem
może w dziejach kultury szerokiej wspólnoty czytelniczej – wspólnoty Internetu. Tam nawiązywał autorsko-czytelnicze przyjaźnie, tam wiódł istotne rozmowy o poezji i literaturze,
a ponieważ przedstawiał tam własne utwory, była to dla niego wspólnota zarazem powszechna i intymna.
A przecież właśnie to połączenie jest istotą każdej liryki: powszechność
i intymność!
Piotr Matywiecki
Sto jedenaście wierszy
St
Szukał Pana
Sz
Gottfried Benn
Go
Janusz A. Kobierski
Ja
Fo
Format
12x20 cm, 234 strony,
oprawa miękka, 2012
op
ISBN 978-83-7545-368-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 264 strony, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-469-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Obecne wydanie przy
przynosi niespełna sto utworów przetłumaczonych
l ki po raz pierwszy.
i
na polski
Układ jest chronologiczny, z przyporządkowaniem doń wierszy ze spuścizny. Zachowano możliwą do uwidocznienia grafię podstawy, jak stosowanie dużych i małych liter w tytułach
(rzadko) i początkach wersów, a także właściwe oryginałowi znaki interpunkcyjne.
Dołączony artykuł „Czym był ekspresjonizm?” jest wstępem
Gotfrieda Benna do antologii „Lyrik des expressionistischer Jahrzehnts.
Von den Wegbereitern bis zum Dada”, która ukazała się w 1955 r.
staraniem Limes Verlag, Wiesbaden.
FENIKS 2013 w kateg
kategorii literackiej – Wyróżnienie Stowarzyszenia Wyd
ó Katolickich.
li ki h
dawców
Zachęcam do lektury tomu wierszy „Szukał Pana”, gdyż przynosi bogaty świat refleksji i rozterek twórcy, który należy do grona najwybitniejszych współcześnie poetów w sutannach, ponadto poety, którego
twórczość z tomu na tom przynosi nowe metafizyczne wątki. Tym
razem zaproponował nam trudną liryczną drogę do źródeł chrześcijaństwa, po nigdy nieostygłych śladach Biblii.
Stanisław Grabowski
Śmierć Empedoklesa. Tragedia
Śm
Hölderlin
Hö
Fo
Format
A5, 170 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-565-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Fragmentaryczność „Śmierci Empedoklesa” nie jest przeszkodą w lekturze, wprost przeciwnie. Ta zamierzoFra
na tragedia przypada na sam środek najlepszego okresu w twórczości Hölderlina, lat 1796-1801, i w swoich kolejnych ujęciach poświadcza kształtowanie się dojrzałego języka poetyckiego, po rozstaniu się z patetyc
tyczną, klasycyzującą retoryką twórczości młodzieńczej, a przed okresem, w którym borykając się z ciężarem
do
doświadczeń i dążąc do maksymalnej kondensacji zapisu, niewiele miał możliwości uczestniczenia w życiu
lite
literackim poprzez kontakt z krytyką i czytelnikami. Tworzył wśród niezliczonych prób poezję, która otworzy
rzyła się, i nigdy do końca, dopiero przed późnymi potomkami.
Prz
Przełożył Andrzej Lam.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
71
Literatura piękna i dziecięca
Śmieszki i Zachwytki
Śm
Rafał Lasota
Ra
Św podparty gęsim piórem.
Świat
O życiopisaniu Karoliny Kusek
Fo
Format
18x18 cm, 48 stron,
oprawa twarda, 2012
op
ISBN 978-83-7545-386-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 24,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 346 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-625-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 45,00 zł
Su
Jest rzeczą ogólnie
g
znaną, że w „czasie deszczu dzieci się nudzą...”!
ZZapewniam
i W
d i ki „Śmieszkom
Ś i
Was, iż dzięki
i Zachwytkom” nasi milusińscy
nie będą się nudzić ani w deszczu, ani w słońcu, ani w czasie burzy
śnieżnej!
Przekonajcie się o tym sami!
Anna Nehrebecka
Tamara
Ta
Anna Winner
An
Fo
Format
A5, 398 stron, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-508-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Ukazująca
j
się obecnie książka pt. „Tamara” to historia życia nietui k
j kkobiety,
bi t polskiej
l k Żydówki, która do dwunastego roku życia
zinkowej
była karliczką. Urodziła się na terenach dawnych Kresów polskich,
należących po 1918 roku do Rosji Sowieckiej. Jako sześcioletnie dziecko została sprzedana do cyrku. Los sprawił, że wraz z cyrkiem znalazła
się w Szwecji i tu włączona została do eksperymentalnego programu
leczenia dzieci z zaburzeniami wzrostu. Pod opieką zastępczej rodziny
dorosła, ukończyła studia i założyła rodzinę. Życie przyniosło Tamarze
wiele radości i cierpienia, także wielkich miłości – w tym jedną, chciałoby się rzec, grzeszną. Ze wszystkich perypetii bohaterka wychodzi zwycięsko i wyciąga z nich jeden zasadniczy wniosek, który jest przesłaniem tej książki: najważniejsze w życiu są miłość, rodzina i zdrowie.
