JAK SIĘ ODNALEŹĆ: Przewodnik po głównych instytucjach i organizacjach społecznych w Dublinie

Transkrypt

JAK SIĘ ODNALEŹĆ: Przewodnik po głównych instytucjach i organizacjach społecznych w Dublinie
ENGLISH VERSION
Dublin City Centre Citizens Information Service & Partners
JAK SIĘ ODNALEŹĆ:
Przewodnik po głównych instytucjach
i organizacjach społecznych w Dublinie
JAK SIĘ ODNALEŹĆ:
Przewodnik po głównych instytucjach
i organizacjach w Centralnym Dublinie
Przewodnik i Mapa
Opracowano i opublikowano przez
Dublin City Centre Citizens Information Service, Dublin 2009, przy współpracy
z Dublin City Public Libraries oraz North West Inner City Network.
Wydanie pierwsze, Copyright Dublin City Centre Citizens Information Service
2009.
Wykorzystywanie informacji zawartych w tej publikacji w celach komercyjnych
jest zabronione.
Projekt graficzny: Fiona Burns, Hexhibit
Mapa: Pat Liddy & Masterphoto
Druk: Hudson Killeen
SPONSORZY
Szczególne podziękowania i słowa wdzięczności kierujemy w stronę
Dublin City Council, Citizens Information Board i Reception and
Integration Agency za sfinansowanie realizacji tej publikacji.
Oifig an Aire d’Imeasctha
Office of the Minister for Integration
UWAGA
Aczkolwiek dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były jak
najbardziej dokładne, nie jesteśmy w stanie przyjąć całkowitej odpowiedzialności za błędy
czy innego rodzaju przeoczenia. Staraliśmy się zawrzeć jak najwięcej informacji odnośnie
zawartych w Przewodniku usług. Czasami jednak może zdarzyć się, że dane kontaktowe,
godziny otwarcia itd. mogą ulec zmianie. Dlatego też zalecamy wcześniejsze skontaktowanie
się z daną organizacją czy urzędem w celu otrzymania aktualnych informacji. Proszę również
pamiętać, iż fakt, że dana organizacja została włączona do naszej publikacji nie jest
gwarancją jakości, jak również nie świadczy o tym, iż została ona oficjalnie zatwierdzona.
Słowo wstępne Pani Prezydent McAleese
Mam ogromną przyjemność ogłosić otwarcie publikacji
stanowiącej przewodnik po głównych instytucjach i organizacjach społecznych w Dublinie stworzony z myślą o wszystkich
członkach nowych społeczności reprezentowanych w mieście.
Przez okres ostatnich kilku lat Irlandia stała się krajem, który
przyjął wielu obcokrajowców, z których liczne grono w
znacznym stopniu przyczyniło się do wzrostu ekonomicznego
i dobrobytu, jakim cieszy się nasz kraj. Przewodnik ten, który
ma być opublikowany w dziesięciu różnych językach, stanowić
będzie nieocenione źródło pomocy dla wszystkich członków
nowych społeczności żyjących w Irlandii – zarówno tych,
którzy chcieliby tutaj zapuścić korzenie jak i tych, którzy
planują powrót do swojej ojczyzny. Mam nadzieję, iż dzięki
tej publikacji będzie im łatwiej przyzwyczaić się do nowej
sytuacji, miejsca oraz ludzi, jak również, że pomoże im ona
w niezmiernie istotnej w dzisiejszym świecie integracji
społecznej. Uważam, że zarówno centrum informacji
obywatelskiej Citizens Information Service jak i sieć bibliotek
publicznych Dublin Public Libraries zasługują na słowa
zasłużonej pochwały za pracę oraz wysiłek włożony w
stworzenie tej niezwykle ważnej z punktu widzenia każdego
obywatela publikacji.
Mary McAleese
Prezydent Republiki Irlandii
Luty 2009
Słowo wstępne Pani Prezes Margaret Hayes
Dublin to nowoczesna stolica mogąca się pochwalić niezwykle bogatym
dziedzictwem kulturowym oraz dynamicznie rozwijającym się
środowiskiem społecznym i ekonomicznym. Dublin ożywia również
bogata różnorodność kultur oraz energia płynąca ze strony licznych
i silnie reprezentowanych społeczności lokalnych.
Dublin z życzliwością wita wszystkich tych, którzy do tego miasta przybyli
w celach turystycznych, w celu znalezienia pracy, studiowania, rozwijania inwestycji czy też najzwyczajniej po to by tutaj żyć. Dublin jako
żywe i wciąż rozwijające się miasto stara się integrować oraz włączać
nowo przybywających członków mniejszości kulturowych w struktury
społeczne – okazując jednocześnie szacunek dla ich różnorodności
oraz starając się minimalizować wszelkie istniejące różnice.
Nowe miasto to nie tylko ekscytujące i niepoznane jak dotąd perspektywy.
To również ogromne wyzwanie niosące ze sobą wiele różnych,
niekoniecznie zawsze pozytywnych doświadczeń w postaci labiryntu
nieskończonej liczby instytucji, urzędów i biur czy też również kulturalnych i informacyjnych wyzwań. Każdy człowiek ma prawo do uzyskania
dostępu do informacji na temat przysługujących mu praw i posiadanych
uprawnień, jak również do zatrudnienia, nauki, miejsca zamieszkania
oraz do innych odgrywających w życiu ważną rolę kwestii.
Znajdujące się na ulicach O’Connell Street oraz North King Street
ośrodki informacji obywatelskiej Dublin City Centre Citizens Information
Service udzielają informacji, porad oraz oferują wstawiennictwo. W
przeciągu ostatnich 10 lat oferowane przez nich usługi pomogły wielu
osobom przybyłym do miasta z wielu różnych części świata. Sieć
bibliotek publicznych Dublin City Public Library pochwalić się może
długą historią kompleksowych usług oferowanych zarówno długoletnim
jak i też zupełnie nowym mieszkańcom miasta. Znajdująca się
w centrum handlowym The Ilac Centre główna biblioteka The Central
Library od momentu otwarcia jej w roku 1986 odgrywa bardzo ważną
rolę w życiu wielu obcokrajowców. Z kolei sieć organizacji the North
West Inner City Network przez Grupę do spraw Wielokulturowości –
Intercultural Working Group wspiera integrację mniejszości kulturowych
oraz podejmuje problem rasizmu obecny w społeczności lokalnej.
2
Wszystkie wymienione organizacje ściśle ze sobą
współpracując przyczyniły się do stworzenia tego
przewodnika wyróżniającego się nie tylko wysoką
jakością pod kątem zawartych w nim informacji,
ale stanowiącego również obszerną publikację.
Podziękowania należą się również twórcy mapy
Patowi Liddy oraz grafikowi Fionie Burns
Szczególne podziękowania dla Dyrektora ds. rozwoju
Deirdre Casey oraz wszystkich pracowników Dublin
City Centre Citizens Information Service, starszego
bibliotekarzaGeraldine O’Brien z Dublin City Public
Libraries oraz dla pracownika ds. międzykulturowych
Agnieszki Więsyk z North West Inner City Network.
Pragnę również podziękować za wsparcie i pomoc
finansową, jaką otrzymaliśmy od rady miasta Dublin
City Council, jak również od Citizens Information
Board, Reception and Integration Agency oraz Board
of Dublin City Centre CIS.
Mapa oraz przewodnik są wynikiem współpracy
zakończonej niezwykle udanym produktem w postaci
cennej informacji skierowanej do tych wszystkich,
którzy tej informacji poszukują. Przewodnik stworzonyzostał dzięki połączeniu umiejętności udzielania informacji
z doświadczeniem bezpośredniego ich przekazywania,
które to pozwoliły na zidentyfikowanie istniejących
w tej sferze potrzeb oraz na ich realizację poprzez
kompleksową sieć informacji dostępną w Dublinie.
Mamy głęboką nadzieję, iż ten oto przewodnik oraz
dołączona do niego mapa okaże się przydatnym
źródłem poszukiwanej informacji oraz pomoże
Wam odnaleźć się w naszym mieście.
Margaret Hayes, Przewodnicząca
Dublin City Centre Citizens Information Service
3
JAK KORZYSTAĆ Z TEGO PRZEWODNIKA?
Niniejszy Przewodnik po głównych instytucjach i organizacjach w
Centralnym Dublinie stworzony został głównie z myślą o członkach
mniejszości kulturowych. Ma on stanowić pomoc w dotarciu do
instytucji i organizacji świadczących usługi o często kluczowej roli
w procesie aklimatyzacji, integracji oraz zrozumieniu sposobu życia
społeczeństwa irlandzkiego. Przewodnik stanowi równocześnie
niezwykle przydatne źródło informacji zarówno dla osób prywatnych
jak i dla usługodawców poszukujących informacji na temat licznych
organizacji w centrum Dublina, oferowanej przez nich pomocy i usług.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby uczynić tą publikację jak najbardziej
zrozumiałą i przystępną. W związku z bardzo dużą liczbą wymienionych
w niej organizacji oraz usług stworzenie tego Przewodnika stanowiło
dla nas niezwykle duże wyzwanie. Podczas pracy nad Przewodnikiem
staraliśmy się również wziąć pod uwagę potrzeby tych wszystkich
osób, które z Przewodnika tego będą korzystać, i mając to na
uwadze zawarliśmy w nim dane kontaktowe, które z punktu
widzenia docelowego odbiorcy tej publikacji są najbardziej istotne.
W celu ułatwienia korzystania z Przewodnika użyte w nim odnośniki
oraz informacje dotyczące poszczególnych organizacji zamieszczone
są w porządku alfabetycznym. Oprócz tego wymienione organizacje
i instytucje pogrupowane tematycznie są odpowiednio zgodnie
z rodzajem oferowanych usług. Na końcu każdego Przewodnika
załączona jest mapa.
Przewodnik oraz dołączona do niego mapa dostępne są w
następujących językach:
• Angielskim
• Polskim
• Rosyjskim
• Chińskim – dialekt Mandaryński
• Francuskim
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowego egzemplarza mapy lub
Przewodnika lub jeśli chcielibyście, aby Wasza organizacja/instytucja
została włączona do naszego spisu w przyszłych wydaniach prosimy
o kontakt z:
Dublin City Centre Citizens Information Service
T: (01) 809 0633
E: [email protected]
See: Form – Registering your Organisation’s Details page 122
SPIS TREŚCI
1.
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
Dzieci i rodzina
Centra lokalne
Przedszkola społeczne
Grupy i przedszkola dla dzieci
z mniejszości kulturowych
1.5 Władze Lokalne
1.6 Sieci Organizacji i Projekty Rozwoju
Społeczności Lokalnych
1.7 Ludzie starsi
1.8 Kobiety
1.9 Młodzież
1.1
1.2
1.3
1.4
8
14
16
20
21
22
23
24
26
2. EDUKACJA
Kształcenie dla dorosłych /
Zajęcia z języka angielskiego
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
2.3 Szkolnictwo wyższe – studenci zagraniczni
2.1
22
33
39
3. ZATRUDNIENIE
Dyskryminacja w miejscu pracy /
Prawa pracownicze
3.2 Szukanie zatrudnienia – pomoc i poradnictwo
3.3 Samozatrudnienie
3.4 Wolontariat
3.1
42
44
47
49
5
4. FINANSE I OPIEKA SPOŁECZNA
4.1 Finanse
4.2 Opieka społeczna
51
52
5. ZDROWIE
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Uzależnienia
Poradnictwo psychologiczne
Opieka stomatologiczna
Osoby niepełnosprawne
Lekarze Pierwszego Kontaktu
Placówki służby zdrowia i przychodnie
Szpitale
Pozostałe usługi związane z opieką medyczną
55
59
60
61
62
64
65
66
6. MIESZKALNICTWO
6.1 Niedrogie mieszkania
6.2 Osoby bezdomne
6.3 Prawa lokatora
6
7.
INFORMACJA I DORADZTWO
7.1
7.2
7.3
7.4
Centra Informacji Obywatelskiej
Informacje dotyczące zagadnień imigracyjnych
Biblioteki
Pozostałe specjalistyczne usługi informacyjne
67
68
73
74
75
76
77
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
Organizacje społeczne i wolontariackie pracujące 79
z Mniejszosciami Etnicznymi
8.2 Ambasady, konsulaty i instytuty kultury
84
8.3 Organizacje i stowarzyszenia
90
Mniejszości Etnicznych
8.4 Instytucje państwowe
101
8.1
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.1
9.2
9.3
9.4
Prawa człowieka
Kwestie prawne
Policja
Pomoc dla ofiar przestępstw
103
104
106
108
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
10.2 Organizacje religijne
109
119
11. TRANSPORT
11.1 Komunikacja miejska
11.2 Pozostałe usługi i instytucje
120
121
7
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.1 Dzieci i rodzina
REJESTRACJA –
urodzeń, zgonów i związków
małżeńskich
PORADNICTWO I MEDIACJA
DLA RODZIN I ZWIĄZKÓW
PARTNERSKICH
• The General Register Office
• Aim Family Services
Government Offices,
Convent Road, Roscommon.
T: (090) 663 2900
Tania linia telefoniczna: 1890 252076
www.groireland.ie
• Dublin Service:
Joyce House,
8-11 Lombard Street East,
Dublin 2.
T: (01) 671 1968
Główny urząd do spraw zgłaszania
urodzeń, zgonów i zawierania związków
małżeńskich na terenie kraju.
• Office of the Registrar of Civil
Marriages, Dublin Service:
Lower Grand Canal Street,
Dublin 2.
T: (01) 678 7114/5
Urząd do spraw zgłaszania wniosków o
zawarcie ślubu cywilnego.
8
64 Dame Street, Dublin 2.
T: (01) 670 8363
E: [email protected]
www.aimfamilyservices.ie
OTWARTE: Pon–Pt: 10:00 – 13:00
Niedyrektywne poradnictwo
psychologiczne, informacja na temat
prawa rodzinnego oraz usługi
mediacyjne dla rodzin i osób doświadczających problemów w małżeństwie,
związku czy rodzinie.
• Bereavement Counselling Service
(City Centre Service) St Ann’s Church,
Dawson Street, Dublin 2.
T: (01) 676 8882
E: [email protected]
www.bereavementireland.com
Wsparcie i opieka dla osób, które
bezpośrednio dotknęła śmierć czy też
utrata bliskiej osoby (w tym śmierć
noworodka, poronienie, aborcja itd.),
jak również dla tych, na których życie
istotnie wpłynęła utrata bliskiej osoby.
Indywidualne spotkania z psychologiem
odbywajją się po uprzednim ustaleniu
wizyty. W przypadku konieczności
udzielenia nagłej pomocy, wolontariusze – poprzez rozmowę telefoniczną
lub spotkanie, oferują swoje wsparcie
wszystkim osobom zmagającym się z
bólem po utracie bliskiej osoby.
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.1 Dzieci i rodzina
• Barnardos Bereavement
• Family Mediation Service
Counselling for Children
Patrz: WSPARCIE I INFORMACJA
DLA RODZICÓW/RODZIN
Floor 1, St. Stephen’s Green House,
Earlsfort Terrace,
Dublin 2.
T: (01) 634 4320
E: [email protected]
www.fsa.ie/familymediation
Bezpłatne poradnictwo dla osob
będących w związku, zarowno
małżeńskim, jak i pozamałżeńskim,
ktore zdecydowały się na separację
lub rozwod i pragną wspolnie ustalić
warunki rozstania, jak rownież
poruszyć sprawy, co do ktorych należy
podjąć wspolne decyzje.
• Clanwilliam Institute
18 Clanwilliam Terrace,
Grand Canal Quay, Dublin 2.
T: (01) 676 1363
E: offi[email protected]
www.clanwilliam.ie
Oferuje konsultacje, poradnictwo oraz
usługi mediacyjne dla rodzin, par oraz
dla osób indywidualnych, w tym opinię
psychologiczną dziecka, terapię seksualną oraz program terapeutyczny dla
osób mających problemy z alkoholem.
• Marriage and Relationship
Counselling Services (MRCS)
• Daughters of Charity Child and
24 Grafton Street,
Family Service
Dublin 2.
Oferuje darmową pomoc rodzinom
T:(01) 679 9341
z problemami takimi jak: trudności
E: [email protected]
komunikacyjne, konflikty rodzinne,
www.mrcs.ie
separacja i rozpad rodziny, problemy z Poradnictwo psychologiczne oferowane
frekwencją szkolną, przemoc domowa, osobom z problemami w życiu osobistym.
Poradnictwo w zakresie związków,
utrata bliskiej osoby.
Z usług tych skorzystać można w dwóch terapia seksualna, kursy przygotowujące
ośrodkach znajdujących się w centrum do małżeństwa, szkolenia dla
Dublina:
profesjonalistów, niedrogie kursy dla
– Curám Family Centre
osób indywidualnych i par, Teen Between,
46 North Strand Road,
czyli poradnictwo dla nastoletnich
Dublin 3.
dzieci rozwiedzionych rodziców.
– Teen Between www.teenbetween.ie
T: (01) 855 9313
(poradnictwo dla nastolatków).
E: [email protected]
– Connaught Street Family Centre
85 Connaught Street,
Phibsboro,
Dublin 7.
T: (01) 838 8077
E: [email protected]
9
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.1 Dzieci i rodzina
WSPARCIE I INFORMACJA DLA
RODZICÓW/ RODZIN
• Aosóg
Unit 1-3 Stanley Court,
62-63 Prussia Street,
Dublin 7.
T: (01) 810 2122
E: [email protected]
www.aosog.ie
Lokalny projekt zajmujący się zagadnieniami dzieci i rodziny. Przewidziane
dla grup i dla osób indywidualnych
programy oparte są na emocjonalnych
i edukacyjnych potrzebach dziecka.
• Barnardos National Office
Christchurch Square, Dublin 8.
T: (01) 453 0355
Tania linia telefoniczna: 1850 222 300
E: [email protected]
www.barnardos.ie
Ośrodki Barnardos zapewniają
bezpośrednie usługi pomocy rodzinie
odpowiadając tym samym na potrzeby
poszczególnych dzieci, rodzin jak i
społeczności lokalnych.
W głównym ośrodku Barnardos
znajdują się mi.in:
– Resource Centre
T: (01) 454 9699
E: [email protected]
Biblioteka oraz usługi informacyjne
dotyczące wszystkich kwestii związanych
z dziećmi i opieką nad nimi.
– Barnardos Bereavement Counselling
for Children
T: (01) 473 2110
E: [email protected]
OTWARTE: Pon–Pt: 10:00 – 12:00
Zapewnia wsparcie dzieciom i rodzinom
w czasie żałoby poprzez poradnictwo
oraz pomoc dzieciom, ktore straciły
bliską osobę.
Pozostałe ośrodki i centra Barnardos
w centrum Dublina:
– Barnardos Buckingham Street
Family Support
23/24 Buckingham Street, Dublin 1.
T: (01) 823 0642
E: [email protected]
Informacja, pomoc oraz wsparcie dla
dzieci do 12 roku życia oraz dla ich
rodzicow i opiekunow mieszkających
w rejonie Dublina 1 i 3.
10
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.1 Dzieci i rodzina
Centra Rodzinne
Family Resource Centres (FRC)
Ośrodki oferujące wszystkim rodzinom
i osobom będącym w potrzebie
następujące usługi –
• informacje
• porady i wsparcie
• szkolenia oraz możliwość dalszego
kształcenia dla dorosłych
• opieka nad dziećmi wszystkich osob
biorących udział w zajęciach
• kluby rodziców i dzieci/niemowląt
• poradnictwo w zakresie
wychowywania dzieci
• zabawy i zajęcia rekreacyjne dla
rodzin itd.
FRC w centrum Dublina:
– Hill Street FRC
Hill Street Playground, Dublin 1.
T: (01) 874 6810
E: [email protected]
hotmail.com.
– School Street/Thomas Court Bawn
FRC Ltd.
Family and Childcare Centre,
School Street, Pimlico, Dublin 8.
T: (01) 454 7018
E: [email protected]lear.ie
– St Andrew’s FRC
114-116 Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 677 1930 / 1749
E: john.fi[email protected]
Kade z Centrów Rodzinnych jest inne i oferuje taki
zakres programowy, jaki
odpowiada na potrzeby
danej społeczności lokalnej.
• Family Support Network
16 Talbot Street, Dublin 1.
T: (01) 836 5168
E: [email protected]
Odpowiada na rzeczywiste potrzeby
rodzin zmagających się z uzależnieniem
od narkotyków.
• Irish Centre for Parentally
Abducted Children
8 Cambridge Avenue,
Ringsend, Dublin 4.
T: (01) 662 0667
E: [email protected]
Zapewnia praktyczne porady rodzicom,
których dzieci zostały uprowadzone, lub
którzy żyją w strachu przed uprowadzeniem ich dziecka do innego kraju.
• Irish Red Cross Head Office
16 Merrion Square, Dublin 2.
T: (01) 642 4600
E: [email protected]
www.redcross.ie
International Tracing and Family
Communication Service pomaga
w odnalezieniu się członkow rodzin,
ktorzyutracili kontakt w wyniku wojny
lub innych nieszczęśliwych wydarzeń.
Na stronie internetowej Informacje
dostępne są w języku arabskim,
angielskim, francuskim, hiszpańskim,
somalijskim i rosyjskim.
• Mercy Family Centre
Patrz: EDUKACJA 2.1
11
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.1 Dzieci i rodzina
• National Parents Council Primary
(NPCP)
12 Marlborough Court, Dublin 1.
T: (01) 887 4034
E: [email protected] | www.npc.ie
Porady telefoniczne:
T: (01) 887 4477
Pon–Pt: 10:00 – 15:30
tylko w języku angielskim
E: [email protected]
Pomaga rodzicom w zaangażowaniu się
w naukę swoich dzieci w domu, szkole
czy w środowisku, w którym żyją.
• Zapewnia informacje dotyczące
systemu szkolnictwa w Irlandii,
• Z pomocą tłumaczy oferuje rodzicom
dzieci pochodzących z mniejszości
kulturowych informację na temat
kształcenia,
• Spotkania odbywają się w różnych
lokalizacjach na terenie Dublina.
Terminy i miejsca spotkań dostępne
na stronie internetowej.
• Office of the Ombudsman for
Children
Millennium House,
52-56 Great Strand Street, Dublin 2.
T: (01) 865 6800
Darmowa linia telefoniczna:
1800 20 20 40
E: [email protected] | www.oco.ie
Zajmuje się promocją praw dziecka
oraz ludzi młodych. Prowadzi badania
naukowe oraz udziela rządowi porad
na temat ludzi młodych; przeprowadza
dochodzenia w sprawach skarg
dotyczących sposobu świadczenia
usług osobom poniżej 18 roku życia
12
poprzez instytucje publiczne, szkoły
oraz szpitale prywatne utrzymywane
z dobrowolnych składek. Skargi i
zażalenia przyjmowane są zarówno
od osób młodych jak i od dorosłych.
• Parentline
Carmichael House,
North Brunswick Street, Dublin 7.
T: (01) 878 7230
E: [email protected]
www.parentline.ie
Telefon zaufania: 1890 927277
Pon–Czw: 10:00 – 21:30
Pt: 10:00 – 16:30
Wsparcie i telefon zaufania dla rodziców
i opiekunów. Zapewnia bezpośrednią
pomoc, organizuje spotkania publiczne
oraz grupy wsparcia dla rodziców
dotyczące zagadnień wychowawczych.
• Society of St Vincent De Paul
Dublin Region, SVP House
91-92 Sean McDermott Street,
Dublin 1.
T: (01) 855 0022
E: [email protected]
www.svp.ie
Zapewnia praktyczne wsparcie osobom
będącym w potrzebie i tym, ktore
doświadczyły biedy oraz wyłączenia
ze społeczeństwa. Dostępne usługi:
wizyty domowe, w szpitalu lub w
więzieniu; schroniska dla bezdomnych,
wsparcie w trudnej sytuacji finansowej,
przedszkola i żłobki, centra rozwoju,
przerwy wakacyjne dla osob
indywidualnych jak i dla rodzin,
ktorych na to nie stać.
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.1 Dzieci i rodzina
• Step by Step
• One Family
Orby Chambers,
7 Coke Lane, Smithfield,
Dublin 7.
T: (01) 878 8155
E: [email protected]
Środowiskowy program dla dzieci i
rodziców mieszkających w okolicach
Markets w Dublinie 7. Zajęcia dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat potrzebujących
dodatkowej pomocy. Programy
indywidualne oparte na społecznym,
edukacyjnym i rekreacyjnym rozwoju
dziecka.
Cherish House,
2 Lower Pembroke Street, Dublin 2.
T: (01) 662 9212 | E: [email protected]
www.onefamily.ie
Telefon zaufania: askonefamily –
dla rodziców samotnie
wychowujących dzieci: 1890 662 212
Zapewnia pomoc rodzicom samotnie
wychowującym dzieci poprzez szeroki
zakres usług takich jak opieka nad
dziećmi, mentoring dla rodziców, kursy
dla dorosłych, szkolenia dla profesjonalistów oraz terapię niedyrektywną w
sytuacjach nieplanowanej ciąży.
RODZICE SAMOTNIE
WYCHOWUJĄCY DZIECI
• One Parent Exchange and Network
• Gingerbread Ireland
Carmichael House,
Carmichael Centre,
North Brunswick Street, Dublin 7.
T: (01) 814 6618
E: [email protected]
www.gingerbread.ie
Telefon zaufania: (01) 814 6618
Pon–Pt: 10:30 – 13:30
Ogólnokrajowe wolontariackie zrzeszenie
rodziców samotnie wychowujących
dzieci. Zapewnia porady prawne,
wsparcie duchowe, profesjonalną pomoc
psychologa oraz grupy wzajemnego
wsparcia. Organizuje wycieczki i inne
zajęcia dla rodzin i rodziców.
(OPEN) 7 Red Cow Lane,
Smithfield, Dublin 7.
T: (01) 814 8860
E: [email protected]
www.oneparent.ie
Sieć grup wsparcia dla rodziców samotnie
wychowujących dzieci reprezentująca
ich interesy (szczególnie tych w trudnych
warunkach finansowych lub zagrożonych
biedą) oraz promująca ich rozwój i
włączenie do społeczeństwa.
• Treoir National Information Centre
for Unmarried Parents
14 Gandon House,
Custom House Square, IFSC, Dublin 1.
T: (01) 670 0120
Tania linia telefoniczna: 1890 252 084
E: [email protected] | www.treoir.ie.
Darmowe informacje dla rodziców nie
żyjących w związku małżeńskim i dla
osób z nimi powiązanych na następujące
tematy: zgłaszanie narodzin, ustalanie
ojcostwa, prawa ojca, widzenia i opieka
prawna nad dzieckiem, utrzymanie
dziecka, świadczenia socjalne, paszport
dla dziecka itp.
13
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.2 Centra lokalne
Centra Lokalne
(Community Centres)
Ośrodki te oparte są na społecznościach
lokalnych i oferują różnego rodzaju
usługi i zajęcia dla osób mieszkających
w danej okolicy –
• kształcenie dla dorosłych
• opieka nad dziećmi
• programy dla młodzieży i starszych
członków społeczeństwa
• informacja
• wsparcie
• zajęcia rekreacyjne i organizacja
czasu wolnego.
Niektóre z ośrodków oferują również
przestrzeń biurową i możliwość
wynajęcia po przystępnej cenie obiektów
przeznaczonych na organizowanie
spotkań czy zebrań dla społeczności
lokalnych czy też grup wolontariackich.
• All Saints Parish Hall
30 Phibsboro Road, Phibsboro,
Dublin 7. T: (01) 872 4154
• Charlemont Street Community
Centre
Tom Kelly Road, Dublin 2.
T: (01) 475 2196
• Clonliffe and Croke Park
Community Centre
Jones Road, Dublin 3.
Kom: 086 3137057
• Daughters of Charity Community
Services
Patrz: EDUKACJA 2.1
14
• Dominick Street Youth and
Community Centre
Dominick Street, Dublin 1.
T: (01) 878 3229 | Kom: 087 664 8733
• Donore Avenue Youth and
Community Centre
Donore Avenue, Dublin 8.
T: (01) 222 7862
E: [email protected]
• MACRO Community Resource
Centre 1 Green Street, Dublin 7.
T: (01) 873 7000
E: [email protected]
www.macrobuilding.ie
• O’Devaney Gardens Community
Centre O’Devaney Gardens,
North Circular Road, Dublin 7.
T: (01) 868 4283
• Ozanam House Community
Resource Centre
Patrz: EDUKACJA 2.1
• St Andrew’s Resource Centre
114-116 Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 677 1930 / 1589
E: [email protected]
www.standrews.ie
• Holy Family Parish Centre
(Aughrim Street Parish Centre),
13 Prussia Street, Dublin 7.
T: (01) 838 3563 | E: [email protected]
Kady z ośrodków jest inny i oferuje
rónego rodzaju usługi i zajęcia,
dlatego te w celu otrzymania
dalszych informacji naley skontaktować się z najbliszym ośrodkiem.
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.2 Centra lokalne
CENTRA ROZWOJU ORGANIZACJI CENTRA RODZINNE
WOLONTARIACKICH I
(FAMILY RESOURCE CENTRES –
SPOŁECZNYCH
FRCS)
• Carmichael Centre for Voluntary
Groups Carmichael House,
North Brunswick Street,
Dublin 7.
E: [email protected]
www.carmichaelcentre.ie
Głównym celem ośrodka jest wspomaganie i pielęgnowanie rozwoju małych
grup wolontariackich.Centrum zrzesza
obecnie 47 wolontariackich i społecznych
organizacji, którycha działalność skupia
się głównie na takich obszarach jak
zdrowie, opieka społeczna, środowisko
naturalne, sztuka, ludzie niepełnosprawni,
kształcenie i sport.
– Carmichael House
North Brunswick Street, Dublin 7.
T: (01) 873 5702
– Coleraine House
Coleraine Street, Dublin 7.
T: (01) 873 5282/85
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.1
CENTRA DLA OSÓB
HOMOSEKSULANYCH
• Outhouse Community Resource
Centre
105 Capel Street, Dublin 1.
T: (01) 873 4932
E: [email protected]
www.outhouse.ie.
Lokalne centrum wsparcia dla osób
homoseksualnych, biseksualnych oraz
osób o innej orientacji seksualnej
mieszkających na terenie Dublina.
LIBRARIES
Patrz: INFORMACJA
I DORADZTWO 7.3
• The WHEEL
Irish Social Finance Centre,
10 Grattan Crescent,
Inchicore, Dublin 8.
T: (01) 454 8727
E: [email protected] | www.wheel.ie
Wspiera i reprezentuje organizacje
charytatywne, społeczne i wolontariackie
na terenie Irlandii. Zapewnia rożne
informacje pomocne w prowadzeniu
tego typu organizacji, działa jako
ośrodek ich rozwoju i forum.
15
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.3 Przedszkola społeczne
DUBLIN 1
• ABC Créche
Frederick Court, Off Frederick Street
T: (01) 872 8690
E: [email protected]
• After Schools Education Support
Programme
No.1 and No.4 Crinian Strand,
Lower Sheriff Street
T: (01) 855 4043
E: [email protected]
• CDVEC Foundation Project
1 Parnell Square T: (01) 873 6012
E: clare.schofi[email protected]
• Community After Schools Project
(CASPr)
– Mountjoy Square Park
T: (01) 836 6364
– 91-92 Sean McDermott Street
T: (01) 819 8426 E: [email protected]
• Holy Child Pre-School
Lower Sean McDermott Street
T: (01) 855 5146
E: [email protected]
• Hill Street Family Resource Centre
Hill Street T: (01) 874 6810
E: [email protected]
hotmail.com
Przedszkola Społec zne
oferują opiekę nad dziećmi głównie
w uboższych rejonach miasta.
W niektorych z nich działają grupy
rodziców i dzieci (rownież tych
młodszych), w których rodzice mogą
się bawić ze swoimi dziećmi i spotkać
z innymi rodzicami.
16
• Liberty Park Créche
Corner of Foley Street and James
Joyce Street
T: (01) 819 7524
E: [email protected]
• Little Learners Créche
Dublin Adult Learning Centre,
3 Mountjoy Square
T: (01) 878 7266 E: [email protected]
• Little Treasures Community Créch
North Wall Women’s Centre,
Lower Sheriff Street
T: (01) 836 5399
E: [email protected]
• LYCS First Steps Créche
Rutland Street, Sean McDermot Street
T: (01) 836 3416
E: [email protected]
• Ozanam House Children's Centre
53 Mountjoy Square West
T: (01) 874 2804
• Saol Project Créche
58 Amiens Street
T: (01) 855 3393
E: [email protected]
• Smallies Pre-School
49 Seville Place T: (01) 855 4043
• St Mary’s Nursery
Daughters of Charity Community
Services, 8-9 Henrietta Street
T: (01) 887 4100 E: [email protected]
• Tiny Tots Créche
35 Lower Buckingham Street
T: (01) 855 0858
E: [email protected]
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
W celu zdobycia dalszych
informacji dotyczących
dostępności i rodzaju
oferowanych usług, a take
godzin otwarcia naley
skontaktować się z lokalnym
przedszkolem.
1.3 Przedszkola społeczne
DUBLIN 2
• Anchorage Playgroup
10A York Road, Ringsend
T: (01) 660 0517
• Ard Sunflower Crèche
18A Adelaide Road T: (01) 676 0719
E: [email protected]
• Catherine McCauley Women’s
Centre Childcare
Herbert Street T: (01) 638 7511
E: [email protected]
• CUS After School Care
Lower Leeson Street
T: (01) 676 2586
E: [email protected] | www.cus.ie
• Kids World
The YMCA, Aungier Street
T: (01) 478 2607
• One Family
Cherish House,
2 Lower Pembroke Street
T: (01) 662 9212
E: [email protected]
• Scallywags
Whitefriar Street Community Centre,
Aungier Street T: (01) 475 4673
DUBLIN 3
• St. Columba’s Playgroup
Larkin Childcare Facility,
57/58 North Strand Road
T: (01) 855 8776
E: [email protected]
• St. Joseph’s Community Preschool
Playgroup St. Mary’s Youth Club,
Strangford Road, East Wall
T: (01) 855 6307
DUBLIN 7
• Aughrim Street Parish Centre
13 Prussia Street T: (01) 838 3563
E: [email protected]
• Blackhall Parade Children’s Project
116 North King Street
T: (01) 679 6299
• Buttons Community Playgroup
51 Ratoath Estate T: (01) 868 1000
• Constitution Hill Playgroup
51 Constitution Hill T: (01) 873 7004
• St Mary’s Crèche
7-8 City Quay Kom: 087 227 1481
• Dunard Community Playgroup
Community Hall, Dunard Road, Cabra
• St. Andrews Childcare Centre
114-116 Pearse Street T: (01) 677 1930
E: [email protected]
• Tots and Co
Holles Street Maternity Hospital,
Holles Street T: (01) 637 3275
• Friendship Club
Holy Family Parish Centre,
Prussia Street
Kom: 087 780 4705 / 087 990 4602
Morning Drop-in Playgroup (for
children with special needs)
17
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.3 Przedszkola społeczne
DUBLIN 7…
• Naíonrá Bharra
CLG Naomh Fionbarra,
Ascal an Fhasaigh, Cabra
T: (01) 882 3668
• Pitter Patter Crèche
MACRO, 1 Green Street
T: (01) 873 7013
• Playdays Community Crèche
Cabra Support Group,
Coláiste Éanna, Kilkiernan Road, Cabra
T: (01) 868 0812
• Rainbow Community Playgroup
28 Stoneybatter
T: (01) 677 7373
E: [email protected]
• Seven Dwarfs Playschool
13 Prussia Street
T: (01) 838 3563
• St. Finbarr’s Community Playschool
Kilkieran Road, Cabra West
Kom: 087 213 6791
• Tiny Toes Créche
42 Manor Street
T: (01) 868 9315
DUBLIN 8
• Children’s Project
Rialto Community Drug Team
St Andrews Community Centre,
468 South Circular Road
T: (01) 454 4855 / 454 1604
E: [email protected]
eircom.net
• Connolly Children’s Centre
Ashgrove Community Centre,
The Coombe
T: (01) 473 2501
E: [email protected]
• Dolphin Crèche
Dolphins House Women’s Group,
310 Dolphins House,
Morningstar Road, Maryland
T: (01) 473 8079
• Eala Og Childcare Centre
Goldenbridge Integrated Complex,
Vincent Street West
T: (01) 473 5610
• Early Days
School Street/Thomas Court Bawn
Family Resource Centre,
22/23 School Street, Pimlico
T: (01) 845 47018
E: [email protected]
• Little Acorns Crèche
Warrenmount C.E.D Centre,
Warrenmount Blackpitts, Mill Street
T: (01) 454 2622
• Family Resource Centre Crèche
260 St. Michael’s Estate, Inchicore
T: (01) 453 3938/473 5167
18
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.3 Przedszkola społeczne
• Fatima Children’s Day Care Centre
Unit 1, Coopers Court, Bond Street
T: (01) 454 9966
• First Steps Trust
St. Josephs Day Nursery Centre,
Morningstar Road
T: (01) 453 7891
• Focus Ireland Childcare Centre
Augustine Street, Off Thomas Street,
T: (01) 671 5376
• Fountain Resource Group Ltd.,
2A Basin Street T: (01) 453 2936
E: [email protected]
• ICDT Childrens Project
Kavanagh House, 135 Emmet Road
T: (01) 473 6502
• Liberty Creche
92 Meath Street,
Inchicore T: (01) 454 0243
E: [email protected]
• Mercy Family Centre
South Brown St, off Cork St
T: (01) 453 3411
• South Inner City Development
Association
90 Meath Street
T: (01) 453 2407
E: [email protected]
www.siccda.ie
• St. Audeon’s Pre School
Cook Street
T: (01) 677 9856
• St. Michaels Parish Playgroup
Community Centre
52A, Bulfin Road
T: (01) 453 4156
• Tir na nOg for Travelling Children
Basin Lane, James Street
T: (01) 454 5293
• Tots and Co Creche
Coombe Women’s Hospital,
Dolphins Barn
T: (01) 408 5745
• Whitefriar Creche and Montessori
Alexandra Walk,
Whitefriar Street
T: (01) 483 087
• Small Wonders Community
Playgroup
Mater Dei Primary School,
Basin Lane
T: (01) 454 5293
E: [email protected]
• Sophia Housing
25 Cork Street
T: (01) 473 8300
19
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
Pełną listę lokalnych przedszkoli
(w tym prywatnych) otrzymać
mona kontaktując się z
następującymi organizacjami:
1.4 Grupy i przedszkola
dla dzieci z Mniejszości
Kulturowych
• Dublin City Childcare Committee
20
WŁOSKIE
108 James Street, The Digital Hub,
• Playgroup Italiano
Dublin 8. T: (01) 542 4100
E: [email protected]
Patrz: IMIGRACJIA /
www.childcareonline.ie
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
Prowadzi stronę internetową z aktualnymi
informacjami dla rodziców i profesjonal- POLSKIE
• Polskie Przedszkole Clonsilla
istów na temat opieki nad dziećmi,
1 Aspen Lawn,
zakładania przedszkoli, możliwości
Clonsilla, Dublin 15.
otrzymania dotacji, praw dziecka i
Kom: 087 637 5190
przemocy w rodzinie, rozrywek rodzin• Polskie Przedszkole Clondalkin
nych, grup dyskusyjnych itd.
