JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? „Jak osiągnąć sukces?” to cykl

Transkrypt

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES? „Jak osiągnąć sukces?” to cykl
JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
- warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych –
„Jak osiągnąć sukces?” to cykl edukacyjny, w ramach którego zrealizujemy 50
warsztatów w 50 szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem
warsztatów jest pokazanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych – tj. osobom w
niedługim czasie wkraczającym na rynek pracy – że poziom życia i tzw. sukces
życiowy zależy w dużym stopniu od decyzji zawodowych oraz racjonalnego
gospodarowania środkami finansowymi. Warsztaty są skierowane do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, a ich realizacja zaplanowana jest na marzec – maj
2016. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla szkół.
Warsztat w klasie będzie miał charakter gry symulacyjnej, poprzedzonej
merytorycznym wprowadzeniem, wyjaśniającym główne hasła związane z
edukacją finansową oraz zakończonej podsumowaniem ukazującym główne
czynniki osiągniętego w trakcie gry sukcesu / porażki. Łączny czas trwania
warsztatu: około 2 godzin lekcyjnych
Wymagania dotyczące udziału w warsztacie: (1) odbywa się na terenie szkoły
ponadgimnazjalnej, (2) bierze w nim udział min. 20 uczniów, (3) przeprowadza
go nauczyciel (istnieje możliwość przyjazdu trenera z zewnątrz), (4) jest
realizowany zgodnie z dostarczonym scenariuszem i materiałami.
Nauczycieli zainteresowanych grą i uczestnictwem w projekcie
prosimy o kontakt do dnia 4 marca 2016 z Małgorzatą Stompór:
[email protected], tel. +58 524 49 30.
PROJEKT REALIZOWANY POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY
PARTNER STRATEGICZNY
ORGANIZATORZY
PARTNER
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Biuro Kongresu Obywatelskiego, ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk , tel. 58 524-49-48 | [email protected] | www.kongresobywatelski.pl

Podobne dokumenty