katalog produktów

Transkrypt

katalog produktów
2016
KATALOG PRODUKTÓW
Żegnamy F&N Agro…
…witamy Nufarm!
Miło jest nam poinformować Państwa, że nasza firma, F&N Agro Polska
Sp. z o.o. od tego roku staje się częścią wielkiej międzynarodowej Grupy Nufarm.
F&N Agro Polska Sp. z o.o. zmienia nazwę i przekształca się w Nufarm Polska
Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że krok ten przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy z Państwem oraz osiągania coraz większych obopólnych korzyści.
Nufarm została założona w Melbourne, w Australii, w połowie lat 50. XX w.
Od tego czasu firma systematycznie i konsekwentnie się rozwijała, wchodząc
na różne światowe rynki. Aktualnie jest obecna w Australii, Nowej Zelandii,
Azji, Europie i obu Amerykach, gdzie zatrudnia łącznie niemal 3500 osób.
Ma zarejestrowanych ponad 2100 produktów w ponad 100 krajach. Czyni to
Nufarm jedną z 10 największych korporacji agrochemicznych na świecie.
Dostarcza ona rolnikom, w różnych zakątkach globu, nie tylko skuteczne i sprawdzone środki ochrony roślin, ale także innowacyjne rozwiązania oraz wsparcie
techniczne.
Nufarm to ogromny potencjał tradycji, doświadczeń, badań i technologii,
którymi pragniemy się z Państwem dzielić. Dostarczając to, co jest potrzebne,
dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Dlatego znajdziecie nas Państwo w całym
kraju.
Wychodzimy z założenia, że tylko współpraca oparta na partnerstwie
służy rozwiązywaniu problemów, jakie stawia przed nami codzienna praktyka.
Jej podstawą jest wymiana informacji. Nasi pracownicy – specjaliści w dziedzinie
ochrony i produkcji roślin – są zawsze do Państwa dyspozycji.
„Razem uprawiajmy lepsze jutro” – grow a better tomorrow!
Piotr Daniel
Dyrektor Marketingu
Nufarm Polska Sp. z o.o.
Spis treści
Herbicydy
spis treści
Agritox 500 SL
Agritox Turbo 750 SL
Butoxone M 400 SL
Emblem 20 WP
Faraon 75 WG
Ikanos 040 OD
Izoherb 500 SC
Kileo 400 SL
Klinik Duo 360 SL
Lentipur Flo 500 SC
Pike 20 WG
Snajper 600 SC
Tayson 464 SL
Zeagran 340 SE
Insektycydy
Kaiso 050 EG
Nuprid 200 SC
Fungicydy
2
Cuproxat 345 SC
Mystic 250 EC
Nando 500 SC
Prolectus 50 WG
Sokół 460 EC
Tazer 250 SC
4
8
12
16
19
22
26
30
33
37
43
47
51
55
58
64
67
72
76
80
83
87
91
Regulatory wzrostu
Ephon Top
Flordimex 480 SL
Heltar 250 EC
Spodnam DC
Stabilan 750 SL
Repelenty
Pellacol 10 PA
Zaprawy
Gizmo 060 FS
Nuprid 600 FS
Nuprid Max 222 FS
Adiuwanty
Mediator Max
Grounded
Velocity
Programy ochrony i dolistnego
nawożenia roślin
98
101
104
108
112
118
122
125
128
132
134
136
Programy ochrony zbóż jarych
Programy ochrony zbóż ozimych
Program ochrony rzepaku
Program ochrony ziemniaka
Program dolistnego nawożenia zbóż
Program dolistnego nawożenia rzepaku
Program dolistnego nawożenia ziemniaka
Program dolistnego nawożenia truskawki
140
141
142
143
144
145
146
147
Wybrane nawozy Wuxal
Nasiona odmian kukurydzy i rzepaku
148
156
spis treści
Zastosowanie preparatów
3
zastosowanie preparatów
uprawy zbożowe
4
burak cukrowy
rośliny strączkowe
sady
truskawka
uprawy warzywne
nieużytki
kukurydza
tytoń
•
••
•
•
rzepak
ziemniak
•
chmiel
••
•
•••••••
•
•
•
•
•••
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
••
•
rośliny ozdobne
•
•
•
uprawy leśne
•
•
•
•
•
•
•
•
Pellacol 10 PA
Stabilan 750 SL
Spodnam DC
Heltar 250 EC
Flordimex 480 SL
Ephon Top
••••
• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
zastosowanie preparatów
•
Velocity
Grounded
Mediator Max
Nuprid Max 222 FS
Nuprid 600 FS
•
•••
Gizmo 060 FS
•
Tazer 250 SC
Sokół 460 EC
Prolectus 50 WG
Nando 500 SC
Mystic 250 SC
Cuproxat 345 SC
Nuprid 200 SC
Kaiso 050 EG
Zeagran 340 SE
Tayson 464 SL
Snajper 600 SC
Pike 20 WG
Lentipur Flo 500 SC
Klinik Duo 360 SL
Kileo 400 SL
Izoherb 500 SC
Ikanos 040 OD
Faraon 75 WG
Emblem 20 WP
Butoxone M 400 SL
Agritox Turbo 750 SL
Agritox 500 SL
Zastosowanie preparatów.
5
HERBICYDY
Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanego nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym,
pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.
Środek Agritox 500 SL stosuje się używając opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
MCPA – związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%).
Działanie na chwasty
Agritox 500 SL
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację,
a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
8
Chwasty wrażliwe:
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa.
Chwasty średnio odporne:
bodziszek drobny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik rolny,
rdest powojowy, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne:
Zakres stosowania, terminy i dawki
Zalecenia
Dawka
1,5 l/ha
Zboża
jare
pszenica,
jęczmień,
owies
Zabieg wykonać od fazy 3 rozkrzewień
do końca fazy 2-go kolanka
Zboża
ozime
pszenica,
jęczmień
Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu
wegetacji od fazy 3 rozkrzewień do
końca fazy 3-go kolanka.
Następstwo roślin
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Środka nie stosować:
• na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone,
• w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
• w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C,
• w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin, dla zwierząt – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
9
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres karencji): nie dotyczy.
fiołek polny, przytulia czepna, rumian polny.
Uprawa
Środek można również stosować w mieszankach zbóż jarych wg powyższych
zaleceń.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Agritox 500 SL
Agritox 500 SL
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo
nie dotyczy.
1,5 l/ha
HERBICYD
Agritox 500 SL
Przechowywanie
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Na chwasty... Agritox.
Herbicyd nalistny o działaniu układowym, zawierający
MCPA w nowoczesnej formulacji.
Skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne w zbożach
ozimych i jarych.
Preparat wyróżnia brak przykrego zapachu,
charakterystycznego dla innych fenoksykwasów.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Agritox 500 SL
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
11
Agritox Turbo 750 SL
HERBICYD
Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym nalistne, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 660 g w litrze środka (55,71%),
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu
benzoesowego) – 90 g w litrze środka (7,59%).
Agritox Turbo 750 SL
Działanie na chwasty
12
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację,
a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. W roślinach działa
systemicznie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze
środka.
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, iglica pospolita, jasnota różowa, przetacznik polny, rdest powojowy.
Chwasty odporne:
chwasty jednoliścienne.
HERBICYD NAJNOWSZEJ
TURBO GENERACJI.
Doskonale zbalansowany herbicyd najnowszej
generacji do zwalczania chwastów dwuliściennych
w zbożach jarych i ozimych.
Uderzeniowa, podwójna dawka dwóch substancji
aktywnych w 1 litrze: 660 g MCPA i 90 g Dikamby.
Dawkowanie: zboża jare – 1,0 l/ha, zboża ozime – 1,25 l/ha.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia
Dawka
jęczmień jary,
pszenica jara
Opryskiwać od początku fazy krzewienia do jej
końca (BBCH 21-30).
1,0-1,25 l/ha
pszenica ozima,
żyto ozime
Opryskiwać wiosną od ruszenia wegetacji do
końca fazy krzewienia (BBCH 21-30)
1,0-1,25 l/ha
Uwaga: wyższą dawkę stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz w późniejszych z zalecanych fazach rozwojowych.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Następstwo roślin
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
Agritox Turbo 750 SL
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
14
Środka nie stosować:
• na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone.
• w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C.
• w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C
• w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na
znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po
zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
Przechowywać w temperaturze w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej
niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l , 3 l, 5 l
Agritox Turbo 750 SL
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
15
HERBICYD
BUTOXONE M
400 SL
Butoxone M 400 SL
Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania
chwastów dwuliściennych w grochu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
MCPB – związek z grupy fenoksykwasów – 400 g/l w formie soli sodowej (35,08%).
Środek pobierany jest przez liście chwastów, powodując ich deformację a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty
jednoroczne znajdujące się w fazie siewki.
I groch Ci pięknie obrodzi.
Środek chwastobójczy o działaniu nalistnym,
do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych
w grochu.
Niezastąpiony szczególnie w lata suche, gdy herbicydy
doglebowe działają słabo.
Bardzo bezpieczny dla upraw chronionych.
Chwasty wrażliwe:
dawka 3 l/ha – gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity, tobołki
polne.
dawka 4 l/ha – gwiazdnica pospolita, komosa bała, rdest powojowaty, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe:
dawka 3 l/ha – rdest powojowaty.
dawka 4 l/ha – fiołek polny, przytulia czepna.
17
Chwasty średnioodporne:
dawka 3 l/ha – fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna, rumian polny.
dawka 4 l/ha – jasnota purpurowa, rumian polny.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Butoxone M 400 SL
Działanie na chwasty
Uprawa
Zalecenia
Dawka
groch
Środek stosować w fazie 1-3 wąsów
czepnych.
3-4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga! Odmiana grochu jadalnego Opal może być wrażliwa na działanie środka.
Emblem 20 WP
Butoxone M 400 SL nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo
w tym samym lub kolejnym sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności
zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez
przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można
uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Butoxone M 400 SL
Środka nie stosować:
• na rośliny chore i uszkodzone lub w fazie rozwojowej innej od zalecanej,
• później niż na 8 godzin przed spodziewanym deszczem,
• podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
18
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin; zwierzęta – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): groch – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): groch – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej,
pakowany w rozpuszczalne w wodzie torby o wadze 1 kg, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji aktywnej:
bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 200 g/kg (20%).
Działanie na chwasty
Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście powodując ich
zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe na dawkę 2 kg/ha:
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała (także
na dawkę 1,5 kg), maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, przytulia
czepna, rdest powojowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne (także na dawkę 1,5 kg).
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny.
Chwasty odporne:
bodziszek drobny, ostrożeń polny, chwastnica jednostronna.
Emblem 20 WP
Następstwo roślin
19
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia
Dawka
kukurydza
Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści
1,5-2 kg/ha
kukurydzy (BBCH 14-16; na rośliny o wysokości 15-20 cm)
na chwasty w fazie 2-4 liści.
Wyższą dawkę środka (2 kg/ha) stosować na chwasty występujące w dużym nasileniu lub w późniejszych fazach rozwojowych (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych.
UWAGA: w warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy
(chłody i duża wilgotność gleby) stosować dawkę 1,5 kg/ha
z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
HERBICYD
Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie
stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku
uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można
uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.
Odkryj potencjał Twojej
kukurydzy.
Środek chwastobójczy przeznaczony do nalistnego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Najlepsze zastępstwo wycofanych preparatów na bazie
atrazyny. Bardzo bezpieczny dla kukurydzy (we Francji jest
stosowany nawet do fazy 12 liści kukurydzy w celu korekcji
zachwaszczenia wtórnego).
1. Środka nie stosować:
• w kukurydzy cukrowej;
• na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej,
ze względu na możliwość uszkodzenia roślin;
• na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki;
• podczas suszy, przymrozków lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem;
• w temperaturze powietrza niższej niż 7°C lub wyższej niż 25°C;
• podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu cał-
kowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.
Przechowywanie
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
– w temperaturze 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 kg, 5x1 kg
Emblem 20 WP
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
21
Faraon 75 WG
HERBICYD
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej,
przystosowany do odmierzania objętościowego; stosowany nalistnie, przeznaczony
do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych (szczególnie przytulii
czepnej) w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu
jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, życie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnych:
amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 75% (750 g/kg)
Faraon 75 WG
Działanie na chwasty
22
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest
poprzez korzenie oraz liście chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując
wstrzymanie wzrostu i rozwoju chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się
w ciągu 14-18 dni. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące
się w fazie 2-3 liści. Środek zwalcza przytulię czepną niezależnie od fazy rozwojowej.
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita (w zbożach jarych), kurzyślad polny, maruna bezwonna,
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Władca czystego pola,
wolnego od przytulii czepnej
i innych chwastów
dwuliściennych.
Chwasty średnio wrażliwe:
Skutecznie zwalcza przytulię czepną, nieależnie
od fazy rozwojowej, oraz inne chwasty dwuliścienne
w zbożach ozimych i jarych.
Chwasty średnio odporne:
Wygodny w stosowaniu mikrogranulat, idealny
także do mieszanek.
gwiazdnica pospolita (w zbożach ozimych), jasnota purpurowa, komosa biała,
niezapominajka polna, powój polny.
dymnica pospolita, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne:
chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, miotła zbożowa, przetacznik perski,
przetacznik polny.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia
Dawka
pszenica ozima,
jęczmień ozimy,
żyto,
pszenżyto
ozime
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji,
od początku fazy gdy widoczne jest 5 rozkrzewienie
do końca fazy drugiego kolanka (BBCH 25-32).
Środek można stosować wczesną wiosną, gdy
temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C.
Dawkę środka dostosować do występującego zachwaszczenia oraz fazy rozwojowej przytulii czepnej.
Do zwalczania chwastów z rodziny rdestowatych
i astrowatych znajdujących się w zaawansowanych
fazach rozwoju stosować wyższą z zalecanych dawek.
Wyższe dawki środka Faraon 75 WG zalecane są,
gdy środek stosowany jest bardzo wczesną wiosną
(niskie temperatury powietrza).
20-40 g/ha
Środek stosować od fazy 5 liści do końca fazy
krzewienia (BBCH 15-29).
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
20 g/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Uwaga: Środka nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Następstwo roślin
24
(okres prewencjii): nie dotyczy.
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać kukurydzę,
pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki. Nie uprawiać lucerny i koniczyny.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Środek wnika do roślin w czasie 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu
po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej nna sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0°C-30°C.
Faraon 75 WG
Faraon 75 WG
jęczmień jary,
pszenica jara,
pszenżyto jare
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
25
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania:
HERBICYD
Ikanos 040 OD
Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą,
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów
dwuliściennych w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g w 1 litrze
środka (4,36%).
Raj dla kukurydzy,
piekło dla chwastów.
Preparat chwastobójczy do powschodowego zwalczania
chwastów jednoliściennych (np. chwastnicy lub perzu)
oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Zabieg należy wykonać w fazie 2-8 liści kukurydzy
w dawce 1,0-1,5 l/ha.
