Katalog - Antykwariat LOGOS

Komentarze

Transkrypt

Katalog - Antykwariat LOGOS
CZTERDZIESTA DRUGA AUKCJA
ANTYKWARSKA
16 kwietnia 2016
WARSZAWA
LOGOS
WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY
LECH WOŹNIAK
00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67
www.antykwariatlogos.waw.pl
LOGOS
Warszawski Antykwariat Naukowy
Lech Woźniak
CZTERDZIESTA DRUGA AUKCJA
ANTYKWARSKA
KATALOG
MIEJSCE AUKCJI
Klub Księgarza w Warszawie
Rynek St. Miasta 22 / 24, tel. 22 635 25 97
Początek aukcji: 16 kwietnia 2016, godz. 10:30
Wystawione obiekty można oglądać w dniu aukcji od
godz. 8:30
warszawa 2016
Opracowanie katalogu Justyna i Lech Woźniak
Współpraca Iwona Banaszkiewicz i Weronika Woźniak
Grafika Woz Broz
Typografia oudeis
Okładka: przód poz. 26, s. ii poz. 112, s. iii poz. 193, s. iv poz. 60 i 61
Ilustracje w tekście: karta tyt. poz. 72; s. 3 poz. 436; s. 228 poz. 63
INFORMACJE
W katalogu podane są ceny wywołania. W zamówieniach korespondencyjnych należy
podać czytelnie numer katalogowy, nazwisko autora, pierwsze słowa tytułu oraz najwyższą
zaoferowaną cenę (limit). Zlecenia instytucji państwowych i społecznych wykonujemy
po nadesłaniu formalnego zamówienia, według wypełnionego załączonego wzoru.
Prosimy zwrócić specjalną uwagę, aby zamówienia były koniecznie podpisane przez
głównego księgowego oraz dyrektora (kierownika) placówki zamawiającej. Na sali
aukcyjnej sprzedaż osobom prywatnym realizujemy tylko za gotówkę. Zamówienia
korespondencyjne osobom prywatnym wykonujemy wyłącznie za pobraniem pocztowym.
Zamówienia i wszelką korespondencję w sprawach dotyczących aukcji prosimy kierować
na adres:
LOGOS
Warszawski Antykwariat Naukowy,
Al. Ujazdowskie 16, 00–478 Warszawa.
Konto bankowe: 63 1020 1097 0000 7002 0232 7633
Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku
za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie
upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych będzie doliczony
podatek VAT.
katalog dostępny także w internecie pod adresem:
www.antykwariatlogos.waw.pl
e-mail: [email protected]
tel. / fax (22) 621 38 67, kom. +48 501 306 404
Druk i oprawa: Wydawnictwa Przemysłowe WEMA Sp. z o.o., 02–729 Warszawa, ul. Rolna 191 / 193
tel. +48 (22) 828 62 78, fax +48 (22) 828 57 79, e-mail: [email protected]; www.wp-wema.pl
isbn 978-83-934900-4-2
Spis treści
sztuka • ARCHITEKTURA • RZEMIOSŁO (1–61)
5
Album widoków historycznych Polski (50–59)21
sowiecki plakat propagandowy 1920 (60–61)27
STARE DRUKI (62–79)
29
CYMELIA (80–113)
38
bilety wizytowe (80–86)38
funeralia (105–109)
50
fotografie (110–113)
53
LITERATURA (114–194)
58
REGIONALIA (195–272)
79
POCZTÓWKI (273–315)
103
WOJSKOWOŚĆ (316–412)
115
NAUKI POMOCNICZE HISTORII (413–427)
143
HISTORIA (428–553)
147
PRAWO (554–563)
178
JUDAICA (564–592)
181
GOSPODARSTWO (593–636)
189
ŁOWIECTWO (637–643)
204
SPORT (644–650)
207
VARIA (651–675)
210
Indeks218
GRAFIKA… poz. 12
sztuka • ARCHITEKTURA • RZEMIOSŁO
1.
ALMANACH fotografiki wileńskiej. Wilno:
Fotoklub Wileński, 1931. – 56, [2], 57–87, [1] s.,
[40] s. tabl., ozdobniki, 26 cm, opr. pł. Tyt. i informacje również w jęz. franc., ang. i niem. W części
tekstowej m.in. historia i statut organizacji, bibliografia fotografiki polskiej, spis stowarzyszeń
fotograficznych w Polsce i lista adresowa fotografików polskich. W części ilustracyjnej 40 zdjęć
fotografików wileńskich, w tym Jana Bułhaka.
Dział literacki Jan Bułhak; Dział ilustracyjny St.
Turski; Okładka i układ graficzny Jan Kruszyński; Dział ogłoszeń Kazimierz Lelewicz. Zachowana okładka broszury. Egz. nosi nr 318. Stan
b. dobry.
200. –
2.
ALSTER Antoni: Antoni Alster
1903–1968. [Wystawa grafiki,
Związek Polskich Artystów
Plastyków, Warszawa, lipiec
1973]. Warszawa: PP Pracownie Sztu k Plast ycznych –
DOG, 1973. – [28] s. w tym
12 s.il., 21 cm, brosz. wyd. Alster, przed wojną działacz ruchu robotniczego, wykonujący szereg prac graficznych dla
wydawnictw KPP, po wojnie
wiceminister Urzędu Bezpieczeństwa. Po latach wracający
do artystycznych działań, w drzeworycie, linorycie i własnej technice termografii. Niewielki
zaciek od strony grzbietu.
30. –
3.
BOCHEŃSKI Zbigniew: Dwór obronny w Dębnie.
Kraków: Ministerstwo Wyzn. Relig. Oświec. Publ.,
1926. – [2], 54 s., il., [1] k. tabl., 30 cm, brosz. wyd. Pieczątka: Z księgozbioru Erazma i Neli Samotyhów.
Okładka naddarta, blok czysty.
75. –
5
4.
BUDOWA pomieszczeń dla Korpusu Ochrony Pogranicza i domów dla
urzędników państwowych w województwach wschodnich. Zeszyt II. Warszawa: Ministerstwo Rob. Publ., 1925. – [4], 63, [9] s., il., [2] k. tabl. kol., 29 cm,
brosz. wyd. Przykłady budynków wojskowych, urzędowych i mieszkalnych
na Kresach. Całość składała się z 3 zeszytów. Proj. okł. Witold Czeczott. Niewielkie przebarwienie krawędzi 2 kart, poza tym stan b. dobry.
240. –
5.
CYBULSKA Maja Elżbieta: Rozmowy ze Stanisławem Gliwą. Londyn: Pol.
Fund. Kulturalna, 1990. – 202, [3] s., il., 21,5 cm, brosz. wyd. Rozmowy ze znkomitym typografem Stanisławem Gliwą, ozdobione bogatym materiałem graficznym, oraz kalendarium jego życia i twórczości. Stan b. dobry.
120. –
6. DEMENTJEW Pułkownik:
Plotnicznoje iskusstwo
s 212-ju risunkami. Izdanje
wtoroje. S.-Petersburg: D.F.
Fjedorow, 1870. – [2], III,
186 s., il., 23 cm, opr. płsk.
z epoki. Prywatne pieczątki. Bogato ilustrowany podręcznik stolarki budowlanej.
Stan b. dobry.
180. –
6
7.
DOMANIEWSKI Czesław: Plan i kosztorys czworaków dla służby folwarcznej
(11 tablic i kosztorys z wskazówkami technicznymi). Dodatek do Gazety Rolniczej.
Warszawa: nakł. Gazety Rolniczej, 1912. –
6 s., 6 + 5 k. tabl. planów luz. 31 cm, teka,
karton wyd. Teczka poprzecierana na
krawędziach i narożnikach, podbrudzona, arkusze planów z licznymi, rdzawymi
plamkami.
120. –
8.[DRUGA] II Ogólnopolska Wystawa
Związek Polskich Artystów Plastyków,
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych.
Warszawa: Wydawnictwo „Sztuka”, 1955.
– 43, [3] s., [61] s.tabl., 24 cm, brosz. wyd.
Wstęp Ignacy Witz, Jan Lenica. Interesujący obraz sztuki polskiej w początku
kiełkującej odwilży ideologicznej. Wśród
komisji kwalifikacyjnej m.in. M. Berman,
T. Gronowski, J. Lenica, H. Tomaszewski.
Stan dobry.
50. –
9.
GŁADYSZ Mieczysław: Góralskie zdobnictwo metalowe na Śląsku. Kraków:
Polska Akademia Umiejętności, 1938. –
XVIII, 312 s., il., LVI s. il., 30 cm, opr. pł.
Wydawnictwa Śląskie – Prace Etnograficzne nr 3. Jedna z najwartościowszych
prac o sztuce ludowej.
180. –
10. GOETHE Johann Wolfgang (1749–1832): Das Römische Carneval. [Reprint pierwszego wydania:] Berlin,
gedruckt bey Johann Friedrich Unger. Weimar und Gotha, in Commission bey Carl Wilhelm Ettinger, 1789.
München: F. Bruckmann, 1922. – 65, [3] s., winieta tytułowa, 20 k. tabl. światłodruków ręcznie kolorowanych,
25 cm, opr. wyd. karton oklejony papierem. Luksusowo
7
wydane faksymile pierwszego wyd. legendarnego Karnawału Rzymskiego
Goethego. Światłodruki kolorowane ręcznie. Egz. nr 298 z 1000 nakładu.
Stan b. dobry.
900. –
GRAFIKA. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych. Warszawa. Wyd. Tadeusz Gronowski i Franciszek Siedlecki.
11. R. II. – 1932, Z.1. – 52 s., [20] k. tabl., il., 31 cm, brosz.
wyd. Proj. okładki Z. Glinicki. Zawartość: A. Tupalski:
Nieco niedawnej historii.; F. S.: Polski pieniądz papierowy.; T. Chybiński: Miedzioryt i staloryt w technice
banknotowej.; Marcin P.: Papier ochronny.; W. Siczyński: Ukraińscy artyści-graficy we Lwowie.; Ludwik Tyrowicz: Kwasoryt.; Tadeusz Gronowski: Plakaty Związku
Słuchaczy Architektury. Okładka i grzbiet podklejane,
brak oryg. tylnej, ślad zawilgocenia początkowych kart,
tablice czyste. 120. –
12. R. II. – 1932, Z.4. – 60 s., [5] k. tabl., il., 31 cm, brosz.
wyd. Proj. okładki T. Gronowski. Zawartość: S. Sawicka:
Grafika polska w Muz. Narodowym w Warszawie.; J. Neuman: Znaki wodne.; A. Bojarski: Papier.; Plakaty i aktualności graficzne. Poza tekstem m.in. T. Cieślewski (Syn):
Drzeworyt z remarką i L. Tyrowicz: Litografia. Okładka
z zagnieceniem i obtarciem, blok czysty. 180. –
8
13. R. [IV.] – 1938, Z. 1. – 53, [2] s., [2] k.
tabl., il., 31 cm, brosz. wyd. Proj. okładki
T. Gronowski. Zawartość: P. Smolik: Ilustracja w dawnej książce polskiej do końca
wieku XVIII.; E. Miller: Grafika Henryka Stażewskiego.; M. Drabczyński: Kilka
słów z historii czcionki.; T. Gronowski:
Uwagi o formie graficznej w reklamie.;
D. M.: Druk na papierze kredowym. Nieznaczne obtarcia grzbietu, poza tym stan
b. dobry. 150. –
14. GRAFIKA Polska. Miesięcznik poświęcony sztuce graficznej. Rok I – 1921, Z. 4. – 14,
[10] s., [2] s. il., il., ozdobniki, 30 cm, brosz.
wyd. Okładka i ozdoby wg rysunków Józefa
Toma. Wkładka z ilustracjami Kamila Mackiewicza do Pierwszej czytanki M. Falskiego. Lista zakładów graficznych w Polsce. Stan
dobry. 50. –
15. GRUPA Artystów Plastyków „Powiśle”.
Wystawa w Muzeum Narodowym. Warszawa, kwiecień 1948. Warszawa: [druk Wojsk.
Instytutu Geograficznego], 1948. – 11, [3] s.,
[14] s.tabl., 21 cm, brosz. wyd. Artyści reprezentujący Grupę: E. Arct, Cz. Borowczyk,
T. Breyer, E. Bartłomiejczyk, M. Bylina,
[St. Ostoja Chrostowski], W. Jastrzębowski,
A. Karny, G. Klimaszewska, E. Kokoszko,
T. Kulisiewicz, B. Linke, F. Masiak, St. Płużański, J. Podoski, T. Roszkowska. M. Szymański. Stan b. dobry.
35. –
9
16. HEYDEL Adam: Jacek Malczewski. Człowiek i artysta. W tekście 114
ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. Kraków: Wyd. Literacko-Naukowe, 1933. – 237, [6] s., 51 k. tabl., il., 25 cm, opr. pł. ręcznie zdobiona. Ekslibris własnego projektu, Wacława Tyca, znanego kolekcjonera
i znawcy militariów, artysty amatora. Egzemplarz dopełniony wieloma
reprodukcjami fotograficznymi i wycinkami prasowymi. Otarcia krawędzi
grzbietu. Znakomita książka, interesujący obiekt.
250. –
17. HOMOLACS Karol (1874–1962): Studjum formy barwy i światła. W związku
z metodyką cwiczeń rysunkowo-malarskich obejmującą zakres szkół ogólno-kształcących i artystycznych opracował… Dydaktyka obrazowania natury.
Kraków: nakł. Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dra. A. Baranieckiego
1929. – 214, [2] s., 24,5 cm, opr. pł. Okładka lekko przykurzona, z niewielkimi
przetarciami na grzbiecie. Wewnątrz czysty egz.
120. –
18. IWANICKI Karol: Budownictwo wiejskie. Poradnik przy wznoszeniu zabudowań na wsi. Kijów-Warszawa: Leon Idzikowski, 1917. – [8], 254, [2] s., il,.
25 cm, opr. ppł. Bogato ilustrowany poradnik wszechstronnie pokazujący w
jaki sposób nowocześnie wznosić proste budynki jak i dwory. Zaplamienia,
zach. okładka brosz. nalepiona na lico okładki. Zob. il. s. 20.
120. –
19. JAKUBOWSKI Stanisław (1888–1964): Odnawianie zniszczonych druków.
Kraków–Warszawa: F. Pieczątkowski i Ska, 1947. – 56 s., 22 cm, brosz. wyd.
Exlibris J. Olszewskiego, prywatna dedykacja. Kompendium wiedzy na temat
10
ratowania dzieł „papierowych”, podane przystępnie przez znakomitego grafika. Okładka podniszczona,
blok czysty.
60. –
20.JA ROSŁ AW IECK A Ma r ja
(1897–1971): Oprawy dyplomów
XVII i XVIII wieku w Biblijotece Jagiellońskiej. Exlibris.
Czasopismo poświęcone książce. T. VII z. 3. Kraków: Tow. Miłośników Książek, 1929. – [4],
111–119, [3] s., XXX–XXXVII tabl.,
30 cm, brosz. wyd. Wydano 450
numerowanych egz., ten 195.
Stan bardzo dobry.
50. –
21. JEWSIEWICKI Władysław (1910–2004): Materiały do dziejów filmu
w Polsce. Z. 1–2. Na prawach rękopisu. Warszawa: Państ. Instytut Sztuki,
1952. – [2], IV, 375 s.; 126 s., 29 cm, brosz. wyd. Tylko do użytku służbowego.
Egz. Nr 187. Praca opisuje wszelkiego rodzaju produkcję filmową od 1908 do
1939, włacznie z filmami zaczętymi przed wojną, a także polską bibliografię
filmową. Zdezaktualizowane stemple.
150. –
22. KIESZKOWSKI Jerzy (1872–1923): Artyści obcy w służbie polskiej. Epizody z dziejów
sztuki. Lwów: Zakł. Narod. im. Ossolińskich,
1922. – XI, [1], 134, [1] s., 28 il. (w tym 17 k. poza
paginacją), 25,5 cm, brosz. wyd. Rozprawy na
tematy: Medale Dantyszka; Nieznane popiersie kanclerza Szydłowieckiego; Obrazy Wolfa
Huberta; Kosciół w Uchaniach; Rys. Andrzeja Le Brun’a; Fragmenty proj. pomnika ku
czci Napoleona I w Warszawie. Okładkę proj.
Rudolf Mękicki. Okładka przykurzona. Niewielki ubytek grzbietu i narożnika okładki.
Podklejenia.
60. –
11
23. [KILIMY] Le tapis. 1re exposition Europe septentrionale et orientale. Musée des Arts Décoratifs,
Pavillon de Marsan, Palais du Louvre, Paris, juin –
septembre 1927. Section polonaise. Organisée par la
Société d’Expansion de l’Art Polonais à l’Etranger,
Varsovie, et par la Société Polonaise d’Échanges Littéraires et Artistiques entre la Pologne et la France,
Paris. Paris: [b. w.], 1927. – 14, [1] s., [4] s. tabl., 20 cm,
brosz. wyd. Katalog wystawy kilimów. Wprowadzenie
Jerzego Warchałowskiego. Stan b. dobry.
30. –
24. [KOBRO, STRZEMIŃSKI] Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński
grudzień 1956 styczeń 1957. Łódź: Ośrodek Propagandy Sztuki, [1956]. –
67 s., [20] s.il., 24 cm, brosz. wyd. Wybór tekstów Stanisław Fijałkowski,
Antoni Starczewski, Bolesław Utkin; koordynacja całości Stefan Wegner.
Lekko przykurzone, stan dobry.
50. –
25. [KULISIEWICZ] Tadeusz Kulisiewicz, wystawa prac, katalog. Warszawa,
kwiecień-maj 1971, Galeria Sztuki Współczesnej. [oprac. katalogu Irena Jakimowicz i Ewa Maliszewska]. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Muzeum Narodowe, 1971. – 176 s., il. (w tym 46 s. tabl., 6 k. tabl. kolor.),
17 × 23 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry.
50. –
26. MAŃKOWSKI Tadeusz (1878–1956): Galerja Stanisława Augusta. Opracował Tadeusz Mańkowski; przy współudziale Zygmunta Batowskiego,
Kazimierza Brokla i Marjana Morelowskiego. Lwów: Wydawnictwo Za-
12
kładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1932. – XVIII, 528, [4] s., [1] k.
tabl., 155 k. tabl. il., 32 cm, opr. pełna skóra z epoki, grzbiet sześciopolowy
ze sztucznymi zwięzami podkreślonymi złotym szlaczkiem, tytuł tłoczony
złotem. Na licu centralnie monogram królewski z koroną, krawędzie z prostą ramką i rozetami w narożnikach złoc., motyw powtórzony ślepo na tyle.
Wewnętrzne krawędzie ozdobione złoc. szlaczkiem. Wyklejki z monogramem i herbem królewskim. Kartonowy futerał z naklejonym ekslibrisem
Tadeusza Litawińskiego (1902–1986), inżyniera budownictwa i kolekcjonera dzieł sztuki. Galeria Stanisława Augusta to jedna z największych,
najbardziej znaczących i najlepiej udokumentowanych kolekcji malarstwa
istniejących w Polsce. W katalogu ujęto blisko 2 700 objektów, w tym 2 289
obrazów (często z podobiznami sygnatur artystów), 140 miniatur, małych form olejnych, kamei i gwaszy, 265 innych. Futerał zaplamiony
i przykurzony, księga w stanie nienagannym.
Rarissime. Zob. okł. przód.
2 400. –
27. MAŃKOWSKI Tadeusz: Polskie kobierce
wełniane. Odbitka z n-ru 4 [Rok IV] miesięcznika „Arkady” kwiecień 1938. Warszawa:
Arkady, 1938. – [4], 159–173, [1] s., il., [4] kol. k.
tabl. w ramach paginacji, 31 cm, brosz. wyd.
Praca opisuje kobierce polskiej, rodzimej produkcji od XVI w. Ładny egz.
50. –
13
28. MATEJKO Jan (1838–1893): Listy Matejki do żony Teodory 1863–1881.
Kraków: Zarząd Domu Matejki, 1927. – XI, 213, [1] s., 21 cm, brosz. wyd.
Prywatna ded. na k. przedtyt. 79 listów wielce emocjonalnych mistrza malarstwa historycznego. Grzbiet podklejony, blok czysty.
75. –
29. MEHOFFER Józef, ESTREICHER
Karol: J.Mehoffer, O naturalizmie i historyzmie Matejki. K.Estreicher, Artystyczna droga Matejki. Kraków: Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
1939. – 53 s., [7] k. tabl., 21 cm, brosz. wyd.
Biblioteka Krakowska Nr 99. Okładka
projektu Józefa Mehoffera. Bardzo ładny
egzemplarz.
95. –
30. MUZEA Polskie pod redakcją Dra
Feliksa Kopery. T.1–5. I. Feliks Kopera.:
Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór
i opis celniejszych zabytków. Wyd. 2. II.:
Marjan Gumowski: Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych
zabytków oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej. III.: Muzeum Narodowe
w Warszawie. Wybór i opis celniejszych zabytków i dzieł sztuki. IV.: Aleksander Król:
Zamek Królewski w Warszawie. Wybór
i opis celniejszych zabytków i dzieł sztuki.
V.: Stefan S. Komornicki: Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie. Wybór i opis
celniejszych zabytków sztuki od starożytności po wiek XIX. Kraków: Drukarnia Narodowa, 1924–33. – 38, [2] s., 274 il.; 40 s., 292
il.; 45, [3] s., 373 il.; 50, [3] s., 99 (właść 111)
il., VIII, 72 s., 4 k. tabl. kolor., 312 il. 26 cm,
opr. artystyczna niesygnowana, płótno angielskie, brązowe, ze zdobieniem na grzbiecie złoconymi literami w stylu
art. deco nawiązującymi do tytułów tomów. Zachowane przednie okładki
broszur. Niewielkie przetarcia i przykurzenia oprawy.
750. –
31. NIEMOJEWSKI Lech (1894–1952): Siedem cudów świata. W cieniu
wielkości. Sztuka i technika. Banalność doskonała. Wieczność i chwila.
Względność wielkości. Trochę teorii. Warszawa: F.Hoesick, 1938. – 233,
[2] s., 8 fotografii i 30 rys. w tekście, 25 cm, opr. półskórek w kolorze ciemnej
14
wiśni, pięciopolowy, ze sztucznymi zwięzami, z tytułem tłoczonym złotem. ExLibris i pieczęć Jadwigi i Lecha Niemojewskich. Praca wykładowcy Politechniki Warszawskiej analizująca zagadnienia architektoniczne
w przekroju historycznym. Bardzo ładny egzemplarz.
300. –
32. [PIEKARSKI Kazimierz (1893–1944)]: Do miłośników książki. [Kraków]: [b.w.], 1929. – [4] s.,
[1] k. tab. luz., 22 cm, brosz. wyd. Zapowiedź prenumeraty wydaw. „Superexlibrisy polskie od XV
do XVIII wieku”. Ukazał się tylko jeden zeszyt.
Tytuł okładka. Stan bardzo dobry.
50. –
33. POLSKA i jej lud w malarstwie, wiek XIX i XX.
Wyd. 2. Przewodnik 95. Warszawa: Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, 1934. – 35, [11] s., [13] s.il.,
cennik, 24 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry.
50. –
34. POTOCKI Antoni (1867–1939): Grottger. Lwów–Warszawa: nakł. Księgarni
H. Altenberga, E. Wende i Spółka, 1907. – VIII, 236 s., [205] k. tabl., il., 27 cm,
opr. wyd. szeroki płsk. ze złoc. – Monumentalna monografia poświęcona
życiu i twórczości Artura Grottgera. Obszerne przypisy, indeks i spis ilustracji. Stan nienaganny.
450. –
15
35. PRZYREMBEL Zygmunt: Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze.
[Materjały do historji polskiej ceramiki]. Lwów: Gubrynowicz i Syn,
1936. – 107, [1] s., [9] k. tabl., 27 cm,
opr. pł. Ost. k. indeksu podklejona,
s. 58 i tabl. obok ze śladem po kleju.
Ładny egzemplarz.
120. –
36. SEWERYN Tadeusz (1894–1975):
Krakowskie klejnoty ludowe. Kraków: Muzeum Etnograficzne, 1935.
– 35, [1] s., 3 k. tab.kolor., il., 30 cm,
brosz. wyd. Wydawnictwa Muzeum
Etnograficznego w Krakowie nr 7. Na
tablicach spinki, pierścionki, kolczyki i krzyże ludowe. Streszczenie w jęz.
franc. Egz. częściowo nierozcięty, krawędzie okł. lekko pokruszone, podklejenia.
90. –
37. STARY portret. Wystawa dzieł
polskich i obcych, wykonanych do
roku 1830 a znajdujących się w zbiorach prywatnych w obrębie wojew. krakowskiego od 16 marca do
23 kwietnia 1930. Kraków; Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1930. – 26, [6] s.,
[8] s. tabl., 23,5 cm, brosz. wyd. Katalog
wystawy. Nieznaczne pokruszenia na
krawędziach.
60. –
16
38. SZTUKA i Życie Współczesne. Czasopismo Zrzeszenia Żyd[owskich] Art[ystów]
Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. Red.
odp. Ignacy Müller. Kraków: Zrzeszenia
Żyd. Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy, 1934.
– 44, [4] s., il., 28 cm, brosz. wyd. R. 1, nr 1
(luty 1934). Jedyny opublikowany, unikalny numer pisma. Zawiera m.in.: Leon
Chwistek, Zagadnienie środowiska artystycznego.; N. Nadel, Kto powinien
pisać o malarstwie?; Syrjusz Korngold,
Sprzeczności między teorją a praktyką
impresjonizmu.; H. Birnbaum, Rytm jako
forma.; Leo Schönker, Muzeum żydowskie w Krakowie. Okładka mocno podniszczona, krawędzie nadkruszone, blok
czysty. 150. –
39. SZTUKA tkacka w Polsce dawna i współczesna. Katalog wystawy VII–X 1938. Wyd. 2
uzup. Warszawa: Instytut Propagandy Sztuki, 1938. – 80, [2] s., 21 s. tabl., 21 cm, brosz.
wyd. Autorzy tekstu Tadeusz Mańkowski
i Lucjan Kintopf. Grzbiet podklejony, blok
czysty.
35. –
40. TOWARZYSTWO Fundamentowe Raymond inż. Edward Romański Sp. Akc.
Warszawa: [Tow. Fundamentowe], 1931. –
51 s., il., 29, 5 cm, kart. wyd. Prospekt Tow.
Fundamentowego zawiera m.in.: typy pali,
nośność, zestawienie kosztów, wykaz wykonywanych robót przy budowlach. Pale betonowe „Raymond” były wykorzystywane
przy budowie m.in. Gmachu Gospodarstwa
Krajowego, Domu Profesorów U.W., mostów
i in. Stan bardzo dobry, niewielkie zagięcia
narożników.
100. –
17
41. TRETER Mieczysław (1883–1943):
Polish Art. Old folk-woodcuts, modern graphic art, woollen and linen
textiles. With 16 il. Warszawa: TOSSPO, 1936. – 36, [1] s., [16] s. tabl.,
21 cm, brosz. wyd. Reprint from the
official catalogue of Polish exhibition
in Victoria and Albert Museum in
London, organized by the „Society
for the Dissemination of Polish art
abroad („TOSSPO”) in Warsaw. Stan
b. dobry.
45. –
42. [UKRAINA] Wystawka izobrazitelnogo
iskusstwa Ukrainskoj SSR. Posvjaszczennaja trehsotletiju wossoedinenija Ukrainy
s Rossiej. Żivopis, skulptura, grafika. Katalog. Kiev: Mistectvo, 1954. – 119, [3] s.,
[77] s.tabl., [3] s., 23 cm, opr. wyd. karton
oklejony papierem. Katalog sztuki ukraińskiej od XVI w. po lata 50. XX w., ze szczególnym uwypukleniem związków Ukrainy
z Rosją. Stan b. dobry.
50. –
43. WALTER Franciszek: Wit Stwosz, rzeźbiarz
chorób skórnych. Szczegóły dermatologiczne ołtarza mariackiego. Kraków: Wyd. Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historji
Medycyny, 1933. – 31 s., [6] s. il., 24 cm, brosz.
wyd. Stan b. dobry.
60. –
18
44. WIELKA Wystawa Wiosenna. Przewodnik
64 maj 1931 roku. Warszawa: Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, 1931. – 36 s., [9] s.
il., 24 cm, brosz. wyd. W katalogu kolekcja prac Leona Wyczółkowskiego i in. Stan
b. dobry.
50. –
45. WITKIEWICZ Kazimierz (1880–1973):
Bibljografja druków Miejskiego Muzeum
Przemysłowego w Krakowie 1868–1928.
Warszawa: z zasiłku Min. W.R.i O.P., 1929.
– 78 s., 23 cm, brosz. wyd. Bibliografia obejmuje wszystkie znane druki odnoszące się
do Muzeum techniczno-przemysłowego i zakładów przy nim istniejacych jak:
Wyższego Zakładu naukowego dla kobiet,
Wyższego Zakładu nauk handlowych dla
mężczyzn oraz Krajowego Instytutu popierania rękodzieł i przemysłu. Niewielkie
podklejenia na grzbiecie.
60. –
46. WITKIEWICZ Kazimierz (1880–1973):
Kunszt introligatorski Bonawentury
Lenarta. Kraków: Miejskie Muzeum Przemysłowe, 1932. – 24, [1] s., XXXV s. tabl., il., 31 cm,
brosz. wyd. Na tablicach przykłady opraw
i wyklejek jednego z najwybitniejszych introligatorów polskich. Niewielkie nadpęknięcie
krawędzi grzbietu. Stan b. dobry.
90. –
47. [W YCZÓŁ KOWSK I]
Leon Wyczółkowski. Księga pamiątkowa wydana w 80
rocznicę urodzin. Poznań:
Rolnicza Druk. i Księg. Nakładowa, 1932. – VII, [1], 75,
[3] s., [10] k. tabl., [4] s. (Katalog wystawy jubileuszowej),
21 cm, opr. pł. Zach. okładki
brosz., wydrapane pieczątki,
stan dobry.
50. –
19
48. WYSTAWA rewindykacyjna zbiorów państwowych. Wybór dzieł sztuki
i pamiątek narodowych odzyskanych z Rosji na podstawie traktatu pokojowego w Rydze. Warszawa: Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1929.
– 96 s., 19 cm, brosz. wyd. Tekst wstępny
Witolda Suchodolskiego. Wymieniono 429
eksponaty (pamiątki, militaria, tkaniny,
rzeźby, obrazy, sztychy, miscellanea). Stan
b. dobry.
50. –
49. ZUBRZYCKI Jan Sas (1860–1935): Wzory
kowalstwa polskiego. Lwów: Sk. Gł. w Księgarni Naukowej, 1925. – [2] s., 28 szp., XII tabl.,
rys. 38 × 28 cm, teka, karton wyd. Niewielkie
pokruszenia na krawędziach teki. Tekst i tablice w stanie bardzo dobrym.
300. –
IWANICKI… poz. 18
20
A l b u m w i d o k ó w h i s t o r y c z n y c h P o l s k i
50. ORDA Napoleon (1807–1883): Bereza Kartuzka (G.[ubernia] Grodzieńska). Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 40 cm. „Klasztor Kartuzów założony r. 1618 przez
X. Lwa Sapiehę w pięknej i bogatej okolicy nad rzeką Jasiołdą roku 1706
zdobywany przez Karola XII Króla Szwedzkiego.” Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez… Seria I,
nr 7. Warszawa: [1873–1883]. Drobne zbrązowienia na arkuszu, w dolnym
rogu ślad po zacieku. 350. –
51. ORDA Napoleon (1807–1883): Mołodow (G.[ubernia] Grodzieńska).
Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 40 cm. „Pałac zbudowany przez Szymona Skirmunta o trzy mile od Pińska”. Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez… Seria I, nr 8. Warszawa:
[1873–1883]. Drobne zbrązowienia na arkuszu, na górnym marginesie ślad
po zacieku. 400. –
21
52. ORDA Napoleon (1807–1883): Ostróg (G.[ubernia] Wołyńska). Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia 19,5 × 29 cm,
arkusz 29,5 × 40 cm. „Ruiny Zamku obronnego założonego przez Fedkę
z Nieświesza Księcia na Ostrogu w r. 1221. Ruina nosi datę 1325 r.” Album
widoków historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury
przez… Seria I, nr 25. Warszawa: [1873–1883]. Drobne zbrązowienia na arkuszu, w dolnym rogu ślad po zacieku. 350. –
22
53. ORDA Napoleon (1807–1883): Pietniczany (G.[ubernia] Podolska).
Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 40 cm. „Pałac niedaleko rzeki Bohu założony
przez Sędziego Ziemskiego Hrabiego Grocholskiego zbudowany przez niewolników Tatarskich”. Album widoków historycznych Polski poświęcony
rodakom zrysowany z natury przez… Seria I, nr 46. Niewielki ślad po
zacieku na krawędzi arkusza, nieliczne zbrązowienia. 400. –
23
54. ORDA Napoleon (1807–1883): Siesiki (G.[ubernia] Kowieńska). Rys. z natury Elw.[iro] Andriolli (1836–1893) [sic!]. Lit. M.[aksymiliana] Fajansa
w Warszawie. Litografia 19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 40 cm. „Zamek nad
jeziorem w pobliżu starożytnego Dziewałtowa. Założony przez potomków
Dowmunta X-cia na Ucianie. Własność później XX-żąt Radziwiłłów nakoniec Dowgiałłów. Dziś należy do Stanisława Dowgiałły.” Album widoków
historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez…
Seria III, nr 87. Drobne zbrązowienia na arkuszu. 500. –
55. ORDA Napoleon (1807–1883): Sławuta (G.[ubernia] Wołyńska). Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia 19,5 × 29 cm,
arkusz 29,5 × 40 cm. „Posiadłość X Romana Sanguszki. Miasteczko dawno
znane z wielu fabryk.” Album widoków historycznych Polski poświęcony
rodakom zrysowany z natury przez… Seria I, nr 16. Nieliczne zbrązowienie
na arkuszu, niewielkie na krawędzi. 400. –
56. ORDA Napoleon (1807–1883): Swisłocz (G.[ubernia] Grodzieńska).
Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 40 cm. „Kościół fundowany r. 1666. W miasteczku Hrabia Wincenty Tyszkiewicz założył swoim kosztem r. 1806 sławne
Gimnazium dla uczącej sie młodzieży”. Album widoków historycznych
Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez… Seria I, nr 6.
Drobne zbrązowienia na arkuszu. 400. –
24
57. ORDA Napoleon (1807–1883): Ubiel (G.[ubernia] Mińska). Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia 19,5 × 29 cm,
arkusz 29,5 × 40 cm.” Własność familij Moniuszków. Tu się urodził
Stanisław Moniuszko kompozytor d. 5 maja 1820 r.”. Album widoków
historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany z natury przez…
Seria III, nr 109. Drobne zbrązowienia na arkuszu, w dolnym rogu ślad
po zacieku. 350. –
25
58. ORDA Napoleon (1807–1883): Wojtuszki (G.[ubernia] Kowieńska).
Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 40 cm. „Własność Hr Stanisława Kossakowskiego. Jest tu kopiec, na którym miał się wznosić dworzec Swidrygełły.”
Album widoków historycznych Polski poświęcony rodakom zrysowany
z natury przez… Seria III, nr 84. Drobne zbrązowienia na arkuszu, górna
krawędź ze śladem po zacieku. 400. –
26
59. ORDA Napoleon (1807–1883): Zasław (G.[ubernia] Wołyńska). Rys. z natury… Lit. M.[aksymiliana] Fajansa w Warszawie. Litografia 19,5 × 29 cm,
arkusz 29,5 × 40 cm. „Zamek obronny nad Horyniem założony r. 1456
przez Juryi Wasylewicza z Xiążat Ostrogskich i Zasławskich. Teraz własność Xięcia Romana Sanguszki.” Album widoków historycznych Polski
poświęcony rodakom zrysowany z natury przez… Seria I, nr 13. Drobne
zbrązowienia na arkuszu, ślad po zacieku na górnej krawędzi. 400. –
s o w i e c k i p l a k a t p r o p a g a n d o w y 1 9 2 0
60. KOSI WO WRIEMJA, polskij pan, Wrangel. Sowiecki plakat propagandowy. Chłop w czerwonej koszuli obcina kosą głowy polskiego pana i generała
Wrangla. Autor – Deni (Denisow) Wiktor Nikołajewicz (1893–1946). – rosyjski
satyryk, grafik i karykaturzysta. Rozpoczął swoją karierę w okresie rewolucji.
Był jednym z głównych twórców plakatów Agitprop w latach 1917–1921. Plakat,
Moskwa: Liter.–Izdat. Otd. Polituprawl. R.W.S.R, [1920]. – 74 × 89 cm, kolorowy,
po fachowej konserwacji. Bardzo rzadkie. Zob. okł. s. IV.
12 000. –
27
61. SPIESZI PANA POKRIEPCZE Wzdut’! / barona toże nie zabud’!!! polskij pan / krasnyj armiejec / baron Wrangel. Sowiecki plakat propagandowy.
Czerwony żołnierz podnosi za kark polskiego pana i nogą przytrzymuje
generała Wrangla. Autor – Deni (Denisow) Wiktor Nikołajewicz (1893–
1946). – rosyjski satyryk, grafik i karykaturzysta. Rozpoczął swoją karierę
w okresie rewolucji. Był jednym z głównych twórców plakatów Agitprop
w latach 1917–1921. Plakat, Moskwa: Literaturno.–Izdatielskij Otdiel Polituprawlunija R.W.S.R, [1920]. – 51 × 88 cm, kolorowy, po fachowej konserwacji. Bardzo rzadkie. Zob. okł. s. IV.
12 000. –
S
T
A
R
E
D
R
U
K
I
62. BOCZYŁOWICZ Jakub: Orator politicus, álbo wymowny polityk, rożne traktuiący materye. Cum privilegio regio. Toruń: J. Christian. Laurer,
1699. – [14], 572, [26] s., miedzioryt, 16 cm, opr. skóra z epoki. Na odwrocie
tytułu wiersz pod herbem orła pruskiego z koroną na piersi i mieczem
nad głową. Zawiera m.in.: Listy w różnych materyach z responsami; Index
verborum urzędów różnych Duchownych y Swieckich; Ethyka Dworska;
Dyskurs o farbach; Mowy weselne i pogrzebowe; wiersz który król Jan III.
córce swojej [która] do Elektora Bawarskiego, małżonka swego wyjeżdżającej, na obrazku Najśw. Panny własną ręką napisał; Mowa Marszałka do
Augusta II. &c. Egz. podniszczony, grzbiet z ubytkami, wyklejka tylna
zabrudzona, narożniki zdarte, ślady owada. Blok czysty.
600. –
63. DREXELIUS Jeremias (1581–1638): Wieczność piekielna. Abo o ogniv, więzieniv, y mękach, które w Piekle ćierpią ludzie potępieni. Obrazv Wiecznosci
Część Wtora. Wydana naprzod W.O. Hieremiaßa Drexeliußá, S.J., lácinskim
ięzykiem. A teraz na Polski ięzyk przełożona y do druku podana … Kraków:
w Drukarni Chrystopha Schedla, 1640. – [16], 266 s., 21 cm, opr. sk. współcz.
Ekslibris w akwaforcie Jacka Strzałkowskiego. Tłumaczenie Jana Chomętowskiego. Dzieło ascetyczne autora, który w młodości przeszedł z protestantyzmu
na katolicyzm, po studiach teologicznych był kaznodzieją elektora bawarskiego, księcia Maksymiliana I. W pracach wzorowanych na Ćwiczeniach I. Loyoli
29
kładł nacisk na prawdy wieczne i cnoty chrześciańskie. Popularny i tłumaczony na wiele języków
w XVII w. Egz. po konserwacji. Brak k. tyt. i 2 nast.
[dorobione wg oryginału], zdublowane bibułką 2 k.,
7 podklejonych na marginesie, ost. w narożniku.
Książka starannie reperowana.
900. –
64. FRYDERYK Wilhelm I (1688–1740), król
Prus: Deklaracya Przeszłego Edyktu, Strony Palenia Bydła Rogatego, Które przy teraznieyszym
Moru Do Przedania pedzą, Które Palenie albo
Znaczenie Bydła, Nie we Wsiach ale w poblizszych
Miastach, aby Oszukaństwa nie było ma być wykonane. Pod datą z Berlina 28. Augusti 1730. w Krolewcu: Drukowany w Nadworney Pruskiey Krolewskiey Drukarni, 1730.
– [4] s., winieta, 34 cm, bez opr. Ślad złożenia, czysty egz.
250. –
65. FRYDERYK Wilhelm I (1688–1740), król Prus: Edykt Według tak nazwanych Żarn aby w Prusiech były Kassowane y w cale znieśione. Datowany
w Berlinie dnia 24. Nowembr, 1731. Drukowany w Krolewcu: w Krolewskiey
Pruskiey Nadworney Drukarni, 1731. – [4] s., 34 cm, bez opr. Ślad złożenia,
czysty egz.
250. –
66. FRYDERYK Wilhelm I (1688–1740), król Prus: Patent Według Więcey
Osadzenia Poddanych, Domowych Ludzi, Tkaczow y Przędzeniem się
bawiących, Po Wsiach y Przy Wsiach. Pod datą w Berlinie, dnia 30. Martii
1734. w Krolewcu: Drukowany w Krolewskiey Pruskiey, Nadworney y Akademiczney, Reysnerskiey Drukarni, 1734. – [4] s., winieta, inicjał, 34 cm,
bez opr. Ślad złożenia, czysty egz.
250. –
30
67. FRYDERYK Wilhelm I (1688–1740), król Prus: Patent Według zakazanego
Złamania y Spalenia Płotow przy Wsiach w Prusiech y Litwie będących. Datowany w Berlinie die 9. August, 1724. Drukowany w Krolewku [Królewcu]:
w Krolewskiey Pruskiey Nadworney Drukarni, 1724. – [4] s., winieta, inicjał,
31 cm, bez opr. Egz. mocno przybrudzony z zewnątrz.
150. –
68. FRYDERYK Wilhelm I (1688–1740), król Prus: Patent, iż w Puszczach
y Lasach żaden Ogien nie ma być zakładany. Datowany w Berlinie dnia
29. July, 1733. Drukowany w Krolewcu: w Krolewskiey Pruskiey Nadworney Drukarni, 1733. – [4] s., winieta, 34 cm, bez opr. Ślad złożenia,
czysty egz.
250. –
69. FRYDERYK Wilhelm I (1688–1740), król Prus: Patent, Publikowanego
Pardonu wszystkim Zbiegom y Desertorom od Regimentow y Sondowym
do Polski poućiekałym Poddanym gdy śie wczasie dwoch a naydłużey
trzech miesiącach, nazad powrocą. Datowany
w Berlinie Dnia 11. Decembra 1725. Drukowany w Królewcu, w Nadworney Pruskiey Krolewskiej Drukarni. 1725. – [4] s., 33,5 × 21 cm,
bez opr. Rozporządzenie króla [„sierżanta”]
pruskiego w sprawie dezerterów z armii. Stan
b. dobry.
360. –
70. FRYDERYK Wilhelm II (1744–1797), król Prus:
Summaryusze odnowionego Porządku Czeladzi, od daty 10go Września 1784. W Berlinie,
dnia 10go Września 1784. – [4] s., 36 cm, bez opr.
Podkreślenia na marginesach.
200. –
31
71. INWENTARZ Praw, Statutow, Konstytucyi Koronnych, y W. X. Lit.
Znayduiących Się W Szesciu Pierwszych Tomach Voluminis Legum
Niegdyś Przez Macieia Marcyana Ładowskiego Od R. P. 1550. Do R. 1683.
Potym Przez […] X. Andrzeia Jozefa Załuskiego […] z Przydatkiem Opuszczonych Artykułow Aż Do Roku 1726. Zebrany. A Przez X. Arnolfa Żeglickiego […] Zebraniem Statutu Pomnożony y Do Roku 1736. Dociągniony;
Teraz Przez X. Teodora Wagę […] Z Potrzebnemi Dodatkami I Poprawami
Na Nowo Powtornie Przedrukowany. [jako T. 1.]; [dołączono:] Inwentarz
Nowy Praw, Traktatow, Y Konstytucyi Koronnych y W. X. Lit. W Czasie
Bez-Krolewia R. 1764. Y Za Panowania Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta
Do Roku 1780. Uchwalonych, Na Wzór Inwentarza Dawnieyszego Ułożony Przez […] Teodora Ostrowskiego […]. [jako T. 2.] Warszawa: W Drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1789 i 1782.
32
– [4], 925, [8] s.; [6], 352, [4] s., winiety, ozdobniki, 34cm, współopr.
płsk. z epoki, grzbiet sześciopolowy
z dwoma szyldami ze złoc. tytułem
i numeracją tomów, zwięzy podkreślone ozdobnym złotym szlaczkiem.
Pieczątki: „Kaietan Kozłowski Mecenas 1826”. – adwokat, deputowany
na sejmy Król. Pol. z Płocka, członek
loży szkockiej „Rycerze Gwiazdy”
i „Świątynia Minerwy”, pierwszy
wielki dozorca Wielkiego Wschodu Polskiego. Ostanie dwa inwentarze uzupełniające sześć tomów
Volumina legum. W T. 2. błąd w paginacji: po s. 248 s. 241 i nast. Obtarte
krawędzie oprawy, brak pierwszej k.
regestru T. 2. uzupełnionej wg oryginału, s. 212 / 213 zabrudzone, poza
tym blok czysty.
2 500. –
33
72. KROMER Marcin (1512–1589): De origine et rebus gestis Polonorum libri
XXX. tertium ab authore diligenterrecogniti. Funebris eiusdem autoris oratio, Sigismundi regis authore diligenterrecogniti. Funebris eiusdem autoris oratio, Sigismundi regis uitam compendiose complexa & aliquotiesiam
prius edita. Basilea: Ex Officina Oporiniana, 1568. – [12], 468, [63] s., k. tyt.
sztychowana, [2] portrety, 31 cm, opr. sk. z epoki. Na k.tyt. herb Rzeczypospolitej, portrety Zygmunta Augusta i Zygmunta Starego. Kronika opisuje
dzieje Polski od początków po śmierć Aleksandra
Jagiellończyka. Autor, sekretarz Zygmunta Augusta, biskup Warmiński. Kronika, aktualna i jako
wzorzec po XIX w., wzbudzała zachwyt na zachodzie Europy. Otarcia oprawy na krawędziach, końcowe 13 kart podklejone na krawędziach ze śladem
zawilgocenia, s. 67–70 z niewielką plamą, s. 453 / 4
dolny margines z ubytkiem i uzup. tekstem, s. 459
z niewielkim ubutkiem marginesu, ostatnia karta
dorobiona wg oryginału, pozostałe czyste, w stanie
dobrym.
