Chwytaki kątowe DHWS

Transkrypt

Chwytaki kątowe DHWS
Chwytaki kątowe DHWS
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Główne cechy
Krótki przegląd
Informacje ogólne
Szeroki obszar zastosowań
• Lepsze prowadzenie szczęk
chwytaka
• Szczelinowy system prowadzenia
• Maks. dokładność powtarzalności
Szczegóły konstrukcyjne
Chwytak zamknięty
• Utrzymanie siły chwytu
• Wew. stałe dławienie przepływu
• Szeroki zakres opcji dla łączenia z
innymi napędami
• Technologia czujnika:
– Czujniki położenia dla małych
chwytaków
– Czujniki dla chwytaków średniej
wielkości i dla dużych chwytaków
• Można stosować jako chwytak dwui jednostronnego działania
• Dodatkowa sprężyna dla
utrzymania siły chwytu
• Odpowiedni do chwytania zew. lub
wew.
Chwytak otwarty
1 Szczęka chwytaka
2 Tłoczysko
3 Tłok z magnesem
1
2
3
-H-
Uwaga
Program do doboru chwytaków
Oprogramowanie do doboru
www.festo.com
Przyłącza pneumatyczne
Z boku
-H-
Uwaga
Te chwytaki nie są zaprojektowane
dla zastosowań gdzie występują:
• Iskry przy spawaniu
• Obróbka skrawaniem
• Pył z ściernic
• Agresywne media
2
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwośĆ zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Główne cechy i kody typów
Opcje montażu
Z boku
Od dołu
1
1
2
1
2
2
1 Tulejki centrujące
2 Śruby montażowe
Opcje montażu zewnętrznych szczęk
1
2
3
1 Końcówki chwytne
2 Kołki centrujące
3 Śruby montażowe
Kody typów
DHWS
—
16
—
A
—
Typ
DHWS
Chwytak kątowy
Wielkość
Sygnalizacja położenia
A
Przy pomocy czujników zbliżeniowych
Utrzymanie siły chwytu
NC
Zamykanie (sprężyna zamyka szczęki)
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Internet: www.festo.com/catalogue/...
3
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Przegląd osprzętu
Przegląd osprzętu
DHWS-10
DHWS-16 ... 40
5
6
1
2
7
1
3
8
9
1
4
Produkt dla układów manipulacyjnych i techniki montażowej
aJ
Osprzęt
Typ
Krótki opis
Str./Internet
1
Kabel łączący
NEBU
Jednostka do czujników
SMH-AE1
Przetwornik sygnału
SVE4
Czujnik położenia
SMH-S1
Trzpień centrujący
Dla podłączenia jednostki pomiarowej i konwertera sygnału
19
• Dla przetwarzania sygnałów z czujnika położenia SMH-S1
• Do wielkości 10
• Dla przetwarzania sygnałów z czujnika położenia SMH-S1
• Do wielkości 10
• Dołączany do chwytaka czujnik dla sygnalizacji położenia tłoka
• Do wielkości 10
Dla centrowania końcówek chwytnych na szczękach chwytaka
19
6
Czujnik zbliżeniowy
SMT-8G
Przetwornik położenia
SMAT-8M
8
Złączka wtykowa
QS
Tulejka centrująca
ZBH
Zespół adaptera
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA
Do sygnalizacji położenia tłoka
Czujnik nie wystaje poza obudowę chwytaka (wzdłuż)
Dla wielkości 16 ... 40
Ciągły monitoring położenia tłoka. Ma wyjście analogowe, sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do położenia tłoka
• Dla wielkości 16 ... 40
Do podłączenia przewodów pneumatycznych o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
20
7
•
•
•
•
• Dla centrowania chwytaka podczas montażu
• W komplecie z chwytakiem jest dostarczane 2 szt. tulejek centrujących
Płyta łącząca między napędem i chwytakiem
19
2
3
4
5
9
aJ
4
Internet: www.festo.com/catalogue/...
