Legenda •Zeichenerklärung • Legenda

Komentarze

Transkrypt

Legenda •Zeichenerklärung • Legenda
1.
13.
3.
6.
2.
12.
5.
9.
7.
4.
10.
11.
15.
8.
14.
Legenda • Zeichenerklärung • Legenda
Krkonošská lyžařská magistrála • Riesengerirgs Skimagistrale • Karkonoska Magistrala Narciarska
Lyžařské turistické trasy Krkonoš • Touristische Loipen
Reisengebirge • Trasy narciarskie w Karkonoszach
Další lyžařské turistické trasy • Weitere touristische Loipen
• Pozostałe trasy narciarskie
Závodní běžecké lyžařské tratě • Wettkampfloipen
• wyczynowe trasy biegowe
Sjezdařské areály, lanovky, vleky • Skiareal, Seilbahn,
Skillift • Tereny zjazdowe, kolejki linowe, wyciągi
Přijměte pozvání do zimních Krkonoš. Moderně vybavené lyžařské areály a romantika bíle zasněžených hor vás jistě okouzlí a zaujme. Nejvýznamnější horská oblast České republiky a Polska nabízí nejen všestranně vybavená lyžařská centra, ale samozřejmostí jsou
i návazné služby od ubytování, stravování, občerstvení na tratích až po skiservisy a skibusy. Krkonoše jsou protkány sítí více než 665 kilometry lyžařských běžeckých stop s pravidelnou údržbou dle sněhových a klimatických podmínek. Závodní běžecké okruhy jsou upravovány každý den.
Krkonošská magistrála protíná celé Krkonoše v délce 71 km. Podrobné informace získáte
na www.krkonose.eu, www.bieg-piastow.pl, na webových stránkách krkonošských měst a obcí,
skiareálů nebo přímo v Regionálním turistickém informačním centru Krkonoše ve Vrchlabí i ve
všech turistických informačních centrech celých Krkonoš. Zde jsou pro vás k dispozici aktuální informace z jednotlivých skiareálů a turistické noviny Krkonošská sezona s inspirací,
rací, jak prožít dovolenou podle vašich představ a mnoho dalšího zajímavého krkonošského čtení..
1 osmimístná kabinka, 31 lanovek, 160 lyžařských vleků
Celkové přepravní kapacita 166 850 osob za hodinu
vaných
Celková délka sjezdových tratí 185 km, z toho o 81% technicky zasněžovaných
Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu.
erénu.
1. Vždy pečlivě naplánujte trasu túry a vybavení na ni (nezapomeňte na správné
ávné oblečení, náhradní čepici a rukavice, léky, lékárničku).
2. Túru plánujte podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
3. Předem se informujte o aktuální předpovědi počasí na hřebenech Krkonoš,š, sněhové a lavinové situaci.
4. Před odchodem na túru předejte informace o trase a předpokládané době návratu ubytovateli.
5. Správně používejte mapu, seznamte se všemi druhy značení turistickýchh cest,
traumatologickými body.
6. Seznamte se s typy výstražných tabulí a s jejich významem.
7. Nepohybujte se mimo značené cesty, respektujte tyčové značení.
8. Na túru si nezapomeňte vzít plně nabitý mobilní telefon s číslem na Horskou službu nebo na Zdravotní záchrannou službu.
9. Seznamte se předem se zásadami chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.
10. Nikdy nepodceňujte hory a nevystavujte nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.
Krkonošská magistrála 71 km
Harrachov - U čtyř pánů - 11 km
U čtyř pánů - Špindlerův Mlýn 13 km
Špindlerův Mlýn - Pražská bouda 25 km
Pražská bo
bouda - Horní Maršov 13 km
Horní Marš
Maršov - Rýchory 3 km
Rýchory - Žacléř - 6 km
Herzlich willkommen im winterlichen Riesengebirge. Lassen Sie sich von der Romantik der
tief verschneiten Berge und der Atmosphäre modern ausgestatteter Skiareale verzaubern.
