od redakcji w numerze

Transkrypt

od redakcji w numerze
maj 2008
gmview
biuletyn GMSystem – maj 2008
Szanowni Czytelnicy!
To pierwszy numer kwartalnika GM
View w 2008 roku. Zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących minionych
wydarzeń a także planowanych przedsięwzięć. Aktualny numer stanowi swoistego rodzaju preludium przed wydarzeniami, które czekają nas wszystkich
w drugim kwartale bieżącego roku. Do
najważniejszych z nich należą: premiera
przełomowej technologii opracowanej
przez koncern Siemens PLM Software, która według zapowiedzi znacząco wpłynie na przebieg całościowego
procesu opracowywania i dostarczania
produktów na rynek oraz dwie największe, branżowe imprezy targowe w kraju czyli Targi Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych PLASTPOL oraz Salon
Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL.
przegląd rozwiązań z rynku CAD/CAM/CAE/PDM
w numerze
od redakcji
Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.
strona 3
strona 3-4
Użytkownicy
pirackiego oprogramowania pod lupą
Siemens PLM Software!
Opieka techniczna –
czy warto ją wykupić?
strona 6-7
strona 8
CAM Express –
wydajne wytwarzanie
to jego pasja!
Nowoczesna lista
referencyjna
GM System!
W bieżącym wydaniu warto zwrócić szczególną uwagę na artykuły,
które przedstawiają korzyści wynikające z posiadania opieki technicznej oraz przybliżają założenia
polityki koncernu Siemens PLM Software w odniesieniu do problemu piractwa komputerowego na świecie.
Zapraszamy do lektury i tradycyjnie
zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów oraz opinii o biuletynie
na adres [email protected]
Tomasz Brząkała
®®Więcej informacji na stronach:
®®www.gmsystem.pl
®®http://www.plm.automation.siemens.com/en/campaigns/breakthrough/index.shtml
1
biuletyn GMSystem – maj 2008
maj 2008
EMEA Partner Sales Summit – Ateny 2008
Od 4 do 6 lutego bieżącego roku w Atenach odbywało się kolejne spotkanie partnerów handlowych Siemens PLM Software
ze strefy EMEA.
Głównym celem odbywającej się pod hasłem Sell the Power konferencji było podsumowanie fantastycznych wyników koncernu
osiągniętych w roku 2007.
Był to kolejny rok ciągłego wzrostu przychodów i powiększania się grona Klientów (12%
wzrost sprzedaży rozwiązań Siemens PLM Software w strefie EMEA). Na szczególną uwagę
zasługuje nieprawdopodobny wzrost sprzedaży
licencji systemu Teamcenter. Według oficjalnych danych za rok 2007 liczba dostarczonych
na rynek licencji przekroczyła 3 miliony. Ponadto
podczas konferencji ogłoszono termin premiery
rynkowej nowej wersji portfolio Velocity Series
(przełom maja i czerwca 2008) oraz zaprezentowano kolejne odsłony produktów wchodzących
w skład tej rodziny, czyli Solid Edge, Femap,
CAM Express i Teamcenter Express. W trakcie
licznych prezentacji wielokrotnie zapewniano, że
premiera rynkowa Velocity Series 2008 będzie
przełomem, a rozwiązania wchodzące w skład
tej rodziny zyskają miano „nowej technologii”,
która znacząco wpłynie na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw.
W ciągu trzech dni każdy z uczestników
ateńskiego spotkania miał możliwość wzięcia
udziału w szeregu prezentacji, warsztatów
i szkoleń. Specjalizowane szkolenia dotyczyły zagadnień handlowych i marketingowych,
a przedstawiciele partnerów mieli okazję
do zapoznania się ze specjalnie stworzonymi dla nich narzędziami i systemami, które usprawniają pracę i wpływają na jakość
obsługi Klientów.
Przedstawiciele Zarządu Siemens PLM
Software z dumą prezentowali znakomite
wyniki sprzedaży oferowanych rozwiązań
i wielokrotnie podkreślali, że stale zwiększają
poziom nakładów środków finansowych na badania i rozwój. Przekłada się to na opracowywanie coraz doskonalszych systemów, które
zaspokajają coraz szersze spektrum potrzeb
klientów sprawiając, że ich organizacje osiągają wysoki poziom postępu technicznego.
Więcej informacji na temat nowych wersji
produktów z rodziny Velocity Series znajdą
Państwo na stronie www.gmsystem.pl/wydarzenia_synchronous.php
TB
Źródła wiedzy o nowoczesnych systemach
z rodziny Velocity Series
ułatwiającą odnalezienie odnośników do stron poświęconych tematyce budowy form wtryskowych. Portal
dostępny jest pod adresem www.semoldtooling.com
W roku 2005 producent oprogramowania Velocity Series rozpoczął proces zmian w organizacji, aby
produkować jeszcze doskonalsze oprogramowanie
inżynierskie.
