systemy logistyczne – wskazówki praktyczne - WSL

Transkrypt

systemy logistyczne – wskazówki praktyczne - WSL
1
PROJEKTOWANIE
SYSTEMÓW
LOGISTYCZNYCH
PROJEKT
SYSTEMY LOGISTYCZNE –
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
2
CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO
OKREŚLANIE
zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (....kogo?)
w zakresie (...jakim?) poprzez (...w jaki sposób)
zagwarantowanie właściwej organizacji (...czego?)
dla osiągnięcia (...czego?) drogą (...w jaki sposób)
doprowadzenie do właściwego gospodarowania (...czym?)
w obszarze (...jakim?) poprzez ( w jaki sposób?)
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
3
DANE WEJŚCIOWE
SKŁADOWE INFORMACJI
treść informacji
miejsce powstawania lub przechowywania
sposób wykorzystania
charakter informacji
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
4
OPIS CZYNNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W PODSYSTEMIE LOGISTYCZNYM
SEKWENCJA KROKÓW
krok 1
krok 2
najczęściej w postaci strukturalnej (punkty i podpunkty):
1.
1.1.
1.2.
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
5
DANE WYJŚCIOWE
SKŁADOWE INFORMACJI
treść informacji
miejsce powstawania lub przechowywania
sposób wykorzystania
charakter informacji
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
6
KARTA PROCESU PODSYTEMU LOGISTYCZNEGO
PRZYKŁAD: OBSŁUGA KLIENTÓW KRAJOWYCH
Odpowiedzialny
Dz. Obsługi klienta
Dz. Handlowo - Techniczny
Proces
Obsługa klientów
krajowych
Dostawcy procesu
Klient, handlowcy,
Dz. Planowania Produkcji
Klienci procesu
Klient, Magazyn
Dz. Planowania Produkcji
STEROWANIE PROCESEM
Procedura P – 7.2 – 01
Procedura obsługi klientów krajowych
1. Katalogi
2. Dokumentacja konstruk.
3. Ogólne warunki
sprzedaży
Dane wyjściowe
Podprocesy
Dane wejściowe
Przyjęcie zapytania ofertowego i sporządzenie oferty
4. Wew. zasady sprzedaży
5. Zasady sporządzania
umów
1. Zlecenie produkcyjne
Sporządzenie
kontraktu i jego
akceptacja
Wystawienie
zlecenia produkcyjnego,
realizacja
wyrobu
Kryteria pomiaru efektywności
1. Stopień realizacji budżetu
2. Potwierdzenie
zamówienia
3.Zawiadomienie o wykonaniu wyrobów
4. Polecenie wydania
5. Wz
6. Wyrób gotowy
6. Zapytanie ofertowe
7. Ocena stopnia zadowolenia klienta
7. Umowa
8. Zamówienie klienta
Przekazanie
dyspozycji
do Sekcji
Logistyki,
wysyłka do
klienta
1. Zbiór ofert 2. Zbiór zamówień 3. Zbiór
dokumentacji wysyłkowej
8. Karta oceny firm trans.
9. Wytyczne transportu
Kryteria monitorowania
1. Poziom sprzedaży
2. Ocena wymagań klienta
3. Sprawdzenie wymagań klienta
4.Terminowość realizacji zamówień
5. Rozliczenia finansowe
6. Poziom zapasów wyrobów w
Magazynie
Kryteria pomiaru skuteczności
1. Terminowa wysyłka wyrobów
2. Kompletność wysyłki
3. Terminowość zapłaty
4.Utrzymywanie minimalnego poziomu
zapasów wyrobów gotowych
Kryteria pomiaru efektywności
1. Stopień realizacji budżetu
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
7
PODSYSTEM 1: PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ
ZAWARTOŚĆ
- przyjęcie i ocena zapytania ofertowego
- przygotowanie i wysłanie oferty do klienta
- przyjęcie i rejestracja zamówienia
- zidentyfikowanie klienta i ocena jego wiarygodności płatniczej
- ocena stanu zapasów magazynowych
- ocena wykonalności zamówienia
- generowanie dokumentów
- przekazanie zamówienia do realizacji
- przyjęcie zamówienia do realizacji
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
8
PODSYSTEM 2a: ZAOPATRZENIE W SUROWCE
ZAWARTOŚĆ
- przygotowanie harmonogramu dostaw surowców
- przewóz surowców
- rozładunek i wstępna kontrola surowców
- administracyjne przyjęcie surowców do magazynu
- złożenie surowców w strefie składowania i kontrola pełna
- administracyjne wydanie surowców z magazynu
- pobranie surowców ze strefy składowania
- wydanie surowców
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
9
PODSYSTEM 2b: ZAOPATRZENIE W WYROBY GOTOWE
ZAWARTOŚĆ
- przygotowanie harmonogramu dostaw wyrobów gotowych (z kooperacji)
- przewóz wyrobów gotowych od dostawcy
- rozładunek i wstępna kontrola wyrobów gotowych
- administracyjne przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu
- rozładunek i wstępna kontrola wyrobów gotowych
- złożenie wyrobów w strefie składowania i kontrola pełna
- pobranie wyrobu gotowego ze strefy składowania
- przekazanie towaru na środek transportu wewnętrznego
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
10
PODSYSTEM 3: WYTWARZANIE WYROBU
ZAWARTOŚĆ
- przyjęcie zlecenia produkcyjnego
- sporządzenie zamówienia na surowce, materiały i opakowania
- przyjęcie surowców do produkcji
- administracyjne przyjęcie surowców na produkcję
- produkcja
- ostateczna kontrola jakości i administracyjne przekazanie wyrobu do magazynu
- przekazanie wyrobu gotowego do magazynu
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
11
PODSYSTEM 4: DYSTRYBUCJA
ZAWARTOŚĆ
- przygotowanie harmonogramu dostaw wyrobów gotowych
- przygotowanie zapotrzebowania na realizację transportu
- pobranie wyrobu gotowego ze strefy składowania
- załadunek wyrobów gotowych
- przewóz wyrobów gotowych do klienta
- rozładunek u klienta i kontrola
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
12
PODSYSTEM 5: OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA
ZAWARTOŚĆ
- przyjęcie wyrobu reklamowanego
- opracowanie reklamacji
- przekazanie towaru do naprawy
- naprawa
- dostawa wyrobu reklamowanego do klienta
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
13
61-755 POZNAŃ
UL. E. ESTKOWSKIEGO 6
mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI
Katedra Systemów Logistycznych
tel. 61 850 47 93
[email protected]
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
SYSTEMY LOGISTYCZNE – WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
AUTOR: mgr inż. ROMAN DOMAŃSKI

Podobne dokumenty