I ju | po pierwszym dzwonku!

Komentarze

Transkrypt

I ju | po pierwszym dzwonku!
http://www.psp1.edu.pl/news.php?item.27
Strona 1/1
I ju| po pierwszym dzwonku!
Administrator, niedziela 06 pazdziernik 2013 - 19:43:03
Rankiem, 2 wrze[nia, uczniowie naszej szkoBy zebrali si, by wspólnie rozpocz nowy rok szkolny 2013/2014.
Tym razem miejsce apelu byBo jednak nietypowe. Dzieci wraz z wychowawcami na szkolnym dziedziDcu serdecznie powitaBa pani
dyrektor Barbara Niedzwiecka, która wytBumaczyBa zebranym, |e szkole przyznano pienidze na gruntowny remont sali
gimnastycznej i przylegBych do niej szatni i dlatego spotykamy si na [wie|ym powietrzu. Prace renowacyjne zaczBy
si ju| w sierpniu i potrwaj do listopada. Nastpnie pani wozna potrzsajc tradycyjnym dzwonkiem oznajmiBa, |e
nowy rok szkolny czas zacz. Po uroczystej akademii Jedynkowicze wraz z opiekunami udali si do swoich klas, by po
dBugich dwóch miesicach spotka si z przyjacióBmi ze szkolnych Bawek i podzieli si wra|eniami z minionych
ju| wakacji.
Katarzyna Czapla

Podobne dokumenty