OBWIESZCZENIE

Komentarze

Transkrypt

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/206/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz.
5302 z dnia 6 maja 2013 r.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
NUMER
OBWODU
1
2
3
4
5
GRANICE OBWODU
GŁOSOWANIA
Miejscowości: Dreglin, Gałczyn,
Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki,
Kowalewko, Stare Szyjki, Stary Garwarz,
Szyjki, Wkra, Wkra – Kolonia,
Zygmuntowo
Miasto Glinojeck, ulice: gen. Józefa Bema,
Górka, Nadrzeczna, Ogrodowa, Parkowa,
Paśniki, Płocka, Południowa od nr 3 do 16,
Słoneczna, Targowa
Miejscowości: Dukt, Głodowo, Huta,
Juliszewo, Kamionka, Krusz, Marylin,
Śródborze, Zalesie, Zarośle, Żeleźnia
Miasto Glinojeck, ulice: Aleja Róż, Aleja
Spacerowa,
Cicha,
Ciechanowska,
Henryka Sienkiewicza, Jasna, Kościelna,
Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna,
Marcelego
Nowotki,
Mazowiecka,
Młodzieżowa, Torfa Załęskiego, Walki
Młodych, Władysława Broniewskiego,
Wojska Polskiego, Zielona Ścieżka, Złota
Miejscowości: Faustynowo, Pieńki
Faustynowskie, Nowy Garwarz, Wólka
Garwarska
Miasto Glinojeck, ulice: Fabryczna, Polna
od nr 9 do 27, 1B, 2B, 2A, 2D, 2G, 2E, 2F,
2H, 2I, 2J, 2K, Południowa nr 18A, 18B,
18C, 18D, 19A, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E,
21A, 21B, ul. Spokojna, Wiejska
Miejscowości:
Działy,
Ościsłowo,
Ościsłowo – Gajówka, Ościsłowo –
Leśniczówka, Rumoka, Sulerzyż
Miejscowości: Bielawy, Brody Młockie,
Budy Rumockie,
Janowo, Lipiny,
Luszewo, Luszewo – Gajówka, Malużyn,
Ogonowo, Płaciszewo, Sadek, Strzeszewo,
Wola Młocka, Zawiłka
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Glinojecku
ul. Płocka 7
06 – 450 Glinojeck
Hala Sportowa w Glinojecku
ul. Ciechanowska 8C
06 – 450 Glinojeck
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Glinojecku
ul. Polna 2C
06 – 450 Glinojeck
Remiza OSP
Ościsłowo 37
06 – 452 Ościsłowo
Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej
Wola Młocka 32
06 – 450 Glinojeck
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700 - 2100
Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck do dnia 25 kwietnia 2015r.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach
odrębnych, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa
do głosowania.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.
Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania składa się do
Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck do dnia 1 maja 2015r.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania
w obwodach odrębnych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania
korespondencyjnego.
- lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego w każdym
okręgu wyborczym
Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
/-/ Waldemar Godlewski

Podobne dokumenty