Pełne spektrum zwalczanych chwastów zarówno jedno-,
jak i dwuliściennych zapewnia mieszanina:
Ikanos 040 OD 1,0 l/ha + Zeagran 340 SE 1,5 l/ha,
zastosowana w fazie 4-8 liści kukurydzy.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej
wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty
zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej
na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza
działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty
prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty
dwuliścienne w fazie 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina,
włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna,
maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
perz właściwy, sorgo alpejskie.
Chwasty odporne:
przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna oraz chwasty
średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).
Ikanos 040 OD
Działanie na chwasty
27
Uprawa
Zalecenia
Dawka
kukurydza
Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy
(BBCH 12-17).
1 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga!
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu
środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz
wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
Ikanos 040 OD
Przeciwwskazania
28
Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych
odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Ikanos 040 OD w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
Środka nie stosować:
• w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
• w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
• bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost
został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po
wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
• w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
• na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
• na rośliny mokre (rosa, deszcze).
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Następstwo roślin
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
• zboża – po 3 miesiącach – na glebach kwaśnych lub
po 9 miesiącach – na glebach obojętnych i zasadowych,
• strączkowe – po 9 miesiącach,
• lucernę – po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Ikanos 040 OD
Zakres stosowania, terminy i dawki
29
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
HERBICYD
Izoherb 500 SC
Środek chwastobójczy koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie
ozimym.
Zawartość substancji aktywnej:
izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g w 1 litrze środka.
Działanie na chwasty
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy
miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Izoherb 500 SC
Chwasty wrażliwe np.:
30
dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, niezapominajka polna, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
Izoproturon.
Nie tylko dla fachowców.
Środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz
niektórych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.
Ceniony składnik wielu systemów zwalczania chwastów w zbożach, ważny
preparat w programach antyodpornościowych.
chaber bławatek.
Chwasty odporne np.:
fiołek polny, jasnoty, przytulina czepna, przetaczniki.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecania
Dawka
pszenica
ozima
Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie
wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia.
2,0-2,5 l/ha
pszenżyto
ozime
Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie
wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia.
2,0-2,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie zbóż: 1.
Uwagi
1. Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści
pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego nie wpływające na plon ziarna.
2. W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści,
natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.
3. Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego
zachwaszczenia pola.
Zalety produktu:
• skuteczny w walce z miotłą zbożową
• szerokie spektrum zwalczanych chwastów
• dobrze komponuje się z innymi preparatami z grupy regulatorów
wzrostu poszerzając spektrum działania
• skutecznie chroni przed zachwaszczeniem wtórnym
• korzystny stosunek ceny do jakości
Substancja aktywna:
izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Następstwo roślin
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności przesiewów nie uprawiać
rzepaku jarego i buraków, można uprawiać zboża jare, kukurydzę i ziemniaki.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Izoherb 500 SC
1. Środka nie stosować:
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
– przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
– w roślinach, które bezpośrednio przed planowanym zabiegiem były lub po
zabiegu będą nawożone saletrzakiem lub saletrą wapniową,
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
32
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
– w temperaturze 0°C-30°C, z dala od źródeł ciepła.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l
Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz chwastów
dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na ścierniskach i w uprawach jabłoni.
Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
Zawartość substancji czynnych:
glifosat w formie soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów)
– 240 g w 1 litrze środka (20,70%).
2,4-D w formie soli alkoiloaminopropylowo-dimetyloaminowej (związek z grupy
fenoksykwasów) – 160 g w 1 litrze środka (13,80%).
Działanie na chwasty
Kileo 400 SL jest dolistnym herbicydem dwuskładnikowym o działaniu układowym. Glifosat jest pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy
i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera
do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie.
2,4-D jest pobierany głównie przez liście, a następnie szybko przemieszcza się
w roślinie i gromadzi głównie w stożkach wzrostu. 2,4-D wstrzymuje rozwój
tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin. Obie substancje
biologicznie czynne działają skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w
części nadziemnej.
Pierwsze efekty działania w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już
po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite
zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura
i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie
środka.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 I/ha: fiołek polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy,
samosiewy rzepaku ozimego, samosiewy pszenicy, żółtlica drobnokwiatowa,
maruna bezwonna.
w dawce 4 I/ha: pokrzywa zwyczajna (do 9-10 liści), powój polny (do 9-10 liści),
przymiotno kanadyjskie (do 9-10 liści), rdest ptasi.
w dawce 5 I/ha: mniszek pospolity, krwawnik pospolity, przetacznik bluszczykowy, wiechlina roczna, przymiotno kanadyjskie, perz właściwy.
w dawce 6 I/ha: powój polny (w starszych fazach rozwojowych), pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny.
Kileo 400 SL
4. Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową stosować Izoherb 500
SC w dawce 2,5 l/ha. Zabieg wykonać najpóźniej do końca fazy krzewienia
miotły zbożowej.
Kileo 400 SL
33
HERBICYD
Kileo 400 SL
Zastosowanie środka
34
Uprawa
Zalecenia
Dawka
zabieg ścierniskowy
– zwalczanie perzu
właściwego
i innych chwastów
po zbiorze roślin
uprawnych, przed
rozpoczęciem
upraw pożniwnych
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej
jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem
środka nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć
wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej
3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne
w pełni wykształcone dwa liście właściwe.
3,0-4,0
l/ha
rośliny sadownicze
– sady jabłoniowe
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na
zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu.
Wyższe dawki stosować na chwasty silnie
zaawansowane w rozwoju oraz w przypadku
silnego zachwaszczenia.
5,0-6,0
l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe
drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami
tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Przeciwwskazania
1. Środka nie stosować:
• przed wschodami chwastów,
• na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
• na rośliny mokre,
• przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin
po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
• w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione,
• podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Totalne tornado na chwasty.
Preparat chwastobójczy o działaniu nieselektywnym (totalnym)
do stosowania na ścierniskach i w uprawach jabłoni.
Szczególnie polecany:
– w zabiegach ścierniskowych do zwalczania perzu, samosiewów
zbóż i rzepaku oraz trudnych chwastów wieloletnich odpornych
na czysty glifosat, takich jak: skrzyp, ostrożeń czy powój,
– w sadach jako idealne rozwiązanie do utrzymania
pasów herbicydowych pod koronami drzew przy dominacji
chwastów odpornych, jak mniszek, skrzyp, wierzbownica,
ostrożeń czy przymiotno,
– w systemach o uproszczonej uprawie gleby oraz do zabiegów
na ugorach.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Następstwo roślin
Na polu, na którym stosowano Kileo 400 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych
chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak
nie wcześniej niż po 7-10 dniach, natomiast w przypadku siewu rzepaku po
minimum 21 dniach od zabiegu.
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach
uprawnych, w roślinach sadowniczych, roślinach warzywnych oraz do desykacji zbóż
i rzepaku ozimego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych i ręcznych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Zawartość substancji aktywnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli izopropyloaminowej
– 360 g w 1 litrze środka (30,7%).
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
Kileo 400 SL
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
7-10 dni; rzepak – 21 dni.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 5 l; 10 l
Działanie na chwasty
Klinik Duo 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany
jest poprzez zielone części roślin (liście , zielone pędy i niezdrewniałą korę)
a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych
(korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania
środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu.
Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez
mikroorganizmy glebowe.
Chwasty wrażliwe np.:
w dawce 1-2 I/ha: (chwasty w fazie liścieni wschodów): chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne,
rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa;
w dawce 3-5 I/ha: fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany,
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń
polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż.
Zakres stosowania, terminy i dawki
UWAGA: Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu
występuje przewaga innych chwastów dostosować dawkę środka według
wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Klinik Duo 360 SL
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni roślin.
36
Klinik Duo 360 SL
37
Rośliny rolnicze
38
Uprawa
Zalecenia
Dawka
Uwagi
pszenica
ozima
Środek stosować w fazie
dojrzałości woskowej ziarna,
gdy wilgotność ziarna
wynosi 20-30%, to jest
na 10-14 dni przed
przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania
zabiegu chwasty powinny
być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.
Środek można stosować łącznie
z siarczanem amonowym:
Klinik Duo 360 SL 3,0 I/ha
+ siarczan amonowy 5 kg/ha
3,0-4,0 l/ha
w 200-300 l
wody,
opryskiwanie
średniokropliste
1. W okresie
występowania
wysokich
temperatur
w ciągu dnia
zabieg wykonać
rano lub późnym
popołudniem.
Zabieg wykonać w fazie
dojrzałości technicznej rzepaku,
gdy nasiona są wykształcone
i mają wilgotność poniżej 30%,
łuszczyny na pędach głównych
są w 2/3 ilości barwy żółtoseledynowej, natomiast
nasiona są w 70% barwy
czerwono-brązowej.
W celu właściwego zwalczenia
chwastów zbioru dokonać
po upływie 7 dni od zabiegu.
W celu uzyskania efektu pełnego
dosuszenia rzepaku zaleca się
wykonać zbiór kombajnem
w 14-21 dni po zabiegu.
W celu równoczesnej desykacji
i obniżenia strat w plonie rzepaku
wskutek pękania łuszczyn
i osypywania się nasion
w trakcie zbioru zaleca się
stosowanie mieszaniny ze
środkiem zapobiegającym
pękaniu łuszczyn Spodnam DC:
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha
+ Spodnam DC 0,6 l/ha
w 150-300 I wody.
3,0 l/ha
w 100-150 l
wody,
opryskiwanie
drobnokropliste
lub
4,0 l/ha
w 200-300 l
wody,
opryskiwanie
średniokropliste
rzepak
ozimy
2. Zbiór
kombajnowy
wykonywać
pod kątem
prostym lub
w kierunku
przeciwnym
do przejazdu.
3. Nie stosować
środka
w zbożach
z wsiewkami
oraz w roślinach
przeznaczonych
na materiał
siewny.
4. Słomy zbóż
nie używać
jako podłoża
ani podściółki
ogrodniczej;
można jej
używać jako
paszy lub
podściółki
dla zwierząt.
B. Zabieg ścierniskowy – zwałczanie perzu właściwego i innych
chwastów po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych
Zalecenia
Dawka
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni
na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny
uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać
żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość
10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone
liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni
wykształcone dwa liście właściwe.
W celu zwiększenia efektywności niższej dawki preparatu
Klinik Duo 360 SL, można go stosować łącznie z adiuwantem
(środek wspomagający) albo z siarczanem amonowym:
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + Mediator Max 0,3 l/ha
Klinik Duo 360 SL 3,0 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
3,0-4,0 l/ha
w 200-300 l wody,
opryskiwanie
średniokropliste
Rośliny warzywne
zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny
uprawnej
Uprawa
Zalecenia
Dawka
Uwagi
cebula
(z siewu)
Środek stosować
po siewie cebuli lecz
nie później niż na 2-3 dni
przed jej wschodami.
Chwasty powinny
znajdować się w fazie
wschodów i liścieni.
1,0-2,0 l/ha
w 200-300 l
wody,
opryskiwanie
średniokropliste
1. Wyższą z zalecanych dawek
stosować, gdy większość
chwastów znajduje się już
w fazie liścieni.
2. Nie stosować na
glebach bardzo lekkich,
piaszczystych.
3. Nasiona cebuli wysiewać
na głębokość nie mniejszą
niż 2 cm.
Klinik Duo 360 SL
Klinik Duo 360 SL
A. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu desykacji i zwalczenia
perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru
39
HERBICYD
Klinik Duo 360 SL
Rośliny sadownicze
Pole klinicznie czyste
od chwastów.
Układowy preparat chwastobójczy przeznaczony
do zwalczania perzu i innych chwastów jednoi dwuliściennych.
Do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.
Uprawa
Zalecenia
Dawka
Uwagi
sady
jabłoniowe
Środek stosować
w okresie od wiosny
do jesieni na zielone
chwasty w czasie
intensywnego
ich wzrostu.
Wyższe dawki
stosować na
chwasty silnie
zaawansowane
w rozwoju.
3,0-5,0 l/ha
w 200-300 l
wody,
opryskiwanie
średniokropliste
1. Przed opryskiwaniem usunąć
mechanicznie wszystkie
odrosty korzeniowe
drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób
bezpieczny, najlepiej używając
opryskiwacza z osłonami tak,
aby krople cieczy użytkowej
nie przedostały się na liście,
pędy i niezdrewniałą korę drzew
ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.
Przeciwwskazania
Środka nie stosować:
• przed wschodami chwastów,
• na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
• na rośliny mokre,
• przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin
po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
• w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione,
• podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
Następstwo roślin
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Na polu, na którym stosowano Klinik Duo 360 SL można uprawiać wszystkie
rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych
chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak
nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
Klinik Duo 360 SL
zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny
uprawnej
41
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): pszenica ozima – 14 dni, rzepak ozimy – 21 dni,
pozostałe – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
Klinik Duo 360 SL
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
42
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą
Przechowywać w temperaturze 0°C-30°C z dala od źródeł ciepła.
Środek chwastobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania
miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej,
pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście
chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (35,71%).
Działanie na chwasty
Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem
działania herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie.
Środek działa również w niskich temperaturach.
Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy kiełkowania do fazy 6 liści,
a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.
Chwasty średnio wrażliwe:
Lentipur Flo 500 SC
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Lentipur Flo 500 SC
Chwasty średnio odporne:
43
Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła
zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.
przetacznik polny.
bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania).
Chwasty odporne np.:
Okres ważności – 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia
Dawka
Pszenica ozima,
pszenżyto
ozime, żyto,
jęczmień ozimy
Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków
2 l/ha
(faza 3 liści ma miejsce wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy
od drugiego i przestaje rosnąć).
W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą
środek może spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż.
HERBICYD
Uprawa
Zalecenia
pszenica ozima, Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do
pszenżyto
pełni fazy krzewienia.
ozime, żyto,
jęczmień ozimy
Dawka
3 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Niewinnie czysta plantacja.
Bez miotły.
Preparat chwastobójczy przeznaczony do zwalczania miotły
zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu
ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie.
Wyjątkowo elastyczny termin zastosowania: po siewie na jesieni,
w czasie spoczynku wegetacyjnego (bezśnieżnej zimy),
na przedwiośniu oraz wiosną po ruszeniu wegetacji.
Zwalcza także biotypy miotły zbożowej odporne na herbicydy
z grupy sulfonomoczników (np. chlorosulfuron).
1. Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu
herbicydów, to jest podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty
występujące w większym nasileniu.
2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych
wschodach.
3. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.
4. W celu niedopuszczenia do powstawania odporności chwastów na środek
stosować przemiennie herbicydy należące do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne. Opryskiwać podczas
bezwietrznej pogody.
6. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
7. Środka nie stosować:
– w temperaturze powyżej 20°C,
– na glebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,
– na rośliny mokre lub zwiędnięte,
– na rośliny uszkodzone przez choroby lub szkodniki,
– po wschodach, wcześniej niż w fazie trzech liści pszenicy i jęczmienia,
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Następstwo roślin
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Środek rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, z wyjątkiem rzepaku ozimego
uprawianego na polu, na którym wiosną zastosowano Lentipur Flo 500 SC,
który w niesprzyjających warunkach może reagować negatywnie.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji (np. w wyniku
uszkodzenia roślin przez szkodniki, choroby, przymrozki, suszę itd.) roślinami
następczymi mogą być: jęczmień jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny.
