Opis podłączenia do sieci bezprzewodowej Eduroam w systemie

Transkrypt

Opis podłączenia do sieci bezprzewodowej Eduroam w systemie
Opis podłączenia do sieci bezprzewodowej Eduroam w systemie Windows Vista
(bez Service Packa 1)
Przed przystąpieniem do próby podłączenia należy zainstalować Certyfikaty Politechniki Śląskiej:
http://certyfikat.polsl.pl/cacert.
Aby połączyć się z siecią bezprzewodową Eduroam należy:
1. Kliknąć na menu startowe systemu Windows, wybrać Panel Sterowania. W Panelu przejść do menu
„Centrum sieci i udostępniania”:
2. Wybrać opcję „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi” w menu po lewej:
3. W wywołanym okienku kliknąć opcję „Dodaj”:
4. Wybrać opcję „Ręcznie utwórz profil sieciowy”:
5. Wprowadzić następujące ustawienia:
a) Nazwa sieci: eduroam
b) Typ zabezpieczeń: WPA-Enterprise
c) Typ szyfrowania: TKIP
Zatwierdzić klikając „Dalej”.
6. Wybrać „Zmień ustawienia połączenia”
7. W oknie dialogowym wybrać zakładkę „Zabezpieczenia”'. Metodę uwierzytelniania ustawić na
„Chroniony protokół EAP (PEAP)”. Kliknąć na „Ustawienia”:
8. W okienku zaznaczyć opcję „Weryfikuj certyfikat serwera”. Z listy wybrać „Główne
Centrum Certyfikacji”. Metodę uwierzytelniania ustawić na „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP v2)”.
Kliknąć na "Konfiguruj":
9. Odznaczyć opcję automatycznego użycia nazwy logowania. Zatwierdzić „OK”. W kolejnym okienku również
„OK”:
10. Wybrać opcję „Połącz z...”:
11. Wybrać skonfigurowaną sieć Eduroam. Kliknąć na „Połącz”:
12. Wybrać „Wyprowadź/wybierz dodatkowe informacje logowania”:
13. Wprowadzić dane własnego konta. Pole domena logowania pozostawić puste. Zatwierdzić „OK”:
14. Nawiązano połączenia z siecią bezprzewodową Eduroam:
Uwagi i rozwiązywanie problemów:
Znany jest przypadek niepobierania przez system Windows Vista adresu IP z nie-windowsowych serwerów DHCP, nie
wspierających DHCP BROADCAST Flag. Przyczyną jest niewłaściwie ustawiona wartość klucza
DhcpConnEnableBcastFlagToggle w rejestrze systemu. Aby rozwiązać problem należy zmodyfikować/utworzyć klucz
rejestru o odpowiedniej wartości według poniższej instrukcji:
1. Kliknąć menu startowe systemu Windows Vista. Wpisać: „regedit” w Rozpocznij Wyszukiwanie i nacisnąć
„Enter”.
Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła administratora, wpisz je i wybierz „kontynuuj”:
2. Znajdź odpowiedni klucz w rejestrze :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}:
Kliknij na odpowiadający twojej karcie WiFi podklucz {GUID}
3. W menu ”Edycja” wybierz „Nowy…”, a następnie Wartość „DWORD (32-bit)”. Nazwij nowo utworzony wpis:
DhcpConnEnableBcastFlagToggle i ustaw wartość 0.
4. Kliknij „OK” i zamknij edytor rejestru.
Rozwiązanie powyższego problemu zostało opisane na stronach Microsoftu pod adresem:
http://support.microsoft.com/kb/928233

Podobne dokumenty