9 000. –
73. LEOPOLITA Gabriel Zawieszko (zm. 1646):
Wąz Miedziany Albo Rozmyślanie nadrozszey
Męki Syna Bozego, z Wizerunku Węza Miedzia-
34
nego. Owo Krzyż Pański, vciekaycie strony Przeciwne. Lwów: W Drukarni Iana
Szeligi, 1618. – [4] k., 147 s., 19 cm, opr. sk.
współcz. W kazaniach: Historya o żydach
na puszczy; Manna na puszczy; Wąż miedziany. Dyabli są wężowie ogniści. Chrystus iest wężem miedzianym; W przedmowie wystawia rokosz Zebrzydowskiego
jako najazd wężów na kraj. Brak k. tyt. –
dorobiona wg oryginału, 38 k. podklejonych na marginesach w tym 4 z drobnym
zasłonięciem tekstu. Książka starannie
reperowana.
750. –
74. [LICHOCKI Filip Prezydent (1749–1806)]: Dyaryusz przyiazdu Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta króla polskiego szczęśliwie nam teraz
panuiącego do miasta stołecznego Krakowa po widzeniu się z Józefem II
Cesarzem Rzymsko-Niemieckim, y Katarzyną II Imperatorową Rossyiską
na granicy państwa swoiego spisany. Kraków: Kosztem y drukiem Ignacego
Grebla Typografa J. K. M. 1787. – 106, [2] s., plan 30 × 19 cm, 17 cm, brosz.
Pieczęć okrągła: Z Biblioteki Obroskich z herbem kolumna. Kantata Wacława Sierakowskiego, wiersze na cześć króla. Egz. podniszczony, pozawijane
narożniki, grzbiet podklejony.
450. –
35
75. MINELL Jan (1625–1683): Valerii Maximi Dictorum Factorumque Memorabilium Libri IX. Annotationibus, in usum studiosa juventutis, instar Commentarii, illustrati / operâ & industriâ Johannis Min-Ellii.
Roterodami: Ex officina Arnoldi Leers, 1662. – frontispis, [22], 554, [26] s., 14 cm, opr. pergamin z epoki. Opracowanie krytyczne z komentarzami zbioru
anegdot Waleriusza Maksymusa z pierwszego wieku
n.e. Podzielone na 9 ksiąg wg tematów: o męstwie,
o wdzięczności, o snach itp., w których wykorzystano
dzieła pisarzy rzymskich m.in. Cycerona, Liwiusza,
Salustiusza i Pompejusza oraz greckich. Celem pracy
było m.in. dostarczenie gotowych przykładów szkołom
retorycznym. Stan b. dobry.
395. –
76. NAUCZENIE, Jak się z zaniechanym dotąd, skór,
ze zdechłego bydła zdięciem, pódczas móru bydlęcego sprawowac trzeba. Berlin, dnia 22. Miesiąca Augusta, 1750. – [8] s., 35 cm, bez opr. Niewielki zaciek
narożnika ostatniej karty.
300. –
77. OSTROWSKI Stanisław Zdeszek (ok. 1550 – po
1596): Księgi, o prawdziwym Bóstwie Jesu Chrysta
Pana a Boga Naszego, przeciwko Nowokrzczeńcom,
a osobliwie Smigielskim, v których tamże w Śmiglu toż
Bostwo na dwu kazaniach było wywodzone, a teraz
w iedne Księgi dowodniey zebrane y do druku podane.
Tudziesz też odpowiedź na wyznanie o Synie Bożym
tychże Nowokrzczeńców Śmigielskich. Nadto krotka
nauka […] Przystąpił też nawet goniec przeciw Szymonowi Budnemu. Poznań: w drukarniey Jana Wolraba,
1588. – [14], 455 s., 20 cm, opr. pergamin współcz. Ekslibris w akwaforcie Jacka Strzałkowskiego. Autor, opat
z Przemętu, polemista, uczestnik dysputy z arianami
w Śmiglu, w wyniku której powstało oferowane dzieło.
W końcowym rozdziale Goniec przeciwko Szymonowi Budnemu, arianinowi, tłumaczowi Biblii nieświeskiej. Brak k. tyt. i 3 ost. [dorobione wg oryginału], 19 k.
z podklejonymi narożnikami (w tym 4 z marginesami),
początkowe i końcowe karty ze śladem zacieku. Książka
starannie reperowana.
1 200. –
36
78. ZAŁUSKI Andrzej Chryzostom (ok. 1650–
1711): Mowy na radach y seymach przez
x. Andrzeja Chryzostoma na Załuskach
i Błędowie Załuskiego biskupa kijowskiego i czernichowskiego Opata wąchockiego,
&c. &c. Roznemi czasy miane a w roku mowić w Synu swoim zaczynaiacey na swiecie
przedwieczney prawdy 1689 do druku podane. Kalisz: w drukarni Collegium Kaliskiego Soc. Jesu, 1702. – [6], 136 s., 31 cm, brosz.
z epoki z wykorzystaniem makulatury. Przedruk z dużymi zmianami z wyd. 1689. Są to
mowy sejmowe i na radach, ostatnie z r. 1697.
Błędy w paginacji. Egz. ze śladami zalania
na kilkunastu kartach, grzbiet podklejony
taśmą introligatorską.
450. –
79. ZAMOYSKI Andrzej (1717–1792): Zbior Praw
Sądowych Na Mocy Konstytucyi Roku 1776
Przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego, Ex-Kanclerza Koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, Ułożony Y Na Seym Roku 1778. Podany.
[Cz. 1–3] Warszawa: nakł. J.W. Zamoyskiego,
w Druk. J.K.M. Gröllo­weskiey, 1778. – X, [2],
100, [4]; 101–208, [4]; 131, [2] s., [1] k. tabl. rozkład., 33 cm, opr. sk. z epoki, grzbiet sześciopolowy, złoc. ornamentem roślinnym, tytuł
złoc. na szyldzie. Kodeks Zamoyskiego – kodyfikacja prawa polskiego, zlecona przez sejm
1776 r. kanclerzowi wielkiemu koronnemu
Andrzejowi Zamoyskiemu. Zaproponowane
zmiany spotkały się z oporem z wielu stron
i do przyjęcia kodeksu na sejmie 1778 r. nie doszło. O odrzuceniu kodeksu zadecydował sprzeciw Rosji, która nie godziła
się na reformy w Polsce, usprawniające i wzmacniające państwo. Niewielkie
obtarcia krawędzi oprawy, blok czysty, stan b. dobry.
3 000. –
C
b
Y
i
l
M
e
t
y
E
w
L
i
z
I
y
t
A
o
w
e
80. Ignacowa BALIŃSKA, de domo Maria Chomętowska (1880–1934), żona
Ignacego (1862–1951) polskiego poety, pisarza, publicysty i działacza społecznego, sędziego Sądu Najwyższego w II RP. – 4,3 × 7,7 cm, ręcznie przerobione na Balińscy. 35. –
81. Arcybiskup Bronisław DĄBROWSKI. Bronisław Wacław Dąbrowski (1917–
1997) – polski biskup rzymskokatolicki, orionista, biskup pomocniczy warszawski w latach 1962–1993, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu
Polski w latach 1969–1993, był inicjatorem powołania Prymasowskiej Rady
Społecznej 12 grudnia 1981. 16 grudnia 1981 skierował list do gen. Wojciecha
Jaruzelskiego, w którym potępił dekret Rady Państwa o stanie wojennym. –
5,7 × 10,2 cm, dopisane ręcznie życzenia świąteczne na 1985 r. 50. –
82. Franciszek EJSMOND. Franciszek Teodor Ejsmond (1859–1931) – polski malarz. Studia odbywał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
a następnie w Akademii w Monachium (1879–1886). Cieszył się znacznym
uznaniem i rozgłosem międzynarodowym. Był dyrektorem Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie.
W latach 1913–1918 był prezesem Polskiego Towarzystwa
Artystycznego. Bilet wykonany przez artystę z podanym nr
telefonu i adresem zamieszkania. – 6,5 × 9,8 cm. 50. –
38
83. Stanisław EJSMOND (1894–1939) – polski malarz. Syn Franciszka Teodora Ejsmonda, który sam kształcił syna, pod jego kierunkiem Stanisław odbył również studia artystyczne. Zastępca członka Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, w 1939 wybrany na wiceprezesa.
– 6 × 10 cm. 40. –
84. Biskup Michał GODLEWSKI (1872 – 1956) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, biskup pomocniczy łucki i żytomierski, arcybiskup tytularny
Amorianus, profesor Akademii Duchownej w Petersburgu i Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Od 1927 profesor zwyczajny UJ, w latach 1927–1951 kierował
Katedrą Historii Kościoła Powszechnego. Wszedł w skład specjalnego poufnego komitetu ds. obrony autonomii uniwersytetu, powołanego przez Stanisława
Estreichera w czasie reform ministra Janusza Jędrzejewicza, prezes Polskiej
Macierzy Szkolnej na Wołyniu. – 7 × 10,5 cm.
50. –
85. Julian MARCHLEWSKI. Julian Baltazar Marchlewski, ps. „Karski”, „Kujawiak” (1866–1925) – działacz polskiego i międzynarodowego rewolucyjnego ruchu robotniczego i komunistycznego, współzałożyciel Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy i Związku Robotników Polskich,
działacz lewego skrzydła socjaldemokracji niemieckiej, jeden z przywódców Związku Spartakusa, współtwórca Międzynarodówki Komunistycznej,
przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. Redaktor
prasy socjalistycznej, publicysta i wydawca. W 1918 zdecydowanie sprzeciwiał się odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Jako wydawca Żeromskiego wydał Popioły w oryginale i przekładzie niemieckim, zaś Rozdziobią nas kruki, wrony tylko w przekładzie. Korespondował z Kazimierzem
39
Przerwą-Tetmajerem i Maksimem Gorkim. Utrzymywał także kontakty
z księgarzami zachodnimi i polskimi: Gebethnerem i Wolffem w Warszawie, Bernardem Połonieckim we Lwowie. W latach 1903–1904 Marchlewski
wydał ok. 50 tytułów, głównie w języku niemieckim, polskim i rosyjskim.
Karton 4,5 × 9,7 cm, brzegi złocone. Na jednej ze stron tekst w języku rosyjskim „Julian Józefowicz Marchlewski”, a na odwrociu francuskim „Jules
Marchlewski”. 150. –
86. Dr. Feliks MŁYNARSKI
Wiceprezes Banku Polskiego.
Feliks Młynarski (1884–1972)
– ekonomista, bankowiec. Od
1921 do 1922 był dyrektorem
Urzędu Emigracyjnego. Przyczynił się do przeprowadzenia
w 1924 roku reformy walutowej
zainicjowanej przez premiera Władysława Grabskiego bez pomocy kapitału obcego. Współtwórca Banku Polskiego SA był jego wiceprezesem od
września 1924 do września 1929. W latach 1933–1935 pracował w Komitecie
Finansowym Ligi Narodów. – 5 × 11,2, ślad po spinaczu.
50. –
87. DYPLOM Sportowy. Dowódctwo 17 Baonu K. O. P. [Korpus Ochrony
Pogranicza Dawidgródek] Dla kaprala Hołacza Wacława z 4 komp. który
w zawodach sportowych 17 B. K. O. P. w rzucie oszczepem zdobył pierwsze
40
miejsce. Podpisy komisji: J. Mamczyński mjr [?], pozostałe nieczytelne.
Dawidgródek, dnia 15 sierpnia 1925 r. Arkusz 22 × 35 cm drukowany i uzup.
ręcznie, z dopiętą jedwabną kokardą narodową z orłem w koronie. Ślady
złożenia, stan dobry. 300. –
88. DYPLOM Mistrzowski. Izba Rzemieślnicza w Warszawie. Pan Reński Bolesław z Warszawy […] złożył egzamin mistrzowski w zawodzie blacharskim
[…] 4 lipca 1940 roku. Ozdobny dyplom z miniaturą widoku na Plac Zamkowy, z podpisami przewodniczącego, prezesa izby, &c., No. 2715. – 49 × 65 cm.
[dodatkowo] Dyplom Cechu Blacharzy Chrześciian dla Reńskiego Bolesława z dn. 3. Lipca 1940 r., wykonany ręcznie pismem gockim. – 44 × 36 cm.
Oba dyplomy ze śladami przykurzenia, stan dobry. 250. –
89. EJSMOND Julian (1892–1930): Bajki. [Warszawa]:
nakł. autora, 1927. – 127 s., [1] k. portr. 15,5 cm, opr. pł.
Dedykacja autora dla Stanisława Koźmian Rejchera. Tegoż pieczątka własnościowa. Dołączony list
J. Ejsmonda jako redaktora „Łowca Polskiego”
wyjaśniający opóźnienie druku prac dyr. Rejchera.
W liście zawarta jest obietnica przesłania egz. „Bajek” wraz z dedykacją „niezwłocznie” po ich ukazaniu. List dat. 13.II.1927 r. Okładka poprzecierana.
Wewnątrz drobne zaplamienia.
250. –
41
90. GODŁO. Biały orzeł z koroną na amarantowym tle wpisany w tarczę. [b. m.
i wyd., przed 1924]. – Rotograwiura 46 × 37 cm. Prawdopodobnie jeden z projektów herbu RP po odzyskaniu niepodległości. Stan dobry. 250. –
91. [MENU] Góra Zamkowa w Dobrzyniu nad Wisłą. 1409. 1909. [Warszawa:
b.w.], 1909. [Litografia] G[widon]. Wattson, s. [3], 17,5 × 13,5 cm. Prywatne
menu okolicznościowego obiadu wydanego 18 IX 1909 r. z wykwintnym jadłospisem. Na 1 karcie widok góry zamkowej w litografii, gdzie stał zamek
zniszczony przez Krzyżaków w 1409 r. oraz z herbem Nałęcz [Jana Chełmickiego, obrońcy grodu, ściętego przez rycerzy zakonnych po zdobyciu
Dobrzynia]. Papier czerpany, holenderski ze znakiem wodnym van Gelder.
Ślady zagięcia podklejonego taśmą konserwatorską. Stan dobry. 150. –
92. NIEMOJEWSKI Lech (1894–1952): Łazienki Królewskie oraz znajdujące się
w nich dzieła sztuki opisał, katalogiem obrazów zaopatrzył, 41 wizerunkami ozdobił… Warszawa: z zapomogi
Departamentu Sztuki M.W.R. I O.P.,
1922. – VIII, 103, [1] s., [32] s. il., il,
15 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora
dla historyka sztuki M. Morelowskiego zasłużonego „na polu rewindykacji naszego mienia z Bolszewji”.
Na końcu doklejony list autora do
w / w adresata informujący o przekazaniu książek dla Polskiej Delega-
42
cji w Moskwie, dat. 24.I.1923. Pieczątka własnościowa
M. Morelowskiego (1884–1963). Pierwszy, polski katalog i przewodnik po Łazienkach. Okładka pobrudzona,
grzbiet z ubytkiem, podklejony. Na tylnej okładce plama
po kleju. Wewnątrz czysty egz.
250. –
93. NOWOWILEJSKA Fabryka Drożdży. Wilno: Druk.
Krejnes-Kowalski, [przed 1928]. – [4] s., 22 × 14 cm., bez
opr. Folder reklamujący w dziesięciu punktach drożdże
z Nowej Wilejki, informacja jak przyrządzić ciasto oraz
4 przepisy na wyroby. Druk dwubarwny (niebieski i czerwony) w ozdobnej ramce. Ślady złożenia, górny margines
podgnieciony. Stan dobry.
35. –
94. ÓŁTARZYK mały albo czwiczenie się w nabożeństwie dla młodzieży katolickiej. Z czterdzieścidwiema rycinami. [?] N. Piekary [Piekary Śląskie]:
drukiem i nakładem H. Czenczeck [właść. T. Heneczek], 1847. – frontispis,
[6], 312 s., [41 (!)] il. w ramach paginacji, 10,5 cm, opr. płsk z epoki. Prywatna
pieczątka. Ółtarzyk jest pierwszą pozycją wydawniczą w języku polskim
z Piekar Śląskich. Na wyklejkach naklejone 2 ryc. starsze od książki. Grzbiet
na zagięgiach obtarty, blok w stanie b. dobrym.
250. –
43
95. SIENKIEWICZ Henryk. Tkanina artystyczna z jedwabiu. Tissu artistique de soie. Nr 106. B. m., Tkanart, przed 1939. – 22 × 14 cm, jedwab
w kartonowej okładce przłożonej bibułką. Okładka podniszczona, tkanina
w stanie b. dobrym. 150. –
96. SZUSTER Antoni i Julja. Zaproszenie na ślub ich czterech córek dla Wielmożnej Xawery Chełmickiej w dniu 1 czerwca 1875 r.
w Warszawie. Druk litografowany 27 × 21 cm, ze śladami złożenia
i niewielkim zaplamieniem. Rodzina Szustrów, posiadała w tym
czasie znaczną część Mokotowa,
z pałacykiem i parkiem nieopodal
ulicy Puławskiej. 150. –
44
97. SZYMANOWSKI Karol (1882–1937) – polski kompozytor, pianista, pedagog i pisarz. Wraz z Grzegorzem Fitelbergiem, Ludomirem Różyckim
i Apolinarym Szeluto należał do grupy kompozytorów Młodej Polski.
Obok Fryderyka Chopina jest uznawany za jednego z najwybitniejszych
polskich kompozytorów. Zbiór materiałów związanych z kompozytorem,
w tym: Op. 13. Pięć pieśni, Kraków, Piwarski, 1911, wydanie pierwsze;
Op. 31. Pieśni księżniczki z baśni, Wien, UE, 1926, wyd. pierwsze – oba
z podpisem siostry kompozytora Zofji Szymanowskiej; Felicjana Szopskiego, Dwie pieśni – z dedykacją dla Zofji Szymanowskiej; siedem Biule-
45
tynów Koncertowych Filharmonji Warszawskiej z lat 1931–1933, gdy grano
lub wspomniano kompozytora; Program pierwszego wykonania Harnasi
w Polsce po śmierci kompozytora; osiem programów z wykonań mistrza;
prospekt Festival de musique polonaise 1925 (proj. graf. okładki Zofji Stryjeńskiej); Ilustrowana kronika muzyczna z 1926; Rok V, 30 kwietnia 1939,
Nr 18 Polska, poświęcony Szymanowskiemu.
1 500. –
98. TOPOLSKI Feliks (1907–1989): Kaszel w karykaturze. Wykonał art.-mal…
Nr 4. Warszawa: Nakładem Codoforme Bottu, [1933]. – [4] s., il., 22 × 15 cm,
bez opr. Z cyklu Artystycznych Wydawnictw Propagandowych II cykl. Folder reklamujący „nietoksyczne sedativum uporczywego kaszlu”. Ilustracja
całostronicowa barwna pt. Złodziej i kaszel. Stan bardzo dobry. 120. –
46
99. TOWARZYSTWO Zachęty Sztuk Pięknych, bilet członka rzeczywistego
Towarzystwa, opłacającego składkę roczną przez trzy lata po sobie idące. Wystawiony dla JW. Hr. Wincentego [Colonna] Walewskiego, powstańca styczniowego, filantropa. Warszawa, 1881. – druk dwustronny, 9 × 12,5 cm, podpisy
v. prezesa, kasjera i sekretarza. Ślad po złożeniu, stan dobry. 200. –
100.[WARSZAWA. Protest po stłumieniu demonstracji w lutym 1861 r.] Adres
Narodu polskiego do Tronu w końcu Lutego 1861 r. „Wypadki zaszłe obecnie w Warszawie i stan wzburzenia umysłów, który je wywołał …”. Odpis
z epoki adresu protestacyjnego Antoniego Melchiora Fijałkowskiego,
47
arcybiskupa metropolity warszawskiego, do cara Aleksandra. (podpisy:)
abp Fijałkowskiego, Andrzeja Zamojskiego i członków Towarzystwa
Rolniczego, Obywateli miasta Warszawy i wielu Obywateli Ziemskich
i miejskich do kilkukroć sto tysięcy osób. Następnie odpis reskryptu cara
Aleksandra w powyższej sprawie do Namiestnika Xięcia Gorczakowa. –
20,5 × 27 cm, bifolio, papier ze ślepo tłoczonym monogramem ozdobnym
„PP” w stanie znakomitym. 300. –
101. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894–1969): Barbakan warszawski. [Nicea]:
U Tyszkiewicza w Nicejskiej Filii jego Oficyny, 1940. – [31] s., 20 cm, opr.
wyd. karton oklejony papierem. Wydanie 1. „XXI-a publikacja Oficyny florenckiej ukazuje się w tragicznych czasach
walki o Polskę i rozproszenia wielu Polaków po świecie. […] Oficyna, wprawdzie
nie na wygnaniu […] wdzięczna jest głęboko Poecie za utwór o rodzinnym grodzie […] Złożyłem je własnoręcznie Antykwą i Kursywą […] Skończyłem drukować
w rocznicę bohaterskiego września, przeznaczając egzemplarze imienne dla Przyjaciół-bibliofilów, oraz 125 egz. liczbowanych
słownie […]” – ten z nr 81, podpisany przez
typografa. Brak oryginalnej folii, dolna
krawędź grzbietu uzup., czysty i ładny
egzemplarz.
500. –
48
102. [KSIĄŻECZKA wojskowa] Wojsko
Polskie. Artyllerya piesza brygada Isza.
Kompania Isza Pozycyina. [b. m. i w.] po
1820. – 30 s., tabele, 19 cm, brosz. wyd.
Czysta, niewykorzystana książeczka z wyszczególnionym wyposażeniem żołnierza
(ubiór, oporządzenia małego, oporządzenia wielkiego, ozdoby, uzbrojenie, oporządzenie konia) i miejscem na wpisywanie
wypłat. 100. –
103. WOJSKO Polskie Księstwa Warszawskiego. Bilet wyyścia z Lazaretu Radomskiego, wypisanie i odesłanie do kompanii
w marcu 1810 r. 13 × 17 cm, druk uzup. ręcznie. Verso: Opis choroby i dane personalne,
recto: Regestr Rzeczy i Moderunku. Podpisane za Kommisarza Woiennego Ign[acy]
Jelski Podpułkownik. Ignacy Jelski (zm.1820), syn Macieja, stolnika z Owrucza, były jezuita (do 1773), w 1782 r. por. gwardii pieszej litewskiej; oficer armii
Księstwa Warszawskiego (ppłk) i Król. Pol. (mjr). Piotr Maciejowski mający
lat 19 żoł., Komp 3 Szwad 2 Półku 10 Huszer [huzarów] rodem z powiatu
Kaliskiego […] Miasta Stawiszyn […] Stan b. dobry. 200. –
49
104.WOJSKO Polskie Księstwa Warszawskiego. Bilet wyyścia j / w. Ambro[ży] Rudosieński mający lat 20 żołn. Komp: 4 Szw: 2 Półku 10 huzar rodem
z Powiatu Częstochowsk Departamentu […]. Stan b. dobry. 200. –
f
u
n
e
r
a
l
i
a
105. KOSSAK Wojciech (1856–1942), malarz-batalista. Klepsydra. Kraków:
Zakład pogrzebowy „Concordia”, 1942. – [1] k., 24 × 31,5 cm. Zawiera informacje o pogrzebie i nabożeństwach żałobnych w okupowanym Krakowie.
Na odwrocie dane adresowe i znaczek pocztowy Generalnego Gubernatorstwa z Adolfem Hitlerem w związku z wysyłką klepsydry w charakterze
druku do podkrakowskiej Olszy – majątku hr. Potockich. Ślady składania
i dwa drobne uszczerbki na krawędziach, stan dobry.
300. –
50
106. MALINOWSKI-POBÓG Władysław
(1899–1962), historyk, autor m.in. „Najnowszej historii politycznej Polski”. Klepsydra [Paryż: Rodzina], 1962. – [1] k.,
20,5 × 27 cm. Zawiera informacje biograficzne (m.in. jego funkcje zawodowe
i osiągnięcia) i pogrzebie w języku pol.
i franc. Wysłana przez wyszczególnioną
rodzinę do krewnych, znajomych i przyjaciół w związku z nabożeństwem żałobnym w Kościele Polskim w Paryżu. Ślady
składania, stan dobry.
120. –
107.ORZESZKOWA Eliza (1841–1910),
z domu Pawłowska herbu Korwin,
primo voto Orzeszkowa, secundo
voto Nahorska, ps. „E.O., Bąk (z Wa-Lit-No), Li…ka, Gabriela Litwinka”
– polska pisarka epoki pozytywizmu.
Zaproszenie na nabożeństwo żałobne za
duszę ś.p. Elizy Orzeszkowej, urządzone
staraniem prasy polskiej w Warszawie
w kościele św. Krzyża dn. 4 Czerwca
1910 r. o g. 10 i pół rano. St. Winiarski
Warszawa, 9,3 × 12 cm, w formie małej
klepsydry. Stan b. dobry.
150. –
108.STANISŁAWSKI Jan (1860–1907),
malarz, wykładowca Akademii Sztuk
Pięknych, członek stowarzyszenia
Wiedeńska Secesja. Klepsydra. Kraków: Zakład pogrzebowy „Pompes
funèbres A. Szafrańskiego”, 1861.
– [1] k., 12,5 × 20 cm. Zawiera informacje biograficzne, o nabożeństwie żałobnym oraz dacie i miejscu pogrzebu
z adnotacją o godzinie dopisaną w epoce. Ślad po lekkim złożeniu oraz brak
drugiej (pustej karty), poza tym stan
dobry. Klepsydra była rozsyłana indywidualnie.
160. –
51
109. [TRZECIESCY herbu Strzemię] – Dwie klepsydry i obrazek pośmiertny.
Obejmuje: 1) TRZECIESKI Jan (1855–1909), poseł ziemi sanockiej na Sejm
Krajowy i właściciel Miejsca Piastowego koło Krosna. Klepsydra. Kraków:
Zakład pogrzebowy J. Wolnego, 1909. – [1] k., 23 × 29 cm; 2) Tenże. Obrazek pośmiertny. Kraków: K. Zajączkowski, 1909. Obrazek pośmiertny
(staloryt). – [4] s. 11,5 × 14,5 cm; 3) TRZECIESKA Janowa z Łętowskich
Urszula (1865–1945). Klepsydra. Kraków: Zakład pogrzebowy „Concordia”,
1945. – [1] k., 23,5 × 31,5 cm. Zawiera informacje biograficzne, i datę dobry,
a obrazka bardzo dobry.
300. –
52
f
o
t
o
g
r
a
f
i
e
110. CIEPLICE – Pałac Schaffgotschów, właścicieli jednej z najznakomitszych
bibliotek śląskich, wzniesiony w latach 1784–1788, położony w centrum
uzdrowiska Cieplice-Zdrój. Autor projektu Johann Georg Rudolf. Fotografia przed 1900 r. – 10,5 × 14,5 cm naklejona na karton. Autor nieznany,
stan b. dobry. 100. –
111. [RADŁÓW] – Pałac Dolańskich w Radłowie i budynki gospodarcze majątku w pow. Tarnów. Ostatni właściciele Henryk Dolański (1856–1935) i jego
żona Irena z bar. Christianich (1862–1951). Sukcesor – rodzina Skrzyńskich
53
w Australii. Cztery fotografie z lat 20–30. XX w. wysłane przez Henryka Dolańskiego do Anglii (adnotacje na odwrocie w języku angielskim).
Wymiary 9 × 13,5 cm. Drobne ślady zagięć i po spinaczach, poza tym stan
bardzo dobry. 200. –
112. WARSZAWA – Vues de Varsovie.
Phot. M[aurycy] Pusch. – Album
24 fotografii (10,5 × 14,5 cm) odb. na
papierze albuminowym, naklejonych obustronnie na 12 kartonów.
Oprawa pł., 16, 5 × 23,5 cm, zdobiona
ślepo z tytułem złoconym w prostej
złoc. ramce. Wyklejki tłocz. złotem,
54
naklejka introligatora: T. Popławski Krak. Przedm. 24. Ekslibris Jacka
Strzałkowskiego w akwaforcie. Na fotografiach w kolejności: most Kierbedzia; ulica Nowy Zjazd; Zamek Królewski; Rynek Starego Miasta; kolumna Zygmunta III Wazy; Resursa Obywatelska; Hotel Europejski; kościół
55
św. Krzyża; pałac Staszica; pałac Jabłonowskich; Teatr Wielki; Teatr Letni
w Ogrodzie Saskim; Ogród Saski; plac Bankowy; plac Krasińskich; kościół
ewangelicko-augsburski św. Trójcy; kościół parafialny reformowany; Dworzec Główny; Plac Trzech Krzyży; Łazienki; Pomnik Sobieskiego; kościół
56
św. Anny w Wilanowie; pałac w Wilanowie.
Pusch, Maurycy (1828–1902) – warszawski
litograf i fotograf. W latach 1882–1892 prowadził wspólnie z Aleksandrem Karolim
zakład fotograficzny przy ul. Miodowej 4
pod szyldem Karoli i Pusch – Fotografia Teatrów Rządowych w Warszawie, po 1892 r.
prowadził zakład samodzielnie pod nazwą
M. Pusch. Albumy Warszawy były wykonywane na indywidualne zamówienie z posiadanych w zakładzie klisz. Album będący w zbiorach Biblioteki Narodowej, o identycznej ilości zdjęć i podobnej ich kolejności, w porównaniu do oferowanego, ma 4 obiekty w innych ujęciach, natomiast nie
ma fotografii Hotelu Europejskiego, ani Placu Trzech Krzyży z Kościołem
św. Aleksandra. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy. Fotografie w stanie
zachowania znakomitym, ostre i czyste. Zob. okł. s. II.
12 000. –
113. WARSZAWA – Wiadukt Pancera – wiadukt łączący plac Zamkowy i most
Kierbedzia, wzniesiony w 1846. Nowy Zjazd biegnący po wiadukcie Pancera stał się główną arterią prowadzącą z lewobrzeżnej Warszawy na Pragę.
Fotografia ok. 1880 r. – 14,5 × 21 cm naklejona na karton. Autor nieznany,
fotografia niereprodukowana [?], drobne plamki, stan dobry. 350. –
L
I
T
E
R
A
T
U
R
A
114. BALMONT Konstanty (1867–1942), BRIUSOW Walery (1873–1924):
Liryki. Wybrał i przełożył Juljan Tuwim. Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”,
1921. – 58, [4] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Liryka Rosyjska Serja I. Tomik przedstawicieli rosyjskiego symbolizmu w doskonałym tłumaczeniu.
Okładka nieznacznie przykurzona z drobnymi
plamkami.
60. –
115. BESSER Stanisław: „Płomienie” (Brzozowskiego). „Przedwiośnie” (Żeromskiego). „Lenin”
(Ossendowskiego). Trzy rewolucyjne powieści
w oświetleniu filozoficznym. Warszawa: sk. gł.
Eugeniusza Kuthana, 1930. – 31, [1] s., 17 cm, opr.
pł. wyd. Prądy Życia i Ducha nr 6. Okładka podbrudzona z kilkoma plamkami, blok podklejony.
Na k. tyt. i pierwszych 2-ch stronach zapiski długopisem nie w temacie. 35. –
116. BIRKENMAJER Józef (1897–1939): Ulicą i drogą.
Poezje. Warszawa: nakł. Księgarni F. Hoesica, 1928. – 62,
[5] s., 18 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Poetycka. Grzbiet
nieznacznie odbarwiony, krawędzie lekko poprzecierane, niewielki ubytek górnego narożnika.
45. –
117. BOCHEŃSKI Tadeusz (1895–1962): Kościół. Poezyj
serja szósta. Cieszyn: Sgł. „Kresy”, 1924. – 32 s., 16 cm, brosz.
wyd. Dedykacja autora dat. 27.9.1924. Na krawędziach odbarwienia papieru i niewielkie zagięcia.
50. –
118. BOCHEŃSKI Tadeusz (1895–1962): Przekład Hezjodowej Tarczy Heraklesa. Cieszyn: sgł. w księg. Arcta, 1924. – 23, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora
dat. 4.12.1929 r. Okładka sygnowana L. Leszko (Ludwik
Leszko 1890–1957). Stan bardzo dobry.
60. –
119. BOROWSKI Tadeusz (1922–1951): Pewien żołnierz. Opowieści szkolne. Warszawa: SW „Płomienie”,
1947. – 56, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. Opowiadania zainspirowane wypracowaniami uczniów nt. „Jak uczyłem
się podczas okupacji”. Krawędzie lekko pokruszone.
Grzbiet podklejony z niewielkim ubytkiem. Wewnątrz
czysty egz.
50. –
58
120.BOROWY Wacław: Żeromski i świat książek. Kraków: nakł. Drukarni
„Czasu”, 1926. – 35, [1] s., 23,5 cm, brosz. wyd. Druk bibliofilski „dla uczestników Drugiego Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie” nr 97. Stan
bardzo dobry.
45. –
121. BRANDES Jerzy (1842–1927): Umysły współczesne. Portrety literackie
XIX wieku. T. I / II. Przełożyła z upoważnienia autora Malwina Posner-Garfein. Warszawa: nakł. redakcyi „Głosu”, 1893 / 4. – [4], 222 [1]; [4],
256, [1] s., 20,5 cm, opr. płsk. z epoki, Wśród opisnych autorów znajdują się m.in.: P. Heyse, H.Ch. Andersen, J.S. Mill, G. Flaubert, H. Ibsen,
I. Turgieniew, F. Nitzsche. Grzbiet w t. 1 lekko
przytarty z niewielkim ubytkiem i pęknięciem.
Tom 2 w stanie bardzo dobrym. Wewnątrz papier
mocno zażółcony.
180. –
122. BRZĘKOWSKI Jan: Wyprawa do miasteczka.
Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1966. – 111,
[1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla
pani Aliny Kowalczykowej, członka PEN Clubu
i pracownika IBL, datowany 4.V.68. Niewielkie
przebarwienia okładki na krawędziach.
60. –
123. BUDZYŃSKI Wiktor (1906–1972): Pif! Paf! Puf!
Rewja w dwóch częściach (12 obrazach) pióra …
z muzyką Marjana Altenberga, Czesława Halskiego, Juljusza Gabla i Zbigniewa Lipczyńskiego. Program Nr. 1. Lwów: G. Seyfarth, 1936. – 56 s.,
nuty, 24 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Lwowski satyryk, autor wielu piosenek i rewii. W Radiu Lwów, od 1931 r., stworzył audycję „Wesoła
Lwowska Fala”. Po wojnie, w Londynie prowadził kabaret „Niebieski Balonik”, a potem w Monachium, w Radiu Wolna Europa, „Podwieczorki przy przy mikrofonie”. „Rewja za trzy grosze”
pod red. W. Budzyńskiego. Dołączony prospekt
wydawnictwa. Okładka przykurzona. Niewielkie
przetarcia na krawędziach.
50. –
59
124. CHMIELOWSKI Piotr (1848–1904): Kobiety
Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego.
Zarys literacki. Wyd. IV, poprawione i powiększone z ilustracjami. Kraków: L. Zwoliński i Spółka, 1895. – [6], III, [1], 275, [1],
IV s., [10] k. portr., 27 cm, płsk. z epoki. Na
grzbiecie tyt. złocony. Niewielkie przetarcia
na grzbiecie. Blok książki lekko poluzowany,
nieznaczne podklejenia.
180. –
125. CYBULSKA Maja Elżbieta: Próby liryczne.
Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1980. – 30,
[2], 21 cm, brosz. wyd. Ilustracje wyk. Yvonne
Skargon. Stan bardzo dobry.
60. –
126.DOBRZYŃSKI Konstanty (1908–1939):
Czarna poezja. Poznań: „Orędownik” 1936.
– 132 s., 23 cm, opr. pł. Debiut łódzkiego poety. Dedykacja autora.
75. –
127. DWORZECKI Jan (1812–1847): Poezje. Bruxella: H. Kałussowski, 1838. – 64 s., ozdobniki, 16 cm, opr. pł. Na karcie tyt. pieczęć
własnościowa hr. Skórzewskich z Lubostronia oraz podpis własnościowy Florentyny
Skórzewskiej (1797–1867). Drobne przetarcia
i przebarwienia na okładce.
100. –
128. ENKAEŃSKIE Zwierciadło czyli na ciężkie
czasy lekkich żartów wiązanka. Dane w dniu
16 stycznia 1916 roku, w sali Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Drukowano w ograniczonej liczbie egz. jako manuskrypt. Kraków:
nakł. Komitetu, 1916. – 51 s., karykat., nuty,
21 cm, brosz. wyd. Współracowali: Irena Kowalska, Stefan Meyer, dr Kazimierz Ostrowski,
dr Maryan Stępowski, dr Mieczysław Szerer,
Kazimierz Witkiewicz (autor karykatur). Wykonali: Leon Szyller, Stefan Meyer, Zygmunt
Dygat. Utwory satyryczne. Niewiekie podklejenia na grzbiecie.
50. –
60
129. EZOTER. Miesięcznik poetycki. Rok pierwszy, zeszyt pierwszy. Red. naczelny Lucjan Petrycy.
Kraków: Koło art. lit. „Ezoter”, lipiec 1928. – 24 s.,
24 cm, brosz. wyd. Dedykacja red. odpowiedzialnego Włodzimierza Mihala (1906–1976) dla Jana
Matysika. W zeszycie poezje L. Petrycego, W. Mihala, Adama Polewka, Aliny Butrymowiczówny,
Jana Wiktora, Michała Rusinka i Juljusza Feldhorna. Stan b. dobry.
60. –
130. FIK Ignacy (1904–1942): Kłamstwa lustra.
Kraków: Gebethner i Wolff, 1932. – 64, [2] s., 22,
5 cm, brosz. wyd. Krakowski poeta, publicysta i krytyk literacki zamordowany przez Gestapo. „Wiersze pokrewne poetyce Awangardy Krakowskiej”.
Okładka wyblakła na krawędzich. Grzbiet podklejony z niewielkimi ubytkami.
35. –
131. GERSZKIEWICZ Bolesław (-1942?): Pamflet na sztukę „Najwyższą Instancję Moralną”.
Cz. I. Warszawa: druk. Matador, 1935. – 16 s.,
17 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Satyra na
Instytut Popierania Sztuki. Bolesław Gerszkiewicz [-Kaniewski?] malarz kolorysta, brał udział
w dużej wystawie zbiorowej w Siedlcach w 1933 r.
Stan bardzo dobry.
50. –
132. GIŻYCKI Kamil (1893–1968): Przez knieje
i stepy. Przygody chłopców polskich na Syberji
i w Mongolji. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza.
Poznań: nakł. Ksiegarni św. Wojciecha, [1930].
– [4], 370. [1] s., [4] k. il., 19 cm, opr. pł. wyd. Prywatna pieczątka własnościowa. Zachowana obwoluta z ubytkiem fragmentu grzbietu, rozdarta.
Stan książki bardzo dobry.
75. –
61
133. GLÄSER Zofia: 17 najpiękniejszych kolęd. Opracowała… Warszawa:
Wydawnictwo S.P.P., [ca 1930]. – 20 s., nuty, 17 × 25 cm. brosz. wyd. Stan
b. dobry.
45. –
134. GROCHOWIAK Stanisław (1934–1976): Polowanie na cietrzewie. Warszawa: PIW, 1972.
– 86, [2] s., 17 cm, brosz. wyd. z obwolutą. Dedykacja autora. Projekt graf. Jerzego Jaworowskiego. Niewielkie podklejenie górnej krawędzi
obwoluty.
60. –
135. GRODZIEŃSKA Wanda (1906–1966): Pieśń
o towarzyszach. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1952. – [2], 40, [2] s., il., 30 cm, brosz. wyd.
Autorka znana głównie z literatury dziecięcej. W tym zbiorze wiersze o: M. Nowotko,
M. Fornalskiej, P. Finderze, A. Szulcu, W. Zieleńczyk, J. Krasickim, H. Sawickiej. Okładkę
i rys. wykonał Marek Rudnicki (1927–2004).
Okładka przykurzona ze śladami po owadach.
Wewnątrz czysty egz.
60. –
136. IRZYKOWSKI Karol (1873–1944): Benjaminek.
Rzecz o Boyu-Żeleńskim. Warszawa: F. Hoesick, 1933. – 189, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. Pamflet wymierzony w Tadeusza Boya-Żeleńskiego
62
stał się rozrachunkiem Irzykowskiego z epoką Młodej Polski. Grzbiet podklejony z ubytkami na krawędziach. Wewnątrz czysty egz.
50. –
137. IRZYKOWSKI Karol (1873–1944): Walka o treść. Studja z literackiej teorji
poznania. I. Zdobnictwo w poezji. II. Treść i forma. Warszawa: nakł. księg.
F. Hoesicka, 1929. – X, 278, [2] s., 20 cm, opr. pł. Krytyka „czystej formy”.
Stan bardzo dobry.
60. –
138.JANTA Aleksander (1908–1974): Bajka
o cieniu. Poemat absurdystyczny. Londyn:
Oficyna Poetów i Malarzy, 1954. – 70, [2] s.,
20 cm, brosz wyd. Okładkę i rysunki projektował Stefan Baran. Egz. o numerze 308
z 500. Stan bardzo dobry, niewielkie zagięcia okładki na krawędziach.
75. –
139. JASTRUN Mieczysław (1903–1983): Spotkanie w czasie. Warszawa: nakł. Księgarni
F. Hoesica, 1929. – 53, [2] s., 18 cm, brosz. wyd.
Bibljoteka Poetycka. Dedykacja autora dla
pani Aliny Kowalczykowej, członka PEN
Clubu i pracownika IBL, datowany 7.I.1966 r.
Okładka na krawędziach nieznacznie pokruszona, grzbiet podklejony.
75. –
140.JAWORSKI Franciszek (1873–1914): Autor,
drukarz i nakładca. Lwów: nakł. Księgarni
Gubrynowicza i Syna, 1928. – 20 s., 28,5 cm,
brosz. wyd. Trzy gawędy lwowskiego historyka, kolekcjonera i bibliofila o: Józefie Bieżanowskim, Pawle Szczerbicu, Kajetanie
Jabłońskim. Stan bardzo dobry. Niewielkie
przykurzenia na krawędziach.
45. –
141.JEDNODNIÓWKA Kółek Literackich
Państwowego Gimnazjum im. Unji Lubelskiej w Lublinie. [Lublin]: [Druk. Państwowa] 1928. – 64 s., 24 cm, brosz. wyd. Prace
uczniów należących do „Koła Literackiego”
prowadzonego przez prof. języka polskiego, panią Hannę Łazarewiczową.
Na k. tyt. podpis własnościowy. Pokruszone krawędzie okładki.
45. –
63
142. JĘDRZEJOWSKA Anna (1896–1986): Książka polska we Lwowie w XVI w. Lwów: Książnica Atlas, 1928. – X, [1], 112, [3] s., [28] il. całostronicowych, [2] k. tabl., 25 cm, brosz. wyd.
Bogato ilustrowana historia książki lwowskiej.
Grzbiet podklejony, blok czysty.
60. –
143. KARPOWICZ Tymoteusz (1921–2005): Legendy pomorskie. Szczecin: SW „Polskie
Pismo i Książka”, 1948. – 192, [6] s., [13] k. il.,
22 cm, brosz. wyd. Debiut literacki autora,
uznawanego za ostatniego wielkiego modernistę. Okł. i rys. proj. Janina Karbowska. Okładka pokruszona na krawędziach,
grzbiet z niewielkim ubytkiem. Niektóre
składki luzem. Na k. tytułowej wpisy własnościowe.
45. –
144.KOCHANOWSKI Jan (1530–1584): Zgodá.
W Krakowie Roku 1564. [współwyd. Cantio per modum praecationis contra Moscos
(pol.)] Lwów: Książnica–Atlas, 1930. – [14] s.,
winieta, 19 cm, brosz. wyd. Papier czerpany
z zakładu „Dąbrowica”. Ofiarowano Drugiemu Ogólnopolskiemu Zjazdowi Nauczycieli
i Polonistów odbytemu w czerwcu roku 1930
w Krakowie. Okładka lekko zaplamiona,
wnętrze czyste.
60. –
145. KOŃCZYC Tadeusz [właść. Alfred Grot-Brzęczkowski] (1880–1943): Ognisko. Warszawa: F. Hoesick, 1927. – 46, [1] s., 17 cm,
brosz. wyd. Tomik poezji, autora wielu
popularnych piosenek w latach 30-tych.
Niewielkie zagięcia okładki. Na grzbiecie
przebarwienia od zszywek.
30. –
64
146.KOTARBIŃSKI Józef (1849–1928): Pogrobowiec romantyzmu. Rzecz o Stanisławie Wyspiańskim. Warszawa: Wyd. Kasy Przezorności
i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, 1909. – 370, [1] s., 20 cm, opr. jedwab,
Zachowana okładka broszury projektu M.[iłosza] Kotarbińskiego (1854–1944), brata autora.
Okładka mocno przetarta na zagięciach grzbietu i krawędziach okładki.
60. –
147. KOŹMIAN Kajetan (1771–1856): Ziemiaństwo
polskie. Poema w cztérech pieśniach. Wydanie Edwarda Raczyńskiego. Wrocław: Zygmunt
Schletter, 1839. – XI, [1], 228 s., 24 cm, opr. pł.
współcz., okł. brosz. zach. Szczytowe osiągnięcie polskiego klasycyzmu, poemat dydaktyczny
mający być odpowiedzią na „Sonety krymskie”
Adama Mickiewicza. Jego pierwsza pełna publikacja, przeszła bez echa, a przez wieszcza
została ośmieszona. Czysty egz. Stan bardzo
dobry.
210. –
148. KUŁAKOWSKI Sergjusz (1892–1949): Legenda o obrazie Matki Boskiej Rzymskiej w literaturze słowiańskiej. Warszawa: Tow. Naukowe Warszawskie, 1926. – VIII, 99, [1] s., V k.
tabl., 25 cm, brosz. wyd. Streszczenie w jęz.
francuskim. Niewielkie zagięcia narożników
okładki. Egz. nierozcięty.
60. –
149.LEMAŃSKI Jan (1866–1933): W kraju słońca.
[Warszawa]: E. Wende i Spółka, [1919]. – 63 s.,
18 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Mieczysława Rulikowskiego (1881–1951), historyka
teatru i bibliofila, dat. 4.IX,1919 r. Krawędzie
lekko przykurzone. Egz. nierozcięty.
75. –
65
150. LEŚMIAN Bolesław: Przygody
Sindbada żeglarza. Warszawa: Bibljoteka Polska, 1936. – 193 s., [4] k.
il. kolor., 25 cm, opr. pł. wyd. Opracowanie graficzne oraz ilustracje
Atelier Girs-Barcz w Warszawie. Bibljoteka Miłośników Książki. Przód
i tył okładki w stanie bardzo dobrym.
Grzbiet spłowiały i lekko przetarty
na krawędziach. Na k. tyt. prywatna
ded. z marca 1942 r., a na k. przedtyt.
wklejona fotografia. Wewnątrz bardzo ładny egz.