Konsekwentne wprowadzanie zmian doprowadziło
do połączenia UGS z koncernem Siemens A&D. Równolegle z dynamicznym rozwojem systemów z rodziny
Velocity Series udoskonalano narzędzia marketingowe i rozbudowywano materiały, których nadrzędną funkcją
jest dostarczanie możliwie najdokładniejszych informacji o rozwiązaniach produkowanych przez koncern Siemens
PLM Software. Do najciekawszych propozycji zaliczamy:
Small to Medium Business Centre
Jest to specjalny serwis który został stworzony po to, by pomóc zrozumieć przedsiębiorstwom różnej wielkości, jak systemy klasy PLM
mogą usprawnić ich rynkowe działania. Portal zawiera precyzyjne informacje o systemach PLM
i o tym, jaką odgrywają rolę w zwiększaniu tempa postępu technicznego, a także definiuje ich
wpływ na cztery biznesowe inicjatywy, które stanowią klucz do osiągnięcia sukcesu rynkowego.
2
Do tych inicjatyw zaliczamy:
● Proces opracowywania nowego produktu,
● Synchronizację łańcucha wartości,
● Zarządzanie danymi w obrębie korporacji,
● Standaryzację i ponowne wykorzystywanie
danych inżynierskich.
W serwisie znajdują się filmy definiujące każdą z w/w inicjatyw, raporty firm konsultingowych
i badawczych, płyty CD zawierające prezentacje
rozwiązań narzędzie do oceny stopnia innowacyjności (Innovation Assesment Tool) oraz materiały
dotyczące Velocity Series. Portal jest dostępny pod
adresem www.plm.automation.siemens.com/en_us/
products/velocity/small_to_medium_business_center
Portal Solid Edge Mold Tooling
Jest to portal poświęcony narzędziu MoldTooling
oraz Electrode Design, w którym można znaleźć
szczegółowe opisy produktów, nowości, porady oraz
wiele samouczków i filmów. Strona zawiera dział porad, forum, które pozwala na wymianę swojej wiedzy
i opinii z innymi użytkownikami oraz sekcję z linkami
Oprócz powstania nowych portali tematycznych
jednym z kierunków działań marketingowych było
również poszukiwanie nowych, zewnętrznych narzędzi przekazywania informacji. Obecnie ciekawe
materiały związane z np. Solid Edge czy Siemens
PLM Software można znaleźć w popularnym serwisie YouTube, Internetowej Encyklopedii Wikipedia
czy trójwymiarowym wirtualnym świecie Second Life.
Dla wszystkich zapracowanych inżynierów konstruktorów producent Solid Edge przygotował rewelacyjną grę
zatytułowaną Solid Edge Garage, która jest dostępna pod
adresem www.plm.automation.siemens.com/legacy/flash/solid_edge_game/ W ciągu trzech tygodni od
jej premiery w zabawie wzięło udział ponad 4000 graczy.
Biorąc pod uwagę dynamikę, z jaką działają struktury marketingowe Siemens PLM Software wszyscy użytkownicy rowiązań tego producenta mogą spodziewać się
coraz większej ilości przydatnych materiałów i narzędzi.
GM System
maj 2008
Użytkownicy pirackiego oprogramowania pod
lupą Siemens PLM Software!
Z początkiem 2007 roku w centrali ówczesnego producenta rozwiązań Velocity Series – UGS
Corp. działalność rozpoczęła specjalna komórka (Piracy Prevention Office), której głównym
zadaniem jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu nielegalnych kopii oprogramowania przez
przedsiębiorstwa na całym świecie.
Komórka ta kierowana jest przez osoby z wykształceniem prawniczym oraz doświadczeniem
nabytym w pracy w BSA (Business Software Alliance – jest to organizacja, której celem jest wspieranie zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania). Jej powstanie stanowiło fantastyczną
wiadomość dla wszystkich przedsiębiorstw wykorzystujących systemy produkcji amerykańskiego
koncernu, ponieważ wyeliminowanie niezgodnych
z prawem praktyk z pewnością przyczyni się do
ograniczenia strat producenta, a dzięki temu zapobiegnie wzrostowi cen oprogramowania.
ków nieprawidłowości na całym świecie. Firma
GM System otrzymała informację, że na terytorium
Polski prowadzone są intensywne działania z uwagi
na wysoki współczynnik skali piractwa komputerowego przypisany dla naszego kraju we wszystkich
raportach sporządzanych przez międzynarodowe
organizacje takie jak m.in. BSA.
