Konkurs filmowy – regulamin.

Transkrypt

Konkurs filmowy – regulamin.
Regulamin ogólnpolskiego konkursu filmowego:
Autostrada wolności
Temat : Autostrada wolności
I Organizator konkursu:
Koniński Dom Kultury, Fundacja Sztuki Filmowej TAKI JESTEM, CAMFILM.
II Patronat honorowy:
Prezydenta Miasta Konina
III Patronaty:
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych, Europa Cinemas, Akademia Filmowa Otwórz oczy!
IV Cele konkursu:
- popularyzacja amatorskiej i niezależnej sztuki filmowej tworzonej przez dzieci i młodzież,
- rozwijanie umiejętności zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
V Tematyka główne założenia konkursu:
Waszym zadaniem jest przygtowanie filmu krótkometrażowego, w dowolny sposób podejmującego temat
konkursu, swobodę wolności słowa, myśli, wyznania, kultury, religii, terytorium, historii, a także podjęcie
tematu wolności na każdym innym obszarze.
VI Zasady konkursu:
1. Konkurs filmowy skierowany jest do uczniów wielkopolskich gimnazjów i liceów.
2. Zgłoszony do konkursu film musi zawierać następujące informacje:
- imię, nazwisko i wiek autora,
- nazwę szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna,
Link do formularza zgłoszeniowego: http://goo.gl/forms/EbsEhrT9jR
Zgłoszenia na konkurs proszę przesyłać do 15.04.2015r.
3. Kategorie konkursu
- Film krótkometrażowy, długość filmu do 3 minut. Możecie posłużyć się: filmem fabularnym
lub dokumentalnym.
4. Termin składania prac mija 15.04.2015 (decyduje data stempla pocztowego
lub potwierdzenie złożenia pracy bezpośrednio w Konińskim Domu Kultury).
5. Filmy powinny być przedłożone na nośniku CD lub DVD w formacie AVI, MPEG, WMV, a także
udostępniony online, np. na kanale YouTube, Vimeo.
6. Muzyka do filmu może pochodzić jedynie z legalnego źródła, powinna zostać udostępniona
na licencji Creative Commons.
7. Na płycie należy umieścić nagłówek: Konkurs filmowy "Autostrada wolności”, imiona i nazwiska
twórców oraz numer kontaktowy.
8. Uczeń może zgłosić nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie lub w grupie - maksymalnie
trzyosobowej. Jeśli uczniowie chcą zaangażować więcej osób do realizacji filmu, na karcie zgłoszenia
podają jedynie te najbardziej zaangażowane w produkcję.
VII Zasady uczestnictwa:
1. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane podczas pokazu w Kinie Centrum w trakcie gali
rozstrzygającej konkurs.
2. Oceny prac dokona jury, w którego skład wejdzie:
- Katarzyna Czubińska – absolwentka studiów StART w Warszawskiej Szkole Filmowej. Współpracuje z Polskim Instytutem
Sztuki Filmowej, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Against
Gravity. Prowadzi warsztaty filmowe fabularne, dokumentalne oraz animacji poklatkowej, zarówno dla dorosłych jak i dzieci.
W listopadzie 2014r. prowadziła: I warsztaty filmowe dla nauczycieli OFF CINEMA w trakcie 18 MFFD OFF CINEMA.
Organizuje Filmowe Gry Miejskie – m. in. w trakcie 32MFFMW Ale Kino w Poznaniu. Autorka scenariuszy lekcji filmowych
dla PISF, Akademia Planete+ doc, a także edukatora edukacji filmowej oraz medialnej, mentor w kursach internetowych
o tematyce nowych mediów.
- prof. Mikołaj Jazdon –filmoznawca, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
dr hab., wykładowca w Katedrze Filmu Telewizji i Nowych Mediów UAM. Dyrektor artystyczny Off Cinema, związany
z festiwalem od początku jego istnienia. W 2008 współscenarzysta, konsultant i prowadzący wywiady
do 12 odcinków telewizyjnej serii Sztuka dokumentu.
