Przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego PM10

Komentarze

Transkrypt

Przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego PM10
Przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego PM10
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od kilku dni informuje o bardzo
złej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Od trzech dni niektóre stacje
pomiarowe WIOŚ w Katowicach notują przekroczenia wartości progowej (200 µg/m3)
informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu PM10 (300 µg/m3), a w dniu wczorajszym na dwóch stacjach (na obszarze aglomeracji
górnośląskiej w mieście Zabrze i w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej w mieście Rybnik)
wystąpiło w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego.
Główną przyczyną takiego stanu jest emisja z indywidualnych gospodarstw domowych, przy
występujących od 27 października br. bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych,
ponieważ jest bezwietrznie, nie występują opady atmosferyczne, a wieczorami i w nocy
temperatury spadają do około zera lub poniżej zera, dodatkowo pojawiają się duże zamglenia.
Warunki te powodują, iż w godzinach popołudniowych zaczyna się intensywne ogrzewanie
mieszkań i stężenia pyłu gwałtownie wzrastają, utrzymując się na bardzo wysokim poziomie
przez całą noc - do godzin przedpołudniowych, gdy zaczyna się ocieplać.
Sytuacja ta powinna ulec zmianie w najbliższych dniach, co zostało szczegółowo
przedstawione w informacji opracowanej przez IMGW-PIB, Zakład Modelowania
Zanieczyszczeń Powietrza z/s w Katowicach.
Bardzo prosimy o bieżące sprawdzanie jakości powietrza na naszej stronie internetowej
(zakładka Śląski Monitoring Powietrza) oraz o śledzenie powiadomień o przekroczeniach
norm dla pyłu zawiedzonego (menu po prawej stronie ekranu).
Informacja o przewidywanej jakości powietrza w najbliższych dniach na obszarze
województwa śląskiego
Sytuacja synoptyczna
Od kilku dni nad Polską Południową zalega układ wysokiego ciśnienia z centrum nad Europą
Wschodnią w masie powietrza polarno-morskiego. Słaby wiatr z kierunków zmiennych i duża
skłonność do wychładzania się podłoża sprzyja tworzeniu się warstw inwersyjnych o dużych zasięgach
poziomych i pionowych. W wielu miejscach występowały silne mgły, szczególnie w porze nocnej i nad
ranem.
Rys. 1 Mapa synoptyczna Europy z godz. 0 UTC w dniu 06.11.2013 r. (źródło: www.pogodynka.pl).
Na mapie powyżej pokazano rozkład układów barycznych nad Europą z zaznaczeniem zachmurzenia
przez chmury piętra wysokiego i średniego.
Tak kształtująca się sytuacja pogodowa spowodowała, że w ostatnich dniach a w szczególności
wczorajszej nocy jakość powietrza w województwie śląskim była niekorzystna. Długotrwała inwersja
termiczna, brak wiatru skutkował wytworzeniem się złych warunków wentylacyjnych a co zatem idzie
stopniową kumulacją w warstwie przyziemnej wysokich stężeń pyłu PM10 i PM2,5.
Prognoza warunków meteorologicznych i warunków jakości powietrza.
Na rysunku 2 przedstawiono prognozę pogody od godziny 0 UTC 06.11.2015 r. na 78 godzin w przód z
krokiem 1-godzinnym oraz prognozę wysokości warstwy mieszania i współczynnika wentylacji na 46
godzin w przód z krokiem 1-godzinnym z numerycznego modelu pogody COSMO funkcjonującego
operacyjnie w IMGW-PIB (Dział Nuemrycznych Prognoz Meteorologicznych COSMO).
Rys. 2 Prognozowany przebieg ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza i prędkości wiatru,
wilgotności względnego powietrza, opadu atmosferycznego dla Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic i
Raciborza.
W ciągu najbliższej doby, szczególnie nocą warunki meteorologiczne sprzyjać będą nadal stopniowej
kumulacji stężeń zanieczyszczeń powietrza. Jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego
będzie niekorzystna, a w aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w kotlinach i dolinach
- bardzo niekorzystna. Na tych terenach mogą lokalnie występować przekroczenia dobowych
wartości informowania społeczeństwa o poziomach stężenia pyłu PM10 (powyżej 200 µg/m3)
Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w
granicach dopuszczalnych wartości.
W dniu 07.11.2015 (sobota) pogoda w naszym regionie będzie kształtowana na skraju zatoki niżu
północnoeuropejskiego z przemieszczającą się od zachodu strefą frontu atmosferycznego. W dzień
zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna
od 9°C do 11°C, na szczytach Beskidów od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowozachodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego
powinna z upływem doby poprawiać się. Tym niemniej w pierwszej połowie doby na terenie
aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w kotlinach i dolinach mogą występować
wysokie przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (>50 µg/m3). Stężenia
pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach
dopuszczalnych wartości.
W dniu 08.11.2015 (niedziela) południowa Polska będzie ponownie w zasięgu rozległego
wyżu znad Europy Centralnej i Południowej. W ciągu dnia będzie na ogół pogodnie i dość ciepło,
miejscami może wystąpić przelotny deszcz. Bardzo możliwe będą poranne i wieczorne mgły oraz
zamglenia, wiatr umiarkowany i dość silny.
Taka sytuacja meteorologiczna nie powinna spowodować istotnego pogorszenia jakości powietrza na
obszarze województwa śląskiego. Tym niemniej tego dnia przekroczenia dopuszczalnego stężenia
dobowego pyłu PM10 mogą obejmować większość terenu województwa. Pozostałe mierzone
zanieczyszczenia powietrza nie będą przekraczały na poziomów dopuszczalnych.

Podobne dokumenty