Po przejęciu firmy UGS przez koncern Siemens
A&D w maju tego samego roku, komórka zaczęła
działać z jeszcze większym rozmachem. Według
oficjalnych informacji wykryto już kilka przypad-
Piractwo komputerowe zwłaszcza w odniesieniu do zaawansowanych technologicznie rozwiązań inżynierskich jest problemem nie tylko dla
producenta systemów, ale również dla uczciwych
W przypadku podejrzenia, że firma nie posiada
prawa do użytkowania licencji lub używa oprogramowania na podstawie licencji niezgodnej z zakupioną (w odniesieniu zarówno do ilości jak i rodzaju) następuje uruchomienie procedury weryfikacji
zgromadzonych informacji. Jeśli podejrzenia znajdą potwierdzenie wówczas przedsiębiorstwo, które
dopuściło się nieprawidłowości ma możliwość dokupienia odpowiedniej ilości lub rodzaju licencji na
warunkach podyktowanych przez producenta lub
wejścia na drogę prawną.
użytkowników. Może się bowiem zdarzyć, że nawiązując współpracę z podmiotem posługującym
się nielegalnymi kopiami systemów CAD/CAM/
CAE/PDM uczciwa firma naraża się na oskarżenia,
które do momentu wyjaśnienia mogą ją narazić na
poważne koszty. Przykładowo samo zarekwirowanie stacji roboczych wykorzystywanych w działach
konstrukcyjnych może doprowadzić do przerwania
procesu projektowania produktów oraz opóźnienia,
a w najgorszym przypadku zatrzymania całego cyklu produkcyjnego.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji
związanych z polityką zwalczania piractwa przez
komórkę Piracy Prevention Office działającą
w strukturach koncernu Siemens PLM Software
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem.
GM System
Opieka techniczna – czy warto ją wykupić?
Standardem transakcji zakupu oprogramowania inżynierskiego w wielu krajach jest jego
zakup wraz z opieką techniczną. W Polsce,
z bardzo różnych względów, temat objęcia opieką techniczną zakupionych rozwiązań traktowany jest jako wydatek dodatkowo zwiększający
całkowity koszt ich nabycia.
Przykłady wielu przedsiębiorstw na całym
świecie pokazują jednak, że tego typu myślenie jest złudne. Złożoność działań oraz procesów inżynierskich, które zachodzą każdego dnia
w nowoczesnej firmie wymaga ciągłości działań
i szybkiego czasu reakcji na pojawiające się problemy. Posiadanie zabezpieczenia w postaci opieki
technicznej minimalizuje ryzyko strat, które mogą
wyniknąć z niepoprawnie działających systemów,
problemów z ich obsługą, braku aktualnych wersji
aplikacji wspomagających i usprawniających pracę itd.
Opieka techniczna do systemów produkowanych
przez Siemens PLM Software pomaga uzyskać
Klientom najwyższy z możliwych poziom efektywności zapewniając jednocześnie ochronę inwestycji
w oprogramowanie i zawiera: możliwość kontaktu
z wykwalifikowanymi inżynierami czy dostęp do uaktualnień i publikacji technicznych. Klienci, którzy posiadają aktualną opiekę techniczną automatycznie
otrzymają nowe wersje produktów oraz wszystkie
czasowo ukazujące się uaktualnienia.
Jedną z najważniejszych zalet posiadania opieki
technicznej jest możliwość uzyskania natychmiastowej pomocy technicznej w razie pojawienia się problemów z funkcjonowaniem systemów. Pomoc techniczna jest dostępna przez telefon i można ją
uzyskać: od lokalnego partnera handlowego
(np.: GM System) lub bezpośrednio od światowego centrum pomocy technicznej (GTAC).
Jak to się robi w GM System!
W GM System działa system pomocy telefonicznej
tzw. „helpdesk”. Każdego dnia od 8 do 16 pod numerami telefonów (071) 791 30 51, (071) 791 30
52, (071) 791 30 52 istnieje możliwość kontaktu
z osobą pełniącą dyżur techniczny, która pomaga
rozwiązywać bieżące problemy związane z instalacją oprogramowania, niepoprawnie funkcjonującymi
licencjami czy wersjami polskimi. Ponadto każdy
Klient posiadający opiekę techniczną może liczyć na
preferencyjne warunki uczestnictwa w szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach organizowanych przez
GM System oraz atrakcyjne ceny makr i innych aplikacji (biblioteki, postprocesory, szablony), które ułatwiają i usprawniają pracę z rozwiązaniami Siemens
PLM Software.