Clondalkin Dublin 22.
• Dublin 1, 3, 7, 9: Central Area
Kom: 087 750 9127 / 087 960 3658
• Polskie Przedszkole Muzyczne
Childcare Resource Centre
Dun Laoghire, Co.Dublin.
E: [email protected]
Kom: 085 150 5032
(Ashtown, Botanic, Cabra East and
West, Drumcondra South, Arran Quay, • Polskie Przedszkole “Dublinki”
14 Allendale Court,
Ballybough, Inns Quay, Mountjoy, North
Clonsilla, Dublin 15.
City, North Dock, Rotunda, Eastwall.)
Kom: 085 774 2442
• Dublin 2, 4, 6: Dublin South East
E: [email protected]
Childcare Information Service
www.dublinki.com
• Polskie Przedszkole Bajka
Rathmines Pembroke Community
Blanchardstown, Dublin 15.
Partnership, 11 Wynnefield Road,
Kom: 085 126 5463
Rathmines, Dublin 6. T: (01) 496 5558
E: [email protected]
E: [email protected] | www.rpcp.ie
www.przedszkole_dublin.republika.pl
(Donnybrook, Merrion, Pearse Street,
Ranelagh, Rathgar, Rathmines, Ringsend, • Polskie Przedszkole, Dom Polski
20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
Sandymount and Whitefriar Street.)
E: [email protected]
• Dublin 6W, 8, 10, 12: Dublin South
ROSYJSKIE
Central Childcare Information
• Russian Montessori
Bureau
Kom: 086 0879 805 / 087 250 7786
4 Innismore House, St Agnes Road,
E: [email protected]
Crumlin, Dublin 12 T: (01) 456 3487
• Russian Club Raduga
E: [email protected]
Kom: 087 696 2700
(Chapelizod, Ballyfermot, Inchicore,
E: [email protected]
Rialto, Kilmainham, Crumlin, Drimnagh,
Kimmage, parts of Harolds Cross and
Terenure, Walkinstown, Merchant's
Quay, Ushers and Phoenix Park.)
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.5 Władze lokalne
Głosowanie w wyborach:
Dublin City Council
Franchise Section,
City Manager’s Department,
16/19 Wellington Quay, Dublin 2.
T: (01) 222 5010
Rada Miejska
Dublin City Council
zapewnia miastu Dublin szereg
następujących usług:
• Biznesowe
•
•
•
•
•
•
(licencje i pozwolenia, taryfy itd.);
Społeczne
(np. stypendia i subwencje, sprawy
imigracyjne);
Mieszkalnictwo
(np. mieszkania komunalne, przystępne
cenowo mieszkania w ramach
‘Affordable Housing’, utrzymanie
mieszkań komunalnych);
Rozrywka i Kultura
(np. biblioteki, ośrodki sztuki,
organizacja wydarzeń kulturalnych,
parki, sport i rekreacja);
Planowanie
(np. pozwolenia na budowę, zakazy,
konserwacja oraz utrzymanie);
Drogi i Transport
(np. informacje na temat aktualnego
stanu dróg i ruchu drogowego,
parkingi);
Oraz Odpady, Woda i Środowisko
(np. śmieci, hałas, pożarnictwo itd.)
www.dublincity.ie
Lokalni Reprezentanci i TDs
Informacje na temat lokalnych
reprezentantów w parlamencie:
http://oireachtas.ie/members
or email [email protected]
DUBLIN CITY COUNCIL OFFICES:
• Dublin City Council
•
•
Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8.
T: (01) 222 2222
E: [email protected]
Dublin City Council Central
Area Office
51/53 Sean Mc Dermott Street, Dublin 1.
T: (01) 222 2249
E: [email protected]
Dublin City Council Dublin 7
Area Office
97 New Cabra Road, Cabra, Dublin 7.
T: (01) 868 7400
E: [email protected]
DEMOKRACJA LOKALNA
– RADNI MIASTA DUBLIN:
Mieszkańcy Dublina wybierają co 5 lat
52 reprezentantów publicznych,
zwanych również radnymi. Każdy, kto
znajduje się na liście wyborczej ma
prawo do głosowania w tych wyborach.
Uaktualniona lista dostępna jest pod
adresem internetowy.
www.dublincity.ie pod zakładką “Your
Council” (“Twoja rada”) a lista radnych
ukaże się po kliknięciu na link “Your
City Councillors”, (“Twoi radni”). Z tego
miejsca otworzyć można w nowym oknie
link z listą radnych reprezentujących
każdą z 5 części administracyjnych
Rady miasta Dublin.
21
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.6 Sieci Organizacji i Projekty Rozwoju
Społeczności Lokalnych
SIECI ORGANIZACJI
• Dublin Inner City Partnership
PROJEKTY ROZWOJU
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
(COMMUNITY DEVELOPMENT
(DICP) Equity House,
PROJECTS – CDPs)
16-17 Upper Ormond Quay, Dublin 7.
T: (01) 872 1321
• An Siol CDP
E: [email protected] www.dicp.ie
19 Manor Street, Dublin 7.
Ma na celu poprawę jakości życia osób
T: (01) 677 5741
mieszkających w centralnej części miasta,
E: [email protected]
w najbardziej zaniedbanych społecznie
rejonach. Skupia się na promowaniu
• Inner City Renewal Group
edukacji oraz wspieraniu dostępu do
57 Amiens Street, Dublin 1.
zatrudnienia i przedsiębiorczości.
T: (01) 855 7207
Współpracuje z licznymi lokalnymi
sieciami organizacji (Inner City Networks)
• Lourdes Youth and Community
odpowiadającymi poszczególnym
Services
częściom centralnej części Dublina.
Lower Rutland Street, przy Lower
Inner City Networks
Sean Mac Dermott Street, Dublin 1.
Każda z takich sieci łączy, koordynuje
T: (01) 836 3416
i wspiera szereg grup i organizacji
E: [email protected] | www.lycs.ie
lokalnych, jak również stanowi dla nich
Patrz: EDUKACJA 2.1
forum oraz zajmuje się identyfikacją
problemów dotyczących danych
• MacroCDP
społeczności podejmując określone
Community Resource Centre
działania w celu ich zwalczania
1 Green Street, Dublin 7.
T: (01) 873 7027
• North West Inner City Network
E: [email protected]
(NWICN)
117-118 North King Street, Dublin 7.
Celem CDPs jest –
T: (01) 677 4494
• podnoszenie świadomości społeczeństwa
E: [email protected] | www.nwicn.ie
• identyfikowanie odpowiadanie na
potrzeby społeczności lokalnych
• Inner City Organisation Network
• niesienie pomocy w rozwoju grup i osob
(ICON)
mieszkających w danej okolicy
22 Lower Buckingham Street, Dublin 1. .
T: (01) 836 6890
Programy te mogą również skupiać się na
E: [email protected] | www.iconnetwork.ie tworzeniu różnych grup prowadzeniu
szkoleń i udzielaniu informacji na temat
• South West Inner City Area
usług i zajęć oferowanych w danym rejonie
Network (SWICN)
miasta.
48 Hamilton Street, Dublin 8.
T: (01) 473 2141
E: [email protected] | www.swicn.ie
22
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.7 Ludzie starsi
• NASCADH East Wall CDP
75 Teeling Way, East Wall, Dublin 3.
T: (01) 889 3985
E: [email protected]
• North Wall Women Centre
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.8
• Robert Emmet CDP
Mendicity Institution,
Island Street, Dublin 8.
T: (01) 670 8880 E: [email protected]
• School Street and Thomas Court
Bawn CDP
22/23 School Street, Pimlico,
Dublin 8. T: (01) 454 7018
E: [email protected]
•
•
•
• Age Action
30/31 Lower Camden Street, Dublin 2.
T: (01) 475 6989 / 1890 369 369
(opieka i usługi naprawcze)
E: [email protected]
[email protected]
www.ageaction.ie
Zajmuje się zagadnieniem osób starszych
i starzenia się. Działa jako sieć organizacji i osób indywidualnych wspomagających osoby starsze oraz opiekunów
osób starszych. Zapewnia informacje,
opiekę, wizyty domowe i różnego
rodzaju naprawy dokonywane przez
wolontariuszy (Care and Repair Services).
Pomaga też starszym osobom w
nawiązywaniu nowych przyjaźni.
• Council for Services to Older People
(CSOP) c/o NWICN,
SICCDA 90 Meath Street,
117-118 North King Street, Dublin 7.
Dublin 8. T: (01) 453 6098
T: (01) 677 4494 E: [email protected]
E: [email protected] | www.siccda.ie
Zrzeszenie publicznych, wolontariackich
i społecznych organizacji działających
Taca Clann CDP
na rzecz osób starszych w północno-zaDaughters of Charity Community
chodniej części centrum miasta (North
Services, 9 Henrietta Street, Dublin 1. West Inner City). Ma na celu określenie
T: (01) 887 4111
sposobu usprawnienia pomocy i usług
E: [email protected]
udzielanych osobom starszym w wyżej
www.doccs.ie
wymienionym rejonie. Udostępnia również
dane kontaktowe lokalnych organizacji
Visa Project CDP Community Alliance działających na rzecz osób starszych.
78b Donore Avenue, Dublin 8.
• Friends of the Elderly
T: (01) 454 3074
25 Bolton Street, Dublin 1.
E: [email protected]
T: (01) 873 1855
W celu zdobycia dalszych
E: [email protected]
informacji na temat programów
www.friendsoftheelderly.ie
prowadzonych przez
Oferuje osobom starszym ( w szczególposzczególne CDPs naley
ności tym samotnym) domowe wizyty
skontaktować się bezpośrednio
wolontariuszy. Organizuje dla nich wiecz lokalnym projektem.
zorne wyjścia, wycieczki i urlopy, zajęcia
grupowe oraz różnego rodzaju akcje w
celu poprawienia jakości ich życia.
23
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.8 Kobiety
• Cura
• Irish Family Planning Association
30 South Anne Street, Dublin 2.
T: (01) 671 0598
Tania linia telefoniczna: 1850 622 626
E: [email protected]
www.cura.ie
OTWARTE: Pon: 14:30 – 18:30
Wt: 10:30 – 18:30
Śr–Pt: 10:30 – 14:30
Sob: 13:00 – 16:00
Oferuje pomoc oraz szereg usług dla
dziewcząt i kobiet w obliczu nieplanowanej
ciąży, jak również wsparcie dla ich partnerów i rodzin, w tym testy ciążowe,
poradnictwo i pomoc psychologiczną
oraz terapię poaborcyjną.
(IFPA)
5/7 Cathal Brugha Street, Dublin 1.
Krajowy telefon zaufania:
1850 495 051
T: (01) 872 7088 / 874 2110
E: [email protected] | www.ifpa.ie
OTWARTE: Pon–Śr: 9:00 – 18:00
Czw: 9:00 – 20:00
Pt/Sob: 9:30 – 16:00
Nie: 14:00 – 17:00*
*tylko w nagłych wypadkach
Zapewnia informacje na temat zdrowia
seksualnego oraz reprodukcyjnego,
pomoc psychologa w przypadku
nieplanowanej ciąży, usługi szpitalne,
szkolenia, telefon zaufania w nagłych
przypadkach takich jak nieplanowana
ciąża czy antykoncepcja. Zajmuje się
promowaniem pozytywnego stosunku
do współżycia i ludzkiej seksualności
oraz poprzez programy szkoleniowe
umożliwia podejmowanie świadomych
decyzji dotyczących zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego, a także pomaga w
zrozumieniu przysługujących praw.Należy
zadzwonić w celu umówienia wizyty.
• Dublin Rape Crisis Centre (DRCC)
Patrz: PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE 9.4
• Gateway Women’s Project
Patrz: EDUKACJA 2.1
• North Wall Women’s Centre
Patrz: EDUKACJA 2.1
• North West Inner City
Women’s Network
91 Manor Street, Dublin 7.
T: (01) 671 7284
E: [email protected]
Oferuje wsparcie, informacje oraz
możliwości nawiązywania kontaktów
kobietom oraz grupom kobiecym z
północnozachodniej części centrum
miasta.
24
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.8 Kobiety
• Ruhama
• Women’s Aid
Senior House, All Hallows College,
Everton House,
Drumcondra, Dublin 9.
47 Old Cabra Road, Dublin 7.
T: (01) 836 0292 / 836 0268
Darmowy telefon zaufania:
E: [email protected] | www.ruhama.ie
1800 341 900
T: (01) 868 4721 (sekretariat)
Pomoc i wsparcie dla kobiet
zaangażowanych w prostytucję lub też
E: [email protected]
w innego rodzaju formy komercyjnego
www.womensaid.ie
Oferuje szkolenia oraz bezpośrednią
wykorzystywania seksualnego.
pomoc w przypadkach przemocy
• Well Woman Centre
domowej. Usługi obejmują: indywidualne
35 Lower Liffey Street, Dublin 1.
wizyty wsparcia, towarzyszenie w czasie
(at the Ha’Penny Bridge)
rozpraw sądowych, programy samorozT: (01) 872 8051 / 872 8095
woju itd. Krajowy telefon zaufania
E: [email protected]
zapewnia pomoc oraz informacje dotywww.wellwomencentre.ie
czące kwestii prawnych, finansowych
OTWARTE: Pon/Czw/Pt: 9:30 – 19:30
czy też zakwaterowania dla kobiet
Wt i Śr: 8:00 – 19:30
doświadczających przemocy w rodzinie.
Sob: 10:00 – 16:00
Nie: 13:00 – 16:00*
• Schroniska dla kobiet w okolicach
*tylko w nagłych przypadkach
Dublina: Oferują zakwaterowanie w
Oferuje niedrogą, przewidzianą specjalnie nagłych przypadkach dla kobiet i rodzin
dla kobiet opiekę zdrowotną i informacje dotkniętych przemocą w rodzinie.
– Bray Women’s Refuge
na temat: bezpiecznego wspłżycia,
T: (01) 286 6163 E: [email protected]
chorób przenoszonych drogą płciową,
www.braywomensrefuge.com
opieki prenatalnej, badania szyjki macicy,
zespołu objawów przedmiesiączkowych, – The Anu Centre
Blanchardstown Women’s Refuge
menopauzy, opieki poaborcyjnej itd.
E: [email protected]
Informacje o lokalnych placowkach
– Aoibhneas Women’s Refuge (Coolock)
znajdują się na stronie internetowej.
T: (01) 867 0701
• Women’s Health Project for Women E: [email protected]
in Prostitution
www.aoibhneas.org
– Rathmines Women’s Refuge
Baggot Street Clinic,
T: (01) 496 1002
19 Haddington Road, Dublin 4.
E: [email protected]
T: 1800 201 187 / (01) 669 9505
Pomoc dla kobiet dotkniętych problemem – Saoirse Women’s Refuge (Tallaght)
T: (01) 463 0400
prostytucji ulicznej oraz w domach pubE: [email protected]
licznych. Mobilne ambulatoria medyczne
www.saoirsewomensrefuge.ie
oferują cytologię oraz testy na infekcje
przenoszone droga płciową, w tym HIV
i zapalenie wątroby. Dostępna również
pomoc dla kobiet uzależnionych.
25
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.9 Młodzież
• Ballybough Youth Project
• Catholic Youth Care (CYC)
70 Courtney Place,
Ballybough, Dublin 3.
T: (01) 856 1356
E: [email protected]
eircom.net
Programy edukacyjne, artystyczne oraz
sportowe dla młodzieży.
Arran Quay, Dublin 7.
T: (01) 872 5055
E: [email protected] | www.cyc.ie
Regionalna katolicka organizacja
pracująca z młodzieżą na terenie
Archidiecezji Dublińskiej. Zajmuje się
dziećmi i młodzieżą w wieku 5–25 lat.
Oferuje szereg różnych programów,
szkoleń, imprez kulturalnych,
programów edukacyjnych odnośnie
narkotyków, zajęć sportowych i artystycznych, programów wakacyjnych dla
grup młodzieżowych oraz ich liderów.
Pełna lista usług znajduje się na stronie
internetowej.
• Belong To Youth Project
Outhouse Community Centre,
105 Capel Street, Dublin 1.
T: (01) 873 4184
E: [email protected]
www.belongto.org
Pomoc i wsparcie dla młodych osób
homoseksualnych, biseksualnych i o
innej orientacji seksualnej w wieku
14–23 lat.
• Belvedere Youth Club
41 Lower Buckingham Street,
Dublin 1.
T: (01) 855 0282
E: [email protected]
Zajęcia artystyczne, edukacyjne i
sportowe dla lokalnej młodzieży.
• BradÓg Regional Youth Services
• Donore Avenue Youth Service
Donore Youth and Community Centre,
Donore Avenue, Dublin 8.
T: (01) 453 2477
E: [email protected]
• Lourdes Youth and Community
Services
Patrz: EDUKACJA 2.1
• SAYS – South Area Youth Service
The Base, 74C Mercer House,
Mercer Street, Dublin 2.
3rd Floor, Macro Resource Centre
Green Street, Dublin 7.
• Scouting Ireland – Head Office
T: (01) 873 7042
Larch Hill, Dublin 16.
E: [email protected]
T: (01) 495 6300
www.bradog.com
Wspiera oraz angażuje młodzież poprzez
E: [email protected]
organizowanie zajęć artystycznych w
www.scouts.ie
Wielowyznaniowe, koedukacyjne
plenerze, akredytowanych kursów i
szkoleń, promocję zdrowia czy też sport zrzeszenie młodzieży skupiające ok. 40
tys. członków na terenie Irlandii. Inforlub media cyfrowe.
macje na temat lokalnych ośrodków
znajdują się na stronie internetowej.
26
1. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA I RODZINA
1.9 Młodzież
• St Andrew’s Talk about Youth Project • YMCA
St Andrew’s Resource Centre,
114-116 Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 677 1930
E: [email protected]
• Step by Step
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.1
• Stoneybatter Youth Service /
MOST Project
89 O’Devaney Gardens,
Dublin 7.
T: (01) 838 6225
E: [email protected]
Pracuje z dziećmi i młodzieżą w wieku
10–21 lat zagrożonych uzależnieniem
od narkotyków czy alkoholu, z grupami
młodzieży uczęszczającymi na zajęcia
pozalekcyjne w szkole, z osobami, które
wcześnie przerwały edukację szkolną,
czy też z grupami nastolatków jak i
kobiet i mężczyzn w młodym wieku.
Zapewnia pozytywne i pełne wsparcia
środowisko, które umożliwia młodym
ludziom podejmowanie właściwych
wyborów w życiu.
• SWAN Youth Service
St Agatha’s Hall,
Dunne Street, Dublin 1.
T: (01) 856 0945
E: [email protected],
www.swanyouthservice.org
Aungier St Complex, Dublin 2.
T: (01) 478 2607
E: [email protected] | www.ymca.ie
Oferuje m.in. opiekę nad dziećmi, zajęcia
edukacyjne, pracę z młodzieżą, programy
fitness oraz sportowe, kluby sportowe,
programy zatrudnienia dla społeczności
lokalnych oraz programy osobistego
rozwoju, jak również schronisko dla
młodych osób czy też zagrożonych
bezdomnością.
MŁODZIEŻ Z MNIEJSZOŚCI
KULTUROWYCH
Dane kontaktowe wymienionych
poniżej organizacji znajdują się w
części –
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Chinese Irish Cultural Academy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(CICA)
Dublin Cross-Cultural Club
Filipinos Youth for Integration (FYI)
Insaka-Ireland
Integration of African Children
in Ireland Network (IACI
Irish Born Chinese
Polish Scouts in Ireland
Separated Children Education
Service (CDVEC)
Show Racism the Red Card
Sport Against Racism Ireland (SARI)
Young Muslims of Ireland
• SWICN Youth Service
48 Hamilton Street,
Donore Avenue, Dublin 8.
T: (01) 473 2100
E: [email protected]
www.swicn.ie
27
2. EDUKACJA
2.1 Kształcenie dla dorosłych/
Zajęcia z języka angielskiego
Ogólnodostępne podstawowe kursy dla • CDVEC Adult Education Guidance
Service 7 Arran Quay, Dublin 7.
dorosłych obejmują rónego rodzaju
T: (01) 878 7495 / 7266
niedrogie lub darmowe kursy, zarówno
Informacje na temat szerokiego zakresu
hobbystyczne jak i zorientowane
kursów dla dorosłych oraz wskazówki
zawodowo.
dotyczące kursów edukacyjnych oraz
Placówki oferujące darmowe/niedrogie kursow nauki czytania i pisania dla
zajęcia z języka angielskiego oznaczono dorosłych.
JĘZYK ANGIELSKI
• Centre for the Education and the
Integration of Migrants (CÉIM)
Informacje na temat dostępnych
SPIRASI, 213 North Circular Road,
kursów i innych oferowanych
Dublin 7. T: (01) 838 9664
usług uzyskać mona w poniej
E: [email protected]
wymienionych placówkach.
www.spirasi.ie/education
Szereg kursów dla osób ubiegających
• Capuchin Education and Training
się o azyl, osób ze statutem uchodźca
Centre 29 Bow Street, Dublin 7
oraz pracowników migracyjnych. Wspiera
T: (01) 873 0775
ich integrację oraz pełne włączenie do
E: [email protected] społeczeństwa irlandzkiego.
Bezpłatna edukacja i kursy dla dorosłych. JĘZYK ANGIELSKI
• Carmelite Community Centre
28
• Coláiste Éanna Vocational School
Whitefriar Street
Kilkieran Road, Cabra, Dublin 7.
T: (01) 838 9577 / 868 8342
56 Aungier Street, Dublin 2.
(Cabra Read and Write Scheme)
T: (01) 475 4673
E: [email protected]
Szeroki zakres kursów nauki czytania i
pisania, a także rozwoju osobistego oraz
www.colaiste-eanna.com
Szeroki zakres dziennych i wieczorowych
kursy hobbystyczne.
kursów dla dorosłych oraz dostęp do
• CDVEC City of Dublin Vocational
wielu innych możliwości w ramach
Educational Committee
powrotu do edukacji.
JĘZYK ANGIELSKI
1 Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 668 0614
E: [email protected] | www.cdvec.ie
Kształcenie dla Dorosłych
Szereg dziennych oraz zaocznych kursów
Ma na celu poprawę umiejętności
edukacyjnych dla dorosłych organioraz umożliwienie wielu osobom
zowanych na terenie miasta. Sprawuje
powrotu do edukacji w sprzyjapieczę nad 22 ośrodkami oraz innymi
jącej, swobodnej i przyjaznej
szkołami wyższymi oferując różne kursy
atmosferze.
i programy z zakresu średniej oraz
wyższej edukacji. Dalsze informacje na
stronie internetowej.
2. EDUKACJA
2.1 Kształcenie dla dorosłych/Zajęcia z języka angielskiego
• Community After Schools Project
• Daughters of Charity Community
(CASPr)
57 Amiens Street, Dublin 1.
T: (01) 856 0561
E: [email protected]
Pomoc w nauce, zajęcia i programy
rekreacyjne dla lokalnych dzieci,
szkolenia dla dorosłych organizowane
z myślą o rozwoju osobistym jak i
o poprawie szans na znalezienie
zatrudnienia. Dla osób biorących udział
w zajęciach zapewnia się opiekę nad
dziećmi.
Services 8-9 Henrietta Street,
Dublin 1. T: (01) 887 4100
E: [email protected]
www.doccs.ie
Oferuje sześć rodzajow usług: wczesne
nauczanie oraz przedszkole, zajęcia dla
starszych dzieci ze środowisk zaniedbanych, szkolenia zawodowe i kursy
rozwoju osobistego dla młodych osób,
które wcześnie porzuciły szkołę, kursy
dla dorosłych pragnących powrocić
do edukacji, wsparcie edukacyjne i
społeczne dla ludzi starszych, rozwój
społeczności lokalnej.
JĘZYK ANGIELSKI
Patrz: HACE poniżej i
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
I RODZINA 1.1
• Community ICT Project
Macro Community Resource Centre,
1 Green Street, Dublin 7.
T: (01) 873 7035
E: [email protected]
www.communityict.ie
Ośrodek informacji oraz zasobow
komputerowych stworzony z myślą o
mieszkańcach połnocno-zachodniej
części centrum miasta. Oferuje szkolenia
dla grup lokalnych i organizacji. Skupia
się głównie na grupach i osobach,
ktore nie mają dostępu do sprzętu
komputerowego i możliwości rozwijania
umiejętności obsługi komputera, Raz
w tygodniu można skorzystać ze
znajdujących się tutaj komputerow.
• Dolebusters Resource Centre
5 Gardiner Row, Dublin 1.
T: (01) 872 5103
E: [email protected]
Oferuje szkolenia oraz prowadzi Klub
Pracy (Job Club) w celu pomocy
uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.
Poprzez pomoc finansową oraz
poradnictwo oferuje wsparcie i pomoc
dla małych przedsiębiorstw (tj. mniej
niż 10 pracowników)
JĘZYK ANGIELSKI.
• D8CEC
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.2
108 James Street, The Digital Hub,
Dublin 8. T: (01) 542 4130
E: [email protected] | www.d8cec.com • Dolebusters Resource Centre
18A Adelaide Rd, Dublin 2.
Szereg kursów nauki czytania i pisania,
jak również kursów rozwoju osobistego i
T: (01) 661 5922
obsługi komputera.
E: [email protected]
JĘZYK ANGIELSKI
Oferuje poradnictwo, kursy dla
dorosłych, centrum zatrudnienia i
pomoc w przygotowaniu CV.
JĘZYK ANGIELSKI
29
2. EDUKACJA
2.1 Kształcenie dla dorosłych/Zajęcia z języka angielskiego
• Dublin Adult Learning Centre (DALC) • Larkin Adult Reading and Writing
3 Mountjoy Square, Dublin 1.
Scheme
Larkin Community College,
T: (01) 874 3251
E: [email protected] | www.dalc.ie
Champions Avenue, Dublin 1.
Centrum kształcenia podstawowego
T: (01) 817 19 90
Oferuje darmowe, poufne, indywidualne
E: [email protected]
i grupowe zajęcia czytania i pisania dla
www.larkincommunitycollege.ie
osob mających trudnościz tymi umiejęt- Zajęcia czytania i pisania dla osób
nościami Dostępne również inne kursy. indywidualnych i małych grup, jak
JĘZYK ANGIELSKI
również kursy języka angielskiego dla
początkujących, dla osób ubiegających
• Gateway Women’s Project
się o azyl i dla uchodźców.
JĘZYK ANGIELSKI
38 Arran Quay, Dublin 7.
T: (01) 870 0133
• Larkin Centre for the Unemployed
Programy edukacyjne i szkoleniowe
organizowane z myślą o kobietach z
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.2
uboższej części miasta, w tym również
dla przechodzących terapię odwykową
• Liberties College Reading and
od narkotyków.
Writing Scheme
• Hardwicke Street Community
Bull Alley Street, Dublin 8.
Centre
T: (01) 454 0759 / Kom: 087 266 4878
Hardwicke Street Flat Complex,
E: [email protected]
Dublin 1. T: (01) 873 4068
www.libertiescollege.ie
Szereg różnorodnych zajęć jak np. kluby Kursy czytania i pisania oraz inne
zabaw dla dzieci oraz kluby dla kobiet. podstawowe kursy dla dorosłych
pragnących ponownie rozpocząć
• Henrietta Adult and Community
edukację. Zajęcia organizowane są
Education (HACE)
w małych grupach lub indywidualnie.
JĘZYK ANGIELSKI
Daughters of Charity Community
Services,
• Lourdes Youth and Community
8-9 Henrietta Street, Dublin 7.
Services (LYCS)
T: (01) 887 4114 / 887 4129
Lower Rutland Street, Off Lower Sean
E: [email protected]
Mac Dermott Street, Dublin 1.
www.doccs.ie/hace
Wsparcie dla dorosłych z północnoT: (01) 836 3416
zachodniej części centrum miasta,
E: [email protected] | www.lycs.ie
którzy chcieliby powrócić do edukacji. Kursy, szkolenia, programy rozwojowe i
rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych
Pomoc obejmuje zajęcia i kursy
oraz przedszkole.
wieczorowe. Udostępnia rownież
JĘZYK ANGIELSKI
pomieszczenia innym lokalnym
organizatorom szkoleń dla dorosłych.
JĘZYK ANGIELSKI
30
2. EDUKACJA
2.1 Kształcenie dla dorosłych/Zajęcia z języka angielskiego
• Mercy Family Centre
• Parnell Adult Learning Centre (PALC)
South Brown Street,
Weaver Square, Dublin 8.
T: (01) 454 3713
E: [email protected]
Różnego rodzaju zajęcia, w tym kursy
czytania i pisania oraz szereg kursów
hobbystycznych. Program dla młodych
matek i programem zajęć po lekcjach.
Opieka nad dziećmi dla uczestników.
JĘZYK ANGIELSKI
1 Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 874 66 07
E: [email protected]
Prowadzi różnego rodzaju kursy edukacyjne i szkolenia oraz oferuje inne usługi:
– Dublin Inner City Adult Basic
Education and Literacy Service
Kom: 086 170 9792
– ESOL English Language Courses for
Refugees and Asylum Seekers
T: (01) 874 6607
• North Wall Woman’s Centre
– ESOL Development Project
T: (01) 878 6660
Sheriff Street Lower, Dublin 1.
– Separated Children Education
T: (01) 836 5399
Service T: (01) 878 6662
E: [email protected]
Kursy, szkolenia i możliwość kształcenia – CDVEC Foundations Project
(Homelessness Project)
w ramach rozwoju osobistego dla kobiet
T: (01) 873 6012
z rejonu North Wall. Opieka nad dziećmi
oraz kafejka internetowa dla uczestników. – Drug Court Initiative
T: (01) 874 6642
• Oznam House Community Centre
– Irish language Translation Unit
53 Mountjoy Square West, Dublin 1 .
T: (01) 874 6607
JĘZYK ANGIELSKI
T: (01) 874 2804
E: [email protected]
• St Andrews Education Centre
www.dublin.ie/ozanamhouse/
St Andrews Resource Centre
Oferuje różnego rodzaju kursy, programy
114-116 Pears Street, Dublin 2.
i projekty mające na celu przynieść
T: (01) 677 1930
korzyści społeczności lokalnej.
Szereg kursów rozwoju osobistego,
Oferowane usługi obejmują m.in.:
pisania i czytania oraz hobbystycznych,
przedszkole, centrum komputerowe,
a takżeporadnictwo indywidualne oraz
salę gimnastyczną i siłownię, centrum
prac techniczno-plastycznych, centrum pomoc wolontariuszy w nauce.
JĘZYK ANGIELSKI
kulinarne oraz liczne pomieszczenia
szkoleniowe czy też przeznaczone na
• Warremount Community Education
spotkania i zebrania dla społeczności
and Development Centre
lokalnej.
Blackpitts, Mill Street,
Dublin 8.
T: (01) 454 2622 E: [email protected]
Oferuje kursy językowe, hobbystyczne,
rozwoju osobistego oraz czytania i pisania.
JĘZYK ANGIELSKI
31
2. EDUKACJA
2.1 Kształcenie dla dorosłych/Zajęcia z języka angielskiego
POZOSTAŁE DARMOWE /
NIEDROGIE ZAJĘCIA Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
• Chinese Gospel Choir of Dublin
49 Middle Abbey Street,
Dublin 1. (wejście przez Lotts)
T: (01) 873 0606
E: [email protected] | www.cgcd.ie
Zajęcia języka angielskiego dla
społeczności chińskiej.
• Marino College
14-20 Marino Mart, Dublin 1.
T: (01) 833 2100
E: [email protected]
www.marinocollege.ie
• Polish Chaplaincy English Language
Learning Centre
St. Audeon’s Church,
14 High Street, Dublin 8.
Kom: 087 972 7461
E: [email protected] / [email protected]
www.polish-chaplaincy.ie
• St Paul’s Primary School
Brunswick Street, Dublin 7.
Kom: 085 103 5456 / 085 161 7270
• St Peter’s National School
Phibsboro, Dublin 7.
Kom: 086 040 8243
• Holy Family Parish Centre
13 Prussia Street, Dublin 7.
T: (01) 838 3599
• Jesuit Refugee Service (JRS)
The Ground Floor,
13 Gardiner Place, Dublin 1.
T: (01) 8148644 Kom: 086 6028533
E: [email protected] | www.cgcd.ie
• Mount Carmel Primary School
King’s Inns Street, Dublin 7.
Kom: 085 103 5456
E: [email protected]
• Plunket College
Swords Rd, Whitehall, Dublin 9.
T: (01) 837 1689
www.plunket.cdvec.ie
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
• Central Library Open Learning Centre
Ilac Centre, Henry Street, Dublin 1.
T: (01) 873 4333
E: [email protected]
www.dublincitylibraries.ie
Oferuje szereg kursów językowych na
zasadzie samodzielnej nauki, w tym
darmowe internetowe zajęcia językowe.
Wymiana konwersacyjna obejmuje 7
różnych języków i oferuje możliwość
ćwiczeń w zakresie mówienia/rozmowy
w języku obcym wraz z rodzimym
użytkownikiem tego języka. Konwersacje
te przebiegają w swobodnej,
nieformalnej atmosferze.