Karolina Kusek, kreso
kresowianka, poetka, pisarka, przyjaciel dzieci, ich
obrońca. Mieszkanka Wrocławia. W prasie dziecięcej debiutowała
w latach siedemdziesiątych ub. wieku. Po „Słonecznikowych nutkach”
(1981) ogłosiła m.in. zbiory wierszy dla najmłodszych: „Na Ziemi i wyżej”, „Spacerkiem przez pole”, „Barwy lata...”, „Z babcią za rękę”, „Malowane słońcem”, „W stronę słońca”, „Ty jesteś moim słońcem”, „Moje
krajobrazy”... Bardzo ważną pozycją w jej twórczości jest tom „Objęłam
spojrzeniem świat dziecka” (poświęcony Januszowi Korczakowi). Tłumaczona na kilkanaście języków obcych. Ponadto autorka sztuki scenicznej
„Tajemniczy cień”. Jej twórczość jest przedmiotem wielu prac magisterskich, które wzbogacają i tak b. bogatą literaturę krytyczną na temat
pisarki, nie tylko w Polsce. Ostatnio z powodzeniem pisze także dla dorosłych: „Atramentowym szlakiem”, „Pomiędzy świtem a zmierzchem”..
Te
Teatrzyk
Zielona Gęś.
Ma zaszczyt przedstawić
M
w formie komiksu
osiem odsłon
os
Konstanty Ildefons Gałczyński
Ko
Fo
Format
21x21 cm, 76 stron,
oprawa twarda, 2014
op
ISBN 978-83-7545-537-3
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Był już rap z Gałczyńskiego, przyszedł czas na komiks. Wszak żyjemy w epoce kultury obrazkowej! Autorzy i pomysłodawcy tej książki
mają więc zaszczyt przedstawić Prześwietnej Publiczności Najmniejszy
Teatr Świata jako serię rysunków. Z dymkami. Z kurtyną. I wszystkimi zadomowionymi w naszej pamięci Zielonogęsiowymi postaciami.
Zapewniamy: tego jeszcze nie było! Absolutna prapremiera! I dlatego
czekamy na oklaski i łzy zachwytu milionów entuzjastów K.I.G. i luminarzy prasy, powtarzając za autorem:
„Dwie prawdy jak mur stoją od czasów Nerona:
Lampa jest elektryczna, a Gęś jest Zielona.”
Kira Gałczyńska
The way in the front
Th
Trudne miłości
Tr
Feng Ping
Fe
Anna Winner
An
For
Format
12x21 cm, 210 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-598-4
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Publikacja w języku angielskim
Pu
Fo
Format
A5, 422 strony, oprawa miękka, 2012
ISBN 978-83-7545-395-9
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
It is a great pleasure to recommend to a Polish reader the literary deb
h Chinese
Chi
but off the
student of the University of Warsaw (who studies
International Relations). From the very first lectures which I held for
the students of her year, Ms Feng Ping stood out as person showing
keen interest in Poland and ready to discover the links which bring
the Chinese and Poles closer together. I was also impressed with her
vivid imagination and the ease with which she was unfolding various
fictitious threads which she created based on real life. I do hope that
the literary debut of the young Chinese woman in Warsaw (!) shall be
very well received and that we shall be able to read more of her stories
which are now in the making.
Roman Kuźniar
72
Stanisław Grabowski
St
Akcja toczy się dynamicznie,
dynamic
jej zwroty są zaskakujące, napięcie rozłożżone jest
j t prawie
i jjakk w kkryminałach. Jest miłość, jest zdrada, jest i kara,
a w końcu nagroda. Wszystko to pokazane na tle przemian społecznych w Szwecji w początkach XX wieku.
Należy podkreślić, że autorka z zawodu jest etnografem, i to sprawia,
że obok ciekawej fabuły przemyca ona sporo informacji o szwedzkich
zwyczajach i obyczajach, na ogół nieznanych polskiemu czytelnikowi.
www.aspra.pl
Literatura piękna i dziecięca
NOWOŚĆ
Umbra vitae. Wiersze ze spuścizny
Um
Georg Heym
Ge
Fo
Format
A5, 76 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-677-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Su
Czołowe dzieło niemieckiej grafiki ekspresjonistycznej z 47 oryginalnymi drzeworytami Ernsta Ludwiga
Cz
Kir
Kirchnera – obecnie w polskim wydaniu.
