SMAP 2015 - II Konspekt spotkania w grupach dzielenia

Komentarze

Transkrypt

SMAP 2015 - II Konspekt spotkania w grupach dzielenia
SMAP 2015 Brzozów
II Konspekt spotkania w grupach dzielenia – niedziela
Temat: „SERCE NA WIDELCU” (por. www.kdm.org.pl)
Cel: Ukazanie czystości serca jako wartości, o którą warto zabiegać i z której można być dumnym.
Pomoce: Pismo Święte, świeca, zapałki, przeźroczysta szklanka, woda mineralna, napój o ciemnym
zabarwieniu (np. pepsi), oblicze Jezusa miłosiernego (kartka A4), kartki zasłaniające obraz Jezusa,
spinacze biurowe.
Forma
Treść
Zanim rozpocznie się spotkanie animator może indywidualnie zapytać uczestników
jak przeżywają SMAP, co im się spodobało, sam może podzielić się własnymi przeżyciami.
Wprowadzenie
Modlitwa
Animator rozpoczyna spotkanie od znaku krzyża, zapalenia świecy i modlitwy do Ducha
Świętego (znaną formułką lub własnymi słowami). Modlitwę kończy słowami „Błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać będą” odczytanymi z Mt 5,8.
I.
Widzieć
DynaAnimator przedstawia dynamikę z przeźroczystą szklanką wody: Na początku wlewa do
mika
z szklan- szklanki wodę i pokazuje, że jest ona na tyle przejrzysta, że można dostrzec przez nią
ką
wszystkie rzeczy takimi jakie są. Następnie dolewa do szklanki ciemny napój tak, aby za-
komentarz
wartość szklanki nie była zbyt przejrzysta. Stara się dostrzec przez szklankę rzeczy wokoło,
lecz stwierdza, że ciemne wnętrze szklanki za bardzo przysłania.
Następnie odczytuje tekst: Mk 7,21-23 („z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli…” ) i komentuje, że serce ludzkie można przyrównać do tej szklanki wody – kiedy jest w nim to co czyste, wtedy przeglądając się przez takie serce wszystko będzie dla
nas czyste, wszystko będziemy widzieć w prawdzie. Jeśli jednak nasze serce zapełnimy
grzechem – ciemny napój jest tego symbolem, wtedy patrząc przez takie serce, wszystko
będzie dla nas ciemne, złe, nie będziemy dostrzegać prawdy, grzech zaciemnia rzeczywistość, grzech nas zaślepia, ogranicza, zawęża patrzenie, okłamuje.
A przecież chcemy żyć w prawdzie, radości, szczęściu.
Zastanówmy się zatem w jaki sposób zdobywać czystość serca…?
II.
Rozważanie
Słowa
Osądzić
Niech rozważenie Bożego Słowa pozwoli dostrzec drogowskazy pomagające nam
zachować czystość serca:
Ps 51,12-14 („Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste…”)
- w Kim i w czym psalmista pokłada nadzieję na czyste serce? (w Bogu, w modlitwie)
- czy psalmista liczy na własne siły? (Nie, ale liczy na łaskę Bożą, jest świadomy swojej
słabości i wie, że aby mieć czyste serce, nie wystarczy sam ludzki wysiłek - potrzebna jest
łaska Boża)
Mk 14,36 („…Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!”)
- jak zachowuje się Pan Jezus w obliczu czekającego Go cierpienia? (godzi się na wolę
Boga Ojca)
- co znaczy szukać woli Boga? (znaczy nie polegać na własnych oczekiwaniach, ale pytać się Pana Boga; stawiać wolę Pana Boga wyżej od swojej )
1
- gdzie jest podstawowe źródło odkrywania Bożej woli? (w Słowie Bożym)
Syr 5,13-15 („W mowie jest chwała i hańba człowieka…”)
- o czym mówi Syrach? (o wartości ludzkiej mowy)
- na co wg powyższego Słowa powinien zwracać człowiek? (na czystość i dobro w mowie)
Mt 5,27 -28 („…kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa”) oraz 1 Tes 4,3-5 (…powstrzymywanie się od rozpusty…)
- co dla Pana Jezusa staje się cudzołóstwem? (kto już pożądliwie patrzy…)
- w czym zachować skromność/ascezę by nie rozbudzać pożądliwości? (skromność w
patrzeniu, wyobraźni, pragnieniach, powstrzymanie się o rozpusty [czyli pozamałżeńskich
relacji seksualnych])
Rz 12,9-10 („Miłość niech będzie bez obłudy…” )
- w czym wyraża się czystość w relacjach? (miłość bez obłudy, okazując sobie życzliwość
itp.)
J 8,7-11 (… „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.)
- co otrzymała kobieta od Pana Jezusa? (ocalenie życia, przebaczenie grzechów)
- w jaki sposób my doświadczamy Bożego przebaczenia? (w spowiedzi świętej)
- co daje nam spowiedź święta? (pojednanie, oczyszczenie z grzechów, w spowiedzi Jezus
oczyszcza nasze serce)
III. Działać.
Poznaliśmy główne drogi dbania o czystość serca. Teraz spróbujmy zastanowić się
jak możemy wcielać to w nasze życie…
DynamiAnimator przedstawia obraz Pana Jezusa (format A4) zasłonięty kartkami przyczepionymi
ka
z obli- spinaczami.
czem
Animator przytacza słowa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem Boga oglądać bęJezusa
dą” (Mt 5,8).
+
Wypo- - jakie konkretne kroki możemy podjąć aby być czystego serca i tym samym oglądać
wiedzi
uczestni- Boga? (Animator prosi o konkretne propozycje: rozważanie Bożego Słowa codziennie wieczorem 15 min., asceza wzroku kiedy przeglądamy Internet i telewizję, systematyczna spoków
wiedź święta, w relacjach z bliźnimi…, , w mowie…) W trakcie tego zadania przy każdym
rozwiniętym sposobie dbania o czystość serca animator zdejmuje jedną kartkę zasłaniającą
wizerunek Pana Jezusa, aż w końcu zostanie odsłonięte pełne oblicze Jezusa.
IV. Modlitwa na zakończenie
Modlitwa
Modlitwa do Maryi , która jest wzorem czystości serca… Zdrowaś Maryjo…
Załącznik – wzór oblicza Jezusa: http://prawy.pl/portal_aktual/images/stories/wiara/misericordia.jpg
-
Oblicze zasłonięte kartkami symbolizującymi grzechy.
- Oblicze
po odsłonięciu kartek.
UWAGA OGŁOSZENIE!!! Wszystkich animatorów prowadzących spotkania w grupach
dzielenia podczas SMAP w Brzozowie obowiązkowo zapraszamy na podsumowanie pracy,
wraz z ks. abp Józefem Michalikiem dnia 25 kwietnia 2015 na godz. 10.00 w Domu Katolickim
ROMA w Przemyślu, ul. Grodzka 11. ZAPRASZAMY.
2

Podobne dokumenty