19
19
–
20
quick star
14
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Funkcja
Dwustronnego działania
DHWS-…-A
-N-T-W-
Funkcja - Warianty
Jednostronnego działania lub
z utrzymywaniem siły chwytu …
… zamykanie DHWS-…-NC
Wielkość
10 … 40 mm
Kąt otwarcia
40°
www.festo.com
Ogólne dane techniczne
Wielkość
Konstrukcja
Tryb pracy
Funkcja chwytaka
Prowadnica
Utrzymanie siły chwytu
Liczba szczęk
Kąt otwarcia na szczękę chwytaka
Przyłącza pneumatyczne
Dokładność powtarzalności1)
Maks. zamienność części
Maks. częstotliwość robocza
Symetria obrotowa
Sygnalizacja położenia
10
[°]
[mm]
[mm]
[Hz]
[mm]
Sposób montażu
Pozycja montażu
1)
25
32
40
NC
NC
Gx
Gx
32
40
Zmienność położenia końcowego przy stałych warunkach pracy po 100 kolejnych skokach w kierunku ruchu szczęk chwytających
Warunki pracy i otoczenia
Wielkość
Min. ciśnienie robocze
DHWS-…-A
DHWS-…-A-NC
Maks. ciśnienie robocze
Medium robocze
Uwaga o eksploatacji/ medium
Temperatura otoczenia1)
Klasa odporności na korozję CRC2)
1)
2)
16
Dźwigniowa
Dwustronnego działania
Kąt
Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
–
NC
NC
2
20
M3
M3
M5
≤0.04
≤ 0.2
4
3
<φ 0.2
Przy pomocy czujPrzy pomocy czujników zbliżeniowych
nika
Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących
Przy pomocy gwintu wewnętrznego i tulei centrującej
Dowolna
10
[bar]
[bar]
[bar]
[°C]
16
25
2
–
4
8
Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa jest praca z nawilżanym medium (w tych przypadkach gdy nawilżanie jest zawsze wymagane)
+5 … +60
1
Należy zwrócić uwagę na zakres działania czujników zbliżeniowych
Klasa 1 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty poddane małemu oddziaływaniu korozji. Zabezpieczone na czas transportu i przechowywania. Części, które nie wymagają powierzchni dekoracyjnych, np. powierzchnie wewnętrzne, które nie są
widoczne z pod elementów przykrywających.
Ciężar [g]
Wielkość
DHWS-…-A
DHWS-…-A-NC
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
10
16
25
32
40
40
110
114
258
265
452
462
775
790
–
Internet: www.festo.com/catalogue/...
5
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Materiały
Przekrój
1
2
3
4
5
Chwytak kątowy
1
2
3
4
5
–
–
Szczęka chwytaka
Pokrywa
Płytka prowadząca
Tłok
Obudowa
Uszczelnienia
Uwaga o materiałach
Stal nierdzewna, wysokostopowa
Poliamid
Stal odpuszczona
Poliacetal
Twardo anodowany stop aluminium
Kauczuk nitrylowy
Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Całkowity moment chwytu [Ncm] przy 6 bar
Wielkość
DHWS-…-A
Otwieranie
Zamykanie
10
16
25
32
40
43
30
129
114
386
356
810
746
1497
1362
Wartości obciążeń statycznych na szczękach chwytaka
Wskazane dopuszczalne siły i
momenty odnoszą się do pojedynczej
szczęki chwytaka. Obejmują one
ramię dźwigni, dodatkowe przyłożone
obciążenie od części roboczej lub zew.
Wielkość
Maks. dopuszczalna siła Fz
Maks. dopuszczalny moment obr. Mx
Maks. dopuszczalny moment obr. My
Maks. dopuszczalny moment obr. Mz
[N]
[Nm]
[Nm]
[Nm]
szczęk i sił od przyśpieszenia
występujących podczas ruchu.
Przy obliczaniu momentów należy
brać pod uwagę linię zerową
(prowadzenie szczęki chwytaka).