• Dublin English as a Second
Language Meet-up Group
Zobacz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
32
2. EDUKACJA
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dublin 1
• An Taonad Reamhscoile
• St Laurence O’Toole’s
2 Special School
Aldorough Parade, North Strand
T: (01) 855 2991
Ruthland Street T: (01) 855 5146
• Central Infants School
Marlboro Street T: (01) 878 8344
• Central Senior Mixed National
School
Marlboro Street T: (01) 878 8103
• Gael Scoil Cholaiste Mhuire
4 Parnell Square
T: (01) 872 9131 E: [email protected]
• Gardiner Street Convent
Gardiner Street T: (01) 872 2894
• St Laurence O’Toole’s Junior Boys
Seville Place, North Wall
T: (01) 836 4577
• St Laurence O’Toole’s Girls School
49 Seville Place, North Wall
T: (01) 836 6494
• St Vincent’s Infant Boys
North William Street
T: (01) 836 3074
• Temple Street Hospital
National School
Temple Street T: (01) 878 4338
• Henrietta Street School
Daughters of Charity Community
Services, Henrietta Street
T: (01) 887 4127
• Naomh Lorcan O Tuathail
Dublin 2
• Catherine Mc Auley
59 Lower Baggot Street
T: (01) 661 5645
Plas Seibhil T: (01) 836 3490
• Rutland Street National School
Lower Rutland Street
T: (01) 874 7331
• City Quay Boys National School
City Quay T: (01) 671 3754
• Scoil Caitriona Na Mbraithre
Baggot Street T: (01) 676 6132
• Senior National San Vinseann Cailin
North William Street
T: (01) 874 0048
• Scoil Chaoimhin
Dublin 3
• St Columba’s Mixed National School
North Strand T: (01) 855 6805
Street Mhaoilbhride T: (01) 878 8594
• Scoil UI Chonaill
North Richmond Street
T: (01) 855 7517
E: [email protected]
33
2. EDUKACJA
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dublin 7
• Dublin 7 Educate Together
C/O St. Joseph’s School for the Deaf,
Navan Road
T: (01) 869 0002
E: [email protected]
• Mater Hospital Special School
North Circular Road
T: (01) 803 2521
• Presentation Primary School
George’s Hill
T: (01) 873 3061
Dublin 8
• Griffith Barracks
Multidenominational School
The Old Guardhouse, Griffith College,
South Circular Road
T: (01) 454 7278
E: [email protected]
• Mater Dei Primary School
Basin Lane, James Street
T: (01) 454 8461
• Sancta Maria
Synge Street T: (01) 478 4316
• St Audeon’s
Cook Street T: (01) 677 9856
• Scoil Mhuire
St Mary’s Place, Plas Mhuire,
Off Dorset Street
T: (01) 830 0841
• Scoil Na Mbraithar
North Brunswick Street
T: (01) 872 2167
• Scoil
Plas Mhuire
St Mary’s Place, Dorset Street
T: (01) 830 0841
• St Brigid’s Convent
The Coombe T: (01) 454 7734
• St Catherine’s
Donore Avenue, South Circular Road
T: (01) 454 2679
• St Enda’s Primary School
Whitefriar Street T: (01) 475 7566
• St Patrick’s School
St Patrick’s Close T: (01) 454 0588
• Stanhope Street Convent
Stanhope Street
T: (01) 671 6686
• St Gabriel’s Primary School
Cowper Street
T: (01) 838 4853
• St Peter’s National School
Phibsboro
T: (01) 868 0501
34
2. EDUKACJA
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Dublin 1
• Belvedere College
6 Great Denmark Street
T: (01) 858 6600
E: [email protected]
www.belvederecollege.ie
• Larkin Community College
• Marino College
14-20 Marino Mart, Fairview
T: (01) 833 2100
• Mount Temple Comprehensive
School
Malahide Road T: (01) 833 6984
• St Josephs CBS
Merville Ave, Fairview T: (01) 833 9779
Champions Avenue
T: (01) 874 1913 E: [email protected]
• Mount Carmel Secondary School
Kings Inn Street T: (01) 873 0958
E: [email protected]
www.mount-carmel.ie
• O’Connell School
North Richmond Street
T: (01) 874 8307
E: [email protected]
Dublin 7
• Colaiste Mhuire
Bothar Rath T: (01) 868 8996
E: [email protected]
• St Josephs Secondary School
Stanhope Street T: (01) 671 0419
E: [email protected]
• St Paul’s School, Christian Brothers
North Brunswick Street
T: (01) 872 0781
Dublin 2
• Catholic University School
89 Lower Leeson Street
T: (01) 676 2586
E: [email protected]
• Loreto College
53 St Stephens Green T: (01) 661 8179
E: [email protected]
• Westland Row School
Westland Row T: (01) 661 4143
E: [email protected]
Dublin 3
• Holy Faith Secondary School
Dublin 8
• CBS Secondary School
James’s Street T: (01) 454 7756 / 7856
• Christian Brothers
Synge Street T: (01) 478 3998
E: syngestreetoffi[email protected]
• Liberties College
Bull Alley Street T: (01) 454 0044
E: [email protected]
www.libertiescollege.ie
• St Patricks Cathedral
St Patricks Close T: (01) 454 3388
1 Belgrove Road, Clontarf
T: (01) 833 1507
35
2. EDUKACJA
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
LOKALNE KOMITETY SZKOLNE /
EDUKACYJNE
• Local Committee Dublin 1 and 7
Mount Carmel School,
King’s Inns Street, Dublin 7.
www.localcommitteedublin1and7.net
Głównym zadaniem jest poruszanie
wszelkich istotnych kwestii mających
wpływ na proces nauki dziecka, jak
również przedstawienie podejścia
środowiskowego w odniesieniu do tych
kwestii. Członkami komitetu są m.in.
dyrektorzy szkół, rodzice, koordynatorzy
programów komunikacji pomiędzy
szkołą a domem ucznia, nauczyciele oraz
uczniowie lokalnych szkół, tj.: Mount
Carmel Secondary School, St. Paul’s
Secondary School, Presentation G.N.S.
George's Hill, Plás Mhuire B.N.S., Scoil
Mhuire’s Iosaf G.N.S., St. Paul's B.N.S.,
jak również reprezentanci różnych
lokalnych organizacji publicznych. Na
stronie internetowej znaleźć można przydatne informacje i kontakty do lokalnych
organizacji.
Informacje na temat przedszkoli
prowadzonych przez mniejszości
etniczne znajdują się w części
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
I RODZINA 1.1
Arabskie / Muzułmańskie
• Muslim National School
Ibn Badis Cultural Organisation,
19 Roebuck Road, Clonskeagh,
Dublin 14.
T: (01) 260 3740 / 296 1340
E: [email protected]
www.ibnbadis.org
Niedzielna arabska szkoła dla dzieci w
wieku 5–16 lat.
• North Dublin Muslim National
c/o O’Connell’s School,
North Richmond Street, Dublin 1.
Komitet 18 lokalnych szkół.
School Project
C/O St Joseph’s School for the Deaf,
Navan Road, Dublin 7.
T: (01) 868 9587
Finansowana ze skarbu państwa
irlandzka muzułmańska szkoła podstawowa. Zapewnia kształcenie uczniom
z rejonu Dublina, szczególnie tych
mieszkających w północnej części miasta.
• Dublin 7 Local Committee
• Libyan Arabic School
St Joseph’s School,
Stanhope Street, Dublin 7.
Kom: 086 040 8243 / 087 962 6708 /
086 369 2572 / 086 309 1270
Członkami: St. Peter’s Primary School,
St. Gabriel’s Primary School, St
Joseph’s Primary School, St Joseph’s
Secondary School.
Mosque/Islamic Centre, Dublin 15.
T: (01) 811 1654
Szkoła stworzona z myślą o uczniach z
Libii, Egiptu, Maroko oraz innych krajów
arabskich.
• Dublin 3 Local Committee
36
SZKOŁY MNIEJSZOŚCI
ETNICZNYCH
2. EDUKACJA
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Chińskie
• Chinese Gospel Church of Dublin
Patrz: RELIGIA I
DUCHOWOŚĆ 10.1
Węgierskie
• Hungarian School Dublin
(Magyar Iskola, Dublin)
Kom: 087 055 5363
E: [email protected]
www.dmi.5mp.eu
Niemieckie
• St Kilian’s German School
(Deutsche Schule)
Eurocampus, Roebuck Road,
Clonskeagh, Dublin 14.
T: (01) 288 3323
E: [email protected]
www.kilians.com
Prywatna, odpłatna szkoła niemiecka,
w której główny nacisk kładzie się na
języki obce. Zapewnia kształcenie
dzieciom i młodzieży w wieku 4–18 lat
z Niemiec, Irlandii lub innych narodowości, które wykazują szczegolne
zainteresowanie kulturą i językiem
niemieckim.
Japońskie
• Japanese School
Sunday Ireland International
School, Curragh Grange Green Road,
Curragh, Co Kildare.
T: (045) 441 888 E: [email protected]
Żydowskie
• Zion Parish School
Bushy Park Road, Dublin 6.
T: (01) 491 0065
Łotewskie
• Latvian School “Saulgriezite”
Francuskie
• Lycée Français d’Irlande’s,
Maternelle et Elémentaire
(przedszkole i szkoła podstawowa)
Foxrock Avenue, Foxrock, Dublin 18.
T: (01) 289 4063
E: [email protected]fi.ie / [email protected]fi.ie
www.lfi.ie
• Lycée Français d’Irlande’s
(szkoła średnia), Eurocampus,
Roebuck Road,
Clonskeagh, Dublin 14.
T: (01) 288 4834
E: [email protected]fi.ie | www.kilians.com
Kształcenie w obu szkołach oparte jest
na francuskim programie nauczania.
Nauka odbywa się również w języku
francuskim.
c/o Evangelical Lutheran Church in
Ireland, 24 Adelaide Road, Dublin 2.
• Latvian Children’s Activities Centre
Griffen Valley Educate Together
National School, Lucan, Co. Dublin.
Kom: 085 729 2127
Litewskie
• Dublin Lithuanian School ‘4 Vejai’
(4 Wiatry)
c/o Inchicore College of Further
Education, Emmet Road, Dublin 8.
Kom: 086 050 7552 E: [email protected]
37
2. EDUKACJA
2.2 Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Polskie
• Polish School in Blackrock
C/O Newtownpark Comprehensive
School, Newtownpark Avenue,
Blackrock, Co Dublin.
Kom: 087 690 6098 / 087 619 0004
E: [email protected]
www.polskaszkoladublin.org
• Russian School
at Orthodox Church Harold’s Cross
St. Peter and Paul Church,
Lower Harold’s Cross Road,
Dublin 6.
Kom: 087 643 9105 / 086 355 0941
E: [email protected] /
[email protected]
• Weekendowa Szkoła Języka i Kultury • Russian Club Raduga
Polskiej przy Duszpasterstwie
Dominikańskim w Dublinie
St Saviour’s Priory,
9-11 Upper Dorset Street, Dublin 1.
E: [email protected]
• Szkoła Polonijna przy
Kom: 087 696 2700
E: [email protected]
Słowackie
• Educational Centre in Dublin
(primary and secondary)
E: [email protected]
Duszpasterstwie Polskim w Dublinie
Cook Street, Dublin 8.
Kom: 087 7615609
Hiszpańskie
E: [email protected]
• Elian’s Spanish School
polish-chaplaincy.ie
Jubilee Hall, Ballyman Road,
www.polish-chaplaincy.ie
Old Connaught Avenue,
Bray, Co Wicklow.
Rosyjskie
T: (01) 282 1230
• Russian Kids Club
E: [email protected]
and Weekend School
www.elians.com
2 Brachen Hill, Blackglen Road,
• Institución Educativa SEK
Sandyford, Dublin 18.
Belvedere Hall,
• Russian Montessori
Greystones Co. Wicklow.
T: 086 087 9805 / 087 250 7786
T: (01) 287 4175
E: [email protected]
E: [email protected]
www.sek.es/schools/sek-dublin/
38
2. EDUKACJA
2.3 Szkolnictwo wyższe – studenci zagraniczni
• FOSIS, Federation of Student
• National Qualifications Authority
5th Floor, Jervis House,
Islamic Society
Jervis Street, Dublin 1.
Student Affairs Committee,
T: (01) 887 1500
31 Lesson Park, Dublin 6.
Kom: 087 222 0096
E: [email protected] | www.nqai.ie
E: [email protected]
www.qualificationsrecognition.ie
Urząd do spraw uznawania kwalifikacji
www.fosisirelandchapter.com.
Wspiera studentów uczelni wyższych
otrzymanych poza granicami Irlandii.
na terenie Irlandii lub Wielkiej Brytanii,
pochodzących z krajów muzułmańskich.
• Union of Students in Ireland
3-4 St Agnes’s Road,
• Irish Council for International
Dublin 12.
Students
T: (01) 709 9300/2
41 Morehampton Road, Dublin 4.
E: [email protected] | www.usi.ie
T: (01) 660 5233
Instytucja reprezentująca studentów
uczelni wyższych opowiadająca się
E: offi[email protected] | www.icosirl.ie
Udziela studentom zagranicznym porad za równym dostępem do edukacji oraz
i informacji na temat życia i studiowania występująca w obronie darmowego
w Irlandii oraz dba o ich ogólne interesy. szkolnictwa wyższego w Irlandii.
Współpracuje z kadrą uczelni wyższych Zapewnia również porady w kwestiach
w celu promowania właściwej polityki
takich jak stypendia, edukacja,
oraz stosowanych praktyk w odniesieniu równouprawnienie oraz dobro ogólne
do kształcenia międzynarodowego w
i interesy studentów.
Irlandii.
• International Section, Department
of Education and Science
Marlborough Street, Dublin 1.
T: (01) 889 6400
E: [email protected]
www.education.ie
Informacja dla studentów zagranicznych
dotycząca stypendiów naukowych
oferowanych przez Rząd Irlandii.
39
2. EDUKACJA
2.3 Szkolnictwo wyższe – studenci zagraniczni
DUBLIN CITY UNIVERSITY (DCU)
Dublin 9.
T: (01) 700 5000
E: [email protected] www.dcu.ie
• International Office
T: (01) 700 7411
E: international.offi[email protected]
Zajmuje się kwestiami studentów
zagranicznych, umowami zawartymi z
uczelniami wyższymi w innych krajach,
a także wymianą studentów w ramach
programów takich jak Erasmus. Promuje
rozwój multikulturowej atmosfery na
terenie całego uniwersytetu, jak
również organizuje spotkania dla gości
zagranicznych i bierze udział w targach
międzynarodowych. Wspiera studentów
zagranicznych, którzy chcieliby
studiować na DCU oraz w czasie ich
pobytu na uczelni.
• Chinese Society
•
•
•
•
40
E: [email protected]
www.dcuchinese.com
German Society
E: [email protected]
French Society
E: [email protected]
www.redbrick.dcu.ie/~lecoqsoc
Islamic Society
E: [email protected] /
[email protected]
www.redbrick.dcu.ie/~isoc/
Spanish Society
E: [email protected] |
[email protected]
www.redbrick.dcu.ie/~spanish
DUBLIN INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (DIT)
General Office,
143-149 Rathmines Road, Dublin 6.
T: (01) 402 3000 | www.dit.ie
Adresy placówek DIT:
– DIT Aungier Street, Dublin 2.
– DIT Bolton Street, Dublin 1.
– DIT Cathal Brugha Street, Dublin 1.
– DIT Kevin Street, Dublin 8.
– DIT Mountjoy Square, Dublin 1.
• DIT International Students Society
E: [email protected]
socs.dit.ie
Ma na celu zgłębianie, poznawanie oraz
celebrowanie rodzimej kultury studentów
innych narodowości. Organizuje
wycieczki po Irlandii oraz do innych
krajów europejskich, jak również stwarza
możliwości poznania studentaów
zagranicznych z DIT i innych uczelni.
NATIONAL COLLEGE OF IRELAND
Mayor Street, Dublin 1. T: (01) 4498 500
E: [email protected] | www.ncirl.ie
• International Office
T: (01) 449 8653
E: [email protected]
www.ncirl.ie/Prospective_Students/
International_Students
• Student Services
T: (01) 4498 556
E: [email protected]
Zapewnia wsparcie akademickie,
porady w zakresie możliwości rozwoju
kariery zawodowej, pomoc psychologa,
pomoc dla osób niepełnosprawnych,
pomoc finansową, bibliotekę, opiekę
medyczną, mentoring rówieśniczy,
program rozwoju osobistego, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, stypendia
naukowe.
2. EDUKACJA
2.3 Szkolnictwo wyższe – studenci zagraniczni
TRINITY COLLEGE DUBLIN (TCD)
College Green, Dublin 2.
T: (01) 896 1000
E: [email protected] | www.tcd.ie
• International Office
Ground Floor, East Theatre,
Trinity College Dublin, College Green,
Dublin 2.
E: [email protected]
T: (01) 896 3150 / 2011 / 2683 / 3351
E: [email protected]
www.tcd.ie/international/
Udziela porad studentom zagranicznym
z krajów europejskich jak również spoza
Europy. Doradza w kwestiach możliwości studiowania oraz wymaganiach,
jakie należy spełnić by zostać przyjętym
na TCD. Kieruje wymianą studentów w
ramach programu Erasmus oraz zajmuje
się innymi umowami zawartymi z
uniwersytetami na całym świecie.
Udziela informacji studentom pragnącym
dowiedzieć się więcej o możliwościach
studiowania za granicą.
• International Students’ Society
•
•
•
DUISS
TCD, Room 9, The Atrium, Dublin 2.
E: [email protected]
gmail.com | www.duiss.org/index.php
Afro Carribean Society
TCD, Room 6.33, 3rd floor, House 6,
College Green, Dublin 2.
E: [email protected]
http://afrocarib.csc.tcdlife.ie
Chinese Students and Scholars
Association
Kom: 083 310 2933
E: [email protected]
http://chinese.csc.tcdlife.ie
Japanese Society
TCD, Pearse Street, Goldsmith Hall,
Room 34, Dublin 2.
•
•
•
E: [email protected]
http://japanese.netsoc.tcd.ie/
Jewish Society
TCD, Atrium, Room 5, Dublin 2.
E: [email protected]
Muslim Student Association
TCD, Goldsmith Hall, Pearse Street,
Dublin 2. E: [email protected] csc.tcd.ie
http://muslim.csc.tcdlife.ie
South East Asian Society
E: [email protected]
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN
(UCD)
Belfield, Dublin 4.
T: (01) 716 1555
E: [email protected] | www.ucd.ie
• UCD International Office
Tierney Building, University College,
Belfield, Dublin 4.
T: (01) 716 1701
E: [email protected]
www.ucd.ie/international
Udziela informacji na temat studiowania
za granicą, promuje uniwersytet za
granicą, zapewnia wsparcie studentom
zagranicznym mieszkającym na terenie
miasteczka uniwersyteckiego oraz
rozwija i promuje pozytywny pogląd na
sprawy międzynarodowe i międzykulturowe
wśród studentów oraz personelu uczelni.
• German Society
PO Box 23, Student Consultative
Forum, Student Centre, UCD,
Belfield, Dublin 4.
E: [email protected]
• Islamic Society
UCD Belfield, Dublin 4.
E: [email protected]
www.ucdisoc.com
• French Society
UCD Belfield, Dublin 4.
E: [email protected]
41
3. ZATRUDNIENIE
3.1 Dyskryminacja w miejscu pracy /
Prawa pracownicze
• Citizens Information Services
• Equality Authority
Patrz: INFORMACJA I
DORADZTWO 7.1
T: 1890 245 545 / (01) 417 3333
E: [email protected]
www.equality.ie
Promuje rownouprawnienie w zatrudnieniu oraz równy status wszystkich
obywateli w świetle ustawodawstwa
(Employment Equality/Equal Status
Acts). Zapewnia pomoc osobom, w
sytuacji domniemanej dyskryminacji w
kwestiach dotyczących zatrudnienia lub
innych obszarów takich jak: płeć, wiek,
niepełnosprawność, orientacja seksualna,
przynależność do społeczności The
Travellers, ‘rasa’, religia, stan cywilny
czy sytuacja rodzinna. Informacje
dostępne są w rożnych językach.
• Crosscare Migrant Project
1 Cathedral Street, Dublin 1.
T: (01) 873 2844
E: [email protected]
www.migrantproject.ie.
Informacje oraz pomoc w kwestiach
prawa pracy w odniesieniu do
pracowników zagranicznych. W celu
umówienia się na spotkanie należy
zatelefonować lub wysłać email.
• Employment Appeals Tribunal
Davitt House,
65a Adelaide Road, Dublin 2.
• Equality Tribunal
T: (01) 6313006
3 Clonmel Street,
Tania linia telefoniczna: 1890 220 222
Dublin 2.
E: [email protected]
T: 1890 34 44 24 / (01) 477 4100
www.eatribunal.ie
Niezależny trybunał odwoławczy
E: [email protected]
zapewnieniający pracownikom środki
www.equalitytribunal.ie
Trybunał do spraw równouprawnienia.
do uzyskania zadośćuczynienia w
sytuacjach, gdy występuje domniemanie Bezstronne forum wysłuchujące
i negocjujące w sprawach skarg
naruszenia ustawowego prawa pracy.
dotyczących domniemanej
• Employment Rights Clinic
dyskryminacji w świetle obowiązującego
Jesuit Refugee Service (JRS)
ustawodawstwa odnośnie
13 Gardiner Place, Dublin 1.
równouprawnienia. Niezależna,
T: (01) 814 8644
quasisądownicza instytucja, której
E: [email protected]
decyzje oraz wynegocjowane
www.jrs.ie
porozumienia mają moc wiążącą.
Zapewnia informacje dla pracownikow
migracyjnych na temat prawa pracy oraz
oferuje pomoc w sytuacjach konfliktu
pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.
42
3. ZATRUDNIENIE
3.1 Dyskryminacja w miejscu pracy / Prawa pracownicze
• Health and Safety Authority
• Rights Commissioner Service
Metropolitan Building,
James Joyce Street,
Dublin 1.
T: (01) 614 7000
E: [email protected]
www.hsa.ie
Zajmuje się administracją, monitoringiem
oraz przestrzeganiem i egzekwowaniem
prawa odnośnie BHP w Irlandii. Zapewnia
profesjonalne porady pracodawcom,
pracownikom i osobom samozatrudnionym oraz promuje kształcenie szkolenia
i badania naukowe w zakresie BHP.
Labour Relations Commission,
Tom Johnson House,
Haddington Road, Dublin 4.
T: 1890 220227 / (01) 613 6700
www.lrc.ie
Zajmuje się rozpatrywaniem sporów,
skarg i zażaleń odnośnie konfliktów
pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
lub małą grupą pracowników.
• Migrant Rights Centre of Ireland
(MRCI)
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.1
• National Employment Rights
Authority (NERA)
Government Buildings,
O’Brien Road, Carlow.
Tania linia telefonuczna:
1890 80 80 90
E: [email protected]
www.employmentrights.ie
Poprzez centrum informacyjne urząd
zapewnia informacje pracownikom i
pracodawcom na temat prawa pracy.
Na drodze inspekcji monitoruje warunki
zatrudnienia, egzekwuje przestrzeganie
prawa pracy oraz pomaga w uzyskaniu
prawnego zadośćuczynienia. Zajmuje
się wieloma zagadnieniami prawa
pracy, takimi jak płace, urlop, godziny
pracy, zwolnienia, wypowiedzenia itp.
• Związki zawodowe
Stanowią niezwykle ważne źrodło
informacji i ochrony w kwestiach
zatrudnienia. Dla swoich członkow.
Zajmują się rownież negocjowaniem z
pracodawcą lepszych warunków pracy.
– Irish Congress of Trade Unions ICTU
31/32 Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 889 7777
E: [email protected] | www.ictu.ie
– SIPTU Liberty Hall, Eden Quay,
Dublin 1. T: (01) 858 6300
E: [email protected] / [email protected]
www.siptu.ie
• WorkFair
PO Box 11234, Dublin 7.
T: (01) 816 4946
Kom: 085 816 4946
E: [email protected]
www.workfair.org
Inicjatywa odnośnie prawa pracy
oferująca porady prawne oraz
reprezentująca pracowników
migracyjnych w Irlandii zagrożonych
nieuczciwym traktowaniem lub
wykorzystywaniem w miejscu pracy.
Prowadzi 2 centra informacji w Dublinie
7 (Carmichael Centre, North Brunswick
Street i Coleraine House, Coleraine
Street). Informacje dostępne są w kilku
językach.
43
3. ZATRUDNIENIE
3.2 Szukanie zatrudnienia – pomoc i poradnictwo
• FÁS Training and Employment
– EURES
Authority
Head Office,
27-33 Upper Baggot Street,
Dublin 4.
T: (01) 607 0500
E: [email protected]
www.fas.ie
Prowadzi programy z zakresu szkoleń
zawodowych i zatrudnienia, oferuje
usługi rekrutacyjne dla osób szukających
zatrudnienia oraz dla tych, którzy
szukają pracowników, stanowi organ
doradczy w dziedzinie gospodarki oraz
wspiera lokalne przedsiębiorstwa.
Możesz skontaktować się z doradcą
EURES w swoim lokalnym biurze FAS,
Darmowy telefon: 00 800 4080 4080
www.ec.europa.eu/eures
Oferuje informacje, pomoc oraz usługi
rekrutacyjne (staż/ praktyki, kontaktowanie potencjalnych pracowników
z pracodawcą), tym wszystkim, którzy
chcieliby skorzystać z zasady wolnego
przepływu osób obowiązującej w Unii
Europejskiej. Baza danych EURES
pomaga osobom narodowości
irlandzkiej w poszukiwaniu zatrudnienia
na terenie pozostałych 29 krajów Unii,
jak również osobom innej narodowości
w znalezieniu informacji na temat
możliwości pracy na terenie Irlandii.
Pracodawcy mogą skorzystać z bazy
danych w celu rekrutacji pracowników
zarówno z jak i spoza Europy.
FÁS Jobs Ireland Freephone:
Darmowy telefon: 1800 611 116
– D’Olier House Employment Services
Offices
D’Olier Street, Dublin 2.
T: (01) 612 4800
– City Centre
197-199 Parnell Street, Dublin 1.
T: (01) 804 4600
– Cabra Training Centre
Bannow Road, Dublin 7.
T: (01) 882 1400
E: [email protected]
www.fascabra.com
44
znajdziesz Szczegóły dotyczące
kursów dla dorosłych, pomocy w
szukaniu zatrudnienia, rozwijaniu
umiejętności oraz zdobywaniu
kwalifikacji znajdziesz w części:
EDUKACJA 2.1
• Employment for People from
Immigrant Communities (EPIC)
30/31 Lower O’Connell Street,
Dublin 1.
T: (01) 874 3840/1
E: [email protected]
www.bitc.ie
Wspomaga dorosłych legalnych
rezydentow z krajow Unii Europejskiej
oraz obywateli spoza krajów Unii
posiadających odpowiedni statut
imigranta (tzw. ‘Stamp 4’) w znalezieniu
zatrudnienia i w skorzystaniu z dostępnych na terenie kraju kursow i szkoleń.
Oferuje szereg darmowych szkoleń
takich jak np. 6-tygodniowe kursy
połączone ze stażem oraz zajęcia.
3. ZATRUDNIENIE
3.2 Szukanie zatrudnienia – pomoc i poradnictwo
Lokalne Centra szkoleniowe
Community Training Centres
(CTC)
Niezależne, ogólnodostępne ośrodki
finansowane przez FÁS, które
odpowiadają na potrzeby szkoleniowe
i zatrudnieniowe osób, które we
wczesnym wieku porzuciły edukację;
głównie dla osób w wieku 16–21 lat.
• Crosscare CTC
26 Upper Wellington Street,
Dublin 7.
T: (01) 8301188
• Liberties Community Training
Agency
The Good Council Centre,
Mullinhack, Oliver Bond Street,
Dublin 1.
T: (01) 6727704/5
•
•
WSPARCIE DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH
• Irish National Organisation
for the Unemployed (INOU)
Araby House,
8 North Richmond Street,
Dublin 1.
T: (01) 856 0088
E: [email protected] www.inou.ie
Działa na szczeblu lokalnym jak i
krajowym w kwestiach dotyczących
osób bezrobotnych oraz ich rodzin.
Prowadzi akcje na rzecz zapewnienia
zadowalającego standardu życia osób
bezrobotnych i tych będących na ich
utrzymaniu oraz na rzecz uzyskania
przez nich pełnego zatrudnienia za
uczciwe wynagrodzenie. Pomaga osobom
nie posiadającym zatrudnienia w ich
samorozwoju oraz aklimatyzacji.
• Larkin Centre for the Unemployed
57-58 North Strand Road,
North Strand, Dublin 3.
North Wall CTC
T: (01) 836 5544
St Laurence’s Place
E: [email protected]
East Seville Place, Dublin 1.
www.larkinctr.com
Prowadzi różnego rodzaju kursy i
T: (01) 855 4033
szkolenia. Oferuje informacje na temat
E: [email protected]
opieki społecznej, wsparcie, porady
Stoneybatter Community Education i wskazówki dla osób pozostających
and Training Resource Centre
długo bez zatrudnienia, informacje i
60/61 Manor Street,
szkolenia dla osób samozatrudnionych.
Dublin 7.
Prowadzi Klub Pracy (Job Club) i
T: (01) 671 7802
przedszkole.
E: [email protected]
45
3. ZATRUDNIENIE
3.2 Szukanie zatrudnienia – pomoc i poradnictwo
Kluby Pracy (Job Clubs)
oferują praktyczne porady oraz
pomoc w znalezieniu pracy, w
tym przydatne informacje oraz
poradnictwo zawodowe.
KLUBY PRACY (JOB CLUBS)
• Job Care
28A Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 677 3897
E: [email protected]
www.jobcare.ie
• Job Club 2000
Dolebusters Resource Centre,
5 Gardiner Row, Dublin 1.
T: (01) 814 6885
E: [email protected]
• Larkin Job Club
Larkin Centre for the Unemployed,
57-58 North Strand Road, Dublin 3.
T: (01) 856 0711
E: [email protected]
www.larkinctr.com/jobclub
Oferuje pomoc i usługi dla osób
bezrobotnych po angielsku i po polsku.
• Schizophrenia Ireland Jobs Club
and Employment Support
39 Blessington Street, Dublin 7.
T: (01) 860 1610
Program dla osób bezrobotnych
dotkniętych problemami ze zdrowiem
psychicznym.
Lokalne Ośrodki Zatrudnienia
Local Employment Services (LES)
Oferują bezpłatną pomoc lokalnym
mieszkańcom, szczególnie tym, którzy
przez długi czas pozostają bez
zatrudnienia, osobom, które wcześnie
porzuciły edukację, rodzicom samotnie
wychowującym dzieci, osobom
niepełnosprawnym, bezdomnym,
kobietom, które chciałyby powrócić do
pracy, uchodźcom oraz pracownikom
migracyjnym. Umożliwiają dostęp do
dalszego kształcenia oraz oferują
możliwości szkoleń i kursów. Prowadzą
rozmowy z pracodawcami w celu promowania oferowanych usług oraz w
celu kontaktowania ich z potencjalnymi
osobami gotowymi podjąć pracę.
Ośrodki w centrum Dublina:
• North East LES
Inner City Renewal Group
57 Amiens Street, Dublin 1.
T: (01) 855 7207
E: [email protected]
[email protected]
• North West LES
42 Manor Street, Dublin 7.
T: (01) 868 6333
E: [email protected]
• South East LES
St Andrew’s Resource Centre,
114 Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 677 1930
E: [email protected]
www.standrews.ie
• SICCDA Job Club
90 Meath Street, Dublin 8.
T: (01) 453 6098
E: [email protected] | www.siccda.ie
46
NATIONAL QUALIFICATIONS
AUTHORITY
Patrz: EDUKACJA 2.3
3. ZATRUDNIENIE
3.3 Samozatrudnienie
• Companies Registration Office
Parnell House,
14 Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 804 5200 1890 220226
E: [email protected]
www.cro.ie
Organ publiczny zajmujący się rejestracją
nowych firm, marek i przedsiębiorstw
w Irlandii.
Dolebusters Resource Centre
5 Gardiner Row, Dublin 1.
T: (01) 872 5103
E: [email protected]
Patrz: EDUKACJA 2.1
• Dublin City Enterprise Board
5th Floor, O’Connell Bridge House,
D'Olier Street, Dublin 2.
T: (01) 635 1144
E: [email protected]
www.dceb.ie
Pomaga w założeniu własnej działalności
gospodarczej na terenie Dublina. Oferuje
informacje, porady, szkolenia, mentoring
oraz pomoc w nawiązaniu przydatnych
kontaktów, a w niektórych przypadkach
także wsparcie finansowe.
pozostałych członków organizacji w
wyzwania, jakie mogą stanąć na drodze
rozwoju biznesu i w pozyskiwaniu nowych
kontaktów w celu dalszego rozwoju
rozpoczętej działalności gospodarczej.
• First Step
Jefferson House, Eglinton Road,
Donnybrook, Dublin 4.
T: (01) 260 0988
E: [email protected]first-step.ie
www.first-step.ie
Jedyny irlandzki krajowy organ specjalizujący się w mikrofinansach (tj.
pożyczki, finansowanie kapitału).
Oferuje pożyczki kapitału bez zabezpieczenia osobom indywidualnym w
celu rozwoju ich działalności gospodarczej. Szczegóły na stronie internetowej.
• Larkin Centre for the Unemployed
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.2
• Small Firms Association
Confederation House,
84-86 Lower Baggot Street,
Dublin 2.
T: (01) 605 1500
E: [email protected] | www.sfa.ie
• Dublin City Enterprise Network
Reprezentuje interesy małych irlandzfor Women
kich przedsiębiorstw (zatrudniających
Kom: 087 979 8430
poniżej 50 osób). Oferuje swoim
E: [email protected]
członkom poradnictwo w zakresie
www.dceb.ie/networking/enterprise- stosunków gospodarczych, komercyjnych
network-for-women.
i pracowniczych oraz dotyczących
Organizacja oferująca pomoc aktywnym kwestii socjalnych.
przedsiębiorczo kobietom. Jej członkinie
mogą skorzystać z usług organizacji w
celu promowania swojej działalności
gospodarczej, nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, zdobywaniu nowych
umiejętności oraz w angażowaniu
47
3. ZATRUDNIENIE
3.3 Samozatrudnienie
WSPARCIE DLA FIRM
PROWADZONYCH PRZEZ
MNIEJSZOŚCI ETNICZNE
• Co-operative Support Services
c/o NCP, 10 Cornmarket, Dublin 8.
T: (01) 671 3639
Kom: 085 786 4995
E: [email protected]
www.css.coop
Zachęca i wspiera potencjalnych
lokalnych przedsiębiorców w realizacji
ich pomysłów. Usługi obejmują: pomoc
w rozwoju dla osób indywidualnych i
grup, porady i szkolenia dotyczące
rozpoczynania własnej działalności
gospodarczej.
• Eastern European Business Forum
• EQUAL Emerge
www.equalemerge.ie
Oferuje darmowe szkolenia dla
przedsiębiorców z mniejszości kulturowych w różnych stadiach rozwoju
działalności gospodarczej, tj. przed
rozpoczęciem działalności, na początku
jej prowadzeni (do około 1 roku) oraz
na etapie jej rozwoju (okres 1 – 2 lat).
Lokalizacje na ternie Dublina:
– Emerge Blanchardstown
BASE Enterprise Centre,
Ladyswell Road, Mulhuddart,
Dublin 15.
T: (01) 820 3020
E: fi[email protected]
[email protected]
– Emerge Tallaght
Bolbrook Enterprise Centre,
Avonmore Road, Tallaght, Dublin 24.
T: (01) 414 5700 / 5777
E: [email protected]
[email protected]
55 Lower O’Connell Street,
Dublin 1.
T: (01) 874 0004
E: [email protected]
www.eebfex.com
• Institute for Minority
Usprawnia komunikację pomiędzy istEntrepreneurship
niejącymi lub nowo tworzonymi przedDublin Institute of Technology,
siębiorstwami zakładanymi na terenie
Aungier Street, Dublin 2.
Irlandii przez osoby z nowych krajow Unii
T: (01) 402 7075
a państwowymi strukturami i lokalnymi
E: [email protected] | www.ime.ie
przedsiębiorstwami. Informuje przedsiębiorców na temat dostępnej pomocy Oferuje równe możliwości dla grup
mniejszościowych (także kulturowych)
finansowej, szkoleń i poradnictwa itp.
w Irlandii, w celu zwiększenia ich
• Emerge Skillnet
potencjału gospodarczego i społecznego
T: (01) 414 5777
poprzez badania naukowe w dziedzinie
E: [email protected]
przedsiębiorczości edukację, szkolenia
www.emergeskillnet.ie
i mentoring.
Oferuje stosowne szkolenia zawodowe
• Ireland Poland Business Association
dla przedsiębiorców i pracowników
• Nigerian Irish Chamber of
z mniejszości kulturowych. Jako
Commerce
dynamiczne forum biznesowe wspiera
Patrz: IMIGRACJIA /
komunikację i kontakty między swoimi
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
członkami.
48
3. ZATRUDNIENIE
3.4 Wolontariat
• Comhlámh Volunteering Options
• Peace Corps Localise
Programme
Ballast House, Aston Quay,
Dublin 2.
Kom: 086 226 5802
E: [email protected]
www.volunteeringoptions.org
Oferuje możliwość odbycia wolontariatu
w krajach rozwijających się od krótkiego
czasu do około roku. Zapewnia porady
i informacje dla osob zainteresowanych
pracą na rzecz rozwoju w innych krajach,
jak rownież wspiera wolontariuszy w
długoterminowym zaangażowaniu w
tego typu pracę.
Localise Resource Centre,
52 Lower Rathmines Road, Dublin 6.
T: (01) 497 9010/1011
E: [email protected]
www.pclocalise.com
Organizacja na rzecz rozwoju społecznego
stworzona z myślą o ludziach młodych,
która aktywnie działa i angażuje się w
pracę na rzecz społeczności lokalnych
oraz pozytywnego obywatelstwa.
– Active Citizenship Integration
Programme: angażuje członków
mniejszości kulturowych w
bezpośrednią pracę na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych – pierwszą
taką grupą jest The Polish Localise .
