dla klas i-iii

Transkrypt

dla klas i-iii
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
"ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI"
DLA KLAS I-III
CELE KONKURSU:




zainteresowanie tematyką książki i czytelnictwa,
rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,
rozwijanie zdolności plastycznych,
zachęcanie do aktywności twórczej.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
* Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
* Udział w konkursie polega na wykonaniu zakładki do książki dowolną techniką plastyczną,
ale w formie płaskiej, wykorzystać można różnorodne materiały..
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- Prace wykonywane są indywidualnie i własnoręcznie.
- Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
- Wymiary zakładki: szerokość: 6-8 cm, długość: 15-20 cm.
- Technika pracy jest dowolna.
- Można wykorzystać różnorodne materiały.
- Praca ma mieć formę płaską.
- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem)
na której umieszczone będą następujące dane:
• imię i nazwisko autora,
• wiek ucznia (klasa).
- Prace należy dostarczyć do sali nr 4 lub do biblioteki szkolnej.
- Jury będzie powołane przez organizatora.
Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność pomysłu,
estetyka i samodzielność wykonania oraz ogólne wrażenie.
- Termin oddawania prac: 17 kwietnia 2015 r.
- Rozstrzygnięcie konkursu: do 23 kwietnia 2015 r.
Osoby odpowiedzialne za konkurs: Eliza Folcholc, Izabela Bienioszek
Zapraszamy do udziału !!!

Podobne dokumenty