10
16
25
32
40
25
0.6
0.6
0.6
50
1.6
1.6
1.6
90
3.6
3.6
3.6
120
6
6
6
200
13
13
13
Masowy moment bezwładności [kgm2x10–4]
Masowy moment bezwładności
chwytaka kątowego w odniesieniu do
centralnej osi, bez szczęk
zewnętrznych, bez obciążenia.
Wielkość
10
16
25
32
40
DHWS-…-A
DHWS-…-A-NC
0.03
0.14
0.15
0.62
0.64
1.60
1.63
3.81
3.87
6
–
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Czasy otwarcia i zamknięcia [ms] przy 6 bar
Bez zew. szczęk chwytających
Podane czasy otwarcia i
zamknięcia [ms] zostały zmierzone
przy temperaturze pokojowej przy
ciśnieniu roboczym 6 bar przy
poziomo zamontowanych chwytakach
Wielkość
Bez zewnętrznych szczęk chwytających
DHWS-…-A
Otwieranie
Zamykanie
DHWS-…-A-NC
Otwieranie
Zamykanie
bez dodatkowych szczęk (wartości
średnie). Przy większych obciążeniach
należy stosować dławienie. Wówczas
można odpowiednio regulować czasy
otwarcia i zamknięcia.
10
16
25
32
40
10
22
44
52
62
36
64
80
106
59
46
77
88
55
63
96
99
69
–
–
-4
-4
2
2
Czasy otwarcia i zamknięcia t przy 6 bar w funkcji masowego momentu bezwładności końcówek chwytnych
DHWS-10
DHWS-16
-4
-4
2
DHWS-32
2
DHWS-25
2
-4
DHWS-40
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Internet: www.festo.com/catalogue/...
7
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Siła chwytu FH na szczękę chwytaka w funkcji ciśnienia roboczego i ramienia dźwigni x
-H-
Uwaga
Program do doboru chwytaków
Oprogramowanie do doboru
www.festo.com
x
Siły chwytu w funkcji ciśnienia
roboczego i ramienia dźwigni można
określić z następujących wykresów.
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
Chwytanie zew. (zamykanie)
DHWS-10
DHWS-16
DHWS-25
DHWS-32
DHWS-40
8
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Siła chwytu FH na szczękę chwytaka w funkcji ciśnienia roboczego i ramienia dźwigni x
-H-
Uwaga
Program do doboru chwytaków
Oprogramowanie do doboru
www.festo.com
x
Siły chwytu w funkcji ciśnienia
roboczego i ramienia dźwigni można
określić z następujących wykresów.
2 bar
4 bar
6 bar
8 bar
Chwytanie wew. (otwieranie)
DHWS-10
DHWS-16
DHWS-25
DHWS-32
DHWS-40
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Internet: www.festo.com/catalogue/...
9
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Siła chwytu FH na szczękę chwytaka przy 6 bar w funkcji długości ramienia x i niewspółosiowości a i b
b
Do obliczenia długości ramienia x
przy chwytaniu niewspółosiowym
należy stosować następującą formułę:
x
b
a
x
2
a 2
Siła chwytu FH może być odczytana
z wykresów ( 8/9) przy użyciu
obliczonej wartości x.
Przykład obliczeń
Dane:
Odległość a = 20 mm
Odległość b = 25 mm
Szukana wartość:
Siła chwytu przy 6 bar,
z DHWS-16,
chwytanie zewnętrzne
10
Procedura:
Obliczanie ramienia dźwigni x
x
Wykres ( 8) podaje wartość FH =
18 N dla siły chwytania.
20 2 25 2
x = 32 mm
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Moment obrotowy od sprężyny MF w funkcji kąta otwarcia α
DHWS-16
DHWS-25
DHWS-32
DHWS-40
Określenie aktualnych momentów chwytu MGrtotal dla DHWS-…-NC dla danej aplikacji
Chwytaki kątowe typu DHWS-…-NC z
zintegrowaną sprężyną (sprężyna
zamyka szczeki) można stosować
jako:
Zastosowanie
Chwytak jednostronnego działania
• Chwytanie siłą sprężyny:
MGrtotal = MF
• Chwytanie siłą od ciśnienia:
MGrtotal = MGr – MF
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
– chwytaki jednostronnego działania
– chwytaki z dodatkową siłą chwytu i
– chwytaki z utrzymaniem siły chwytu
w zależności od wymagań.