Usługi dostępne przez Internet
Rozwój wszelkiego rodzaju wewnętrznych portali,
grup dyskusyjnych oraz serwerów FTP doprowadził
do powstania wielu źródeł pozyskiwania informacji
oraz materiałów w obrębie serwisu korporacyjnego
Siemens PLM Software. Każdy Klient posiadający
aktualną opiekę techniczną do zakupionych systemów może skorzystać z następujących usług:
1) Sieciowy dostęp do strony wsparcia technicznego pod adresem http://support.ugs.com/
Jest to magazyn dokumentów oraz uaktualnień
programów, a także baza problemów technicznych, które napotkali użytkownicy na całym świecie
3
maj 2008
i sposoby ich rozwiązywania (http://uganswer.ugs.
com/qcksrch.stm).
5) Sieciowy dostęp do bazy plików http://ftp.ugs.
com/
2) Sieciowy dostęp do grup dyskusyjnych http://
bbsnotes.ugs.com/
6) Sieciowy dostęp do systemu zarządzania licencjami, który umożliwia, w zależności od dostępnych
opcji, generowanie licencji ratunkowych, podróżnych i domowych. W przypadku awarii sprzętu bądź
utraty danych np: dotyczących aktualnie używanych
licencji, system umożliwia ponowne pobranie tych licencji bez potrzeby ponownego ich generowania.
Pod tym adresem funkcjonują grupy: programistów, inżynierów tworzących elementy z blach, użytkowników systemu Solid Edge oraz ludzi związanych
Dzięki dostępowi do tego źródła istnieje możliwość błyskawicznego pozyskiwania np.: najnowszych uaktualnień do Solid Edge (http://ftp.ugs.
com/solid_edge/), dokumentacji technicznej
(http://ftp.ugs.com/newsletters/ oraz nowych
z marketingiem. Wszyscy korzystający z grup dyskusyjnych mogą wymieniać się informacjami, poglądami uwagami, a co najważniejsze bardzo aktywny
udział w tych dyskusjach biorą ludzie bezpośrednio
zaangażowani w tworzenie oprogramowania. Jest to
niezwykle cenna możliwość kontaktu oraz uzyskania bardzo pomocnych informacji.
W tytule artykułu postawiono pytanie: czy warto
wykupić opiekę techniczną? Jego treścią są informacje o usługach i możliwościach, jakie są dostępne dla wszystkich Klientów, którzy decydują się to
zrobić. Jesteśmy bardzo zainteresowani uzyskaniem informacji, co Państwo sądzą na ten temat?
3) Sieciowy dostęp do listy certyfikowanego sprzętu
komputerowego http://support.ugs.com/online_library/certification/
Jest to lista zawierająca informacje o podzespołach
i zestawach sterowników do kart graficznych, które są
certyfikowanymi urządzeniami i aplikacjami dla rozwiązań produkcji Siemens PLM Software. Dane te pozwalają tak zestawić komponenty stacji roboczych, aby wykorzystywać pełne możliwości systemów.
wersji oprogramowania (http://ftp.ugs.com/download.php) np.: posiadając licencje Solid Edge V20,
które objęte są opieką techniczną Klient posiada
prawo do otrzymania licencji kolejnych jego wersji.
4) Możliwość zgłaszania uwag, błędów w funkcjonowaniu, sugestii oraz możliwość zadawania
pytań dotyczących systemów produkcji Siemens
PLM Software http://webtac.ugs.com/logir/.
4
Czy ważne jest, aby praca działu konstrukcyjnego
czy produkcyjnego odbywała się w sposób płynny
i bez zakłóceń? Czy ważne jest, aby w razie nagłych wypadków, mieć możliwość szybkiej reakcji
i minimalizować poziom potencjalnych kosztów?
Czy ważne jest, aby mieć możliwość skonsultowania swoich wątpliwości i uzyskania porady expertów
zarówno w kraju jak i na świecie? Czy ważne, jest,
aby mieć dostęp do najnowszych danych i aplikacji, które wydatnie wpływają na wydajność pracy
i poziom konkurencyjności?
Udzielenie twierdzącej odpowiedzi na jedno
z powyższych pytań oznacza, że warto objąć opieką
techniczną posiadane oprogramowanie. Aby uzyskać
bardziej precyzyjne informacje o warunkach i zasadach zakupu opieki technicznej prosimy o kontakt
z naszym biurem drogą telefoniczną lub mailową.