-- Katarzyna Kubacka – pedagog, producentka imprez filmowych i wydarzeń artystycznych. Laureatka Nagrody Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Edukacja Młodego Widza” w 2014 r. za warsztaty filmowe "Ogrody polskiej animacji"
realizowane wspólnie z Filmoteką Narodową – Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych.
Nominowana do Nagrody PISF za autorski projekt Akademii Filmowej Otwórz oczy!, prowadzony nieprzerwanie
od 2001 r. Pomysłodawca, producent, dyrektor Festiwalu Filmów NieZwykłych (cykl 11.edycji od 2002 r.). Autorka 3. edycji
spotkań z filmem polskim w Królestwie Maroka „Otwórz oczy na polskie kino!" ( 2000-2002). Twórca programu studyjnego Kina
Centrum w Koninie (od 2002 r.)
- Andrzej Moś – absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu i PWSTFiTV w Łodzi. Scenarzysta, reżyser i operator kilkunastu
autorskich filmów dokumentalnych o tematyce regionalnej, historycznej i etnograficznej, Jego filmy były wyróżniane
i nagradzane m.in. na Festiwalu Filmów o Tematyce Religijnej w Niepokalanowie, Międzynarodowych Dniach Filmu
Dokumentalnego „Rozstaje Europy” w Lublinie, Międzynarodowym Festiwalu
Multimedialnym „Polskie Ojczyzny”
w Częstochowie. Instruktor Amatorskiego Klubu Filmowego „Muza”, działającego w Koninie od 1976 roku. Wraz z Akademią
Filmową Otwórz oczy! współorganizator warsztaty filmowe filmu dokumentalnego w 2006 r. i warsztaty „Okiem Motyla”
z udziałem ludzi głuchych i niedosłyszących w 2013.
Agata Sotomska – od 2008 roku koordynuje projekty edukacji filmowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej: Filmoteka
Szkolna, Koalicja dla Edukacji Filmowej i kampania społeczna „Skrytykuj.pl” promująca świadomą dyskusję o filmie wśród
młodzieży. Zrealizowała szereg wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, m.in. pięć edycji „Festiwalu Filmoteki Szkolnej”, w których
każdorazowo wzięło udział prawie 200 uczniów z całej Polski, oraz ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli. Zanim dołączyła
do zespołu PISF, pracowała w sektorze artystycznym rozwijając różnorodne wydarzenia kulturalne. Studiowała kulturoznawstwo
w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Jan Szymański - absolwent polonistyki na Wydziale Filologicznym UAM w Poznaniu, wieloletni pracownik Centrum Sztuki
Dziecka (1985-2007), od 2007 Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu. Posiada wieloletnie
doświadczenie w edukacji filmowej dzieci i młodzieży zdobyte jako redaktor i sekretarz redakcji „Studiów o sztuce”, organizator
i selekcjoner w radzie programowej Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu (1989 -1995), organizator i selekcjoner
w radzie programowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza (1996-2007). Pomysłodawca i organizator oraz szef
artystyczny warsztatów filmowych dla młodzieży, Pomysłodawca i opiekun artystyczny Edukacyjnych Spotkań z Filmem (19962007), doradca programowy do spraw polskiego filmu animowanego i fabularnego dla dzieci i młodzieży na Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Europy Środkowej i Wschodniej w Cottbus, Festiwalu Filmowym w Chemnitz oraz Biennale Animacji
w Bratysławie.
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
4. Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematyką kokursu,
- niebanalny pomysł, świeżość, otwartość,
- samodzielność myślenia,
- montaż zgodny z kanonem sztuki filmowej.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
Regulamin dostępny na stronach:
http://www.kdk.konin.pl/, http://www.takijestem.org/category/wydarzenia/,
https://www.facebook.com/festiwalniezwykly?fref=nf
VII Nagrody:
I miejsce tablet – dla wszystkich twórców nagrodzonego filmu fundowane przez firmę CAMFILM,
II i III miejsce nagrody rzeczowe książki i filmy fundowane przez PISF.
Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
IX Załączniki:
Załącznik 1 – Karta zgłoszenia do konkursu.
Załącznik 2 – Oświadczenie rodziców/opiekunów.