Ge
Georg Heym (ur. 30.10.1887 w Jeleniej Górze, zm. 16.1.1912 w Berlinie podczas ślizgawki na Haweli)
zd
zdążył wydać tylko jeden tom wierszy, w kwietniu 1911 roku, pod tytułem Wieczny dzień, ale wywarł
nim tak silnie wrażenie na współczesnych, że uznany został za protagonistę nowego stylu, który właśnie
wt
wtedy zyskał miano ekspresjonizmu. Zaraz po tragicznej śmierci poety przyjaciele ułożyli z pozostałych
w rękopisie utworów niewielki, liczący ledwie 44 wiersze tomik Umbra vitae (Cień życia). Ukazał się
w czerwcu 1912 roku i pisana mu była niezwykła kariera – dzięki wznowieniu po dwunastu latach z drzewo
worytami Ernsta Ludwiga Kirchnera stał się najwybitniejszą manifestacją świadomości katastroficznej,
pro
profetyczną wizją okrucieństw, jakie niósł ze sobą wiek dwudziesty. Wbrew spodziewaniu, nie wszystkie
z ttych lęków zostały w naszym stuleciu za żegnane. Po dziewięćdziesięciu latach spolszczone wydanie
Um
Umbra vitae nie traci nic ze swojej dawnej siły wyrazu. Heym wychowywał się w polskim otoczeniu,
w Gnieźnie i w Poznaniu. Przewidział rewolucję rosyjską i gwałtowną śmierć cara. W wierszu poświęconym Polsce ujrzał zwycięskie orły szybujące nad hufcem zbrojnej jazdy.
Spolszczył Andrzej Lam.
NOWOŚĆ
W poszukiwaniu dobra
Wczorajsze jutro
W
Franciszek Jerzy Stefaniuk
Fr
Bartłomiej Golka
Ba
Fo
Format
12x21 cm, 216 stron,
oprawa miękka, 2015
op
ISBN 978-83-7545-575-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 29,00 zł
Su
Fo
Format
12x21 cm, 336 stron, oprawa miękka, 2016
ISBN 978-83-7545-658-5
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Franciszek Jerzy Stefani
Stefaniuk jest autorem pięciu zbiorów poezji: Chlebie
i h i
C
i
niechciany,
Czas siewu,
Rytm Ziemi − Rytm Serca, Unitów Drelowskich
Droga Krzyżowa, Dobrym słowem można uleczyć. W jego twórczości
przeważają utwory poświęcone rolnikom i polskiej wsi, pełne patriotyzmu i wartości chrześcijańskich. W 2010 za patriotyczną twórczość
poetycką, pogodę ducha oraz dystans do sprawowania zawodu polityka został uhonorowany Nagrodą Imienia Władysława Orkana,
a w roku 2013 znalazł się w dziesiątce najlepszych polskich posłów
prestiżowego rankingu tygodnika „Polityka”.
Opowieść fantastyczno-satyryczna
fantastyczn
w której wszystko zostało wymyśloi powinno
i
ik
ne i nie
nikomu
z niczym się kojarzyć chyba, że sumienie mu
doskwiera i przeraża go wczorajsze jutro czyli to, co się już zdarzyło
albo czego nigdy więcej nie uświadczy.
Wracam z niepamięci
W
Zapach bzu i maciejki
Za
Anna Winner
An
Zdzisława Gigling
Zd
For
Format
A5, 516 stron, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-592-2
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 49,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 264 strony, oprawa miękka, 2015
ISBN 978-83-7545-612-7
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Kolejna, siódma już książ
książka Anny Winner to „Wracam z niepamięci” −
hi
t i młodego
ł d
SSzweda,
d który w wyniku urazu traci pamięć. Pobity
historia
do nieprzytomności i ciężko chory zostaje przewieziony do klasztoru
buddyjskiego w Laosie. Tam leczą jego ciało, ale pamięć mu nie wraca.
Nie wie kim był ani jak znalazł się w klasztorze. Przywdziewa szaty
klasztorne i przez lata żyje jako rezydent Vet Inte. Mnisi pomagają
mu odzyskać pamięć za pomocą medytacji i seansów hipnotycznych.
Następuje metamorfoza − w miarę odzyskiwania fragmentów wspomnień z niedowarzonego młokosa rodzi się mądry, dojrzały mężczyzna, który postanawia naprawić zło wyrządzone wielu ludziom. Przesłaniem książki jest dobro, które czynione anonimowym ludziom wraca
z nawiązką. Losy bohatera pokazane są na barwnym tle egzotycznych
scenerii: szwedzkiej, greckiej, tajlandzkiej, laotańskiej, nawet chińskiej.