Das bekannteste Gebirge der Tschechischen Republik und eines der bekanntesten von Polen wartet
mit allseitig ausgestatteten Skizentren und soliden anknüpfenden Dienstleistungen auf – von der
Unterkunft, über Einkehr- und Imbissmöglichkeiten direkt an den Pisten, bis hin zu Skiservices und
Skibussen. Das Riesengebirge ist durchwoben von einem Netz von mehr als 665 km Skiloipen, die je
nach Schneebedingungen regelmäßig gespurt werden. Wettkampfloipen werden jeden Tag gespurt.
Und die 71 km lange ‚Riesengebirgsmagistrale‘ durchquert das gesamte Riesengebirge. Eingehende
Informationen hierzu gibt es auf den Webseiten www.krkonose.eu und www.bieg-piastow.pl, auf den
Webseiten der Riesengebirgsstädte und -gemeinden, der Skigebiete oder auch direkt im Regionalen
touristischen Informationszentrum in Vrchlabí sowie in allen Informationszentren. In diesen erhalten Sie
nicht nur aktuelle Informationen aus den einzelnen Skigebieten, sondern auch die Tourismuszeitung
‚Riesengebirgssaison‘ mit ihren vielfältigen Inspirationen zu einem erlebnisreichen und individuellen
Urlaub im Riesengebirge und zahlreichen interessanten Artikeln über das Riesengebirge.
1 Kabinenseilbahn mit Kabinen für 8 Personen
31 Seilbahnen und 160 Skiliftanlagen
Die Gesamtbeförderungskapazität beträgt 166 850 Personen pro Stunde.
Alle Pisten zusammen haben eine Länge von 185 km, ganze 81% davon werden
technisch beschneit.
D ‚Zehn Gebote‘ für einen sicheren Aufenthalt in den Bergen.
Die
11. Sorgfältige Planung des Streckenverlaufs der Tour und der Ausrüstung (angemessene Bekleidung,
EErsatzmütze und Handschuhe, Medikamente, Rucksackapotheke)
22. Planen Sie die Tour unter Berücksichtigung der physischen und psychischen Kondition des
SSchwächsten der ganzen Gruppe.
33. Informieren Sie sich im Voraus über die aktuelle Wetterlage auf den Riesengebirgskämmen, sowie
über die Schnee- und Lawinensituation.
4. Informieren Sie vor dem Aufbruch zur Tour Ihren Zimmervermieter über Tourenverlauf, Tourenziel und
voraussichtliche (reichlich bemessene) Rückkehrzeit.
5. Verwenden Sie Wanderkarten richtig, machen Sie sich mit allen Formen der Wanderwegkennzeichnung
und dem Sinn sog. ‚traumatologischer Punkte‘ vertraut.
6. Machen Sie sich mit den Formen von Warnschildern und deren Bedeutung vertraut.
7. Weichen Sie nicht von den markierten Skiwegen ab und respektieren Sie die Stangenmarkierung.
8. Vergessen Sie bei Skitouren nie, ein voll geladenes Mobiltelefon mit der gespeicherten Nummer des
Bergrettungsdienstes oder Medizinischen Rettungsdienstes mitzunehmen!
9. Prägen Sie sich ein, wie man sich in außergewöhnlichen Situationen verhält – wenn man sich verirrt
hat, bei Lawinensturz oder beim Absturz in ausgesetztem Gelände.
10. Unterschätzen Sie niemals die Gefahren der Bergwelt und gefährden Sie weder sich selbst, noch
andere Personen durch unbesonnenes Verhalten.
Riesengebirgsmagistrale 71 km
m
Harrachov - U čtyř pánů/Bei den vier Herren - 11 km
U čtyř pánů - Špindlerův Mlýn 13 km
Špindlerův Mlýn - Pražská bouda 25 km
Pražská bouda - Horní Maršov 13 km
Horní Maršov - Rýchory 3 km
Rýchory - Žacléř - 6 km
Das Riesengebirge ist durchwoben von einem Netz von mehr als
620 km Skiloipen, die je nach Schnee und Klimatischbedingungen
ngen
und regelmäßig gespurt werden. Wettkampfloipen werden jeden
eden
Tag gespurt.
