uniwersytet trzeciego wieku

Transkrypt

uniwersytet trzeciego wieku
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rok akademicki 2014/2015
Wchodzimy w szósty rok działalności UTW Collegium Civitas. Nasza oferta zyskała
aprobatę Słuchaczy, dzięki wysokim standardom kształcenia oraz różnorodnej
problematyce podejmowanej na zajęciach.
„Uczymy się od najlepszych” – to nasz znak firmowy. Zapraszamy na wykłady
wybitnych specjalistów: naukowców, dziennikarzy, ludzi sztuki.
Stworzyliśmy przyjazne miejsce w sercu Warszawy, zajęcia odbywają się w Pałacu
Kultury i Nauki. Warto tu przyjść, poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę, poznać
nowych ludzi, zrealizować dawne marzenia i odkryć nowe pasje.
Oprócz nauki oferujemy praktyczne zajęcia dodatkowe (obsługa komputera, nauka
języka angielskiego, warsztaty psychologiczne, warsztaty artystyczne), zajęcia w
klubach (książki, filmowym), wycieczki i pomoc w dotarciu do oferty w zakresie
kultury i sportu.
Uczestniczymy w programie Education opens the door to the future - International
Coalition to Promote Adult Learning w ramach którego realizujemy dodatkowe
zajęcia w UTW CC a słuchacze mają szansę na udział w bezpłatnych wyjazdach
zagranicznych.
www.civitas.edu.pl/utw
[email protected]
PKiN, XII piętro, telefon recepcja 22 656 71 87
Biuro (za aulą B) jest czynne
w okresie letnim:
poniedziałki i piątki w godzinach od 13:00 do 16:00
podczas zajęć:
poniedziałki i piątki w godzinach od 11:00 do 16:45
Wykłady i spotkania, każde po 90 minut, w odbywają się w dwóch grupach:
w poniedziałki i piątki porannej 11:30 – 13:00 !
wieczornej 16:45 –18:15
zapraszamy do grupy wieczornej, brak miejsc w grupie porannej!
Kiedy zostaje się Słuchaczem Uniwersytetu?
Należy dokonać wpłaty i zgłosić się do biura UTWCC z kopią dowodu wpłaty (można
przesłać e-mailem) i podpisać umowę. Nie posiadamy ksera w biurze UTWCC! Informujemy,
że umowy z UTWCC zawierane są na cały rok akademicki, płatność odbywa się w dwóch
ratach po 210 zł/semestr
1 rata do 30 września 2014r
2 rata do 30 stycznia 2015r
Nie pobieramy dodatkowej opłaty wpisowej!
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie kolejności wpłat.
Ilość miejsc ograniczona.
OBOWIĄZKOWO NALEŻY WPISAĆ PONIŻSZE DANE
W TREŚCI PRZELEWU:
NAZWA ODBIORCY: Collegium Civitas, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
NUMER KONTA: BPH S.A. 48 1060 0076 0000 3210 0018 9248
WPŁATA TYTUŁEM: UTW, imię i nazwisko, grupa
Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2014/2015
Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, filolog, literaturoznawca, kierownik Zakładu Literatury
XX wieku, Wydział Polonistyki UW
”Jan Kochanowski. Romantyzm. Polski język literacki”
Red. Janina Paradowska, Polityka
„ Dziennikarze a politycy”
Prof. dr hab. Joanna Sosnowska, historyk sztuki, Instytut Sztuki PAN,
„Malarstwo XIX a przełom modernistyczny”
Prof. dr hab. Jacek Wasilewski , socjolog, SWPS, "Kim jesteśmy dzisiaj, a kim byliśmy
wczoraj i czy te zmiany wyszły nam na dobre" (Wybrane aspekty zmian w strukturze i
świadomości społecznej Polaków).
„Świadomość zmian cywilizacyjnych na polskiej prowincji”
Prof. dr hab. Andrzej Leder, filozof kultury, Instytut Filozofii PAN
„Zygmunt Freud i współczesna psychoanaliza”
Prof. dr hab. Waldemar Jan Dziak politolog, dziennikarz, pisarz, kierownik Zakładu Azji i
Pacyfiku ISP PAN,
„Eurazja na mapie politycznej świata. Polska a Chiny”
Red. Jacek Żakowski, dziennikarz, publicysta, wykładowca, Polityka, Collegium Civitas
„Nasz wiek XXI”
Dr Aleksandra Piotrowska, pedagog, psycholog Wydział Pedagogiczny UW, WSP ZNP
„Rzekome wspomnienia. Czy możemy ufać swojej pamięci?”