Lentipur Flo 500 SC
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
45
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
Lentipur Flo 500 SC
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
46
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
Przechowywanie
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej,
przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym,
pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.
Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji aktywnej:
metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)
– 200 g/kg (20%).
Działanie na chwasty
Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
przez liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do
grupy inhibitorów ALS, hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pike 20 WG charakteryzuje się selektywnością
czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne.
Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po
14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie
rosnące chwasty. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.
Chwasty wrażliwe:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa
biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian
polny, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, komosa biała, przetacznik polny.
Chwasty średnio odporne:
przytulia czepna, rdest powojowy.
Pike 20 WG
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Pike 20 WG
47
HERBICYD
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia/Mieszanie
Dawka
pszenica
ozima,
pszenżyto
ozime
Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji
od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka.
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio
odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować
łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha
30
g/ha
pszenica
jara,
jęczmień
jary
Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego
kolanka. Wyższą dawkę środka stosować na chwasty starsze
i w razie ich dużego nasilenia.
W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio
odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować
łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce:
Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha.
20-30
g/ha
Pike 20 WG
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
48
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te
ustępują bez ujemnego wpływu na plon.
2. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu
mogą obniżyć skuteczność działania środka.
3. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie
środka stosowanego łącznie ze środkiem Pike 20 WG.
4. W celu niedopuszczenia do powstania odporności należy przestrzegać zasad,
które zmniejszają możliwość jej powstania:
– stosować środek zgodnie z jego etykietą,
– nie stosować dawek niższych od zalecanych,
– na polu stosować substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,
– dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia nasion chwastów odpornych wraz z materiałem siewnym na nowe
pola uprawne.
Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych;
– na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby;
– na tym samym polu więcej niż raz w sezonie.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne;
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Chwasty podwójnie
znokautowane.
Pike 20 WG & Tayson 464 SL to zestaw handlowy składający się
z dwóch najnowszych herbicydów do wiosennego zwalczania
chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych
oraz adiuwanta Mediator Max.
Zestaw herbicydowy zbudowany jest na bazie zupełnie nowej
substancji aktywnej MSM (metsulfuron metylu) zawartej
w preparacie Pike 20 WG i wzmocniony dodatkowo działaniem
adiuwanta Mediator Max.
Zestaw posiada pełne spektrum zwalczanych chwastów – zwalcza
skutecznie ponad 20 najbardziej istotnych i uciążliwych chwastów
dwuliściennych występujących w zbożach.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie
wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.
Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.
W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.
Uwaga! przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów
stosowanych łącznie ze środkiem Pike 20 WG.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Pike 20 WG
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
50
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym
sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.
Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można
uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.
W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny
uprawne.
Przechowywanie
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 20 g, 40 g, 100 g
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym
oraz w jęczmieniu ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnych:
chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (42,71 %),
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 100 g/l (8,54 %).
Działanie na chwasty
Snajper 600 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania,
a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamując
biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów). Chlorotoluron
pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach
rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach,
w fazie siewek. Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku
do chwastów później wschodzących.
Chwasty wrażliwe:
bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik
polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe:
Snajper 600 SC
Następstwo roślin
Snajper 600 SC
51
mak polny.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia
Dawka
pszenica ozima
Środek stosować od fazy szpilkowania zbóż do
końca fazy krzewienia (BBCH 10-29).
1,25-1,5 l/ha
jęczmień ozimy,
pszenżyto ozime
Środek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy
krzewienia (BBCH 13-29).
1,25-1,5 l/ha
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca
okres działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
HERBICYD
Następstwo roślin
Snajper 600 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, gdy
wykonano orkę na głębokość 10 cm. Możliwe są przejściowe odbarwienia liści
zbóż i pierwszych liści rzepaku, nie wpływające na późniejszą kondycję roślin.
W przypadku wysiania rzepaku ozimego bez uprzedniej orki mogą wystąpić
objawy fitotoksyczności, zwłaszcza na glebach lekkich o małej zawartości substancji organicznej.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku
uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po
wykonaniu 20 cm orki można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, kukurydzę,
słonecznik, ziemniak, rośliny motylkowate, rzepak jary oraz len.
Przemijające odbarwienia mogą wystąpić na liściach jęczmienia jarego, pszenicy
jarej, rzepaku jarego, grochu lub lnu. Nie uprawiać buraków cukrowych.
Preparat chwastobójczy do jesiennego zwalczania
chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach ozimych.
Kompletne spektrum zwalczanych chwastów, w tym
również uciążliwych takich jak: miotła, fiołek, przytulia
czy chaber.
Skutecznie zwalcza biotypy miotły zbożowej
odporne na herbicydy z grupy sulfonomoczników
(np. chlorosulfuron).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
chronimy uprawy
chronimy naturalne piękno
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
1. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki
lub suszę.
2. Środek stosować na glebę dobrze uprawioną (bez grud).
3. Ziarno zbóż wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
4. Niższą z zalecanych dawek stosować na glebach lekkich, w warunkach słabszego zachwaszczenia
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
Snajper 600 SC
Dla wybornych strzelców.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
53
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Snajper 600 SC
Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.
54
Środek chwastobójczy
w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
rocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenicy
ozimej, pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 344 g/l (29,68%),
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 120 g/l (10,35%).
Opis działania
W roślinie działa systemicznie. Obie substancje czynne działają jednakowo
skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej. Pierwsze
efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej
pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.
Działanie na chwasty
Okres ważności: 2 lata.
Dostępne opakowania: 1 l, 3 l, 20 l
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, powodując deformację i zahamowanie wzrostu roślin dwuliściennych. Powoduje to zamieranie chwastów
wrażliwych na preparat. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga
działanie chwastobójcze środka. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się
w fazie 2-6 liści (przytulia 3-4 okółki).
Chwasty wrażliwe np.:
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny,
przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny,
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
bodziszek drobny, dymnica pospolita, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku.
Chwasty średnio odporne np.:
fiołek polny.
Chwasty odporne np.:
chwasty jednoliścienne.
Tayson 464 SL
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Tayson 464 SL
55
Uprawa
Zalecenia
Dawka
jęczmień jary,
pszenica jara
Zabieg wykonać od początku do końca fazy
krzewienia (BBCH 21-29).
0,8 l/ha
pszenica ozima,
pszenżyto ozime
Zabieg wykonać od początku do końca fazy
krzewienia (BBCH 21-29).
1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Tayson 464 SL
Uwaga! Środek może powodować przejściowe odbarwienie i skręcenie liści,
które nie wpływa ujemnie na wzrost i plonowanie roślin uprawnych. Zmiany te
związane są z różną wrażliwością odmian zbóż na ten środek.
56
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Środka nie stosować:
− w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
− na rośliny mokre, chore, wylęgnięte i uszkodzone,
− w czasie nadmiernej suszy i później niż na 4 godziny przed spodziewanym
deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Uwaga! Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych
nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): jęczmień jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto
ozime – 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C30°C.
Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania
plantacji potraktowanej środkiem Tayson 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin
przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej
można uprawiać wszystkie rośliny.
Okres ważności: 2 lata.
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Tayson 464 SL
Zakres stosowania, terminy i dawki
57
HERBICYD
Zeagran 340 SE
Środek chwastobójczy w formie zawiesino-emulsji, stosowany powschodowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych
w kukurydzy.
Zawartość substancji czynnych:
bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 90 g w 1 litrze środka,
terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 250 g w 1 litrze środka.
Zeagran 340 SE
Opis działania
58
Zeagran 340 SE zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez
liście, terbutylazyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Środek powoduje zasychanie, a następnie
zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe np.:
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna
bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy,
rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.:
Gwałtownie skuteczny.
Preparat chwastobójczy do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Błyskawiczny efekt chwastobójczy i długotrwała ochrona.
Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści
kukurydzy (na rośliny o wysokości 15-20 cm) na chwasty
w fazie 2-6 liści. Zalecana dawka: 1,6-2,0 l/ha.
chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha).
Chwasty odporne np.:
ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zalecenia
Dawka
kukurydza
Termin stosowania środka: po wschodach, najlepiej
w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości
15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści.
1,6-2,0
l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku
uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na tym samym polu można
uprawiać jedynie kukurydzę.
Zeagran 340 SE
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
60
Wyższą dawkę środka (2 l/ha) stosować na chwasty w późniejszych fazach
rozwojowych (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych. Środek może
być stosowany do fazy 8 liści kukurydzy, o ile chwasty nie przekroczyły fazy
wrażliwej.
W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza, przymrozki, duże
wahania temperatur pomiędzy nocą i dniem), środek może spowodować na
niektórych odmianach kukurydzy, przemijające uszkodzenia liści, które nie
mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej,
− na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej,
ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
− na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki,
− podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania
plantacji potraktowanej środkiem Tayson 464 SL w wyniku uszkodzenia roślin
przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej
można uprawiać wszystkie rośliny.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Zeagran 340 SE
Następstwo roślin
61
INSEKTYCYDY
INSEKTYCYD
Kaiso 050 EG
Środek owadobójczy w formie granulatu do sporządzania emulsji wodnej,
przystosowany do odmierzania objętościowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku
ozimym i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/kg (5%).
Zastosowanie środka
Kaiso 050 EG
rośliny rolnicze
64
Uprawa
Agrofag
Zalecenia
dawka
rzepak
ozimy
chowacz
brukwiaczek
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez
chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
0,15
kg/ha
słodyszek
rzepakowy
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy
na plantacji, zgodnie z sygnalizacją
(zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza
również chowacza czterozębnego).
0,15
kg/ha
Zabieg wykonać w początkowym
okresie opadania płatków kwiatowych.
0,15
kg/ha
chowacz podobnik,
pryszczarek
kapustnik
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uprawa
Agrofag
Zalecenia
dawka
pszenica
ozima
mszyce
Zabieg wykonać po wykłoszeniu,
nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
0,10
kg/ha
Stosować od początku
wylęgania się larw.
0,10
kg/ha
skrzypionki
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Szybki, innowacyjny i zabójczo
wygodny w użyciu.
Niespotykana szybkość działania (efekt „knock-down”)
na szkodniki.
Innowacyjna formulacja EG (granulat do sporządzania
emulsji wodnej) typu „SorbieTM” łącząca wszystkie zalety
formulacji EC i WG.
Zwalcza skutecznie szkodniki w rzepaku
(chowacze, słodyszka, szkodniki łuszczynowe)
oraz w zbożach (mszyce i skrzypionki).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Uwagi
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze
wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach
chronionych występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym
oblocie pszczół.
3. Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu
Nuprid 200 SC
Środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących
w ziemniaku, tytoniu, w pomidorze (w uprawie pod osłonami), ogórku (w uprawie
pod osłonami) i w roślinach ozdobnych (w uprawie pod osłonami).
W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 200 g/l (17,81%).
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Kaiso 050 EG
Rzepak ozimy – 28 dni.
Pszenica ozima – 25 dni.
66
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Zakres stosowania, terminy i dawki
rośliny rolnicze
Uprawa
Agrofag
Zalecenia
dawka
ziemniak
larwy
i chrząszcze
stonki
ziemniaczanej
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Wyższą z zalecanych dawek stosować
przeciwko chrząszczom i starszym larwom
oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 1.
0,125-0,15
l/ha
tytoń
wciornastek
tytoniowiec
– wektor
wirusa
brązowej
plamistości
pomidora
rozsadnik (podlewanie):
Zabieg wykonać w początkowym okresie
hartowania roślin na dwa tygodnie przed
wysadzeniem rozsady na plantacje.
Liczba zabiegów: 1.
2,5 ml
środka
w 2-4 l
wody
na 1 m2
plantacja (opryskiwanie):
Zabieg wykonać dwukrotnie.
Pierwszy zabieg: po wysadzeniu rozsady
– 0,075 l w 300 l cieczy na hektar.
Drugi zabieg: w 21-42 dni po pierwszym zabiegu
– 0,112-0,15 l w 450-600 l cieczy na hektar.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
0,025%
(25 ml
środka
w 100 l
wody).
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 0,6 kg
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (podlewanie i opryskiwanie): 3.
Nuprid 200 SC
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji):
67
INSEKTYCYD
rośliny warzywne
Uprawa
Agrofag
Zalecenia
dawka
pomidor
(w uprawie
pod
osłonami)
mączlik
szklarniowy
(formy dorosłe
i larwy),
wciornastek
tytoniowiec
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Liczba zabiegów: 1-3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
0,075%
(75 ml
środka
w 100 l
wody)
mszyca
smugowa
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Liczba zabiegów: 1-3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
0,04%
(40 ml
środka
w 100 l
wody)
Była sobie stonka.
Preparat owadobójczy do zwalczania
stonki ziemniaczanej w ziemniakach
i wciornastka tytoniowca w tytoniu.
Zwalcza larwy i owady dorosłe stonki,
działa długo (przez 3-4 tygodnie)
również w wysokich temperaturach.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Ogórek
(w uprawie
pod
osłonami)
mączlik
szklarniowy
(formy dorosłe
i larwy),
wciornastek
tytoniowiec
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu
produkcyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 dni.
0,075%
(75 ml
środka
w 100
litrach
wody)
rośliny ozdobne
Uprawa
Agrofag
Zalecenia
dawka
Lilie, chryzantema,
hibiskus,
gerbera
(w uprawie
pod
osłonami)
mszyca
ogórkowa,
mączlik
szklarniowy
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej:
500-1000 l/ha w zależności od wysokości
i zagęszczenia roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu
produkcyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
0,05%
(50 ml
środka
w 100 l
wody)
Cebule lilii
(maczanie
cebul,
w uprawie
pod
osłonami)
mszyca
ogórkowa
Cebule moczyć w roztworze przez 15 minut
przed posadzeniem.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu
produkcyjnym: 1.
0,04%
(40 ml
środka
w 100 l
wody)
Uwagi:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
2. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą
użytkową.
Nuprid 200 SC
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym w uprawie pomidora: 3.
69
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu
całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres prewencji dla pszczół
(okres zapobiegający zatruciu): stosowanie w formie oprysku – 21 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniak – 3 dni,
tytoń – nie dotyczy,
ogórek, pomidor – 3 dni,
lilie, chryzantema, hibiskus, gerbera – nie dotyczy.
Nuprid 200 SC
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
70
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 0,065 l; 0,25 l
FUNGICYDY
Cuproxat 345 SC
FUNGICYD
Środek grzybobójczy koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka, chmielu oraz roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
Zawartość substancji czynnej:
miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego) – 190 g/l.
Cuproxat 345 SC
Zakres stosowania, terminy i dawki
rośliny rolnicze
72
Uprawa
Choroba
Dawka i zalecenia
ziemniak
zaraza
ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 5 l/ha.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu
systemicznym lub wgłębnym, Cuproxat 345 SC stosować
przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi.
