Zespoły, których prace otrzymał prowadzący Ewaluację w polityce

Transkrypt

Zespoły, których prace otrzymał prowadzący Ewaluację w polityce
Zespoły, których prace otrzymał prowadzący Ewaluację w polityce społecznej
1. Anna Sąsiadowicz, Przemysław Szymański, Magdalena Turek liderka
2. Marlena Kondrat liderka, Monika Mazur, Katarzyna Sowińska
3. Katarzyna Gołębiewska, Paulina Kruk
4. Dorota Wągrodzka, Patrycja Ziętek
5. Katarzyna Jałocha, Michał Piguła, Aneta Tracz
6. Karolina Witkowska, Karolina Szklarz, Jolanta Wartałowicz
7. Magdalena Koc, Patryk Kałowski, Weronika Graczyk
8. Katarzyna Mroczek, Emilia Niedzwiecka, Karolina Pytkowska
9. Małgorzata Nawrot, Julia Jarząbek, Katarzyna Kurkowska
10. Kamila Cymańska, Dominika Boguszewska, Katarzyna Kamionka
11. Przemysław Konarski, Joanna Łaszczewska, Halszka Dąbrowska
12. Aleksandra Bouamrane, Aleksander Brzozowski, Maria Ulanicka
13. Mikołaj Śnieżawski, Katarzyna Dobrzyńska, Bogusława Odyniec
14. Karol Kowalczyk, Adrianna Rzeplińska – koordynatorka, Magdalena Szatkowska
15. Anna Krysiak, Ewa Szatkowska
16. Karolina Goździk, Barbara Kamińska (koordynatorka), Anita Ślusarczyk
17. Tymoteusz Gontarek, Aneta Wiszniewska, Piotr Śmieszek
18. Anna Hojda, Kinga Przyborowska, Justyna Sarnacka
19. Anna Maziarska, Łukasz Stępkowski, Magdalena Bagniuk
20. Mateusz Gembal, Aleksandra Grochowska, Bartłomiej Kobza
21. Weronika Kurkowska, Michał Żakowski
22. Natalia Kozik, Aleksandra Pawłowska, Marlena Romanowska
23. Sylwia Kozieł, Marta Rudek, Monika Bałabuch
24. Krzysztof Juszczyszyn, Adam Szymański, Paulina Zaremba
25. Agnieszka Jednorowska, Angelika Łuczywek, Krzysztof Kleczkowski
26. Jakub Kalinowski, Agnieszka Bugzel
27. Michał Tymiński, Sylwia Szewczyk

Podobne dokumenty