180. –
151. MAKOWSKI Wacław (1880–1942): Baśń puszczy białowieskiej. Poema napisał … Kraków: nakł. autora, 1902. – 79 s., ozdobniki, 24,5 cm, brosz. wyd.
Jest to pierwszy utwór literacki, autora kodeksu i prawa karnego, ministra
sprawiedliwości i Marszałka Sejmu w II RP. Egz nierozcięty, uszkodzona
dolna krawędź tylnej okładki. Stan dobry.
50. –
152. MALCZEWSKI Antoni (1793–
1826): Marja. Powieść ukraińska. Lwów: Wydawnictwo Polskie, 1922. – [6], 80 s., [10] k.
tabl. litograf., 13 cm, opr. wyd.
karton. Autolitografie Teodora
Różankowskiego. Tekst wg rękopisu opracował dr. Stanisław
Lam. Okładka przykurzona
z przetarciami na krawędziach.
Grzbiet lekko podklejony. Blok
lekko poluzowany, wewnątrz
drobne zaplamienia.
120. –
66
153. MICIŃSKI Tadeusz (1873–1918): W mrokach złotego pałacu, czyli Bazilissa
Teofanu. Tragedja z dziejów Bizancjum X. wieku Kraków: nakład autora,
1909. – VIII, 243, [1] (brak s. przedtytuł.) s., inicjały, 21 cm, opr. płsk. czerwony z narożnikami, oklejony jedwabnym zielonym płótnem. Introligatornia A. Chmielewski Mława. Nieczytelny superekslibris ślepo tłoczony
w narożniku oprawy. Na k. tyt. wytarty tenże. Piękna, secesyjna okładka
Jana Bukowskiego zachowana. Pierwsze pełne wydanie dramatu. Tytuł na
grzbiecie złocony. Niewielkie przetarcia na krawędziach.
300. –
154. MICKIEWICZ Adam: Pani Twardowska.
Tekst i podobizna autografu. Wydał Józef Kallenbach. Kraków: Tow. Miłośników Książki, 1928.
– 20, [5] s., [6] s. facs., 27 cm, brosz. wyd. Trzeciemu Zjazdowi Bibljofilów Polskich we Lwowie
Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie.
Odbitka z „Silva Rerum” T. III 1927 z. 8 / 9. Wyd.
500 egz. num., ten o nr 258., drobne przebarwienia na okładce.
50. –
155. [MICKIEWICZ Adam]. Dni Mickiewiczowskie w Nowogródku. Nowogródek: [b.w.], 1931. –
XIII, [1], 80, [1] s., [5] k. rozkł. facsimile, 17 cm, brosz.
wyd. Przedmowa Stanisława Pigonia. Historja budowy Kopca Mickiewicza. Katalog wystawy Mickiewiczowskiej. Zagięcia narożników.
90. –
67
156. NOWACZYŃSKI Adolf (1876–1944):
Warta nad Wartą. Poznań: Drukarnia Polska, 1937. – 243, [2] s., 20 cm,
brosz. wyd. Okładka rys. Witolda
Gawęckiego. Zbiór felietonów o Wielkopolsce i jej wybitnych przedstawicielach. Zdezaktualizowane stemple.
Otarcia krawędzi.
75. –
157. NOWINA. Książka zbiorowa. [Komitet redakcyjny: Stanisław Dzikowski, Adam Półtawski, Władysław Rogowski, Jan Grabowski, Bronisława
Ostrowska, Wincenty Rzymowski,
Edward Słoński.] Warszawa: Wyd.
Koła Samopomocy przy Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich, 1914 / 15.
– 175 s., [1] k. rozk., il., 20 cm, opr. pł.
Płótno czarno-białe tkane artyst., skórzany szyldzik ze złoconym tyt.
Wyklejki barwione. Ilustrowana antologia artykułów, felietonów i poezji.
Wśród autorów m.in.: Antoni Lange, Tadeusz Miciński, Zdzisław Dębicki, Kazimierz Moszyński, Józef Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz.
Zach. okładka broszury proj. Adama Półtawskiego. Ozdobna zakładka.
Pierwszych kilka kart z niewielkimi dziurkami.
90. –
158. OLIZAR Gustaw (1798–1865): Z psalmu psalmy. Lipsk: W Księgarni Zagranicznej, 1857. – [6], 62, [2] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Zbiorek wierszy religijno-patriotycznych przypisywany błędnie jego bratu Narcyzowi (Estreicher). Grzbiet
uzupełniony. Minimalne zbrązowienia. Egz. czysty i nierozcięty.
50. –
68
159.OPAŁEK Mieczysław (1881–1964):
Echa bibljofilstwa w poezji. Lwów:
Tow. Miłośników Książki, 1934. – 34,
[1] s., il. 20 cm, brosz. wyd. Bibljoteka
Towarzystwa Miłośników Książki we
Lwowie Nr. 17. Pracę niniejszą wygłosił autor na posiedzeniu naukowem
Tow. Miłośników Książki we Lwowie
dn. 27.11.1933 r. Grzbiet lekko przytarty
i podklejony. Wewnątrz bardzo ładny
egz.
60. –
160. OPAŁEK Mieczysław (1881–1964): Stare księgi, stare wina. Kraków: Tow.
Miłośników Książki, 1928. – 62, [2] s.,
[4] k. tabl., 17,5 cm, brosz. wyd. Stan
bardzo dobry.
50. –
161.OPPMAN Artur [pseud Or-Ot]
(1867–1931): Służba poety. Wydanie pośmiertne przygotował i wstępem opatrzył Antoni Bogusławski. Warszawa:
Główna Księgarnia Wojskowa, [1936].
– 80, [3], s., portr., 24,5 cm, brosz. wyd.
Zbiór wierszy żołnierskich. Całkowite
opracowanie graficzne i portret wykonany w autolitografii Atelier Girs-Barcz. Okładka poprzecierana i pozaginana na krawędziach. Niewielki
ubytek narożnika tylnej okładki. Wewnątrz czysty egz.
75. –
162. PAMIĘTNIK Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza pod red.
Romana Piłata. R. VI. W setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Lwów:
nakł. Tow. Literackiego, 1898. – [8], 609, [2] s., [3] facs., 22,5 cm, opr. jedwab.
Rozprawy m.in.: Józefa Tretiaka, Bronisława Gubrynowicza, Wł. Bełzy,
W. Bruchnalskiego, Piotra Chmielowskiego oraz bibliografia o A. Mickiewiczu za rok 1891–1897 Konstantego Wojciechowskiego. Na grzbiecie złocenia.
Tytuł wytłoczony – mylący. Krawędzie poprzecierane, ogólne pobrudzenia.
Wewnątrz niewielkie przebarwienia papieru.
180. –
69
163. POECI Angielscy. (Wybór poezyi) w prze­
kładzie Jana Kasprowicza. Lwów: Ksiegarnia H. Altenberga, 1907, – [8], 456 s.,
21 cm, opr. pł. wyd. Wśród autorów m. in:
K. Marlowe, W. Shakespeare, W. Blake,
T. Moore, J. Byron, P.B. Shelley, J. Keats.
Niewielkie przetarcia na krawędziach
grzbietu i narożnikach. Bardzo ładny
egzemplarz.
90. –
164.[POHOSKA Ewa] Sosnowska Halina
[pseud.] (1918–1944): Schyłek Amonitów. [Warszawa]: Wydawnictwo „Droga”, [1944]. – [2], 15 k., 30 cm, brosz. wyd.
Utwór dramatyczny. Druk konspiracyjny,
powielacz. Na okł. drzeworyt Andrzeja Jakimowicza. Okładka zniszczona, pozaginana i z ubytkami. Wewnątrz czysty egz.
bez uszkodzeń.
90. –
165. PRZYBOŚ Julian (1901–1970): Próba całości. Wyd. I. Warszawa: Czytelnik, 1961
72, [3] s., rys., 20 cm, brosz. wyd. z obwolutą. Dedykacja autora. Obwolutę i rysunki wykonała Danuta Kula-Przyboś. Stan
bardzo dobry.
60. –
166.PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868–
1927): W godzinie cudu. Warszawa: Jan
Fiszer, 1902. – 88 s., [1] k. portret, 24,5 cm,
opr. pł. wyd. Utwór wydany pierwotnie
jako: „Androgyne”. Pierwsze wyd. pod
tym tyt, a w dalszej części tyt.: „Miasto
śmierci” Piękna secesyjna okładka proj.
Tadeusza Noskowskiego (1876–1932), lekko podbrudzona.
120. –
167. PSAŁTERZ Puławski. Wstęp. Tekst z rękopisu Muzeum ks. Czartoryskich w Krakowie. Uwagi krytyczne i warjanty Psałterza Florjańskiego. Słownik zupełny.
Opracował Stanisław Słoński. Warszawa:
sgł. Gebethner i Wolff, 1916. – [2], XVI, [2],
70
80, [1] s., [5] k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Wydawnictwa Tow. Naukowego
Warszawskiego. I. Wydz. językoznawstwa i literatury. Komisja Językowa.
Okładka przykurzona. Krawędzie lekko pokruszone. Egz. nierozcięty i nieprzycięty.
200. –
168.RABELAIS Franciszek: Wielkie a nieocenione kroniki o potężnym
a przeogromnym wielkoludzie Gargantui. Z starofrancuskiego na język
polski przełożył J. Łęczyc [Łempicki Ignacy]. Kraków: nakł. I. Łempickiego, 1914. – 64 s., 19 cm, brosz. wyd. Ekslibris Konrada Berezowskiego,
prawnika i numizmatyka, prezesa Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego przed
1939 r. Pokruszenia krawedzi okł., na grzbiecie
podklejenia. Egz. nierozcięty.
45. –
169. RÓŻYCKI Zygmunt (1883–1930): Złoty
czerep. Opowieści dziwaczne. Warszawa: nakł.
„Bibljoteki Współczesnych Pisarzy”, 1925. – 124,
[3], s., 18 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla
Marii Hornowskiej (1875–1944), wybitnej działaczki oświatowej, archiwistki i bibliotekarki.
Zagięcia na krawędziach okł.
60. –
71
170. RUFFER Józef (1878–1940): Trzy psalmy i hejnał. Paryż: w druk. Marcina Flinikowskiego, 1917. – 15 s., 19,5 cm, brosz. wyd.
„Utwory niniejsze wygłosił autor na wieczorze
Stowarzyszenia Podatkowego Pracującej Kolonji Polskiej we Francji na rzecz Ofiar wojny
w Polsce, dn. 31 Grudnia 1915 roku”. Egz. o nr
897 z sygnaturą autora. Przetarcia na grzbiecie
i krawedziach okł.
45. –
171. SIEDLECKI Michał (1873–1940): Opowieści malajskie. Kraków: Wyd. J. Mortkowicza,
1927. – [4], 157, [2], inicjały, ozdobniki, 21 cm,
brosz. wyd. Exotica. Inicjały i okładka rys. autora. Polski naukowiec, brał udział w licznych
wyprawach badawczych m.in. w Azji Płd-Wsch.
Swe wspomnienia zawarł w tych nowelkach.
Stan bardzo dobry, nieznacznie pokruszone
krawędzie okł.
60. –
172. SIENKIEWICZ Henryk (1846–1916):
Z pamiętnika korepetytora. Ze wstępem Ign.
Chrzanowskiego. Kraków: Gebethner i Wolff,
1926. – 29, [2] s., 27 cm, brosz. wyd., Odbito
360 egz., z których nr 1–150 przeznaczono dla
uczestników Drugiego Zjazdu Bibljofilów, ten
egz o nr. 68. Krawędzie przykurzone, blok lekko
podklejony.
45. –
173. SŁOŃSKI Edward (1872–1926): Na
gwiezdnym szlaku. Warszawa: Liga Obrony
Powietrznej Państwa, 1927. – 78. [1], il., [1] portr.
16 cm, brosz. wyd. Pośmiernie wydany poemat
o lotnictwie. Okładkę i ilustracje (8 całostronicowych w paginacji) wyk. Kamil Mackiewicz.
Stan bardzo dobry. Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki.
60. –
174. SŁOŃSKI Edward (1872–1926): Powrót.
Warszawa: nakł. W.S.C. 1913. – [8], 141, [2] s., il.,
portr., 23 cm, opr. pł. Powieść bogato ilustrowana rysunkami Andrzeja Zarzyckiego. Okładki
broszury naklejone.
75. –
72
175. SŁOWACKI Juliusz (1810–1849): Lilla Weneda.
Tragedya w pięciu aktach przez… Illustrował
A.M. Andriolli. Warszawa: nakł. M. Orgelbranda, 1883. – [4], V, [1], 84 s., [12] k. tabl., 36 cm, opr.
pł. Ładny egz.
750. –
176.[SŁOWACKI] Królowi Duchowi na dniu
powrotu Teatr im. J. Słowackiego, Kraków –
czerwiec 1927 r. Redagował Tadeusz Świątek.
Kraków: Teatr Miejski im. J. Słowackiego, 1927.
– [72] s., il, 23 cm, brosz. wyd. Okładka i il.
w tekście Zofji Stryjeńskiej. Bogato ilustrowany,
okolicznościowy druk na sprowadzenie prochów
wieszcza do Krakowa. Dodatkowo wklejona karta z Michałem Tarasiewiczem w roli „Księcia
Niezłomnego”. Stan b. dobry.
75. –
177. SODEN [Julius von] (1754–1831): Jgnez de Castro.
Traiedya w pięciu aktach. Wilno: nakł. Antoniego Pasławskiego, [1808]. – [8] 118 s., 16 cm, płsk.
z epoki. Na k. tyt. pieczątka z majątku „Kiry­
jówka” i podpis własnościowy. Okładka przykurzona i przetarta na krawędziach. Wewnątrz
przebarwienia papieru.
150. –
73
178. STAFF Leopold (1878–1957): Godiwa. Dramat w trzech aktach. Lwów: Ksiegarnia Polska
B. Połanieckiego, 1906. – 157, [3] s., 18,5 cm, opr.
pł. Na wyklejce naklejka „Fr. Terakowski Introligator Kraków”. Wyd. I. Zachowane okładki broszury. Na licu i grzbiecie tytuł złocony.
Okładka podbrudzona z przetarciami na krawędziach.
50. –
179. STERN Anatol (1899–1968): Bieg do Bieguna.
Warszawa: F. Hoesick, 1927. – 106, [2] s., 16,5 cm,
brosz. wyd. Zawiera m.in. pierwsze książkowe
wydanie poematu „Europa”. Na k. tyt. pieczątka
własnościowa. Okładka podbrudzona, krawędzie
lekko pokruszone.
90. –
180. SZELBURG-Zarembina Ewa: Dzieci miasta. Wyd. 2. Układ i ilustracje Juliusza Krajewskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1945. – 47,
[1] s., il., 25 cm, brosz. wyd. Książka drukowana
granatową farbą na grubym, szarym, matowym
papierze. Stan b. dobry.
45. –
181. ŚWIEŻAWSKI [Ludwik] (1914–1991):
Wozy jadące. Kraków: Drukarnia Uniwersalna, 1933. – 37, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Gazety Literackiej, t. 4. Poezje członka grupy literacko artystycznej „Litart”. Okł.
w drzeworycie ciął Franciszek Cieślik. Okładka podbrudzona z drobnymi plamkami, krawędzie lekko podkruszone, grzbiet podklejony.
Wewnątrz czysty egz.
60. –
182. TARNOWSKI Marceli (1899–1944): Słowniczek wyrazów obcych, staropolskich i trudno­
zrozumiałych oraz ważniejszych nazw geograficznych spotykanych w „Ogniem i mieczem”
Henryka Sienkiewicza. Łódź: nakł. Księg.
A.F. Mittlera, [1928]. – 72 s., 18 cm, opr. pł. Na
grzbiecie tytuł złocony. Okleina z barwionego
papieru. Bardzo ładny egz.
50. –
74
183. TETMAJER Kazimierz Przerwa (1865–1940): Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. Warszawa: Tow. Akc. S. Orgelbranda i S-ów, [1906]. – [2],
156, [2] s., [4]. k. portr., 16 × 20 cm, opr. pł. Ekslibris projektu Bogdana
Nowakowskiego (1887–1945) znanego ilustratora wielu polskich pism humorystycznych, projektanta znaczków poczt. i rysownika. Liczne secesyjne ozdobniki. Pierwsze
i ostatnie strony z drobnymi zaplamieniami.
Wewnątrz czysty egz.
60. –
184. TUWIM Julian (1894–1953): Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. Warszawa;
Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”, 1924. – [4],
217 s., [1] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Okładkę
proj. Tadeusz Gronowski. Stan bardzo dobry.
Niewielkie pokruszenia i przebarwienia na krawędziach okł.
120. –
75
185. WEYSSENHOFF Józef (1860–1932): Mój pamiętnik literacki. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, [1926]
[4], 194, [1] s., 1 portret, 19,5 cm, opr. pł. „Czytelnicy
…, znajdą tu, obok wynurzeń osobistych, sporo teoryj
estetycznych…”. Okładka przykurzona i z niewielkimi
przetarciami na krawędziach grzbietu, grzbiet lekko
spłowiały. Wewnątrz czysty egz.
50. –
186. WIERZBICKI Józef Stanisław (1853–1933?):
Księga ciszy. Wilno: nakł. księgarni W. Makowskiego, [1914]. – 116 s., [1] portr., 23 cm, brosz. wyd. Tomik
poezji typowy dla liryki młodopolskiej. Okładka
przykurzona i pokruszona na krawędziach. Blok
książki poluzowany.
45. –
187. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885–1939):
Teatr. Wstęp do teorji czystej formy w teatrze.
O twórczości reżysera i aktorów. Dokumenty do historji walki o czystą formę w teatrze. Dodatek: O naszym futuryźmie. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923. – VIII, 278 s., 16,5 cm, brosz. wyd.
z obwolutą. Wyd. I. Obwoluta poplamiona i podklejona z niewielkim ubytkiem. Okładka i blok książki
w stanie bardzo dobrym.
250. –
76
188. WITTLIN Józef (1896–1976): Hymny. Poznań:
Zdrój, 1920. – 97, [2] s., 24 cm, brosz. wyd., Zbiór 25
utworów stanowiących debiutancki tom poezji autora
z okresu jego krótkotrwałej współpracy ze środowiskiem ekspresjonistów „Zdrój”. Drobne uszkodzenia
okł. i ślady zaplamienia. Stan dobry.
60. –
189.WROCZYŃSKI Kazimierz Rujwid
(1883–1957): Podparnasie polskie. Warszawa: nakł. F. Hoesicka, 1930. – 43, [3] s.,
24 cm, brosz. wyd. Tomik ten to parodie
wierszy m.in. Jarosława Iwaszkiewicza,
Marii Pawlikowskiej, Anatola Sterna,
Józefa Wittlina, Juliana Tuwima i in.
Okładka podbrudzona i pokruszona na
krawędziach, grzbiet podklejony z niewielkim ubytkiem.
50. –
190.WYSZOMIRSKI Jerzy (1900–1955):
Całopalenie. Wilno: nakł. i druk, Ludwika Chomińskiego, 1923. – 80, [4] s.,
16 cm, brosz. wyd. Debiut. Okładkę proj.
Kazimiera Adamska-Roubin. Krawędzie
nieznacznie pokruszone, grzbiet lekko
odbarwiony, drobne plamki, papier pożółkły.
50. –
191. ZAHORSKA Stefania (1889–1961): Smocza 13. Dramat w 3 aktach. Londyn: nakł.
„Nowa Polska”, 1945. – 71 s., 17 cm, brosz.
wyd. Rzecz dzieje się w ghecie warszawskim w lipcu 1942. Epilog w maju 1943.
Okładkę projektował Wacław Machan.
Niewielkie przetarcia na krawędziach
i grzbiecie. Blok książki lekko poluzowany.
Niewielki ślad po zagięciu wzdłuż przedniej okładki.
45. –
77
192. ZAWISTOWSKA Kazimiera (1870–1902): Poezye. Przedmowa [Zenon
Przesmycki] Miriam. Lwów: H. Altenberg, [1909]. – VII, [1], 114 s., [1] portret, 14 cm, opr. jedwab. Okładka spłowiała, złocony tytuł wytarty. Niewielki ubytek na dwóch ostatnich kartach, bez uszczerbku dla tekstu. Blok
lekko poluzowany. Górne obcięcie złocone.
90. –
193. ZIELIŃSKI Gustaw (1809–1881): Kirgiz. Powieść
przez… Wydanie trzecie z 20 drzeworytami, 4 litografiami i chromolitografią hr. Alex. Ryszczewskiego.
Lwów: nakł. księg. Zelmana Igla, 1867. – [4], 72 s., [5] k.
il., il., 25 cm, opr. płsk. „Zapomniana” polska powieść
poetycka z czasów romantyzmu. Oprawa przetarta na
krawędziach, drobne zaplamienia. Na licu złocony tytuł. Pierwsze karty lekko poplamione, pieczątki i podpisy własnościowe. Zob. okł. s. III.
1 200. –
194. ŻEROMSKI Stefan (1864–1925): La Vistule. Traduit par. St. Dunin-Karwicki. Illustré par Z. Kamiński.
Warszawa: Tow. Wyd. J. Mortkowicz, 1924. – [4], 45,
[5] s., il., 30 cm, brosz. wyd., obwoluta. Utwór „Wisła”
wydany w nakł. 150 egz., ten z nr 134. Ozdobiony drzeworytami (6 całostronicowych i liczne winiety). Obwoluta poplamiona na krawędziach. Wewnątrz czysty
egzemplarz.
360. –
R
E
G
I
O
N
A
L
I
A
195. BELINA-Wojcikiewicz Kazimierz (1893–?): Atlas poglądowo statystyczny
Polski. Bydgoszcz: nakład własny, 1938. – 129, [7] s., mapki, wykresy, tabele,
fot., 23 cm, brosz. wyd. Wysoce oryginalny w formie graficznej atlasik popularyzujący wiedzę o Polsce. Grzbiet podklejony, stan dobry.
150. –
196.BOJARSKA Stefania: Nasz dorobek kultu­
ralny. Przewodnik dla osób pracujących społecznie przystępujących lub [!] do pracy społecznej na
wsi albo mieście. Cz. I. Wielkopolska. Warszawa:
Księgarnia Kroniki Rodzinnej, [1917]. – 135, [1] s.,
20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Bogdan Nowakowski Grzbiet lekko podklejony.
45. –
197. BORODZICZ Józef (1861–?): Kresy Wileńskie
w niebezpieczeństwie. Dalszy ciąg pamiętników „ Na wozie i pod wozem”. (Polska i Zagranica). Wilno: nakł. autora, [1928]. – 52 s., [1] k.
tabl., il., 23 cm, brosz. wyd. Okładka podbrudzona, na krawędziach niewielkie przetarcia
i załamania, wewnątrz czysty egz., zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne.
45. –
79
198. BRZEZIŃSKI M.[ieczysław] (1858–1911): Turcy, ich obyczaje i religja oraz
kraje tureckie w Europie. (Z rysunkami). Warszawa: G. Centnerszwer,
1900. – 46, [1] s., il., 19 cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona, na krawędziach drobne ubytki i zagniecenia, wzdłuż grzbietu ślad po zacieku.
Grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty egz.
35. –
199. BUDUJEMY urządzenia turystyczne.
Kompozycja graficzna: Kazimierz Saysse-Tobiczyk. Okładka i rysunki: Sława
Gospodarek. Warszawa: Spółdzielczy
Inst. Wydawniczy „Kraj”, 1952. – [32] s.
il., 23 cm, brosz. wyd. Jeden z pierwszych folderów reklamujących turystykę
w PRL. Stan b. dobry.
35. –
200.[BUSZYŃSKI Ignacy] (1807–1873):
Dubissa główna rzeka w dawnem
Księztwie Żmujdzkiem, dziś w Gubernji Kowienskiej. Z mapą tej rzeki opisana przez J.B. Wilno: druk.
J. Zawadzkiego, 1871. – 59, [2] s., mapa
80
kolor. 40 × 21,5 cm, 23,5 cm, brosz.
wyd. Pieczątki: (1) „Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie”; (2)
„Biblioteka Poturzycka” [Dzieduszyckich przeniesiona do Lwowa].
Okładka spłowiała, na krawędziach
zagięcia i pokruszenia, grzbiet podklejony z niewielkim ubytkiem.
Wewnątrz drobne zbrązowienia
papieru.
250. –
201. CZERNECKI Józef (1847–1929): Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. Lwów:
Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 1905. – [4], 109, [2],s., il., 24 cm, brosz.
wyd. Na karcie tyt. wpis i pieczątka własnościowa. Okładka przykurzona,
ze śladami po owadach, grzbiet lekko przytarty. Egz. nieprzycięty. 90. –
81
202.DOBROWOLSKI Tadeusz (1899–1984): Sztuka Krakowa. Kraków: Wyd.
M. Kot, 1950. – 477, [3] s., 293 il., [4] k. tabl. kol., plan, widok z lotu ptaka, 25 cm, opr. płsk. granatowy, grzbiet pięciopolowy, złocenia. Pierwsze
wydanie obszernej monografii królewskiego miasta, bogato ilustrowanej
z obszernym indeksem. Stan znakomity.
250. –
203. ESTONJA. Jej stolica i uzdrowiska. Tallinn: Sihtasutis „Turismi Keskkorraldus
Eestis”, 1934. – 24 s., il., 23 × 11 cm, brosz. wyd. Folder reklamujący turystykę
w Estonii. Okładka przykurzona z drobnymi zagięciami okładki.
45. –
204.FRANKOWSKI Jan: Wycieczka szlakiem
unitów na Podlasiu. (Kodeń, Janów Podlaski, Leśna, Biała Podlaska). Warszawa: Polskie Tow. Krajoznawcze, 1927. – 38, [1] s., il.,
15 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Wycieczkowa Nr. 5. Okładka proj. Kamila Mackiewicza. Stan bardzo dobry.
50. –
82
205. GAWROŃSKA H.[elena] St. (1870–1950):
Dwa miesiące w Afryce. Pamiętnik… Poznań:
nakł. Druk. „Pracy”, 1914. – 130 s., il., 21,5 cm, opr.
pł. z naklejoną oryginalną okł. broszury. Dedykacja autorki. Czysty egz.
90. –
206. GRUNDMANN Karl: Führer durch Warschau mit zahlreichen Abbildungen, Verzeichnis
der deutschen Behörden, öffentlichen Einrichtungen, angaben über den Distrikt und Stadtplan mit neuen deutschen Strassenbezeichnungen von … Kraków: Buchverlag Deutscher Osten,
1942. – 145 s., [20] s. tabl., inseraty, plan rozkład.
55 × 46,5 cm, 17 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany przewodnik po Warszawie, przygotowany
dla okupantów niemieckich ze szczegółowym
planem miasta oraz indeksami ulic i opisem
ważniejszych miejscowości dystryktu. Niewielki zaciek w lewym górnym narożniku, grzbiet
podklejony, stan dobry.
120. –
207. HOŁOWIŃSKI Ignacy (1807–1855): Pielgrzymka do Ziemi Świętéj. Wyd. 2, poprawione i pomnożone. Petersburg: nakł. B.M. Wolffa,
1853. – VII, [1], 667, [1], XVI s., [27] k. tabl. litografii
(w tym portret, plan, frontispis) + 40 s. Katalog
Wolffa, 25 cm, opr. pł. Jeden z najobszerniejszych
w polskiej literaturze pielgrzymkowej przewod-
83
ników, wzbogacony przez wydawcę 24. litografiami Davida Robertsa
z wyprawy w 1839 r. Początkowe karty z przebarwieniem w górnym prawym narożniku, tył k.tyt. i następna zabrudzone, część kart z jasnym śladem zawilgocenia górnego marginesu.
600. –
208.HOROSZKIEWICZ Roman (1892–1962): Tradycje ziemi pińskiej. Warszawa:
Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 51, [4] s., il., 1 mapa rozkł. 35 × 42 cm,
24 cm, brosz. wyd. Wyd. II uzupełnione. Stan dobry.
60. –
209.[HORYNIEC] Horyniec Zdrój. Kąpiele
siarczane i borowinowe. [Lwów]: [Drukarnia Centralna], [1918]. – 15, [1], 20 cm,
brosz. wyd. Prospekt reklamowy zdrojowiska Horyniec, leżącego na trasie Jarosław – Rawa Ruska w pow. lubaczowskim.
Tytuł okładka. Niewielkie przybrudzenia
okładki.
35. –
210. ILUSTROWANY przewodnik po Gnieźnie i okolicy. Wraz z planem miasta. Uzupełniony i poprawiony przez nakładców.
Gniezno: W. Lebiedzińska, 1929. – 82 s.,
il., inseraty, plan rozkł. 35 × 43 cm, 16,5 cm,
brosz. wyd. Egz. w bardzo dobrym stanie,
niewielki ubytek na krawędzi okł.
50. –
211. INFORMACYJNO-turystyczny przewodnik po województwie warszawskiem z mapą
i 58 ilustracjami. Oprac. przez Warszawski
Wojewódzki Komitet Regjonalny i Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze Oddział Warszawski. Warszawa: Pol. Tow. Krajoznawcze,
1932. – 288, 4 s., XXIV s. inseraty, il., mapki,
mapa kolor, rozkładana 28 × 33 cm, 15 cm,
brosz. wyd. Zawiera opis tras wycieczkowych
i zabytków oraz historyczne wydarzenia
związane z poszczególnymi miejscowościami
regionu.
120. –
84
212. INFORMATOR turystyczny. Warszawa: Związek Polskich Tow. Turystycznych, 1933. – 179, III, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. Wyd. II informatora zawiera m.in.
rozdziały: Co zwiedzać w Polsce?; Literatura przewodnikowa i opisowa po
Polsce; Schroniska; Hotele; Przepisy dot. przekraczania granicy; Turystyka
samochodowa i przepisy ruchu drogowego. Okładka podniszczona, grzbiet
podklejony z niewielkim ubytkiem, wewnątrz czysty egz.
50. –
213. JANUSZEWSKI Wincenty (1851–1937): Dokoła
Morza Śródziemnego. Podróże szlakiem kultury. Wilno: druk. J. Zawadzkiego, [1920]. – X,
538, [1], [4] s. nut, [1] mapa rozkł. (30 × 67 cm),
il., 32 cm, opr. szare pł. z ozdobną krajką. Bogato ilustrowany opis podróży w obrębie Morza
Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem
kultury i zabytków, od starożytności po początki czasów nowożytnych. Zachowane okł. broszury. Na k. tyt prywatny podpis. K. przedtytuł.
i tyt. lekko pobrudzone.
250. –
214. JARZĘBSKI Adam (1590–1649): Gościniec abo
opisanie Warszawy 1643 r. Warszawa: Tow.
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1909. – [4],
XXVII, 176 s., portret, [2] k. tabl. rozkład., plan,
il., 21 cm, brosz. wyd. Niewielkie podklejenia
na grzbiecie, blok lekko poluzowany.
90. –
215. JAWORSKI Franciszek (1873–1914): O szarym Lwowie. Z przedmową Ludwika Finkla.
Lwów: H. Altenberg, [1917]. – X, [2], 245, [2] s.,
[12] k. tabl., 23,5 cm, opr. półskórek pięciopolowy ze złoconym tytułem. Biblioteka Historyczna Altenberga. Lwowskie szkice historyczno-obyczajowe. Niewielkie przetarcia krawędzi reperowanego
grzbietu, drobne wgniecenia i zaplamienia.
250. –
85
216. KARŁOWICZ Mieczysław (1876–1909): W Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne wydane staraniem Zarządu Sekcyi Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków: Sekcya Turyst. Tow.
Tatrzańskiego, 1910. – XI, 82, [2] s., [25] k. tabl., [1] k.
portr., 27 cm, opr. pł. zdobione krajką. Na wyklejce wpis własnościowy dat. lipiec 1931 r. Zbiór pism
słynnego kompozytora i taternika dotyczących Tatr,
ozdobiony wykonanymi przez niego zdjęciami i faksymiliami jego autografów. Okładka przybrudzona
i przykurzona. Wewnątrz kilka stron z pogniecionymi narożnikami.
250. –
217. KOLBUSZEWSKI Stanisław (1901–1965): W stolicach państw bałtyckich.
Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1939. – 82, [1] s., [5] k. tabl.,
18 cm, brosz. wyd. Odb. reportaży drukowanych w tygodniku „Kultura”.
„Biblioteka Kultury”, nr 16. Zbiór reportaży ze stolic państw nadbałtyckich
z uwzględnieniem śladów polskich (m.in. obszerne informacje dotyczące
związków Adama Mickiewicza z Kownem). Autor był profesorem Uniwersytetu w Rydze. Stan bardzo dobry.
60. –
218. KOMOROWSKI Władysław: Syberja jako czynnik gospodarstwa świato­
wego. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1936. – [8], 490, [2] s., 26 cm, brosz.
wyd. Monografia Syberii. Zawiera: Stan wiedzy o Syberji; Stosunek Rosji
i Z.S.S.R do Syberji; Warunki naturalne rozwoju gospodarczego i stosunki
86
gospodarcze (m.in.: bogactwa leśne; łowiectwo; przemysł akwatyczny; bogactwa mineralne; przemysł ludowy; rzemiosła; drogi). Stan b. dobry.
120. –
219.KRONIKA Warszawy R. IV, nr 7–9;
Miesięcznik Statystyczny R. 12 (XXXII)
nr 7–9. Miesięcznik ilustrowany, poświęcony działalności samorządu oraz
poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historji. Warszawa: [Magistrat
m. stoł. Warszawy], 1928. – II, 65, [1] s.;
16 s.; 14 s.; 14 s., 1 tabl. rozkł., il., 30 cm,
brosz. wyd. Ilustrowany miesięcznik poświęcony 10 leciu odzyskania niepodległości. Numer zawiera artykuły związane z życiem stolicy w okresie wielkiej
wojny i pierwszych lat niepodległości.
Zawiera również trzy nr. Miesięcznika
statystycznego. Okładkę proj. St. Rzecki.
Okładka poplamiona i pobrudzona, krawędzie lekko przytarte. Grzbiet przetarty
i podklejony.
120. –
220.KRUSZELNICKA Janina: Pierniki toruńskie i inne. Katalog. Przedmowa Jerzego Remera. Muzeum w Toruniu. Toruń:
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny
Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków,
1956. – 118, [2] s., XXXII s. il., 20 cm, brosz.
wyd. Stan b. dobry.
50. –
87
221. KRZEMIENIEC. Zdjęcia Henryka
Hermanowicza wykonano w szkolnej
pracowni fotograficznej Liceum Krzemienieckiego. [Krzemieniec]: z inicjatywy Krzemienieckiego oddziału
P.T.K., [1930]. – 28, [4] s., il., [1] plan
rozkł., 19 cm, brosz. wyd. Opis i fotografie najważniejszych miejsc w Krzemieńcu i okolicach, wraz z pamiątkami związanymi z J. Słowackim oraz
historia Liceum Krzemienieckiego.
Plan środkowej części miasta opr. Fr.
Mączak (1898–1941), naucz. geografii
w tamtejszym Liceum. Niewielkie
zabrudzenia okładki i ślady po owadach. Wewnątrz czysty egz.
50. –
222. [LITWA i Biała Ruś] Mapa sześciu gubernji
Litwy i Białej Rusi. Oprac. Benedykt Hertz. Skala 1:840 000. [B.m.]: Wyd. „Kuriera Litewskiego”,
nakł. Ed. Nowickiego, [po 1905]. – mapa kolor.,
rozkładana, w 12 sekcjach podklejona na płótno
84 × 94 cm. Pleszew: Lit. i druk F. K. Ziółkowskiego i Sp. (W. Ks. Poznańskie). Na mapie naniesiono
sieć drogową i kolejową oraz kolorem zaznaczone
granice guberni. Niewielkie przybrudzenia na odwrocie, stan dobry.
250. –
223. LWÓW i Ziemia Czerwieńska. [Praca zbiorowa] Karol Maleczyński, Tadeusz Mańkowski,
Feliks Pohorecki i Marian Tyrowicz. Lwów:
PWKS, [ok. 1938]. – 324 s., 163 il., 2 mapy, 24 cm,
brosz. wyd. Obszerna monografia w przekroju
historycznym. Indeks ważniejszych osób i miejscowości. Stan b. dobry.
120. –
224. [LWÓW]. Jednodniówka młodzieży państ.
szkoły techn. 19 marca r. 1933. Pod red. prof.
S. Przybylskiego. Okładkę i przerywniki wykonali uczniowie Państw. Szkoły Sztuk Zdobniczych
i Przem. Art. Powielania dokonała Litografja Pil-
88
ler-Neuman we Lwowie. Lwów: PST, 1933.
– 15 s., ozdobniki, 33 cm, brosz. wyd. Tytuł
okładka. Stan bardzo dobry.
120. –
225. ŁUCK w obrazach. Red. dr. Bolesław
Zieliński, Paweł Skorobogatow. Łuck: nakł.
Miejskiego Biura Statystycznego magistratu
Miasta Łodzi, 1926. – 54 k. tabl. 23 × 31 cm,
brosz. wyd. Dedykacja Burmistrza m. Łucka,
St. Czarkowskiego z dn. 18.VI.1928 r. „Na
pamiątkę pobytu w Łucku Członkowi Międzynarodowego Rajdu Samochodowego”.
Album ilustracji i reprodukcji fotografii
dot. Łucka i okolic. Bardzo rzadkie! Tytuł
okładka. Okładka podbrudzona, na krawędziach zagięcia, pokruszenia i podklejenia.
Tył okładki z niewielkim ubytkiem. Grzbiet podklejony z ubytkami. Niewielka plama na krawędzi dolnego narożnika.
350. –
226.MACHAY Ferdynand (1889–1967): Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma.
Drzeworyty wykonał prof. Stanisław Jakubowski. wyd. II. Kraków: Związek
Górali Spisza i Orawy, 1938. – 111, [1] s., il., foto., inicjały, winiety, finaliki,
19 cm, brosz. wyd. Barwna biografia działacza ludowo-niepodległościowego, zwanego „Apostołem Orawy”. W części drugiej wybór z pism oraz improwizowane bajki, które wygłosił od marca 1919 do lipca 1920 r. w gwarze
orawskiej. Stan bardzo dobry. Niewielki ubytek narożnika okładki. Grzbiet
nieznacznie podklejony.
75. –
89
227. [MACIESZA Aleksander]: Opisy powiatów a studja nad stosunkami
województw, jako jednostek regjonalnych. Płock: Tow. Naukowe Płockie, 1928. – 108, [3] s., 17 cm, brosz. wyd. Referat wygłoszony w Tow. Naukowem Płockiem dn. 18.IV.1928 r. uzupełniny m.in. o: Program regjonalizmu polskiego; Okólnik Min. Spr. Wewnętrznych w sprawie jednostek
regionalnych; Zarys programu prac Sekcji Ogólnogospodarczej. Okładka
z niewielkimi plamami, przebarwienia na krawędziach i grzbiecie, wewnątrz czysty egz.
50. –
228.MACIESZYNA M.[aria], MACIESZA Al.[eksander]: Przewodnik po Płocku. Z planem
i 4 ilustracjami. Wydanie trzecie uzupełnione.
Płock: Tow. Naukowe Płockie, 1922. – [8], 111,
[1], 20 s., [4] k. tabl., plan rozkł. 16,5 × 48 cm, il.,
inseraty, 16,5 cm, brosz, wyd. Plan sporządził
Kaz. Staszewski w roku 1922 i zawiera spis najważniejszych gmachów i instytucji. Na k. tyt.
podpis własnościowy. Stan bardzo dobry, krawędzie okładki spłowiałe.
75. –
229.MALISZEWSKI Edward (1875–1928): Przewodnik po Gubernji Grodzieńskiej. Zarys statystyczno-opisowy. (Z mapką). Warszawa: Wyd. Straży Kresowej, 1919. – 39 s., mapka w tekście, 19 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Wydawnictw Straży Kresowej. Grzbiet podklejony, na krawędziach zagięcia, papier
mocno pożółkły. W tekście liczne podkreślenia.
50. –
230. M A LISZEWSK I Edward
i OLSZEWICZ Bolesław: Podręczny słownik geograficzny ze szczególnem uwzględnieniem Polski, jej
spraw i interesów. T. 1–2. Warszawa:
Trzaska, Evert i Michalski, 1925–27. –
X, 712 s., 39 mapek i figur; VII, 772 s.,
30 mapek i figur, 4 mapy kol. rozkł.,
21 cm, opr. wyd. pł., kartonowy futerał. Zdezaktualizowane stemple, poza
tym stan b. dobry.
300. –
90
231. MAŁOPOLSKA Wschodnia. Wydawnictwo poświęcone propagandzie gospodarczej i turystycznej woj. płd–wschodnich.
Lwów–Stanisławów–Tarnopol. [Lwów]: Wydaw. Polskiej Agencji Telegraficznej P.A.T.
1935. – 39, [1] s., il., 31 cm, brosz. wyd. Próba
omówienia najważniejszych spraw gospodarczych, społecznych i turystycznych woj.
lwowskiego, miasta Lwowa oraz Podola. Stan
bardzo dobry. Okładka nieznacznie przy­
kurzona.
75. –
232. [MOSKWA] Petrow A.J.: Wsjeobszczyj
putjewoditjel i sprawocznik po Moskwje
i okrjestnostjam. Prilożenija: Sprawocznik
dlja prijezżich uczitjeljej i uczitjeljenic. Plany: Moskwy, elektriczjeskich tramwajew, tjeatrow i okrjestnostjej. Izdanije 5-je. Moskwa:
A. J. Petrow, [1912]. – XIV, [10], 253, [19] s., il.,
inseraty, mapa rozkład. 36 × 44 cm, plan kolorowy rozkład. 54 × 43 cm, 19 cm, brosz.
wyd. Prywatne pieczątki. Bogato ilustrowany przewodnik po Moskwie sprzed rewolucji,
opis okolic, teatrów etc. Znakomicie zachowany kolorowy plan, okładka przykurzona,
blok czysty.
360. –
233. NAMYSŁOWSKI Bolesław (1882–1929):
Znamiona bartne mazowieckie 17 i 18 wieku
i inne znaki ludowe. Przyczynek do heraldyki i folkloru. Poznań: „Przegląd Leśniczy
i Rynek Drzewny”, 1927. – 58 s., VII tabl. rys.
w ramach paginacji, 24 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora (?). Nieliczna
praca dotycząca heraldyki ludowej w Polsce, związanej z Kurpiami. Grzbiet
uszkodzony przy krawędzi. Blok brosz. zwarty i czysty.
50. –
234.ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany przewodnik po województwie
śląskiem. Ze 130 ilustracjami, planami Katowic i Królewskiej Huty i mapką
Zagłębia Węglowego. Warszawa: Książnica Polska, 1924. – 191, [1] s., il., [2]
plany, mapa rozkł. 32 × 20,5 cm, 17 cm, brosz. wyd. Polska Bibljoteka Turystyczna Nr. 8. Niewielkie ubytki na krawędziach okładki. Ślad po zagięciu
w górnym narożniku. Wewnątrz czysty egz.
60. –
91
235. PAWŁOWICZ Edward (1825–1909): Nowogródek w XIX wieku. Lwów: nakł. autora, 1902. – [2],
170, [1] s., il., [8] k. tabl., 22 cm, opr. pł. Stan dobry,
zachowana przednia, oryginalna okładka broszury.
Zdezaktualizowane stemple biblioteczne.
90. –
236. POLSKA Macierz Szkolna na Polesiu. Warszawa: Wydawnictwo Zarządu Głównego Polskiej
Macierzy Szkolnej, 1939. – 69, [7] s.: il., tabele, 23 cm,
brosz. wyd. Sprawozdanie z działalności Macierzy na
Kresach, ze szczególnym uwzględnieniem roli wojska i społecznego zaangażowania. Okładka przykurzona, blok czysty, papier kredowy.
60. –
237. [POLSKA] The Polish Handbook
1925. A guide to the country and resources of the Republic of Poland. Edited
by Francis Bauer Czarnomski. London:
Eyre and Spottiswoode, 1925. – xxxv, 704,
xxxvii-xlvi s., [1] k. tabl., mapa rozkład.
50 × 44 cm, 19 cm, opr. wyd. pł. Pierwsze
wydanie obszernego przewodnika po Polsce. Stan dobry.
120. –
92
238. [POZNAŃ]. Jednodniówka z okazji Zjazdu
B. Uczniów Gimnazjum św. Marji Magdaleny. [Wydana z okazji odznaczenia
Gimnazjum Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia przez prezydenta Ignacego
Mościckiego, oraz nadanie odznaczeń pośmiertnie dla bohatersko poległych uczniów
w wojnie 1920 r.: E. Białeckiemu, E. Dybizbańskiemu, T. Górnemu, B. Janowskiemu,
L. Mannowi, Cz. Preissowi, T. Pyszkowskiemu, M. Trawczyńskiemu, Z. Ziemskiemu. Zawiera krótkie wspomnienia ucznów
z życia szkoły i liczne karykatury]. [Poznań]:
Komitet uczczenia b. uczniów gimnazjum
im. Marii Magdaleny 1939. – 20 s., il., 31 cm,
brosz, wyd. Tytuł okładka. Stan bardzo dobry, niewielkie przybrudzenia.
60. –
239. PRAKTYCZNY przewodnik po Poznaniu.
Z planem miasta. Wyd. II. Poznań: Nakł.
Magistratu Stoł. Miasta Poznania, 1929. –
32 s., plan kolor. rozkł. 58 × 73 cm, 22 cm,
brosz. wyd. Plan wykonano w Miejskim
Urzędzie Pomiarów w r. 1929, zawiera spis
ulic. Stan bardzo dobry.
75. –
240.PRZEWODNIK firm chrześcijańskich.
Tom I – Warszawa. Warszawa: Nakładem
Stanisława Kasztelewicza, 1914. – XVI, 58,
[2], 176, 16 s., inseraty, 23 cm, opr. wyd. ppł.
Zawiera: Skorowidz Firm Chrześcijańskich
w Warszawie. Obszerne kompendium wiedzy z dziedziny prawa handlowego i bankowości. Okładka zaplamiona, otarcia, blok
czysty.
250. –
241. PRZYJACIEL Ludu, czyli: Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości.
Rok czternasty. Tom I. Nr. 1–26. Tom II. Nr.
27–52. Leszno: Nakładem i czcionkami Ernesta Günthera, 1847. – IV, 208 s.; IV, 209–416 s.,
(w ramach paginacji 24, 15 nut, 46, 45 il., 5, 12
k. tabl.), 27,5 cm, opr. płsk. pięciopolowy, ze
93
sztucznymi zwięzami i złoc. tytułem. Kompletny rocznik pierwszego i najważniejszego w piśmiennictwie polskim I połowy XIX wieku magazynu ilustrowanego. W bogato ilustrowanym (litografie) roczniku wiele wiadomości
historycznych, regionalnych i z dziedziny sztuk plastycznych, czy architektury. Miejscami, głównie na marginesach, zbrązowienia papieru, grzbiet lekko
obtatry na krawędziach, poza tym stan b. dobry.