Cuproxat 345 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami
kontaktowymi, nie częściej niż częściej niż 6 razy w sezonie
wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Większą ilość wody
stosować na plantacjach silnie wyrośniętych.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
chmiel
mączniak
rzekomy
chmielu
Zalecane stężenie: 0,5% (0,5 litra środka w 100 litrach wody)
w następujących dawkach:
• Pierwszy zabieg wykonywać po naprowadzeniu chmielu na
przewodniki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600-1000 l/ha.
• Drugi zabieg wykonywać po osiągnięciu przez chmiel siatki.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5-10 l/ha.
Zalecana ilość wody:1500-2000 l/ha.
• Trzeci zabieg wykonywać na początku zawiązywania szyszek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5-15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 2500-3000 l/ha.
Środek stosować profilaktycznie lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów choroby w zalecanych terminach.
MIEDŹ ALBO NIE MIEĆ.
Cuproxat – miedziowy reparat grzybobójczy
do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych
i bakteryjnych w uprawie ziemniaka, chmielu oraz
w sadach i warzywach.
Jedyny preparat miedziowy w postaci płynnej formulacji
na bazie szczególnie efektywnego trójzasadowego
siarczanu miedzi.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Uprawa
Choroba
Dawka i zalecenia
jabłoń
parch
jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 3 l/ha.
Środek zalecany do pierwszego zabiegu na początku
wegetacji nie później niż do okresu zielonego pąka,
ze względu na możliwość spowodowania poparzeń.
Stosować nie częściej niż 3 razy w sezonie wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Cuproxat 345 SC
grusza
zaraza
ogniowa
(okres zapobiegający zatruciu): jabłka, gruszki, ogórki (w uprawie polowej),
pomidory (w uprawie polowej), chmiel – nie dotyczy.
W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 4,87 l/ha w uprawie
ziemniaka – 30 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
Choroba
Dawka i zalecenia
ogórek
(w gruncie)
bakteryjna
kanciasta
plamistość,
mączniak
rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego
zastosowania: 4 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub
zapobiegawczo w okresach spodziewanego zagrożenia
wystąpienia mączniaka rzekomego.
Należy stosować 2-3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym
co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych.
Zalecana ilość wody: 600-700 l/ha.
bakteryjna
cętkowatość
zaraza
ziemniaka
Okres prewencji dla pszczół
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
Uprawa
pomidor
(w gruncie)
(okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Maksymalne/zalecane dawki dla jednorazowego
zastosowania:
3 l/ha – w okresie nabrzmiewania pąków, na początku
i w pełni kwitnienia oraz po zbiorze owoców,
2 l/ha – w okresie wzrostu owoców.
Środek stosować nie częściej niż 3 razy w sezonie
wegetacyjnym.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
rośliny warzywne
74
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3-4 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku
większego zagrożenia chorobami.
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast
po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, następne
2 zabiegi co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha.
Uwaga: Środek stosować przemiennie z fungicydami, należącymi do innych grup
chemicznych.
(okres karencji): ziemniaki, chmiel, ogórki (w uprawie polowej), pomidory
(w uprawie polowej) – 7 dni.
Jabłka, gruszki – 14 dni.
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0°C-35°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Cuproxat 345 SC
rośliny sadownicze
75
FUNGICYD
Mystic 250 EC
Mystic 250 EC
Środek grzybobójczy
w formie płynnego koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku
ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,30 %).
Zakres stosowania, terminy i dawki
Nieziemska ochrona.
Uprawa
Choroba
Zalecenia
Dawka
pszenica
ozima
mączniak prawdziwy
zbóż i traw,
paskowana
septorioza liści,
septorioza plew,
rdza brunatna,
fuzarioza kłosów
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób,
od początku fazy, gdy 1 kolanko jest
co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia
do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59),
w warunkach sprzyjających rozwojowi
chorób kłosa na pszenicy (septoriozy plew
i fuzariozy kłosów) zalecany termin zabiegu
opryskiwania można wydłużyć do fazy
początku kwitnienia (BBCH 61).
1 l/ha
pszenica
jara
mączniak prawdziwy
zbóż i traw,
paskowana
septorioza liści,
rdza brunatna
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą
1 l/ha
wystąpienia pierwszych objawów chorób,
od początku fazy, gdy 1 kolanko jest
co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia
do końca fazy liścia flagowego (gdy liść
flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
jęczmień
jary
mączniak prawdziwy
zbóż i traw,
rdza jęczmienia,
plamistość siatkowa,
rynchosporioza zbóż,
fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła
i korzeni,
fuzarioza kłosów
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą
wystąpienia pierwszych objawów chorób,
od początku fazy, gdy 1 kolanko jest
co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia
do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59),
w warunkach sprzyjających rozwojowi
chorób kłosa na jęczmieniu zalecany termin
zabiegu opryskiwania można wydłużyć do
fazy początku kwitnienia (BBCH 61).
Układowy środek grzybobójczy do ochrony pszenicy,
jęczmienia i rzepaku.
Szerokie spektrum zwalczanych chorób w połączeniu
z wyjątkową skutecznością.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
1 l/ha
Mystic 250 EC
zboża
77
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
(okres karencji): pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary – 30 dni.
Rzepak ozimy – 35 dni.
Stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach:
Mystic 250 EC
rzepak
ozimy
78
sucha
zgnilizna
kapustnych,
czerń
krzyżowych
Jesienią, w stadium 4-8 liści rzepaku
0,75 l/ha
(BBCH 14-18).
Liczba zabiegów: 1.
Stosowanie środka jesienią poprawia również
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
sucha
zgnilizna
kapustnych,
czerń
krzyżowych
Wiosną , po ruszeniu wegetacji w fazie wzrostu
pędu głównego (BBCH 30-39).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Stosowanie środka wiosną wpływa również
na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
1 l/ha
zgnilizna
twardzikowa,
czerń
krzyżowych,
szara pleśń
Wiosną, w fazie pełnego kwitnienia (BBCH 65).
Liczba zabiegów: 1
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku (10% łuszczyn osiągnęło typową
wielkość) (BBCH 71).
1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku: 2.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0°C-40°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Mystic 250 EC
rzepak
79
FUNGICYD
Nando 500 SC
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-
czania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie
ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka.
Substancja czynna, fluazynam oddziaływuje wielokierunkowo na zwalczane patogeny, hamując ich procesy oddychania i wytwarzania energii.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) – 500 g/l (39,97%).
NanDo ziemniaka, nanDo
ładnych bulw ochrony.
Kontaktowy preparat grzybobójczy do zwalczania
alternariozy i zarazy ziemniaka.
Wyjątkowa skuteczność ochrony bulw.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Uprawa
Choroba
Zalecenia
Dawka
ziemniak
alternarioza
Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka
odmian wrażliwych, w momencie pojawienia się
pierwszych objawów choroby.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10 dniach.
Uwaga: Niższą dawkę środka stosować w warunkach
słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
0,3-0,4
l/ha
zaraza
ziemniaka
(nać
i bulwy)
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem
o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek
Nando 500 SC stosować przemiennie z innymi
fungicydami o działaniu kontaktowym w odstępach
co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku
dużego zagrożenia chorobą.
Uwagi:
1. Niższą dawkę środka stosować w warunkach
słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
2. Użycie Nando 500 SC w końcowej fazie ochrony
ziemniaków pozwala chronić bulwy przed zmywanymi do gleby zarodnikami pływkowymi zarazy.
3. Większą ilość wody stosować w przypadku silnie
rozwiniętej naci ziemniaczanej.
0,3-0,4
l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Nando 500 SC
Zakres stosowania, terminy i dawki
81
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
Nando 500 SC
(okres karencji): ziemniak – 1 dzień.
82
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l
Środek grzybobójczy koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin sadowniczych
i warzywnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych (truskawka),
sadowniczych (brzoskwinia, nektaryna) oraz ręcznych (truskawka, pomidor, bakłażan,
papryka, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce).
Zawartość substancji czynnej:
fenpyrazamina (związek z grupy pyrazoli) – 50% (500 g/kg).
Zakres stosowania, terminy i dawki
rośliny sadownicze
Uprawa
Choroba
Zalecenia
truskawka
szara
pleśń
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
1,2 kg/ha
pojawienia się pierwszych objawów choroby,
od początku do końca fazy kwitnienia truskawki
(BBCH 61-69), wykonując maksymalnie 3 zabiegi
w sezonie wegetacyjnym, co 7-14 dni.
brzoskwinia,
nektaryna
brunatna
zgnilizna
drzew
pestkowych
(kwiaty,
pędy
Środek ogranicza występowanie choroby.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
pojawienia się pierwszych objawów choroby
od początku do końca fazy kwitnienia
(BBCH 61-69), wykonując maksymalnie
3 zabiegi, w odstępach co 7-14 dni.
brunatna
zgnilizna
drzew
pestkowych
(owoce)
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą
1,2 kg/ha
pojawienia się pierwszych objawów choroby,
od fazy BBCH 75 (owoce osiągnęły 50%
typowej dla gatunku wielkości do fazy BBCH 87
(owoce dojrzałe do zbioru), najpóźniej
1 dzień przed zbiorem. Maksymalnie wykonać
3 zabiegi, w odstępach co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
dawka
0,8 kg/ha
Prolectus 50 WG
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Prolectus 50 WG
83
FUNGICYD
rośliny warzywne w uprawie pod osłonami
Uprawa
Choroba
Zalecenia
dawka
Pomidor,
bakłażan,
papryka,
cukinia
i inne
warzywa
dyniowate
o jadalnej
skórce
szara
pleśń
Wyższe stężenie środka stosować
w warunkach większego zagrożenia chorobą.
Środek stosować zapobiegawczo lub
z chwilą wystąpienia pierwszych objawów
choroby na roślinach od fazy BBCH 61
(otwarty pierwszy kwiat) do fazy BBCH 87
(70% owoców uzyskało typową barwę).
0,08-0,12%
(80-120 g
środka
w 100 litrach
wody).
Prolectus 50 WG
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l na 1000 m2.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia, nie
przekraczając dawki środka 0,12 kg na 1000 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
84
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Wielokrotne stosowanie tego samego środka lub innego środka zawierającego substancję czynną o takim samym mechanizmie działania może w konsekwencji prowadzić do spadku skuteczności na skutek rozwoju form odpornych w populacji sprawcy choroby. Dlatego środek należy stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o innym
mechanizmie działania.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Na zdrowie owocom
i warzywom.
Nowy fungicyd o działaniu wgłębnym i kontaktowym
do zwalczania szarej pleśni (truskawka, pomidor,
papryka, ogórek, winorośl) oraz moniliozy kwiatów,
pędów i owoców (brzoskwinia, nektarynka, morela).
Najnowszej generacji substancja aktywna
FENPYRAZAMINA o działaniu zapobiegawczym
i interwencyjnym (leczniczym).
BARDZO KRÓTKI OKRES KARENCJI – TYLKO 1 DZIEŃ
Idealny również do zabiegów przedzbiorczych
zapobiegających chorobom przechowalniczym.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji):
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
Zawartość substancji czynnych:
spiroksamina (substancja z grupy ketoamin) – 250 g/l (25,25 %),
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 167 g/l (16,87 %),
triadimenol (substancja z grupy triazoli) – 43 g/l (4,34 %).
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Prolectus 50 WG
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
– przechowywać w temperaturze 0°C-30°C, z dala od źródeł ciepła.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 0,25 kg; 1 kg
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz
wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zakres stosowania, terminy i dawki
rośliny rolnicze
Uprawa
Choroba
Zalecenia
Dawka
pszenica
ozima,
pszenica
jara
mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza
brunatna, brunatna
plamistość liści,
septorioza paskowana
liści, septorioza plew,
fuzarioza kłosów
Stosować zapobiegawczo lub
z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy 3 kolanka
znajdującego się co najmniej 2 cm
nad 2 kolankiem do końca fazy
kwitnienia, BBCH 33-69.
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami:
co najmniej 16 dni.
0,6 l/ha
pszenżyto
ozime,
pszenżyto
jare
mączniak prawdziwy
zbóż i traw, septorioza
paskowana liści,
brunatna plamistość
liści, septorioza plew,
fuzarioza kłosów,
rynchosporioza zbóż
Stosować zapobiegawczo lub
z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy 3 kolanka
znajdującego się co najmniej 2 cm
nad 2 kolankiem do końca fazy
kwitnienia, BBCH 33-69.
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami:
co najmniej 16 dni.
0,6 l/ha
Sokół 460 EC
truskawka – 1 dzień,
brzoskwinia, nektaryna – 1 dzień,
pomidor, bakłażan, papryka, warzywa dyniowate (pod osłonami) – 1 dzień.
86
Sokół 460 EC
87
Najwyższych lotów fungicyd
zbożowy.
Fungicyd o działaniu zapobiegawczym,
interwencyjnym i wyniszczającym w ochronie
zbóż ozimych i jaryc przed chorobami.
Charakteryzuje się wysoką skutecznością
i szerokim spektrum zwalczanych chorób.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
jęczmień
ozimy,
jęczmień
jary.
mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza
zbóż, plamistość siatkowa liści jęczmienia
Stosować zapobiegawczo lub
z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy 3 kolanka
znajdującego się co najmniej 2 cm
nad 2 kolankiem do końca fazy
kwitnienia, BBCH 33-69.
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami:
co najmniej 14 dni.
0,6 l/ha
żyto
ozime
mączniak prawdziwy
zbóż i traw, rdza brunatna, rdza źdźbłowa,
rynchosporioza zbóż,
septorioza plew
Stosować zapobiegawczo lub
z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od fazy
widocznego liścia flagowego do
pełni fazy kłoszenia, BBCH 37-55.
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami:
co najmniej 20 dni.
0,6 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwagi
1. Środek Sokół 460 EC w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym ogranicza
występowanie fuzariozy kłosów.
2. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.
3. Środek szczególnie przydatny w niekorzystnych warunkach panujących w okresie
wykonywania zabiegu (temperatura poniżej 12°C).
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
2. W przypadku konieczności wykonania więcej niż dwóch zabiegów fungicydowych w sezonie stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych niż Sokół 460 EC.
3. Nie stosować dawek niższych niż zalecane w etykiecie środka ochrony roślin.
Sokół 460 EC
FUNGICYD
89
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima i jara – 35 dni, jęczmień ozimy i jary – 35 dni,
pszenżyto ozime i jare – 35 dni, żyto – 35 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
Sokół 460 EC
czania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych
(pomidor pod osłonami).
Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22%).
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
rośliny rolnicze
nie dotyczy.
90
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcień-
Przechowywanie
Uprawa
Choroba
Zalecenia
pszenica
ozima
mączniak
prawdziwy
zbóż i traw,
brunatna
plamistość liści,
rdza brunatna
pszenicy,
septorioza
paskowana liści,
septorioza plew,
fuzarioza kłosów
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo 1 l/ha
lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od początku fazy, gdy
1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem
krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14-28 dni,
zależnie od warunków i presji chorób.
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi
septoriozy plew zalecany termin zabiegu można
wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna.
Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
– przechowywać w temperaturze 0°C-30°C, z dala od źródeł ciepła.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l; 5 l
jęczmień
ozimy,
jęczmień
jary
mączniak
prawdziwy
zbóż i traw,
plamistość
siatkowa
jęczmienia,
rynchosporioza
zbóż, rdza
karłowa
jęczmienia,
fuzarioza kłosów,
czerń zbóż
dawka
1 l/ha
Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy
1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem
krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59),
w odstępach co 12-21 dni, zależnie od warunków
i presji chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12-21 dni.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Tazer 250 SC
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Tazer 250 SC
91
FUNGICYD
Tazer 250 SC
rośliny rolnicze
92
Uprawa
Choroba
Zalecenia
rzepak
ozimy
czerń
krzyżowych,
szara pleśń,
sucha
zgnilizna
kapustnych,
zgnilizna
twardzikowa
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast 1 l/ha
po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od
początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych
zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha. Ilość wody
dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
kukurydza
żółta
plamistość
liści
kukurydzy,
drobna
plamistość
liści
kukurydzy
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast 1 l/ha
po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od
początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości
fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty
u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej
masy (BBCH 39-87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ziemniak
alternarioza Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka
w momencie pojawienia się pierwszych objawów
choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści
(BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów
w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków
i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy
o odmiennym mechanizmie działania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
dawka
0,5 l/ha
rizoktonioza Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie 3 l/ha
ziemniaka
sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest
stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy
rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Moc zielonych liści
i złocistych kłosów.
Tazer 250 SC to preparat grzybobójczy o pełnym
działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego
zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku,
ziemniakach, warzywach i KUKURYDZY.
Zapewnia długotrwały efekt „zielonych liści” poprzez
wpływ na procesy fizjologiczne:
– wzrost intensywności fotosyntezy w roślinach,
– lepsze wykorzystanie azotu mineralnego,
– opóźnianie procesu starzenia się rośliny.
Ma najszersze spektrum zwalczanych patogenów
wśród fungicydów strobilurynowych oraz bardzo długi
okres działania grzybobójczego (aż do 8 tygodni).
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Uprawa
Choroba
Zalecenia
dawka
szparagi
rdza
szparaga,
purpurowa
plamistość
pędów
Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni,
po zbiorach i przed końcem wegetacji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-21 dni.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
1 l/ha
antraknoza
fasoli
Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia 1 l/ha
pierwszych objawów choroby, od początku fazy
rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy
50% strąków osiąga typową długość, a strąki
zaczynają wypełniać się nasionami (BBCH 21-75).
Zabiegi wykonywać w odstępach co 10-14 dni,
stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania. Zaleca się maksymalnie
2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Tazer 250 SC
fasola
94
kalafior,
brokuł
czerń
krzyżowych
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo,
na początku rozwoju róży kalafiora lub
natychmiast po wystąpieniu pierwszych
objawów choroby.
W przypadku brokuła – od początku fazy,
gdy główny pęd osiąga 50% wysokości typowej
dla odmiany do końca fazy, gdy główny pęd
osiąga wysokość typową dla odmiany
(BBCH 35-39).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia
plantacji. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi
w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując
przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania.
W celu równomiernego pokrycia roślin
cieczą użytkową zaleca się dodanie środka
zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
pomidor
w uprawie
pod
osłonami
zaraza
ziemniaka,
mączniak
prawdziwy
pomidora,
alternarioza
pomidora
Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu
do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową
barwę (BBCH 51-88)
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie
wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu
pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub do
5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.
0,05-0,08%
(50-80 ml
na
100 l
wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.
Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.
Ilość wody dobrać do wysokości roślin:
− 60 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości
do 50 cm,
− 90 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości
między 50 a 125 cm,
− 120 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości
powyżej 125 cm.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
1 l/ha
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Zaleca się stosować środek przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi,
zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym
mechanizmie działania.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Tazer 250 SC
rośliny warzywne
95
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary – 35 dni,
rzepak ozimy – 21 dni,
kukurydza – nie dotyczy,
ziemniak – oprysk nalistny – 7 dni,
ziemniak – oprysk w bruzdę – nie dotyczy,
szparag – nie dotyczy,
fasola – 7 dni,
kalafior, brokuł – 14 dni,
pomidor – 3 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Tazer 250 SC
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
96
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
– z dala od źródeł ciepła, przechowywać w temperaturze 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 10 l
REGULATORY
WZROSTU
REGULATOR
WZROSTU
Ephon Top
Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpusz-
czalnego w wodzie. Ephon Top stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu
jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub
nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu
łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy fosfonowych) – 480 g/l (40,0%).
Zakres stosowania, terminy i dawki
Ephon Top
rośliny rolnicze
98
Uprawa
Zalecenia
Dawka
jęczmień
ozimy
Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego
(BBCH 32-39).
1,5 l/ha
żyto
Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego
(BBCH 32-39)
1 l/ha
pszenżyto
ozime
Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia
flagowego (BBCH 32-37).
1 l/ha
pszenica
ozima
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia
flagowego (BBCH 31-37).
0,75 l/ha
Po uprzednim zastosowaniu środka Antywylegacz Płynny
675 SL w dawce 2,0 l/ha w terminie od fazy 1. kolanka do
fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
Ephon Top stosować od fazy liścia podflagowego do fazy
ukazania się liścia flagowego.
0,5 l/ha
jęczmień
jary
Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się
pierwszych ości (BBCH 32-49).
0,75 l/ha
pszenica
jara
Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się
liścia flagowego (BBCH 31-37).
0,75 l/ha
Lepiej, żeby sztywno stało
a nie wylegało.
Ephon Top 480 SL to regulator wzrostu zapobiegający wyleganiu
zbóż: jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na
dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu.
Preparat blokuje działanie auksyn (substancji wzrostowych)
w wyniku czego powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł,
co zapobiega wyleganiu łanu.
Redukcja dominacji pędu głównego wpływa również na
lepsze krzewienie się roślin oraz stymuluje rozwój i wzrost
systemu korzeniowego.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania
chwastów dwuliściennych stosować przed środkiem Ephon Top – w dawkach
i terminach podanych w ich etykietach.
Środka Ephon Top nie stosować:
– od okresu kłoszenia się zbóż,
– na rośliny mokre lub chore,
– w temperaturze poniżej 10°C,
– na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,
– na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju
chwastów.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu cał-
Ephon Top
kowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
100
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l; 5 l
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie
koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony jest do przyspieszenia dojrzewania pomidorów gruntowych, ułatwienia mechanicznego zbioru wiśni, przyspieszenia zbioru i poprawy wybarwienia jabłek. Środek wnika do tkanki roślinnej,
ulegając rozpadowi wydziela etylen powodujący przyspieszenie procesu oddychania i dojrzewania owoców.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego i opryskiwacza polowego.
Zawartość substancji czynnej:
etefon (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) – 480 g w 1 litrze środka.
Zakres stosowania, terminy i dawki
rośliny warzywne
Uprawa
Zalecenia
Dawka
pomidor
w gruncie
– przyspieszenie
dojrzewania
Wyższą z zalecanych dawek stosować
w temperaturze poniżej 16°C oraz na rośliny
o dużej masie liści. Opryskiwać dokładnie
całe rośliny. Stosować jednorazowo
w okresie, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające
tj. czerwone, różowe i zapalone stanowią
5-15%, a owoce zielone (wyrośnięte) 50-65%
ogółu owoców na roślinach.
Zaleca ilość wody: 300-600 l/ha.
2,5-3,5 l/ha
Flordimex 480 SL
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Flordimex 480 SL
101
rośliny sadownicze
Uprawa
Zalecenia
Stężenie
wiśnia
– ułatwienie
mechanicznego
zbioru owoców
Opryskiwać drzewa jednorazowo 10 dni przed
spodziewanym zbiorem.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-700 l/ha.
0,075%
(75 ml środka
w 100 l
wody)
jabłoń
(wczesne odmiany)
– przyspieszenie
zbioru, poprawa
wybarwienia jabłek
Środek stosować jednorazowo 10-12 dni
przed przewidywanym zbiorem jabłek z drzew
nie opryskiwanych.
Jabłka zbierać 7 dni po opryskiwaniu.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-700 l/ha.
0,12%
(120 ml środka
w 100 l
wody)
REGULATOR
WZROSTU
Flordimex 480 SL
Uwagi
Środek zastosowany na rośliny pomidora w wyższej dawce może powodować
przyspieszone zamieranie liści (bez wpływu na plon).
Zbyt wczesne opryskanie jabłoni grozi uzyskaniem jabłek niewyrośniętych.
Opóźnienie zbioru grozi opadnięciem dużej liczby owoców.
Środek zastosować do 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji):
pomidor – 7 dni,
wiśnia, jabłoń – 10 dni.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
Dodaje wigoru.
Dodaje koloru.
Przyspiesza proces oddychania i dojrzewania
owoców, a tym samym przyspiesza zbiór i poprawia
wybarwienie jabłek.
Ułatwia mechaniczny zbiór wiśni.
Przyspiesza dojrzewanie pomidorów gruntowych.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l; 5 l
Flordimex 480 SL
(okres prewencji): nie dotyczy.
103
REGULATOR
WZROSTU
Heltar 250 EC
Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu do spo-
Heltar 250 EC
rządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego
opryskiwacza polowego.
Zawartość substancji czynnej:
trineksapak etylu ((związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,3%).
Działanie na rośliny
Heltar 250 EC
Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu
się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.
Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.
104
Zakres stosowania, terminy i dawki
zboża ozime i jare
Trzyma pion.
Uprawa
Zalecenia
Dawka
Preparat do zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej,
jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego.
pszenica
ozima
Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia
flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39).
0,4 l/ha
Zapobiega nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli.
pszenżyto
ozime
Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia
flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39).
0,6 l/ha
Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.
jęczmień
ozimy
Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia
flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39).
0,6 l/ha
jęczmień
jary
Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się
liścia flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30–37).
0,4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
106
Na polu na którym stosowano środek Heltar 250 EC można uprawiać wszystkie
rośliny.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
Przechowywanie
1. Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności. Z tego względu należy skonsultować wrażliwość odmian zbóż z posiadaczem zezwolenia.
2. Środka nie stosować:
– na mokre rośliny,
– przed spodziewanym deszczem lub mrozem,
– na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich
jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, wysoka temperatura, susza,
choroby lub szkodniki;
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
3. Nie należy także stosować środka na plantacjach przeznaczonych do produkcji
materiału siewnego.
4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym.
5. W przypadku przeznaczenia ziarna do celów piekarniczych lub browarniczych
przed zastosowaniem środka wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwoleniem dotycząca ewentualnego wpływu zastosowania środka na procesy
przetwarzania.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu cał-
kowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
nie dotyczy.
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w dobrze wentylowanym miejscu,w pojemniku szczelnie zamkniętym w temperaturze 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l; 5 l
Heltar 250 EC
Heltar 250 EC
Następstwo roślin
107
REGULATOR
WZROSTU
Spodnam DC
Środek pomocniczy
dla rolnictwa poprawiający właściwości cieczy roboczej,
redukujący znoszenie, zwilżający i zwiększający przyczepność środków, zwiększający
odporność na zmywanie. Preparat w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, przeznaczony do stosowania aparaturą naziemną i agrolotniczą.
Zawartość substancji czynnej:
di-1-P-menten (związek z grupy terpenowych polimerów) - 555 g/l.
Otoczy troskliwą opieką każdą
łuszczynę, kłos czy też liść.
Środek zapobiegający pękaniu łuszczyn, osypywaniu się nasion
i w efekcie stratom plonu rzepaku w czasie zbioru.
Spodnam DC jest oparty na naturalnych gumach roślinnych. Tworzy na roślinach
cienką, elastyczną błonkę, ograniczającą wnikanie wody do dojrzewających części
roślin, ale umożliwiającą dalsze, naturalne wysychanie. Wyrównuje dojrzewanie,
zapobiega pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion rzepaku i grochu w trakcie
zbioru, co obniża straty plonu. Zapobiega porastaniu zbóż w kłosach w razie
deszczowej pogody przed żniwami.
Po upływie 30-60 minut od oprysku środek polimeryzuje i błonka osiąga pełną
odporność na zmywanie przez deszcz. W miarę wzrostu opryskanych łuszczyn,
strąków i liści elastyczna błonka łatwo rozciąga się i pozostaje na roślinie
Preparat umożliwia osiągnięcie naturalnej dojrzałości większości
łuszczyn, wyrównuje dojrzewanie całej plantacji, przez co
znacznie poprawia się jakość plonu. Pozwala na przedłużenie
okresu żniw, umożliwiając lepsze ich rozplanowanie.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Zapobiega porastaniu i pozwala na poprawę jakości ziarna.
Uprawa
Zalecenia i dawki
Preparat sprawdza się też doskonale jako uniwersalny
adiuwant w uprawach zbóż, ziemniaka i innych.
rzepak ozimy i jary
– zapobieganie pękaniu
łuszczyn i osypywaniu się
nasion w trakcie zbioru
1. dwuetapowy zbiór rzepaku – w jednym
z wybranych terminów:
• I termin: 2-3 tygodnie przed koszeniem na pokosy,
gdy łuszczyny zmieniają zabarwienie na jasnozielone,
są elastyczne, podczas zginania w kształt litery V
lekko pękają bez wyrzucania nasion. Koszenie na
pokosy opóźnić o 5-7 dni od tradycyjnego terminu.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
• II termin: 24 godziny po skoszeniu na pokosy.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
rzepak ozimy i jary
Spodnam DC
Działanie na rośliny
109
różne uprawy
2. jednoetapowy zbiór rzepaku
• bez desykacji gdy większość łuszczyn ma kolor
zielonkawo-żółtawy, łuszczyny są elastyczne,
podczas zginania w kształt litery V lekko pękają
bez wyrzucania nasion.
Zalecana dawka: 1,2 l/ha.
Zalecana ilość wody 300-500 l/ha.
• łącznie z desykacją, gdy łuszczyny są nadal
elastyczne, podczas zginania w kształt litery V lekko
pękają z pojedynczymi wypadającymi nasionami.
Desykacja winna być opóźniona o 7 dni od
tradycyjnego terminu.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
Zalecana ilość wody 150-300 l/ha.
Spodnam DC
groch na suche nasiona
110
Uprawa
Zalecenia i dawki
groch na suche nasiona
– przyspieszanie i wyrównanie
dojrzewania. zapobieganie
pękaniu strąków i osypywaniu
się nasion w trakcie zbioru
Stosować gdy większość strąków straciła intensywny
zielony kolor i zaczyna żółknąć.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.
Uprawa
Zalecenia i dawki
ziemniak – dodatek do
środków ochrony roślin
Obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy
użytkowej, poprawa równomierności pokrycia
powierzchni opryskiwanych, poprawa odporności na
zmywanie, zmniejszenie znoszenia cieczy roboczej.
Zalecana dawka: 0,125-0,25% w 100-1000 l wody.
