Gimzetka nr 5/2013(47) – grudzień 2013

Komentarze

Transkrypt

Gimzetka nr 5/2013(47) – grudzień 2013
SZKOLNY MIESIĘCZNIK GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU
nr 5/2013(47) - grudzień 2013
II Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Spotkanie z poezją”
W TYM NUMERZE:
Mikołajki
2
Przedstawienie
3
Powiatowy Konkurs
Recytatorski
5
Rekonstrukcja
7
Warto zagrać
8
Dzień brytyjski
9
29 listopada 2013r.
nasza szkoła była organizatorem przedsięwzięcia o dużym formacie. Jesteśmy jedyną, finansowaną przez
Gminę Tłuszcz, szkołą przygotowującą wydarzenie o
takim zasięgu. Kolejny raz
reprezentanci szkół z powiatu wołomińskiego zjechali
do nas, aby rywalizować ze sobą w interpretacji poezji. Tegoroczny konkurs poświęcony był twórczości Juliana Tuwima.
Warto obejrzeć
10
Przedstawienie bożonarodzeniowe
CZYTAJ DALEJ NA STR.4
Tegoroczne świąteczne przedstawieWarto przeczytać
10
nie, przygotowane przez klasę II c, święci
triumfy. Do tej pory przedstawienie obej-
Rozrywka
11
Humor
12
rzały wszystkie klasy naszego gimnazjum,
rodzice w czasie Dnia Otwartego i szóstoklasiści z pobliskiej Szkoły Podstawowej.
18
Kolejny występ odbędzie się 26 stycznia
19
2014r. W kaplicy bł. Męczenników Podlaskich w Tłuszczu o godz. 19.00.
CZYTAJ DALEJ NA STR. 3
2 STOPKA REDAKCYJNA
fot. Damian Słoński
Gimzetka. Szkolny miesięcznik lokalny.
Adres redakcji: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
Skład komputerowy: Agnieszka Kadaj
Redaktor naczelny: Agnieszka Kadaj
Zespół redakcyjny: Dominika Ołdak, Agata Wydryszek, Magdalena Wojtczuk, Anna Pelak, Anna Mejerowicz, Martyna Rosińska, Izabela
Mędrzycka, Paulina Leśniewska, Olga Banaszek, Przemek Sasin, Arkadiusz Jóźwik, Mateusz Rasiński, Michał Mazur, Arkadiusz Piotrowski,
Przemysław Kalata, Marcin Dąbkowski,
Wydawca: Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
3 AKTUALNOŚCI
Przedstawienie bożonarodzeniowe
Święta Bożego Narodzenia, co nie pozostawia cienia wątpliwości, to okres jedyny w
swoim rodzaju. Z okazji tego, mijającego już co
prawda czasu w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu wystawiona została sztuka. W
tym roku mieliśmy okazję podziwiać współcze-
sną „Opowieść
Wigilijną”.
W wigilię Bożego Narodzenia Baltazara Kowalskiego współczesnego Ebenezera
Scoorge’a) odwiedza zmarła
żona Agata –
postać dość ekscentryczna. Po
jej wizycie, zgodnie z przepowiednią, nasz bohater ma okazję gościć kolejno trzy duchy: ducha teraźniejszości z mentalnością moralizatora,
pogodnego ducha przeszłości oraz ducha przyszłości, który obiera za cel zaserwowanie biznesmenowi porządnego wstrząsu. Ta noc odmienia jego życie na zawsze.
Całość przygotowała klasa IIC pod pieczą p. Renaty Biernackiej. Nie obyłoby się jednak bez pomocy p. Agnieszki Wani-Balcerak
(ścieżka dźwiękowa), p. Elżbiety Banaszek
(przygotowanie chóru) oraz p. Agnieszki Kadaj
(dekoracje). Wszyscy włożyli w to wiele pracy i
energii. Występy odbyły się: 20 grudnia – dla
uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum, 8
stycznia – dla rodziców oraz 9 stycznia – dla
naszych gości ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Tłuszczu.