Oficyna Wydawnicza ASPRA
W dużej mierze dzieciństwo
dziecińs
ma ogromny wpływ na dalsze życie, to jak
j zapamiętaliśmy
i t liś i czego doświadczyliśmy kształtuje charakter i wpłyje
wa na naszą osobowość. Wspaniała i wzruszająca historia, widziana
oczami dziecka i dojrzałej kobiety. Codzienność i proza życia przeplata
się tu z wrażliwością małej dziewczynki w zderzeniu z problemami dorosłych. Historia o tym jak walczyć, jak nie poddawać się, ale...
Redaktor Katarzyna Płońska
Historia nagrodzona w konkursie literackim pt. „Opowieści niesamowite” ogłoszonym przez miesięcznik Czwarty Wymiar. Jury przyznało
wyróżnienie Zdzisławie Gigling, doceniając wartość literacką i treść
zawartego przekazu.
73
Literatura piękna i dziecięca
RAFA Ł L ASOTA
Zwierciadło Mistrza
Zw
Żelazny testament
Że
Rafał Lasota
Ra
Zeev Baran
Ze
Fo
Format
A5, 272 strony, oprawa miękka, 2014
ISBN 978-83-7545-532-8
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
Fo
Format
A5, 258 stron, oprawa miękka, 2013
ISBN 978-83-7545-466-6
ISB
Sugerowana cena detaliczna: 39,00 zł
Su
W Zwierciadle teraźniej
teraźniejszość przenika przeszłość, świat ludzi – duchy
id
t i – ffantazja. Odnajdujemy tu postacie historyczne, ale
demony, hi
historię
nie płaskie, znane z portretów, a żywych ludzi, którymi kierują emocje, namiętności, poczucie winy za nieodpokutowane grzechy... Sploty
zdarzeń i zbiegów okoliczności łączą ich losy. Ta błyskotliwa gra autora
z czytelnikiem wciąga z głębię Zwierciadła...
Justyna Skalska-Stadejek
74
Akcja rozgrywa się w zawrotnym tempie między Pragą, Warszawą,
JJerozolimą,
li
PParyżem,
ż
LLondynem i Gibraltarem. Poszukiwanie prawdy
o osobie generała Sikorskiego, wyzwaniu, jakiego się podjął, i okolicznościach jego śmierci. Skojarzenie czasów wojny z teraźniejszością
oraz przebłyski z antyku. Ostatnia odezwa generała przechowana
w żelaznej szkatule w ruinach starej Jerozolimy i siły, które strzegą
ujawnienia tej tajemnicy. Fantastyczne hipotezy przeplatane z faktami
historycznymi. Czytelnik, zaczynający lekturę wieczorem, ryzykuje bezsenną noc, wciągnięty w wir fascynującej intrygi.
www.aspra.pl
Serie wydawnicze
MEDIA POCZĄTKU XXI WIEKU
TOM 1
TOM 12
TOM 2
TOM 13
TOM 3
TTOM 14
TOM 4
TOM 15
TOM 5
TTOM 16
TOM 6
TOM 17
TOM 7
TTOM 18
TOM 8
TOM 19
TOM 9
TOM 20
TOM 10
TTOM 21
TTOM 11
TTOM 22
Mechanizmy propagandy. Wizerunek
konfliktu kosowskiego w publicystyce
Łukasz Szurmiński
Etyka w polskim public relations
Jerzy Olędzki
Media masowe wobec przemocy
i terroryzmu
Andrzej Kozieł, Katarzyna Gajlewicz
Komunikacja sieciowa
Włodzimierz Gogołek
Model zinstytucjonalizowanych działań
lobbingowych firm telewizyjnych wobec
instytucji Unii Europejskiej
Paweł Stępka
Aparat represji wobec inteligencji
w latach 1945–1956
Rafał Habielski, Dominika Rafalska
Public relations w komunikowaniu
społecznym i marketingu
Jerzy Olędzki
Media a rok 1989. Obraz przemian
i nowe zjawiska na rynku
Łukasz Szurmiński
Polityka informacyjna Polskiego
Stronnictwa Ludowego (1945–1947)
Piotr Swacha
Zawartość mediów, czyli rozważania nad
metodologią badań medioznawczych
Tomasz Gackowski
O
Obraz
muzułmanów we Francji
w tamtejszych tygodnikach opinii
Katarzyna Gajlewicz-Korab
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Manipulacja w mediach.
Media o manipulacji
Tomasz Gackowski, Joanna Dziedzic
Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka
badania wizerunku uczelni
Alicja Waszkiewicz
S
Systemy
medialne w XXI wieku.
