Finansowanie procedury obrony pracy doktorskiej

Transkrypt

Finansowanie procedury obrony pracy doktorskiej
Finansowanie procedury obrony pracy doktorskiej
Każdy uczestnik studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych
oraz młody naukowiec, który nie ukończył 35 lat, może raz w roku ubiegać się o przyznanie
dotacji na badania naukowe lub na sfinansowanie obrony pracy doktorskiej. Wysokość
finansowania wniosków uzależniona będzie od otrzymanej na ten cel dotacji w ramach
podstawowej działalności statutowej Wydziału i w trybie wewnętrznego konkursu.
Konkurs ogłaszany jest cyklicznie, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
Informacja o konkursie wraz z wymaganymi dokumentami zamieszczana jest na stronie
głównej Wydziału oraz w zakładce „Studia doktoranckie”.
Doktorant wnioskujący o sfinansowanie obrony pracy doktorskiej zobowiązany jest do
złożenia wniosku wraz z kompletną rozprawą doktorską.

Podobne dokumenty