Karta inwentaryzacyjna punktów osnowy ewidencyjnej

Komentarze

Transkrypt

Karta inwentaryzacyjna punktów osnowy ewidencyjnej
Wzór karty inwetaryzacyjnej punktów osnowy ewidencyjnej z powiatu nowodworskiego
Cecha:
40 - punkt osnowy pomiarowej
41 - punkt osnowy pomiarowej o wątpliwym błędzie położenia
46 - punkt osnowy pomiarowej będący punktem granicy województwa
47 - punkt osnowy pomiarowej będący punktem granicy obrębu
Stan znaku stab.
1 - dobry
2 - uszkodzony
3 - zniszczony
Typ stabilizacji
21 - słup betonowy
22 - słup granitowy
24 - podziemna rurka drenarska
25 - podziemna płyta betonowa
26 - podziemna płyta granitowa
PODGiK Nowy Dwór Mazowiecki, 2014r.
Metoda pomiaru:
1 - fotogrametryczna
2 - GPS-RTK
3 - poligonizacji
4 - wcięcia
Uwagi
Metoda pomiaru
Błąd pomiaru [m]
Typ stabilizacji
Stan znaku stabilizacji
Y-2000
Rok aktualności
X-2000
Identyfikator zgłoszenia
pracy geodezyjnej
PODGiK.6640….
Y-2000
dt (teoretyczna 0.15m lub
0.25m)
X-2000
WYKONAWCA
dp (praktyczna)
Cecha
Rząd
PODGiK
Klasa
Numer pierwotny punktu
Numer punktu
Karta inwentaryzacyjna punktów osnowy ewidencyjnej

Podobne dokumenty