Zapraszamy w zimowe Karkonosze! Nowocześnie wyposażone ośrodki narciarskie zachęcają,
a romantyka pokrytych białym śniegiem gór oczaruje każdego. Karkonosze to najważniejszy
obszar górski Czech, a i dla Polski nie jest pozbawiony znaczenia. Region oferuje nie tylko ośrodki
narciarskie o doskonałym zapleczu, ale także dodatkowe usługi – od rozwiniętej bazy noclegowej
i gastronomicznej po serwisy narciarskie i skibusy. Karkonosze oplata sieć ponad 665 kilometrów
narciarskich tras biegowych, które są regularnie przecierane. Mierząca 71 km tzw. Magistrala
Karkonoska ciągnie się przez całe góry. Szczegółowe informacje pozyskać można na www.krkonose.eu,
www.bieg-piastow.pl, na stronach internetowych karkonoskich miast i wsi, stronach ośrodków
narciarskich albo bezpośrednio w Regionalnym Ośrodku Informacji Turystycznych we Vrchlabí czy
w innych informacjach turystycznych na terenie regionu. Do dyspozycji gości pozostają aktualne
informacje z poszczególnych ośrodków narciarskich oraz gazetka turystyczna pt. „Sezon na Karkonosze”,
w której można znaleźć pomysły na spędzenie urlopu zgodnego z własnymi wyobrażeniami, a także wiele
innych inspirujących informacji i ciekawych tekstów o Karkonoszach.
1 ośmioosobowa kolejka kabinowa
31 kolejek linowych i 160 wyciągi narciarskie
Łącznie przepustowość prawie 166 850 osób na godzinę
Łączna długość tras zjazdowych wynosi 185 km, z tego 81% sztucznie śnieżonych
Dziesięć zasad bezpiecznego zachowania w terenie górskim:
1. Zawsze dobrze zaplanuj trasę wycieczki, przygotuj sprzęt i wyposażenie (odpowiednie ubrania,
czapka i rękawiczki na zmianę, lekarstwa, apteczka).
2. Plan wycieczki dostosuj do kondycji psychicznej i fizycznej najmniej sprawnego uczestnika.
3. Sprawdź przed wyjściem aktualną prognozę pogody na grzbietach Karkonoszy, sytuację śniegową
i lawinową.
4. Przed wyjściem na wycieczkę przekaż informacje o trasie i planowanym czasie powrotu w miejscu
zakwaterowania.
5. Używaj odpowiednio mapy, zapoznaj się ze wszystkimi rodzajami oznakowania szlaków
i punktami ratunkowymi.
6. Zapoznaj się z typami tablic ostrzegawczych i ich znaczeniem.
7. Nie poruszaj się poza wytyczonymi szlakami, przestrzegaj oznakowania tyczkowego.
8. Na wycieczkę weź naładowaną komórkę z numerem pogotowia górskiego lub ratunkowego.
9. Zapoznaj się z zasadami zachowania w razie zabłądzenia, zejścia lawiny czy upadku
w eksponowanym terenie.
10. Nigdy nie lekceważ gór! Nie narażaj poprzez swoje nieodpowiedzialne
wiedzialne
zachowanie siebie ani nikogo innego.
Magistrala Karkonoska 71 km
Harrachov - U čtyř pánů - 11 km
U čtyř pánů - Špindlerův Mlýn 13 km
Špindlerův Mlýn - Pražská bouda 25 km
Pražská bouda - Horní Maršov 13 km
Horní Maršov - Rýchory 3 km
Rýchory - Žacléř - 6 km
10.
Seznam lyžařských středisek - Verzeichnis der Skizentren - Wykaz ośrodków narciarskich
Na d
m
Wys ořská
okoś výšk
ć na a - M
d po e e r
ziom eshö
em he mor
za
Lano
v
é
Skili dráh
fte - y +
Kole vleky
jki li - S
now eilba
e + hne
wyc +
ią g i
Nízk
á-L
eich
t-N
iska
Stře
dní
Śred - Mi
nia ttelsc
h. Vyso
Wys ká - Sch
oka wer
Délk
a sje
Läng zdo
v
Dług e der A ých tra
ość bfahr tí, km
tras tsp
zjaz isten
Přep
dow in K
r
ych, m
Befö avní ka
k
rder paci
Prze ung ta, o m
pust skap sob
owo azit / ho
ść, o ät Pe dinu
sób/ rs./S
Lyža
ř
god td.