Red. Adam Szostkiewicz, Polityka, dziennikarz, pisarz
„ Ryty świętości”
Prof. Stanisław Bajtlik, astrofizyk, Centrum Mikołaja Kopernika PAN
„Kto płaci kosmiczny rachunek za prąd?”
Prof. Paweł Łuków, filozof, Instytut Filozofii UW
„Etyczna wartość zdrowia”
Beata Tyszkiewicz, aktorka
„Nie wszystko na sprzedaż”
Prof. Anna Brzezińska, Instytut Psychologii, UAM,
„Psychologiczne portrety człowieka”
Prof. dr hab. Radosław Markowski, socjolog, WSPS, komentator polityki
„Solidarność a sprawiedliwość społeczna”
Prof. dr hab. Wojciech Łukowski, socjolog, politolog, Instytut Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW
„Osobowość i kultura. Neurotyczna osobowość naszych czasów”
Krzysztof Zanussi, reżyser
„ Idee i obrazy”
Dr Anna Siwek, filozof, ISPPAN, Collegium Civitas
“Tępy filozof Sarmatów czyli Józef Tischner. Sylwetka i myśl”
Dr Małgorzata Waszak, muzykolog, Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina
„Obrazy przyrody w muzyce”
Maja Komorowska, aktorka, wykładowca w Akademii Teatralnej
„ Moje pejzaże. Życie i sztuka”
Prof. dr hab. Henryk Szlajfer, politolog, ambasador, ISPPAN, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych
„ Czy dyktatury były w Ameryce Łacińskiej konieczne?
Prof. dr hab. Janusz Tazbir, historyk
„Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit. Upadek. Relikty
Prof. dr hab. Krzysztof Byrski, orientalista, ambasador, Instytut Orientalistyki UW,
Collegium Civitas
„Czy Indie powinny by dumne z systemu kastowego?”
Prof. dr hab. Bohdan Szklarski, politolog, Collegium Civitas, ISP PAN. Dyrektor Ośrodka
Studiów Amerykanistycznych UW
„Ciemna strona polityki: skandale, nadużycia, oszustwa i co z tego wynika dla
demokracji?”
Dr Magdalena Tarnowska, socjolog, UKSW,
„ Judaizm – źródła, prawo, nurty”
Prof. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, socjolog, SGH, Collegium Civitas
„Czas celebrytów. Czy celbryci zastąpią autorytety”
Prof. dr hab. Cezary Eugeniusz Król , historyk i politolog, dyrektor ISPPAN,
„Stereotypy w stosunkach między Polakami i Niemcami”
Bogusław R. Zagórski arabista, dyrektor Instytutu Ibn Chalduna, wykładowca Collegium
Civitas
„Religia i kultura Islamu”
Dr Jarosław Kilian, doktor sztuk, reżyser teatralny i pedagog, tłumacz,
„Sztuka opowiada o życiu, sztuka opowiada o przemijaniu”
Prof. dr hab. Andrzej Friszke, historyk, ISPPAN, Collegium Civitas
„ Anatomia buntu. Obraz dziejów najnowszych”
Prof. dr hab. Mirosława Grabowska, socjolog, Dyrektor CBOS
”Dylematy polskich rodzin”
Prof. Adam Rotfeld, naukowiec i dyplomata, minister spraw zagranicznych
„Najważniejsze zadania polskiej dyplomacji „
Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski historyk, ISPPAN, Collegium Civitas
zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów a Unia Europejska”
„Terytoria
Dr Nicolas Levi, politolog, Centrum Badań nad Konfucjanizmem PAN, WSGR Alcide
Gasperi
„ Francuzi a Polacy. Co nas łączy a co dzieli?”
Prof. dr hab. Maria Halamska, socjolog, Instytut Geografii UW
„Polska wieś w XXI wieku”
Prof. dr hab. Tadeusz Parnowski, psychiatra, psychogeriatria, prezes POLSKIEGO
TOWARZYSTWA PSYCHOGERIATRYCZNEGO, Instytut Psychiatrii i Psychoneurologii
„„ Czarny pies” czyli jak radzić sobie z depresją?”
Prof. dr hab. Paweł Dobrowolski, historyk, ambasador, rzecznik MSZ „ "Szaleńcy Wieku
Rozumu": Nieoświecone Oświecenie?