Magazyn. Gdzie jeszcze? Warehouse. Where else?

Transkrypt

Magazyn. Gdzie jeszcze? Warehouse. Where else?
Magazyn. Gdzie jeszcze?
Warehouse. Where else?
Szukasz miejsca do zbudowania “szytego
na miarę”, wysokiej jakości magazynu?
Goodman posiada zabezpieczone grunty
dostępne w większości strategicznych
lokalizacji w Polsce. Dowiedz się więcej na
kolejnych stronach.
Are you looking for a site to develop a
custom-made high quality warehouse?
Goodman has land options available in the
most strategic logistics hotspots in Poland.
Find out more on the following pages.
Lithuania
Baltic Sea
Russia
Pomeranian Logistics Centre
500.000 m2
Toruń Logistics Centre
26.000 m2
ermany
Bela
Warszawa Logistics Centre
50.000 m2
Poznań Logistics Centre
100.000 m2
Poland
Łódź Logistics Centre
27.000 m2
Wrocław Airport Logistics Centre
40.000 m2
Wrocław East Logistics Centre
128.000 m2
Kraków Airport Logistics Centre
150.000 m2
Czech Republic
Slovakia
Austria
Hungary
Ukrain
Pomeranian
Logistics
Centre
500.000 m
2
Gdańsk, ul. Kontenerowa
GPS: 54.380095,18.697786
Entrance North
Railw
ay
al
Container Termin
Link to Deepwater
Office building
45.600 m²
1
Logistics zone 1
Warehouse
64.733 m²
E77
E75
DCT Gdańsk
Logistics zone 2
Warehouse
83.184 m²
Pomeranian Logistics Centre
Customs
Free tax
zone I
14.000 m²
1
Customs
Free tax
zone II
16.732 m²
Gdańsk
Logistics zone 3
Warehouse
88.478 m²
Logistics zone 4
Warehouse
93.581 m²
Industrial area
41.658 m²
7
Services
28.529 m²
E77
7
Logistics zone 5
Warehouse
46.282 m²
Logistics zone 6
11.621 m²
7
Entrance South
1
l
rmina
er Te
ntain
ter Co
epwa
to De
Link
Railway
7
one
tics z e
Logisarehous ²
W 71 m
49.1
221
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 110 ha
+Możliwość wybudowania 500.000 m2
“szytych na miarę” powierzchni magazynowych,
produkcyjnych i biurowych
+Sąsiedztwo głębokowodnego terminalu
kontenerowego DCT Gdańsk
+ Bliskość wykwalifikowanej kadry pracowniczej
+ Site area – 110 ha
+Possibility to develop up to 500.000 m² of builtto-suit warehouse, production and office space
+Next to Deep Container Terminal (DCT)
at Gdańsk
+ Proximity to skilled labour force
Odległości
Proximities
+5 km od Portu Północnego będącego częścią
morskiego Portu Gdańsk
+ 9 km od centrum Gdańska
+ 16 km od obwodnicy Gdańska (S6)
+23 km do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy
w Gdańsku
+25 km od autostrady A1 (łączącej Gdańsk
i Katowice)
+5 km to North Port area of the sea Port
of Gdańsk
+ 9 km from Gdańsk city centre
+ 16 km to S6 ring road
+23 km to Gdańsk Lech Wałęsa
International Airport
+25 km to A1 motorway (connecting Gdańsk
with Katowice)
Warszawa
Logistics
Centre
50.000 m
2
Emilianów
GPS: 52.440682, 21.250305
62
8
634
631
E67
Warszawa Logistics Centre
61
634
632
633
634
7
629
637
631
8
Warszawa
17
631
2
E30
E30
E67
801
E77
7
17
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 12 ha
+Możliwość wybudowania 50.000 m²
powierzchni magazynowych
+ Bliskość wykwalifikowanej kadry pracowniczej
+ Site area – 12 hectare
+Possibility to develop a warehouse
up to 50.000 m2
+ Proximity to skilled labour force
Odległości
Proximities
+ Działka w sąsiedztwie drogi ekspresowej S8
+ 15 km od granic Warszawy
+45 km to międzynarodowego Portu Lotniczego
Warszawa-Okęcie
+ Site adjacent to the S8 express road
+ 15 km from Warszawa city boundaries
+45 km to Okęcie International Airport
in Warszawa
Łódź
Logistics
Centre
27.000 m
2
A2
Pabianice, ul. Lutomierska
GPS: 51.673726, 19.341602
A2
S14
1
14
72
72
14
71
A1
Łódź
1
S14
14
713
Łódź Logistics Centre
714
Pabianice
A1
713
S8
485
1
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 6,8 ha
+Możliwość wybudowania 27.000 m²
powierzchni magazynowych
+ Bliskość wykwalifikowanej kadry pracowniczej
+ Site area – 6,8 hectare
+Possibility to develop a warehouse
up to 27.000 m2
+ Proximity to skilled labour force
Odległości
Proximities
+300 m od nowej zachodniej obwodnicy
Łodzi S14*
+ 1,5 od centrum Pabianic
+10 km od autostrady A1 (łączącej Gdańsk
i Katowice)
+ 13 km od granic Łodzi
+300 m next to the new Łódź western ring
road S14*
+ 1,5 from Pabianice city centre
+10 km from the A1 motorway (connecting
Gdańsk with Katowice)
+ 13 km from Łódź city boundaries