Ta sztuka pozwoliła wszystkim przypomnieć sobie sens niesienia pomocy bliskim i
wzruszyła część widowni. Mamy nadzieje, że
ukazane w niej wartości na długo pozostaną w
naszych sercach.
Katarzyna Matejak z kl. II c.
4 AKTUALNOŚCI
Powiatowy Konkurs Recytatorski
29 listopada, kolejny już rok, nasza
szkoła była organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z poezją”.
Tematem przewodnim była twórczość Juliana
Tuwima.
Honorowy patronat nad konkursem objął
Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Fundatorami
nagród a jednocześnie patronami konkursu była
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, Starosta Powiatu Wołomińskiego, Burmistrz Tłuszcza a także Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Tłuszcz. Organiza-
cję przedsięwzięcia wsparł Burmistrz Tłuszcza,
Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia Rady Gminy Tłuszcz, firma Unigaz. Patronat medialny
nad konkursem objęło Radio „Fama” z Wołomina, „Kurier Wyszkowski”, „Fakty wwl” i
„Stacja Tłuszcz”.
Do udziału w konkursie zgłoszono po-
nad osiemdziesięciu uczestników z czternastu
gimnazjów powiatowych. Uczniowie szkół
gimnazjalnych z terenu powiatu wołomińskiego
mieli możliwość interpretacji utworów Tuwima
w kategoriach: recytacja, teatr jednego aktora,
miniatura teatralna i poezja śpiewana. Zmagania uczniów obserwowali członkowie komisji:
pani Aurelia Sobczak-aktorka teatralna i filmowa, pani Beata Trojanek- wiceprezes LGD
„Równiny Wołomińskiej”, pani Emilia Buczyńska – Kołodziejek- dyrektor CKSiR w Tłuszczu, pani Jolanta Boguszewska - Kolatorksa dyrektor Galerii przy Fabryczce w Wołominie,
pan Piotr Stawski- przedstawiciel MDK w Wołominie, pan Radosław Lubiak- teatrolog i
przedstawiciel teatru „Horreum”,” i pani Anna
Ptaszyńska reprezentująca Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Kozłach.
Gmach Gimnazjum im. Królowej Jadwigi podejmował nie tylko uczestników i ich
opiekunów, ale również licznych gości. Wśród
nich znalazł się wicestarosta pan Konrad Rytel i
wiceburmistrz pan Waldemar Banaszek, przedstawiciel SK Banku pan Tomasz Kołakowski,
pani Grażyna Krupa-przewodnicząca Rady Rodziców, Emilia Oleksiak- specjalista ds. Promocji Gminy, Informacji i Kultury, radny powiatowy Mariusz Dembiński a także radni z Komisji
Oświaty Kultury i Zdrowia Rady Gminy
Tłuszcz.
Laureatami II Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego „Spotkanie z poezją” zostali
na stronie 5)
5 AKTUALNOŚCI
również reprezenta
w kategorii recytacja:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce Arkadiusz Regeńczuk z Gimnazjum
nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
III miejsce Katarzyna Sokulska z Gimnazjum
im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
wyróżnienie Przemysław Kopania z Zespołu
Szkół nr. 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
w kategorii teatr jednego aktora:
I miejsce Karolina Mańk z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach
II miejsce Justyna Wasikowska z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich w Ząbkach
II miejsce Wiktoria Niedzieska z Zespołu Szkół
im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
III miejsce Paulina Dzięcioł z Zespołu Szkół nr
4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie
w kategorii miniatura teatralna:
I miejsce Katarzyna Kozon, Jan Żelazowski,
Emilia Guzowska z Gimnazjum nr 2 im. ks.
Jerzego Popiełuszki w Ząbkach
II miejsce Dominika Ołdak, Anna Mejerowicz z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu
III miejsce Sara Liss, Karolina Bandolet
z Zespołu Szkół nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w
Wołominie
w kategorii poezja śpiewana:
I miejsce zajęła Agnieszka Komosa z Zespołu Szkół nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
II miejsce Zuzanna Lenkiewicz z Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie
III miejsce Marta Dąbrowska, Klaudia Górska,
Cezary Kubuj z Gimnazjum w Poświętnem.