Uwagi
1. Podczas wykonywania zabiegów aparaturą naziemną ciśnienie w opryskiwaczu
winno wynosić minimum 0,3 MPa.
2. Dla zapobiegania osypywaniu rzepaku ważne jest dokładne pokrycie łuszczyn
cieczą roboczą. Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości i gęstości łanu.
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt, pszczół
(okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres karencji
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych
do konsumpcji): nie dotyczy.
Przechowywanie
zboża jare i ozime
Uprawa
Zalecenia i dawki
zboża jare i ozime
– zapobieganie porastaniu
ziarna w kłosach i poprawa
jego jakości w złych
warunkach pogodowych
Zabieg przeprowadzić od fazy dojrzałości
woskowej miękkiej do dojrzałości woskowej
twardej (BBCH 85-86).
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze
nie przekraczającej 0-30°C
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
ziemniak
Uprawa
Zalecenia i dawki
ziemniak – dodatek
do fungicydów
Poprawa pokrycia liści cieczą roboczą, zmniejszenie
zmywalności środków przez opady deszczu i silną rosę.
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Zalecana ilość wody 200-400 l/ha.
Spodnam DC
rzepak ozimy i jary
– zapobieganie pękaniu
łuszczyn i osypywaniu się
nasion w trakcie zbioru
111
REGULATOR
WZROSTU
Stabilan 750 SL
Środek z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Stabilan 750 SL stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa oraz rzepaku
ozimego.
Stabilan 750 SL
Zawartość substancji czynnej:
chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych)
– 750 g/l (65,56%).
112
Stabilan 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie
zapobiegając ich wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze
i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie
wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka
ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze
słabego wykształcenia ziarna i jego porastania.
Stabilan 750 SL zastosowany jesienią hamuje wzrost i ogranicza wyleganie
rzepaku ozimego, zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie, co
wpływa korzystnie na plonowanie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Rozkrzewi się i stanie...
pszenica po Stabilanie.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Regulator wzrostu zapobiegający wyleganiu pszenicy ozimej,
pszenicy jarej, owsa oraz rzepaku ozimego.
Uprawa
Zalecenia
Dawka
Preparat hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż,
rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe
o ciemnozielonym zabarwieniu.
pszenica
ozima
Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach
sprzyjających wyleganiu pszenicy.
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło,
do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne
(lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła
krzewienia (BBCH 30 - 31). Rośliny w tym okresie
powinny mieć wysokość 15-20 cm.
odmiany skłonne
do wylegania
1,8-2,0 l/ha
odmiany mniej
podatne na
wyleganie
1,2-1,8 l/ha
pszenica
jara
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło,
do momentu kiedy pierwsze kolanko jest widoczne
(lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła
krzewienia(BBCH 30 - 31). Rośliny w tym okresie
powinny mieć wysokość 15-20 cm.
1,2 l/ha
Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także
w warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.
Zastosowany jesienią, hamuje wzrost i ogranicza wyleganie
rzepaku ozimego, zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn,
co wpływa korzystnie na plonowanie.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Zalecenia
dawka
pszenżyto
ozime
(odmiany
o długiej
słomie)
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach
sprzyjających wyleganiu pszenżyta.
Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy
pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm nad węzłem
krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej
2 cm nad kolankiem 1 (BBCH 31-32).
1,5-2,0 l/ha
żyto
ozime
Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszych
terminach.
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy
pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia
flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty,
kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31-37).
1,5-2,0 l/ha
owies
Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy
pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 31-35).
1,5 l/ha
rzepak
ozimy
Opryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku
(BBCH 14-16).
0,5-0,75
l/ha
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz
zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środki ostrożności i zalecenia stosowanła zwłązane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Zaleca się stosować środek na polach intensywnie nawożonych azotem.
2. Środka nie stosować:
– na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego
– na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami
– w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola
– na rośliny mokre
– na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych, ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju
chwastów.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
• znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola
• nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
Stabilan 750 SL
Stabilan 750 SL
114
Uprawa
115
REPELENTY
Środek o działaniu odstraszającym roślinożerne ssaki, w formie pasty do
smarowania, przeznaczonym do ochrony drzewek leśnych i sadowniczych przed
zgryzaniem i spałowaniem przez roślinożerne ssaki.
Zawartość substancji czynnej:
tiuram – disulfid tetrametylotiuramu (związek z grupy dwutiokarbaminianów)
– 10 %.
Zakres stosowania, terminy i dawki
leśnictwo
Pellacol 10 PA
Środek stosować raz w sezonie w okresie jesiennym, na suchą powierzchnię
kory drzew i pędów sadzonek. Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Uprawa
Zalecenia i dawki
sadzonki drzew,
młodniki
– roślinożerne
ssaki (gryzonie,
zającowate
i jeleniowate)
ZABEZPIECZENIE PRZED ZGRYZANIEM
Ręką zabezpieczoną w gumową rękawicę nanosić środek na wierzchołkową część pędu głównego, unikając zasmarowywania pączków.
W zależności od gatunku i wielkości sadzonek zużycie środka
wynosi 2-4 l/1000 sadzonek.
ZABEZPIECZENIE PRZED SPAŁOWANIEM
Środek nanosić szczotką nakładając cienką warstwę.
– w młodnikach sosnowych środek nanosić na międzyokółek
najbardziej narażony na spałowanie będący w zasięgu głowy
zwierzyny (najczęściej pierwszy międzyokółek od góry,
z którego opadło już igliwie).
– starsze drzewa iglaste smarować na fragmencie strzały
najbardziej narażonej na spałowanie.
118
118
sadownictwo
Uprawa
Zalecenia i dawki
drzewa owocowe,
krzewy owocowe
– zwierzęta łowne
(zającowate
i jeleniowate
ZABEZPIECZENIE PRZED ZGRYZANIEM PĘDÓW ORAZ STRZAŁ,
DRZEWEK PRZED OGRYZANIEM LUB SPAŁOWANIEM
Środek stosować 2-3 razy w okresie jesienno-zimowo-wiosennym,
nanosząc jednolitą warstwę środka na suchą powierzchnię pędów.
Przed użyciem środek dokładnie wymieszać.
Zalecana dawka: około 1 litr/100 sztuk, w zależności od wielkości
drzew i krzewów.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Środek stosować w dni bezwietrzne w temperaturze nie niższej niż 0°C.
2. W przypadku wielokrotnego zastosowania środka Pellacol 10 PA może wystąpić zjawisko przyzwyczajenia się odstraszanych zwierząt.
3. Nie przekraczać dawki 26 l preparatu na jeden hektar zabezpieczanej powierzchni.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz
zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia środka
na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
(okres karencji): nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
– w temperaturze 0°C-30°C.
Okres ważności: 3 lata
Dostępne opakowania: 1 l, 5 l
Pellacol 10 PA
Pellacol 10 PA
119
119
ZAPRAWY
ZAPRAWA
Gizmo 060 FS
Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układo-
wym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed
chorobami grzybowymi.
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) – 60 g w 1 litrze środka (5,67%).
Gizmo 060 FS
Zakres stosowania, terminy i dawki
122
Uprawa
Agrofag
Dawka
pszenica ozima
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel
siewek, pleśń śniegowa (średni poziom
zwalczania)
żyto ozime
zgorzel siewek
50 ml środka
z dodatkiem
500 ml wody
na 100 kg ziarna
pszenżyto ozime
zgorzel siewek
jęczmień ozimy
zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość
liści jęczmienia (średni poziom zwalczania)
jęczmień jary
zgorzel siewek, pasiastość liści
jęczmienia (średni poziom zwalczania)
pszenica jara
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia
pyląca, zgorzel siewek
pszenżyto jare
zgorzel siewek
owies
zgorzel siewek
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Zapraw zanim Ci urośnie.
Systemiczny preparat grzybobójczy do zaprawiania
ziarna siewnego zbóż przed chorobami grzybowymi.
Najwyższa selektywność, doskonałe pokrycie ziarna,
mocny kolor oraz atrakcyjna cena.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
Gizmo 060 FS
(okres karencji): nie dotyczy.
124
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnym dobrze
wentylowanym miejscu w temperaturze od 0°C do 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 0,25 l; 0,5 l; 5 l
Zaprawa owadobójcza
w formie płynnego koncentratu zawiesinowego
o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zaprawiania nasion buraka cukrowego
i pastewnego, przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju
roślin, zaprawiarkami przystosowanymi do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
W roślinie działa systemicznie.
Zaprawę stosować tylko przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania i siewu
nasion.
Zawartość substancji czynnej:
imidachlopryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 600 g/l (47,62%).
Zakres stosowania, terminy i dawki
rośliny rolnicze
Uprawa
Agrofag
Dawka
burak cukrowy,
burak pastewny
pędraki, drutowce
150 ml/1 jednostkę siewną
(100 tys. nasion)
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środki ostrożności i zalecenia stosowania związane z dobrą
praktyką rolniczą
1. Na opakowaniach zaprawianych nasion buraka cukrowego i buraka pastewnego powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
– siew wykonać za pomocą siewników wykluczających możliwość wzbijania
się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napełnianiu
zasobników siewnika,
– nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby,
mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód
elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby,
– nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania,
transportu i siewu,
– zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem
końców rzędów,
– nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec
zatruciu ptaków i ssaków,
– ze względu na możliwe wysokie ryzyko dla pszczół i innych owadów zapylających należy unikać występowania spadzi po wykiełkowaniu roślin.
Nuprid 600 FS
4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu.
Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio
traktowanego inną zaprawą.
6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym
magazynie.
7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego
sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Nuprid 600 FS
125
ZAPRAWA
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii
kiełkowania i odpowiedniej wilgotności.
3. Zaprawione nasiona przechowywać po dosuszeniu w grubych papierowych
lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych
pomieszczeniach, i nie przechowywać razem z żywnością i paszami.
4. Zaprawione nasiona używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać
ich na paszę i na cele konsumpcyjne.
5. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem
sprawdzić siłę kiełkowania.
6. Nie stosować do zaprawiania nasion rodów hodowlanych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar,
na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać
wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji): nie dotyczy.
Systemiczna zaprawa owadobójcza do zaprawiania
nasion buraka cukrowego przed szkodnikami.
Długotrwała ochrona przed szkodnikami glebowymi
i nalistnymi już od momentu wysiewu nasion.
(okres karencji): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być
karmione tymi roślinami
(okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
Przechowywanie
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
– w temperaturze 0°C-30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l; 5 l
Nuprid 600 FS
Dla profesjonalistów.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru
rośliny uprawnej
127
127
ZAPRAWA
Nuprid Max 222 FS
Zaprawa grzybobójcza i owadobójcza w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego
pszenicy ozimej przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom występującym
we wczesnym okresie rozwoju roślin, w tym mszycom (wektorom chorób wirusowych).
Zawartość substancji aktywnych:
imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 210 g w 1 litrze środka,
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 12 g w 1 litrze środka.
Uprawa
Choroba
Dawka
Zaprawiaj podwójnie i na MAXA.
pszenica
ozima
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek,
mszyce (wektory chorób wirusowych)
250 ml z dodatkiem
150 ml wody
na 100 kg ziarna
Systemiczna, dwuskładnikowa zaprawa grzybobójcza
i owadobójcza do zaprawiania zbóż ozimych.
Uwagi:
1. Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
– Siew wykonać za pomocą siewników wykluczających mozliwość wzbijania
się pyłu w chwili dokonywania wysiewu nasion do gleby i przy napelnianiu
zasobników siewnika.
– Nie stosować siewników pneumatycznych, z wyjątkiem wyposażonych w dyfuzory, których końcówki należy skierować jak najbliżej powierzchni gleby,
mocując na ich wylocie elastyczną rurę lub odpowiedniej długości przewód
elastyczny kończący swój wylot tuż przy powierzchni gleby.
– Nie dopuszczać do uszkodzenia powłoki nasion w trakcie ich przechowywania,
transportu i siewu.
– Nie wysiewać zaprawionych nasion, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 3 m/s
oraz w sąsiedztwie kwitnących upraw.
– Zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą, z uwzględnieniem
konców rzędów.
– Nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec
zatruciu ptaków i ssaków.
Gwarancja najwyższych plonów wcześnie sianych
zbóż ozimych, dzięki długotrwałej jesiennej
ochronie przed mszycami, chorobami wirusowymi
i grzybowymi.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Nuprid Max 222 FS
Zakres stosowania, terminy i dawki
129
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
3. Ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte zaprawą.
4. Zaprawione ziarno używać wyłącznie do siewu – nie wolno przeznaczać go
na paszę i inne cele konsumpcyjne.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio
traktowanego inna zaprawą.
6. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem, lub przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion do następnego sezonu
wegetacyjnego, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
Okres karencji
Nuprid Max 222 FS
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
pszenica ozima – nie dotyczy.
130
Okres prewencji dla pszczół, ludzi i zwierząt
okres zapobiegający zatruciu – nie dotyczy.
Przechowywanie środka
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej
niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 2 lata
Dostępne opakowania: 1 l; 5 l
ADIUWANTY
Mediator Max
ADIUWANT
Nowoczesny niejonowy, organosilikonowy surfaktant, preparat zwilżający
i zwiększający przyczepność (adiuwant) stosowany jako dodatek do
cieczy użytkowej środka ochrony roślin, Zmniejsza napięcie powierzchniowe
cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści, co poprawia skuteczność
zabiegów.
Zawartość substancji czynnej:
trójsiloksan zmodyfikowany polieterem (związek z grupy kopolimerów silikonopolieterowych) – 75%.
Mediator Max
Mediator Max wpływa na:
132
• znaczne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej środka ochrony
roślin
• dokładniejsze pokrycie liści opryskiwanych roślin środkami kontaktowymi
• ułatwienie wnikania do roślin środków systemicznych
• zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego.
• zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
• ograniczanie skapywania cieczy z roślin na ziemię
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Dawka cieczy roboczej
Zalecana dawka adiuwantu
uprawy rolnicze
100-300 l /ha
0,05-0,1% (50-300 ml/ha)
uprawy ogrodnicze
powyżej 300 l/ha
200 ml/ha
rośliny ozdobne*
powyżej 300 l/ha
0,02-0,03% (maksymalnie do 200 ml/ha)
* W związku z ogromną ilością odmian zaleca się sprawdzenie działania na małej ilości
roślin przed zabiegiem.
Mediator Max może być mieszany z większością środków ochrony roślin i nawozów mikroelementowych. Przy stosowaniu Mediatora Max możliwe jest
używanie mniejszych ilości cieczy roboczej stosowanej na hektar. Nie stosować z roztworem saletrzano-mocznikowym (RSM) i mocznikiem.
Przechowywanie
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie
niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
Okres ważności: 3 lata. Dostępne opakowania: 0,2 l; 1 l
Superzwilżanie i pokrycie.
Na maxa.
Najnowszej generacji superzwilżacz do łącznego stosowania
ze środkami ochrony roślin.