Tomasz Brząkała
maj 2008
Spotkanie europejskich dystrybutorów systemu Moldex3D
żenia inwestycję dla wszystkich firm pragnących
optymalizować wykorzystanie posiadanych
zasobów oraz obniżać koszty projektowania
i wytwarzania wysokiej jakości form wtryskowych
czy produktów z tworzyw sztucznych. Lista firm wykorzystujących to oprogramowanie w codziennej
pracy zawiera takie marki jak: Samsung, BMW, LiteOn, Mahle, Mercedes-Benz, LEGO, Danfoss, Rockwell, Festo, SANYO, Matsushita Electronics, Yamaha, Unilever, GE Power Controls i wiele innych.
Najnowsza odsłona Moldex3D zawiera mnóstwo nowych funkcjonalności, które w wielu wypadkach, stanowią
pionierskie rozwiązania zastosowane po raz pierwszy
w tego typu systemach. Do najważniejszych zmian w porównaniu z poprzednią wersją zaliczyć należy:
W dniach 31 marca - 1 kwietnia we Frankfurcie nad Menem odbyło się spotkanie partnerów
handlowych firmy CoreTech - producenta oprogramowania do symulacji wtrysku tworzyw
sztucznych Moldex3D. Celem spotkania było
podsumowanie ubiegłorocznych wyników sprzedaży na terenie Europy oraz prezentacja możliwości najnowszej wersji oprogramowania Moldex3D
oznaczonej symbolem R9.0. Przedstawione dane
dobitnie pokazują, że poziom sprzedaży wzrasta
z roku na rok głównie ze względu na wyższą jakość, dokładność i większe możliwości przeprowadzania różnych typów analiz w porównaniu
do systemów konkurencyjnych takich jak MoldFlow
czy CadMould. Do niewątpliwych zalet programu należy również zaliczyć przyjazny interfejs,
ułatwiający przyswajanie wiedzy z zakresu obsługi oraz bardzo atrakcyjną cenę. Cechy te
sprawiają, że Moldex3D stanowi wartą do rozwa-
● bardziej nowoczesny i przyjazny dla użytkownika
interfejs,
● obecność modułu do badania właściwości
optycznych wypraski,
● obecność modułu umożliwiającego symulację
wtrysku układów scalonych,
● nowy kreator znacznie ułatwiający i
przyspieszający tworzenie układu regulacji
temperatury połączony z narzędziem Cooling
System Doktor (umożliwia ono automatyczne
naprawianie błędów w stworzonym lub
zaimportowanym układzie),
● możliwość tworzenia siatki dla wtrysku
multikomponentowego w konfiguracji eDesign
● dostępność nowej funkcjonalności, która umożliwia
importowanie danych o tworzywie z bazy Materiality
(dotychczas pobieranie takich danych możliwe było
jedynie z bazy Mbase)
● innowacyjne ujęcie efektu viscoelasticity
w analizie wtrysku,
● możliwość przeprowadzania
różnotemperaturowego procesu wtrysku tworzyw
(variotherm molding process),
Wymienione funkcjonalności stanowią jedynie
część z licznej grupy usprawnień, jakie oferuje najnowsza wersja systemu Moldex3D, który pozwala:
● przeprowadzić symulację na modelach
przeniesionych z dowolnego sytemu CAD,
● przewidzieć i zapobiec występowaniu ewentualnych
problemów już w fazie projektowania,
● zoptymalizować rozmieszczenie elementów
układów formy,
● dopasować warunki procesu do urządzenia,
na którym będzie on przeprowadzany,
● opracować technologię, która pozwoli
wyprodukować wyroby o wysokiej jakości,
● redukować koszty produkcji,
● dostarczyć produkty na rhynek
znacznie szybciej niż konkurencja
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem
bardziej szczegółowych informacji dotyczących
technicznych możliwości rozwiązania Moldex3D,
zachęcamy do odwiedzenia strony wyłącznego dystrybutora oprogramowania na rynku polskim firmy
GM System www.gmsystem.pl/moldex_3d.php
lub www.moldex3D.com
Tomasz Brząkała
Na właściwej ścieżce do sukcesu - seminaria internetowe
W miesiącu marcu, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi do przeprowadzania
telekonferencji takich jak Teamcenter AppShare
oraz Teamspeak, zrealizowaliśmy cykl seminariów
pod hasłem „Na właściwej ścieżce do sukcesu!”
Uczestnicy mieli możliwość uzyskania wielu cennych informacji, które wskazują właściwą drogę do
osiągnięcia wysokiego poziomu konkurencyjności.
Teamcenter Express. Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się, w jaki sposób system ten zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych
różnej wielkości w zakresie zarządzania cyklem
życia produktu. Zdefiniowano współczesne wymogi rynkowe wobec firm produkcyjnych oraz przewagi konkurencyjne możliwe do osiągnięcia dzięki
jego wykorzystaniu.