Dodatkowa siła chwytu
• Chwytanie siłą od ciśnienia i siłą
sprężyny:
MGrtotal = MGr + MF
W celu obliczenia dostępnego
momentu MGrtotal (na szczękę
chwytaka), trzeba wziąć pod uwagę
dane z wykresów dla siły chwytu FH
( 8/9) i moment sprężyny MF (
11).
MGr = FH * x
MGr Moment chwytania
FH Siła chwytania
x Ramię dźwigni
Utrzymanie siły chwytu
• Chwytanie siłą sprężyny:
MGrtotal = MF
Internet: www.festo.com/catalogue/...
11
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Pobieranie modeli CAD www.festo.com
Wymiary
Widok A
DHWS-10
DHWS-16 … 40
Widok A
1
2
3
4
Zasilanie pneum., otwieranie
Zasilanie pneum., zamykanie
Rowek dla montażu czujników
Tulejki centrujące ZBH
(2 szt. dostarczane w
komplecie)
Wielkość
B1
B21)
[mm]
0.05
10
16
25
32
40
14
19
29.5
38
49
–
–
–
–
Wielkość
D6
D7
[mm]
+0.1
10
16
25
32
40
2.4
2.5
3.3
5.1
6.4
M3
M3
M4
M6
M8
1)
12
B3
B4
B5
D1
φ
D2
φ
0.1
D3
φ
H8
D4
φ
H8/h7
D5
φ
7
2
2.5
3
3
4
5
5
7
9
12
3.2
3.2
5.3
6.4
10.3
H5
H6
3.5
4.5
5.5
6.5
7
10.95
15.5
19.2
22.5
24.5
-0.03/-0.05
2
2
5.8
8.75
11
11
3
4
5
6
8
11.6
16
21
24
28.4
9
15
15
2.2
3.2
3.2
4.3
5.3
EE
H1
H2
H3
H4
M3
M3
M5
Gx
Gx
56.3
81
100
116
129
46
67
84
96.2
108.4
30.8
45.5
57
65
71.5
38.25
66
83.7
100.5
99.5
–
0.2
0.05
Tolerancja dla otworu centrującego 0.02 mm; tolerancja dla gwintu 0.1 mm
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Dane techniczne
Wielkość
H7
H8
H92)
H10
H11
H12
5.75
7.5
8.8
11
12
7
9
11
13
14
12.3
7.5
7.5
11
17.5
8.8
12.25
11.8
20
9
16
23
31
25
46
7
7
9
15
15
Wielkość
L4
L5
-0.02/
-0.05
T1
T2
T3
T4
W1
W2
+0.5
+0.1
+1
-0.2
+3°/-1°
1°
5.5
8
10
12
15
3.5
4.5
4.5
7.5
6
1.2
1.2
1.6
2.1
2.6
through
5.8
6.4
12.9
13.4
1.2
1.2
1.4
1.9
2.4
18
18
18
18
18
3
3
3
3
3
[mm]
10
16
25
32
40
1)
2)
14
18
26
29
32
24
34
44
53
59
0.02
15
16
25
29
33
12.4
17
22.2
25.8
30
Tolerancja dla otworu centrującego 0.02 mm; tolerancja dla gwintu 0.1 mm
Tolerancja dla otworu centrującego -0.05 mm; tolerancja dla gwintu 0.1 mm
Dane do zamówienia
Wielkość
Dwustronnego działania
bez sprężyny
[mm]
Nr części
Typ
10
16
25
32
40
L3
0.05
[mm]
10
16
25
32
40
L21)
L1
1310177
1310178
1310180
1310182
1310184
DHWS-10-A
DHWS-16-A
DHWS-25-A
DHWS-32-A
DHWS-40-A
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Jednostronnego działania lub z utrzymaniem siły chwytu
Zamykanie
Nr części
Typ
–
1310179
1310181
1310183
1310185
DHWS-16-A-NC
DHWS-25-A-NC
DHWS-32-A-NC
DHWS-40-A-NC
Internet: www.festo.com/catalogue/...