1 200. –
242.RANKOWSKI Leon (1875–1947): Opis kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. Na pamiatkę pierwszego polskiego Kongresu Eucharystycznego od 26
do 29 czerwca 1930 r. Poznań: Drukarnia Katolicka, 1930. – 40 s., 25 s. il.,
15 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Niewielkie
otarcia krawędzi i przybrudzenia okładki.
35. –
243.ROKOSZNY Józef: Przewodnik po Sandomierzu z dokładnym planem
miasta. Warszawa: Synowie St. Niemiry, [1908]. – 70 s., plan rozkład.
30 × 33 cm, 16 cm, brosz. wyd. Okładka podbrudzona z przetarciami na
krawędziach. Blok lekko poluzowany. Wewnątrz czysty egz.
50. –
244. ROLLE Michał (1865–1932): Rzemiennym dyszlem. (Z dziejów Kamieńca Podolskiego). Lwów: Towarzystwo im. Piotra Skargi. 1914. –
[4], 67 s., [5] k. tabl., 19, 5 cm, brosz. wyd. Książki dla Ludu Polskiego,
ks. XX. Ilustrowana monografia słynnej twierdzy kresowej, skierowana do młodzieży, aby częściej odwiedzali „wschodnie niegdyś ściany
Rzeczypospolitej”.
50. –
94
245. ROMER Eugenjusz (1871–1954): Powszechny atlas
geograficzny. Wyd. drugie ze skorowidzem nazw.
Lwów-Warszawa: Książnica – Atlas, [1938]. – VIII,
35 s., 57 k. map kolor. złoż., wykresy, 30 cm, opr.
wyd. pł. Najpełnieszy atlas dwudziestolecia, wydany przez twórcę nowoczesnej kartografii polskiej.
Drobne otarcia krawędzi i ślad po szklance na licu.
Ładny, kompletny egzemplarz.
250. –
246.RÓŻYCKI Jerzy: Polacy na Litwie. Referat wygłoszony na zebraniu dorocznem Tow. Opieki
nad Polakami Zamieszkałemi Zagranicą im.
A. Mickiewicza w dn. 29 maja 1929 r. Warszawa: Tow. Opieki Kulturalnej nad Polakami im.
A. Mickiewicza [1929]. – 18 s., [1] mapa rozkł.
48 × 63 cm, 23,5 cm, brosz. wyd. Stan dobry, niewielkie zagięcia narożników okładki. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne.
60. –
247.[RYDZYNA]. Gimnazjum im. Sułkowskich
w Rydzynie. Rydzyna: nakł. Fundacji im. Sułkowskich, 1930. – 29, [2] s., [10] s. il., 24 cm,
brosz. wyd. Historia powstania Fundacji Sułkowskich i początki, powołanego przez Fun-
95
dację męskiego gimnazjum. Okładka podbrudzona, składki luz., rdzawe ślady po zszywkach.
Wewnątrz czysty egz.
60. –
248. [SANKOWSKI P.]: Pamiątka z Wilna. Mój
przewodnik. 18 widoków Wilna z planem miasta.
Czy znasz bogactwa sztuki i kultury stołecznego
miasta Wilna? Wilno: K. Rutski, [1927]. – 32 s., il.,
plan, 15 cm, brosz. wyd. Okładkę zdobił S. Matusiak. Klisze wykonał F. Zaniewski według zdjęć
J. Bułhaka i Czechowicza. Tytuł okładka. Stan
bardzo dobry.
60. –
249.SAWICKI Ludomir: Przewodnik Kongresowy II Zjazdu Słowiańskich
Geografów i Etnografów w Polsce 1927 roku. Zredagował z polecenia Komitetu Organizacyjnego … Kraków: Komitet Organizacyjny II Z.S.G.E. 1927.
– [6], 309 s.(str. 307–309 przestaw.); 18 s., [5] il. rozkł, [3] plany rozkł, [1] mapa
rozkł.,il., mapy, 17,5 cm, brosz. wyd. Cz. I. Referaty: E. Romera, B. Hryniewieckiego, J. Czekanowskiego, J.St. Bystronia, W. Semkowicza, St. Pawłowskiego. Cz. II. Podróż Kongresowa. Cz. III. Informacje Biura Zjazdowego. Bogato ilustrowany
geograficzno-etnograficzny przewodnik po Polsce od Ślaska poprzez centrum, wybrzeże, kresy
aż po Tatry. Niewielkie przybrudzenia okładki.
Wewnątrz czysty egz.
90. –
250.SKÓREWICZ Kazimierz (1866–1950): Terytorium Ukrainy w świetle kartografii. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1939. – 40 s., il.,
18 k. zał. (mapy złoż. luz. w kieszonce), 23 cm,
karton wyd. z obwolutą. Próba uściślenia granic
96
państwa ukraińskiego i sensowności nazwy,
w świetle analizy geograficzno-historycznej.
Zawiera reprodukcje map, obejmujących
ziemie Ukrainy od XV-XVIII w. Obwoluta
z mapą Ukrainy podbrudzona, krawędzie
nieznacznie poprzecierane i pokruszone
z niewielkim ubytkiem, podklejenia na zagięciach, wewnątrz czysty egz. Na k. tyt. podpis własnościowy.
150. –
251. SOBIESZCZAŃSKI Franciszek Maksymilian (1814–1878): Dzielnica staromiejska
w Warszawie. Szkice historyczno-obyczajowe.
Zebrał. Alexander Kraushar. 1. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych, [ca 1920]. – 179,
[5] s., portret, 19 cm, opr. pł. ze złoc. Bibl. Dzieł
Wyborowych nr 841. Okładka z drobnymi zaplamienimi, blok czysty.
60. –
252.[SOMPOLNO] BREYER Albert (1889–
1939): Zur Geschichte von Sompolno und
Umgegend. Posen [Poznań]: „Historische
Gesellschaft für Posen”, 1938. – 104, [2] s.,
il., 17 cm, opr. biblioteczna ppł. Zdezaktualizowane pieczątki. Unsere Heimat, Heft 4.
Monografia Sompolna w powiecie Konińskim. Czysty egz.
50. –
253. SPERCZYŃSKI Władysław: Gopło i Kruszwica. Ilustrowany przewodnik z rysunkami i mapką Gopła. Poznań: Żołnierz Wielkopolski, 1923. – 38, [2] s., 6 s. il, mapka,
il., 22 cm, brosz. wyd. Niewielkie otarcia
grzbietu. Czysty egz.
50. –
254.SPISZ, Orawa i Ziemia Czadecka w świetle
stosunków etnicznych i przeszłości dziejowej. Z mapą. Kraków: Główny Komitet Pomocy dla Spisza, Orawy i Czadeckiego, 1938.
– 42, [1] s., mapa rozkł. 23 × 44 cm, 23 cm,
brosz. wyd. Zabiegi polskie o Spisz, Orawę
i Czadeckie w latach 1918–1924. Polskość
Spisza, Orawy i Ziemi Czadeckiej. Mapa
97
etniczno-językowa pogranicza polsko-czechosłowackiego przedstawia
stan sprzed 1. listopada 1938 r. Na okładce rok wyd. 1939. Niewielkie ubytki i pokruszenia na krawędziach okładki. Czysty egz.
50. –
255. STACH Piotr (1886–1961): Podróż naukowa
księży do Ziemi Świętej. Zorganizowana przez
Polskie Towarzystwo Teologiczne we Lwowie.
Lwów: nakł. autora, 1936. – 494, [1] s., [45] k. tabl.,
mapka w tekście, 20 cm, opr. pł. wyd. Szczegółowy opis dwutygodniowej podróży do Jerozolimy,
Egiptu i Palestyny. Okładka podbrudzona, grzbiet
z przetarciami na krawędziach. Tytuł na grzbiecie
złocony.
150. –
256. STĄCZEK Stanisław jun.: Ojców i jego okolice. Kraków: Polskie Tow. Krajoznawcze, 1928.
– 44, [3] s., il., mapki, inseraty, 17 cm, brosz. wyd.
Przewodniki po Ziemiach Małopolski. T. III. Na
pierwszych str. ślad po zacieku. Podklejenia na
grzbiecie.
45. –
257. STROWSKI Jerzy: Związki rolnicze na Polesiu. Brześć nad Bugiem: nakł. Poleskiego Woj.
Związku Rolniczego, 1935. – 71 s., [4] tabl. rozkł.,
20 cm, brosz. wyd. Stan bardzo dobry. Krawędzie
okładki i grzbiet lekko spłowiałe.
35. –
258. STUDNICKI Władysław (1867–1953):
Ziemie wschodnie. Stan gospodarczy i widoki
98
rozwoju. Warszawa: nakł. Tygodnika „Przemysł
i Handel”, 1929. – 79, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Stan
b. dobry.
45. –
259. SZACHÓWNA Maria: Piękno Polski. Opis
osobliwości turystycznych Polski wraz z katalogiem Wystawy Turystycznej w Warszawie 6 września – 6 październik 1930. Warszawa: Polski Tou­
ring Klub, 1930. – 133, [1] s., [10] s. inseratów, il.,
17 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany przewodnik, opisujący najpiękniesze i najbardziej charakterystyczne miejsca w Polsce. Na końcu dołączony
katalog wystawy, promujący turystykę krajową.
Stan bardzo dobry.
60. –
260. ŚWIĄTKOWSKI Wacław: W dorzeczu
Narwi. Łomżyńskie i sąsiednie powiaty na południu i zachodzie. Druga wycieczka po kraju. Warszawa: nakł. autora, 1927. – 64 s., il.,
mapa rozkł. (22 × 30 cm), 23 cm, brosz. wyd.
Ilustrowany opis podróży wzdłuż brzegów Narwi i okolic, ukazujący uroki i zabytki regionu.
Podklejenia na grzbiecie. Okładka pobrudzona. Blok poluzowany. Wewnątrz niewielkie zabrudz. na krawędzich.
60. –
261. [TORUŃ]. Przyjdzie wspomnienie…
Jednodniówka z okazji pierwszego egzaminu
dojrzałości w II Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Toruniu 1–6
czerwca 1939 roku. Toruń: [b.w.], 1939. – 23 2., [1],
il., 30 cm, brosz. wyd. Tytuł okładka. Stan bardzo
dobry.
75. –
262. TWARDOWSKI Kazimierz (1866–1938):
O dostojeństwie uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet Poznański, 1933. – [27] s., [1] k. portr., 30 cm,
brosz. wyd. Przemówienie wygłoszone dn. 21 XI
1932 w auli Uniwersyt. Jana Kazimierza we Lwowie,
po otrzymaniu tytułu „Doktora Filozofji Honoris
Causa”, nadanego przez Senat Akademicki Uniwersytetu Poznańskiego. Nieznaczne przybrudzenia
okładki. Wewnątrz czysty egz.
45. –
99
263.WAGNER Władysław (1912–1992): Podług słońca i gwiazd. Pamiętnik
z przedmową dr. Michała Grażyńskiego (1890–1965) przewodniczacego
Z.H.P. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1934. – VIII, 87 s., [2] k.
il., [1] mapa rozkł., 20 cm, brosz. wyd. Pamiętnik młodego żeglarza, który
na jachcie przepłynął z Gdyni do Panamy. Okładkę wyk. Atelier Graficzne
Girs-Barcz. Niewielki ubytek na grzbiecie, krawędzie pokruszone, przybrudzona tylna okł. Podklejenia.
50. –
264.WAJGIEL Leopold (1842–1906): Rys miasta Kołomyi przez … Kołomyja:
nakł. gminy miasta Kołomyi, 1877. – [6], 114 s., il., 18 cm, opr. ppł. Zachowana okładka broszury z dwoma drzeworytami. Okładka otarta na krawędziach, stan dobry.
150. –
265.WARCHOLIK Stanisław (1881–1961): Śląsk Cieszyński i jego odrodzenie
narodowe. Z rycinami. Lwów: nakł. Macierzy Szkolnej, 1909. – 70 s., mapa,
il., 20 cm, brosz. wyd. Prywatne pieczątki. Narożnik okładki podklejony.
Stan dobry.
45. –
266.[WARSZAWA]. Przewodnik po Warszawskich Zakładach Gastronomicznych. Warszawa: Wydaw. Propagandowo-Reklamowe RSW
„Prasa”, [1955]. – [28] s., il.,
11,5 × 16 cm, brosz. wyd.
Prospekt reklamowy WZG.
Reprezentacyjne restauracje, bary, kawiarnie oraz
menu oferowane w lokalach należących do WZG.
Tytuł okładka. Przetarcia
na krawędziach, drobne
zaplamienia.
45. –
100
267. WASYLEWSKI Stanisław: Lwów.
Poznań: Wyd. Polskie R. Wegnera, [1931]. –
172, [4] s., liczne il., 21 cm, opr. wyd. pł. beżowe z herbem miasta na licu, kol. obwoluta.
Cuda Polski. Cykl monografji, poświęconych
krajoznawstwu ziem i miast Rzeczypospolitej. Projekt obwoluty Teodora Różankowskiego. Bogato ilustrowana monografia Lwowa. Stan egzemplarza nienaganny, obwoluta
z drobnymi podklejeniami.
250. –
268.[WILNO]. Jednodniówka z okazji
Wileńskich Uroczystości ku czci Św.
Andrzeja Boboli w dniach 23, 24, 25, poździernika 1938 r. [Uroczystości związane
ze złożeniem relikwi św. Andrzeja Boboli
w Wilnie]. Wilno: nakł. Wileńskiego Kollegium OO. Jezuitów. [1938]. – 31, [1] s., il.,
29 cm, brosz. wyd. Wśród autorów tekstów m.in.: Kazimierz Kucharski, Zofia
Kossak, Józef Wieteska, Adolf Radziukiewicz. Stan bardzo dobry, niewielkie
zabrudzenia okładki.
60. –
269.[WILNO]. Tygodnik Illustrowany.
Nr 37. 13 września 1930. Numer
Wileńsk i. Warszawa: Gebet hner
i Wolff, 1930. – [2], 761–794, s., II–XI s.
inseratów, il., 39 cm, brosz. w yd.
Okładka pokruszona na krawędziach
z niewielkimi ubytkami, z plamą na
licu. Wewnątrz czysty egz.
90. –
101
270. WITANOWSKI RAWICZ Michał (1859–1943):
Monografia Łęczycy. Z rysunkami. Kraków: nakł.
autora, 1898. – [8], 195 s., il., 29 cm, opr. ppł. Ilustrowane dzieje królewskiego miasta z opisem jego
znaczniejszych gmachów oraz spisem wojewodów,
kasztelanów i starostów łęczyckich oraz informacjami źródłowymi o miejscowym przemyśle, handlu i szkolnictwie. Osobny rozdział poświęcono
diabłu Borucie. Stan bardzo dobry.
150. –
271. WOLTYŃSKI Franciszek: Średniowieczny
kościół w Przytkowicach. Monografja. Kraków:
nakł. autora, 1929. – 22 s., il., 23 cm, brosz. wyd.
Egz. podniszczony. Okładka pobrudzona z kilkoma plamkami, ślady po zacieku, zbrązowienia. Blok
podklejony.
45. –
272. ZACHEMSKI Antoni (1903–1941): Gęśle
z Jawora. [Kraków]: nakł.Krakowskiego Ogniska
Związku Podhalan, [1935]. – 63, [1] s., ozdobniki,
19,5 cm, brosz. wyd. Zbiór gawęd i wierszy pisanych
gwarą góralską. Egz. nierozcięty.
50. –
P
O
C
Z
T
Ó
W
K
I
273. Czempin. No. 1113. Gebr. Plessner, Posen. Verlag: H. Gartmann,
Czempin [1899]. – 9 × 14,2 cm, chromolitografia, stan b. dobry, obieg,
znaczek, stemple. 150. –
274. Duniłowicze. Lamus. Litwa.
Fot. F. Szwoch. Warszawa: B. Wierzbicki, Wyd. Wydz. Zabytków Straży Kresowej No. 20. [lata 1920.]. –
9 × 14,3 cm, druk, zagniecenenia
u dołu, bez obiegu. 40. –
275. [Gdańsk] Gruss aus Danzig.
Gebr. Kornicker, Breslau. [1900].
– 9,2 × 14,4 cm, chromolitografia,
stan dobry, obieg, brak znaczka,
stempel. 120. –
276. Grodno. Casino militaire. No. 4.
Edition D. Visun, Vilna: [przed 1905].
– 8,8 × 13,8 cm, światłodruk, stan znakomity, bez obiegu. 90. –
103
277. Grodno. Vue generale prise
Niemen. No. 4. Edition D. Visun,
Vilna: [przed 1905]. – 8,8 × 13,8 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
278. Janowiec. Ruiny zamku. [b.w.
1918]. – 8,9 × 14 cm, fotografia,
obieg, poczta polowa. 60. –
279. [Jarocin] Gruss aus Jarotschin. Lith. Kunstanstalt Albert
Rademacher, Breslau [1900]. –
9,4 × 14,6 cm, litografia, stan dobry,
obieg, stemple, znaczek. 100. –
280. Kazimierz nad Wisłą – Góra
Krzyżowa. [b.w. 1918]. – 9 × 13,8 cm,
chromolitografia, stan dobry, obieg,
poczta polowa. 60. –
104
281. Kazimierz, Ratusz stary. No. 54.
Nakł. i fot. A. Żychowicz. 1917. –
8,7 × 13,8 cm, światłodruk, stan b.
dobry, obieg, poczta polowa. 75. –
282. Kazimierz, Ruiny zamku.
No. 53. Nakł. i fot. A. Żychowicz. 1917.
– 8,8 × 13,7 cm, światłodruk, stan b.
dobry, obieg, poczta polowa. 75. –
283. Kobryń. Denkmal. Buchhandlung M. Judewitsch, Kobryń
[ok. 1918]. – 8,7 × 13,7 cm, światłodruk, bez obiegu, stan dobry. 45. –
105
284. [Koło] Miasto powiatowe
Koło Gub. Kaliskiej. W. Michel,
Koło: [przed 1905]. – 9,2 × 14,4 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
285. [Kowno] Couvent de Pojaisk
(1663), Pres Kovno. Stengel & Co.,
Dresde-Berlin. 12180. [przed 1905].
– 9,2 × 14,2 cm, światłodruk, stan
znakomity, bez obiegu. 90. –
286. Kowno. La quai et vue de
Kowno. No. 6. [b. m. i w., przed
1905]. – 9 × 14 cm, światłodruk, stan
znakomity, bez obiegu. 90. –
287. Kowno. La vallee de Mickiewicz. No. 4. Edition D. Visun,
Vilna: [przed 1905]. – 9 × 13,9 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
106
288. Kowno. Perspective de Nicolas. No. 7. Edition D. Visun,
Vilna: [przed 1905]. – 9 × 13,9 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
289. Kowno. Ruines du chateau.
No. 8. Edition D. Visun, Vilna:
[przed 1905]. – 8,8 × 13,8 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
290. Łuck. Synagoga […] na Wołyniu Warszawa: B. Wierzbicki, Wyd.
Wydz. Zabytków Straży Kresowej
No. 8. [lata 1920.]. – 9 × 14,3 cm,
druk, część verso zamazane farbką
[?], bez obiegu. 60. –
291. Ojców. Dolina Prądnika. 214
A. K. W. [przed 1905]. – 8,9 × 14 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
107
292. Ojców. Piaskowa Skała. 215
A. K. W. [przed 1905]. – 8,9 × 14 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
293. Ojców. Zamek Łokietka. 213
A. K. W. [przed 1905]. – 8,9 × 14 cm,
światłodruk, stan znakomity, bez
obiegu. 90. –
294. Osmołówka. Lamus. Białoruś. Warszawa: B. Wierzbicki, Wyd. Wydz. Zabytków Straży Kresowej No. 16. [lata 1920.].
– 9,2 × 14,3 cm, bez obiegu, stan
b. dobry. 60. –
295. Przemyśl. Pozdrowienie z …
Gruss aus Przemyśl. Verl. v. M.G.
Rosenfeld in Przemyśl [1900]. –
9,3 × 14 cm, chromolitografia, stan b.
dobry, obieg, brak znaczka. 150. –
108
296. Puławy. Brama mostu przez
Wisłę. No. 132. Nakład i fot.
A Życho­wicz, 1918. – 8,6 × 13,7 cm,
stan b. dobry, bez obiegu. 50. –
297. Rogowo. Gruss aus … Kunstanstalt Otto Siede, Elbing.
[1899]. – 9,2 × 14 cm, chromolitografia, stan b. dobry, obieg, znaczek, stemple. 150. –
298. Sieradz. Ulica Kaliska. [b.m.
i w. 1919?]. – 8,7 × 13,8 cm, światłodruk, stan dobry, obieg, brak
znaczka. 35. –
299. Skalmierzyce. Gruss von der
Russischen Grenze in … Verlag
Hermann Hayn, Buch – und Papierhandlung, Ostrowo: [1899]. –
9 × 14 cm, światłodruk, stan b. dobry,
obieg, stemple, znaczek. 150. –
109
300. Skierniewice. Rynek. 22,306.
Nakł. D. Papierbucha, Skierniewice: [1904]. – 9,3 × 13,6 cm, światłodruk, stan b. dobry, obieg, stemple,
znaczek. 120. –
301. [Sopot]. Gruss aus Zoppot.
[b.m. i w. 1905]. – 9 × 13,8 cm, chromolitografia, stan b. dobry, obieg,
stemple, znaczki. 120. –
302. Toruń. Gruss aus Thorn.
Verlag B. Westphal, Papierhdlg.
Druck. Kunst-Anstalt Rosenblatt, Frankfurt a / M. [1900]. –
9,1 × 14,1 cm, chromolitografia, stan
b. dobry, obieg, znaczek. 150. –
303. [Wilno]. Vilna. Vue generale
prisede Pohulanka. No. 92. Edition D. Visun, Vilna: [przed 1905].
– 8,8 × 13,8 cm, światłodruk, stan
znakomity, bez obiegu. 90. –
110
304. [Wrocław]. Gruss aus Breslau.
126. Alleinverlag: Oskar Okrusch,
Breslau: [1899]. – 9,2 × 13,8 cm, chromolitografia, ślad załamania, stan
dobry, obieg, znaczek. 100. –
305. Zawiercie. Szkoła Tow. Akc.
w … [b.m. i w., 1925]. – 8,8 × 13,7 cm,
światłodruk, stan b. dobry, obieg,
stempel, znaczek. 50. –
306.Zawiercie. Szkoła Towarzystwa Akc. „Zawiercie”. [b.m. i w., lata 1920.].
– 8,8 × 13,7 cm, fotografia, stan znakomity, bez obiegu. 50. –
111
Szlakiem Orlich Gniazd
Jan Kasprzycki – właściciel atelier fotograficznego RENOMA w Warszawie
przy ul. Nowy Świat 64 w latach 1901–1909, a następnie (razem z Wincentym
Kasprzyckim) sklepu i laboratorium prac amatorskich przy ul. Nowy Świat
nr 45 działającego w latach 1905–1935. Pocztówki 9 × 14 cm, na papierze fotograficznym, ok. 1905 r. w większości sygnowane W.K. [Wincenty Kasprzycki?].
307. Babolice. 90. –
308. Mirów gub. Kielecka
(1). 90. –
309. Mirów gub. Kielecka
(2) niesygnowana. 90. –
112
310. Ogrodzieniec. 90. –
311. Ogrodzieniec, herb Bonarów, niesygnowana. 90. –
312. Ojców. 90. –
w
313. Pieskowa Skała. 90. –
113
314. Rabsztyn. 90. –
315. Smoleń. 90. –
114
W
O
J
S
K
O
W
O
Ś
Ć
316. ALBUM mundurów 1go Polskiego
Korpusu. (Oryginały plansz wykonał
M.[ichał] Wisznicki). Warszawa: P.S.W.
„Placówka”, 1919. – [5] s., 39 k. tabl. kol.
(chromolitografie), 27 × 18 cm, opr. teka
wyd. kart. oklejana pap. ze złoc. na licu.
Litogr. Artystyczna W. Główczewski.
Objaśnienie: Józef Dowbór-Muśnicki. 39
kolorowych plansz z wizerunkami mundurów i dystynkcji. Otarcia grzbietu
i krawędzi opr., niewielkie przybrudzenia
na krawędziach kilku tabl.
360. –
317. [BERKA Wacław (1894–1944)]:
O polski czyn zbrojny na Wschodzie
1914–1918. Warszawa: Komitet Obyw.
Obchodu Dziesiątej Rocznicy Powstania
Polskiej Ligi Wojennej Walki Czynnej,
1925. – 126, [1] s., foto., 25 cm, opr. pł. Za-
115
rys działalności Polskiej Ligi Wojennej Walki Czynnej oraz lista nazwisk
wraz z krótkim życiorysem poległych i zmarłych członków tej organizacji.
Zachowana oryginalna okładka broszury. Blok książki podklejony. Wewnątrz czysty egz.
120. –
318. BIELSKI Kazimierz (1860–1939): Mechanizmy okrętowe. Moc i sprawność
maszyn parowych. Londyn: Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi.
Dział Spraw Morskich, 1942. – 115, [1] s., il., 25 cm, brosz. wyd. Ekslibris:
„Ruchoma Biblioteka Lotnicza Biskupa Polowego” [Józefa Gawliny] i inne
pieczątki instytucji emigracyjnych. Wydany na emigracji w okresie II wojny
światowej podręcznik dotyczący silników parowych na okrętach. 40. –
319. BUDOWA pomieszczeń dla Korpusu Ochrony Pogranicza i domów
dla urzędników państwowych w województwach wschodnich. Zeszyt II.
Warszawa: Ministerstwo Rob. Publ., 1925. – [4], 63, [9] s., il., [2] k. tabl.
kol., 29 cm, brosz. wyd. Przykłady budynków wojskowych, urzędowych
i mieszkalnych na Kresach. Całość składała się
z 3 zeszytów. Proj. okł. Witold Czeczott. Niewielkie przebarwienie krawędzi 2 kart, poza
tym stan b. dobry.
240. –
320. BUDZYŃSKI Wacław (1891–1939):
Z pierwszym szwadronem 1go Pułku Ułanów Pierwszej Brygady Legjonów Polskich
w roku 1915–1916. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1920. – [1], 126 s., [8] s. il.,
19 cm, brosz.wyd. Wspomnienia. Okładka
sygn. „Stefanowicz Ars Warszawa”, lekko
przykurzona.
45. –
116
321. CEPNIK Kazimierz: Wódz Naczelny i Marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz życie i czyny.
Lwów: Lwowski Instytut Wydawniczy, 1937. –
51 s., 17 cm, brosz. wyd. Niewielkie podklejenie
na grzbiecie.
60. –
322.CHOCIANOWICZ Wacław (1902–1970): Dzieje
1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego. Londyn: B. Żołnierze Pułku, ich Rodziny, Przyjaciele i Subskrybenci, 1967. – 587, [4] s.,
il., plany, [3] k. tabl., [58] s. il., 22 cm, opr. wyd. pł.
Monografia pułku ze szczególnym uwzględnieniem
okresu legionowego 1914–1917 oraz wojny o niepodległość 1919–1921 pióra oficera i dowódcy pułku.
Druk. Oficyna Poetów i Malarzy.
150. –
323. CIECHANOWIECKI Andrzej (1924–2015) i JEŻEWSKI Bohdan O. (1900–1980): Polonica na
Wyspach Brytyjskich. [Wstęp] Edward Raczyński. [Wprowadzenie] Trenchard Cox. London:
Taurus, 1966. – 288 s., 173 il., [1] k. tabl. (kolor.).,
27 cm, opr. wyd. płsk. z szyldzikami i złoc. Dzieło wydane z okazji 1000 lecia państwa polskiego. Obejmuje katalog wraz ze szczegółowym
opisem poloniców znajdujących się w zbiorach
prywatnych i publicznych w Wielkiej Brytanii.
Wśród opisanych wzorowo obiektów o dużej
wartości znajduje się ceramika, malarstwo i rysunki, medale, militaria, szkło, tkaniny, wyroby
ze złota i zegary. Niezbyt duża liczba obiektów
wynika z niewielkich kontaktów polsko-angielskich przed 1939 r. Tekst równoległy w jęz. ang.
Liczne indeksy. Zapowiadany przy końcu dzieła
tom 2 nigdy nie ukazał się. Papier kredowy. Stan
bardzo dobry.
300. –
324.CO SŁYCHAĆ. Nr 7. 19.V.1943. Edynburg: [wyd.
na podstawie zezwolenia Polskiego Dowództwa
Okręgu Wojskowego w Szkocji], 1943. – 28 [w tym
okładka] s., il., 16 cm, brosz. wyd. Tygodnik zawierający streszczenia aktualnych książek i artykułów
drukowanych w wydawnictwach brytyjskich, amerykańskich i ewentualnie innych.
35. –
117
325. DĄBROWSKI Adam Józef: Historia 10 Pułku Ułanów Litewskich. Londyn: Komitet Koleżeński przy współudziale Inst. J. Piłsudskiego, 1982. – XI,
380 s., il., [9] mapek, 23 cm, brosz. wyd. Stan dobry.
50. –
326.DĄBROWSKI Jerzy (1888–1933): Najazd Rosji Sowieckiej na Polskę
w roku 1920. Warszawa: Komitet Obchodu 10-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej, 1930. – 19, [1] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Stan
b. dobry.
45. –
327. [DĘBLIN] Obóz Szkół Podoficerskich 1919 r. Album 76 zdjęć wykonanych
przez Władysława Grabowskiego (1894–1979), fotografa i właściciela zakładu fotograficznego w Łodzi, żołnierza Legionów w „Kompanii Śmierci”
118
w I wojnie światowej oraz 1920 r., uczestnika Obozu w Dęblinie. Zdjęcia
naklejone jednostronnie po cztery na 19 kartonach. Album 25 × 35 cm,
oklejony tłoczonym papierem introligatorskim, przewiązany ozdobnym
sznurkiem. Zawartość: Życie obozowe i uroczystości; Wizyta Naczelnika
Państwa (kilkanaście zdjęć) Józefa Piłsudskiego w Obozie Szkół Pod-
119
oficerskich oraz spotkanie z ludnością cywilną i Żydami; Ćwiczenia, manewry i strzelania; Fotografie zbiorowe. Wszystkie zdjęcia w doskonałym
stanie, krawędzie oprawy obtarte. 2 000. –
328.DOWBOR-MUŚNICKI Józef: Krótki szkic do historji 1go Polskiego
Korpusu. Cz.1–2 [z 3.] Warszawa: Placówka, 1918–19. – 94 s., szkic rozkład.;
62 s., szkic rozkład., 23 cm, brosz. wyd., cz. 1 wyd. 2., cz. 2 wyd. 1. Pozaginane narożniki, blok czysty.
90. –
329. DOWMUNTT-POMIAN Andrzej: Powstanie Warszawskie. (Zarys problematyki). Londyn:
Wydaw. Światowego Związku Polaków z Zagranicy, 1946. – 79 s., 21 cm, brosz. wyd. Polska Historia Drugiej Wojny Światowej T. 3. Okładkę proj.
Wojciech Jastrzębowski. Grzbiet podklejony, niewielkie zagięcia narożników.
50. –
330. [DRZEWIECKI Jan (1898–1942)]: Dzięki
komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920 r.? Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1936.
– 43, [2] s., [1] k. mapka, portr., 17 cm, brosz wyd.
Na k. tyt. pieczątka: „2 Pułk Strzelców Konnych”.
Okładka podplamiona, ślad po zacieku. Wewnątrz
czysty egz.
50. –
120
331. DZIEŚLEWSKI Zygmunt (1898–1953): Od Komarowa do Rawy Ruskiej.
Odbitka z „Bellony” Tom XLV. Zesz. 1–3. Warszawa: Wojskowe Biuro Historyczne, 1935. – 80 s., [7] k. szkiców rozkład., 25 cm, brosz. wyd. Działania
na froncie wschodnim w pierwszych miesiącach Wielkiej wojny. Lekkie
zagięcia okładki, blok czysty, komplet załączników.
60. –
332. DZIEWANOWSKI Władysław: Mundury wojska polskiego. Opracował… przy współudziale Józefa Konopki. Tablice i opracowanie graficzne
Xawerego Koźmińskiego i Stanisława Haykowskiego. Lwów: Książnica-Atlas, [1939]. – 44 s., XXXII k. tabl., 26 × 36 cm opr. wyd. pł. teka. Praca
planowana na 55 tablic niezrealizowana, w naszym wypadku 32. Stan b.
dobry, lekkie nadpęknięcie grzbietu.
750. –
333. FIUTOWSKI Tadeusz: Imieniny Naczelnego Wodza Marszałka Polski
Edwarda Śmigłego Rydza. Materiał do urządzania uroczystości w szkołach, stowarzyszeniach, świetlicach itp. Zebrał i ułożył … Włocławek: Spółdzielcza Księgarnia Szkolna,
1937. – 48 s., 21 cm, karton wyd. Pokruszenia na krawędziach okładki.
45. –
334. GALSTER Karol Lucjan: Księga pamiątkowa
artylerii polskiej: 1914–1939. Londyn: Koło Oficerów
Artylerii Polskiej na Obczyźnie, 1975. – 448 s., il.,
24 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
121
cie i licu. Obejmuje: zarys rozwoju artylerii polskiej; rodowody oddziałów artylerii.
Kampania 1918–1920; okres międzywojenny;
kroniki wojenne oddziałów artylerii 1939.
Z rysunkami odznak poszczególnych pułków artylerii. Stan bardzo dobry.
120. –
335. GAWKOWSKI Stanisław: Szkice polowe harcerza. Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1935. – 64 s., il., 17 cm, brosz wyd. Metody
sporządzania szkiców topograficznych i perspektywicznych. Okł. proj. Michał Tetmajer.
Na k. tyt. podpis własnościowy. Przetarcia na
grzbiecie i krawędziach okł. Wewnątrz podkreślenia i notatki na marginesie.
50. –
336. GELLA Jan (1892–1923): Ruski miesiąc: 1 / XI–
22 / XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie. Lwów: Komitet Obywateli
Miasta Lwowa, [1919]. – [8], 232 s., [32] s. il.,
[1] portr., [2] plany rozkł., 21 cm, opr. pł. wyd.
Prywatny podpis i pieczątka własnościowa.
Popularna, bogato ilustrowana kronika obrony
Lwowa i bohaterskiej postawy ludności miasta przeciw ukraińskiej okupacji. Egz. o nr.
38. Zach. okładka broszury, proj. Władysław
Witwicki (1878–1948). Przetarcia na grzbiecie
i krawędziach okładki.
150. –
337. GRUDZIŃSKI Antoni: I Dywizja Pancerna.
Zarys historii wojennej. [Londyn]: Redakcja „Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”,
1964. – 53–176 s., [nr str. wg kolejnej numeracji T. V], il., mapy, 24,5 cm, brosz. wyd. Numer specjalny „Przeglądu Kawalerii i Broni
Pancernej” poświęcony I Dywizji Pancernej
w 20-lecie walk 1944–1964. Tytuł okładka.
Stan bardzo dobry.
150. –
122
338. HALLER Józef: Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć. Londyn: Veritas, 1964. –
434, [6] s., [20] s.il., 22 cm, opr. wyd. pł. Na licu
godło i podobizna podpisu generała. Otarcia
krawędzi. Kilka stron z wyrazami podkreślonymi kredką. Stan dobry.
90. –
339.HUCULSKIM szlakiem II Brygady Legionów Polskich. Warszawa: Tow. Przyjaciół Huculszczyzny, 1934. – 51 s., il., mapki,
24 cm, brosz. wyd. „Huculskim Szlakiem…”
tak nazwano zawody narciarskie, które łączą współzawodnictwo sportowe z historycznym czynem żołnierza zimą 1914 / 15.
Protektorat nad zawodami objął Marszałek
J. Piłsudski. Pokruszone krawędzie okładki.
Wewnątrz czysty egz.
75. –
340.HUPERT Witold: Historja wojenna porozbiorowa. Napisał… Z atlasem. Lwów:
B. Połoniecki, 1921. – 243 s., 23 k. map, szkice
w tekście, 23 cm, brosz. wyd. Okładka broszury podniszczona, brak tylnej okładki, blok
czysty, atlas w stanie b. dobrym.
90. –
341. JARNUSZKIEWICZ Czesław (1888–1988):
Szabla wschodnia i jej typy narodowe. Londyn: Antykwariat R. Wernika, 1973. – 102,
[2] s., 142 il. na [108] s. tabl., 26 cm, opr. wyd.
pł. z obw. Bogato ilustrowana historia szabli
wschodniej z uwzględnieniem jej odmian
(pałasz, szabla husarska) i typów narodowych (szabla perska, turecka, polska, węgierska, kaukaska, rosyjska i inne). Autor, generał
Wojsk Polskich, był wybitnym znawcą broni.
Na końcu wklejona fotograficzna reprodukcja portretu por. Jarnuszkiewicza autorstwa
J. Rembowskiego. Stan b. dobry.
350. –
123
342.J EDNODNIÓWKA 17 Szczepu Harcerzy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Poznaniu. Z okazji pierwszego dziesięciolecia pracy 1929–1939. Poznań: 17 Szczep
Harcerzy, 1939. – 46, [8] s., il., mapa rozkład.,
inseraty, 25 cm, brosz. wyd. Red. pdh. Jerzy
Mierniczak. Stan b. dobry.
90. –
343. JEDNODNIÓWKA Korpusu Kadetów No 3
[Rawicz]. 1918–1928. Poznań: Drukarnia Katolickia Sp. Akc., [1928]. – 24 s., il., 31 cm, brosz.
wyd. Opis działalności; popisy literackie; statystyki. Bardzo ładny egz.
120. –
344.JEDNODNIÓWKA w dziesiątą rocznicę
6 P. P. Leg. 28 VII 1915–1925 r. Wilno: [6 Pułk
Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego], 1925.
– 72 s., [2] k. tabl. szkiców, il., err., 30 cm,
brosz. wyd. Przedmowa Józefa Piłsudskiego; Zarys historji 6 P.P. Legjonów Czesława
Parczyńskiego; Lista strat; Wspomnienia; Nekrologi. Okładka podniszczona – wykruszone
złocenia, blok czysty.
150. –
(poz. 343)
345. JĘDRZEJEWICZ Janusz
(1885–1951): W służbie idei.
Fragmenty pamiętnika i pism.
Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1972. – 355, [1] s., [10] k.
tabl.: fot., il., 25 cm, okł. karton
wyd. Wspomnienia byłego premiera Rzeczypospolitej, m.in.
z walk o niepodległość, okresu
II Rzeczypospolitej i o Marszałku Józefie Piłsudskim. Stan bardzo dobry.
100. –
(poz. 344)
124
346.KALENDARZ Przyjaciel Żołnierza na Rok
1920. Redagował Władysław Jeziorski. Okładkę wykonał artysta-malarz Tadeusz Waśkowski. Cieszyn: nakł. Księg. Polskiej B. Kotuli,
1920. – 128 s., il., [4] k. tabl., mapa rozkład.,
23 cm, brosz. wyd. Kalendarz jest poszerzoną
wersją „Małego Kalendarza Przyjaciela Żołnierza” tego samego wydawcy. Urwany górny
narożnik przodu okładki i 13 pierwszych kart
– bez wpływu na tekst (Kalendarium). Blok
czysty, stan dobry.
90. –
347. KALENDARZ żołnierza APW 1944 r. Oddział Propagandy i Oświaty Armii Polskiej na
Wschodzie. Palestyna: Sekcja Wyd. A.P.W.,
1944. – 153, [10] s., mapa rozkł. 27 × 24 cm,
il., 12 cm, brosz. wyd. Zawiera kalendarium
(częściowo zapisane prywatnymi notatkami,
głównie o odbytych wycieczkach i sposobie
spędzania czasu) i część informacyjną. Mapa
polityczna Polski 1:3.750.000 z zakreśloną kolor. kredką granicą Polski sprzed 1939 r. Niewielkie zagięcia tylnej okładki.
60. –
348. KALINOWSKI Franciszek: Lotnictwo polskie
w Wielkiej Brytanii: 1940–1945. Paryż: Instytut
Literacki, 1969. – 370, [1] s., 22 cm, brosz. wyd.
Wklejone podziękowanie z podpisem autora.
Biblioteka „Kultury”, t. 182. Rozwój Polskich
Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach
1940–1945 z uwzględnieniem działalności jednostek bojowych oraz naziemnych. Indeksy i bibliografia. Stan bardzo dobry.
100. –
349.KAMPANIA bukowińsko-besarabska Legionów Polskich 1915 roku. Z autentycznych źródeł zebrał. F. Mirandola [pseud. Franciszek Pik].
Kraków: Centralne Biuro Wyd. N.K.N., 1916. –
71 s., il., 15 cm, brosz. wyd. Przeźrocza Centralnego Biura Wyd. N.K.N. Serya IV. Opisy do 50ciu zreprodukowanych slajdów z tejże kampanii.
Krawędzie lekko pokruszone z niewielkim ubytkiem, grzbiet podklejony.
50. –
125
350.KISIELEWSKI Zygmunt (1882–1942):
Krwawe drogi. Kraków: nakł. Centr. Biura Wydawnictw N.K.N., 1916. – [6], 127 s.,
19 cm, brosz. wyd. Podpis i prywatna pieczątka. Proza faktograficzna o Legionach
Piłsudskiego. Stan dobry.
60. –
351. KLOCHOWICZ Kazimierz: Pistolety.
Mauser. Dreyse. Steyr. Browning. Colt. Rysunki wykonał Stefan Szymanowski, porucznik. Warszawa: Wojskowy Instytut
Naukowo-Wydawniczy, 1925. – [4], III, [1],
185 s., VII k. tabl. rozkł., il., 21 cm, brosz. wyd.
Szczegółowe opisy broni, działanie i sposoby
obchodzenia się. Okładka podniszczona, pokruszone krawędzie. Przednie strony poluzowane. Wewnątrz czysty egz., tablice w stanie
bardzo dobrym.
120. –
352. KNOLL-KOWNACKI Edmund (1891–1953): Podręcznik artyleryi dla podoficerów i kanonierów. Cz. II. Piotrków: Departament Wojskowy N.K.N.,
1916. – [6], 128, [1] s., 23 tabl., 17 cm, brosz. wyd. Część w całości poświęcona
tematyce konia wojskowego, od pielęgnacji poprzez teorję jazdy konnej
po ujeżdżanie i ćwiczenia z zaprzęgami. Tablice w osobnym zeszycie. Na
okł. data wyd. 1917 r. Stan bardzo dobry.
90. –
126
353. KOSSAK Tadeusz (1857–1935): Wspomnienia wojenne. (1918–1920). Kraków: Krak. Spółka Wydawnicza, 1925. – [4], 143, [1] s., 20 cm, opr. pł. Wspomnienia z wojny polsko-bolszewickiej, majora Tadeusza Kossaka, syna
Juliusza. Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu. Na k. tyt. pryw. pieczątka
własnościowa. Wewnątrz czysty egz.
75. –
354.KOSZUTSKI Stanisław (1903–1982): Wspomnienia z różnych pobojowisk. Z przedmową gen. Stanisława Maczka. Londyn: Wyd. Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej, 1972. – 304 s., [7] s. foto., [2] k. planów
rozkł., il., mapy, 21, 5 cm, brosz. wyd. z obwolutą. „Gawędy Koszutskiego
przedstawiają wojsko pulsujące życiem”. W treści m.in. opisy bitew pod
Mokrą i Falaise oraz rozważania na temat Katynia. Niewielkie otarcia
na krawędzi grzbietu.
150. –
355. KRASUSKI Zbigniew Jan: Wspomnienia
podchorążego artylerji. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy,
1931. – 111 s., 21 cm, brosz. wyd. Okładka
pokruszona na krawędziach. Wewnątrz
czysty egz.
60. –
356. KSIĘGA dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego. Oprac. zbiorowe pod red. Józefa
Smoleńskiego i Mariana W. Żebrowskiego.
W 50-tą rocznicę powstania Pułku. Londyn: nakł. Koła Żołnierzy 7 P. Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego, 1969.
127
– 654 s., [32] s. tabl., plany, il., 25 cm, opr. pł.
wyd. z obwolutą. „Dzieje 7-go pułku ułanów
Lubelskich są kroniką jednej z czołowych i najsławniejszych jednostek kawalerii polskiej”.
Obwolutę projektował Wojciech Jastrzębowski
(1884–1957). Stan bardzo dobry.
300. –
357. [KUKIEL Marian (1885–1973)] pseud. Porucznik Strzelców: Skarb i wojsko napisał …
Kraków: Polski Skarb Wojskowy, 1913. – 40 s.,
15 cm, brosz. wyd. Autor, późniejszy generał,
opowiada się o słuszności powołania z inicjatywy J. Piłsudskiego, Polskiego Skarbu Narodowego. Tytuł okładka. Stan dobry, niewielkie
podklejenia okł.
45. –
358. KUNDA Piotr (1897–1939): Uczeń w obozie letnim przysposobienia wojskowego.
Warszawa: Zakłady Graficzne L. Wolnickiego,
1930. – [4], 79 s., il., 17 cm, brosz. wyd. Okrągła pieczątka: Państw. Semin. Dla Naucz. Rel.
Mojż. W Warszawie z godłem centralnie. Podręcznik kapitana 21 w.p.p. zalecany do użytku
w jednostkach i stowarzyszeniach przysposobienia wojskowego. Stan dobry.
50. –
359. LATANOWICZ Stanisław: Kalendarzyk
powstania 1830–31 r. Poznań: nakł. Druk.
Mieszczańska, 1930. – 36, [4] s., 16 cm, brosz.
wyd. Stan bardzo dobry.
60. –
360. LELIWA Tadeusz: Historja Igo Legjonu
Polskiego z kadrów którego powstały: Brygada
potem Dywizja Strzelców Polskich z Pułkiem
Ułanów Krechowieckich ostatnio Iszy Korpus
Polski osnuta na tle autentycznych dokumentów z fotografjami. Warszawa: Księgarnia St.
128
Sadowskiego, [1917]. – 102 s., il. (w tym kilkadziesiąt całostronicowych),
23 × 29 cm, brosz. wyd. Na okładce: Krótki szkic do historji Igo Legjonu
„Puławskiego” organizowanego po stronie koalicji, z kadrów … Okładka
lekko zaplamiona, blok czysty.
180. –
361.LOTNIK. Organ Związku Lotników
Polskich. Poznań, 1926. R. III., Nr. 7.