Wspólne czy różne drogi rozwoju
Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Strukturalna budowa utworu
Małgorzata Stępień
K
Kultury
prosumpcji.
O niemożności powstania globalnych
i ponadpaństwowych społeczności fanów
Piotr Siuda
Quo vaditis? Interdyscyplinarne
horyzonty nauk o mediach
Tomasz Gackowski
D
Debata
nad stanem wojennym w Polsce
Kamila Kamińska
Komunikowanie masowe i polityka
medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji
– aspekty międzynarodowe
Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
Wywiad telewizyjny.
Cechy twórcze a norma gatunkowa
Joanna Szylko-Kwas
N
Nowe
media. Wyzwania i ograniczenia
Tomasz Gackowski
K
Komunikowanie
polityczne 2.0
Analiza amerykańskiej i polskiej kampanii
prezydenckiej
Łukasz Przybysz
75
Serie wydawnicze
TOM 23
TTOM 26
TOM 24
TTOM 27
TTOM 25
TTOM 28
O własnej promocji środków przekazu
w Polsce
Anna Jupowicz-Ginalska
M
Metodologie
badań medioznawczych
TTomasz Gackowski
Międzykulturowe aspekty działalności
mediów w epoce globalizacji
Janusz W. Adamowski, Alicja Jaskiernia
a public relations
Różnice, podobieństwa, kontrowersje
redakcja naukowa
Wojciech Jabłoński
Mediamorfozy
M
TTomasz Gackowski
M
Marketing
polityczny a public relations.
Różnice, podobieństwa, kontrowersje
Wojciech Jabłoński
Rozwój internetu a zmiany w mediach,
R
ssystemach medialnych oraz społecznych
Alicja Jaskiernia,
A
Katarzyna Gajlewicz-Korab
K
POLSKA MNIEJ ZNANA 1944–1989
TOM 1
TTOM 5
TOM 2
TTOM 6
TOM 3
TTOM 7
TO
Narady i telekonferencje kierownictwa
PZPR w latach 1980–1981
Marek Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski, Wiesław Władyka
D
Dokumenty
centralnych władz Polskiej
ZZjednoczonej Partii Robotniczej
marzec–listopad 1956
m
Marek Jabłonowski, Włodzimierz
M
JJanowski, Andrzej Skrzypek,
Wiesław Władyka
W
Protokoły z odpraw, zjazdów i narad
kierownictwa Departamentu Więziennictwa
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
z naczelnikami więzień i obozów pracy
(1944–1954)
Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski
P
Proces
Pro
Romana Romkowskiego,
Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina
JJóz
w 1957 roku. 2 części
Marek Jabłonowski,
Ma
M
Włodzimierz Janowski
Wł
W
Protokoły z VI i VII Plenum Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej z 1956 r.
Wiesław Władyka, Włodzimierz Janowski
Polska mniej znana 1944–1989.
Komisja Tadeusza Grabskiego (1981)
Marek Jabłonowski,
Włodzimierz Janowski
TOM 4
Pol rok ‘89. Sukcesy, zaniechania,
PPolski
porażki. 2 części
p
por
M
Ma
Marek Jabłonowski, Stanisław Stępka,
Stanisław Sulowski
Sta
TTOM 8
Z
Zwrot
Zwr
polityczny ‘48. 2 części
Mar
M
Marek Jabłonowski,
Woj
W
Wojciech Jakubowski, Tadeusz Krawczak
ZWROT
ZW
WROT48
WR
POLITYCZNY
OLIITYYCZNY ''48
ROT
ZW
POLITYCZNY '48
Między
Mi
iędzy ppolską
olsską drogą
a projektem
rojjekt
ktem
m uniwersalnym
unniweersalnym
T48
ą
nym
drogą
Między polską rsalnym
uniwe
a projektem
Część 1
Część 2
ZAWODY M
MEDYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX I XX WIEKU
TOM 1
Zawód lekarza na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku
Bożena Urbanek
TOM 3
Zawód ratownika medycznego
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
Bożena Urbanek
TOM 2
Zawód diagnosty laboratoryjnego
i felczera na ziemiach polskich
w XIX i XX wieku
Bożena Urbanek
76
www.aspra.pl
Serie wydawnicze
WŁADZA − ELITY − PRZYWÓDZTWO
TOM 1
TTOM 6
TTOM 2
TTOM 7
TTOM 3
TTOM 8
TTOM 4
TTOM 9
TTOM 5
TTOM 10
Przywództwo, elity i transformacje
w krajach WNP
Tadeusz Bodio
PPrzywództwo i elity polityczne
w krajach WNP
TTadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski
Rosyjska elita władzy centralnej w latach
R
2000–2008
2
JJarosław Ćwiek-Karpowicz
Czerwono-brunatni.