13
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dopuszczalne kombinacje napęd/chwytak z zespołem adaptera
Zespół
Napęd
Chwytak
Wielkość
Wielkość
DGSL/DHWS
SLT/DHWS
DPZ/DHWS
HMP/DHWS
1)
14
-H-
Materiał:
Stop aluminium
Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Zespół adaptera
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA, DHAA
Zestaw obejmuje indywidualny
interfejs montażowy jak również
konieczne elementy montażowe.
Pobieranie modeli CAD www.festo.com
Zespół adaptera
CRC1)
Nr części
Typ
Opcje montażu
DGSL
8, 10
12, 16
20, 25
DHWS
10
16
25, 32
SLT
10
16
20
25
DHWS
10
16
25
32
–
–
–
–
DPZ
10, 16
16
20
25, 32
DHWS
16
25
25
32
–
–
–
–
HMP
DHWS
Montaż bezpośredni
16, 20
16
16, 20, 25
25
16, 20, 25, 32 32
25
40
32
40
Mocowanie na jaskółczy ogon
16, 20
16
16, 20, 25
25
16, 20, 25, 32 32
25
40
32
40
Uwaga
HMSV
548784
548785
548786
HMSV-54
HMSV-55
HMSV-56
178448
178449
178450
178451
HAPS-2
HAPS-3
HAPS-4
HAPS-5
163250
163251
163252
163253
HAPG-1
HAPG-2
HAPG-3
HAPG-4
2
177666
177761
177762
177763
177764
HMSV-20
HMSV-21
HMSV-22
HMSV-23
HMSV-24
2
177767
177768
177769
177770
178211
HMSV-27
HMSV-28
HMSV-29
HMSV-30
HMSV-31
2
HAPS
2
HAPG
2
HMSV
Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym
lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dopuszczalne kombinacje napęd/chwytak z zespołem adaptera
Zespół
Napęd
Chwytak
Wielkość
Wielkość
DGP..., DGE-..., DGEA/DHWS
DG...
DHWS
Montaż bezpośredni
182), 253)
10
2)
3)
Uwaga
Zestaw obejmuje indywidualny
interfejs montażowy jak również
konieczne elementy montażowe.
Pobieranie modeli CAD www.festo.com
Zespół adaptera
CRC1)
Nr części
Typ
Opcje montażu
HMVA, HAPG, HMSV
403)
10
182), 253)
16
403)
16
182), 253)
25
403)
25
Mocowanie na jaskółczy ogon
182), 25
16
1)
-H-
Materiał:
Stop aluminium
Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Zespół adaptera
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA, DHAA
40
16
182), 25
25
40
25
40
32
40
40
2
196788
192706
196790
192706
196788
192705
196790
192705
196788
193922
196790
193922
HMVA-DLA18/25
HAPG-37-S1
HMVA-DLA40
HAPG-37-S1
HMVA-DLA18/25
HAPG-36-S1
HMVA-DLA40
HAPG-36-S1
HMVA-DLA18/25
HAPG-37-S4
HMVA-DLA40
HAPG-37-S4
2
196788
177767
196790
177767
196788
177768
196790
177768
196790
177769
196790
177770
HMVA-DLA18/25
HMSV-27
HMVA-DLA40
HMSV-27
HMVA-DLA18/25
HMSV-28
HMVA-DLA40
HMSV-28
HMVA-DLA40
HMSV-29
HMVA-DLA40
HMSV-30
Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym
lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.
Tylko dla DGEA-...
Tylko dla DGE.../DGP...
