Konspekt z zajęć artystycznych z zakresu Rytm - Muzyka

Komentarze

Transkrypt

Konspekt z zajęć artystycznych z zakresu Rytm - Muzyka
ZAJĘCIA TANECZNE
Od kilku lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia artystyczne z zakresu tańca wg
programu autorskiego Danuty Lagierskiej: „Ruch przy muzyce”.
Zakres zajęć jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem elementy rytmiki, tańca
klasycznego, tańce narodowe, regionalne, towarzyskie, a także inne rodzaje aktywności
ruchowej przy muzyce jak : Aerobic, Callanetics, Pilates, taniec nowoczesny czy
ćwiczenia z różnymi przyborami.
Zgodnie z założeniami programu z zakresu tańca, zajęcia spełniają swoją funkcję i
realizują cele wychowawcze i rekreacyjne Kultury Fizycznej.
Jest to swoiste urozmaicenie zajęć, które także pozytywnie wpływa na zdrowie uczniów,
ich samopoczucie, sylwetkę, rozwój psycho-ruchowy oraz jest inną formą spędzania
wolnego czasu czy rozwoju zainteresowań uczniów.
Dzięki tym zajęciom w naszej szkole, rok rocznie uczniowie mogą zaprezentować się na
uroczystości pożegnania szkoły poprzez taniec. Są to głównie tańce narodowe ale
wprowadzane są także elementy tańca towarzyskiego, nowoczesnego lub integracyjnego.
Zajęcia dają uczniom wiele radości i satysfakcji z własnych osiągnięć, co skutkuje w
wysokiej frekwencji na tych lekcjach.
Poniżej przedstawiamy dwa scenariusze zajęć:
KONSPEKT Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Z ZAKRESU
Rytm-Muzyka-Taniec
Prowadzący: D. Lagierska
Klasa: I gimnazjum (grupa)
CELE:
Umiejętności: uczeń potrafi zaprezentować krok podstawowy tańca
Motoryka: koordynacja ruchowa, siła mm RR
Wiadomości: uczeń zna wiadomości teoretyczne na temat nowego tańca
Akcent Wychowawczy: uczeń potrafi współpracować w parach, samokontrola.
TEMAT: Nauka kroku podstawowego cha-cha.
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
- zbiórka, powitanie, przygotowanie sprzętu
- sprawdzenie gotowości do zajęć
- zapoznanie z celami lekcji
- zaprezentowanie wiadomości teoretycznych przygotowanych przez uczniów nt.
tańca latynoamerykańskiego cha-cha.
2. Rozgrzewka.
Ćwiczenia NN w 3 rzędach, do muzyki:
- wyrzuty w przód, w tył, na boki,
- krok Polkowy,
- krok z „akcentem” z przodu, krok skrzyżny z „akcentem” z boku,
- rozgrzewka stawów skokowych,
- w rozsypce wymachy NN w przód-tył i na boki,
- ćwiczenia baletowe przy drabinkach i ćwiczenia rozciągające.
CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Rozsypka, forma frontalna – ćwiczenia wprowadzające
- nauka kroku cha-se
- nauka kroku podstawowego w tempie: wolnym, umiarkowanym i szybkim
- doskonalenie kroku podstawowego z muzyką.
2. Ćwiczenia doskonalące w parach
- nauka trzymania układu RR i postawy,
- krok podstawowy w trzymaniu zamkniętym (bez muzyki) – nauka
zsynchronizowania kroków z krokami partnera
- krok podstawowy z partnerem z muzyką.
CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Czynności organizacyjno-porządkowe
-uprzątnięcie sprzętu, podsumowanie zajęć i powtórka wiadomości dot. tematu lekcji
(pochwała, ocena).
2. Nastawienie do aktywności fizycznej na następnych zajęciach.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ WF Z ZAKRESU
RYTM-MUZYKA-TANIEC
TEMAT: Ćwiczenia przy muzyce w wodzie – kształtowanie zgrabnej sylwetki.
Miejsce: basen
Czas trwania: 45 min.
Klasa: III Gimnazjum, grupa dziewcząt
Prowadzący: Danuta Lagierska
CELE:
Umiejętności: uczeń potrafi wykonywać ćwiczenia przy muzyce z pokonaniem oporu
wody, poprawia kondycję.
Motoryka: koordynacja, równowaga, siła mm NN i brzucha
Wiadomości: uczeń zna zalety ćwiczeń wykonywanych w wodzie
Akcent wychowawczy: samodyscyplina, pozytywne nastawienie do aktywności ruchowej
w wodzie.
TREŚĆ ZAJĘĆ:
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organizacyjno – porządkowe
- zbiórka, powitanie
- sprawdzenie gotowości do zajęć
- zapoznanie z celami lekcji
2. Rozgrzewka na lądzie.
- przejście pod prysznic i wejście do wody
3. Rozgrzewka w wodzie
- zabawa ożywiająca Berek z piłką/piłkami
- przy bocznych rurkach: leżenie przodem, chwyt za rurkę i praca NN do kraula
połączona z wydechem ( zanurzanie twarzy)
- „wyścigi” – kto pierwszy na drugą stronę w określony przez nauczyciela sposób
CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Ćwiczenia wprowadzające w rozsypce:
- marsz, bieg w wodzie w przód, RR – „kołowrotek”, odgarnianie wody na boki
- marsz, bieg w tył, RR „odpychają” się od wody
- skip C w przód
- skip A w tył, w przód
- boksowanie – naprzemienne ruchy RR w przód w wodzie
- stojąc w rozkroku, przenoszenie ciężaru ciała podskokiem z jednej nogi na drugą
- jw. opad tułowia w przód, naprzemienne rychy RR odpychania wody
- jw. RR w bok, zbliżanie łokcia RP do kolana NL
- jw. w podskoku
- podskokiem obunóż ćwierć obrót, powrót 8 krokami w drugą stronę (na odwrót)
- ustawienie przy rurkach ( po obu stronach basenu ): krok odstawno – dostawny (w
obie strony ) / „przeplatanka” z pracą bioder
2.
Ćwiczenia z makaronami:
- przy rurkach: makaron pod lędźwiami, rowerek w leżeniu tyłem, podchwyt za rurkę
- rowerek ze skrętem bioder i nakładaniem N na N
- uginanie i prostowanie NN w leżeniu tyłem
- przenoszenie na boki ugiętych kończyn dolnych
- nożyce pionowe
- odwodzenie i przywodzenie NN w leżeniu tyłem
- stojąc, skręty tułowia z makaronem ciągniętym po powierzchni wody, powrót do
pozycji wyjściowej
- skłony tułowia na boki, makaron w górze
- bez przyboru, stojąc przodem do rurki: wymachy NN w tył, na boki (NN proste),
odwodzenie – przywodzenie ugiętej nogi pod kątem prostym
- NN szeroko na ścianie, przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę
- NN blisko siebie na ścianie, przyciąganie – odpychanie RR uginając NN
- stojąc na dnie, opad tułowia i chwyt za rurkę, „pompki” robiąc falę
CZĘŚĆ KOŃCOWA
1. Uspokojenie organizmu: stretching RR, NN, ćwiczenia oddechowe
2. Czynności porządkowe : uprzątnięcie przez dyżurnego sprzętu, wyjście z wody
3. Nastawienie do aktywności ruchowej na następnych zajęciach: pochwała, ocena
4. Pożegnanie grupy, higiena osobista.

Podobne dokumenty