C
SSojusz radykalizmu lewicy i prawicy
w Rosji współczesnej
PPrzemysław Sieradzan
Rosja. Etniczność i polityka
R
A
Andrzej Wierzbicki
K
Kaukaz:
transformacja przywództwa
i elit politycznych
TTadeusz Bodio
Kaukaz: mechanizmy legitymizacji
K
i funkcjonowania elit politycznych
TTadeusz Bodio
Kaukaz Północny: elity, reżimy,
K
eetnopolityka, bezpieczeństwo
TTadeusz Bodio
Kaukaz Północny: elity władzy i życie
K
polityczne
p
TTadeusz Bodio
EElita władzy politycznej Tatarstanu
PPiotr Zuzankiewicz
KULTURA I POLITYKA
TOM 1
TTOM 4
TOM 2
TTOM 5
TOM 3
TTOM 6
Tożsamości kulturowe w Europie
Zachodniej
Piotr Załęski, Agnieszka Syliwoniuk
Tożsamości narodowe na obszarze
postradzieckim
Piotr Załęski, Elena Breslavskaia,
Marta Włodarkiewicz
Tożsamości, postawy społecznopolityczne i separatyzmy mniejszości
etnicznych na obszarze postradzieckim
Andrzej Wierzbicki,
Valentina D. Kurganskaâ, Piotr Załęski
S
Social
Bonds in the Political Culture
iin Kyrgyzstan
PPiotr Załęski
TTożsamości i pamięć historyczna w Azji
C
Centralnej
A
Anuar A. Galiev, Andrzej Wierzbicki,
PPiotr Załęski
PPrezydencki dyskurs polityki
na obszarze poradzieckim
n
O
Oliwia Piskowska, Piotr Załęski
BRITANNIA
TTOM 1
E Blaira i Browna. Wybrane problemy
Era
polityczne rządów Partii Pracy
p
w Zjednoczonym Królestwie 1997–2010
FFranciszek Gołembski, Przemysław
Biskup, Małgorzata Kaczorowska
B
Oficyna Wydawnicza ASPRA
TTOM 2
P
Polityka
brytyjska po wyborach
parlamentarnych 2010
p
FFranciszek Gołembski,
PPrzemysław Biskup,
Małgorzata Kaczorowska,
M
Wojciech Lewandowski
W
77
Serie wydawnicze
LUDZIE − MEDIA − POLITYKA
TOM 1
TOM 4
TOM 2
TOM 5
Stefan Czarnowski z perspektywy
siedemdziesięciolecia
Marek Jabłonowski
Marian Kukiel.
Historyk w świecie polityki
Marek Jabłonowski
Stefan Kisielewski Kisiel.
1911–1991–2011
Rafał Habielski, Marek Jabłonowski
Stanisław Mackiewicz.
Pisarz polityczny
Rafał Habielski,
Kamila Kamińska-Chełminiak
TOM 3
Jan Nowak Jeziorański.
Kurier Amii Krajowej, Redaktor Radia
Wolna Europa, Polityk
Paweł Machcewicz, Rafał Habielski
WIZJE EUROPY
TOM 1
TOM 8
TTOM 2
TOM 9
TOM 3
TOM 10
TOM 4
TOM 11
TOM 5
TOM 12
TOM 6
TOM 13
TOM 7
TOM 14
Legitymizacja procesów integracji
europejskiej
Konstanty A. Wojtaszczyk
Dylematy modernizacji Unii Europejskiej
D
Konstanty A. Wojtaszczyk
K
Zrastanie się Europy. Wschodnie rubieże
Unii Europejskiej
Andrzej Skrzypek
Polska w systemie instytucjonalnym UE
Konstanty A. Wojtaszczyk
Polska na drodze do euro
Anna Sroka, Konstanty A. Wojtaszczyk
Mechanizmy funkcjonowania
administracji europejskiej. Polska w Unii
Europejskiej
Justyna Miecznikowska
Koordynacja polityk unijnych w Polsce
Renata Mieńkowska-Norkiene
78
Społeczeństwo obywatelskie
w procesie integracji europejskiej
Marta Witkowska
Polska prezydencja w Unii Europejskiej
Jadwiga Nadolska,
Konstanty A. Wojtaszczyk
Strategie rozwoju Unii Europejskiej
Janusz W. Adamowski,
Konstanty A. Wojtaszczyk
Rola polskich posłów do Parlamentu
Europejskiego w kształtowaniu
wybranych polityk UE 2004–2009
Franciszek Gołembski
Polityki sektorowe Unii Europejskiej
Monika Poboży
Odpowiedzialność w Unii Europejskiej.
Rzeczywistość czy iluzja?