Adiuwant zmniejszający napięcie powierzchniowo czynne
kropli cieczy roboczej, dzięki czemu następuje równomierne
rozprowadzenie substancji aktywnych na powierzchni liści
oraz maksymalne ich pokrycie, co znacznie zwiększa
skuteczność zastosowanych pestycydów.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Grounded
ADIUWANT
Laying the Foundation
Najnowszej generacji środek zwilżający i zwiększający przyczepność
(adiuwant), specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do stosowania z herbicydami
doglebowymi (takimi jak np. chlomazon, metazachlor, linuron, diflufenikan, pendimetalina) w uprawach ozimych i jarych.
Zawartość substancji czynnej:
732 g/l rafi nowanego oleju parafi nowego w mieszaninie z etoksylowanym
alkoholem oraz kwasami tłuszczowymi.
Grounded zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej podczas wykonywania oprysków,
poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa
adsorpcję (wiązanie się) substancji aktywnych z cząsteczkami gleby, przez co poprawia skuteczność zwalczania chwastów oraz zwiększa bezpieczeństwo roślin
uprawnych (zmniejsza ryzyko fitotoksyczności).
Grounded
Zakres stosowania, terminy i dawki
134
Zalecana dawka: 0,2-0,4 l/ha
Maksymalne stężenie: 1,0% (1 litr środka Grounded w 100 l cieczy użytkowej)
Maksymalna liczba zabiegów: zgodnie z zaleceniami dla używanych środków
ochrony roślin.
Najpóźniejsza data zabiegu: Zgodnie z zaleceniami dla używanych środków
ochrony roślin oraz z uwzględnieniem wskazówek stosowania poniżej.
Inne specyficzne wymagania: Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka
ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Wskazówki stosowania: do użycia z zarejestrowanymi środkami ochrony roślin
w rolnictwie/ogrodnictwie. Przed użyciem przeczytaj etykietę-instrukcję stosowanego łącznie środka ochrony roślin.
Okres karencji okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): nie dotyczy.
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół (okres zapobiegający
Skutecznie i długo przytrzyma przy ziemi.
Najnowszej generacji specjalistyczny preparat z grupy adiuwantów
do stosowania z herbicydami doglebowymi (takimi jak np. chlomazon,
metazachlor, linuron, metrybuzyna, diflufenikan, pendimetalina,
metamitron) w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, ziemniakach
i burakach cukrowych.
Zmniejsza ryzyko znoszenia cieczy użytkowej podczas
wykonywania zabiegu, poprawia osadzanie i przyleganie
cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zwiększa adsorpcję
(wiązanie się) cząsteczek substancji aktywnych herbicydów
doglebowych z cząsteczkami gleby.
zatruciu) – nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
Okres ważności: 2 lata. Dostępne opakowania: 1 l
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Velocity
Najnowszej generacji adiuwant, preparat zwilżający i zwiększający przyczepność. Poprawia osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej na roślinach, przy-
ADIUWANT
Velocity
spiesza wchłanianie substancji aktywnych oraz ich rozprowadzenie na powierzchni
roślin, co zwiększa skuteczność działania środków ochrony roślin.
Przeznaczony szczególnie do stosowania z fungicydami.
Zawartość substancji aktywnej:
trójsiloksan (kopolimer organosilikonowy) – 104,6 g/l,
olej (estry tłuszczowe oleju rzepakowego) – 759,9 g/l.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Velocity
Zalecana dawka: 0,25-0,5% (0,25-0,5 litra Velocity na 100 l cieczy roboczej).
Maksymalne stężenie: 0,5% .
136
Maksymalna ilość zabiegów: zgodnie z zaleceniami dla używanych środków
ochrny roślin.
Najpóźniejsza data zabiegu: zgodnie z zaleceniami dla używanych środków
ochrony roślin oraz z uwzględnieniem wskazówek stosowania poniżej.
Inne specyficzne wymagania: przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka
ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Wielokrotnie lepsza
skuteczność fungicydów.
Wskazówki stosowania: do użycia z zarejestrowanymi środkami ochrony roślin
w rolnictwie/ogrodnictwie. Przed użyciem przeczytaj etykietę-instrukcję stosowanego łącznie środka ochrony roślin.
Najnowszej generacji adiuwant, przeznaczony
szczególnie do stosowania z fungicydami.
Okres karencji (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przezna-
Poprawia osadzanie i przyleganie cieczy
użytkowej na roślinach, przyspiesza wchłanianie
substancji aktywnych oraz ich rozprowadzenie
na powierzchni roślin, co zwiększa skuteczność
działania środków ochrony roślin.
czenia do konsumpcji) – nie dotyczy.
Okres prewencji dla ludzi, zwierząt i pszczół (okres zapobiegający
zatruciu) – nie dotyczy.
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła.
Okres ważności: 2 lata. Dostępne opakowania: 1 l
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
PROGRAMY OCHRONY
I NAWOŻENIA DOLISTNEGO
program ochrony zbóż
7 11
13
21
25
29
Agritox 500 SC
30
31
32
37
39
Kaiso 050 EG
49
51
Mystic 250 EC
Tazer 250 SC
Sokół 460 EC
Ephon Top
Heltar 250 EC
Stabilan 750 SL
Agritox Turbo 750 SL
Pike 20 WG + Tayson 464 SL
+ Mediator Max
Faraon 75 WG
Pike 20 WG
59
69
87
0
222 FS
Nuprid Max
Gizmo 060 FS
7 11
Faraon 75 WG
13
21
25
Snajper 600 SC
29
Agritox 500 SC
Ephon Top
31
32
37
39
program ochrony zbóż
30
49
51
Mystic 250 EC
Tazer 250 EC
Sokół 460 EC
Kaiso 050 EG
Heltar 250 EC
Stabilan 750 SL
Agritox Turbo 750 SC
Pike 20 WG + Tayson 464 SL + Mediator Max
Pike 20 WG
Izoherb 500 SC
Lentipur Flo 500 SC
59
69
Kaiso 050 EG
87
Spodnam DC
Klinik Duo 360 SL
program ochrony zbóż ozimych
0
Gizmo 060 FS
program ochrony zbóż jarych
140
141
141
program ochrony rzepaku
14
19
30
51
53-57 61
65
Tazer 250 EC
Mystic 250 EC
71
81
89
Klinik Duo 360 SL
Spodnam DC
01
Tazer 250 SC
21
35
61
Tazer 250 SC
65
Nando 500 SC
program ochrony ziemniaka
41
stosować przemiennie z innymi
fungicydami kontaktowymi
Cuproxat 345 SC
Nuprid 200 SC
75
83
program ochrony ziemniaka
0 5 10 12 13
Stabilan 750 SL
Mystic 250 EC
Kaiso 050 EG
program ochrony rzepaku
142
143
143
0
7 11
13
Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha
wydłużenie żywotności
liścia flagowego,
poprawa wielkości
i jakości plonu
Wuxal Grano
2x2 l/ha
lub 1x4 l/ha
21
25
29
30
31
32
37
39
49
Wuxal Top N
5 l/ha
51
59
poprawa parametrów
pszenicy
zwiększenie odporności na stresy fizjologiczne oraz wspomaganie procesów regeneracyjnych
lub
uzupełnienie
niedoborów azotu oraz
mikroelementów
Wuxal Top 36
5 l/ha
+
Wuxal Mikro
1 l/ha
Wuxal Ascofol
dla uzupełnienia azotu,
wzmocnienia krzewienia jesienią
Wuxal Top N
5 l/ha
dla dostarczenia fosforu oraz
mikroelementów niezbędnych do
wzmocnienia krzewienia roślin
Wuxal P45
2 l/ha
69
87
Wuxal Top N 5 l/ha
0 5 10 12 13
14
53-57 61
65
program nawożenia rzepaku
51
30
19
poprawa wzrostu i rozwoju roślin, przeciwdziałanie skutkom
stresów fizjologicznych, dla zwiększenia ilości oraz jakości plonu
lub Wuxal Aminoplus
2-3 l/ha
71
uzupełnienie niedoborów, dla zaopatrzenia roślin w bor, lepszego
wiązania łuszczyn, rozwoju bocznych odgałęzień
Wuxal Top N 5 l/ha
likwidacja niedoborów azotu oraz fosforu, lepsze
wiązanie łuszczyn i rozwój bocznych odgałęzień
Wuxal Sulphur 3-5 l/ha + Wuxal Boron 2 l/ha
Wuxal Ascofol
wprowadzenie roślin w dobrej kondycji
w stan spoczynku
Wuxal Sulphur 3-5 l/ha
+ Wuxal Boron 2 l/ha
w przypadku niedoborów azotu i fosforu,
przeciwdziałanie skutkom
stresów fizjologicznych (faza 5-7 liścia)
lub Wuxal Kombi 3 l/ha
uzupełnienie azotu, zwiększenie liczby kwiatostanów
na pędach bocznych, wzrost plonu, MTZ
Wuxal Top 36 5 l/ha
81
89
program dolistnego nawożenia rzepaku
zaprawianie
nasion
ze względu
na mangan
Wuxal
Terios Mn
program nawożenia zbóż
program dolistnego nawożenia zbóż
144
145
145
program nawożenia ziemniaka
Wuxal K40 3-5 l/ha
35
dla dostarczenia niezbędnego potasu
oraz mikroelementów
21
Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha
41
61
65
75
83
Wuxal P45 3-5 l/ha
początek
wegetacji
w razie potrzeby uzupełnienia
niedoborów
Wuxal Kombi 3-5 l/ha
dla uzupełnienia niedoborów oraz
optymalnego zaopatrzenia w fosfor
lub
Wuxal Aminoplus 2-3 l/ha
pełnia
ulistnienia
kwitnienie
zawiązywanie
owoców
program nawożenia truskawki
przed
kwitnieniem
dojrzewanie
po zbiorach
do końca
wegetacji
Prolectus 50 WG 1,2 kg/ha
przeciwko szarej pleśni
dla regulacji kwitnienia i rozwoju zawiązków, regeneracji uszkodzeń po przymrozkach
Wuxal Ascofol
dla uzupełnienia niedoborów
Wuxal Boron 2-3 l/ha
Wuxal Calcium 3-5 l/ha
Wuxal Aminocal 3-5 l/ha
dla poprawy
zimotrwałości
Wuxal Boron 1-2 l/ha
dla poprawy odporności na choroby i jędrności
dla poprawy trwałości i jędrności owoców
dla polepszenia kwitnienia i zapylenia
jak również wzrostu odporności na
choroby i przymrozki
Wuxal K40 3-5 l/ha
dla poprawy trwałości
i jędrności owoców
Wuxal Mikro 1 l/ha
program dolistnego nawożenia truskawki
01
lub
Wuxal Mikro 1-2 l/ha
dla uzupełnienia niedoborów,
wzrostu wielkości i jakości plonu
dla przeciwdziałania skutkom stresów fizjologicznych oraz zwiększenia odporności,
dla lepszego wzrostu i rozwoju oraz zahamowania spadku zawartości węglowodanów
Wuxal Ascofol
na początku intensywnego wzrostu roślin (ok. 70% zakrycia rzędów), dla zaopatrzenie w potas,
poprawy aktywności systemu korzeniowego, zwiększenia plonu
Wuxal Top K 5 l/ha
dla uzupełnienia niedoborów, wzrostu plonu bulw i jakości
Wuxal Kombi 3 l/ha + Wuxal Mikro 1 l/ha
program dolistnego nawożenia ziemniaka
146
147
147
NAWÓZ
DOLISTNY
NAWÓZ WE
Nawóz dolistny do stosowania w różnych uprawach dla
poprawy jakości plonu.
K40
Wuxal K40 zawiera (% wag.):
3% N
25,5% K 2O
MADE IN GERMANY
Wysokoskoncentrowany nawóz, w pełni przyswajalny
dla roślin, do stosowania w różnych uprawach
dla poprawy jakości plonu.
Zawiera w pełni schelatowane mikroelementy
w zrównoważonych proporcjach.
Łatwy w użyciu – postać płynna.
Optymalnie zwilża opryskane powierzchnie i jest
odporny na zmywanie przez deszcz.
Nadaje się do mieszania z większością pestycydów.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
400 g/l
magnez
31 g/l
10% SO3
trójtlenek siarki
157 g/l
0,02% B
bor
0,31 g/l
0,05% Cu
miedź schelatowana EDTA
0,78 g/l
0,1% Fe
żelazo schelatowane EDTA
1,57 g/l
0,05% Mn
mangan schelatowany EDTA
0,78 g/l
0,001% Mo
molibden
0,016 g/l
cynk schelatowany EDTA
0,78 g/l
gęstość: 1,57 g/cm3, pH: ok. 7,0
Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa
Zawiera bardzo wysoką dawkę potasu.
Poprawia odporność roślin na choroby i przymrozki.
potas
47 g/l
2% MgO
0,5% Zn
Wirtuoz nawożenia dolistnego.
azot całkowity
Jabłonie,
grusze
Truskawki
Dawka
Terminy stosowania
3-5 l/ha
Pierwszy: przed kwitnieniem (1-2 x)
3-5 l/ha
Drugi: w trakcie sezonu do 1 tygodnia
przed zbiorem (3-4 x)
Nie stosować u odmian podatnych
na gorzką plamistość.
3-5 l/ha
3-4 razy z zabiegami
fungicydowymi
Winorośl
5 l/ha
3 razy między fazą zawiązywania
owoców a początkiem dojrzewania
dla poprawy zawartości cukru
w gronach
Warzywa
5 l/ha
3-4 razy podczas sezonu
wegetacyjnego
Burak
cukrowy
3-5 l/ha
3 razy między fazą 4 liści a zakryciem
międzyrzędzi
Ziemniaki
3-5 l/ha
3 razy podczas sezonu wegetacyjnego
do fazy wykształcania się bulw
Działanie
i zalety
Wuxal® K40 jest wysoko
skoncentrowanym
potasowym nawozem
dolistnym do stosowania
w różnych uprawach
w celu poprawy parametrów jakościowych
owoców, warzyw i jagód,
takich jak wielkość,
zawartość cukru, smak
czy wybarwienie.
Niedostateczne
dostarczenie potasu
do owoców często
występuje na lekkich
i ciężkich glebach
o niskiej zawartości
potasu w formach słabo
przyswajalnych, jak
również podczas suszy.
Ze względu na zawartość
mikroskładników
odżywczych Wuxal
K40 zapobiega ich
niedoborom i eliminuje
ich skutki.
Dzięki starannie
dobranym
proporcjom
składników
odżywczych
Wuxal K40
poprawia
odporność
roślin
na choroby
i przymrozki.
NAWÓZ
DOLISTNY
NAWÓZ WE
Nawóz dolistny dla wszystkich upraw o zwiększonym
zapotrzebowaniu na fosfor.
P45
Wuxal P45 zawiera (% wag.):
azot całkowity
150 g/l
31% P2O5
10% N
fosfor w postaci tlenku fosforu V
450 g/l
0,02% B
bor
0,29 g/l
0,05% Cu
miedź schelatowana EDTA
0,72 g/l
0,1% Fe
żelazo schelatowane EDTA
1,45 g/l
0,05% Mn
mangan schelatowany EDTA
0,72 g/l
0,001% Mo
molibden
0,014 g/l
cynk schelatowany EDTA
15,0 g/l
1,0% Zn
gęstość: 1,45 g/cm3, pH: ok. 6
Zakres stosowania, terminy i dawki
Wirtuoz nawożenia dolistnego.