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Internet: www.festo.com/catalogue/...
15
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dopuszczalne kombinacje napęd/chwytak z zespołem adaptera
Zespół
Napęd
Chwytak
Wielkość
Wielkość
DRQD/DHWS
DRRD/DHWS
1)
2)
3)
16
-H-
Materiał:
Stop aluminium
Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Zespół adaptera
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA, DHAA
DRQD-...-FW
6, 8, 12
162)
162)
162)
202)
202)
253)
253)
323)
323)
40, 50
DRQD-...ZW
16
16
20
20
25
DHWS
10
10
16
25
25
32
25
32
32
40
40
DHWS
16
25
25
32
32
DRRD
16
16
20
20
25
25
32
32
35, 40
DHWS
16
25
25
32
25
32
32
40
40
Uwaga
Zestaw obejmuje indywidualny
interfejs montażowy jak również
konieczne elementy montażowe.
Pobieranie modeli CAD www.festo.com
Zespół adaptera
CRC1)
Nr części
Typ
Opcje montażu
HAPG
2
187568
187566
184477
184478
184479
184480
184482
184483
184485
184486
526027
HAPG-34
HAPG-SD2-12
HAPG-SD2-1
HAPG-SD2-2
HAPG-SD2-3
HAPG-SD2-4
HAPG-SD2-6
HAPG-SD2-7
HAPG-SD2-9
HAPG-SD2-10
HAPG-SD2-21
163267
163268
163269
163270
163271
HAPG-18
HAPG-19
HAPG-20
HAPG-21
HAPG-22
1979085
1978889
1978443
1979912
1801802
1802969
1979992
1980014
1980059
DHAA-G-Q11-16-B2/B3-16
DHAA-G-Q11-16-B2/B3-25
DHAA-G-Q11-20-B2/B3-25
DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32
DHAA-G-Q11-25-B2/B3-25
DHAA-G-Q11-25-B2/B3-32
DHAA-G-Q11-32-B2/B3-32
DHAA-G-Q11-32-B2/B3-40
DHAA-G-Q11-35/40-B2/B3-40
HAPG
2
DHAA
2
Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym
lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.
Możliwe w kombinacji z DRQD-...-E422 (wałek kołnierzowy z możliwością przeprowadzenia przewodów).
Możliwe w kombinacji z DRQD-...-E444 (wałek kołnierzowy z możliwością przeprowadzenia przewodów).
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dopuszczalne kombinacje napęd/chwytak z zespołem adaptera
Zespół
Napęd
Chwytak
Wielkość
Wielkość
HSP/DHWS
HSW/DHWS
DSM/DHWS
DSL/DHWS
1)
-H-
Materiał:
Stop aluminium
Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Zespół adaptera
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA, DHAA
HSP
12
DHWS
10
16
Uwaga
Zestaw obejmuje indywidualny
interfejs montażowy jak również
konieczne elementy montażowe.
Pobieranie modeli CAD www.festo.com
Zespół adaptera
CRC1)
Nr części
Typ
Opcje montażu
HAPG
–
10
–
16
16
–
25
16
–
25
25
–
HSW
12, 16
DHWS
10
12, 16
16
DSM-...-FW
6, 8, 10
DSM-...
12
16
16
25
25
32
DHWS
10
DHWS
16
16
25
25
32
32
DSL
16
20
20
25
25
32
DHWS
16
16
25
25
32
32
192709
540881
192706
540882
192705
540882
192705
540883
193922
540883
HAPG-60-S1
HAPG-70-B
HAPG-37-S1
HAPG-71-B
HAPG-36-S1
HAPG-71-B
HAPG-36-S1
HAPG-72-B
HAPG-37-S4
HAPG-72-B
2
192706
540882
192705
540882
HAPG-37-S1
HAPG-71-B
HAPG-36-S1
HAPG-71-B
HAPG
2
HAPG
187568
HAPG-34
2
163266
163267
163268
163269
163270
163271
HAPG-17
HAPG-18
HAPG-19
HAPG-20
HAPG-21
HAPG-22
163266
163267
163268
163269
163270
163271
HAPG-17
HAPG-18
HAPG-19
HAPG-20
HAPG-21
HAPG-22
2
HAPG
–
–
HAPG
2
Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym
lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Internet: www.festo.com/catalogue/...