Anna Sroka
Problemy aksjologiczne w relacjach
Unii Europejskiej z Bałkanami
Marko Babić, Franciszek Gołembski
www.aspra.pl
Czasopisma naukowe
KATEDRA SKANDYNAWISTYKI SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
SKANDINAVISKA INSTITUTIONEN VID HÖGSKOLAN FÖR SOCIALPSYKOLOGI I WARSZAWA
SWPS
INSTYTUT SLAWISTYKI UNIWERSYTETU SZTOKHOLMSKIEGO
SLAVISKA INSTITUTIONEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET
Acta Sueco-Polonica
N R 18 (2012)
42/2015
ZNEJ
LOGII SPOŁECLOGI I WARSZAWA
PSYCHO
WYŻSZEJ FÖR SOCIALPSYKO
STYKI SZKOŁYHÖGSKOLAN
SKANDYNAWI TIONEN VID
KATEDRA
A INSTITU
SKANDINAVISK
AFRYKA
SWPS
KA
ica
eco-Polon
Acta Su
)
(2013
N R 19
Acta Sueco-Polonica
Warszawa
Format A5, oprawa miękka
ISSN 1104-3431
Sugerowana cena detaliczna: 30,00 zł
Czasopismo naukowe wydawane wspólnie
ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej
i Uniwersytetem Uppsalskim.
2013
-1960
88
ISSN 1231
su 3410
eszyt
2
(2015)
STUDIA
TURĄ
NAD KUL
ZNĄ
MEDYC
Zeszyt 2
(2015)
(Wydział
anistyczne
Format B5, oprawa miękka
ISSN 1234-0278
Sugerowana cena detaliczna: 30,00 zł
Półrocznik naukowy wydawany wspólnie
z Polskim Towarzystwem Afrykanistycznym.
Oświaty
Oświaty
NAUKI PAN Y
atoryjnej)
HISTORII
MEDYCZN cyny Labor
INSTYTUT
ERSYTETz Oddziałem Medy
zny
ŚLĄSKI UNIW
Farmaceutyc
z Dziejów
z Dziejów
Medycyna Nowożytna.
Studia nad kulturą medyczną
TOM 21
o Afryk
Rozprawy
15
R ozprawy
NOW
Towarzystw
K
IA NAU
AKADEM II NAUKI
TOR
POLSKA
UT HIS
INSTYT
I
YNA
MEDYOCŻYTNA
Polskie
)
m
Nr indek
M
1
Afryka
42/2015
1
ISSN 1104-343
Warszawa 2012
Format B5, oprawa miękka
ISSN 0080-4754
Sugerowana cena detaliczna: 30,00 zł
Czasopismo naukowe wydawane wspólnie
z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.
Tom
Format B5, oprawa miękka
ISSN 1231-1960
Sugerowana cena detaliczna: 30,00 zł
Rocznik naukowy wydawany wspólnie
z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym.
Rozprawy z Dziejów Oświaty
LII
2015
STUDIA
EUROPEJSKIE
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Numer 1 (69) 2014
ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ
EJSKIEJ NA
N A WSCHÓD
WS
– GENEZA,
GENEZ
EZA,
A, REZULTATY,
PERSPEKTYWY
WY
920
ISSN 1641-0
JSKIE
ROZWÓJ
ZWÓJ REGULACJ
REGULACJI
JI SOCJALNYCH
OCJALN
N YCH W PRAWIE
NYCH
PR AWIE
W WSPÓLNOTOWYM
WSPÓL
WSPÓLNOTOWY
SPÓLNOTOW
PÓLNOTOWY M
DIA
ZAOSTRZ
ZAOSTRZENIA
AOSTRZENIA
RZENIA
Z E IAA MA
MAKROEKONOMICZNE
MAK
MAKR
MAKROEKONO
OEKONOMICZNE
KONOM
OMICZNE
MICZNE W UNI
UUNII
NIIII EUROPEJSKIEJ A REALIZACJA
REALIZACCJ A
STU
EUROPE
NOWE REGIONY PERYFERYJNE W ROZSZERZONEJ
SZERZ
UNII EUROPEJSKIEJ.