MADE IN GERMANY
Uprawa
Dawka
Terminy stosowania
Kukurydza
2 l/ha
faza 6-8 i 10-12 liści
Pszenica
2 l/ha
faza krzewienia; faza 2. kolanka i faza
przed kwitnieniem
Wysokoskoncentrowany nawóz, w pełni przyswajalny
dla roślin, do stosowania we wszystkich uprawach
o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor.
Rzepak
2 l/ha
faza 4-6 liści, faza wydłużania pędu
głównego i przed kwitnieniem
Ziemniaki
2 l/ha
faza wykształcania bulw i powtórnie
po 14 dniach
Z awiera fosfor we w pełni przyswajalnych formach.
Słonecznik
2 l/ha
faza 6-10 liści
Warzywa
2 l/ha
Zawiera azot w umiarkowanej dawce dla lepszego
pobierania fosforu.
Zawiera w pełni schelatowane mikroelementy
w zrównoważonych proporcjach.
Ma wyjątkowo silne właściwości buforujące – reguluje
pH cieczy roboczej.
Nadaje się do mieszania z większością pestycydów.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
2-3 zabiegi w trakcie wegetacji
1,5 l/ha
3-4 zabiegi od fazy początku kwitnienia do fazy wzrostu owoców (odstępy
między zabiegami min. 8-10 dni)
1,5 l/ha
4-5 zabiegów od początku lata
(odstępy między zabiegami
min. 8-10 dni)
Drzewa
owocowe
0,05-0,1%
W mieszaninie
(0,5-1 l na
zbiornikowej 1000 l wody)
łącznie z pestycydami
Wuxal ® P45 może być mieszany z pestycydami.
Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować w fazie kwitnienia.
Zalecana ilość wody dla optymalnego zwilżenia liści i jednoczesnym stosowaniu z pestycydami: 400 l/ha.
W przypadku mieszania z innymi środkami najpierw przeprowadzić
próbę w niewielkiej ilości.
Działanie
i zalety
Wuxal® P45 jest innowacyjnym zawiesinowym
nawozem dolistnym
do stosowania we
wszystkich uprawach
rolniczych, sadowniczych
i warzywniczych cechujących się zwiększonym
zapotrzebowaniem
na fosfor, szczególnie
w przypadkach, gdy
zapotrzebowanie to nie
może być pokryte poprzez
nawożenie doglebowe.
Niedostateczne dostarczenie fosforu przez
korzenie wpływa negatywnie na plon i jest coraz
poważniejszym problemem
szczególnie podczas
sezonów o niekorzystnym
bilansie wodnym. Pobieranie
fosforu z gleby może być
zahamowane zwłaszcza
podczas suchych: późnej
wiosny i początku lata.
Dodatek azotu i cynku
oraz innych w pełni
schelatowanych mikroskładników odżywczych
zapewnia zbilansowane
odżywianie roślin.
Wysoka zawartość
tlenku fosforu pozwala
na szybkie uzupełnienie
ostrych niedoborów
fosforu i zapobieganie tym
niedoborom w przyszłości.
Wuxal® P45 jest tym
samym idealnym nawozem
dolistnym dla skutecznego
uzupełnienia programu
nawożenia doglebowego.
NAWÓZ
DOLISTNY
Sulphur
NAWÓZ WE
Płynny nawóz azotowy z siarką i mikroskładnikami
pokarmowymi.
Do nawożenia dolistnego.
Wuxal® Sulphur zawiera (% wag.):
15% N
52,5% SO3
21% S
0,01% B
azot całkowity (N-NH 4)
199 g/l
tlenek siarki
696 g/l
siarka
278 g/l
bor
0,133 g/l
0,004% Cu
miedź schelatowana EDTA
0,053 g/l
0,02% Fe
żelazo schelatowane EDTA
0,265 g/l
0,012% Mn
mangan schelatowany EDTA
0,159 g/l
0,001% Mo
molibden
0,013 g/l
0,004% Zn
cynk schelatowany EDTA
0,053 g/l
gęstość: 1,32 g/m3 pH = 6,7.
Zakres stosowania, terminy i dawki
Wirtuoz nawożenia dolistnego.
MADE IN GERMANY
Wysokoskoncentrowany nawóz w pełni przyswajalny
dla roślin, mający decydujący wpływ na poprawę
zawartości białka w ziarnie.
Zawiera siarkę w pełni przyswajalnych formach.
Wpływa na poprawę wykorzystania azotu zawartego w glebie.
Wpływa na poprawę kondycji roślin.
Zastosowany jesienią wpływa na zwiększenie
mrozoodporności roślin.
Możliwość łącznego stosowania z pestycydami
i nawozami NPK.
Uprawa
Dawka
Terminy stosowania
Rzepak
3-5 l/ha
1. rozwój liści (faza 4-6 liści
dla jesiennego stosowania
w rzepaku ozimym)
2. wczesne stadium rozwoju łodygi
Zboża
3-5 l/ha
1. faza krzewienia
2. początek strzelania w źdźbło
przed fazą pierwszego kolanka
Burak cukrowy
3-5 l/ha
1. faza 4-6 liści; 2. faza 6-8 liści
Kukurydza
5 l/ha
1. faza 6-8 liści; 2. faza 10 liści
Warzywa
3 l/ha
zwłaszcza w kapuście, cebuli,
czosnku, 2-3 x co dwa tygodnie
Kapusta pekińska,
kalafior, brokuł
5 l/ha
1. faza 6-8 liści
2. powtórzyć po 10 dniach
Cebula, czosnek
3-5 l/ha
1. widoczne co najmniej 5 liści
2. początek wzrostu bulw
Sałata
3-5 l/ha
1. faza rozwoju liści (zabieg główny)
2. po uformowaniu główek
5 l/ha
1. faza rozwoju liści (zabieg główny)
2. dwa tygodnie po zbiorach
Szpinak
®
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Wuxal Sulphur może być mieszany z pestycydami.
Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować w fazie kwitnienia.
Zalecana ilość wody dla optymalnego zwilżenia liści i jednoczesnym
stosowaniu z pestycydami: 400 l/ha.
W przypadku mieszania z innymi środkami najpierw przeprowadzić
próbę w niewielkiej ilości.
Działanie
i zalety
Wuxal® Sulphur jest
płynnym nawozem
z podwyższoną
zawartością azotu
i siarki, do stosowania
dolistnego.
Wuxal® Sulphur spełnia
specyficzne wymagania
roślin jak pszenica,
rzepak, burak cukrowy,
względem azotu i siarki.
Siarka i azot są niezwykle
ważne w procesach
syntezy białek zawartych
w aminokwasach.
Szczególnie siarka jako
podstawowy składnik
metioniny i cysteiny.
Siarka i azot są
niezmiernie ważne
ze względu na ich
połączone działanie
na metabolizm roślin.
Siarka ma także wpływ
na podniesienie
odporności roślin
na choroby.
Niedobory siarki są coraz
większym problemem ze
względu na ograniczanie
emisji jej związków
do środowiska,
ograniczanie stosowania
środków ochrony roślin
zawierających
związki siarki oraz
zwiększenie
intensywności
upraw zbóż i rzepaku.
Uprawy ozime są bardziej
podatne na niedobór
siarki niż uprawy jare.
NAWÓZ
DOLISTNY
Grano
NAWÓZ WE
Płynny, zawiesinowy nawóz azotowy z magnezem,
siarką i mikroelementami, do nawożenia
dolistnego.
Wuxal® Grano zawiera (% wag.):
15% N
8,3% N
6,7% N
azot całkowity
w tym amonowy N-NH4
w tym amidowy N-NH2
219,0 g/l
121,2 g/l
97,8 g/l
2% MgO
magnez
29,0 g/l
25% SO3
siarka
0,3% Cu
miedź schelatowana EDTA
4,3 g/l
mangan schelatowany EDTA
4,3 g/l
0,3% Mn
1,0% Zn
cynk schelatowany EDTA
365,0 g/l
14,6 g/l
gęstość: 1,46 g/cm3 pH = 6,7
Wirtuoz nawożenia dolistnego.
MADE IN GERMANY
Nawóz zawiesinowy do poprawy plonu zbóż
i poprawy jego jakości.
Opracowany specjalnie dla zbóż.
Pobudza fotosyntezę roślin w warunkach stresowych.
Wydłuża żywotność liścia flagowego.
Wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu.
Wpływa na poprawę wykorzystania zasobów gleby.
Mikroelementy w pełni chelatowane EDTA.
Możliwość łącznego stosowania z pestycydami.
Dobre własności buforowe.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Zakres stosowania, terminy
i dawki
Uprawa Dawka
Zboża
2-4 l/ha w fazie liścia flagowego (BBCH 39);
dawkę 4 l/ha stosować tylko dla
jednorazowego zabiegu w fazie liścia
flagowego
2 l/ha krótko przed kłoszeniem (BBCH 49)
Wuxal® Grano należy stosować w fazie liścia
flagowego i, w razie potrzeby, krótko przed
początkiem kłoszenia.
Wuxal® Grano może być stosowany w jednym
zabiegu z Wuxal® Cu w fazie liścia flagowego
(1 l/ha).
W przypadku mieszania z innymi środkami
najpierw przeprowadzić próbę w niewielkiej ilości.
Działanie i zalety
Wuxal® Grano jest wysokoskoncentrowanym nawozem
dolistnym z odpowiednio
dobranymi proporcjami
składników odżywczych,
spełniającym specyficzne
wymagania zbóż.
Wuxal® Grano charakteryzuje
duża zawartość azotu i siarki
oraz magnezu, miedzi, manganu
i cynku.
Mikroelementy są w pełni
chelatowane EDTA dla lepszego
przyswajania przez wszystkie
części roślin i możliwości łącznego
stosowania z pestycydami.
Odpowiednia kompozycja
składników odżywczych,
dodatkowo poprzez efekt
synergii, wpływa na poprawę
jakości plonu.
Wuxal® Grano poprawia szybkość
fotosyntezy, szczególnie
w warunkach stresu, czemu
towarzyszy wyższa zawartość
chlorofilu (zieleń liści).
Proces ten może prowadzić
do opóźnienia starzenia się liścia
flagowego.
Fizjologiczna aktywność liścia
flagowego, szczególnie przy
stymulacji azotem, siarką,
magnezem i mikroskładnikami,
mocno wpływa na zawartość
białka w ziarnach oraz na plon
ziarna.
Stymulacja fotosyntezy
w warunkach stresu prowadzi
także do zwiększenia produkcji
asymilantów, które zazwyczaj
poprawiają również przyswajanie
składników odżywczych przez
system korzeniowy.
Wuxal® Grano ma znakomite
właściwości nawilżające
i pokrywające, co pozwala
efektywnie wykorzystać
właściwości nawozu.
NASIONA ODMIAN KUKURYDZY
Wszystkie nasiona standardowo zaprawione nawozem
donasiennym Wuxal Terios Zn+
Odmiana
FAO
Lidano
200/210
Aristo
210/220
Gladi
220/230
Hoxxman
230
Tetraxx
230
Lupino
230/240
Libretto
240
Isotto
240
Don Carlo
250
Gasparo
250
Starano
250/260
kierunek użytkowania
ziarno kiszonka
***
***
***
***
*
***
**
***
***
***
**
grys
etanol
biogaz
***
***
***
**
***
**
*** **
***
** ***
*** ***
***
**
* **
***
** ***
NASIONA ODMIAN RZEPAKU
Odmiana
rodzaj odmiany
Freddy
Anthony
JetSet
jednostka siewna
mln nasion
ha/jednostkę
populacyjna
2,1
3
populacyjna
2,1
3
populacyjna
1,5
3
Baraque
mieszańcowa F1
1,5
3
Basalti CS
mieszańcowa F1
1,5
3
Raul
mieszańcowa F1
1,5
3
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
F&N Agro Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.fnagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
Przedstawiciele Regionalni Nufarm
GDYNIA
SOPOT
SŁUPSK
KOSZALIN
GDAŃSK
Jarosław Szot
Szot
Jarosław
Przedstawiciel Regionalny
Regionalny
Przedstawiciel
tel. 603
603 301
301 180
180
tel.
[email protected]
[email protected]
ELBLĄG
SUWAŁKI
(lub [email protected])
OLSZTYN
SZCZECIN
Tomasz Kołakowski
Tomasz
Kołakowski
Przedstawiciel
Regionalny
Przedstawiciel
Regionalny
tel. 667 009 136
tel.
667 009 136
[email protected]
(lub [email protected])
[email protected]
BYDGOSZCZ
Krzysztof Widerski
Widerski
Krzysztof
Przedstawiciel Regionalny
Regionalny
Przedstawiciel
tel. 601
601 374
374 507
507
tel.
[email protected]
[email protected]
GORZÓW WIELKOPOLSKI
ŁOMŻA
BYDGOSZCZ
TORUŃ
(lub [email protected])
WŁOCŁAWEK
Roman Klak
Przedstawiciel
Roman
Klak Regionalny
ZIELONA GÓRA
PŁOCK
PŁOCK
POZNAŃ
tel. 609 294 939
Przedstawiciel
Regionalny
[email protected]
tel.
609 294 939
(lub [email protected])
[email protected]
SIEDLCE
KONIN
WARSZAWA
LESZNO
ŁÓDŹ
KALISZ
Przedstawiciel Regionalny
607 374
444 507
458
tel. 601
667 577
009 550
134
tel. 605
RADOM
Joanna Farima
Przedstawiciel Regionalny
tel. 607 444 458
[email protected]
(lub [email protected])
LUBLIN
LEGNICA
JELENIA GÓRA
BIAŁYSTOK
OSTROŁĘKA
CHEŁM
WROCŁAW
ZAMOŚĆ
Marek Skorupa
Marek Skorupa
Przedstawiciel
Regionalny
CZĘSTOCHOWA
OPOLE
Przedstawiciel
tel.
667 009 135Regionalny
tel. 667 009 135
[email protected]
OPOLE
[email protected]
(lub
[email protected])
KATOWICE
tel.Przedstawiciel
667 009 134 Regionalny
tel. 667 009 134
[email protected]
([email protected]
[email protected])
KRAKÓW
Dział Nawozów Dolistnych
Sławomir Doniec
tel. 603 347 666
[email protected]
Dział Doświadczeń
Grzegorz Wieszołek
tel. 609 295 949
[email protected]
KIELCE
Przemysław Syga
Przemysław
Syga
Przedstawiciel
Regionalny
BIELSKO BIAŁA
TARNÓW
NOWY SĄCZ
Dział Nasion i Zapraw
Tomasz Przybylski
tel. 603 603 960
[email protected]
Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl
SANDOMIERZ
RZESZÓW
PRZEMYŚL
KROSNO
Dział Sprzedaży
Ida Zientek
tel. 22 654 07 72
fax 22 654 07 82
tel. 603 881 076
[email protected]

Podobne dokumenty

totalnie skuteczny herbicyd

totalnie skuteczny herbicyd ∂∂∂ Zawiera 82,5% estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego z wbudowanym

Bardziej szczegółowo