Opinia koordynatora - SOFA

Transkrypt

Opinia koordynatora - SOFA
Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA
Zdaniem koordynatora dzielnicowego z Żoliborza, Anny Symonowicz:
Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA został zrealizowany przez uczniów LXIV
LO im. Witkiewicza. Celem przedsięwzięcia była prezentacja talentów artystycznych
uczniów z kilkudziesięciu warszawskich szkół i placówek kulturalnych. Młodzi artyści mogli
skorzystać z profesjonalnej oceny swoich dokonań przez zaproszonych ekspertów. Widownie:
teatralna, muzyczna i filmowa - były przez cały czas pełne. Podkreślenia wymaga fakt, że
festiwal powstał z inicjatywy uczniów, zaś działania festiwalowe były prowadzone wg ich
pomysłów, z ich inspiracji - i przez nich samych - począwszy od akcji promocyjnych na
działaniach ewaluacyjnych skończywszy. Festiwal był wielkim świętem wszystkich dziedzin
sztuki tworzonej przez młodzież.

Podobne dokumenty