Szko ská ško
zinę
l
ła n a - S
arcia kisc
rska hule
Umě
Kün lé zasně
stlis žov
c
á
Sztu he ní,
czne Besc km/
%
h
Délk zaśnież neiung
a
a
Dług běžeck nie, kmkm/%
Längość tras ých trat /%
e de bieg í
n Sk owy
iwa ch
Půjč
n de
ovn
rw
- Wy a lyž
poż í - Sk egen
ycza ive
lnia rleih
nar t
Veče
- Wi rní lyžov
eczo ání
rne - Flu
zjaz tlich
dy
tsku
fahr
en
Skib
us Ski B
us
D ěts
k
- Wy é vleky
ciąg - Kin
i dzi der
e c ię s k i l i
ce fte
Děts
ký p
Skik ark
inde
Dzie rgar
cięc ten
y pa un d
rk n S ch
arcia nee
Skirski spiel
se r v
plat
- Se is - S
z
rwis kise
narc rvice
iarsk
i
Sno
w
- Pa board
rk sn park
owb - Sn
oard ow P
owy ark
Park
oviš
tě Park
plat
z-P
arki
Web
ng
k
inte amera
rnet - W
owa ebk
ame
ra Kam
Obč
erst
era
- Vy vení
ż y w - Im
ieni biss
e
strll
e
ww
Ema
il
w
on
Tele
f
Náz
e
Beze v areálu
,
Naz ichnung provoz
wa o , de ova
środ r Bet tel
ka, z reib
arzą er
dca
Ná z
e
Beze v, umís
tě
Naz ichnung ní střed
wa, , di isk
loka e Po a
lizac sitio
ja oś n
rodk
a
Pořa
d
Licz ové čís
ba p lo orzą Fort
dko laufe
wa nd
e Nu
mm
er -
Obtížnost
Schwierigkeitsgrad
Poziom trudności
Černý Důl
620-865
m n.m.
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně
tel.: +420 499 875 152
fax: +420 499 875 162
e-mail: [email protected]
www.skiresort.cz
www.skipark.cz
+
www.sankarska-draha.cz.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] intersport.cz
[email protected]
800
680-790
650-1020
620-860
557-1315
700
450-672
500-670
610-970
733-765
1000-1235
715-1310
540-1019
550-710
800
600-700
750-860
620-865
600-1260
830-1215
710-1060
1000
850-1250
530-600
550-670
570-830
600-700
710-1310
800-1330
715-790
730
850
703
1022
760
460-720
482
630
451
420 - 750
Stowarzyszenie "Bieg Piastów"
+48 757 173 338
www.bieg-piastow.pl
[email protected]
886-1001
Harrachov
1
2
6
50%
650 - 1 020
m n.m.
5.962
osob/hod.
4.
2.
8,6
89
8,6
km
km
km
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
2,3
2,6
8,6
10
22,6
4,2
3,3
3,5
4,3
5,3
11,6
12,2
12,4
8
1,9
1,2
0,9
6,5
11,1
11,2
2,9
0,5
3,6
1,1
5,1
5
1
12
7
2,5
1 750
3 280
5 962
5 660
15 895
2 400
1 500
1 000
9 000
6 350
10 123
10 420
7 100
4 600
3 500
3 900
1 900
9 325
10 775
9 520
3 700
600
4 870
2 000
8 020
3 200
1 600
10 000
7 100
1 800







2,3
1,95
8,6
7,5
16,9
3
2,9
2,9
3
4,3
9
9
11,2
7
0,8
1,2
0,9
4,5
9,5
6,8
2,9
0
3,07
0,9
4,7
4
0,9
12
4
2,5





















89
30
10
13
15
16
55
14
45
79
14
8
7,5
10
4
1,5
19
35
14
17
3
24
47
35
2,5

60





































































































































































































































































52%
2
7.
