przebieg uroczystego..

Transkrypt

przebieg uroczystego..


TERAZ ODBĘDZIE SIĘ UROCZYSTE PRZEKAZANIA SZTANDARU.
DO PRZEKAZANIA SZTANDARU - WYSTĄP!
o Osoby do nowego Pocztu wychodzą z widowni i ustawiają się naprzeciw
ustępującego Pocztu (patrz. Rys. 2)

I
1


DO - PRZEKAZANIA SZTANDARU!
o Dziewczyna z ustępującego Pocztu wypowiada formułę:
Oddajemy w wasze ręce ten sztandar – symbol naszej szkoły i jej tradycji.
Rys. 2
Dbajcie o dobre Imię Naszego Liceum szanując tradycję szkoły
i godnie reprezentujcie ją na zewnątrz .
o Chorąży Pocztu pochyla sztandar do ucałowania.
Nowy Poczet:
o Nowy Chorąży robi krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje dolny róg sztandaru;
następnie wycofuje się.
o Dziewczyna po prawej robi krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje dolny róg sztandaru;
następnie wycofuje się.
o Dziewczyna po lewej (1) robi krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje dolny róg
sztandaru; następnie wycofuje się.
o Chorąży Pocztu prostuje sztandar.
o Obaj chorążowie robią krok ku sobie.
o Dziewczyna z ustępującego Pocztu (od prawej) podchodzi za chorążym by podtrzymać sztandar
(sztandar opiera się drzewcem o podłogę i jest pionowo ustawiony).
o Chorąży z ustępującego pocztu zdejmuje rękawiczki i przekazuje je nowemu chorążemu
(przekazuje całą parę – a nie pojedynczo).
o Chorąży zdejmuje szarfę i ubiera w nią nowego chorążego.
o Odbiera sztandar od dziewczyny (dziewczyna od razu wycofuje się) i przekazuje go w pozycji
pionowej nowemu chorążemu.
o Czynią subtelny skłon głową i tyłem wracają na swoje miejsca (jeden krok).
o Jednocześnie podchodzą do siebie dziewczyny i analogicznie przekazują rękawiczki i szarfy. (Obie
pary robią to jednocześnie. Dziewczyny ze starego pocztu pomagają ubrać się w szarfy nowym
koleżankom).
o Czynią subtelny skłon głową i tyłem wracają na swoje miejsca (jeden krok).
I
o Na cichą komendę (dziewczyna 1 wypowiada „TERAZ”) oba poczty „robią w
1

lewo zwrot”, a następnie zamieniają się miejscami – przemieszczając się
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz. Rys. 3).

Rys. 3
o Chorąży nowego Pocztu pochyla sztandar do ucałowania.
Nowy Poczet:
o Ustępujący Chorąży robi krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje
dolny róg sztandaru; następnie wycofuje się.
o Dziewczyna po prawej robi krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje
dolny róg sztandaru; następnie wycofuje się.
1
I


Rys. 4
o Dziewczyna po lewej (I) robi krok do przodu, przyklęka na prawe kolano i całuje dolny róg
sztandaru; następnie wycofuje się.
o Dziewczyna z nowego Pocztu wypowiada formułę:
Przyjmujemy ten sztandar jako symbol naszej szkoły i jej tradycji.
Przyrzekamy dbać o dobre Imię Naszego Liceum,
pielęgnować jego tradycję i godnie reprezentować szkołę na zewnątrz .
o Ustępujący poczet stoi nadal naprzeciw nowego!

BACZNOŚĆ! DO HYMNU SZKOLNEGO!
o ♫♪


BACZNOŚĆ!
SZTANDAR WYPROWADZIĆ!
o (wyprowadzenie sztandaru)
1

o Najpierw ustępujący poczet schodzi ze sceny i zajmuje
miejsca na widowni, a następnie nowy poczet, zgodnie
ceremoniałem opuszcza salę (patrz. Rys. 5 i Rys. 6).
z
Rys. 5

SPOCZNIJ.


I

 

1
 I
Rys. 6