(46). – 97–112 s., il., inseraty, 24 cm, brosz.
wyd. Zagadnienie programowości pracy
w lotnictwie. Okładka zaplamiona, blok
czysty. 30. –
362.ŁODYŃSKI Marjan (1884–1972): Polskie
bibljotekarstwo wojskowe jako odrębna
gałąź ogólnego bibljotekarstwa. Warszawa:
Druk. Min. Spraw. Wojskowych, 1926. – 15,
[2] s., 30 cm, karton wyd. Charakterystyka bibliotekarstwa wojskowego autorstwa
dyrektora CBW i historyka. Wydawnictwa
Centralnej Biblioteki Wojskowej, nr 11. Dołączona wkładka dedykowana „Członkom
II Zjazdu Bibljofilów odbytego w Warszawie 31.X, 1–2.XI.1926… składa
w darze Drukarnia Ministerstwa Spraw Wojskowych”. Egz. z serii numerowanej. Projekt. kpt. S. Dołęgowski.
75. –
363.ŁOWCZOWSKI Gustaw (1897–1984): Piąty Pułk Piechoty Legionów
„Zuchowatych”. Oprac. … Londyn: Koło 5 P.P. Legionów, 1968. – XVI,
244 s., [16] s.il., err., załączniki (48 szkiców na 15 ark.), 22 cm, brosz. wyd.
Materiały do monografii 5 Pułku Piechoty Legionów, od Legionów Józefa Piłsudskiego, po odsiecz Lwowa w 1919 r. oraz walki z bolszewikami.
129
Osobne rozdziały poświęcono udziałowi pułku
w wojnie obronnej 1939 r. oraz uczestnictwie
żołnierzy pułku w Polskich Siłach Zbrojnych
na Zachodzie oraz w Armii Krajowej.
90. –
364. MARYNOWSKI Zdzisław: Ćwiczenia
przeciwgazowe w obrazach. (142 rysunki).
Przedmowę napisał Walery Jasiński podpułkownik Sztabu Generalnego. Warszawa: Wydaw. Szkoły Gazowej, 1928. – 174, [6] s., il.,
19 cm, opr. pł. Przedstawione ćwiczenia na
fotografiach z krótkimi, niezbędnymi objaśnieniami. Przetarcia na krawędziach okładki. W środkowej części książki kilka kartek
uszkodzonych przez gryzonia, bez uszczerbku
dla tekstu.
75. –
365. NAUKA bicia się na bagnety. Piotrków: Departament Wojskowy N.K.N.,
1916. – 22 s., [1] k. tabl. rozkład., 16 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. podpis: Tytus
Filipowicz [(1873–1953) – współpracownik Józefa Piłsudskiego z okresu
przed I wojny]. Stan b. dobry.
50. –
366.NIEMOJOWSKI Jan Nepomucen (1803–1871): Wspomnienia. Wyd. wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył Stefan Pomarański. Warszawa:
Gebethner i Wolff, 1925. – XIV, [2], 608 s., 19 cm, opr. ppł. z szyldzikiem na
grzbiecie. Autor – polski działacz narodowościowy, kaliszanin, bratanek
Bonawentury i Wincentego Niemojowskich. Uczestnik powstania listopadowego w pułku jazdy kaliskiej, oraz powstania 1848. W 1863 urządził
arsenał powstańczy. Wspomnienia ukazują najbarwniej okres heroiczny,
powstańczy. Grzbiet zaplamiony, blok czysty.
150. –
130
367. NOWAK Joachim: Chłop na straży. Powieść żołnierska osnuta na tle Powstania
Wielkopolskiego 1918–1919 (z uwzględnieniem wojny światowej). T. I / II (1 vol.). Bydgoszcz: nakł. autora, 1930. – 150, [1]; 166, [1] s.,
24 cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona,
zagięcia na rogach, grzbiet z niewielkimi
ubytkami. K. tyt. podklejona. Wewnątrz
czysty egz.
90. –
368. NOWE prawo o broni. (Rozp. Prez.
Rzczyp. z dnia 27.X.1932 r. Prawo o broni, amunicji i materjałach wybuchowych – Dz. U. R. P. Nr. 94 poz. 807).
Warszawa: [b.w.], 1933. – 28 s., inseraty,
15 cm, brosz. wyd. Grzbiet podklejony.
Wewnątrz czysty egz.
50. –
369. OBÓZ reakcji polskiej w latach
1939–45. Warszawa: Główny Zarząd
Informacji W.P., 1948. – [6], 207 s.,
21 cm, brosz. wyd. Narodowe Siły
Zbrojne, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa jako obozy reakcyjnego
podziemia. Na okł. „Tajne”. Lekko
zakurzona.
60. –
370. OBRONA Lwowa 1–22 listopada 1918. Relacje uczestników.
Z wstępnem słowem gen. Juljana Stachiewicza oraz przedmową gen.
Bolesława Popowicza i prof. Stanisława Zakrzewskiego. Lwów: Towarzystwo Badania Historji Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich, 1933. – XV, 447, [6] k. tabl., plan rozkład. 70 × 88 cm,
26 cm, opr. płsk. z epoki ze złoc. Prywatne notatki z historii tego egz.
książki i pieczątka. Źródła do Dziejów Walk o Lwów i Woj. Południowo-Wschodnie 1918–1920. T. 1. Plan Lwowa podklejony w kilku
miejscach na złożeniu. Stan b. dobry.
250. –
131
371. OPAŁEK Mieczysław (1881–1964): Pamiątki polskie. Z. IV. Odznaki obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich 1918–1919. Lwów:
Druk. Jakubowskiego, 1920. – 20 s., il.,
18 cm, brosz. wyd. Okładka proj. Rudolfa
Mękickiego. Zdezaktualizowana pieczątka
biblioteczna. Okładka lekko przykurzona.
Egz nierozcięty.
50. –
372. ORGANIZACJA Wojska. Warszawa: Departament Piechoty M. S. Wojsk., 1932. –
VIII, 68 s., 21 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka
Oficera Rezerwy Piechoty. T. 1. Niewielkie
zagięcia na krawędziach okł.
60. –
373. ORNICZ P.: Generał Władysław Jędrzejewski. Lwów: S.W. „Światosław”,
1924. – 40 s., {2] k. il., 20 cm, brosz. wyd. Z cyklu: Generałowie Zmartwychwstałej Polski. T. 1. Gen. Wł. Jędrzejewski (1884–1940) był dowódcą m.in.
5 Dywizji Piechoty i dowodził obroną Lwowa w wojnie polsko-bolszewickiej. Składki luzem, niewielkie przetarcia na grzbiecie.
75. –
374. [OSIEMDZIESIĄTY] 82. pułk piechoty w dziesiątą rocznicę powstania pułku 1918–1928. Brześć nad Bugiem: Drukarnia Literacka, 1928. – 35,
[2] s., il., mapka, nuty, 34 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane stemple. Zeszyt okolicznościowy byłego 1 pułku strzelców polskich im. Tadeusza Kościuszki Dywizji Syberyjskiej. Wspomnienia ze szlaku bojowego na Syberii
i w Polsce; lista poległych; Chorągwie i odznaki pułkowe; Marsz i pieśni;
Portrety dowódców. Stan dobry, brak tylnej okładki.
150. –
132
375.PĘCZKOWSKI Mieczysław: Umundurowanie wojska, marynarki
wojennej i przysposobienia wojskowego w Polsce. Opracował … Ilustrowali St. Bieńkowski, St. Haykowski. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – [2], 1 s., 31 k. tabl. kol., 24 cm,
brosz. wyd. Tablice w formie jednostronnie drukowanej harmonijki. Podział siły zbrojnej i korpusy
osobowe, oznaki stopni, specjalności i in., barwy
otoków czapek, łapek, proporczyków i wypustek.
Oznaki przysposobienia wojskowego, ordery i odznaczenia, sylwetki. Okładka obtarta i podniszczona,
tablice w stanie nienagannym.
300. –
376. [PIŁSUDSKI Józef]: Księga zbiorowa ku czci
Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w dniu Jego imienin. Warszawa: Komitet Propagandy Czynu Polskiego, 1935. – 107, [5], s., il., 32 cm, brosz.
wyd. Okładka lekko przykurzona z niewielkimi zagięciami na krawędziach. Egz. nierozcięty.
75. –
377. POD sztandarem P.O.W. Szkice i wspomnienia zebrane dla uczczenia uroczystości poświęcenia
sztandaru odsłonięcia tablicy pamiatkowej ś.p. płk.
Mieczysława Więckowskiego i połaczenia okręgu
siedleckiego Związku Peowiaków z okręgiem lubelskim. Lublin: Zarząd Okręgu i Koła Peowiaków, 1935.
– 55, [1] s., il., 30,5 cm, brosz. wyd. Okładkę projekt.
Czesław Stefański. Niewielkie zagięcia narożników
tylnej okł.
120. –
133
378. POLSKA piechota. Zarys historyczny. Red.
Jan Z.E. Berek. Londyn: nakł. Komitetu Organizacyjnego Wystawy Historyczno-Dokumentarnej
„Polska Piechota”, 1974. – 200 s., fot., pl., rys., err.,
24 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowana historia pichoty polskiej od czasów piastowskich po zakończenie II wojny. Stan b. dobry.
90. –
379. [POWSTANIE Styczniowe]. W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863–1903.
Lwów: nakł. Komitetu Wydawniczego, 1903. – [8],
558 s., [1] plan, 23 cm, opr. płsk. Prywatna pieczątka własnościowa. Cz. I zawiera kilkanaście
dokumentów urzędowych. Cz. II obejmuje: wspomienia, listy i różne osobiste dokumenty uczestników powstania. Okładka poprzecierana na
krawędziach, przykurzona. Na grzbiecie tytuł
złocony. Wewnątrz czysty egz.
180. –
380. REGULAMIN artylerji konnej. Art. 28.
(Tymczasowe). Warszawa: Główna Księgarnia
Wojskowa, 1920. – 53, [2] s., rys., 20 cm, opr. pł.
współcz. z zach. okładką broszury. Na k. tyt.
podpis własnosciowy. Nieznaczne przebarwienia papieru.
500. –
381. ROCZNIK Strzelecki. XXV: 1908–1933.
Warszawa: Wyd. Zarządu Głównego Związku
Strzeleckiego, 1933. – [2], 520, [2], [70] (inseraty) s., [7] k. portr., err., 20 cm, opr. pł. wyd.
Rocznicowy rocznik na XXV lecie Związku Strzeleckiego. Zawiera m.in. historię Związku Strzeleckiego, biogramy jego przywódców i sterników
nawy państwowej, charakterystykę organizacji
pod względem struktury i działalności oraz
omówienie działalności Związku na prowincji
z uwzględnieniem powiatów. W części ogólnej
przedstawiono naczelne organy państwowe, or-
134
ganizacje społeczne działające w Polsce oraz strukturę szkolnictwa. Grzbiet
ze śladami odbarwienia, blok czysty.
150. –
382.RODOWODY pułków jazdy polskiej 1914–1947. Praca zbiorowa. Red.
Kornel Krzeczunowicz (1894–1988). London: Zrzeszenie Kół Pułkowych
Kawalerii, 1983. – [2], 333, [3] s., il., 20 cm, brosz. wyd. Omawia wszystkie
pułki kawalerii z informacjami o ich historii, udziale w wojnach, sztandarach, dowódcach, stratach wraz z bibliografią ważniejszych opracowań
o pułku. Stan bardzo dobry.
90. –
383.ROGOWSKI Jan (1894–1980): Zarys
historii Legionów Polskich 1905–1918.
Lwów: nakł. czas. „Polska Niepodległa”,
1937. – 39, [1] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Na
k. tyt. i okładce zamazana część tytułu.
Okładka lekko przykurzona.
60. –
384.ROZKAZODAWSTWO dowódcy dywizjonu artylerji. Toruń: Centrum
Wyszkolenia Artylerji, 1932. – 89 s.
+ załączniki 1–17 (w tym 2 rozkład.,
1 tekst., 8 szkiców, 4 dwustronne i 2 na
2 kartach), 19 cm, opr. wyd. ppł. Dedykacja dla majora dypl. Stanisława
Wilimowskiego od kolegi artylerzysty.
Podręcznik porządkujący zachowania
bojowe. Stan b. dobry.
60. –
385.RUTKOWSKI Stanisław (1898–1989):
Pierwsze walki z armją konną pod Koziatynem. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1923. – [2],
45, [2] s., [2] k. szkiców rozkład., 25 cm,
brosz. wyd. Odbitka z Bellony. Szczegółowy opis epizodu z wojny polsko-sowieckiej. Stan b. dobry.
45. –
386.RYSIEWICZ Władysław: Karabin piechoty „Manlicher M. 95”. Oprac. i w 4
wzory opatrzył … Warszawa: [b.w.],
1917. – 16 s., [1] k. tabl. złoż., 22 cm, brosz.
wyd. Duży, rozkładany schemat karabinu. Nadkruszony prawy narożnik. Blok
czysty.
45. –
135
387. RZĄDKOWSKI Jan: Pierwszy legjon puławski. (Od Pakosławia do Zelwy,
19 V 1915–11 IX 1915). Warszawa: Księg. Pol. Macierzy Szkolnej, 1925. – 110,
[1] s., il., 23 cm, opr. pł. Wspomnienia dowódcy I Legionu Polskiego (Puławskiego), późniejszego generała w Wojsku Polskim. Otarcia na krawędziach
oprawy. Blok poluzowany, podklejone strony.
75. –
388.SCHALLY Kazimierz (1895–1967): Wspomnienia żołnierskie z Legionów
i rewolucji bolszewickiej. Londyn: [Leon Koczy], 1977. – 88 s., portret,
22 cm, brosz. wyd. Stan bardzo dobry.
60. –
389.SCHÖDER Artur Władysław Antoni (1881–
1934): Les lionceaux. Traduit du polonais par
Hélène Broel-Plater. Préf. de Paul Cazin; Illustrations de Michel Bylina. Paryż: Gebethner & Wolff – Librairie Franco-Polonaise
et Étrangère, [1930]. – 101, [4] s., [11] k. tabl.,
19 cm, brosz. wyd. Wspomnienia uczestnika walk o Lwów z podkreśleniem roli „Orląt
Lwowskich”. Ilustracje wybitnego batalisty
Michała Byliny (1904–1982). Egz. nierozcięty,
stan b. dobry.
75. –
136
390.SCHWEIZER Ludwik (1894–1960): Wojna bez legendy. Kirkcaldy, Scotland: nakł.
autora, 1943. – 151, [1] s., mapa rozkładana, plany i szkice (jeden poza paginacją),
21,5 cm, opr. pł., Pieczątka „2 Szwadron
Żandarmerii”. Wspomnienia dowódcy 26
Pułku Ułanów Wojsk Polskich z kampanii
wrześniowej 1939 r. z dokładnym opisem
szlaku bojowego pułku. Krytyczna analiza
działalności gen. Władysława Andersa, dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii,
w skład której wchodził pułk. Rzadki i zapomniany pamiętnik. Okładka podbrudzona. Wewnątrz czysty egz.
95. –
391. STRZAŁKOWSKI Wiesław (1909–1988):
Pieśń żałobna o Józefie Piłsudskim. Warszawa: Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”,
1935. – 26, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Stan
b. dobry.
35. –
392.STRZELECKA gromada. Jednodniówka
Związku Strzeleckiego Okręgu Poznańskiego w 25-cio lecie Związku Strzeleckiego.
Poznań: [Związek Strzelecki], 1933. – 80 s.,
portret, il., inseraty, 23 cm, brosz. wyd. Stan
b. dobry.
60. –
393. ŚCIEŻYŃSKI Mieczysław (1895–1956): Wojskowe szkice perspektywiczne, na podstawie broszurki kapitana w służbie niemieckiej Ludwika Baehr’a „Die militärische
Ansich-Skizze im Felde”. Warszawa: Polska Organizacja Wojskowa, 1917. – 30 s., il.,
15 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry.
35. –
394.ŚWIT. № 4. Rok II. Niechaj żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty
kaganek. Radom: [b.w.], styczeń 1917. – 24 s.,
ozdobniki, 25 cm, brosz. wyd. Pismo Polskiej
Organizacji Skautowej. Powielacz. Stan b. dobry poza pozostałością dodatkowej okładki
zabezpieczającej tył broszury.
50. –
137
395. ŚWIT. № 7. Radom: [b.w.], 15 marca 1916.
– 24 s., il., ozdobniki, 25 cm, brosz. wyd.
Pismo Polskiej Organizacji Skautowej. Powielacz. Stan b. dobry poza pozostałością
dodatkowej okładki zabezpieczającej tył
broszury.
50. –
396.TRZECIA Dywizja Strzelców Karpackich
1942–1947. TRZECIA Dywizja Strzelców
Karpackich 1942–1987. T. 1: red. Mieczysław Młotek (1893–1986). T. 2: red. Władysław Maciejczyk. Londyn: Zarząd Główny
Zw. Karpatczyków, 1978–1991. – XL, 911 s.,
[4] k. tabl. złoż., [104] s. tabl.: fot., il.; XXIII,
[1], 683, [1] s., [86] s. tabl.: fot., il., 25 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. srebrem
na grzbiecie; na przednim licu tłocz. złotem (t. 1) i srebrem (t. 2) odznaka
dywizyjna. Tom pierwszy stanowi monografię dywizji od stadium formowania i rozbudowy na Bliskim Wschodzie po kampanię włoską. Obejmuje
walki dywizji na froncie włoskim, bitwy pod Monte Cassino, przełamanie
linii Hitlera, zajęcie Rzymu, walki nad Adriatykiem, bitwę pod Ankoną,
przełamanie linii Gotów, kampanię apenińską i operację bolońską. Tom
2 omawia działalność dywizji (m.in. szkoleniowa i oświatowa poza polem
walki), likwidacja dywizji w okresie 1945–1948 oraz powojenna działalność
Karpatczyków. Spis 29 000 nazwisk żołnierzy dywizji wraz ze stopniami wojskowymi i datami urodzenia. Ślady otarcia i przykurzenia na okł.
i grzbietach, stan dobry.
250. –
397. UMIASTOWSKI Roman (1893–1982):
Ludzie morza wojna na powierzchni wód.
Z pamiętników i dokumentów wybrał i zestawił … Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1928. – [8], 255, [1] s., [16]
k. foto., il., mapka, 20,5 cm, opr. pł., Prywatne ekslibrisy. Życie i walka flot wojennych
w okresie wielkiej wojny. Oryginalna okładka broszury ze śladami zagięć, proj. Kamila
Mackiewicza, zachowana, lecz podklejona.
Wewnątrz czysty egz.
90. –
398. USUWANIE zacinania się w karabinie
maszynowym systemu Maxim’a. Warszawa:
Polska Organizacja Wojskowa, 1916. – 18 s.,
15 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry.
35. –
138
399. W WALCE o wolność. Żołnierze
polscy, którzy byli w Rosji. Foto-album. Oprac. Lucjan Paff. Roma: Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji
Piechoty, 1945. – [144] s., foto., il., mapy,
19 × 21 cm, brosz. wyd. Pryw. dedykacja
dat. 12.IX.45 r. Tytuł i podpisy pod zdjęciami również w jęz. angielskim i włoskim. Armia Polska na Wschodzie w fotografiach m.in. A. Chruściela, J. Fuksa,
S. Gliwy, K. Hrynkiewicza. Okładka lekko podbrudzona z zagięciami na krawędziach. Grzbiet podklejony.
120. –
400.WAŃKOWICZ Melchior (1892–1974):
Wrzesień żagwiący. Londyn: „Gryf ”, 1947.
– 530 s., [4] s.il., 21 cm, brosz. wyd., obw.
Projekt obwoluty Stanisław Gliwa. Relacje
z września 1939 r. początkowo pisane na
bieżąco. Wyd. pierwsze. Zachowana obwoluta, podklejona do grzbietu, podniszczona. Blok czysty.
90. –
401. WĘGRZYCKI Kazimierz: Fundacja Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie. Opracował i wydał … Delegat Fundacji Sztandarów na Nottingham i okolice za
aprobatą Sekretarza Fundacji. Nottingham:
K. Węgrzycki, 1975. – 55, [1] s., il., 21,5 cm,
brosz. wyd. Dołączony formularz darowizny
na Fundację. Stan bardzo dobry.
75. –
402.WIELHORSKI Janusz: Kawaleria polska
i bronie towarzyszące w kampanii wrześniowej 1939. Ordre de Bataille i obsady personalne. Zebrał, oprac. i zestawił … przy
współpracy Ryszarda Dembińskiego. Londyn: Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii,
139
1979. – [4], IV, 155, [1] s., 23 cm, brosz. wyd.
Obsada personalna na szczeblu dowódczym
pułków polskiej kawalerii w ramach jednostek bojowych na dzień 1 września 1939 r,
z uwzględnieniem ośrodków zapasowych
kawalerii w szczytowej fazie rozwoju oraz
osób doszłych do pułku w czasie kampanii
z uwzględnieniem osób odkomenderowanych poza jednostki macierzyste. Uzupełnienia i indeks osobowy.
120. –
403.WIELOBŁOCKI Ignacy: Krótki rys wypadków litewskich w roku 1831. Paryż:
Druk L. Martinet, 1862. – IV, 68 s., 20 cm,
opr. ppł. (1) Ekslibris Józefa Zawadzkiego, znanego bibliofila i kolekcjonera. (2)
ekslibris i podpis Stanisława Miziewicza
jedenego z najwybitniejszych członków
Tow. Miłośników Książki w Krakowie. Relacja uczestnika powstania listopadowego
w Grodzieńskiem, w korpusie Chłapowskiego. Stan b. dobry.
60. –
404.WOJNA polsko-moskiewska pod Cudnowem. Odprawiona za panowania króla Jana
Kazimierza pod wodzą Stanisława Potockiego, Wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, Marszałka Koronnego w roku
pańskim 1660. Tłumaczył oraz przypisami
i przedmową zaopatrzył mjr. Antoni Hniłko.
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa,
1922. – 123, [1], IV s., [1] plan rozkł., 18 cm,
brosz. wyd. Bibljoteka Historyczno-Wojskowa. T. III. Okładka pokruszona na krawędziach i podklejona na grzbiecie. Wewnątrz
ślad po zacieku. Egz. nierozcięty
50. –
405.WOJTYGA Adam (1896–1956): Zwycięstwo polskich skrzydeł. Na marginesie
wspomnień o ś.p. Żwirce i Wigurze. Warszawa: nakł. Fundacji ku czci ś.p. kpt. pil.
F. Żwirko i inż. S. Wigury, 1933. – 63, [1],
foto., 20 cm, brosz. wyd. W rocznicę tra-
140
gicznej śmierci asów polskiego lotnictwa,
przyjaciel pilotów wspomina wyczyn Polaków na Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challange w Berlinie. Wzbogacone fotografiami. Okładka
miejscami podklejona, na krawędziach
zagięcia. Wewnątrz czysty egz.
45. –
406.WOTOWSKI St.[anisław] (1847–1931?):
Konie w wojennych pamiętnikach. Warszawa: nakł. red. „Jeźdźca i Myśliwego”,
1905. – [4], 31 s., 20 cm, opr. pł. Okładka
podbrudzona.
50. –
407. WYTKNIĘTY kurs. Stanowisko Polskiej
Marynarki Handlowej po dniu 5-go lipca
1945 r. London: Związek Kapitanów, Oficerów
Pokładowych, maszynowych i Radjotelegrafistów Polskiej Marynarki Handlowej, 1945. –
IX, [1], 50 s., [2] k. tabl., fot., 21 cm, brosz. wyd.
Ekslibris: „Ruchoma Biblioteka Lotnicza
Biskupa Polowego” [Józefa Gawliny]; pieczątka: „Ognisko Polskie”. Stanowisko Polskiej Marynarki Handlowej wobec cofnięcia
uznania przez rząd angielski JKM polskiemu
rządowi emigracyjnemu i przejścia zwierzchnictwa do tzw. rządu tymczasowego. Zawiera
zestawienie Polskiej Marynarki Handlowej
i jej udział oraz straty w II wojnie światowej,
w tym alfabetyczną listę personelu wraz z dokładnymi danymi osobowymi.
45. –
408.[ZNAJEWSKI Stanisław] pseud. S. Zewski:
W rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Materjały
do urządzenia uroczystości w szkołach,
stowarzyszeniach, świetlicach itp. zebrał
i ułożył S. Zewski. Włocławek: Spółdzielcza Księgarnia Szkolna, 1936. – 55, [1] s., [1]
k. portr., 20,5 cm, brosz. wyd. Z życia szkolnego. Nr. 3. Okładka podbrudzona z zagięciami na krawędziach. Wewnątrz ślady po
podkreśleniach ołówkiem.
45. –
141
409. ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz:
Pluton trębaczy 7 Pułku Ułanów Lubelskich
im. Gen. K. Sosnkowskiego (na tle muzyki konnej Wojska Polskiego, poczynając od XVII wieku). Londyn: [nakł. autora], 1981. – 112 s., il. (również kolor.), fot., 21,5 cm, brosz. wyd. Obejmuje:
Wiadomości ogólne o instrumentach i muzyce
wojskowej; Muzyka konna w Wojsku Polskim do
1831 r.; Plutony Trębaczy Pułków Kawalerii Polskiej w latach 1914–1939; Pluton Trębaczy 7 P. Uł.
Lubelskich; Muzyka; Objaśnienie znaków używanych w tekście.
90. –
410. ŻOCHOWSKI Stanisław (1908–2003):
Monografia generała Tadeusza Kutrzeby. Brisbane–London: nakł. Maria i Stanisław Żochowski, 1979. – 187, [2] s., [2] s. il., [4] s. map, 21,5 cm,
brosz. wyd. Stan bardzo dobry.
90. –
411. ŻOŁNIERZ polski na Murmanie. Jednodniówka wydana z okazji pierwszego zjazdu murmańczyków: 1919–15 XII – 1929. Warszawa: Komitet Organizacyjny Zjazdu b. Żołnierzy Polskiego
Oddziału na Murmanie, 1929. – 63 s., 25 cm, brosz
wyd. Materiały do historii polskich oddziałów
w Archangielsku, Koli i Onedze walczących z bolszewikami przy wsparciu wojsk angielskich. Ze
spisem kilkuset żołnierzy. Rzadkie. Niewielkie
zagięcia narożników. Egz nierozcięty.
60. –
412. ŻUKOWSKI Olgierd: Stalowe rekiny. Krótka historja i opis łodzi podwodnych. Warszawa:
Wojskowy Instytut Naukowo Wydawniczy, 1931.
– [4], 87, [1] s., il., [4] k. tabl., 20 cm, brosz. wyd.
Drobne otarcia okładki, blok czysty.
50. –
N A U K I P O M O C N I C Z E H I S T O R I I
413. BURYAN Józef (1883–1950): Skąd pochodzi twoje imię i nazwisko i nazwa
miejscowości rodzinnej? (Zwięzły zarys imiennictwa polskiego). Warszawa: [b.w.], 1933. – 43, [2] s., err., 22 cm, brosz. wyd. Syntetyczne kompendium wiedzy na temat nazwisk i imion polskich oraz ich pochodzenia.
Drobne przybrudzenia opr. Stan dobry.
50. –
414.CHMIEL Adam (1865–1934): Barwa i chorągiew polska. Kraków: nakł.
Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1919. – 22 s., [1] k. tabl.,
20 cm, brosz. wyd. Biblioteka Krakowska nr. 56. Odczyt wygłoszony na Walnem Zgromadzeniu Tow. dn. 28. III 1919 r.
Egz. nierozcięty. Okładka podklejona na
grzbiecie.
30. –
415.FIRLEJOWIE. Kraków: PAU, 1948. – 80 s.,
[1] k. tabl. genealogiczna rozkład., 20 cm,
brosz. wyd. Odbitka z „Polski Słownik
Biograficzny” PAU w Krakowie, t. 6 i 7. Tablica z drzewem genealogicznym Firlejów.
Praca zbiorowa: W. Pociecha, K. Lepszy,
W. Czapliński i in. Grzbiet nadkuszony,
blok czysty.
30. –
416.GUMOWSKI Marian (1881–1974): Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego. Lublin: Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1959. – 102 s., il., 24 cm, brosz.
wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tom 49.
Stan b. dobry.
50. –
417. KOZIEROWSKI Stanisław z Winnejgóry
(1874–1949): Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego.
XII: Ród Korabitów. Łomża: [b.w.], 1933. –
66. [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Stan bardzo
dobry.
45. –
143
418.LASOCKI Zygmunt (1867–1948): Dołęga czy do Łęga? O powstaniu
nazwy rodu i herbu Dołęga i rozsiedleniu Dołęgów w okolicach Łęga,
oraz legenda o rycerzu Dołędze. Cieszyn: nakł. autora, 1932. – 38 s., [1]
k. tabl. facs., 30 cm, brosz. wyd. Praca znakomitego heraldyka o rodzie
i herbie Dołęga oparta na materiałach archiwalnych. Okładka podniszczona, blok czysty.
50. –
419. LASOCKI Zygmunt (1867–1948): Nobilitacja Aswerusa. Warszawa: Polskie
Towarzystwo Heraldyczne, 1936. – 8 s., 27 cm, brosz. wyd. Odbitka z „Miesięcznika Heraldycznego” 1936 nr 7–8. Wspomnienie o dzielnym żołnierzu
szwedzkim walczącym w wojsku polskim za Jana III Sobieskiego. Okładka
przykurzona.
35. –
420.ŁOZA Stanisław (1888–1956): Ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej
Polskiej. Warszawa: Wacław Czarski i S-ka, 1925. – 34, [1] s., il., 33 cm, brosz.
wyd. Zawiera historię, rozporządzenia, statuty i wizerunki orderów oraz
odznaczeń RP. Okładka podniszczona, prywatny podpis i podkreślenia
w tekście.
200. –
421. OPAŁEK Mieczysław (1881–1964): Pamiątkowe odznaki i medale polskie z r. 1914 / 15. Z rysunkami autora. Kraków: nakł. Centralnego Biura
Wydawnictw N.K.N., 1915. – 24 s., rys., 17 cm, brosz. wyd. Okładka przykurzona, niewielkie pokruszenia na krawędziach.
50. –
422.ROSPOND Stanisław (1906–1982): Nazwiska Ślązaków. Opole: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1960. – 114, [1] s., il., [1] k. tabl. genealogiczna rozkład., 22 cm, brosz. wyd. Instytut Śląski w Opolu. Tablica Piastów
Śląskich. Stan dobry.
50. –
144
423. ROSPOND Stanisław (1906–1982): Patronimiczne nazwy miejscowe na Śląsku. Wrocław:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. – 214,
[1] s., [3] k. map rozkład., 25 cm, brosz. wyd. Prace
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria A,
nr 89. Egz. nierozcięty, stan b. dobry.
60. –
424. RYMUT Kazimierz (1935–2006): Nazwy
miejscowe północnej części dawnego województwa krakowskiego. Wrocław: Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1967. – 288, [2] s., 26 cm, brosz.
wyd. Prace Onomastyczne, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 8. Egz. nierozcięty,
stan b. dobry.
50. –
425. STRZAŁKOWSKI Jacek: Medale, medaliony i odznaki zwiazane z Józefem Piłsudskim.
Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1974. – 63,
[1] s., il., 25 cm, brosz. wyd. Tekst równoległy
polsko-angielski. Współpraca i tłum. płk. Janusz Rowiński. 133 wyroby medalierskie związane z J. Piłsudskim, projekty m.in. Konstantego Laszczki, Józefa Aumillera, Jerzego Bandury
i Andrzeja Bobrowskiego. Okładka spłowiała na
krawędziach.
50. –
426. ŻEBRAWSKI Teofil (1800–1887): O pieczęciach dawnej Polski i Litwy. Z. 2 [z 2.] Kraków:
w Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego
pod zarządem Konst. Mańkowskiego, 1871. – [3],
44–69, [3], 32–56 s., 15 k. tabl. litografii, 30 cm,
okł. zabezpiecz., Nasze Zabytki, Z. 2. Zeszyt podzielony na część o pieczęciach z epoki Jagiellonów (8 litografii) i rozmaitości historyczne (7 lit.).
Stan b. dobry.
250. –
427. ŻYCHLIŃSKI Teodor (1836–1909): Złota
księga szlachty polskiej. Rocznik XXV, Jubileuszowy, złożony z trzech części i dodatku nadzwyczajnego, oraz 6 tabliczek genealogicznych
Domu Korwinów Kossakowskich i Wywodu
z 128 przodków po mieczu i po kądzieli dzieci Józefa i Zofii z Taczanowskich Mycielskich z Ko-
145
bylepola. Poznań: Autor, 1903. – 254, [1] s., [1] k. tabl. genealog. rozkład.,
30 cm, opr. pł. z naklejoną okładką broszury na licu. W dodatku nadzwyczajnym: Łuniewscy herbu Łukocz, przydomku Plewa. Zdezaktualizowane
stemple, stan b. dobry.
300. –
Zob. poz. 426
H
I
S
T
O
R
I
A
428.ALMARSKI Witold: Dorobek lat wojny. Londyn: nakł. Biblioteki Polskiej w W. Brytanii, 1946.
– 30 s., 18 cm, brosz. wyd. Tytuł okładka. Stan
bardzo dobry.
45. –
429.ASKENAZY Szymon (1866–1935): Szkice i portrety (wydanie pośmiertne). Warszawa: Nakł.
Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”, 1937. – XVIII,
402 s., [16] k. tabl. il., 23 cm, opr. wyd. pł. ze
złoc. Ekslibris Józefa Zawadzkiego, znanego bibliofila i kolekcjonera. Szkice z historii
Polski (epoka stanisławowska, czasy napoleońskie, Królestwo Kongresowe) oraz szkice
biograficzne (ks. Adam Czartoryski, ks. Józef
Poniatowski, gen. Michał Sokolnicki, Leopold
Kronenberg, Tadeusz Korzon).
90. –
430. BANDROWSKI-Kaden
Juljusz (1885–1944): Leopold
Lis-Kula, pułkownik. Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 1937. – 37, [1] s., portr.
il., 17 cm, brosz wyd. Biografia płk. Lis-Kuli (1896–1919),
uzdolnionego dowódcy i odważnego żołnierza, który
walczył na froncie ukraińskim i poległ w bitwie pod
Torczynem w 1919 r. Stan bardzo dobry.
60. –
431. BANDTKIE Jerzy Samuel (1768–1835): Krótkie
wyobrażenie dzieiów Królestwa Polskiego w dwuch
tomach wydane przez … Wrocław: W. B. Korn, 1810. –
VIII, 444 s., [1] k. ryc.; X, 664 s., [1] k.ryc. 18,5 cm, opr.
płsk. z epoki. Na k. tyt. podpis własnościowy. Wersja
z dwoma rycinami. Półskórek bogato zdobiony, tytuł
i ornamenty złocone. Niewielkie przetarcia na krawędziach grzbietu.
750. –
147
432.BARANOWSKI Ignacy (1879–1917): Wieś i folwark. Studya z dziejów
agrarnych Polski. Warszawa: W. Jakowicki, 1914. – 301, [2] s., 20 cm, opr.
ppł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Zbiór studiów historycznych dotyczący staropolskiej wsi (m.in.: „Gospodarstwo” Anzelma Gostomskiego; Sądy referendarskie; Stosunek chłopa do ziemi we wsi małopolskiej w ostatnich wiekach Rzeczypospolitej; Karta z życia gospodarczego
Podhala; Dobra puławskie pomiędzy I a III rozbiorem; Trzy hrabstwa białoruskie [Szkłów, Mysza i Bychów]; Próby organizacji w Polsce drobnego
kredytu wiejskiego za czasów Stanisława Augusta). Niewielki ślad po owadach, otarcia opr., poza tym czysty egz.
80. –
433. BARDOUX Jacques (1874–1959): Oskarżam Moskwę… Autoryzowany przekład Tadeusza Teslara. Warszawa: Nakł. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”, 1937.
– 73, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. Analiza krytyczna działań Rosji Sowieckiej na
arenie międzynarodowej, profesora nauk politycznych, szefa sztabu marszałka
Focha w 1920 r. Zdezaktualizowana pieczęć. Stan b. dobry.
50. –
434.BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852–1930): Księga pamiątkowa setnej
rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja zebrał i wydał … T. I / II. Kraków: K. Bartoszewicz, 1891. – 308; 295, [1] s. 22 cm, współopr. pł. Niewielkie
zabrudzenia i przetarcia okładki. Wewnątrz czysty egz.
180. –
435. BERENSON Leon (1882–1941): Z sali śmierci. Wrażenia obrońcy politycznego. Warszawa: F. Hoesicka, 1929. – 54 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Autor
występował jako obrońca w licznych procesach PPS-u. Na k. tyt. pieczątki własnościowe. Okładka pobrudzona, na krawędziach pozaginana. Na
pierwszych kartach ślady po wgnieceniach. Grzbiet nieznacznie podklejony
z niewielkim ubytkiem.
45. –
148
436.BERG Mikołaj Wasiljewicz (1824–1884): Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. T. 1–10. Przekład z rosyjskiego. Warszawa: Druk A.T. Jezierski,
E. Nycz, 1906, – 171, [5]; 188, [4]; 149, [3]; 120; 131, [5]; 131, [5]; 115, [5]; 147, [5];
147, [5]; 142, [2] s., 18 cm, opr. pł. wyd. Biblioteka Dzieł Wyborowych. Książka stanowi podstawowe opracowanie do historii powstania styczniowego.
Niewielkie przetarcia i zakurzenia okładek.
250. –
437. [BOCHEŃSKI Adolf Maria (1909–1944)]: Sprawa ukraińska jako problem
międzynarodowy. F.C. [pseud.] Warszawa: Biuro Organizacji „Myśli Mocarstwowej”, 1934. – 24 s., 16 cm, brosz. wyd. Autor – redaktor i publicysta
pism „Bunt Młodych” i „Polityka”. Uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich pisarzy politycznych lat trzydziestych XX w. Opowiadał się za wzmocnieniem władzy wykonawczej w państwie i wsparciem
dla niepodległości Ukrainy. Zwolennik marszałka Józefa Piłsudskiego, ale
krytyk wielu posunięć rządów sanacyjnych. Stan b. dobry.
50. –
438.CEGIELSKIJ Longin: Samostijna Ukraina. Wiedeń: Sojuz Wyzwolennija Ukrainy, 1915. – 37, [3] s., mapa rozkład., 21 cm, brosz. wyd. Broszura
Związku Wyzwolenia Ukrainy,
organizacji politycznej, utworzonej 4 sierpnia 1914 we Lwowie
przez politycznych emigrantów
ukraińskich z terenów Imperium Rosyjskiego, finansowanych początkowo przez MSZ
Austro-Węgier, a od 1915 przez
MSZ Cesarstwa Niemieckiego.
Stan b. dobry.
50. –
149
439.[CHODŹKO Michał Borejko (1808–1879)]:
Dziesięć obrazów z wyprawy do Polski
1833 r., 1834–1835. Poema z muzyką do
dwóch pieśni i czterema portretami. Paryż: Maulde i Renou, 1841. – XXXII, 275,
XII, [2] s., [4] k. tabl., nuty, 21 cm, opr. płsk.
z epoki uszkodzony, brak znacznego fragmentu grzbietu. Ekslibris Józefa Zawadzkiego, znanego bibliofila i kolekcjonera.
Obszerne przypisy Ludwika Królikowskiego. Portrety: Zaliwskiego, Szymona Konarskiego, Art. Zawiszy i Mich. Wołłowicza. Część kart ze zbrązowieniami, otarcia
krawędzi.
150. –
440.CIESZKOWSKI Stanisław (1865–1933): Aleksander I a Konstytucya. Z portretem autora.
Lwów: Księgarnia St. Sadowskiego, 1909. – [4],
115, [1], s., [1] k. portr., 18 cm, opr. pł. Nowości
Literackie Tom X. Polityka Aleksandra I jako
cara i króla Polski, dot. reform ustrojowych
w „duchu konstytucyjnym”. Okładka przykurzona. Zachowane, oryginalne okładki broszury naklejone.
75. –
441.[CZAPLICKI Ferdynand Władysław (1828–
1886)]: Czarna księga 1863–1868 przez autora „Powieści o Horożanie”. Autor zastrzega
sobie prawo własności, tłumaczeń i przedruków. Kraków: St. Gralichowski, 1869. – [4], 336,
[4] s., 22 cm, opr. ppł. Dedykacja wydawcy
dla Moriza Szepsa redaktora Wiener Tagblatt.
Ferdynand Władysław Czaplicki, powstaniec
krakowski w 1846 r., więzień do 1848 r., potem
oficer Gwardii Narodowej we Lwowie, w powstaniu styczniowym kapitan, ranny pod Batorzem w bitwie na Sowiej Górze 6 września
1863 r., skazany na 6 lat zesłania w głąb Rosji.
Po powrocie kontynuował działalność literacką o tematyce historycznej. Otarcia krawędzi,
stan dobry.
120. –
150
442.[CZAPLICKI Ferdynand Władysław (1828–1886)]:
Moskiewskie na Litwie rządy 1863–1869. Dalszy
niejako ciąg Czarnej księgi przez autora „Powieści
o Horożanie”. Autor zastrzega sobie prawo własności tłumaczeń i przedruków. Kraków: J. Siedlecki,
1869. – XII, 375 s., 22 cm, opr. pł. Zach. pierwsza
okładka broszury, stan dobry.
120. –
443.[CZAPLICKI Ferdynand Władysław (1828–1886)]:
Rzeź w Horożanie i Pamiętnik więźnia stanu dwa
dzieła w jednym tomie przez… Wyd. drugie. Kraków: M. Lumilski, 1872. – [4], 97, [2]; 297, II s., 22 cm,
opr. pł. Zach. pierwsza okładka broszury, stan dobry. Błąd w tytule na grzbiecie.
120. –
444.CZTERY lata pracy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w W. Brytanii 1945–1949. Londyn: Zarząd
Oddziału S.P.K. W. Brytania, [1950]. – 39, [9] s., inseraty, 21 cm, brosz. wyd. Stan dobry.
45. –
445.DAROWSKI Adam (1851–1911): Szkice historyczne. Serja pierwsza. W przededniu tureckiej
nawałnicy. Rezydent na dworze polskim w XVII
wieku. Intryga Salomonka. Misja dyplomatyczna w XVII w. Warszawa: nakł. księgarni Teodora
Paprockiego i s-ki. 1901. – 307, [1] s., 20 cm, opr.
pł. Wyd. II. Okładka podbrudzona z drobnymi plamkami. Na grzbiecie skórzany szyldzik (pokruszony) ze złoconym tyt. Wewnątrz papier
pożółkły.
120. –
446. DEMBIŃSKI Bronisław
(1858–1939): Polska na przełomie. Z 10 portretami w mezzotincie i facsimile autografu „Assekuracyi” Warszawa:
H. Altenberg, 1913]. – XIV, [2],
575, [1] s., 10 k. tabl., 25 cm, opr.
pł. wyd. Monumentalne dzieło
dotyczące dziejów Polski od r.
1788 do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obejmujące politykę mocarstw ościennych i mechanizmy, które doprowadziły
151
do upadku polskiej państwowości. Na karcie tyt. wytarta pieczątka, zachowana na
końcu „Biblioteka Gimnaz. s.s. Urszulanek we Lwowie”. Brak facsimile autografu
„Assekuracyi”. Na grzbiecie tytuł złocony,
nieznacznie wytarty. Górne obcięcie złocone. Oprawa podbrudzona z przetarciami na krawędziach. Grzbiet z niewielkim
ubytkiem. Poniżej tytułu odbarwienie
płótna.
120. –
447. DMOWSKI Roman (1864–1939): Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. Warszawa: nakł. księgarni Perzyński, Niklewicz
i S-ka, 1926. – 107 s., 20,5 cm, brosz. wyd.
Wyd. I. „Książeczka ta powstała z artykułów drukowanych w Gazecie Warszawskiej”
z dodanymi dwoma rozdziałami. Niewielkie
zagięcia na krawędziach okł. Egz nierozcięty.
90. –
448.DUDZIŃSKI Juliusz (1893–1939), BUDZYŃSKI Wacław (1891–1939): Oskarżamy
masonerię w Polsce. Warszawa: Tygodnik
„Jutro Pracy”, 1938. – 23 s., il., 22 cm, brosz.
wyd. Pod Znakiem Nacjonalizmu. Wystąpienia posłów związanych ze środowiskiem
Jutra Pracy w Sejmie w lutym 1938 r. Stan
b. dobry.
35. –
449.[DWADZIEŚCIA] 20 lat odrodzonego Państwa Polskiego 11.XI.18–11.
XI.38. Uroczysty Biuletyn Krakowskiego Koła Związku Inwalidów Wojen.
R.P. Kraków: Powiat. Koło Związku Inwalidów R.P., 1938. – 14, [4] s., il.,
31 cm, bez opr. Zawiera: T. Szantroch, Bogurodzica, Dziewica; K. Grzybowski, 1918–1938; B. Pochmarski, Dzień Wyzwolenia w Krakowie itd. Red.
Tadeusz Szantroch, Cz. Nabel. Proj. rys. Jan Książek.
60. –
450.[EGER Feliksa (1836–1908)]: Kilka słów o masoneryi przez F.E. Warszawa: „Kronika Rodzinna”, 1901. – 104 s., 20 cm, brosz. wyd. Obraz bujnego rozwoju masonerii w Europie z uwzględnieniem ziem polskich. Rola
Żydów w masonerii i jej antykatolicki charakter. Okładka podniszczona
z ubytkiem dolnego narożnika, blok czysty.
75. –
152
451. [EGER Feliksa (1836–1908)]: Historya
towarzystw tajnych. Dzieje wolnomularstwa
(masonii). Według najlepszych źródeł opracowane. Wyd. 2. Kraków: G. Gebethner i Sp.,
1894. – 446 s., 22 cm, opr. pł. Pieczątka Bolesława Bolińskiego (1898–1990) adwokata z Łodzi
i ekslibris Jacka Strzałkowskiego w akwaforcie.
Zach. okładka broszury. Stan dobry. 200. –
452. GAWROŃSKI Fr.[anciszek] Rawita
(1846–1930): Bohdan Chmielnicki do elekcyi Jana Kazimierza. Lwów: nakł. księg.
H. Altenberga, 1906. – [4], 360, [3] s., [9] k.
portr., [1] mapa rozkł. (21,5 × 25,5 cm), il.,
22 cm, opr. pł. Biografia B. Chmielnickiego,
tło historyczne powstania kozackiego i charakter Kozaczyzny w dziejach Rzeczpospolitej. Okładka spłowiała. Wewnątrz czysty egz.
120. –
453.GAWROŃSKI-RAWITA Fr.[anciszek] (1846–1930): Moje przygody
w roku 1863–1864 w Kijowie. Z portretem autora. Warszawa: „Księg. Polska” Tow. Pol. Macierzy Szkolnej, 1922. – 118, [2] s., portr., 20 cm, opr. ppł.
Obraz Kijowa w okresie powstania styczniowego w świetle wspomnień
komisarza Rządu Narodowego.
60. –
153
454. GEBERT Bolesław (1895–1986): New Poland by
… With an Introduction by Arthur Upham Pope.