* Obwodnica zostanie ukończona w listopadzie 2011
* The ring road will be completed in November 2011
Kraków Airport
Logistics
Centre
150.000 m
2
Modlniczka, ul. Komandosów 1
GPS: 50.116162,19.836888
Modlniczka
Kraków Airport Logistics Centre
Zielonki
Zabierżów
B5
For development
34,716 m2
B1
For
development
12,192 m2
B6
For development
20,031 m2
Leased
3,506 m2
B2
For development
22,008 m2
7
A4
Kraków Balice
International Airport
Kraków
Available
3,507 m2
Liszki
E77
B3
B7
For development
12,468 m2
7
Leased
3,506 m2
B4
For development
20,852 m2
Hannover
ca. 270 km
Leased
3,506 m2
Skawina
B8
For development
7,995 m2
B9
For development
8,150 m2
7
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 31,5 ha
+Nowoczesna powierzchnia magazynowa
najwyższej klasy, w centrum logistycznym w
okolicach Krakowa
+Lokalizacja w pobliżu głównych dróg (A4/S7) z
dostępem do najważniejszych miast regionu
+Idealne miejsce do składowania i dystrybucji
towarów i lekkiej produkcji
+Wyjątkowe położenie i otoczenie, 25% obszaru
będą stanowić tereny zielone
+ Site area – 31,5 ha
+Exceptional land availability in emerging
logistics hub around Kraków area
+Surrounded by major road infrastructure (A4/S7)
and access to main cities
+Ideal for multi-customer storage, distribution
and light production facilities
+25% of the site will be landscaped
Odległości
Proximities
+ 300 m od obwodnicy Krakowa (S7)
+ 1 km od granicy miasta Krakowa
+ 1 km od autostrady A4 w kierunku Katowic
(60 km) i Wrocławia (260 km)
+ 4 km od międzynardowego Lotniska Kraków-Balice
+ 300 m from S7 ring road
+ 1 km outside the Kraków city boundary
+ 1 km from A4/S7 highway leading to Katowice
(60 km) and Wrocław (260 km)
+ 4 km from Kraków Balice International Airport
Poznań
Logistics
Centre
100.000 m
2
Sady
GPS: 52.451093,16.711664
196
184
11
Poznań Logistics Centre
92
92
92
11
S11
307
5
Poznań
E261
5
11
E30
A2
A2
E30
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 21 ha
+Możliwość wybudowania 100.000 m2
powierzchni magazynowych
+Dostęp do multimodalnych połączeń
transportowych doskonale skomunikowanych z
rynkami wschodniej i zachodniej Europy
+Bliskość wykwalifikowanej kadry pracowniczej
+ Site area – 21 ha
+Possibility to develop warehouses up to
100.000 m2
+Access to multi-modal transport networks and
well connected to both Western and Eastern
European markets
+ Proximity to skilled labour force
Odległości
Proximities
+ 14 km od centrum Poznania
+ 2,5 km do nowej zachodniej obwodnicy
Poznania S11*
+ 15 km od autostrady A2
+ 10 km od międzynarodowego Portu Lotniczego
Poznań-Ławica
+ 14 km to Poznań City centre
+ 2,5 km to new Poznań western ring road S11*
+ 15 km from A2 highway
+ 10 km from Poznań-Lawica International Airport
* W trakcie budowy
* Currently under construction
Toruń
Logistics
Centre
25.000 m
2
Łysomice
GPS: 53.103301,18.610668
Guard house
A1
Gdańsk 196 km
Car parking (42)
Car parking (16)
Truck parking (13)
Sprinkler
10 docks
8 docks
8 docks
Unit A1
Leased
A1
1
Unit A2
Leased
Planned
6 docks
Office
2 x 200 m²
Office
2 x 244 m²
Battery
room
1
Car parking (16)
Truck parking (2)
Car
parking
(2)
Unit A3
Leased
Unit A4
Available
5,803 m²
Car parking (31)
Truck
parking
(12)
Car
parking (8)
Office
2x
200 m²
Unit C1
Available
15,003 m²
15
435 km
10
Unit B1
Leased
15 docks
Sprinkler
5 docks
Toruń Logistics Centre
Bydgoszcz
Unit B2
Available
5,225 m²
80
0m
80
10
Toruń
A1
Warsaw 210 km
Extension
Leased
15
5 Docks
Truck
parking
(17)
Unit 1B
Leased
10
8 Docks
2 Docks
Sprinkler
Unit 1A
Leased
Poznań 157 km
25
3 Gates
Car parking (8)
Łódź 170 km
1
Office
2x
200 m²
Wisła
15
Car
parking
(20)
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 13 ha
+Dostęp do multimodalnych połączeń
transportowych doskonale skomunikowanych
z rynkami wschodniej i zachodniej Europy
+Lokalizacja na terenie Crystal Park, w granicach
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
+Powierzchnia całkowita obiektów 66.934 m²,
40.903 m² powierzchni wynajętej firmom Nissin,
Nippon i NYK Logistics
+ Site area – 13 ha
+Access to multi-modal transport networks and
well connected to both Western and Eastern
European markets
+Located within Crystal Park, Pomeranian Special
Economic Zone