17
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dopuszczalne kombinacje napęd/chwytak z zespołem adaptera
Zespół
Napęd
Chwytak
Wielkość
Wielkość
EGSL/DHWS
EGSA/DHWS
ERMB/DHWS
EHMB/DHWS
1)
18
-H-
Materiał:
Stop aluminium
Elementy nie zawierają miedzi i PTFE
Zgodne z RoHS
Zespół adaptera
HMSV, HAPG, HAPS, HMVA, DHAA
EGSL
35
DHWS
10
45, 55
75
16
25, 32
EGSA
50
DHWS
16
60
Uwaga
Zestaw obejmuje indywidualny
interfejs montażowy jak również
konieczne elementy montażowe.
Pobieranie modeli CAD www.festo.com
Zespół adaptera
CRC1)
Nr części
Typ
Opcje montażu
HMSV
2
548784
1088262
548785
548786
HMSV-54
HMSV-70
HMSV-55
HMSV-56
560017
548785
560019
177666
560018
548786
HMSV-61
HMSV-55
HMSV-63
HMSV-20
HMSV-62
HMSV-56
184479
184482
184480
184483
184485
184486
HAPG-SD2-3
HAPG-SD2-6
HAPG-SD2-4
HAPG-SD2-7
HAPG-SD2-9
HAPG-SD2-10
184485
184486
526027
HAPG-SD2-9
HAPG-SD2-10
HAPG-SD2-21
HMSV
16
60
25, 32
ERMB
20
25
20
25
32
32
DHWS
25
25
32
32
32
40
EHMB
20
20
25, 32
DHWS
32
40
40
2
HAPG
2
HAPG
2
Klasa 2 odporności na korozję zgodnie z normą Festo 940 070
Komponenty umiarkowanie poddane oddziaływaniu korozji. Części z widoczną częścią zewnętrzną, z wymaganiem dekoracyjnej powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z normalnym otoczeniem przemysłowym
lub mediami, jak chłodziwo lub środki smarujące.
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dane do zamówienia
Dla wielkości
Opis
Ciężar
[mm]
Tulejka centrująca ZBH
10, 16
25
32
40
1)
Nr części
Typ
L.
szt.1)
[g]
Dla centrowania chwytaka podczas montażu
1
1
1
1
189652
186717
150927
189653
Dane techniczne Internet: zbh
ZBH-5
10
ZBH-7
ZBH-9
ZBH-12
Dla wielkości
Ciężar
[g]
Nr części
Typ
10
20
175711
Jednostka opakowania
Dane do zamówienia
Typ
Czujnik położenia SMH-S1
Dane techniczne Internet: smh-s1
SMH-S1-HGW10
Konwerter sygnału/jednostka elektroniczna do czujnika położenia SMH-S1
Konwerter sygnału SVE4
Jednostka do czujnika SMH-AE1
• Konwertuje sygnały analogowe na
progi dwustanowe
• Z 3 potencjometrami dla
ustawienia 3 punktów przełączania
• Konwertuje sygnały analogowe na
progi dwustanowe
• Funkcja przełączania dowolnie
programowana poprzez uczenie
• Wartość progowa, histereza
lub komparator okienkowy
Dane do zamówienia
Typ
Dla wielkości
Konwerter sygnału SVE4
10
Jednostka do czujnika SMH-AE1
10
Przyłącze wej.
Przyłącze wyj.
