język menu i klawiatury

Transkrypt

język menu i klawiatury
JĘZYK MENU I KLAWIATURY
Po zalogowaniu po raz pierwszy może się okazać, że FINDER, klawiatura oraz wszystkie
programy są w języku angielskim w celu zmienienia FINDERA na język polski musimy wykonać
następujące czynności:
Klikamy na JABŁKO i PREFERENCJE SYSTEMOWE
Następnie wybieramy opcję NARODOWE
-----------------------------------------------------Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu
W kolejnej zakładce chwytamy JĘZYK POLSKI i przestawiamy na samą górę.
Przechodzimy do zakładki KLAWIATURA wyszukujemy i zaznaczamy opcję POLISH PRO.
Możemy zaznaczyć opcję POKAŻ MENU KLAWIATURY W PASKU MENU i wówczas
ustawienie będzie widoczne w MENU.
Po zaznaczeniu wszystkich opcji, należy wylogować użytkownika i zalogować się ponownie.
-----------------------------------------------------Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu

Podobne dokumenty