Załącznik

Transkrypt

Załącznik
Projekt „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy
ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”
MCLNP-6-8-11a/15
Warszawa, dn. 20.01.2015 r.
ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ
dostawy mikroskopu biologicznego (badawczego) do obserwacji mikroorganizmów w jasnym polu
w świetle przechodzącym oraz w kontraście fazowym z możliwością cyfrowej prezentacji obrazu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt „Mazowieckie
Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata
nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej” – w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.
W związku z przestrzeganiem zasady należytego zarządzania finansowego, której obowiązek
stosowania wynika z postanowień art. 14 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. zwracam się z uprzejmą prośbą, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartości
zamówienia, o przedstawienie wartości szacunkowej (brutto i netto) na dostawę mikroskopu
biologicznego (badawczego) do obserwacji mikroorganizmów w jasnym polu w świetle
przechodzącym oraz w kontraście fazowym z możliwością cyfrowej prezentacji obrazu.
OPIS PRZEDMIOTU – Przedmiotem zapytania o cenę jest dostawa mikroskopu biologicznego
(badawczego) do obserwacji mikroorganizmów w jasnym polu w świetle przechodzącym oraz
w kontraście fazowym z możliwością cyfrowej prezentacji obrazu o następujących parametrach:





Całkowite powiększenie od 100x do 1000x lub lepsze
Rewolwer obiektywowy 4-gniazdowy
Obiektywy bezołowiowe planachromatyczne z korekcją do nieskończoności o powiększeniu:
10x (W.D. 10,6mm), 100x (W.D. 0,13mm)
Obiektyw fazowy 40x (W.D. 0,6mm) do wsuwki
Okulary szerokokątne z niezależną regulacją dioptrii, osłony gumowe na okulary
zapewniające dystans oka od soczewki okularu, rozstawem międzyźrenicowym z zakresu 4875mm(lub lepszym)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Biuro projektu
budynek nr 24, pok. 218
tel.: 515 088 347
[email protected]
Projekt „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy
ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”
















Głowica trinokularowa pochylona pod kątem 30o, kąt obrotu 360o
Adapter do podłączenia kamery cyfrowej
Wsuwka kontrastu fazy PH-2 (40x) do kondensora centrowalnego
Teleskop centrujący do kontrastu fazy
Stolik przedmiotowy mechaniczny z noniuszami i uchwytem na dwa preparaty oraz
prowadnicą przesuwu X-Y z prawej strony nie mniejszy niż 188x134mm
Kondensor Abbego z przesłoną irysową
Współosiowe pokrętła ogniskujące makro i mikro
Źródło światła wymienne halogenowe 6V30W z płynną regulacją intensywności
Oświetlacz Koehlera z przesłoną irysową
Ergonomiczny statyw z uchwytem do wygodnego przenoszenia mikroskopu
Możliwość rozbudowy o epifluorescencję
Wbudowany zasilacz
Zasilanie 220-240V, 50Hz
Wyposażenie dodatkowe: filtr niebieski sr. 45mm, olejek immersyjny syntetyczny nieschnący
5 ml, pokrowiec antystatyczny, kabel zasilający
Kamera cyfrowa:
o wykonana w technologii CMOS o przekątnej matrycy kamery nie mniejszej niż 1/2"
o rozdzielczość kamery nie mniejsza niż 2048 x 1536 pix
o rozmiar piksela nie mniejszy niż 3.2 um x 3.2 um
o wydajność odświeżania obrazu przy maksymalnej rozdzielczości nie mniejsza niż 10
klatek/s
o interfejs USB 2.0 do podłączenia do komputera klasy PC
Oprogramowanie do przechwytywania oraz analizy obrazu, kompatybilne z ww. kamerą
cyfrową, umożliwiającą jej obsługę i programowanie z funkcjami:
o manualnego i automatycznego przechwytywania zdjęć oraz filmów z możliwością
określenia liczby przechwytywanych klatek, a także interwału czasowego (godziny,
minuty, sekundy, milisekundy), co jaki będą przechwytywane (tzw. funkcja Time
Laps)
o wykonywanie pomiarów planimetrycznych na obrazie żywym oraz przechwyconym
(długości oraz pól dowolnych figur geometrycznych, promienie krzywizny, odległości,
kąty itp.)
o możliwość edycji obrazu związana ze zmianą rozmiaru / rozdzielczości, obrotem,
odbiciem w pionie / poziomie
o możliwość wprowadzenia do obrazu żywego oraz przechwyconego pomocniczego
krzyża celowniczego, pomocniczych siatek pomiarowych o definiowanych przez
użytkownika długościach wektorów bazowych, skali wzdłuż osi X oraz Y
o możliwość transformacji obrazu poprzez filtry morfologiczne, filtry przestrzenne,
jasność – kontrast, barwa – nasycenie, skala szarości, wyrównanie histogramu
o możliwości syntezy obrazu poprzez składanie zdjęć o małej głębi ostrości w jedno
w pełni ostre zdjęcie o dużej głębi ostrości, z zapisem poszczególnych klatek
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Biuro projektu
budynek nr 24, pok. 218
tel.: 515 088 347
[email protected]
Projekt „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy
ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”
o
o
o
o






i późniejszym ich przetworzeniem oraz składanie poszczególnych zdjęć
wykonywanych podczas skanowania próbki o wymiarach większych niż pole widzenia
układu obrazującego, w jedno duże zdjęcie makro, z zapisem poszczególnych klatek
i późniejszym ich przetworzeniem
możliwości kalibracji toru optycznego za pomocą wzorca liniowego oraz
z automatycznym rozpoznaniem przez oprogramowanie linii podziałki skali na
zastosowanym wzorcu liniowym
możliwość automatycznego przeliczania przez oprogramowanie współczynników
kalibracyjnych dla różnych rozdzielczości roboczych kamery
możliwość zapisu pojedynczych oraz całych zestawów współczynników kalibracji
zbieranie oraz katalogowanie danych wraz z możliwością generowania w pełni
konfigurowalnego przez użytkownika raportu w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego
MS EXCEL, zawierającego przechwycone zdjęcie
Gwarancja min. 12 miesięcy
Certyfikat CE na mikroskopy oraz certyfikat autoryzacyjny producenta wystawiony dla
dealera w Polsce
Opis techniczny urządzenia i instrukcja obsługi w języku polskim
Dostawca zapewnia instalację mikroskopów w siedzibie zamawiającego wraz z instruktażem
obsługi
Urządzenia fabrycznie nowe, egzemplarz z roku 2014 lub 2015
Termin dostawy do 4 tygodni
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kalkulację kosztów należy przesyłać na adres e-mail: [email protected] w terminie do 27.01.2015 r.
do godziny 15:00.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Biuro projektu
budynek nr 24, pok. 218
tel.: 515 088 347
[email protected]

Podobne dokumenty