Wyjście
Ciężar
dwustanowe [g]
Nr części
Typ
Gniazdo M8x1,
4-pin
Wtyczka M8x1,
4-pin
2x PNP
2x NPN
19
544216
544219
Dane techniczne Internet: sve4
SVE4-HS-R-HM8-2P-M8
SVE4-HS-R-HM8-2N-M8
Gniazdo M8x1,
4-pin
Wtyczka M12x1,
5-pin
3x PNP
3x NPN
170
175708
175709
Dane techniczne Internet: smh-ae
SMH-AE1-PS3-M12
SMH-AE1-NS3-M12
Długość
kabla
[m]
Nr części
Dane techniczne Internet: nebu
Typ
2.5
554035
NEBU-M8G4-K-2,5-M8G4
2.5
5
541330
541331
NEBU-M12G5-K-2,5-LE5
NEBU-M12G5-K-5-LE5
Dane do zamówienia – Kable łączące
Przyłącze elektryczne, lewa strona
Przyłącze elektryczne, prawa strona
Połączenie między czujnikiem położenia i konwerterem sygnału/jednostką elektroniczną
Gniazdo wtykowe proste, M8×1, 4-pin
Wtyczka prosta M8x1, 4-pin
Połączenie między jednostką elektroniczną i sterownikiem
Gniazdo wtykowe proste, M12x1, 5-pin
Kabel, otwarty koniec, 5 żyły
2013/02 – Zastrzega się możliwość zmian
Internet: www.festo.com/catalogue/...
19
-V- Nowość
Chwytaki kątowe DHWS
Osprzęt
Dane do zamówienia – kable łączące
Przyłącze elektryczne, lewa strona
Przyłącze elektryczne, prawa strona
Długość
kabla
[m]
Nr części
Dane techniczne Internet: nebu
Typ
Połączenie między konwerterem sygnału i sterownikiem
Gniazdo wtykowe proste, M8×1, 4-pin
Kabel, otwarty koniec, 4 żyły
2.5
5
2.5
5
541342
541343
541344
541345
NEBU-M8G4-K-2,5-LE4
NEBU-M8G4-K-5-LE4
NEBU-M8W4-K-2,5-LE4
NEBU-M8W4-K-5-LE4
Długość
kabla
[m]
Nr części
Dane techniczne Internet: smt
Typ
2.5
0.3
547859
547860
SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE
SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Nr części
Dane techniczne Internet: smat
Typ
[V]
Długość
kabla
[m]
0 ... 10
0.3
553744
SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Przyłącze elektryczne, prawa strona
Długość
kabla
[m]
Nr części
Dane techniczne Internet: nebu
Typ
Gniazdo wtykowe proste, M8×1, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3 żyły
Gniazdo wtykowe kątowe, M8×1, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3 żyły
2.5
5
2.5
5
541333
541334
541338
541341
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
NEBU-M8G3-K-5-LE3
NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
NEBU-M8W3-K-5-LE3
Gniazdo wtykowe kątowe, M8×1, 4-pin
Kabel, otwarty koniec, 4 żyły
Czujnik zbliżeniowy dla wielkości 16 ... 40
Dane do zamówienia – czujniki do rowka T w profilu napędu, magneto-rezystancyjne
Sposób montażu
Przyłącze elektryczne,
Wyjście
kierunek wyprowadzenia przyłączy
dwustan.
Wyjście NO
Wkładane od początku
rowka
Kabel 3-żyły, boczny
Wtyczka M8x1, 3-pin, poprzecznie
PNP
Czujnik zbliżeniowy dla wielkości 16 ... 40
Dane do zamówienia – Przetwornik położenia do rowka T
Sposób montażu
Przyłącze elektryczne,
kierunek wyprowadzenia przyłączy
Można wkładać do rowka
od góry
-H-
Wtyczka M8x1, 3-pin, poprzecznie
Wyjście analogowe
Uwaga
Tryb pracy:
Przetwornik położenia w sposób
ciągły monitoruje położenie tłoka.
Ma wyjście analogowe, sygnał
wyjściowy jest proporcjonalny do
położenia tłoka.
Dane do zamówienia – Kable łączące
Przyłącze elektryczne, lewa strona
20
Internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2013/02

Podobne dokumenty