(Pers./Std., os./godz.)
11.
6,5
4,5
km
km
Černá hora (Janské Lázně, Svoboda nad Úpou)
48%
1
1
13
12,2
79
10,4
km
km
km
44%
8%
12.
Pec pod Sněžkou
22%


Herlíkovice a Bubákov





540 – 1 019
m n.m.
9.520
osob/hod.
1
10
11,2
14
6,8
km
km
km
72%
(Pers./Std., os./godz.)
13.
70%
39%
44%
(Pers./Std., os./godz.)
5.
4,3
13
3
km
km
km
Vítkovice v Krkonoších
830 – 1 215
m n.m.
8.
(Pers./Std., os./godz.)
12,4
14
11,2
3,6
7,5
3,07
km
km
km
km
km
km
Kněžický vrch Vrchlabí
Lyžařský ráj
4.870
osob/hod.
8
30%
(Pers./Std., os./godz.)
4%
550 - 710
m n.m.
14.
Mladé Buky
Lyžařský areál Paseky
nad Jizerou
512 47 Paseky nad Jizerou
tel.: +420 481 523 589
fax: +420 481 523 638
e-mail: [email protected]
www.skipaseky.cz
Lyžařský areál Aldrov
512 38 Vítkovice v Krkonoších
tel.: +420 481 582 925
fax: +420 481 382 539
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.vitkovicevkrk.cz
www.skialdrov.cz
Ski areál Vrchlabí
Kněžický vrch
Kněžický vrch 504
543 02 Vrchlabí 4
tel.: +420 602 401 306
e-mail: [email protected]
www.skiareal-vrchlabi.cz
Areál Mladé Buky
Kalná Voda 7
542 23 Mladé Buky
Tel.: +420 775 340 712
e-mail: [email protected]
www.areal-mladebuky.cz
62%
48%
52%
86%
1
5.660
osob/hod.
4
38%
1
6.350
osob/hod.
6
40%
(Pers./Std., os./godz.)
3.
10
25
7,5
km
km
km
Spartak Rokytnice
nad Jizerou a.s.
Horní Rokytnice 702
512 45 Rokytnice nad Jizerou
tel.: +420 483 103 140
fax: +420 483 103 152
e-mail: [email protected]
www.skiareal-rokytnice.cz
2
15.895
osob/hod.
23
30%
557 - 1315
m n.m.
6.
8%
30
16,9
km
km
km
(Pers./Std., os./godz.)
(Pers./Std., os./godz.)
8
7
5,1
4,7
km
km
km
km
km
km
km
Špindlerův Mlýn (Medvědín a Svatý Petr)
543 51 Špindlerův Mlýn
tel.: +420 499 467 102
fax: +420 481 382 539
e-mail: [email protected]
www.skiareal.cz
1
702 – 1 235
m n.m.
9.
Strážné
550 - 670
m n.m.
8.020
osob/hod.
8
4,3
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn a.s.
800
m n.m.
15.
Žacléř - Prkenný Důl - Arrakis
Skiareál Strážné
543 52 Strážné 129
tel.: +420 734 621 861
fax: +420 499 434 174
e-mail: [email protected]
www.strazne.eu
Arrakis Žacléř - Prkenný Důl
Prkenný Důl 1
542 01 Žacléř
tel: +420 499 776 555
fax: +420 499 776 555
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.skizacler.com
52%
52%
570 - 830
m n.m.