[Okładka rysunku Arthura Szyka (1894–1951)] New
York: Polonia Society, 1945. – 32 s., 19 cm, brosz. wyd.
Okładka poplamiona, blok czysty.
50. –
455. GERLACH Stanisław (1886-?): Z Taszkentu do
Krakowa. Naokoło świata. Pamiętnik ucieczki oficera Polaka z niewoli rosyjskiej. Cz. 1–2; [okł. i ozdoby wg projektu Wacława Borowskiego (1885–1954)].
Warszawa–Kraków: Wyd. Koziańskich, [1918]. – 335;
270 s., il. (winiety), 20 cm, brosz. wyd. Wspomnienia Polaka oficera armii austriackiej z dramatycznej
ucieczki, pełnej zaskakujących zwrotów, z niewoli rosyjskiej z Taszkentu przez Syberię do Chin i Japonii,
a stamtąd do USA. Niewielkie zbrązowienia na okł. i pierwszych kartach,
egz. nierozcięty, stan bardzo dobry.
150. –
456. GĘBAROWICZ Mieczysław
(1893–1984): Wizerunki znakomitych ludzi w Polszcze wyd. staraniem Xawerego Preka. III. Ogólno
Polskiemu Zjazdowi Bibljofilów
we Lwowie Zakł. Przem. „Prasa”.
Lwów: „Prasa”, 1928. – 30 s., il.,
24 cm, opr. karton oklejony barwionym papierem. Ekslibris
i pieczęcie Władysława Jana Romanowskiego, introligatora i bibliofila lwowskiego, członka Towarzystwa Miłośników Książki
we Lwowie. Esej na stulecie wydania „Wizerunków…”, przybliżający arcyciekawą postać Franciszka
Ksawerego Preka (1801–1863) –
malarza, literata, pamiętnikarza,
od wczesnego dzieciństwa głuchoniemego. Stan b. dobry.
60. –
154
457. GILLER Agaton (1831–1887): Wspomnienie Jana Działyńskiego. [Lwów]:
nakł. autora, 1880. – 57 s., 19 cm, opr. pł. Działyński Jan Kanty (1829–1880),
syn Tytusa Adama, polski działacz patriotyczny, wydawca i bibliofil. Uczestnik walk w 1848. Od 1861 poseł do sejmu pruskiego. W 1863 w trakcie trwania
powstania styczniowego mianowany przez Rząd Narodowy organizatorem
polskich sił zbrojnych w zaborze pruskim. Stan b. dobry.
45. –
458.GLASS Henryk: Wpływ kominternu wśród
nauczycieli. Materiały oświetlające cele i taktykę komunistów w Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Warszawa: Centralne Biuro Porozumienia Antykomunistycznego, 1938. – 52 s.,
21.5 cm, brosz. wyd. Wyd. II rozszerzone.
Okładka podbrudzona, na krawędziach ślad
po zacieku. Grzbiet podklejony.
45. –
459.GODLEWSKI Józef (1892–1968): Na przełomie epok. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1978. – XV, [1], 463, [1] s., portr., 21 cm,
brosz. wyd. Barwne wspomnienia pochodzącego ze Żmudzi ziemianina z powiatu
słonimskiego i senatora RP. Obrazy z życia
ziemiańskiego na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie i polska polityka
kresowa. Szczególnie interesująco opisany został przymusowy pobyt
autora na Litwie Kowieńskiej 1939–1940 przed wyjazdem do Francji.
Sporo interesujących informacji o rodach ziemiańskich na Litwie. Stan
bardzo dobry.
75. –
460.GOEBBELS Joseph (1897–1945): Komunizm
bez maski. Mowa z okazji rocznicy partji narodowo-socjalistycznej w Norymberdze 1935.
Berlin: M. Müller & Sohn, 1935. – 30 s., 21 cm,
brosz. wyd. Ślad po zagięciu, stan dobry. 50. –
461. GÓRSKI Antoni: Cnoty i wady narodu szlacheckiego. Szkic historyczny. Warszawa: nakł.
Antoniowej Górskiej, 1935. – VIII, 180 s., 24 cm,
brosz. wyd. Znakomite, wydane pośmiertnie,
studium dotyczące obyczajowości Rzeczypospolitej szlacheckiej pióra konserwatysty galicyjskiego. Okładka i początkowe karty ze
śladem zacieku.
75. –
155
462.GRABSKI Władysław (1874–1938): Dwa
lata pracy u podstaw państwowości naszej
(1924–1925). Warszawa: nakł. Księgarni
F. Hoesicka, 1927. – XI, [1], 373 s., 22 cm, opr.
pł. Wspomnienia z okresu przeprowadzania
reformy skarbowej. Okładka przykurzona.
Na grzbiecie tyt. złocony.
120. –
463.GUSTY Fr.[ancesco]: Historya kościoła
ruskiego z włoskiego na polskie tłumaczona. T. 1–2 (1 vol.). Kraków: Jan Ławrowski,
1857 / 58. – [8], 237, [3], 216, LXXX, [2] s., 21,5 cm,
opr. pł. Dzieje prawosławia na Rusi od jej
chrztu po czasy współczesne. Tom 2 zawiera
kilkanaście dokumentów źródłowych dotyczących kościoła unickiego w Polsce. Spora
część dzieła poświęcona sytuacji prawosławia w Rzeczypospolitej i stosunku
władców Rosji do katolicyzmu. Stan dobry, niewielkie zabrudzenia i przetarcia okł. Wewnątrz nieznaczne zbrązowienia papieru.
250. –
464. IWASIEWICZ Jan:
Warunki pracy i życia robotników w Rosji Sowieckiej. Warszawa: [skł. gł. Dom
Książki Polskiej], 1932. – 51,
[2] s., 22 cm, brosz. wyd. Stan
b. dobry.
45. –
465. JABŁONOWSKI Aleksander: Sprawy wołoskie za
Jagiellonów. Akta i listy. Wydał i szkicem historycznym
poprzedził … Warszawa: Sgł.
Gebethner i Wolff, 1878. – [8],
III, CLXIV, 163 s., 23 cm, brosz
wyd. Źródła Dziejow. T. X. Grzbiet z niewielkim ubytkiem, pęknięty i podklejony. Egz nierozcięty.Na karcie tyt. prywatna pieczątka własnościowa.
Dolny fragment k. tyt. obcięty.
75. –
466.JANKOWSKI Czesław (1857–1929): Z dnia na dzień. Warszawa 1914–1915
Wilno. Wilno: Kazimierz Rutski, 1923. – [2], 413, [1] s., 22 cm, opr. ppł.
z epoki. Odbito w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie. Większość
zapisków dotyczy Wilna z okresu „przechodzenia… z rąk rosyjskich
156
w niemieckie”. Autor opisuje wydarzenia i nastroje panujące w Warszawie od 28 VII do 12 XI 1914 r., a w Wilnie od 18 VII do 26 XII 1915 r. Oprawa z niewielkimi przetarciami na krawędziach. Na grzbiecie szyldzik ze
złoconym tytułem.
120. –
467. JAROCHOWSKI Kazimierz (1828–1888):
Nowe opowiadania i studya historyczne.
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1882. – [4], 443,
[2] s., 20,5 cm, kart. współcz. oklejony zdobionym papierem. W treści: Zamach Augusta II
na Leszczyńskiego; Katastrofa Patkula; Koniec
Radziejowskiego; Brandenburgia i Polska po
traktacie oliwskim; Polityka branderburgska
w pierwszych latach wojny; Oblężenie miasta
Poznania. Stan bardzo dobry.
150. –
468. KACZKOWSKI Karol (1797–1867): Wspomnienia z papierów pozostałych po ś. p. Karolu Kaczkowskim, generał sztab-lekarzu wojsk
polskich ułożył Tadeusz Oksza Orzechowski. [Cz.:] 1–2. Karol Kaczkowski 1808–1831.
Lwów: Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta,
1876. – XXXVIII, 261, [2] s.; [4], 282 s., 17,5 cm,
współopr. pł. ze złoc. szyldzikiem. Ekslibris
Józefa Zawadzkiego, znanego bibliofila i kolekcjonera. Wspomnienia obejmują okres do
Powstania Listopadowego, nie obejmując okresu kiedy został naczelnym lekarzem wojskowej
służby zdrowia. Uzupełnia je życiorys spisany
przez Orzechowskiego, autora wydania. Zachowana przednia okładka t. 1. Grzbiet otarty
z przebarwioną plamą u dołu. Blok w stanie
znakomitym.
150. –
469.KALEJDOSKOP warszawski. Zygmunt Bartkiewicz, Julian Bartoszewicz,
Kazimierz Bartoszewicz i in. Z 35 il. na oddzielnych planszach. Londyn:
Orbis, 1945. – 62, [2] s., [16] s.il., 22 cm, opr. wyd. pł. z obwol. Biblioteka Ziemi Naszej. Fragmenty dzieł świetnych pisarzy, beletrystów i pamiętnikarzy,
wyjątki z dzieł historycznych. Wśród autorów m.in. Żeromski, Reymont,
Nowaczyński, Strug, Mochnacki, Jarzemski, Choynowski, Falkowski. Obwoluta podklejona, oprawa i blok w stanie idealnym.
50. –
157
470.KATALOG wystawy kościuszkowskiej
w Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu. Poznań: Drukarnia Nakładowa Braci Winiewiczów, 1917. – 34 s., [11] k. tabl.,
23 cm, brosz. wyd. 169 obiektów, w tym:
pamiątki osobiste, obrazy, miniatury, rzeźby, medale, ryciny i okazy przemysłu artystycznego. Grzbiet podklejony, blok
w stanie b. dobrym.
50. –
471.KLACZKO Julian [właśc. LEJB Jehuda]
(1825–1906): Anneksya w dawnej Polsce
(Unia Polski z Litwą). Tłómaczył za zezwoleniem autora Karol Scipio. Z przedmową
Stanisława Tarnowskiego. Kraków: Sp. Wyd.
Polska, 1901. – 94 s., 21 cm, opr. pł. W treści:
Ostatni poganie w Europie; Zakon teutoński
i chrzest narodu; Wielka wojna zakończona
bitwą pod Grunwaldem; Dwa Sejmy (Zjazd
w Horodle i Sejm w Lublinie). Niewielkie
otarcia na krawędziach okł. Lekko podklejona k. przedtytuł.
75. –
472.KOCHANOWSKI Jan Karol (1869–1944):
Polska w świetle psychiki własnej i obcej.
Wyd. 2. Częstochowa: A. Gmachowski, 1925.
– [8], 432, [1] s., 25 cm, brosz. wyd. Dzieło historiozoficzne obrazujące panoramę społeczeństwa polskiego, atakowane przez przeciwników z powodu „szlacheckiej mistyfikacji
konserwatywnej o zabarwieniu narodowo-mesjanistycznym i społeczno-elitarnym”.
Drobne zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz
czysty i nierozcięty egz.
80. –
473.KOŁŁĄTAJ Hugo: O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3 Maja 1791. Lwów:
Księgarnia Polska, [1882]. – 520 s., 15 cm,
opr. ppł. Biblioteka Mrówki, t. 147–151. Kieszonkowe wydanie jednej z najważniejszych
prac dotyczących historii polskiej. Stan
b. dobry.
150. –
158
474.KONARSKI Feliks (Ref-Ren) (1907–1991):
Piosenki z plecaka Helenki (z nutami). Ilustrował: L. Wiechecki. Rzym: nakł. autora,
1946. – 172 s., [20] s. nut, [1] k. tabl., il., 17 cm,
brosz. wyd. Wspomnienia wojenne, żołnierza 2-go Korpusu, przeplatane piosenkami.
Grzbiet lekko spłowiały.
50. –
475.KONITZ Henryk (1860–1934): Rolnictwo
i handel za czasów Księztwa Warszawskiego. (Odbitka z „Roczn. Zbior. Prac. Nauk. na
rok 1880”). Warszawa: Druk A. Studenckiego
i Spółki, 1881. – 49, [2] s., 22 cm, brosz. wyd.
Drobne plamki na okładce.
45. –
476.KONOPCZYŃSKI Władysław: Konfederacja barska. T.1–2. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1936–38. – XVI, 559, [1] s.; XII, 652,
[1] s., 25,5 cm, brosz. wyd. Monumentalna
praca znakomitego historyka, oparta głównie na materiałach z epoki i rękopisach. Dokładny indeks osób i miejscowości. Wyd. 1.
Stan b. dobry.
150. –
477.KORWIN-KRUKOWSKI Henryk (1860–
1937): Stal damasceńska czyli bułat. Odbitka z „Przeglądu Górniczo-Hutniczego”
1926. Dąbrowa: Druk. Edmund Mirek, 1926.
– 28 s., [7] s. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Autor –
jeden z założycieli Politechniki Warszawskiej. Docent technologii metali
i kierownik Zakładu Metalurgicznego PW. Stan b. dobry.
45. –
478. KORWIN-MILEWSKI Hipolit: Siedemdziesiąt lat wspomnień. (1855–1925).
Poznań: J. Jachowski, 1930. – portret, VIII, 600, [2] s. 24 cm, brosz. wyd. Wspomnienia polskiego ziemianina, pisarza i komentatora politycznego, doktora
prawa, członka rosyjskiej Rady Państwa, także inicjatora budowy Teatru polskiego w Wilnie. Okładka poplamiona, blok czysty.
90. –
479.KOSSAK Wojciech: Wspomnienia. Z 92 illustracyami w tekście oraz
8 kolorowemi na osobnych kartach. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1913.
– [14], 348 s., il., portret, [8] k. tabl. kol., [3] k. tabl. [jedna w ramach paginacji], 26 cm, opr. wyd. pł. z naklejonym obrazkiem na licu, sygn. ślepym
tłoczeniem K. Wójcik / Introligator Kraków. Oprawa lekko obtarta, blok
czysty, ładny egz.
350. –
159
480. KOWALEWSKA Zofja (1853–1918): Ze wspomnień
wygnańca. Wilno: J. Zawadzki, 1911. – 262 s., [21] k.il.,
21 cm, opr. pł., Powstanie styczniowe na Litwie ze wspomnień Apolinarego Świętokrzyskiego, wzbogacone licznymi fotografiami. Oprawa pobrudzona, z przetarciami
na krawędziach. Na licu naklejona oryginalna okładka
broszury. Wewnątrz zażółcenia papieru. Na k. przedtytułowej prywatna pieczątka własnościowa.
90. –
481. KRASOŃ Józef: Uposażenie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach średnich. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk
Społecznych. Prace Komisji Historycznej T. XVI z. 1.
Poznań: nakł. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk, 1950. – [2], 175. [2] s.,
[1] k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Egz. nierozcięty. Okładka pokruszona na
krawędziach z przebarwieniami, grzbiet podklejony.
50. –
482. KRAUSHAR Aleksander (1843–1931): Barbara Brezianka. Obrazek z XVII-go
wieku. Warszawa: Druk S. Orgelbranda Synów, 1892. – [2], 45 s., winiety, 17 cm,
opr. ppł. z epoki. Owalna pieczęć: Biblioteka Cieślińska z herbem Prawda.
Obyczajowo-kryminalna historia z XVII w. Stan b. dobry.
45. –
483. KRAUSHAR Aleksander (1843–1931): Kartki z pamiętnika Alkara [krypt.].
1–2. – I. Czasy szkolne przed rokiem 1861; Z roku 1861; Z dziejów prasy podziemnej roku 1863; Stosunki z J.I. Kraszewskim. II. Z lat 1858–1865. Kraków:
G. Gebethner i Spółka, 1910–1913. – [6], 187, [2] s. il.; [6], 183 s., portr., il., 22 cm,
opr. ppł. z epoki. Wspomnienia z lat 1856–1865 okresu powstania styczniowego z Warszawą w tle, oraz echa wzajemnych relacji autora z J.I. Kraszewskim.
W t. 1. zamiast portretu oryginalnego wklejona reprodukacja obrazu Blanki
Mercere. Stan b. dobry.
120. –
160
484. KRAUSHAR Aleksander (1843–1931): Olbracht
Łaski. T. II. (1574–1605). [tenże:] Nowe przyczynki do
dziejów żywota i spraw Olbrachta Łaskiego wojewody
sieradzkiego (1533–1605). Warszawa–Kraków: Gebethner i Wolff, 1882 i 1906. – 300 s., [1] portret; [2] 129 s.,
[1] portr., 19 cm, współopr. pł. Olbracht Łaski – senator
Rzeczypospolitej, wojewoda sieradzki, alchemik i awanturnik polityczny. Brał czynny udział przy wyborze króla Zygmunta III Wazy. Dwa portrety Olbrachta Łaskiego: jeden rys. wg drzeworytu M.E. Andriolli, drugi to
szkic J. Matejki. Stan bardzo dobry.
90. –
485. KUBALA Ludwik: Wojna szwecka w roku 1655
i 1656. (Szkiców historycznych serya IV). Lwów: H. Altenberg, [1913]. – VI, [2], 495 s., [19] k. tabl., 24,5 cm, opr.
wyd. pł. Biblioteka Historyczna Altenberga. Niewielkie otarcia krawędzi, lekkie zaplamienia oprawy, blok
czysty.
180. –
486. [KULCZYCKI Ludwik (1866–1941)] M.M.
[krypt.]: Z.S.S.R. Rzeczywistość. Warszawa: Wyd.
Kwartalnika „Wschód”, 1936. – 79 s., 20 cm, brosz. wyd.
Opracowanie sowietologiczne wybitnego polskiego socjologa i działacza socjalistycznego, zajmującego krytyczne stanowisko wobec ustroju sowieckiego. Opracowanie nie jest wspomniane w obszernym biogramie
autora w Polskim Słowniku Biograficznym. Okładka
podniszczona, wewnątrz czysty egz.
50. –
487. KUNTZE Edward: Organizacja Inflant w czasach polskich. Gdynia: Instytut Bałtycki, 1939. – IV,
53 s., 25 cm, opr. pl. Odbitka z t. XXXIX Pamiętnika Instytutu Bałtyckiego. Dołączona odbitka artykułu Waldemara Weyssenhoffa, Zarys historji
Inf lant. Zaklejone przetarcie na k. tyt., poza tym
stan b. dobry.
75. –
488. LEGIONY na Podhalu. Piotrków: [b.w.], 1916. –
31 s., portr., il., 17 cm, brosz.wyd. Boje Legionów Polskich Nr 2: Walki na Podhalu. Zarys walk I Brygady
Legionów na Podhalu pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w 1914 r.Stan dobry.
30. –
161
489.LEROY-BEAULIEU Paweł (1843–1916):
Państwo nowożytne i jego funkcye. Wydanie drugie (1891) przełożył Piotr Malinowski
kandydat praw. Warszawa: Kasa im. J. Mianowskiego, 1896. – [4], VI, 7–327, [4], 4 s.,
24 cm, opr. płsk. z epoki. „Książka niniejsza
jest poświęcona krytyce socyalizmu państwowego, ze specyalnem uwzględnieniem
stosunków francuskich”. Niewielkie przetarcia na krawędziach grzbietu oraz ślad po
korniku.
120. –
490.LUBICZ-PACHOŃSKI Jan: Kościuszko
w niewoli carskiej 1794–1796. Kraków: Wydawnictwo Głównego Komitetu Kościuszkowskiego, 1947. – 176 s., il., mapka, 23 cm,
brosz. wyd. Stan b. dobry.
45. –
491. LUTOSŁAWSKI Wincenty (1863–1954): Bolszewizm i Polska. Wydanie drugie. Poznań:
Fiszer i Majewski (dawniej M. Niemierkiewicz), [b.r.]. – 52, [2] s., 23 cm, brosz. Okładka
z naklejonym tytułem, niewielkie zaplamienia. Papier pożółkły.
50. –
492.MACKIEWICZ Stanisław [Cat] (1896–1966):
Od małego Bergu do wielkiego Bergu. Sprawozdanie Komisji do Rozpatrzenia Spraw Łączności z Krajem. Londyn: „Tygodnik”, [1956?]. –
95 s., 21 cm, brosz. wyd. Sprawa afery politycznej
na emigracji, kiedy to działacze polityczni (m.in.
z PPS i ND) podpisali umowę wywiadowczą
z CIA, która w konsekwencji spowodowała finansowanie kont działaczy. Dotyczy również
inwigilacji i prowokacji UB, co spowodowało
pośredenie ujawnienie całej afery. Papier pożókły, podkreślenia w tekście. Przednia okładka
z widocznym śladem zagięcia.
50. –
493.MARTEL René (1893–1976): Francija i Polsza. Predislowije i pierewod N. Waldiena pod
red. Bor. Wolina. Moskwa–Leningrad: Gosudarstwiennoie Izdatielstwo, 1930. – 83, [3] s.,
162
20 cm, brosz. wyd. Mocno skrócona wersja: „La France et la Pologne, réalités de l’Est européen”, książki historyka i slawisty o pro-niemieckich poglądach. Stan b. dobry.
90. –
494.MAZURKIEWICZ Wincenty: Emigracya polska w 1862 roku. Szkoła
Genueńska. – Zjednoczenie. Paryż: L. Martinet, 1862. – 79 s., 20 cm, opr.
pł. Ekslibris: (1) L. Reynel, (2) Józefa Zawadzkiego, znanego bibliofila i kolekcjonera. Analiza stanu emigracji i jej stosunku do kraju. W dodatkach
pisma objaśniające stosunki między Jenerałami: Mierosławskim i Wysockim. Ślady zawilgocenia, plamy od strony grzbietu.
60. –
495.MIKLASZEWSKI W.[alenty Łukasz] (1868–1950): Katabasis. (Powrót
5 / VII 1918–20 / II 1919 r.) Warszawa: nakł. autora, 1929. – 221 s., 18,5 cm,
brosz. wyd. Część trzecia trylogii wspomnień ordynatora warszawskiego
Szpitala Ujazdowskiego ewakuowanego ze szpitalem do Moskwy. Dotyczy końcowego pobytu w Rosji już bolszewickiej i powrotu do Polski. Egz.
nierozcięty, zagięcia na krawędziach okładki.
60. –
496.MINISZEWSKI Józef Aleksander (1821–1863): Listy Cześnikiewicza do
Marszałka. Serya [pierwsza] i druga. Warszawa: A. Nowolecki, 1858–60.
– [8], 306, [5] s.; [6], 350 s., 19 cm, opr. pł. z szyldzikami. Felietony w formie
listów ganiących obyczaje elit społecznych znanego publicysty i satyryka, krytyka walki niepodległościowej i donosiciela. Co doprowadziło do
wyroku władz powstańczych i zasztyletowania. Zaplamienia kart wstępu
serji 1., ślady owada, poza tym stan dobry.
250. –
497. MŁOCKI Alfred (1804–1882): Księga wspomnień… Wyd. przez Agatona
Gillera i Piotra Zbrożka. Paryż: Drukarnia Adolfa Reiffa, 1884. – LXXX, [2],
420 s., 19 cm, opr. pł. Wspomnienia z czasów wszechwładzy W.X. Konstan-
163
tego w Królestwie Polskiem i z Powstania 1830 i 1831 r.; Utwory poetyczne; Życiorys autora przez Agatona Gillera; Sprawozdanie o wypadkach
w Krakowie w kwietniu 1848; Porównanie historyczne pomiędzy jenerałem
H. Dąbrowskim a Księciem Józefem Poniatowskim. Brak portretu, poza
tym stan b. dobry.
150. –
498. MORACZEWSKI Jędrzej (1870–1944): Jak
stańczycy rządzą Galicyą? Odczyt p.t. „Budżet
Krajowy” wygłoszony w Towarzystwie Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Krakowie przez… posła do Rady Państwa. Kraków: „Naprzód”, 1908. – 29, [3] s., inseraty, 23 cm, brosz wyd.
Na k. przedtytuł. prywatna pieczątka własnościowa. Biblioteka Polityczno-Społeczna „Prawa Ludu”
pod red. Zygmunta Klemensiewicza T. XIII. Okładka
podklejona i pokruszona na krawędziach. Niewielkie
zagięcia narożników.
35. –
499.MORAWSKI Kazimierz Marian (1884–1944): Źródło rozbioru Polski.
Studia i szkice z ery Sasów i Stanisławów. Poznań: Księg. Św. Wojciecha,
1935. – 369, [1], s., [12] k. tabl., [1] facs., il., 23 cm, opr. pł. Esej historyczny, pełen pikanterii, entuzjastycznie przyjęty przez środowiska narodowo
demokratyczne. Dotyczący czasów saskich i okresu stanisławowskiego,
w którym autor stara się udowodnić decydujący udział masonerii w rozbiorach Polski. Zachowane okładki broszury. Stan dobry.
150. –
500.MURAWIEW Michał Mikołajewicz (1796–1866):
Pamiętniki hr. Michała Mikołajewicza Murawiewa („Wieszatela”) (1863–1865) pisane w roku
1866, tłomaczone z oryginału rosyjskiego przez
J. Cz. [Jan Czubek (1849–1932)] z przedmową St.
Tarnowskiego. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1896. – 161, [2] s., il., 21 cm, opr. ppł. Pamiętniki
cynicznego i zaciekłego wroga Polaków, dyktatora Litwy w latach 1863–65. Oprawa podniszczona,
grzbiet pęknięty i uszkodzony, brak pierwszej ilustracji, blok czysty.
90. –
164
501. NENTWIG Heinrich (1855–1926): Der gräflich Schaffgotsch’sche Orden
der Ritter und Damen von der Alten Hacke. Warmbrunn [Cieplice]: nakł.
własny, 1908. – [8], 56 s., [4] k. tabl., ozdobniki, 21 cm, brosz. wyd. Mittheilungen aus dem Reichsgräflich Schaffgotsch’schen Archive Z. 4. Historia
Zakonu Rycerskiego Kobiet od Starej Siekiery, założonego w Księstwie
Legnickim w XIII w. Stan b. dobry.
75. –
502.NIEMOJEWSKI Andrzej (1864–1921): O masonerji i masonach. Szkic popularny. Warszawa: Wyd. Myśli Niepodległej, 1906. – 84, [1] s., 23 cm, brosz.
wyd. Pieczątka Bolesława Bolińskiego (1898–1990) adwokata z Łodzi. Z przemyśleń autora: „Mason polski jest postacią, która czeka
na swego sprawiedliwego
historyka (…) Mason polski nie może być usuniętym
z historji polskiej bez poważnego uszkodzenia jej samej”.
Analiza masonerii polskiej
i masonerii zagranicznej.
Studium słynnego wolnomyśliciela. Grzbiet nadkruszony,
blok czysty.
60. –
(poz. 500)
165
503. NIEWIADOMSKI E.[ligjusz]:
Atlas do dziejów Polski zawierający
13 mapek kolorowanych. Podług najlepszych źródeł opracował … Warszawa: nakł. autora, 1899. – [4] s., 13 k. map,
32 × 30 cm, opr. pł. Na k. tyt. prywatna
pieczątka i podpis własnościowy. Mapy
w litografii wykonane w zakładzie Karola Fleminga w Głogowie. Okładka
podniszczona. Mapy w stanie bardzo
dobrym wręcz idealnym.
180. –
504. OGIER Karol (1595–1654): Dziennik podróży do Polski 1635–1636.
T. I / II. Tłumaczył Edwin Jędrkiewicz.
Wstępem historycznym i objaśnieniami
opatrzył Władysław Czapliński. Gdańsk: Bibl. Miejska i Tow. Przyjaciół
Nauki i Sztuki, 1950. – LXIV, 387, [4] s., 24 k. il; XXI, [3], 391, [1] s., [42] k. il.,
[1] mapa rozkł., 22 cm, kart. wyd. Biblioteka Gdańska. Seria Źródeł Historycznych nr. 1. Zapiski i obserwacje sekretarza poselstwa francuskiego
mającego za zadanie doprowadzenie do pokoju między Szwecją a Polską.
Opisuje odwiedzane miejsca oraz życie codzienne w XVII-wiecznej Polsce.
Tekst w jęz. polskim i łacińskim. Okładki na krawędziach pokruszone,
w t. II niewielki ubytek. Wewnątrz czysty egz.
150. –
505.OLIZAR Gustaw (1798–1865): Pamiętniki 1798–1865 … z przedmową
J. Leszczyca. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1892. – [4], XLIV, 300 s., 21 cm,
opr. ppł. z szyldem na grzbiecie. Zdezaktualizowane stemple. Gustaw Olizar – polski ziemianin, marszałek guberni kijowskiej, publicysta, poeta,
166
pamiętnikarz, wolnomularz, członek honorowy loży wolnomularskiej
Doskonała Tajemnica i członek loży Cnota Uwieńczona w 1821. Okładka
podniszczona, krawędzie przytarte i nadpęknięte, blok czysty.
150. –
506.PAMIĘTNIK Pierwszego Walnego Zjazdu Zrzeszonego Ziemiaństwa
Polski odbytego w Warszawie w dniach 10, 11 i 12-IX. 1925 r. (Dwa tomy
w jednym). T. I. Sprawozdanie z obrad Zjazdu. T. II. Głosy i opinje o projekcie reformy rolnej. Warszawa: Rada Naczelna Organizacji Ziemiańskich,
1925. – [8], XXXVIII, [4], 339, [3] s., [20] k. foto., 24 cm, karton. Blok poluzowany i podklejony. Czysty egz.
150. –
507. PAWŁOWICZ Edward: Z życia Ordona.
Lwów: Drukarnia Polska, 1896. – 32, [4] s., [2] k.
tabl., 22 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane stemple.
Julian Konstanty Ordon (1810–1887) – oficer wojska polskiego, powstaniec listopadowy. Podczas
obrony Warszawy dowodził baterią artylerii w reducie nr 54, która została wysadzona w powietrze
6 września 1831. W wierszu Reduta Ordona jego rzekomą śmierć opisał Mickiewicz, mimo że podczas
wybuchu Ordon został jedynie mocno poparzony.
Okładka i blok ze śladem zagięcia.
45. –
167
508.PIWARSKI Kazimierz (1903–1968): Dzieje
polityczne Prus Wschodnich (1621–1772).
Gdynia: Instytut Bałtycki, 1938. – [4], 151 s.,
25 cm, opr. pl. Rozprawa z pracy zbiorowej
„Dzieje Prus Wschodnich”. Zach. okładka
broszury, stan b. dobry.
90. –
509.POBUDKA. Jednodniówka majowa Pobudki. Tygodnik socjalistyczny poświęcony
polityce, sprawom gospodarczym i kulturze
robotniczej. Rok III. Nr 18, dnia 1 maja 1928 r.
Warszawa: Rada Naczelna PPS, 1928. – 12 s.,
31 cm, bez opr. Nr specjalny poświęcony świętu robotników z kolorową wkładką.
50. –
510. POLACY w Niemczech i nasze względem
nich obowiązki. Warszawa-Poznań: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech, 1934. – [4] s., 21 cm, bez
opr. Stan dobry.
30. –
511. POLSKA i Litwa w dziejowym stosunku.
[Praca zbiorowa]. Warszawa: Gebethner
i Wolff, [1914]. – [6], IV, [2], 700, [1] s., [1] tabl.
rozkł., mapa rozkł. (35 × 45), 23 cm, opr. pł.
Abraham Wł.: Polska a chrzest Litwy; Fijałek J.: Kościół rzymsko-kat. na Litwie; Rozwadowski J.: Mapa językowego obszaru litewskiego; Brückner A.: Polacy a Litwini; Semkowicz Wł.:
Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskim w Unii Horodelskiej
1413; Kutrzeba S.: Unia Polski z Litwą. Niewielki otarcia oprawy. Na k. tyt.
wytarty wpis własnościowy.
150. –
512. POLSKA w roku 1914 / 15.
Zeszyt 1. Pobojowisko. Oprac.
Stanisław Dzikowski. Warszawa:
E. Wende i S-ka, 1915. – [8] s., [40]
k. fotografii naklejonych na karton z podpisami, 21,5 × 30,5 cm,
karton. wyd. Fotograficzny opis
zniszczeń wojennych. Okładka
sygnowana WJ, z naklejoną fotografią. Krawędzie okładki poszar-
168
pane i pozaginane. Na wew. okładce prywatna dedykacja dat.21. II. 1915.
Wewnątrz czysty egz.
150. –
513. POPŁAWSKA Felicya: Pogadanki o życiu i rozwoju ludzi przedhistorycznych, czyli o tem, jak ludzkość ze stanu dzikości doszła do
dzisiejszego ukształtowania. Z licznymi rysunkami. Warszawa: „Księgarnia Polska” Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej, 1919. – 86, [1] s., il.,
21 cm, opr. pł. wyd. Wydawnictwo imienia M. Brzezińskiego. Wyd. IV.
Stan bardzo dobry.
45. –
514. PRAWDZIC Edmund: Car Paweł I. Dom Romanowych. Historja nieurzędowa I. Warszawa: [b.w.], 1916. – 64 s., 20 cm, opr. pł. Więcej części
się nie ukazało. Wewnątrz podklejenia wykonane przez introligatora. Na
grzbiecie tytuł złocony.
50. –
515. PRZYBOROWSKI Walery (1843–1913): Wspomnienia ułana z 1863 roku.
Zebrał Zygmunt Lucjan Sulima [pseud.] Cz. 1–2. Poznań: Tygodnik Wielkopolski, 1874–78. – [2], 108; [2], 71 s., 22 cm, współopr. pł. Zachowana okładka
broszury – podklejona. W cz.1 w rozdziale IV, jeden akapit zamazany przez
cenzurę, zapewne carską. Czysty egzemplarz.
90. –
516. PUTEK Józef (1892–1974):
Mroki średniowiecza. Obyczaje,
przesądy, fanatyzm i okrucieństwa
w dawnej Polsce. Klątwy. Tumulty. Kacerze. Czarownice. Tortury.
Kaźń. Rządcy sumień. Pacyfikacje. Truciciele ciał i dusz. Kraków: nakł. autora, 1938. – 279 s., il.,
26 cm, brosz. wyd. Wyd. II uzupełnione i ilustrowane. Stan bardzo
dobry, niewielkie zagięcia na krawędziach okł.
75. –
517. [RAKOWIECKI Ignacy Benedykt (1783–1839)]: Odezwa do
miłośników języka i starożytności słowiańskich. [Warszawa]:
[b. wyd.], [1936]. – 23 s., 17 cm, bez
opr. Jest to prośba o pomoc w sfinansowaniu wydania dzieła pt. „Historya
Języka Słowiańskiego i powstałych z niego dyalektów…”. Niestety nigdy
nie zostało wydane. Tytuł okładka. Stan dobry.
60. –
169
518. RANDE Fryderyk: Ugoda polsko-ukraińska a U.O.N. Lwów: nakł. Druk. Narodowej,
1934. – 68 s., 17 cm, brosz. wyd. Niewielkie
podklejenia grzbietu.
50. –
519. ROCZNIK Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1866. Paryż: Księgarnia Luxemburgska, 1867. – [4], LX, 375,
[1] s., 24 cm, opr. ppł., grzbiet nadpęknięty.
Redaktor Bronisław Zaleski. Zawiera: Zakłady Polskie na wychodztwie; Listy pani
Mniszchowej; Młodość i wychowanie Stanisława Augusta; Kilka dokumentów do historji Tadeusza Kościuszki; Zmarli na wychodztwie od 1861 roku – tu cztery nekrologi pióra
Cypriana Norwida. Okładka podniszczona,
blok czysty.
150. –
520.ROCZNIK Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1873–1878. Tom 1.
Poznań: J.K. Żupański, 1878. – XXII, [1], 419 s.,
24 cm, opr. ppł. Redaktor Bronisław Zaleski.
Zawiera: Zakłady Polskie na wychodztwie;
Króla Stanisława Augusta ostatni pobyt
w Grodnie przez E. Hr. Tyszkiewicza; Ludwik Kicki przez L. Nabielaka; Wspomnienie
o Jenerale Hr. Pacu przez St. Hr. Małachowskiego; Ksiądz Hieronim Kajsiewicz przez
Br. Zaleskiego. Oprawa podniszczona, blok
czysty.
150. –
521. RYDZ-ŚMIGŁY Edward (1886–1941): Do
strzelców. Artykuły, listy i przemówienia
z lat 1920–1935. Warszawa: Centralny Instytut Wyd. Związku Strzeleckiego, 1936. – 30,
[1] s., [1] k. portr. 21 cm, brosz. wyd. Okładka i układ graf. Z.[ygmunt] Glinicki (1898–
1940), grafik i ilustrator, zamordowany przez
NKWD. Stan Bardzo dobry.
90. –
522.RZYMOWSKI Wincenty (1883–1950): Roman Dmowski: czciciel diabła. Warszawa:
Sgł. Gebethner i Wolff, 1932. – 58 s., 20 cm,
170
brosz. wyd. Paszkwil na przywódcę obozu
narodowego. Okł. (karykatura) skomponował Wojciech Jastrzębowski (1884–1963),
znany artysta grafik, najwybitniejszy przedstawiciel polskiego Art Deco. Okładka nadkruszona na krawędziach.
60. –
523. SASSENBACH J.[ohan]: Święta Inkwizycja. Przyczynek do historji świeckiej potęgi
kościoła. Przełożyła H.S. Wyd. nowe, uzupełnione i poprawione. Kraków: [b.wyd.],
1907. – [4], 151, [2] s., 16,5 cm, opr. skóra.
Grzbiet przetarty z odręcznie napisanym
tytułem. Zach. okł. broszury. Stan bardzo
dobry.
90. –
524.SHAW George Bernard (1856–1950): Stary
rewolucjonista a nowa rewolucja. Warszawa: skład gł. Gebethner i Wolff, 1921. – 24 k.,
14 × 19 cm, brosz. wyd. Rozważania noblisty i „pożytecznego idioty”, chwalącego sowietów i polemizującego z intelektualistami
zachodnimi. Stan b. dobry.
50. –
525. SIEMIEŃSKI Józef (1882–1941): Dyplomacja
dawnej Polski, ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
w roku 1929 opracował… [Warszawa]: [druk.
Wł. Łazarskiego], 1929. – [6], 65, [4] s., il., 32 cm,
brosz. wyd. Katalog, przygotowany przez dyrektora Archiwum Głównego Akt Dawnych
w Warszawie (1920–1939) do wystawy „Dyplomacja dawnej Polski”. Zawiera fotografie eksponadów archiwalnych, świadczących o dawnych
tradycjach polskiej dyplomacji. Tekst równoległy w jęz. polskim i francuskim. Niewielkie
otarcia grzbietu.
60. –
526. SIEMIEŃSKI Józef (1882–1941): Przewodnik po archiwach polskich. I. Archiwa dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd. Archiwów Państwowych,
1933. – 111 s., (w tym 1 tabl. rozkł.). 23 cm brosz wyd. Stan dobry, niewielkie
przebarwienia okładki.
60. –
171
527. SOCHANIEWICZ Kazimierz (1892–1930):
Sprawa rewindykacji archiwów i mienia
kulturalnego Polski od Rosji. Warszawa:
Tow. Straży Kresowej, 1921. – [2], 77 s., 24 cm,
brosz. wyd. Okładka zaplamina, podklejona,
blok czysty.
45. –
528.SOKOLNICKI Michał (1880–1967): Czternaście lat. Warszawa: Instytut Badań najnowszej Historji Polski, 1936. – [4], 478, [3] s.,
24 cm, opr. pł. Wspomnienia z lat 1898–1912,
późniejszego sekretarza J. Piłsudskiego i dyplomaty. Zachowane okł. broszury. Okładka
z przetarciami na krawędziach.
95. –
529.[SOWIŃSKI] Rycerz honoru i obowiązku
Józef Longin Sowiński. Warszawa: Wydz.
Propagandowy Zarz. Gł. Legii Inwalidów
Wojennych Wojsk Polskich, 1939. – 77, [3] s.,
[1] k. plan, il., 24 cm brosz. wyd. Ilustrowana
biografia bohaterskiego obrońcy warszawskiej Woli w powstaniu listopadowym 1831 r.
Zawiera wiersz M. Konopnickiej pt. „ Pod
Wolą”, który stał się hymnem Legii Inwalidów oraz zapis nutowy St. Niewiadomskiego
do tego wiersza. Okładka lekko podbrudzona,
z drobnymi plamkami. Grzbiet na krawędzi
podklejony. Wewnątrz na str 14–15 ślad po
wytartych zapiskach.
100. –
530. SROKOWSKI Konstanty (1878–1935): Elita bolszewicka. Studjum socjologiczne. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. – 121, [2] s., 20 cm,
brosz. wyd. W treści m.in.: Elita bolszewicka pod względem socjalno-genetycznym i indywidualno-charakterologicznym; Umysłowość przywódców
bolszewickich. Odbitka z „Przeglądu Współczesnego” nr 59, 60, 61 – 1927.
Grzbiet podklejony z niewielkim ubytkiem.
50. –
531. [STAROWIEJSKI Stefan]: Obraz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i jego Centralizacyi. Przez Ojczyzniaka Podolanina [pseud.]. Kraków: [b.w.], 1849. – XII, 82, [1] s., 21 cm, opr. pł. Wystąpienie przeciwko
Towarzystwu Demokratycznemu Polskiemu i jego galicyjskim agendom.
Zbrązowienia. Stan dobry.
60. –
172
532. [STARZEWSKI Jan (1895–1973)] JAST [pseud.]: Podłoże dziejowe i znaczenie warszawskich wypadków majowych w roku 1926. Kraków: nakł.
autora, 1927. – 73 s., 17 cm, brosz. wyd. Autor – polski dyplomata, działacz
emigracyjny, i minister spraw zagranicznych (1972–1973) Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Stan b. dobry.
35. –
533. [STRONNICTWO Narodowe]. Program Stronnictwa Narodowego
uchwalony przez Radę Naczelną Stronnictwa dnia 7 października 1928
roku. Warszawa: Zarząd Główny Stronnictwa Narodowego, [1928]. – 32 s.,
15 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Tytuł okładka. Niewielkie zagięcia i podklejenia.
35. –
534.SZAJNOCHA Karol (1818–1868): Opowiadania
o królu Janie III. Opowiadanie I: Mściciel. Żytomierz: Księg. Jana Husakowskiego, 1860. – [8], 164,
XXIV s., 22 cm, opr. ppł. ze złoc. tyt. na grzbiecie.
Podpis z epoki na k. tyt. Szkice historyczne z obszernymi adnotacjami źródłowymi. Obejmuje: Żółkiew.
Olesko, Złoczów; Stanisław Żółkiewski; Jan Żółkiewski; Stanisław Daniłowicz; Marek i Jan Sobieski.
Zbrązowienia, zwłaszcza na pierwszych kartach oraz
miejscami na obrzeżach marginesów.
150. –
535. ŚWIAT. W rocznicę 3 maja 1791–
1916. Warszawa, dnia 6 maja 1916 roku.
Świat, Rok XI. Nr 19. Warszawa: Akc.
Tow. Wyd. „Świat”, 1916. – 12 s., il., inseraty, 32 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany
specjalny nr poświęcony obchodom 125 lecia Konstytucji. Red. Stefan Krzywoszewski. Stan b. dobry.
60. –
536. TRENTOWSKI Bronisław (1808–
1869): Trzy skazówki dążeń i usiłowań
moich w Paryżu. Paryż: [b.w.], 1860. – 64 s.,
21 cm, opr. ppł. ze złoc. tyt. na grzbiecie.
Trzy przemówienia wielkiego filozofa i my-
173
śliciela polskiego na emigracji w Paryżu. M.in. podczas obchodu 29-letniej
rocznicy wybuchu powstania listopadowego w Towarzystwie Historyczno-Literackim oraz do uczniów Wyższej Szkoły Polskiej na Montparnasse
w 1859 r. Drobne zbrązowienia. Stan dobry.
60. –
537. TRUCHIM Stefan (1896–1967): Pierwsza Baterja Haubic Legjonów Polskich. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1934. – VI,
75 s., foto., 18 cm, brosz. wyd. Wspomnienia autora z czasów pobytu na
froncie od lipca do października 1916 wzbogacone o fotografie i odpisy
meldunków. Stan bardzo dobry, egz nierozcięty. Niewielkie przebarwienia
na krawędzi okładki.
45. –
538.TRZY testamenty. Zebrał Henryk Wiercieński (1943–1923). Lublin:
Wyd. T.R. i H.W., 1913. – 15 s., 23 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Lecha Chełmickiego z 1923 r. Obejmuje: 1) 1790 – Aloizy
Kosiński, rotmistrz nowogrodzki, zapisy na
kościoły i cerkwie; 2) 1807 – Kajetan Bajkowski, upomina SS-ów o łaskawe obchodzenie
się z poddanymi; 3. 1812 – Aleksander Kniaź
Podhorski (1760–1812), zwalnia z podaństwa 18
swoich poddanych i oddaje im grunta w dożywotnie użytkowanie bez opłat. Współwydawca
Teodor Rojowski (1856–1938). Drobne zagięcia
i zbrązowienia okł. Stan dobry.
50. –
539. [UKRAINA] Na wicznu gan’bu Polszczi,
twerdini warwarstwa w Ewropi. Praga: Widannja Prowodu Ukrainskih Nacionalistiw, 1931. –
150, [2] s., il., 25 cm, opr. ppł. z naklejoną okładką brosz. Propagandowa broszura nacjonalistów
ukraińskich przedstawiająca akcję „pacyfikacyjną” policji polskiej jesienią 1930 r. Galicji wschodniej. Cz. 1. Polski terror; cz. 2. Akcja protestacyjna
przeciw polskiemu terrorowi. Praca rozpowszechniana w wielu językach, finansowana przez rządy
niemiecki i litewski. Pierwsze karty zaplamione
u dołu. Poza tym blok czysty.
150. –
540. [UKRAIŃSKI INSTYTUT Naukowy.] Pięć
lat istnienia Ukraińskiego Instytutu Naukowego 13.III.1930 – 13.III.1935. Warszawa: Ukraiński
Instytut Naukowy, 1935. – 22 s., 24 cm, brosz. wyd.
Cele i zadania Instytutu powołanego przy Mini-
174
strze Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz ich realizacja
w ciągu 5-ciu lat działalności. Okładka lekko podbrudzona. Wewnątrz
czysty egz.
50. –
541. WASILEWSKI Leon (1870–1936): Józef Piłsudski jakim Go znałem.
Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1935. – 233, [7] s., 18,5 cm, opr. pł. introlig.
Wspomnienia bliskiego współpracownika i b. ministra spraw zagr. Na licu
i grzbiecie tytuł złocony. Stan bardzo dobry.
75. –
542.WASOWSKI Józef (1885–1947): Ludzie nikczemni. U źródeł niemocy
Rzeczypospolitej. Warszawa: nakł. Miesięcznika „Droga”, 1924. – 38, [1] s.,
17 cm, brosz wyd. Dedykacja autora. Stan bardzo dobry.