W tym nowatorskim projekcie wzięli udział
przedstawiciele firm zainteresowanych obniżaniem kosztów produkcji, skracaniem czasu trwania
cyklu produkcyjnego, tworzeniem bardziej innowacyjnych produktów charakteryzujących się wysoką
jakością czy osiągnięciem postępu technicznego.
Motywem przewodnim prezentacji było przedstawienie zalet systemów CAD/CAM/CAE i korzyści ze stosowania rozwiązań produkcji Siemens
PLM Software, które umożliwiają realizację cyfrowego procesu opracowywania i wytwarzania produktów ze szczególnym uwzględnieniem systemu
W związku z premierą rynkową kolejnej wersji
portfolio Velocity Series i wchodzących w jego
skład systemów podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu tego typu przedsięwzięć. Z wielu powodów jest
to rozwiązanie korzystne zarówno dla wszystkich
potencjalnych uczestników jak i dla nas - organizatorów.
Jednym z głównych powodów odmowy wzięcia
udziału w tradycyjnym seminarium jest z reguły brak
czasu na jedno lub dwu dniowy wyjazd. Internetowa
wersja likwiduje całkowicie ten problem. Poświęcając 2-3 godziny można uzyskać najnowsze informacje i zapoznać się z funkcjonowaniem nowej wersji
każdego systemu. Ponadto dzięki wykorzystaniu
wspomnianych na wstępie interaktywnych narzędzi
do przeprowadzania telekonferencji, każdy uczestnik może zadawać pytania i brać aktywny udział
w dyskusji.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w oczekiwaniu na informacje o przełomowej
technologii opracowywania i dostarczania produktów na rynek, którą udostępniają systemy wchodzące w skład najnowszej wersji portfolio Velocity
Series oraz na informacje o terminach i tematyce
kolejnych, internetowych seminariów GM System.
GM System
5
maj 2008
Wiosenna ofensywa targowa
bloki: maszyny do obróbki skrawaniem, obrabiarki CNC,
maszyny do obróbki plastycznej, narzędzia, oprogramowanie CAD/CAM. Podczas imprezy zaprezentujemy systemy
do obróbki elementów blaszanych i robotyki produkcji francuskiej firmy ALMA oraz aplikacje z rodziny Velocity Series
(Solid Edge, Femap, CAM Express, Teamcenter Express),
które znacząco usprawniają procesy opracowywania i wytwarzania innowacyjnych produktów.
Wzorem lat ubiegłych GM System zamierza uczestni-
logiami symulacji wtrysku tworzyw sztucznych oraz pro-
czyć w dwóch imprezach targowych. Na przełomie maja
cesami projektowania i wytwarzania produktywnych form
i czerwca będziemy obecni na XII Międzynarodowych
wtryskowych. Podczas 4 dni targowych zaprezentujemy
Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL
najnowszą wersję systemu Moldex3D oznaczoną symbo-
w Kielcach, a w połowie czerwca weźmiemy udział w Salonie
lem R9.0 oraz rozwiązania z rodziny Velocity Series (Solid
Obrabiarek i Narzędzi MACH-TOOL w Poznaniu.
Edge – MoldTooling oraz CAM Express).
PLASTPOL 27-30 maja (Pawilon F „Stoisko nr 37)
Do odwiedzenia naszego stoiska serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi techno-
MACH-TOOL 9-12 czerwca (Pawilon 3A „Stoisko nr 60)
Tematyka salonu MACH-TOOL obejmuje następujące
GM System
CAM Express – wydajne wytwarzanie to jego pasja!
Współczesne wyzwania biznesowe
Wśród wielu czynników rynkowych, które oddziałują
na współczesne firmy można zdefiniować te najistotniejsze, które stają się kluczowymi wyzwaniami. Zaliczamy
do nich presję na jakość wyrobów, szybkość dostarczania nowych produktów na rynek oraz niskie koszty wytwarzania. Wyzwania te determinują potrzeby, których
zaspokojenie może doprowadzić do osiągnięcia sukcesu
rynkowego.
Jakie są zatem potrzeby współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych?
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost obrotów na rynku maszyn sterowanych numerycznie. Dzięki integracji ze strukturami Unii
Europejskiej pojawiły się nowe możliwości dostępu do
źródeł finansowania i w związku z tym polskie przedsiębiorstwa chętniej inwestują w nowe urządzenia rozbudowując i unowocześniając swoje parki maszynowe. Dane
statystyczne dowodzą, że światowy rynek obrabiarek rośnie w tempie 14% rocznie a jego wartość wynosi ponad
6
50 miliardów dolarów. Wraz ze wzrostem rynku maszyn
rośnie rynek narzędzi oraz oprogramowania, którego
wartość oceniana jest na ponad 1 miliard dolarów.