Najważniejszą nagrodę Grand Prix,
ufundowaną przez Starostę Powiatu Wołomińskiego, odebrała Aleksandra Ośkiewicz, do której trafiła również nagroda specjalna radnych
powiatowych panów: Czarnogórskiego, Dembińskiego i Klocka. Kolejne nagrody specjalne
wręczyli radni z Komisji Oświaty Kultury i
Zdrowia Rady Gminy Tłuszcz za najlepszą interpretację utworu Tuwima z terenu gminy
Tłuszcz dla Adama Krupy z Gimnazjum im.
Królowej Jadwigi w Tłuszczu i grupy w składzie: Weronika Suchenek, Magdalena Wójcik i
Aleksandra Szczypka, również gimnazjum w
Tłuszczu.
Na zakończenie imprezy wszyscy
uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali podziękowania z rąk pani dyrektor Anny Rychty.
A. Kadaj
6 AKTUALNOŚCI
Rekonstrukcja historyczna
Staje się już chyba tradycją, że najciekawsze i najbardziej jednoczące mieszkańców obchody świąt narodowych organizuje się w Tłuszczu. 9 listopada mieszkańcy miasta znów
przygotowali spektakularne, plenerowe widowisko, przyciągające liczną publiczność.
prawdziwych wydarzeń. 11 listopada 1918 roku
mieszkańcy Tłuszcza i okolic, skupieni w tajnej
Polskiej Organizacji Wojskowej, starli się ze
stacjonującymi na tutejszej stacji Niemcami. Po
strzelaninie ci drudzy poddali się i złożyli przed
Polakami broń. Te ważne dla lokalnej tożsamości chwile postanowiono przypomnieć i odtworzyć.
Zajęli się tym zwykli mieszkańcy miasta, a zielone światło i niezbędne wsparcie dla
Tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości nieczynny peron na tłuszczańskiej
stacji kolejowej zmienił swoje oblicze. 9 listopada czas cofnął się tutaj o 95 lat wstecz. Na
opuszczonym dotąd terenie wyrosła budka
strażnicza i zasieki, a na nieużywanym od dawna torze stała drezyna. Wokoło kręciło się kilkanaście osób w strojach z epoki, wśród nich
żydowscy kupcy, rzemieślnicy, strażacy, siostry
zakonne. W południe w okolicy stacji pojawili
się mężczyźni w legionowych i niemieckich
mundurach. Wkrótce rozpoczęło się widowisko…
Po co to wszystko? -Po to, by pamiętać o przeszłości
Ta niecodzienna scenografia części terenu kolejowego i obecność osób w historycznych strojach niewątpliwie zadziwiła wielu
mieszkańców, robiących tego dnia sobotnie zakupy w centrum miasta. Część z nich dopiero
wtedy dowiedziała się o przygotowywanej na
godzinę 13.00 inscenizacji historycznej. Zaplanowano, że widowisko będzie oparte na kanwie
inicjatywy dał burmistrz Paweł Bednarczyk. I
tak, 9 listopada, tuż po godzinie 13.00 rozpoczęła się inscenizacja.
7 AKTUALNOŚCI
Pieczołowicie odtworzono życie ówczesnych tłuszczan i niemieckich wojsk okupacyjnych. Po kilku minutach nastąpiła scena kulminacyjna próba rozbrojenia i strzelanina pomiędzy Polakami z POW i Legionów a żołnierzami
niemieckimi. Huk wystrzałów z karabinów, pistoletów
oraz wybuchy pirotechniczne
rozlegały się po całym centrum miasta. Po rozbrojeniu
Niemców i zakończeniu widowiska publiczność została
zaproszona na pole rekonstrukcji. Robiono zdjęcia,
częstowano się grochówką,
rozmawiano, wspólnie cieszono się z nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości.
