OPIS KIERUNKU Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości

Transkrypt

OPIS KIERUNKU Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości
OPIS KIERUNKU
Ten zawód da Ci ogromne i szerokie możliwości. Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro, przygotowywać
niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług. Edukacja ekonomiczna nie tylko
otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu
codziennym. Zdobędziesz również wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz
sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego
podmiotu gospodarczego. Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i
kontynuowania nauki w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu. Ucząc się na kierunku technik
ekonomista poznasz i zrozumiesz złożone związki przyczyn i skutków. Ekonomia, to nie tylko
matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku,
potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji, psychologia i filozofia inwestowania, planowanie i
wiele innych. Ekonomia jest nauką, która towarzyszy ludzkości już od czasów starożytnych uczonych
takich jak np. Arystoteles.
Zdobędziesz takie kwalifikacje, jak:
- A. 35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
- A. 36 Prowadzenie rachunkowości.
Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji:
- A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski i matematyka
W bibliotece szkolnej znajdziesz wiele materiałów, książek i podręczników z zakresu ekonomii,
finansów, prawa i rachunkowości. W naszej multimedialnej czytelni możesz również skorzystać z
Internetu oraz zapoznać się z najnowszymi czasopismami o tematyce ekonomicznej.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą rozległą wiedzę teoretyczną jak i
praktyczną w dziedzinie ekonomii. Dzięki wycieczkom przedmiotowym poznasz tajniki działania
banku. Odpowiednio dobrane miejsca praktyk zawodowych pozwolą Ci zapoznać się z
funkcjonowaniem różnych przedsiębiorstw (np. Urząd Miasta, Bank PKO S.A. itp.).
Ponadto w naszej szkole ucząc się na kierunku technik ekonomista
Proponujemy: uczestnictwo w rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych
organizowanych w Sądzie Rejonowym w Muszynie i Sądzie Okręgowym w Nowy Sączu oraz zajęcia z
radcami prawnymi, zajęcia mające na celu zapoznanie się z pracą kuratora sądowego, referendarza
sądowego i sędziego oraz radcy prawnego, uczestnictwo w dniach otwartych Narodowego Banku
Polskiego w Krakowie, uczestnictwo w lekcjach dydaktycznych w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu
W trakcie nauczania zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:
 planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości,
 wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
Pracę znajdziesz w bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach pośrednictwa nieruchomościami,
instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych. Będziesz też przygotowany do tego, by
otworzyć własną działalność gospodarczą. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również
przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia, to jedna z najważniejszych współczesnych
nauk.
KONTYNUACJA NAUKI
Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być podwyższane poprzez kontynuację
nauki w szkołach wyższych na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość oraz zarządzanie i
marketing.

Podobne dokumenty