Jakie są najważniejsze wyzwania biznesowe, z którymi mierzą się firmy produkcyjne?, jakie są wymogi stawiane przed nowoczesnymi systemami CAM? i wreszcie jakie korzyści można osiągnąć dzięki implementacji
oprogramowania tego typu? Odpowiedzi na te pytania
znajdują się w niniejszym opracowaniu.
Badania rynkowe przeprowadzone przez niezależne
instytucje dowodzą, że do najczęściej definiowanych
przez przedsiębiorstwa produkcyjne potrzeb zalicza się
m.in:
● obniżanie kosztów produkcji,
● skracanie czasu trwania cyklu produkcyjnego,
● chęć wytworzenia innowacyjnych
i zaawansowanych technologicznie produktów,
● maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji
w maszyny.
maj 2008
Czy nowoczesne systemy CAM umożliwiają zaspokojenie tych potrzeb?
Jak najbardziej tak! Rozważając jednak inwestycję
w nowoczesny system CAM należy określić właściwe wymagania, które musi spełniać, ponieważ od tego zależy
stopień zaspokojenia zdefiniowanych wcześniej potrzeb.
Do kluczowych wymagań, które muszą spełniać nowoczesne systemy CAM zaliczamy m.in:
graficzną symulację pracy obrabiarek oraz zsynchronizować
wielogłowicowe i wielowrzecionowe centra obróbcze.
System CAM Express dostępny jest
w 4 konfiguracjach:
Obróbki 2 ½ osiowe (2 ½ Axis Machining)
Obróbki 3 - osiowe (3 Axis Machining)
Obróbka Frezowaniem-Toczeniem (Mill-Turn
Machining
Obróbki zaawansowane (Advanced Machining)
zaawansowane obróbki pozwalają zwiększyć
stopę zwrotu z inwestycji w maszyny poprzez
bardziej efektywne ich wykorzystanie,
● prekonfigurowane środowiska pracy
przyspieszają procesy programowania maszyn,
● znakomite wsparcie techniczne ze strony
producenta oraz dostawców oprogramowania
minimalizuje ryzyko inwestycji,
● system charakteryzuje się niskim całkowitym
kosztem posiadania (TCO),
● doskonała integracja z systemami CAD
(np. Solid Edge, który również wchodzi
w skład portfolio Velocity Series) usprawnia
proces opracowywania innowacyjnych
produktów i redukuje potrzebę tworzenia
dużej liczby prototypów, a ponadto pozwala,
już za pierwszym podejściem,
wytworzyć produkty charakteryzujące się
wysoką jakością wykonania.
Ponadto, producent oprogramowania firma Siemens
PLM Software od 28 lat stale rozwija i udoskonala ten
produkt dzięki czemu posiada on doskonałą reputację
o czym świadczą następujące liczby: ponad 35000 licencji działających na całym świecie, w przedsiębiorstwach
z wielu branż przemysłu, co stanowi 15% udział w światowym rynku systemów CAM.
·● zdolność do zaprogramowania maszyn
w taki sposób, aby w pełni wykorzystać ich
możliwości,
·● dostępność typów obróbek, które pozwolą
wytworzyć produkty o skomplikowanych
kształtach,
·● elastyczność i wydajność działania,
·● możliwość wykorzystania sprawdzonych
metod pracy,
·● szybkość w zakresie programowania maszyn,
·● łatwość w przyswojeniu i prostotę obsługi.
CAM Express
Koncern Siemens PLM Software jest producentem
portfolio aplikacji Velocity Series, które zaspokaja potrzeby
przedsiębiorstw produkcyjnych różnej wielkości w zakresie
zarządzania cyklem życia produktów (PLM). W jego skład
wchodzą proste w obsłudze systemy umożliwiające cyfrowe
opracowywanie produktów, przeprowadzanie analiz inżynierskich, programowanie maszyn sterowanych numerycznie oraz zarządzanie danymi. Rozwiązania te można łatwo
i szybko wdrożyć, by stosować najlepsze praktyki wykorzystywane w przemyśle. Jednym ze składników wspomnianego porftolio jest system CAM Express, który
jest prostym w obsłudze, prekonfigurowalnym i łatwym
we wdrożeniu systemem umożliwiającym programowanie maszyn sterowanych numerycznie. Zaawansowane
możliwości obróbcze, jakie oferuje, pozwalają na szybkie
i wygodne programowanie obróbek 5-osiowych czy centrów
tokarsko-frezerskich. Integralną częścią systemu jest również pełne wsparcie dla obróbki wysokoobrotowej HSM. Ponadto system zawiera m.in. predefiniowane środowiska pracy dla najbardziej popularnych maszyn, umożliwia tworzenie
postprocesorów dla wielu ich typów, pozwala opracować
Dlaczego warto rozważyć inwestycję w system
CAM Express?
Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć
inwestycję w system CAM Express. Każda nowoczesna
firma produkcyjna powinna wdrożyć rozwiązanie CAM
Express ponieważ:
● wbudowane techniki obróbek szybkościowych
HSM pozwalają znacząco skrócić czas trwania
cyklu produkcyjnego,
● wydajne metody programowania maszyn oraz
W dzisiejszym świecie każde rozwiązanie, które znacząco wpływa na podniesienie poziomu konkurencyjności i prowadzi do osiągnięcia postępu technicznego musi
zostać wzięte pod uwagę w momencie ustalania planów
inwestycyjnych przedsiębiorstw. System CAM Express
jest rozwiązaniem, które zdecydowanie zalicza się do tej
kategorii i dlatego jego zakup jest wartą do rozważenia
inwestycją dla wszystkich firm produkcyjnych, które stawiają na dynamiczny rozwój.
GM System
7
maj 2008
Nowoczesna lista referencyjna GM System!
Pod koniec ubiegłego roku firma GM System
uruchomiła specjalną stronę, która zawierającą
listę referencyjną wybranych firm, które zostały
przedstawione w zmienionej, nowoczesnej formie
opisów wdrożeń. Referencje są bardzo pomocnym narzędziem wspomagającym sprzedaż. Na
podstawie analizy rynku stwierdziliśmy, że oferując
obecnie zaawansowane rozwiązania inżynierskie,
posługiwanie się zwykłą listą referencyjną zawierającą nazwy firm oraz dane osób kontaktowych
nie jest już wystarczająco pomocne w procesie
sprzedaży. Dzięki informacjom zebranym podczas
badań stworzyliśmy zupełnie nową formę listy referencyjnej, która przybrała postać „kart wdrożeń”
Każda firma wyrażając zgodę na posługiwanie
się jej nazwą w celach referencyjnych ściśle współpracuje z działem marketingu GM System i dostarbiuletynu GM View, stronie internetowej GM
System, portalach współpracujących takich jak www.3dcad.pl, www.4metal.pl,
www.tworzywa.pl oraz w prasie branżowej.
Dzięki temu Klienci GM System otrzymują
dodatkową możliwość promocji własnych produktów oraz sposobność nawiązania nowych
kontaktów handlowych.
cza dane, które pozwalają stworzyć wartościową
kartę wdrożenia. Zawiera ona informacje o profilu
działalności danego przedsiębiorstwa, o branży
w jakiej działa, historii powstania, terenie działania,
a ponadto przedstawia informacje ściśle związane z konkretnym produktem z oferty GM System.
Potencjalny użytkownik danego systemu może
uzyskać informacje o wymogach, jakie stawiano
przed danym oprogramowaniem na etapie zakupu
i o tym jak to rozwiązanie spisuje się w codziennej pracy. Dzięki temu bardzo szybko może
zdefiniować korzyści wynikające z inwestycji
w tego typu aplikacje i skonfrontować tą wiedzę
z potrzebami i wymaganiami własnej organizacji.
Serdecznie zapraszany na stronę
www.gmsystem.pl/referencje.php i zachęcamy do zapoznania się z kartami wdrożeń, które się tam znajdują. Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy w zakresie
opracowania kart referencyjnych dla Państwa
firmy prosimy o kontakt pod adresem e-mail
[email protected]
Każda kolejna karta referencyjna jest
dla nas niezwykle cenna ponieważ ułatwia nam pozyskiwanie nowych Klientów a ponadto stanowi wyraz zaufania
i zadowolenia z dotychczasowej współpracy.
Wszystkim firmom, które wyraziły zgodę na
publikację informacji w takiej właśnie formie
bardzo serdecznie dziękujemy i liczymy na
dalszą, owocną współpracę.
Tomasz Brząkała
Karty wdrożeń stanowią również podstawę
do stworzenia szerszych opisów procesów
implementacji nowoczesnych rozwiązań inżynierskich oferowanych przez GM System,
które następnie publikowane są na łamach
wydawca: GMSystem Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, tel. (071) 791 30 51 do 53
www.gmsystem.pl, [email protected], [email protected]
8
projekt i skład: OFFTeam Agencja Reklamy – www.offteam.pl

Podobne dokumenty