3
31%
20.543
osob/hod.
12
58%
(Pers./Std., os./godz.)
11%
1
14%
15
(Pers./Std., os./godz.)
22,6
44%
5,3
1
62%
4.600
osob/hod.
3
(Pers./Std., os./godz.)
12%
Rokytnice nad Jizerou
1
Krkonoše
Skiparadies • Raj narciarski
7.100
osob/hod.
7
850-1250
m n.m.
Malá Úpa
52%
2
830-1215
m n.m.
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně
tel.: +420 499 736 375
fax: +420 499 875 162
e-mail: [email protected]
www.skiresort.cz
www.skipec.cz
53%
9.000
osob/hod.
12.775
osob/hod.
(Pers./Std., os./godz.)
SKiMU Malá Úpa
Horní Malá Úpa 130
542 27 Malá Úpa
tel.: +420 499 891 039
e-mail: [email protected]
www.skimu.cz
11
600 - 1260
m n.m.
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
Černohorská 265
542 25 Janské Lázně
tel.: +420 499 875 186
fax: +420 499 875 162
e-mail: [email protected]
www.skiresort.cz
www.cerna-hora.cz
Skiareál Herlíkovice
a Bubákov – Snowhill
Za Řekou 370
543 02 Vrchlabí 4
tel.: +420 737 222 456
e-mail: [email protected]
www.herlikovice.cz
1
620 - 860
m n.m.
9.325
osob/hod.
7
48%
Ski areál Benecko
Štěpanická Lhota 35
512 37 Benecko
tel.: +420 481 582 946
e-mail:
[email protected]
www.benecko.info
8%
Paseky nad Jizerou
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
650 - 1 020
m n.m.
Benecko
(Pers./Std., os./godz.)
18%
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
6%
Sportovní areál Harrachov
512 46 Harrachov
tel.: +420 481 529 353
fax: +420 481 529 320
e-mail: [email protected]
www.skiareal.com
32%
[email protected]
1+2
0+3
3+6
1+4
2+23
0+3
0+2
0+1
1+11
1+6
2+7
3+5
2+7
1+3
0+4
0+4
0+2
2+7
2+10
1+10
1+2
0+1
0+8
0+3
1+8
0+4
1+2
3+5
2+5
1+1
Krkonoše
Riesengebirge
Karkonosze
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]i.cz
offi[email protected]
Praha
www.rejdice.cz
www.ucapa.eu
www.skiareal.com
www.skipaseky.cz
www.skiareal-rokytnice.cz
www.skisachty.cz
www.skikamenec.cz
www.skihomole.cz
www.benecko.info
www.vitkovicevkrk.cz, www.skialdrov.cz
www.skiareal.cz
www.skiareal.cz
www.herlikovice.cz
www.skiareal-vrchlabi.cz
www.strazne.eu
www.skifamily.cz
www.levnevleky.cz
www.skiresort.cz
www.skiresort.cz
www.skipec.com
www.skiport.cz
www.penkavcivrch.cz
www.skimu.cz
www.cerna-hora.cz
www.areal-mladebuky.cz
www.skizacler.com
www.bretcz.cz
www.sudetylift.com.pl
www.kopa.com.pl
www.winterpol.eu/karpacz
www.sankarska-draha.cz.
www.waldheim.cz
www.vysokenadjizerou.cz
www.krnap.cz
www.korenov.cz
www.krkonose-vrchlabi.cz
www.martinice.cz
www.studenec .cz
www.skijilemnice.cz
www.ski.rudnik.cz
Brno
+420 602 377 428
+420 606 339 625
+420 481 529 353
+420 481 523 589
+420 483 103 140
+420 737 222 461
+420 481 591 132
+420 734 201 314
+420 481 582 946
+420 481 582 925
+420 499 433 401
+420 499 467 102
+420 737 222 456
+420 602 401 306
+420 499 434 174
+420 777 609 013
+420 499 432 499
+420 499 875 152
+420 499 875 186
+420 499 736 375
+420 720 656 710
+420 499 891 038
+420 499 891 010
+420 499 875 152
+420 775 340 712
+420 499 776 555
+420 499 776 145
+48 757 172 118
+48 757 619 284
+48 746 606 471
+420 601 222 111
+420 606 861 332
+420 481 593 495
+420 499 895 107
+420 483 399 035
+420 603 504 585
+420 481 543 066
+420 481 595 213
+420 606530627
+420 777 855 656
Regionální turistické informační
centrum Krkonoše
1.