Scenariusz rekonstrukcji przygotował
Jarosław Stryjek, a głównym organizatorem był
burmistrz Paweł Bednarczyk. Od wielu tygodni
wydarzenie przygotowywali zwykli mieszkańcy Tłuszcza, zaangażowano też lokalne szkoły i
szereg instytucji. Podczas rekonstrukcji w konspiratorów z POW, kupców, siostry zakonne i
dzieci wcielili się mieszkańcy Tłuszcza. Zaangażowało się ponad 20 osób w każdym wieku,
od przedszkolaków po seniorki z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W role kilkunastoosobowych
oddziałów legionowych i niemieckich wcielili
się członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Powstaniec Śląski”. Warto nadmienić, że
inscenizację współsponsorowali, oprócz LGD
Równiny Wołomińskiej, lokalni przedsiębiorcy.
Wśród publiczności obecna była delegacja tureckich samorządowców i polityków. Mieszkańcy Tłuszcza mogą być dumni z tego, jak
pokazali im nasz sposób na celebrowanie świąt
narodowych.
8 ROZRYWKA
Warto zagrać... GTA V
wadzą się jak w najlepszych częściach Need for
Speed. Z dużą prędkością możemy skręcić w
ciasny zakręt i jechać dalej jak gdyby nigdy nic.
Auta kleją się drogi i to krok wstecz w porównaniu do GTA IV. Zaskoczyło mnie to, że quad
jeździ szybciej od supersportowych samochoGTA V to gangsterska gra tocząca się w
dów występujących w grze oraz to, że odpo-
Los Santos.
wiednikiem porsche 911 wjeżdżam na najwyż-
Po raz pierwszy w grze GTA V będzie, aż
sze szczyty gór. Zawiodłem się też na modelu
trzech bohaterów. Misiek, kiedyś spec od napa-
zniszczeń. Jadąc na pełnej prędkości wspo-
dów na banki. Franek, uliczny czytelnik Hustle-
mnianym „porsche” uderzyłem w wyjeżdżający
ra. Tadek jest jak Justin Bieber lepiej o nim nie
ze skrzyżowania inny pojazd. Zbiłem reflektory
mówić. W grze dużo i macie o wiele więcej
w swoim aucie i pojechałem dalej. Dużo cieka-
niżw wersjach poprzednich. Samochody, samo-
wiej wyglądają uszkodzenia u innych uczestni-
loty, ubrania– tu możecie poszaleć ze swoją
ków ruchu. Jeżeli uderzycie mocniej w okoli-
kreatywnością. Możecie również zawierać nie-
cach koła samochodu, zobaczycie jak ładnie
samowite znajomości.
zostanie urwane i opadnie. Twórcy wprowadzili
Gra niestety ma duże wymagania. Potrzebuje
świetną rzecz - nasza postać potrafi się skradać.
aż 9GB wolnego miejsca na dysku. Od począt-
Na mapie pojawia się poziom natężenia dźwię-
ku gry jesteście wrzuceni na głęboką wodę.
ku, jaki wydajemy w trakcie przemieszczania.
Jako jeden z członków ekipy bierzemy udział w
Im większy, tym większe szanse, że wróg nas
napadzie na BANK. Mundurowi, których nie
zauważy. Zaskoczonego przeciwnika możemy
widać na ulicy, pojawiają się nagle niewiadomo
np. ogłuszyć. Przydaje się to w wielu misjach.
skąd. Franklin, mimo ładnych paru lat na karku,
Niestety: nasza postać potrafi przeskoczyć lub
wciąż mieszka z ciotką i dorabia sobie z kolegą
wspiąć się tylko na przeszkodę, która znajduje
w lokalnym salonie samochodowym. W ten
się blisko gracza. Owszem możemy przesko-
sposób natrafimy na drugą postać w grze, Mi-
czyć po masce samochodu, ale żeby wspiąć się
chaela. Całość połączy postać Trevora, którą
na mur, musimy pod niego podejść. Nasz boha-
poznamy nieco później. Prowadzenia auta w
ter nie przeskoczy nad przeszkodą chwytając
GTA nie należy do zalet gry. Samochody pro-
stronie 9)
9 ROZRYWKA
się krawędzi budynku. Biegnąc w jego kierun-
rych w takiej grze nie powinno być. We
ku musimy się zatrzymać, bowiem w trakcie
wszystkich salonach fryzjerskich w różnych
skoku
murkiem/
częściach stanu pracuje... ta sama fryzjerka.