Zobacz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Dublin City North Volunteer Centre
(a local service of Volunteering
Ireland)
Coleraine House,
Coleraine Street, Dublin 7.
T: (01) 872 2622
E: [email protected]
www.volunteeringireland.ie
Zajmuje się promowaniem, organizacją
oraz usprawnianiem działalności
wolontariackiej w Irlandii. Centrum
wolontariatu zajmuje się bezpośrednio
kwestiami związanymi z możliwościami
pracy wolontariackiej w północnej i
centralnej części miasta. Wszystkie
osoby zainteresowane wolontariatem
powinny kontaktować się z powyższym
centrum.
• Dublin City South Volunteer Centre
76 Thomas Street, Dublin 8.
T: (01) 473 7483
E: [email protected]
www.volunteerdublincitysouth.ie
– Community Action Groups: aktywny
program dla młodzieży i społeczności
lokalnych, w którym to dorośli liderzy
oraz młodzież wspólnie angażują się
w aktywną pracę na rzecz rozwoju
społeczeństw lokalnych.
– Peace Corps – Localise within Third
Level Education: oferuje studentom
uczelni wyższych możliwość zaangażowania się w pracę na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych w
rejonie ich zamieszkania.
– Schools Initiative: zorientowana
praktycznie i edukacyjnie inicjatywa
szkolna obejmująca zintegrowany
społecznie i aktywny program, który
może być realizowany jako część
szkolnego programu nauczania i jako
narzędzie wspomagające rozwój
społeczności lokalnej w ramach roku
przejściowego.
49
3. ZATRUDNIENIE
3.4 Wolontariat
• Irish Red Cross (Irlandzki Czerwony • Irish Aid Volunteering and
Krzyż) Eastern and South Eastern
Regional Office
47 Mountjoy Street, Dublin 7.
T: (01) 860 3819
E: dublinoffi[email protected]
www.redcross.ie/get_involved/types_
of_activities
Jedna z największych organizacji
humanitarnych na świecie. Oferuje
liczne możliwości wolontariatu takie
jak: wolontariat w ramach udzielania
pierwszej pomocy (po uprzednim
szkoleniu), terapeutyczny program opieki
Hand Care, akcje zbierania datków,
Młodzieżowy Irlandzki Czerwony Krzyż
(dla osób poniżej 25-ego roku życia).
Information Centre
27-31 Upper O’Connell Street,
Dublin 1.
T: 1890 252676 / (01) 854 6920
E: [email protected]
www.dci.gov.ie/about_
volunteering.asp.
Program wspierany finansowo przez Irish
Aid. Ma na celu pomoc osobom, które
właśnie ukończyły studia w zdobyciu
praktycznego doświadczenia w pracy
na rzecz rozwoju, co może być
początkiem kariery zawodowej w tej
dziedzinie. O staże i praktyki ubiegać
się mogą osoby będące obywatelami
krajow Unii Europejskiej oraz posiadające statuts uchodźcy wydany przez
• Voluntary Service International (VSI) Minister for Justice, Equality and Law
30 Mountjoy Square, Dublin 1.
Reform w Dublinie. Informacje
T: (01) 855 1011
dostępne bezpośrednio na stronie
www.vsi.ie
Internetowej Wolontariatiuszy ONZ (UN
Irlandzki oddział Service Civil InternaVolunteers). www.unv.org.
tional to część światowego stowarzyszenia
na rzecz pokoju. Organizacja ta podejmuje
szereg działań wolontariackich oraz
środowiskowych na terenie całego kraju
oraz deleguje swoich wolontariuszy do
ponad 50 różnych krajów na całym
świecie w celu pracy przy podobnych
projektach. Prowadzi również Dublin
Local Group (DLG), czyli grupę
wolontariuszy zaangażowanych w pracę
wolontariacką oraz w prace na rzecz
społeczności lokalnej na terenie Dublina.
50
4. FINANSE I OPIEKA SPOŁECZNA
4.1 Finanse
• Irish Financial Regulator
• Tax Office –
Information Centre
Revenue Commissioners
6–8, College Green, Dublin 2.
City Centre Tax Office,
T: (01) 410 4000
9/15 Cathedral Street,
(off O’Connell Street),
Tania linia telefoniczna:
1890 77 77 77
Dublin 1.
E: [email protected]financialregulator.ie
T: 1890 333 425 / (01) 865 5000
E: [email protected]
www.itsyourmoney.ie
Oferuje informację oraz objaśnienie
www.revenue.ie
odnośnie produktów finansowych takich Zajmuje się sprawami podatkowymi, w
jak kredyty hipoteczne, karty kredytowe, tym podatkiem osobistym/dochodowym
(np. kredyty podatkowe, ulgi i stawki
kredyty osobiste oraz ubezpieczenia.
podatkowe, składki na ubezpieczenie
• Money Advice and Budgeting
zdrowotne, limity towarów zwolnionych
Service (MABS)
od cła, import samochodów) oraz
Helpline: 1890 283 438
podatkiem od przedsiębiorstw (np.
9.00 – 20.00
podatek od dochodu, branża
E: [email protected]
budowlana, samodzielne rozliczanie się
www.mabs.ie
z podatku, podatek międzynarodowy).
Zapewnia doradztwo w sprawach
zarządzania kapitałem oraz oferuje
informacje i wsparcie dla osób
borykających się z problemami
finansowymi oraz zadłużeniem.
MABS w centrum Dublina:
• Dublin North City MABS
53 Upper Dorset Street, Dublin 1.
T: (01) 879 4006 / 879 4007
E: [email protected]
www.northcitymabs.ie
• Dublin South East MABS
26–28 Lombard Street, Dublin 2.
T: (01) 670 6555 / 670 4331
E: [email protected]
• Liffey South West MABS
32 Francis Street, Dublin 8.
T: (01) 473 1856
E: liff[email protected]
MABS prowadzi równie swoje biura w
centrach Citizens Information
Patrz: INFORMACJA
I DORADZTWO 7.1
51
4. FINANSE I OPIEKA SPOŁECZNA
4.2 Opieka Społeczna (Social Welfare – SW)
• Department of Social and Family
Affairs
T: (01) 704 3000 | www.welfare.ie
Ministerstwo odpowiadające za
administrowanie, zarządzanie i wypłaty
zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu
urodzenia dziecka, świadczeń rodzinnych, dla osób bezrobotnych, rencistów
i emerytów, osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów, dotyczące powrotu
do nauki, śmierci, a także zasiłków z
tytułu leczenia stomatologicznego,
okulistycznego czy też narządu słuchu,
darmowych przejazdów, dodatków na
gospodarstwo domowe, na paliwo, a
także innych uzupełniających świadczeń
(Suplementary Welfare Allowance) i
zasiłków socjalnych. Odpowiedzialne
również za rejestrację i wydawanie
numerów PPS.
• Information Section – Department
of Social and Family Affairs
(Oddział Informacyjny)
Tania linia telefoniczna: 1890 66 22 44
OTWARTE: Pon–Pt: 9:30 – 17:00
Oferuje informacje na temat programów
opieki społecznej jak również innych
usług, tj. zasiłek na ubranie i obuwie z
tytułu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zasiłek dla opiekuna, dodatki do
zasiłku rodzinnego (tzw. FIS), zasiłek
dla osoby prowadzącej dom i wychowującej dzieci, zasiłek chorobowy, zasiłek z
tytułu macierzyństwa, zapomoga finansowa dla opiekuna, renta państwowa.
Tania linia telefoniczna: 1890 20 23 25
OTWARTE: 7dni, 24godziny
Zadzwoń w celu otrzymania materiałów
informacyjnych/ formularzy/ulotek
odnośnie usług i programów dostępnych w ramach opieki społecznej.
52
LOKALNE BIURA OPIEKI
SPOŁECZNEJ (LOCAL SOCIAL
WELFARE OFFICES – SWO)
REJESTRACJA NUMERU PPS
Lokalne biura opieki społecznej
przyjmują interesantów mieszkających
w danym rejonie składających wnioski
lub zgłaszających się z zapytaniem
odnośnie świadczeń i zasiłków
socjalnych. Są także odpowiedzialne
za wydawanie numerów PPS. Dalsze
informacje znajdują się na stronie
internetowej.
OTWARTE: 9.30 – 12.00 / 14.00 – 16.00
• Dublin 1 i 3 SWO:
•
•
•
•
20 Kings Inn Street, Dublin 1.
T: (01) 889 9500
Dublin 2 i 4 SWO:
Apollo House, Tara Street, Dublin 2.
T: (01) 636 9300
Dublin 6, 6W i 12 SWO:
Bishop Square, Redmond’s Hill,
Dublin 2. T: (01) 476 3500
Dublin 7 SWO:
Navan Road, Dublin 7.
T: (01) 838 0000 / 882 3100
Dublin 8 SWO:
126 Thomas Street, Dublin 8.
T: (01) 636 9330
4. FINANSE I OPIEKA SPOŁECZNA
4.2 Opieka Społeczna (Social Welfare – SW)
GŁÓWNE BIURA OPIEKI
SPOŁECZNEJ W DUBLINIE
GŁÓWNE BIURA OPIEKI
SPOŁECZNEJ POZA DUBLINEM
(SW HEAD OFFICES)
SW HEAD OFFICES (OUTSIDE DUBLIN)
• Aras Mhic Dhiarmada
• Social Welfare Services Office
Store Street, Dublin 1.
St. Oliver Plunkett Road,
– T: (01) 679 7777 (zasiłek chorobowy)
Letterkenny,
– T: (01) 704 3000 (biuro prasowe,
Co. Donegal.
sekcja międzynarodowa, zasiłki z
Lo Call: 1890 400 400
tytułu wypadków zawodowych,
– zasiłek na dziecko (wew: 44496)
planowanie, zarządzanie, personel,
– zasiłek z tytułu leczenia
stomatologicznego (wew: 44480)
strategia krajowego zwalczania biedy,
Lo Call: 1890 690 690
sekcja do spraw rodzinnych.)
– zasiłek z tytułu macierzyństwa,
• Townsend Street
zasiłek adopcyjny, zasiłek bhp
157-164 Townsend Street, Dublin 2.
• Social Welfare Services Office
T: (01) 704 3000
Government Buildings,
Informacje na temat zasiłków dla osób
Ballinalee Road,
poszukujących pracy, planowanie na
Longford.
szczeblu przedsiębiorstwa, orzecznictwo
T: (043) 3345211 / (01) 7043000
medyczne, opieka medyczna.
Renta inwalidzka, zasiłek z tytułu
• Gandon House
niepełnosprawności, zasiłek/ zapomoga
Amiens Street, Dublin 1.
dla opiekuna, zapomoga z tytułu śmierci
T: (01) 704 3000
bliskiej osoby, dodatek rodzinny dla
Sekcja unijna / międzynarodowa,
rodzin o niskich dochodach (tzw. FIS),
archiwum główne, sekcja zasiłków
dodatek do czynszu (zniesienie kontroli
dla opiekuna, wsparcie zatrudnienia,
czynszów).
program powrotu do edukacji.
• Social Welfare Services Office
• Oisin House
College Road,
212-213 Pearse Street, Dublin 2.
Sligo.
T: (01) 704 3000
Lo Call: 1890 500 000
Operacje międzynarodowe, zatrudnienie Świadczenia dla rodziców samotnie
podlegające ubezpieczeniu, zwrot ze
wychowujących dzieci, zasiłek/zapomoga
dla sierot, zasiłek dla żon więźniów,
składek na ubezpieczenie społeczne.
składkowa i nieskładkowa emerytura
• Employment Support Services
państwowa, emerytura państwowa
Department of Social and Family
(okres przejściowy), uzupełniający
Affairs, P.O. Box 3840, Dublin 2.
zasiłek socjalny, renta wdowcza.
T: (01) 704 3165 / 704 3867
Zasiłek z tytułu powrotu do pracy,
program dot. zwolnienia pracodawcy
z płacenia jego części składki na
ubezpieczenie społeczne.
53
4. FINANSE I OPIEKA SPOŁECZNA
4.2 Opieka Społeczna
COMMUNITY WELFARE
OFFICERS (CWOs)
SOCIAL WELFARE APPEALS
OFFICE
SWOs pracują w lokalnych ośrodkach
zdrowia i zapewniają tymczasowe
wsparcie i opiekę społeczną w ramach
programu zasiłków uzupełniających
wypłacanych z funduszu opieki
społecznej dla osób oczekujących na
wypłatę swoich świadczeń. Zajmują się
również kwestiami innych świadczeń
(np. natychmiastowe jednorazowe
zapomogi, zasiłek na odzież i obuwie
wypłacany z tytułu rozpoczęcia nowego
roku szkolnego).
W związku z ograniczonymi
godzinami pracy naley wcześniej
sprawdzić, w jakich godzinach mona
się z nimi skontaktować:
D’Olier House,
D’Olier Street, Dublin 2.
T: 1890 747 434
E: [email protected]
Niezależny urząd odwoławczy dla osób,
które nie zgadzają się z decyzją Opieki
Społecznej co do ich prawa do zasiłku
lub też z innymi orzeczeniami wydanymi
przez Health Service Executive w ramach
programu zasiłkow uzupełniających.
Urząd przyjmuje tylko odwołania na
piśmie i nie jest otwarty dla interesantów.
Patrz: ZDROWIE 5.6
• Citizens Information Service
COMMUNITY WELFARE
SERVICES FOR TRAVELLERS
41 Castle Street, Dublin 2.
T: (01) 476 7000.
Oferuje usługi opieki społecznej
osobom przynależącym do
społeczności The Travellers Community,
w tym informacje i porady na temat
dochodów oraz dostępnych formach
zasiłku socjalnego, czy też pokrycia
kosztów opieki medycznej.
• CROSSCARE
Housing and Welfare Information
Patrz : MIESZKALNICTWO 6.2
54
INFORMACJA NA TEMAT OPIEKI
SPOŁECZNEJ
Patrz: INFORMACJA I
DORADZTWO 7.1
5. ZDROWIE
INFOLINIA HEALTH SERVICE
EXECUTIVE
CallSave: 1850 24 1850
E: [email protected]
OTWARTE: Pon–Sob: 8.00 – 20.00
Patrz: ZDROWIE 5.6
Udziela informacji i porad
odnośnie opieki medycznej,
przysługujących praw, formularzy oraz danych kontaktowych
poszczególnych placówek
zdrowia na terenie całego kraju.
5.1 Uzależnienia
ALKOHOL
• Alcoholics Anonymous (AA)
• Coolmine House
Information Centre
General Service Office of Alcoholics
Anonymous, Unit 2, Block C,
Santry Business Park,
Swords Road, Dublin 9.
T: (01) 842 0700
E: [email protected]
www.alcoholicsanonymous.ie
Centrum informacji dla Anonimowych
Alkoholików. Zrzeszenie mężczyzn
i kobiet oferujących sobie wzajemną
pomoc w wyjściu z nałogu
alkoholowego i wytrwaniu w stanie
trzeźwości.
19 Lord Edward Street, Dublin 2.
T: (01) 679 3765
E: [email protected]
Prowadzi programy odwykowe (z
zakwaterowaniem lub bez) odnośnie
zarówno problemu alkoholu jak i
narkotyków. Oferuje opiekę psychologa,
terapię grupową oraz programy w
okresie poodwykowowym.
• Al Anon Information Centre
5/6 Capel Street, Dublin 1.
T: (01) 873 2699
E: [email protected]
www.al-anon-ireland.org
Zapewniając anonimowość pomaga
rodzinom i przyjaciołom osób
uzależnionych od alkoholu uporać się
z problemami, z jakimi borykają się
w związku z nałogiem alkoholowym
członka rodziny czy przyjaciela.
• Stanhope Centre
Lower Grangegorman, Dublin 7.
T: (01) 677 3965 / 9447
www.homelessdublin.org
Oferuje informacje, diagnostykę, opiekę
psychologiczną oraz skierowania do
innych organizacji dla osób w wieku
powyżej 18 lat i ich rodzin borykających
się z problemem alkoholowym.
• Teach Mhuire
38-39 Gardinier Street, Dublin 1.
T: (01) 878 8877
Terapia odwykowa w zakresie leczenia
uzależnienia od alkoholu i narkotyków
(z zakwaterowaniem na miejscu lub bez).
55
5. ZDROWIE
5.1 Uzależnienia
NARKOTYKI
Kliniki i ośrodki leczenia
uzależnienia narkotykowego
Oferują pomoc i różnego rodzaju usługi
dla osób uzależnionych od narkotyków
i dla ich rodzin, w tym: rehabilitację,
wymianę igieł, kliniki metadonowe,
leczenie bez środków zastępczych,
wsparcie dla rodzin, pomoc w ponownej
integracji z członkami rodziny itd.
• City Clinic
108–109 Amiens Street, Dublin 1.
T: (01) 855 5310
• Coolmine House
Patrz: ALKOHOL powyżej 5.1
• Cork Street Clinic
Dublin 8.
T: (01) 454 4933 / 4940
• National Drug Advisory and
56
• ‘The Mews’
224 North Circular Road, Dublin 7.
T: (01) 838 3852
• Thomson Centre
53 Mountjoy Street, Dublin 7.
T: (01) 860 2000 (tylko po uprzednim
umówieniu terminu)
• Rehabilitation and Integration
Service North Inner City,
42 Buckingham Street, Dublin 1.
T: (01) 855 5310
• Rehabilitation and Integration
Service Floor 2, Phibsboro Tower,
Dublin 7. T: (01) 882 0300
Oferuje programy rehabilitacyjne
wszystkim osobom pragnącym zerwać
z nałogiem narkotykowym. Wymiana
igieł, promowanie zdrowia oraz wsparcie
kryzysowe dla osób uzależnionych od
narkotyków oraz korzystających z terapii
odwykowej. Dostęp do metadonu na
receptę (tylko w rejonie Dublin 8). Długo
– i krótkoterminowe programy odwykowe
bez środków zastępczych, z zakwaterowaniem na miejscu. Wsparcie i
pomoc w ponownej integracji i znalezieniu
porozumienia z członkami rodziny.
Treatment Centre
30-31 Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 648 8600
E: [email protected]
www.addictionireland.ie
Oferuje darmowe usługi zapobiegania,
leczenia, rehabilitacji oraz programy
opieki poodwykowej opracowane w celu • Soilse
6-7 North Frederick Street, Dublin 1.
zminimalizowania negatywnych skutków
T: (01) 872 4535
nałogu narkotykowego oraz zapobieganiu
(Drug Rehabilitation Centre)
rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i
E: [email protected]
innych chorób zakaźnych. Oferuje
również szeroki zakres usług obejmują- Program dla osób uzależnionych od
narkotyków i wszelkiego innego rodzaju
cych pomoc psychologa, pielęgniarki
leków. Oferuje informacje, porady i
czy pracownika socjalnego.
opiekę psychologa.
• Newmarket Clinic
• Teach Mhuire
37 Castle Street, Dublin 8.
T: (01) 476 7010
Patrz: ALKOHOL 5.1
5. ZDROWIE
5.1 Uzależnienia
Lokalne i wolontariackie
programy na rzecz zwalczania
problemu narkotyków
• Merchant’s Quay Ireland –
Drug Services
4 Merchant’s Quay, Dublin 8.
T: (01) 645 6525
• Ana Liffey Project
E: [email protected] | www.mqi.ie
48 Middle Abbey Street, Dublin 1.
Oferuje pomoc osobom uzależnionym
od narkotyków oraz ich rodzinom, w tym
T: (01) 878 6899
E: [email protected] | www.alp.ie
dostęp do długo- i krótkoterminowych
Oferuje pomoc osobom nadużywającym terapii odwykowych bez środków
narkotyków i borykającym się z proble- zastępczych i z zakwaterowaniem na
mami towarzyszącymi temu nałogowi.
miejscu, pomoc w ponownej integracji
ze społeczeństwem, w znajdowaniu
• Chrysalis Community Drugs Project porozumienia i pojednania z rodziną,
33 Manor Street, Dublin 7.
kursy edukacyjne, leczenie metadonem,
T: (01) 882 3362
indywidualną opiekę psychologa, grupy
E: [email protected]
wsparcia rodzinnego.
www.chrysalisdrugproject.org
Oferuje wsparcie dla osób z problemem • Narcotics Anonymous Ireland
PO Box 1368,
narkotykowym z okolic Stoneybatter,
Cardiff Lane, Dublin 2.
a w tym: pomoc indywidualną, opiekę
T: (01) 672 8000 (Information line)
psychologa, terapie holistyczne oraz
Telefon zaufania: 086 862 9308
wsparcie dla osób mających problemy
E: [email protected]
z pisaniem i czytaniem.
www.na-ireland.org
• Organizacje i stowarzyszenia
Lokalne zrzeszenia osób po terapii
prowadzone przez cudzoziemców:
odwykowej od narkotyków,
– Acts of Compassion Ministries
spotykających się regularnie w kilku
(zajmuje się problemem uzależnienia miejscach w Dublinie w celu niesienia
od narkotyków wśród członków
sobie wzajemnej pomocy. Członkiem
mniejszości kulturowych)
może zostać każda osoba po odwyku,
niezależnie od rodzaju narkotyków,
Patrz: IMIGRACJIA /
od jakich była uzależniona. Miejsca
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
spotkań w Dublinie znajdują się na
– PPD – The Psychological Centre
stronie internetowej: http://www.
(pomoc psychologiczna oraz grupy
na-ireland.org/nameetings/east/dublin/
wsparcia dla osób dotkniętych
Dokładne nformacje
nałogiem wśród społeczności polskiej
i innych mniejszości kulturowych)
na temat usług uzyskać
mona kontaktując
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
się z daną placówką.
• Family Support Network
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.1
57
5. ZDROWIE
5.1 Uzależnienia
• SAOL Project
58 Amiens Street, Dublin 1.
T: (01) 855 3391 / 3393
E: [email protected]
www.saolproject.ie
Dzienny program edukacyjny i
rehabilitacyjny dla kobiet leczących
się uzależnienia od narkotyków.
• Snug Counselling Service
Macro Resource Centre,
1 Green Street, Dublin 7.
T: (01) 878 6231
E: [email protected]
Oferuje poradnictwo psychologiczne
oraz wsparcie dla osób uzależnionych
od narkotyków i ich rodzin.
• Talbot Centre
Upper Buckingham Street,
Dublin 1.
T: (01) 836 3434
E: [email protected]
Oferuje wsparcie, informacje, pomoc
psychologa, zajęcia rekreacyjne dla
dzieci, młodych osób w wieku do lat
20, które są uzależnione od narkotyków
lub zagrożone nałogiem oraz dla ich
rodzin.
Informacje odnośnie opieki
psychologa w zakresie problemów
w rodzinie/ związku –
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.1
58
5. ZDROWIE
5.2 Poradnictwo psychologiczne
• Aware
• One in Four
72 Lower Leeson Street, Dublin 2.
T: (01) 661 7211
Telefon zaufania: 1890 303 302
E: [email protected]
www.aware.ie
Zapewnia wsparcie osobom cierpiącym
z powodu depresji, członkom ich rodzin
oraz przyjaciołom. Prowadzi grupy
wsparcia w całej Irlandii, telefon
zaufania czynny 24h przez cały rok,
program “Pokonaj depresję” dla uczniów
szkół średnich. Prowadzi dyskusje i
wykłady oraz udziela informacji mających
na celu podnoszenie świadomości
społecznej na temat depresji.
2 Holles Street, Dublin 2.
T: (01) 662 4070
E: [email protected]
www.oneinfour.ie
Szeroki zakres usług dla osób, które
doświadczyły wykorzystywania seksualnego lub przemocy na tle seksualnym,
oraz dla ich rodzin i przyjaciół: terapia
indywidualna i grupopwa, wsparcie,
wstawiennictwo, telefon zaufania
oraz całodobowy internetowy serwis
komunikacyjny.
• Cura
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.8
• Deora Project
• Samaritans
112 Marlborough Street,
Dublin 1.
T: (01) 872 7700
Telefon zaufania: 1850 609 090
OTWARTE: 7 dni w tygodniu
pomiędzy: 10.00 – 21.00
E: [email protected]
www.dublinsamaritans.ie
Poufna pomoc i wsparcie duchowe
przez 24h dla osób doświadczających
uczucia rozpaczy i bezsilności oraz
myśli samobójczych.
Oasis Counselling Centre,
St. Laurence’s Place East,
Seville Place, Dublin 1.
T: (01) 855 0730
E: [email protected]
www.deora-project.org
Pomoc psychologidzna dla osób z rejonu • Teen Counselling-Mater Dei
Mater Dei, Cloncliffe Road,
północnej części centrum miasta, które
Dublin 3.
cierpią z powodu śmierci bliskiej osoby
T: (01) 837 1892
czy też bolesnej utraty na skutek
Poradnictwo i opieka psychologiczna
samobójstwa lub nałogu. W celu
dla nastolatków (12–18 lat)
umówienia się na spotkanie należy
doświadczających różnego rodzaju
wcześniej zadzwonić.
problemów, szczególnie tych związanych
• Dublin Counselling and Therapy
z uzależnieniami. Pomoc dla ich rodzin.
Centre
41 Upper Gardiner Street, Dublin 1.
T: (01) 878 8236
Psychoterapia oraz poradnictwo i opieka
psychologa dla osób indywidualnych,
par i grup.
59
5. ZDROWIE
5.3 Opieka stomatologiczna
Wszystkie wymienione poniej
gabinety stomatologiczne
przyjmują pacjentów z kartami
medycznymi (Medical Card).
DUBLIN 1
• Dr Ali-Reza Afrasiabi
•
•
•
•
32 North Frederick Street
T: (01) 874 6283
Dr Puri Alfonso Caulvi
28 O’Connell Street
T: (01) 872 8164
Dr Clair Kilgarriff
32 North Frederick Street
T: (01) 874 5418
Dr Joe Kilroy
51a Henry Street (naprzeciwko domu
handlowego Arnotts) T: (01) 873 0007
Dr Eugene O’Brien
51a Henry Street (naprzeciwko domu
handlowego Arnotts) T: (01) 873 0809
DUBLIN 7
• Dr Martin Vaughan
•
•
DUBLIN 8
• Dr N. Beirne, Dental Surgery
•
•
•
DUBLIN 2
• Dr P. Burgess / Dr C. Gallagher
•
•
38 Fenian Street
T: (01) 678 8158
Dr J. Collins / Dr K. Dunne
42 Lower Baggot Street
T: (01) 676 1536
Dr A. Griffin
42 Lower Baggot Street
T: (01) 676 1536
DUBLIN 3
• Dr Michael Lavin
•
60
37 North Strand
T: (01) 874 6660
Dr Sean Murray /
Dr Liliana Suchodolska
63 North Strand Road
T: (01) 855 7615
306 North Circular Road
T: (01) 830 3701
Dr Ray Sullivan
22 Phibsboro S.C.
T: (01) 830 6655
Dr Rod Crichton / Dr Lucy Novotna
1 Manor Place, Stoneybatter
T: (01) 677 7335
•
•
•
•
34 South Circular Road
T: (01) 454 2022
Dr T. Boylan
28 Dolphins Barn, Cork Street
T: (01) 454 1488
Dr M. Burke
631 South Circular Road,
Islandbridge
T: (01) 453 1859
Dr R. Gilbourne / Dr D. Neligan /
Dr Ma. Lee
11 South Circular Road, Portobello
T: (01) 454 9688
Dr W. Gross
49 Thomas Street
T: (01) 454 2135
Dr M. Levine
8 Inns Court, Cross Lane South,
Winetavern Street
T: (01) 454 2646
Dr R. Lewis
34 South Circular Road, Portobello
T: (01) 454 2022
Dr N. Mc Donagh
11 South Circular Road, Portobello
T: (01) 454 9400
5. ZDROWIE
5.4 Osoby niepełnosprawne
• Centre for Independent Living
Head Office, Carmichael House,
North Brunswick Street, Dublin 7.
T: (01) 873 0455 / 873 0986
E: [email protected]
www.dublincil.org
– Dublin 7 Centre for Independent
Living
Macro Building, 1 Green Street,
Dublin 7. T: (01) 873 7039
Pomoc osobom niepełnosprawnym
w niezależnym i samodzielnym życiu
obejmująca transport, mieszkanie,
szkolenia i zatrudnienie. Aktywne
wsparcie i wstawiennictwo, badania
naukowe.
• Enable Ireland
32F Rosemount Park Drive,
Rosemount Business Park,
Ballycoolin Road, Dublin 11.
T: (01) 872 7155
E: [email protected]
www.enableireland.ie
Oferuje wsparcie i pomoc
niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym
oraz ich rodzinom, w tym pomoc w
rozwoju fizycznym, edukacyjnym i
społecznym poczynając od lat wczesnego dzieciństwa aż po wiek dorosły.
Usługi pomocy oferowane dorosłym
to m.in.: rozwój osobisty, niezależne
i samodzielne życie, zatrudnienie oraz
zajęcia towarzyskie i rekreacyjne.
• Irish Wheelchair Association (IWA)
Aras Chuchulainn,
Blackheath Drive, Dublin 3.
T: (01) 818 6400
E: [email protected], www.iwa.ie.
Oferuje wsparcie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się oraz
pomaga im w uzyskaniu większej niezależności, wolności oraz możliwości
podejmowania decyzji.
• People with Disabilities in Ireland
(PwDI)
biuro krajowe, 4th Floor,
Jervis House, Jervis Street, Dublin 1.
T: (01) 872 1744
E: [email protected] | www.pwdi.ie
Reprezentuje interesy wszystkich osób
niepełnosprawnych, oferuje wsparcie
oraz promuje samo-wsparcie i aktywne
wstawiennictwo wszystkich osób
niepełnosprawnych poprzez szkolenia,
podnoszenie świadomości oraz
udzielanie informacji.
• DeafHear
35 North Frederick Street,
Dublin 1.
T: (01) 872 3800
MinicoKom: (01) 817 5777
Wiadomości tekstowe: (01) 878 3629
Videotelefon: (01) 817 1400
E: [email protected]
www.iol.ie/~nad/nad-homepage.html
Wcześniej znane jako National
Association for Deaf People. Oferuje
pomoc i szereg innych usług
dostępnych dla osób głuchych i słabo
słyszących, jak również dla ich rodzin.
• National Council for the Blind
of Ireland (NCBI)
Whitworth Road,
Drumcondra, Dublin 9.
T: (01) 830 7033 / 1850 334353
E: [email protected] | www.ncbi.ie
Pomaga osobom niewidomym i
niedowidzącym w przystosowaniu się
do ich sytuacji oraz utrzymaniu
niezależności i samodzielności.
61
5. ZDROWIE
5.5 Lekarze Pierwszego Kontaktu
(General Practitioners – GPs)
W znalezieniu GP pomóc moe
lokalny ośrodek zdrowia (Local
Health Office) lub
CENTRUM OBSŁUGA KLIENTA
HSE: 1850 24 1850
DUBLIN 2
• Dr Aver Amod
•
•
•
DUBLIN 1
• Dr Ross Ardill
•
•
•
•
•
•
•
•
62
44 Westland Row T: (01) 661 8610
Dr Donal Buckley
79 Fitzwilliam Lane T: (01) 678 5100
Dr Sean Gilroy
92 Townsend Street T: (01) 670 3420
Grafton Medical Practice:
Dr Emer O’Reilly / Dr Keith Perdue
34 Grafton Street
T: (01) 671 2122 / 453 1943
Holland Gueret and Ryan:
Dr Paul Gueret / Dr Patricia Holland
/ Dr Robert Ryan
9 Lower Baggot Street
T: (01) 676 1493
(posiadacze karty medycznej, którzy
ukończyli 70. rok życia)
Mercers Health Centre:
Dr Killin Mc Grogan / Dr Alan
O’Donohoe
Stephen Street Lower
T: (01) 402 2300 / 402 2302
Dr Niall O’Cleirigh
79 Sr An Phiarsaigh T: (01) 677 7781
Dr John M O’Leary
Altona, 2 Sth.Circular Road
T: (01) 475 5453
Student Health Centre:
Dr David Thomas
Trinity College T: (01) 608 1556
1 Custom House Square,
Grandon House, Mayor Street Lower •
T: (01) 829 0902
E: [email protected]
Dr Robert Blennerhasset / Dr Patricia
Behan / Dr Francis Kelly / Dr Gerard
Kelly / Dr Peter O’Callaghan
15 North Frederick Street
•
T: (01) 874 3019/ 3017
Dr Caroline Donaghy
109 Dorset Street T: (01) 830 3488
Jervis Medical Centre:
Dr Hakhamanesh Nikookam
Unit 2, Jervis Street T: (01) 873 5959 •
Dr Paul Kieran
•
10-11 Exchange Place,
Custom House Docks
T: (01) 670 1820
Dr Barbara Mebpouche
•
13 Store Street
Mountjoy Family Practice:
Dr Colm Killeen (Jnr) / Dr Ita Killeen
DUBLIN 3
/ Dr Thomas Killeen / Dr Gerard
• Dr Daniel Collins
Roebuck
83 North Strand T: (01) 836 3126
14 Mountjoy Square
• Dr Thomas Houlihan
T: (01) 878 6269 / 833 6848
Dr Martin F. Purcell
110 North Strand Road
55 Amiens Street T: (01) 855 4296
T: (01) 874 3019
Sunshine Medical Centre:
• Dr Joseph Murphy
Dr Sunhera Zaib
145 Church Road, Eastwall
T: (01) 836 5505
71 Middle Abbey Street
T: (01) 873 4975
5. ZDROWIE
5.5
Lekarze Pierwszego Kontaktu
Wszystkie wymienione poniej
gabinety lekarskie przyjmują
pacjentów z kartami
medycznymi (Medical Card).
DUBLIN 7
• Dr Catherine Coleman / Dr Namir
•
•
•
Mohammud / Dr Eugene O’Connor /
Dr Antonetta Robinson
4 Berkeley Street, North Circular Road
T: (01) 830 2841
Manor Street Surgery:
Dr Anthony A Clarke / Dr Michael
Finbarr Kearney / Dr Desmond
Martin Maguire
41 Manor Street T: (01) 838 6319
Stoneybatter Family Practice:
Dr Catherine Mullan / Dr Deirdre
Coyle / Dr Deirdre Caulfield
66 Manor Street
T: (01) 679 3197 / 633 7753
E: [email protected]
www.drmullan.com
The Thompson Centre:
Dr Georgina Connellan / Dr Philip
Crowley / Desmond Crowley / Dr
Ciara McNeel / Dr Austin O’Carroll
53 Mountjoy Street T: (01) 830 3325
• Dr Michael Doyle
•
•
•
•
•
•
DUBLIN 8
632 South Circular Road, Kilmainham,
T: (01) 453 2432
Dr Kenneth Harris
43 Harrington Street T: (01) 415 1434
Guinness Medical Department
Dr Thomas B / Dr Pat Molony /
Dr Jane Murphy / Dr Mary O’Shea
St James’s Gate T: (01) 453 6700
(posiadacze karty medycznej, którzy
ukończyli 70. rok życia)
Dr Philip O’Connell
178 James’s Street, Kilmainham
T: (01) 677 0757
Dr Kevin O’Doherty / Dr Fergus
O’Kelly, 478 South Circular Road,
Rialto T: (01) 453 2147
Dr Kevin O’Flynn
239 South Circular Road
T: (01) 454 1357
Dr James O’Neill
52 The Coombe T: (01) 454 3556
• Dr Fergus Brady
48 Harrington Street T: (01) 475 6300 OPIEKA LEKARSKA POZA
• Dr Raymond Brennan, Rialto Medical NORMALNYMI GODZINAMI
•
•
•
Centre, 47 South Circular Road
T: (01) 453 2147
Dr Michael Burnell
119 South Circular Road,
Leonard’s Corner T: (01) 453 3745
Coombe Healthcare Centre
Dr Gerard Bury / Dr Walter Cullen
Dolphins Barn Street
T: (01) 473 0893 / 473 0894
Dr Deirdre Carroll / Dr John Latham
/ Dr Michael O’Tighearnaigh / Dr
Safia Sayed
Liberties Primary Care Team,
Meath Community Unit,
Heytesbury Street T: (01) 708 5701
WIZYT (GP OUT OF HOURS SERVICE)
Oferuje pomoc lekarza pierwszego
kontaktu poza normalnymi godzinami
pracy.
• Dublin North Central: D-DOC
CallSave: 1850 224 477
OTWARTE: Pon–Pt: 18.00 – 8.00
Pt: 18.00 – Pon: 8.00
oraz we wszystkie dni świąteczne
• Dublin South City: Dub Doc
(w szpitalu St James’s Hospital)
T: (01) 454 5607
OTWARTE: Pon–Pt: 18.00 – 22.00
Sob/Nd/święta: 10.00 – 18.00
63
5. ZDROWIE
5.6 Placówki służby zdrowia i przychodnie
Lokalne Placówki słuby zdrowia –
Zajmują się aplikacjami o Karty Medyczne
i Karty Wizyt u GP (Medical Card/ GP Visit
Cards) Karty Europejskiego Ubezpieczenia
Zdrowotnego i szereg innych programów,
w tym Suplementary Welfare Allowance.