50. –
543.WIENIEC pamiątkowy półwiekowéj
rocznicy powstania listopadowego obchodzonéj 29 listopada 1880 r. [Zeszt 1–5
z 6]. Zebr. pod red. Agatona Gillera. Rapperswyl: Muzeum Narodowe, 1881. – 574 s.,
23 cm, opr. pł. z epoki. Ekslibris Józefa Zawadzkiego, znanego bibliofila i kolekcjonera. Zdezaktualizowane stemple. Album
Muzeum Narodowego w Rapperswylu –
t. 3. Wstęp L. Borkowskiego; Eust. Śmiałowskiego Noc 29go Listopada 1830go r.;
A. Gillera Weterani Powstania Listopadowego – 63 biogramy powstańców. Grzbiet
spłowiały, blok czysty.
180. –
544.WODZICKI Stanisław Hr. (1759–1843):
Wspomnienia z przeszłości od roku 1768
do roku 1840. Kraków: Druk. Leona Paszkowskiego, 1873. – VIII, 448, VI s., 19 cm,
opr. ppł. z epoki. Wspomnienia prezesa Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej 1815–
1843. Urwany fragment tylnej wyklejki. Stan
dobry.
120. –
545. WOJNAR Wiesław: Dowody polskości Śląska Cieszyńskiego. Czeski Cieszyn: nakł.
„Prawa Ludu”, 1930. – 143 s., 23 cm, brosz.
wyd. Okładka podbrudzona z drobnymi
plamkami, grzbiet nieznacznie przetarty.
Wewnątrz czysty egz.
60. –
175
546. WOYNIŁŁOWICZ Edward: Wspomnienia, 1847–1928. Cz. 1 [więcej nie wydano]. Wilno:
Komitet Uczczenia ś. p. E. Woyniłłowicza, 1931.
– XXIV, 365, [3] s., [9] k. tabl., 24 cm, brosz. wyd.
Wspomnienia polskiego i białoruskiego działacza
społecznego, przewodniczącego koła „Królestwa
Polskiego, Litwy i Rusi”, członek Rady Białoruskiej
Republiki Ludowej w 1918. Okładka lekko zakurzona, stan dobry.
150. –
547. WÓJCIK Karol: Blaski i nędze piatiletki.
Z przedmową prof. Adama Krzyżanowskiego.
Odbitka z „Czasu” z r. 1933. Kraków: Tow. Ekonomiczne, 1933. – 176 s., 19 cm, brosz. wyd. Wydaw.
Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie T. 60.
Ekonomia i gospodarka w Rosji Sowieckiej w latach 1928–1933. Próba podsumowania pierwszego,
pięcioletniego planu. Egz. nieobcięty. Nieznaczne
pokruszenia na krawędziach i grzbiecie.
60. –
548. ZADANIE organizacyi narodowej w sprawie
polskiej. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1864. – 31 s., 24 cm,
brosz. wyd. Rozważania na temat sytuacji w kraju i prawdopodobnej przyszłości. Egz. nierozcięty,
stan b. dobry.
50. –
549. ZALEWSKI Ludwik (1878–1952): Z dziejów
partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem.
(W setną rocznicę). Lublin: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1934. – XII, 140 s., [5] k. il., 24 cm,
opr. pł. Prace Komisji Historycznej Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie nr. 4. Ogólnego zbioru nr.
13. Drobne przebarwienia na okładce, Wewnątrz
czysty egz.
100. –
550. ZBYSZEWSKI Karol (1904–1990): Polacy
w Anglii. Londyn: Biblioteka Polska, 1947. – 35 s.,
18 cm, brosz. wyd. Stan bardzo dobry. Okładka
lekko przykurzona.
45. –
551. ZDZIECHOWSKI M.[arian] (1861–1938):
Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie. Wilno: nakł. Księgarni Stowarzysz. Nauczycielstwa Polsk. [1923]. – 334, [1] s., 22,5 cm, opr. pł.
176
Oprawa wykonana w Zakładzie Introligatorskim Aleksandra Narkiewicza
w Wilnie. Dwa pokolenia. Wojna, rewolucja, a polityka chrześcijańska.
Bolszewizm rosyjski a półbolszewizm polski. Na zwaliskach przeszłości.
Przetarcia na krawędziach narożników. Na grzbiecie złocone nazwisko
autora. Na karcie tyt. wpis własnościowy. Zażółcenia papieru.
60. –
552. ŻOCHOWSKI Stanisław (1908–2003): Brytyjska
polityka wobec Polski 1916–1948. Brisbane / Londyn: nakł. Marii i Stanisława Żochowskich, 1979.
– 421 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Na k. przedtyt. tytuł
rozwinięty o „a zwłaszcza w czasie Drugiej Wojny
Światowej”. Stan bardzo dobry.
60. –
553. ŻULIŃSKA Barbara (1881–1962): Dla Ciebie Polsko. Obrazki z życia Tadeusza Żulińskiego (Romana Barskiego). Lwów: Państwowe Wyd. Książek
Polskich, 1938. – 82, [1], s., portr., il. w ramach paginacji, 18 cm, brosz. wyd. Biografia Tadeusza Żulińskiego (1889–1915), lekarza i porucznika 3 pułku
I Brygady Legionów Polskich, zmarłego w wyniku
odniesionych ran w walce z Moskalami pod Kamieniuchą. Pośmiernie odznaczony orderem Virtuti Militari przez J. Piłsudskiego w 1922 r. Okładka
patriotyczna sygnowana: WS. Niewielkie przetarcia na grzbiecie i krawędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.
45. –
P
R
A
W
O
554. [BADENI Ignacy (1786–1859)]: Instrukcya dla
władz cywilnych, w rozwinięciu przepisów o zaopatrywaniu opałem, światłem i słomą wojsk, władz
i zakładów wojskowych w Królestwie. [Warszawa:
Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchowych, 1843]. – 44 s., [2] k. tabl. rozkł., 19 cm, poszyt
z epoki. Instrukcja prawna sygnowana przez dyrektora wydziału Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Drobne zbrązowienia. Stan
bardzo dobry.
60. –
555. BANK Polski. Podręcznik dla władz i urzędników Banku. Warszawa: Drukarnia Banku Polskiego,
1928. – 134, [1] s., 21,5 cm, kart. wyd. Zawiera: statut,
przepisy dla dyrekcji banku, pracowników Zarządu.
Niewielkie zagięcia narożników.
75. –
556. FRYDERYK Wilhelm III (1770–1840), król
Prus: Rozrządzenie względem wolnego bawienia
się tkactwem z lnianey y bawełnianey przędzy
w Prusach Wschodnich Zachodnich y Nowowschodnich. Dań w Poczdamie dnia 4 Maia 1804
roku. w Krolewcu: u Hartunga, w Drukarni Krolewskiey nadworney, 1806. – [4] s., 37 cm, bez opr.
Niewielkie zagięcia.
150. –
557. KORZONEK Jan, ROSENBLÜTH Ignacy: Dodatek do Kodeksu Zobowiązań wydania
pierwszego w opracowaniu… Kraków: Księgarnia
Powszechna, 1937. – [2], 370 s., 20 cm, opr. pł. wyd.
Niewielkie zabrudzenia okładki. Złocony tyt. na
licu i grzbiecie.
90. –
558. ORDYNACJE wyborcze do sejmu i senatu.
Wstępem i wyjaśnieniami opatrzyli Stanisław Car
(1882–1938) i Bohdan Podoski (1904–1986). Warszawa: Księgarnia Powszechna, 1935. – 159 s., [1] k. mapa
złoż., 20 cm, brosz. wyd. „Zapamiętaj cztery słowa: „Sejm to ordynacja nowa!”. Nowa konstytucja
kwietniowa z 1935 r. zmieniła diametralnie ustrój
178
państwa, a ordynacja wyborcza stała się konserwatywna (m.in. poprzez
podniesienie cenzusu wieku w biernym i czynnym prawie wyborczym).
Okładka przykurzona, blok czysty.
60. –
559. PORADNIK prawniczy dla prac ustawodawczych Sejmu Śląskiego i jego komisyj. (Unifikacja
prawna Województwa Śląskiego na tle poszczególnych
urządzeń i pojęć prawnych 1922–1937). Opracował
dr. Włodzimierz Dąbrowski notariusz w Kato­wicach.
Dodatek do sprawozdania generalnego o budżecie
Województwa Śląskiego za rok 1937 / 38. Katowice:
Drukarnia Śląska, 1937. – [2], XXI, [1], 285 s., 22,5 cm,
brosz. wyd. Niewielki ubytek narożnika okł. Pierwsze
karty lekko pogniecione.
90. –
179
560.PRAWO wekslowe i czekowe. Objaśnieniami i przepisami związkowemi zaopatrzył dr. A.[rnold] T.[haler]. Kraków: Udziałowa Spółka Wydawnicza, 1936.
– VI, [2], 164 s., 17 cm, opr. pł. wyd. Podręczna Biblioteka Prawnika Nr.15. Okładka z niewielkimi przetarciami na krawędzich. Tytuł złocony na grzbiecie
i licu okł. Wewnątrz podkreślenia.
50. –
561. ROJEK Konstanty: Nowe przepisy o ruchu dla kierowców pojazdów mechanicznych oraz przepisy
dla woźniców, rowerzystów i przechodniów opracował … ustanowiony i zaprzysiężony biegły na obwód Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w dziedzinie
samochodowej. Poznań: sgł. księgarni św. Wojciecha, 1938. – 101, [11] s., inseraty, 15,5 cm, brosz. wyd.
Okładka lekko przybrudzona, tylna z plamami po
tuszu. Wewnątrz czysty egz.
50. –
562. STATUT Banku Polskiego. Warszawa: Drukarnia
Banku Polskiego, 1926. – 33 s., 21,5 cm, kart wyd.
Niewielkie zagiecia narożników.
50. –
563. WSPÓŁCZESNA Europa Polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919–
1939. Opracowali i komentarzami opatrzyli Władysław Kulski i Michał Potulicki.
Warszawa: Księgarnia Powszechna, [1939]. – XIV, 609, [1] s., [2] k. map rozkł.,
24 cm, brosz. wyd. Okładka pokruszona na krawędziach, drobne plamki i ślady
po owadach. Podklejenia. Blok poluzowany. Wewnątrz czysty egz.
150. –
(poz. 561)
J
U
D
A
I
C
A
564.AMEISENOWA Zofja (1897–1967): Biblja hebrajska XIV-go wieku w Krakowie i jej dekoracja malarska. Kraków: Drukarnia Narodowa, 1929. – 46, [1] s., [9] k. tabl. (w tym
4 kolorowe), 25 cm, brosz. wyd. Autorka –
polska historyk sztuki, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej. Publikacja wydana z okazji IV Zjazdu
Polskich Miłośników Książki. Grzbiet podklejony, blok czysty.
150. –
565.BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852–1930):
Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII
w. [tenże:] Wojna żydowska w roku 1859. (Początki asymilacyi i antisemityzmu). Warszawa-Kraków: Gebethner i Wolff,
1914, 1913. – [4], 143, [1] s.; [2], 92 s., 21 cm, współopr. ppł. Dwie prace w jednej tematyce, księgarza, wydawcy, publicysty, wybitnego historyka literatury, oraz satyryka. Współpracownika największych czasopism w Królestwie
i Galicji. Zdezaktualizowana pieczątka, czysty egz.
120. –
566.BYCHOWSKI Zygmunt (1865–1934): Ubój rytualny z punktu widzenia
humanitarnego i sanitarnego. Referat wygłoszony na Komisji Specjalnej
Rady Miejskiej m. st. Warszawy dla zbadania całokształtu zagadnienia
rzeźnego w Warszawie, dnia 22 lutego r. 1928. Warszawa: Druk. „Monolit”,
1936. – 15, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Naddarta krawędź marginesu, plama
z atramentu z tyłu okładki, blok czysty.
45. –
181
567. GAJEWSKI Kazimierz: Badacze i rozbijacze Kościoła i Państwa Polskiego za żydowskie pieniądze. Poznań: „Samoobrona Narodu”, 1937. – 31,
[1] s., 23 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa red. naczelnego „Ogniwa”.
Egz. podniszczony, okładka z ubytkami.
50. –
568.GAJEWSKI Kazimierz: Walka o Krzyż. Poznań: „Samoobrona Narodu”,
1938. – 64 s., 23 cm, brosz. wyd. Kolejna broszura z serii „Samoobrony
narodu”. Okładka podniszczona, wewnątrz czysty egz.
60. –
569.GAJEWSKI Kazimierz: Wyprawa myślenicka przed sądem. (Procesy
inż. Adama Doboszyńskiego przed Sądem Przysięgłych w Krakowie i we
Lwowie). Oprac. Wojciech Dunin [pseud.]. Poznań: nakł. autora, sgł. „Samoobrona Narodu”, 1938. – 64 s., 22 cm, brosz. wyd. Opis jednego z najsłynniejszych procesów politycznych II Rzeczypospolitej. Doboszyński
zorganizował bojówki, które w nocy z 22 na 23 czerwca 1936 opanowały
zbrojnie na kilka godzin miasteczko Myślenice, gdzie rozbrojono posterunek policji, a w znajdujących się na rynku sklepach żydowskich stłuczono
szyby wystawowe. Towary zostały zniesione na rynek i podpalone. Zdemolowano także synagogę. Nadgryziony górny narożnik bez uszczerbku
dla tekstu.
50. –
570.[GLUZIŃSKI Tadeusz] KRASNOWSKI Zbigniew: Światowa polityka
żydowska. Socjalizm, komunizm, anarchizm. Warszawa: [b.w.], 1936. – [8],
222 s., 23 cm, brosz. wyd. Praca działacza politycznego Obozu Narodowo-Radykalnego, autora głośnego opracowania „Zmierzch Izraela”. Tytuły
rozdziałów: Wytwarzanie warunków, ułatwiających żydostwu akcję wywrotową wśród narodów rdzennych; Teorja „walki klas” i jej przełomowe
znaczenie dla akcji wywrotowej żydostwa; Podwójna miara żydów względem „walki klas” w diasporze i w Erec Izrael; Strajk górników w Anglii
182
w 1926 r.; Istota niepodległości narodowej; Istota dyktatury proletarjatu;
Wspólnota jako hasło, umożliwiające żydostwu opanowanie dóbr materjalnych narodów rdzennych; tożsamość socjalizmu i komunizmu oraz ich cel
ostateczny; anarchizm, jako konieczny wyraz walki żydostwa z pozostałą
rodziną narodów. Dodatkowo skorowidz organizacji żydowskich. Stan
bardzo dobry.
60. –
571. GRUSZECKI W[iktor]: Tajemnice obrzędów Talmudycznych. Wyd. 3. Treść: O życiu rabina brzesko-litewskiego i o przyjęciu
przez niego Świętej Wiary Chrześciańskiej.
Opis świąt żydowskich według Starego Testamentu. Opis świąt, narzuconych żydom przez
Talmudystów po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. O wielkim procesie lwowskim żydów
potępiających Talmud, z żydami-Talmudystami i o przyjęciu Wiary Chrześciańskiej przez
kilka tysięcy żydów Kontra-Talmudystów.
Warszawa: nakł. autora, 1910. – 48 s., 21 cm,
brosz. wyd. Stan b. dobry.
50. –
572.HERTZ Benedykt (1872–1952): Żydowska
krew. Warszawa: L. Fiszer, [1937]. – 47, [1] s.,
26 cm, brosz. wyd. Rys historyczny stosunków polsko-żydowskich, z podkreśleniem roli
Żydów w dziejach polskich i ich asymilacji.
Lista rodzin pochodzenia semickiego. Okładka nadkruszona, egz. nierozcięty.
60. –
573. HERZL Teodor (1860–1904): Państwo żydowskie. Przeł. z niem. i słowem wstępnem
opatrzył Jakób Appenszlak. Warszawa: Wyd.
Akademickiej Młodzieży Sjonist. „Jardenja”
przy „Merkazie”, 1917. – 80 s., 24 cm, brosz.
wyd. Theodor Herzl – żydowski dziennikarz urodzony w Austro-Węgrzech, twórca
i główny ideolog współczesnego politycznego
syjonizmu. Okładka podniszczona na krawędziach, blok czysty.
60. –
574. HERZL Teodor (1860–1904): Przyszłość?… Tam! Wybrali i przetłumaczyli
Leo Bergmann i Emanuel Schneidscher. Kołomyja: Z drukarni W. Grütza,
1934. – 32 s., 23 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry.
50. –
183
575. JANASZ Adolf: Rozmowa Kaweckiego z Szmulem przez A.J. Warszawa:
Druk Al. Ginsa, 1883. – 23 s., 18 cm, brosz. wyd. Dyskusja światopoglądowa
wyznawców dwu religii – starozakonnego i katolika. Na okładce doklejony
bilet cenzury carskiej. Stan b. dobry.
75. –
576. JEDNODNIÓWKA Sjonistycznej Młodzieży Skautowej „Haszomer Hatahor”. Z naszych myśli i marzeń. Nakładca i red. odpowiedzialny: Abraham
Hofstätter. Kraków: Drukarnia Pospieszna, Kwiecień 1929. – 24 s., 15 × 23 cm,
brosz. wyd. Ślady kleju na krawędzi grzbietu. Blok czysty.
60. –
184
577. JELSKI Władysław (1859–1946): Piąty list
otwarty do panów posłów sejmowych i senatorów. Sprawy polskie w świetle kwestji żydowskiej.
Kielce: Druk. „Jedność”, 1924. – 15 s., 19 cm, brosz.
wyd. Autor, ziemianin, wnuk pierwszego prezesa
Banku Polskiego, zastępcy ministra Skarbu 1831 r.
Nakład 50 egz. (BN).
60. –
578. JESKE-CHOIŃSKI Teodor (1854–1920): Historja Żydów w Polsce. Warszawa: nakł. Kasy
Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich, 1919. – 305, [1] s., 22 cm, opr. ppł.
z epoki, ze złoconym tytułem na licu i grzbiecie.
Bardzo ładny egzemplarz.
180. –
579. JESKE-CHOIŃSKI Teodor (1854–1920): Neofici polscy. Materyały historyczne. Warszawa: [b.w.], 1904. – 289, [1], XX s., 23 cm, opr. płsk. z epoki
ze złoc. Zapiski na k. tyt. Zawiera spisy neofitów wyznania katolickiego
i protestanckiego podług akt metrykalnych. Otarcia krawędzi okładki,
blok czysty.
250. –
580.KRUSZYŃSKI Józef (1877–1953): Stanisław Staszic a kwestja żydowska.
Lublin: Lubelski Komitet Obchodu 100 Rocznicy Zgonu Stanisława Staszica, 1926. – 53, [2] s., 23 cm,
brosz. wyd. Analiza pism
Stanisława Staszica poświęconych Żydom w Polsce,
zawierająca szereg trafnych
wniosków. Egz. częściowo
nierozcięty.
60. –
581. KSIĘGA Estery. Warszawa:
Drukarnia Monolit, 1936.
– 22, [2] s., il., 24 cm, brosz.
wyd. Bibjoteka Judaica Z. III.
Tekst w językach polskim
i hebrajskim. Seria wydawana w celu nauki języka
hebrajskiego dla młodzieży
żydowskiej. Okładka podniszczona, grzbiet podklejony, blok czysty.
75. –
185
582. KUTRZEBA Stanisław: Sprawa żydowska
w Polsce. Szkic historyczny. Lwów: B.Połoniecki, [1918]. – 76, [4] s., 24 cm, brosz. wyd.
Pieczątki: Poselstwo Polskie w Sztokholmie.
Drobny ubytek krawędzi okładki, poza tym
stan b. dobry.
50. –
583. LASKOWSKI Leopold: O Żydach i neofitach w dawnej Polsce. Warszawa: Alfons
Prabucki, 1939. – 66, [2] s., 24 cm, brosz.
wyd. Niewielkie uszkodzenie górnego narożnika pierwszych kart, blok i okładka
czyste.
60. –
584.LILIENTALOWA Regina (1887–1924):
Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości. [Cz. 2 z 3] Kraków: nakł. Akademii
Umiejętności, 1914. – [2], 111 s., nuty, 23 cm,
brosz. wyd. Odb. z: Rozprawy Wydziału filologicznego Akademii Umiejętności, T. 52.
Grzbiet podklejony, blok czysty.
75. –
585.MAN Mendel (1916–1975): Di sztilkajt
mont. Poezje. Łódź: Wydawn. Borochowa,
1945. – 38, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Tekst
czcionką hebrajską. Wiersze żydowskiego
pisarza, dziennikarza i malarza. Po wojnie zamiszkałego w Izraelu, a następnie we
Francji. Zdezaktualizowana pieczątka. Stan
dobry.
75. –
586.MAZUR St.: Dobrodziej. Zbiór nowel,
poezji i satyr antysemickich. Łódź: nakł.
Zarządu Okręgowego T-wa „Rozwój”, 1923.
– 26 s., 17 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Polityczno-Społeczno-Żydoznawcza, No 6. Stan
b. dobry.
50. –
587.MIEDZIŃSKI Bogusław (1891–1972):
Uwagi o sprawie żydowskiej wraz z uchwałami Rady Naczelnej O.Z.N. z dnia 21
maja 1938. Warszawa: Obóz Zjednoczenia Narodowego, Oddz. Propagandy,
1938. – 38 s., 22 cm, brosz. wyd. Bogusław
186
Miedziński – podpułkownik piechoty Wojska
Polskiego, żołnierz wywiadu wojskowego, polityk, dziennikarz, poseł na Sejm I, II, III i IV
kadencji, minister w rządzie Józefa Piłsudskiego. Stan b. dobry.
50. –
588. NIEMOJEWSKI Andrzej (1864–1921): Etyka
Talmudu. Odczyt wygłoszony d. 3 i 10 października 1917 r. w Warszawie w Sali Stowarzyszenia
Techników. Warszawa: nakład autora, 1917. – 31 s.,
19 cm, brosz. wyd. Krytyczna analiza zasad talmudycznych w odniesieniu do współczesności i religii chrześcijańskiej. Prywatna dedykacja. Okładka
i ostatnie karty zaplamione.
45. –
589.SZCZEPAŃSKI Władysław (1877–1927): Palestyna po wojnie światowej.
Światła i cienie. Kraków: nakł. „Przeglądu Powszechnego”, 1923. – 405 s., [2]
k. map. rozkł., 23,5 cm, opr. pł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne.
Studja nad Palestyną nr 7. Niewiekie otarcia krawędzi oprawy.
90. –
590.TEODOR Herzl. (W rocznicę śmierci). Łódź: K. N. ruchu chalucowego
Ichud Hanoar Hacijoni-Akiba, 5707 [1947]. – 48 s., il., 21 cm, brosz. wyd.
Praca zbiorowa. Stan b. dobry.
45. –
591. THARAUD Jerome (1874–1953) i Jean (1877–1952): Gdy Izrael jest królem.
Przełożył z Francuskiego Stanisław Kozicki. Poznań-Paryż: nakł. Wydawnictwa „Eos”, 1923. – 318, [2] s., 18 cm, opr. ppł. z epoki. Autorzy, Jean i Jerome Tharaud, związani z radykalną prawicą francuską, laureaci Nagrody
Goncourtów. W prozie faktograficznej przedstawili węgierską rewolucję
jako spisek żydowski, w którym nie-Żydzi pełnili rolę figurantów. Stan
b. dobry.
50. –
187
592. ZIEMIŃSKI Jan: Problem emigracji żydowskiej. Warszawa: Związek Pisarzy i Publicystów Emigracyjnych, 1937. – 74 s., tabele, 17 k. tabl. (mapy, tabele),
29 cm, teka kartonowa. Historia wędrówek; oświadczenia Rządu Polskiego
oraz problem w oświetleniu żydowskim – bogato udokumentowane statystycznie i graficznie. Teka lekko przykurzona, wnętrze czyste.
150. –
G
O
S
P
O
D
A
R
S
T
W
O
593. BAL A.[ntoni]: Gospodarka mleczna. II. Maślarstwo. Warszawa: Tow. Oświaty Rolniczej-Księgarnia Rolnicza, 1934. – 78, [1] s., il., 23 cm, brosz. wyd.
Pieczątka „Z Biblioteki Janusza Holenderskiego
w Uleńcu”, ostatniego, od lat 30-tych, właściciela
majątku przed znacjonalizowaniem w 1946 r. Bibloteka Rolnika Wzorowego nr 14. Okładka przykurzona, niewielki ubytek grzbietu, zagięcia narożników,
ślady po owadach. Wewnątrz czysty egz.
60. –
594.BALIŃSKI Stanisław (1782–1813): O fabrykacyi
cukru z białych buraków z 1811 roku. Rozprawa.
Wydanie wznowione przez Zygmunta Przyrembla.
Warszawa: [b.w.], 1928. – [2], 42 s., [1] k. il. rozkł.
(34 × 42 cm), 17 cm, brosz. wyd. Tytuł okładka.
Stan bardzo dobry.
35. –
595.BEŁZA Józef (1805–1888): O wypalaniu wódki.
Wiadomości o aparatach gorzelnianych przez Professora Pawła Kaczyńskiego, oraz uwag praktycznych nad gorzelnictwem krajowem przez Karola Kurka. Z jedną tablicą rycin. Warszawa: nakł.
Gustawa Sennewalda, 1840.
– [6], IV, 262, [1] s., [1] tabl.
rozkł. 19 cm, płsk. z epoki,
Zasady technologii chemicznej gospodarskiej przez
… Cz. I. Tablica podklejona,
z przebarwieniami po kleju
i z niewielkim ubytkiem.
Grzbiet przetarty i podklejony. Okładka przetarta na
krawędziach. Na wyklejce
wpis długopisem.
350. –
189
596.BETON w zastosowaniu do higjeny. Warszawa: nakł. Związku Polskich Fabryk Portland-Cementu, 1928. – 46 s., il., rys., 24 cm,
brosz. wyd. Poradnik projektowania i budowania instalacji sanitanych, ustępów, szamb,
gnojowników oraz o sposobie zabezpieczania studni z wodą pitną. Na okł.: zeszyt 3.
Niewielkie pokruszenia na krawędziach okł.
Czysty egz.
50. –
597. BORECKI Antoni: Hodowla i pielęgnowanie kanarka szlachetnego turkota. Warszawa: Stow. Pracowników Księgarskich, [1937].
– 60, [4] s., il., 18,5 cm, brosz. wyd. Wyd. II,
przejrzane i poprawione. Stan dobry, drobne
przebarwienia na okładce.
30. –
598. BRZOZOWSKI Stanisław: Inspekt, hodowla warzyw pod szkłem. Na podstawie własnej
praktyki napisał… Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich 1927. – 88,
[8] s., 23 cm, brosz. wyd. Wyd. III poprawione.
Stan bardzo dobry.
50. –
599.CHOCISZEWSKI Józef (1837–1914): Niech
żyje! Zbiór toastów i przemówień do wygłaszania podczas zebrań towarzyskich, jubileuszów, wieczornic, obiadów, zaręczyn, wesół,
chrzcin, imienin, itp. uroczystości domowych
190
z uwzględnieniem wilii Bożego Narodzenia,
Kolędy, Nowego Roku, Wielkanocy itd. Zestawił … Bytom G.-Ś.: nakł „Katolika” 1900.
– 190, [1] s., 15 cm, opr. wyd. ppł. Pierwsze
wyd. popularnego poradnika. Okładka lekko
wyblakła, ładny egzemplarz.
90. –
600. C HODKIEWICZ Alex.[Aleksander]
(1776–1838): Nauka robienia piwa przez …
Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, Królewskiego Gospodarczo-Rolniczego i Galwanicznego Towarzystwa Członka. Warszawa: Druk. XX Piiarów,
1811. – [10], 100 s., XII k. tabl. rozkł. (tabl. XII
dorobiona wg oryginału), 22 cm, opr. pł.
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne,
na k. tyt. pieczątki zamazane. Cz. 1. Teorya
robienia piwa. Cz.2. Zaymuiąca dobrze urządzoney Piwni (Browaru) i narzędzi do roboty
piwa potrzebnych.
300. –
601.CZYŻYCKI Walenty: Jak wykonać samemu
pomoce naukowe? Z 36-ciu tablicami, licznemi rysunkami i fotografjami w tekście. Warszawa: nakł. „Naszej Księgarni” SA Związku
Nauczycielstwa Polskiego, 1931. – 94 s., il.,
rys., foto., 23 cm, opr. pł. Podręcznik nauczyciela Państwowego Instytutu Robót Ręcznych
w Warszawie. Okładka lekko przykurzona,
z niewielkimi przetarciami na grzbiecie. Wewnątrz stan bardzo dobry.
50. –
191
602.DOLIWA J.: Len i konopie. Uprawa, nawożenie, siew i sprzęt. Warszawa: nakł. Biblioteki
Rolniczej, 1916. – 16, [1] s., 20,5 cm, brosz. wyd.
Biblioteka Rolnicza. Stan b. dobry.
45. –
603.FABRYKA w domu. 180 sposobów domowego wyrobu mydła, artykułów kosmetycznych, past, atramentów, klejów, lakierów,
farbowania i czyszczenia przedmiotów itp.
Nakład piąty. Kraków: Praca, 1940. – 63 s.,
18 cm, brosz. wyd. Nowa Biblioteka Praktyczna Nr 2. Stan dobry. Okładka lekko
spłowiała z niewielkimi plamkami. 35. –
604.FISCHER Tadeusz (1912–1939): Alejki
i dróżki. Praktyczne wskazówki z czego, jak
i gdzie budować z 23 rysunkami. Warszawa:
Stow. Pracowników Księgarskich, 1936. – 43,
[5] s., il., inseraty, 22 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. autor. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Okładka i pierwsze strony
pogniecione, narożniki nieznacznie zagięte,
grzbiet lekko podklejony.
45. –
605.FUGLEWICZ Konrad: O nową organizację drobnych gospodarstw włościańskich. Kraków: Gebethner i Wolff, 1933.
– 36 s., 19,5 cm brosz. wyd. Na k. tyt. autograf z dedykacją: „Przyjacielowi Ludwikowi Piotrowskiemu towarzyszowi lat młodzieńczych z serdecznym uściskiem dłoni.
Kraków, 21.XII 1932” oraz pięczeć herbowa
„Z księgozbioru Korwin Piotrowskich”.
Bardzo ładny egz.
45. –
192
606.HARTMANOWA Marja: Konfitury i napoje chłodzące. Najlepsze i najpraktyczniejsze
przepisy przygotowywania konfitur, galaret,
marmolad, powideł, lodów, pończów, soków
i napoi chłodzących. Warszawa: Księgarnia
Popularna, [1929]. – 72 s., 21 cm, brosz. wyd.
Niewielki ubytek dolnego narożnika okładki, krawędzie i grzbiet lekko pokruszony,
wewnątrz składki luzem.
35. –
607.HERGET A.[ntoni]: Warzywnictwo. Przerobił i uzupełnił T.[eofil] Ciesielski. Lwów:
nakł. Macierzy Polskiej, 1911. – 196, III s., il.,
18 cm, opr. pł. wyd. Pryw. pieczątka własnościowa „Z księgozbioru Feliksa Sobotty”.
Biblioteka Macierzy Polskiej nr 9. Wyd. II.
Poradnik dot. zakładania ogródka, rodzajach warzyw, sposobie ich rozmnażania
i uprawy.
35. –
608.H RYNIEWIECKI Bolesław (1875–1963),
KOBENDZA Roman (1886–1955): Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwer­
sytetu Warszawskiego. Warszawa: nakł.
Ogrodu Botanicznego UW, 1932. – XII, 146,
[1] s., 6 tabl., [1] plan rozkł. (28 × 40 cm), il.,
20 cm, kart. wyd. z obwolutą. Zawiera rys
historyczny Ogrodu oraz zdjęcia i opisy
roślin tam się znajdujących. Stan bardzo
dobry. Niewielkie pokruszenia na krawędziach.
75. –
193
609.HUBER Ignacy: Jak wykonać samemu pomoce naukowe ze szkła i innych materjałów? Z 56 rysunkami, fotografiami i 34 tablicami. Warszawa: nakł. „Naszej Księgarni”
SA Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1932.
– 148 s., il., rys., foto., 24 cm, opr. pł. Podręcznik nauczyciela Państwowego Instytutu
Robót Ręcznych w Warszawie. Tabl. w paginacji, kilka z nich podklejonych. Okładka
lekko przykurzona, z niewielkimi przetarciami na grzbiecie.
50. –
610.HUVRET H. i M.: Jemy surówki. Łódź:
skł. gł. St. Jamiołkowski i T.J. Evert, [1947].
– 32 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Grzbiet nadpęknięty, blok czysty.
30. –
611. JESIENNE i zimowe oczyszczanie sadów
i walka z mszycami w lecie. Warszawa: „Terebenthen”, [1935]. – 29, [3] s., 23 cm, brosz. wyd.
Tytuł okładka. Szkodniki sadów i sposób ich
pozbycia, środkiem Piro-Karbolineum firmy „Terebenthen” S.A. Wyd. IV. Stan dobry,
okładka podbrudzona, z tyłu zapiski piórem,
niewielkie zagięcia, na licu stemple pocztowe,
datowane.
35. –
194
612. KALLER Janusz: O produkcji i rodzajach win
tokajskich. Warszawa: Izba Handlowa Polsko-Węgierska, 1930. – 74, [5] s., il., 16 cm, opr.
pł. Autor opisał swoje spostrzeżenia i wiedzę
zdobytą podczas kilkumiesięcznego pobytu
na Węgrzech, poznając tajniki uprawy winorośli oraz produkcję i rodzaje win z regionu
Tokaj. Okładkę projektował Wacław Widigier.
Zachowana okładka broszury podniszczona.
Wewnątrz podkreślenia ołówkiem. Prywatny
podpis i pieczątka własnościowa.
80. –
613. KNEIPP Sebastian (1821–1897): Bartek gorliwy hodowca bydła. Na podstawie długoletniego doświadczenia napisał … Z 2. niemieckiego
wydania za upoważnieniem przełożył Bolesław
Skirmunt. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff,
1894, – 146, II s., 19,5 cm, brosz. wyd. Poradnik w formie pogadanek i rozmów dot. chowu
cieląt i bydła mlecznego. Egz. nierozcięty. Stan
bardzo dobry.
95. –
614.KSIĄŻKA przodownika pracy społecznej
na wsi. Tarnopol: Del. T-wa Rozwoju Ziem
Wschodnich, 1936. – 671, X s., [6] k. map (w tym
3 rozkł.), mapki i plany w tekście, 23,5 cm, brosz.
wyd. Książka zawiera najważniejsze wiadomości o państwie, historii, literaturze, zdrowiu,
ochronie p. poż. i rolnictwie. Okładka podbrudzona z drobnymi plamkami, narożniki lekko
zgięte. Wewnątrz czysty egz.
50. –
195
615. KUROPATWIŃSKA Maria: Ogródek działkowy. Warszawa: „Społem”, 1944. – 215 s., il., tabele, mapka rozkład., 22 cm, opr. wyd. ppł. Biblioteka
Praktyczna „Społem”. Kompendium wiedzy na temat upraw działkowych. Jedna składka z przesuniętym składem arkusza. Stan b. dobry.
60. –
616.LEHNDORFF Jerzy (1833–1914): Przewodnik dla hodowców koni.
Tłómaczenie polskie zbiorowe z drugiego niemieckiego wydania, dokonane przez Członków Towarzystwa Wyścigów Konnych i Zachęty Chowu Koni
w Pławnie. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1885. – XIV, 234, 57, [3] k. tabl., XIII
tabl. rozkł., il., 22 cm, opr. pł. Suchy tłok: „Kazimierz Rudnicki w Łukownicy”. Oprócz podstawowych informacji dot. hodowli koni „rasy szlachetnej”,
zawiera rodowody i tablice rodowodowe. Pierwsze strony przestawione, brak
jednej tabl. Okładka podniszczona, grzbiet naprawiany.
360. –
196
617. ŁOSIŃSKA J.: Książka kucharska. Przepisy gotowania opracowała i wypróbowała …
nauczycielka gospod. dom. Poznań: Firma
Maggi [1930]. – 159 s., 17 cm, kart. wyd. Książka kucharska zawiera przepisy dań, potraw
i deserów itp. z wykorzystaniem kostek i przypraw „MAGGIego”. Okładka z niewielkimi
zagięciami i przetarciami na krawędziach.
Wewnątrz czysty egz.
50. –
618. MAKOWSKI Zygmunt: Szkółkarstwo czyli
rozmnażanie drzew i krzewów owocowych
i ozdobnych. Warszawa: Stow. Pracowników
Księgarskich, [1937]. – 126, [1] s., il., 22,5 cm,
brosz. wyd. Okładkę projektował M. Puchalski. Stan dobry. Niewielkie przetarcia
na krawędziach okładki, grzbiet podklejony
z niewielkim ubytkiem.
75. –
619. MERING Andrzej: Domowy wyrób soków
naturalnych. (Płynnego owocu). Warszawa:
„Książnica dla Rolników”, 1939. – 74, [5] s., il.,
22,5 cm, brosz. wyd. Biblioteczka Koła Gospodyń Wiejskich nr 4. Stan dobry. Okładka
delikatnie podklejona, przetarcia i niewielkie
zagięcia na krawędziach.
45. –
197
620. NITKOWSKI Aleksander: Hodowla konia zimnokrwistego wobec teraźniejszych potrzeb rolnictwa
i przemysłu w Królestwie Polskiem. Warszawa: [Wyd.
Redakcyi „Rolnik i Hodowca”], 1904. – 117, [2] s., il.,
21 cm, opr. pł. W treści: Zimnokrwiste rasy; Jak należy
rozwijać hodowlę?; Pielęgnacja konia zimnokrwistego.
Stan bardzo dobry. Niewielkie otarcia na krawedziach
okładki.
75. –
621. [OSTROWSKI] Zakłady Ogrodnicze inż.
E. Ostrowski. Warszawa Plac Mirowski 4. [katalog].
Warszawa Polska Drukarnia Narodowa, 1936. – 32,
[14] s., 23 cm, brosz. wyd. Katalog wraz z cennikiem
nasion, bylin, drzew, krzewów, narzędzi ogrodniczych,
nawozów i środków chemicznych. Stan dobry, niewielkie zagięcia narożników.
30. –
622. PIETRZYKOWSKI Piotr Tadeusz: Nauczanie robót z metalu. Ze 102 rysunkami i fotografjami w tekście. Warszawa: nakł. „Naszej Księgarni” SA Związku
Nauczycielstwa Polskiego, 1929. – 120 s., il., rys., fot.,
24 cm, opr. pł. Dedykacja autora. Podręcznik nauczyciela
Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie.
Okładka lekko przykurzona, z niewielkimi przetarciami
na grzbiecie. Wewnątrz czysty egz.
75. –
198
623.PRUSKI Witold (1897–1984): Ruler. Warszawa: Jeździec i Hodowca, 1934. –
99, [1] s., [1] k. portret, il. 23 cm, brosz wyd. Dedykacja autora. Monografia
Rulera, „najznakomitszego konia pełnej krwi, jakiego kiedykolwiek wydała
hodowla polska”. Krótka historia stadniny w Krasnem oraz działalność
hodowlana Ludwika hr. Krasińskiego, założyciela stada i hodowcy Rulera.
Stan bardzo dobry.
120. –
624.ROCZNIK gospodarski rolniczy, ogrodniczy i pszczelniczy. Rady i przypomnienia na każdy Miesiąc w roku. Rocznik
rolniczy napisał Marjan Prawdzic (Karol
Filipowicz 1850–1902). Rocznik ogrodniczy
i pszczelniczy dla gospodarzy, gospodyń
i ich dzieci opracował Kazimierz Promyk
(Konrad Prószyński 1851–1908). Warszawa: Wyd. Gazety Świątecznej i Księgarni
Krajowej, 1909. – 112 s., il. 20 cm, brosz.
wyd. Upominek bezpłatny Gazety Świątecznej dla przedpłatników całorocznych.
Okładka lekko podbrudzona z niewielkim
ubytkiem. Grzbiet podklejony. Zagięcia narożników.
90. –
199
625.ROTKEL Karol i RASTAFIŃSKI Jan (cz.1): Cukier pastewny i jego zastosowanie. Cz. I / III. Warszawa: Warszawskie Tow. Fabryk Cukru i Związek
Zawodowy Cukrowni b. Król. Polsk. Wołynia, Małopolski i Śląska 1933,
1935, 1937. – [2], 28, 47, 60, [2] s., il. 17, 16,5, 19,5 cm, brosz. wyd. W cz. 1. pieczątka „Z księgozbioru Janusza Holenderskiego w Uleńcu”. Stan dobry.
Okładki przykurzone ze śladami po owadach.
60. –
626. SCHREIBER Mieczysław: Przewodnik stolarski. Obejmujący potrzebne wiadomości tak
z dziedziny zwyczjnego i zbytkownego materjału
i technologji mechanicznej, jakoteż ostatecznych
robót około wykończenia wyrobów drzewnych,
barwienia, zdobnictwa i imitacji. Tarnów: nakł.
Zygmunta Jelenia, 1922. – 182 s., il., 24 cm, opr. pł.
Podręcznik rozpoczyna się od struktury, rodzaju
i gatunków drewna, poprzez opisy narzędzi, aż
do obróbki. Wyd. II. Okładka lekko przykurzona z niewielkimi przetarciami na grzbiecie. Wewnątrz stan bardzo dobry.
75. –
627. SMACZNE i pożywne potrawy. Poznań:
Knorr – Zakłady Wyrobów Odżywczych, [ok.
1937]. – 32 s., il., 21 cm, brosz. wyd. Tytuł z okładki.
Broszura z wieloma przepisami od zup, drugie dania, po leguminy i ciasta. Cennik wyrobów Knorr.
Zaplamienia w środku i uszkodzony dolny margines kilku kart bez wpływu na tekst.
30. –
200
628.SOWIŃSKI S.: Tytoń do palenia. Uprawa i preparowanie liści. Warszawa: Wydawnictwo Redakcji „Ogrodnika”, 1919.
– 68, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Wyd. II.
Okładka z przebarwieniami na krawędziach, grzbiet przetarty, na k. tyt. podpis
własnościowy.
50. –
629.SZRAJBER Karol: Nowoczesne piece miesz­
ka­niowe. Podręcznik dla budujących z przedmową Prof. Dr. Inż. Wacława Żenczykowskiego. Warszawa: Piece Szrajbera, 1938. – [12],
265, X, [1] s., il., tabele, wykresy, 24 cm, brosz.
wyd., stan dobry.
75. –
630.WAGA Antoni (1799–1890): Teorya gospodarowania wewnętrznego czyli
zbiór wiadomości potrzebnych gospodyniom, dla użytku Instytutów
Żeńskich przez… Profesora Liceum Warszawskiego i Instytutu Rządowego Wychowania Płci Żeńskiej. Cz. I [więcej się nie ukazało]. Warszawa: W Drukarni XX. Pijarów, 1828. – [16], XIV, 310, [1] s., 19 cm, opr. płsk.
z epoki Pierwsze dwie karty dorobione wg oryginału. Niewielkie przetarcia
okładki, na grzbiecie tytuł złocony.
195. –
201
631. WIESZENIEWSKI Czesław: Ogródki warzywne.
Podręcznik dla ucznów PR w konkursie ogródków
warzywnych. Warszawa: Spółdzielnia Wydaw.
„Pomoc Oświatowa”, 1939. – 55, [1] s., il., 23,5 cm,
brosz. wyd. Biblioteczka Przysposobienia Rolniczego nr 8. Wyd. VII, poprawione i uzupełnione.
Stan dobry.
35. –
632.[WINO]. Poprzez winnice Francji. Przewodnik dla amatorów win. Warszawa: Komitet Propagandy Win, 1938. – 14, [1] s., 17 cm, brosz wyd.
Pieczątka „Dom Handlowy A. Wiśniewski Warszawa ul. Piusa XI 25”. wydane ze współudziałem
Radcy Handlowego przy Ambasadzie Francuskiej
w Warszawie. W treści: Sławne winorodne okolice;
Sztuka picia wina; Likiery. Na k. tyt. późniejszy
rys. Niewielkie podklejenie grzbietu.
45. –
633.WOJNAROWICZ Feliks: Nauczanie robót
z drzewa. Wzory ćwiczeń metodycznych robót
z deszczyny i klejonki. Kurs średni. Warszawa:
nakł. „Naszej Księgarni” SA Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1929.
– 142 s., il., rys., foto.,
24 cm, opr. pł. Przykłady wykonania prostych
przedmiotów (od rysunku, dobór materiałów i narzędzi po efekt
końcowy). Na końcu fotografie modeli. Okładka lekko przykurzona,
z niewielkimi przetarciami na grzbiecie.
Wewnątrz stan bardzo
dobry.
75. –
202
634. WOJNAROWICZ Feliks: Nauczanie
robót z drzewa. Cz. III. Kurs wyższy. Warszawa: nakł. „Naszej Księgarni” SA Związku
Nauczycielstwa Polskiego, 1934. – 206, [1] s.,
il., foto., 24 cm, opr. pł. Bogato ilustrowany
podręcznik, nauczyciela Państwowego Instytutu Robót Ręcznych, pokazuje sposoby
wykonania różnych sprzętów. Fotografie
przedsawiają efekty końcowe tych prac.
Okładka lekko przykurzona, z niewielkimi
przetarciami na grzbiecie. Wewnątrz stan
bardzo dobry.
75. –
635. [WŚCIEKLIZNA] O wściekliźnie. Czy można zabezpieczyć od wścieklizny ludzi, pokąsanych przez psy wściekłe? Napisała K. B. Warszawa: druk. Józefa Jeżeńskiego, 1906. – 20 s.,
19 cm, brosz. wyd. Wyd. II. Przebarwienia na
krawędziach okładki, zagięcia narożników. Na
karcie tyt. pieczątka własnościowa.
35. –
636.[ZAKŁADY Ogrodnicze C. Ulrich]. Cennik nawozów sztucznych i środków chemicznych do zwalczania chorób roślin. Warszawa:
[Zakł. Ogr. Ulrich] Centrala, [b.r.]. – 23, [1] s.,
20 × 11 cm, brosz. wyd. Tytuł okładka. Niewielkie zagięcia okł.
30. –
Ł
O
W
I
E
C
637. DYAKOWSKI Bohdan (1864–1940): O dawnych łowach i dawnej zwierzynie. Z ilustracjami
W. Nowina-Przybylskiego. Warszawa: M. Arct,
1925. – 208, [4] s., rys., 23 cm, opr. pł. wyd. Obszerna gawęda o myślistwie w dawnej Polsce
(m.in. zwierzęta myśliwskie – pies i ptaki; gruba
zwierzyna – żubry i tury oraz niedźwiedź). Brak
k. przedtytułowej. Okładka przykurzona, grzbiet
i krawędzie okładki lekko przetarte. Na tylnej
okł. ślad po zacieku.