samochodem/niską barierką i przewróci. Wy-
Trevor i Michael mają do wyboru 3 fryzury,
gląda to trochę komicznie i utrudnia grę. Strze-
różniące się niewielką długością włosów. Gdy
lanie bardzo przypomina poprzednie części.
po raz pierwszy wszedłem zwiedzić dom Mi-
Liczba rzeczy dostępnych w GTA V jest
chaela, wszyscy domownicy zachowywali się
ogromna. Co chwilę odkrywa się coś nowego i
dziwnie. Jego żona stała na kuchence gazowej
ciekawego. Pomożesz kilka razy paparazi, a
i patrzyła się w ścianę. Z kolei córka stała na
ten będzie Ci zlecał robienie telefonem komór-
oparciu kanapy i patrzyła się w sufit.Grand
kowym zdjęć gwiazdom w krępujących sytu-
Therft Auto V jest grą godną polecenia i warto
acjach. Niestety jest też trochę minusów, któ-
ją kupić.
postać
zderzy
się
z
Marcin Dąbkowski
Dzień brytyjski
angielskim. W scence teatralnej „Brytyjska Rodzina Królewska” uczennice klasy IIIa wcieliły
się w role prezenterek telewizyjnych w studiu
wiadomości BBC oraz członków rodziny Królewskiej. Uczennice, które wystąpiły w projekcie to: Aleksandra Stępniak, Magdalena Mikiciuk, Aleksandra Biernacka, Anna Waszczuk,
Karina Gut, Natalia Wojtyra.
Dzień Brytyjski to całodniowe wspólne przedsięwzięcie młodzieży samorządu szkolnego i
anglistki p. Renaty Biernackiej przygotowywane z dużym zaangażowaniem przez kilka poprze dzających je dni.
Szkoła została ozdobiona symbolami brytyjskimi, uczniowie przygotowali tematyczną wystawę. Podczas Dnia Brytyjskiego odbyło się
przedstawienie projektu edukacyjnego w języku
Następnie uczennice klasy IIIc: Izabela Mądrzycka i Dominika Ołdak przedstawiły prezentację dotyczącą historii, geografii i kultury
Wielkiej Brytanii.
Na zakończenie odbył się krótki konkurs wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, w którym nagrodami w postaci degustacji „brytyjskich babeczek” zostali obdarowani wszyscy uczestnicy.
10 TROCHĘ KULTURY
WARTO OBEJRZEĆ
„UWIERZ W DUCHA”
Reżyseria: Jerry Zucker
Scenariusz : Bruce Joel Rubin
Opis:
Sam (Patrick Swayze) i Molly (Demi Moore) są młodym, szczęśliwym małżeństwem.
Kiedy on zostaje zastrzelony w przypadkowym - wydawałoby się
- napadzie, ona pogrąża się w czarnej rozpaczy. Ale duch Sama
nie odchodzi w zaświaty, lecz wciąż krąży po tym świecie. Kiedy już przyzwyczaja się do nowej
sytuacji, zaczyna obserwować Molly i próbować się z nią porozumieć. Przekonuje się też, że jego
śmierć wcale nie była przypadkowa
(a tak uważa policja), a ukochanej również grozi niebezpieczeństwo. By ją ostrzec, nawiązuje
kontakt z medium - trochę zwariowaną, czarnoskórą spirytystką Odą (Whoopi Goldberg). To ona
staje się pośrednikiem między światami…
WARTO PRZECZYTAĆ
„MIASTO KOŚCI”
Autor: Cassandra Clare
Tysiące lat temu, Anioł Razjel zmieszał swoją krew z krwią mężczyzn
i stworzył rasę Nephilim, pół ludzi, pół aniołów. Mieszańcy człowieka
i anioła przebywają wśród nas, ukryci, ale wciąż obecni, są naszą niewidzialną ochroną. Nazywają ich Nocnymi Łowcami. Nocni Łowcy
przestrzegają praw ustanowionych w Szarej Księdze, nadanych im
przez Razjela. Ich zadaniem jest chronić nasz świat przed pasożytami, zwanymi demonami, które