Mogą one te pomóc w znalezieniu
lokalnego Lekarza (GP).
Oferują szeroki zakres usług
takich jak:
• opieka medyczna i socjalna (patrz:
FINANSE I OPIEKA SPOŁECZNA 4.2)
• pomoc osobom niepełnosprawny
• leczenie stóp • okulistyka • logopedia
• leczenie nałogów i uzależnień
• fizjoterapia • psychiatria oraz inne.
LOKALNE PLACÓWKI SŁUŻBY
ZDROWIA (LOCAL HEALTH OFFICES)
• Dublin North West Local Health
•
•
Office Rathdown Road, Dublin 7.
T: (01) 882 5000.
Dublin North Central Local Health
Office Civic Centre, Ballymun,
Dublin 9. T: (01) 846 7000.
Dublin South City Local Health
Office Carnegie Centre,
21-25 Lord Edward Street, Dublin 2.
T: (01) 648 6500.
• Community Welfare Officers (CWO)
Patrz: FINANSE I
OPIEKA SPOŁECZNA 4.2
LOKALNE PRZYCHODNIE
(LOCAL HEALTH CENTRES)
• Benburb Street Dublin 7
T: (01) 677 4458 / 677 8131
OTWARTE: Pon–Pt: 9.00 – 17.00
CWO: Pon/Wt/Czw 10.00 – 11.30
Pt: 10.00 – 11.00 (Nagłe wypadki)
64
• Bride Street Health Centre
36a Bride Street, Dublin 8
T: (01) 454 3344 OTWARTE:
Pon–Pt: 9.15 – 11.30 / 14.15 – 16.00
CWO: Pon/Wt/Czw: 10.00 – 11.30
Pt: 10.00 – 11.30 (Nagłe wypadki)
• Dolphin Barn House Cork Street,
Dublin 8 T: (01) 473 2422
CWO: Pon/Wt/Czw: 10.00 – 11.30
Pt: 10.00 – 11.00 (Nagłe wypadki)
• Ellis Quay
Dublin 7 T: (01) 677 1366
CWO: Pon/Wt/Czw: 10.00 – 11.00
Pt: 10.00 – 11.00 (Nagłe wypadki)
• Lisburn Street
Dublin 7
T: (01) 873 0969 OTWARTE:
Pon–Pt: 9.15 – 12.45 / 14.00 – 16.30
CWO: Pon/Wt/Czw: 10.30 – 11.30
Pt: 11.00 – 12.00 (Nagłe wypadki)
• Kings Inn Street
Dublin 7
T: (01) 6473 7422 CWO: (for Rent
Supplement only) Pon/Wt/Czw:
2.00 – 3.00 Śr: 10.00 – 11.00
• North Strand
Dublin 3
T: (01) 855 6466
OTWARTE: Pon–Pt: 14.15 – 16.30
CWO: Pon/Wt/Czw: 10.00 – 11.30
Pt: 10.00 – 11.30 (Nagłe wypadki)
• 33 South Earl Street
Dublin 8
T: (01) 415 8250
OTWARTE: Pon–Pt: 9.00 – 16.00
CWO: Pon/Wt/Czw: 9.30 – 11.00
Pt: 10.00 – 11.00 (Nagłe wypadki)
• Summerhill
Dublin 1 T: (01) 876 5200
OTWARTE: Pon–Pt: 9.00 – 17.00
CWO: Pon/Wt/Czw: 10.00 – 11.30
Pt: 10.00 – 11.30 (Nagłe wypadki)
5. ZDROWIE
5.7 Szpitale
SZPITALE OGÓLNE
• Mater Misericordiae University
•
Hospital
58 Eccles Street, Dublin 7.
T: (01) 803 2000 / 830 1122
E: [email protected] | www.mater.ie
St. James’s Hospital
James’s Street, Dublin 8.
T: (01) 410 3000
E: [email protected]
www.stjames.ie
SZPITALE POŁOŻNICZE
• National Maternity Hospital
•
•
Holles Street, Dublin 2.
T: (01) 637 3100/ 661 0277
www.nmh.ie
Rotunda Hospital
Parnell Street, Dublin 1.
T: (01) 873 0700
www.rotunda.ie
Coombe Women’s Hospital
Dolphins Barn,
Cork Street, Dublin 8.
T: (01) 408 5200
E: [email protected] www.coombe.ie
SZPITALE ORAZ OŚRODKI
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
• Mater Hospital
9, St. Aloysius Ward,
Eccles Street, Dublin 7.
T: (01) 830 1122
• Mater Hospital Child Guidance Clinic
Eccles Street, Dublin 1.
T: (01) 837 1892
Multidyscyplinarna jednostka zajmująca
się pracą z dziećmi, dorosłymi oraz ich
rodzinami. Promuje leczenie oraz opiekę
nad zdrowiem psychicznym człowieka.
• St. Brendan’s Psychiatric Hospital
Rathdown Road, Dublin 7.
T: (01) 869 3000
www.stbrendansgaa.org
• St. Patrick’s Hospital
James Street, Dublin 8.
T: (01) 249 3200
www.stpatrickshosp.com
• St. Vincent’s Hospital
Fairview, Dublin 3.
T: (01) 884 2400
SZPITALE DZIECIĘCE
• The Children’s University Hospital
Temple Street, Dublin 1.
T: (01) 878 4200
E: [email protected]
www.cuh.ie
POZOSTAŁE SZPITALE
SPECJALISTYCZNE
• City of Dublin Skin and Cancer
•
Hospital Hume Street, Dublin 2.
T: (01) 676 6935
E: [email protected]
Royal Victoria Eye and Ear Hospital
Adelaide Road, Dublin 2.
T: (01) 664 4600 / 678 5500
www.rveeh.ie
65
5. ZDROWIE
5.8 Pozostałe usługi związane z opieką medyczną
• Asylum Seeker and Refugee
• Open Heart House
Counselling and Support Service
(ARCSS)
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.1
2 St Mary’s Place, Dublin 7
T: (01) 830 5000
E: [email protected]
Wsparcie dla osób żyjących z wirusem
HIV I AIDS. Świadczy szereg usług
wsparcia dla tych osób niezależnie
od ich narodowości, płci, wyznania,
orientacji sexualnej, wieku czy poziomu
sprawności fizycznej.
• Cairdre:
Health Awareness and Information
for Ethnic Minorities
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Centre for the Care of Survivors of
Torture (CCST)
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Drugs/HIV Helpline
• Dublin AIDS Alliance
The Eriu Centre, 53 Parnell Square
West, Dublin 1.
T: (01) 873 3799
E: [email protected]
www.dublinaidsalliance.com
Wsparcie, wstawiennictwo oraz
mediację dla osób z wirusem HIV/ AIDS.
Szkolenia i programy edukacyjne.
Biblioteka z licznymi materiałami
informacyjnymi, periodykami oraz
magazynami na temat HIV/ AIDS oraz
innymi pokrewnymi tematami.
Freephone: 1800 459 459
Bezpłatna i anonimowa pomoc,
informacje oraz poradnictwo i
wskazówki dla osób mogących mieć
• Irish Family Planning Association
pytania lub problemy związane z
(IFPA):
uzależnieniem od narkotyków/alkoholu,
wirusem HIV lub zdrowiem seksualnym. zdrowie kobiet/ planowanie rodziny
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.8
• PPD – The Psychological Centre
wspracie psychologiczne dla członków
mniejszości kulturowych
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Well Women Centres
zdrowie kobiet
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.8
66
6. MIESZKALNICTWO
6.1 Niedrogie mieszkania
• Clúid Housing Association
Clúid National Office,
37 Killarney Street, Dublin 1.
T: (01) 707 2088 E: [email protected] /
[email protected] /
[email protected] /
[email protected] | www.cluid.ie.
Oferuje przystępne cenowo mieszkania
o dobrym standardzie dla osób o niskich
dochodach oraz tych, które wymagają
specjalnej opieki. Nie prowadzi rejestru
dostępnych mieszkań. Aby móc skorzystać z oferty Clúid wnioskodawca musi być
wcześniej zarejestrowany w lokalnym
urzędzie, który z kolei może skierować go
do Clúid, o ile organizacja ta dysponuje
akurat odpowiednim mieszkaniem.
• Dublin City Council
Housing Allocations, Civic Offices,
Wood Quay, Dublin 8.
T: (01) 222 2203
Niedrogie mieszkania oraz mieszkania
komunalne oferowane przez Dublin City
Council (Local Authority Housing).
• Irish Council for Social Housing
50 Merrion Square East, Dublin 2.
T: (01) 661 8334 | www.icsh.ie
Promuje dobrowolny/ nie nastawiony na
zysk wynajem obiektów mieszkalnych w
celu pomocy osobom bezdomnym oraz
poprawy sytuacji tych, którzy w danym
momencie pozostają bez dachu nad
głową. Stanowi organ reprezentujący
członków stowarzyszonych, udziela
informacji, porad, organizuje szkolenia
i badania odnośnie mieszkalnictwa.
• Sonas Housing
• Sophia Housing Association
Patrz: MIESZKALNICTWO 6.2
67
6. MIESZKALNICTWO
6.2 Osoby bezdomne
INFORMACJE I PORADY
• Dublin City Council Housing
Services
Civic Offices, Wood Quay, Dublin 8.
T: (01) 222 2205 | www.dublincity.ie
Informacje na temat prawa (do
świadczeń socjalnych), dostępnych
obiektów mieszkalnych, weryfikowanie
uprawnień do otrzymywania świadczeń
socjalnych, The Night Bus.
– The Night Bus
Darmowa linia telefoniczna:
1800 724 724
Pomaga osobom bezdomnym,
szczególnie tym śpiącym nocą na
ulicach w znalezieniu zakwaterowania
w schronisku. Oferuje transport do
schroniska oraz śpiwory i koce.
Patrz: ZDROWIE 5.6
– HPU dla mężczyzn:
149 St James Street, Dublin 8.
T: (01) 881 5200
OTWARTE: CWO)
Pon–Pt: 10.00 – 12.00
• Dublin Simon Community
– HPU dla Kobiet i Dzieci:
1/2 Cope Street, Dublin 2.
T: (01) 6711606 /
677 8114 (pomoc potrzebującym)
E: [email protected]
www.simon.ie
Stowarzyszenie pracujące na rzecz ludzi
bezdomnych. Prowadzi specjalistyczne
programy edukacyjne i promocję zdrowia.
Oferuje zakwaterowanie dla osób
bezdomnych w sytuacjach kryzysowych
oraz pomaga im w wyjściu z
bezdomności. Udziela pomocy ludziom
potrzebującym w ich własnych domach.
16/19 Wellington Quay, Dublin 2.
T: (01) 881 5180
OTWARTE: CWO)
Pon–Pt: 10.00 – 12.00
• Homeless Persons Units (HPU)
Darmowa linia telefoniczna:
1800 724724
www.hsenorthernarea.ie
Ocena osób bezdomnych, doradztwo i
informacja na temat świadczeń socjalnych, zarządzania dochodami oraz
mieszkalnictwa. Współpracuje z innymi
organizacjami, do których kieruje osoby
68
bezdomne oraz pomaga w ich ponownej
integracji i aklimatyzacji w społeczeństwie.
– HPU dla obcokrajowców:
77 Upper Gardiner Street, Dublin 1.
T: (01) 858 5100
OTWARTE: (Urzędnik Opieki Społecznej
– Community Welfare Officer: CWO)
Pon–Pt: 10.00 – 11.30 / 14.00 – 15.30
Patrz: FINANSE I
OPIEKA SPOŁECZNA 4.2
• Focus Ireland
9-12 High Street,
Christchurch, Dublin 8.
T: (01) 881 5900
E: [email protected]
www.focusireland.ie
Odpowiada na potrzeby osób bezdomnych oraz tych zagrożonych bezdomnością. Oferowane usługi to m.in.: tymczasowe zakwaterowanie w sytuacjach
kryzysowych oraz zakwaterowania na
dłuższy okres, informacje, porady, pomoc
potrzebującym, posiłki, kursy edukacyjne
i szkolenia oraz różnego rodzaju programy
dla dorosłych, osób młodych i rodzin.
6. MIESZKALNICTWO
6.2 Osoby bezdomne
– Focus Coffee Shop
• Society of St Vincent De Paul
and Advice Centre
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
14a Eustace St, Dublin 2.
LOKALNA I RODZINA 1.1
T: (01) 671 2555
OTWARTE: Pon/Wt/Czw/Pt: 10.15 – 17.15 • Sonas Housing
(nieczynne: 15.00 – 16.00)
Unit 8 Liberty Corner,
Śr: 12.00 – 17.30
Foley Street, Dublin 1.
Sob/Nd/Święta: 11.30 – 15.00
T: (01) 834 9027
Kawiarnia i centrum doradztwa dla
E: [email protected]
osób bezdomnych. Wspomaga rodziny
www.sonashousing.ie
mieszkające w hostelach dla bezdomnych. Oferuje bezpieczne zakwaterowanie
o dobrym standardzie dla kobiet i
Opieka dzienna oraz posiłki.
ich dzieci, bezdomnych na skutek
• Merchants Quay Ireland
przemocy w rodzinie.
4 Merchants Quay, Dublin 1.
• Sophia Housing Association
T: (01) 679 0044 / 645 6524
25 Cork Street, Dublin 8.
E: [email protected] | www.mqi.ie
T: (01) 473 8300
Oferuje pomoc i szereg usług dla osób
bezdomnym oraz uzależnionych od
E: [email protected] | www.sophia.ie
narkotyków. Zapewnia otwarty dostęp
Zapewnia przystępne cenowo zakwado oferowanych usług, dzienne programy terowanie o dobrym standardzie dla osób
wsparcia, zakwaterowanie w sytuacjach o niskich przychodach. Oferuje ciągłe
kryzysowych, pomoc w ponownej inte- wsparcie oraz możliwość skorzystania
gracji oraz w znajdywaniu porozumienia z zakwaterowania na krótki lub dłuższy
czas, jak również opiekę nad dziećmi
z rodziną, terapię odwykową wraz z
mieszkających tam rodzin.
zakwaterowaniem, szkolenia i wiele
innych. Dalsze informacje na temat
• Threshold – Access Housing Unit
oferowanych usług i pomocy znajdują
21 Stoneybatter, Dublin 7.
się na stronie internetowej.
T: (01) 678 6094
– Fáiltiú Open Access Resource Centre
E: [email protected]
Cook Street, Dublin 8.
www.accesshousingunit.com
Pomoc osobom bezdomnym, które
T: (01) 645 6524
wykazują chęć i umiejętność samodzielGłówny punkt kontaktu pomiędzy
osobami bezdomnymi a dostępną dla
nego życia w prywatnie wynajmowanym
nich pomocą. Oferuje darmowe posiłki lokum. Potencjalni kandydaci kierowani
oraz możliwość umycia się, wsparcie
są tutaj poprzez inne organizacje
w sytuacjach kryzysowych, informacje
zajmujące się ludźmi bezdomnymi.
i porady.
OTWARTE: Pon–Pt: 7.15 – 12.45 /
1.45 – 2.45 (we wtorki rano nieczynne)
Śr: 12.00 – 17.30
Sob/Nd/Oraz Święta: 11.30 – 15.00
69
6. MIESZKALNICTWO
6.2 Osoby bezdomne
ZAKWATEROWANIE/NOCLEGI
• Crosscare Homeless Services
• Haven House
Morning Star Avenue,
The Red House,
przy North Brunswick Street,
Clonliffe College, Dublin 3.
Dublin 7.
T: (01) 836 0011
T: (01) 873 2279
E: [email protected] | www.crossSchronisko dla samotnych bezdomnych
care.ie/homeless_services_index.htm kobiet oraz kobiet z dziećmi.
Oferuje nocne zakwaterowanie w
• Iveagh Trust – Iveagh Hostel
sytuacjach kryzysowych oraz inne
Bride Road, Dublin 8.
usługi w ciągu dnia.
T: (01) 454 0182
Placówki w centrum Dublina:
– Amiens Street Night Service
• Legion of Mary – Morning Star Hostel
T: (01) 801 4249
OTWARTE: 22.00 – 10.00: stołówka,
Morning Star Avenue,
pralnia, prysznice oraz osobiste schowki
off North Brunswick Street,
Dublin 7.
– Charlemont Street Night Service
T: (01) 872 3401
Dublin 2. T: (01) 475 0675 / 3349
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn.
OTWARTE: Pon– Nd: 18.00 – 10.00:
osobiste schowki, prysznice, nowe
• Maple House
ubrania, pralnia, porady
595 North Circular Road, Dublin 7.
T: (01) 855 1124
– Longford Lane Night Service
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn.
Rear of Whitefriar Street, Dublin 2.
• Salvation Army – Cedar House
T: (01) 475 6380 | www.crosscare.ie
Night Shelter and Day Centre
• De Paul Trust – Clancy Night Shelter Marlborough Place, Dublin 1.
69 Blessington Street, Dublin 7.
T: 1800 724 333 (schronisko nocne) or
T: (01) 860 1703
(01) 873 1241 | www.salvationarmy.ie
Nocne zakwaterowanie dla kobiet
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn.
i mężczyzn w wieku 18–35 lat.
• Salvation Army – Granby Centre
Przyjmowane są również pary.
9-10 Granby Row, Dublin 1.
• De Paul Trust – Back Lane Hostel
T: (01) 872 5500
Christchurch, Dublin 8.
T: (01) 454 2181
Nocne schronisko dla mężczyzn.
• Focus Ireland Extension
John’s Lane West,
off Thomas Street,
Dublin 8.
70
6. MIESZKALNICTWO
6.2 Osoby bezdomne
• Salvation Army – Lefory House
• Crosscare St Brigid’s Food Centre
Nightlight 12-14 Eden Quay,
Dublin 1.
T: (01) 874 3762
Nocne zakwaterowanie w sytuacjach
kryzysowych dla bezdomnych młodych
ludzi w wieku 12–18 lat.
Holles Row, Dublin 2.
T: (01) 676 5707 | www.crosscare.ie
OTWARTE: Pon–Sob: 12.00 – 13.20
• Focus Ireland Coffee Shop
Patrz: MIESZKALNICTWO 6.2
• Salvation Army – Regina Coeli Hostel • Guild of the Little Flower Food
Morning Star Avenue,
Centre 11 Meath Street, Dublin 8.
przy North Brunswick Street,
T: (01) 453 6621
Dublin 7. T: (01) 872 3142
E: [email protected]
Schronisko dla bezdomnych samotnych OTWARTE: Pon–Pt: 12.00 – 13.00
kobiet z dziećmi lub bez.
• Mendicity Institution Trust Food
• Peter McVerry Trust
Centre Island Street, Dublin 8.
OTWARTE: Pon–Sob: 9.00 – 9.30 /
Residential Service,
10.30 – 11.30 Nd: 10.30 – 11.30
29 Mountjoy Square, Dublin 1.
T: (01) 823 0776
Schronisko dla samotnych bezdomnych • Merchant’s Quay Fáiltiú Food Centre
Cook Street, Dublin 8.
młodych mężczyzn.
T: (01) 645 6524
OTWARTE: Pon/Śr/Czw/Pti: 7.15 – 9.00
STOŁÓWKI
/ 13.45 – 16.30 Wt: 13.45 – 16.30
Sob: 7.15 – 10.15 Nd: 7.15 – 13.15
Oferują osobom potrzebującym
darmowe lub tanie posiłki.
• Sophia Housing Association Food
• Capuchin Day Centre and Food
Centre C/o Mercy Convent,
Centre 29 Bow Street, Dublin 1.
Cork Street, Dublin 8.
T: (01) 872 0770
T: (01) 473 8300 | www.sophia.ie
OTWARTE:
OTWARTE: Pon–Pt: 11.45 – 12.45
Pon–Sob: 10.30 – 11.30 / 14.00 – 15.00
• City Gate Soup Run
• Crosscare St Agatha’s Food Centre
Cook Street, Dublin 8.
Portland Row, Dublin 1.
T: 1800 724 724
OTWARTE: Codziennie: 20.00 – 22.00
T: (01) 855 5577
OTWARTE: Pon–Pt: 11.00 – 13.00
• St Joseph’s Penny Dinners
• Crosscare Longford Lane Food
Avondale House,
Centre
przy Cumberland Street, Dublin 1.
Z tyłu Whitefriar Street, Dublin 2.
T: (01) 874 3297
OTWARTE: Pon–Pt: 12.00 – 13.30
T: (01) 475 6380 | www.crosscare.ie
OTWARTE: Pon–Nd: 21.00 – 10.00
71
6. MIESZKALNICTWO
6.2 Osoby bezdomne
ODZIEŻ ORAZ HIGIENA OSOBISTA
OPIEKA MEDYCZNA
Dane kontaktowe do poniszych
ośrodków znajdują się w poprzednich
sekcjach.
Dane kontaktowe do poniszych o
środków znajdują się w poprzednich
sekcjach.
• Cedar House
• Capuchin Day Centre
Darmowa odzież, pralnia, prysznice
OTWARTE: Codziennie:
10.00 – 14.30 | 15.30 – 19.00
Opieka medyczna.
OTWARTE:
Pon–Pt: 10.30 – 11.30 | 14.00 – 15.00
• Crosscare Amiens Street
• Cedar House:
Night Service
Pralnia, prysznice i osobiste schowki.
OTWARTE: Codziennie: 22.00 – 10.00
Lekarz pierwszego kontaktu.
OTWARTE: Codziennie:
10.00 – 14.30 | 15.30 – 19.00
• Crosscare Charlemont Street
• Crosscare Charlemont Street
Night Service
Nowe ubrania, pralnia, prysznice i
osobiste schowki.
OTWARTE: Pon–Sob: 18.00 – 10.00
Lekarz pierwszego kontaktu.
OTWARTE: pierwszy poniedziałek
każdego miesiąca
• Focus Ireland
5-6 John’s Lane West, Dublin 8.
Pralnia, prysznice.
OTWARTE: Codziennie: 10.30 – 16.30
• Guild of the Little Flower
Food Centre
Pralnia.
OTWARTE: Pon–Pt: 11:00
• Capuchin Day Centre
Darmowa odzieź.
OTWARTE:
Pon–Pt: 10.30 – 11.30 | 14.00 – 15.00
• City Gate Soup Run
Darmowa odzież.
OTWARTE: Nd: 13.30 – 14.45
• Crosscare Charlemont Street
Night Service
Prysznice, nowa odzież, pralnia.
72
• Merchant’s Quay
Wymiana igieł, stomatolog, opieka
medyczna.
OTWARTE: Pon– Pt: 14.00 – 16.00
6. MIESZKALNICTWO
6.2 Osoby bezdomne
6.3 Prawa lokatora
EDUKACJA I ZATRUDNIENIE
Citizens Information Services –
Patrz: INFORMACJA I DORADZTWO 7.1
• CDVEC Foundations Project
1 Parnell Square,
• Crosscare Housing and Welfare
Dublin 1.
Information 1 Cathedral Street,
T: (01) 878 6658 / 873 6012
Dublin 1. T: (01) 872 6775
Programy i zajęcia dla dzieci i dorosłych
organizowane w schroniskach, domach
E: [email protected]
B&B oraz innych ośrodkach dziennych.
www.crosscare.ie/housingandwelfare
Informacje oraz pomoc i wstawiennictwo
Dostępna również możliwość
ze szczególnym naciskiem na kwestie
pozostawienia dzieći pod opieką.
związane z mieszkalnictwem, bezdomnoś• FÁS Access Service
cią oraz opieką społeczną i pokrewnymi
57-60 Jervis Street,
tematami. Prowadzi spotkania informaDublin 1.
cyjne z udziałem tłumaczy (dalsze
T: (01) 804 4600
informacje na stronie internetowej).
Oferuje pomoc ludziom bezrobotnym
• Threshold 21 Stoneybatter, Dublin 7.
pozostającym również bez dachu nad
T: (01) 678 6096 E: [email protected]
głową.
www.threshold.ie
Ma na celu zapewnienie prawa do
Dalsze informacje na temat
godziwych warunków mieszkaniowych,
kształcenia dla osób dorosłych oraz
szczególnie w przypadku gospodarstw
zatrudnienia znajdują się w części –
domowych o niskich przychodach.
Patrz: EDUKACJA 2.1
Porady, pomoc i wstawiennictwo oraz
reprezentacja lokatorów zgłaszających
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.2
sprawy do Private Residential Tenancies
Board (PRTB). Ulotki informacje w
różnych językach.
• The Private Residential Tenancies
Board (PRTB)
2nd Floor, O’Connell Bridge House,
D’Olier Street, Dublin 2.
T: (01) 635 0600
E: [email protected] | www.prtb.ie
Organizacja rządowa utworzona z myślą
o rozwiązywaniu problemów i sporów
pomiędzy właścicielami mieszkań a ich
lokatorami w sytuacjach, gdzie lokator,
właściciel lub osoba trzecia nie potrafią
znaleźć porozumienia. Zarządza
krajowym systemem rejestracji najmu.
(Urząd niepubliczny).
73
7. INFORMACJA I DORADZTWO
7.1 Centra Informacji Obywatelskiej
(Citizens Information Service)
ADRESY CENTRÓW INFORMACJI
OBYWATELSKIEJ W DUBLINIE:
• Dublin City Centre Citizens
Citizens Information Services
Centra informacji obywatelskiej
oferują bezpłatną, obiektywną i
poufną informację, porady oraz
pomoc i wstawiennictwo w kwestiach
przysługujących praw i uprawnień, w
tym prawa do świadczeń socjalnych,
prawa pracy, spraw podatkowych,
rodzinnych, mieszkaniowych,
edukacji, zdrowia, praw pracowników
migracyjnych itd.
Dostępna jest rownież pomoc specjalistyczna: bezpłatne porady prawne
(FLAC), zarządzanie budżetem i
radzenie sobie z długami (MABS),
porady finansowe (FISC) i informacje
dla uchodźcow (RIS).
LoCall: 1890 777 121
www.citizensinformation.ie
Dokumenty dostępne są w języku
polskim, rumuńskim, francuskim i
irlandzkim.
74
Information Service
13A Upper O’Connell Street,
Dublin 1. T: (01) 809 0633
E: [email protected]
OTWARTE: Pon/Wt/Czw/Pt: 9.30 – 17.00
Śr: 9.30 – 13.00
Możliwość skorzystania z pomocy
mówiącego po polsku/ rosyjsku urzędnika
przy wcześniejszym poinformowaniu.
• City Centre North West Information
Service
The Macro Community Resource
Centre, 1 Green Street, Dublin 7.
T: (01) 865 6230 | E: [email protected]
OTWARTE: Pon/Wt/Czw/Pt: 9.30 – 17.00
(Nieczynne 13.00 – 14.00)
Śr: 9.30 – 13.00
W przypadku wszystkich usług
specjalistycznych istnieje konieczność
wcześniejszego umówienia się na
spotkanie (z wyjątkiem RIS):
– Centrum porad finansowych
(Money Advice & Budgeting) – Thurs
– Centrum bezpłatnej porady
prawnej (Free Legal Advice)
– Thurs evenings
– Prawnik do spraw imigracyjnych
(Immigration Lawyer)
– Thurs evenings
– Centrum informacji finansowej
(Financial Information)
– 1st Tues of month
– Centrum informacji dla uchodźców
(Refugee Information Service – RIS)
– wtorki 10.00 – 13.00 | 14.00 – 16.00
7. INFORMACJA I DORADZTWO
7.1
Centra Informacji Obywatelskiej
• Liberties Citizens Information
Service
90 Meath Street, Dublin 8.
T: (01) 473 5178
E: [email protected]
OTWARTE: Pon–Czw:
9.30 – 12.30 | 14.00 – 16.30
– Bezpłatne porady prawne –
Poniedziałki po południu
(za wcześniejszym umówieniem
terminu spotkania)
– Centrum informacji dla uchodźców
(Refugee Information Service) –
OTWARTE: Czwartki: 14.00 – 16.30
• Carmelite Citizens Information
Centre 56 Aungier Street, Dublin 2.
T: (01) 400 5971
E: [email protected]
OTWARTE: Pon–Pt: 9.30 – 17.00
(Nieczynne w czasie Lunchu)
Specjalistyczne Usługi mianowania
wyjątkiem RIS:
Porady finansowe (Money Advice &
Budgeting)
Bezpłatne porady prawne – Wtorki
Centrum informacji dla uchodźców –
Poniedziałki : 14.00 – 16.00
7.2 Informacje dotyczące
zagadnień
imigracyjnych
Dane kontaktowe poniszych organizacji:
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.1
• Crosscare Migrant Project
Informacje na temat: spraw
imigracyjnych.
• Immigrant Council of Ireland
Informacje na temat: spraw
imigracyjnych, przemocy w rodzinie,
nielegalnym handlu ludźmi.
• Migrant Rights Centre Ireland
Informacje na temat: prawa
imigracyjnego oraz związanych z
tym obowiązków, ogólne sprawy
imigracyjne, prawo pobytu, prawo
pracy, pozwolenia na pracę, ochrona
społeczna, wykorzystywanie i
dyskryminacja w miejscu pracy.
• Refugee Information Service
Informacje na temat: ogólnych spraw
imigracyjnych, zajęć języka angielskiego, dokumentów wjazdowych,
prawa pobytu, obywatelstwa.
• Refugee Legal Service
Informacje na temat: azylu,
postępowania deportacyjnego,
spraw imigracyjnych.
75
7. INFORMACJA I DORADZTWO
7.3 Biblioteki
Publiczne Biblioteki w Dublinie
oferują szeroki zakres darmowych
usług edukacyjnych i informacyjnych,
w tym:
• Wypożyczanie książek i multimediów • Central Library
dla dzieci i dorosłych,
• Darmowy dostęp do Internetu,
Internet bezprzewodowy, Wi Fi ,
• Oparte na samonauce kursy
komputerowe i językowe,
• Internetowe kursy językowe i wymiany
konwersacyjne,
• Informacje na temat wydarzeń oraz
innych istotnych spraw odnośnie
danej społeczności lokalnej,
• Kursy biznesowe i bazy danych,
• Wydarzenia kulturalne i artystyczne,
imprezy dla dzieci, wystawy,
• Kluby książki, warsztaty oraz fora
dyskusyjne.
• Możliwość skorzystania z gazet i
magazynów zarówno w języku
angielskim jak i w innych językach.
• Różne formularze oraz wnioski, w
tym: wniosek o podatek drogowy, o
zgłoszenie prawa do głosowania itd.
• Sprawuje równie pieczę nad
międzynarodową nagrodą literacką
International Impac Dublin Literary
Award.
www.dublincity.ie/Recreationand
Culture/libraries
Dalsze informacje o
dostępnych usługach
mona uzyskać kontaktując
się z lokalną biblioteką lub
na stronie internetowej.
76
ILAC Centre, Henry Street,
Dublin 1.
T: (01) 873 4333
E: [email protected]
OTWARTE: Pon–Czw: 10.00 – 20.00
Pt i Sob: 10.00 – 17.00
• Kevin Street
18 Lower Kevin Street,
Dublin 8.
T: (01) 475 3794
E: [email protected]
OTWARTE: Pon/Śr/Pt/Sob:
10.00 – 13.00 | 14.00 – 17.00
• Pearse Street Library
138–144 Pearse Street,
Dublin 2.
T: (01) 674 4888
E: [email protected]
OTWARTE: Pon–Czw: 10.00 – 20.00
Pt i Sob: 10.00 – 17.00
• Phibsborough Library
Blackquire Bridge,
Dublin 7.
T: (01) 830 4341
E: phibsborolibra[email protected]
OTWARTE: Pon/Śr: 12.45 – 16.00
Wt/Czw/Pt/Sob:
10.00 – 13.00 | 14.00 – 17.00
7. INFORMACJA I DORADZTWO
7.4 Pozostałe specjalistyczne usługi informacyjne
PRAWA KONSUMENTA
• National Consumer Agency (NCA)
4-5 Harcourt Road,
Dublin 2.
T: (01) 402 5500
E: [email protected]
www.consumerconnect.ie
Infolinia: 1800 432 432
Broni praw konsumenta poprzez wstawiennictwo, badania rynku, informacje
konsumencką, programy edukacyjne
oraz informacje mające na celu podnoszenie świadomości konsumenckiej.
• European Consumer Centre
SPRAWY FINANSOWE
Dane kontaktowe poniszych organizacji:
Patrz: FINANSE I OPIEKA
SPOŁECZNA 4.1
• Irish Financial Regulator’s
Information Centre
Informacje na temat: produktów
finansowych, w tym pożyczek, hipoteki,
kart kredytowych, kredytów osobistych,
ubezpieczeń itd.
• Money Advice and Budgeting
Service (MABS)
Informacje na temat: zarządzania finansami, radzenia sobie w ciężkich sytuacjach finansowych oraz spłaty długów.
13A Upper O’Connell Street,
Dublin 1.
T: (01) 809 0600
• Revenue Commissioners
E: [email protected]
Centralne Telefoniczne Biuro
Darmowa i poufna informacja na temat
konsumantów
kupujących
produkty
Informacji d/s Podatkowych:
praw
i korzystających z usług w innych
1890 333 425 Informacje na temat:
krajach europejskich. Jeśli zajdzie taka
spraw podatkowych.
potrzeba, może prowadzić bezpośrednią
medjację z zagranicznymi przedsiębiorZDROWIE
cami w imieniu klientów.
• CAIRDE
Health Information and Advocacy
UNIA EUROPEJSKA
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• European Commission
Informacje na temat zdrowia oraz usług
Representation in Ireland
służby zdrowia, karty medycznej/ karty
(Public Information Centre)
lekarza pierwszego kontaktu/formularzy
Przedstawicielstwo Komisji
i wniosków, pozostałych kwestii
Europejskiej w Irlandii
dotyczących zdrowia. Oferuje również
– Biuro Informacji Publicznej)
pomoc i wstawiennictwo.
18 Dawson Street, Dublin 2.
T: (01) 634 1111 | www.euireland.ie
Informacje na temat: Unii Europejskiej, • Health Service Executive Infoline
konsultanci prawni Eurojus oferują
Patrz : ZDROWIE 5.6
informacje i porady dotyczące praw
obywateli unijnych przysługujących im Informacje na temat szerokiego zakresu
usług służby zdrowia, przysługujących
na terenie UE.
praw oraz danych kontaktowych.
77
7. INFORMACJA I DORADZTWO
7.4 Pozostałe specjalistyczne usługi informacyjne
MIESZKALNICTWO/LUDZIE
BEZDOMNI/OPIEKA SPOŁECZNA
• Refugee Legal Service
Dane kontaktowe poniszych organizacji:
Patrz: INFORMACJA I
DORADZTWO 7.2
Patrz: MIESZKALNICTWO 6.2
Patrz: INFORMACJA I
DORADZTWO 7.1
ATRAKCJE TURYSTYCZNE/
WYDARZENIA ARTYSTYCZNE I
KULTURALNE:
• Crosscare Housing and Welfare
Information
Informacje na temat: mieszkalnictwa
oraz spraw związanych z opieką
społeczną i bezdomnością.
• Temple Bar Cultural Information
Centre
12 East Essex Street, Temple Bar,
Dublin 2. T: (01) 677 2255
E: [email protected]
www.templebar.ie/informationcentre
• Threshold
• Dublin Tourism Information Centres
Informacje na temat: praw lokatora.
T: (01) 605 7700,
Tourist Information Line: 1850 230 330
www.visitdublin.com
– 15 Upper O’Connell Street, Dublin 1.
– Suffolk Street, Dublin 2.
• Homeless Persons Unit (HPU)
Bezpłatna linia telefoniczna:
1800 742 742
Informacje na temat: zakwaterowania,
świadczeń socjalnych, pomocy
MŁODZIEŻ
oferowanej przez The Night Bus,
programie ‘Talerz zupy dla bezdomnych’; • Youth Information Centres (YICs)
Ministerstwo Edukacji i Nauki
umawianie spotkań z HPU.
Dept. of Education and Science,
Block 2, Floor 2, Marlborough Street,
KWESTIE PRAWNE
Dublin 1. T: (01) 889 2080
www.youthinformation.ie
Dane kontaktowe poniszych organizacji:
Informacje na tema:t ścieżek kariery
Patrz: PORZĄDEK PUBLICZNY
zawodowej, edukacji, przysługujących
I KWESTIE PRAWNE 9.2
praw, spraw zatrudnienia, wypoczynku
• Free Legal Advice Centre (FLAC)
i rekreacji, podróżach oraz innych
Informacje na temat: kwestii prawnych. możliwościach na terenie Europy
dostępnych dla młodych osób oraz tych
• Legal Aid Board Law Centre
wszystkich, którzy z nimi współpracują.
Informacje na temat: kwestii prawa
cywilnego związanych z rozwodem lub
separacją, przemocą w rodzinie,
alimentami, opieką prawną nad
dziećmi, widzeniami z dziećmi,
prawami opiekuna.