120. –
638.Die ERSTE Internationale Jagd-Ausstellung
Wien 1910. Offizieller Katalog. Wiedeń: Verlag der Ausstellungs-Kommission, 1910. –
296, [10], VIII, 80 s., plan rozkład., inseraty,
20 cm, brosz. wyd. Katalog 1. międzynarodowej wystawy łowieckiej pod patronatem
cesarza Franciszka Józefa I. Ponad 90 s. fascynujących reklam z ich skorowidzem. Stan
b. dobry.
150. –
639.JANTA-Połczyński Władysław (1854–1946):
Ramoty myśliwskie. Warszawa: Dom Książki Polskiej, [1924]. – 131, [2] s., il., 21 cm, brosz.
wyd. Okładka kolorowa w chromolitografii.
Egz. nierozcięty. Drobne zagięcia na krawędziach okładki.
120. –
204
T
W
O
640.KOBYLAŃSKI Józef Władysław: O dawnych i obecnym zwierzyńcu w Krakowie.
Z portretem autora i ilustracjami. Lwów:
Odbitka z „Łowca”, 1929. – 37, [1] s., portret,
il., 17 cm, brosz. wyd. Okładka pognieciona
i pobrudzona, pierwsze strony pozaginane,
od góry niewielki ślad po zacieku.
35. –
641.KOBYLAŃSKI Józef Władysław: O łosiu. Wykaz artykułów i wzmianek o łosiu, zawartych w „Łowcu”, i „Łowcu Polskim”. Warszawa: [b.w.], 1933. – 50, [1] s.,
il., 23 cm, brosz. wyd. Okładka pobrudzona i poplamiona, grzbiet podklejony, wewnątrz czysty egz.
50. –
642.[ŁOWIECTWO]. Pierwsza Polska Wystawa
Łowiecka w Poznaniu 1929 przy Powszechnej Wystawie Krajowej pod protektoratem
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
prof. Ignacego Mościckiego. [Poznań]: Zarząd Wielkopolsk. Związku Myśliwych 1929.
– 38 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Dołączona, wydrukowana lista książek myśliwsko-przyrodniczych poszukiwanych przez kpt. Józefa
Wł. Kobylańskiego. Stan bardzo dobry, lekko spłowiałe krawędzie okładki, na karcie tyt.
pieczątka własnościowa.
90. –
205
643.PRZEWODNIK po III. Jarmarku Poleskim w Pińsku 15.VIII.–4.IX.1938.
Dni Polesia. 3 Jarmark Poleski. Pawilon łowiecki. Imprezy regionalne. Wycieczki krajoznawcze. Pińsk: [b.w.], 1938. – [10], 25, [47] s., 20,5 cm, brosz. wyd.
Liczne reklamy firm poleskich. Okładka podbrudzona, ślady przebarwień
od zszywek, zdezaktualizowane stemple biblioteczne.
75. –
S
P
O
R
T
644.CENAR Edmund (1856–1913): Ćwiczenia maczugami. Lwów: nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1894. – 40 s., 3 tabl. rozkł., il., 23 cm, brosz.
wyd. Częściowo nieczytelna pieczątka Koła
Gimnastycznego. Podręcznik do ćwiczeń gimnastycznych z maczugami, napisany przez naucz. wych. fiz., twórcy żeńskiego Tow. Gimnastycznego „Sokół”. Grzbiet podklejony, niewielki
ubytek przedniej okł. Narożniki na części stron
odbarwione.
75. –
645.[DZIESIĄTY] X. Międzynarodowy Raid Automobilklubu Polski 1937 / 6–11.VI. Warszawa:
Automobilklub Polski, 1937. – 39, [7] s., mapa,
il., reklamy, 24 cm, brosz. wyd. Na okładce:
Regulamin X Międzynarodowego Raidu A. P.
Zachowany formularz zgłoszeniowy na raid.
Egzemplarz podniszczony, marginesy nadgniecione, okładka zabrudzona.
75. –
646.FIZICZESKOJE wospitanije u japoncew. Sistema uprażnienij, diety i obraza żizni woobszcze,
sdielawszszaja etot narod samym zdorowym,
krepkim i żiznieradostnym na swietie. Pierewod s angliskogo Ed. Radunskago. Moskwa:
Tip. I.D. Sytina, 1905. – 120 s., 18 il., 20 cm,
opr. pł. z naklejoną okładką brosz. na płótno.
Podręcznik dżu-dżitsu, jedenej z najstarszych
japońskich systemów walki wręcz. Całostronicowe ilustracje obrazują sposoby walki. Stan
zachowania b. dobry.
150. –
207
647. HAMBURGER Alfred (1877–1939): Wzory igrzysk i piramid wolnych. Wyd.
2 popr. i uzup. Lwów: Książnica Polska TNSW, 1924. – 47, [1] s. (w tym 5–47 s.
il.), [1] k. tabl. rozkład., 22 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki. Dzielnica Małopolska Związku Tow. Gimn. „Sokół” we Lwowie.
45. –
648.[JEDENASTY] XI. Międzynarodowy Raid Automobilklubu Polski
1938 / 25.VI.–1.VII. Warszawa: Automobilklub Polski, 1938. – 52, [6] s., il.,
mapa, reklamy, 24 cm, brosz. wyd. Na okładce: XI Międzynarodowy Raid
Automobilklubu Polski 25.VI – Regulamin – 1.VII.38. Zachowany formularz
zgłoszeniowy na raid. Stan b. dobry.
120. –
649.ŚLASKI Eugenjusz (1873–1935): Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnej. Warszawa:
Główna Księgarnia Wojskowa, 1931. – VI, 78,
[3] s., il, 18 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Sportowa Nr. 17. Autor – generał brygady Wojska
Polskiego. W czasie wojny z bolszewikami dowodził kolejno: Pułkiem Jazdy Tatarskiej (od
27 kwietnia 1919 roku), 13 Pułkiem Ułanów i IX
Brygadą Jazdy. Okładka spłowiała i przykurzona, blok czysty.
60. –
208
650.[TENIS]. „Lawn tennis” i jego zasady. Spolszczone według podręczników angielskich i niemieckich. Warszawa: druk. i nakł. Fr. Karpińskiego,
1902. – 95 s., 12 k. tabl., 17 cm, brosz. wyd. Wyd. II. Na ost. stronie ślady po
zapiskach ołówkiem. Stan bardzo dobry.
150. –
V
A
R
I
A
651. AUGUSTYNOWICZ Adam F. (1896–1966): Walka o samochód w Polsce. [Warszawa]: Polska Agencja Prasowa, 1934. – 24 s., 25 cm, brosz. wyd.
Rozwój motoryzacji na świecie i jak wygląda Polska na tle innych państw
wg danych statystycznych. Jakie są przyczyny „demotoryzacji” w Polsce?
Okładka lekko przykurzona. Zdezaktualizowane pieczątki.
35. –
652. CHANKOWSKI Henryk (1882–1944): Wykład popularny rachunkowości
handlowej i finansowej. Podręcznik praktyczny dla osób, chcących wyuczyć
się rachunkowości handlowej lub w niej się wydoskonalić, tudzież Przewodnik dla przedsiębiorstw towarowych, ajenturowych, ekspedycyjnych, bankierskich i t.p. Warszawa: nakł. Kursów Buchalteryjnych H. Chankowskiego,
1900. – 756, XIX, [1] s., tabele, 22 cm, opr. płsk. z epoki. Wyd. 1. Podstawowy
podręcznik autora i organizatora kursów buchalteryjnych.
150. –
653. CHEŁMIRSKI Jan: Jej królewska mość prasa. Zwięzły zarys teorji prasy
i dziennikarstwa. Lwów: Tow. Wyd. „Ateneum”, [1927]. – 134, [2] s., 18 cm,
brosz. wyd. Bibljoteka Tęczowa Nr 16. Składki luzem. Okładka przykurzona, podklejona na grzbiecie.
50. –
654.CZARTORYSKI Zygmunt (1853–1920): O drogach żelaznych podrzędniejszych i najodpowiedniejszej szerokości toru dróg żelaznych wąz-
210
kotorowych skreślił … Poznań: Biblioteka
Kórnicka, 1895. – 99 s., 24 cm, brosz. wyd.
Wyd. II. Niewielki ubytek i podklejenia
okł. Stan dobry.
50. –
655. CZOPOWSKI H.[enryk] (1863–1935): Słowo
wstępne do wykładów mechaniki ogólnej
wypowiedziane przez … w kwietniu roku
1916 do słuchaczów i słuchaczek wydziałów
chemji, inżynierji budowlanej i rolnej Politechniki w Warszawie. Warszawa: nakł.
Tow. Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki Warszawskiej, 1916. – 34, [1] s., 18,5 cm,
brosz. wyd. Okładka sygnowana: Z K. Brak
k. przedtytułowej, na odwrocie k. tyt. notatki ołówkiem. Niewielkie zagięcia narożników okł.
45. –
656.ELEMENTARNY kurs astrologii urodzeniowej. W 15 lekcjach (z tablicami, rysunkami, przykładami i ćwiczeniami). Bydgoszcz:
Polskie Towarzystwo Astrologiczne, 1937.
– 161, [3] s., tabele, wykresy, tablica luzem.
24 cm, brosz. wyd. Ekslibris Jacka Strzałkowskiego w akwaforcie. Wstęp Prezesa Towarzystwa Fr.A. Prangla. Tablica do obliczenia
horoskopu. Stan b. dobry.
75. –
657. GANSZYNIEC Ryszard (1888–1958): Studya
do dziejów magii i pas magiczny. Lwów:
Towarzystwo Naukowe, 1922. – [2], 57 s., IV k.
tabl., 25 cm, brosz. wyd. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie Dział I. T. I. Z. 6.
Okładka spłowiała, pokruszona na krawędziach. Egz. nierozcięty.
50. –
211
658. KATALOG wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII-XVI wieku.
Kraków: Skł. Gł. Gebethner i Wolff, 1928. – 28,
[3] s., 9 k. tabl., 26 cm, brosz. wyd. Wystawa
zorganizowana z okazji IV Zjazdu Polskich Historyków Medycyny z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej przygotowanej przez Aleksandra
Birkenmajera. Krawędzie lekko pokruszone,
grzbiet podklejony z niewielkim ubytkiem.
Wewnątrz czysty egz.
35. –
659. LENCZEWSKI W.: Poznajemy samochód.
[rys. wykonali Kazimierz Podsadecki, B. Kotarba]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej, 1954. – 90, [2] s., il., 21 cm,
brosz. wyd. Podręcznik podstawowych wiadomości o samochodach.
50. –
660. MAŁKOWSKI Wacław: Wykaz systematyczny wszystkich ptaków krajowych z dołączeniem skorowidzów abecadłowych nazw polskich
i łacińskich. Ułożył i wydał… Warszawa: sgł.
u wydawcy, [1902]. – [4], VI, 115 s., 18 cm, brosz.
wyd. Systematyka ptaków polskich. Grzbiet
uszkodzony podklejony. Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. Stan dobry.
120. –
661. PIETRASZEK Jan (1828–1880): Mechanika popularna czyli podręcznik dla Inżynierów, Budowniczych, Mechaników, Maszynistów
i Techników w ogólności, tudzież dla gospodarzy wiejskich i do wykładów w szkołach przemysłowo-rzemieślniczych, opracował podług
212
najlepszych źródeł … inżynier-mechanik. Warszawa: Druk. Władysława
Dębskiego, 1879. – 6, VIII, 696 s., il., 21 cm, opr. pł. W treści m.in. Zasady
fzyki; Zasady matematyki; O kotłach parowych; Machiny wodne; Machiny
wiatrowe; Młyny i olejarnie; Machiny rolnicze. Pierwsze strony poplamione
i przebarwione. Wewnątrz niewielkie przebarwienia.
220. –
662.PIRINELLI A.: Jak zostać czarnoksiężnikiem? Zbiór najnowszych i najpiękniejszych sztuk magicznych i rozrywek naukowych z ilustracjami. Warszawa: Wydaw.
Księgarni Popularnej, [1920]. – 177 s., [1] k.
il., il., 20,5 cm, brosz. Luźne i nieprzycięte
składki. Papier pożółkły.
90. –
663. POMPY. Hydrofory. Wiercenie studzien.
Katalog H 2 – 1936 / 37. Dyrektor T. S. Trębicki.
Fabryka Pomp i Narzędzi Pożarniczych. Warszawa: Składnica Straży Pożarnych, 1936 / 37. –
28 s., il., 22 cm, brosz. wyd. Tytuł. okładka. Bogato ilustrowany katalog fabryki z Grodziska
Maz. Stan bardzo dobry, niewielkie zagięcie
dolnego narożnika.
50. –
213
664. PRANIE Radionem … [Warszawa:
Prasa Polska S.A., lata 30. XX w.]. – [20] s.,
il. kolor., 16,5 cm, brosz. wyd. Broszura reklamowa propagująca pranie proszkiem
„Radion”. Z kolorowymi ilustracjami. Na
okł. hasła reklamowe: „Radion sam pierze”;
„Pranie Radionem to istny cud – gdyż
Radion usuwa wszelki brud!”. Stan bardzo dobry.
35. –
665. PRZEGLĄD Pocztowy 1918–1938.
Przegląd Pocztowy: Rok VIII. zeszyt 11;
Przeglad Teletechniczny R. XI, zeszyt 11.
Warszawa: Stowarzyszenie Teletechników Polskich, 1938. – [3], 164–204 s.; [6],
327–384 s., il., inseraty 30 cm, brosz. wyd.
Dwa różne miesięczniki wydane wspólnie
z okazji 20 lecia odzyskania niepodległości.
„Nr specjalny ilustrujący dorobek poczty
i telekomunikacji w Polsce niepodległej”.
Stan bardzo dobry, grzbiet z niewielkim
podklejeniem, krawędzie okładki lekko
przykurzone.
90. –
666. RADZISZEWSKI Henryk (1873–
1923): Bank Polski. Warszawa: 1910. –
XXXII, [2], 541, [3] s., [1] k. portr., 27 cm,
opr. płsk. Monumentalna monografia
Banku Polskiego w Królestwie Polskim
od jego założenia w 1828 do likwidacji
w 1886 roku. Wyd. 1 znacznie większe od
późniejszego z 1919 r. Okładka przetarta na krawędziach, niewielkie pęknięcie
górnej krawedzi grzbietu. Tytuł złocony
na grzbiecie.
360. –
214
667.ROCZNIK polskiego przemysłu i handlu.
Warszawa: Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, 1938. – VIII, XXXV, XXXVI, XXXV,
[1], 183, [2] s., następnie bez paginacji numery
poz.: od 1–14868, od 147–14679, od 20001–20064.
32 cm, opr. wyd. pł. Księga adresowa i informacyjna przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i finansowych Rzeczypospolitej Polskiej
pod. red. dyrektorów Izb Przemysłowo-Handlowych oraz Naczelnych Organizacyj Przemysłu
i Handlu. Rocznik Informacyjny o Spółkach
Akcyjnych w Polsce. Przetarcia na krawędziach
i nadpęknięcia grzbietu.
750. –
668.SIENNICKI Stanisław (1834–1897): Dawna drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej. (1628 – 1864). Wyd. II uzupełnione, ozdobione ryciną i 8-ma
fac-simile pisma i niektórych ornamentów drukarskich z drugiej połowy
XVII wieku i poczatku XVIII stulecia. Warszawa: nakł. autora, 1887. – [8],
140, XXXII s., 22 cm, opr. płsk. Pieczątka własnościwa znanego w XIX w.
propagatora wegetarianizmu: „Moes-Oskargiełło w Pilicy Krakowsk.”
oraz „Bibl. Oskargiełły. Kraków”. Zachowana okł. broszury. Na grzbiecie
szyldziki ze złoceniami. Niewielki ubytek górnej krawędzi grzbietu, tylna
okładka poplamiona.
300. –
669.SKUPEŃSKI Franciszek (1888–1962): Album ważniejszych grzybów spotykanych na podkładch kolejowych opracowany przez … Kierownika
Pracowni Botanicznej Politechniki Warszawskiej. Warszawa: Min. Komunikacji, 1934. – 15 s., XX k. tabl., 21 × 24 cm, kart. wyd. Rysunki wykonane
przez art.malarza W. Żbikowskiego z Pracowni Artystycznej Zakładów
Graficznych Straszewiczów. Stan bardzo dobry.
120. –
215
670. SOKÓŁ. Przewodnik gimnastyczny. R. LIII. Nr.4. Komitet
Honorowy Związkowego Zlotu Sokolskiego w Katowicach
w r. 1937. Warszawa: Związek
Tow. Gimnastycznych „Sokół”,
1937. – 129–176 s., il., 23,5 cm,
brosz. wyd. Przew. Gimn. „Sokół” ukazuje się od roku 1881
(z przerwą w latach 1915–1917),
najpierw we Lwowie, a od roku
1924–1939 w Warszawie. Niniejszy nr poświęcony jest organizacji Zlotu Sokolego w celu
uczczenia 15 rocznicy powrotu Śląska do Polski i 70 rocznicy powstania Sokolstwa na
ziemiach Polskich. Niewielkie
przebarwienia i pokruszenia na
krawędzich.
35. –
671.WASIUTYŃSKI Aleksander (1859–1944): Drogi
żelazne. Powstanie i organizacja dróg żelaznych.
Tabor i technika ruchu kolejowego. Projektowanie
drogi żelaznej. Budowa spodnia i wierzchnia. Połączenia torów. Stacje. Sygnalizacja i urządzenia
bezpieczeństwa. Warszawa: Wyd. Naukowe Komisji T-wa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki,
1925. – XXV, 679, [2] s., [2] k. złoż, mapy, rys., tabele,
wykresy, obliczenia, 27 cm, opr. pł. wyd. Autor, inż.
komunikacji, dr. nauk inżynierskich, przewodniczacy Komisji do Spraw Przebudowy Węzła Kolejowego
Warszawskiego. Wyd. II uzupełnione. Tytuł złocony na licu okładki i na
grzbiecie. Przetarcia na krawędziach oprawy.
150. –
672.WEYDLICH Kazimierz (1894–1942): Tęczowy sztandar spółdzielczy.
Podręcznik z 30 tematami do przepracowania przez członków spółdzielni, działaczy społecznych i młodzież. Poznań: Księg. św. Wojciecha, 1939. – XV, [1], 180 s., 20 cm, brosz. wyd. Historia ruchu spółdzielczego w Polsce, zasady organizacji i praktyczny podręcznik młodego
spółdzielcy. Przybrudzenia okł., miejscami podkreślenia ołówkiem
w tekście, poza tym czysty egz.
45. –
216
673. WRÓBLEWSKI Bronisław (1888–1941):
Ideologja korporacyj akademickich. Wilno:
S. Gł. Dom Książki Polskiej, 1928. – 16 s., 24,5 cm,
brosz. wyd. „Korporacja akademicka musi się
składać z ludzi, na których żadna plama niehonorowości, nieuczciwości nie ciąży”. Okładka
przykurzona. Wewnątrz czysty egz.
45. –
674. WYSOCKI Stanisław (1876–1931): Uszkodzenia telefonów. Poradnik praktyczny dla
techników i monterów. Warszawa: sgł. Księgarnia Techniczna, [1927]. – [6], 122, [14] s., rys., inseraty, 14,5 cm, opr. pł. Niewielkie przetarcia na
krawędzich okładki.
50. –
675. ZALESKA Malwina: W poszukiwaniu skarbów ziemi. Opowiadania z dziedziny mineralogii
i geologii dla młodzieży. Kraków: T. Gieszczykiewicz, 1944. – 207, [1] s., XXIV s. il., il., 24 cm, opr.
wyd. ppł. Stan b. dobry.
60. –
SIENNICKI… poz. 668
I
n
d
Adamska-Roubin Kazimiera 190
Aleksander Car 100, 440
alkohole 595, 600, 612, 632
Almarski Witold 428
Alster Antoni 2
Ameisenowa Zofja 564
Andriolli Elwiro 54, 175, 484
Askenazy Szymon 429
astrologia 656
Augustynowicz Adam F. 651
Babolice 307
Badeni Ignacy 554
Bal Antoni 593
Balińska Ignacowa 80
Baliński Stanisław 594
Balmont Konstanty 114
Bandrowski-Kaden Juljusz 430
Bandtkie Jerzy Samuel 431
Bank Polski 86, 555, 562, 666
Baran Stefan 138
Baranowski Ignacy 432
Bardoux Jacques 433
Bartoszewicz Kazimierz 434, 565, 469
Belina-Wojcikiewicz Kazimierz 195
Bełza Józef 595
Bełza Władysław 162
Berenson Leon 435
Berezowski Konrad 168
Berg Mikołaj Wasiljewicz 436
Berka Wacław 317
Besser Stanisław 115
Bielski Kazimierz 318
Bieżanowski Józef 140
Birkenmajer Aleksander 658
218
e
k
Birkenmajer Józef 116
Bocheński Adolf Maria 437
Bocheński Tadeusz 117, 118
Bocheński Zbigniew 3
Boczyłowicz Jakub 62
Bojarska Stefania 196
Borecki Antoni 597
Borodzicz Józef 197
Borowski Tadeusz 119
Borowski Wacław 455
Borowy Piotr 226
Borowy Wacław 120
Boruta Diabeł 270
Brandes Jerzy 121
Breyer Albert 252
Briusow Walery 114
broń 323, 341, 351, 365, 368, 386, 398
Bruchnalski W. 162
Brzeziński Mieczysław 198
Brzękowski Jan 122
Brzozowski Stanisław 598
budownictwo 18, 40, 596, 604, 629
Budzyński Wacław 320, 448
Budzyński Wiktor 123
Bukowski Jan 153
Bułhak Jan 1, 248
Buryan Józef 413
Buszyński Ignacy 200
Bychowski Zygmunt 566
Bylina Michał 15, 389
Bystroń Jan Stanisław 249
Cegielskij Longin 438
Cenar Edmund 644
Cepnik Kazimierz 321
s
Chankowski Henryk 652
Chełmirski Jan 653
Chmiel Adam 414
Chmielnicki Bohdan 452
Chmielowski Piotr 124, 162
Chocianowicz Wacław 322
Chociszewski Józef 599
Chodkiewicz Alexander 600
Chodźko Michał Borejko 439
Chruściel A. 399
Chwistek Leon 38
Ciechanowiecki Andrzej 323
Cieplice 110, 501
Cieszkowski Stanisław 440
Cieślewski Tadeusz (Syn) 12
Cieślik Franciszek 181
Cybulska Maja Elżbieta 5, 125
Czaplicki Ferdynand Władysław 441,
442, 443
Czartoryski Adam 429
Czartoryski Zygmunt 654
Czeczott Witold 4, 319
Czekanowski J. 249
Czempin 273
Czernecki Józef 201
Czopowski Henryk 655
Czubek Jan 500
Czyżycki Walenty 601
Darowski Adam 445
Dąbrowski Adam Józef 325
Dąbrowski Bronisław 81
Dąbrowski Henryk 497
Dąbrowski Jerzy 326
Dąbrowski Włodzimierz 559
dedykacje 89, 92, 97, 117, 118, 122, 123,
126, 129, 131, 134, 139, 149, 165, 169, 205,
225, 233, 384, 441, 538, 542, 605, 622, 623
Dembiński Bronisław 446
Dembiński Ryszard 402
Dementjew Pułkownik 6
Deni (Denisow) Wiktor
Nokołajewicz 60, 61
Dębicki Zdzisław 157
Dęblin 327
Dmowski Roman 447, 522
Dobrowolski Tadeusz 202
Dobrzyń N/Wisłą 91
Dobrzyński Konstanty 126
Dolański Henryk 111
Doliwa J. 602
Domaniewski Czesław 7
Dowbor-Muśnicki Józef 316, 328
Dowmuntt-Pomian Andrzej 329
Drexelius Jeremias 63
Drzewiecki Jan 330
Dubissa 200
Dudziński Juliusz 448
Duniłowicze 274
Dworzecki Jan 127
Dyakowski Bohdan 637
Działyński Jan Kanty 457
Dzieślewski Zygmunt 331
Dziewanowski Władysław 332
Dzikowski Stanisław 512
Eger Feliksa 450, 451
Ejsmond Franciszek 82
Ejsmond Julian 89
Ejsmond Stanisław 83
Estonja 203
Estreicher Karol 29
Ezoter 129
Fajans Maksymilian 50-59
Fijałkowski Antoni Melchior 100
Fik Ignacy 130
219
Filipowicz Karol 624
Firlejowie 415
Fischer Tadeusz 604
Fiutowski Tadeusz 333
Frankowski Jan 204
Fryderyk Wilhelm I, Król Prus 64-69
Fryderyk Wilhelm II, Król Prus 70
Fryderyk Wilhelm III, Król Prus 556
Fuglewicz Konrad 605
Fuks J. 399
Gajewski Kazimierz 567, 568, 569
Galster Karol Lucjan 334
Ganszyniec Ryszard 657
Gawkowski Stanisław 335
Gawlina Józef 318, 407
Gawrońska Helena St. 205
Gawroński Franciszek Rawita 452, 453
Gdańsk 275
Gebert Bolesław 454
Gella Jan 336
Gerlach Stanisław 455
Gerszkiewicz Bolesław 131
Gębarowicz Mieczysław 456
Giller Agaton 457, 497, 543
Girs-Barcz Atelier 150, 161, 263
Giżycki Kamil 132
Gläser Zofia 133
Glass Henryk 458
Gliwa Stanisław 5, 399, 400
Gluziński Tadeusz 570
Gładysz Mieczysław 9
Gniezno 210
Godlewski Józef 459
Godlewski Michał 84 Goebbels Joseph 460
Goethe Johann Wolfgang 10
Gopło 253
220
Gorczakow Michał 100
gospodarstwo wiejskie 593, 594, 595,
600, 602, 603, 604, 605, 613, 614, 624,
625, 628, 630, 661
Górski Antoni 461
Grabowski Władysław 327
Grabski Władysław 462
Grochowiak Stanisław 134
Grodno 276, 277
Grodzieńska Wanda 135
Grodzisk Maz. 663
Gronowski Tadeusz 11, 12, 13, 184
Grottger Artur 34
Grudziński Antoni 337
Grundmann Karl 206
Gruszecki Wiktor 571
Gubrynowicz Bronisław 162
Gumowski Marian 30, 416
Gusty Francesco 463
Haller Józef 338
Hamburger Alfred 647
harcerstwo 335, 342
Hartmanowa Marja 606
Haykowski Stanisław 332, 375
Herget Antoni 607
Hermanowicz Henryk 221
Hertz Benedykt 222, 572
Herzl Teodor 573, 574, 590
Heydel Adam 16
Holenderski Janusz 593, 625
Hołowiński Ignacy 207
Homolacs Karol 17
Hornowska Maria 169
Horoszkiewicz Roman 208
Horyniec 209
Hryniewiecki Bolesław 249, 608
Hrynkiewicz K. 399
Huber Ignacy 609
Hupert Witold 340
Huvret H. I M. 610
Irzykowski Karol 136, 137
Iwanicki Karol 18
Iwasiewicz Jan 464
Jabłonowski Aleksander 465
Jabłoński Kajetan 140
Jakimowicz Andrzej 164
Jakubowski Stanisław 19, 226
Janasz Adolf 575
Jankowski Czesław 466
Janowiec 278
Janta Aleksander 138
Janta-Połczyński Władysław 639
Januszewski Wincenty 213
Jarnuszkiewicz Czesław 341
Jarochowski Kazimierz 467
Jarocin 279
Jarosławiecka Marja 20
Jarzębski Adam 214
Jastrun Mieczysław 139
Jastrzębowski Wojciech 15, 329, 356, 522
Jaworski Franciszek 140, 215
Jelski Ignacy 103
Jelski Władysław 577
Jeske-Choiński Teodor 578, 579
Jewsiewicki Władysław 21
Jeżewski Bohdan 323
Jędrzejewicz Janusz 345
Jędrzejewski Władysław 373
Jędrzejowska Anna 142
judaica 38, 191, 290, 564–592
Kaczkowski Karol 468
kalendarz 346, 347, 359
Kalinowski Franciszek 348
Kaller Janusz 612
Kamieniec Podolski 244
Kamiński Z. 194
kanarek 597
Karbowska Janina 143
Karłowicz Mieczysław 216
Karpowicz Tymoteusz 143
Kasprowicz Jan 163
Kasprzycki Jan 307–315
Kasprzycki Wincenty 307–315
Katowice 234
Kazimierz n/Wisłą 280, 281, 282
Kieszkowski Jerzy 22
kilimy 23, 27, 39
Kiryjówka 177
Kisielewski Zygmunt 350
Klaczko Julian 471
Klochowicz Kazimierz 351
Kneipp Sebastian 613
Knoll-Kownacki Edmund 352
Kobendza Roman 608
Kobro Katarzyna 24 Kobryń 283
Kobylański Józef Władysław 640, 641,
642
Kochanowski Jan 144
Kochanowski Jan Karol 472
Kolbuszewski Stanisław 217
kolej 654, 669, 671
kolędy 133
Kołłątaj Hugo 473
Koło 284
Kołomyja 264
Komorowski Władysław 218
Konarski Feliks (Ref-Ren) 474
Konitz Henryk 475
Konopczyński Władysław 476
221
konopie 602
Konopka Józef 332
Konopnicka Maria 529
Konstytucja 3 Maja 535
koń 193, 352, 380, 406, 452, 616, 620, 623,
649
Kończyc Tadeusz 145
korporacje 673
Korwin-Krukowski Henryk 477
Korwin-Milewski Hipolit 478
Korzon Tadeusz 429
Korzonek Jan 557
Kossak Tadeusz 353
Kossak Wojciech 105, 479
Kossak Zofia 268
Koszutski Stanisław 354
Kościuszko Tadeusz 490, 519
Kotarbiński Józef 146, 157
Kotarbiński Miłosz 146
Kowalczykowa Alina 122, 139
Kowalewska Zofja 480
Kowno 285 - 289
Kozierowski Stanisław
z Winnejgóry 417
Koźmian Kajetan 147
Koźmiński Ksawery 332
Krajewski Juliusz 180
Kraków 30, 36, 38, 45, 74, 105, 144, 167,
176, 202, 497, 564, 640
Krasiński Zygmunt 124
Krasne 623
Krasnowski Zbigniew 570
Krasoń Józef 481
Krasuski Zbigniew Jan 355
Kraszewski Józef Ignacy 483
Kraushar Aleksander 251, 482, 483, 484
Kromer Marcin 72
Kronenberg Leopold 429
222
Kruszelnicka Janina 220
Kruszwica 253
Kruszyński Jan 1
Kruszyński Józef 580
Krzemieniec 221
Księstwo Legnickie 501
Księstwo Warszawskie 103, 104
Kubala Ludwik 485
Kucharski Kazimierz 268
Kukiel Marian 357
Kula-Przyboś Danuta 165
Kulczycki Ludwik 486
kulinaria 93, 606, 610, 617, 619, 627
Kulisiewicz Tadeusz 15, 25
Kulski Władysław 563
Kułakowski Sergjusz 148
Kunda Piotr 358
Kuntze Edward 487
Kuropatwińska Maria 615
Kurpie 233, 260
Kutrzeba Stanisław 511, 582
Kutrzeba Tadeusz 410
Lange Antoni 157
Laskowski Leopold 583
Lasocki Zygmunt 418, 419
Latanowicz Stanisław 359
Legiony 322, 339, 344, 349, 350, 363, 383,
387, 388, 488, 537, 553
Lehndorff Jerzy 616
Leliwa Tadeusz 360
Lemański Jan 149
len 602
Lenart Bonawentura 46
Lenczewski W. 659
Leopolita Gabriel Zawieszko 73
Leroy-Beaulieu Paweł 489
Leszko Ludwik 118
Leśmian Bolesław 150
Lichocki Filip 74
Lilientalowa Regina 584
Lis-Kula Leopold 430
listy 89, 92
Litwa 67, 222, 235, 246, 274, 426, 442,
459, 471, 511
lotnictwo 173, 348, 361, 405
Lubicz-Pachoński Jan 490
Lublin 141
Lutosławski Wincenty 491
Lwów 11, 123, 140, 142, 200, 215, 223,
224, 231, 262, 267, 336, 370, 371, 389,
456
Łęczyca 270
Łodyński Marjan 362
Łosińska J. 617
Łowczowski Gustaw 363
łowiectwo 218, 637–643
Łoza Stanisław 420
Łuck 225, 290
Machan Wacław 191
Machay Ferdynand 226
Maciesza Aleksander 227, 228
Macieszyna Maria 228
Mackiewicz Kamil 14, 132, 173, 204, 397
Mackiewicz Stanisław Cat 492
magia 657, 662
Makowski Wacław 151
Makowski Zygmunt 618
Malczewski Antoni 152
Malczewski Jacek 16
Malinowski-Pobóg Władysław 106
Maliszewski Edward 229, 230
Małkowski Wacław 660
Małopolska Wschodnia 231
Man Mendel 585
Mańkowski Tadeusz 26, 27, 39, 223
Marchlewski Julian 85
Martel René 493
Marynowski Zdzisław 364
masoneria 448, 450, 451, 499, 502
Matejko Jan 28, 29, 484
Matusiak S. 248
Mazur St. 586
Mazurkiewicz Wincenty 494
Medycyna 43, 98, 209, 635, 658
Mehoffer Józef 29
menu 91, 266
Mering Andrzej 619
Mękicki Rudolf 22, 371
Miciński Tadeusz 153, 157
Mickiewicz Adam 124, 154, 155, 162, 217
Miedziński Bogusław 587
Miklaszewski Walenty Łukasz 495
Minell Jan 75
Miniszewski Józef Aleksander 496
Mirów 308, 309
Miziewicz Stanisław 403
Młocki Alfred 497
Młynarski Feliks 86
Moraczewski Jędrzej 498
Morawski Kazimierz Marian 499
Morelowski Marian 26, 92
Moskwa 232
Moszyński Kazimierz 157
motoryzacja 561, 645, 648, 651, 659
mundury 316, 332, 375
Murawiew Michał Mikołajewicz 500
muzea polskie 30, 45, 220, 470
Namysłowski Bolesław 233
Nentwig Heinrich 501
Niemojewski Andrzej 502, 588
223
Niemojewski Lech 31, 92
Niemojowski Jan Nepomucen 366
Niewiadomski Eligjusz 503
Niewiadomski St. 529
Nitkowski Aleksander 620
Norwid Cyprian Kamil 519
Noskowski Tadeusz 166
Nowaczyński Adolf 156, 469
Nowak Joachim 367
Nowakowski Bogdan 183, 196
Nowogródek 155, 235
Ogier Karol 504
ogrodnictwo 598, 602, 607, 608, 615,
621, 624, 628, 631, 636
Ogrodzieniec 310, 311
Ojców 256, 291-293, 312
Olbracht Łaski 484
Olizar Gustaw 158, 505
Olszewicz Bolesław 230
Opałek Mieczysław 159, 160, 371, 421
Oppman Artur Or-Ot 161
Orawa 226, 254
Orda Napoleon 50-59
Ordon Julian Konstanty 507
Orłowicz Mieczysław 234
Ornicz P. 373
Orzechowski Oksza Tadeusz 468
Orzeszkowa Eliza 107
Oskargiełło 668
Osmołówka 294
Ostrowski E. 621
Ostrowski Kazimierz 128
Ostrowski Stanisław Zdeszek 77
Pawłowicz Edward 235, 507
Pawłowski St. 249
Petrow A.J. 232
224
Pęczkowski Mieczysław 375
Piekarski Kazimierz 32
Piekary Śląskie 94
Pieskowa Skała 292, 313
Pietraszek Jan 661
Pietrzykowski Piotr Tadeusz 622
Pik Franciszek 349
Piłsudski Józef 327, 344, 345, 376, 391,
408, 425, 488, 541
Pińsk 208, 643
Pirinelli A. 662
pistolety 351 zob. broń
Piwarski Kazimierz 508
plakat sowiecki 60, 61
Płock 228
Podlasie 204, 257
Podoski Bohdan 558
poezja 114, 116, 117, 118, 122, 125, 126,
127, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 147, 151,
157, 158, 161, 163, 165, 170, 173, 179, 181,
186, 188, 189, 190, 192
Pohoska Ewa 164
Polesie 236, 257, 643
Politechnika Warszawska 655, 669
Poniatowski Józef 429, 497
Popławska Felicya 513
Potocki Antoni 34
Potulicki Michał 563
Powstanie Listopadowe 359, 366, 403,
468, 497, 529, 536, 543
Powstanie Styczniowe 366, 379, 436,
441, 442, 443, 453, 457, 480, 483, 515
Powstanie Warszawskie 329
Powstanie Wielkopolskie 367
Poznań 30, 238, 239, 242, 262, 342, 392,
470, 642
Półtawski Adam 157
Prawdzic Edmund 514
Prawdzic Marjan 624
prawo 64–71, 79, 151, 240, 368, 558, 559,
560, 561, 569
Prek Ksawery 456
Prószyński Konrad 624
Pruski Witold 623
Przemyśl 295
Przesmycki Zenon Miriam 192
Przyborowski Walery 515
Przyboś Julian 165
Przybyszewski Stanisław 166
Przyjaciel Ludu 241
Przyrembel Zygmunt 35
Przytkowice 271
Psałterz Puławski 167
ptaki 597, 660
Puławy 296
Pusch Maurycy 112
Putek Józef 516
Rabelais Franciszek 168
Rabsztyn 314
Radłów 111
Radziszewski Henryk 666
Rakowiecki Ignacy Benedykt 517
Rande Fryderyk 518
Rankowski Leon 242
Rastafiński Jan 625
Rejcher Koźmian Stanisław 89
Reński Bolesław 88
rękodzieło 601, 609, 622, 626, 633, 634
Rogowo 297
Rogowski Jan 383
Rojek Konstanty 561
Rojowski Teodor 538
Rokoszny Józef 243
Rolle Michał 244
Romanowski Władysław Jan 456
Romer Eugenjusz 245, 249
Rosenblüth Ignacy 557
Rosja Sowiecka 433, 464, 486, 495, 524,
547
Rospond Stanisław 422, 423
Rotkel Karol 625
Różankowski Teodor 152, 267
Różycki Jerzy 246
Różycki Zygmunt 169
Rudnicki Marek 135
Rudosieński Ambroży 104
Ruffer Józef 170
Rulikowski Mieczysław 149
Rutkowski Stanisław 385
Rydz-Śmigły Edward 321, 333, 521
Rydzyna 247
Rymut Kazimierz 424
Rysiewicz Władysław 386
Ryszczewski Aleksander 193
Rządkowski Jan 387
rzemiosło 35, 36, 49
Rzymowski Wincenty 522
sadownictwo 611, 618, 624
Sandomierz 243
Sanguszko Roman 55, 59
Sankowski P. 248
Sassenbach Johan 523
Sawicki Ludomir 249
Saysse-Tobiczyk Kazimierz 199
Schally Kazimierz 388
Schöder Artur Władysław Antoni 389
Schreiber Mieczysław 626
Schweizer Ludwik 390
Semkowicz W. 249, 511
Seweryn Tadeusz 36
Shaw George Bernard 524
Siedlecki Michał 171
Siemieński Józef 525, 526
225
Sienkiewicz Henryk 95, 172, 182
Siennicki Stanisław 668
Skalmierzyce 299
Skierniewice 300
Skórewicz Kazimierz 250
Skórzewska Florentyna 127
Skupeński Franciszek 669
Słoński Edward 173, 174
Słoński Stanisław 167
Słowacki Juliusz 124, 175, 176, 221
Smoleń 315
Smoleński Józef 356
Sobieszczański Franciszek
Maksymilian 251
Sochaniewicz Kazimierz 527
Soden Julius von 177
Sokolnicki Michał 429, 528
Sokół Tow. Gimnastyczne 644, 647,
670
Sompolno 252
Sopot 301
Sosnowska Halina 164
Sowiński Józef Longin 529
Sowiński S. 628
Sperczyński Władysław 253
Spisz 226, 254
sport 87, 339, 644, 646, 647, 649, 650
Srokowski Konstanty 530
Stach Piotr 255
Staff Leopold 178
Stanisławów 231
Stanisławski Jan 108
Starowiejski Stefan 531
Starzewski Jan Jast 532
Staszic Stanisław 580
Stażewski Henryk 13
Stączek Stanisła W Jun. 256
Stefański Czesław 377
226
Stern Anatol 179
Stolarstwo 6, 633, 634
Strowski Jerzy 257
Stryjeńska Zofia 97, 176
Strzałkowski Jacek 425
Strzałkowski Wiesław 391
Strzemiński Władysław 24
Studnicki Władysław 258
Stwosz Wit 43
Sułkowskich Fundacja 247
Syberia 132, 218, 374, 455
szabla 341
Szachówna Maria 259
Szajnocha Karol 534
Szczepański Władysław 589
Szczerbic Paweł 140
Szelburg-Zarembina Ewa 180
Szrajber Karol 629
Szuster Antoni I Julja 96
Szyk Arthur 454
Szymanowska Zofia 97
Szymanowski Karol 97
Szymanowski Stefan 351
Ścieżyński Mieczysław 393
Ślaski Eugenjusz 649
Śląsk 9, 234, 249, 422, 423, 559
Śląsk Cieszyński 265, 545
Śmigły-Rydz Edward 321, 333, 521
Świątkowski Wacław 260
Świeżawski Ludwik 181
Świętokrzyski Apolinary 480
Świt 394, 395
Tarasiewicz Michał 176
Tarnowski Marceli 182
Tarnowski Stanisław 471, 500
Tatarkiewicz Władysław 157
Tatry 183, 216, 236, 244, 249, 258, 459
tenis 650
teologia 63, 73, 77
testament 538
Tetmajer Kazimierz Przerwa 183
Tetmajer Michał 335
Tharaud Jean 591
Tharaud Jerome 591
Topolski Feliks 98
Toruń 220, 261, 302
Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 33, 44,
82, 83, 99
Trentowski Bronisław 536
Treter Mieczysław 41
Tretiak Józef 162
Truchim Stefan 537
Trzecieska Urszula 109
Trzecieski Jan 109
Turcja 198
turystyka 199, 203, 211, 249, 259
Tuwim Julian 114, 184
Twardowski Kazimierz 262
Tyrowicz Ludwik 11, 12
Tyrowicz Marian 223
Tyszkiewicz Samuel 101
Ukraina 11, 42, 250, 437, 438, 518, 539,
540
Uleniec 593, 625
Umiastowski Roman 397
Waga Antoni 630
Wagner Władysław 263
Wajgiel Leopold 264
Walewski Wincenty 99
Walter Franciszek 43
Wańkowicz Melchior 400
Warcholik Stanisław 265
Warszawa 30, 40, 88, 92, 96, 97, 99,
100, 112, 113, 191, 206, 211, 214, 219, 240,
251, 259, 266, 466, 469, 506, 566, 608,
621, 655
Wasilewski Leon 541
Wasiutyński Aleksander 671
Wasowski Józef 542
Wasylewski Stanisław 267
Weydlich Kazimierz 672
Weyssenhoff Józef 185
Weyssenhoff Waldemar 487 Węgrzycki Kazimierz 401
Widigier Wacław 612
Wielhorski Janusz 402
Wielkopolska 156, 196
Wielobłocki Ignacy 403
Wierciński Henryk 538
Wierzbicki Józef Stanisław 186
Wierzyński Kazimierz 101
Wieszeniewski Czesław 631
Wieteska Józef 268
Wilno 1, 93, 248, 268, 269, 303, 466
Wisznicki Michał 316
Witanowski Rawicz Michał 270
Witkiewicz Kazimierz 45, 46, 128
Witkiewicz Stanisław Ignacy 187
Wittlin Józef 188
Witwicki Władysław 336
Wodzicki Stanisław 544
Wojciechowski Konstanty 162
Wojnar Wiesław 545
Wojnarowicz Feliks 633, 634
Wojtyga Adam 405
Woltyński Franciszek 271
Wotowski Stanisław 406
Woyniłłowicz Edward 546
Wójcik Karol 479, 547
Wrocław 304
227
Wroczyński Kazimierz, Rujwid 189
Wróblewski Bronisław 673
wścieklizna 635
Wyczółkowski Leon 44, 47
Wysocki Stanisław 674
Wyspiański Stanisław 146
Wyszomirski Jerzy 190
Zachemski Antoni 272
Zahorska Stefania 191
Zaleska Malwina 675
Zalewski Ludwik 549
Załuski Andrzej Chryzostom 78
Zamoyski Andrzej 79, 100
Zarzycki Andrzej 174
Zawadzki Józef 403, 429, 439, 468, 494,
543
Zawiercie 305, 306
Zawistowska Kazimiera 192
Zbyszewski Karol 550
Zdziechowski Marian 551
Zieliński Bolesław 225
Zieliński Gustaw 193
Ziemia Święta 207, 255
Ziemiński Jan 592
Znajewski Stanisław
pseud. S. Zewski 408
Zrzeszenie Ziemiaństwa 506
Zubrzycki Jan Sas 49
Żbikowski W. 669
Żebrawski Teofil 426
Żebrowski Marian Włodzimierz 356,
409
żeglarstwo 263
Żeleński-Boy Tadeusz 136
Żeromski Stefan 115, 120, 194, 469 Żochowski Stanisław 410, 552
Żukowski Olgierd 412
Żulińska Barbara 553
Żuliński Tadeusz 553
Żychliński Teodor 427
N
o
t
a
t
k
i
N
o
t
a
t
k
i
pieczęć instytucji
dn.
2016
LOGOS
Warszawski Antykwariat Naukowy
Lech Woźniak
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 16
tel./fax (22) 621 38 67
[email protected]
zamówienie na 42 aukcję antykwarską
16 kwietnia 2016 warszawa
imię i nazwisko (nazwa instytucji)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
..........................................................................................................
adres, telefon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
...........................................................................................................
Zamawiam następujące pozycje:
nr pozycji
autor, tytuł
limit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wylicytowane pozycje proszę przesłać za pobraniem pocztowym
podpis
.......................
Po wykonaniu zamówienia należność zostanie uregulowana przelewem
z naszego konta bankowego
pieczęć i podpis
.......................
WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez
Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu „Logos”.
2. Antykwariat „Logos” podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących
ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym,
wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Antykwariat „Logos” podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną
osobę – Aukcjonera. Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów
oraz ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez
Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego
jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Antykwariat „Logos” może nie przyznać prawa
udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
8. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu,
mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, telefonicznie lub korespondencyjnie
z podaniem oferowanej ceny-limitu (nie dotyczy to licytacji telefonicznej), który pozostaje
informacją ściśle poufną. Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny
nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora
zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta,
który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
9. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
10. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę — wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji
sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio po
zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 7%.
W przypadku wystawienia faktury dane osobiste Nabywcy pozostają
do wyłącznej wiadomości Antykwariatu „Logos”.
12. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż
w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, Antykwariat „Logos”
ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
13. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
14. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych
przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
15. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów.
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Antykwariat „Logos”. przypomina:
– zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa
i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.
www.antykwariatlogos.waw.pl

Podobne dokumenty