+Total warehouse size: 66.934 m² of which
40.903 m² leased to Nissin, Nippon and
NYK Logistics
Odległości
Proximities
+5 km od budowanej autostrady A1
+ 8 km do Torunia
+ 12 km do skrzyżowania A1 z S10
+ 50 km do lotniska w Bydgoszczy
+5 km to A1 highway (under construction)
+ 8 km to Torun
+ 12 km to major motorway intersection S10/A1
+ 50 km to Bydgoszcz Airport
Wrocław Airport
Logistics
Centre
40.000 m
2
Wrocław, ul. Rakietowa
GPS: 51.102094, 16.920447
5
S8
342
8
94
5
362
455
Wrocław
455
Wrocław Airport
Logistics Centre
S8
347
8
395
5
A4
S8
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 8 ha
+Możliwość wybudowania 40.000 m²
powierzchni magazynowych
+ Bliskość wykwalifikowanej kadry pracowniczej
+ Site area – 8 ha
+Possibility to develop a warehouse
up to 40.000 m2
+ Proximity to skilled labour force
Odległości
Proximities
+Sąsiedztwo międzynarodowego Portu
Lotniczego we Wrocławiu
+ 1 km od obwodnicy Wrocławia (A8)
+ 8 km od autostrady A4
+ 11 km od Centrum Wrocławia
+ Adjacent to the Wrocław International Airport
+1 km from the new A8 ring road
+ 8 km from the A4 highway
+ 11 km from Wrocław city centre
Wrocław East
Logistics
Centre
128.000 m
2
Wrocław, ul. Kiełczowska
GPS: 51.145655,17.136805
5
S8
342
Wrocław East
Logistics Centre
8
94
2nd phase
362
455
Wrocław
5
455
1st phase
S8
347
8
395
5
A4
S8
Możliwości
Opportunities
+ Powierzchnia działki – 25 ha
+Pierwszy etap: ok. 10 ha –w trakcie budowy planowane dwa budynki (w sumie 53.000 m2);
+ Drugi etap: ok. 15 ha pod przyszłą rozbudowę
+Prawomocne pozwolenie na budowę dla
całego parku
+Możliwość wybudowania magazynów, centrów
dystrybucyjnych oraz zakładów lekkiej produkcji
+Teren doskonale skomunikowany z rynkami
wschodniej i zachodniej Europy
+ Site area – 25 ha
+1st phase: approx. 10 ha – under construction two buildings planned (total 53.000 m2)
+2nd phase: approx. 15 ha of land for future
developments (approx. 75,000 m2)
+ Validated building permit for the whole park
+Possibility to develop warehouses, distribution
centres and light production facilities
+Area well connected to both Western and
Eastern European markets
Odległości
Proximities
+10 km od centrum Wrocławia
+ 5 km do nowej obwodnicy autostradowej
Wrocławia S8*
+ 18 km od autostrady A4
+ 21 km od międzynarodowego Portu Lotniczego
Wrocław-Strachowice
+ 10 km to Wrocław City centre
+ 5 km to new Wrocław ring road S8*
+ 18 km from A4 highway
+ 21 km from Wrocław-Strachowice International
Airport
* W trakcie budowy
* Currently under construction
Globalni eksperci w dziedzinie powierzchni logistycznych
Goodman jest zintegrowaną grupą, działającą jako właściciel, deweloper i zarządzający powierzchniami
przemysłowymi i biznesowym na całym świecie. Posiadamy rosnącą liczbę funkcjonalnych i elastycznych
powierzchni przemysłowych w całej Europie. Nasz zintegrowany model obsługi klienta jest w centrum wszystkiego
co robimy. Współpraca z klientami na każdym etapie projektu pozwala nam rozwijać wiedzę na temat ich potrzeb
co owocuje długotrwałymi realacjami i kreatywnymi rozwiązaniami.
Global experts in logistics and business space
Goodman is an integrated property group that owns, develops and manages logistics and business space
globally. We have an extensive development pipeline for flexible and functional industrial space across
Europe. Our integrated customer service offering is at the heart of everything we do. Working with customers
throughout each stage of a project allows us to develop a thorough understanding of their needs, resulting in
long-term relationships and creative solutions.
+48 22 222 21 00
www.goodman.com/pl
[email protected]
This document has been prepared by the Goodman Group (Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) and Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796
641) as managing entity of the Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839) (AFSL 223621)) for information purposes only. Although every care has been taken
concerning the accuracy of this document, no guarantee concerning this accuracy is explicitly or implicitly given. We recommend that advice should be taken before
taking any decision on the facts mentioned in the present document. May 2011