78
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.1 Organizacje społeczne i wolontariackie
pracujące z Mniejszosciami Etnicznymi
• Access Ireland
Refugee Social Integration Project,
Dominick Court,
40/41 Lower Dominick Street,
Dublin 1.
T: (01) 878 0589
E: [email protected]
www.accessireland.ie
Zajmuje się integracją chodźców,
skupiając się na kwestii zdrowia oraz
ich ogólnego samopoczucia. Oferuje
mediację kulturową dla uchodźcow i
innych imigrantów.
• Asylum Seeker and Refugee
Counselling and Support Service
(ARCSS)
Mosney Centre,
Julianstown, Co. Meath.
T: (041) 982 9780
E: [email protected]
Bezpłatna pomoc i porady dla
uchodźców oraz osób ubiegających się
o azyl, które doświadczyły traumy i/lub
przemocy w swoim kraju oraz mają
trudności z aklimatyzacją w Irlandii.
• Bilingual Forum Ireland
E: [email protected]
www.bilingualforumireland.com
Stowarzyszenie badaczy naukowych,
nauczycieli, logopedów oferujące
bezpłatne informacje i warsztaty na
temat dwujęzyczności oraz edukacji
dwujęzycznej od wczesnych lat
dzieciństwa po okres nastoletni dla
rodziców oraz szkół.
• Cáirde
19 Belvedere Place, Dublin 1.
T: (01) 855 2111 E: [email protected]
www.cairde.ie
Promuje równy dostęp do usług służby
zdrowia wśród członków mniejszości
kulturowych i udziela informacji na
temat systemu zdrowia w Irlandii.
Prowadzi:
– Health Information and
Advocacy Centre E: [email protected]
www.healthfacts.ie
– The Ethnic Minority Health Forum
E: [email protected]
– Women’s Health Action
E: [email protected]
– Community Development and
Health Project E: [email protected]
• Centre for the Care of Survivors of
Torture (CCST)
Patrz: SPIRASI poniżej
• Centre for the Education and the
Integration of Migrants (CEIM)
Patrz: EDUKACJA 2.1
• Crosscare Migrant Project
1 Cathedral Street, Dublin 1.
T: (01) 873 2844
E: [email protected]
www.migrantproject.ie
OTWARTE: Pon/Śr: 14.00 – 17.00
Wt: 9.30 – 19.00 Czw/Pt: 9.30 – 17.00
Informacja, wstawiennictwo i
skierowania do innych organizacji dla
cudzoziemców borykających się z
różnymi problemami. Zapewnia też
wsparcie irlandzkim imigrantom, którzy
powrócili lub planują powrócić do
Irlandii. Udziela informacji, prowadzi
prezentacje edukacyjne oraz oferuje inne
materiały zainteresowanym organizacjom
czy też osobom. Organizuje spotkania
informacyjne z tłumaczami. Dalsze
informacje na stronie internetowej.
79
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.1
Organizacje społeczne i wolontariackie pracujące
z Mniejszosciami Etnicznymi
• Dublin Multicultural Resource
• Institute for Minority
Centre
Nelson Mandela House, Basement
44 Lower Gardiner Street, Dublin 1.
T: (01) 873 0684
E: [email protected]
Centrum wielokulturowe otwarte dla
potrzeb członków wszystkich narodowości oraz grup kulturowych. Zajmuje
się promowaniem równości, sprawiedliwości społecznej oraz wspieraniem rozwoju społeczeństwa wielokulturowego
poprzez integrację nowych społeczności
mieszkających na terenie Dublina.
Oferuje m.in.: informacje, dostęp do
zasobów bibliotecznych, przestrzeń
biurową oraz dostęp do Internetu dla
grup członkowskich. Organizuje imprezy,
zajęcia i spotkania wielokulturowe.
Entrepreneurship
Patrz : ZATRUDNIENIE 3.3
• EPIC
Patrz: EDUKACJA 2.1
• Equal Emerge
• Emerge Skillnet
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.3
• Exchange House Travellers Services
61 Great Strand Street, Dublin 1.
T: (01) 872 1094
E: [email protected]
www.exchangehouse.ie
Oferuje pomoc osobom przynależącym
do społeczności The Travellers, w tym
bibliotekę dydaktyczną, szkolenia FÁS,
pomoc pracowników opieki społecznej,
informacje na temat prawa do świadczeń socjalnych, programy edukacyjne
oraz pomocowe, inne programy
stworzone z myślą o młodzieży.
80
• Immigrant Council of Ireland (ICI)
2 St Andrew St, Dublin 2.
T: (01) 674 0200
E: [email protected]
www.immigrantcouncil.ie
Informacje, porady prawne,
wstawiennictwo, lobbing, prace
badawcze i szkolenia odnośnie imigracji.
Niezależne Centrum Prawne –
Independent Law Centre (zagadnienia
imigracyjne). Informacje i wsparcie
udzielane są telefonicznie, a osobiste
konsultacjie odywają się tylko w przypadku bardziej skomplikowanych
spraw. Informacji udziela się w wielu
językach.
• Integrating Ireland
17 Lower Camden Street, Dublin 2.
T: (01) 475 9473
E: [email protected]
www.integratingireland.ie
Krajowa sieć grup i organizacji uchodźców,
osób ubiegających się o azyl oraz
imigrantów. Promuje prawa człowieka,
równość i integrację ze społeczeństwem
irlandzkim. Local Development Officers
udzielają porad i informacji na temat
działalności regionalnej (Dublin-Kildare,
North East and Midlands, South East,
South West, Western Alliance) oraz
koordynują programy regionalnych
szkoleń i wsparcia.
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.1
Organizacje społeczne i wolontariackie pracujące
z Mniejszosciami Etnicznymi
• International Organisation for
• Migrant Rights Centre Ireland
Migration (IOM)
7 Hill Street, Dublin 1.
T: (01) 878 7900 E: [email protected]
www.iomdublin.org
Pomaga osobom ubiegającym się o azyl
polityczny oraz nieregularnym migrantom
spoza krajów Europejskiego Obszaru
Ekonomicznego (EEA), którzy pragnęliby
na stałe powrócić do swojej ojczyzny, ale
nie mają na to środków finansowych.
(MRCI)
55 Parnell Square West, Dublin 1.
T: (01) 889 7570 E: [email protected]
www.mrci.ie
OTWARTE: Pon–Czw: 10.00 – 16.00
(nieczynne w czasie lunchu)
Zajmuje się prawami pracowników
migracyjnych i ich rodzin na terenie
całej Irlandii, oferując im bezpośrednie
wsparcie, informację i pomoc:
– Udziela im wsparcia w trudnych
sytuacjach
– Wzmocnia ich pozycję poprzez
bezpośrednią pracę z grupami
pracowników
– Pracuje nad zmianami polityki
imigracyjnej
Prowadzi Forum dla Migrantów, Grupę
Wsparcia Pracowników Domowych oraz
Pracowników Farm Grzybowych, a także
Grupę Kobiet.
• Irish Refugee Council (IRC)
Second Floor, Ballast House,
Aston Quay, Dublin 2. T: (01) 764 5854
E: [email protected],
www.irishrefugeecouncil.ie
Dąży do uczciwej, konsekwentnej oraz
przejrzystej polityki imigracyjnej.
Promuje świadomy stosunek
społeczeństwa do spraw uchodźcow.
• Jesuit Refugee Service (JRS)
13 Gardiner Place, Dublin 1.
T: (01) 814 8644
E: [email protected] | www.jrs.ie
Pracuje nad integracją społeczną
mniejszości kulturowych poprzez pomoc
w nauce języka angielskiego, rozwój
osobisty, dialog międzykulturowy oraz
szkolne programy integracyjne.
Prowadzi Centrum Prawa Pracy.
• The Lantern Centre
17 Synge Street, Dublin 8.
T: (01) 405 3868
E: [email protected]
Wielokulturowe centrum prowadzone
przez Christian Brothers. Organizuje
zajęcia dla kobiet z mniejszości
kulturowych, imprezy kulturalne i fora
dyskusyjne. Wspiera spotkania i dialog
między religiami.
• North West Inner City Network
(NWICN)
117-118 North King Street, Dublin 7.
T: (01) 677 4494 E: [email protected]
www.nwicn.ie
Należąca do NWICN Grupa Międzykulturowa (Intercultural Working Group)
składa się z reprezentantów lokalnych
organizacji oraz mniejszości kulturowych zainteresowanych wielokulturowością, integracjią i podnoszeniem
świadomości wśrod nowych
społeczności oraz zwalczaniem rasizmu.
Wspiera organizacje z północno
zachodniego Dublina, które pracują
z imigrantami. NWICN zajmuje się
ponadto zagadnieniami edukacji,
niepełnosprawności oraz narkotyków
oraz udziela informacji o lokalnie
dostepnych usługach i organizacjach.
81
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.1
Organizacje społeczne i wolontariackie pracujące
z Mniejszosciami Etnicznymi
• Parish Based Integration Project
Patrz: RELIGIA I DUCHOWOść 10.2
• Pavée Point
46 North Great Charles Street,
Dublin 1.
T: (01) 878 0255
E: [email protected]
www.paveepoint.ie
Dąży do poprawy jakości i warunków
życia osób przynależących do
społeczności The Travellers. Oferuje
m.in.: inicjatywę przeciwdziałania
narkotykom, program edukacyjny dla
dzieci młodszych, mediację. Podejmuje
kwestie zdrowia, społeczności Romów,
przemocy przeciwko kobietom,
młodzieży oraz rozwoju poszczególnych
grup społecznych.
Centra pomocy RIS w centrum
Dublina:
– Citizens Information Service
Macro Community Resource Centre,
1 Green Street,
przy North King Street, Dublin 7.
T: (01) 865 6230
Wt: 10.00 – 13.00 | 14.00 – 16.00
– Liberties Citizen’s Information
Service
Meath Street, Dublin 8.
T: (01) 473 5178
Czw: 14.00 – 16.30
• Refugee Legal Service
E: [email protected]
www.legalaidboard.ie
– Smithfield Office:
48/49 North Brunswick Street,
• Refugee Information Service
Georges Lane, Dublin 7.
(RIS, Sekretariat)
T: (01) 646 9600.
– Timberlay House Office:
pierwsze i drugie piętro,
79/83 Lower Mount Street, Dublin 2.
18 Dame Street, Dublin 2.
T: (01) 631 0800.
T: (01) 645 3070
Zapewnia poufną i niezależną pomoc
E: [email protected]
prawną osobom ubiegającym się o azyl
www.ris.ie
Bezpłatna, poufna oraz niezależna
w Irlandii. Oferuje również porady
informacja, wstawiennictwo oraz
prawne i pomoc adwokata z urzędu w
wskazówki dla uchodźców i osób
wyjątkowych sprawach imigracyjnych i
ubiegających się o azyl. Działalność tą
deportacyjnych. Pomoc oferowana jest
prowadzi 7 punktów na terenie Dublina: w następujących sytuacjach: ubieganie
Rialto, Amiens Street, Green Street,
się o azyl, składanie pisemnych podań
Blanchardstown, Tallaght, Rathmines
do ORAC stanowiących dokumentację
oraz Meath Street. Oferuje komplekuzupełniającą do wniosku o azyl,
sowe, ogólnokrajowe szkolenia oraz
reprezentowanie przed Trybunałem
pomoc legalnie przebywającym w
odwoławczym do spraw uchodźców,
Irlandii migrantom w ponownej
nakazach deportacji oraz w ponownych
integracji oraz zjednoczeniu z rodziną.
rozpatrzeniach wniosków.
82
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.1
Organizacje społeczne i wolontariackie pracujące
z Mniejszosciami Etnicznymi
• Separated Children Education
• Show Racism the Red Card
Service CDVEC
Parnell Adult Learning Centre,
1 Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 878 6662
E: [email protected]
parnell.cdvec.ie
Outreach Youth Workers:
Kom: 087 132 2320 / 087 132 8274
Oferuje szeroki zakres usług oraz
pomocy w kwestiach edukacji oraz
organizuje grupy młodzieżowe dla
dzieci spoza Irlandii pozbawionych
opieki rodzicielskiej, mieszkających
na terenie Dublina.
Carmichael Centre for Voluntary
Groups, North Brunswick Street,
Dublin 7.
T: (01) 828 0018
E: [email protected]
www.theredcard.ie
Prowadzi edukację na rzecz zwalczania
rasizmu oraz w celu wspierania
programów i projektów promujących
integrację społeczną przez sport.
• Spiritan Asylum Seekers Initiative
(SPIRASI)
213 North Circular Road,
Phibsboro, Dublin 7.
T: (01) 838 9664
E: [email protected]
www.spirasi.ie
Pracuje na rzecz uchodźców, osób
ubiegających się o azyl oraz imigrantów
borykających się z trudnościami.
Oferuje szereg usług, w tym informację,
edukację oraz grupy szkoleniowe.
Prowadzi:
– Centre for the Care of Survivors of
Torture (CCST)
T: (01) 838 9664
E: [email protected]
www.ccst.ie
Pomoc medyczna i psychologiczna dla
ofiar tortur.
– CEIM
Patrz: EDUKACJA 2.1
• Sport Against Racism Ireland (SARI)
20 Baggot Street, Dublin 4.
T: (01) 668 8869
E: [email protected]
www.sari.ie
Poprzez sport wspiera i zajmuje się
promowaniem integracji kulturowej
oraz włączenia mniejszości kulturowych
do społeczeństwa.
• Vincentian Refugee Centre
St. Peter’s Church,
Phibsboro, Dublin 7. T: (01) 810 2580
E: [email protected]
eircom.net
www.vincentians.ie/VRC.htm
Zapewnia darmowe informacje, porady
i wstawiennictwo osobom ubiegającym
się o azyl oraz uchodźcom. Współpracuje
z agencjami państwowymi oraz
pozarządowymi w celu wspierania
integracji mniejszości kulturowych ze
społeczeństwem irlandzkim.
– WorkFair
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.1
83
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.2 Ambasady, Konsulaty i Instytuty Kultury
AMBASADY
• ARGENTYNA:
• CHILE:
44 Wellington Road, Ballsbridge,
Embassy of Argentina Republic,
Dublin 4. T: (01) 667 5094
15 Ailesbury Drive, Dublin 4.
E: [email protected]
T: (01) 269 1546 / 1713
www.embachile-irlanda.ie
• CHINY:
E: [email protected]
• AUSTRALIA: Australian Embassy,
Chińska Republika Ludowa Chancery,
7th Floor, Fitzwilton House, Wilton
40 Ailesbury Road, Dublin 4.
Terrace, Dublin 2. T: (01) 664 5300
T: (01) 269 1707
E: [email protected]
E: [email protected]
www.ireland.gov.au
http/ie.chineseembassy.org
• AUSTRIA: Chancery,
• CHORWACJA:
15 Ailesbury Court, 93 Ailesbury Road,
Republic of Croatia Embassy,
Dublin 4. T: (01) 269 4577 / 1451
Adelaide Chambers, Peter Street,
E: [email protected]
Dublin 8. T: (01) 476 7181
• BELGIA: Chancery,
E: [email protected]
• KUBA:
2 Shrewsbury Road, Dublin 4.
T: (01) 205 7100 E: [email protected] Embassy of the Republic of Cuba,
2 Adelaide Court, Adelaide Road,
www.diplomatie.be/dublin
• BRAZYLIA:
Dublin 2. T: (01) 475 0899 / 999
Embassy of the Federative Republic of
E: [email protected]
• CYPR:
Brazil, HSBC House, 5th Floor
Embassy of Republic of Cyprus,
41-45 Harcourt Street, Dublin 2.
71 Lower Leeson Street, Dublin 2.
T: (01) 475 6000 / 416 1202
T: (01) 676 3060
E: [email protected]
• BUŁGARIA:
E: [email protected]
Embassy of the Republic of Bulgaria,
www.mfa.gov.cy
• REPUBLIKA CZESKA:
22 Burlington Road, Dublin 4.
Embassy of the Czech Republic,
T: (01) 660 3293
57 Northumberland Road, Dublin 4.
Foreign Affairs Department:
T: (01) 472 80822
T: (01) 668 1135
E: [email protected] E: [email protected]
www.bulgaria.bg
www.mzv.cz/dublin
• KANADA: Canadian Embassy,
• DANIA: Royal Danish Embassy,
3rd Floor, 7-8 Wilton Terrace, Dublin 2. 7th Floor, Block E, Court, Harcourt Road,
T: (01) 234 4000
Dublin 2. T: (01) 475 6404 / 05
E: [email protected]
E: [email protected]
www.canada.ie
www.ambdublin.dk
84
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.2 Ambasady, Konsulaty i Instytuty Kultury
• EGIPT:
• WĘGRY:
Embassy of the Arab Republic of Egypt,
Chancery, 12 Clyde Road, Ballsbridge,
Dublin 4. T: (01) 660 6566 / 6718
Visa line: (01) 202 6265
E: [email protected]
• ESTONIA: Estonian Embassy,
Riversdale House, St. Ann’s,
Ailesbury Road, Dublin 4.
T: (01) 219 6730
E: [email protected]
www.estemb.ie
• ETIOPIA:
Embassy of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia,
26 Upper Fitzwilliam Street, Dublin 2.
T: (01) 678 7062 / 63
E: [email protected]
• FINLANDIA: Embassy of Finland,
Russell House, Stokes Place, St.
Stephen’s Green, Dublin 2.
T: (01) 478 1344
E: [email protected]fi
www.finland.ie
• FRANCJA: Embassy of France,
36 Aylesbury Road, Dublin 4.
T: (01) 277 5000
E: [email protected]
www.ambafrance.ie.
• NIEMCY:
Embassy of Federal Republic of Germany,
31 Trimleston Avenue,
Booterstown, Co Dublin.
T: (01) 269 3011 E: [email protected]
www.dublin.diplo.de
• GRECJA: Embassy of Greece,
1 Upper Pembroke Street, Dublin 2.
T: (01) 676 7254 E: [email protected]
Embassy of the Republic of Hungary,
2 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
T: (01) 661 2902
E: [email protected]
www.mfa.gov.hu/emb/dublin
• INDIE: Embassy of India,
6 Leeson Park, Dublin 6.
T: (01) 496 6792 / 87 or (01) 497 0843
E: [email protected]
www.indianembassy.ie.
• IRAN:
Embassy of the Islamic Republic of Iran,
72 Mount Merrion Avenue, Blackrock,
Co Dublin. T: (01) 288 5881 / 0252
E: [email protected]
• IZRAEL: Embassy of Israel,
Carrisbrook House, 122 Pembroke Road,
Dublin 4. T: (01) 230 9400
E: [email protected]
www.israel.ie
• WŁOCHY: Italian Embassy,
63-65 Northumberland Road,
Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 660 1744 / 664 2300
E: [email protected]
www.ambdublino.esteri.it
• JAPONIA: Embassy of Japan,
Nutley Building, Nutley Centre,
Dublin 4. T: (01) 202 8300
E: [email protected]
www.ie.emb-japan.go.jp
• KOREA:
Embassy of the Republic of Korea,
15 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 660 8800
E: [email protected]
www.mofat.go.kr/mission
85
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.2 Ambasady, Konsulaty i Instytuty Kultury
86
• KENIA:
• HOLANDIA:
Kenyan Embassy, 11 Elgin Road,
Ballsbridge, Dublin 4 T: (01) 613 6380
E: [email protected]
• ŁOTWA:
Embassy of the Republic of Latvia,
92 St. Stephen’s Green, Dublin 2.
T: (01) 428 3320
E: [email protected]
www.latvia.ie
• LESOTO:
Embassy of the Kingdom of Lesotho,
2 Clanwilliam Square, Grand Canal
Quay, Dublin 2. T: (01) 676 2233
E: [email protected]
www.lesothoembassy.ie
• LITWA:
Embassy of the Republic of Lithuania,
90 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 668 8292
E: [email protected] | www.urm.lt
• MALEZJA: Embassy of Malaysia,
Level 3a-5a, Shelbourne House,
Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 667 7280
E: [email protected]
www.kln.gov.my/perwakilan/dublin
• MALTA: Embassy of Malta,
17 Earlsfort Terrace, Dublin 2.
T: (01) 676 2340
E: [email protected]
• MEKSYK: Mexican Embassy,
19 Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 667 3105 E: [email protected]
www.embamex.ie
• MAROKO:
Embassy of the Kingdom of Morocco,
39 Raglan Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 660 9449 E: [email protected]
The Royal Netherlands Embassy,
160 Merrion Road, Dublin 4.
T: (01) 269 3444 / 3532
E: [email protected]
www.netherlandsembassy.ie
• NIGERIA:
Federal Republic of Nigeria,
56 Leeson Park, Dublin 6.
T: (01) 660 4366
E: [email protected]
www.nigerianembassy.ie
• NORWEGIA:
The Royal Norwegian Embassy,
34 Molesworth Street, Dublin 2.
T: (01) 662 1800
E: [email protected]
www.norway.ie
• PAKISTAN:
Chancery of Islamic Republic of Pakistan,
1b Ailesbury Road, Ballsbridge,
Dublin 4. T: (01) 261 3032 / 3
E: [email protected]
www.pakembassydublin.com
• PALESTYNA:
Delegation General of Palestine,
10 Mount Merrion Avenue,
Blackrock, Co Dublin.
T: (01) 661 8028/31 E: [email protected]
• POLSKA:
Embassy of the Republic of Poland,
5 Ailesbury Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 283 0855
E: [email protected]
www.poland.net
Wydział Konsularny:
4-8 Eden Quay, 3rd Floor, Dublin 1.
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.2 Ambasady, Konsulaty i Instytuty Kultury
• PORTUGALIA: Embassy of Portugal,
T: (01) 474 4400
15 Leeson Park, Dublin 6.
E: [email protected]
T: (01) 412 7040 / 45
ministry.se www.swedenabroad.se
• SZWAJCARIA: Chancery,
E: [email protected]
Ailesbury Road, Dublin 4.
www.embassyportugal.ie
• RUMUNIA: Embassy of Romania,
T: (01) 218 6382 / 3
26 Waterloo Road, Dublin 4.
E: [email protected]
T: (01) 668 1085
www.eda.admin.ch/dublin
• TAJWAN:
E: [email protected]
Taipei Representative Office, 8 Lower
www.dublin.mae.ro
• ROSJA:
Hatch Street, Dublin 2.
Embassy of the Russian Federation,
T: (01) 678 5413
184-186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 14. E: [email protected]
T: (01) 492 2048 E: [email protected] • TURCJA:
Embassy of the Republic of Turkey,
www.ireland.mid.ru
Wydział konsularny: T: (01) 492 3492
Chancery, 11 Clyde Road, Ballsbridge,
E: [email protected]
Dublin 4. T: (01) 668 5240
• SŁOWACJA:
E: [email protected]
• UKRAINA: Embassy of Ukraine,
Embassy of the Slovak Republic,
16 Elgin Road, Ballsbridge, Dublin 4.
20 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4.
T: (01) 660 0012 / 08 E: [email protected] T: (01) 668 8601 / 5189
• SŁOWENIA:
E: [email protected]
Embassy of the Republic of Slovenia,
www.ukraine.ie
• WIELKA BRYTANIA:
Morrison Chambers, 2nd Floor,
The British Embassy, 29 Merrion Rd
32 Nassau Street, Dublin 2.
Ballsbridge Dublin 4. T: (01) 205 3700
T: (01) 670 5240 E: [email protected]
• REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI: E: [email protected]
Embassy of the Republic of South Africa www.britishembassy.ie
• Wysoki Komisarz ONZ do spraw
2nd Floor Alexandra House, Earlsfort
Uchodźców (UNHCR),
Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2.
Merrion House, 1-3 Lower Fitzwilliam
T: (01) 661 5553
Street, Dublin 2.
E: [email protected]
• HISZPANIA: Spanish Embassy,
T: (01) 631 4510 E: [email protected]
17a Merlyn Park, Ballsbridge, Dublin 4. • STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI:
Embassy of the United States of America
T: (01) 283 9900 / 269 1640
42 Elgin Road, Ballsbridge Dublin 4.
E: [email protected]
• SZWECJA, The Embassy of Sweden, T: (01) 668 8777
3rd Floor, Block E, Iveagh Court,
E: [email protected]
Harcourt Road, Dublin 2.
www.ireland.usembassy.gov
87
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.2 Ambasady, Konsulaty i Instytuty Kultury
KONSULATY
88
• BARBADOS: 8 Mayfield, Zion Road,
• NOWA ZELANDIA:
Rathgar, Dublin 6 T: (01) 492 2686
[email protected]
• KAMERUN: 21 Castleknock Lodge,
Castleknock, Dublin 15.
T: (01) 821 3722 / 450 4006
E: [email protected]
• EKWADOR: 27 Library Road,
Dun Laoghaire, Co Dublin.
T: (01) 280 5917
E: [email protected]
• GANA: 74 Haddington Road,
Dublin 4. T: (01) 667 3849
• ISLANDIA: Cavendish House,
Arran Quay, Smithfield, Dublin 7.
T: (01) 872 9299 E: [email protected]
• INDONEZJA: 25 Kilvere,
Rathfarnham, Dublin 14.
E: [email protected]
• JAMAJKA: 1 Wellington Road,
Ballsbridge, Dublin 4.
• JORDAN: Cambridge Terrace,
Leeson Park, Dublin 6.
T: (01) 660 3409 Kom: 086 242 3083
E: [email protected]
• MALAWI: 21 Lesson Park, Dublin 6.
T: (01) 496 0888 / 497 7897
E: [email protected]
• MALTA: 30 Hermitage Grove,
Rathfarnham 16. T: (01) 494 4220
E: [email protected]
• MONGOLIA: Aoibhinn,
Knockmaroon Hill, Chapelizod,
Dublin 20. T: (01) 679 2413
E: [email protected]
PO Box 9999, Dublin 6. T: (01) 660 4233
E: [email protected]
• OMAN:
4 Kenilworth Square North, Dublin 6.
T: (01) 491 2411
• PERU:
67 Rocwood, Leopardstown Road,
Foxrock, Dublin 18.
T: (01) 278 1899 E: [email protected]
• FILIPINY: 8 Georgian Village, Castleknock, Dublin 15 T: (01) 821 5424
E: [email protected]
• SAN MARINO: 10, Sandyford Business
Park, Sandyford, Dublin 18.
T: 087 256 0005
E: [email protected]
• SINAGAPUR:
2 Ely Place Upper, Dublin 2.
By appointment only.
T: (01) 669 1700 E: [email protected]
• SRI LANKA: 59 Ranelagh Road,
Dublin 6. T: (01) 496 9621
• TAJLANDIA: Royal Thai Consulate,
18-19 Harcourt Street, Dublin 2.
T: (01) 478 6412
www.thaiconsulateireland.com
• TUNEZJA:
26 Crannagh Road, Rathfarnam,
Dublin 14. T: (01) 490 3619
• URUGWAJ:
‘Tullycushlin’, Bailieborough, Co Cavan.
T: (042) 966 5392
E: [email protected]
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.2 Ambasady, Konsulaty i Instytuty Kultury
INSTYTUTY KULTURY
• BRITISH COUNCIL IRELAND
Newmount House, 22/24 Lower
Mount Street, Dublin 2
T: (01) 676 4088 / 6943
E: [email protected]
www.britishcouncil.org/ireland.htm.
Reprezentowana na całym świecie
organizacja Wielkiej Brytanii zajmująca
się organizacją i koordynacją stosunków
w sferze kultury i edukacji stworzona z
myślą o tych, którzy chcieliby studiować
w Wielkiej Brytanii, zdawać akredytowany
egzamin jezykowy lub też zdobyć
najnowsze informacje na temat nowinek
z Wielkiej Brytanii. Oferuje swoje usługi
tylko osobom posiadającym członkowstwo.
Zapewnia wolny dostęp do serwisu
informacji edukacyjnej.
• THE FRENCH INSTITUTE DUBLIN
(ALLIANCE FRANCAISE)
1 Kildare Street, Dublin 2
T: (01) 676 1732
E: [email protected]
www.alliance-francaise.ie
Zajmuje się promowaniem francuskiego
języka i kultury, prowadzi zajęcia z języka
francuskiego na wszystkich poziomach
zaawansowania, organizuje wydarzenia
kulturalne oraz oferuje wolny dostęp do
zasobów swojej biblioteki.
• GOETHE INSTITUTE DUBLIN
37 Merrion Square, Dublin 2
T: (01) 661 1155
E: [email protected]
http://www.goethe.de/ins/ie/dub/
deindex.htm
Prowadzi zajęcia języka niemieckiego,
wykłady, organizuje wydarzenia
kulturalne, oferuje wolny dostęp do
zasobów swojej biblioteki.
• ITALIAN CULTURAL INSTITUTE
(INSTITUTO ITALIANO DI DUBLINO)
11 Fitzwilliam Square East, Dublin 2
T: (01) 662 0509 / 1507
E: [email protected]
Godziny otwarcia instytutu oraz
biblioteki OTWARTE:
Pon–Pt: 10.00 – 13.00 | 15.00 – 17.00
Prowadzi zajęcia języka włoskiego, wykłady,
organizuje wydarzenia kulturalne, oferuje
wolny dostęp do zasobów swojej biblioteki.
• INSTITUTO CERVANTES
Lincoln House, Lincoln Place,
Dublin 2
T: (01) 631 1500
E: [email protected]
www.dublin.cervantes.es
Zajmuje się promowaniem hiszpańskiego
języka i kultury, prowadzi zajęcia z języka
hiszpańskiego na wszystkich poziomach
zaawansowania, organizuje wydarzenia
kulturalne oraz oferuje wolny dostęp do
zasobów swojej biblioteki oraz centrum
informacji.
89
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości
Etnicznych
WSZYSTKIE NARODOWOŚCI
• Dublin Cross-Cultural Club
90
• New Communities Partnership
(NCP)
c/o NCP, 10 Cornmarket, Dublin 8.
10 Cornmarket Place, Dublin 8.
Kom: 086 2354 435
T: (01) 671 3639
E: [email protected]
E: [email protected]
www.dublindccc.com
www.newcommunities.ie
Prowadzi grupy edukacyjne , w których Zrzeszenie organizacji mniejszości kulwolontariusze pomagają uczestnikom
turowych stworzone w celu wspierania
zajęć odrabiać pracę domową oraz uczą należących do nich społeczności poprzez
ich języka angielskiego. Mile widziani są zawieranie strategicznych sojuszy z
obywatele wszystkich narodowości.
innymi mniejszościami etnicznymi.
Szczegóły dotyczące poniższych grup
• Dublin English as a Second
działających na terenie centrum
Language Meet-up Group
Dublina otrzymać można kontaktując
http://esl.meetup.com/461/.
się z NCP:
Nieformalna grupa osób, które nie będąc – African Health Alliance
– Association of Ghanaian Professionals
rodzimymi użytkownikami języka angin Ireland
ielskiego spotykają się by wzajemnie
– Baltic Slavonian Organisation
poprawiać znajomość angielskiego na
wszystkich poziomach zaawansowania. – Bangladesh-Irish Development
Organisation (BIDO)
• Eastern European Business Forum – Brong Ahafo Ne Annuam-Kuo
– Burundian Community Ireland
Patrz: ZATRUDNIENIE 3.3
– Cameroonian Community in Ireland
– Congo Lisanga
– Co-operative Support Services for EM
• Ethnic Minority Forum
– Darfur Solidarity Group in Ireland
c/o Multicultural Resource Centre,
– Diaspora Women Initiatives (DWI)
Nelson Mandela House, Basement,
– Dublin Cross-Cultural Club
44 Lr., Gardiner Street, Dublin 1.
– Edo Community in Ireland
T: (01) 873 0684
– Eritrean Community of Ireland
E: [email protected]
– Ghanaian Community Ireland
www.ethnicminorityforum.
(Longford)
blogspot.com
– Guinean Community Ireland
• DIT International Students Society – Hanine Media Development Agency
– Hindu Society of Ireland
Patrz: EDUKACJA 2.3
– Horn of Africa Peoples’ Aid (HAPA)
– Igbo Community Ireland
• International Women for Change
– Igbo Union Ireland
(IWC)
– Integration of Nour Women in Ireland
T: (01) 405 3868 E: [email protected]
Związek kobiet irlandzkich i innych nar- – Ivorian Community Ireland
odowości wzajemnie się wspierających i – Kurdish Women’s Group
dzielących się praktycznymi informacjami.
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Africa Centre
–
–
–
–
–
–
–
–
Libyan Community
Palestinian Community
Roma Community
Sierra Leone Community Ireland
Slavianka (Russian Women’s Group)
Somali Community in Ireland
Sudanese Community Project
Wan Africa Network (WANET)
• TCD International Students’ Society
Methodist Church Building,
9c Lower Abbey Street, Dublin 1.
T: (01) 865 6951
E: [email protected]
www.africacentre.ie
Stara się docierać do członków
społeczności krajów afrykańskich
mieszkających na terenie Irlandii.
Promowuje ich integrację i aktywny
udział w społeczneństwie.
Patrz: EDUKACJA 2.3
• African Women’s Network (AkiDwa)
AFGHANISTAN
29 Gardiner Place, Dublin 1.
T: (01) 814 8582
E: [email protected]
www.akidwa.ie
Zrzeszenie kobiet afrykańskich oraz z
innych mniejszości kulturowych
zajmujące się promowaniem równości
w Irlandii w celu osiągnięcia pozytywnych zmian oraz sprawiedliwości
społecznej. Oferuje m.in.: wsparcie,
informacje, wstawiennictwo oraz
szkolenia dla kobiet z Afryki i innych
społeczności migracyjnych.
• Afghan Community and Cultural
Association of Ireland
c/o NCP, 10 Cornmarket Place,
Dublin 8.
T: (01) 868 3577 Kom: 085 711 8340
E: [email protected],
www.nasrudinsaljoqi.tripod.com
Organizacja zrzeszająca Afgańczyków
mieszkających w Irlandii.
• Afghan Social and Cultural Centre
c/o Comhlamh, 2nd Floor,
Ballast House, Aston Quay, Dublin 2.
T: (01) 841 7448 Kom: 086 858 8704 • Horn of Africa Peoples Aid (HAPA)
c/o 10 Cornmarket Place, Dublin 8.
E: [email protected]
T: (01) 6713639
www.afghan-ie.org
Oferuje pomoc, kursy edukacyjne oraz
www.hapa.ie
wspiera integrację afgańskich uchodźców, Organizacja na rzecz mieszkających
imigrantów oraz osób ubiegających się w Dublinie społeczności Rogu Afryki
(Połwysep Somalijski tj. Somalia,
o azyl na terenie Irlandii.
Etiopia, Erytrea i Dżibuti)
AFRYKA (OGÓLNIE)
• Acts of Compassion Ministries
Chaplains for Christ
Kom: 087 692 9777
E: [email protected]
yahoo.com
Pracuje z osobami z krajów afrykańskich
i nie tylko, które borykają się z problemem uzależnienia od narkotyków.
• Insaka-Ireland
Ruch młodzieży Afryki,
Smithfield, Dublin 7.
E: [email protected]
91
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Integration of African Children
• Dublin City University Islamic
in Ireland Network (IACI)
c/o Cairde,
19 Belvedere Place, Dublin 1.
T: (01) 855 2143 Kom: 086 4023953
E: [email protected]
Związek na rzecz dzieci afrykańskich
mieszkających w Irlandii oferujący im
pomoc i wskazówki odnośnie istotnych
kwestii mających wpływ na ich życie w
tym kraju. Oferuje szkolenia, informacje
oraz wstawiennictwo.
Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
• Trinity College Afro Caribbean
Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
ALGIERIA
• Algerian Community in Ireland
c/o NCP, 10 Cornmarket Place,
Dublin 8. T: (01) 671 3639
E: [email protected]
Wspiera Algierczykow mieszkających w
Irlandii poprzez promowanie algierskich
wartości i kultury oraz pomaga im w
integracji ze społeczeństwem irlandzkim.
• Federation of Islamic Students
Society (FOSIS) Ireland
Patrz: EDUKACJA 2.3
• Islamic Cultural Centre of Ireland
(ICCI)
19 Roebuck Road, Clonskeagh,
Dublin 14. T: (01) 208 0000
E: [email protected]
www.islamireland.ie
Pracuje na rzecz integracji członków
społeczeństwa muzułmańskiego w
Irlandii oraz dąży do budowania
porozumienia pomiędzy społecznością
muzułmańską oraz rządem Irlandii i
innymi organizacjami politycznymi
czy edukacyjnymi. Prowadzi grupę
młodzieżową i dla kobiet, kursy edukacyjne dla dorosłych, siłownię, usługi
tłumaczeniowe, pogrzebowe oraz ślubne.