Mountain Air spol. s r.o.
Lyžařský areál U Čápa
Sportovní areál Harrachov a.s.
Lyžařský areál Paseky nad Jizerou
Spartak Rokytnice nad Jizerou a.s.
Skiareál Šachty - Snowhill s.r.o.
Skiareál Kamenec - Snowhill s.r.o.
Skiareál Homole
Ski areál Benecko
Lyžařský areál Aldrov
Skiareál Špindlerův Mlýn a.s. - Sv. Petr
Skiareál Špindlerův Mlýn a.s. - H. Mísečky
Skiareál Herlíkovice a Bubákovi - Snowhill
Ski areál Vrchlabí - Kněžický vrch
Skiareál Strážné
Family Skiareál Dolní Dvůr s.r.o.
Skiareál Luisino údolí Dolní Dvůr
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
Areál Skiport - Velká Úpa
SKI Pěnkavčí vrch, družstvo
SKiMU Malá Úpa
MEGA PLUS s.r.o. Janské Lázně
Areál Mladé Buky
Arrakis Žacléř - Prkenný Důl
Prkenný Důl - Family Ski Park
Sudety Lift sp. z o.o.
Miejska Kolej Linowa, Karpacz Sp. z o.o.
WINTERPOL Stacja Narciarska "Biały Jar"
Snow&Fun
Weiner
TJ Vysoké nad Jizerou
Rýchorská bouda
Obec Kořenov
Vrchlabí - Vejsplachy
Obec Martinice
Obec Studenec
ČKS Ski Jilemnice
Lyžařské běžecké trasy pod Černou horou
Krkonošská 8
543 01 Vrchlabí
Tel.: +420 499 405 744
E-Mail: [email protected]
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu
Kořenov - Rejdice
Kořenov - Příchovice
Harrachov
Paseky nad Jizerou
Rokytnice nad Jizerou
Vysoké nad Jizerou
Jablonec nad Jizerou
Poniklá
Benecko
Vítkovice v Krkonoších
Horní Mísečky + Medvědín
Špindlerův Mlýn - Svatý Petr
Ski areál Herlíkovice
Kněžický vrch Vrchlabí
Skiareál Strážné
Ski Family Dolní Dvůr
Luisino údolí Dolní Dvůr
Černý Důl
Černá hora - Janské Lázně
Pec pod Sněžkou
Velká Úpa
Pěnkavčí vrch Velká Úpa
Malá Úpa
Svoboda nad Úpou
Mladé Buky
Žacléř - Prkenný Důl - Arrakis
Žacléř-Prkený Důl-Arrakis
Szklarska Poręba
Karpacz
Karpacz
Šp. Mlýn - Buť Fit
Dolní Mísečky
TJ Vysoké nad Jizerou
Správa Krnap
Obec Kořenov
TJ SVS Krkonoše
Obec Martinice
Obec Studenec
ČKS Ski Jilemnice o.s.
TJ Ski Rudník
Ośrodek Narciarstwa Biegowego
i Biathlonu Jakuszyce
Horská služba-Bergrettungsdienst
Tel.: +420 602 488 338
Tel.:+420 499 433 230
Nouzové číslo: +420 1210
www.horskasluzba.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
23,7
71
18
km
km
km
3.500
osob/hod.
4
44%
3.200
osob/hod.
4
44%
(Pers./Std., os./godz.)
(Pers./Std., os./godz.)
4%
1,9
45
0,8
km
km
km
4%
5
4
km
km
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PŘEKRAČUJEME HRANICE
Tento projekt byl spolufinancován z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Podobne dokumenty