podróżują między światami, niszcząc wszystko na swej drodze. Ich zadaniem jest również utrzymanie pokoju między walczącymi mieszkańcami podziemnego świata, krzyżówkami człowieka i
demona, znanymi jako wilkołaki, wampiry, czarodzieje i wróżki. W swoich obowiązkach są wspomagani przez tajemniczych Cichych Braci. Cisi Bracia mają zaszyte oczy i usta i rządzą Miastem
Kości, nekropolią znajdującą się pod ulicami Manhattanu, w której leżą zmarli Łowcy. Cisi Bracia
prowadzą archiwa wszystkich Łowców Cieni, jacy kiedykolwiek żyli. Strzegą również trzech boskich przedmiotów, które anioł Razjel powierzył swoim dzieciom. Jednym z nich jest Miecz. Drugim Lustro. Trzecim Kielich. Od tysięcy lat Cisi Bracia strzegli boskich przedmiotów. I było tak
aż do Powstania, wojny domowej, pod przywództwem zbuntowanego Łowcy, Valentine'a, który
niemal na zawsze zniszczył tajemny świat Łowców. I mimo że od śmierci Valentine'a minęło wiele lat, rany, jakie zostawił, nigdy się nie zabliźniły. Od Powstania minęło piętnaście lat. Jest upalny
sierpień w tętniącym życiem Nowym Jorku. W podziemnym świecie szerzy się wieść, że Valentine powrócił na czele armii wyklętych. A Kielich zaginął...
Poleca M. Wojtczuk
11 Rozrywka
1
1. Gdy pierwsza … zaświeci.
2
3
4
2. Czekają pod drzewkiem.
3. Msza o północy.
5
4. Drzewo z gwiazdką na czubku.
6
5. Oplata świąteczne drzewko.
7
8
6. Nadchodzi … Rok.
7. Czerwona wigilijna zupa.
9
8. Narodził się w Betlejem.
10
9. Puszysty, biały.
10 Uroczysta kolacja.
11. Przynosi prezenty.
11
12
12. . . . nastrój lub wystrój.
13
13. Dzielimy się nim przed kolacją wigilijną.
opr. P. Leśniewska
rys. P. Sasin
Świąteczna
rozmowa:
- Mamo! Mamo! Choinka
się pali!
- Ile razy Ci
mówiłam, nie
mówi sie pali
tylko świeci.
- Mamo! Mamo! Firanki
się świecą.
Humor koloru Blond:
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać
Świętym Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
AJA:
"Święty Mikołaju! Ponieważ mam małe kieszonkowe,
włóż mi pod poduszkę bębenek, trąbkę i pistolet na
kapiszony. Dzięki temu dziadek będzie mi płacił za
to, że nie zagram na bębenku, narzeczony mojej
siostry za to, że nie zatrąbię, kiedy oni się całują, a
moja babcia, która ma słabe serce, za to, że nie będę jej straszyć wystrzałami z pistoletu.
-Ej, młoda pożycz mi
szampon!
-Przecież masz swój nowy,
widziałam jak kupowałaś.
-Tak, ale on jest do włosów suchych, a ja je już
zmoczyłam.
___________
Stoją dwie blondynki na
przystanku autobusowym.
Jedna mówi do drugiej:
- Którym jedziesz autobusem?
- Jedynką. A ty?
- Dwójką.
Jedzie autobus z numerem
12 – Jedna blondynka mówi do drugiej:
- Patrz jedziemy razem.
___________
Blondynka dzwoni do informacji na dworcu kolejowym.
- Przepraszam, jak długo
jedzie pociąg z Krakowa
do Warszawy.
- Chwileczkę…
- Dziękuję.
___________
Rozmawiają dwie blondynki:
- W tym roku sylwester
jest w piątek.
- Oby nie trzynastego.

Podobne dokumenty

ST 6-7/2011

ST 6-7/2011 radnych lecz niepokoją. Czujność Rady powoduje, że nie dochodzi do utraty mandatów przez trzech radnych. To kilka przykładów świadczących o tym, że coś się zmieniło na dobre. Radni nie „przyklepują...

Bardziej szczegółowo