• Islamic Foundation of Ireland and
ANGOLA
Dublin Mosque
• Amizade Angolana
163 South Circular Road, Dublin 8.
34 Ashton Green, Swords, Co Dublin.
T: (01) 453 3242
E: [email protected]
E: [email protected]
www.islamireland.ie
KRAJE ARABSKIE/ MUZUŁMAŃSKIE Zajmuje się potrzebami społecznymi,
• Arab Communities Forum of Ireland religijnymi oraz edukacyjnymi
17 Lower Camden Street, Dublin 2.
społeczeństwa muzułmańskiego w
Kom: 086 077 3585 / 087 900 9821 / Irlandii. Oferuje certyfikaty mięsa oraz
087 282 2515 E: [email protected] produktów Halal, usługi pogrzebowe,
gmail.com www.arabcommunities.ie zakwaterowanie dla osób nowoprzyOferuje wstawiennictwo i promuje kulturę byłych, usługi tłumaczeniowe, edukację
i religię krajów arabskich. Pomaga
szkolną oraz edukację wg. zasad Islamu.
członkom swojej społeczności w integracji
i pełniejszym korzystaniu z usług.
92
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Muslim Association of Ireland (MAI) AUSTRALIA
• Dublin Australian Culture Meetup
Unit 1, 2 Greenhills Business Centre,
Group
Off Greenhills Road, Tallaght, Dublin 24.
http://www.meetup.com/The-DublinT: (01) 269 4699 E: [email protected]
Australian-Culture-Meetup-Group/
gmail.com www.islaminireland.ie
Oferuje usługi edukacyjne oraz religijne, Nieformalna grupa Australijczyków i
organizuje zajęcia i programy dla rodzin entuzjastów kultury australijskiej.
oraz osób ze środowisk muzułmańskich
BOŚNIA
mieszkających na terenie Irlandii.
• Bosnian Community Development
Pomaga społeczności muzułmańskiej
Project
w zrozumieniu kultury irlandzkiej oraz
40 Pearse Street, Dublin 2.
wspiera jej integrację ze społecznością,
T: (01) 671 9202 E: [email protected]
w której żyje.
www.iol.ie/employment/integra/
• Muslim Community Lobby Ireland
projects/bcd.html
44 Gardiner Street Lower, Dublin 1.
Wspiera Bośniakow mieszkających w
T: (01) 873 0684 Kom: 087 123 8729
Irlandii, pomaga im w integracji oraz
E: [email protected]
występuje jako pośrednik pomiędzy
www.muslimcommunitylobbyireland. społecznością bośniacką a organizacblogspot.com
jami społecznymi.
Podnosi świadomość społeczności
BRAZYLIA
muzułmańskiej w kwestiach
• Brasilforall
przysługujących jej w Irlandii praw
3 Whitefriar Place, Dublin 8.
oraz promuje tolerancję i zrozumienie
T: (01) 476 3333
dla sposobu życia innych społeczności
E: [email protected]
i mniejszości kulturowych.
www.brasilforall.com.br
• Muslim Women’s Group
• Centro de Apoio de Brasileiros na
E: [email protected]
Irlanda (CABI)
• Trinity College Muslim Student
213 North Circular Road, Phibsboro,
Association
Dublin 7.
Kom: 086 838 4808
Patrz: EDUKACJA 2.3
E: [email protected]
• University College Dublin Islamic
Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
• Young Muslims of Ireland
Patrz: ICCI powyżej
CHINY
• Chinese Irish Cultural Academy
(CICA)
179 Parnell Street, Dublin 1.
T: (01) 282 7295
Kom: 087 258 0839 / 087 244 3028
E: [email protected]
www.cicaireland.com
93
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
Promuje chińską sztukę i kulturę w
Irlandii. Kształci studentów klasycznego
i ludowego tańca chińskiego. Grupa
składa się z zaawansowanych studentów
i profesjonalnych artystow, którzy
występują w celu wymiany kulturalnej.
• Chinese Society of Ireland
75 Cherry Orchard Industrial Estate,
Ballyfermot, Dublin 10.
T: (01) 626 7791 Kom: 087 222 4837
E: [email protected]
• DCU Chinese Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
• Irish Born Chinese
Bezpłatny serwis informacyjny oraz
pomoc dla wszystkich obywateli chińskich, szczególnie pracowników fizycznych
oraz studentów. Pomaga również w
organizacji chińskich wydarzeń
kulturalnych oraz w koordynacji chińskoirlandzkiej wymiany kulturowej.
• Irish Fujian Association
Unit 5, King Court North King Street,
Smithfield, Dublin 7. T: (01) 872 7556,
E: [email protected]
Chińska organizacja odpowiedzialna za
szkółki niedzielne, festiwale sztuki i
kultury chińskiej itd.
• Overseas Chinese Organisation
61 North Strand Road, Dublin 3.
E: www.irishbornchinese.com
T: (01) 884 7494, Kom: 087 785 4415
Blog stanowiący rodzaj platformy wymiE: [email protected]
any myśli, doświadczeń, wiadomości
www.ocoireland.com
Występuje w imieniu społeczności
stworzony z myślą o drugim pokoleniu
chińskiej mieszkającej w Irlandii oraz
Chińczyków urodzonych w Irlandii.
stara się zneutralizować różnice w
• Irish-Chinese Cultural Society (ICCS) kulturach chińskiej i irlandzkiej oraz
67 Cowper Road, Rathmines, Dublin 6. dąży do osiągnięcia zrozumienia
T: (01) 4971505 E: irishchinese
różnorodności kultur.
culturals[email protected]
• Trinity College Chinese Students
www.ucd.ie/iccs/iccspro.htm
and Scholars Association
Zajmuje się promowaniem oraz pielęgnowaniem wzajemnego zrozumienia
Patrz: EDUKACJA 2.3
pomiędzy obywatelami Chin oraz Irlandii,
zachęca do rozwijania wiedzy na temat
chińskiej kultury, organizuje wydarzenia • Ni Hao – Dia Duit (Hello – Hello)
CityArts, The Basement,
społeczne i kulturalne. Członkiem
46 Merrion Square, Dublin 2.
stowarzyszenia może zostać każdy zainT: (01) 639 4608 Kom: 085 158 1445.
teresowany kulturą czy historią Chin.
Zgłębia stosunki pomiędzy członkami
• Irish Chinese Information Centre
społeczności chińskiej a innymi
c/o 17 Lantern House, Synge Street,
mniejszościami kulturowymi
Dublin 6.
mieszkającymi na terenie Dublina.
T: (01) 878 8358 Kom: 087 777 6140
Próbuje stworzyć płaszczyznę
E: [email protected]
porozumienia pomiędzy młodzieżą
94
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
chińską, młodzieżą irlandzką i tą
pochodzącą z innych grup narodowościowych poprzez organizowanie wspólnych zajęć kulturalnych i społecznych.
KONGO
• Congolese Irish Partnership
GHANA
• BAANK (Brong Ahafo Ne Annunom
– Kuo)
29A Fernwood Lawns, Springfield,
Tallaght, Dublin 24.
T: (01) 462 7900 Kom: 086 062 0914
E: [email protected]
Oferuje wsparcie, porady oraz pomoc
członkom społeczności Brong Ahafo
oraz innych społeczności ghańskich w
Irlandii.
Kom: 087 666 4895
E: [email protected]
• Congo Solidarity Group
c/o Comlamh,
10 Upper Camden Street, Dublin 2.
INDONEZJA
T: (01) 478 3490
• Indonesian Irish Association
E: [email protected]
3 Butler Court, 28 Lower Ormond
Zapewnia informacje oraz porady
Quay, Dublin 1.
członkom społeczności kongolijskiej
Kom: 087 796 1009
mieszkającej w Irlandii, oferuje pomoc
w kwestiach edukacji, zakwaterowania,
E: [email protected]
prawa, zatrudnienia, dyskryminacji oraz
www.indoirish.com
Promuje przyjazne stosunki między
wielokulturowości.
społecznością indonezyjską mieszkającą
ERYTREA
w Irlandii a społecznością irlandzką,
• Eritrean Community in Ireland
głównie poprzez organizowanie imprez
c/o Cairde,
kulturalnych i towarzyskich.
19 Belvedere Place, Dublin 1.
IRAK
E: [email protected]
• Iraqi-Irish Society
NIEMCY
Kom: 085 727 8979
• Dublin City University German
E: [email protected]
Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
• Dublin German Language Speaking
Group Meetup
http://german.meetup.com/516/
Stwarza możliwość spotkania osób
mówiących po niemiecku (wszystkie
poziomy zaawansowania) w celu
ćwiczenia i poprawy umiejętności
językowych w swobodnej i
niezobowiązującej atmosferze.
INDIE
• Bollywood Ireland
17a Greenmount Lawn, Terenure,
Dublin 6. Kom: 087 283 2259
E: [email protected] or
[email protected]
www.bollywoodireland.com
Promuje indyjskie kino, organizuje
wykłady, wystawy i projekcje filmów
indyjskich oraz edukację w zakresie
sztuki filmowej.
95
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Ireland India Council (IIC)
9 Russell Crescent, Russell Square,
Tallaght, Dublin 24
T: (01) 413 1241 Kom: 087 774 8566
E: [email protected]
www.irelandindiacouncil.ie
Stanowi forum, umożliwia wymianę
kulturową oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy osobami, organizacjami
i przedsiębiorstwami w Indiachi i w
Irlandii. Organizuje rożne imprezy i
wspiera integrację Hindusów
mieszkających w Irlandii.
nawiązania nowych przyjaźni oraz nauki
języka włoskiego dla osób na wszystkich
poziomach zaawansowania.
• Playgroup Italiano
Charesville Mall Library,
North Strand, Dublin 1.
Kom: 087 694 3766/ 087 211 8819
E: [email protected],
http://playgroupitaliano.weebly.com/
Grupa zabaw dla włoskich dzieci i
rodziców. Informacje dotyczące
obecnej lokalizacji znajdują się na
stronie internetowej.
• Irish Indian Cultural Association
E: [email protected]
• Irish Sikh Council
P.O Box 9828, Dublin 2.
Kom: 087 652 1060 / 085 345 6154
E: [email protected]
www.irishsikhcouncil.com
Zajmuje się sprawami społeczności
sikhijskiej w Irlandii, w tym edukacją,
równouprawnieniem, rozwojem
duchowym i społecznym oraz innymi zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia
członków tej społeczności. Promuje dobre
stosunki pomiędzy Sikhami a innymi
społecznościami w Irlandii. Udziela informacji i wskazówek na temat aktywnego
udziału Sikhów w życiu i rozwoju tego kraju.
• www.indiansinireland.com
JAPONIA
• Trinity College Japanese Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
• Japan Ireland Social Group
Language and Cultural Exchange
MeetUp
http://www.meetup.com/JapanIreland-Social-group/
Nieoficjalna grupa członków
społeczności japońskiej mieszkającej
w Irlandii oraz osób zainteresowanych
Japonią, jej kulturą i językiem.
IZRAEL
• Trinity College Jewish Society
Patrz: EDUKACJA 2.3
Hinduskie forum internetowe.
ŁOTWA
WŁOCHY
• Dublin Italian Language Meetup
• Latvian Association for Latvians
in Ireland
Group
Kom: 087 997 0440 |
www.meetup.com/The-Dublin-Italwww.latviesi.org
ian-Language-Meetup-Group/
Działa w interesie członków
Nieoficjalna grupa entuzjastów włoskiej społeczności łotewskiej w Irlandii.
kultury i języka. Stwarza możliwość
96
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Latvian Society in Ireland
MAURITIUS
• Mauritian Community in Ireland
Unit 11, Woodview Court,
27 Nelson Street, Phisboro, Dublin 7.
Tandy’s Lane, Lucan, Co. Dublin.
E: [email protected]
Kom: 087 631 2271
E: [email protected] | www.lbi.ie
Rozwija i koordynuje wydarzenia i zajęcia MOŁDAWIA
towarzyskie dla członków społeczności • Association of the Moldovian
Community in Ireland
łotewskiej mieszkających w Irlandii,
Kom: 083 355 4374
wspiera i pomaga w rozwoju ich
E: [email protected]
tożsamości narodowej i kultury.
www.moldova.ie
• Baltic Ireland
NIGERIA
E: [email protected]
• Bini Community Ireland
www.baltic-ireland.eu
c/o N.C.P, 10 Cornmarket, Dublin 8.
LITWA
E: [email protected]
• Baltic Promotions
Wspiera członków nigeryjskiej
E: [email protected],
społeczności Bini żyjących w Irlandii.
www.balticpromotions.com
• Igbo Community Ireland
Zajmuje się promowaniem muzyki I
180 Phisborough Road, Dublin 7.
kultury krajów bałtyckich, prowadzi
E: [email protected]
Klub Kultury Bałtyckiej, organizuje
europe.com
występy muzyczne na żywo, wystawy
sztuki oraz inne wydarzenia kulturalne. Zrzesza członków nigeryjskiej
Mile widziani są wszyscy artyści z krajów społeczności Igbo w Irlandii.
nadbałtyckich pragnący zaprezentować
• Nigerian Association Network
swoją sztukę czy muzykę w Irlandii.
Ireland (NANI)
• Lithuanian Association in Ireland
c/o NCP, 10 Cornmarket,
Ltd (LAIL)
Christchurch, Dublin 8.
403 Collinswood, Whitehall,
T: (01) 671 3639 Kom: 087 7627374
Dublin 9. Kom: 087 917 1245
E: [email protected]
E: [email protected] | www.alb.ie
www.nigeria.ie.
Pomaga członkom społeczności litewskiej Zajmuje się promocją wizerunku Nigerii
w aklimatyzacji w Irlandii oraz wspiera w Irlandii oraz wspieraniem pozytywnej
w budowaniu poczucia przynależności
integracji. Oferuje informacje oraz pomoc
do społeczności. Oferuje informacje
w kierowaniu do różnych instytucji.
dotyczące wszelkich aspektów życia na
• Nigerian Irish Chamber of Commerce
terenie Irlandii, organizuje wydarzenia
www.nigerian-irishcc.ie
sportowe, towarzyskie i kulturalne.
Wspiera handel i dobre stosunki
Sprawuje pieczę nad niedzielną szkołą
pomiędzy irlandzką i nigeryjską
litewską. Członkowie LAI spotykają się
w każdy pierwszy czwartek miesiąca w społecznością biznesową.
pubie VAT HOUSE w centrum Dublina.
97
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Ogun Indigenes in Ireland
c/o NCP, 10 Cornmarket,
Dublin 8.
E: [email protected]
www.nigeria.ie
Reprezentuje członków nigeryjskiej
społeczności Ogun w Irlandii.
FILIPINY
• Celbridge Filipino-Irish Association
http://profiles.friendster.com
/47817875
• Filipino Forum
T: (01) 628 2650
E: [email protected]
• Filipinos Youth for Integration (FYI)
c/o City Quay Parish, Immaculate
Heart of Mary City Quay,
Dublin 2.
T: (01) 677 3073
E: [email protected]
• Philippines Chorale Ensemble
Kom: 085 148 3563/ 086 860 8406
E: [email protected]
• Philippine Cultural Association
Kom: 087 762 5297
E: [email protected]
• Philippine Salsa Dancing
Association
Kom: 086 847 0408
• Sampaguita Choir
Kom: 086 379 5153
E: [email protected]
98
POLSKA
• Art Polonia
Kom: 086 841 2857
E: [email protected]
www.artpolonia.org
Udziela informacji i organizuje polskie
imprezy kulturalne. Działa na rzecz
polsko-irlandzkiej wymiany kulturowej.
Tworzy profesjonalne forum współpracy
w dziedzinie kultury pomiędzy
społeczeństwem irlandzkim oraz
nowymi społecznościami w Irlandii.
Promuje sztukę artystów irlandzkich w
krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
• Forum Polonia
c/o Dom Polski,
20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
E: [email protected]
www.forumpolonia.org
Zrzesza reprezentantów polskich
organizacji, mediów oraz osoby
aktywnie uczestniczące w irlandzkim
życiu społecznym oraz programach
dotyczących społeczeństwa polskiego
oraz irlandzkiego. Wspiera wymianę
informacji, integrację społeczną oferuje
wzajemną pomoc oraz reprezentację
społeczności polskiej w Irlandii.
• Ireland Poland Business Association
4 The Vicarage,
St John’s Road, Dublin 4.
Kom: 087 317 1960
E: [email protected]
www.irelandpoland.com
Dwustronne, nie nastawione na zysk
zrzeszenie promujące oraz rozwijające
stosunki gospodarcze i handlowe
pomiędzy Polską a Irlandią (efektywnie
działające również jako quasi-izba
handlowa).
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• Irish Polish Society
Dom Polski,
20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
E: [email protected]
www.irishpolishsociety.org
Zajmuje się promocją większego zainteresowania i zrozumienia pomiędzy
społecznością polską i irlandzką poprzez
działalność społeczną, edukacyjną i
kulturalną, np. rekreację, spotkania
dyskusyjne, koncerty, wystawy sztuki.
• Peace Corps Localise Polish Group
9-11 Upper Dorset Street, Dublin 1.
Kom: 087 218 6443
www.korpusypokoju.com.
Polski oddział Korpusów Pokoju prowadzi
liczne akcje wolontariackie dla
społeczności lokalnej, Polską Szkołę
Kultury i Języka, klub filmowy oraz
wiele innych.
społeczności polskiej, której głównym
celem jest utrzymanie więzi pomiędzy
Polakami żyjącymi w Irlandii, kultywowanie
tożsamości narodowej oraz promowanie
polskiej kultury i tradycji. Prowadzi
Bibliotekę Polską i zajęcia języka polskiego.
OTWARTE: W każdą sobotę: 16.00 – 18.00
(za wyjątkiem Wielkiej Soboty, Wigilii
Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz
przez cały sierpień).
• Polish Scouts in Ireland
“87 Szczep Polski” in Dublin
Kom: 087 060 6427 / 085 773 4024
E: [email protected]
• PPD – Poradnia Psychologiczna
Dublin (The Psychological Centre)
T: (01) 443 3961 Kom: 085 781 0747
E: [email protected] /
[email protected]
www.theppd.eu (w języku angielskim)
• Polish Centre
www.theppd.org (w języku polskim)
– Dublin South Psychological Services
E: offi[email protected]
for Immigrants
www.polishcentre.ie.
Dąży do uzyskania przez członków
Chelmsford House, 1 Chelmsford Road,
społeczności polskiej w Irlandii równego
Ranelagh, Dublin 6.
dostępu do publicznych, jak i prywatnych OTWARTE: Pon–Pt: 9.00 – 22.00
Sob: 9.00 – 19.00 | Nd: 11.00 – 16.00
dóbr i usług poprzez rozwój sieci
Nie nastawiona na zysk organizacja
społecznychych oraz odpowiednie
decyzje polityczne. Wspiera integrację oferująca członkom społeczności
społeczeństwa polskiego z wielokultur- polskiej w Irlandii oraz osobom innych
narodowości pomoc psychologiczną.
owym społeczeństwem irlandzkim.
Możliwość skorzystania z telefonu
• Polish Social and Cultural
zaufania: Codziennie: 9.00 – 17.00
Association in Dublin (POSK)
Oferuje m.in.: grupowe terapie odwykowe
Dom Polski,
(narkotyki i alkohol), konsultacje psycholog20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
iczne, pomoc przez Internet, sesje grupowe
T: (01) 676 2515
oraz indywidualne, psychoterapię oraz
E: [email protected]
grupy wsparcia, poradnictwo w związkach,
www.poskdublin.org
testy psychologiczne dla dorosłych
Organizacja działająca na terenie Irlandii oraz dzieci, poradnictwo zawodowe dla
oraz Irlandii Północnej na rzecz
dorosłych, warsztaty psychologiczne.
99
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.3 Organizacje i stowarzyszenia Mniejszości Etnicznych
• The Centre of Social and Legal
Information (Polish)
Polish Chaplaincy, St Audeon’s
Church, 14 High Street,
Dublin 8.
T: (01) 764 5684
E: [email protected]
polish-chaplaincy.ie
OTWARTE: Wt/Śr: 15.00 – 19.00
Fri: 15.00 – 21.00
Bezpłatne informacje natury prawnej
dla członków społeczności polskiej.
ROSJA
• Russian Ireland
‘Russian House’
55 O’Connell Street Lower,
Dublin 1.
T: (01) 874 0004
E: [email protected]
www.russianireland.com
• Slavonian and Baltian Community
in Ireland Russian House,
55 Lower O’Connell Street, Dublin 1.
E: [email protected]ff.ie
SPOŁECZNOŚĆ ROMÓW
Patrz: Pavee Point 8.1
RUMUNIA
• Romanian Community of Ireland
SINGAPUR
• Dublin Expat Singaporeans
Meetup Group
http://singaporeans.meetup.com/54/
Nieoficjalna grupa Singapurczyków
mieszkających w Irlandii.
c/o 10 Cornmarket Place,
Dublin 8.
SŁOWACJA
T: (01) 855 2111
• Slovak Centre of Ireland
E: [email protected],
5 Blesssington Street,
www.romaniancommunity.net
Stanowi główne stowarzyszenie członków
Dublin 7. (postal address only).
społeczności rumuńskiej w Irlandii
E: [email protected]
oferujące pomoc, wsparcie, informacje
www.slovakcentre.ie
Reprezentuje interesy społeczności
oraz zajmujące się organizowaniem
słowackiej odnośnie zatrudnienia,
wydarzeń towarzyskich i kulturalnych.
edukacji, mieszkania, turystyki, kultury,
przedsiębiorczości itp. Rozwija
współpracę z innymi społecznościami
oraz organizacjami.
Prowadzi również:
– Educational Centre in Dublin:
E: [email protected]
(szkolnictwo podstawowe i
ponadpodstawowe).
– Legal Advice for Slovak People
in Ireland:
E: [email protected]
– Folk Group ‘Ostroha’:
E: [email protected]
100
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.4 Instytucje państwowe
SOMALIA
• Dublin Cross-Cultural Club
• Department of Enterprise, Trade
and Employment
23 Kildare Street, Dublin 2
Patrz: WSZYSTKIE
T: (01) 631 2121
NARODOWOŚCI powyżej
Tania linia telefoniczna: 1890 220 222
• Somali Community in Ireland
E: [email protected] www.entemp.ie
– Employment Permits Section
19 Belvedere Place, Dublin 1.
Department of Enterprise, Trade and
T: (01) 855 2111
Employment, Davitt House,
Kom: 085 775 7474 / 085 780 5826
65a Adelaide Road, Dublin 2.
E: [email protected]
Informacja telefoniczna: (01) 417 5333
AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA Tania linia telefoniczna: 1890 201 616
• Trinity College South East Asian
E: [email protected]
Society
Zajmuje się polityką dotyczącą migracji
ekonomicznej, pracowników migraPatrz: EDUKACJA 2.3
cyjnych oraz wydawaniem pozwoleń na
pracę. Punkt Informacji telefonicznej
HISZPANIA
odpowiada na pytania wnioskodawców,
• Dublin Spanish Language Meetup zarówno pracodawców jak i pracowników.
www.meetup.com/dublines
• Garda National Immigration Bureau
Nieoficjalna grupa członków
(GNIB)
społeczności hiszpańskiej oraz entuz13-14 Burgh Quay, Dublin 2.
jastów hiszpańskiej kultury i języka
T: (01) 616 7700/ 666 9130 / 666 9101
organizująca cotygodniowe spotkania.
E: [email protected]
SPOŁECZNOŚĆ THE TRAVELLERS
www.garda.ie/gnib
Godziny otwarcia punktu rejestracji –
Patrz: Exchange House, Travellers
OTWARTE: Pon–Czw: 8.00 – 22.00
Services oraz Pavee Point 8.1
Pt: 8.00 – 16.00
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI Odpowiada za wszelkie państwowe
• Dublin Expat American Meetup
operacje policyjne związane ze sprawami
Group
imigracyjnymi. Rejestruje wszystkich
E: www.meetup.com/dublin-expats/ obcokrajowców nie będących obywateNieoficjalna grupa członków
lami krajów członkowskich Unii Europespołeczności amerykańskiej spotykająca jskiej, Europejskiego Obszaru
się raz w miesiącu w różnych miejscach Ekonomicznego czy Szwajcarii i wydaje
w Dublinie.
karty GNIB. Zajmuje się deportacją,
kontrolą granic oraz prowadzi śledztwa
w sprawach nielegalnej imigracji oraz
handlu ludźmi. Wszyscy obcokrajowcy
zamieszkujący w rejonie stołecznym
Dublina muszą zarejestrować się pod
podanym wyżej adresem biura GNIB.
101
8. IMIGRACJIA / WIELOKULTUROWOŚĆ
8.4 Instytucje państwowe
• Integration/Intercultural Relations
St Stephen‘s Green, Dublin 2.
T: (01) 418 3200
Unit Dublin City Council, Civic Offices,
Wood Quay, Dublin 8. T: (01) 222 3244
E: [email protected] | www.ria.gov.ie
Wspiera społeczność imigrantów w celu Zajmuje się planowaniem i koordynacją
zminimalizowania różnic i promowania pomocy i usług świadczonych osobom
wielokulturowości.
ubiegającym się o azyl, uchodźcom oraz
osobom z pozwoleniem na pozostanie
• Irish Naturalisation and
na terenie Irlandii. Zajmuje się wyszukiImmigration Service (INIS)
waniem oraz organizacją odpowiedniego
Department of Justice, Equality and
zakwaterowania na terenie kraju dla
Law Reform 13/14 Burgh Quay,
osób ubiegających się o azyl oraz
Dublin 2. T: (01) 616 7700
rozpatrywaniem skarg o dyskryminację
Tania linia telefoniczna: 1890 551 500 w centrach dla uchodźców.
E: [email protected]
• Office of the Refugee Applications
justice.ie www.inis.gov.ie
Commissioner (ORAC)
Zajmuje się sprawami azylowymi,
79/83 Lower Mount Street, Dublin 2.
wizowymi, imigracyjnymi, ustalaniem
T: (01) 602 8000
obywatelstwa, polityką imigracyjną,
Tania linia telefoniczna: 1890 202 418
repatriacyjną, przyjmowaniem oraz
E: [email protected] | www.orac.ie
integracją. Blisko współpracuje z GNIB. W
skład INIS wchodzą następujące jednostki: Odpowiada za podejmowanie decyzji
– Asylum Policy Division:
odnośnie udzilania azylu w Irlandii.
T: (01) 616 7700 (centrala)
Rozpatruje pojedyncze wnioski o azyl i
E: [email protected]
przekazuje rekomendacje do the Minister
– Parents of Irish Born Children:
for Justice, Equality and Law Reform.
Tania linia telefoniczna: 1890 457 032 Zajmuje się wnioskami uchodźców o
Infolinia: Pon–Pt: 10.00 – 12.30
reintegrację rodzin w celu uzyskania
– Sprawy wizowe:
pozwolenia na pobyt w Irlandii członków
Tania linia telefonicznal: 1890 551 500 ich rodzin pozostających w ojczyźnie,
E: [email protected]
jak rownież przekazuje ministerstwu
Infolinia: Pon/Śr/Pt: 10.00 – 12.30
związane z tym informacje.
• Office of Minister for Integration
Department for Community, Rural
and Gaeltacht Affairs, Dún Aimhirgin
43-49 Mespil Road, Dublin 4.
T: (01) 647 3000
E: [email protected]
www.ria.gov.ie/integration
(nie przyjmuje interesantów)
• Reception and Integration Agency
(RIA) Block C, Ardilaun Centre,
102
• Refugee Appeals Tribunal
6-7 Hanover Street East, Dublin 2.
T: (01) 474 8400
Tania linia telefoniczna: 1890 201 458
E: [email protected]
www.refappeal.ie.
Zajmuje się rozpatrywaniem odwołań
osób ubiegających się o azyl w Irlandii,
których podanie o status uchodźcy
zostało odrzucone przez the Refugee
Applications Commissioner.
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.1 Prawa człowieka
• Amnesty International –
Irish Section
Pierwsze piętro, Ballast House,
Westmoreland Street, Dublin 2.
T: (01) 677 6361
E: [email protected]
www.amnesty.ie
W kontekście działalności na rzecz
promocji praw Człowieka prowadzi
prace badawcze oraz działalność
skupiającą się na zapobieganiu oraz
ograniczaniu poważnego naruszania
prawa do integralności ciała i umysłu,
wolności sumienia i wyrażania poglądow
oraz wolności od dyskryminacji.
• Irish Council for Civil Liberties
(ICCL)
9-13 Blackhall Place, Dublin 7.
T: (01) 799 4504 E: [email protected]
www.iccl.ie
Monitoruje, kształci oraz prowadzi
akcje na rzecz umocnienia oraz pełnego
korzystania z praw człowieka.
• Irish Human Rights Commission
4th Floor, Jervis House,
Jervis Street, Dublin 1.
T: (01) 858 9601
E: [email protected]
www.ihrc.ie
Promuje zrozumienie oraz podnoszenie
świadomość w kwestii praw człowieka.
Podejmuje badania naukowe oraz
prowadzi działalność edukacyjną.
Zajmuje się sprawami dotyczącymi
egzekwowania praw człowieka w
Irlandii, oferuje pomoc prawną osobom
potrzebującym.
103
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.2 Kwestie prawne
POMOC PRAWNA
• Aim Family Services
Patrz: SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA I RODZINA 1.1
• Centre of Social and Legal
Information (Polish)
Bezpłatna pomoc prawna dla członków
społeczności polskiej w Irlandii,
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Free Legal Advice Centre (FLAC)
Head Office, 13 Lower Dorset Street,
Dublin 1
T: (01) 8745690
Tania linia telefoniczna: 1890 350250
www.flac.ie
Prowadzi kampanie na rzecz pełnego
i równego dostępu do sprawiedliwości
dla wszystkich obywateli. Oferuje
szeroki zakres usług i pomoc mającą
na celu wyjście naprzeciw potrzebom
prawnym tych wszystkich, którzy nie
są w stanie pokryć kosztów prawnych
z własnej kieszeni.
LOKALIZACJE W CENTRUM DUBLINA:
– FLAC Aughrim Street
Aughrim Street Parish Centre,
13 Prussia Street, Dublin 7.
T: (01) 838 3563 (Pon: 19.00 – 20.00)
– FLAC Carmelite Citizens Information
Centre 56 Aungier Street, Dublin 2.
T: (01) 400 5971
(Wt: 19:00 – 21:00 – tylko za
uprzednim umówieniem terminu))
– FLAC Citizens Information Service
MACRO Community Resource Centre,
1 Green Street, Dublin 7.
T: (01) 865 6230
(Wt: 19.00 – 20.00 – tylko za
uprzednim umówieniem terminu)
E: [email protected]
– FLAC DeafHear
35 North Frederick Street, Dublin 1.
T: (01) 872 3800
(pierwszy czwartek miesiąca w godz:
18:30 – 20:00)
– FLAC Liberties Citizens Information
Centre, 90 Meath Street, Dublin 8.
T: (01)453 6098 (Pon: 18:30 – 20:00)
– FLAC St Andrew’s Resource Centre
114-116 Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 677 1930 (Czw: 19:30 – 20:30)
• Immigrant Council of Ireland
Independent Law Centre
pomoc prawna w sprawach imigracyjnych
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.1
• Irish Council for Civil Liberties
Patrz: 9.1 – powyżej
104
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.2 Kwestie prawne
• Legal Aid Board
• Slovak Centre of Ireland
47 Upper Mount Street, Dublin 2.
T: (01) 644 1900
www.legalaidboard.ie
Zapewnia pomoc prawną oraz porady w
sprawach prawa cywilnego wszystkim
osobom nie będącym w stanie pokryć
kosztów prawnych z własnej kieszeni.
Oferuje pomoc w sprawach rozwodowych
i o separację, występuje w imieni klientów w sądach rejonowych w sprawach
przemocy w rodzinie, alimentacyjnych,
opieki prawnej nad dziećmi, widzeń oraz
przyznania opieki prawnej. Współpracuje
z grupą adwokatów, którzy świadczą swoje
usługi w poszczególnych sprawach.
Oferowana przez Legal Aid Board pomoc
nie obejmuje spraw prawa karnego.
CENTRA PRAWNE NA TERENIE
DUBLINA:
– Brunswick Street Law Centre
48/49 North Brunswick Street/
Georges Lane, Dublin 7.
T: (01) 646 9700
– Gardiner Street Law Centre
45 Lower Gardiner Street, Dublin 1.
T: (01) 874 5440
– Private Practitioner Centre
Montague Court, 7-11 Montague
Street, Dublin 2.
T: (01) 477 6200,
E: [email protected]
Pomoc prawna dla członków
społeczności słowackiej w Irlandii.
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Peace Comissioners
Dane kontaktowe Komisarzy Pokoju
uzyskać można w lokalnym posterunku
policji / Garda Station.
Patrz: 9.3 – Porządek
publiczny poniżej
• Refugee Legal Service
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.1
POZOSTAŁE USŁUGI PRAWNE
• Law Society (Solicitorsm – prawnicy
niższego stopnia, radcy prawni,
notariusze) Blackhall Place, Dublin 7.
T: (01) 671 0711
E: [email protected]
www.lawsociety.ie
• Law Library (Barristers – adwokaci
w sądach wyższej instancji)
Four Courts, Inns Quay, Dublin 7.
T: (01) 872 0622
E: [email protected]
www.lawlibrary.ie
• Courts Service
15-24 Phoenix Street North,
Smithfield, Dublin 7.
T: (01) 888 6000 www.courts.ie
Udziela informacji na temat systemu
sądowniczego w Irlandii.
• Ombudsman
Office of the Ombudsman, 18 Lower
Leeson Street, Dublin 2.
T: (01) 678 5222 / 639 5600
Tania linia telefoniczna: 1890 223 030
E: [email protected]
www.ombudsman.ie
Rzecznik d/s obywatelskich. Rozpatruje
skargi dotyczące działań administracyjnych (w tym decyzje, odmowy lub
brak podjęcia działań, postępowanie
administracyjne) organów rządowych
i instytucji publicznych, władz samorządowych, Służby Zdrowia (Health Service
Executive)i Poczty (An Post).
105
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.3 Policja
GARDA (POLICJA)
• Dublin Metropolitan Region
Headquarters
Harcourt Square, Dublin 2.
T: (01) 666 6666
www.garda.ie
• Posterunki Policji (Garda Stations)
Na posterunku policji można:
– Zgłaszać przestępstwa (w tym
incydenty na tle rasowym)
– Uzyskać informację, wsparcie i
pomoc dla ofiar przestępstw.
– Dostać różnego rodzaju formularze i
wnioski dotyczące pojazdow,
paszportu, formularze identyfikacyjne
(potwierdzające wiek).
– Złożyć wniosek o prawo do głosowania.
PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW:
– Nagłe wypadki:
T: 999 or 112
– Bezpłatna linia telefoniczna
Crimestoppers:
Bezpłatna linia telefoniczna:
1800 250 025
Stowarzyszenie partnerskie sektora
prywatnego oraz An Garda Síochána,
którego celem jest dotarcie do osób
mogących posiadać informacje na temat
popełnionego przestępstwa. Zapewnia
anonimowość oraz oferuje nagrody
pieniężne w zamian za informację.
– Poufna linia telefoniczna:
T: 1800 666 111
Bezpłatny numer telefonu pozwalający
na anonimowe pozostawienie
OTWARTE: cały dzien, 7 dni w tygodniu. informacji dotyczących działalności
przestępczej poprzez nagranie się na
ADRESY POSTERUNKÓW GARDA ZNAJ- automatyczną sekretarkę, dzięki czemu
DUJĄCYCH SIĘ W CENTRUM MIASTA:
nie ma konieczności bezpośredniej
– Store Street: Dublin 1.
rozmowy z drugą osobą. Wszelkie
T: (01) 666 8000
pozostawione informacje pozostają
– Pearse Street: Dublin 2.
ściśle poufne.
T: (01) 666 9000
– Bridewell, Chancery Street: Dublin 7.
T: (01) 666 8200
– Fitzgibbon Street: Dublin 1.
T: (01) 666 8400
106
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.3 Policja
KWESTIE WIELOKULTUROWE I
ZWALCZANIE RASIZMU
• Dublin North Central Divisional
Forum for Consultation with the
New Communities
Store Street Garda Station, Dublin 1.
T: (01) 666 8008 (główny numer) lub
(01) 666 8020 (Community Policing
Unit)
E: [email protected],
www.nicnewcommunities.ie
Obejmuje rejony obsługiwane przez 4
posterunki Garda stations (Store Street,
Bridewell, Fitzgibbon Street, Mountjoy).
Stanowi środek komunikacji dla
wszystkich członków nowych
społeczności stworzony w celu wymiany
poglądów oraz budowy relacji ze
służbami Gardai oraz radą miasta
Dublin City Council. Pragnie poznać
opinie i poglądy imigrantów dotyczące
ich potrzeb i obaw w odniesieniu do
policji, problemu przestępczości oraz
porządku publicznego.