go
PROBLEMY POLITYCZNE I SPO
SPO’ECZNE
O ’ E CZNE NA PRZYK’ADZIE
ADZI skie
WOJEWÓDZTWA
Warszaw
WARMI”SKO-MAZURSKIEGO
wersytetu
kie Uni
Europejs
INWESTYCJE
KRAJOWE ORAZ BEZP
BEZPO¥REDNIE
P O¥¥ REDNIE IN
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
Centrum
W POLSCE W ¥WIETLE ROZWOJUU POLSKIEJ GOSPODARKI
GOSP
(64) 2016
PEJSKIE
ies
Media Stud
POLITYK
POLITYKI
LITYKI REGIONA
REGIONALNEJ
EGIONA
GIONA
IONALNE
LNEJ W POLSCE
numer 1
4 (76) 2015
NumerWSPÓLNOT
POLITYKA INFORMACYJNA
EUROPEJSKICH I UNII
Studia Medioznawcze
2012/1
(76) 2015
(64) 2016
VAT)
Numer 4
numer 1
Format B5, oprawa miękka
ISSN 1641-0920
Sugerowana cena detaliczna: 25,00 zł
Kwartalnik naukowy wydawany wspólnie
z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego.
k/
EUROPEJSKIEJ W KRAJACH TRZECICH
STWO
I BEZPIECZE”
: KRYZYSY
EJ
NA I ROSJA
EUROPEJSKI
EJSKA , UKRAI
ODNIEJ UNII
YKI WSCH
UNIA EUROP
EJSKIEJ
OR POLIT
GO UNII EUROP
JAKO KREAT
UNII
WSCHODNIE
POLSKA
ERSTWA
NA FORUM
CIENIE PARTN
EHRADZKIEJ
BLASKI I
GRUPY WYSZ
I WYZWANIA
PA”STW
A
ENIA
W}GIER
WSPӒPRAC EJ – DO¥WIADCZ
PRZYPADEK
EUROPEJSKI
CJA W UE?
SIE
DEZINTEGRA
ZNA
U W DONBA
AKSJOLOGIC
ANIA
SEPARATYZM
UWARUNKOW
I KONTEKSTY
½RÓD’A
Z UKRAINk:
DOWA ROSJI
SANKCJI
WOJNA HYBRYTY
WARUNKACH
ROSJI W
I INSTRUMEN
MICZNE
STWO EKONO
IKI
BEZPIECZE” YCH UE
JAKO CZYNN YCZNk
NIOWYM
POLIT
GOSPODARCZ
ZIE PO’UD SPO’ECZNOO¥m
NA KAUKA
SZO¥CI
KONFLIKTY JkCE RZECZYWIST
C MNIEJ
BILIZU
WOBE
DESTA
ROSYJSKIEJ
FEDERACJI
’OTWIE
POLITYKA ZYCZNEJ NA
SKOJ}
ROSYJ
VAT)
Studia Europejskie
Format B5, oprawa miękka
ISSN 1428-149X
Sugerowana cena detaliczna: 30,00 zł
Kwartalnik naukowy wydawany wspólnie
z Centrum Europejskim Uniwersytetu
Warszawskiego.
S T U D I A
Politica
GErmanica
..................................
..................
.........
.......
......
...
.........
...
...
.......
.......
.........
...
.........
.........
................
....
.........
...
.....
.......
......
..............
..........
.....
......
......
...
/
1 (3) 2014
IĄŻKĄ
NAD KS
MI
BADAŃ
ZBIORA
I KSIĘGO ZNYMI
YC
HISTOR
Z
Z BADAŃ
NAD KSIĄ
372X
ISSN 2299-
Oficyna Wydawnicza ASPRA
Z Badań nad Książką i Księgozbiorami
Historycznymi
Tom 9
2015
I
4
1 (3) 201
Niemc
w nad
cznych
wnia Studió
na Praco twa i Nauk Polity
Politologicz
Dziennikars
awski
Wydziaï
Warsz
rsytet
Uniwe
Format B5, oprawa miękka
ISSN 2299-372X
Sugerowana cena detaliczna: 30,00 zł
Czasopismo naukowe wydawane wspólnie
z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
ORYCZNYM
AMI HIST
ami
% VAT)
Studia Politica Germanica
GOZBIOR
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
go
ŻKĄ I KSIĘ
1
ISSN
N
Tom 9
2015
Format B5, oprawa miękka
ISSN 1897-0788
Sugerowana cena detaliczna: 40,00 zł
Rocznik naukowy wydawany wspólnie
z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
79
2016
www.aspra.pl
G
O
L
A
T
OSDW AZYMUT Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa
Dział Sprzedaży/Dział Telemarketingu
ul. Senatorska 31
93-192 Łódź
tel.: (42) 680 44 12 do 20
fax: (42) 680 44 95
e-mail: [email protected]
www.azymut.pl
A
Adres do korespondencji:
Oficyna Wydawnicza ASPRA
ul. Motylkowa 3R/2
04-776 Warszawa
K
Dział Sprzedaży
tel./fax: (22) 870 03 60
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.aspra.pl
OFICYNA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza ASPRA
(ASPRA-JR F.H.U.)
ASPRA
DYSTRYBUCJA

Podobne dokumenty