Kada osoba, która uwaa, i w
związku ze zgłaszaniem przestępstwa
lub incydentu na tle rasowym została
potraktowana w nieprofesjonalny
sposob przez funkcjonariusza policji
moe skontaktować się z biurem
The Garda Racial and Intercultural
• Garda Racial and Intercultural
Office
Community Relations,
Harcourt Square, Dublin 2.
(przy Harcourt Street).
T: (01) 666 3150 / 666 3187
/ 666 3805
E: [email protected]
www.garda.ie.
Biuro o ogólnokrajowym zakresie
kompetencji odpowiedzialne za rozwój
oraz monitorowanie procesu wdrażania
strategii i decyzji organizacyjnych
w policji odnośnie kwestiami rożnorodności ‘rasowej’, etnicznej, religijnej i
kulturowej.
• Garda Siochána Ombudsman
Commission
150 Abbey Street Upper,
Dublin 1.
Tania linia telefoniczna: 1890 600 800
E: [email protected]
www.gardaombudsman.ie
Zajmuje się sprawami skarg składanych
przeciwko członkom Garda Siochána.
Informacje dostępne są w różnych
językach.
107
9. PORZĄDEK PUBLICZNY
I KWESTIE PRAWNE
9.4 Pomoc dla ofiar przestępstw
• AdVIC
P.O. Box 10106, Swords, Co Dublin.
T: 086 1272156
E: [email protected]
www.advic.ie
Organizacja charytatywna prowadzona
na rzecz oraz przez członków rodzin,
którzy utracili swych bliskich w wyniku
morderstwa.
• Crime Victims Helpline
12 Camden Row, Dublin 8.
T: 1850 211 407 / (01) 479 0592
E: [email protected],
www.crimevictimshelpline.ie
Oferuje porady, wsparcie oraz przyjazną
rozmowę dla ofiar przestępstw.
• Court Support Services
czynny całą dobę telefon zaufania, 7 dni
w tygodniu, przez cały rok. Oferuje
również pomoc tłumacza. Istnieje
możliwość umówienia się na sesje
terapeutyczne przez telefon. Konieczne
jest wcześniejsze umówienie terminu
spotkania.
• Garda Victim Liaison Office
Community Relations Section,
Harcourt Square, Dublin 2
T: (01) 666 3802
E: [email protected]
• Irish Tourist Assistance Service
(ITAS)
Block 1, Garda Headquarters,
Harcourt Square, Dublin 2.
T: (01) 478 5295
E: [email protected]
www.itas.ie.
Bezpłatna, dostępna na terenie całego
kraju usługa oferująca pomoc i wsparcie
turystom, którzy padli ofiarą
przestępstwa przebywając na terenie
Irlandii.
T: (01) 872 6785
E: [email protected]
Grupa wolontariuszy przeszkolona w
celu udzielania pomocy i wsparcia
ofiarom przestępstw – przed, podczas
oraz po procesie sądowym. Oferuje
wsparcie dla świadków prokuratury,
• Support After Homicide (SAH)
rodzin i przyjaciół, którzy zostali
Kom: 087 983 7322.
wezwani do sądu w celu złożenia
Krajowa organizacja wolontariacka
zeznań w sprawie przestępstwa oraz
dla rodzin i przyjaciół ofiar morderstwa. zapewniające duchowe wsparcie oraz
praktyczne informacje wszystkim
• Dublin Rape Crisis Centre (DRCC) osobom, których bliscy padli ofiarą
70 Lower Leeson Street, Dublin 2.
morderstwa. Oferowana pomoc
T: 1800 778 888 / (01) 6614911
udzielana jest przez odpowiednio
E: [email protected]
przeszkolonych wolontariuszy.
www.drcc.ie
Zapewnia pomoc i wsparcie wszystkim • Victim Support Office
T: (01) 860 3 877
kobietom i mężczyznom, którzy padli
Telefon zaufania:
ofiarą gwałtu, napaści na tle seksualnym,
1850 661 771 (Callsave)
wykorzystywania seksualnego czy
www.victimsupport.ie
przykrych doświadczeń seksualnych
w dzieciństwie. Ośrodek ten prowadzi
108
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
WIARA BAHÁ’Í
• National Baha’I Centre
24 Burlington Road, Dublin 4.
T: 1800 441919 E: [email protected]
www.bahai.ie
BUDDYZM
CHRZEŚCIJAŃSTWO
Anglikanizm
• St George and St Thomas Church
Cathal Brugha Street, Dublin 1.
E: [email protected]
Duchowny społeczności wielokulturowej:
Rev Obinna Ulogwara
• Tara Buddhist Centre
18 Long Lane, Dublin 8.
T: (01) 707 8809
E: [email protected],
www.meditateinireland.com
Zapewnia pełną spokoju i inspirującą
atmosferę wszystkim osobom pragnącym zgłębić tajemnice buddyzmu oraz
medytacji (New Kadampa Tradition).
• Dublin Buddhist Centre (DBC)
Liberty Corner, 5 James Joyce Street,
Dublin 1. T: (01) 817 8933
E: [email protected]
www.dublinbuddhistcentre.org
Religijna organizacja charytatywna
oferująca zajęcia na temat buddyzmu,
jogi czy też sztuki medytacji. Stanowi
część światowego ruchu buddystycznego, zwana Przyjaciele Zachodniej
Wspólnoty Buddyjskiej.
Baptyzm
• Grace Baptist Church
28A Pearse Street, Dublin 2.
T: (01) 832 7993
Kom: 086 225 7515 / 085 730 6357
E: [email protected]
www.grace.ie | www.gracedublin.ro
Pastorzy: Narcis Nichita i Vasile Ros
MSZE: Nd: 11.00 (angielska) /
14.00 (rosyjska) / 18.00 (rumuńska)
Śr: 19.30 (angielska)
• Romanian ‘Speranta’ Baptist
Church
Jamestown Road Baptist Church,
29a Jamestown Road,
Finglas, Dublin 11.
Kom: 086 896 4847
E: jrbcfi[email protected]
Pastor: Doru Marusca.
MSZE: Nd: 19.30 (w języku rumuńskim)
• Kagyu Samye Dzong (KSD)
• Baptist Church
Buddhist Centre
Grosvenor Road,
Kilmainham Well House, 56 Inchicore
Rathmines, Dublin 6.
Road, Kilmainham, Dublin 8.
T: (01) 873 0606
T: (01) 453 7427 E: [email protected]
MSZE: 2. niedziela każdego miesiąca:
www.buddhism.ie
14.00 (chińska)
Oferuje dyskusje oraz kursy na temat
filozoficznego, medytacyjnego oraz
praktycznego zastosowania nauk
Buddy. Członkowie stowarzyszenia
prowadzą również regularne programy
medytacyjne oraz zajęcia dydaktyczne
(buddyzm tybetański).
109
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
Kościół Irlandii
• All Saints Church
Phibsborough Road,
Grangegorman, Dublin 7.
T: (01) 872 4154 / 830 4601
E: [email protected] | www.cccdub.ie
• Church of Ireland House
Church Avenue, Rathmines, Dublin 6.
T: (01) 497 8821 E: offi[email protected],
www.irelandanglican.org
• Christian Assembly
110 Middle Abbey Street,
Dublin 1.
T: (01) 872 67549
Pastor: Billy Cooper.
MSZE: Nd: 10.30 (nabożeństwo,
komunia oraz czytanie Biblii)
Śr: 20:00 (nabożeństwo i modlitwa)
• Evangelical Church of Reconciliation
Greenhills Community Centre,
Dublin 12
• St. Michan’s
Kom: 086 355 2465
Church Street, Dublin 7.
E: [email protected]
T: (01) 872 7876
Pastor: Fortune.
MSZE: Nd: 14.00 – 17.00
Chiński Kościół Gospel w Dublinie (francuska, angielska i Lingala)
• 49 Middle Abbey Street, Dublin 1.
• Grace Bible Fellowship
T: (01) 873 0606
18a Pearse Street, Dublin 2.
E: [email protected] | www.cgcd.ie
MSZE: Nd: 11.00 / 20.00
Pastor: Dr. Cedric Chau.
MSZE: Nd: 10.30 (mandaryńska) /
Śr: 20.00
12.30 (kantońska)
• Immanuel Church
Ewangelizm
Batchelor’s Walk, Dublin 1.
• Celestial Church of Christ
T: (01) 873 0829
(główne biuro)
E: [email protected]
Citadel of Truth Parish, Unit 44c
www.icm-online.ie
Moyle Road, Dublin Industrial Estate, Pastor: Eddie Coulter.
MSZE: Nd: 11.00 – 19.00
Glasnevin, Dublin 11.
T: (01) 830 7723 Kom: 086 251 9596
• Korean Evangelical Fellowship
E: [email protected]
c/o Adelaide Road Presbyterian
www.celestialchurch.ie
Church,
Pastor: Peter Adekunle.
MSZE: Nd: 11.30 (angielska i Yoru)
8A Adelaide Road, Dublin 2.
MSZE: Nd: 13.00 – 17.00
MSZE W CENTRUM DUBLINA:
– Bethesda Parish
3-5 Sweeney’s Terrace, Dublin 8.
Kom: 086 302 2701
(Pastor Oluwole Afolahan)
– 2 A and B Jones Road, Dublin 1.
T: (01) 7979428
110
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
Świadkowie Jehowy
• Watch Tower House
Newcastle, Greystones,
Co Wicklow.
T: (01) 281 0692
Luteranie
• The Lutheran Church in Ireland
St Finian’s Church,
24 Adelaide Road, Dublin 2.
T: (01) 676 6548
E: [email protected],
www.lutheranireland.org
Pastorzy: Corinna Diestelkamp,
Ugis Bruklene, Adam Malina
MSZE: (Niemiecka)
Nd: 11.00 – Corinna Diestelkamp
MSZE: (Łotewska)
Nd: 14.00 – Ugis Bruklene E: [email protected] | www.lutheran.lv
MSZE: (Polska) 2. sobota miesiąca,
godz: 18.00 – Adam Malina
E: [email protected]
www.luteranie.pl/dublin/
Metodyści
• Dublin Central Mission
9c Lower Abbey Street,
Dublin 1.
T: (01) 260 5766, E: [email protected],
www.dcmiss.ie
• Leeson Park Methodist Centrary
Church
Dublin 2.
T: (01) 660 5367
E: [email protected]
Kościół prawosławny
• Antiochijski Kościół prawosławny
Duchowny: David Lonergan.
– Antiochijski Kościół Prawosławny
Św. Ignacego (Dublin Mission)
c/o Lutheran Church,
24 Adelaide Road,
Dublin 2
(adres pocztowy:
8 Wheatfield Gardens, Belfast
BT14 7HU, Northern Ireland)
MSZE: 1. sobota miesiąca: 14.00
– St Joseph’s School
Grace Park Road,
Drumcondra, Dublin 9.
T: (01) 496 4012
E: [email protected]
MSZE: Nd: 12.30
• Gruziński Kościół Prawosławny
40 Woodbrook Park,
Castleknock, Dublin 15.
E: [email protected]
Duchowny: Fr Kumelashvili
• Grecki Kościół Prawosłwany
46 Arbour Hill, Dublin 7.
T: (01) 677 9020
Duchowny: Ireneu Craciun.
MSZE: Sob: 17.00 (Nieszpory)
Nd: 10.00 (modlitwa poranna)
10.30 (Boska Liturgia )
(grecka, angielska i rumuńska)
• Koptyjski Kościół Prawosławny
4-5 The Pines, Herbert Road,
Bray, Co.Wicklow.
T: (01) 286 5834 / 6809
E: [email protected]
Duchowny: Athanasius George.
MSZE: Nd: 10.30 (arabska / koptyjska)
111
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
• Indyjski Kościół Prawosłwany
T: (01) 454 6392
E: [email protected]
www.indianorthodoxireland.com
Duchowny: Koshy Vaidyan
– Malankara Church
St. Maelruain’s Church Compound,
Tallaght, Dublin 24.
MSZE: : druga i czwarta niedziela
każdego miesiąca, godz:
14.00 (w języku Malajalam)
– St George and St Thomas Church
Cathal Brugha Street,
Dublin 1.
Kom: 087 658 4677.
MSZE: Nd: 13:30
• Rumuński Kościół Prawosławny
Duchowni: Calin Florea
T: (01) 811 9269
Kom: 087 614 8140
E: revcalin.fl[email protected]
Duchowni: Godrey O'Donnell
T: (01) 840 4302
Kom: 087 678 0150
E: [email protected]
– The Holy Cross Church
Leeson Park, Dublin 2.
MSZE: Nd: 8.30 (msza poranna)
10.00 (liturgia) |
Śr/Pt: 19.00 | Sob: 18.00 (nieszpory)
– Romanian Orthodox Parish of the
Exaltation of the Holy Cross
Belvedere College Chapel,
Great Denmark Street,
Dublin 1.
MSZE: Nd: 10.30 Boska Liturgia
(rumuńska i angielska)
112
• Rosyjski Kośćiół Prawosławny
– Church of the Holy Apostles
St Peter and St Paul
Harold’s Cross Road,
Harold’s Cross, Dublin 6W.
T: (01) 496 9038
Kom: 087 984 5907
E: michael.gogoleff@sourozh.org /
[email protected]
[email protected]
http://ireland.ru/orthodox/m_c_torrance.html | www.stpeterstpaul.net
Duchowni: Michael Gogoleff i Pastor
George Zavershinky
MSZE: Sob: 16.00 (modlitwa/spowiedź)
18.00 (czuwanie) / Nd: 9.00 (spowiedź)
10.00 (Boska Liturgia)
(rosyjska, angielska, sławońska)
• Syryjski Kościół Prawosławny
– St Mary’s Church of Ireland
Donnybrook, Dublin 4.
Kom: 087 239 3377
E: [email protected]
Duchowny: Jamon K Thomas.
MSZE: 3. niedziela miesiąca: 11.30
(w języku Malajan)
– Syryjski Kościół Prawosławwny
Św. Grzegorza
St Paul’s Catholic Church,
Arran Quay,
Dublin 7.
T: (01) 406 4394
E: [email protected]
Duchowny: Jobyman Skaria.
MSZE: Nd: 11.00
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
Ruch Zielonoświątkowy
• African Pentecostal Church Betel
Parnell Square North, Dublin 1.
Kom: 086 237 2516 / 086 889 6220,
www.beteldublin.com
Pastor: Aron Petru.
MSZE: Nd: 18.00 – 21.00
• Church of God
c/o Abbey Presbyterian Church,
Dublin 1.
Kom: 085 135 0188
E: [email protected]
(Might Emmanuel)
• Congolese Pentecostal Church
c/o Abbey Presbyterian Church,
Dublin 1.
Kom: 085 135 0188
E: [email protected]
(Might Emmanuel)
• Calvary Christian Centre
Bow Bridge Business Centre,
Bow Lane, Kilmainham, Dublin 8.
T: (01) 675 3884 Kom: 087 984 8850
E: [email protected]
www.calvarydublin.org
Duchowny: Stefan Csadi i Lyn Goh
(społeczność chińska)
MSZE: Nd: 10.00 (angielska / Tamil)
14.00 (mandaryńska)
18.00 (rumuńska)
• Family of God Church
• Irish Global Mission
20 Alendale Glen,
Clonsilla, Dublin 15.
T: (01) 675 9753 Kom: 087 766 0354
E: [email protected]
www.igmission.com
MSZE: St James’s Hospital, Dublin 8
Recreation Hall – Sob i Nid:
(angielska, Malajalam, Tamil i Hindi)
• La Vie Abondante
Abbey Presbytarian Church,
Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 801 5424
Kom: 086 347 8524
Duchowny: Jean Claude Kposou.
MSZE: Nd: 14.00 (francuska, angielska)
• Mercy Christian Fellowship
Unit 4, 125 Parnell Street, Dublin 1.
T: (01) 814 8977
Kom: 086 237 2516
E: [email protected]
Duchowny: Ptr Chukwudi Amikwe.
MSZE: Nd: 12.00
• Mount Horeb International
Ministries
St George and St Thomas Church,
Cathal Brugha Street, Dublin 1.
T: 085 145 2882
E: [email protected]
Pastor: Manasse Niyikora.
MSZE: angielska i Kilundi
Mercer Hotel, Lower Mercer Street,
Dublin 2. E: [email protected]
Ewangelista: Amos Simango
• Nigerian Pentecostal Church
• House on the Rock
• Nigerian Pentecostal Church
Royal Dublin Hotel, Dublin 1.
Kom: 085 715 0070
E: [email protected]
MSZE: Nd: 10.30
c/o Abbey Presbyterian Church,
Dublin 1
Morrison Hotel, Dublin 1.
Kom: 085 1350 188
E: [email protected]
113
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
• Romanian Bethel Pentecostal Church • Redeemed Christian Church of God
– Open Heavens
c/o Abbey Presbyterian Church,
Parnell Square,
Dublin 1.
Kom: 086 082 4864
• Romanian Emmanuel Pentecostal
Church
Business Centre,
Bow Lane West, Kilmainham,
Dublin 8.
T: (01) 675 3884
Duchowny: Stefan Csadi.
MSZE: Nd: 18.00
• Roma ‘Filadelfia’ Pentecostal Church
22 Moore Lane, Dublin 1.
Kom: 087 744 4503
• Romanian Muntele Sionului
64 Strand Street, Dublin 1.
Kom: 087 620 6932
– King’s Tabernacle
Ballsbridge Court Hotel,
Landsdowne Road,
Ballsbridge, Dublin 4.
Kom: 087 061 5744 (Fri: Imonikhe)
– The Father’s House
St Agatha’s Hall,
William Street North, Dublin 1.
T: 087 698 6754 (Ptr Peter Oginni)
• Tower of Power International
Kościół Prezbiteriański
Ministries
22 Moore Lane, Dublin 1.
T: 087 893 3010
E: [email protected]
www.topchapel.net.
MSZE: Nd: 12.00
Parnell Square, Dublin 1.
T: (01) 837 8600
www.findlater.org.uk/Church
Duchowny: Alan Boal
• Victory Christian Fellowship
Ossory Road Unit, Dublin.
T: 087 231 9927
www.iccsi.ie/locations/victory.html
114
13 Blackwater Road, Unit B,
Dublin Industrial Estate,
Glasnevin, Dublin 9.
T: (01) 860 3688
Kom: 087 416 0229
E: [email protected] /
[email protected]
www.rccgopenheavens.org
(Adekunele Daniel)
• Abbey Presbyterian Church
• Adelaide Road Presbyterian Church
8A Adelaide Road, Dublin 2.
T: (01) 269 4922 Kom: 085 1443 756
E: [email protected]
presbyterianireland.org
www.adelaideroadchurch.org
www.presbyterianireland.org
MSZE: Nd: 11.00 (angielska)
Nd: 13.30 (koreańska)
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
Kwakrowie
• Quaker House
Stocking Lane, Rathfarnham,
Dublin 16. T: (01) 495 6888
E: offi[email protected]
www.quakers-in-ireland.org
• Irish Quaker Faith in Action
E: [email protected]
• Dublin Meeting House
4/5 Eustace Street, Temple Bar,
Dublin 2. T: (01) 495 6888
E: offi[email protected]
www.quakers-in-ireland.ie/meetings/eustace.htm
Kościół rzymsko-katolicki
– międzynarodowe koś cioły w
Archidiecezji Dublińskiej:
Afryka/Nigeria
• St Peter’s Church
Phibsboro, Dublin 7.
Kom: 086 231 8213
E: [email protected]
www.staudeons.dublindiocese.ie
Duchowny: Sylvester Onyeachonam
MSZE: Nd: 15.00
Brazylia
Duchowny: Pat McNamara.
T: (01) 838 9664 Kom: 086 838 4808
E: [email protected]
MSZE: (w języku portugalskim)
Chiny
• St Paul’s Church
Arran Quay, Dublin 1.
T: (046) 902 1525
Duchowny: Fr Tom Murphy.
MSZE: 2. niedziela miesiąca: 14.00
Chorwacja
• St Saviour’s Parish
Dominick Street, Dublin 1.
T: (01) 295 1856 / 298 3978
E: [email protected]
Duchowny: Dalibor Renic.
MSZE: 1. niedziela miesiąca: 12.00
Filipiny
Duchowny: Pat O’Connell.
• Marianella
Orwell Rd. Rathgar, Dublin 6.
T: (01) 406 7232 Kom: 086 604 9889
• Blessed Sacrament Chapel
MSZE: 2. niedziela miesiąca, godz: 15.00
• Jesus Christ the Redeemer Christian
Community Church
49 Middle Abbey Street, Dublin 1.
• St James Church
James Street, Dublin 8.
MSZE: Nd: 10.00 (chór filipiński)
• St Joseph’s
Berkeley Road, Dublin 7.
T: (01) 830 6336
MSZE: Nd: 11.45 (chór i msza filipińska)
• 213 North Circular Road,
Phibsboro, Dublin 7
MSZE: Nd: 15.00
• Chapel of St Catherine
Dominick Street, Dublin 1
MSZE: 4. niedziela miesiąca: 16.00
Francja
• Convent of Mercy
Baggot Street, Dublin 2.
T: (01) 258 3881.
Duchowny: Conor Murphy.
MSZE: Nd: 11.00
115
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
Niemcy
Duchowny: Uta Bean Uí Almhain
• Deutschsprachige Katholische
Gemeinde Dublin,
89 Season Park,
Newtownmountkennedy,
Co. Wicklow.
T: (01) 201 5955
Kom: 087 621 6633
E: [email protected]
www.geocities.com/germancathdublin
• C.U.S. Chapel
89 Lower Leeson Street, Dublin 2.
MSZE: 3. Niedz. miesiąca: 11.00
(Msza dla dzieci)
Włochy
• 50 Rathgar Road, Dublin 6.
T: (01) 497 1297
E: [email protected]
• St Kevin’s Oratory
Pro Cathedral,
Marlborough Street, Dublin 1.
Ojciec: John Moloney.
MSZE: Niedz: 12.00
Korean
• The Oratory CUS Chapel,
89 Leeson Street, Dublin 2.
MSZE: Nd: 14.00
Łotwa
116
Litwa
• Lithuanian Catholic Church
St Andrew’s Church,
48 Westland Row, Dublin 2.
T: (01) 676 1030 Kom: 087 747 7554
E:[email protected]
Duchowny: Egidijus Arnasius.
MSZE: Nd: 14.00
Polska
• Polish Chaplaincy
Street Audeon’s Church,
14 High Street, Dublin 8.
Kom: 087 239 3235
E: [email protected] | www.polish-chaplaincy.ie
Duchowny: Jaroslaw Maszkiewicz
MSZE: Pon–Sat : 19.00
Nd: 9.30 / 14.30 / 18.00
• Polish Dominicans
St Saviour’s Church
9-11 Upper Dorset Street, Dublin 1
(wejście od Dominic Street)
T: (01) 889 8094 / 889 7620
E: [email protected],
www.dublin.dominikanie.pl
Duchowny: Marek Grubka, Jaroslaw
Krawiec.
St Cathrine’s Chapel
(wejście od Dorset Street),
MSZE: Pt: 19.30 | Nd: 13.00/19.00
• Latvian Catholic Mission in Ireland
• Polish Jesuits
94-95 Thomas Street,
Dublin 8.
Kom: 086 177 3515
E: [email protected]
www.lkmi.lv/news.php
Duchowny: Andrim Solimam i
Aleksandrs Stepanovs.
E: [email protected]
Gardiner Street Upper, St Francis
Church, Dublin 1.
Kom: 086 222 5628 / 087 655 4798
E: [email protected]
Duchowny: Jacek Poznański SJ,
Krzysztof Homa SJ.
MSZE: Wt/Sob 20.00 | Nd: 9.00
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
Rumunia
Duchowny: Eugene Timpu
Kom: 086 326 6467
E: [email protected]
• Our Lady of Lourdes Church
Seán McDermott Street, Dublin 1.
MSZE: Nd: 13.00/19.00
dni powszednie: 20.00
• 24 Killarney Street, Dublin 1
Słowacja
• Street Saviour’s Parish
Dominick Street, Dublin 1.
MSZE: Nd: 17.00
Hiszpania
• Saint Saviour’s Parish Priory
9-11 Upper Dorset Street, Dublin 1.
MSZE: Sob: 19.00
http://parishes.dublindiocese.ie/
travellers/
KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA
SIÓDMEGO
Rumunia
Duchowni: Pastors Ben Pontenar,
Octavian Cureteu, Silviu Marcu
• 47A Ranelagh Road, Dublin 6.
T: (01) 497 4325
Kom: 087 956 3343
E: [email protected] | [email protected]
www.adventist.ie/dublin
MSZE: Szabat: 10.00
Boska Liturgia: 11.15 (rumuńska)
• Romanian Seventh Day Adventist
Church
Drumcondra, Dublin 9.
Kom: 086 344 8283
• Pro Cathedral
Marlborough Street, Dublin 1.
E: [email protected]
MSZE: Nd: 19.00
Syria
• Church of St Paul
Arran Quay, Dublin 1
MSZE: Nd: 10.30
ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ
• Unity House
19 North Great George’s Street,
Dublin 1.
T: (01) 872 9844
E: ff[email protected]
Kościół Syromalabarski
32 Earlsfort Road, Lucan, Co Dublin
T: (01) 621 2560 / 457 2900
Duchowni: Paul Thankachan Njaliath
OCarm, Rev. Mathew Arackaparambil.
KOŚCIÓŁ UNITARIAŃSKI
Traveller People
• C/o St Laurence House,
6 New Cabra Road,
Phibsborough, Dublin 7.
T: (01) 838 8874 Kom: 087 257 3857
E: [email protected]
• Rock of Ages Cherubim and
• 112 St Stephen’s Green, Dublin 2.
T: (01) 478 0638
E: [email protected]
www.unitarianchurchdublin.org
Seraphim Church
Finglas, Dublin 11.
T: 086 813 4747
(Matka Agnes Aderanti)
117
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.1 Miejsca kultu religijnego
HINDUIZM
• Ireland Vinayaka Temple
Ballyroan Community Centre,
Marian Road, Dublin 14.
Kom: 086 888 1905
E: [email protected] | www.ivt.ie
SIKHIZM
• Gurdwara Guru Nanak Darbar
(Irish Sikh Council)
78 Serpentine Avenue,
Sandymount, Dublin 3
T: (01) 667 1558
RUCH HARE KRISHNA
• Hare Krishna Cultural Centre
(ISKCON) Govindadwipa,
83 Middle Abbey Street, Dublin 1.
T: (01) 872 9775 Kom: 087 992 1332
E: [email protected] or
[email protected]
www.krishna.ie
www.krishnaisland.com
www.iskcon.org.uk/govindadwipa/
index.html
ISKCON (International Society for
Krishna Consciousness) temple.
MSZE: Nd: 15.00
ISLAM
• Al-Hidayah Jamia Masjid and
Cultural Centre Unit 6, Sweany Mews,
Ongar Village, Dublin 15.
T: (01) 827 0547
E: [email protected]
• Islamic Cultural Centre of Ireland
118
19 Roebuck Road, Clonskeagh,
Dublin 14. T: (01) 208 0000
E: [email protected]
www.iccislam.org
• Islamic Foundation of Ireland
and Dublin Mosque
163, South Circular Road,
Dublin 8.
T: (01) 453 3242
E: [email protected]
www.islaminireland.com
• Anwar-E-Madina Masjid
8 Talbot Street,
Dublin 1.
• Ahlul Bayt Islamic Centre and
Mosque (HUSSIANIA)
Milltown Bridge,
Dundrum, Dublin 14.
T: (01) 260 4491
Centrum islamskie Shi’a w Irlandii.
JUDAIZM
• Dublin Hebrew Congregation
(ortodoksyjni),
32a Rathfarnham Road,
Dublin 6.
T: (01) 490 5555
www.jewishireland.org
MSZE: Dni powszednie: 17.10
Nd: 8.30 (Shacharit) | Szabat: 9.15
Błogosławieństwo Kiddush odbywa się
po mszy.
• Jewish Representative Council
in Ireland
Herzog House, 1 Zion Road,
Rathgar, Dublin 6
T: (01) 492 3751
E: [email protected]
www.jewishireland.org
10. RELIGIA I DUCHOWOŚĆ
10.2 Organizacje religijne
• Acts of Compassion Ministries
Patrz: IMIGRACJIA /
WIELOKULTUROWOŚĆ 8.3
• Focolare Movement
8 Clareville Road,
Harold’s Cross, Dublin 6 W.
T: (01) 492 2709
E: [email protected]
Zajmuje się dialogiem międzywyznaniowym.
• Parish-based Integration Project
Irish School of Ecumenics,
Bea House, Milltown Park,
Dublin 6.
T: (01) 269 0951
E: [email protected] | www.iccsi.ie
Promuje oraz wspiera integrację
imigrantów mieszkających wokół
poszczególnych parafii i lokalnych
zgromadzeń.
• Interfaith Forum
Rialto Day Centre,
St Andrew’s Community Centre,
468 South Circular Road,
Dublin 8.
T: (01) 473 2003
Stanowi formę forum dyskusyjnego
na temat znaczenia wiary w życiu
człowieka. Otwarte jest dla osób
wszystkich wyznań, osób bez wyznania
oraz tych, którzy po prostu są
zainteresowani udziałem w dyskusji.
• Inter-Faith Roundtable
c/o Saor Ollscoil Na hEireann,
(Free University of Ireland),
Prussia Street, Dublin 7
T: (01) 821 8485
Kom: 087 993258
E: [email protected]
• Irish Quaker Faith in Action
E: [email protected]
• John Paul II Foundation
Kom: 087 263 0343
E : [email protected]
www.jp2f.opoka.org.pl or
http://pl.netlog.com/koloprzyjaciol
• Lithuanian Fellowship
The Salvation Army,
Dublin City Corps,
Lower Abbey Street, Dublin 1.
T: (01)847 6415
• The Micah Community
c/o Street Peter’s Church,
Phibsboro, Dublin 7.
T: (01) 810 2573
E: [email protected]
www.micah.ie
Grupa młodych osób pochodzących
z różnych krajów oferująca przyjaźń,
kształtowanie wiary oraz interakcję
społeczną. Prowadzi klub młodzieżowy
St Maria Goretti Youth Club, North Dublin.
OTWARTE: Wt: 20:00 – 21:30
(klub wycieczkowy).
119
11. TRANSPORT
11.1 Komunikacja miejska
AUTOBUSY
• Dublin Bus
59 Upper O’Connell St, Dublin 1.
T: (01) 873 4222
E: [email protected]
www.dublinbus.ie
OTWARTE: Pon: 8.30 – 17.00
Wt–Pt: 9.00 – 17.00 | Sob: 9.00 –14.00
• Central Bus Station (Busaras)
Store Street, Dublin 1.
T: (01) 836 6111
E: [email protected]
www.buseireann.ie
OTWARTE: codziennie : 7.00 –23.00
STACJE KOLEJKI DART
T: (01) 836 3333
E: [email protected]
www.irishrail.ie
• Connolly Station
Dublin 1.
patrz: Rail 11.1 below
• Tara Street
Dublin 1.
Kasa rezerwacji biletów –
OTWARTE: Pon–Sob: 06.45 – 23.00
Nd: 9.00 – 23.00
• Pearse Street
Dublin 2.
Kasa rezerwacji biletów –
OTWARTE: Pon–Sob: 07.30 – 21.50
Nd: 9.00 – 21.50
120
LUAS (TRAMWAJ)
Infolinia: 1800 300 604
E: [email protected]
www.luas.ie.
KOLEJ
• Connolly Railway Station
Amiens Street, Dublin 1.
T: (01) 703 2358
E: [email protected] | www.irishrail.ie
Rezerwacja biletów –
OTWARTE: Pon–Sob: 7.00 – 22.00
Nd: 8.00 – 21.30
Obsługiwane trasy:
Dublin – Sligo, Belfast, Rosslare
Europort, Maynooth, Longford,
Dundalk – Drogheda – Dublin – Arklow.
D.A.R.T. Malahide/Howth – Greystones.
• Heuston Station
Dublin 8.
T: (01) 703 2107
Obsługiwane trasy:
Dublin – Cork, Tralee, Limerick,
Waterford, Ballina/ Westport, Galway,
Kildare, Clonmel.
Kasa biletowa Irish Rail Ticket Office
Abbey Street, Dublin 1.
T: (01) 703 4070
E: [email protected] | www.irishrail.ie
11. TRANSPORT
11.2 Pozostałe usługi i instytucje
• Motor Tax Office
(Podatek Drogowy)
Block B, Blackhall Walk,
Queen Street,
Dublin 7.
T: (01) 222 8000
E: [email protected]
www.motortax.ie
OTWARTE: Pon–Pt: 9.30– 15.30
• Driver Theory Test
•
(Egzamin na Prawo Jazdy)
Infolinia: 1890 606 106.
Dublin Central:
Ground Floor, Block 2,
Grand Mill Quay,
Barrow Street,
Dublin 4.
• Dublin North:
Unit 48, Block 5
Northwood Business Campus,
Northwood Crescent, Santry
Dublin 9.
121
Rejestracja Organizacji do kolejnych wersji Przewodnika
Jeśli chcieliby Państwo, by Wasza organizacja została włączona do
przyszłego wydania naszego Przewodnika, prosimy o wypełnienie
poniższego formularza.
Formularz ten dostępny jest również w wersji elektronicznej.
NAZWA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI:
ADRES:
TELEFON:
EMAIL:
STRONA INTERNETOWA:
GODZINY OTWARCIA:
DANE OSOBY KONTAKTOWEJ:
OPIS ORGANIZACJI:
INNE INFORMACJE:
122
Notes
123
Ten Przewodnik został wydany przez Dublin City Centre Citizens Information
Service przy współpracy z Central Library oraz North West Inner City Network.
DUBLIN CITY CENTRE CITIZENS INFORMATION SERVICE (CIS)
W dwóch znajdujących się w centrum miasta ośrodkach udziela bezpłatnych, niezależnych
oraz przekazywanych anonimowo informacji, jak również oferuje wstawiennictwo w
kwestiach dotyczących praw obywatelskich, społecznych oraz innych przysługujących
praw i uprawnień. Udzielane informacje dotyczą wielu zagadnień, w tym świadczeń
socjalnych, prawa pracy, spraw rodzinnych, praw migrantów, opieki zdrowotnej, edukacji,
spraw podatkowych oraz innych dostępnych w danym rejonie usług. Ośrodki informacji
obywatelskiej CIS mogą występować również w imieniu poszczególnych osób w celu
pomocy w uzyskaniu przez nich prawa do danych świadczeń socjalnych czy zasiłków,
szczególnie w kwestii zatrudnienia oraz opieki społecznej. Znajdujący się w centrum
miasta ośrodek informacji obywatelskiej Dublin City Centre CIS stanowi integralną część
krajowej sieci CIS, a jego działalność finansowana jest przez Citizens Information Board
Dublin City Centre
Citizens Information Service
13A Upper O’Connell St, Dublin 1
T: (01) 809 0633
E: [email protected]
www.citizensinformation.ie
www.losingyourjob.ie
City Centre North West
Information Service
Macro Community Resource Centre
1, Green Street, Dublin 7
T: (01) 865 6230
E: [email protected]
DUBLIN CITY COUNCIL PUBLIC LIBRARIES
Biblioteki publiczne oferują informacje, możliwość gromadzenia nowych doświadczeń,
wzbogacania życia i poszerzenia horyzontów. Poprzez zapewnienie równego dostępu do
swoich zasobów, informacji, pomysłów czy prowadzonych programów, oferowane przez
biblioteki usługi przyczyniają się również do tworzenia i rozwijania zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego potencjału oraz przynoszą poszczególnym społecznościom
lokalnym korzyści płynące z dostępu do myśli globalnej, do możliwości ciągłego kształcenia oraz zdobywania wiedzy na temat różnorodności światowego dziedzictwa oraz kultury.
Dublin City Library and Archive
138-144 Pearse Street, Dublin 2
T: (01) 674 4800
E: [email protected]
Central Library
ILAC Centre, Henry St, Dublin 1
T: (01) 873 4333
E: [email protected]
NORTH WEST INNER CITY NETWORK (NWICN)
Niezależne forum skupiające organizacje społeczne oraz grupy wolontariackie w rejonie
północno-zachodniej części centrum Dublina. Zapewnienia społeczności lokalnej możliwości
wyrażania opinii na temat sposobu, w jaki dokonuje się zmian w okolicy, szczególnie, jeśli
chodzi o sprawy zwalczania biedy oraz włączania grup mniejszościowych do społeczeństwa.
NWICN dziala na zasadzie grup roboczych aktywnie zajmujących się takimi jak kwestiami
społecznymi jak narkotyki, niepełnosprawność, edukacja oraz wielokulturowość.
North West Inner City Network
117-118 North King Street, Dublin 7
T: (01) 677 4494 E: [email protected] | www.nwicn.ie
ZAŁĄCZONA MAPA
SPONSORZY (FUNDERS): We gratefully acknowledge the funding provided by the following:
Oifig an Aire d’Imeasctha
Office of the Minister for Integration
AUTORZY (CONTRIBUTORS):

Podobne dokumenty